Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Straks aan de VU: Eindstrijdmoslim Kasim Tekin over 'Time Management'

Even herintroduceren: Kasim Tekin. In 2015 gewoon nog keurig docent maatschappijleer op een Christelijke middelbare school, inmiddels gepromoveerd tot tijdsdeskundige met, jawel, "tijdloze adviezen". Maar in zijn VRIJE TIJD is het een man die de islamitische doomsday clock maar wat graag een handje vooruit helpt. Zo deelde hij destijds zijn overdenking dat:  "Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie?". En op 13 mei is hij door studentenvereniging De Vijfde Colonne uitgenodigd om aan de in het machtscentrum van de vijand aan de VU een praatje te komen geven. Over tijd, niets minder. Nu is een moslim die op z'n kalifaat wacht sowieso een zandloper, en hij telt tot tien, wie niet weg is heet Kasim. Nee jij bent leuk zeker godverdomme schrijf dan gewoon lekker je eigen topics als je het allemaal zo goed weet.

Reaguursels

Inloggen

Als ik inzoom op spreeklocatie op die msanl.nl site dan kom ik op de UVA uit en niet op VU.

JoshuaJulez | 02-05-18 | 12:06 | 1

volgens mij nog niet bekend. FF zoeken en ik vind dit:"📍Locatie: Amsterdam (specifieke locatie volgt nog):. Verwachten vast protest, op laatste moment locatie geven. De site.. msanl.nl/agenda/time/

larie | 02-05-18 | 14:24

Wat zich nu aan ‘t ontwikkelen is binnen de hoofdreligies valt moeilijk te begrijpen voor niet gelovigen maar is wel zeer verontrustend. Of hun religieuze verwachtingen nu reëel zijn of op waarheidsgehalte berusten doet er niet toe. Het zullen uiteindelijk de gevolgen van religieuze veronderstellingen zijn die talrijke gelovigen uiteindelijk zullen leiden tot reëele acties. Acties die uiteindelijk ook niet-gelovigen zullen confronteren, beïnvloeden en uiteindelijk hun wil zullen opleggen. Met alle gevolgen van dien….
Binnen de islam is de hoofdgedachte: de stichting van een wereldkalifaat met aan het hoofd een kalief. De sharia is de wettelijke leidraad die wereldwijd moet worden ingevoerd. De kalief is zowel wereldlijke- als religieuze leider. Vandaar de Turkse- en IS kretologieën om ‘ het kalifaat’ te stichten. Maar achter deze kreten schuilt een veel groter gevaar, namelijk de verwachting van een islamitische wereldheerser die naar verwachting de islam tot een eenheid zal maken (oemmah) tot zowel een politiek- als religieus wereldsysteem, een islamitische New World Order (zie b.v. www.alislam.org/library/books/Nizam-e... ).
Veel moslims kijken reikhalzend uit naar deze charismatische leider die zich op bestemde tijd zal openbaren en de islam naar de eindoverwinning zal voeren. Ze noemen hem de imam Mahdi. Denk niet dat dit wishfull thinking is van ongeletterde moslims. Dit speelt tot op het hoogste niveau.
www.cnsnews.com/news/article/ahmadine...
www.youtube.com/watch?v=txxZv9uA6YQ
shoebat.com/2017/01/16/major-muslim-le...
www.youtube.com/watch?v=DmHEHZdaYwo
Nou komt de clou: buiten de islam verwachten alle andere godsdiensten de wederkomst van een charismatische wereldleider. (We hebben het over 5 miljard mensen...). De Joden verwachten de Messias, de Christenen de wederkomst van Jezus, Boeddhisten de 5e Boeddha, de Hindoes Krishna, en veel New Agers verwachten de universeel verbindende Lord Maitreya. www.helloaquarius.org/maitreya/
Vooral binnen universele stromingen zoals de New Age beweging heeft zich decennia lang een wishfull thinking ontwikkeld van ‘verbinden’, globale eenheid, universele mensheid, etc. Het gevolg daarvan is dat men alleen nog maar eenheid koestert vanuit eigen perceptie en wensdenken. Men verliest hierdoor grip op de realiteit, namelijk dat er nog steeds vijandige mensen, systemen en volkeren bestaan die een gevaar vormen voor het vrije Westen. De belangrijkste onzichtbare rode draad in het New Age denken is de komst van een alles verbindende charismatische wereldverlosser genaamd Maitreya de nieuwe wereldleraar. shareintl.org/maitreya/MA_main.htm
De laatste decennia is deze New Age verwachting verschoven door “de openbaring” dat deze wereldverlosser uit de hoek van de islam komt. M.a.w. De islamitische imam Mahdi wordt nu gekoppeld aan hun Maitreya.
www.christmaitreya.org
Vanuit de groeiende stelling dat de mensheid ‘een‘ is en alle religies dezelfde lading dekken, wordt moslims geen strobreed meer in de weg gelegd. Als straks daadwerkelijk zo’n figuur wordt aangewezen om imam Mahdi te spelen zullen miljoenen “verwachters” hem klakkeloos navolgen. Met miljoenen moslims in ons midden en talrijke New Age verwachters die hierin zullen meegaan, hebben we onszelf opgezadeld met een groot probleem. (aanrader: de nuchtere Bill Warner, natuur- en wiskundige PhD over islam). www.youtube.com/watch?v=czBiWm3ljv0


matrixbluepill | 02-05-18 | 11:44 | 1
-weggejorist-
Pseudoniempje | 02-05-18 | 22:00

Ik zou bijna roepen: dood aan alle geloofsgekkies! Maar dat mag natuurlijk niet want dan ben ik net zo als hunnie. Dus dat die ik dan ook maar niet. Laten wij als ongelovigen er snel voor zorgen dat je geloven alleen maar achter je eigen voordeur mag doen. Buiten je eigen voordeur hou je je bek over het geloof en draag je het ook niet uit. Dus ook alle christelijke en grefo scholen opdoeken. Dit zal wel een hevige strijd vergen maar dit moet het streven zijn.

Rdock | 02-05-18 | 11:09 | 1

Gut, gut. 1. Zo wie door het roepen van ' dood aan' verlaag je jezelf tot hetzelfde niveau als terreurzaaiers. 2. Wil je svp geloofsgekkies wat nader specificeren? Ik heb nooit last van agressieve Boeddhisten, Hindoes of christenen. Jij wel? Ik neem aan dat met 'geloofsgekkies' specifiek moslims bedoelt?

matrixbluepill | 02-05-18 | 11:50

Moslim studenten ass-ociatie, eenheid in diversiteit.
Op de trein naar sharia.
Nog eventjes hoor, want die trein wordt binnenkort uitgerangeerd.
Mensen worden wakker. Zal godverredomme tijd worden ook.

NiCeY | 02-05-18 | 08:00

Het is vrijdagmiddag, je bomgordel is nog niet af maar je moet naar de moskee... hoe pak je dat aan?

Ad Hominem Tu Quoque | 02-05-18 | 07:27 | 1

Gewoon....,ff snel, snel.
Komt de betrouwbaarheid niet ten goede maar allah.

D-Fens_1963 | 02-05-18 | 10:09

Dat Mohammed in de zevende eeuw niet kon lezen en schrijven is natuurlijk geen reden om moslims achterlijkheid te verwijten. Tenslotte is de ‘glorieuze’ Koran niet zijn woord, maar het letterlijke woord van Allah, die aan de lopende band koranverzen openbaarde aan zijn boodschapper. De Koran is volgens moslims het ‘perfecte boek voor de mensheid’ en Mohammed was de ‘perfecte moslim’.

Zo’n ‘tjoek’ met een luizenbaard is echt wat je nodig hebt om time-management te onderwijzen aan een wetenschappelijke instelling voor hoger onderwijs. Al hun ‘wetenschap’ komt uit welgeteld 1 perfect boek. Daarnaast verliezen ze vooral eindeloos véél kostbare tijd door 5 keer per dag, met hun hol omhoog op een badmat, eeuwenoude versjes op te dreunen.... Time management. Wat een sukkels. Dat ze er zelfs over durven beginnen...
Dat ‘perfecte boek’ begint als volgt: ‘In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Allah heeft jullie het meest complete en perfecte boek gezonden, Allah is alwetend en alwijs’.
Dan gaat het verder:
‘Allah heeft de hemel en aarde in 6 dagen geschapen’ (10:3).
‘Allah heeft in 2 dagen de aarde geschapen’ (41:9).
‘Allah heeft in 4 dagen de bergen geschapen’ (41:10).
‘Allah heeft in 2 dagen de hemel geschapen’ (41:12).
2 + 4 + 2 = 8.
Tja...

Smelldacoffee | 02-05-18 | 05:38 | 3

Allah was vergeten om eerst een calculator te scheppen.

kunstliefhebber | 02-05-18 | 08:36

je vergeet de andere kant van allah. Allah de folteraar, dat doet hij graag. die barmhartigheid stelt dus niets voor. Het is Allah de huigelaar

Aboe la | 02-05-18 | 10:37

kunstliefhebber | 02-05-18 | 08:36

De calculator is pas op dag 10 geschapen

TDB | 02-05-18 | 10:52

De ooit zo respectabele Vrije Universiteit is verworden tot een bolwerk van bestrijders & ondermijners van de vrijheid. Maar meer nog als een schandelijk bastion van linkse heulers met het Nieuwe Fascisme, dat zichzelf ‘religie’ noemt, maar in feite een totalitair project is dat vierkant vijandig staat tegenover alles wat we in dit wereldbeeld hebben opgebouwd. Een ‘religie’ bovendien, die zelfs vijandig staat tegenover datgene dat een instituut als de VU wordt verondersteld te onderwijzen en te verspreiden: wetenschap. Precies datgene waaraan de hele islamitische wereld arm is.
Ik hoop dat ik nog lang genog mag leven om de dagen dat al die linkse heulers & faciliteerders van deze geperverteerde ideologie ter verantwoording worden geroepen.

Peter Emile | 02-05-18 | 01:08

In ruim 40 jaar, heb ik geen intellectuele bollebozen, voormannen, leiders van de islamclub gezien of gehoord. Slechts wat onderontwikkelde en gesubsidieerde schnabbelaars.
Bovendien is een situatie ontstaan waardoor de “loyaliteit” van de Islamieten ervoor zorgt dat problemen van buiten onze grenzen, hier uitgevochten gaan worden.

Als ik de krant opsla, lees ik riant veel stukken (en altijd beroerde) over deze quasi wereldreligie, die, helaas voor hen, alleen in onderontwikkelde gebieden hoogtij viert. Gebieden waar, behalve olie, niets maar dan ook niets van enige relevantie vandaan komt!

Het toestaan van de islam zal dan ook te zijner tijd als misdaad tegen de menselijkheid worden bestempeld.
Regeringen zullen met terugwerkende kracht worden aangeklaagd, te beginnen bij Den Uyl.
Het uitvoeren van ongecontroleerde experimenten op burgers is, net als de moedwillige blootstelling van de burgerbevolking aan vijandige elementen, namelijk verboden....
.
En dat alles nog afgezien van de misdadige subsidiëring van ons subversieve elementen, alsof je bij de Grebbeberg een verkeersagent zou hebben neergezet die het Duitse leger de kortste weg wees om in de rug aan te kunnen vallen.......

Mazoeza | 02-05-18 | 00:23 | 2

Helemaal eens! Inderdaad.. mooi gezegd over de ongecontroleerde experimenten en vijandige elementen. Wanneer het volk een signaal geeft (bijv een pvv stem) wordt dit gewoon weggehoond.

letopuwzaak | 02-05-18 | 01:29

Mooie vergelijking met de VU-politieagent op de Grebbeberg. En de politieagent zal omstanders erop wijzen dat de moslims hun tegenstanders voor een boswandeling meenemen. Want de moslim heeft zelf elke keer gezegd dat hij van de liefde is. En mocht je de suggestie wekken dat je het mogelijk acht dat er genocide plaatsvind, dan zal diezelfde agent je vol overtuiging uitmaken voor fascist en Islamofoob en het liefst veroordelen.

Graaier | 02-05-18 | 07:56

Vanuit Al-Andalus in het middeleeuwse Spanje, lanceerden Arabische troepen en bendes regelmatig razzia’s (rooftochten) tot diep in het achterland van de christelijke ”Barbaren”. Ze baanden zich herhaaldelijk plunderend een weg door het Rhônedal, terroriseerden Zuid-Frankrijk, bezetten Arles, Avignon Nîmes en Narbonne, dat ze in 793 in brand staken, verwoestten in 981 Zamora en deporteerden 4000 gevangenen. Vier jaar later brandden ze Barcelona plat, vermoordden alle bewoners of maakten hen tot slaaf, verwoestten in 987 het Portugese Coimbra, dat daarna zeven jaar lang onbewoond bleef en vernietigden Leon en omgeving. Verantwoordelijk voor de vernietiging van Leon was de heerser van de Amiriden Al-Mansur, ”de zegerijke” (981 – 1002), die erdoor bekend is geworden, dat hij alle filosofische boeken die hij te pakken kon krijgen, verbrandde, en die tijdens zijn regering ongeveer vijftig veldtochten aanvoerde, regelmatig eentje in het voorjaar en eentje in de herfst. Zijn beroemdste veldtocht werd die uit het jaar 997 tegen de heilige bedevaartplaats Santiago de Compostella. Nadat hij deze met de aardbodem gelijk had gemaakt, begonnen een paar duizend christelijke overlevenden aan hun mars in de slavernij.

Mazoeza | 02-05-18 | 00:16 | 3

Weer wat geleerd op dit forum. Dank!

letopuwzaak | 02-05-18 | 01:32

Ik ga het kijken! Dank

letopuwzaak | 02-05-18 | 10:56

De verering van Allah. Wie is Allah. Wie is Mohammed. Verzinsels van mensen die op een ding uit waren, namelijk: macht en controle over anderen te hebben. Dit is het enige wat telt. De mens leert niets van het verleden. De mens denkt tot op de dag van vandaag, nog steeds niet zelf na en zijn volgers, meelopers. Het licht dooft langzaam. De duisternis valt binnen afzienbare tijd ook in West Europa in. Oost Europa en Rusland, zullen vrijplaatsen worden waar het licht blijft schijnen. Waar hun cultuur blijft bloeien. Waar de warmte overheerst. De kilte treedt in bij West Europese landen. Als een ijzige deken voltrekt de Islam zich over het Avondland. Voor de poorten van Wenen, verder kwamen zij niet. De strategie is nu beter. Vanuit het slachtofferschap wordt de coup gepleegd. Met dank aan alle slappe, softe deugers die dit mogelijk hebben gemaakt. De vrije denkers buigen het hoofd. Adieu.

De Evangelist | 01-05-18 | 23:46 | 1

Weinig aan toe te voegen. Dikke +

reagluurder010 | 01-05-18 | 23:55

@laatste zin van het topic: hahaha, lekker bezig pik! *boks*

Zqwiqly | 01-05-18 | 23:06

Waar gaat nij het over hebben? 'De tijd doden' misschien.

Mubbenschonster | 01-05-18 | 22:16 | 1

Haha, ja hij blaast het altijd zo op.

BozePaarseMan | 01-05-18 | 22:29

Hoe kun je als islamiet in godsnaam iets zinnigs verkondigen.

Nelis SplitBloes | 01-05-18 | 22:12

Spoorslags afvoeren naar één van de werkkampementen van Ruud Lubbers (†).

Nelis SplitBloes | 01-05-18 | 22:09

De vrouw van Kasim

A) Zit in een rockabilly-bandje waarin ze gitaar speelt en berucht is om vliegensvlugge solo's

B) is evolutiebioloog met een bijzondere belangstelling voor het ontstaan van de moderne mens van ca 160000 jaar geleden

C)Is dierenarts, honden zijn haar beste vrinden

D) staat veel in de keuken, luistert goed naar Kasim en is in de zomer vaak te warm gekleed. Moet van Kasim, maar ook van haarzelf.

RickTheDick | 01-05-18 | 22:06 | 3

Lol!

letopuwzaak | 01-05-18 | 23:00

A...

Shellshock | 01-05-18 | 23:15

Het is antwoord A . Maar zijn eega speelt niet een rockabilly-bandje maar in de avantgardistische punkrock-band Soenna Riot.

Luchtbakfietser | 02-05-18 | 08:51

Islam is nogal een dwingende religie met tijdrovende dwangrituelen. Hierbij mijn kosteloos advies, bespaart een entreekaartje a raison van 3 euries. Een beetje reli-minderen en het probleem is opgelost,

Luchtbakfietser | 01-05-18 | 21:40

Tijdloos advies aan Kasim: scheer dat vervelende baardje.

Rest In Privacy | 01-05-18 | 21:25 | 2

Allah heeft via zijn tijdloze Arabische tolk Mohammed de boodschap doorgegeven dat ook Kasim Tekin zijn ballen kaal moet scheren en zijn schaamhaar op zijn kin moet laten groeien.

tata1981 | 01-05-18 | 21:28

Dat doet hij nooit, hij wil op zijn moeder blijven lijken.

botbot | 01-05-18 | 21:30

Links is ontspoord gevoels'denken'. Als het maar goed voelt! Het aslim taslam klinkt wijd en zijd en de linksmens kirt 'wat een mooie taal is het toch ook!' en 'die baarden zijn zo modieus!'. Als het kromzwaard zoeft zal men nog steeds de poorten openzetten, de mensenrechten weet je, een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar en de wereld is van iedereen!

HoogToontje | 01-05-18 | 21:21 | 2

niet te vergeten dat heerlijke eten...

Glasgow Argus | 01-05-18 | 21:22

@ Glasgow Argus | 01-05-18 | 21:22

Zeker, goed punt! Judas kreeg een zak met zilverlingen, wij doen het voor lekkere etensluchtjes. Hamdoelilah!

HoogToontje | 01-05-18 | 21:45

Pssst kasim... nooit gehoord dat tijd eigelijk ruimte is...?
Zal wel niet want Einstein was een jood...

Kanarie_Geil | 01-05-18 | 21:17 | 1

Dit heerschap wil ook meer ruimte voor zijn religie.

Luchtbakfietser | 01-05-18 | 21:45

"Kasim Tekin waarin hij vertelt hoe islamitische geleerden door de eeuwen heen naar tijd keken en met tijd omgingen. Time management is iets van alle tijden en de Islamitische geschiedenis is een prachtige bron van inspiratie om uit te vinden wat het belang van tijd is."

Ja moeslims doen aan time management. Net als gristenen en jeauden overigens. Ze denken allemaal aan een begin en eindtijd. Om een of andere reden reppen ze alle 3 over Armageddon waarna de wereld vergaat en de ware gelovigen weer terugkeren naar hun Heer. Uiteraard vinden alle 3 van hunzelf dat ze het ware geloof aanhangen.

Somebody's gonna get disappointed. Anyways tot de eindtijd moeten er zoveel mogelijk zieltjes bij elkaar geharkt worden en zoveel mogelijk ongelovigen naar de hel gestuurd worden.

Denk dat dit wel de samenvatting is van deze meneer's "lezing". Ps waarom spreekt een maatschappijleraar van een middelbare sgool studenten toe die op een uni zitten? Wat voor academische toevoeging heeft dit? En wat vindt Abraham Kuyper hier eigenlijk allemaal van dat een of andere moslim zijn parochie vanaf de kansel toespreekt???

Graaf_van_Hogendorp | 01-05-18 | 20:53 | 1

Kuyper stond waarschijnlijk nog steeds achter de geuzenkreet "liever turks dan paaps"

Glasgow Argus | 01-05-18 | 21:17

Vernam net dat de islam de joden haat, net als gekke Adolf destijds.
Die mensen geef je toch geen platform.
Godverdomme.

Hensmunter69 | 01-05-18 | 20:51 | 3

Bij sahih al bukhari kom je onder het hoofdstukje "vechten tegen de joden" teksten zoals onderstaande tegen. Ziekelijke shit.

Allah's Messenger (ﷺ) said, "You (i.e. Muslims) will fight with the Jews until some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O `Abdullah (i.e. slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.'"

tata1981 | 01-05-18 | 21:13

De Islam is ook een fascistische ideologie. Het grote verschil met Hilter cs is dat hun tijdhorizon veel langer is. Huis voor huis, straat voor straat, stad voor stad. En natuurlijk smullen ze van de instituten die meewerken aan hun eigen ondergang zoals de VU, waar moed niet in de harten zit. Afijn, de VU is het kalkoen dat meewerkt aan de voorbereiding van de kerstmaaltijd of in dit geval een Iftar met kalkoenvlees.

Graaier | 01-05-18 | 21:14

Adolf was een socialist.... iedereen een volkswagen toch...?
Joop den Uyl was een fanboy.

Kanarie_Geil | 01-05-18 | 22:42

Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat iedereen Arabisch lult.

knutsel_ | 01-05-18 | 20:47

Leuk hè, die wedloop "olie vs islamisering"? En wat helemaal om te gieren is, is dat U de rekening betaald. Letterlijk, lijfelijk en figuurlijk! Want wat U nog niet wist, hou je vast, is dat het allemaal UW schuld is! Moewhahaha. Allemaal zelf gedaan vanuit een misplaatst schuldgevoel en of vanuit een heerlijk naïef "we zijn allemaal gelijk!"-ideaal. En nu begint het pas echt spann0nd te worden...

Sliptong | 01-05-18 | 20:40

Ha ha tijdsdeskundige .... hoe verzin je die flauwekul!

Munchhausen | 01-05-18 | 20:37 | 2

verleden tijd.

TheseDays00 | 01-05-18 | 20:38

Dat noemen wij: inkomen genereren uit subsidie. Want niets is zo koekkoekwappieploinkploink als Nederland subsidieland.

Sliptong | 01-05-18 | 20:42
-weggejorist-
Ronnie uit Helmond | 01-05-18 | 20:34

Ik lees net ergens dat moslims niet beffen.
Jammer voor mevrouw want zo'n baard kriebelt natuurlijk wel lekker.

HoerieHarry | 01-05-18 | 20:29 | 5

jello624 | 01-05-18 | 20:35
Ja, daarom is het aan te bevelen je vrouw te laten besnijden zei die idioot.

HoerieHarry | 01-05-18 | 20:40

LOL, bijzonder hoor, dat je "vrouwelijke lusten" kan fine-tunen...
met wat gesnij daaronder...

Kanarie_Geil | 01-05-18 | 20:40

Ronnie. Zou zijn baard en haar beer als klittenband werken?

Olleke | 01-05-18 | 21:09
▼ 2 antwoorden verborgen

De door de Grote Akbar aangestuurde wolven in schaapskleren sluipen het continent van onnozele schapen binnen. En de Vrije Universiteit zag dat het goed was. DE VU kan zich beter de Verloren Universiteit noemen.

ljcoster | 01-05-18 | 20:29 | 3

Ja, deze posting is nog veel scherper dan die van mij om 20:22.

hoogstetijd | 01-05-18 | 20:31

De Vrije Universiteit is al jaren een bolwerk van de meest vrijheids-hatende ideologie ter wereld. Als over een jaar of vijftien, twintig de islam definitief de macht heeft gegrepen in deze onzalige stad boordevol linkse collaborateurs van het Nieuwe Fascisme, zullen de gebouwen van de VU hoogstwaarschijnlijk de hoofdkwartieren herbergen van de islamitische religieze politie, de islamitische zedelijkheidspolitie en de geüniformeerde islamitische militie die toezicht houdt op de handhaving van de sharia in de openbare ruimte.

Peter Emile | 01-05-18 | 23:11

Die schapen hebben zich decennia lang late leiden door Groen-Links vrouwtjes met daar achteraan een horde wegkijkende deugmannetjes. Regelrecht het ravijn in.

K. Westergaard | 02-05-18 | 09:09

Dagelijks wordt Nederland verder geïslamitiseerd. Er gaat volgens mij geen dag voorbij of er is wel weer iets. Het wordt allemaal gefaciliteerd. Erger nog: er wordt niet tegen opgetreden. 'Gaat u maar rustig slapen,' zegt minister-president Rutte met een brede glimlach.

hoogstetijd | 01-05-18 | 20:22 | 4

tata1981 | 01-05-18 | 20:37
Ja, maar wat kan ik in mijn eentje doen? Hooguit de straat oversteken als er een groepje moslimjongeren verderop staat als ik ergens naar toe loop. Veel autochtone Nederlanders werken hard. Die moeten voor hun gezin zorgen, die verenigen zich niet, in tegenstelling tot links. Het is een trieste constatering, maar de islam heeft vrij spel in Nederland.

hoogstetijd | 01-05-18 | 20:48

@hoogstetijd | 01-05-18 | 20:48

Begin maar eens met je ogen niet teneer te slaan. Loop recht. Kijk iedereen recht aan. Het is een miniscuul begin, maar een wereld van verschil.

omanders | 01-05-18 | 21:22

omanders | 01-05-18 | 21:22

Ja, je moet zelfverzekerd zijn. Zeker. Alleen, als je al twee keer een geweldincident met Marokkanen in je vriendenkring hebt meegemaakt, word je voorzichtiger. Ik ga dan toch maar liever, zogezegd, een straatje om. Want wie is de lul straks voor de rechtbank, een moslim die mij op mijn bek slaat of andersom?

hoogstetijd | 01-05-18 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

Insjallah toch? En iedereen die daarop vooruit loopt is een kufar en mag dood. De islam in een notendop.

Rest In Privacy | 01-05-18 | 20:22

Time Management. Voordat u begint met het afhakken der ledematen om de hoogste te eren, zet u beter eerst de aardappels alvast op een rustig vuur op. Indien uw halal vlees nog moet ontdooien, dan legt u dit op het deksel van de pan.

atheïstisch stemvee | 01-05-18 | 20:19

Wat is dat toch met die zak zuurkool die ze allemaal onder aan hun kin hebben hangen?
Ik snap wel waarom ze zo gefrustreerd zijn over vrouwen, zo'n sikgroeisel is namelijk een keiharde afknapper voor de meesten van ons.

EefjeWentelteefje | 01-05-18 | 20:19

Ook onderling is het weer religie van de vrede wat de klok slaat
''Bij een aanslag op moskeebezoekers in
Nigeria zijn zeker 20 mensen gedood.Een
zelfmoordterrorist liet een bom afgaan
in een moskee in Mubi en even later
ontplofte 200 meter verderop een tweede
bom,die was bedoeld om vluchtende
moskeebezoekers te treffen.''
teletekst-data.nos.nl/webplus?p=136

Ook die tweede bom bewijst weer die grote menslievendheid ,voor het geval men bij de eerste was gaan twijfelen...

pga | 01-05-18 | 20:15 | 4
-weggejorist en opgerot-
Feroces | 01-05-18 | 20:22

Inderdaad. Sommigen van links, zoals de Correspondent, vinden dat we er maar niet teveel aandacht aan moeten besteden. ( maar wel zeuren dat we aandacht besteden wat in Europa gebeurt en minder aan de rest van de wereld). Ik denk dat je dan wel heel makkelijk dit soort berichten voor kennisgeving kan aannemen.. met alle gevolgen van dien (wegkijken)

letopuwzaak | 01-05-18 | 23:06

Religie? Formuleer svp de door u beoogde doelgroep zo nauwkeurig mogelijk door religie te formuleren als 'islam'. Hoor in verhouding maar weinig nieuws over bommengooiende christenen (2,1 miljard) of kelende Boeddhisten en Hindoes (1,4 miljard).

matrixbluepill | 02-05-18 | 09:53
▼ 1 antwoord verborgen

Als de haargroei op mijn kin heftiger wordt als die op mijn hoofd dan word ik ook moslim.

HoerieHarry | 01-05-18 | 20:12 | 2

Ja, dat is inderdaad 1 van de tekenen van Allah..

tata1981 | 01-05-18 | 20:39

Brilliant Harry! Haha!

Twisted_Faith | 01-05-18 | 23:43

Interessant onderwerp en prima initiatief.

Bakito | 01-05-18 | 20:08 | 10

Ga er heen Je komt van de koude kermis thuis. Iets van, als je gelooft in het eeuwige leven heb je alle tijd van de wereld.

TheseDays00 | 01-05-18 | 20:52

@Bakito | 01-05-18 | 20:45
Hahaha. Geen Sharia in Nederland

Ach jochie toch. Doe die oogklepjes nou toch eens af.
Er ZIJN al shariaraden bij vele Moskeetjes. Er WORDT al rekening gehouden met sharia familierecht bij rechtbanken.
Er IS sprake van gescheiden (man-vrouw) ingangen, gescheiden, zwemmen, etc etc.

Het is er al. In het volle zicht. Behalve als je wegkijkt natuurlijk.
Maar ook jij wordt vanzelf een keer gedwongen om het te zien. Is een natuurlijk gevolg van de huidige gang van zaken, en dan is het janken.

Rest In Privacy | 01-05-18 | 21:20

Precies Bakito, maar er zijn meer interessante onderwerpen, zoals; het sexuele leven van een wandluis op pindakaascultuur.

ristretto | 01-05-18 | 23:13
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Oepsie1234 | 01-05-18 | 20:08
-weggejorist en opgerot-
Plorkface | 01-05-18 | 20:07

Hoe lang moeten wij nog blijven doen alsof de islam een normale religie is als iedere andere. Met gematigde moslims die eigen keuzes mogen maken, zoals kiezen voor onze manier van samenleven, zonder dat die enkele moslims die het voor de anderen zo verpesten hen op zekere dag voor een dodelijk dilemma gaan zetten:

"Kiest u voor Allah - of voor de gruwelijke dood van het voltallige gezin "Gematigde Moslim""

De keuze zal niet moeilijk zijn, zoals altijd.

Jan Passant mk2 | 01-05-18 | 20:07

'Tel tot tien, wie niet weg is heet Tekin' - rijmt alvast beter.

bisbisbis | 01-05-18 | 20:01

Hoe kennen jullie toch al deze types?

Omebert | 01-05-18 | 19:59

Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Het is de hoogste tijd.

Schoorsteenveger | 01-05-18 | 19:58

Kasim is Kabouter Buttplug toch..?

Kanarie_Geil | 01-05-18 | 19:55 | 1

Bidplug, Die wrijven ze na elk gebedje met een snikkel over zijn voorhoofd, vandaar die eeltplek daar.

miko | 01-05-18 | 20:18

Moslims zijn mongeaulen, grotere schapen zijn er niet. Moet je eens aan een moslim vragen hoe een televisie werkt, of een videocamera / fototoestel. Een bek vol tanden. Ze weten alleen hoe de wereld gemaakt is en wat het doel van het leven is... Bwahahahaha

tata1981 | 01-05-18 | 19:55

@Spartacus. take it easy. prima registrerende topic. en er hoeven niet overal kamervragen op te volgen, toch?

kaasfondue | 01-05-18 | 19:48

Die Denen toch.

Deksmaat | 01-05-18 | 19:47

Redt jezelf beste Moslims, het is maar de vraag of er tijd is om de hele wereld te onderwerpen en het is ook nog maar de vraag of God daar blij van zou worden.

Einde van de Domheid | 01-05-18 | 19:45 | 1

Wie wil weten waar God wel of niet blij van wordt wende zich tot de meest boze moslim met de wijdst opengesperde muil. Die spreekt namens de rest. En namens God, uiteraard.

Jan Passant mk2 | 01-05-18 | 20:19

Mooie foto van meneer. Ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Mag toch niet van allah, mensen afbeelden.... Hel en verdoemenis.

Haha, zo'n baard. Wanneer durft iemand te vertellen dat het er niet uitziet?

TheseDays00 | 01-05-18 | 19:44 | 2

Hipsters vinden die Talibaardjes juist heel stoer, geloof ik. Vooral verwarrend als ze dan ergens zoiets als 'pulled pork' staan te verkopen.

OverdaanDerOnderheid | 01-05-18 | 20:32

Opgevallen dat steeds meer TV reclame's mannen MET baarden laten zien? Geen gladgeschoren kin die de commercials bevolkt tegenwoordig.
Dit in schril contrast tot de Zeeman commercial die kinderkleding genderneutraal aanbiedt en een Ikea reclame met 2 vrouwen in 1 bed.
Ook opgevallen dat de biermerken massaal alcoholvrij laten aanbieden door mannen met baarden? Ze bereiden zich alvast voor op de nieuwe markten...

Rest In Privacy | 01-05-18 | 20:40

Een afvallige christen die echter zijn denkpatroon niet heeft verloren, en nu toepast op de islam.
Zo had je ook afvallige chtistenen die hun denkpatroon toepasten voor het marxisme.
Noord Korea laat nog zien hoe christelijke elementen werden vertasld naar de Grote Broeders van het communisme.
Wel jammer dat een christen de genade inruilt voor een achterlijker geloofssysteem.

marjen | 01-05-18 | 19:42 | 8

Noord-Korea, het regime, is anti christelijk, Noord-Korea staat op nummer 1 van de Open Doors Watchlist voor christenvervolging. Pyongjang was nog niet zo lang geleden het Jeruzalem van het Oosten en christenen speelden een belangrijke rol bij het verwerven van onafhankelijkheid van Japan. Voordat Opa Kim il-Sung (komend uit een christelijk nest) besloot dat het allemaal anders moest. Opa Kim was niet vies van jatwerk en opportunisme bij het vormgeven van een verheerlijkingscultus. Een beetje Marx, een beetje wonderverhalen, een beetje Koreaans rassensuperioriteit en nog wat van alles dat uitkomt en je hebt een shema: Kim-il Sung (vader), Jong (zoon), Juche (geest).

Toch maak ik bezwaar betreffende een oordeel over overeenkomsten van het Bijbelse verhaal en de Bijbelse boodschap. Communisme is machtsmisbruik per definitie en in praktijk, Jezus kent geen vorm van machtsmisbruik. Of ook maar een beschuldiging bij het christendom als oorzaak te zoeken van afgeleide fenomenen, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun handel en wandel, en wanneer zij een bestaand geloof verdraaien cq misbruiken; don't blame christianity!

Pseudoniempje | 02-05-18 | 22:18

Wat Trump deed in wezen met het sneren naar 'Little Rocket Man' was het mocken van de god van de Noord-Koreanen. Het hiermee aantasten van de 'onaantastelijkheid' van hun god kan een effect hebben wat de positie van Kim kan doen schaden.

Pseudoniempje | 02-05-18 | 22:23

Nazi-Duitsland: Reich von Satan en Okulltismus; in het Derde Rijk was bovennatuurlijk denken heel gewoon, schrijft historicus Eric Kurlander in 'Hitler's Monsters'. > www.trouw.nl/religie-en-filosofie/waa...

Pseudoniempje | 02-05-18 | 22:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Tegen het einde van de negentiende eeuw was er ook een man met een droom, een die de zijne in een klap definitief ongedaan maken kan.

"“I demand, in the name of humanity, that the Black Stone be crushed, so that its dust scatters in the wind, that Mecca be destroyed, and that the tomb of Mohammed be dishonored. This is the way to discourage fanaticism.

Gustave Flaubert (1821-1880)

Letter to Madame Roger des Genettes

12th or 19th January 1878"

De islam is namelijk op doodeenvoudige wijze uit te schakelen, en daar hoeft geen druppel bloed voor te vloeien.
Het is een profetische religie, het waant zichzelf onfeilbaar, en het is gebonden aan een fysiek object.

Die steen alwaar ze in Mekka allen rondjes omheen staan te dansen, zal volgens de overleveringen bij het aanbreken van het einde der tijden tot leven komen en het oordeel over ieder mens uitspreken.

Zonder die steen is dat niet meer mogelijk. Zonder die steen is het einde der tijden dus niet meer mogelijk. Zonder die steen is de islam niet langer meer onfeilbaar. Zonder die steen heeft de islam haar fundament verloren, en is ze ten dode opgeschreven.

Zo simpel, een 1400 jaar oude religie met anderhalf miljard volgelingen failliet door het weg nemen van die ene kiezel in de schoen van de geschiedenis.

Abject | 01-05-18 | 19:41 | 15

Ik zeg doen!

De Profundus | 01-05-18 | 20:45

bisbisbis | 01-05-18 | 20:29
Ontvoeren is weer wat anders dan vergruizen, dat laatste valt maar lastig terug te draaien als de wind er mee aan de haal is gegaan.
En in het huidige informatie-tijdperk zal dat gegeven en de daarop volgende profetische consequenties een stuk sneller bij de 'gelovigen' doordringen. Uiteraard, de 'vijf fasen van rouw' zullen ze danig parten spelen (ontkenning, woede, marchanderen, verdriet en depressie, aanvaarding). Maar dat eenmaal achter de rug kunnen ze eindelijk van de vrijheid gaan proeven zoals wij dat in het Westen al tijden doen.
Ik voorspel een soort post-WWII Japan scenario. Daar gaan hele bizarre en verwonderlijke culturele uitingsvormen van komen wat ik je brom.

Abject | 01-05-18 | 20:47

@Abject | 01-05-18 | 20:47
De kans is groter dat ze zich als het permanente slachtoffer van de kruistocht van het westen zullen neerzetten. Eerst werden landen veroverd om islam te vestigen, maar dan zullen moslims over 5000 jaar nog steeds wraakacties uitvoeren.

zwarte_weduwe | 02-05-18 | 10:13
▼ 12 antwoorden verborgen

Loop eens rond in een van de bovenstaand genoemde steden, en concludeer maar rustig dat de door hem gewenste overname vol op schema ligt..
Zoals door swagmachine ook al werd geconstateerd : "Islamsterdam is al verloren.."

Wijze uit het Oosten | 01-05-18 | 19:41

Mensen met een krent op hun voorhoofd en een baard mag je preventie,.........
Nu ja,iets met het Markermeer.

miko | 01-05-18 | 19:41 | 2

Haha.
Ik hoop dat de heren alhier het niet heel erg vinden dat ik als vrouw kerels met een dergelijke uitdossing keihard en openlijk discrimineer.
Bah wat een griezels. Je zal er mee moeten [vult u maar in]. Brrr!

EefjeWentelteefje | 01-05-18 | 20:21

@EefjeWentelteefje
Nog erger dan Andries Knevel.

zwarte_weduwe | 01-05-18 | 20:49

Een tijd manager die begin achtiendeeeuw tot eind negentiende eeuw honderd jaar vind duren. Zucht.

brughslurph | 01-05-18 | 19:40
-weggejorist-
Fatwabuster | 01-05-18 | 19:40

Die "teek" zegt wat héél veel Neder-Nederlanders al jaren zeggen.
Jammer dat de wegkijkers maar blijven wegkijken.

demaup | 01-05-18 | 19:39

Kan gewoon, Islamsterdam is al verloren.

swagmachine | 01-05-18 | 19:34 | 1

Je vergeet dat het bezette gebied al heel West-Europa is, met dank aan de deugers, die dus NIET deugden.

hagelkruis | 01-05-18 | 19:41

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl