Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Beven en draaien

,,Ik richt mijn pijlen nu eens niet op de NAM en de overheid, maar op deze twee oliebedrijven, die eigenlijk in het Groningse gasveld de grootste partijen zijn."

Social

Het lijkt of de burgemeester van Loppersum opkomt voor zijn burgers, maar hij draait hen een rad voor ogen, en volgt daarna de oude lijn van het partijkartel. De staat probeert 99,5% van de gasbaten te houden, terwijl het alle schade afschuift op de oliebedrijven, zoals minister de Pous op 4 oktober 1962 al aankondigde in het Kamerdebat. 

Iedereen weet dat de NAM een joint venture is van Shell en ExxonMobil. Volgens de Mijnwet verantwoordelijk, maar de NAM is een bliksemafleider voor de politiek tijdens problemen, en de NAM is een sterfhuis zodra de gasbel op is. De staat geeft een delfvergunning af en neemt het meeste geld aan en is daarmee een opdrachtgever en uitbater die zich verschuilt achter haar aannemer. In 2014 waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen al over een risico op 118 doden.

Kamp deelde 1,2 miljard uit, noemde het “heel veel geld”, terwijl er een paar honderd miljard euro aan aardgasbaten zijn geweest. Hij deelde een half procent uit. De politieke kaste besteedde elf miljard aan aardgasbaten voor een hogesnelheidslijn zonder Fyra en nog eens vijf aan een Betuwelijn waarvan het Duitse deel pas in 2024 verwacht wordt. 

Kamp hervormde meer dan jaarlijks de schadeafhandeling, die nauwelijks uitkeerde aan bewoners. Momenteel is er geen protocol, omdat minister Kamp probeerde het ministerie van EZ in plaats van de NAM de schade af te laten handelen. Het kastje en de muur. Dat verbetert de onafhankelijkheid totaal niet, want beide partijen hangen aan het infuus van koolwaterstoffen. Er wordt nu niets betaald.

Er is een directe relatie tussen gaswinning, bodemdaling en aardbevingen. Zaken die in 1963 al gepubliceerd zijn door ingenieur Meiborg. Die mening was ongewenst en jarenlang verketterd door de NAM en de Staat. Serieus praktisch onderzoek volgde pas in 2015. Bouwregels over aardbeving bestendig bouwen pas in december 2015, die zijn afgelopen zomer al aangescherpt.

Flat Tire
De voorspelling van Meiborg was volledig logisch verklaarbaar. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Als je langzaam de lucht uit je fietsband laat lopen, merk je daar eerst enige tijd niets van tijdens de rit. Vanzelf komt het moment dat de druk te laag is, en het gat in de weg niet meer wordt opgevangen en de velg een schok krijgt vanaf de onderliggende bestrating.

Precies hetzelfde gebeurt in Groningen. Decennia lang is het gas uit het poreuze (zwakke) gesteente gehaald. De eerste dertig jaar zonder beving. Dat gas zat daar op gigantische druk, die een dragende werking had voor drie kilometer aan bovenliggende aarde. Het gas werd verwijderd en het wachten op het instorten is begonnen. 

Social

Sinds 2010 is de gaswinning gehalveerd en het aantal bevingen verdrievoudigd. Als je de druk langzamer uit een fietsband laat lopen, zal je iets later geconfronteerd worden met een oncomfortabele rit. Je weet echter zeker dat het moment komt, en je weet zeker dat als de velg de scheve straatsteen raakt de klap even hard zal zijn. Dit beleid is zinloze symboolpolitiek.

Dat de staat nu open staat voor een productieverlaging is niet vreemd. De crisis is voorbij, er is geld en het gasprijs is laag. Hetzelfde gas later uit de grond halen levert op de lange termijn meer geld op. Bepalend voor bodemdaling inclusief aardbevingen is hoeveel gas er in totaal gewonnen wordt, niet het tempo.

Stoppen met gaswinning is helaas ook niet zaligmakend. Dat heeft niets met leveringszekerheid te maken, maar met hoeveel gas er al uit de bodem is. De fietsband is al behoorlijk leeg, die bevingen komen er sowieso. De oorzaak van de aardbevingen is een halve eeuw naartoe gewerkt, alleen een stukje toeval, de aanleiding ontbreekt.

Fakenews over bevingsdieptes
In de nieuwsvoorziening over de beving gaat een aantal zaken gruwelijk mis. Een detail is het ANP, dat schrijft dat “uit metingen van het KNMI blijkt” dat de aardbeving op drie kilometer diepte was. Dit is onjuist. Zulke extreem ondiepe bevingen zitten zo dicht op de aardkorst, dat uit de informatie van seismografen niet meer nauwkeurig de diepte te bepalen is. 

Aangezien de gasdelving vooral op drie kilometer diepte zit en de gaswinning de oorzaak is van de bevingen is het een aanname, een afspraak uit 1986 om al deze bevingen administratief een diepte van drie kilometer mee te geven. Zie ook de KNMI tabel waar alles netjes op de 3,0 staat. Die ,0 komt uit de duim. De aardlagen, gasbel en samenhangende bevingen zijn niet zo vlak.

Nog veel belangrijker is het totaal ongeschikte gebruik van de Schaal van Richter. Bij de laatste aardbeving van zijn meerdere huizen fors beschadigd. Ze mogen niet meer bewoond worden en deel is niet meer te redden.

Binnen de Schaal van Mercalli wordt een sterke aardbeving met zulke schade aan een beperkt aantal huizen ingedeeld bij VIII tot X, recht tegenover 6.0 tot 6.9 van de Schaal van Richter. De formule van de Schaal van Richter corrigeert alleen voor de afstand tussen epicentrum en seismograaf. Hoe verder het meetinstrument van de beving staat, hoe kleiner de uitslag van de naald.

Daarvoor moet een correctie worden uitgevoerd, zodat iedere seismograaf uitkomt op dezelfde magnitude van de beving in het epicentrum. Daarna kan met het tijdsverschil tussen gemetenbevingen de positie van het epicentrum bepaald worden. GPS positiebepaling werkt op dezelfde gedachte.

De Schaal van Richter zegt alleen iets over de hoeveelheid energie in het epicentrum. Niet de hoeveelheid die aankomt bij de dichtstbijzijnde woning. Christiaan Huygens publiceerde in 1690 al hoe golven zich voortplanten. Daaruit kan je afleiden dat de energie zich verdeeld over de omgeving. Hoe groter de afstand, hoe minder groot de trilling en versnelling. 

Aardbevingen worden ingedeeld t/m 70 km als ondiep, 70 tot 300 als middelmatig, en bij meer dan 300 km als diep. De aardbevingen van Groningen zijn met maximaal drie kilometer extreem ondiep. Dat geeft recht boven het epicentrum schades die vanuit de waarde van de schaal van Richter niet wordt verwacht. Net zoals een strijker in de hand veel meer pijn doet dan eentje op de grond.

Toch deze ongeschikte schaal blijven toepassen, is het probleem bagatelliseren. De zwaarste aardbeving uit de Nederlandse geschiedenis was in Roermond. 5.3 op de schaal van Richter. Dankzij de diepte van 15 km geeft dat maar 4% van de energiedichtheid op maaiveld, ten opzichte van dezelfde beving op 3 km diepte. 

Veel beter zou zijn als het KNMI en ANP alleen nog communiceren in de maximale versnelling van de grond op maaiveldniveau. Dat bepaalt namelijk via de tweede wet van Newton hoeveel kracht op de woning komt. Dan pas worden bevingen eerlijk vergeleken. 

Nog belangrijker is het tempo waarop ziekenhuizen, scholen en huizen aardbevingsbestendig worden gemaakt. Nederland blijft hangen in haar gedoogcultuur voor bestaande bouw, waar de fysica geen boodschap aan heeft. Nieuwbouw moet voldoen aan de nieuwe regels, maar de meeste kinderen zitten in oude panden. Thuis en op school.

Een premier die praat over schadevergoedingen, beseft niet dat de ramp pas begint. 

Eerst technisch oplossen, dan financieel praten.

Social

Reaguursels

Inloggen

Als alle NAM CEO's en topbestuurders nou gewoon midden in het aardbevingsgebied gaan wonen. Nee niet af en toe, in principe elke dag. Als beginnetje.

kloopindeslootjijook | 14-01-18 | 20:02 | 1

Uitstekend en praktisch idee, niet alleen de topbestuurders, ook het kader daaronder. Problemen worden heel anders als je geliefden er mee te maken hebben.

O2Neutraal | 15-01-18 | 10:20

Dit keer gaat het over Groningen, straks over overvliegende vliegtuigen of gemakende windmolens of chemische rotzooi die een gele poederlaag op je auto achterlaat 's nachts.
Goed opletten hoe dit wordt opgelost, hoe de regering en belanghebbenden profiteren van andermans ellende en of dat opzij geschoven wordt. Kijken waarmee ze weg kunnen komen. Volgende keer ben jij aan de beurt...

kloopindeslootjijook | 14-01-18 | 19:59

Hoe meer Zielen, hoe meer verdriet.

Bijna alle problemen in Nederland worden veroorzaakt door de enorme bevolkingsdruk, waar dit land onder gebukt gaat.
Oók de problemen in Groningen.

Het Groningen-gasveld werd ontdekt in 1959 en is ongeveer 900 vierkante kilometer groot.
Dit komt neer op 1/3 van de oppervlakte van de provincie Groningen.

Dit gebied moet onbewoonbaar verklaard worden.
Alle mensen die daar nú wonen worden riant uitgekocht en gaan elders een huis bouwen.

Vraag: Als er 10 miljoen mensen in Nederland wonen, is er dan nog sprake van een probleem in Groningen?
Zo nee, waarom heeft geen enkele politicus het over het tegengaan van deze enorme bevolkingsdruk in Nederland?

Waarom is er geen partij in Nederland, die zich inzet voor maximaal10 miljoen Burgers in Nederland?

Ella | 14-01-18 | 19:44

15 jaar geleden bevond ik me in een kasteel in Frankrijk, in de Alpen bij de Zwitserse grens. Plotseling bewoog alles even en had ik het gevoel alsof ik op een centrifugerende wasmachine stond. Het was in een fractie van een seconde weer voorbij maar het liet een vreemde indruk achter. Alsof alles even vloeibaar was geworden. De volgende dag las ik dat er een aardbeving in Marokko was geweest. op zo'n 1300 kilometer afstand. De illusie dat de grond onder ons stabiel is, werd meteen teniet gedaan. Ik kan me goed indenken hoe ze zich in Groningen voelen. Alsof je ieder moment door de grond verzwolgen kan worden.

D. G. Narrator | 14-01-18 | 18:48

Wat mij opvalt is dat er geen deskundige is die verteld dat grote delen van Groningen uiteindelijk zullen wegzakken dwz onbewoonbaar worden.
Niet dat het belangrijk is bij politiekern maar toch..............

rein9576 | 14-01-18 | 14:31 | 1

DEN HAAG - Dat de afwikkeling van de schade van de aardbevingen in Groningen al maanden stil ligt, is niet de schuld van Groningen zelf. De lange kabinetsformatie is de boosdoener, erkent premier Mark Rutte.

Serieus............ al vanaf 1960

rein9576 | 14-01-18 | 15:12
-weggejorist-
D.Ormin | 14-01-18 | 14:03

Op z'n best is half Groningen zo meteen kapotgerenoveerd. Kapotrenoveren, kent u die uitdrukking?

mozaard | 14-01-18 | 13:37

Groningers profiteerden vroeger ook van de mijnen. Dus dat gezeur moet eens stoppen. Laat onverlet dat de schade gecompenseerd moet worden. Mensen moeten veilig kunnen wonen. We hebben de wetenschap dat de bodem gaat zakken (blijkbaar al sinds de jaren 60 bekend) lang verdrongen en nu krijgen we de rekening. Deze kun je beter nu voldoen dan nog maar eens de boel op zijn beloop te laten. Groningers zijn mijns inziens verder veel te slap om Den Haag te laten voelen dat het hen menens is. Blokkeer het Binnenhof en haar ministeries, leg de NAM plat. Met 1000 auto's kom je een heel eind en die moeten toch makkelijk te vinden zijn. Wetsdienaren die dit lezen hoeven trouwens niet bij me thuis te komen. Verloren tijd en moeite.

reddeloos verloren | 14-01-18 | 13:19

Volgens Eva zou Wiebes zich dus moeten laten leiden door de grond.
Mag ik Eva er op wijzen dat de lage gronden van ons leefgebied over het algemeen voor een groot deel bestaan uit op water gewonnen grond.
Pas sinds omstreeks 5000 v.Chr. vindt men hier min of meer consistente landbouw en spreekt men van min of meer vaste bewoning.
Nothing lasts forever en niets of niemand is groter dan de geschiedenis.
Zo ook de (permanente) bewoning van bepaalde leefgebieden der mensheid.
Ook na de gaswinning uit groningse bodem zal de daar aanwezige mensheid zich af moeten blijven vragen of het slechts hebben van droge voeten genoeg motivatie is om daar te blijven wonen.
Evenzo zal bv een deel van de mensheid wat hier ruim beneden de zeespiegel leeft zich altijd moeten blijven afvragen of ze daar waar slechts achter hogere zeewering droge voeten mogelijk zijn wil blijven wonen als die zeespiegel nog eens drastisch stijgt.
Lulverhaal natuurlijk maar wel leuke film/serie van gemaakt.

D-Fens_1963 | 14-01-18 | 12:20

Aalders spint er garen bij: Als Nationaal Coördinator Groningen heeft Alders een 32-urige werkweek. Daar krijgt hij een maandsalaris van ruim 7800 euro voor. Daarnaast ontvangt hij een aan de functie verbonden representatievergoeding van 403 euro per maand, zo liet zijn woordvoerder onlangs nog weten.

vluchtelingallergie | 14-01-18 | 12:19

Het is een heel makkelijke rekensom. Als de schade aan de Groningers (welke gewoon vergoed moet worden) groter is dan de glasbaten...... moet je ermee stoppen.
Slimme wetenschappers kunnen dat punt vast wel uitrekenen. Snel vrede met Rusland sluiten en daar goedkoop gas gaan importeren. De leidingen liggen er al en in de koude oorlog gebeurde dat ook gewoon al. Met een jaar of 30 zullen we ook dat niet meer nodig hebben.

Oepsie1234 | 14-01-18 | 12:02

Eerder las ik dat de "export naar china van afgedankt plastic stopt. China wil dit plastic niet meer". Wij blijven hier zitten met een hele berg plastic.

Kunnen we dat niet omsmelten en als plamuur de grond in Douwen?
Win Win ...
Ideetje?

Het Licht | 14-01-18 | 11:27 | 5

Niet erg. Van dat plastic kan je bakstenen maken. Past in het laatje van 'aardbeving bestendig bouwen'.
Materiaal erin terug duwen lijkt me niet o.k. En te laat. Schade is al geleden.

gaffelbaard | 14-01-18 | 11:41

Als slechte grap vind ik uw idee hier wel op z'n plaats.
Voor de rest; het is hier geen ideeënbus.

D-Fens_1963 | 14-01-18 | 11:45

@D-Fens_1963
Je hebt ook helemaal gelijk.
Beschouw het maar als grap.
Als idee drop ik deze tegel nogmaals bij Joop.

Het Licht | 14-01-18 | 11:52
▼ 2 antwoorden verborgen

ExxonMobil, Shell, en de NAM moeten door de overheid gedwongen worden om de leeggehaalde aardgasvelden voltepompen met water en afdichtings mud. De knullige coördinator Alders die al 470 miljoen heeft uitgegeven aan onzin en commissies direct vervangen door een bekwame techneut. De 1.4 miljard dividendbelasting uitkeren voor de schade in Groningen inplaats van aan de hoofdverantwoordelijke Shell. Tevens Kamp aansprakelijk stellen voor zijn wanbeleid.

Goedverdoemme | 14-01-18 | 11:24

Vijftig jaar geleden hadden we een stel zuilen. Die allemaal met elkaar in wisselende samenstellingen de regeringen vormden. Iedereen vond het best. De problemen worden pas sinds de jaren negentig erkend maar werd er nog steeds vrij weinig aandacht aan besteed. Dus dan nogmaals de vraag op welke partij de Groningers al die jaren hadden moeten stemmen?

knutsel_ | 14-01-18 | 11:21 | 1

Den Uyl heeft nogal wat miljarden m3's gas aan België en Italië verkocht voor kruimels om dit daarna op te maken aan PVDA idealen :-)

Oepsie1234 | 14-01-18 | 12:05

Rutte. 'Het is klip en klaar dat de mensen in Groningen het recht hebben op compensatie van hun schade.'

Wiebes zei: 'Als iemand schade heeft, heeft die recht op een schadevergoeding.'

@Feynman.
Las jij het ook? Rutte kondigt aan dat hij niet alle schade gaat vergoeden.

Rutte sprak over (nadeel)Compensatie. Wiens over schadevergoeding.
Het verschil tussen die twee begrippen is dat in geval van nadeelcompensatie de overheid niet verplicht is om alle schade te vergoeden.
Rutte is een oneerlijk en onrechtvaardig type die over lijken gaat, ten gunste van de staatskas zijn kont presenteert naar bedrijven (vergelijk: homo hoer), en vervolgens schijt op de burgers.
Ik hoef het niet te voorspellen. Hij heeft het zelf al aangekondigd.

Rutte zal Groningse gedupeerden met een deel van de schade laten blijven zitten.

gaffelbaard | 14-01-18 | 11:18 | 1

Ronduit schandalig dat dit zolang duurt. Geef alvast een 'voorschot' zodat de getroffen mensen verder kunnen met hun leven.

Discussieer mee in de Forum voor Democratie groep op Facebook.
www.facebook.com/groups/ForumvoorDemo...

Arch enemy | 14-01-18 | 11:06

Die Groningers; wat een stel kleinburgerlijke lieden. Onze Grote Nobele Leiders in Brussel, Den Haag, Parijs en Bonn hebben er voor gezorgd dat de EU grenzeloos is. De Grote Nobele Leiders die er voor gezorgd hebben dat het er eeuwige vrede, voorspoed en free roaming is in de EU. Ook voor die klagende Groningers. Die Groningers die nu klagen over een beetje aardbeving hebben de mogelijkheid om als zij niet elders in de EU proviciestaat Nederland willen wonen zij zich in een andere EU proviciestaat kunnen vestigen.
En dan die schandalige zelfzuchtigheid door te eisen dat de gaskraan dicht moet. De miljarden die met het gas worden binnengehaald worden vooral gebruikt om de werkelijk in nood zijnde mensen in de zuidelijke EU provincies te helpen. Aardbevingen? Wat dachten die Groningers van de proviciestaat Italië? Daar heb je echte aardbevingen. En als je als Groninger zo nodig daar in Groningen in jouw kleinburgerlijk bestaan wilt blijven dan zou je naar Merkel kunnen zeggen, ‘Wir shaffen das’.
Groningers, maak Rutte trots door je neer te leggen bij het onvermijdelijke waar je voor gekozen hebt bij de laatste verkiezing en trek jouw conclusies. De EU, één volk en één natie.
Afsluitend:
Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now?
If I go there will be trouble
And if I stay it will be double
So come on and let me know

forecastle | 14-01-18 | 11:06

Een ding is zeker: Als die gasvelden onder Het Gooi hadden gelegen dan was iedereen allang schadeloos gesteld. Tot op de laatste scheve villa-steen.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:04
-weggejorist-
Jan Passant mk2 | 14-01-18 | 10:47 | 3

nu 3 maal Rutte, beste kabinet na WOII, neo-liberaal, ieder voor zich en wij voor het grootkapitaal, is het volk al zo verdeelt dat het inderdaad al.. ieder voor zich heeft eigen gemaakt. En het 'na mij de zondvloed' van D66 erbij, (vandaar dat we nu ook Alexander Penthouse in Scheveningen vooral in beeld moeten houden) gaan in 2018 de stenen en nog meer stenen verder de grond in. De enigste zorg van de Regenten in Den Haag is om het gepeupel, plebs alias het volk de mond te snoeren en heel democratisch voor elkaar te laten zorgen.

Die dividend belasting vermindering voor het grootkapitaal.. daar zit een gasluchtje aan.

fikkieblijf! | 14-01-18 | 10:43

Hoop niet dat er binnenkort een reaguurder "Eersttechnischoplossendanfinancieelpraten" opduikt.

Watching the Wheels | 14-01-18 | 10:40

Groningers zijn genaaid, maar ja als je ook braaf 50 jaar PvdA stemt krijg je dit ook. Wat dat betreft hebben ze zich heel onderdanig opgesteld jegens Den Haag en het partijkartel. It takes two to tango blijkbaar.

martymcfly | 14-01-18 | 10:38 | 1

Maar ze hebben wel het hoofdkantoor van de PTT in Groningen gekregen, "wat een einde maakte aan den spreiding van den rijksdiensten". www.digibron.nl/search/detail/012dfce...

Watching the Wheels | 14-01-18 | 10:44

De overheid verwacht voor 2018 ongeveer 285 miljard aan inkomsten en denkt 277 mld aan uitgaven te hebben. Even ter illustratie.

Bigi Bana Boy | 14-01-18 | 10:23

We hadden dit decennia geleden al kunnen zien aankomen. En dan doel ik op het stoppen van de aardgaswinning op zich en niet zo zeer op de aardbevingen. Maar we hebben fijn economisch achterover geleund op de aardgasbaten en moesten het zo nodig ook exporteren, want geld verdienen. Leuk natuurlijk, maar hét probleem nu is de enorme beving die het mislopen van 10 miljard (..) Euro aan aardgasbaten. Heeft er iemand ergens nog wat geld liggen mense? Want dit gaan we echt merken. Dit zijn geen bedragen die je zo maar opvangt. Serieus, dit gaat grote gevolgen hebben voor het hele land.

Bigi Bana Boy | 14-01-18 | 10:17 | 1

We hebben een staatsschuld van 480 miljard, pleur maar op de stapel.

sarcastro | 14-01-18 | 12:41

Ik mis nog de opmerking dat we over laagcalorisch gas praten en dat onze ketels daarvoor zijn gemaakt. Overstappen op ander gas gaat niet 123. We moeten dus wel blijven doorpompen tot we massaal een ander initiatief hebben. Correct me if I wrong

Risingson | 14-01-18 | 10:16 | 3

Klopt. Er zijn forse investeringen nodig om geïmporteerd gas dusdanig te bewerken dat het in Nederland bruikbaar is.

Bigi Bana Boy | 14-01-18 | 10:26

Klopt inderdaad deels. Echter toen het aardgas er ineens was was (met name het westen) in no time aangesloten. Toen kon het wel snel...

Een stikstoffabriek om geïmporteerd gas geschikt te maken voor de huidige CV ketels had er overigens al lang moeten en kunnen staan. De bouw is echter tegengehouden door Rutte II (Kamp) om onduidelijke redenen.

Het is onwil... waarschijnlijk voornamelijk gebaseerd op de enorme schadebedragen die Nederland moet betalen aan Shell en Exxon vanwege het niet langer nakomen van de afspraken die gemaakt zijn in het (eeuwigdurende) concessie contract met deze partijen......

swuinm71 | 14-01-18 | 10:26

Gas mengen is eenvoudig en op grote schaal extreem goedkoop. Daarna tijdelijke tussenopslag in zoutholtes, wordt overigens op kleine schaal al gedaan. Alleen de luie lummels in Den Haag moeten dat eens echt aanslingeren. Maar ze prutsen maar wat aan.

Oepsie1234 | 14-01-18 | 12:11

Zendgraaff die een socialistisch betoog hield tegen prepaid energie. Van Rossum die het opneemt voor La Halsema. En nu Feyman die zich aansluit bij een social media actie van de SP. En wederom weinig weerdstand in de reaguursels. Waar zijn nu al die rechtste reaguurder om te waarschuwen voor het linkse gevaar? Geenstijl begint een links bolwerk te worden. De meeste reaguurders hebben het alleen nog niet door...

vrijstijler | 14-01-18 | 10:13 | 6

Ook linksen hebben weleens een goed idee en er is (m.i.) niets op tegen om dàt dan te steunen. In de 2e kamer doen ze niets anders dan prima voorstellen van de PVV wegstemmen alléén maar omdat ze van die partij komen.
Het zou moeten gaan om de inhoud en *niet* om de partij.

Lupuslupus | 14-01-18 | 10:41

Oh het moet rechts zijn, anders mag het niet op GS? Beetje een Joop-reactie vind je niet?

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:02

De meeste reaguurders die ik ken zijn converted. Zien de nadelen van links, in mijn geval van psp en daarna GroenLinks. De discrepantie tussen beleid en werkelijkheid op het gebied van de integratie en de Islam is stuitend en heeft voor andere inzichten gezorgd. Raar genoeg ben ik wel anti godsdienst en republikeins gebleven. Of ik dus links of rechts ben weet ik niet. Eerder progressief dan de zittende linkse macht der regenten die nog jaren op sleutelposities hun onverkozen beleid doordrukken. Kijk naar hoe de Zweedse feeks gekatapulteerd wordt. Geprepareerd als ambtenaar en falende wethouder ( www.parool.nl/amsterdam/van-der-laan-... ). Ik ben tegen een zittende macht die geen vooruitgang wil of anderen uitbuit. Zie Groningen. Marktwerking wil op dossiers die er niet voor ingericht
zijn; zie zorg, onderwijs, openbaar vervoer.
We zijn een handelsnatie. Ik ben tegen het groeiende corps ambtenaren en voor vrijheid van meningsuiting. Van Rossem nam het niet op voor la Halsema maar lacht zich aan de zijlijn stuk om de vlucht domme ganzen die voorbijtwittert op het moment dat zij ietwat naar het midden kruipt in haar ambitie om burgemeester te willen worden.
Ik heb schijt aan D’66 dat in hoog tempo de geschiedenis van de PvdA herhaalt. Zij doen in 10 jaar wat een ander in 50 jaar deed; je uitgangspunten idealen verloochenen.
Nederland is geen Amerika. Wij zijn tientallen malen socialer. Niemand is daar bereid om belasting te betalen om hun sociale problemen met o.a. het enorm groeiende aantal homeless people op te lossen. Nederland zou meer Zwitsers mogen zijn. Daar wordt het beleid echt mede bepaald door de burgers. Sociologische experimenten zoals islamisering en migratie worden daar tegen gegaan als blijkt dat het niet werkt ipv het Zweedse en Franse model. Dus links ja. Maar vooral GeenStijls. Overal roeren waar het stinkt.

ristretto | 14-01-18 | 11:03
▼ 3 antwoorden verborgen

De Groningers worden vern**kt door de overheid. Zij verdienen onze steun. Ze moeten wel doorpakken nu, want na 21 maart 2018 stopt de regering het dossier weer in de la.

Janneus | 14-01-18 | 10:10

Als overheid behoor je voor de bevolking op te komen en ze niet met een kluitje het riet in te sturen nadat je hun provincie hebt geplunderd en met de baten allerlei begrotingsgaten en wensen te financieren. Potje breken, potje betalen. Geen discussie en graag een beetje vlot.

devil13 | 14-01-18 | 10:05 | 1

Yep, helemaal mee eens. Gewoon niet kinderachtig zijn want er is jaren enorm veel geld verdiend met dat gas. Nu gewoon ff de beurs trekken.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:07

De Groningers met schade hebben slecht en goedkoop gebouwd. Dat mag nooit beloond worden met een greep uit de kas. Bah, vervelende lieden.

van Oeffelen | 14-01-18 | 09:56 | 6

Ja, ik lees het als sarcasme.

Luivend | 14-01-18 | 10:32

Domme reactie, die woningen stonden er al voordat het veld ontdekt was. Hoezo beloning?

Implants | 14-01-18 | 10:42

Veel woningen zijn van voor het gas.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Aangezien de bevingen het gevolg zijn van de gaswinning, en de gaswinning nog gewoon doorgaat, zullen de bevingen alleen nog maar toenemen. Ondertussen wordt de rest van de provincie volgebouwd met windmolens van 230 meter hoog.
Groningen is fucked en Nederland vindt dat wel best zo.

pollens | 14-01-18 | 09:52 | 1

Komt omdat het comfortabel ver van de Randstad ligt. De bobo's merken er zelf niks van, dan was het wel anders geweest. Dan was elk mini scheurtje vergoed.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:09

Goed stuk, Feyman! Soms ben je net een journalist, maar dan wel goed.

BigSmoke | 14-01-18 | 09:47

Doorpompen, helemaal niets onder en boven Groningen.

Johan_Voorhaar | 14-01-18 | 09:46

"Gewoon" iedereen uitkopen met de aardgasbaten en het gebied onbewoonbaar verklaren. 1 grote groene long van maken.
Stoppen met het leveren van goedkoop gas aan Italië, en de gasvoorziening alleen voor NL bewaren. Alle aardgas baten stoppen in aanschaf ontwikkeling van duurzame energie om ook aan het eind van de gasbubbel zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Andersdenkend | 14-01-18 | 09:43 | 1

Strak plan... op papier. Ik weet niet of alle Groningers nou perse happy worden van onteigening en het verlies van hun 'heimat'. Ik weet ook niet of de rest van Nederland wel zo blij zou zijn met duizenden furieuze Groningers.

sarcastro | 14-01-18 | 12:36

Als we nu eens met al die miljarden die door de roverheid in de zieligheids industrie worden gepompt Russisch gas kopen dan… oh wacht…mag niet van Euro Muppets want Putin.

Nalek | 14-01-18 | 09:33

De regering en de bedrijven in dit verhaal opereren net als multinationals. Alles afkopen met geld, oorzaken niet aanpakken en schijten op argumenten van tegenstanders. Groningers zouden zodoende argumenten moeten gebruiken die over menswaarden gaan, niet over geld. En dan ook de zielige mensen erbij betrekken, anders werkt het niet. Mee blijven lullen over materiële schade helpt niet, je moet 'ze' civiel aanklagen op grond van 'bedreiging van leefomgeving', 'angst' en 'beperking van levenskwaliteit', het liefst in een collectief. Geld is waar 'ze' alles mee afkopen, dus je moet zaken aankaarten die niet in geld zijn uit te drukken en per huis/gebouw een paar jaarsalarissen aan immateriële schade gaan claimen. Dan valt er ooit wel een kwartje, of niet; maar het is een betere kans dan meegaan in kapitalistische afkoopsommen en vervolgens weer in je bek gescheten worden.

Luivend | 14-01-18 | 09:27 | 2

Op welke manier heb je dan een betere kans? En spreek je jezelf niet ontzettend tegen? Jou idee is dus om een zielig verhaaltje uit de grond te stampen waar je zelf dan een prijskaartje aan hangt die nergens op is gebaseerd om op die manier meer geld te krijgen?
Waar precies moeten de miljarden vandaan komen om iedereen tevreden te houden? Kom dan eens met een realistisch bod. Hoeveel is genoeg?

Zoon van Boer | 14-01-18 | 09:44

Bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord. Daarna pas over geld praten.

Luivend | 14-01-18 | 10:43

Ook nog zo een mooi gegeven: Er is al een half miljard uitgegeven , hoorde ik bij La Jinek, aan onderzoeken en instanties die iets onderzoeken mbt de Groningse Aardbevingen. Lees eigenlijk : volop zakken gevuld. Links en rechts profiteren van de geldstroom. Kan allemaal. Maar geen cent naar de Groningse bevolking die er stapelgek van wordt. Triest !

Koffie ? | 14-01-18 | 09:24

@Lupuslupus | 13-01-18 | 23:02 Crowdfunding voor een top-advocaat om de Staat aan te klagen. Pfffff .= Het Pikmeerarrest. Niet geheel toevallig ook in Noord-Nederland. De Staat is in haar handelen net zo onfeilbaar als de Paus. De Trias politica werkt enkel wanneer dat weinig kost.Een burgeroorlog kan tijdelijk soelaas bieden. Daarna gaat het weer ouderwets zijn gangetje
@Happy People | 14-01-18 | 08:39 Wat is het alternatief voor de VVD?=Zelfstandig nadenken en bij de Gr 2018 lokalo

gnor | 14-01-18 | 09:20 | 1

Pikmeerarrest is dat niet toevallig Sorgdrager en Donner.

gato | 14-01-18 | 11:08

Het topic "Fuck Groningen, hier met dat gas" is bijna drie jaar oud. Het lijkt nu eeuwen geleden. Iemand in het Westland zal zich terugdenkend vast een beetje geschaamd hebben.
www.geenstijl.nl/3802131/fuck_groning...

Hoen | 14-01-18 | 09:19

Er staat vast wel ergens een flink gebouw in het bevingsgebied.
Nu nog even de regering en tweede kamer het goede voorbeeld van de EU laten volgen en om de maand in Den Haag en dan weer een maand in het bevingsgebied te laten werken.
Is het probleem zo uit de aardbodem verdwenen.

Petrus Poortwachter | 14-01-18 | 09:05

Laten we anders een referendum houden en de politiek vervolgens vrij van consequentie met de uitslag jongeleren?
.
#ChangeWeCanBelieveIn!

Parel van het Zuiden | 14-01-18 | 08:53

Mooi artikel.

En toch zou ik wensen om voor een nog completer beeld een overzicht te hebben hoe die gaswinning/verbruik is verdeeld de afgelopen jaren. M.a.w.: hoeveel % naar de diverse buitenlanden (en tegen welke prijs/% onder de marktprijs), hoeveel naar de diverse bedrijfstakken en hoeveel % uiteindelijk naar de NL consument met z'n gasfornuis en verwarming (incl hier de wel betaalde belastingen, accijnzen heffingen enz).

filibuster | 14-01-18 | 08:52 | 1

Ik heb FTM ook al gevraagd om een gedegen onderzoek uit te voeren met name naar de geldstromen.

swuinm71 | 14-01-18 | 09:13

@Happy People | 14-01-18 | 08:39

Keuze zat. Niet aan mij om dat voor u te bepalen. Ik benadruk slechts wat veel Nederlanders niet lijken te snappen. Als je ontevreden bent over het huidige beleid moet je niet op de partijen stemmen die al 30jaar vorm en steun geven aan dat beleid. Hou het makkelijk voor uzelf. Alleen het onthouden van uw stem heeft al effect. Het alternatief bepalen is stap twee.
.
En anders gewoon doorezelen, toch? Lekker tegen dezelfde steen oplopen, maar dan wel stil.
.
Buitengewoon ergelijk namelijk, die vvd, pvda, cda, d66 stemmers met hun “kritiek”. Je hebt godverdomme nog geen jaar geleden voor voortzetting van dit soort beleid gestemd. Take some fucking responsibility for you choices...

Parel van het Zuiden | 14-01-18 | 08:50 | 4

"Je hebt godverdomme nog geen jaar geleden voor voortzetting van dit soort beleid gestemd. Take some fucking responsibility for you choices...". Game Set en Match!

Nalek | 14-01-18 | 09:28

"Als je ontevreden bent over het huidige beleid moet je niet op de partijen stemmen die al 30jaar vorm en steun geven aan dat beleid", Hoe juist. In het algemeen is men bang voor verandering en het onzekere. Men kiest liever voor het vertrouwde en zekere en worden daarbij elke keer weer vertrouwd in de bek gescheten.

ruisvoorn | 14-01-18 | 10:22

Pareltje je hebt het nog steeds!
Maar godverdomme?

D-Fens_1963 | 14-01-18 | 11:28
▼ 1 antwoord verborgen

En die bijstandsfamilie uit Wassenaar is een van de grote aandeelhouders van de Koninklijke Shell en dus ook van de NAM. Ze laten de scheuren in hun nieuwe huis door de Groningers betalen. Oooooh wat zijn ze betrokken?!

RobertS | 14-01-18 | 08:43 | 2

Onze betrokken grootgraaiers

rechtsdwalendeautist | 14-01-18 | 09:52

Maar hun eigen huizen en paleizen worden betaald door de burgers.

gato | 14-01-18 | 11:10

Mijn complimenten voor dit artikel.

Gezien de luiheid van de overige media om zaken eens goed uit te zoeken worden er nogal wat onwaarheden gepubliceerd op internet en met name TV.

Dit is een voorbeeld van hoe het wel moet....

Laten we hopen dat Rutte het leest voor hij zo op buitenhof poep gaat praten.

swuinm71 | 14-01-18 | 08:39 | 2

Die heeft zijn Marketing-praatje allang klaar.
Het is verkiezingstijd!

Petrus Poortwachter | 14-01-18 | 09:07

Die lult er zich straks weer uit. neusje weer langer.

gato | 14-01-18 | 11:18

Tsja de import van islam en Europese autocratie subsidiëren moet ergens van betaald worden. Problemen met de politieke geldhonger en hoe die gestild wordt?
.
Kijk eens naar uw eigen gedrag. Op 15 maart bijvoorbeeld...
.
Vvd, d66, pvda, cda bij uw kruisje? Gewoon even uw bek houden. Gewoon stil...

Parel van het Zuiden | 14-01-18 | 08:28 | 6

Ongeldig stemmen.
Luivend | 14-01-18 | 09:15
.
Weet u wat er met ongeldige stemmen gebeurt? Nee hè? Nou ik zal het u vertellen. Die stembiljetten worden op een stapel gelegd en worden alléén meegeteld voor de *opkomst*. (Tijdens het stemmen tellen altijd dolle pret over alles wat men op het biljet schrijft èn het daarmee ongeldig maakt. Volstrekt nutteloos dus maar ach, men heeft zijn hart gelucht). Dus dan kun je net zo goed thuis blijven. Of voor de gemeenteraad op een lokale partij stemmen.

Lupuslupus | 14-01-18 | 10:33

@Lupuslupus:
Ja, dat weet ik allemaal prima. Doch zou u het woord 'ongeldige' kunnen vervangen door 'geldige' en klopt uw verhaal nog steeds. Ik zie de geldige stemmer precies zoals u beschrijft; geteld voor de opkomst en iedereen heeft zijn hart weer gelucht om weer vier jaar te kunnen zeuren hoe het allemaal niet gaat zoals men wilde. U snapt nu hopelijk waar ik vandaan kom met mijn ongeldige stem: ik zeik zónder er in geloofd te hebben, dit achterlijke geloofsstelsel genaamd 'democratie'.

Luivend | 14-01-18 | 10:40
▼ 3 antwoorden verborgen

Grappig: klimaatverandering door de mensheid staat niet onomstotelijk vast, maar er worden tal van maatregelen genomen en miljarden besteed om het tegen te gaan.
De gevolgen van de gaswinning daarentegen staan onomstreden vast, maar de overheid bagettiseert alles en onderneemt nauwelijks aktie.

Leffe Blonde | 14-01-18 | 08:11 | 1

Vrij logisch. De klimaat maffia verdíent geld terwijl het gedoe in Groningen geld kóst.

hustler01 | 14-01-18 | 09:37

Nog wat opmerkelijke dingen:
Per hersteld huis gaat er meer geld naar het daarvoor opgezadeld ambtenaren apparaat dan naar de daadwerkelijke herstelkosten ..
CItaat van Wiebes:"Ik heb in Groningen ook gezegd dat als je mij tien maanden op een schadeclaim had laten wachten, had ik waarschijnlijk minder mild gereageerd dan veel Groningers". De praktijk: Groningers die een lawaaiprotest tegen Wiebes 'liken' op FB krijgen politiebezoek.
Toen de provincie Groningen wat geld tekort kwam door een lullige spaarrekening in Ijsland verkochten ze hun aandelen Essent aan RWE, die daar een te hoog bedrag voor betaalde waarvoor ze als tegenprestatie een kolen-centrale in de Eemshaven mochten bouwen, iets wat in het RWE thuisland, Duitsland, niet meer was toegestaan ..
Nadat zowel een hogesnelheidstrein als een magneettrein bij het vuilnis werden gezet kreeg Groninen van ene Eurlings ( ja, die ) als compensatie 700 miljoen om de verbinding van de A7 te verbeteren. Met als resultaat een stad die in twee stukken wordt verdeeld, een verplaatsing van de files van de A7 naar de stad zelf en , daar ging het om, een vlotte verbinding tussen Rotterdam en Hamburg/Bremen. De Stad/Provincie moeten daar zelf ook nog geld op toe leggen ook!
Vaak herhaald is het plan om CO2 op te slaan in het leeg rakende veld om tegendruk te geven. Van energieleverancier naar vuilnisbak, dat is een lekkere beloning. En of het nu verstandig is om CO2 in een instabiele bodem te proppen? Trouwens niet voor het eerst dat Groningen als vuilnisbak wordt gezien: men meende in het verleden ook al hier radioactief afval in de bodem te kunnen dumpen.

Nou ja, de lijst kan nog veel langer, maar het punt is wel gemaakt. Na de verovering van onze provincie in 1594 is er enkel roofbouw gepleegd door die Hollanders.

noorderling | 14-01-18 | 07:49 | 1

Goede tegel.

O2Neutraal | 14-01-18 | 10:08

Heel goed stuk. Pure machtsmisbruik en verschuilen achter het systeem. Wat kan de rest van nl bevolking doen? De boel plat leggen en zegge. Overheid nu ga je het regelen !!

franck7020 | 14-01-18 | 06:42

Breek gewoon al die oude huizen af en bouw beving-bestendigde huizen, veel schade zie je aan oude huizen die het vrijwel niet waard zijn om keer op keer te herstellen.

CleanUpTime | 14-01-18 | 03:36 | 2

En wie gaat dat betalen? Dat is namelijk zo’n beetje het hele punt. Al enkele jaren.

Stormageddon | 14-01-18 | 03:39

Beetje kort door de bocht om cultureel erfgoed (voor zover van toepassing) maar gewoon met de grond gelijk te maken, Nederland is al zo zwaar gesaneerd

sarcastro | 14-01-18 | 12:22

hear hear! Ik woon in Groningen stad en mocht blij zijn (!) dat mijn schade werd vergoed 2 jaar geleden omdat ik buiten het aardbevingsgebied (postcodegebied) lag... Alsof die trilling daar rekening mee houdt

Carnage_pinata | 14-01-18 | 03:09

Pijnlijke terzijde is dat de NAM dit weekend een enorm Jaarlijks terug kerend Bedrijfsfeest heeft in het Theater in Assen.Het kan niet op zal ik maar zeggen.

JustaFreak | 14-01-18 | 03:00

Sinds het uitbreken (en verliezen) van de grote aardappeloorlog heeft Groningen al zijn relevantie verloren. Voorstel; Volgens de meest breed te vinden schattingen kost de muur tussen Amerika en Mexico een kleine 10mlj per km. Volgens enkele lijnen op google maps is de provinciale grens tussen Groningen en Friesland/Drente zo'n 120km (waarvan zeer grote lengtes grens gevormd worden door wateren, en het eventueel rechttrekken van grenzen buiten verschiet is gelaten).

Dat is dus zeer ruim berekend 1,2 miljard oftewel nog eens 0,5% om een muur om Groningen heen te bouwen. Vervolgens al het linkse tuig, economische vluchtelingen en ander Nederland hatend sissend gespuis op verplichte permanente airbnb uitwisseling met de overgebleven normale Groninger sturen, de gaskraan open en ik hoef nooit niet op inductie te koken.

Zetten we Jenny in als grensbewaking, want dan durft het hele land haar wel te helpen aangezien de zelfbenoemde culturele progressieve zelfbevlekkende elite in het eerder benoemde sinkhole zit. Win-win-winst?

Passion Of The Goat | 14-01-18 | 02:30 | 1

Als jij het maar goed hebt en veilig kan wonen, een politicus? Zwak-zwak-zwakst!

Implants | 14-01-18 | 10:52

Feynman... deze column is van een uitzonderlijke klasse. Zeer goed onderbouwd met feiten uit de jaren zestig, die aan de malaise ten grondslag lagen. En met steekhoudende argumenten. Het doet mij ook goed dat er talrijke reaguurders zijn die opkomen voor de inwoners van Groningen en het leed van de getroffenen niet bagatelliseren.

hoogstetijd | 14-01-18 | 02:27

De opgelopen schade moet indien aantoonbaar veroorzaalt door gaswinning gewoon betaald worden. Enige verwijt aan de Groningers: stop met net doen alsof jullie nooit een euro hebben gekregen van die gasgelden. Jullie hebben er net zo van gevreten als de rest van Nederland. Dat die debiele overheid het drie maal aan niets en meer multikul heeft uitgegeven kunnen we verder niks aan doen. Maar jezus, het is net of jullie winst willen maken op de schade. Verder absoluut kut handelen van de Nam en de politiek. Kijk Mark de Nobele Ridder zich opeens opwerpen als redder in nood. Had je jaren geleden al moeten doen, labbekak.

Dagdief | 14-01-18 | 01:56 | 2

Gelukkig is het aandeel feiten in dit artikel nogal hoog. Helaas geeft u in uw reactie niet aan hoeveel % van de aardgasbaten in Groningen zijn uitgegeven. Van de FES gelden is dit nog geen 0,5% van de overige baten, van de overige baten ongeveer 2%. Als je dat uitzet tegen het aantal inwoners in Groningen komen we er nogal bekaaid af. Bij het criminele af zeg maar....

Dus we kregen wel de lasten maar veel te weinig van de lusten.

Dan mag de rest van Nederland nog blij zijn dat we tot nu toe zo aardig zijn gebleven....

swuinm71 | 14-01-18 | 08:31

Daar klopt geen hout van. Groningen heeft veel minder besteed gekregen dan welke andere provincie dan ook. Kijk alleen al naar de infrastructuur. Groningen heeft altijd zwaar netto betaald voor dat gas. En nogmaals: Lag dit gasveld onder de Randstad dan had iedereen zijn schade direct vergoed gehad.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:14

In Groningen is toch verder niks te halen. Het gas is het beste wat daaruit voortkomt.

EmilioEsteves | 14-01-18 | 01:41 | 1

Als je dat vindt, mag je er ook de juiste prijs voor betalen.

Beste_Landgenoten | 14-01-18 | 11:15

Als Nederlander ga je je schamen hoe met landgenoten omgegaan word.
De Limburgse ziekte is ook in Groningen uitgebroken.
Na de kolenwinning kon jan met de pet ook verrekken.
3 maal raden wat jan met de pet in Groningen na de gaswinning te wachten staat.
Tijdens de crisis had voor betrekkelijk weinig geld de woningen hersteld en verstevigd kunnen worden.
Mijn mening is dat wij als Nederlanders opkomen voor elkaar in nood.
We laten ze in Zeeland niet meer verzuipen. ( delta werken )
En we laten de Groningers niet zakken !

captain-caveman | 14-01-18 | 01:36 | 1

Mijn man is constructeur en zegt dat er geen huis last hoeft te hebben van een aardbeving, indien goed gebouwd.
Dus NAM aan de gang, neem je verlies een keertje en geef die mensen behoorlijke huizen.

gato | 14-01-18 | 08:41

Ik vind koken op inductie stukken minder dan op gas, maar ik ben toch blij dat we recentelijk zijn overgestapt. Al was het alleen maar uit solidariteit met de Groningers, die tot nu toe door Den Haag gruwelijk in de steek zijn gelaten.

MickeyGouda | 14-01-18 | 01:04 | 3

Ik vind inductie loken fijner dan op gas.

gato | 14-01-18 | 08:38

Mensen die zeggen liever op gas te koken dan inductie koken volgens mij stiekem nooit en hebben moeite met verandering. Er zijn nul voordelen van gas tov inductie.

hustler01 | 14-01-18 | 09:44

Ik heb ook een jaartje op inductie gekookt en geef ook de voorkeur aan gas, maar goed, de beslissing om gas in de ban te doen is al genomen geloof ik, dus uiteindelijk zal ik er toch aan moeten geloven ben ik bang, Overigens denk ik niet dat het boycotten van gas nou echt de Groningers helpt hoor, als wij het niet afnemen verkopen ze het wel aan het buitenland.

sarcastro | 14-01-18 | 12:14

Hilversum werd als eerste Nederlandse stad op het aardgasnetwerk aangesloten. Ironisch is het niet?

knutsel_ | 14-01-18 | 00:45 | 1

Ironisch inderdaad. Maar op dit moment onbelangrijk. Eerst de schade van de Groningers vergoeden en de veiligheid waarborgen.

Lewis Lewinsky | 14-01-18 | 00:50

Allereerst een goed stuk, ik heb hier in de burelen vaker staan roepen dat er SCHANDALIG met de Groningers wordt omgegaan. Hoon was mijn deel. De klap gaat komen en die zal hard zijn en dan zullen de parlementaire enquêtes wel weer komen, "Hoe heeft dit kunnen gebeuren".

Wat Feynman overigens wel vergeet was dat Groningers na de start van de delving in 1964 niet op het aardgasnetwerk werden aangesloten, want.. zo stelde de NAM... zij waren 'onrendabel'. Pas in 1974 werden de eerste Groningse huizen op het gas aangesloten. Schandalig. In één woord... schandalig.

RenHoek | 14-01-18 | 00:35 | 1

Overigens... de meeste inwoners van Groningen werden door het Westen als klaplopers en verstokte communisten gezien. Die mochten best wel wat ellende genieten.

Wetende dat zij nu op een tikkende tijdbom zitten, worden zij alsnog genegeerd.... Bizar.

Daarbij heb ik geruchten gehoord dat een boring van Shell een tweede bel onder de huidige bel heeft ontdekt die nog groter van omvang is. Shell is echter gestopt met boren om een tweede nationalisatie te voorkomen. De huidige bel is voor 80% op waardoor zij het gasveld goedkoop zouden kunnen krijgen als de eerste bel opgepompt is.

RenHoek | 14-01-18 | 00:44

Bizar zinnetje in dat rapport van de Rekenkamer: "Aanvankelijk zijn door de minister van Economische Zaken (nu: EL&I) geen onderbouwende studies uitgevoerd om het gasrotondebeleid op te baseren. In 2010 heeft de minister weliswaar alsnog een studie laten uitvoeren, maar toen was er al voor € 7,2 miljard in de gasrotonde geïnvesteerd." Toch bizar dat ze een enorme toestand maken van 4 miljard bezuinigen en tegelijkertijd niet eens onderzoek doen naar nut en noodzaak als ze het dubbele uitgeven aan extra gaspijpleidingen www.rekenkamer.nl/publicaties/rapport...

Watching the Wheels | 14-01-18 | 00:32 | 1

Iemand van de Rekenkamer zei op t.v. dat ze maar 30% weten waar de Staat het geld aan uitgeeft,
Nou niet aan Groningen dus, waar wordt die 70% dan aan uitgegeven. Rekenkamer bonnetjes vragen, zou ik zeggen.

gato | 14-01-18 | 08:45

Ik denk dat de Shell-profiteurs flink onder de indruk zullen zijn van die protestfoto’s met daarop met half lege viltstiften gekladde leuzen. Ze zullen vanaf hun belastingvrije landgoederen er nog eens hartelijk om lachen en intussen nog een fles champagne open trekken op het afschaffen van de dividendbelasting waarvoor ook de scheefgezakte Groningse belastingbetalers mede moge opdraaien.

W.Smith | 14-01-18 | 00:30 | 3

+1

Watching the Wheels | 14-01-18 | 00:34

De stift is altijd half vol

SerTheFun | 14-01-18 | 00:49

Rutte: buitenlandse aandeelhouders eerst!
Rutte: jammer dat de dividendbelasting nu nul is, ik had die belasting nog verder willen verlagen, maar helaas is dat technisch niet mogelijk.

Jan Dribbel | 14-01-18 | 01:01

Allereerst hulde voor Feynman dat hij dit probleem aankaart en voor de technische uitleg.
Ik woon in Groningen en ken om die reden dan ook genoeg mensen die schade hebben en de problemen die daaruit voortvloeien. Financiële ongerustheid, omdat je huis "onder water" komt te staan of omdat het onduidelijk is of de schade wel gecompenseerd wordt. Angst voor de onveiligheid van iedereen in het gebied.

Sommige mensen hier in de panelen zeggen dat de Groningers het aan hunzelf te wijten hebben door hun stemgedrag. Dikke onzin zou een Groninger zeggen. In de jaren vijftig werd het eerste gasveld aangeboord. In 1960 was men euforisch over de enorme hoeveelheid (grootste veld van Europa) en zou het voor Groningen een enorme economische stimulans kunnen betekenen. Dat is nooit gebeurd. In 1986 vond de eerste grote aardbeving plaats en het duurde nog jaren voordat door de NAM erkend werd dat de gasboringen de oorzaak waren. Pas in 2012 komt de beving die iedereen wakker schudt. Dus op welke (kartel)partij hadden de Groningers al die jaren dan moeten stemmen? Wat niet als probleem erkend wordt komt ook niet terug in het partijprogramma.

Is de staat hiervoor verantwoordelijk? In 1810 voert Napoleon de zogenaamde mijnwet in. Dit houdt dat alle delfstoffen in de grond niet toebehoren aan de grondeigenaar maar aan de staat. Er is geen Koeweit aan de Eems om deze reden. De aardgasbaten zijn altijd naar de staat gevloeid.
Feynman stelt dat de problemen nu pas beginnen. Dat er een technische oplossing moet komen voordat Rutte over financieën moet praten. Daar wringt de schoen. Dat kan nog jaren duren. Daar hebben de Groningers nu niets aan. Ik zou pleiten voor onmiddellijke toezegging op volledige compensatie, ongeacht de kosten.

knutsel_ | 14-01-18 | 00:26 | 4

De NAM betaald niets of een scharrig beetje zodat de winst hoog blijft en de directeuren met bonussen hun zakken kunnen blijven vullen.
De schade zal de Nederlandse gemeenschap wel op moeten hoesten.

botbot | 14-01-18 | 00:49

Dit keer helemaal met je eens knutsel, goed betoog.

Ruikbaard | 14-01-18 | 00:56

Stukje geschiedenis, inzicht en een topconclusie.

LuckyGirl | 14-01-18 | 01:26
▼ 1 antwoord verborgen

Goed stuk, waarde Feynman. Hulde!

Lewis Lewinsky | 14-01-18 | 00:22 | 3

Mee eens!

Watching the Wheels | 14-01-18 | 00:34

ook mee eens!

Einde van de Domheid | 14-01-18 | 00:40

20/20

LuckyGirl | 14-01-18 | 01:27

Het Koninklijk Nederlans Meteorologisch Instituut.
Een staatsbedrijf met 200 zeer dik betaalde banen.
Met technologie van 93 terrabite aan geheugen voor de snelle berekeningen.
Die hele club is niet in staat om een regenradarkaartje te produceren voor de komende 5 à 6 uur.
Die club zou een paar kilometer de grond in kunnen kijken? Dacht het NIET !!!!

bodemloos | 13-01-18 | 23:40 | 1

Vergeet niet het fake nieuws over dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. KNMI is gewoon het zoveelste (semi-)overheidsinstituut wat braafjes naar de pijpen van de Gevestigde Orde danst. Drama als het belastinggeld oplevert, downplayen als het belastinggeld dreigt te kosten. En de kutburger? Die mag dokken en z'n bek houden!

Xirdalan | 14-01-18 | 00:34

Ik word altijd erg pissig van deze hele kwestie, ten eerste omdat ze de bewoners van dat gebied een rad voor ogen draaien en vervolgens niet afdoende compenseren. Ten tweede omdat al het geld wat wordt verdiend met het leegzuigen van onze bloedeigen grond wordt gespendeerd aan nog meer ambtenarij (Den Haag, EU, VN), allerlei feministische onzin, NOS propaganda, Afrika, 'asielzoekers' en nog veel meer van dat soort onzalige narigheid.

Als je nou een halve provincie onbewoonbaar maakt voor wat centjes, betracht dan in ieder geval wat transparantie en rechtvaardigheid. Wat mij betreft halen we de guillotine uit het vet.

sarcastro | 13-01-18 | 23:26 | 1

exact. het ergste is de verspilling waarhaan dit gratis geld besteed is. wat ook erg is, allemaal ridders voor de Groningers staan op. realiseert iedereen zich dat bij het stoppen van gaswinning, al die hobbies ergens anders van moeten worden betaald?

Ir. Wilhelmus | 13-01-18 | 23:33

De Eerste Golfoorlog was de Eerste Olieoorlog:
Saddam Hoessein stond te dicht bij de grootste olievelden ter wereld.
De Tweede Olieoorlog, met 9/11 als een tweede Pearl Harbor
(Gebouw 7 van het WTC werd opgeblazen van onderop om 5 uur in de middag op 9/11/2001), op instigatie van de Saoedies,
gaf de VS de kans meer greep te krijgen op de olie in het Midden-Oosten,
terwijl de binnenlandse olieproductie sinds 1971 hardnekkige daalde.
Echter, deze vlieger ging niet op, het M-O verzonk in chaos.
Door olieschalie slaagt de VS er nu iin de macht van OPEC te ondermijnen.
Dat is goed voor de geo-politiek van de VS,
maar economisch raakt het kan noch wal.
Groningen speelt hierbij verder geen rol van betekenis.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 23:25 | 2

Groningen is onder Maria van der Hoeven (CDA) belangrijk onderdeel geworden van de gasrotonde dromen van de Kabinetten Balkenende. Het CDA heeft met de PvdA voor meer dan 8,2 miljard euro geinvestereerd in een onnodige gasrotonde in Nederland www.rekenkamer.nl/publicaties/rapport... natuurlijk heerlijke opdrachten voor de Bouwend Nederland bedrijven die we nog kennen uit de Bouwfraude. Kan iemand eens uitzoeken of die aardbevingen misschien komen doordat er in de zomer wellicht gas in het veld gepompt wordt dat er wellicht in de winter weer uitgehaald wordt of werkt het zo niet? Als er ook gas in gaat steeds, zou dat de ondergrond dan extra instabiel kunnen maken?

Watching the Wheels | 13-01-18 | 23:44

Niet PvdA maar VVD had dat moeten zijn (Balkenende I tm. III was met de VVD), alleen B4 was met PvdA.

Watching the Wheels | 13-01-18 | 23:47

Onaards nieuws: Op Sputniknews.com: een item over twee meteorieten (from outer space) die vol blijken te zitten met water en de basisbenodigdheden om leven te laten ontstaan. De wetenschappers zijn dolenthousiast.

Eeuwig..Op..Vakantie | 13-01-18 | 23:17 | 3

Nou fijn hoor. Maar daar hebben de Groningers niets aan.

Lupuslupus | 13-01-18 | 23:19

Jawel daar kun de Groningers gaan wonen.

kaasfondue | 13-01-18 | 23:25

Kunnen. En dan rustig het gas er verder uitpompen.

kaasfondue | 13-01-18 | 23:26

Niet minder maar meeeeer oppompen, en t xtra geld mag dan naar berstel & preventie. Iedereen blij

F#ckingAwesome | 13-01-18 | 23:11 | 4

Watching the Wheels | 13-01-18 | 23:15
De roebel is al weer snel aan het stijgen tegen de dollar.

Eeuwig..Op..Vakantie | 13-01-18 | 23:37

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 13-01-18 | 23:37
Olie wordt afgerekend in dollars en de prijs blijft laag doordat de VS veel gratis geld ter beschikking stelde (Quantitative Easing van de FED), waardoor ze projecten konden starten die nauwelijks winst hoeven te maken (bijna geen kosten). Veel van die schalieputten draaien verlies, maar ze kunnen die verliezen ook weer makkelijk financieren tegen bijna 0% rente. Het is een geopolitiek spel (financial wars). Als die roebel stijgt dan zou het wel eens kunnen dat ze steeds minder roebels voor hun olie en gas krijgen.

Watching the Wheels | 13-01-18 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

Kabinet Balkenende (1, 2 en) 3 heeft de productie in Groningen weer vergroot en alle inkomsten uitgegeven aan het bouwen van wegen (Elco Brinkman CDA, Maximen Verhagen CDA, Bouwend Nederland) en bijna gratis gas voor tuinders, geen OZB, geen milieubelastingen www.powned.tv/artikel/tuinders-betale... . Daarnaast ging 50% van de gaswinning naar de export eveneens voor een habbekrats en de opbrengst ging naar buitenlandse militaire missies die ook om controle op olie en gas gingen (overigens zonder VN-mandaat, waarbij door Balkenende onderzoeken lang werden tegengehouden nl.wikipedia.org/wiki/Commissie-David... ). Jaap de Hoop Scheffer werd hoofd van de NAVO en hield zich niet aan de gemaakte afspraken met de Russen, vertelde hij afgelopen week. Balkenende liet Brinkman ook nog even de ABP pensioenen uitgeven 925.nl/archief/2009/02/05/pensioenfond... aan ondersteuning van de Amerikaanse hypotheekzeepbel die door Bush gestart was na 9/11 in mei 2002 www.youtube.com/watch?v=QYvtvcBKgIQ om de oorlogen in Afghanisan en Irak te bekostigen. "Either you're with us, or you're with the terrorists". En dan nu de Groningers in de kou laten staan, stelletje t* Gristenen!

Watching the Wheels | 13-01-18 | 23:09

Ze maken elkaar helemaal gek daar in Groningen. Feitelijk is er natuurlijk nauwelijks iets aan de hand, behalve dat ze die schade gewoon vanaf het begin ruimhartig hadden moeten vergoeden.
Er ontstaat daar nu een soort massahysterie, waardoor mensen zich, heel begrijpelijk, onveilig voelen. Zo werkt de mens nou eenmaal. Maar ondertussen is er nog geen serieus incident geweest.

logisch | 13-01-18 | 23:06 | 11

Is het ook niet gewoon een overlevingstechniek?
Ik weet uit eigen ervaring dat je wanneer je een goed inlevingsvermogen hebt, je behoorlijk neerslachtig kan worden.
LuckyGirl | 13-01-18 | 23:31
.
Ja als je het niet kunt loslaten heb je inderdaad een probleem. Wellicht helpt dan de beredenering: 'ik kan hier persoonlijk helemaal niets aan doen dus is het nutteloos om mij hier druk over te maken'.

In dit geval betreft het de inwoners van de provincie Groningen: het is voor hen een drama maar ik kan er niets aan/tegen doen. Als er b.v. een landelijke petitie zou komen, teken ik beslist.

Lupuslupus | 14-01-18 | 11:26
▼ 8 antwoorden verborgen

Het lijkt mij trouwens vreselijk om in Groningen te wonen EN al diverse aardbevingen te hebben meegemaakt. Je gaat toch niet één nacht meer zorgeloos slapen?

Het is natuurlijk een grote schande dat de provincie Groningen helemaal *niet* heeft geprofiteerd van de gaswinning maar nu wel de grote schade ondervindt.
Dat druist in tegen alles wat een normaal mens 'eerlijk' vindt. On.be.grij.pe.lijk dat de Groningers dat al die jaren geslikt hebben en nooit in colonne naar Den Haag zijn gegaan. Kijk eens wat de Friezen met een heel klein groepje voor elkaar hebben gekregen.
En Groningers niets doen dan een beetje klagen wanneer je huis instort.... Een gecoördineerde actie of acties hadden al jaren geleden moeten plaatsvinden. Wáár in vredesnaam is de zo geroemde VOC-mentaliteit. Echt helemaal verdwenen?

Alle inwoners van de provincie zouden in ieder geval *dagelijks* het ministerie hebben moeten bombarderen met brieven, klachten, telefoontjes en noem maar op. Landelijke en plaatselijke radio en t.v. erbij net zolang dat ze er in Den Haag doodziek van zouden zijn worden. Crowdfunding voor een top-advocaat om de Staat aan te klagen. Pfffff

Lupuslupus | 13-01-18 | 23:02 | 1

Dat is helemaal niet onbegrijpelijk. Niet iedereen is zo'n geweldige activist als jij wolf. Ook is Den Haag behoorlijk ver vanuit Groningen, een onbetaalde vrije dag is het eerste. Het enigste wat helpt is goed organiseren, vanuit een induvidu begint men niet veel tegen de old boys. Een taak voor jou Lupus?

ruisvoorn | 14-01-18 | 10:43

Ach, zo heeft iedere provincie zijn problemen en gevaren. Een vliegramp bij Amsterdam met tientallen doden, ontploffingen bij Rotterdam, Moerdijk en Pernis met veel slachtoffers, honderden doden bij de kolenmijnen in Limburg, veel doden bij overstromingen in Zeeland, etc...
Wanneer we alle economische lasten en lusten per regio en provincie gaan afbakenen en verdelen is het einde zoek.

070 | 13-01-18 | 22:57 | 1

En vergeet die keukentrapjes niet in alle provincies.

piloot47 | 13-01-18 | 23:05

Tuurlijk willen ze blijven pompen.
We hebben verdomme wel een zorgstaat oogebouwd met een veel te goedkoop aan Italië geleverde gasbubbel.
Moeten niet hebben dat deze kortetermijn bubbel zomaar afgebroken wordt.. Beter een paar verzwakte boeren die zichzelf er wel weer bovenop helpen dan bezuinigen op sociale voorzieningen en dat daarmee een stelletje uitvreters aan de bak moeten..

Shithole.

schoon-schip-maken | 13-01-18 | 22:54

Zet allen de verwarming 'n paar graadjes hoger! De basisbehoefte nummer fucking één - namelijk veilig wonen zonder levensgevaar - voor de Groningers telt niet mee!
Zo lang als dit speelt sta ik er mega versteld van dat de kwaliteit van leven én zelfs mensenlevens op het spel staan en er wordt lekker doorgeboord. Ik ben geen Greenpeace aanhanger, maar zodra moeder aarde dit soort duidelijke signalen geeft wordt het toch tijd om de spullen in te pakken en een plan B te verzinnen of niet dan?!
Ongefuckinglofelijk wat een mooi land zeg!! 'Zum kotsen', zouden onze oosterburen zeggen.

Jasperados | 13-01-18 | 22:49 | 1

Je hebt het stuk niet goed gelezen.
Het maakt al geen fuck meer uit of er nog gas gewonnen wordt of niet.
De bevingen komen sowieso.

Roadblock | 13-01-18 | 22:59

De wet van de verminderende opbrengst doet nu in NL zijn intrede m.b.t. gaswinning (1960-2030). De kosten van de gaswinning stijgen als gevolg van schadelijke neveneffecten.
Dezelfde wet heeft zijn intrede gedaan in de VS m.b.t. tot olieschalie: schade aan het milieu, verontreiniging. Maar daar is het zelfs zo erg dat vanaf 2008 de winning van olieschalie alleen maar geld heeft gekost, een netto kostenpost is.
We zien weliswaar een stijgende olieproductie in de VS, maar we zien niet de netto-energie opbrengst, en ook niet het financiële plaatje.
Kortom, olie en gasindustrie is steeds meer gebaseerd op drijfzand.
De wet van de verminderende opbrengst is al volop van kracht in gas- en oliewinning. De hoogtijdagen van deze industrie liggen reeds ver achter ons.
Deze industrie is stervende, energetisch en financieel.
De economie wordt nog overeind gehouden door lenen tegen de toekomst, een toekomst met dalende energie opbrengsten.
Wat kan er fout gaan?

Rest In Privacy | 13-01-18 | 22:44 | 2

Alles zal fout gaan en de reden is de grenzeloze hoogmoed van de mens die denkt dat hij de aarde in bezit heeft - en *dus* het recht heeft om die te vernietigen -. De gevolgen zullen niet uitblijven.

Lupuslupus | 13-01-18 | 23:25

@Wolfwolf. wat een bijbelse doemprederikerij. Overigs u zit toch veilig in de Rijnmond?

kaasfondue | 13-01-18 | 23:28

Ben geen Gerrit Hiemstra, dus.. Maar bij aardbevingen vinden dikwijls ondergronds verschuivingen plaats, nadat een frictie 'opgelost' wordt. Niet om paniek te zaaien, maar elders in de wereld (bijv. Siberië) ontstaan 'sinkholes', juist vanwege het gebeef aan de oppervlakte en het plotseling instabiel worden van aardlagen. Vraag voor de geologische Gerrits op GS: zullen er in Gr. nooit 'sinkholes' kunnen optreden, vanwege al het ondergronds geschuif van aardlagen?

Eeuwig..Op..Vakantie | 13-01-18 | 22:28 | 7

Gloryhole?

LuckyGirl | 13-01-18 | 23:31

Het is niet zo dat het aardgas in een soort grot zit. Het zit voonamelijk in poreaus gesteente. De kans op sinkholes zijn niet zo groot. Die zijn trouwens meestal het gevolg van karstwerking. Voor zover ik weet zullen er geen ponoren zijn in Groningen.

miko | 14-01-18 | 00:03

Dan ben ik benieuwd wat er gebeurd als die ondergrondse verschuiving leiden tot sinkholes in Duitsland (Bremen/Hamburg).

JoyCee | 14-01-18 | 10:18
▼ 4 antwoorden verborgen

NL, of eigenlijk Den Haag heeft jarenlang geprofiteerd van het gasveld. Nu rammelt alles en heeft Groningen terecht recht op compensatie. Gaat dit komen uit de zakken van de betrokken bedrijven of wordt dit uiteindelijk via belastingen uit de zakken van u en ik geklopt? Open deur lijkt me... En voor de rest is het afwachten totdat er echt een grote klap komt en half Groningen onder puin komt te liggen... Nationale ramp.... Giro 555.... Willy komt langs..... Daarna het onderzoek.... Commissie.... Rapporten.... deskundigen.... Onderste steen boven.... Niemand verantwoordelijk te houden.... Kortom, het gebruikelijke verhaal. En niemand geeft een moer, gewoon omdat.

Alfred1977 | 13-01-18 | 22:24

Noorwegen heeft de aardgasbaten in een speciaal fonds gedaan voor de toekomst waarvan alleen de rente gebruikt kan worden.
Dankzij Joop den Uyl (socialist, PvdA) werd in Nederland de aardgasbaten direct in de economie gepompt door het ambtenarenapparaat fors te vergroten (nep werkgelegenheid) en sociale zekerheid (uitkeringen zoals arbeidsongeschiktheid die fors misbruikt werden door bedrijven die makkelijk en goedkoop van hun personeel afwilden).
En zoals in de politiek gebruikelijk is werd er niet gekeken naar de lange termijn, maar naar verkiezingswinst op de korte termijn. Na ons de zondvloed.
Nu hebben wij 1 miljoen ambtenaren en net zo veel uitkeringstrekker.
Als wij ophouden, of de gaswinning verminderen moeten wij ook iets doen aan ons overschot van ambtenaren en uitkeringstrekkers.
Er is altijd van uit gegaan dat Groningen een lege provincie was met nauwelijks inwoners en bebouwing en dat de schade wel mee zou vallen, en dat als het zou gebeuren dat Joop den Uyl allang dood zou zijn, en wij hem niks meer kwalijk zouden kunnen nemen terwijl decennia lang ambtenaren en uitkeringstrekkers hebben genoten van gratis geld.

Osdorpertje | 13-01-18 | 22:24 | 2

Vanaf de jaren zestig hebben we een flink deel van ons aardgas voor bijna niets aan Italië verkocht, dankzij de deal die minister Luns (KVP, communistenvreter, cryptofascist, populair want hij praatte zo grappig) sloot met dat land om toch vooral de Sovjet Unie dwars te zitten met hun goedkope aardgas dat richting Italië dreigde te gaan. Geopolitiek dus: Italië mocht niet in handen van de communisten vallen.

piloot47 | 13-01-18 | 22:53

Wat piloot zegt. En het feit dat men dag dat er vrij snel concurrentie zou omen van andere aardgasvelden en kernenergie.

miko | 13-01-18 | 23:59

Wat een geweldig goede uitleg. Dank daarvoor hr. Feynman!

Lupuslupus | 13-01-18 | 22:22

Ik woon in de provincie Groningen, m'n huis kraakte lekker mee met de laatste beving. En ja, ik vind ook dat Groningen schandalig behandeld wordt. Maar.......
We hebben het ook aan onszelf te danken.
90% vd Groningers gaat er nog steeds vanuit dat de overheid het beste met al haar burgers voorheeft en uiteindelijk het goede zal doen. Gevolg, we laten amper van ons horen. Bij demonstraties komt de zelfverklaarde provincie-roubadour met cowboyhoed en sik een liedje zingen. 20 mensen dragen beschreven stukken karton met zich mee. Nog eens 80 joelen wat, krijgen een kop soep en gaan tevreden naar huis.
Ik vraag me weleens af als er in de Randstad, laten we Rotterdam nemen, in een volksbuurt 50.000 woningen ernstige schade zouden hebben door fouten van de overheid. En dat daar dan niets aan wordt gedaan. Binnen een week zou de stad in de fik staan, rellen, werd het Binnenhof bestormd. Gewonden, ME, drama's. En binnen twee weken zou alle schade vergoed worden, plus bonus, plus excuses.
Groningers zuchten, kreunen, klagen en doen geen reet. En als er dan toch een groepje oproept tot feller protest, tot het blokkeren van de gaslocaties, dan zeggen de Groningers nota bene zelf dat dat ook weer niet hoeft, het moet vriendelijk blijven.
Je moet wel heel naief zijn om nu nog te denken dat vriendelijkheid werkt. Dan verdien je misschien wel de vergoeding die je krijgt: een glimlach, een belofte en verder niets.

RoBD=Skullfucker | 13-01-18 | 22:19 | 7
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 13-01-18 | 23:28

@ Lupuslupus | 13-01-18 | 23:17

Regeren is vooruitzien, niet onder Rutte. Morgen om 12:10 begint hij met een uur lang liegen en sterke maar loze beloftes uitkramen. dit een uur lang. Ook zal hij heel stellig zijn dat het nu goed gaat komen met de uitbetaling voor schadegevallen in Groningen en de Groningers zullen er weer massaal intuinen en 21 maart op VVD stemmen. Het is allemaal zo doorzichtig als de pest, mensen willen bedrogen worden.

Roze_bril_drager | 13-01-18 | 23:33

Klopt, ze luisteren nu weer na loze beloftes dat de afhandeling van de schade sneller moet volgens Rutte, laten zich onterecht hierdoor geruststellen en naar de benodigde centen voor herstel kunnen ze nog jaren zo niet geheel fluiten. Totaal naïeve instelling. Meer oproer is echt wel nodig.

Jan, Leiden | 13-01-18 | 23:46
▼ 4 antwoorden verborgen

Als Hollander die betaald heeft aan gas maar daardoor ook heel veel confort terug kreeg (mijn huis is warm!), zou ik willen bepleiten dat het nu de beurt is aan de Groningers. Mijn gas kwam van hen. Zij beleven aardbevingen. Dat is niet eerlijk! Maar zij hebben daar in het Noord-Oosten traditioneel al decennia lang PvdA of nog erger gestemd www.google.nl/search?dcr=0&ei=UXV... . Eerlijk zullen we alles delen toch? Jouw aardbeving is niet de mijne Trijntje www.voornamelijk.nl/oude-oost-gronings... !

Jan-Joris-Jaap-Joop | 13-01-18 | 22:19 | 3

Dit is een zaak tussen de overheid en de Groningers. En als de Groningers dit beleid van de overheid blijven slikken tja, wat kan de rest van Nederland daaraan dan doen? Niets.

Lupuslupus | 13-01-18 | 22:25

Het is "comfort". :)

Rest In Privacy | 13-01-18 | 22:50

Er is geen enkele prognose voor de komende aardbevingen wanneer je zou stoppen met gaswinning. Een geruststelling voor de Groningers is dat er vroeger al veel gasopbrengst onder de Groningse armen verdeeld is geworden. Uiteindelijk zit men daar al decennia met oververtegenwoordiging in de uitkeringsverdeling. En nog wil men niet verhuizen naar gebieden met werk.

VerderLezert | 13-01-18 | 22:18 | 4

Hoe kom je erop? Jij gelooft echt braaf wat vadertje staat je vertelt? In Groningen, Drenthe, Friesland woont 10% van de Nederlandse bevolking. Die 2% van de aardgasbaten hebben gekregen.
En met je arme mensen, de haven die nu bij Rotterdam wordt gebouwd, de tweede Maasvlakte, was goedkopen in de Groningse Eemshaven te bouwen. Inclusief de ontsluiting, iets wat het Noorden al jaren beloofd wordt. Ook de grote reders stonden hierachter om dat voor het de Eemshaven goedkoper bereikbaar is dan de Maasvlakte. Ging niet door, de, ik gebruik jouw woorden even, vond de arme mensen in Rotterdam die daar kunnen gaan werken belangrijker.
En hé, VerdertLezert, weet je waarmee de aanleg van die 2e Maasvlakte betaald wordt? Nou? Nou? Nou? Juist ja. Van de aardgasbaten. Met je opbrengsten verdeeld onder arme Groningers.

RoBD=Skullfucker | 13-01-18 | 22:30

Nou begint die Eemshaven de laatste jaren waarachtig ook een beetje te floreren. Binnenkort rijdt de Arriva-trein er zelfs naartoe. En het Google-data center zit er. Dat geeft werk aan zeker 3 Groningers. Voor de bewaking van de poort.

piloot47 | 13-01-18 | 22:38

Net of er alleen gas wordt geproduceerd in de noordelijke provincies en daarom juist die recht zouden hebben op de aardgas centjes. In Noord Brabant en Noord en Zuid Holland wordt er ook gas geproduceerd.

Boeloeboe | 14-01-18 | 03:38
▼ 1 antwoord verborgen

En we klagen maar en klagen maar in dit land.
En wat heeft Groningen 5 decennia gestemd? Precies: partijkartel. En wat gaan ze in maart in meerderheid daar stemmen? Precies: partijkartel. Het leereffect is bijkans 0 in dit land.

de Voorzittert | 13-01-18 | 22:14 | 3

Dat geldt helaas voor praktisch heel Nederland.

LuckyGirl | 13-01-18 | 22:37

Dus,wat een deel heeft gestemd maakt dat de rest er ook voor mag boeten??
Je bent gelovig zeker ? goed maakte ook heel de wereld af voor het gedrag van wat mensen.

miko | 13-01-18 | 23:52

@miko
Ik geloof niet dat ik ergens refereerde aan religie?! Wel aan een democratisch proces. Eerst op partijen stemmen, die vervolgens schade niet adequaat afhandelen om daar wederom op die partijen te stemmen. Niet 1x, gewoon 50 jaar lang.
.
Dat gezeur in Groningen, elk jaar weer. Is vermoeiend. Maar staat geheel in lijn met de rest van Nederland: anno 2018 is het zeuren en aangiftes doen. Daarom was de heroïsche Frieze blokkade ook zo’n verademing: Een fatsoenlijke, pragmatische actie.

de Voorzittert | 14-01-18 | 06:54

We hebben dat gas nodig, Groningers daarentegen...

ja hoor ! | 13-01-18 | 22:14 | 2

Stoken turf en zorgen voor hun eigen inkomsten.

VerderLezert | 13-01-18 | 22:19

.... kunnen jou missen als kiespijn. Jawel hoor.

piloot47 | 13-01-18 | 22:57

Eindelijk iemand die het echte verhaal verteld. De schaal van Richter doet vermoeden dat het om beperkte aardbevingen gaat, maar de absolute horizontale versnelling van de bodem gaat richting zware aardbeving. De verticale versnelling is daarbij ook nog eens groter dan bij reguliere aardbevingen. Tip: vergelijk de versnellingen in praktijkrichtlijn voor Groningen (NPR) maar eens met versnellingen in andere Europese landen. Dan zit je toch behoorlijk dicht tegen Italiaanse waarden aan. Daarbij geldt dat de normering voor nieuwbouw een stuk zwaarder is dan voor renovatie (referentieperiode van 15 jaar vs. 50 jaar).

Groentekip | 13-01-18 | 22:13 | 3

In Italië vallen er nogal eens doden. In Groningen niet. De vergelijking lijkt me daarom nogal overtrokken.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 22:19

In Groningen vallen NOG geen doden maar dat zou weleens rap kunnen veranderen. Want de grote klappen gaan nog komen.

Lupuslupus | 13-01-18 | 22:27

Het aantal doden in Stad zal vooral afhangen van welke kant de Martinitoren omdondert.

piloot47 | 13-01-18 | 22:41

Serieuze vraag, maar welke economische activiteit met risico's is toelaatbaar? Waar leggen wij de grens? Moeten we misschien Chemours sluiten? De Rotterdamse haven met de stinkboten? Kunnen we nog wel chemische treinen door het land laten rijden? Welke overlast is toelaatbaar, en welke niet?

flame_me | 13-01-18 | 22:11 | 3

Het antwoord is zoals altijd: dat weten we wanneer het te laat is.

LuckyGirl | 13-01-18 | 22:32

Overlast is toelaatbaar indien het risico beheersbaar is. E.e.a. hangt van de instantie die dit beoordeelt en van de belanghebbende partij die de overlast veroorzaakt. Zie inderdaad als voorbeeld Chemours.

Jorisendedraak | 13-01-18 | 22:39

Laat uitgeprocedeerde asielzoekers een pand in Groningen kraken en bied de huidige inwoners van Groningen een fatsoenlijke woning aan in een ander stuk +31 aan dat niet beeft. Dit klinkt als een win-win.

*duikt nu heel snel achter de bank*

ScumbaggusMaximus | 13-01-18 | 22:11

Leegzuigen dat wingewest beven doet het toch wel.
Maar wel 3 miljard die kant opsturen om alles te fixen en bevingsbestendig maken.
Als ze in andere plaatsen in de wereld bevingsbestendig kunnen bouwen kan dat hier ook

IkWilOokWatZeggen | 13-01-18 | 21:58 | 1

Bevingsbestendig. Dat word in groningen een beetje moeilijk op die klei/zandplaat.
Anders dan op de meeste plaatsen waar aardbevingen plaatsvinden is de ondergrond van Groningen slap.
Dit zorgt er voor dat kleinere aardbevingen juist destructiever zijn.
Kijk maar naar de beving in New Madrid. De grond kan hierdoor 'vloeibaar ' worden waardoor helegebouwen om kunnen lazeren.
Ik heb me altijd afgevraagd waarom het niet mogelijk is om gewoon zeewater er in te spuiten en of dat zou helpen. Iemand??

miko | 13-01-18 | 23:47

Eens. Gewoon wat aanvullende cijfertjes om de Staat (normaliter zou ik daar c.s. tiepen, maar het is nu juist die c.s. die ons uitlacht) recht in heur bakkes uit te lachen. Ons aardgas voor letterlijk een paar cent bij voorbaat te verkwanselen www.youtube.com/watch?v=8SOYvb3QpmA Die NAM: een staat in de staat.

Ons kent ons. T'rust.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 21:57 | 1

Tijd om te pitten, deze vergat ik te linken: aardgas-in-nederland.nl/nederland-aard... Die definitie van aardgasbaten: een deel van de lusten, maar wel alle lasten. Welkom in ons koninkrijk, stelletje medeburgers. En nu echt snel op tuk. Laterz!

Rest In Privacy | 13-01-18 | 22:11

Eigenlijk zou er eens een stevige wind moeten waaien daar in Groningen, zoiets als orkaan Irma.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 21:57 | 2

Gefeliciteerd: domste reaguursel van de dag.

piloot47 | 13-01-18 | 22:05

Je nick verklapt het al een beetje.
Maar toch mag je van mij aan hetgeen bij ons uit de bodem komt.

PresidenteDeConjovia | 13-01-18 | 22:09

Wens voor de gehele regering ; stel menselijkheid boven geld en laat mensen met 65 op pensioen gaan zodat ze nog even van het leven kunnen genieten... enz.enz.
Nederland het land van de linkse schapen ,het land waar je elke dag weer in je aars gebeukt wordt door leugenachtige politici , banken, Eu,enz.enz
Zo ben het weer even kwijt .....

Koning BongoBongo | 13-01-18 | 21:55

Een solidair Nederland binnen 3-2-1. oh nee
Misschien zoals de eu zegt; "In verscheidenheid verenigd" 3-2-1 oh nee
Eigen politicus eerst! jawel, roepen ze in koor

am*dam | 13-01-18 | 21:55

Nou. Zaterdagavond wordt weer ‘gezellig’!

Nacho_Vidal | 13-01-18 | 22:04

kweethetooknietbeter | 13-01-18 | 22:03 eens. Sympathiek geprobeerd

Hufterst | 13-01-18 | 22:15

kweethetooknietbeter | 13-01-18 | 22:03
Ach, Kwien heeft het zelf nooit uit kunnen voeren dus zo een schande is het niet. wat een grotesk en bar slecht nummer is dat zeg.

miko | 14-01-18 | 00:40
▼ 1 antwoord verborgen

Beetje verwarrend de comments....

Zijn die aardbevingen nou de schuld van PvdA, asielzoekers of zionisten ?

Bakito | 13-01-18 | 21:54 | 6

Area 52.
Area 51 is just a decoy.

LuckyGirl | 13-01-18 | 22:33

De Grieken! Poseidon in het bijzonder,

miko | 13-01-18 | 23:49

Nee van Geen Stijl. Wacht maar tot Bij1 uitelkaar spat. Dat zal in Amsterdam een aardverschuiving. geven. Zit er geen bel al is het maar een heel kleintje onder Zuid oost.

Jimmy200 | 14-01-18 | 00:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Kamp deelde 1,2 miljard uit?
Dat moet zijn: Kamp gaf 1,2 miljard terug.

LuckyGirl | 13-01-18 | 21:53 | 1

De NAM had ook vele miljoenen gereserveerd voor herstel van de schade. Rond de 80% is daarvan weer in eigen zak verdwenen naar ingehuurde bureautjes die weer werken voor de NAM. Daar zijn weer veel advies- en raadgevers rijk van geworden en zoals gewoonlijk is er nauwelijks iets besteed daar waar het uitgegeven had moeten worden. Het zou interessant zijn om eens het geldspoor te volgen van die 1,2 miljard die Kamp terug heeft gegeven aan de Groningers. Die cijfers zouden wel eens zeer ontluisterend kunnen zijn, maar eigenlijk zou niemand daar van opkijken.

Ruikbaard | 14-01-18 | 00:15

Wow. Goed stuk.

Hufterst | 13-01-18 | 21:49

We kunnen crowdfunden...

Pedronegro | 13-01-18 | 21:49

Misschien kan Canada wat penthouse,s beschikbaar stellen voor de Groningers.
-
Anyway, heavy huistrol berbaar is weer wakker en zal dit allemaal duiden in onderstaande comments in 3,2,1..

Rest In Privacy | 13-01-18 | 21:46

Zou er ook een beving hebben plaatsgevonden toen Sugar Lee Hooper uit haar scootmobiel donderde?

Nacho_Vidal | 13-01-18 | 21:45 | 1

Je bedoelt die de Chicxulubkrater heeft veroorzaakt?

PresidenteDeConjovia | 13-01-18 | 21:46

Mooi gebaar Feynman. Ik hoop echt dat dit probleem nou eindelijk eens tot een goed einde wordt gebracht, dit is gewoon waardeloos voor de Groningers.

Luckystriker | 13-01-18 | 21:44

Het begint al wel te borrelen in Grunn, zag repotage waar een gedupeerde opperde met trekker over de gaslocaties te razen.
Ik ben bang dat we hier niet ver vanaf zijn.
Van deze VVD regering valt weinig dan wat schamperen en lachten te verwachten.

gebrokenvleugel | 13-01-18 | 21:42

Volledige compensatie en nieuwbouw.
En aangezien die noorderlingen socialistisch stemmen grijze betonnen flatgebouwen.
Mooi in lijn met de miljarden aan uitkeringen die ze opgesoupeerd hebben.
Betaald met dat gas uit hun bodem.
Hypocriet tuig!

Ongeblustekalk | 13-01-18 | 21:37 | 2

Haha, goede deal. Ik stem voor.

Ofzo2 | 13-01-18 | 21:43

Rot op man. Groningen is een gigantisch wingewest voor het Rijk. Noem iemand anders hypocriet.

PresidenteDeConjovia | 13-01-18 | 21:44

Je kan er ook CO2 inpompen. Kun je nog met emissies mee gaan handelen etc.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 21:36 | 6

CO2 is niet inert

Veelal wordt CO2-opslag afgedaan als veilig door het te vergelijken met aardgas dat gedurende geologische tijden ondergronds is opgeslagen (geweest). Deze vergelijking gaat mank. Aardgas, wat vooral uit methaan bestaat, reageert niet met ondergrondse gesteenten, cement en leidingen. CO2 doet dat wel. Hoe veilig is dat? Niemand weet het. In het rapport ‘Algemene Milieu Effecten Studie CO2-opslag (1 juli 2007)’ wordt dan ook gemeld: “Zelfs deze hoge eisen zijn misschien niet voldoende om zeker te stellen dat het cement en de stalen verbuizing ook duizenden jaren lang bestand blijven tegen chemische aantasting door nat CO2”.
Ondergrondse CO2 opslag kan aardbevingen veroorzaken

Door reactie van CO2 met ondergronds gesteente kan het volume daarvan tot circa 70% (!) toenemen. Bodemstijging is dan het gevolg. Volgens bij punt 6 genoemd rapport: “Als gevolg van de injectie van CO2 kan de bodem omhoog komen. Naar verwachting zal deze opheffing kleiner zijn dan de daling veroorzaakt door de voorafgaande gaswinning maar er kleeft een aanzienlijke mate van onzekerheid aan dit aspect”. Vervolgens is het niet uit te sluiten dat dit, net als bij de gaswinning aardbevingen tot gevolg heeft.

Deze onzekerheid komt voort uit het fundamentele verschil van de oorzaak van bodemdaling (lagere gasdruk in poreus gesteente) en die van bodemstijging (chemische omzetting van het gesteente).

piloot47 | 13-01-18 | 22:08

@piloot47. Klinkt als: drukregelventiel en druksensoren en het “bloedlink” is passé. Het is toch ook niet de bedoeling om er CO2 in te stoppen, kutk in drukken en niet meer omkijken...

Trans_Fimmermans | 14-01-18 | 02:55

*kurk (voordat we weer vieze gedachtes krijgen.

Trans_Fimmermans | 14-01-18 | 02:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Zolang Groningers de pvda stemmen zal het me een worst zijn wat ze klagen. Ik wil koken, zij willen graag meer asielzoekers. Ik zeg, we staat quite ongeveer.

Ofzo2 | 13-01-18 | 21:35 | 8

Ofzo: met die logica mag je het hele land verketteren, niet alleen GN.

PresidenteDeConjovia | 13-01-18 | 22:07

Is wel zo.

TheEgg | 14-01-18 | 00:01

Kijk nou uit, straks stemmen ze sp met z'n allen.

Stompe_Loeres | 14-01-18 | 09:17
▼ 5 antwoorden verborgen

Kun je nagaan wat die oliebedrijven 50 jaar terug allemaal uitspookten in exotische oorden, toen dubieuze praktijken nog moeiteloos weggemoffeld konden worden. Ziek.

Bakito | 13-01-18 | 21:34 | 2

Jij hebt er wel verstand van, kom jij oorspronkelijk uit het midden-oosten?

Ongeblustekalk | 13-01-18 | 21:39

Ongeblustekalk, wat is jouw belang om deze praktijken te verdedigen? Shell wordt momenteel in Nigeria aangeklaagd voor het (in opdracht laten) uitmoorden van enkele dorpen die in dwars lagen. De aanname dat dit in de periode dat slechts enkele media informatie uit die regio brachten nog veel erger kan zijn geweest zonder dat wij daar hier iets van hebben gemerkt (wir haben es nicht... halve godwin, sorry) is daarom niet heel vreemd.

Stompe_Loeres | 14-01-18 | 09:15

Geld is altijd belangrijker, overal op de aardkloot en op andere planeten, zij in macht bepaald en de gewone alien betaald.

Plorkface | 13-01-18 | 21:33 | 1

Daarom moet het geld ook gegeven worden aan de succesvolle superrijke mensen, opdat zij dan kunnen bepalen hoeveel de rest van de mensheid mogen krijgen en of ze het überhaupt wel verdienen iets te krijgen.

Rest In Privacy | 13-01-18 | 22:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl