Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Persbreidel in pocketformaat. Apeldoornse journalisten mogen niet berichten over azc

burgemeester Apeldoorn

Gehele redactie wijkblaadje stapt op want het is hier verdomme geen Noord-Korea.

Al is Apeldoorn wel een soort gevangenis in Pyongyang. Je wil er helemaal niet zijn en als je er toch bent blijkt het pure ellende. En niet alleen het dorp zelf is Noord-Koreaans stom, ook de persbreidel is Noord-Koreaans stom. De redactie van het wijkblaadje De Wijkkijker, toch niet bepaald een Spotlight-team, mag van de wijkraad Osseveld-Woudhuis niet meer publiceren over het azc. De buurt krijgt een groep asielzoekers in de maag gesplitst en daarover kritisch publiceren is kennelijk geen optie meer: "Dat er serieuze journalistiek bedreven wordt, valt echter niet bij iedereen in goede aarde." Dat moeten we inderdaad niet willen in dit land, dat journalisten méér doen dan klakkeloos command-v'en wat the powers that be willen horen. En dus is er doodleuk een verbod ingesteld op het schrijven van artikelen over het azc. "We hebben de redactie gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen." Nog even los van de vraag of het leuk is, om naast asielzoekers die de hulp goed kunnen gebruiken ook het traditionele Kleine Groepje Jonge Mannen Dat Het Verpest Voor De Rest op de stoep te krijgen: zo werkt dat dus niet, Kim Jong Wijkraad, met je door de gemeente aangewakkerde censuur op Madurodamniveau. In dit land mogen ALLE journalisten, wijkkrant of GeenStijl, schrijven wat ze willen - behalve bij de NRC dan, daar schrijven ze alleen wat de mensen willen horen. Als we willen lezen wat met goedkeuring van de overheid in de krant staat gaan we wel naar Turkije.

Reaguursels

Inloggen

Apeldoorn, Veluwse bangheid en de middelmaat ten top. Wat een enorme grafmentaliteit hebben Apeldoorners. En dat weet ik uit decenia eigen ervaring. Je wilt er nog niet begraven of uitgestrooid worden.

Willem_Oltmans | 09-05-19 | 23:38

Ik mis overigens wel een Ajax-topic. Ook gecensureerd?

Swoop | 09-05-19 | 19:06

Het mocht ook eens negatief afstralen op de EU daarom de censuur, want binnenkort verkiezingen.
Dus wat gaan we dan DOEN ????

likdoorn | 09-05-19 | 16:57

Ik ken dat wijkkrantje. Mijn schoonmoeder woont in Osseveld, Apeldoorn. Eerlijk gezegd is dat best een aardig blaadje. Daar wordt een hoop energie in gestoken door de makers. Gepensioneerde journalisten denk ik.. www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker/

Croisantneuf | 09-05-19 | 14:55

Ik zou zeggen tegen de redaktie : als jullie dit niet willen, begin dan een zelfstandig blad. Want in dit geval kun je het er mee eens zijn of niet en roepen"persvrijheid", maar uiteindelijk is het; wie betaalt die bepaalt. Als de Wijkraad zou zeggen we stoppen er geen geld in, is er ook geen wijk krant.
Wie hier niet mee om kan gaan, kan beter bij een onafhankelijk nieuwsblad gaan werken.

Flatulent | 09-05-19 | 14:52

"De wijkraad financiert het wijkblad en is verantwoordelijk voor de inhoud.”
Bij een echte krant bepaalt de redactie de inhoud. Bij reclamefolders of propaganda bepaalt degene die betaalt de inhoud.

Selassie | 09-05-19 | 14:17

De Veluwe moet ook zijn steentje bijdragen aan de islamisering van dit land.

bqbq | 09-05-19 | 14:08

Sinds ik, om redenen die ik hier niet hoef uit te leggen, alle abonnementen op alle msm-kranten jaren geleden heb opgezegd, ontvang ik in mijn brievenbus alleen nog maar wijk- en stadskranten. In mijn buurt in 020 zijn dat:
- 'Amsterdam';
- 'Zuid';
- 'City';
- 'De Echo';
- 'Wijkkrant Zuid';
- En nog het maandblad van de woningbouwvereniging.

Al deze kranten - maar dan ook allemaal, zonder uitzondering - kunnen zonder meer doorgaan voor partijkrantjes van GroenLinks.

Uitsluitend positief juichnieuws over wat er zoal gaande is in de buurt, in de wijk, in het stadsdeel en in de stad en dat is uiteraard uitsluitend alles dat te maken heeft met 'duujjjzaamheid', 'groen doen', 'diversiteit' en 'inclusiviteit', gelardeerd met de verplichte foto's van gehoofddoekte vrouwen & meiden op straat, op kantoor, van de gehoofddoekte buurvrouw, de gehoofddoekte juf, en de gehoofddoekte dienstverleenster achter (maakt niet uit welke) balie.

'Links' heeft zijn dikke reedt op vrijwel elk medium neergeplempt.
En zie al dat lillende vleesch er maar weer eens ooit af te krijgen.

Peter Emile | 09-05-19 | 14:04

Zelfs bij de NOS hebben ze officieel nog het fatsoen om het gescheiden te houden van de staat. Officieus is het natuurlijk anders. Maar die moeite hebben ze bij het lokale sufferdje in Apeldoorn dus niet eens genomen. Apart.

Ares | 09-05-19 | 13:58 | 1

Nou, ook bij de NOS krijg je dagelijk een flinke portie allochtonenpromotie door je strot geduwd hoor.

Here's Freddy | 09-05-19 | 18:57

Het gemiddelde wijkblad draait op advertenties. Als je dan 7 pagina's over een asielzoekerscentrum wil schrijven als redactie betekent dat dat je dus ook advertenties daarbij moet gaan zoeken. Als ik het goed lees had de wijkraad er tabak van dat er politiek bedreven werd via het wijkblad. Als zij opdrachtgever zijn is dat hun goed recht om te vragen of het ff wat minder kan met de berichtgeving.

Er zijn twee kanten aan zo'n verhaal natuurlijk, want tegelijkertijd is dit wel een onderwerp waarover de wijkbewoners graag over op de hoogte gehouden willen worden. Maar 7 pagina's is wel wat veel.

MFvGeel | 09-05-19 | 12:29 | 1

Vanuit persoonlijke ervaring: dit gebeurde weleens meer. Dan ging het weer over een windmolenpark wat er zou en moest komen. Dan weer over herinrichting toegangsweg of een leeggevallen gracht. Het is geen lullig stencildingetje met een nietje. Het zou onderhand niet misstaan bij de Primera op de schappen. Lange artikelen kwamen vaker voor. De wijkraad is er helaas een met teveel grijze dakduiven, zichzelf-belangrijk-vindende pensionado's en vanuit het westen geimporteerde PVDA-mutsen. Dit is typische deug-actie in het kader van maatschappelijk gewenste tolerantie. Probeer hier in Apeldoorn tijdens een netwerkborrel of een sociaal-maatschappelijke bijeenkomst te melden dat je sympathiseert met FvD of PVV... Mag je de hele avond alleen naar je biertje kijken gelijk je vader een NSB-er was.

ZiekePieter | 09-05-19 | 13:48

Absurd.

Muuke | 09-05-19 | 12:03

"... Kleine Groepjes Jonge Mannen Dat Het Verpest Voor De Rest ", Dream on. Als je al die zgn kleine groepjes in dit land bij elkaar optelt waaraan we al al 20 jaar gelazer en ellende te danken hebben, dan heb je wel een fikse stad bij elkaar en ze doen hard mee de volgende 'Kleine Groepjes Jonge Mannen Die Het Verpesten Voor De Rest' voort te brengen. Al jaren is er ontkenning en censuur over deze levens vergallende en wijken verziekende 'verrijking' van dit land, de MSM voorop met hun dwaze diversiteits- neurose.

eastender | 09-05-19 | 11:48

"We hebben de redactie gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen."

Ja, want je mag daar alleen maar "positief" over berichten. Hoe autochtonen en asielzoekers gezelli samen in het AZC thee met "koekjes" (dat lees ik werkelijk altijd wanneer een journalist een buitenlander thuis interviewt) nuttigen. Hoe een enthousiaste Syriër stage loopt bij een apotheek, of werk heeft in een restaurantje. Wat een enorme verrijking al die buitenlanders wel niet zijn, zodanig, dat we daar gewoon tot in het oneindige mee door moeten gaan, want de vergrijzing hè, want het feit dat autochtonen maar 1,7 kinderen krijgen hè, want het feit dat al die mensen "moesten" vluchten hè.

Bericht je over de schaduwkanten van de massa-immigratie, dan moet je dat uitermate voorzichtig, gedoseerd, en vooral "genuanceerd" doen, anders zou het "draagvlak" voor de "opvang" wel eens ondermijnd kunnen worden (alsof dat hele draagvlak al niet minstens 20 jaar zo goed als non-existent is).

Maar verreweg het beste is het natuurlijk om die schaduwkanten gewoon te negeren en "nieuwe ontwikkelingen bij azc's af te stemmen" met de autoriteiten. "Samen" hè, samen komen we er wel uit.

Dr_Johnson | 09-05-19 | 11:35 | 2

Vanwege de vergrijzing zouden we dus nog meer vijandig leegvreetvolk moeten importeren, want die gaan dan stevig aan het werk! Nou mooi niet! Dat volk gaat alleen maar nog meer religieuze shit eisen en wij daar verplicht respect voor moeten hebben. Nou, respect moet men verdienen en kan men niet afdwingen, en de islam zal nooooooooit en te nimmer gerespecteerd worden
door westerse burgers met een GEZOND verstand, en al helemaal niet onder dwang! En verder hebben wij geen importvolk nodig om de vergrijzing tegen te gaan, maar moet de regering ons EIGEN volk juist stimuleren om meer kinderen te krijgen, en dan blijft het geld ook in nederland!

Ronnie D. | 09-05-19 | 12:13

@Ronnie D. | 09-05-19 | 12:13: Deze zgn 'aanbeveling' is helemaal conform die aanbeveling van Marrakesh : daar staat het in ! Zo wordt het NL volk beetje voor beetje in de tang genomen door de bestuurders

EvertsNL | 09-05-19 | 12:29

Lol... de artikelen zijn 'bijna wetenschappelijk' en daar wil de wijkraad niet op aangesproken worden. Wat is dit voor rare redenering?

Amsterdamsko | 09-05-19 | 11:35 | 1

Bij deugers gaat gevoel voor feiten.

Acidstain | 09-05-19 | 13:26

Op de website van deze wijkraad staat:
"Van begin af aan is het college er duidelijk over geweest dat zij binnen onze gemeente een AZC voor 600 tot 800 opvangplaatsen wil realiseren, niet noodzakelijkerwijs op één locatie. Wijkraad Osseveld-Woudhuis is erbij betrokken vanaf het voortraject van de locatiekeuze. Wij hebben het proces op de voet gevolgd en ons volop verdiept in het onderwerp. Hoewel die weg soms makkelijker leek, hebben we ons niet laten leiden door mogelijke misvattingen en vooroordelen over asielzoekers en AZC ‘s. Wij zien als wijkraad geen aanleiding om aan de integriteit van onze bestuurders te twijfelen en respecteren de besluitvorming".
www.osseveld-woudhuis.nl/azc
- Ik vraag me af wat hier precies verstaan wordt onder 'mogelijke misvattingen en vooroordelen'. Dit wordt verder niet onderbouwd. En waar heeft de wijkraad zich dan wèl door laten leiden?
- De wijkraad heeft zich volop verdiept in het onderwerp. Heeft de wijkraad zich ook volop verdiept in de Islam, oftewel de achtergrond van de mensen die ze in huis willen halen, en wat zijn hiervan de conclusies?
- Daarnaast heeft 'integriteit' helemaal niets te maken bij het in twijfel trekken van de bekwaamheid van mensen die betrokken zijn bij dit soort besluiten. Linkse mensen kunnen enorm integer zijn, maar dat betekent nog niet dat je met een naïef, optimistisch wereldbeeld, gevaar kunt inschatten zonder je eigen (positieve) vooroordelen daarbij buiten beschouwing te laten.
- En wat is de politieke oriëntatie van de wijkraad? Is deze divers (oftewel links en rechts gemixt)?

JackStick | 09-05-19 | 11:30

Kun je nagaan wat voor volk daar in die wijkraad zitten, allemaal met elkaar eens, blaat blaat blaat, niemand die een eigen mening erop na houdt. Gatverdamme wat een benauwde club jaknikkers!

lanexx | 09-05-19 | 11:22

Dat is dus waarom we populisten aan de macht moeten krijgen. Dit linkse kartel houdt een open discussie tegen omdat het domweg niet te verdedigen is.

BozePaarseMan | 09-05-19 | 11:18

Niets aan de hand dus, ze volgen gewoon het landelijk beleid

Kwelbeller | 09-05-19 | 11:01

Een soort Extreme NPO dus - achterlijke klootviolen!

HogeNood | 09-05-19 | 10:37

Grappig, ik woon in de wijk Woudhuis en rij regelmatig via wijk Osseveld naar Zuidbroek over dit terrein heen voor werk. Het blad krijg ik dus ook in de brievenbus en ik heb er in het verleden als fotograaf aan mogen bijdragen. Leest leuk weg, want leuk geschreven en gemaakt. Waarom de huidige redactie gewoon niet hun stukjes schrijft en het richting drukker stuurt is mij een raadsel. Je hebt vrijheid van pers en meningsuiting. Denken ze nou echt dat er brandbommen bij redacteurs naar binnen gaan door Antifa/Linkstuigh? Sinds mensenheugenis zit hier al een psychiatrisch terrein (rand van Apeldoorn). Niemand had er last van. In de loop der tijden is hier een compleet nieuwe wijk met villa's/kasten van huizen omheen geknalt. Veel veelverdienender VVD's-er die nu Ter Apel taferelen vrezen omdat de gemeente het braafste jongetje wil spelen. Nou, de tyfus... lekker laten komen die Apothekers en Kernfysica... hopelijk gaan die lui het stemgedrag van de wijkbewoners veranderen.

ZiekePieter | 09-05-19 | 10:36

Tja, links en fascisme. Het blijft een één-tweetje.

Reagurend_Nijlpaard | 09-05-19 | 10:35 | 1

en een neoplasme.

Acidstain | 09-05-19 | 13:28

Eigenlijk moeten al die wijkraden in Apeldoorn opgeheven worden. Er zitten overwegend mannetjes in, die zichzelf erg belangrijk vinden, maar nooit klaarstaan voor de doorsnee burger. Ze 'vergaderen' veel met elkaar, doen 'werkbezoekjes', 'buurtscans', en leven in hun eigen machtsbubbeltje.
Opheffen en iets bedenken waardoor de (geïnteresseerde) burger weer meedoet.
-

Bernhard de II | 09-05-19 | 10:27 | 2

goh u ziet het zelfde als ik. Vergaderen over welke jas met opschrift ze volgende week aan moeten trekken want uniform ,gaan de ego's van groeien.

abeltasman | 09-05-19 | 12:01

Wijkraden zijn een mislukt project. Word ook minder vaak bestuurlijk zo ingericht. Inderdaad kleingeestige mensjes die zichzelf burgemeester voelen. Heel triest.

Willem_Oltmans | 09-05-19 | 23:40

is vast nepnieuws

tsunami69 | 09-05-19 | 10:24

Als internet eenzijdig gaat worden door zaken als censuur en politiek correct, is het ook niet meer interessant.

Mr.Crowley | 09-05-19 | 10:22 | 1

Zolang ze maar van de porno afblijven, anders stort het hopeloos in elkaar.

Lt-Kol Kilgore | 09-05-19 | 10:33

Dat is niet alleen daar, het betreft alle media of het nu de kranten, tv of internet gaat alles wordt gecensureerd in heel Europa!!!!

Alles wat deze allochtonen uitvreten of het nu diefstal, terroriseren van de buurt, verkrachtingen of doodslag, alles maar dan ook alles wordt dan ook met de mantel der liefde bedekt door de overheid/ politie, media enz.

Gelukkig niet bij GeenStijl.

Niet links | 09-05-19 | 10:18 | 1

Dat het ontwijkende niet juist berichtende journalistiek ook al de huis aan huis blaadjes heeft bereikt.
Het klopt dat alle kranten kennelijk een aanzegging hebben gekregen.
Maar was het al niet langer zo, de film over the Washington post was een eyeopener.

Moestuinier | 09-05-19 | 10:55

apeldoorn.raadsinformatie.nl/document... Pagina 34
"Vertrouwen in het openbaar bestuur is weg vanwege manipulatief gedrag van be-stuurders; verantwoordelijke instanties komen toezeggingen niet na en luisteren niet. Omwonenden worden te weinig geïnformeerd. Organisaties vertrouwen elkaar niet, naast gemeente, COA en GGNet worden poli-tie, wijkraad en Comité AZC Nee genoemd."

"De functie van de klankbordgroep is door onderlinge discussies totaal verloren ge-gaan en wordt vanuit de gemeente ingeperkt, bijvoorbeeld vanwege de vergaderregels die zijn opgesteld. De klankbordgroep mag niets inbrengen, de ge-meente kapt alles af."

Beefbus | 09-05-19 | 10:13

je laat je toch geen censuur opleggen door een pipo in een houtjes touwtjes jas.

c02JEuk | 09-05-19 | 10:13 | 1

Leuk - welkom!

HogeNood | 09-05-19 | 10:48

Door de achternaam denk ik dat het Frank is.

eentweehuppekee | 09-05-19 | 11:09

Wat een treurige middelmaat. En daar moeten goede ideeën uitkomen?

Willem_Oltmans | 09-05-19 | 23:41

Jullie zijn dan wel een shock blog, geen ambitie in degelijke onderzoeks journalistiek ? Het kost wat, maar je krijgt wel vette scoops in de plaats,

Heel moeilijk kan het niet zijn om Dhr Staal een kleine gevarenpremie uit te keren en voorzien van een notablokje en potlood naar die negorij te sturen om er verslag uit den vreemde uit te brengen over wat er daar allemaal misgaat.

Lt-Kol Kilgore | 09-05-19 | 10:12

Waar is trouwens reaguurder ' Kuifje' gebleven? Toch niet weggecensureerd?

Pislinq | 09-05-19 | 10:10 | 1

Die is zich te pletter geschrokken van zijn meeste reacties overwinning eind 2018.

Dutchbeaurouge | 09-05-19 | 10:19

Ton8695 ... Marrakesh, heeft meer gevolgen dan wat de mensen nu denken ...

Rutte III heeft vorig jaar in december het Marrakech Pact getekend.
Hierbij worden wij verplicht aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen onderdak en zakgeld te bieden.
Er is niet een land die dit gaat doen... behalve Nederland - de wethouder van GroenLinks in Amsterdam is op zoek naar kamers en woonruimten om illegalen daar onderdak en zakgeld te kunnen bieden.

Je kunt nu al voorspellen dat duizenden illegalen en daklozen in Europa dadelijk naar Nederland komen.
Premier Rutte moet het voortouw nemen en ingrijpen... hij staat erbij te lachen, wat een kerel.
Hoe is Nederland over 2 of over 4 jaar?

sociaal_econoom | 09-05-19 | 10:09 | 2

Rutte is de ondergang van ons land omdat hij de asociale en fascistische krachten van GL, D66 etc. niet in toom kan houden

langzullenweleven | 09-05-19 | 10:14

Marrakech vloeit voort uit resolutie 1743. De criminele elite in de politiek en het kapitaal heeft maar 1 doel... de eigen rijkdom en macht.. zichzelf! Ten koste van alles en iedereen. Mensen hebben het niet door, maar er is een oorlog aan de gang tussen goed en kwaad.

Ton8695 | 09-05-19 | 10:15

En wat nou als ze gewoon doorschrijven? Gaat de wijkraad dan a la Telegraaf met raketwerpers aan de slag?
Gewoon doorschrijven dus.

Is dit nog nieuws? | 09-05-19 | 10:02 | 5

@Ton8695 | 09-05-19 | 10:07:
'Ze willen er niet op aangesproken worden.' Dat zinnetje is veelzeggend. Laten we het vooral fatsoenlijk en gezellig houden.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 10:09

@Is dit nog nieuws? | 09-05-19 | 10:20:
Ik denk dat redactie dit onbezoldigd deed. Zou je een pot subsidie vrijmaken voor betaalde krachten, dan is de kans redelijk groot dat de artikelen meer in lijn zullen zijn met het gevoerde beleid. Want die betaalde kracht heeft natuurlijk ook een hypotheek en dergelijke.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 10:25
▼ 2 antwoorden verborgen

"Dat er serieuze journalistiek bedreven wordt, valt echter niet bij iedereen in goede aarde"
Ja joh, terug naar: "Mien op de hoek heeft nieuwe nestje katjes. Feministe Mien heeft al jaren lang katten maar dit nestje is zo speciaal blah blah blah"
Dat is wat de mensen lezen willen, je weet toch.

Zwezerik | 09-05-19 | 10:01 | 1

moeilijk he, linkjes aanklikken en de rest ook lezen....

Hellsmurfje | 09-05-19 | 10:10

Had dan even aan meneertje Van Brummen gevraagd wat en hoe hij dan wel gecommuniceerd wil zien. Dan had hij voor het blok gestaan, in plaats van met zo'n slappe smoes er mee weg lijken te komen. Al eerder opgemerkt, maar gegeven dit mandaat decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvd... is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de gemeente Apeldoorn geen rol heeft gespeeld in deze affaire.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 10:00

www.apeldoorn.nl/ter/vluchtelingenopv...

Veel gestelde vragen over asielzoekerscentrum
Wat is een asielzoekerscentrum (azc)?
-mijn god...
Hoe zit het met de openbare orde?
Asielzoekers die in een azc verblijven hebben zich te houden aan door het COA opgestelde huisregels. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt en toegelicht tijdens het eerste gesprek met het COA na aankomst op de opvanglocatie. Deze huisregels zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren.

-Wow
www.omroepbrabant.nl/nieuws/2993811/S...
In het asielzoekerscentrum van Overloon wonen ongeveer zeshonderd mensen. Volgens woordvoerder Robert Ploeg gaat het om een kleine groep van jonge mannen die de overlast veroorzaakt. "Als ze arriveren in het azc, wijzen we ze op de regels en dat in Nederland dus bijvoorbeeld inbraak verboden is.

-Dat idee?

Malloten.

Is dit nog nieuws? | 09-05-19 | 10:00 | 3

Las het gisteren en kreeg er een vergelijkbaar sentiment bij. We wijzen ze op de regels en zeggen dat inbraak verboden is. Ja dat zal gana helpen he, dan zit de taak van het AZC erop tenslotte. 'We hebben het gezegd!" Zoiets als een bordje in mijn tuin zetten "verboden voor mollen" en als dan weer het gras vol hopen ligt zeggen "tsja ik heb toch echt een bordje neer gezet!" Dus mij treft geen enkele blaam.

Dutchbeaurouge | 09-05-19 | 10:04

als ze ons vogelvrij verklaren voor dit soort import, geef ons dan tenminste het recht op verdedigingen van lijf en leden. Als ze hier het Wilde West Europa willen maken geef ons dan op z'n minst een blaffer.

ikworstelengadouchen | 09-05-19 | 10:14

"We vinden daarom dat de inhoud ook verbinding moet hebben met de wijkraad.”
"Volgens hem is dat bij de artikelen over het azc niet het geval. ,,Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden.""

Zo ziet censuur op een bedje van deug, gelardeerd met fatsoen en respect er dus uit.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 09:59 | 3

Lekker is die he: Die zijn bijna wetenschappelijk. He bah, zeg. Wetenschappelijk. Dus onderbouwde standpunten, voor/tegen. "Wij van de wijkraad verschuilen ons niet achter argumenten", dat idee.

BBRDWR | 09-05-19 | 10:11

Ze willen eigenlijk liever een dorpsblaadje zoals waar Ricky Gervais werkte in zijn film After Life.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 10:13

@BBRDWR | 09-05-19 | 10:11:
Kennelijk is de Wijkraad eindverantwoordelijk voor het krantje. Geen invloed op de inhoud maar wel "lastige" vragen krijgen daarover. Heel vervelend allemaal als je een keurige carrièresubsidieslurper bent die gewoon rustig naar zijn/haar pensioen toewerkt.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 10:14

Men krijgt waarop men stemt.

Is dit nog nieuws? | 09-05-19 | 10:00

Ik word zo langzamerhand doodziek van Nederland, met dat steeds verder uithollen van vrijheden.

Als je de politiek hoort, van hoog tot laag, hebben ze het zo graag over 'het poldermodel'. Wat is dáár inmiddels nog van over? Geen ene flikker. Ja; samen polderen ze zich helemaal de tiefus. Lekker klimaattafelen met zn allen bijvoorbeeld, iedere belanghebbende mag mee polderen maar die kudtburger moet zn bek houden en de rekening betalen.

Dáár word allang geen spatje 'polder' meer aan vuil gemaakt. Gewoon LUIS-TE-REN en juichen voor vadertje staat. Dat ze gvd in dat klimaatakkoord hebben dúrven opnemen dat een gemeente 'binnentredingsrecht' krijgt om je ff-ing gaskraan dicht te draaien zegt toch ook al zoveel. Ze hebben intussen werkelijk het schijt aan de burger gekregen. Bevalt de mening van de burger niet, past die niet in het zoveelste van god losgezongen hysterisch Deugende "beleidsplaatje"?

Onderdrukken, bagatelliseren, belachelijk maken, karaktervermoorden, OM erop af sturen als een stel gedresseerde vechthonden; de overheden vinden geloof ik dat alles is geoorloofd. Dat ze op eenzame hoogte per decreet mogen vóórschrijven wat U wel of niet mag denken, wat U wilt, hoe U Uw geld gaat uitgeven, hoe Uw toekomst eruit mág gaan zien, hoeveel U over mág houden van Uw loon, hoe U Uw huis verwarmt, welke auto U mág rijden, hoe lang U onder de douche mag staan, hoe vaak U de wasmachine aan zet, de plee doortrekt, wat U mag drinken en wat U mag eten en dat u gaat délen. Jawel, U gáát delen, Uw welvaart, Uw toekomst, Uw achtertuinen en Uw kinderen; ze gaan gedeeld worden. Want socialisme. Want immigratie. Want klimaat. Want EU.

Wat is er over van dat ooit geroemde poldermodel? Geen zak. De overheid is verworden tot een onderdrukker van meningen en van vrijheden. "Valt wel mee joh, maak je niet druk" hoor je aan alle kanten. Maar het valt helemaal niet mee gvd. Tien jaar geleden kon je nog alles zeggen wat je wilde, grapjes maken over alles en iedereen. En moet je nu zien. Als je iets verkeerds Twittert krijg je een ban, pleur je iets op Facebook word je door het OM vervolgd, roep je iets over een AZC word je de mond gesnoerd of komt de politiek 'preventief' op je voordeur bonken. En dat is 'nog' maar het begin. Gezien de immigratie en klimaatdraaiboeken die al gemaakt zijn, en waar ze zich niet voor schaamden om er een handtekening onder te zetten, noch om het werkelijk tegen alle maatschappelijke tegenstand in, te gaan implementeren geeft wel héél goed hoe intens arrogant de overheid is geworden. Ze denken intussen echt dat ze de baas zijn.

En de polder? Die loopt vol met aso-AZC's, met criminaliteit, met maatschappelijke onrust, nieuwe verzuiling, onvrede en een nieuwe onderklasse van armoedzaaiers die nog maar net genoeg centen hebben om de verplichte, alsmaar explosief stijgende Staatsrekeningen van zorg en energie te betalen. Een prachtige toekomst lonkt in de polder.

Maar dan wel alleen voor de uitverkorenen.

Dutchbeaurouge | 09-05-19 | 09:56 | 7

Ik denk dat zo'n publicatie verbod, min of meer formeel of gedwongen in veel meer plaatsen met een gelukzoekers centrum is. Zou best leuk zijn eens uit te zoeken

Retepsteeltje | 09-05-19 | 11:03

Bedankt Dutchbeaurouge. Duidelijk verhaal met passende woordenkeus.

HenkyPanky | 09-05-19 | 11:12

Bravo! Ik noem het fascisme met een glimlach. En helaas, dit keer komt de hulp niet aan parachutes en in landingsboten, maar zullen wij onszelf moeten gaan bevrijden.

squadra | 09-05-19 | 15:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Vraag me af wat Hans Laroes hierover zou zeggen. Als je over AZCs wil berichten, ga je maar ergens anders wonen/werken?

WahedPissebed | 09-05-19 | 09:56

Als je alleen nog maar over spierwitte mannen mag berichten zijn zij ook de enigen die iets fout kunnen doen.

Slogra | 09-05-19 | 09:56 | 1

U begrijpt het.

Ton8695 | 09-05-19 | 10:03

Ik heb dat blad even doorgebladerd. Complimenten voor het niveau. Zowel inhoudelijk, omvang als qua opmaak.

balustrade | 09-05-19 | 09:56

De wijkraad houdt zich gewoon aan resolutie 1743 en het marrakech pact. De bevordering van weg met ons.

Ton8695 | 09-05-19 | 09:54

Volgens het Linkedin van Jaap van Brummen is hij als bruggenbouwer in staat door persoonlijke inbreng, betrokkenheid en heldere communicatie te sturen op resultaat met breed draagvlak.
Ook heeft Jaapje gestudeerd aan Nyenrode.
Goed gedaan Jaap dat verbinden, maar volgens mij ben je gewoon een flapdrol
met een mooi donkerblauw pak aan en puntschoenen.

oakmont | 09-05-19 | 09:54 | 1

Bruine puntschoenen.

eentweehuppekee | 09-05-19 | 11:00

De Wijkkijker aka de Wegkijker?

Jasper293 | 09-05-19 | 09:53

geen middel wordt geschuwd..... it goes on and on.....

surffee11 | 09-05-19 | 09:52

Gelukkig hebben wij geen AZC, dus hoeven wij er ook niet over te schrijven. Onze wijk is nog een blanke enclave. www.flipsnack.com/zuidrander/

RickRD | 09-05-19 | 09:51 | 1

Of ze mogen er niet over schrijven, dus je weet van niks.

CopyCat | 09-05-19 | 09:56

Dat moet wel een linkse kneus (danwel kneusjes m/v) zijn die berichtgeving wil verbieden.

donkieshot | 09-05-19 | 09:51 | 1

Gebeurt net ook op grote nieuwssite: reacties gesloten ivm Jesse klaver derde kind. Te veel kritiek ivm ecologische footprint, groen dus verdienmodel,carriere….

ger1306 | 09-05-19 | 10:00

Mensen die op bijna wetenschappelijk niveau schrijven over je wijk, je moet 't niet willen. Als dit bericht niet representatief was voor de teloorgang van de VVMU in ons land, was het hilarisch.

MickeyGouda | 09-05-19 | 09:51 | 2

Met die vrijheid van meningsuiting zit het wel snor in Nederland.
Zodra er ergens ook maar een greintje censuur dreigt staat heel Nederland op zijn achterste poten en terecht. Die grote smoel raken we niet zomaar kwijt.
Wat me wel zorgen baart is de mening zelf. Mensen krijgen steeds extremere meningen en het wordt ook nog eens als een groot goed gezien terwijl ik het zeer verontrustend vind.

keestelpro | 09-05-19 | 10:00

@keestelpro | 09-05-19 | 10:00:

Een grote vrijheid van meningsuiting vergt zelfbeheersing en het vermogen tot zelfcensuur. Of je nu anoniem bent of niet zou niet moeten uitmaken voor de manier waarop je jezelf profileert of manifesteert. Dan komen de normen en waarden om de hoek kijken en dat brengt ons weer bij mijn stokpaardje: opvoeding.

MickeyGouda | 09-05-19 | 10:21

.. maar goed. Het kost een vermogen om een plaatsje te krijgen in de gammele boot van de mensensmokkelaars, met gratis overstap op de pontveren van de EU.
Dat is serieus geld waar de echte arme/vervolgde mensen uit de derde wereld niet over beschikken.
Wie dat wel kunnen betalen? De AZC's zitten er vol mee - en dat geeft wat derdewereldcriminaliteit - ter aanvulling van de gratis dingen waarvan zij hier niet hun oude levensstijl kunnen onderhouden.

Jan Passant mk2 | 09-05-19 | 09:50

Opstappen is eigenlijk zwak. Waarom brengen ze het niet voor de rechter? Nu geven ze impliciet de wijkraad hun zin.

culture_vulture | 09-05-19 | 09:48

Bij de NPO is dit al jaren het geval... er mag niet over problemen en overlast bij AZC's gesproken worden.
Ook mag niet verteld worden dat de grote woningnood een gevolg is vanwege huisvesting van migranten.
Wel krijgen we beelden van zielige vluchtelingen die uit moslimgebieden waar oorlog en strijd is... naar Nederland zijn gevlucht.
Ook krijgen we beelden van migranten die het hier goed doen met hun studie, vrijwilligerswerk en andere positieve bezigheden.

Je kunt dit een tijd lang volhouden... maar de werkelijkheid komt toch aan het licht.
De aantallen, het kostenplaatje en de maatschappelijke gevolgen worden onbeheersbaar.
De fout zit in ons maf migratiesysteem - wij vinden het normaal dat mensen uit Afrika en moslimlanden onder de noemer van vluchteling hier langdurig opvang en verblijf krijgen in een AZC... met daarna een ingerichte woning plus een uitkering.
De wereld is niet dom, men weet dit en komt naar Nederland - wij zouden dit ook doen.
De fout ligt bij Den Haag en de gemeenten - zij willen ons maf migratiesysteem niet wijzigen.

sociaal_econoom | 09-05-19 | 09:47

Marrakesh pact ("juridisch niet-bindend", of toch wel?) doet zich via twee telefoontjes uit Den Haag ook voelen in AZC omgevingen.

Non_Smoking_Gun | 09-05-19 | 09:44

Overal waar de linkse/globalistische menschen hun Deugende invloed verzilveren in meer inclusiviteit en klimaat is censuur nodig. Veel censuur. Steeds strengere censuur.
Anders steekt het "populisme" weer de kop op omdat veel te veel domme burgers bevestigd krijgen wat hun foute kraaloogjes zien.

Oogjes dicht en snaveltjes toe, zoals de zoete lieve linkse mensen altijd zeggen. Heeft u al gespijbeld vandaag voor een betere wereld? Kennis wordt zo overschat.

Jan Passant mk2 | 09-05-19 | 09:44

Een bewoner: "na een paar maanden kreeg ik een datum dat de burgemeester kon komen.Het gesprek was pas nadat de termijn voor het indienen van een zienswijze verstreken was. Ik had het gesprek graag eerder gewild. Mijn verwachting van het gesprek was dat we de onderbouwing van de beslissing om op 1 locatie de totale opvang te realiseren te horen zouden krijgen. De eerste opzet in 2015 was toch spreiding. Hoe het in de jaren daarna zo heeft kunnen kantelen zonder dat ik als omwonende hiervan tijdens de besluitvormingsfase op de hoogte ben gebracht, begrijp ik nog steeds niet"

de visser | 09-05-19 | 10:03

Follow the money. De wijkraad financiert het wijkblaadje en wie financiert de wijkraad? Juist ja, wiens brood ....

pa_niek | 09-05-19 | 09:40 | 1

En wie financiert die financier? De belastingbetalenfe burger. En dat is niet Mo, WillemAlex en Annie de bijstandsmoeder in de schuldsanering maar gewoon jij en ik. Maar o s woord wordt niet gesproken.

Degrelle | 09-05-19 | 11:36

Die wijkraad is verantwoordelijk voor de inhoud. "de artikelen zijn bijna wetenschappelijk, daar willen we niet op aangesproken worden".

Redacteuren hadden dus veel meer lekker suggestief en ongefundeerd uit de onderbuik moeten schrijven.

de visser | 09-05-19 | 09:40

Wanneer gaat het leger daar in grijpen?? Een coup, dat is echt heel erg nodig. Zomaar schrijven, wat je wil, dat kan en mag, wel!!!

vanrechteren | 09-05-19 | 09:38

Het zoveelste socialistische heilstaatje in Nederland.

Indoneesje | 09-05-19 | 09:37

Geef die jongens een podium, geenstijl. Opstappen geeft precies het gewenste resultaat voor die ambtelijke wegkijkers die daar de scepter zwaaien. Laat reaguurders een potje bouwen zodat hun journalistiek door mag gaan.

Franque | 09-05-19 | 09:37

Dan stap je niet op maar bijt je harder door. watjes.

horsteknots | 09-05-19 | 09:36 | 1

Dat wijkblaadje (althans zo lees ik het) wordt gefinancierd door de wijkraad. Ongetwijfeld zal men met financiële duimschroeven hebben gedreigd.

FrankVeer | 09-05-19 | 09:39

Stapje voor stapje
straat voor straat
wijk voor wijk
stad voor stad
--
Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht...

paost712 | 09-05-19 | 09:36

Dan wordt het tijd dat GS die taak maar op zich neemt. Die zullen vast meer lezers hebben dan dat stomme wijkkrantje.

Yzord | 09-05-19 | 09:34 | 1

Wel een idee, geef die wijkkrantjes een plekkie op GS, alleen te benaderen met een kroontje. GS het nieuwe Radio Oranje.

eentweehuppekee | 09-05-19 | 10:07

Moet je daar wat op uit doen dan zo'n wijkraad ? Lijkt meer op laffe zelfcensuur.

Wekkertje | 09-05-19 | 09:34

De weg kijker is toch een prima naam?

Verhoeve4365 | 09-05-19 | 09:32

Hoe triest dit ook is, je voedt zeau lekker de komende opstand van het volk om te behouden wat we nog hebben, en van daaruit wat dringende zaken/misstanden terug draaien. Er moet een stemmetje in die censuurkoppies zitten die ook met verhefte stem zeggen dat dit niet houdbaar meer is.

NiCeY | 09-05-19 | 09:31

Dat blad De Wijkkijker heet dus voortaan "DE WEGKIJKER".

Verderkijkert | 09-05-19 | 09:31 | 1

Iemand was u voor. Grappig is het in ieder geval!
*beeldscherm schoon veegt*

keestelpro | 09-05-19 | 09:36

ik zou willen voorstellen, omvoortaan AZC's in de buurt bij de Burgemeester te bouwen. bij gebrek aan burgemeester voldoet een minister/staatsecretaris ook. oh en vooral in wijken met grote "wees welkom in mijn land" mensen. kijken of ze dan nog zo welkom zijn....

ikworstelengadouchen | 09-05-19 | 09:31 | 5

@ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 09-05-19 | 09:34: ieeew, ik heb dat niet geweten.

GekkeHenkieNiet | 09-05-19 | 09:55
-weggejorist-
I.Q. NUL | 09-05-19 | 13:01
▼ 2 antwoorden verborgen

De Wijkkijker is nu dus de Wegkijker.

Schoorsteenveger | 09-05-19 | 09:31 | 4

De Wegkijker! Geniaal. Het kan zo het partijblad van Groenlinks zijn. XD

keestelpro | 09-05-19 | 09:35

Sorry, u was mij net voor.

Verhoeve4365 | 09-05-19 | 09:43
▼ 1 antwoord verborgen

Commando V-en, wat is dit voor een afdeling van de krijgsmacht?

Kaas de Vies | 09-05-19 | 09:30 | 1

Automaakgoed?

NiCeY | 09-05-19 | 09:32

Ik vind Apeldoorn heel leuk, ze hebben er zelfs een China-townstraatje (Brinklaan).

GekkeHenkieNiet | 09-05-19 | 09:30

Tja als alle negatieve berichten over AZC's in de media zouden komen dan was de derde wereldoorlog al in volle gang.

keestelpro | 09-05-19 | 09:27 | 6

@keestelpro | 09-05-19 | 09:33: Met elke dag erger getreiter richting de bevolking ga ik er vanuit dat ze wachten, aansturen op de finale uitbarsting.

Rest In Privacy | 09-05-19 | 09:44

@CalamityJane | 09-05-19 | 09:44:
Dat opkroppen en verdoezelen werkt niet op de lange duur.
Het is belangrijk de zaken te benoemen want er is niets wat niet binnen de bevolking zelf opgelost kan worden. En als dat dan een heftig lokaal conflict is: so be it. Bericht er over. Betrek het hele volk erbij. Geef openheid en laat mensen erover praten en ruziën. Het goed moet altijd van het kwaad gescheiden kunnen worden.
Dat onder de pet houden zal uiteindelijk kunnen escaleren in iets wat dus niet meer in de hand te houden is.

keestelpro | 09-05-19 | 09:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Pjongjang aan het Apeldoorns kanaal

pibasso | 09-05-19 | 09:25

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl