achtergrond

Geenstijl

GrapperWOB. Hoe onafhankelijk was het onderzoek van het WODC naar MH17 eigenlijk?

Zo. Tijd voor een WOBje.

Wij vragen ons iets af. Als uit onderzoek blijkt dat WODC-onderzoeken op het ministerie van Veiligheid en Justitie Voorliegen en Jokkebrokken stelselmatig werden beïnvloed omdat ze 'politiek gevoelig' lagen. Als minister Grapperhaus laat onderzoeken hoe er op het WODC werd omgegaan met wetenschappelijke integriteit NA AUGUSTUS 2016. Als het WODC vóór augustus 2016 onderzoek heeft laten doen naar een nogal politiek gevoelig onderwerp waarop de Nederlandse overheid keer op keer op keer zich van zijn meest doofpottende kant heeft laten zien. KUNNEN DE LUIKEN DAN NIET EENS EEN KEER OPEN MINISTER GRAPPERHAUS? Dus wij beweren nog even helemaal niks over het onderzoek van het WODC naar de crisisbeheersing in de nasleep van de aanslag op MH17. We willen gewoon iets weten. En in een rechtsstaat mogen wij dat ook weten. Er is namelijk zoiets als de Wet Openbaarheid van Bestuur. En die gaan wij gebruiken. GRAPPERWOB na de break!

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Minister prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

 

Amsterdam, 8 december 2017

\

Betreft: WOB-verzoek inzake WODC-onderzoek Evaluatie MH17

\

Zeer geachte minister,

 

Hierbij wil ondergetekende, werkzaam voor weblog GeenStijl, u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken om kopie van documenten bij of onder uw ministerie over het onderzoek "Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17" dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd (zie https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2563-evaluatie-crisisbeheersingsorganisatie-vlucht-mh17.aspx).

De bestuurlijke aangelegenheid betreft uw verantwoordelijkheid betreffende waarheidsvinding, juiste bestuursvoering in het algemeen en het waarborgen van de integriteit van onderzoek en het WODC in het bijzonder.

Ik vraag specifiek om kopie van alle communicatie en andere documenten bij of onder uw ministerie betreffende het onderzoek "Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17" in opdracht van het WODC. 

Het gaat hierbij onder meer om documenten inzake

- de opdracht tot het onderzoek, waaronder documenten inzake de totstandkoming en finalisering van de opdracht tot het onderzoek

- het verloop van het onderzoek, waaronder voortgangsbespreking, inperkingen, uitbreiding of bijstelling van opdracht of onderzoek

- eventuele concept versies van het onderzoek, waaronder alle documenten ontstaan naar aanleiding van die concept versies

- de ambtelijke begeleiding/bespreking van voortgang, concept versies en de aanbevelingen, waaronder documenten gewisseld tussen deze begeleiding en het WODC

-  de uitkomsten van het onderzoek

Het heeft mijn voorkeur om kopieën van de gevraagde documenten in digitale vorm te ontvangen. Als u originelen enkel in papieren vorm opslaat, dan kan volstaan worden met een papieren kopie.

Gezien de complexiteit van dit verzoek ga ik bij voorbaat akkoord met een verdaging van de termijn tot 56 dagen. Mochten er vragen zijn dan ben ik bereikbaar via XXX.

Hoogachtend,

[GeenStijl]

Beïnvloeding? Welke beïnvloeding?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.