achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Boerenprotest. Dit is waarom De Deur plat ging

Driekus Vierkant van de Stijlloze Dependance in de Groene Zee van Groningen duidt De Deur van het Provinciehuis. Hoe kon het zo ver komen?

Waarom was de provincie Groningen nooit bereid om de boeren tegemoet te komen?  Men heeft eigen belangen afgewogen en niet naar een breder plaatje willen kijken.  De provincie Groningen heeft een aantal grote prestigeprojecten op stapel die nu niet vergund kunnen worden. Er is @provgroningen alles aan gelegen om eigen prestigeprojecten door te rammen. Men moet nu laten zien dat de verstevigingsoperatie doorgaat, anders slaat men een figuur, politiek gezien. Ook heeft men prestigeprojecten in de chemie en groene energiesector. Deze projecten niet uit kunnen voeren is een politieke afgang voor bestuurders. 

Ergo: de boeren hebben pech in Groningen. Ze moeten wijken voor een college dat andere belangen heeft. Daarbij is het opvallend dat provincies waar D66 in het college zit star zijn, zonder D66 niet. Er was ook geen ruimte om even buiten scope te denken. Zo is Nederland strenger met stikstofnormen dan nodig is. Zo sjoemelden provincies met Natura2000 aanwijzingen (lala subsidie). Zo sjoemelden overheden jaren met PAS-toewijzing, notabene op de vingers getikt door de Raad van State. Zo zijn de metingen van het RIVM twijfelachtig en de modellen ook (belangrijk draadje- red.). Bestuurlijk Nederland kijkt hier bij weg. Mist elke vorm van zelfreflectie. Houdt zichzelf buitenspel en speelt sectoren tegen elkaar uit. Zo ook in de provincie Groningen.

Waar nog veel meer speelt. De boeren in Groningen hebben sinds 2012 schade aan schuren, mestkelders en verzakkend land. Door gaswinning. De provincie heeft zich nooit echt pal achter de boeren geschaard. Bestuurlijke incompetentie en sturing vanuit Den Haag binnen partijen. Combineer dit met een weinig empathisch optreden van de gedeputeerde en de starre houding van de provincie... En deze druppels doen de emmer overlopen. De emmer van jarenlange frustratie van tegenwerking en genegeerd worden. Boze boeren.
UPDATE: Twee extra aanhoudingen, ook boerenleider Arjen Schuiling (zegt sorry) opgepakt

Het is dan ook zeer hypocriet om te reppen van democratie en rechtsstaat. ‘Zo ga je niet met de overheid om’ Nee provincie, zo ga je niet met burgers en boeren om. Foei. Dit is actie, reactie. Het bevingdossier, het stikstofdossier: overheidsbelang versus algemeen belang. 

Dan LTO. Deze organisatie heeft steeds minder steun van de boeren. LTO is verworden tot een saaie club semi-ambtenaren die door de overheid mee wordt getrokken in plaats van ferm de belangen van de boeren te behartigen. Slim gespeeld van de bestuurders, verdeel en heers. Zowel LTO als de provincie gaven de politie een pluim voor hun optreden. De beelden die we zagen in het Provincietehuis gaven toch een ander beeld. De-escalatie? De politie ging in op lichte provocaties en mepte er onnodig op los.

De CvdK vindt het triest dat medewerkers onder politiebegeleiding het Provincietehuis via de achterdeur moesten verlaten. Het is bovenal triest dat bestuurders en ambtenaren die jarenlang sjoemelden met Natura2000 aanwijzingen en PAS vergunningen niet gewoon buiten met de boeren in gesprek durfden. In Drenthe stonden ze de boeren vriendelijk buiten op te wachten. Dat is hoe het in een huis van democratie hoort. In Groningen verscholen angstige bestuurders en ambtenaren zich. En lieten de politie hun ellende opruimen. Escalerend.

Gelukkig staat nog steeds driekwart van de Nederlanders pal achter de boeren. En dus tegenover bestuurlijk Nederland. Eén sector zo genadeloos hard aanpakken voor de problemen die je als overheid zelf hebt veroorzaakt, dat valt heel slecht.

Democratie is geen dictaat van de overheid. Een overheid die ineens rept over algemeen belang dat ze zeggen te willen dienen. Diezelfde overheid die het hele stikstofprobleem notabene zelf geschapen heeft. Is die nog een serieuze gesprekspartner?"

Driekus Vierkant,
Groninger Agraricus Extraordinaire

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.