Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Empathie in het donordebat is als het dode jongetje op het strand: een vals argument

Zuig ons maar weer leeg, Henry

Actieve donorregistratie op basis van een opt-out systeem dat van iedereen een 'ja, tenzij' donor maakt, raakt aan diepe en goed verankerde fundamenten van onze liberale grondwet. Maar het debat wordt verziekt door anekdotes en empathie.

De Staat mag haar burgers niet als lijfeigenen beschouwen en dat doet de ADR van Dijkstra wél, omdat er van burgers een actieve handeling verlangd wordt om niet automatisch orgaandonor te zijn, in plaats van een handeling om het wel te worden. Daarmee is de fysieke integriteit van de burger geen staatsvrij gebied meer en dat druist in tegen de liberale principes waar onze rechtsstaat op gebouwd is: de burger is vrij, de Staat niet zijn bezitter.

In de praktijk wordt door D'66 te weinig rekenschap afgelegd voor de effecten van actieve donorregistratie op een grote groep onverschillige, laaggeletterde en/of teruggetrokken levende burgers. Dat nog los van de misschien nog wel grotere groep van mensen die überhaupt niet eens na wil denken over orgaandonatie, of er simpelweg in de strijd tussen hart en hoofd, tussen geweten en principes, niet goed uit komt en daarom een besluit uitstelt. Al die mensen worden wat D'66 betreft gedwongen om toch een keuze te maken. Sommigen voorstanders noemen dat juist een vorm van zelfbeschikking. Los van de vraag of je mensen mag dwingen om over iets na te denken, is een gedwongen keuze over zelfbeschikking überhaupt in vrijheid te maken?

De hartkleppen van Henry the Hoover
Het informeren van alle burgers dat ze 'ja, tenzij'-donor zijn geworden als de wet wordt aangenomen, is eveneens een onmogelijke opgave. Als het de overheid in de wervingscampagnes voor pro-actieve donorregistratie al niet lukt om voldoende mensen te bereiken, hoe lukt dat dan andersom wel? Zeker met de kennis in het achterhoofd dat - volgens Dijktra - nu ook al 60% van de burgers bereid schijnen te zijn om donor te worden, maar hun aantal niet terugkomt in de registratie. Hoe kun je dan garanderen dat de 40% burgers die kennelijk geen donor willen zijn, zich allemaal zullen verwittigen van het feit dat ze zélf actie moeten ondernemen om hun donorregistratie op "Nee" te zetten, en dat de overheid tot die tijd voor hen bepaald heeft dat het een "Ja" is? Precies, dat kun je niet garanderen - en Dijkstra schoot daarin ernstig arrogant van het padje door te verklaren dat je 'alleen op stofzuigers 100% garantie krijgt'.

Hallo mevrouw Dijkstra, het gaat hier over de fysieke én geestelijke integriteit van de levens van mensen met staatsrechtelijke zelfbeschikking. Niet over Henry the fucking Hoover. Maar het Kamerlid erkent dus op voorhand al dat het de Staat nooit zal lukken om iedereen te bereiken - en dat is dan dikke vette jammer voor mensen die ineens buiten hun eigen medeweten als donor zijn geoormerkt door de overheid. Hadden ze maar een stofzuiger moeten kopen, of zo. En wie zwijgt, stemt toe volgens Pia Dijkstra - ook al zo'n uitspraak die van abjecte arrogantie getuigt, als ook van een onbegrip van de grondwettelijke principes waar zij met haar ADR de bijl aan zet.

NPO als herder van de morele kudde
Hoewel de Senaat zich star opstelt, heeft Dijkstra wel de media mee. In de publieke opinie is het allang een uitgemaakte zaak: donor worden is de nieuwe burgerplicht. De NPO wakkert die morele groepsdruk graag even aan in nieuws- en actualiteitenprogramma's. Bij DWDD kwam daags voor het Senaatsdebat het tranentrekkende pleidooi van de onvermijdelijke anekdotische patiënt aan bod, inclusief onvermijdelijke Patrick 'Donorshow' Lodiers. Bij 2DOC (ook BNNVARA) werd - misschien nog wel vileiner - gesuggereerd dat de actieve staatswerving van meer donoren in Nederland de orgaanhandel in India zou kunnen stuiten. Tweemaal een gotspe.

Ook op social media hebben voorstanders van Dijkstra's donorwet het stiltecoupésticker-effect ontdekt. Ineens meent iedereen iets te zeggen te hebben over jouw organen en jouw afwegingen. Wat een bijzondere gift was, de schenking van een orgaan, is plots een soort gegeven paard geworden. Grondwettelijke principes, de onmogelijkheid van het bereiken van 100% van de volwassen burgerbevolking, serieuze ethische, liberale en rechtstatelijke vragen over het staatsvrije zelfbeschikkingsrecht van de vrije burger stuiten op onbegrip bij veel mensen, maar niemand is te lui voor een makkelijk moreel standpunt dat met de bemoedigende ruggesteun van de groepsdruk geprojecteerd wordt op critici: 'Tegen actief donorschap? Kille egoïst!' Niet zelden worden zulke verwensingen van mensen die wél willen dat van alle burgers pro-actief een broedmachine voor organen wordt gemaakt, gevolgd door de behoorlijk koddige contradictie "Dan ook níet ontvangen!" Machtswellust zit in in iedereen, kan plots van diep komen, en uit zich bijna altijd als frustratie.

De valse troefkaart van de empathie
Het hele onderwerp wordt - geheel in de geest van de tijd - zo verdomd empathisch opgedrongen. Het gaat, aan de hand van anekdotes, louter over warme gevoelszaken als lijden, liefde en leven en daarbij staan koude marmeren principes alleen maar in de weg. In de publieke opinie is de nieuwe donorwet inmiddels het aangespoelde jongetje Aylan op het strand geworden. In zijn geval was het mantra 'Als je tegen massamigratie bent, ben je dus vóór dode kinderen die gered hadden kunnen worden. Onmens!' En zo werkt het nu met de donorwet ook: 'Als je tegen actieve registratie bent, ben je dus vóór meer dode mensen die gered hadden kunnen worden. Onmens!'

Dat is helemaal niet de kwestie. Natuurlijk is 'hoe meer donoren, hoe beter' het beste streven. En het tekort is triest. Maar waar nog niet alle opties tot donorwerving zijn uitgeput (laat staan goed zijn beproefd - waarom krijgen burgers niet standaard een donorformuliertje onder ogen als ze paspoort of rijbewijs verlengen?), is de actieve registratiewens van Dijkstra een bijna wanhopige laatste noodgreep die uiteindelijk meer kost dan ze oplevert. Maar ja: de kosten zijn gemaakt van koud marmer dat is ingebed in de zompige bodem van een muffige grondwet, en de opbrengsten bestaan uit hartverwarmende (en uiterst mediagenieke) anekdotes van onverwachte overlevers. Instant gratification versus mogelijke schade op lange termijn: als we als mens geleerd hadden ons daartegen te verzetten, zou niemand nog roken of drinken.

150 doden wegen minder zwaar dan de vrijheid van alle burgers
Toch is het donorvraagstuk geen kortetermijnkick, maar primair een fundamentele kwestie van grondrechten, bestuursethiek, verhoudingen tussen burger en staat, en diepgewortelde liberale fundamenten over vrijheid, zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. Ingewikkeld, stoffig en ja, ook een beetje kil. Zoals dat hoort met dergelijke kwesties, waarin de emoties van de anekdote een ondergeschikte rol moeten spelen aan het ongrijpbare principe van de vrijheid, om zodoende tot de meest zuivere afwegingen te komen.

De inherente contradictie waarmee dit pleidooi vervolgens enkel kan worden besloten, is middels een smeekbede die helaas ook bijna louter als emotie kan worden uitgelegd: 

Laat de groepsdruk van de empathie alsjeblieft nooit leidend zijn bij een besluit dat op emotieloze gronden moet worden genomen. Het gaat niet om het redden van 150 mensenlevens per jaar, maar om het grondrecht van alle burgers om met rust gelaten te worden door de Staat. Het recht van alle vrije burgers in Nederland om niet te hoeven kiezen, weegt écht zwaarder dan 150 doden door een tekort aan donororganen.

Dan maar een onmens.

Social
Social

Disclaimer: Anekdotisch voorbeeld

Reaguursels

Inloggen

Waarvan akte.

Ik wàs donor. Totdat dit misselijk makende wetsvoorstel kwam, toen heb ik mij subiet laten registreren met een "NEE!" (dat is overigens al eng genoeg: je in een overheids-database moeten laten REGISTREREN als weigeraar???)

Om twee redenen:
1) De overheid heeft helemaal NIETS te zeggen over mijn lijf, mijn organen, en wat ik daar mee wil. Zeker niet als IK niets te zeggen heb over de potentiële ontvangers van die organen (voor de goede orde: TK II-leden zijn bij voorbaat al uitgesloten...)

2) Er bestaat nou eenmaal geen eindeloos 'recht op leven', en zeker ook niet omdat je 'recht' zou hebben op een donororgaan. Dat donororgaan wordt immers ter hand gesteld door iemand die zelf wellicht ook iets langer had willen leven, en is dus een GUNST, en géén 'recht'.
Het leven is kudt, en uiteindelijk ga je dood. Het tijdstip bepaal je helaas niet zelf, en zeker ook de overheid niet.

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:38

Na uw dood komt onze Roverheid uw huis leeghalen. O nee, uw lichaam.
U bent een moderne lijfeigene geworden namelijk.

euroka | 01-02-18 | 23:44

Voor dit onsmakelijke voorstel van Avro la Dijkstra op tafel kwam, was ik donor. Nu niet meer. Mijn organen zijn van mij en geen nationaal bezit. Er zijn wel betere methoden denkbaar om donoren te werven. Als het niet intrinsiek kan, dan maar extrinsiek. Geef bijvoorbeeld korting op de ziektekostenverzekering bij een "ja".

Gravin v Kippenbouth | 01-02-18 | 22:30

Er gaan elk jaar zo'n 1000 mensen dood door medische fouten.
Hoeveel levens zouden er gered kunnen worden zonder transplantatie?

serafijn17 | 01-02-18 | 20:27

Wat wordt dit ingewikkeld gemaakt. Ik ben ervoor dat:
-als je je organen wilt afstaan, je dat expliciet vastlegt.
-als je je organen niet wilt afstaan, even goede vrienden, maar dan krijg je zelf ook geen organen van een ander.
Voor wat hoort wat, simpel.
HEt enige waar ik bang voor ben is dat dat walgelijke schepsel de mens al snel in staat zal zijn om dieren te gaan gebruiken voor orgaanproductie.

Poes Fiep | 01-02-18 | 15:37 | 1

"-als je je organen niet wilt afstaan, even goede vrienden, maar dan krijg je zelf ook geen organen van een ander. "

Ik zal het nog maar een keertje uitleggen: dit werkt dus niet, en wel omdat met deze voorwaarde alleen mensen die zelf al ziek-zwak-en-misselijk zijn (of uit een familie komen waarvoor dat geldt) zich nog zullen laten registreren als donor. En dat zijn nou net de mensen die doorgaans ongeschikt blijken te zijn als donor, want... ziek-zwak-en-misselijk.

Zeg nou zelf, als je uit een familie komt waarin zowat iedereen de 80 haalt, dan is deze voorwaarde nou net de laatste reden om je dus NIET als donor in te laten schrijven, want je hebt er zelf hoogstwaarschijnlijk dus helemaal niets aan.

Verder helemaal met je eens hoor.

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:45

Heb mij vandaag als donor afgemeld, en nieuwe garantie op mijn stofzuiger genomen.

coolstuff | 01-02-18 | 14:06

Van Rossem, wat mij betreft heb je die donorkwestie duidelijk toegelicht en je mening onderbouwd. Verhelderend... Ik ben er trots op in dit opzicht een principieele onmens te zijn. Nu een wat emotionele opmerking: D66, een partij die zicht zelf democratisch vind. Die begint nu tocht duidelijk amerikaanse trekjes te krijgen met een Hillary Dijkstra. "Je moet doen wat ik zeg want ik ben goed". Die hele gedoe begint religieuze vormen aan te nemen.

Goedzo | 01-02-18 | 13:38

Dat complete elitaire D'66 mag van mij rechtstreeks de gaskamer in met hun lugubere ideeën. Mengele is er niets bij. Roverheid moet vrijheid en lichamelijke integriteit waarborgen. Hoe links, rechts of anderzijds verrot ze ook mogen zijn. Pia Dijkstra, daar moet een dikke donorpiemel in!

Eigen_Gereid | 01-02-18 | 12:58 | 1

Bakito stelt de zijne beschikbaar.

Buerman | 01-02-18 | 14:39

D66 zal en moet deze wet zo snel mogelijk doordrammen. Maar als deze essentiele stap over zelfbeschikking wordt genomen is het nog maar een kleine drempel naar volgende stappen. Naast slechts maatschappelijke dwang zouden er ook andere consequenties aan verbonden kunnen gaan worden. Misschien een beetje ver gezocht, maar met D66, die al vaak bewezen heeft volkomen lak aan de burger te hebben, niet ondenkbaar. Daarnaast lijkt D66 garantie tot de voordeur te geven dat alles rondom deze wet goed geregeld gaat worden. Gaat de voorlichting aan, en de begeleiding van de nabestaanden, correct verlopen? Krijgt de burger eerlijke informatie over orgaandonatie? Zoals dat de organen uitgenomen worden als de persoon weliswaar hersendood is, maar nog wel levend. Dat de organen door heel Europa verdeeld kunnen worden. Is er nog een keuze is welke organen je ter beschikking kunt stellen? Is deze informatie wel voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Iemand die deze informatie niet heeft, en dat zullen dan nog genoeg burgers zijn, kan immers geen weloverwogen beslissing nemen.
D66 gaat maar al te graag voorbij aan deze zaken en gezien de onbetrouwbaarheid van deze partij en de overheid is het nog maar de vraag of dit later goed wordt geregeld.
Om orgaandonatie te bevorderen had D66, in plaats van deze nieuwe orgaandonatiewet, makkelijk een goede campagne op kunnen starten, iets waar niemand wat op tegen zou hebben. Maar nee, het is drammen, drammen en drammen bij de Doordrammers66.

miss error | 01-02-18 | 12:16

Ik douw je lijk wel door de hakselaar als je me van tevoren toestemming geeft. Dan hebben alleen de boontjes in mijn moestuin er wat aan.

tractorband | 01-02-18 | 12:15

Tip: Als een familielid of (minderjarig) kind van u op de Intensive Care ligt en deze heeft geen expliciet Ja vastgelegd,
maak dan alsjeblieft geen beslissing voor hem/haar door op het emotionele 'moment supreme' Ja tegen de artsen te zeggen,
omdat u dan iemand kan helpen langer te leven of het misschien een mooi gevoel is dat een deel van uw geliefde doorleeft in iemand anders.

Ik vind ik het nogal egoistisch van ouders/familieleden om zelf te beslissen over het einde van het leven en lichaam van een kind/familielid.

Vooral bij kinderen vind ik dit zorgwekkend. Van kinderen (die nooit iets hebben besproken of vastgelegd) beslissen ouders dat de organen van hun kinderen gedoneerd mogen worden.
De reden kan zijn om anderen te helpen of omdat de ouders dan makkelijker met hun verdriet om kunnen gaan, dat hun kind nog niet helemaal weg is, en het een mooi gevoel geeft dat hun kind doorleeft.
Dit vind ik echt zorgelijk. Dan gaat het gevoel van de ouders boven dat van wat het kind misschien had gewild.

Angelina-a | 01-02-18 | 12:02

Mensen, rustig nu. Dit is pas stap 1. Stap 2 is dat we "overbodige" organen (denk aan nieren en zo) verplicht gaan doneren. En stap 3 is dat willekeurige organen van "minderwaardige" mensen verplicht gedoneert worden aan betere mensen. Dus nu is er nog bijna niets aan de hand, maak je toch niet druk!

Oh, en als hier straks een toerist sneuvelt, valt die dan ook onder deze wet? Het lijkt me nogal een dingetje voor het toerisme in Nederland...

Opslag Medium | 01-02-18 | 11:36 | 2

Precies, beter mensen hebben meer recht om te leven dan minderwaardige mensen. En we weten allemaal wie deze betere mensen zijn, bijvoorbeeld kamerleden. Die zitten daar niet voor niets, het is de creme de la creme van de nederlandse samenleving. Dat die daarom het recht hebben op de organen van henk en ingrid is evident, vandaar ook dat kamerleden het recht hebben om dit soort beslissingen te nemen.

De Briemusketier | 01-02-18 | 12:26

Dit idee kwam ook al bij mij op. Als je de ogen van Pechthold goed bekijkt zie je dat ie er in principe eng genoeg voor is.
Ben al vanaf mijn jeugd ingeschreven als donor, maar dit hele circus maakt mij eigenlijk aan het overwegen om alles lekker intact te laten na overlijden. Gewoon om dat hele kut-D66 dwars te zitten, met een referendum kan dat niet meer, dan maar zo.

Rest In Privacy | 01-02-18 | 13:30

Ik ben blij dat ik niet bij Little C in de straat woon. Wat een onbeschofte man is dat zeg. Stel je voor dat je daar een nier aan doneert.

beau van rtl | 01-02-18 | 11:18 | 3
-weggejorist-
tata1981 | 01-02-18 | 11:47

Is er ook een optie:
Ik doneer graag aan iedereen die twijfels heeft bij deze wet en voorlopig Nee hebben ingevuld,
maar mijn organen gaan niet naar mensen die zich superieur voelen omdat ze Ja hebben ingevuld.

Angelina-a | 01-02-18 | 12:14

Ik ben blij dat jij niet bij mij in de buurt woont, als je me denkt te kennen na een opmerking.

Mensen met zo'n beperkt gedachtekader zijn er al genoeg, en dan hoef ik geen aandacht te verspillen aan oppervlakkige figuren.

(En wie zegt dat ik een ben?)

little C | 01-02-18 | 23:53

Als ze het nou zo regelen dat alleen donoren ook een donor orgaan kunnen krijgen.
Dat is tenminste eerlijk.

chrisjuh | 01-02-18 | 09:59 | 2

Je hebt me om, ik wordt donor. Met als expliciete uitzondering chrisjuh. Die niet, die is reaguurder op Geenstijl en die krijgen lekker mijn orgaantjes niet, want deugen zal ik, ohw yeah! Bovendien acht ik de kans heel klein dat dat criterium goed zal vallen bij artsen die verplicht zijn om iedereen,ongeacht de persoon of overtuiging van de best mogelijke medische zorg te voorzien. Denk je dat een arts zin heeft om eerst te moeten kijken of jij wel toestond dat hij die long van jou in een non-donor, jood, moslim of d666 stemmer mag zetten? Denk eens na voor je dergelijke enge dingen plempt waarvan je zelf de consequenties duidelijk niet kan overzien.

elfenstein | 01-02-18 | 10:35

Als een familielid/kind van u, die geen expliciet Ja heeft aangegeven, op de Intensive Care ligt, en er wordt aan u gevraagd of ze de organen eruit mogen halen terwijl uw familielid/kind hersendood is verklaard,
wat beslist u dan voor uw familielid/kind?
Ja of Nee?

Angelina-a | 01-02-18 | 10:38

Daarom heb ik me allang geleden geregistreerd als non-donor, de belangrijkste reden is domweg dat ik niet wil hebben dat als het mis is met me, er ook maar iets van onrust kan ontstaan bij m'n dierbaren. Die hoeven niet lastig gevallen te worden door opdringerige doctoren en transplantatietypes als ik net lig te kreperen. Dat kan je dus voorkomen door heel hard NEE in te vullen, dan weet iedereen gelijk dat ie met z'n gore grabbelpootjes van mij en m'n familie af moet blijven en ook niet hoeft te proberen middels emo-gesprekken en willen overleggen. Wil je je nabestaanden die druk en emo-chantage besparen? VUl dan vandaag nog als tegenmaatregel een nee in, dan hoeven ze dat gewoon niet eens te proberen.

elfenstein | 01-02-18 | 09:58 | 1

En dan maar hopen dat dit gerespecteerd wordt,
en blijft

BosrandDirk | 01-02-18 | 11:18

Ik houd eigenlijk helemaal niet zo van mensen, het zijn merendeels verwaande, egoistische teringlijers die mij lachend de afgrond intrappen als het om hun eigen hachje gaat. Net als iedereen trouwens, mezelf incluus, de menselijke empathie is maar flinterdun en overlevingsdrang en zelfs botte entertainment kan al genoeg zijn om ze te laten verworden tot bloeddorstige mafkezen. Kan je ook goed zien bij sommige reaguurders hier die het "geen donor, dan ook niet ontvangen"mantra verkondigen.
I got news for you:
Fuck you.
Je krijgt mijn onderdelen niet al zou je willen. Ik zal er alles aan doen om gewoon kompleet m'n kist in te gaan, m'n nabestaanden krijgen gewoon een complete elfenstein in de kist en geen raven om m'n sterfbed. Die ene kutkneus die eraan gaat omdat ie mijn nier niet kreeg heeft gewoon vette pech, zoals er op deze wereld op dit precieze moment ont-zet-tend veel mensen de vette pech hebben dat het voor hun einde oefening is. Transplantatie is in feite een tamelijk barbaarse methode om iemand die eigenlijk op de afschotlijst staat nog ff langer te rekken, en dat is pure luxe. Het gaat maar over 150 mensen per jaar godtedoemme, alleen al dat getal zou alle alarmbellen over de motieven achter deze wet moeten laten afgaan.
Dus, met je morele gejank en je "geen donor geen nier" weet je wat je me kan?
Krijg maar lekker de graftyfus. er is nog steeds geen verbod op het wezen van een egoistische klootzak, nergens staat er iets over dat als je een klootzak bent je geen organen mag ontvagen en de dag dat dat er wel staat is de dag dat het me helemaal niet meer kan schelen, dan mag de hele mensheid kapot, iets met 12 monkeys ofzo, grote rooie knop, ik druk wel. Dan heb je niks beters verdiend.

elfenstein | 01-02-18 | 09:46 | 1

Hard uitgedrukt, maar er valt niets tegen in te brengen.
Note To D666 / Pia Orgaanrover: er. bestaat. geen. recht. op. levensverlenging.

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:48

Er gaan in Nederland per dag 55 mensen dood aan de gevolgen van roken.

Er. gaan. in. Nederland. per. dag. 55. mensen. dood. aan. de. gevolgen. van. roken.

55. elke dag. Dus geen 150 per jaar door gebrek aan een donor, waarvoor iedereen zijn zelfbeschikking maar moet opgeven.

Volgende debat gaat over een algeheel rookverbod?

DutchMountain | 01-02-18 | 09:44 | 2

Opgeruimd staat netjes. Die kosten de gemeenschap geen geld meer. Ben er toch blij om. En anders hebben ze al tienduizenden euro's aan premie teveel betaald en zijn ze 'rendabel' geweest voor de gemeenschap en verzekeraars. Ik ben zelf een gematigd roker en zal dat blijven, verbod of niet, ik blijf consequent. Er is overigens geen medicus of wetenschapper die kan bewijzen dat mensen aan roken overlijden. Ik laat me dus door die 'pseudo onderzoeken' niet leiden. Angst is sowieso een slechte raadgever. Er overlijden er veel meer aan ziekte nummer 1 en dat is leven. We sterven sinds onze geboorte iedere dag een beetje. Leer ermee leven. En gun je medemens wat. Ik ken trouwens veel gefrustreerde ex-rokers die als ik me tegenwoordig naar buiten begeef om mijn genot te beleven, zenuwachtig achter me aan lopen om te genieten van het aroma. Arme stakkerds.

SlimmeBelg | 01-02-18 | 15:22

SlimmeBelg | 01-02-18 | 15:22
Aan roken ga je inderdaad niet zo gauw dood. Echter aan de gevolgen ervan die de meeste mensen oplopen wel;;
Hart- en vaatziekten
Longkanker
Kanker in de mon
Keelkanker
En de lijst van kankers die het veroorzaakt is nog wel wat langer.

little C | 02-02-18 | 00:03

Helaas is de voorlichting over orgaandonatie heel erg gekleurd. Niet voor niets is er op internet een zwartboek te vinden over orgaandonatie. De organen worden namelijk niet uit dode mensen gehaald, maar uit warme levende mensen die nog aan de beademing liggen en voedsel of medicijnen toegediend krijgen. Omstreden testen moeten aantonen dat ze hersendood zijn om dit organen "oogsten" z.s.m. te kunnen opstarten. Familie wordt daarbij vaak onder druk gezet. Vervolgens worden de organen operatief zonder narcose verwijderd, waarna het echte sterven pas plaatsvindt. Niemand kan met 100% zekerheid zeggen, dat de patient van dit proces niets mee krijgt. De patient krijgt vaak vooraf spierverslappers toegediend of wordt vastgebonden, omdat het lichaam protesteert (Lazarus effect, toename hartslag en bloeddruk), wanneer de organen verwijderd worden. Verder heeft het een enorme impact op het sterfproces. De dierbare overlijdt in de operatiekamer en het is de vraag of familie erbij aanwezig mag zijn, laat staan hem of haar mag vasthouden bij het sterven. Wanneer mensen orgaandonor willen worden is dat prima, maar dan wel met de juiste voorlichting met alle voors en tegens. Nu ligt de focus veel te veel op de ontvanger van het orgaan. Bovendien is dit een onderwerp waar je je echt in moet verdiepen om alle informatie te krijgen en is het dus niet een kwestie van even snel ja of nee zetten. Daar moet je je tijd voor kunnen nemen, zonder dat je automatisch donor wordt......

Matrixrood | 01-02-18 | 09:38

er is voor mij maar één vraag bepalend:"Wil je zelf een orgaan accepteren als je er één nodig hebt ?" Zo ja, dan moet je ook bereid zijn het jouwe aan een ander te gunnen als je toch eenmaal dood gaat ... très simple .....

chique ouwe nicht | 01-02-18 | 09:35 | 5

Nee. Zien jullie niet hoe dit mensen tegen elkaar kan opzetten? Hoe de ene groep de moraalridder en gelijkhebber gaat spelen tegenover de andere groep die die zekerheden nog even niet heeft? Dit is een 'verdeel en heers' tactiek van de overheid. Als wij elkaar de tent uitvechten over dit soort dingen en onderling ruzie krijgen over wie er wel en niet deugt (wie er dus wel of niet donor is) is het voor de dames en heren politici gemakkelijker om andere zaken waar burgers het mogelijk niet mee eens zijn, door te drukken zonder dat we er erg in hebben.

Het is ook niet een 'voor wat, hoort wat' discussie. Dit gaat over het (grondwettelijk) recht op lichamelijke integriteit, niet over wie er gelijk heeft. Dit is zo'n fundamentele discussie, dat wel of geen gelijk hier niet speelt. Wel of niet donor, hier is geen sprake van goed of fout.

Braboblanke | 01-02-18 | 09:57

Gregovic. Het is nog simpeler. Iedereen bepaalt zelf wat hij of zij wil en niet wat Dijkstra wil. Simpeler kan het niet.

beau van rtl | 01-02-18 | 10:26

* Zucht *

Nog maar een keertje:
Het wederkerigheidsbeginsel werkt dus niet in deze specifieke kwestie, en wel omdat met deze voorwaarde alleen mensen die zelf al ziek-zwak-en-misselijk zijn (of uit een familie komen waarvoor dat geldt, en zodoende uitzicht hebben op bepaalde toekomstige ziektes) zich nog zullen laten registreren als donor.
En dat zijn nou net de mensen die doorgaans ongeschikt blijken te zijn als donor, want... ziek-zwak-en-misselijk.

Zeg nou zelf, als je uit een familie komt waarin zowat iedereen fluitend de 80 haalt, dan is deze voorwaarde nou net de laatste reden om je dus NIET als donor in te laten schrijven, want je hebt er zelf hoogstwaarschijnlijk dus helemaal niets aan. En dat zijn nou net de mensen die vanwege een sterk gestel dus juist beschikken over de beste organen om te doneren.

Capisce?

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Overigens stelt artikel 11 van onze grondwet: onaantastbaarheid lichaam, dit in combinatie met artikel 10 uit de grondwet.

Dat wil zeggen dat uw lichaam niet van de overheid is zonder uw schriftelijke toestemming. Iedereen wint deze rechtszaak dus.

Oepsie1234 | 01-02-18 | 09:29 | 1

Laten we het eerste geval afwachten en dan uw juridische hulp inroepen.

SlimmeBelg | 01-02-18 | 15:25

Ik word zo strontziek van al die debielen hier die tegen deze wet zijn.

Ten eerste: je hebt nog altijd zelfbeschikkingsrecht, alleen moet je nu actief iets doen als je nee wilt zeggen, oftewel, eerst zelf nadenken en daarna zelf handelen. Ik weet dat het voor veel van jullie aluhoedjes wat veel gevraagd is om zelf te denken EN ook nog zelf te handelen, maar dat hoeft niet op dezelfde dag. En mocht je bang zijn dat je beperkte hersencapaciteit niet kan onthouden dat je daags van tevoren hebt beslist niks te doneren, dan kras je gewoon lekker 'nee' in je arm voor het slapengaan en doe je het de volgende dag.

Ten tweede; je bent dood, de pijp uit, kassie wijlen, gecrepeerd, gehemeld (hoewel, als er zoiets bestaat, dan vrees ik dat er weinigen hier die kant uit gaan) ingeslapen, heen gegaan enzo. Je voelt niks meer, het enige waardoor het lijkt dat je nog leeft zijn de machines die je cellen van bloed voorzien. Er is geen activiteit meer in de hersenstam en je kunt niks meer zelfstandig (en ja, dit lijkt op veel van jullie, maar het gaat hier om ademhalen en schijten enzo, dingen die jullie nog wel zelfstandig kunnen).

Ten derde: er wordt gekeken hoe groot de kans is op afstoten van een orgaan na transplantatie, en als er bepaalde dingen niet overeenkomen weten ze van tevoren dat dat gaat gebeuren. En als je zo stom in elkaar zit dat je met niemand matcht, tja, dan moet je heel lang wachten. Politici en het koninklijk huis krijgen echt geen voorrang als het niet matcht, en als het wel matcht ook niet.

Ten vierde (en hier word ik nog het kwaadst om bij jullie homo erectussen): niet iedereen krijgt longproblemen door het roken, niet iedereen krijgt nierproblemen door te veel zout, niet iedereen krijgt hartproblemen door teveel vet, niet iedereen krijgt leverproblemen door teveel zuipen, niet iedereen krijgt slechte ogen door het koppen van zijn eigen vuurwerk, niet iedereen krijgt derdegraads brandwonden door zelf met lucifers te spelen. Wederom blijkt nadenken voor jullie allemaal teveel gevraagd, zeker als het om je medemens gaat. Dat jullie mama's niet van jullie gehouden hebben, is niet de schuld van de maatschappij, maar van je mammie (of misschien van jezelf wel, omdat je zo'n addergebroed bent).

En een persoonlijke noot aan Van Rossem; jouw zooi is toch alleen maar goed om te gebruiken bij de anatomische les als een waarschuwing, dus ze zullen jouw organen niet gebruiken, ben maar niet bang.

Nee, ik vrees dat al deze figuren hier die er zo op tegen zijn, a) te dom zijn om fatsoenlijk op een plee te zitten, en b) zo gauw ze zelf iets nodig hebben heel hypocriet lopen te roepen dat er te weinig organen zijn om te transplanteren. Ik mag lijden dat jullie de vinkentering en de vlektyfus krijgen.

little C | 01-02-18 | 09:28 | 17

Dr_Johnson | 01-02-18 | 13:55
Ik heb expres zo zwaar ingezet om duidelijk te zijn. Bij sommige mensen kom je niet binnen met gewoon taalgebruik, en moet je soms met gestrekt been erin, Van Rossem voorop (hoewel dat zijn werk is, maar dan moet je het ook kunnen incasseren als je het uit kunt delen). Mensen dom en hypocriet noemen en wat toewensen werkt vaak als een lap op een stier (hoeft niet perse rood te zijn), maar bij anderen kan het net genoeg zijn om ze aan het denken te zetten.

Gregovic | 01-02-18 | 13:44
Nee, jij bent lekker, jij wilt zeker nergens over nadenken en alles aan je nabestaanden overlaten. Da's nog asocialer dan weloverwogen geen donor worden. En als je niet na wil denken, ben je gewoon een koe, en van koeien gebruiken we ook wat we kunnen gebruiken.

little C | 01-02-18 | 19:17

Zowat de domste reactie ooit gelezen in deze kwestie.

Jouw 'redenering' is nou precies een van die oorzaken waarom ik mij heb uitgeschreven als donor, namelijk dat ik niet kan oordelen wie mijn organen gaat ontvangen.

U. Is. Af.

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:59

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 02:59
Waar heb ik ooit gezegd dat wil beoordelen wie mijn organen krijgt na mijn dood. Lezen is wel belangrijk. U bent zelf af (dit is trouwens de juiste manier van schrijven in deze).

little C | 02-02-18 | 10:55
▼ 14 antwoorden verborgen

Joh.... over 10 jaar kweken ze zo nieuwe organen voor je met wat stamcellen en een 3d printer.....

Oepsie1234 | 01-02-18 | 09:23

Pia, vuile orgaandief, blijf van mijn lijf #metoo!
Formuliertje vergeten? Uw nalatenschap vervalt aan de staat.
Formuliertje vergeten? Sorry, uw huis wordt nu gebruikt om vluchtelingen op te vangen.
Formuliertje vergeten? Uw pensioen gaat naar Natuurmonumenten.
Gatverdamme spuug spuug, wat voor samenleving wil een partij die al haar burgers bij voorbaat ziet als verdachte, die privacy voor de trein gooit van vage voorwendselen, die de burger haar inspraak wil ontnemen, de soevereiniteit wil weggeven aan Brusselse bureaucraten en verdomme ook nog mijn eigen organen beschouwt als bruikleen?
#opnaarnulzetels

Zeddegeizot | 01-02-18 | 09:06

Jezus wat maakt iedereen hier een problemen. Mij gaat het niet ver genoeg. De vraag is of je een orgaan wilt ontvangen als dat nodig is. Als dat ja is ben je ook automatisch donor. Als je wel wil ontvangen maar niet geven ben je wel heel hypocriet.
Werk zelf met patienten die op de wachtlijst staan voor orgaan transplantatie en geloof me, als het zo ver is vind je deze hele discussie op de vierkante centimeter van 'principes' een gotspe.

HopeforHapiness | 01-02-18 | 08:46 | 6

Gregovic | 01-02-18 | 09:18
Als je daar niet over wilt nadenken ben je gewoon een domme koe, en bij koeien wordt ook alles gebruikt wat ze kunnen. Dus niet zeiken.

little C | 01-02-18 | 09:30

@Gregovic "Veel mensen willen helemaal niet gedwongen worden er over na te denken. En dat is hun goed recht"

Dus dan worden je familieleden gedwongen om erover na te denken...
Ook bij de huidige wet, wordt je familie gevraagd of je organen weggenomen mogen worden terwijl je hersendood bent.
Wil je je familieleden daarmee opzadelen?

Ik heb dit meegemaakt. Andere familieleden antwoordden in de emoties aan de arts: eh eh, ja , oké is goed.
Het is gelukkig niet doorgegaan als 1 persoon Nee zegt,
en de andere familieleden zijn er nu ook blij om. Ze stamelden versuft en verdoofd maar Ja tegen de arts.
Als je niet 100% zeker weet wat de persoon wilde, kan je niet voor hem/haar voor Ja beslissen.

Daarom is het ook bij de huidige wet beter om alvast een Ja of Nee aan te geven.
En als het een duidelijk Ja is , is het voor de nabestaanden ook duidelijk.

Angelina-a | 01-02-18 | 10:30

@gregovic Beter omdraaien dus. Kom je bij de dokter en moet je een orgaantransplantatie dan bepaald of je donor bent of je die ook krijgt of je plaats op de wachtlijst. Zo zijn er voldoende organen beschikbaar want dan vallen er veel af. Jij dus ook... Geen emotie maar zakelijke deal. Als je je principieel niet verzekerd moet je niet piepen als je de schade zelf moet betalen.
btw ik heb het artikel goed gelezen maar ben het er niet mee eens, dat is wat anders...

HopeforHapiness | 01-02-18 | 12:15
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is heel simpel eigenlijk. We houden gewoon een referendum. Ja of Nee. Makkelijker bestaat niet.

Accident_Prone | 01-02-18 | 08:36

Salsaparilla. Het zou me tegenvallen als je allebei je nieren nog hebt.

beau van rtl | 01-02-18 | 08:32

De inhoud van het donorvraagstuk even daargelaten blijft het verbazingwekkend dat juist de partij die democratie hoog in het vaandel zou moeten hebben keer op keer de meest ondemocratische koers vaart. In al haar "menslievendheid" gaat Dijkstra rücksichtslos voorbij aan de mening en emoties van anderen. Hoe typerend voor de Democraten '66 van nu.

MickeyGouda | 01-02-18 | 08:26

Iedereen die hier op tegen is, is niets meer dat een egoïstisch stuk vreten. Als jij wegkwijnt omdat je nieren, lever, longen of wat dan ook niet of niet goed functioneren, dan is het leven alles behalve plezierig. Je lijdt eronder. Als er niet genoeg donoren zijn, dan moeten er andere manieren worden gevonden. Dit is de beste manier. Als samenleving help je elkaar, wil je niet donor zijn, dan geef je dat aan en is er niets aan de hand. Maar ga nou niet allerlei argumenten verzinnen om tegen te zijn, want het is de manier om de kansen op een beter leven voor chronische zieken een stuk of helemaal beter te maken. En of mijn long nu in Beatrix, Katja Schuurman of Dionne Stax terecht komt maakt mij niet uit (nou ja, een beetje dan).

salsaparilla | 01-02-18 | 08:24 | 3

Voorwaarden moet je akkoord op geven. Zonder akkoord gelden ze niet. Zo werkt het overal mee, dus ook met je lijf. Geen actief akkoord, dan geen akkoord. Het gaat er hier niet om of je voor of tegen donorschap bent.

Oepsie1234 | 01-02-18 | 08:47

Je bewijst precies het punt wat Van Rossem hierboven maakt. Jij meent ineens dat je iets te zeggen hebt over mijn afweging om al of niet iets van mijzelf weg te geven. Daar ga jij niet over. Ik ben geen wandelende organenzak wachtend om geoogst te worden. Mijn organen zijn van mij en niet van een ander en al helemaal niet van de overheid. Daarbij vind ik het -zeker met de huidige ontwikkelingen- helemaal geen prettig idee dat zo'n persoonlijke keuze via je DigiD wordt vastgelegd en bij de overheid bekend is. Een beetje zoals met stemmen via DigiD. Wie weet wat voor represailles er kunnen volgen als jouw keuze de overheid niet aanstaat.

En vergeet niet: mensen gaan niet dood omdat er geen organen beschikbaar zijn, maar omdat ze ziek zijn. Soms hebben ze dat ziekzijn aan zichzelf te wijten,soms niet. Maar dat verandert niets aan het feit dat nooit iemand anders gedwongen kan worden iets van zijn eigen lijf of gezondheid weg te geven voor de ziekte van een ander. En wat ze bij die donorwet ook nog vergeten is dat er voor elk leven dat gered wordt door die donorwet, er ook ergens iemand op een operatietafel overlijdt. Met zo'n visie als van die vermaledijde donorwet wordt dat dan ineens bijna iets om blij over te zijn. Yes, weer een orgaan beschikbaar!

Echt, deze discussie gaat zeer nare kantjes krijgen en mijn sterke vermoeden is dat de verhoudingen tussen mensen er niet beter op worden.

Daar waar we eigenlijk onze energie zouden moeten besteden om onze overheid terug in het gareel te krijgen wegens de bizarre besluiten die ze nemen (vb EU, immigratie) gaan we ineens elkaar bestrijden op morele en emotionele gronden. Dat is energie en tijd die we niet meer kunnen besteden aan het in het gareel krijgen van onze politici. Dit gedoe rondom de donorwet is een klassiek voorbeeld van 'verdeel en heers' van onze regering. Laten we ons daar asjeblieft niet door laten verleiden.

Braboblanke | 01-02-18 | 09:21

Mooi, jouw organen reserveren we dan voor figuren als Michael Panhuis.

Buerman | 01-02-18 | 15:24

Met geld kan je geen gezondheid kopen. Haha. Als prins bernard in het ziekenfonds had gezeten was hij 20 jaar eerder doodgegaan.

beau van rtl | 01-02-18 | 08:21

En als Beatrix van Oranje met haar doorgerookte longen, nieuwe longen nodig heeft?
En ik als gewone, niet rokende burger heb ook nieuwe longen nodig, ik sta al ​
​3 jaar op de wachtlijst?

Wie krijgt de longen denkt U?

​Beatrix van Oranje ​
​of ik?​

Ella | 01-02-18 | 08:06 | 6

Dhr. Rockefeller kreeg op zijn 100e ook nog een vierde! nieuwe hart, heb ik weleens gehoord.

ADNOR88 | 01-02-18 | 08:22

Ella, los van alles denk ik dat je hier een heel interessant punt aansnijdt!

JI-HAAT | 01-02-18 | 09:22

Zuipschuit van Mierloo kreeg met voorrang een nieuwe lever...

knerf | 01-02-18 | 11:04
▼ 3 antwoorden verborgen

World Press Photoshop van het Jaar 2018.
Met die stofzuiger en Pechtold linksonder.
:D
Wie heeft dat zo snel gemaakt?

Angelina-a | 01-02-18 | 07:55

Deze donor 'onteigendom' wet wordt nu los van een ander op handezijnde wet van D(ood)66 ingediend en gedebatteerd nl de 'voltooid leven' wet... die twee bij elkaar over enkele jaren.. DOODeng!!

niet voor nu maar vooral over pakumbeet 10 jaar!

fikkieblijf! | 01-02-18 | 07:54

Mevrouw Nelissen zal wel dolblij zijn.

Mevrouw Nelissen is 63 jaar, ze staat al drie jaar op de wachtlijst voor een longtransplantatie.
Het laatste half jaar zelfs bovenaan de lijst.
Mevrouw Nelissen: 'Ik weet dat het lelijk is, maar soms smeek ik dat er een jonge gezonde scooterrijder vandaag tegen een boom rijdt.
Zeker als het regent en de wegen glad zijn, ben ik in hoogste staat van paraatheid.

Op dit niveau gaat om jouw leven of het leven van de ander.
Ik dood of jij dood?
Dan liever jij dood.
www.volkskrant.nl/opinie/ze-hebben-me...

Ella | 01-02-18 | 07:52 | 3

dan moet mw Nelissen vooral ook nog erbij 'hopen' dat die scooterrijder een witte jongen/meisje is anders vist ze nog steeds naast het net!

fikkieblijf! | 01-02-18 | 07:56

fikkieblijf! | 01-02-18 | 07:56
Waarom een witte jongen/meisje?

Ella | 01-02-18 | 07:59

Omdat mw. Nelissen zelf ook wit is natuurlijk. Wel op blijven letten ella.

beau van rtl | 01-02-18 | 08:46

Hans van Mierlo(d66)liet zijn leven een jaar of 10 verlengen met een levertransplantatie. Er moest voor zijn doorgezopen lever een frisse lever geplaatst worden zodat hij nog een tijdje gewoon door kon blijven zuipen met zijn kwallerige d66 vrindjes. Stel je nu eens voor dat jouw goed onderhouden lever daarvoor is gebruikt. Je zou je toch omdraaien in je graf. Nee hoor. Na mijn dood bepaalt mijn naaste familie waar mijn organen naartoe gaan en niet die gore corrupte overheid.

beau van rtl | 01-02-18 | 07:52 | 5

Angelina a. Dan gaat het feest niet door.

beau van rtl | 01-02-18 | 08:18

@beau Dan Nee invullen dus, want als je naaste familie op dat moment toevallig niet bereikbaar is, kan je D66-schoonmoeder nog over je beslissen...

Wie beslist? :
www.transplantatiestichting.nl/donor-...

Angelina-a | 01-02-18 | 09:51

Mijn schoonmoeder stemt PVV.

beau van rtl | 01-02-18 | 11:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Het proces om de senatoren te beïnvloeden gaat nog verder dan al die emotiepionnen die in worden gezet. Het NRC heeft in haar editie van 29 januari 2018 opgenomen dat ik valse informatie verstrek. Die uitspraak willen zij niet aanpassen want de beschuldiging is gedaan op aanraden van met naam geciteerde en herleidbare bronnen. Maar het is wel het NRC die de beschuldiging uit. Het is heel vreemd dat ik zowel op eigen titel als samen met een collectief drie keer voor de Reclame Code Commissie (RCC) heb aangetoond dat iemand die hersendood is niet werkelijk is overleden. Op aanraden van de RCC heeft de overheid dat ook aanvullende informatie op haar websites opgenomen. Op die sites moeten zij nu uitleggen dat orgaandonatie na overlijden inhoudt dat dit op basis van hartdood of hersendood gebeurd en dat de dood op basis van de hersendood iets anders is dan dood die burgers voor ogen hebben. De RCC heeft ook uitgesproken dat de burgers op de overheid moeten kunnen vertrouwen. En nu beweert de Gezondheidsraad aan de leden van de Eerste Kamer dat hersendood inhoudt dat je ECHT dood bent? Tja, hoe geloofwaardig is deze gezondheidsraad nu eigenlijk? Uit een kort onderzoek op internet is het duidelijk dat een van de leden die de Gezondheidsraad adviseert op basis van het hersendoodbegrip een verpleegkundige is die op kosten van Bayer (producent van afstotingsmedicijnen) is gepromoveerd en nu als Dr. lid is van de adviescommissie die deze raad adviseert. Zal allemaal wel koosjer zijn

Annetwood | 01-02-18 | 07:49

En wat is de grens tussen ''liberalisme'' en ''gelijkhebbend egoïsme"? Hetzelfde geldt voor sociale verzekeringen, verzekeringen in het algemeen, verplichte eigen bijdrages en het betalen van belastingen in het algemeen: waarom zou ik bijdragen aan iets voor 'de ander', laat staan op ''verplichte basis''?
Totdat je een hernia blijkt te hebben en een ziektekostenverzekering niet zo'n gek idee blijkt. Of je hebt door domme pech leverkanker gekregen en je hebt een donorlever nodig en die laat een paar jaar op zich wachten.... Het is natuurlijk de kwestie van 'incidenten'' versus ''principes'', maar dat is altijd al zo geweest als het gaat over dat vervloekte socialistische woord 'solidariteit'. Het laatste woord in 'vrijheid, gelijkheid en broederschap'; we willen allemaal vrij zijn, we zijn zijn allemaal gelijk (soort van), maar lazer op als iemand beroep wil doen op dat Linksche policor 'broederschap'! Waarom zou ik pensioen betalen voor bejaarden? Waarom zou ik me verplicht moeten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid met mijn goddelijke lijf? Waarom zou ik als ik dood ben mijn eigen dure hoornvlies af moeten staan? En dat is waar enthousiast liberalisme en onvervalst egoïsme elkaar gaan bijten. Mijn voorstel is dat de grootste tegenstanders niet in aanmerking komen voor een donornier. Pech gehad; zo werkt dat dan....

Donkersloot | 01-02-18 | 07:37 | 3

Dat zeg ik Donkersloot. Eerst 5 jaar proefdraaien met de voorstanders. Neem eerst de D’66 leden.

ristretto | 01-02-18 | 07:42

Overigens het verschil tussen recht, plicht en keuzevrijheid is nogal diffuus in uw donkere sloot.

ristretto | 01-02-18 | 07:43

Het verschil tussen al die verzekeringen en in het bijzonder de ziektekostenverzekering die u noemt en de donorwet waar men het nu over heeft is dat die verzekering verplicht is opdat u niet de gemeenschap financieel schaad en het doneren een daad van onbaatzuchtigheid is die als u dat niet doet de gemeenschap in zijn algemeenheid niet schaadt.
Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Wat nu staat te gebeuren is dat er geen wet komt die elke burger tot zich dient te nemen via de Staatscourant, waarin staat dat het uw plicht is om u als donor op te geven. (Ik heb zo het vermoeden dat ook u niet elke wet uit uw hoofd kent en daar naar leeft. Nee, u wordt wel eens daarmee geconfronteerd wanneer u iets doet dat tegen de wet is). Dus laat staan dat elke burger van deze donorwet waar geen plicht aan is verbonden, grondig kennis zal nemen of zal willen nemen want er is geen verplichting tot het lezen van de folder die de burger op de mat krijgt van de overheid.
Het blijft staan, ook bij de eventuele nieuwe wet dat bij niet registratie de nabestaanden nog altijd het laatste woord hebben. Blijven over diegenen die alleenstaand zijn en zich niet hebben laten registreren als ja of nee. Zij zijn de enigen die zonder duw en trekwerk (ik voorzie letterlijk duw en trekwerk bij het ziekenhuisbed tussen artsen en nabestaanden met name de moslims die volgens hun wetten de overledene dezelfde dag nog moeten begraven) de organen kunnen worden geoogst.
Hierbij heb je het gegeven dat Nederland geen grenzen meer heeft en er de vrijheid van vestiging is. Hierdoor hebben alle burgers uit de andere gebieden van de EU vrije toegang tot dit grondgebied en hebben dezelfde rechten, maar niet dezelfde plichten als u en ik waaronder het kennen van alle wetten en regels zoals de donorwet. Zij hebben ook al hebben zij zich niet laten registreren als donor en zonder Nederlanderschap recht op het ontvangen van bv. een donorhart. U gaat er nog steeds vanuit Nederland alleen Nederlanders als bevolking heeft en wij een zekere morele plicht hebben naar onze Nederlandse medeburgers, de Nederlandse samenleving. Dat station zijn wij allang gepasseerd. U bent als geregistreerd donor solidair met alle 500+ miljoen burgers in de EU die mogelijk ooit het hart of de longen van u nodig hebben. Dat is mooi van u, zeg ik zonder ironie.
Om kort te gaan. De overheid zou wat meer moeite moeten doen om de huidige donorwet bij de mensen kenbaar te maken, waar het niet dat diezelfde overheid met D66 voorop niets ziet in het nationaal denken waaruit solidariteit uit voort kan komen naar de eigen samenleving. (Zie bv. de succesvolle actie Open het Dorp met Wies Bouwman). De keuze moet daarom worden afgedwongen denkt D66 om uw en mijn solidariteit met de rest van de inwoners in de EU af te dwingen. De burger wordt niet meer vertrouwd.
En, de nieuwe donorwet is weer een wet ter meerdere eer en glorie van de EU waar je blij mee kan zijn of niet.
En, de overheid blijft ook bij het aannemen van de wet de zorgplicht houden voor alle ingezetenen waar deze regering verantwoordelijk voor is ongeacht of zij nu wel of niet zich hebben laten registreren als donor.
En, dit donorvraagstuk is dermate verpolitiekt dat het bijna niet meer mogelijk is om als burger die afschuw heeft van de federalistische politiek van D66 in zijn algemeenheid om tot het besluit te komen om zich positief te laten registreren als donor. Het gaat niet meer om het welzijn van de samenleving, de solidariteit, de onbaatzuchtigheid van de burger naar de medeburger maar om de partijpolitiek van D66 en het gelijk van Pia D. In plaats van de drempel te verlagen heeft D66 de drempel verhoogt voor de burger om tot een doordacht besluit te komen. En voor wie de drempel daadwerkelijk te hoog is geworden, jammer dan. Dan wordt jouw lichaam het bezit van de overheid.
En, ik heb mij opgegeven als niet donor en daarbij aangegeven geen polonaise aan mijn lichaam te wensen. Ook niet wanneer het leven gerekt kan worden door een donor. Aan alles komt een einde zo ook het leven en ik ben niet bang voor de dood.

forecastle | 01-02-18 | 10:40

Ik was al donor en geef mijn organen weg bij overlijden. MAAR, deze wet zet mij aan het denken om mij bewust uit te laten schrijven als signaal van prorest; de overheid heeft verdomme niks te zeggen over MIJN lichaam.
Al vind ik dat een lastig besluit, omdat ik wel graag mijn organen ter beschikking wil stellen.

Libertarianism | 01-02-18 | 07:07

Ik ben het roerend met van Rossem eens. Vooral ook de kritiek op de drogredenatie van empathie. Empathie zorgt ervoor dat je kunt inleven in anderen. Helaas is de empathie alleen voor de melaatsen (zie ik een Christelijke moraal) en niet voor de principielen.

Zo kan ik mij nog uit mijn jeugd herinneren dat een van mijn tantes ernstig nierfalen had. Binnen de familie werd rondgekeken en gevraagd of iemand wilde doneren. Met mijn +/- 10 jaar voelde ik mij bijna verplicht, om in mijn lijf te laten snijden en een nier af te staan, maar wilde dat niet. Toen ik e.e.a. met mijn moeder besprak zei die, jongen, natuurlijk hoeft dat niet jouw lijf, jouw keuze.

ratelaar | 01-02-18 | 06:59 | 1

Ik heb een goed tussenvoorstel al zeg ik het zelf.
We gaan die wet met een proefperiode uitproberen op alle D’66 leden. Na vijf jaar gaan we evalueren.

ristretto | 01-02-18 | 06:50

Komt een miljardair die dringend een nieuw hart nodig heeft bij de dokter,
Arts, als jij een nieuw hart voor mij kan regelen zal je er een paar miljoen op vooruit gaan.

Komt een man zonder codicil na een ongeval bij de dokter, die een gebroken been heeft en en aantal kleine fracturen, maar het hart functioneert prima, man heeft zelfde bloedgroep etc. als miljardair, dus arts ziet dollartekens en zou dus dit hart voor miljardair kunnen gebruiken.

Wat zal de arts doen?

Wat ik hiermee wil zeggen: Als je het mogelijk maakt zal het gaan gebeuren.

Hempie | 01-02-18 | 06:44 | 1

Klinkt als een fake scenario en ja, zeker dat ook dit mogelijk kan worden. Die wet maakt dit soort scenario's wel makkelijk.

Libertarianism | 01-02-18 | 07:10

"Orgaanhandelaar Pia"
Artikel klaar, v.Rossem veel te lief.
"De Europese volken zijn door de eeuwen heen diepgaand beïnvloed door de culturele, sociale en morele waarden van" .. een invasie exoot. de diepgaande beïnvloeding van dat wat er al was en dat is uitgewist via het dwangboek. Niet de gerechtigden om grenzen te stellen.
Europa heeft een geschiedenis van verkracht worden.
-Dan een error 500- en dan maakt v. Rossem nog een donatiestuk.
Men zou kunnen aannemen dat dit onderwerp leeft.

hallevvezool | 01-02-18 | 06:24

Ik vind het belangrijk dat er voldoende donoren zijn.
Maar het is belangrijker dat ik zelf de keuze maak en niet een ander.
Ik heb wel een soort Pavlov reactie als dit parlement iets vindt wat moet, ik Ben standaard tegen.
En omdat het een D66 idee is slaat bij mij de argwaan toe en heb nachtmerries waarin Alexander Pechtold langzaam veranderd in dr Mengele

Jacktheflipper | 01-02-18 | 06:23

"Waarom krijgen burgers niet standaard een donorformuliertje onder ogen als ze paspoort of rijbewijs verlengen?". Inderdaad een vraag die ik mij al veel langer stel, sterker nog, waarom vraagt de ambtenaar achter het loket niet actief of je geen zin hebt je te laten inschrijven. Zo bereik je iedereen en kan niemand roepen dat hij het niet heeft kunnen lezen. Ik weet niet of het opgenomen is in de GBA, maar anders wordt het hoog tijd.

Ik was trouwens altijd voorstander van een ja, tenzij. Maar op zijn laatst sinds Rutte ben ik daar op teruggekomen. Een onbetrouwbare regering veroorzaakt wantrouwen, dat hebben ze dan maar mooi bereikt.

bergsbeklimmer | 01-02-18 | 05:26

Voorwaarden voor orgaandonatie. Niet aan d666ers, pvda losers of vvd oplichters. Wel aan surinamers, molukkers, vietnamezen, polen en pvv-ers. En Lupus mag mijn penis hebben. En ik draag mijn schrijftalent over aan zentgraaf. Rutte krijgt mijn ruggengraat. Prins pils krijgt mijn gebit en aan Sylvana laat ik mijn white privilege na.....

Mark_D_NL | 01-02-18 | 05:06

Heb al keurig aangegeven dat ik dus geen donor ben.
Je hebt namelijk alleen maar een Ja of Nee keuze , kan dus niet aangeven waar mijn onderdelen heen mogen gaan.
Moet er niet aan denken dat mijn tweedehands zooi gebruikt word om een booslim weer op te lappen.

remcolent | 01-02-18 | 03:45 | 2

racist

adjudant | 01-02-18 | 05:27

Die zelf nooit ja zullen zeggen.

schijtzat | 01-02-18 | 06:15

Zwijgen is niet toestemmen. Punt.
Mijn nog levende organen mogen er van mij niet uit gesneden worden. Punt.
Als wet er door komt zal ik mijn weigering vast leggen.
Mijn naasten weten er al van. Die willen het ook niet, en wij waken over elkaar.
Niet-donor krijgt zelf geen donaties? Prima.
Ik ga met matching numbers. Mag dat?

Kunnen we nu weer verder met Pechtold's corruptementje?
Ik wil wel mee doen aan een aangifte.

Ben-Bataaf | 01-02-18 | 02:10 | 4

Misschien, heel misschien, zijn er wel mensen die nog liever sterven dan dat ze een orgaan cadeau krijgen, met alle afstotingsellende die daar bij komt kijken.
Mensen die liever met matching numbers gaan dus.

Ben-Bataaf | 01-02-18 | 02:21

@ Ben-Bataaf | 01-02-18 | 02:21

Niet zo veel mensen zijn zo moedig. Als jij de dood in de ogen kijkt en de dood kijkt in jou dan blijkt dat er in bijna ieder mens een overlevingsdrang zit.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 02:33

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 02:33
Ik ben niet heel moedig, en ook bang om pijnlijk te sterven.
Zo bang dat ik geen donor wil zijn.
En dan is het wel zo eerlijk om geen donaties te willen claimen lijkt me.
Donaties bieden immers niet het eeuwige leven.
Neem nu Rockefeller. Iets van 7 (!) harttransplantaties, terwijl de donaties bedoeld waren voor mensen niet ouder dan 72 jaar oud, en ook dood.
Heeft dus met zijn fortuin 6 donoren afgepakt van anderen die eigenlijk aan de beurt waren. Moet er niet aan denken dat zijn 5e of 6e hart van mij zou zijn geoogst en dat ik de pijn van het onverdoofd oogsten van mijn hart en het daardoor machteloos sterven, ondanks alle geruststellingen van big-pharma, had doorstaan voor iemand waarvoor ik dit niet bedoeld had.

Ben-Bataaf | 01-02-18 | 03:03
▼ 1 antwoord verborgen

Rossem, Spartacus, bedankt. De anderen ook een beetje. Bedankt DKS, Berbaar, Lupuslupus, Roadblock, Lewis Lewinsky, Watching the Wheels, Hufterst, Schoorsteenveger, Basil Fawlty, Wol, Bakito, Lingo star, dijkbewaker en nog wat anderen.

Luivend | 01-02-18 | 01:33 | 10

Het ga je goed, Luivend.

Lewis Lewinsky | 01-02-18 | 02:23

Zeker, die staat in elke gevangenis in NL. Niet stuk te krijgen.

Luivend | 31-01-18 | 23:38

Luivend gaat morgen weer de bak in voor lange tijd, vandaar dit afscheid.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 02:52

Heintje David's... Je hebt Al eerder afscheid genomen... GS is net Hotel California... You Kan uitchecken, maar wegkomen doe je alleen wanneer ze je dood achter je keyboard vinden. Rip necrosis.

Mark_D_NL | 01-02-18 | 04:55
▼ 7 antwoorden verborgen

De EU gebruikt voor dit doel ineens wel weer stofzuigers van 2.000 Watt?

Watching the Wheels | 01-02-18 | 01:19

Ik ken het verschijnsel ja, iedere keer als het over deze kwestie gaat halen ze er een ongelukkig individu bij die op een orgaan zit te wachten, deze gaat dan vervolgens uitleggen hoe tragisch haar lot is en haast agressief tekeer tegen mensen die nog geen donor zijn. Begrijpelijk wel, als je leven op het spel staat, maar ik zou wel eens willen weten hoeveel van die donatie-dwingers zelf donor waren voordat ze wat kregen. Dat vraag je natuurlijk niet, want dat is flauw, maar ik heb zo m'n vermoedens over het antwoord. Net als dat mensen ineens een stichting gaan opzetten als een familielid een zeldzame aandoening krijgt, alsof ze altijd al heel begaan waren met paarse vlektyfus of schimmel diarree.

sarcastro | 01-02-18 | 01:09 | 2

Meer dan je denkt waarschijnlijk, barmhartigheid is niet iets wat gisteren uitgevonden is.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 01:36

Je doet je nick eer aan

sarcastro | 01-02-18 | 16:12

Ikke ben net als Henk van Ingrid. Ik hej unne dikke pens, lekker bier zuipe. Ak moe loope dan waggel ik gelek un oud wijf. Ze lussen nog ginne drol van me, hejen ze nooit nie gedaan, dus as munne tijd kom, dan gaat ik in unne rechte lijn naar ut krimmetoriejum. Dus dah heule polletieke debat raakt mijne toch nie. Wie lust'r mij nou? Ik gaot 'r nog eentje haole uit de koelkast, die van die halve literkes van d'n Aldi, ah soo lekkah!

HebpermabanvanPvdA | 01-02-18 | 01:08 | 2

Is in ieder geval duidelijk dat als jij sterft er niemand nut heeft van jou organen.

Plorkface | 01-02-18 | 01:29

Mooi carnavalslied, heb je ook de vertaling in het Nederlands ?

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 01:32

Ik kreeg net een tip binnen van een van de veiligheidsdiensten. Het EU leger dat binnenkort ingezet wordt tegen burgers in de burgeroorlog wil hele soldaten. Dus daarom vast deze wet, de soldaat moet door kunnen gaan met genoeg reserve onderdelen.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 01:03

GEWELDiG by the way die kop van Pechtkots op links. Zie het nu pas. Als die wet er komt: massaal frustreren. Al was het maar om deze kwal te zieken.

HaatbaardKnipper | 01-02-18 | 00:48 | 3

Haha, nu je het zegt HaatbaardKnipper , hij is de enige zonder baard.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 00:55

Hoe wou je die wet 'massaal frustreren'? Door geen ongelukken meer te maken in Nederland?

Watching the Wheels | 01-02-18 | 01:17

Ik betwijfel of zo’n slapjanus als Pechtold iets met dit wetsvoorstel te maken heeft. Ik denk eerder dat hij moet meewerken omdat Pia hem anders aan de ketting legt en hem met haar zweepje geeft.

Nivelleermarionet | 01-02-18 | 01:19

Bij deze , na mijn overlijden sta ik verschillende onderdelen van mijn lichaam persoonlijk af aan de volgende personen, ongeacht of ze dat zelf nou nodig vinden of niet. Je zwijgt dus stem je toe en ik heb de meerderheid van de bevolking achter me. 1- mijn ogen sta ik af aan Kasja ollwewongen om haar eens de wereld door mijn ogen te laten zien, 2- mijn ruggengraad sta ik af aan rutte want dan kan hij voelen hoe het is om een te hebben, 3-lodewijk assher krijgt mijn armen en handen,ja deze handen zijn vies van het werk maar mijn armen zijn schoon, 4- Jesse krijgt mijn hersenen omdat deze geen hardware problemen vertonen, oh ja good old Pechthold, jij krijgt mijn bloed want dan kan je voelen hoe dat is als het kookt.
Ahmen

Datgaatniegoed | 01-02-18 | 00:36 | 4

Lekker bakkie koffie, deze tegel... mijn dag kan niet beter beginnen

MickeyGouda | 01-02-18 | 07:44

+10

Braboblanke | 01-02-18 | 10:19

"ruggengraad", waar zit dat orgaan?

Sorry voor een necrosis-je. RuggengraaT graag. ;-)

EefjeWentelteefje | 02-02-18 | 03:07
▼ 1 antwoord verborgen

Wat z***** al die social justice warriors nou over zwarte slavernij van 300 jaar terug? Wij mogen in dit land in de 21e euw niet eens over ons eigen lichaam beschikken!

bisbisbis | 01-02-18 | 00:33

Overigens is het wel een feit, dat vrij veel mensen idd een nieuwe nier afwijzen (en wel nodig hebben). Hebben er geen zin meer in.

Carmelita | 01-02-18 | 00:32

Het moet Pia toch kunnen lukken om iedereen die echt donor wil zijn een keuze 1 te laten registreren of niet? Dan is het probleem toch opgelost als het doel tenminste is om geen menselijke organen te gebruiken van mensen die geen donor willen zijn. Oh wacht ... ze willen natuurlijk ook organen kunnen gebruiken van mensen die eigenlijk geen donor hadden willen zijn en dat laatste is precies het verkeerde aan dit wetsvoorstel.

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:31 | 2

Misschien is het enige doel van Pia wel om naam te maken.

Carmelita | 01-02-18 | 00:34

@Carmelita | 01-02-18 | 00:34
Denk dat ze het wel positief bedoelt, maar het is fundamenteel fout. Je kunt vele manier bedenken om mensen een keuze te laten vastleggen zonder die grens over te gaan van het beslissen voor een ander. Ik vind het nogal wat dat je naar een ziekenhuis gebracht kan worden na een auto-ongeluk in de gedachte dat ze je daar bij elkaar proberen te houden, terwijl ze je straks mogelijk ongevraagd in stukjes demonteren terwijl mensen mogelijk liever niet uit elkaar gehaald zouden zijn geworden. Vind het nogal wat en ik weet uit ervaring in mijn familie dat dit erg veel met mensen doet als dit ongepland gebeurt. Heel naar om later te moeten horen (begreep ik) dat mogelijk zelfs (delen van) ogen getransplanteerd zijn om maar eens iets te noemen. Dat geeft bij nabestaanden in mijn omgeving na tientallen jaren nog emoties van onmacht als mensen dat niet nadrukkelijk gewild hebben en daar in zo korte tijd over moeten beslissen en daar feitelijk toe gemotiveerd worden. Bij defensie was het tientallen jaren geleden al gebruikelijk om er toestemming voor te vragen bij nabestaanden, hoorde ik van dichtbij. De wet van Pia maakt problemen die ze met z'n allen kunnen voorkomen. Waarom voeren ze die wet niet uit zonder die laatste toevoeging dat je donor bent nals je geen keuze maakte? Waarom doen ze niet alleen dat eerste, nogmaals iedereen vragen (misschien zelfs verplichten) een keuze vast te leggen? Dan hoeft die laatste dreiging er toch helemaal niet bij? Of verhoog desnoods de Inkomstenbelasting met 50 euro voor elk jaar dat je geen keuze maakt, dan moet je eens kijken hoe snel iedereen een keuze vastlegt.

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:47

Wanneer is trouwens iedereen gaan geloven in het oneindige leven? Man, we gaan allemaal dood. Doodgaan is de enige zekerheid in het leven. Iedereen vreest voor de dood, of voor het verlies van het leven. Maar vrezen doet men.
Het is echter niet zo dat je met een donororgaan niet dood gaat. Dood ga je altijd. Dom geloofsgezwam om levensverlenging te 'vereren'; zeker wanneer 150 mensen op 17 miljoen (!!) om 'gebrek' aan donoren sterft. Beetje lullig wanneer het een familielid betreft, maar kwantitatief gaat het nergens over. De wereld is overbevolkt en er zullen veel meer doden volgen. Zo is de natuur.

Luivend | 01-02-18 | 00:08 | 7

U wijst eventuele chemo af? Antibiotica? U wilt nooit in een ziekenhuis liggen? Want 'dood ga je toch'?

Carmelita | 01-02-18 | 00:22

Stel u verslikt zich en stikt bijna in een hamburger. Volgens uw redenatie zou iemand die de heimlich greep beheerst niet moeten ingrijpen ? Dat is de natuur toch, dat hij zo stom is om zich te verslikken in een hamburger.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 00:23

@botbot: as is... ach laat ook maar, je leert het ooit wel. Of niet, niet mijn probleem.

Luivend | 01-02-18 | 00:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Op www.donorregister.nl/cijfers is te zien dat ruim 6,1 miljoen mensen een keuze hebben vastgelegd, een enorm aantal als je begrijpt dat heel jonge en heel oude mensen dat natuurlijk niet als eerste prioriteit hebben en nieuwkomers waarschijnlijk ook niet. Pia en D66 hebben weinig gedaan om daar bijvoorbeeld 10 miljoen van te maken (jaarlijks een formulier bij de ziektekostenpolis voegen, bij elk bezoek van de huisarts een formulier laten aanbieden door de arts of assistente, de optie aanklikbaar maken bij het doen van Aangifte IB, je kunt heel veel mogelijkheden verzinnen). Bijna 30% geeft geen toestemming volgens www.donorregister.nl/cijfers en Pia gaat het bij iedereen afdwingen (ook ongeletterden, geestelijk gehandicapten enz.). Dit wetsvoorstel kan het onmogelijk redden. Misschien wel als ze eerst al dat andere hadden geprobeerd, maar toch niet zo gemakkelijk. Het zou me erg verbazen.

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:07 | 1

Daarbij is het voor mensen die op een orgaan wachten ook beter als de overheid morgen met een nieuwe campagne begint om mensen een keuze te vragen te maken in plaats van te wachten op dit wetsvoorstel dat pas in 2020 schijnt in te gaan. Ze zouden allang meer hebben kunnen doen om meer mensen te laten kiezen, daar is dat wetsvoorstel helemaal niet voor nodig.

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:09

Doe maar Pia en Alex. Goedkeuren van de wet is in dit huis ( ja officieel) - 3

krijgdetiefusmaar | 31-01-18 | 23:51

Ik heb dit hele voorstel niet gevolgd, maar hoe moet ik mij dit voorstellen. moet ik straks continue iets bij mij dragen als ik mijn organen niet af wil staan? Dat is de omgekeerde wereld. je hebt van mij af te blijven totdat ik daar toestemming voor heb gegeven.
Ik zie al precies voor me wat er gebeurd; zodra het niet duidelijk is gaan ze er van uit dat ze je organen mogen oogsten en als achteraf blijkt dat het niet mocht, dan is de reactie ow sorry foutje was niet duidelijk

oh nee he | 31-01-18 | 23:50 | 4

Je moet je keuze in een database laten zetten. Keuze 1: Donor, keuze 2: geen donor, keuze 3: beslissing overlaten aan nabestaanden, keuze 4, beslissing aan 1 specifieke nabestaande. Keuze 3 geeft natuurlijk problemen, want die keuze is niet duidelijk gedefinieerd. Alle nabestaanden?
.
Maar je hoeft dus niet een pasje bij je te dragen, al is dat natuurlijk wel het meest duidelijke. Ze zullen wel in de database kijken als je pech hebt en daar zullen ze ongetwijfeld je keuze kunnen lezen. Ben wel benieuwd of dat ook kan als je bezwaar hebt gemaakt tegen deling van je EPD.

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:15

Gaan ze bij keuze 3 een stemming houden onder de aanwezige nabestaanden en dan meerderheid beslist?

Watching the Wheels | 01-02-18 | 00:17

@wheels
Als er 1 nee zegt, gaat het niet door.

In deze link meer info:
(als je partner bijv. niet telefonisch bereikbaar is, kan bijv. je Schoonmoeder nog over je beslissen.)

www.transplantatiestichting.nl/donor-...

Angelina-a | 01-02-18 | 08:22
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb vorig jaar, toen dat wetsvoorstel van die Dijkstra er door was, meteen via DigiD aangegeven GEEN donor te willen zijn. Als het niet D66/Dijkstra was geweest... had ik mogelijk twijfels gehad, maar ik gun het dat kreng niet en hoop dat ze volgende week afgaat als een gieter bij de stemmingen 1e kamer, met 1 zetel verschil dus afgeblazen. (hiephoi)

Keyboardspeler | 31-01-18 | 23:50 | 3

Een heldhaftige daad van u om geen donor te willen zijn.
De mensen die nu sterven wegens een tekort aan organen hebben dit geheel aan hun eigen te danken,hadden ze maar geen D66 moeten stemmen.

botbot | 31-01-18 | 23:59

Maar wellicht heroverweeg je je keuze als het wetsvoorstel wel of niet wordt aangenomen. Je doet het dan toch immers uit overtuiging en niet om die orgaandieven van D66 dwars te zitten.

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 00:02

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 00:02
Hij klets maar wat, de echte donoren haal je er op dit topic zo uit.

botbot | 01-02-18 | 00:08

Ik ben grotendeels donor, maar deze wet druist tegen veel in waar ik voor sta. Kortom pia's feestje doorgaat, ben ik donor af.

Schepvogel | 31-01-18 | 23:38 | 3

#metoo

JayJay | 31-01-18 | 23:41

100% garantie dat ik mij actief afmeld als deze tyrranieke Deug 66 wet er onverhoopt komt.

HaatbaardKnipper | 31-01-18 | 23:49

Klets, u bent net zomin donor als mijn papegaai.

botbot | 31-01-18 | 23:49

De Numatic Henry is overigens een prima stofzuiger

Ibu | 31-01-18 | 23:34 | 1

Zeker, die staat in elke gevangenis in NL. Niet stuk te krijgen.

Luivend | 31-01-18 | 23:38

Er zijn blijkbaar hele volksstammen die voor deze wet zijn, omdat ze het zeer belangrijk vinden dat er meer organen beschikbaar komen. Maar tegelijkertijd vindt weer een groot deel van deze mensen het belangrijk om er de voorwaarde aan te verbinden dat alleen die mensen mogen ontvangen die zelf ook (potentieel) donor zijn. Er daar begrijp ik nu weer niets van. (Afgezien van het feit dat dat niet werkbaar is). Moet er dadelijk als men als donor beschouwd wordt (al dan niet door actieve/passieve keuze) eerst gecontroleerd worden voor uitname van de organen of er wel behoeftigen zijn die voldoen aan de eisen van de donor, zoals zelf donor, geen Marrokaan of Turk, geen roker, actieve sporter, geen homo of lesbo, ..... Belachelijk!

JayJay | 31-01-18 | 23:33 | 2

Ja, dat worden hele leuke discussies dan.
Ik dacht zelf aan 'Ja ik wil doneren, behalve aan Pia.'

Harry Turtle | 31-01-18 | 23:45

Een donor doneert zonder aanzien des persoons, maar waarom niet de kleine discriminatie administratief dat bij meerdere ontvangers niet mag worden gezegd dat diegene die wil geven voorrang krijgt op diegene die niet wil geven ?

Roze_bril_drager | 01-02-18 | 00:09

Gelijk na Pia's succesje in de tweede kamer (omdat iemand op de wc zat en niet kon stemmen, geloof ik) heb ik me direct laten registreren als niet-donor. Het zijn mijn organen en daar blijft Anti-Democraten66 met de vingers vanaf. Mijn lijf is geen oude auto om in te graaien naar bruikbare onderdelen. De overheid hoort hier geen enkele invloed op te hebben.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 23:32 | 1

#metoo

prakkie | 01-02-18 | 00:26

Heel goed stuk Van Rossem!
Sommige mensen hebben pech in het leven, en ik kan me de wanhoop voorstellen.
Dus ik bedoel, "ik kan het me echt voorstellen" om ergens aan de rand te staan door het haperen van je eigen lichaam. Ernstig haperen, laat ik het zo zeggen. In mijn geval was er geen donor of een oplossing totdat er een zoveelste operatie werd uitgevoerd door ik mag wel zeggen de beste specialist die er in Nederland te vinden was en er weer hoop gloorde. Overigens sprak ik alles door en zag allerlei mogelijkheden die we na aandringen mijnerzijds probeerden met grote risico's op de mm nauwkeurig werk wat uiteindelijk raak was. Na 15 jaar!
Niemand wens ik dit toe, een gezond lichaam is alles vooral als je relatief jong bent. Slijtage komt toch wel. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen en kleinkinderen en nog wel een aantal personen zou ik zo iets afgeven om hun leven te redden. Dat is mijn keus! Het kan niet zo zijn dat de overheid dat gaat bepalen. Halfdood,Dood of levend, het blijft mijn lichaam.
Overigens ben ik wel eens door een scalpel bewerkt in een ziekenhuis terwijl de verdoving niet werkte. Ik voelde alles. Ik bespaar u de details wat dat met je doet. Er worden fouten gemaakt. Ook de grootste fouten die je maar kan voorstellen. 100% levend een ziekenhuis ingaan betekend niet dat je er 100% levend weer uitkomt helaas. Garanties krijgen we niet. Alleen kansen. En hopelijk een professional die weet wat hij doet en ook weet wat hij niet mag doen.

dijkbewaker | 31-01-18 | 23:29

Even mijn knuppel in dit hoenderhok gooien:
Wie voor orgaandonatie is, is een onmens ! Weet je wel hoeveel zo'n transplantatie kost ? Weet je wel hoeveel derde wereld bewoners je voor dat geld zou kunnen redden van hongerdood of verdrinking ? Waarom is het leven van één obese Westerse hartpatient belangrijker dan het leven van tientallen getinte mede-wereldbewoners die je voor het zelfde geld zou kunnen redden ?
Wat een stuitend egoísme, zo'n transplantatie !

euroka | 31-01-18 | 23:23 | 1

de keus om derde wereldbewoners in de steek te laten neemt de politiek, met de dood eindigt jou recht op egoïsme

adjudant | 01-02-18 | 05:44

De overheid kan de wiet-ellende niet eens controleren/regelen. Dit donorvraagstuk rammen ze er effe lekker door.

ParaPiet | 31-01-18 | 23:22

langzullenweleven | 31-01-18 | 23:16 | reageer
Als bij u de nieren uitvallen smeekt u ook om een transplantatie of wilt u dit ontkennen.

botbot | 31-01-18 | 23:22 | 3

As is verbrande turf. Met je als.

Luivend | 31-01-18 | 23:36

Luivend | 31-01-18 | 23:36
Doet het pijn bij u ALS ik de vinger op de zere plek leg.

botbot | 31-01-18 | 23:45

Nee, want wat in uw fantasie gebeurt heb ik geen last van. As is verbrande turf, geen argument. Nooit.

Luivend | 31-01-18 | 23:57

Het is echt onzin dat je nog leeft als de organen worden verwijderd. Hersendood = dood. Alles wat je maakte tot wat je was is er niet meer. De TV is uit.

Vula | 31-01-18 | 23:21 | 5

Vula | 31-01-18 | 23:21 |
Onzin is te denken dat je organen na je dood van nut kunnen zijn. Erken dat het lichaam levend moet zijn om van nut te zijn voor orgaandonatie. Voelt dat levende lichaam niet wanneer iemand er in begint te snijden? Wees eerlijk: er worden pijn verdovende middelen toegediend. Heeft u wel eens een kip zonder kop zien rennen?

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 23:52

@Vula:
Ja, een kip leeft zonder zijn kop nog zeker 20 minuten. Mijn opa slachtte ze vroeger in de tuin en de kip rende dan zonder zijn kop door de hele tuin en knalde overal tegenaan. Alles onder het bloed, dat dan weer wel.

prakkie | 01-02-18 | 00:29

Kleine aanvulling: een kip kan zonder kop nog even doorleven, omdat de hersenen van een kip maar weinig functies bevatten. Veel van de lichaamsfuncties van een kip zitten namelijk in zenuwknopen in de rug van een kip: ademhaling, hartslag, aansturing van de spieren, enz. Het lopen van een kip zonder kop is een automatische schrik-reflex van het lichaam van de kip en heeft niets met bewustzijn te maken.

prakkie | 01-02-18 | 00:33
▼ 2 antwoorden verborgen

De definitie van doneren is schenken. Er zal dus een ander woord gebruikt moeten gaan worden voor opgelegd afgeven.

A.S. Perien | 31-01-18 | 23:19

In de jaren '40 beschikten de nazi's over de levens van alle mensen, martelen, doden, medisch experimenteren, alles mocht. Zij ontnamen de mens alle rechten.
Nu wil de overheid dankzij D666 over de organen van de overledenen beschikken en ontnemen zij de mens alle rechten en zetten ze druk op de bevolking: niet kiezen = you're mine!
In essentie is er geen verschil: het is het begin van een glijdende schaal. Alle begrijpt D666 dat niet of ze begrijpen dat wel maar is dit hun beleid. Wat is erger?

langzullenweleven | 31-01-18 | 23:16 | 3

alle = alleen

langzullenweleven | 31-01-18 | 23:18

dit gebeurde al eeuwen eerder door Koloniale machten,

adjudant | 01-02-18 | 05:47

Jij bent af met je nazi vergelijking. Zo werkt internet nou eenmaal.

little C | 02-02-18 | 16:59

Dit is een levensreddende wet die korte metten maakt met luie donders die niet even de tijd nemen om een formuliertje digitaal te ondertekenen. De Bible Belt die écht moeite heeft met het donorschap kan zich nog altijd binnen 5 minuten weer uitschrijven.

Ardbeg | 31-01-18 | 23:14 | 3

En als je nog twijfelt vul je toch zolang ‘nee’ in? Dan zit je tenslotte weer in je oude situatie. Het is allemaal niet zo moeilijk, kost je nog geen 5 minuten.

Ardbeg | 31-01-18 | 23:19

Sommige mensen houden niet van gedwongen keuzes. Heeft niets met lui te maken.

Luivend | 31-01-18 | 23:34

Luivend | 31-01-18 | 23:34
Nee, maar wel met pure domheid omdat ze niet willen nadenken.

little C | 02-02-18 | 16:58

"De Staat mag haar burgers niet als lijfeigenen beschouwen."
Daar is alles mee gezegd.

Nachtlicht | 31-01-18 | 23:11

Daarom zo snel mogelijk beginnen met het klonen van mensen.
Als ik iets aan mijn hart krijg,hup hart van mijn kloon erin en door leven.

ditotje | 31-01-18 | 23:11

Zelf vind ik het wel een prettig idee als iemand anders nog wat aan mijn organen heeft als ik er niet meer ben.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 23:01 | 4

Het gaat natuurlijk om het idee dat je er nu bij hebt. Lijkt me niks mis mee, je kunt er iemand anders een heel.groot plezier mee doen.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 23:45

Zeer nobel LS. U bent een goed mensch. Aanmelden zou ik zeggen.

HaatbaardKnipper | 31-01-18 | 23:54

En wat nu als degene die je hart krijgt, een seriemoordenaar blijkt te zijn, die nog even losgaat op een dozijn mensen, dankzij jouw hart? Ben je dan nog steeds blij dat je gedoneerd hebt?

prakkie | 01-02-18 | 00:37
▼ 1 antwoord verborgen

Weet je wat hier ook het grappige aan is? nl organen zijn helemaal niet geschikt voor marrokaanse of turkse vragers en andersom (das etnisch biologisch rascisme) De laatste groepen zijn nogal oververtegenwoordigd, maar donatie mag helemaal niet van de religie en dat doen ze dus ook niet... doneren

Carnage_pinata | 31-01-18 | 22:52 | 1

Dat kan nog lachen worden qua koeltoer discussies aan het bed wanneer de naffer in kwestie te lui / dom was NEEN te zeggen onder Pia’ s dwangbevel / wet.

HaatbaardKnipper | 31-01-18 | 23:58

D66 heeft al haar pragmatische standpunten laten varen en probeert enkel nog goedkoop te scoren met empathie-politiek, de snobistische versie van 'de onderbuik'.
En half 'hoogopgeleid' Nederland tuint erin omdat ze met de massa meedeugen belangrijker vinden dan kritisch nadenken.

Harry Turtle | 31-01-18 | 22:52 | 4

Kritisch nadenken is niet alleen weggelegd voor de laag-opgeleide. Kritisch zijn dan weer meer dan het nadenken, helaas meestal.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 23:14

Daarom zeg ik ook 'half' hoogopgeleid nederland. Kritisch nadenken vind je onder alle lagen in de bevolking. Het gebrek daaraan ook.
D66 kokketeert graag met haar imago als partij voor de hoogopgeleide, kritische weldenkende burger. Waardoor er in de praktijk vooral mensen op stemmen die zich dat imago graag willen aanmeten. Ipv het zelf ook daadwerkelijk doen.
Het pragmatische, analytische, kritische pad hebben ze jaren geleden al verlaten. En de doodlopende afslag genomen naar deug-populisme.
Daar is Pia's voorstel een uitstekend voorbeeld van.

Harry Turtle | 31-01-18 | 23:33

Mooie duiding: de snobistische versie van de onderbuik.

HaatbaardKnipper | 01-02-18 | 00:00
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vind een orgaan niet slechts een biochemisch onderdeel dat simpelweg in een ander mens kan worden gestopt. Technisch kan dat, maar er zijn veel gevallen bekend dat de getransplanteerde een persoonlijkheidsverandering ondergaat door dat nieuwe orgaan. Dit aspect maakt orgaandonatie nog complexer en nog meer ethisch gevoelig.

Knoopsgat | 31-01-18 | 22:47 | 5

Ik heb ooit een nier van een Belg ontvangen en daarna was ik niet meer weg te slaan bij het frietkot.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 23:42

@kuifje
Is geen grap.
Er was een vrouw op tv die vertelde dat ze na de transplantatie (hart) ineens heel veel zin in hamburgers had.. die ze normaal nooit at.

Er zijn meerdere mensen die na de transplantatie een persoonlijkheidsverandering ondergaan.
Vooral na harttransplantaties.
Minder na oog-onderdelen.

Angelina-a | 01-02-18 | 08:35

Angelina-a | 01-02-18 | 08:35
Graag wetenschappelijk bewijs hiervan. Anekdotisch bewijs is geen bewijs, en al zeker niet uit een Engelse of Amerikaanse tv-show.

little C | 02-02-18 | 16:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is heel simpel: alles wat individueel is, maar op een 'groepsgrond' wordt beargumenteerd, heeft te maken met geld en plannen van bestuurderd van groepen.
Individuele keuzevrijheid houdt in: jij hebt de keuze. De vraag in de discussie is niet wil je wel of geen donor zijn, want dat is aan jezelf. De vraag in de discussie is: waarom wil je mij van jouw 'gelijk' overtuigen?
Het interesseert mij niet wie wel of geen donor is; ik heb orgaandonatie niet bedacht en denk al helemaal niet na over 'mijn dood' of 'als ik zelf een orgaan nodig heb'. Het is geen spelletje van het collectief: het lichaam is naast de geest het enige dat je echt hebt in dit leven.
Laat het niet beïnvloeden, en laat het zeker niet afpakken. Besluit zelf. In alles wat je doet, maar zeker over je lichaam. Empathie is iets wat je voelt, situationeel of relationeel, maar niet maatschappelijk.

Luivend | 31-01-18 | 22:40

Voor werkelijk alles laat de overheid je betalen. En de ziekenhuizen. Dan mogen jullie ook niet organen uit een dood lijf snijden zonder daarvoor te betalen.

dr Rechts | 31-01-18 | 22:38 | 1

Inderdaad een goed idee. De nabestaanden mogen daar best geld voor vragen. 25000 euro voor een nier is heel redelijk.

prakkie | 01-02-18 | 00:41

Hoewel ik niet gelovig ben, maar is het niet zo dat als het je tijd is, is het je tijd? Alle respect voor donoren, maar de wet die Pia er door wil drukken, motiveert handel en inkomsten voor de staat. Het sentiment dat iemand die geen donor is achteraan sluit begrijp en steun ik, maar om van overheidswege iemand dit op te leggen niet.

GKJP | 31-01-18 | 22:38 | 1

Er zijn mensen die geloven in de maakbaarheid en rekbaarheid van het leven. "Als het je tijd is, is het je tijd" is wel degelijk een geloof. Een vrij nuchter geloof, maar nog steeds een geloof. Laat het geen religie van het collectief worden, met regels. Het steeds kleiner wordende verschil tussen individueel geloof en collectief beleid is inderdaad fout. Niet moreel fout, maar maatschappelijk.

Luivend | 31-01-18 | 22:44

Ideetje: We richten een club op. Je mag alleen bij die club als je je organen na je dood ter beschikking stelt. En alleen als je bij de club hoort mag je leven, mocht dat nodig zijn, gered worden met een eventueel donororgaan.
Zo wordt niemand gedwongen donor te worden, én voorkom je dat een principiële 'nee' zegger tóch met een orgaan van jou, zijn of haar principiële leventje nog even kan voortzetten. De wet ís namelijk al oneerlijk.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 22:38 | 6

@ eeuwig op vakantie wil je soms zeggen dat er hele groepen zijn die wel mogen onvangen maar niet doneren? Wat klopt er niet aan die stelling? En het opnemen voor Dijkstra en haar kromme argumenten is wel een beetje, wat lul ik, behoorlijk raar als je enig gevoel hebt voor lichamelijke integriteit. Misschien het artikel eens goed lezen?

HoezoStom? | 31-01-18 | 23:11

kom hoe heet ie | 31-01-18 | 23:04
LOL Ik dacht: u bent typisch van die club! (die u zo minacht). Mij lijkt minachten te typisch D'66 achtig. Het is hun automatische piloot. Maar nogmaals: het is niet zo'n pretje om vòòr je dood ontdaan te worden van vitale organen, die dan nog een ander mens het leven kunnen verlengen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 23:23

HoezoStom? | 31-01-18 | 23:11
Ik heb gevoel (zeg ook meteen 'auw!') voor lichamelijke integriteit en mis dat in het betoog van Pia Dijkstra. Maar ik ben ook voor rationele zuiverheid: het doneren van organen verlengt een anders leven (niet: 'redt') en de medische wereld denkt commercieel. Wat betreft moslims die niet doneren; ontvangen zij zelfs geen nieren van hun naaste familie? Als dat zo is: gruwelijk.

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 23:32
▼ 3 antwoorden verborgen

Als het idee niet van D66 zou komen dan zou ik er minder negatief tegenover staan. Ze zijn echter totaal niet twee vertrouwen blijkt telkens weer.

caspert79 | 31-01-18 | 22:37

Van nieuwslezeres naar orgaanoogster.

ristretto | 31-01-18 | 22:37

Ach dit is pas fase 1 van het D66 plan, orgaanroof. Fase 2 is de bewering dat er in het buitenland een tekort aan donoren en dat de NL overledenen toch maar mooi ook daar aan kunnen doneren, afgedwongen door de staat. Fase 3 is dat u zich niet meer kunt laten registreren als niet donor. U ziet in kleine stapjes komt de overheid een heel eind.

Beroep = Boerenlul | 31-01-18 | 22:19 | 7

ristretto | 31-01-18 | 22:36
Voor u .

botbot | 31-01-18 | 23:18

@botbot | 31-01-18 | 22:24:
hoornvliestransplantatie doen ze niet meer. Wordt tegenwoordig vervangen door siliconen.

prakkie | 01-02-18 | 00:43

@botbot | 31-01-18 | 23:16:
Nee. Nu nee en als het zover komt, straks ook nee. Geen slachtafval van een ander in mijn lijf. Dan maar dood.

prakkie | 01-02-18 | 00:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Het punt dat familieleden na je overlijden (in het geval dat je niets hebt aangegeven en dus automatisch donor bet) alsnog kunnen weigeren om je organen ter beschikking te stellen is voor mij het teken aan de wand dat deze wet echt nergens over gaat.
Waarom willen ze deze wet?
Omdat het meer organen oplevert én om discussies achteraf te voorkomen. Dat laatste is dus niet waar omdat er na je dood alsnog anders beslist kan worden dus blijft er maar één ding over. Meer organen.
.
Deze wet is er dus alleen zodat mw. Dijkstra na haar dood de geschiedenisboekjes in gaat als degene die sterfte door gebrek aan donoren heeft uitgebannen.
.
En dan de volgende bizarre gedachtekronkel. Ik mag niet beschikken over mijn eigen lichaam. Als ik nu dood wil dan is dat niet toegestaan. Als een ander zijn leven wil verlengen door mijn dode lichaam te claimen dan mag dat wel van de wet.
.
Als de overheid er echt werk van had willen maken dan moeten ze gewoon bij het halen van je rijbewijs, paspoort etc. ook een vraag stellen of je donor wil worden.
Heb je voorafgaand aan je examen of na het inleveren van je pasfoto's tijd genoeg om er eens lekker over na te denken. Wil je niet of twijfel je? even goede vrienden.

Johanvb | 31-01-18 | 22:18 | 1

Bullshit natuurlijk, je mag zelf weten of je organen worden gedoneerd. Het punt is dat de meeste mensen te lui zijn om een keuze door te geven. Als je het niet wil, is 5 minuten om de registratie te regelen toch niet teveel gevraagd? Enneh, dooien kunnen geen bezit hebben. Op het moment dat je het loodje legt, is je huis, je hond en je auto van de erfgenamen. Daar heb je dan niets meer over te zeggen. Hoogstens kun je vooraf bepalen wie je erfgenamen zijn, net zoals met je organen dus.

* Il Principe * | 31-01-18 | 23:01

Ze moeten donoren een spierverslappend middel geven omdat ze anders rechtveren als ze beginnen oogsten. Organen zijn dan ook alleen te oogsten bij levende mensen anders sterven ze zonder bloedsomloop gewoon af. Getuigenissen genoeg van zgn hersendoden die wakker werden net voor ze de oogstzaal werden ingereden.

Benesha | 31-01-18 | 22:16 | 5

He gatver, om zo'n extreem zeldzaam verhaal op te voeren:

"Still, the nightmare is "exceedingly rare," Wijdicks said. The American Academy of Neurology guidelines consist of about 25 tests for doctors to perform to be absolutely sure a patient won't get better, he said."

In haar geval een serie menselijke fouten en toevalligheden. Ze had een overdosis die als hersendood manifesteerde, zusters werden genegeerd, tests niet goed uitgevoerd.

Zet dit even af tegen de mensen die sterven tijdens een operatie die in principe "zonder risico" is, de ongeveer 1% die daardoor sterft. Wel een beetje realistisch blijven.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 23:20

Heb ik ook gelezen, je moet nog een beetje leven in je hebben om te kunnen doneren.

gato | 01-02-18 | 08:55
▼ 2 antwoorden verborgen

prins van oranje had ook geen codicil op zak lastig op zon verjaardag

Hvb De draaideur | 31-01-18 | 22:05 | 1

Mabel was zo een voorstander, maar toen Friso dood ging, hebben ze niks over doneren meer gezegd.

gato | 01-02-18 | 08:54

zie ik het goed dat pechtold de zachte heelmeester met stinkende wonden links op de afbedelding is?

Bamzaaiert | 31-01-18 | 21:56 | 4

Het origineel 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' heeft daar een ander gezicht. Alexander is de enige die de stofzuiger in zich opzuigt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 22:05

Haha niet te geloven, oog voor details. Compliment voor diegene die deze foto zo mooi heeft bewerkt.

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 22:10

Goed gezien!
Als ex veilingmeester ligt daar geen patiënt op de tafel maar handel om in onderdelen te kunnen verkopen.

Faphorst | 31-01-18 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen

Nou ben ik helemaal voor zelfbeschikking. Heb zelf in 1998 toen ik een brief kreeg over doneren gekozen om gewoon alles beschikbaar te stellen en heb het kaartje nog in de portemonnee. Als ik dood ben, heb ik zelf geen enkele behoefte aan het lichaam dat overblijft en wegrot, denk ik dan.

Maar hoezeer ik ook vind dat de overheid veel te ver gaat met deze wet (het is namelijk echt een kwestie van beschikken over andermans meest intieme eigendom en zwijgen is geen toestemmen, net zo min als een bewusteloos persoon verkrachten wel ok zou zijn) lijkt het ook een tikje te belangrijk om mensen dan maar geen keuze te laten maken. Immers, als we allemaal tot (ver) na de dood, na het bestaan van een persoonlijk bewustzijn dat zichzelf en zijn of haar wensen kenbaar kan maken, kunnen blijven beschikken over die restanten van ons leven, zullen de doden over de levenden heersen. Bijvoorbeeld als mensen massaal besluiten zichzelf te laten begraven en dat ze geen enkele indicatie kunnen geven wat er later met dat graf gebeurt. Dan verandert de wereld langzaam maar zeker in een wereldwijde begraafplaats, zonder plek om te wonen voor de levenden, omdat niemand kan besluiten de boel te ruimen, aan te houden of verkopen. Daarom mogen nabestaanden die keuze maken na 10 á 20 jaar. Dus wellicht is het dan toch beter om te stellen dat de erfgenamen de beschikking krijgen over het lichaam, net als de rest van de erfenis. Tenzij de erflater een uitdrukkelijke wens heeft vastgelegd over wat er met het lichaam moet gebeuren.

Mocht je per se tot een griezelig "zwijgen is toestemmen" systeem over willen gaan, waarom niet standaard een brief sturen, zoals we in 1998 ook kregen, maar dan met de toevoeging: "als u deze gratis antwoordkaart terugstuurt, met of zonder keuze, ontvangt u X euro. Als u terugstuurt zonder keuze of geen antwoord geeft, gaan we ervan uit dat u beschikbaar bent voor donatie, waarbij alleen uw nabestaanden nog mogen weigeren namens u." Dan weet je tenminste dat degenen die terugsturen, met of zonder keuze, toch een min of meer bewuste keuze hebben gemaakt of aangeven dat ze begrijpen wat de consequentie is. En degenen die niet antwoorden kun je alsnog laten beslissen door nabestaanden, aangezien de wil van de overledene niet bekend is. Er automatisch vanuit gaan dat iemand die niets aangeeft tégen donatie is, is immers net zo'n aanname als geloven dat ze vóór zouden zijn.

Wol | 31-01-18 | 21:54 | 1

Een verhaal waar ik mij in grote lijnen kan aansluiten maar deze wet zal per saldo meer organen opleveren om dat er hele volksstammen zijn die als de dood voor de dood zijn en er niet over willen praten.

botbot | 31-01-18 | 22:06

En ik vraag me ook af: geldt dit ook voor NL inwoners met een DUBBEL PASPOORT? Mogen wij bijvoorbeeld van een Marokkaan of Turk die in NL woont organen uitsnijden, als hij tijdens een gewelddelict is overleden?

De kans is groot dat hij geen idee heeft wat een donorcodicil is.

Joris-nummer-zeven | 31-01-18 | 21:52 | 2

Wat staat hierover in de Koran, wat zou Erdogan hiervan vinden? De overheid moet op hoede zijn voor dit soort situaties.

Joris-nummer-zeven | 31-01-18 | 21:56

Er staat niets over in de koran. In de bijbel ook niet trouwens want zoiets speelde toen natuurlijk niet; men werd begraven. Punt.

Lupuslupus | 31-01-18 | 22:03

Je kunt er voor kiezen om na uw dood uw lichaam te laten verbranden of in een graf te ontbinden.
De organen hou je dan lekker zelf, uw familie moet er toch niet aan denken dat ze met uw organen levens hadden kunnen redden.

botbot | 31-01-18 | 21:50 | 4

Ik heb er helemaal geen behoefte aan om levens te redden na mijn dood dus dat gaat ook niet gebeuren. En wat wie dan ook daarvan vindt boeit mij totaal niet. Tijdens mijn leven doe ik wat in mijn vermogen is om mens en dier te helpen en dat is al heel veel meer dan anderen doen. Dat vind ik méér dan voldoende.
En degenen die zich willen laten leeghalen: succes ermee.

Lupuslupus | 31-01-18 | 22:07

Kortom er zijn geen levensreddende operaties maar levensverlengende operaties.

botbot | 31-01-18 | 22:12

Lupuslupus | 31-01-18 | 22:07
Ik help ook mens en dier, gezien mijn leeftijd zal het wel niet gebeuren maar als het half kan help ik mensen ook na mijn dood.

botbot | 31-01-18 | 22:19
▼ 1 antwoord verborgen

Alles wordt in de strijd gegooid om je ''n kant op te manipuleren.
Dus ook empathie.
En die zeehondjes-met grote ogen-empathie.
Alsof jij ''n zeehondje doodknuppelt, als je op of rond ''t moment van overlijden jouw organen niet wilt afstaan voor iemand anders, om tenminste nog ''n fijn leven mee te hebben.
Dat je 'n gore egoïst bent, als je 'n ander niks gunt.
Dat je 'n gore egoïst bent, als je denkt, dat de wereld alleen maar om jou draait.
en zo beroven die beroepsmanipulanten je ook nog van je waardigheid bij ''t sterven.
Dat je kunt rouwen.
Dat je afscheid kunt nemen. (van je eigen leven; van je leven met anderen)
Dat de anderen afscheid van jou kunnen nemen. (van hun leven met jou)
Zonder dat er aan je getrokken wordt.
Het is als de verstoring tijdens 'n bruiloft, dat carnavals-gangers in je trouwplechtigheid komen crashen.
Dat ongewenste gasten zich komen opdringen bij foto's waar je niet bij wilt, dat zij daar op komen te staan.
Kijk, daar is de dokter des doods.
Die komt er niet voor jou.
Die maakt dat je je niet ontspant, maar nog beroerder.
Die komt met jou praten over wat je niet wilt horen.
Omdat je al heel erg kwetsbaar bent.
En ziet dat hij/zij heel getraind probeert je toch te manipuleren.
En op te geven.
En af te geven.
En dat je alleen maar heel rustig alleen gelaten wil worden.
Maar dat doen die aasgieren niet.
En je bent heel kwetsbaar, voor alles, voor de minste suggestie.
Je wilt alleen nog maar even in de verte staren, omdat je er bijna geweest bent.
Snappen ze dat nou niet?
Maar ja, ze willen je organen plukken.
Fuck that.
Want je wilt niet aan organen denken.
Je wilt aan je geliefden denken.
Of aan god eventueel.
Of je herinneren wat wél goed ging in je leven.
Maar die klootzakken willen je organen.
Tot op ''t laatst blijven ze langs komen, om je bed cirkelend, als aasgieren.
Je weet nog, dat in de oudere tijden de katholieken de stervenden het heilig oliesel onthielden, als niet op 't laatste moment nog voor 'n groot legaat om te schenken aan de katholieke kerk werd getekend. Dat deden ze vooral op 't moment dat je op z'n zwakst bent, met één been al in 't graf. Er bestaan zelfs schilderijen, dat de priesters met de hand van de overledene, nog gauw ''n legaat lieten ondertekenen; volledig gestuurd door die doodsbidders.
Maar tegenwoordig wordt 't nog veel erger.
Met de moderne organen-roof-wet komen de moderne priesters je niet van je geld, maar van je organen beroven. Vuile klootzak-dokters met hun hypocriete huichelachtige grijns; de moderne Dr. Mengele's.
(Noot: kijk; ik kan ''t ook; met valse emoties de zaak ''inkleuren'' naar 'n bepaalde richting; emoties zijn te manipuleren; houd het zuiver; denk rationeel; regel een Wet die waarborgen inbouwt tegen de meest erge huichelaars; want huichelaars bestaan, en de belangen zijn groot; dus misbruik is zeker te verwachten)

Der Paulie | 31-01-18 | 21:49 | 1

Dank voor dit boeiende en menselijke guursel.

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 22:37

Ik heb nog een oude stofzuiger die ik niet meer gebruik, Pia wil daar vast nog wat onderdelen van hebben. Zit geen garantie meer op!
Deze wet ligt menigeen zwaar op de belly, dusdanig dat die eigenlijk de 2e kamer niet zou hebben gehaald. Maar met geluk kwam iemand die tegen zou stemmen te laat en Pia had haar 1e slag te pakken. Dit gegeven (alhoewel democratisch tot stand gekomen) zal de 1e kamer wellicht meewegen in haar
totale beschouwing.
ik zet in op een afwijzing door de senaat.

Memek | 31-01-18 | 21:46 | 1

Ik hoop dat u gelijk zult krijgen.

Lupuslupus | 31-01-18 | 21:58

Vroeger was wel of geen orgaandonatie allesbepalend om de levens van sommige mensen te redden/verlengen. Tegenwoordig vordert echter het onderzoek waarbij vitale organen in een laboratoriumsituatie buiten het menselijk lichaam worden gekweekt/nagemaakt/3D geprint. Dus wordt orgaandonatie in de nabije toekomst wellicht overbodig. Op dit moment speelt er dus een fundamentelere rationele keuze dan voor of tegen orgaandonatie: Hoe wenselijk is het, dat de staat meer geldmiddelen vrijmaakt voor dit fundamentele & levensreddende/verlengende wetenschappelijke onderzoek dat de klassieke orgaandonatie overbodig maakt?

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 21:45

Een heel lang stukje tekst met vrij weinig inhoud. Er zijn zeker bezwaren tegen die wet, maar ondertussen gaan mensen dood omdat er te weinig organen zijn. Of althans, die zijn er wel, maar die rotten weg in het lijk van iemand die het niet de moeite waard vond om tijdens zijn of haar leven te kiezen. En dan de nabestaanden opzadelt met een keuze op een totaal ongeschikt moment. Beste van rossem, vul gewoon "nee" in. En wie twijfelt vult ja in, of nee, en kan dat leter veranderen. Een betere versie van deze wet was geweest iedereen verplichten bij het vernieuwen van id bewijs te kiezen. Maar nu is er deze wet en die is stukken beter dan de bestaande situatie. 150 mensenlevens tellen inderdaad een stuk zwaarder dan alle opgenoemde punten in dit stukje. Niet dat die er niet toe doen, maar 150 mensenlevens tellen zwaarder. Dat je verplicht wordt om te kiezen daar is niks onliberaals aan. Er ligt al een vuistdik wetboek, een liberale samenlevening waarin iedereen kan doen wat ie wil, nooit hoeft te kiezen, en niemand verantwoording coelt als iemand dood gaat, is een droom. Of eigenlijk, een nachtmerrie. En het heersende gevoel van op alles nee-stemmen wat op deze site (meestal terecht) hangt misbruiken ten koste van 150 doden vind ik laag. Net als de debiele orgaanroof grapjes.

cabbit | 31-01-18 | 21:45 | 4

Nu weer even terug naar de echte wereld. In al die Nederlandse wetboeken staat geen enkele bepaling waarmee de overheid in staat is om zonder rechterlijke toetsing inbreuk te maken op persoonlijk eigendom, laat staan om zonder uitdrukkelijke toestemming jouw organen tijdens jouw leven uit jouw lichaam te halen. Want dat is wat er feitelijk gaat gebeuren. En dat kan allemaal, omdat je even niet in de gaten had dat je daartegen moest beschermen door een hokje aan te vinken. Als je zo begaan bent met die doden, ga je dan eens druk maken over het feit dat jaarlijks bijvoorbeeld 20.000 mensen het leven laten door de gevolgen van roken. Daarvan zijn er minstens ook 150 die zelf nog nooit hebben gerookt, maar hebben meegerookt. Of tellen die niet mee?

Buerman | 31-01-18 | 22:51

Buerman, het gaat om het gebruiken van organen na iemands overlijden. Heb je die situatie weleens meegemaakt in het ziekenhuis? Vast niet. Ik wel. Met je stelling dat er zonder toestemming bij leven organen uit lichamen gehaald gaan worden, ridiculiseer je duizenden artsen, die de eed van Hippocrates afgelegd hebben. Als jij perse wilt dat je organen na je dood moeten wegrotten of verbranden, zodat er vooral geen levens mee gered kunnen worden, dan kan dat prima, we leven immers in een liberaal land. Je hoeft alleen maar eenmaal in je leven een ja/nee hokje in te vullen. Vergeleken met wetten die bepalen waar we wel en niet mogen wonen, in wat voor huis, wat we wel en niet mogen kopen, mogen eten en drinken, wel en niet mogen doen enzovoorts is deze "inbreuk in de liberale principes" miniscuul. Sterker nog, getuigt van een pathetische kleinzieligheid. Vul een ja/nee hokje in en klaar. Je kan het later ook nog veranderen. En bij wilsonbekwame mensen kiest de familie, net zoals bij andere veel grotere beslissingen in hun leven. Je opmerking over doden door (mee)roken is een drogredenatie in de categorie onderwerp veranderen. Het heeft hier niks mee te maken. Je had ook verkeersdoden op kunnen noemen.

cabbit | 01-02-18 | 14:18

cabbit | 01-02-18 | 14:18 Je snapt het echt niet zeker. Het oogsten van organen zoals dat zo plastisch wordt genoemd. Donororganen worden vrijwel altijd uit een levend lichaam gehaald. Maar het punt is dat de toestemming er bij deze wet bij niet reageren er NIET is, maar dat die GEACHT wordt er te zijn. En dat vindt jij een minuscuul puntje? Want het is heus niet zo dat al die niet-reageerders dat bewust hebben gedaan. Dat betekent dat al die artsen van jou zich eens moeten afvragen waar ze dan mee bezig zijn.

Buerman | 01-02-18 | 17:17
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vind het geen probleem om bij leven een nier of een lever te doneren.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 21:45 | 3

Niet iedereen heeft twee levers.

LiniaalRectaal | 31-01-18 | 21:58

Daaraan kun je al zien dat er maar wat gekwaakt wordt...

Lupuslupus | 31-01-18 | 21:59

Flauw grapje, maar de BBC had ooit een documentaire over orgaandonatie, met als strekking dat er te weinig donoren waren. Na de uitzending ontving de BBC diverse telefoontjes van mensen die wel een lever wilden afstaan, blijkbaar in de veronderstelling dat ze minstens twee levers hadden.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 23:39

Als de overheid voor bijna 100% kan garanderen dat ze de opt-out stemmers kunnen bereiken, dan kunnen ze ook voor bijna 100% de opt-in stemmers bereiken. Toch?

De opt-in stemmers weten wat ze doen. De personen die geen idee hebben wat opt-out is zijn automatisch donor. Hoe krom is dat? En gaat een arts vervolgens als een soort Josef Mengele ongevraagd snijden om organen te stelen?

Joris-nummer-zeven | 31-01-18 | 21:44

Junker een nieuwe lever
Rutte een nieuwe ruggegraat
Timmerfrans een nieuw darmkanaal
DENK nieuwe hersens
Sylvana full body bleaching
Ministerie van financien gat in de hand operatie
Olrongen een penis

Olleke | 31-01-18 | 21:44 | 2

En Pia een nieuwe stofzuiger.

Memek | 31-01-18 | 21:48

Heeft ze wel garantie op die stofzuiger.

gato | 01-02-18 | 08:58

Voortschrijdend inzicht kun je krijgen door na te denken over wat andersdenkenden zeggen. Ben pro donorschap maar of de staat daarover gaat is toch net iets anders. Hoe zit het in Frankrijk ?

Wie géén orgaandonor wil zijn, moet zich schriftelijk afmelden in Frankrijk
Sinds 1 januari 2017 hoeven Fransen zich niet meer aan te melden als ze orgaandonor willen worden, maar moeten ze schriftelijk bezwaar aantekenen als ze dat niet willen, in het Régistre National de Refus. Dat gaat nog verder dan de nieuwe donorwet die eraan komt in Nederland, waarbij je eerst 2 keer per brief gevraagd wordt naar je voorkeur.

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 21:43 | 1

Tja Frankrijk.
Daar houden ze een klimaattop waarin ze stellen dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde.
Dan zou je denken, hoe minder mensen hoe beter voor het klimaat.
Maar nu doen ze er weer alles aan om alle mensen zoveel mogelijk in leven te houden.
Red de aarde en ga dood.
(en weiger je organen af te staan)

Faphorst | 31-01-18 | 22:28

Oregani, de kunst van het vouwen van al uw vitale organen op een wijze waarbij ze allemaal tegelijk de geest geven.
Ik maak ze zelf op dus.

Jackanders | 31-01-18 | 21:39

Ik heb ff ingelogd en was in 1998 al tegen de verplichting, toen werd het ook al verkapt gebracht als je MOET registreren (want anders) en deed ik een dikke middelvinger met een NEE, als het zo moet dan niet. Staat nog wel netjes geregistreerd, dat wel, boven verwachting.

Carnage_pinata | 31-01-18 | 21:37 | 2

Pas maar op. Op een gegeven moment wordt er een update uitgebracht en staat het default vinkje keurig in het "ik ben donor" kolommetje. Mailtje vergeten te lezen.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 21:47

@zwiebelmaus: ik zie t wel gebeuren. moet je zeker ook 800 disclaimerpagina's doorlezen voor het OK of decline knopje waarbij je, als je het niet hebt gelezen, niet weet of de ene of andere de goede keuze was

Carnage_pinata | 31-01-18 | 22:43

Zelfs haar quote heeft ze fout, “als je liefde wilt moet je een puppy kopen, wil je garantie dan moet je een koelkast kopen”. Dus geen stofzuiger die door de EU beperkt is op zijn zuigkracht.

Osdorpertje | 31-01-18 | 21:36

Kom niet aan mijn organen. Zonder expliciete toestemming,
Als Staat.
Want ik wil best wat weggeven maar dat moet netjes in een testament voor wie en wat.

Moet er niet aan denken dat er een nier in het lichaam van Rapper Boef komt.

chicago river | 31-01-18 | 21:33 | 1

"Moet er niet aan denken dat er een nier in het lichaam van Rapper Boef komt."

O, zou ik niet erg vinden, ondanks dat ik het een hele enge, half-criminele naffer vind met zijn "kechs" uitspraken.

Maar alleen op voorwaarde dat Boef zelf ook als orgaandonor geregistreerd staat.

Dr_Johnson | 31-01-18 | 22:23

Nadat zij de buitenkant al hebben uitgekleed door het leven zo duur te maken, en er daar niets meer te halen is, gaat ze nu de binnenkant uitkleden.
Een voordeel: de politici zullen nooit een hersen-, hart- of ruggegraattransplantatie nodig hebben want zij hebben geen van 3

Olleke | 31-01-18 | 21:33 | 1

*insert -en doet*

Olleke | 31-01-18 | 21:36

Als je ziet hoe ze nu oudjes informeren wanneer ze ze hun laatste spuitje geven..
Zullen we even wat in je infuus spuiten dan kun je vannacht lekker in slaap vallen!

Heel fijn dat liberale gedachtegoed, het enige dat echt liberaal is lijkt zoiets te zijn als "We zijn heel liberaal bij het interpreteren van uw wensen, en extra liberaal bij het schijt hebben aan uw mening".

Jullie mogen abortus en jaarlijks in optocht elkaar kontneuken in 020, nemen wij van jou je pensioen, organen, ontslagbescherming, de rest van uw centen, waardigheid, en mocht u op uw 70'ste nog niet zijn gestorven op uw werk krijgt u gratis wekelijks een schone luier, of een spuitje, u mag elke week kiezen!

Van mij mogen de winkels wel weer dicht op zondag, abortussen een paar zeemijl uit de kust zijn volgens mij ook niet bewezen minder veilig, en je kunt nog wat peinzen tijdens het roeien met je kut!

Wat zijn we gezegend met al die geweldige vrijheden voor een paar idioten waar 99% van de mensen eigenlijk geen tyfus mee opschiet.

En het dan ook door laten slaan tot op het punt dat je niet eens meer kunt zeggen "ik kijk liever darts dan een homohuwelijk".

Ik krijg het een beetje benauwd van al die "vrijheid", de vrijheid van een stel zwakzinnige megalomane idioten om constant maar te mogen beslissen wat ik als vrijheid moet interpreteren.

Geen 1 regel of wet is ingevoerd in de afgelopen 40 jaar waarvan ik zeg: ja da's nu een wet die lijkt wel voor mij gemaakt, dit was iets waar IK op zat te wachten!

Ik kan me ook slecht voorstellen dat er mensen zijn die dat gevoel wel ooit eens hebben gehad, en nee het telt niet als je je wijs hebt laten maken dat een OV chipkaart makkelijker is, het is nu eenmaal niet zo, 1x in de week je abbo uit je zak halen omdat er om gevraagd wordt is heel wat anders dan bij elke keer in en vooral uit stappen snel een pasje bij een scanner moeten houden hopend dat het piepje dat klinkt de juiste is.

Fuck die 150 mensen inderdaad ben het zo kotsbeu!

150 mensen statistisch verwaarloosbaar, je kunt ze zo op de hoop schuiven met gestorven door complicaties tijdens de operatie who gives a flying fuck?

Ik vindt het best maar geef me er dan een racemotor + spek en bonen rijbewijs bij waarmee ik zo hard als ik wil op de snelweg mag, met een beetje geluk kun je dan volgende week harvesten zijn we allemaal blij!

Het is te hypocriet en te paradoxaal allemaal wil je meer donors, geef mensen met een codicil lekker vrijstelling van parkeer en verkeersboetes, mag je er van mij nog een medische keuring aan hangen ook!

Hoeveel jongemannen plegen ook al weer zelfmoord in het jaar?
Kun je die 150 ook makkelijk tegen wegstrepen door het leven niet zo strontvervelend te maken, of zouden ze juist willen kapitaliseren op die groep en verwachten ze hun doelen te bereiken door een pakket aan maatregelen..

Eerst verplicht donor, daarna op random momentjes targeted nieuws verspreiden onder bepaalde groepjes wanneer er weer wat orgaantjes nodig zijn!

Bent u O-negatief, en heeft u meer dan X mille in uw pensioen, werkeloos, en ligt u in een scheiding? -> stuur een paar spam mailtjes pensioenfonds leeg, u mag uw kinderen niet meer zien, als u niet binnen twee dagen 2x meer geld stort dan u daadwerkelijk over kunt beschikken pakken we uw huis af.

Je zet gefrustreerd de computer uit en de TV aan en spontaan begint er een documentaire te spelen: De meeste zelfmoorden worden gepleegd met een goed scherp mes, wij leggen u precies uit hoe en waarom na deze boodschap!

"Heeft u ook vaak zo'n behoefte aan een echt scherp mes? Deze messenset van Bol.com is met laser technologie geslepen waardoor een perfect braamloze snijkant nu eindelijk een feit is!
Bestel nu voor maar 19,95, binnen een uur thuisbezorgd!"

*laat bad vollopen in afwachting van de drone van bol.com die nieuw messenset komt afleveren*

*mompelt nog iets over kut bierverbod*

Lionfromzion | 31-01-18 | 21:33 | 5

What are you high on, Lionfromzion?

Wat een off topic wartaal, zeg!

"Ik krijg het een beetje benauwd van al die "vrijheid","

Is Turkije dan iets voor je? Onder vader Erdogan zul je het vast een stuk minder benauwd krijgen, denk ik. Daar is nauwelijks "vrijheid" meer.

"Fuck die 150 mensen inderdaad ben het zo kotsbeu! 150 mensen statistisch verwaarloosbaar, je kunt ze zo op de hoop schuiven met gestorven door complicaties tijdens de operatie who gives a flying fuck?"

Prachtig staaltje empathie., Lion! Ik gok dat jij na je overlijden ook geen organen uit laat nemen, maar lekker laat begraven of verbranden. Maar als je zelf ziek wordt, sluit je wel zo snel je benen je kunnen dragen aan in de rij, toch?

Dr_Johnson | 31-01-18 | 21:58

"Hoeveel jongemannen plegen ook al weer zelfmoord in het jaar?"

Labour in het Verenigd Koninkrijk LACHT om zelfdodende mannen:
www.youtube.com/watch?v=-Z60LUV3V0E

solcama | 31-01-18 | 22:03

"Nee" registreren bij het donorregister was sneller geweest dan dit comment te tikken..

* Il Principe * | 31-01-18 | 23:10
▼ 2 antwoorden verborgen

"gevolgd door de behoorlijk koddige contradictie "Dan ook níet ontvangen!"

Nou nee, Van Rossem, dat is verre van een "koddige contradictie". Sterker, dat is "des poedels kern". Waar het om gaat - de échte essentie zeg maar - is dat al die weigeraars het bloed uit de oren spuit bij de gedachte dat er na hun overlijden wat bruikbare onderdelen uit hun lichaam gehaald worden waar ze zelf hoegenaamd niets meer aan hebben, maar die het leven van een "medemens" kunnen redden.

En prima, hoor, maar leg je daar dan ook op vast. Maar wat mij stoort (als keuze 1 geregistreerde), en wat mij het bloed uit de oren doet spuiten, is dat al die domme, egoïstische kk-lijers, zodra ze zelf ziek worden en een donororgaan nodig hebben, opeens wel aanspraak menen te mogen maken op mijn organen. En daar pas ik voor.

"Ineens meent iedereen iets te zeggen te hebben over jouw organen en jouw afwegingen."

Exact. En over mijn organen ga ik zelf. En ik wil ze alleen beschikbaar stellen aan mensen die dat ook aan mij zouden doen, als ik in die positie kwam te verkeren.

"de misschien nog wel grotere groep van mensen die überhaupt niet eens na wil denken over orgaandonatie,"

Nee, goh hè, je mag al die tere zielen vooral niet dwingen na te denken over zoiets als orgaandonatie, dat is zo eng! Flikker toch op. Volwassen mensen mag je vragen daarover na te denken, en een besluit te nemen. En je mag consequenties aan een besluit verbinden.

Als die nieuwe regeling van Dijkstra - ja, tenzij - er niet door komt, EIS ik dat er een keuze 5 bij komt die orgaandonatie beperkt tot andere orgaandonatie-geregistreerden.

Dr_Johnson | 31-01-18 | 21:32 | 12

Jezuschristusheiligemoedermaria, Seraphin,

Alles, maar werkelijk ook ALLES, trekken jullie weigeraars uit de kast om maar niet een keus voor orgaandonatie na jullie overlijden te maken, maar WEL aanspraak te blijven maken op mijn organen na mijn dood.

Het gaat hier slechts om een "wederkerigheidsprincipe": als ik na mijn dood bereid ben bruikbare organen waar ik op dat moment niks meer aan heb, beschikbaar te stellen aan mensen die er mee gered zouden zijn, dan verwacht ik alleen maar van die mensen dat ze in het omgekeerde geval hetzelfde voor mij over zouden hebben. Is dat zo verschrikkelijk moeilijk te vatten? Is dat rocket science? Moet je daarvoor de verzamelde werken van Immanuel Kant gelezen hebben? Moet je dan Robert Dijkgraaf heten?

"vrees ik dat we een doos van pandorra openen waarin iedereen zijn/haar persoonlijke voorkeuren bevredigd wil zien"

Volslagen gelul. Eén voorwaarde slechts, zegge en schrijve 1: die van de reciprociteit, oftewel "Als jij mij helpt, help ik jou".

Dr_Johnson | 31-01-18 | 23:54

@Dr_Johnson: een arts krijgt niet volgens het reciprociteitsprincipe betaald. En jullie is jodenvolk, sukkel.

Luivend | 01-02-18 | 00:19

"En jullie is jodenvolk, sukkel."

Hoe later op de avond hoe schoner het volk. En hoe beter de argumenten, zullen we maar zeggen.

Dr_Johnson | 01-02-18 | 00:52
▼ 9 antwoorden verborgen

Interessanter is het (in eerste aanleg) om te weten hoe zeker het is dat een 'belangrijk' per persoon niet spontaan voorrang krijgt op moment die een orgaan nodig heeft.

Atlantis-95 | 31-01-18 | 21:31

Voor zover ik weet, en ik ben geen medicus, wil men alleen de organen gebruiken van mensen die hersendood zijn. Lijdt je aan een ziekte? Jammer dan, geen orgaandonatie. Maar ben je bijna overleden bij een ernstig verkeersongeluk, dan kan Pia je gebruiken.

DenkenDanDoen | 31-01-18 | 21:31 | 1

Ja en het grootste obstakel voor mensen om ja te zeggen (zeg niet ik maar onderzoek) is vaak juist de definitie van hersendood.

Afgezien van andere factoren mbt corruptheid, verkeerde plaats verkeerde tijd enz..

Er is geen eenduidige definitie van hersendood, het ene land checkt response op prikkels met het oog, andere landen meten dingen aan de hersenstam en dan ook verschillende stimuli etc.

Het spreekt mensen niet zo aan om "dood" beschouwd te worden en uit elkaar gesneden te worden op basis van wat "wetenschappelijke" testjes terwijl diezelfde wetenschap ons geen donder kan uitleggen over ons bewustzijn.

Mensen zijn dus bijgeloviger dan men over het algemeen aanneemt, blijkt wanneer ze dus onderzoek doen, specifiek naar dit verhaal.

Lionfromzion | 31-01-18 | 21:58

Zomaar een spinsel...
Als de wet er door komt. En er zijn straks meer organen dan we in Nederland gebruiken. Waar gaan ze dan heen? En welke mensen / bedrijven profiteren daarvan?

koolteer | 31-01-18 | 21:25 | 8

Jullie maken het nu wel erg eng, ik zie een winstgevende handel voor onze overheid/D66.

GKJP | 31-01-18 | 21:51

@hatari | 31-01-18 | 21:48
En hoe groot is de kans dat dat donororgaan bij een mafia baas terecht komt?

Atlantis-95 | 31-01-18 | 21:54

De orgaanhandel is zowiezo een wijdverspreid iets tegenwoordig, dit soort achteloze beslissingen geven mij niet het vertrouwen dat er niet een select groepje is die dit runt en er bijzonder goed van kan boeren.

Als ze zulke beslissingen al voor elkaar kunnen lobbyen zijn ze blijkbaar behoorlijk machtig en stopt het niet bij die ene rare zuid amerikaan die je een biertje aanbood voor je wakker werd in de badkuip van je hotel zonder je nieren.

Ik zie ff niet waarom ik mijn familie met lastige vragen zou moeten opzadelen als "waarom is die kist gesloten, de laatste keer dat we hem zagen zag hij er nog zo goed uit!"

De lul moest zijn ogen beschikbaar stellen voor een metaalbewerker die een veiligheidsbril niet nodig acht.

Wereldwijd zijn er zoveel gebruiken over wat er met lichamen moeten gebeuren na de dood, dat ze er hier een industrieel plaatje bij hebben bedacht wil niet zeggen dat dat perse de juiste is..

Misschien heb je jouw level pas uitgespeeld als je het presteerd in 1 stuk en moet je weer opnieuw beginnen als je faalt, niemand kent de spelregels, en iedereen heeft een mening!

Lionfromzion | 31-01-18 | 22:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Kan je eigenlijk ook aangeven dat je wel donor wil zijn, maar voor bepaalde groepen mensen niet? Of moet je dan nee aangeven en gaat het hele feestje niet door?

accijnstoerist | 31-01-18 | 21:25 | 2

Neen.

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 21:30

Daarmee zou ik instemmen.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 21:40

Goed stukje. Die onvermijdelijke tranentrekkende toestand was zelfs in het debat aanwezig, in de vorm van een senator die over haar man wauwelde: “dank zei een donor is ie er nog”. Tja, dat vaagt alle tegenargumenten van tafel en rechtvaardigt orgaanroof.

Die NPO liet gister trouwens wel een medisch-ethicus aan het woord die uitlegde dat de wet misschien helemaal niet zoveel uit gaat maken. Als iemand niet als donor geregistreerd is komt het namelijk nog veel voor dat de familie alsnog toestemming geeft. Dat kan straks niet meer bij mensen die expliciet aangeven geen donor te willen zijn. Die ethicus merkte op dat in Wales, waar een vergelijkbare wet werd aangenomen, het aantal donororganen niet toe- maar afnam.

Muxje | 31-01-18 | 21:25 | 1

Dat voorspel ik ook, mensen gaan itt tot wat veel mensen beweren niet bevrijd worden van hun onverschilligheid/luiheid zoals wordt beweerd, een significant "zwevende stemmers" zal per direct hun stem laten horen!

Hier zijn onderzoeken over te vinden should you be so inclined, ik weet niet meer wat ik aan het zoeken was toen ik er op kwam en raar genoeg door begon te lezen..

De definitie van hersendood is een goed startpunt volgens mij om diverse studies te vinden, ook met statistische informatie en voorbeelden van dit soort plannetjes.

Dit is wereldwijd wel een unicum volgens mij, dit zou vrijwel nergens ter wereld vliegen op deze hoogte, maargoed niet iedereen heeft het voorrecht van een dagelijkse NPO brainwash..

Lionfromzion | 31-01-18 | 22:34

Verdomme van Rossem, wat kunt u schrijven. Als u geen nee zegt tegen Pia, zou ik graag uw brein gedoneerd krijgen. Persoonlijk vind ik dat Pia´s plan ten eerste al een arrogantie ten toon stelt, waar ik een vergelijking aan wilde verbinden maar ik durf het niet aan, die onvoorstelbaar is. Ten tweede moet iedereen inderdaad zelf kunnen beslissen over diens eigen lichaam, wat nu diegenen wordt opgedrongen is dat ze akkoord moeten gaan, want anders! Want mocht u in nood zijn, krijgt u niets. Ook al zijn er genoeg onderdelen voor handen. Sprekend vanuit mijzelf ben ik bang, ontzettend bang dat men me ontneemt van vitale onderdelen, zonder toestemming, en dat ik het merk, niet dat dat laatste me zo zeer dwars zit maar het idee dat ik eventueel een kans zou kunnen hebben, ware het niet dat Pia er anders over denkt. Wanneer ik in een ongeluk op slag dood zou zijn, zou ik dolgraag een ander het leven gunnen met onderdelen van mezelf, maar laat die keuze aan mezelf of aan mijn familie. Overigens zijn mijn onderdelen niet veel waard....

En ja, ik weet dat dit plempsel weinig toevoegt, inhoudelijk klote is, enzovoorts, maar mijn aversie tegen onze overheid is inmiddels dermate groot, dat ik toch iets wil zeggen, al is het niets.

Sorry allemaal, ik deel de wijsheid die het merendeel van de reaguurders heeft helaas niet, was het maar zo, maar soms voel ik me zo hulpeloos.

GKJP | 31-01-18 | 21:23 | 5

Dit is wat ze bedoelen met glijdende schaal, of wat accurater lijkt een hellend vlak!

Discussieren over immigratie beleid is uit den boze maar dit is geen probleem, kun je goed zien welke kant het vlak ophelt..

Nu is het inmiddels: immigratie, vvmu, censuur, totaalsurveillance, of uw organen!

Het is geven en nemen, kiest u dan tenminste of u zich de mond wilt laten snoeren, of uw organen kwijt wilt!
U.moet.Kiezen.nooit.iets.LEUKS!

Lionfromzion | 31-01-18 | 22:40

koolteer | 31-01-18 | 21:27NecroSister | 31-01-18 | 22:29

Rest de vraag, hoe lossen we dit op?

GKJP | 31-01-18 | 22:44

Lionfromzion | 31-01-18 | 22:40

Mijn keuze is bij mijn geboorte, opvoeding en ervaring gemaakt, mijn onderdelen zijn beschikbaar wanneer mijn nabestaanden zeggen dat dat akkoord is, verder laat ik mijn kinderen binnenkort opleiden tot 'geoefend' verdediger, ze weten het al maar begrijpen het nog niet, ik woon namelijk nog leuk, en tot slot zou ik graag ergens anders heen willen, maar met name familie, daarna, noem het opkomen voor je vaderland, wil ik niet weglopen voor mijn verantwoordelijkheid, en ik laat mij nooit de mond snoeren. Nooit.

GKJP | 31-01-18 | 22:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Een dezer dagen wellicht toe aan een nieuwe endeldarm, mijn huidige is inmiddels aardig uitgewoond, vroeg ik me even af hoe het nou zat. Blijkt er maar weer eens een stichting voor te zijn www.transplantatiestichting.nl/medisc... Het is dat ik er jicht van krijg, maar dan vreet ik nog liever mijn eigen lever "with some fava beans and a nice Chianti".

Rest In Privacy | 31-01-18 | 21:22

Pia Snijstra: The Return of The Bodysnatchers:

een bloedstollende horrorfilm waarin een Schevenings appartement het middelpunt is van een geheime orgaanhandel-syndicaat, waarbij PVV stemmers en andere laaggeschoolde tokkies levend geslacht worden tegen hun wil.
Hun krijsen in de nacht slechts overschaduwd door de gierende wind en de klotsende golven van de Noordzee....

King of the Oneliner | 31-01-18 | 21:21 | 4

U moet romanschrijver worden- Ik zie het zo voor me.

Roadblock | 31-01-18 | 21:30

Perfect!

Memek | 31-01-18 | 21:40

Is uw voornaam Stephen ?

Acidbrain | 31-01-18 | 23:16
▼ 1 antwoord verborgen

Het past natuurlijk heel goed in het straatje van D'666 om als roverheid de wurggreep op de burgers te intensiveren. Het ultieme doel is dat het plebs alleen nog maar tijd heeft voor overleven en dus al het andere aan de roverheid moet overlaten. Democratie zoals democratie bedoeld is. Demoncratie dus. Vroeger had ik een schurfthekel aan de PvdA, tot ik erachter kwam dat de PvdA totaal incapabel is om ook maar iets voor elkaar te krijgen. D'666 daarentegen onder leiding van die gluiperd van een Peggold is vele malen gevaarlijker.

Mike Gaatjeniksaan | 31-01-18 | 21:19

Na het lezen van 'wij worden wakker' een aantal jaren geleden is mij de lust tot orgaandonatie nog meer vergaan dan reeds het geval was.....

MakkinaBagga | 31-01-18 | 21:16

algoritmos ,
In elk van uw zinsnede gaat u al behoorlijk mis.
Geeft mij dit nog een toestand aan t. o. v. mijn geest om dit verder te gaan volgen?

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:16 | 8

algoritmo.
U onderschat de mens.

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:39

algoritmos |
Best wel simpel op zich uw antwoord.

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:41

algoritmo.
Dus u snapt mij?

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:51
▼ 5 antwoorden verborgen

Deze verraderlijke discussie toont eens te meer aan dat het publieke debat volledig is -en actief wordt- vervuild door gebruik van "anekdotisch bewijs" (de oma van mijn vriend heeft een nichtje wiens tante heeft meegemaakt dat.....) teneinde een discussie op inhoudelijke en principiële grond te omzeilen.

Dat is al erg genoeg. Maar het oh zo voorspelbare vervolg op dit verhaal is rontuid ijzingwekkend. Zodra (en ik gebruik bewust niet het woord "als" of "indien") deze wet is doorgevoerd, zal direct het volgende agendapunt op dezelfde wijze op tafel worden gebracht: "hoe om te gaan met mensen die zich hebben uitgeschreven als donor?".

Ik ben er compleet van overtuigd dat uit dezelfde hoek van de huidige voorstanders het argument zal worden gebezigd dat zij die zich niet inschrijven als donor, ook geen recht hebben op ontvangst. Die discussie is al pervers genoeg op basis van de ethische, religieuze maar vooral ook sceptisch/pragmatische gronden (hallooo grijpgrage chirurgenen vooral verzekeraars bij een nog net niet/wel/niet/wel levensvatbaar persoon), maar wordt nog erger als men rekening houdt met de directie implicatie op ieders levensstijl.

Want; stel dat de opt-out registratie een feit wordt. En stel dat de vervolgdiscussie er toe leidt dat "geen donor = niet ontvangen" een punt gaat worden, hoe gaat men dan om met de overige persoonlijke kenmerken van wel/niet gewillige donoren en ontvangers? Word iemand die overmatig eet, drinkt én rookt en niet beweegt (en derhalve nagenoeg géén herbruikbaar donormateriaal achterlaat) maar toch het "gratis" kruisje als donor zet, hoger op de wachtlijst gezet dan de sportende, lijnende en algemeen gezonde persoon die zich liever niet als tweede kans voor de voorgaande "vervuiler" neerzet? Het onderwerp is even onfris als onmogelijk en kan alleen maar als uitkomst hebben dat wij als samenleving nóg een discussie rijker zijn waar alleen perifere belangenbehartigers en gesubsidieerde meningclubjes van profitieren.

Seraphin | 31-01-18 | 21:14 | 7

Seraphin | 31-01-18 | 21:33
Dan lijkt me de keuze heel simpel, vul NEE in bij het kruisje. En opt-out, zo ver is het niet en zo ver zal het ook vast niet komen, hoewel ik er enige sympathie voor heb.
Kijk en iedereen kan heel principieel gaan lopen doen over zelfbeschikking maar die is uiterst relatief reeds bij geboorte. Als man was je (ben je feitelijk) een jaar van de staat na je 18e, daar is ook weinig ophef over. De staat bepaalt ook onvrijwillig dat je een deel van je geld afstaat, op straffe van hoge boetes en straf, ook al wil je dat niet. Je moet naar school ook al wil je dat niet. Dus waarover is feitelijk zo onevenredig veel ophef?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:47

Lees boven waar een meneer met een gouden keuze 1 codicil dit zelf al gelijk riep, hij EIST bla bla

Er zijn nog veel meer discussies mogelijk: Waarom moet Seraphin blijven leven met zijn minimumloon, terwijl er een bankier zijn hart nodig heeft om van zijn bonus te kunnen genieten..

Dit gaat alle grenzen voorbij, ik vermoed echter dat het een door-in-the-face taktiek is: dit zullen we (nog) niet doorvoeren, maar levert u alvast uw privacy en vvmu in.

Bij de volgende keer dat we dit vragen vertrouwen wij er op dat u wel de juiste beslissing neemt, het zal niet aan onze pogingen u te beinvloeden liggen, daar kunt u van op aan!

Lionfromzion | 31-01-18 | 22:51

Het gaat dus vooral om (niet reele) angsten. Dat je belazerd word door de artsen, dat de overheid je lichaam wil hebben, dat je lijf verhandeld wordt. Allemaal paniekzaaierij. Maar de mens is een schijtlaars, een angstgestuurd wezen en geen angst is groter dan de doodsangst. Dat vervuilt de discussie, zoals hier duidelijk wordt.

De realiteit is hard en nuchter: De overheid beslist allang over je lichaam, in de vorm van je tijd (school, dienst) je geld (belastingen) en hoe je dient te leven (niet te hard rijden, niet moorden, niet de buurvrouw neuken) dus de hoeveelheid zelfbeschikking is al beperkt. Besef dat eens!

En toch leven mensen met tamelijk veel plezier, voetbal, bitterballen, sex en kermis. Tot je je dood rijdt op een motor, op je hersens na. En dan, ja, dan vertrek je. En misschien kan iemand van jouw lichaam nog verder leven.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 23:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Het probleem is niet dat je niet mag twijfelen. Je mag je een ongeluk twijfelen volgens mij en zo lang je twijfelt vul je dus NEE in. Maar wel invullen (of impliciet kenbaar maken door niet te tekenen) voorkomt juist de onmenselijke situaties aan het bed van een stervende, met naasten die nog helemaal geen afscheid kunnen nemen en dan hun nog levend uitziende geliefde moeten afstaan aan een operatieteam dat een orgaandonatie gaan uitvoeren. Terwijl je niet eens 100% overtuigd bent dat je de goede keuze hebt gemaakt toen de arts zei "zullen we hem dan maar van de beademing halen" want hij reageert al drie dagen nergens meer op en het wordt ook niet meer beter.

Als die keuze al vastligt, ergens, behoed je je nabestaanden voor die keuze, want ze weten dat jij die al eens bewust hebt gemaakt toen je dat nog kon.

Ik begrijp kortom de ophef niet, helemaal omdat de overheid weliswaar een "omgekeerde" keuze maakt maar niet over een situatie die nog met het leven te verenigen is, dus het is een schemergebied, eerder in de richting van beschikking over een dood lichaam dan over een levend mens en ook daar zijn wetten en regels voor waar nabestaanden niks over te zeggen hebben. Je mag je geliefde niet in de achtertuin begraven of aan de kat voeren, ook al is dat de laatste wens van iemand, bijvoorbeeld. De overheid beschikt dus al over je lichaam en in de tijd van de dienstplicht was dat een algemeen geaccepteerd verschijnsel bovendien. De staat heeft nu eenmaal rechten wat dat aangaat, in extreme gevallen.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:14 | 9

@Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:14 
Je snapt het dus inderdaad echt niet.
Het zij je vergeven. Kind van deze tijd...

Een keer nog.
Orgaandonatie is iets goeds. Een overheid die keer op keer faalt in simpele oplossingen voor problemen en dan de oplossing middels machtsmisbruik af wil dwingen is slecht.

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 21:53

@beste_landgenoten
"Er zijn altijd uitzonderingen maar ik weet niet of de wet ook moet voorzien in dergelijke wens tot moedwillig onvrijwillige orgaandonaties.
Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:50"

Door het uitgangspunt van NEE naar JA te veranderen lijkt dat me het eerste waar de wet in dient te voorzien!

Wetten zijn altijd gebaseerd op NEE mits uitzondering, is er geen wet dan mag het zowiezo..

Door een wet expliciet JA, mits te maken is het denk ik vrij belangerijk dat die mits heel goed gedefinieerd is..

Ik zou er niet zomaar van uit gaan dat alles precies zo werkt zoals jij verwacht dat het werkte toen ALLES ANDERSOM was?

Hardstikke fijn hoor dat jij en allerlei mensen altijd uit gaan van de goede intenties van zij die je organen willen opeisen, geen enkele reden tot argwaan immers al mijn beste vrienden zitten in de orgaan handel, zijn allemaal puike lui!

In het weekend gaan we stappen en in plaats van telefoonnummers harvesten we organen voor ons vriendengroepje, omdat wij zulk belangrijk werk doen is het belangerijk om minstens elke zondag even een bloed transfusie te doen met een jonge maagd, die zijn echter schaars in het weekend tijdens het uitgaan, daarom hebben we een stichting opgericht die op zondag bijbel les aan jonge kinderen geeft, helemaal gratis!

Zijn wij puike lui of wat?

Lionfromzion | 31-01-18 | 23:05

Lionfromzion | 31-01-18 | 23:05
Ja puike lui. Niks zo leuk als horror. Maar erg realistisch is het niet. Misschien heb ik gewoon wat meer vertrouwen in artsen, de overheid, de medemens of ben ik niet zo'n schijtlaars als een ander. Het lijkt mij nogal lastig om te leven zoals blijkbaar veel reaguurders: Bang voor alles en iedereen, moslims, zwarten, D66, de overheid, Bilderberg, Illuminati, de belastingen, links, vrouwen, orgaanhandel, angst, angst, angst en daarom boos, op alles. Vooral op iedereen die er anders over denkt en niet zo bang is voor alles.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 23:31
▼ 6 antwoorden verborgen

Als het aan Dijkstra haar rot club ligt moet je werken tot je niet meer kan
Daarna melden bij de donorkliniek even de "voltooid leven pil" en dan er uit halen wat nog niet versleten is daarna de rest naar het crematorium want begraven is te christelijk Dit geld natuurlijk niet voor haatbaarden iese andere coeltoer ja en wie niet werkt verslijt niet
Misschien erg grof gesteld maar van dat enge clubje verwacht ik niet anders

berg545 | 31-01-18 | 21:12 | 10

@TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 21:31
Ik antwoord zelf wel:
D'66 We zijn voor een gekozen burgemeester, maar laten ons wel benoemen tot als dat zo in onze carrière past.
D'66 We zijn voor meer democratie en zelfbeschikking, maar gooien dit dit zo overboord als we met de grote jongens in de regering mogen spelen.
D'66 We zijn voor integriteit en openheid van bestuur behalve als we een penthouseje kunnen scoren of een illegale overeenkomst met de gemeente kunnen maken.
D'66 We zijn voor duurzaam en milieunewust, maar we doen liever zaken met de VVD.
D'66 We stelden nooit iets voor, want te z(w)everig, totdat we het Wildersbasjen ontdekten.
D'66 We zijn een natte scheet.

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 21:40

Desondanks, is het D66 partijcongres voor leden het absoluut meest democratische partijcongres van alle partijen. Iedereen mocht namelijk een stem uitbrengen op alle punten die ter discussie stonden. Kom daar maar eens om bij een andere partij, laat staan de PVV waar Wilders alles zelf beslist. Of GroenLinks, of de SP.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:52

@Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:52
Wat heb je aan een stemming waarvan het resultaat vervolgens 180 graden andersom uitpakt?

Het interesseert me wel geteld 0 dat GW het enige lid van de PVV is.
Als enige politicus zegt hij wat er echt mis is in dit land. Fuck jouw quasi-intellectueel D'66 congres!

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 22:13
▼ 7 antwoorden verborgen

Goed stuk maar toch gaat van Rossem heel erg de fout in met zijn woorden:

"Niet zelden worden zulke verwensingen van mensen die wél willen dat van alle burgers pro-actief een broedmachine voor organen wordt gemaakt, gevolgd door de behoorlijk koddige contradictie "Dan ook níet ontvangen!" Machtswellust zit in in iedereen, kan plots van diep komen, en uit zich bijna altijd als frustratie."

Nee van Rossem, dat is geen contradictie, machtswellust of frustratie !
Donatie van organen is gebaseerd op solidariteit, en i.t.t. wat linkse partijen denken is solidariteit geen éénrichtingsverkeer, maar tweerichtingsverkeer.
Wel willen ontvangen maar niet willen geven, dat is hypocriet, egoïstisch en absurd. Het ondergraaft het hele fundament van orgaandonatie.
En zeker als je bedenkt dat van bepaalde bevolkingsgroepen die nu al bekend staan om hun gebrek aan meedoen met en bijdragen aan onze samenleving (de niet-westerse allochtoon met islam-achtergrond) niet meer dan 1% donor is. Als 99% van de moslims weigert om donor te zijn, dan voel ik er ook helemaal niet voor om aan iemand van die groep eventueel te doneren; opt-in of opt-out zal me een wordt zijn maar mensen die weigeren solidair te zijn hoeven ook niet op mijn solidariteit te rekenen. Geen machtswellust of frustratie, gewoon gezond verstand.
Dus: geen opt-out systeem maar gewoon de regel dat iemand welke de laatste 5-10 jaar geen donor is geweest ook geen recht op donor-organen heeft.
Dat zorgt er voor dat:
a) mensen er meer en vaker over zullen gaan nadenken (=meer donoren), en
b) er minder organen nodig zullen zijn (want al die niet-donoren vallen af).
Meer donoren en minder ontvangers lost het probleem al een heel stuk op!

FW Ta-183 Huckebein | 31-01-18 | 21:12 | 4

Jij bent zeker geen dokter. Hoe kan je van een arts verwachten dat ze een mens maar dood moeten laten gaan zonder te verzorgen omdat ze hun donorkaart niet juist hebben ingevuld. Dat is onmenselijk.

Luckystriker | 31-01-18 | 21:25

Luckystriker
het gaat niet om een donorkaart juist invullen, het gaat om egoïsme beantwoorden met gezond verstand. En die arts mag de patiënt gewoon verzorgen hoor, hij heeft alleen geen beschikking over een extra setje organen.

FW Ta-183 Huckebein | 31-01-18 | 23:44

Precies wat FW Ta-183 Huckebein zegt.
Een samenleving doe je, de naam zegt het al, samen. Dat is een kwestie van geven en nemen. Alleen willen nemen, dat is wel uitkering willen, maar geen belasting betalen, dat is wel rondjes aan de bar accepteren, maar nooit geven, dat is zelf om het hardst meningen verkondigen, maar de adverteerders bellen als iemand anders dat doet. Het gaat van heel triviaal, tot fundamenteel.

Daarom: Maak van de donor registratie een donorORGAAN registratie. Je doet wel of niet mee met donororganen. Krijgen is geven, en omgekeerd.

TheEgg | 01-02-18 | 08:41
▼ 1 antwoord verborgen

Laat D66 onder de eigen leden eens vragen wie donor is of wil worden. Als iedereen ja zegt hebben we er zomaar 120 donoren bij.

BozePaarseMan | 31-01-18 | 21:11

Het laagopgeleide, slecht Nederlands beheersende deel van de bevolking zal hier onevenredig hard door geraakt worden. Immers, de hoogopgeleide zal makkelijker te bereiken zijn en zal zich beter informeren, waardoor zij een hoger aandeel nee-registraties zullen hebben. Knap staaltje denivelleren op orgaanniveau van onze nationale voorleesmoeder (NOS).

Verder: deze keuze wat er met je lichaam gebeurt rondom (en dus niet louter ná) bepaalt in grote mate het stervensproces, wat het laatste is wat je ooit mee zult maken en een van de, zo niet meest, heftige dingen die je zult doen. De staat dient zich er alleen al daarom buiten te laten.

Doneren is een recht, iedere donatie een (onvoorspelbare) gift, en het ontvangen van een donororgaan is *dus* geen recht. Het is daarom ook niet de plicht van de overheid overheid het aantal donororganen te maximaliseren. Het is wél aan de overheid om alle drempels voor registratie door de gever weg te nemen en het maken van deze keuze te faciliteren. Maximaliseren van het aandeel geregistreerden dus, niet het aantal donoren. De staat dient zich met deze keuze inhoudelijk niet te bemoeien.

Tot slot, eenieder die een orgaan ontvangt krijgt een geweldig cadeau van een (meestal) onbekende. Prachtig, ik wens iedere ontvanger een lang een productief leven met zijn/haar nieuwe orgaan. Maar zou je er even blij mee zijn wanneer je weet dat het komt van iemand die de brief van pia niet gelezen heeft, of heeft kunnen lezen, en die daarom in het "geen bezwaar" lijstje terecht is gekomen? Iedereen die dan nog steeds blij wordt van zo'n orgaan is een vreselijk egoïstisch monster.

algoritmos | 31-01-18 | 21:09 | 7

Beste algoritmos
Ik wil u hierbij mijn excuus aanbieden, ik had u gisteren geheel verkeerd begrepen en dus niet goed gelezen. Sorry daarvoor.

Bad - Casey | 01-02-18 | 10:34

algoritmes
Mijn excuus, ik had u gisteren idd niet goed begrepen en ook niet goed gelezen. Ik dacht het met klasse verschil te maken had. Maar in uw verdere betoog ben ik geheel met u eens. Sorry nogmaals.

Bad - Casey | 01-02-18 | 10:56

oeps dubbel

Bad - Casey | 01-02-18 | 10:57
▼ 4 antwoorden verborgen

2e x
Soylent Green (1973

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:09 | 3

Ik zou er geen 3e x van maken.

LiniaalRectaal | 31-01-18 | 21:13
-weggejorist-
Bad - Casey | 31-01-18 | 21:18

4 X?

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:52

Het is niet zo moeilijk dit probleem; je hebt alleen recht op het ontvangen van een donor orgaan of weefsel als je binnen een opt in systeem je hebt aangegeven, vooraf de manifestatie van je eigen ziekte, dat je zelf doneert. Waarom dicteert de overheid expliciet solidariteit met belastinggeld inning maar niet met dit zorgvraagstuk? Al heb ik volledig eigen beschikking over mijn lichaam. Mijn levende kadaver is toch ook minder waard als ik maar de helft over houd van mijn salaris? Ik kan minder dingen ondernemen met de helft van mijn inkomen. Dat is dan wel acceptabel?

Dude heb je eten | 31-01-18 | 21:07 | 1

Helemaal mee eens, ook op ander vlak is er totaal geen zelfbeschikking maar bepaalt de staat in grote mate over belangrijke zaken in het leven, niet in het minst betrekking hebben op je middelen van bestaan en een beslag op je tijd, zoals voor school en militaire dienst, toen die nog bestond. So whats the problem, really?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 22:00

Maar demense, met name de ouderen die een grotere kans hebben op een gewenste orgaantransplantatie, kennen Pia nog van teevee.
Zo'n net mens, welbespraakt en altijd keurig verzorgd.

Leerde een paar jaar geleden van mijn moeke dat ze altijd opgezien had tegen een verre kennis, want zij was tenslotte bibliothecaresse.
Ik vond het vooral een dom blatend wijf met een te schelle stem. Mijn moeke deed fysiek werk (in de tuinbouw, cut the crap), op vele vlakken beter (alleen wat naiëver), maar ze zag het niet.

En ook met dit onderwerp vrees ik dat ze voor Pia kiest, vanwege het naiëve sentiment.
Ik zal t komend weekend eens vragen.

Denk dat ik het antwoord al weet. En zo lopen er zovelen rond. Gevoel, status en indoctrinatie boven gezond verstand.

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 21:07

Nee!
Ik zou geen stofzuiger van Dijkstra kopen.
Daar.
Het is eruit.
*groepsdruk weerstaan*

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 21:07

Je kan “zwijgen is toestaan” ook doortrekken naar andere gebieden.
Dat je in een dronken bui een lekker wijf vol op d’r bek mag zoenen. Ze heeft immers geen nee gezegd, en toestemming is niet meer nodig.
Of je gaat naar de bakker en je komt naar buiten met een doos vol gebak en 5 glutenvrije broden. Je hebt immers niet gezegd dat je ze niet wilde.
En bij thuiskomst ligt de Azijnbode in de brievenbus met een acceptgiro, je hebt immers niet actief aangegeven dat je geen abonnement wilde dus ben je abonnee.
Niemand zou dat accepteren. Het is niet mijn probleem dat de bakker 5 glutenvrije broden over heeft en ik ze maar moet kopen, of dat de Azijnbode te weinig abonnees heeft. Moet je maar harder je best doen om ze te verkopen.
Zo moet het ook met de donorweek gaan, iedere keer als jij je paspoort of rijbewijs gaat verlengen vragen of jij vrijwillig donor wilt worden. En foldertjes op duidelijk zichtbare plaatsen bij de huisarts en apotheek.

Osdorpertje | 31-01-18 | 21:07

Soylent Green (1973

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:06 | 1

)

Bad - Casey | 31-01-18 | 21:07

In Auschwitz trokken ze na je dood je gouden tanden, en werd je voor je dood kaalgeschoren om je haar te oogsten, in Nederland word je op de operatietafel levend leeggetrokken, en daarna op ijs in een koelbox door heel Europa je organen verpatst.
Ik was zo fokking woedend dat ik via DigiD en mijn Overheid direct en rechtstreeks een keihard NEE heb aangevinkt.

Het moet toch n iet veel gekker worden in deze semi-fascistische heilstaat die Nederland heet.

King of the Oneliner | 31-01-18 | 21:06 | 2

Smaakvolle vergelijkling...

Tapu | 31-01-18 | 21:08

Stompzinnige vergelijking. Behoorlijk smakeloos ook.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:24

Stel de nabestaanden zeggen nee, en de dode heeft zelf niks gezegd. Zegt de staat dan: Wij halen toch de organen uit uw geliefde/dochter/zoon etc? In de voorgestelde wet ligt de beslismacht bij de staat, heb ik begrepen.

Gewinflipt | 31-01-18 | 21:06 | 2

Dan heb je het niet goed begrepen. Nabestaanden hebben en houden het laatste woord. Zelfs als jij JA hebt gezegd, mogen je nabestaanden er nog NEE van maken. Hoe zich dat verhoudt met zelfbeschikking hoor je dan weer niemand over.

Tapu | 31-01-18 | 21:09

Uiteraard niet. Misschien een idee om gewoon eerst rustig ff de zaak door te lezen?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:25

Zolang je zelf nog geen organen te koop mag aanbieden voor de hoogste bieder op Marktplaats is er sprake van oneerlijke concurrentie door de overheid.

ja,diedus! | 31-01-18 | 21:04

Mooi artikel in de AD. Dank voor de link. Het staat er allemaal. De druk op de familieleden, het niet zeker weten of de patient echt niet meer beter kan worden. De operatie waarbij een levend mens de operatiekamer binnengaat en de organen er uitgehaald worden. Bij mij is het gevoel gebleven dat mijn familielid doodeenvoudig vermoord is. Onmacht. Je kunt niets doen. Je bent een leek. Is het waar dat hij niet meer beter kan worden, is het een smoes? Lees het artikel.

onnosel | 31-01-18 | 21:17

Ach onnosel, ik wil je niet in je persoonlijk leed afvallen, maar werkelijk "vermoord"?

Ik heb dit onlangs meegemaakt, op dezelfde wijze maar bij mij is blijven hangen dat inderdaad op een bepaald moment wordt gevraagd naar orgaandonatie maar van druk was geen sprake. Wel is het enorm ingrijpend om iemand die nog levend lijkt te moeten loslaten. Het eerder een mentale dan een gevoelsovertuiging dat iemand dood is want je zijet iemand die kleur heeft, ademt, warm is, lijkt te slapen. En toch morsdood is, qua hersens.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:31

De overheid vertrouw ik voor geen meter als het om gesol met stoffelijke overschotten gaat. In de MH-17 kwestie is ook nog geen duidelijke keuze gemaakt. Of wel natuurlijk.

ja,diedus! | 31-01-18 | 21:02

Hoeveel last heeft een lijk er eigenlijk van dat er wat organen ontbreken?
Filosoferen de doden veel over "grondrechten, bestuursethiek, verhoudingen tussen burger en staat, en diepgewortelde liberale fundamenten over vrijheid, zelfbeschikking en lichamelijke integriteit"?
Ben je als lijk nog wel een burger?

En iedere keer laat Geenstijl bewust onvermeld dat de nabestaanden altijd nee kunnen zeggen. Sterker nog, in dit wetsvoorstel hebben de nabestaanden nog meer te zeggen dan in de huidige wet.

Tapu | 31-01-18 | 21:01 | 5

In het verhaal van het AD wordt duidelijk dat nabestaanden niet altijd even helder kunnen denken als een geliefde dood en tegelijkertijd slachtrijp wordt verklaard. En, zoals uit het artikel blijft, gaat het niet altijd om 'lijken', maar ook om personen die 'hersendood' worden verklaard.

FrankVeer | 31-01-18 | 22:21

Wat is het verschil tussen hersendood en coma?

Nottonight | 31-01-18 | 22:30

@ Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:35
Het is juist wel belangrijk omdat er een kans is dat je wel degelijk pijn lijdt als ze je opensnijden. www.telegraph.co.uk/news/newstopics/ho...

geenspam | 31-01-18 | 23:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Zelfbeschikking is een goede punt. Vrijheid en zelfbeschikking wegen heel zwaar bij mij (waardoor ik per definitie geen socialist, nog links kan zijn). Ik wens dat deze eigenschappen constitutioneel beschermd zouden worden, en dat overheidsbemoeienis in ons levens zwaar ingeperkt wordt. Ongeveer wat de Founding Fathers van de VS in gedachten hadden, maar beter. Dat is nodig omdat links nooit respect heeft getoond voor de vrijheid van individuelen, en ziet burgers enkel als dienaars en betalers van de linkse zaak en de uitdijende regering die de functie vervuld van een alles-wetende linkse god tot wie je al je vrijheid en verantwoordelijkheid zonder kritiek en vragen dient af te staan. De term "linkse kerk" bestaat tenslotte niet voor niets.

letters_of_cijfers | 31-01-18 | 21:01

Voltooid leven en organen roven; wat is toch die ziekelijke obsessie van D66 met dit soort lugubere zaken? Zitten vast de hele dag faces of death te kijken ofzo.

geenspam | 31-01-18 | 21:01 | 1

Als je zelf een situatie hebt meegemaakt waarin je voor dit soort keuzes staat snap je pas waarom het beter is er bewust over te praten en beleid te hebben dan zonder enige voorbereiding of protocol te moeten improviseren op het lulligste moment.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:37

Van mij zouden ze alles mogen hebben. Maar dan alleen voor leuke, lieve mensen die niet voordringen bij de kassa. En die niet eeuwig op de linker baan rijden. Ooit rotzooi op straat hebben gegooid. Naar Turkije op vakantie zijn geweest.
U begrijpt: ik ga compleet in de kist.

Normpje | 31-01-18 | 21:00 | 1

Dankuwel, ik voldoe aan uw voorwaarden. Mag ik mijn naam en adres aan e redactie doorgeven voor het geval ik wat wisselstukken nodig heb?

FrankVeer | 31-01-18 | 22:23

Wat ik niet begrijp... je kan toch gewoon nee zeggen? Het enige wat je moet doen is... een standpunt innemen en erover nadenken.
Een beetje als met een referendum of een verkiezing, als je niet meedoet, moet je niet zeiken!

De Treinende Rechter | 31-01-18 | 20:58 | 5

Als je hersendood verklaard wordt, trekken ze de stekker eruit. Dan stopt de kunstmatig op gang gehouden bloedsomloop, en is binnen 4 minuten al het weefsel aan het afsterven.
Als orgaandonor laten ze de stekker erin, halen de organen eruit, en dan trekken ze de stekker eruit.
Hersendood is onomkeerbaar, en in geval van hersendood worden bloedsomloop en ademhaling al extern onderhouden. Alle vitale functies worden op dat moment al niet meer aangestuurd, en het lichaam sterft gewoon.

TheEgg | 01-02-18 | 08:26

The Egg, Dat heb ik ook altijd gelezen, dus eigenlijk nog levend halen ze je organen eruit. Dat vertellen ze niet, Dat moeten de mensen wel weten voor ze donor worden.

gato | 01-02-18 | 09:54

@gato: Nee, je bent niet meer levend. Een deel van je weefsels leeft nog. Het enige wat wel lastig is, voor de nabestaanden, is dat onder andere de huid dus nog leeft. Een dode aan de beademingsapparatuur (en evt hart stimulator/met hart pomp) ziet er niet dood uit.
Maar datgene wat nodig is om een lichaam überhaupt in leven te kunnen houden is permanent weg. Het lichaam is nog minder levend dan een plant. Aangezien totale weefselsterfte nog niet plaats vindt praat men over hersendood. Maar dat is dus wel degelijk dood.

TheEgg | 01-02-18 | 10:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Ben groot voorstander van een actieve lobby voor meer donoren. Niet van deze wet.

ristretto | 31-01-18 | 20:58

Samenvattend: "het kan me niet schelen dat je ligt te sterven, het gaat om het principe". Nog een belerend vingertje erbij en je kunt zo hoofdredacteur bij een of andere deugkrant worden, Van Rossem.

poldergeiz | 31-01-18 | 20:58

Pia Dijkstra die zich met mijn organen gaat bemoeien... Was ze nog maar die middelmatige presentator van weleer.

BozePaarseMan | 31-01-18 | 20:58

De discusie is leuk, ik zie velen die roeptoeteren geen donor dan ook geen organen, ondanks dat ik tegen deze wet ben en me uit het donor register heb laten schrappen na 40 jaar, blijft het een medisch ethische kwestie en zal een arts altijd levensreddende operaties doen, tenminste dat is hij verplicht als arts, deze wet maakt van artsen verplichte oogsters van organen en met de marktwerking in de zorg, commerciële ziekenhuizen zullen hier graag een slaatje uitslaan dus verkopen aan hoogste bieder, ik hoop dat dit niet gaat gebeuren maar garanties staan niet in deze wet, ik draag al jaren een verklaring bij me dat ik geen organen wil en geen nutteloze kevensverlengende behandelingen wil, en WAS donor nu niet meer

Rest In Privacy | 31-01-18 | 20:57

Als ik zo eens in de tram zit en om me heen kijk, zijn er weinig mensen die ik mijn nieren of hart zou gunnen.
Vooral al die buitenlanders gun ik absoluut niks.
Zo, het is gezegd, ben gewoon eerlijk.
Gedwongen solidariteit is als verplichte vrijwilligheid.

King of the Oneliner | 31-01-18 | 20:57 | 3

Solidariteit is evenredig met de homogeniteit van die populatie.

LiniaalRectaal | 31-01-18 | 21:01

King of the Oneliner | 31-01-18 | 20:57
Bedenk maar eens wie jouw WSNP financiert. Klaploper.

DrumPiet | 31-01-18 | 21:18

Gelukkig maar, eerlijkheid boven alles. Top!

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 21:41

Nee tegen dit bevoogdende wetsvoorstel dat maakbaarheid boven vrije keuze stelt.

ristretto | 31-01-18 | 20:55

We kunnen ook accepteren dat sommige mensen gewoon stuk gaan...... niet alles hoeft gerepareerd.

Mather | 31-01-18 | 20:54 | 3

Amen.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:55

Dit dus, soms is iemand ziek en is t klaar. Das kut, zeker niet leuk maar t hoort er wel bij.

Rooddraakje | 31-01-18 | 20:56

Het staat je volkomen vrij om donororganen te weigeren. Sterker nog, het staat je volkomen vrij om geen gebruik te maken van de Nederlandse gezondheidszorg.

TheEgg | 01-02-18 | 08:17

Mooie sier maken met andermans organen. Pia Dijkstra is een soort horror-socialist.

Ferdo76 | 31-01-18 | 20:29 | reageer
Deze. Dus.

Fuck off.
Pia.

doitdoit | 31-01-18 | 20:53

Beetje in dubio, snap zowel de voor als tegenstanders

Bokito ergo sum | 31-01-18 | 20:53

Aangezien je nog in leven moet zijn willen ze nog iets hebben aan je organen, is het feitelijk gewoon moord.

BosrandDirk | 31-01-18 | 20:52 | 1

Maar dat zeggen ze niet.

gato | 01-02-18 | 09:56

"is een gedwongen keuze over zelfbeschikking überhaupt" zelfbeschikking?

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 20:51 | 2

Indirect wel ja, want je kan nog steeds ja of nee zeggen. Het punt is alleen dat Pia je de regie over je leven wil afnemen. Dat is de valsheid van dat kreng.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 20:55

@Nivelleermarionet | 31-01-18 | 20:55
U bent bekend met de betekenis van het woord "gedwongen"? En van "zelf" in combinatie met "beschikking"?

TisNieZoMoeilijk | 31-01-18 | 20:59

Als geregistreerd orgaandonor bent en je gaat zelf wat mankeren, heb je recht op organen van een andere geregistreerde donor. Doe je niet mee dan krijg je niets. Veel beter idee.

beau van rtl | 31-01-18 | 20:51

By the way, hoe is dat eigenlijk geregeld voor buitenlanders die in Nederland op bezoek zijn en ongelukkigerwijs komen te overlijden tijdens hun verblijf?

Worden die ook geslacht in de organenfarm van Pia?

Klassenfeind | 31-01-18 | 20:50 | 3

Nog sterker; ik heb de nederlandse nationaliteit maar ik woon in het buitenland en kan mijn keuze wb donorschap dus niet vastleggen want daar moet je vanwege een of ander dumbfuck database ontwerp voor ingeschreven staat in een nederlandse gemeente. Mocht deze draak van een wet dus worden aangenomen en ik zou in nederland hersendood verklaard worden (niet hetzelfde als overlijden dus) vermoorden ze me dus op de operatietafel om m'n organen eruit te trekken zonder dat ik er ooit iets van heb kunnen zeggen.

geenspam | 31-01-18 | 20:56

Ik ben ook Nederlander en woon ook in het buitenland, vandaar mijn vraag. Of het daadwerkelijk zo zal gaan betwijfel ik, maar ik vraag me wel af hoe men om zal gaan met mensen die niet in Nederland woonachtig en/of geregistreerd staan.

Hoe wil men zoiets in de praktijk brengen vraag ik me af, en hoe gaat men dat controleren als er een stervende persoon (verkeersongeval, beroerte enz enz) het ziekenhuis in wordt gebracht. I

k was altijd in de veronderstelling dat organen nog 'vers' moeten zijn als ze 'geoogst' worden, dus wordt het 'uitbenen first, ask questions later?'

Klassenfeind | 31-01-18 | 21:04

Buitenlands bezoek wordt gewoon ongeopend retour afzender gestuurd. En jullie expats? Gewoon lekker daaro op het strand sterven. Leuker dan in zo'n troosteloos sterfhuis in NL. Warmer, comfortabeler én je mag je organen houden.

algoritmos | 31-01-18 | 22:00

Overbevolking is al het probleem momenteel. Maar koste wat kost moet iedereen, hoe kansloos kasplanterig ook, maar in leven gehouden worden.

Survival of the fittest is een uitgestorven begrip, hoogstens survival of the richest.

Maar je kunt ook doorslaan bedoel ik maar, niet alles moet altijd maar.

Rooddraakje | 31-01-18 | 20:49 | 1

Helemaal mee eens!
Wat niet levensvatbaar is moet je niet in leven houden.
En wat ik merkwaardig vind is dat het ene leven klaarblijkelijk meer waard is dan het andere.
Bijvoorbeeld bij iemand met een ziek orgaan wordt kapitalen uitgegeven om in leven te houden.
Pia stelt er een wetswijziging voor in.
Maar een gezonde militair die zijn leven geeft wordt met rotzooi naar het slagveld gestuurd.
Zijn leven is veel minder waard lijkt het.

Faphorst | 31-01-18 | 23:11

Heb er meerdere malen over nagedacht of ik orgaandonor wil worden, maar kom er niet uit. Zeg geen ja, maar ook geen nee. Bij twee keer niet reageren om deze reden schenden ze het recht op onaantastbaarheid van mijn lichaam. Vind dat toch wel eng. (kan je zeggen dat ik dan maar nee moet zeggen, maar dat vind ik een drogreden, want ik wil ook geen nee zeggen)

Viel me ook al op dat in de media de discussie volledig ontbrak. Ik gun de mensen die een orgaan nodig hebben ook alles, maar het is hun taak om ons kijker een weloverwogen keuze te laten maken. Daarbij zou ik dan zeggen, het perfecte moment om ook mensen erop te wijzen hoe eenvoudig het is om orgaandonor te worden. Het kan tegenwoordig volledig digitaal met je DigiD.

Luckystriker | 31-01-18 | 20:47 | 2

arme mensen en allochtonen weten dat waarschijnlijk niet, dus het is ook nog eens een discriminerende maatregel.

geenspam | 31-01-18 | 20:52

Probleem in deze is dat geen keuze maken toch een keuze maken is. Het is niet zo dat als je eenmaal hersendood bent, ze je nog kunnen vragen wat je van donatie vindt, dus het is iets wat je van tevoren _moet_ vastleggen.
Je kunt immers niet een beetje doneren.

TheEgg | 01-02-18 | 08:14

Wat is de volgende stap van D66? Van iedereen zonder testament wordt bij overlijden het bezit ingenomen om verdeeld te worden onder hen die het nodig hebben?

Sadomassochristus | 31-01-18 | 20:47 | 3

Hè? Dat gebeurt toch al? Behalve het verdelen natuurlijk. Een deel van je bezit zakt gewoon de bodemloze schatkist in.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 20:50

Niets nieuws, ooit van erfenisbelasting gehoord? De lijkenpikkers in Den Haag profiteren graag van het leed van anderen, maar Nederlanders zijn inmiddels al zodanig gebrainwasht dat ze het asociaal vinden als iemand miept over de hoogte van de belastingen.

Klassenfeind | 31-01-18 | 20:53

Soms hoor je geluiden over een belastingdienst die niet zou functioneren. Uit een recent geval kan ik je melden dat we beschikken over een zeer doelmatige belastingdienst. Kan ik effe vangen ?

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 23:49

Donor handel in India, nee. Dat wordt dus donor handel in Nederland als Pia Zijkstra het voor het zeggen krijgt. Wat denk je? ElkBij elke stervende, nog niet dode, zal alles wat mogelijk geoogst worden. Dan pas gaat de stekker eruit. De volgende stap is de verkoop. Dat zal de nodige cash opleveren hier in Nederland en in het buitenland. Er komt een overschot van producten met beperkte houdbaarheid. Niet weggooien maar in de verkoop. De best betalende oliesjeik of politicus krijgt tegen een goeie prijs wat geoogst is uit je kind, broer, zus, vader of moeder. Jij de pijn en de schrale troost dat er iemand geholpen is. De ander het geld. Denk niet dat de een of andere rijstboer ergens in Azie een andere lever zal krijgen. Die gaat gewoon dood, niet genoeg geld.
Vervolgens is het wachten tot je dna ergens geregistreerd staat. Dan kan er door het grote geld een orgaan op bestelling komen. Jammer voor jan met de pet, het grote geld roept.

swapper | 31-01-18 | 20:46 | 2

De nieuwe sleepwet voorziet in een DNA-database.

LiniaalRectaal | 31-01-18 | 20:59

Een aantal jaren geleden verdwenen er zeer jonge kinderen uit een pretpark bij
Parijs .
Een dag later waren ze weer terecht echter was er wel een nier weggehaald

berg545 | 31-01-18 | 21:27

Ik ben al donor vanaf het moment dat ik me kon registreren. En dat is al erg lang. Maar dankzij de koehandel van D666 denk ik erover mijn donorschap actief in te trekken. Gewoon uit abtipathie tegenover Blondie en Charlie Chaplin die samen D’66 vormen.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 20:46 | 1

Antipathie natuurlijk. Niet mijn dikke vingers schoeldig maar Apple.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 20:47

Inderdaad, je gaat dood omdat je ziek bent en een orgaan niet naar behoren functioneert. De oplossing is een puur technische: het is mogelijk om iemand langer te laten leven omdat we de techniek hebben. Maar niet genoeg onderdelen. Hadden we deze techniek niet, bestond er helemaal geen orgaandonor probleem. Het is als met een oldtimer uit 1920. Je hebt een benzinepomp nodig, maar is nergens te krijgen. Dan wordt het tijd om afscheid te nemen van je oldtimer.

Graaf van Egmont | 31-01-18 | 20:44

De neo-communisten zijn aan de macht in Nederland, maar de meeste naïeve Nederlanders zijn zodanig gebrainwasht dat ze het niet eens door hebben.

Tegen die collectieve domheid en gekte kun je niet meer tegenop, en ik zou dan ook iedereen die nog een beetje verstand heeft willen oproepen om te emigreren voordat er een DDR-achtige Muur rondom Nederland gebouwd is! De fanboys van Wilders wordt dan wijsgemaakt dat die Muur tegen vluchtelingen is zoals de politiek vaker liegt om iets door de strot van de burgers te drukken ("met rente" "voor het milieu" "voor de verkeersveiligheid"), maar als die Muur er eenmaal staat dan kom je de Socialistische Heilstaat der Nederlanden niet meer uit.

Ik zal er ook nog eventjes een Godwinnetje tegenaan gooien door te beweren dat die collectieve gekte en de propaganda van de overheid iets weg heeft van Duitsland na de verkiezingen van 1933.

Iedereen lijkt blind en doof voor gezond mensenverstand, en iedereen loopt blind achter de enge Maakbare Samenlevingsplannen van het Partijkartel aan.

Social engineering (omvolking), economic engineering (Draghi) en nu ook al genderneutrale WC sexual engineering. Het kan niet gek genoeg, en iedereen die er wat van zegt is een nazi en een racist.

Verkoop je bezittingen, haal je geld van je rekening en VERTREK nu het nog kan! Net als de slimme Joden die na 1933 de bui zagen hangen en zich realiseerden dan je tegen een collectieve gekte, aangewakkerd door Leni Riefenstahl (lees: de NPO), niet aankunt.

Klassenfeind | 31-01-18 | 20:43 | 1

Als je nu wil emigreren verdien je het niet jezelf Nederlander te noemen. En ik mag dan hopen dat je een wijf bent. Vechten voor je land, zwakke zak. Internet laat niet 17 miljoen mensen zien, met je 'iedereen'.

Luivend | 31-01-18 | 23:19

Iedereen is neger, tenzij. Laten we dat eens bij het bevolkingsregister invoeren. Lost weer een ander probleem op (hoi CBS).

TheseDays00 | 31-01-18 | 20:43

Goh, Kartel Slet,
Het lijkt wel of ze je tegeltjes gelezen hebben en het er niet mee eens zijn.

Roadblock | 31-01-18 | 20:43

Het had veel simpeler gekund. Wil je zelf organen ontvangen indien dat nodig blijkt te zijn? Indien ja, dan dien je zelf ook donor te zijn. Wil je dit niet, dan ontvang je ook niets van anderen.

Kinderen uitsluiten en volgens mij ben je er dan.

Pjoi | 31-01-18 | 20:42 | 1

Praktische oplossingen, daar houden ze niet van in Den Haag.

JanvandeBiertent | 31-01-18 | 20:44

Waarom moet ik geregistreerd worden als ik nee wil zeggen ?

boccelullus | 31-01-18 | 20:40 | 4

Maak u niet druk uw response wordt keurig opgeslagen in de stasikaartenbak.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:46
-weggejorist-
Klassenfeind | 31-01-18 | 20:47

Je staat al geregistreerd vanaf je geboorte, dus dat boeit nu net niet.

Luivend | 31-01-18 | 23:16
▼ 1 antwoord verborgen

Maar nieuws dat ze kon lezen...

Rest In Privacy | 31-01-18 | 20:40

Geen keus is ook een keus. Nu is die keus: Niet doneren. Straks is die keus: wel doneren.
Niet doneren is ook niet ontvangen. Probleem opgelost.
Zo werkt dat in een samenleving. We strijden hier continu tegen profiteurs, mensen die wel wil krijgen, maar niet geven. Of dat nou om regenten in de baantjesmolen gaat of of "vluchtelingen" die 1 woord Nederlands, Oitkiering, spreken.
Dus niet geven is prima, maar dan ook niet ontvangen. Maakt de keuze ook ineens een stuk simpeler.

TheEgg | 31-01-18 | 20:39 | 6

Nalatigheid is geen excuus.

TheEgg | 31-01-18 | 21:53

@TheEgg | 31-01-18 | 21:53
Ja, als iemand z'n voordeur op slot vergeet te doen mag je z'n huis immers leegstelen.

geenspam | 31-01-18 | 23:24

Nee. Maar als jij nalaat om je spullen binnen te halen, dan moet je ook niet zielig doen dat ze nat regenen.

TheEgg | 01-02-18 | 08:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Ben inmiddels donor af door dit gezeik van Dijkstra en die smerige club van haar. 150 doden minder per jaar op 135.000 overlijdens per jaar is onmeetbaar.

Doe wat aan voorlichting om meer mensen vrijwillig te laten bepalen wat ze willen en blijf van de lichamen van mensen die er NIKS mee te maken willen hebben en die er ook niet over na willen of kunnen denken, af. Stelletje lijkenpikkers.

Zwizalletju | 31-01-18 | 20:38

Je zou bijna denken dat de overheid een nieuw verdienmodel gevonden heeft.

LiniaalRectaal | 31-01-18 | 20:38

Ik zie geen enkel steekhoudend argument tegen het -niet doneren dan ook niet ontvangen- principe Van Rossem. Volgens mij is dat er ook niet.
Ik ben benieuwd wie van degenen die principieel tegen doneren is, en dus een nee in zou vullen, nog zo principieel is als een transplantatie de enige overlevingsoptie zou zijn.

DrumPiet | 31-01-18 | 20:38 | 1

Als je een donor nodig hebt mag je uberhaupt al niet meer doneren. Beetje een catch22.

Vanilla | 01-02-18 | 10:33

Volgend jaar bepaalt onze overheid wie met wie op 9 jarige leeftijd gehuwd wordt geacht te zijn, tenzij daar door de 9 jarigen vooraf schriftelijk afstand van is genomen. In het geval van twijfel mogen familieleden bepalen of er sprake is van een huwelijk.

A.S. Perien | 31-01-18 | 20:37 | 1

Daar gaat er wel naar toe, spijtig genoeg.

JanvandeBiertent | 31-01-18 | 20:43

Wet heeft sowieso geen zin als je er niet ook een motorrijbewijs bij krijgt (gehoord van een transplantatie chirurg)

Ruler | 31-01-18 | 20:36 | 1

Onzin, meeste donaties zijn na hersenbloeding. Die kan iedereen op elke leeftijd krijgen.

Vula | 31-01-18 | 23:24

Mijn organen geven aan een criminele mocro of nog erger....... een Eurofiele politicus. Nee bedankt.

Koning BongoBongo | 31-01-18 | 20:36

Mensen gaan niet dood door gebrek aan donoren, ze gaan dood omdat ze ziek zijn, dat hele "levens redden" is al framing; levens verlengen is een betere term.

Daarnaast; hoe ethish is het om een orgaan over te nemen van iemand die dat eigenlijk niet wilde maar heeft nagelaten dat vast te leggen?

geenspam | 31-01-18 | 20:35 | 2

Dit dus.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:38

Fuck ethisch.

kaasfondue | 31-01-18 | 20:50

Laat me raden.... geldt niet voor dubbel paspoort houders en waarschijnlijk ook niet voor moslims want allah boos.

ZureJoop | 31-01-18 | 20:34 | 2

Vreemd genoeg mag je wel een orgaan ontvangen van een ongelovige, evenals een bloedtransfusie, maar zijn de islamgeleerden het er niet over eens of je bloed of organen mag geven.
De orgaandonatie bereidheid bij moslims is dan ook laag.

Roadblock | 31-01-18 | 20:46

heel logisch toch, je zult het hart of de lever van een ongelovige vrouw krijgen... ga je met je jarenlange varkensvrijleven en met het 'hart' van iemand die je bij leven nog geen hand mag geven

fikkieblijf! | 01-02-18 | 07:51

Ik heb me vroegah als donor gemeld. Na dit hele gedoe trek ik die toestemming in. Egoist tot in de kist!

ViagraFalls | 31-01-18 | 20:33

Ben erg benieuwd welke reaguurder mijn lul krijgt, mocht ik overlijden.

Bakito | 31-01-18 | 20:32 | 4

Daar kun je toch 6 mensen blij mee maken? En ik hoop voor je: gordon.

TheseDays00 | 31-01-18 | 20:44

Ja, kan je iemand toch nog blij maken met die 5cm van je.

Luivend | 31-01-18 | 23:13

Iemand die een slappe lul zoekt.
Maar onder de reaguurders ga je die niet vinden, denk ik.

Faphorst | 31-01-18 | 23:24
▼ 1 antwoord verborgen

Goeie ouwe tijd!

Gele Beer | 31-01-18 | 20:37

de burger is vrij, de Staat niet zijn bezitter.
Tenzij je postcode loterij heet.

rein9576 | 31-01-18 | 20:31

Het moeten maken van keuze weegt lichter dan het wegkijken van 150 doden......

gedachtespinsel | 31-01-18 | 20:31 | 1

Over wegkijken gesproken:

Volgens een bekend Nederlands onderzoek uit 2006, waren er op jaarbasis 19.000 „potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen”. Daarvan zijn zo’n 1.200 mensen overleden.

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 22:58

Ik was altijd donor. Sinds deze wet niet meer. Het principe is niet in de haak.

FrikandelSpeciaal | 31-01-18 | 20:31 | 8

@geenspam: maar Frikandel wou degene eerst potentieel wel redden, en nu opeens niet omdat Pia iets doet wat op Frikandel eigenlijk geen impact zou hebben. Dat vind ik vrij gek. Eerst koos hij bewust om hem nmoverende redenen om als donor geregistreerd te staan, voor dat soort creperende mensen, neem ik dan maar even aan, en nu draait hij dat tov die mensen terug vanwege iets wat Pia doet.

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 21:07

@Hemmenaar7 | 31-01-18 | 21:07
Ja, dat is ook niet logisch (al is het gevoelsmatig wel begrijpelijk), maar daar reageerde ik eigenlijk ook niet op.

geenspam | 31-01-18 | 21:12

@ FrikandelSpeciaal | 31-01-18 | 20:31 | reageer

Dat snap ik niet, je bent uit overtuiging donor. Dan doet de politiek iets en als protest trek je je terug, een vorm van protest. Misschien werkt het als eerste Kamerleden deze blog lezen en denken we gaan tegen stemmen. Stel dat ze toch voor stemmen, meld je je weer aan dan ?

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 22:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Pia Dijkstra: "Iedere Nederlander is moslim tenzij hij bezwaar maakt".
Wat kan daar nou tegen zijn?

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 20:31 | 7

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 20:31
Of iedereen speelt automatisch mee met de staatsloterij, als je dat niet wilt dan moet je je afmelden!? KNETTERGEK zijn....

Ps. Zou een hersentransplantatie bij DrumPiet zin hebben?

JI-HAAT | 31-01-18 | 21:06

@JI-HAAT | 31-01-18 | 21:06
Ik dacht dat hij hem al achter de rug had.

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 21:22

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 21:22 |
LOL
Btw. Lewis Ik heb nog geen antwoord op mijn mailtje naar Esther de Lange CDA-EU over haar opmerking over internet.
Wel een bevestiging na 2 weken dat hij ontvangen was.

Roadblock | 31-01-18 | 21:26
▼ 4 antwoorden verborgen

En straks hebben we in Nederland heel veel orgaandonoren en dan zegt Europa dat Nederland die moet delen met de andere Europese staten waar de burgers hun organen wel voor zichzelf houden en niet aan hun staat moeten afstaan.

avod | 31-01-18 | 20:30 | 2

Volgens mij is dat al zo. Als je nu een nier krijgt, is het goed mogelijk, dat die uit het buitenland komt.

Carmelita | 31-01-18 | 20:32

Hier een orgaan en pensioen... bevalt dat nou gepensioneerd op je 58e?

ZureJoop | 31-01-18 | 20:37

Tuurlijk heeft Pia de NPO mee. Ex-werkgever van die autocue nieuwslezeres.

Basil Fawlty | 31-01-18 | 20:30 | 3

Stond zowaar een goed stuk vandaag in NRC dat de gekleurdheid van de promotie van dat hele lijkenpikkerij circus in twijfel trok.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:40

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:40
Linkje mijn beste?

Basil Fawlty | 31-01-18 | 20:45

Basil Fawlty | 31-01-18 | 20:45 |
Paywall

Roadblock | 31-01-18 | 20:52

Mooie sier maken met andermans organen. Pia Dijkstra is een soort horror-socialist.

Ferdo76 | 31-01-18 | 20:29

Mensen zijn gewoon te laks, dan maar zo. Als ik mijn boete niet betaal komen ze zelfs mijn levend karkas halen, dus hoe zo. Maar via paspoort ophalen verplicht een keuze maken wellicht beter dan dit.

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 20:28 | 7

@Hemmenaar7 | 31-01-18 | 21:03
Juist lakse mensen zijn vaak donor. Te laks om op te letten bij het oversteken, en hup, hersendood.
Jij zou blij moeten zijn met lakse mensen.

Lewis Lewinsky | 31-01-18 | 21:21

@ geenspam | 31-01-18 | 21:16
waarom, voor jonge mensen met een leven aan de dialyse bijvoorbeeld, zou ik zeggen.
@Roadblock: nee, ik ga geen mensen een schuldgevoel aanpraten, prima (wel jammer) als ze nee invullen,
maar ja, ik zie het graag geregeld voor de lakse (ben ikzelf ook erg, niet in deze) medemens. Gewoon hup, ja tenzij, dan moet je maar de Nee invullen anders, of verplichte keuze bij paspooort ophalen oid (klinkt mij net iets beter in de oren dan dit), of iets anders, maar de grote lakse kudde die nu niets invult, daar moet imo iets mee gebeuren.
@Lewis: nou... ik ben ook eigenlijk wel blij met mezelf... EN in deze met motorrijders schijnt. Maar ik hoop geen donororgaan nodig te hebben, noch ken ik ze.

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 21:50

Want, orgaandonatie is al eeuwen normaal? En heeft ook niets met geld, kapitalisme en de maakbare samenleving te maken? Oke dan, 'verplicht keuzes maken'. Voorkomen we zeker de 'vergrijzing' en 'opwarming van de aarde' mee.

Luivend | 31-01-18 | 23:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Moet de vraag natuurlijk niet hier stellen, maar hoe zit dat nou met bijv een toerist of seizoensarbeider die in Nederland iets krijgt?
Valt die ook onder die wet? Of alleen Nederlanders? En ben je ook Nederlander als je twee paspoorten hebt? En wie maakt dan de selectie in een ziekenhuis incl de controle of een patient wel Nederlands is. Of ben je ook als buitenlander gewoon de klos als je hier bijna dood in een ziekenhuis terecht komt?

ZomaarEen | 31-01-18 | 20:28 | 2

Sterker nog, iedereen die de taal niet spreekt hoeft zich hier niet druk over te maken. Het is politiek, en hele gore propaganda,

Luivend | 31-01-18 | 23:02

Ben je Nederlander als je 2 paspoorten hebt, helaas wel ja. De info gaat in diverse talen verspreid worden waaronder Pools, Arabisch, enz. Dus wellicht voor iedereen die hier woont.

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 23:24

Donorwet = moderne lijkenpikkerij. So simpel is het.

Zwiebelmaus | 31-01-18 | 20:22 | 6

Zwiebelmaus, nee hoor, de heren artsen van o.a. het Rembrandt schilderij lieten veelal lijken pikken voor hun anatomische lessen. En op o.a. die kennis is de huidige gebaseerd.

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 20:57

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 20:57 |
Het ging toen zelfs wat verder. Argelozen werden meegelokt en gewurgd. Het gevolg van vraag en aanbod. Men vond zelfs boobytraps uit om grafroof te voorkomen de z.g. cemetry-guns.( Een Surinamer zou zeggen Setti-Gon).
www.totzover.nl/media/filer_public/91/...

Roadblock | 31-01-18 | 21:20

@ Roadblock | 31-01-18 | 21:20
thanks! interessant, en cool weetje die guns!

Hemmenaar7 | 31-01-18 | 21:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk. Laat Pia de hik krijgen met haar linkse akela-hoofd.

Jan Passant mk2 | 31-01-18 | 20:22 | 4

Oetsdom
Hadden due dialyse patienten maar niet zoveel zout moeten eten. Dat lijkt me een nig beter plan.
Wat een domme lege opmerking!

ratelaar | 01-02-18 | 07:01

Ik ben donor (ondanks dat het niet mag van mijn geloof) en tegen deze wet. Het is een erg zware keus geweest. Ik ben nu echter op het punt dat ik liever dood ga dan dat ik mogelijk een orgaan krijg van iemand die niet bewust donor was. Daarnaast wil ik eerlijk gezegd aan bepaalde mensen ook geen orgaan afstaan. Vreemd genoeg wordt daar niks mee gedaan, maar is het best makkelijk om een wet als deze in te voeren.

Daarnaast worden mijn gedachten en zorgen nu gereduceerd tot een 'Ik hoop dat je ook iets krijgt/wat ben je vreselijk' als je tegen deze wet ben. En dat terwijl ik al jaren donor ben. Het voordeel is dat ik nu ook vanuit de andere kant na ben gaan denken of ik donor wil zijn. En het antwoord is nee totdat ik kan kiezen aan wie ik wil donoren.

Al ben ik waarschijnlijk te lui/vergeetachtig om me weer af te melden als donor: Ik riep dit namelijk al sinds het begin van de discussie over deze wet bedenk ik me nu. En ik ben nog steeds donor. En daarom weet ik ook zeker dat ik niet de enige ben die onvrijwillig donor is, en dankzij deze wet ook blijft.

Halveneger | 01-02-18 | 07:51

@Halveneger | 01-02-18 | 07:51

Welk geloof is dat, als ik vragen mag? Ik vraag me namelijk af welk oer-oud boek verbied om een techniek te gebruiken die pas millennia later ontwikkeld is...

Opslag Medium | 01-02-18 | 11:33
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl