Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De fundamentele fout van de D66 donorwet

donorhart.jpeg OK, vanmiddag hadden we even een boos (wat wel weer leidde tot een hilarische tsunami aan huilwoeste D66'ers met moeilijke brillen, stijve bloesjes en een bekrompen groepsmoraal van graniet), maar inmiddels zijn we gekalmeerd en gaan we toch ff terug komen op die absurde donorwet van de voorleesmoeder van Doodeng66. Vandaag nam de Tweede Kamer met 75 tegen 74 hoofdelijke stemmen de Wet actieve donorregistratie van Pia Dijkstra aan, maar dat lukte alleen omdat Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren treinvertraging had en niet kon stemmen. Hij had tegen willen stemmen en is er "zeer ongelukkig" mee. Logisch, want er is iets fundamenteel fout aan de donorwet van D66.

Het poepsimpele principe van orgaandonatie is dat het te allen tijde een vrije keuze moet zijn om je organen af te (willen) staan. Nu zeggen voorstanders van de wet: 'Ja maar je kan toch nee zeggen?' Dat klopt, maar dat is niet het punt. Dat dwingt je namelijk tot actie, als je dat wilt doen. In de oude situatie hoefde je juist niets te doen als je geen donor wil zijn. En dat is vanuit de perspectieven van zelfbeschikking en fysieke integriteit (beiden grondwettelijk beschreven in Nederland) de enige wenselijke situatie. Met Pia Dijkstra's wet zorgt D66 er echter voor dat iedereen als donor geboren wordt, omdat de staat zo beschikt heeft. Dan is er al een stukje van je fysieke integriteit afgenomen voordat je überhaupt zelfbewustzijn hebt, laat staan dat je afgewogen keuzes kunt maken. Bovendien word je nu gedwongen om over iets na te denken waar je wellicht nooit mee bezig wil zijn. Je mag mensen uiteraard uitdagen om ergens over na te denken. Ook als overheid, bijvoorbeeld door reclames en campagnes voor donorschap, want een gebrek aan donoren is een probleem. Maar je zou burgers nooit moeten dwingen om dat te doen, noch om een keuze te maken.

Stel dat je besluit dat je geen donor wil zijn. Dan moet je zelfbeschikking toepassen om het donorschap ongedaan te maken. Daarin schuilt het volgende probleem. in de oude situatie kreeg je een soort maatschappelijke kudo achter je naam als je vrijwillig voor het orgaandonorschap koos. Niemand die je er toe dwong, maar áls je het deed, dan deed je toch iets nobels, goed voor een streepje sociaal respect. Wie het niet deed, kon daar uiteraard ook vragen over of kritiek op krijgen, maar werd ook niet meteen een sociale paria.

Per vandaag is de situatie potentieel (maar via comments en social media ook al meetbaar) omgekeerd: plots kun je een onmens zijn dat niet deugt wanneer je bewust opteert voor 'nee' omdat je vindt dat het jouw lijf is en jijzelf bepaalt wat daar wel en vooral niet mee mag gebeuren. "Maar straks zeker wel vooraan willen staan als je zelf een nieuwe nier nodig hebt?", en varianten daarop, zijn veelgehoorde commentaren en die leggen een moralistische druk op de nee-zegger, vooral omdat ze veel bijval krijgen. Zo wordt de vrije keus om nee te zeggen dus alsnog onder druk gezet: ondanks de de wettelijke ruimte om 'nee' te zeggen, is het volgens velen ineens moreel problematisch als je dat ook daadwerkelijk doet. Zelfbeschikking op basis van een groepsmoraal die wordt ontketend door een invasieve overheid die een keuze afdwingt, is dat nog échte zelfbeschikking?

Twijfelachtig. Want velen, met vrome D66'ers voorop, ontlenen nu ineens een moreel gewicht aan de nieuwe donorwet om tegen anderen te zeggen dat orgaandonatie een soort burgerplicht is. Dat is een zorgelijke vorm van morele groepsdruk, die het recht op zelfbeschikking onder druk zet. Het is een beetje vergelijkbaar met de stiltecoupéstickers, waar treurwilgende nordicwalk-types altijd met één priemende vinger op wijzen terwijl ze hun andere wijsvinger voor de lippen van hun verheven harses houden om pratende of bellende medereizigers het zwijgen mee op te leggen. Alleen gaat het ditmaal niet om het morele gelijk dat aan huisregeltjes in een trein wordt ontleend, maar om wat er met de inhoud van zijn meest persoonlijke bezit - het lichaam - moet gebeuren. Het gaat om de fysieke integriteit van een vrije burger in een vrij land.

Een vrije burger die per vandaag dus te maken heeft met een overheid die je organen komt collectiviseren, tenzij je daar bezwaar tegen aantekent. Maar een overheid zou alleen mogen vragen, nooit mogen eisen. De burger kan vervolgens ja zeggen, maar zou geen nee hoeven moeten zeggen. Helaas. Fysieke integriteit is per vandaag een grondrecht waar D66 geen respect meer voor heeft, en in het kielzog van die respectloosheid volgen dan als vanzelf de hooligans van de verheven moraal, die met verwijten van egoïsme en onmenselijkheid publiekelijk voor jou komen invullen wat je persoonlijke beweegredenen zijn om géén donor te willen worden.

"Een overheid die naast belastingheffing en wetshandhaving ook meent actief aanspraak te mogen maken op de inhoud van een menselijk lichaam ‘voor het grotere goed’, is een autoritaire macht waarvan de geschiedenis ons leert dat die met grote vrezen gevreesd moet worden", zo citeren we een verstandige vrouw. En zo is het. Fysieke integriteit is het grootste goed. Het is een bizarre waarneming, in een tijd waarin iedere man die scheef naar een vrouw kijkt als een halve aanrander wordt betiteld, en een ongevraagde hand op de kont al bijna als verkrachting geldt, dat het proactief en van Rijkswege gecoördineerd leeghalen van een heel lichaam ineens tot nationale norm wordt verheven. Een individueel lichaam zou, in één zin samengevat, te allen tijde 'mine to give away, not yours to take' moeten zijn. D66 gooit dat principe overboord, omdat Pia Dijkstra van mening is dat zij het beste weet wat goed is voor iedereen.

Verzetten tegen de groepsmoraal van D66 en jezelf alvast uitschrijven als donor doe je zo. Om donor te blijven, hoef je dus niks meer te doen. Je wordt het vanzelf - tenzij de Eerste Kamer alsnog tegen de wet stemt. Wat overigens goed mogelijk is en waarbij vooral Artikel 11 Grondwet, over de onaantastbaarheid van het lichaam, best mag worden meegewogen. Want in het D66-systeem kan de overheid niet langer aantonen of iemand bewust of onbewust donor is. Hebben donorburgers bewust de 'ja' laten staan, of hebben ze nooit geweten dat het ook in 'nee' kon worden omgezet, of de moeite daarvoor gedaan? In dat geval kon het wel eens in strijd zijn met het individuele recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dus zonder dat er vanuit staatswege een op voorhand geselecteerde keuze wordt gemaakt.

Eén ding is wel duidelijk geworden vandaag: uit het corpus van D66 zijn steeds minder kroonjuwelen om te recyclen.

Reaguursels

Inloggen

"Dat dwingt je namelijk tot actie, als je dat wilt doen. In de oude situatie hoefde je juist niets te doen als je geen donor wil zijn. En dat is vanuit de perspectieven van zelfbeschikking en fysieke integriteit de enige wenselijke situatie."-
Is het enige valide en er toe doende stukje uit dit veel te lange betoog. Daar tegenover staat dat niet alleen mensen die geen donor wilden zijn, maar ook mensen die wel donor wilden zijn, niets deden. Dat kost mensenlevens, en dat telt zwaarder. Mensen die ja of nee invullen geven er wel om. Mensen die niets invullen geven er niet om. Maar daarmee kunnen wel levens gered worden. Daarmee is deze zaak heel makkelijk: prima wet.
Overigens is de term "donor" marketingtechnisch zeer ongelukkig. Het impliceert iets weggeven. In werkelijkheid ben je al dood, en worden er organen danwel hergebruikt danwel verbrand/verrot. Slechts voor de nabestaanden is de procedure van enige invloed.

cabbit | 16-09-16 | 08:38

D66 heeft een geschiedenis van het ontkennen van de fysieke waardigheid van een mens.
Midden jaren 90 heeft D66 zich heftig verzet tegen het strafbaar stellen van het bezit van de meest walgelijke kinderporno. Voor D66 had iedere (ook gestrafte) pedo recht op het bezit van foto’s van hun misdaad. De lichamelijke integriteit van een kind vond D66, mij monde van Winnie Sorgdrager, niet belangrijk genoeg om rekening mee te houden.
De drammerigheid van Dijkstra doet mij denken aan de gelijkhebberigheid van Sorgdrager destijds. Wonderlijk soort volk die D66ers. Snappen niets, maar pretenderen alles.

Spiny Norman | 16-09-16 | 01:39

Ik weet niet hoor heb hier het een en ander gelezen en denk nog steeds dat het aantal organen agv deze wet nu niet echt spectaculair zal stijgen, want ik ben bang dat het alleen van toepassing is op mensen die agv een zwaar ongeval o.i.d. in het ziekenhuis in een stadium van leven komen die alleen instant worden gehouden door machines, want ja ook hier blijft gelden zolang er zuurstof wordt aangevoerd blijft het goed. de hersendode dus, hoeveel zijn daar nu echt van in nederland bij de rest heeft zich al en catastrofaal ontbindingsproces in gang gezet waardoor vele organen ongeschikt raken.
probleem blijft nog steeds bestaan weet je niet wie iemand is weet je ook zijn status niet en blijft het een no go voor gecontroleerde plundering, wat zijn de consequenties voor de betrokken "beslissers" als blijkt dat ze fout blijken te zijn geweest als ze "John/Jane Doe" toch in verkeerde kamp hebben gezet.
Aanzich is deze wet best wel goed, alleen de omzetting naar de praktijk zal een hele enge kant van de overheid onthullen.

Umberto die trotzoni | 15-09-16 | 22:04

Ik stel voor dat alleen donoren voortaan recht hebben donororganen met een minimum van 2 jaar donorschap tegen de opportunisten.

BlueTec | 15-09-16 | 21:40

Zeer gevaarlijke ontwikkeling, lichamen worden leeg geroofd door malafide artsen die als je door een mug bent gestoken al dood verklaren. De Maffia duikt in deze handel en verkopen organen over de hele wereld. Nederland ligt al jaren in de uitverkoop, nu de bewoners ook al. Reeds een "NEE" ingevuld nu het nog kan.

poisonivy | 15-09-16 | 21:37

Toch even terugkomen hierop. In dit geval neemt GeenStijl een fundamenteel standpunt in. Maar als we het over het weigeren van vaccinaties hebben is de wereld te klein. Dan hoor je GS zeggen dat dit wil verplicht zou moeten zijn. Dat mensen gedwongen kunnen worden een vaccinaties te ondergaan. Dat kan natuurlijk niet. De soevereiniteit van een mens moet dan ook gelden.

Knoopsgat | 15-09-16 | 18:28

@BBmetR | 13-09-16 | 22:56

Hehe, dat zou nog eens een mooie zijn, laat deze hele wet maar zitten... een carbonpapiertje tussen het D66 vakje en orgaandonatie-ja vakje in het stemhokje, bam alle problemen opgelost.

peterdh | 15-09-16 | 17:47

iedereen kan bij leven en welzijn een nier doneren zonder daarvoor eerst dood te hoeven gaan.
Maar voor de rest... een toppietoppietokkie reactie hoor.
Super.
mallekater | 14-09-16 | 18:11
-
En na het doneren is de donor een wrak van 80. De ontvanger een jonge god.
Lekker sociaal jij.

Raider Twix | 15-09-16 | 16:43

@knutsel | 14-09-16 | 15:25,

De Paus is inderdaad niet zo'n goed voorbeeld, Uhm je meest dierbare familielid, vrouw/partner, kind, moeder etc was beter geweest.
.
Toch ben ik van mening dat op het moment het voor jou een persoonlijke kwestie wordt, je toch wellicht hier anders tegenaan kijkt. Maar goed dat is invullen van mijn kant.
.
Verder staan we inderdaad achter het zelfde standpunt. De overheid heeft zich niet te bemoeien met deze keuze, maar donoren blijven nodig en van levensbelang.

Death By Luchtbed | 15-09-16 | 10:36

oké, sommige van de argumenten tegen deze wet kan ik begrijpen. wat mij een mooie toevoeging lijkt aan de wet met betrekking tot donor registratie is het dat mensen die niet als donor geregistreerd zijn gewijgert worden van de wachtlijst.

al die mensen die nu tegen zijn staan vooraan in de rij mochten zij zelf een donororgaan of donorweefsel nodig zijn.

wiwe2210 | 15-09-16 | 01:31

Hoe dood ben je als men je hersendood verklaard
In Zwitseland geeft men een hersendood persoon volledige nacose voor men organen eruit gaat halen ik heb mij laten vertellen dat dit in Nederland niet gebeurd je bent immers al dood en dat vindt ik dus wel een doodenge aanname

van de kraats | 14-09-16 | 18:38

Hoe dood ben je als men je hersendood verklaard
In Zwitseland geeft men een hersendood persoon volledige nacose voor men organen eruit gaat halen ik heb mij laten vertellen dat dit in Nederland niet gebeurd je bent immers al dood en dat vindt ik dus wel een doodenge aanname

van de kraats | 14-09-16 | 18:38

Raider Twix.
Over jou en jouw soort heb ik het, behalve dan dat je hopeloos verkeerd gewikkeld bent, iedereen kan bij leven en welzijn een nier doneren zonder daarvoor eerst dood te hoeven gaan.
Maar voor de rest... een toppietoppietokkie reactie hoor.
Super.

mallekater | 14-09-16 | 18:11

Waarom ben ik nou zo intens verdrietig met dit besluit van de kamer?
Maar vooral van sommige reacties hier?

Omdat er nogal wat mensen zijn die nietsontziend vinden dat ze anderen de wet kunnen voorschrijven over hoe ze dienen om te gaan met hun eigen laatste levensfase, volledig voorbijgaand aan de gevoelens van nabestaanden.

WIJ willen dat JULLIE je lichaam en alles wat zich daarin bevindt ter beschikking stellen aan derden... WIJ willen dat en wanneer JULLIE dat niet niet willen zijn jullie zo ongeveer egoistische asocialen.

Nou, MOCHT ik alsnog mijn beslissing van vandaag terugdraaien( ik was donor maar sinds vandaag niet meer) dan stel ik als ultieme voorwaarde, en ik laat dat notarieel vastleggen, dat de organen niet gaan naar dit soort.....

Kennelijk is het voor sommigen te doen gebruikelijk geworden anderen de levieten te lezen wanneer die iets vinden wat die sommigen niet past, zelfs wanneer dat zover gaat dat mensen zelfs in hun laatste levensfase het recht op zelfbeschikking wordt ontnomen.

DAAR word ik dus intens verdrietig van.
En DAAROM heb ik mijn donorcodicil waar ""ja, tenzij"" op stond veranderd in een NEE.

mallekater | 14-09-16 | 18:07

Prima wet, niets mis mee. Er zijn veel te weinig donoren. Met de nieuwe wet wordt het ja en wie niet wil moet dat actief aangeven en iedereen wordt als het ware gedwongen om er over na te denken. Het zelfbeschikkingsrecht wordt niet aangetast. Zou niet weten hoe het met mij verder zou zijn gegaan als er geen donoren voor mij waren geweest.

Vuurspuger | 14-09-16 | 17:37

Ik stel voor dat alle D66-ers hun hele hebben en houden aan organen doneren aan Eurotransplant... laat dan de spullen van
Pechtold en Dijkstra leuk naar Griekenland of zo gaan.
EEN keer die ellende is misschien iets te veel.
Verder nogmaals, hoe HALEN mensen het in hun hersens mensen die er anders over denken op een dergelijke agressieve manier te benaderen/behandelen?Beste mensen die graag hun spulletjes doneren... DOEN!!!
Maar dan ook echt allemaal, hé??
Dan is het probleem ook al opgelost.
En laat mensen die om wat voor redenen dan ook problemen hebben met het feit dat ze worden uitgeslacht terwijl hun lichaam nog leeft met rust.
Afgesproken??

mallekater | 14-09-16 | 17:12

Maar je bent toch helemaal niet dood? Ook al ben je hersendood dan laten ze de machine toch aanstaan, anders sterven de organen af. En dan snijden, al dan niet overdoofd (want je bent toch dood). Ik krijg er de creeps van. Wat als je toch weer bijkomt ( zal niet de eerste keer zijn).

Frotklob | 14-09-16 | 16:58

Moest inene denken aan die zuipschuit van de overleden van Mierlo(d66) die een levertransplantatie kreeg.
Weet nog wel dat het een rel was omdat van Mierlo voorrang kreeg voor een levertransplantatie van minister borst van d66.

komtdatschot | 14-09-16 | 16:50

@Johanvb | 14-09-16 | 14:28
zelfs als je iets vind op straat zoals bv een zak met geld. En je brengt het naar de politie is het eerst bevroren tot na een bepaalde tijd en dan kun je er claim op leggen dat het van jou "de vinder" word.
Maar je organen zijn van de overheid als je nog maar net koud bent. humor.
Als je kijkt naar wat er allemaal gedoneerd kan worden is het dus echt veel. je hele huid, vingers, voeten alles. Donor fans vinden het fantastisch. Maar bedenk eens hoe nabestaanden zich zullen voelen? Hier in Nederland is bv opbaren een gewoonte, afscheid nemen.
Ze kunnen letterlijk tot op het bot een mens "hergebruiken". Moet er niet aan denken dat ze een geliefde van mij hebben kaalgeplukt want tja wet.

ca12nag3 | 14-09-16 | 16:38

Als je een kapotte nier hebt, wil je best een donornier. Wie Nee zegt tegen donorschap: smoor in je kunstnier.

Raider Twix | 14-09-16 | 15:28

@Death By Luchtbed | 14-09-16 | 14:09 Ik gaf al aan dat ik tegen Pia's wet ben.

Em voor de rest: ja. Ik wil simpelweg geen moreel superieur oordeel vellen over de ontvanger van mijn organen. Dat vind ik dan weer een glijdende schaal. Daarnaast heb ik nou ook weer niet zoveel vertrouwen in de mensheid dat ik het gelijk geloof als iemand zegt dat hij goed is geweest. De paus is trouwens niet zo'n goed voorbeeld :) En mensen kunnen ook liegen. Nee hoor, ik ben geen pedo, kijk maar, ik ben nog nooit veroordeeld! (...)

knutsel | 14-09-16 | 15:25

Wacht maar tot u zelf, of een naaste van u, een orgaan nodig heeft. Dan piept u wel anders en bent u ineens erg gelukkig met deze ADN. Helaas, zo zit de mens in elkaar.

bloemdier | 14-09-16 | 14:37

"Hebben donorburgers bewust de 'ja' laten staan, of hebben ze nooit geweten dat het ook in 'nee' kon worden omgezet, of de moeite daarvoor gedaan?"
.
Volgens een woordvoerster van deze Mengelefecatie van je organen zal er in het register komen te staan of je bewust gekozen hebt om donor te zijn (nabestaanden kunnen dit niet tegenhouden), dat je geen donor bent of dat je donor bent doordat je geen actie hebt ondernomen. In dat laatste geval kunnen nabestaanden nog protest aantekenen.
.
En voor alle 'kleine moeite om nee te zeggen roepers'. Het gaat om het principe dat de overheid je dwingt tot het actief beschermen van iets dat intrinsiek van jou is omdat de overheid vind dat je het maar moet afstaan.
.
Ik zit dan ook met smart te wachten op een kamerlid die met een wetsvoorstel komt die je eigendommen na je dood beschikbaar stelt aan mensen die onder de armoedegrens leven omdat zij er meer behoefte aan hebben dan jouw nabestaande.

Johanvb | 14-09-16 | 14:28

BenBinnen | 14-09-16 | 13:43
Dank.

mom van avezaath | 14-09-16 | 14:28

@knutsel | 14-09-16 | 13:29 Het is gewoon een ijskoude binaire keuze. Wil je onderdelen, registreer je jezelf als donor. Zo niet, dan niet.

En dat, mijn beste Knutsel kan dus niet meer, die keuze heeft de overheid al voor je gemaakt. Jij moet daar tegenin gaan wil je dit veranderen.

Het gaat hier niet over mijn organen of wie ze ontvangt, dat doet er niet toe in deze, maar ervoor te kiezen om dit wel of niet te doen.

Nog een om over na te denken, Een meervoudig veroordeelde pedoseksueel heeft een donorcodicil en heeft een orgaan nodig. Krijgt hij volgens jou, want codicil.

Een persoon, de paus of iemand die zijn hele leven heeft ingezet om de zwakkeren in de samenleving te helpen heeft geen donorcodicil, maar heeft wel een orgaan nodig. Die mag van jou sterven, want geen codicil. Toch?

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 14:09

Pia Dijkstra is dus ook van mening dat als je niet komt opdagen bij een referendum je automatisch stemt zoals de overheid het het beste uitkomt.
.
Dan kan ik begrijpen dat Rutte zijn bek niet open doet over dat Oekraïne referendum want die is van mening dat het merendeel van Nederland voor het handelsverdrag heeft gestemd.

Johanvb | 14-09-16 | 14:03

Big business die orgaanhandel, vooral in het buitenland.

Gags Beasley | 14-09-16 | 14:01

Het is nog veel erger, je zult dus bij je pasgeboren kindje aan moeten geven of horordoctors er onderdelen van mogen afzagen en uitsnijden mocht 't kindje overlijden. Zulke dingen moet je mensen niet voor hoeven leggen.
Of dat hun kindje in 't kinderziekenhuis ligt en dat je er dan in eens aan denkt dat je daar nog nee tegen moet gaan zeggen op een of andere website. En word 't ook goed bijgehouden of krijg je zo een oops we hebben de oogjes van je kindje al opgestuurd naar een behoeftige. En krijg je een lege huls om te begraven. Zulke hororscenarios is wat d66 ons schenkt.

ca12nag3 | 14-09-16 | 13:48

@Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:20 Dus als ik het goed begrijp heb jij je recht op organen al afgekocht omdat je geld hebt overgemaakt? In de middeleeuwen heette zoiets een aflaat. En hoe zit het met de mensen die geen geld hebben? Ik respecteer je keuze om geen donor te zijn. Echter als het aan mij ligt zou je dan ook niets krijgen als jij ze nodig hebt.

@Mr Dixit | 14-09-16 | 11:09 Ik mis het punt helemaal niet, het is ook geen argument in de discussie, het is iets totaal anders. Zoals gezegd ben ik tegen de huidige wet (van gisteren dus) die de keus bij de overheid legt. Punt.

Ik zou graag een andere wet zien, namelijk dat je geen onderdelen krijgt als je zelf geen donor bent. Nogmaals, als jij argumenten hebt om geen donor te worden is dat ok. Doe je het niet. Dat is de zelfbeschikking. Het lijkt nu alsof je een keus wil hebben in de ontvanger van jouw organen. Bijvoorbeeld: Roker? Geen organen. Moslim? Geen organen. Je wil dus mensen dwingen te leven zoals jij dat wil omdat ze anders kunnen fluiten naar jouw organen. Dus die zelfbeschikking van jouw heeft allerlei randvoorwaarden voor anderen. Dat probeer ik te ondervangen.

Eerder zij ik "eerlijk". Dat had ik niet moeten zeggen. Het heeft er eigenlijk niets mee te maken. Het is gewoon een ijskoude binaire keuze. Wil je onderdelen, registreer je jezelf als donor. Zo niet, dan niet. Krijg je ook niets.

knutsel | 14-09-16 | 13:29

Moet nog door de eerste kamer, laten we hopen dat daar meer wijsheid is.

Gags Beasley | 14-09-16 | 13:28

Jongens, relax. Die wet is een kwestie van tijd, want nog een paar jaar en dan printen en/of kweken we nieuwe organen met materiaal van de patient zelf. En tot die tijd werken we met z'n alleen even die wachtlijst weg ok?

Sunabalk | 14-09-16 | 13:25

Castor12 | 14-09-16 | 12:42

O.A. Sam Schmid is in 2011 hersendood verklaart en heeft inmiddels zijn studie afgerond".

Omdat dit een enorm suggestieve opmerking is, laat ik daarom het echte verhaal maar even doen:
De man had een auto-ongeluk in Tucson, Arizona met zwaar hersenletsel als gevolg dat niet kon worden behandeld in het lokale ziekenhuis.
Vervolgens is hij overgebracht naar het Barrow, Neurological Institute in Phoenix. Daar is hij geopereerd voor een levensbedreigende hersenaneurysma. De operatie verliep verder goed, maar hij bleef in coma. Volgens de behandelend arts Dr. Spetzler:
"There was plenty wrong - he had a hemorrhage, an aneurysm and a stroke from the part of the aneurysm.. But he didn't have a blood clot in the most vital part of his brain, which we know he can't recover from. And he didn't have a massive stroke that would predict no chance of a useful existence."
De moeder wordt daarin ook aangehaald: ".. she said no one specifically asked if her son would be a donor, but they "subtly talk to you about quality of life." Dat was wat zij zich begrijpelijkerwijs natuurlijk enorm zal hebben aangetrokken.
Dr. Spetzler heeft vervolgens nog een MRI laten maken om te zien of hij hersendood was en op de MRI bleek dat niet zo te zijn. Er was dus in zijn geval op geen enkel moment een punt waarop ze concreet moesten beslissen om hem van beademing af te halen en naar de operatietafel te rijden. Er is alleen besproken met de familie wat hun wensen zouden zijn in geval ze dat zouden moeten doen.

Mazzelstof | 14-09-16 | 13:22

loze stijl | 14-09-16 | 12:53
De andere kant van je verhaal is net zo droevig.
Nu kom jij, totaal in de kreukels op de EHBO terecht.
Arts kijkt naar jouw donorregistratie en ziet dat je donor bent, en heel toevallig heb jij net die lastige bloedgroep van de op IC liggende, laten we zeggen E.Schippers (Madam looprekje wil ik je niet aandoen, die is het stof waarop ze strompelt nog niet waard).
Kan de Arts van dienst toch mooie zier maken, verklaart jou hersendood en oogst vrolijk je organen en helpt Mevr E.Schippers.
Persconferentie erachter aan, Toevallig kwam er een hersen-dooie binnen en is E.Schippers na een 8 uur durende zeer zware transplantatie stabiel. Iedereen blij behalve jouw nabestaanden waarvan er hoogstwaarschijnlijk niet een zal twijfelen aan de kunde van de arts.
.
De overheid is absoluut totaal op geen enkele wijze nooit, ever, never, njet, niet te vertrouwen als het over lijf en leden gaat.
Niet met euthanasie en niet met Orgaanharken.

Sexpresso | 14-09-16 | 13:11

Het is te hopen dat de senaat de wijsheid zal hebben om deze onzalige donorwet te verwijzen naar waar ze in thuis hoort: de prullenmand, want strijdig met art. 11 van de Grondwet en art. 3 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Het is in tegenspraak met het onvervreemdbare principe van zelfbeschikkingsrecht en het recht op lichamelijke en persoonlijke integriteit. Het is de wereld op zijn kop wanneer je automatisch tot iets verplicht bent, behalve wanneer je uitdrukkelijk te kennen geeft het niet te willen.
Bovendien is de overheid in haar voorlichting over orgaandonatie (opzettelijk?) niet open en duidelijk. Over wat er nu precies met de donor gebeurt in de OK wordt in alle talen angstvallig gezwegen. Dat is in regelrechte tegenspraak met art. 3 van het Europese Handvest en art.5 van het Verdrag van Oviedo.
Nog steeds zijn weinig mensen zich ervan bewust dat het lichaam allesbehalve dood is op het moment van de "uitname". Hersendood is een betrekkelijk arbitraire diagnose, niet onomstreden bovendien, eind jaren ‘60 in het leven geroepen speciaal ten behoeve van orgaantransplantaties. Wat ieders mening daarover ook is, onomstootbaar feit is dat er tijdens een "uitname" van organen wordt ingegrepen in het moment van sterven; in het moment van overgang van leven naar een toestand waarover ieder zijn eigen gedachte of overtuiging heeft, maar waarover wij, geen van allen, iets met zekerheid kunnen zeggen.
Het is juist voor dit uiterst belangrijke -laatste- moment, wanneer wij op ons kwetsbaarst zijn, dat de overheid als een bloedhond zou moeten waken over het principe van de onaantastbaarheid van de lichamelijke integriteit.
Donorschap moet een vrije en bewuste keuze zijn, gebaseerd op een goede en volledige voorlichting. Maar, zoals zo vaak, schiet de overheid ook hier op schrijnende wijze tekort.

marcellusw | 14-09-16 | 13:06

Dit hele verhaal wringt aan alle kanten.
Ja, de medische wetenschap mag elke vezel van me gebruiken voor transplantatie en/of studiedoeleinden ( wat zullen de studenten omvallen van verbazing)
Waar ik me echter grote zorgen om maak is het moment waarop ze de stekker uit me trekken.
Casus: Patiënt wordt de IC binnengereden na bv een verkeersongeval. Patiënt is of al buiten bewustzijn of wordt kunstmatig in coma gebracht/gehouden wegens diens verwondingen.
Arts van dienst raadpleegt het donor register en ziet een vinkje staan bij 'bezwaar tegen orgaandonatie'
Wat doet de arts? Zal hij harder zijn best doen om patiënt met alle mogelijke inzet in leven te houden en zo mogelijk op te lappen? Of zal hij denken en handelen in de geest van "oh? patiënt wenst geen organen te doneren dus we steken hier dan ook geen moeite in.
Dit scenario is geen verwijt richting arts overigens want die is in eerste instantie een mens maar staat ook onder druk om zijn/haar targets te halen vwb het leveren van geschikte organen waarmee anderen geholpen kunnen worden.
Ik weet nog goed dat mijn vader overleed, ruim 31 jaar geleden alweer.
Hij had nooit hard uitgesproken hoe hij tegen orgaandonatie aankeek en er was ook geen codicil. Arts vroeg dus aan ons of ze zijn lichaam mochten gebruiken voor onderzoek,ook al gezien de wat ongebruikelijke reden van overlijden. Daar hebben we uiteraard geen bezwaar tegen gemaakt want onze pa was dood. Zou hij bij leven duidelijk hebben aangegeven dat hij het niet wilde dan zouden we uiteraard nee hebben gezegd.
Het is en blijft een heel lastig dilemma. Je kunt bij leven en goede gezondheid een bepaalde mening hebben over dit onderwerp maar als je ziek wordt of op een andere manier het einde voelt naderen kun je er anders over gaan denken. Heb je dan nog tijd en het besef om de registratie aan te passen?
Zie het een beetje als een overtuigd Atheïst die, eenmaal op zijn/haar sterfbed bang wordt en gaat bidden. Persoonlijk kan ik me dat nu niet voorstellen maar het gebeurt vaak.

loze stijl | 14-09-16 | 12:53

Nou, okee, ik stel de rommel die bruikbaar is beschikbaar, onder EEN voorwaarde, dat het niet gaat naar iemand die het godvergeten lef heeft/had mensen die terwille van de emoties vanhun nabestaanden en vanwege gerede twijfel aan de ethiek van het transplantatiegebeuren voorlopig nee zeggen.
Een dergelijk vertoon van hen die menen het recht te hebben anderen de levieten te lezen dient ten strengste te worden bestraft.
Als ikdat selectie-recht niet hebt blijft het dus nee.

mallekater | 14-09-16 | 12:48

@Mazzelstof
O.A. Sam Schmid is in 2011 hersendood verklaart en heeft inmiddels zijn studie afgerond .
Hersendood is een prognose en geen diagnose ;

orgaandonorjaofnee.nl/hersendood-diagn...

Castor12 | 14-09-16 | 12:42

In aanvulling op 12:38 zie je hier andermaal weer het gevaar van de infiltratie van pseudowetenschap en kwakzalverij in wat in een betere wereld een geïnformeerd publiek debat zou moeten zijn.

Mazzelstof | 14-09-16 | 12:41

Ook op nee gezet. Ben wel voorstander van donorschap maar niet als de regering dit besluit gedwongen neemt voor mij.

Promeush2 | 14-09-16 | 12:38

@ Vout | 14-09-16 | 11:34

Ik heb dat boek niet gelezen, maar ik zie aan de hier geschreven tekst al en aan de referenties aan Pim van Lommel al dat we hier te maken hebben met mensen die dualisme aanhangen en weer eens niet begrijpen wat hersendood is en hoe zich dit verhoudt met leven en met leven verenigbare hersenfunctionaliteit enerzijds en wat ter onderscheid biologische dood is anderzijds.
Dualisme onderligt een metafysica die niet verenigbaar is met de huidige staat van wetenschap, niet met de hersenwetenschappen en is natuurkundig gezien al helemaal uitgesloten: die zou dan al lang bekend moeten zijn en geïncorporeerd in het Standaard Model.

Mazzelstof | 14-09-16 | 12:38

Mijn lichaam is na mijn dood van de erfgenamen, niet van Pia.

frank87 | 14-09-16 | 12:26

@inge wijde | 14-09-16 | 11:52,

George Carlin, +1

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 12:21

@Huupke | 13-09-16 | 23:03
L*lkoek!!
Bij geen bezwaar kunnen de nabestaanden nog steeds donatie verhinderen.
Dus U had zich (en ons) dit stukkie theatrale onzin kunnen besparen.
Berbaar | 13-09-16 | 23:21
Goeie reaktie hè? Want dat gaat ècht de praktijk worden, helaas voor u past dit niet in uw straatje, want ù bent een 'realist'.... toch?

mom van avezaath | 14-09-16 | 12:20

Het is vooral weer heel erg Nederlands om van zo iets eenvoudigs een onfrisse discussie te maken. "Iedereen donor tenzij" waar is daar op tegen? En maak het neezeggen zo makkelijk mogelijk. Klaar.
wil van reem-talma | 14-09-16 | 10:38
Het is geen onfrisse discussie, het is een onfris voorstel. De volgende stap is bij wijze van spreken verplichte euthanasie ten behoeve van het milieu of ter indamming van de zorgkosten, tenzij je laat vastleggen dat je liever nog een tijdje blijft leven. Even onredelijk.

Synecdoche | 14-09-16 | 12:13

inge wijde | 14-09-16 | 11:52
George Carlin jammer dat hij er zelf niet meer is maar kijk nog regelmatig naar ze shows.

Sjonie01 | 14-09-16 | 12:02

Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik laat het maar aan de allerbeste comedian van de wereld over, George Carlin. En vraag je tegelijkertijd af: wie zit er echt achter Pia Dijkstra en D666 met deze donorwet?

"Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice . . . you don’t. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own, and control the corporations. They’ve long since bought, and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying . . . lobbying, to get what they want . . . Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I’ll tell you what they don’t want . . . they don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that . . . that doesn’t help them. That’s against their interests. That’s right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table and think about how badly they’re getting fucked by a system that threw them overboard 30 fuckin' years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers . . . Obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork. And just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your fuckin' retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it . . . they’ll get it all from you sooner or later cause they own this fuckin' place. It’s a big club and you ain't in it.
George Carlin had er nu aan toe kunnen voegen: And now they're coming for your organs.

Nog even over Ger Lodewick: wie zijn boek niet wil of kan lezen, neem een halfuurtje tijd om naar zijn interview op YouTube te kijken.
www.youtube.com/watch?v=yTrsrgHpSLM

inge wijde | 14-09-16 | 11:52

Heel raar om te doen alsof het allemaal aan D66 ligt. De meerderheid van de voor-stemmers was geen D66.
En dat die pipo die tegen wilde stemmen te laat was, laat alleen maar zien dat het voor hem niet belangrijk genoeg was

hotbabelover | 14-09-16 | 11:44

inge wijde | 14-09-16 | 11:35
Dat heb ik al een paar keer verteld in deze draad, bedankt dat je het iets duidelijker uiteenzet. Ieder moet gewoon doen wat hem/haar het beste lijkt, maar dan wel op basis van alle feiten en geen halve waarheden zoals Mazzelstof herhaaldelijk loopt te verkondigen.

Vout | 14-09-16 | 11:42

Vout | 14-09-16 | 11:34
Bedankt voor je link.

Het lastige is dat artsen niet volkomen unaniem zijn in hum oordeel. Daarom blijft er twijfel.
Veel lezen, zoals Mazzelstof ook al zei,de feiten kennen. Pas daarna zal ik met een gerust hart ja of nee zeggen tegen doneren.

orange pekoe | 14-09-16 | 11:41

"Met Pia Dijkstra's wet zorgt D66 er echter voor dat iedereen als donor geboren wordt, omdat de staat zo beschikt heeft."
.
waarom moet ik toch steeds aan de naam Dr.Mengele denken..

telelezer | 14-09-16 | 11:38

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:40
Van wie heb je dat? Helemaal zelf verzonnen?
Er zijn gevallen bekend dat mensen na hersendood verklaart te zijn gewoon weer helemaal hersteld zijn. En dan graag het antwoord op de vraag waarom ze mensen vastbinden tijdens het oogsten van de organen? Nogmaals, succes met doneren!

Vout | 14-09-16 | 11:38

-weggejorist-

1sokkie | 14-09-16 | 11:37

Citaat naar aanleiding van boek van Ger Lodewick 'Wat je over orgaandonatie zou moeten weten':

In alle publicaties over orgaandonatie gaat alle aandacht naar de ontvangende partij, de zieke die zo hard een orgaan nodig heeft en niet naar de donor.
Voor een orgaandonatie wordt een patient dood verklaard bij "hersendood", als het EEG vlak blijft. In dit boek wordt wetenschappelijk aangetoond dat dit criterium niet klopt !!!
De patient is nog levend, ondanks dat zijn hersenen niet meer funktioneren. Er wordt aangenomen dat er geen bewustzijn meer is, dat hij dus niets meer voelt maar dat is een aanname.
Er wordt geen verdoving gegeven voor de uitname-operatie, "de patient is immers dood".
75% van de patienten geeft, als er met uitname wordt begonnen, afwerende bewegingen te zien van armen en bovenlichaam, dat wordt de "Lazarusreflex" genoemd en daar wordt niets uit geconcludeerd.

inge wijde | 14-09-16 | 11:35

@ orange pekoe | 14-09-16 | 11:09

Er zijn op internet allerlei sites waar dat soort mythen worden ontkracht of in ieder geval voorzien van de juiste medische context. Van een beetje algemene medische, fysiologische en anatomische kennis opdoen als achtergrond waartegen vervolgens nieuwe informatie te plaatsen intussen zouden veel mensen denk ik ook veel profijt kunnen hebben. Daarnaast is het machtig interessant.

Mazzelstof | 14-09-16 | 11:15

Inderdaad erg interessant, voor mij is het donor-debat aanleiding om mij meer in deze materie te verdiepen.


orange pekoe | 14-09-16 | 11:31

Ik ben voor 'iedereen is donor tenzij..'.
Maar dat een bevoegd iemand niet kan stemmen, dat vind ik kwalijk. Met de huidige technische stand van zaken kan dat anders!

KlaasGoudsekaas | 14-09-16 | 11:21

Nog eentje om over na te denken. Ik ben wel donor, maar heb mijn zorgpremie niet betaald. Wel of geen recht op medische hulp en of een donor orgaan.

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 11:16

@ orange pekoe | 14-09-16 | 11:09

Er zijn op internet allerlei sites waar dat soort mythen worden ontkracht of in ieder geval voorzien van de juiste medische context. Van een beetje algemene medische, fysiologische en anatomische kennis opdoen als achtergrond waartegen vervolgens nieuwe informatie te plaatsen intussen zouden veel mensen denk ik ook veel profijt kunnen hebben. Daarnaast is het machtig interessant.

Mazzelstof | 14-09-16 | 11:15

@ marielle | 14-09-16 | 10:55

Los van het feit dat er kennelijk mensen bestaan, zoals hierboven gedemonstreerd, die mensen waar ze een hekel aan hebben om hen moverende redenen mogelijk levensreddende of levenskwaliteit verbeterende handelingen zouden willen ontzeggen, staat het principieel iedereen absoluut vrij om te weigeren donor te zijn, uiteraard zonder opgaaf van redenen en zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden.
En meer dan dat, het kan nooit zo zijn dat iemand transplantatie wordt geweigerd, of lager op wachtlijsten wordt gezet om die redenen. Als dat zo zou zijn of ooit zou worden, dàn zou ik ook uit principe donatie gaan weigeren.

Mazzelstof | 14-09-16 | 11:10

knutsel | 14-09-16 | 10:40
Je mist volledig het punt. Het gaat om zelfbeschikking. Dat daar dan gelijk een argument bij gehaald moet worden als "als je niet doneert krijg je ook niets" is echt idioot. Momenteel staan er iets van 1500 mensen op een wachtlijst. Ga jij die even met een notitieblokje langs? En als ze dan nee zeggen meldt je dat ze dan lekker dood kunnen gaan? En als ik gezond leef, sport, niet rook en drink, gaan mijn longen en lever dan straks in een rokende en zuipende zieligerd? Dat wil ik niet! Laten we het nog wat verder doortrekken: als jij besluit om ongezond te leven vind ik dat je niet hetzelfde recht hebt op gezondheidszorg als ik. Laten we dan ook gelijk een vergunningensysteem voor nageslacht instellen! Als je geen orgaandonor bent en je bent niet van plan om de organen van je kinderen ter beschikking te stellen krijg je geen vergunning. Maar by all means, rij gerust mee op deze glijdende schaal van het loslaten van zelfbeschikking. Vind je het erg als ik dat niet doe?

Mr Dixit | 14-09-16 | 11:09

Maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je spasmen krijgt van spieren die zich willekeurig samentrekken na de dood. Het komt zelfs voor bij lijken die keurig netjes recht in de kist zijn gelegd en begraven, die bij opgravingen in de meest rare houdingen worden teruggevonden. Wees gerust: die zijn niet later uit de dood opgestaan. Het heeft te maken met de (elektro-)chemische basis waarop spieren werken.

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:54

Bedankt voor je toelichting.

Blijft er toch nog iets over: het gegeven (?) dat bij de uitname-operatie de bloedruk en hartslag significant zouden stijgen.

Het zou mooi zijn als in het donor-debat duidelijkheid wordt verschaft over dit soort kwesties. Als de feiten duidelijk zijn weet je waar je voor of tegen bent.

Nu wordt het gebeuren rond het doneren te simpel voorgesteld.

orange pekoe | 14-09-16 | 11:09

Let op de tekst: Europese Wachtlijst.
meneer Q | 14-09-16 | 10:29
.
Ja wanneer je sterft wilje natuurlijk geen Belgisch hart toegestopt krijgen... of ging het hier om zelf doneren dat kan natuurlijk ook niet na het hemelen geen Duitse tiener met mijn nier.
Een donor orgaan heeft maar een beperkte levensduur en zal snel 'geplaats' moeten worden, de kans is erg klein dat uw grote teen in turkistan weer aangenaaid wordt.

NB-Stb | 14-09-16 | 11:07

Als je je kind aangeeft bij het gemeente huis is tie eigenlijk al van de staat.
En als je nu een ongeluk krijg en je heb bruikbare onderdelen en een verkeerde dokter houd tie je misschien in coma om ze aan een ander rijk iemand te verkopen ofzo plaats van je op te lappen, zijn landen waar ze gewoon organen stelen omdat het veel geld oplevert.

Sjonie01 | 14-09-16 | 11:07

Het interessante is dat dit eens een keer een onderwerp is waarin D66 consequent is. Al 21 jaar geleden pleitte zij voor hetzelfde systeem als in België. www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl... Nog een interessante: ondanks het wettelijk vastleggen telt België minder dan 30 orgaandonoren per miljoen (!!!) inwoners www.demorgen.be/wetenschap/belgie-were... Bovendien weet de transplantatiestichting te melden: joepie, het aantal donoren stijgt! Aanzienlijk zelfs. www.transplantatiestichting.nl/nieuws/... RTL Nieuws noteert bovendien klakkeloos uit de mond van NTS-bestuurster Bernadette Haase (D66?) dat het aantal orgaandonoren al jaren gestaag daalt en linkt dan door naar een pagina van de NTS waaruit blijkt dat het tegenovergestelde het geval is. Aantal donaties stijgt, wachtlijsten worden korter. Kortom, wederom en al maar dan 20 jaar een achterhoedegevecht van D666. Waarbij het ultieme argument van pechvogeltje Peggold is: jamaar in de rest van de EU doen "ze" het ook.

Mr Dixit | 14-09-16 | 10:57

@knutsel | 14-09-16 | 10:40,

Zie,Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:20.

Ik heb ook nergens geschreven dat ik iets tegen doneren heb!

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:56

Ik wil zo weinig mogelijk registratie bij instanties en ben dus zeer tegen deze nieuwe donorwet. Nu word ik verplicht me te registreren als zijnde niet-donor ('egoist...!!!') en wie weet wie daar allemaal inzage in heeft?

marielle | 14-09-16 | 10:55

@ orange pekoe | 14-09-16 | 10:35
"Broodje aap of echt waar ?"

Broodje aap. Als je hersendood bent registreer je geen pijn. Zelfs als je 'gewoon' bewusteloos bent al niet meer. Zelfs bij bewustzijn kun je gewoon plaatselijk verdoven en voel je dat al niet meer. Dat is zo'n beetje het idee van verdoving he?

Maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je spasmen krijgt van spieren die zich willekeurig samentrekken na de dood. Het komt zelfs voor bij lijken die keurig netjes recht in de kist zijn gelegd en begraven, die bij opgravingen in de meest rare houdingen worden teruggevonden. Wees gerust: die zijn niet later uit de dood opgestaan. Het heeft te maken met de (elektro-)chemische basis waarop spieren werken.

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:54

wil van reem-talma | 14-09-16 | 10:38

Op zich moet ik er stiekem wel een beetje om lachen. Ik wacht nog even tot vanavond. Tegen die tijd is het vast zo gespind dat het de donors zijn die dom en onwetend zijn, een fout immoreel systeem steunen en niet snappen waar ze het over hebben. :)

robertdoesnEro | 14-09-16 | 10:44

@Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:29 Kijk, het maakt m.i. alle argumenten overbodig. Je wilt geen donor zijn? Prima, krijg je ook niets. Mag je zelf beslissen of jouw argument doorslaggevend is. Religie, angst, hekel aan andere mensen? Maakt niet uit.

knutsel | 14-09-16 | 10:40

@ Castor12 | 14-09-16 | 10:21

Hersendood is per definitie een onomkeerbare proces van afsterven van de hersenen. Doodgaan is sowieso een proces, analoog aan het doven van een kaars. Er is dus een arbitrair aspect aan de vaststelling inherent aan het feit dat er geen scherp definieerbare leven-dood grens bestaat. Derhalve zijn er criteria opgesteld, die per land iets kunnen variëren, om hersendood te kunnen vaststellen.

Maar als hersendood correct is vastgesteld ben je op de aanvang van het rottingsproces na gewoon hartstikke dood. De persoon heeft dan opgehouden te bestaan.

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:40

Het is vooral weer heel erg Nederlands om van zo iets eenvoudigs een onfrisse discussie te maken. "Iedereen donor tenzij" waar is daar op tegen? En maak het neezeggen zo makkelijk mogelijk. Klaar.

wil van reem-talma | 14-09-16 | 10:38

Waarom binden ze het levende lichaam vast voordat ze gaan snijden denk je? Omdat anders het lichaam gaat 'tegenwerken'. Succes met doneren hè!

Vout | 14-09-16 | 10:26

Broodje aap of echt waar ?

Als dit waar is, is dit de messt gruwelijke manier van sterven.
Daarom zeg ik nogmaals: meer duidelijkheid voordat deze wet er door komt.

orange pekoe | 14-09-16 | 10:35

-weggejorist-

Ros_van_Jey | 14-09-16 | 10:31

[Bron: Nederlandse Transplantatie Stichting]
Wat gebeurt er na uitname?
Eurotransplant wijst de organen toe aan de meest geschikte patiënten van de Europese wachtlijst. Enkele weken na de procedure informeert de TC hoe het met de ontvangers van de organen en de weefsels gaat en koppelt dit terug aan de nabestaanden en de professionals betrokken bij de procedure. Namen van ontvangers van organen of weefsels worden nooit bekend gemaakt. Ook de ontvanger van een orgaan of weefsel krijgt niet te horen wie de donor was.
--
Let op de tekst: Europese Wachtlijst.

meneer Q | 14-09-16 | 10:29

@knutsel | 14-09-16 | 10:09,

Last but not least, Het gaat ook niet om "eerlijk", het gaat om keuzes. Wat jij eerlijk vindt, vinden ze aan de andere kant van de wereld wellicht geheel oneerlijk.

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:29

Castor12 | 14-09-16 | 10:21
Geen moeite meer aan dit starre en domme figuur verspillen.

Vout | 14-09-16 | 10:28

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:09
Het feit dat ze in een levend lichaam onverdoofd snijden zonder dat ze weten of je nog pijn registreert is voor jou ook geen goede reden? Waarom binden ze het levende lichaam vast voordat ze gaan snijden denk je? Omdat anders het lichaam gaat 'tegenwerken'. Succes met doneren hè!

Vout | 14-09-16 | 10:26

Oh ja, en mensen die niet begrijpen wat de term hersendood inhoudt etaleren vol trots hun onwetendheid.
Mazzelstof | 14-09-16 | 10:12
------------------------------------------

Als u de gegeven linkjes nou gewoon had gelezen met specialisten aan het woord zoals de Duitse transplantatiechirurg Rudolf Pichlmayer dan had u begerepen dat hersendood de lading nooit 100% dekt .

Castor12 | 14-09-16 | 10:21

Ik krijg hier een heel unheimlich gevoel bij.Op het moment dat je geboren wordt ben je dus al geschikt voor de harvest van onze overheid.Ze plukken jou niet alleen leeg financieel maar nu ook automatisch lichamelijk.Ik heb direct mijn hele gezin geregistreerd als NIET donor.Mijn kinderen kunnen dan altijd nog later bepalen of zij het misschien toch willen zijn.

Hettiet | 14-09-16 | 10:20

@knutsel | 14-09-16 | 10:09,
geen donorcodicil, dan ook geen onderdelen. Da's de enige eerlijke optie.

Oh is dat zo? En als ik nu mijn hele leven me heb ingezet voor de nierstichting en ook nog eens 2 miljoen euro heb overgemaakt aan die zelfde stichting, maar geen donorcodicil draag, omdat ik dit geen prettig idee vind. Dan kan ik volgens jou dus lekker afsterven! Toch?

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:20

Dat punt hebben die pedante betweters na veertig jaar binnen. Meer originele stokpaardjes hebben ze niet meer onder de hersenpan. Kunnen ze zichzelf nu alstublieft opheffen?

RRMerlin | 14-09-16 | 10:18

De ultieme erfbelasting

RRMerlin | 14-09-16 | 10:15

Oh ja, en mensen die niet begrijpen wat de term hersendood inhoudt etaleren vol trots hun onwetendheid.

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:12

@Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:02 Ik ben juist een groot voorstander van geen donorcodicil, dan ook geen onderdelen. Da's de enige eerlijke optie. Mag je kiezen hoe altruistisch je bent. De overheid heeft zich echter niet te bemoeien met de keuze zelf.

knutsel | 14-09-16 | 10:09

Er zijn dus mensen die als een kwestie van principe niet willen dat ze actie moeten nemen om nee te zeggen.
Er zijn mensen die - of dat nou pragmatisme of principe is - niet willen dat mensen waar ze een hekel aan hebben het leven wordt gered. Er zijn mensen die een hekel hebben aan D66 zodanig dat als een kwestie van principe alles sowieso slecht is wat door hen wordt ingediend en er zijn mensen die denken dat Orwell's 1984 een documentaire is. En dan zijn er ook nog mensen die simpelweg niet weten hoe ze moeten inloggen met DigiD, waarvan dan sommige dat willen toegeven en andere niet.
Mij lijkt dat de valide argumenten dus al op waren voordat de discussie begon.

Mazzelstof | 14-09-16 | 10:09

Geweldig idee, ik ben zelf ook donor. Mensen die echt moeite doe om geen donor te zijn zeg ik prima: maar dan ook achteraan de rij om een donororgaan te ontvangen. Deze haat is alleen maar omdat het d66 is.
b0bb1e | 14-09-16 | 08:46

--------------------------------------------
Dus als mensen bang zijn omdat hersendood nogal een vaag begrip is en ze onverdoofd de organen verwijderen mogen ze van u sterven ?

Castor12 | 14-09-16 | 10:05

jawor36 | 14-09-16 | 09:09

Ze snijden die organen uit LEVENDE mensen, vriend. De donor moet weten dat zijn lichaam nog leeft als de organen er uit worden gehaald. De term stoffelijk overschot is misleidend.
Compassie met een mens die aan orgaanfalen lijdt, is begrijpelijk. Maar het ontbreken van compassie met een mens die aan het sterven is en die VROEGTIJDIG DOOD wordt verklaard om zijn organen te kunnen gebruiken, is onethisch en immoreel. zie www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/art...

bruutje | 14-09-16 | 10:03

Wat een hoop moralistisch commentaar hier... Als de voorstanders zo graag levens willen redden, doneer je vermogen of organen dan naar een of arm ziek kind in Gambia, Afghanistan of Venezuela! Of is het alleen eigen volk eerst?
.
Ja! Het is zaak van leven en dood, en niet een politieke kwestie. Het interesseert me geen reet van welke politieke partij dit absurde plan af komt! Het gaat er om of je het wilt of niet! Zelfbeschikking over je eigen lijf.
.
Ik schrik van reacties waarin staat, geen donor, dan ook geen orgaan ontvangen. Hey, misschien heb ik wel hele andere goede dingen gedaan in mijn leven die anderen weer niet gedaan hebben.
.
Dood gaan, (hoe vervelend ook) hoort erbij! En als er enig moment komt dat ik een donor orgaan nodig heb, wil ik er ook graag een ontvangen. Ik wil graag leven namelijk. Echter, als het moment daar is, en er is geen passende donor, is het vette pech voor de kabouters voor mij.
.
Over leven en dood gesproken:
www.rtlnieuws.nl/economie/home/ministe...
.
of:
www.nu.nl/gezondheid/3908357/verboden-...
.
In mijn beleving kan de overheid ook mijn keuze afdwingen, door mij te verplichten om te kiezen. Jij moet nu een keuze maken, of wel, of niet. Dat is een keuze. Maar jij bent donor, tenzij...? Voelt niet als een volwaardige keuze.
.
Als laatste denk ik dan, Waar eindigt dit?

Death By Luchtbed | 14-09-16 | 10:02

Ben ik als nederlander in het buitenland wonende ook betroffen?

Worden de nederlanders in het buitenland nu ook meteen donor?

Gaan de autoriteiten in het buitenlandcontact opnemen (met wie?) als ze de pijp aan Maarten (Pia Dijkstra) geven?

Mocht het voor nederlqnders in het buitenland niet gelden, wat gebeurd er als ik/we op bezoek in NL "het loodje leggen"

Is hier over nagedacht?

Barniewellus | 14-09-16 | 10:00

De meeste professionals, artsen, assistenten e.d. zijn ook bewust geen donor. Hoe zou dat toch komen?

Vout | 14-09-16 | 10:00

D66 is één van de betere partijen met betrekking tot het uitvoeren van de genocide. (importeren van ongedocumenteerde walking death, aanvinken in GBA van sitting ducks)

" I did not like the way he looked at healthy living bodies; and then there came a nightmarish session in the cellar laboratory when I learned that a certain specimen had been a living body when he secured it."

"nee"-zeggers krijgen een kruisje acter de naam en worden later opgeroepen om zich te melden bij het regionale heropvoedingskamp.

hallevvezool | 14-09-16 | 10:00

Zolang ik geen mensen kan uitsluiten, doe ik er niet aan mee. Ik weiger om verschillende soorten mensen in leven te houden van mijn organen. Over mijn lijk, letterlijk.

Banana008 | 14-09-16 | 09:57

@Blootkapje | 13-09-16 | 22:30

Wat een gelul, dat idee van jou dat "iedereen best wil doneren". Ik ben bij mijn volle verstand en heb al jaren geleden besloten dat ik niet wil doneren. Asociaal? Zal best, maar het blijft mijn eigen keuze. Moet ik dan geen recht hebben op donororganen? Ja, valt best wel wat voor te zeggen inderdaad, lijkt me zelfs logisch. Maar laten ze dan een wet maken die niet-donoren uitsluit van donororganen en niet deze wet die indruist tegen onze grondwet aangaande volledige zelfbeschikking over ons eigen lichaam.
Bijna alle partijen vielen over het PVV A4tje omdat er dingen op staan die tegen de grondwet in zouden gaan. Maar hier stemt zomaar de helft van de kamer mee in terwijl voor mij en hoop ik vele anderen geldt dat zeggenschap over je eigen lichaam duizend maal belangrijker is dan een toch al achterhaald concept van godsdienstvrijheid...

GW2f | 14-09-16 | 09:57

Tjonge jonge, wat een commentaren weer. Gaan we nu ook bijhouden of iemand wel geeft aan de hartstichting en wat er nog meer allemaal aan collectanten rondloopt? De regeling is/was heel simpel: niet registreren is geen donor zijn. Indien laksheid vermoed wordt hadden ze een wet moeten aannemen die mensen verplicht een keuze op te geven. Dat kan je bijvoorbeeld doen op het moment dat er een identiteitsbewijs wordt aangevraagd, zonder uiteraard dan vervolgens deze keuze als een brandmerk op dat identiteitsbewijs te plaatsen. Nu draaien ze het alleen maar om door mensen waarvan je laksheid vermoed automatisch donor te maken. Moet je eens opletten wat er gebeurt als de familie dat ook denkt. We hebben al eens wat opstootjes gehad in ziekenhuizen, maar als dit doorgaat zul je zwaargewapende militairen achter zandzakken op elke gang moeten laten posten.

Pierre Tombal | 14-09-16 | 09:54

Laten we hopen dat dit wangedrocht wordt tegengehouden in de Eerste Kamer. Ik hoop dat daar nog wel genoeg gezond verstand zit maar ik hou mijn hart vast.

frisenfruitig | 14-09-16 | 09:53

Prima beschreven. Ik mis slechts hèt probleem met dat 'NEE' - dat je dat moet aangeven via DigiD.
Lekker 'veilig'. Je ziektekostenverzekering is dus hoogstwaarschijnlijk óók op de hoogte van je keuze - of wordt dat in de toekomst, als er weer eens een hoop gegevens van burgers op straat komen te liggen wegens een of ander stupide lek.

Enniewees. Ik wàs dus donor. Nu niet meer.
jammerhelaaspindakaas.

EefjeWentelteefje | 14-09-16 | 09:53

Tostiman | 14-09-16 | 09:35

Dat lijkt me nou echt een hellend vlak, voor je het weet krijg je ook dat gejank weer over dat rokers geen recht op zorg hebben en dat soort onzin.
Niettemin word ik niet vrolijk van al die blijf van mijn lijf sneeuwvlokjes, die hun egoïsme proberen te verbloemen met oneigenlijke argumenten. Zeg gewoon dat je waarde hecht aan je dode lichaam om de 1 of andere reden, dat is het enige argument dat hout snijdt.

robertdoesnEro | 14-09-16 | 09:50

geweldig dat register, als nederlander die in het buitenland woont is het onmogelijk om mezelf uit te schrijven via die site omdat ze niets van formulieren naar het buitenland verzenden...

BozeHenk | 14-09-16 | 09:44

Mensen die zich door deze wet gaan uitschrijven terwijl ze eerst donor waren hebben wat mij betreft een steekje los. Blijkbaar weegt een politiek principe zwaarder dan het mogelijk redden van een leven, zonder daar enige moeite voor te hoeven doen...
jawor36 | 14-09-16 | 09:09
Geen politiek principe, ik bepaal graag zelf of mijn lichaam uitgebeend wordt en ik wil geen moeite hoeven te doen om die "oogst" te voorkomen. Ik was donor sinds de instelling van het register, maar heb me gisteren uitgeschreven, juist om die reden. Daar doe ik overigens niemand meer mee te kort; met 78 ben ik te ver versleten om nog voor recycling in aanmerking te komen en er zitten de nodige uitzaaiingen in het karkas. Het maakt dus voor de redding van levens niets uit; ik hoop alleen dat de politiek er iets van leert.

Synecdoche | 14-09-16 | 09:44

Ben eigenlijk wel blij dat voor mij de keuze wordt gemaakt. Zojuist ingelogd en me afgemeld voor donorschap. Was het niet op deze wijze ter sprake geweest, had ik er nooit naar omgekeken en wellicht op een emotioneel moment op mijn sterfbed 'ja' gezegd, zo ook mijn familie.

Als de overheid meent, dit op deze wijze te besluiten, terwijl wat mij betreft het redden van 1000 mensen met een overschot aan miljoenen donoren een beetje overkill is, meen ik me te moeten gaan gronden in principes.

Ik vind het bijna vergelijkbaar met voedselhulp aan afrika. We laten mensen langer in leven, met daarbij behorende langere afhankelijkheid en grotere (blijvende) behoefte. Vaak heb ik daarvan het idee, dat het ethisch wellicht verantwoordelijker is om ze niet te helpen dan wel.

We zijn al met teveel. We worden al te oud. We leven al teveel aarde op. Vooral meer van dat en de wereld wordt onleefbaar. Principiële keuze om niet iemands leven te verlengen dus.

Weer een zorg minder.

Woonkamerpoliticus | 14-09-16 | 09:44

www.volkskrant.nl/opinie/ze-hebben-me-...

Mevrouw Nelissen, 63 jaar, ze staat al drie jaar op de wachtlijst voor een longtransplantatie.
Het laatste half jaar zelfs bovenaan de lijst.
Mevrouw Nelissen: 'Ik weet dat het lelijk is, maar soms smeek ik dat er een jonge gezonde motorrijder vandaag tegen een boom aanrijdt.
Zeker als het regent en de wegen glad zijn, ben ik in hoogste staat van paraatheid.

Ella | 14-09-16 | 09:43

@aight.. | 13-09-16 | 23:28
Je kan het ook in het belachelijke trekken. Waarom niet de optie erbij dat je niet wil doneren aan mensen die geen donor zijn!

Tostiman | 14-09-16 | 09:41

Iedereen die overweegt om toch donor te willen zijn raad ik dit boek aan: www.bol.com...
MareJane | 14-09-16 | 09:32

Interessant. Bedankt voor de link.

orange pekoe | 14-09-16 | 09:39

Hét belangrijkste is:
Het verbieden van de helm voor motorrijders en brommerrijders.

Ella | 14-09-16 | 09:39

Slechte wet met slechts 2 keuzes: verplicht donor worden of verplicht registreren geen donor te willen zijn.

Ik heb net laten vastleggen GEEN donor te willen zijn, al ben ik huiverig voor al die registraties in een landelijk overheidsysteem. Hoop dat deze wet wordt teruggedraaid door de 1e Kamer.

marielle | 14-09-16 | 09:36

@henkie270 | 13-09-16 | 22:25
Dat is goed, maar dan wil ik ook graag de optie dat mijn lichaamsdelen niet naar de NEE'ers mag.
D'66 is een k*t partij, en ik ben niet echt een voorstander van verplichten. Liever had ik de optie gehad van mijn organen e.d. wil ik alleen beschikbaar stellen aan andere die ook donor zijn.

Tostiman | 14-09-16 | 09:35

Overigens de grootste lof voor deze tekst van van Rossem,, hij zegt exact wat velen waaronder ik, intuitief voelen bij deze oekaze van D66.
Alle andere geprietpraat of morele chantage inzake eventueel ontvangen van organen slaat nergens op.
Het is geen koehandel handjeklap, het gaat om mensen en nabestaanden, EN om de mogelijkheid dat chirurgen in bepaalde situaties mensen laten sterven om een ander mensenleven te redden.

Om het heel bot te stellen: Wat wordt verdiend aan een transplantatie en wat aan een levensreddende operatie?

Nou niet emmeren over medische ethiek, die is de laatste jaren regelmatig nogal gebrekkig gebleken.

mallekater | 14-09-16 | 09:34

@jawor36 | 14-09-16 | 09:28 Ik vind het argument dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met keuzes aangaande je eigen lichaam behoorlijk zwaarwegend. Ik loop al een kwart eeuw bewust met dat codicil in mijn portemonnee, maar ga nu toch wel twijfelen.

knutsel | 14-09-16 | 09:33

Iedereen die overweegt om toch donor te willen zijn raad ik dit boek aan: www.bol.com/nl/p/wat-je-over-orgaando...
of leen het in de bieb. Beter goed geïnformeerd dan onwetend. Ben benieuwd of de 1e kamer met dit onzalige voorstel instemt. Zo ja, wat is de volgende stap inzake het schenden van de grondwet?

MareJane | 14-09-16 | 09:32

De wet gaat het in de Eerste Kamer niet halen. Overal en onder elke overeenkomst moet tegenwoordig een handtekening onder staan. Dus het lijkt mij dat je ook een handtekening nodig hebt voor het weghalen van je organen. Sneu voor Pia, want verder heeft mevrouw weinig opzienbarends tot stand gebracht.

jochum1980 | 14-09-16 | 09:31

Ikzelf 30+ jaren met een donorcodicil op zak, mijn mening, een donor voor een donor, zelf de keuze maken, echter geen donor geen recht.
NB-Stb | 14-09-16 | 08:52
Dat vind ik écht een hele, héle, HELE goede stelling.. NOT.
Begrijp ik dus uit je stelling dat je voor ongelijke behandeling van patienten bent?
Laten we ook meteen 'geen werk geen stemrecht' activeren bij wet.
X-101 | 14-09-16 | 09:07
Geen werk geen stemrecht???? Ik kan uw (UW)vergelijking niet helemaal plaatsen.
En ja ik zou graag zien, indien dat mogelijk is, degene welke bewust geen organen afstaan (volwassenen uiteraard) geen van mijn organen ontvangen, en nee ik vind dat ieder een gelijke behandeling verdiend echter door te kiezen geen donor te zijn plaats je jezelf boven de donor ik geef niet maar moet wel ontvangen......... nee dus!

NB-Stb | 14-09-16 | 09:31

Je mag geen voorwaarde stellen aan je donorschap ,dus voor mij geen donorschap. Moet er niet aandenken dat onderdelen van mij bij een islamiet, crimineel, pedofiel of geestelijk gestoorde mafkees geplaats kunnen worden.
Ook zal ik niets van een donor willen ontvangen.

etaleur | 14-09-16 | 09:30

Tsja, niemand zal deze comment ooit lezen, maar volgens artikel 1 van de grondwet is "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld." Dus je kunt hier als toerist overlijden, waarna je lichaam sans organen naar huis wordt gestuurd. Ben toch benieuwd hoe dat in het buitenland ervaren wordt. Of wordt er een uitzondering gemaakt voor buitenlanders?

Opslag Medium | 14-09-16 | 09:29

knutsel | 14-09-16 | 09:15

True, maar in de politiek wordt het ook al snel een complex verhaal. Als je het terug brengt naar een persoonlijke keuze; wat vind ik zwaarder wegen? En dan kiest om je principieel uit te schrijven uit het register, omdat je een signaal af wil geven aan de politiek, terwijl je nota bene eerst wél donor was, dan klopt er volgens mij echt iets niet...

jawor36 | 14-09-16 | 09:28

Bepaalde groepen staan namelijk altijd voorop om te vangen en nooit om te geven.

jules degrelle | 14-09-16 | 09:24

onderbuik... onderbuik... PVV aanhanger zeker

X-101 | 14-09-16 | 09:28

Dit wetsvoorstel lijkt me een referendum waard.

HetPhantom | 14-09-16 | 09:27

Ik ben voor een register waarin ieder die orgaandonor is ook organen kan ontvangen. Bepaalde groepen staan namelijk altijd voorop om te vangen en nooit om te geven.
Maar tot die tijd is deze wet een verbetering van de huidige situatie.
Alhoewel, mijn organen doneren aan een radicale moslim die zo weer in staat is om Nederland weer verder te islamiseren of andere nare dingen te doen...
dilemma's, dilemma's, dilemma's

jules degrelle | 14-09-16 | 09:24

Zelf en ik juist voor deze wet, maar verwacht dat de 1e kamer er alsnog een stokje voor steekt.

Rutgerr | 14-09-16 | 09:20

meneer Q | 14-09-16 | 08:49
Zoals u stelde, zeldzaam, echter ligt hier de fout niet bij het donorschap, de artsen hebben kennelijk de situatie verkeerd ingeschat.
U heeft wel een punt betreffende hersenfuncties, wanneer overgaan tot verwijderen van organen?, in welke mate mogen er nog hersenfuncties aanwezig zijn?, ik denk dat dit een grijs gebied is en zul je in dit geval niet om het advies van de arts heen kunnen?, dilemma is dan te doorgronden of de arts de patiënt of de donor behandeld, maar ben ervan overtuigt dat er meer succes verhalen zijn dan dit soort scenario's.

NB-Stb | 14-09-16 | 09:20

Ik wil hier een bindend referendum over. O shit, we leven nog in 2016!

George84 | 14-09-16 | 09:19

Mijn organen zonder mijn toestemming naar kinderverkrachters, Mohammed B's en ander uitschot van de samenleving of naar vetgevreten ketting roker ??

NOT !!!

Waar kan ik me afmelden, of beter nog specificeren aan wie ik organen wil afstaan???

Leefbaar | 14-09-16 | 09:19

Het idee achter de wet is goed. Echter had ik liever gezien dat niemand donor is tenzij anders aangegeven. OKe, dat blijft dan redelijk bij het oude, niets doen is geen donor, maar het is raar om te zeggen "je kiest niet dus kiezen wij" Hell, strats wil D66 nog vastleggen dat je D66 stemmer bent tenzij anders aangegeven. Ben erg benieuwd naar het aantal NEE registraties mocht deze wet worden ingevoerd.

Super Grover | 14-09-16 | 09:19

Prima wet.
Als je niet wilt dat er in je dode lijf wordt gesneden. Moet je even van je luie reet af komen en aangeven dat je dat niet wilt. Kan allemaal digitaal. Dus je kan op je luie reet blijven zitten.

chrisjuh | 14-09-16 | 09:18

Het is totaal niet belangrijk 'waarom' iemand zich tot nu toe niet geregistreerd heeft als ja/nee donor. Gaat je niks aan.
Ook geloof ik niet dat donororgaantransplantatie werkelijk bijdraagt aan iemands 'gelukkige leven'.
Van mij mogen alle transplantaties, oogsten en wachtlijsten afgeschaft worden, je doet het maar zonder.
De overheid, de farmaceutische wereld en jij of welke registratielijst dan ook moeten wat meer afstand bewaren van wat van mij is.

plashomo | 14-09-16 | 09:17

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:00
Klopt wat je zegt. Helemaal mee eens.

Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: in de huidige wet worden nabestaanden voor het blok gezet met een lastige keuze die snel gemaakt moet worden. Dat is in de nieuwe wet dan weer niet zo. Organen gaan namelijk toch naar de overheid. En dat kan best eens wat heftige ruzies schelen.

Zottekap | 14-09-16 | 09:17

@jawor36 | 14-09-16 | 09:09 Misschien een rare vergelijking maar als je eens even naar de polletiek zelf kijkt wegen "principes" aan de lopende band zwaarder dan een mensenleven. Zo kan je bijvoorbeeld niet meer aan de slachtoffers van aanslagen op europese bodem vragen of zij "wir schaffen das" een goed idee vonden. Over D66 gesproken.

knutsel | 14-09-16 | 09:15

Omdat geen bezwaar (familie beschilkt) vermoedelijk gewoon beteknd dat de staat belsist heb ik mij vandaag uitgeschreven.

Ik wil niet dat mijn familie op een moeilijk en emotioneel moment buitenspel wordt gezet.

jaap932057795966 | 14-09-16 | 09:10

legale organen handel...

NOSjournalist | 14-09-16 | 09:10

BenBinnen | 13-09-16 | 23:49

Waarom praat je zoveel onzin? Bent je onwetend of doe je het erom? Ik denk dat je een ordinaire leugenaar bent.

Je moet hartstikke morsdood zijn voor je in aanmerking komt om organen of weefsel te doneren. Het wordt uit je levenloze lichaam gesneden dat kort daarna toch aan ontbinding zou beginnen, door wormen aangevreten zou worden of in rook op zou gaan. www.transplantatiestichting.nl/medisch...

Mensen die zich door deze wet gaan uitschrijven terwijl ze eerst donor waren hebben wat mij betreft een steekje los. Blijkbaar weegt een politiek principe zwaarder dan het mogelijk redden van een leven, zonder daar enige moeite voor te hoeven doen...

jawor36 | 14-09-16 | 09:09

Trouwens 100 mensen per jaar (circa 17 mil mensen) is niet echt veel. Hoeveel mensen gaan er dagelijks Natuurijk/Onnatuurlijk dood? Wat gebeurt er met het "overschot" en wie krijgt daar geld voor?

SuperGekkie | 14-09-16 | 09:09

Ikzelf 30+ jaren met een donorcodicil op zak, mijn mening, een donor voor een donor, zelf de keuze maken, echter geen donor geen recht.

NB-Stb | 14-09-16 | 08:52

Dat vind ik écht een hele, héle, HELE goede stelling.. NOT.

Begrijp ik dus uit je stelling dat je voor ongelijke behandeling van patienten bent?

Laten we ook meteen 'geen werk geen stemrecht' activeren bij wet.

X-101 | 14-09-16 | 09:07

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:44
Je weet niet dat je nog leeft en onverdoofd bent als ze in je gaan snijden? Veel succes met doneren! Hersendood en de ziel zijn 2 verschillende dingen hoor ;)

Vout | 14-09-16 | 09:02

Wat jammer.
Nu heb ik me van "JA" op "NEE" gezet.
Principieel ben ik tegen de nieuwe wet.

Vind trouwens gewoon dat er betaald moet worden voor je organen. Ziekenhuizen en specialisten verdienen er een bak geld mee en de nabestaanden van de donor mogen er geen cent aan verdienen. Hoeft niet veel te zijn, maar een tegemoetkoming van zegge 10.000,- op de crematiekosten zou niet gek zijn en is slechts een druppel op de kosten van de operatie en levenslange nazorg.

Oepsie1234 | 14-09-16 | 09:02

Kan ik ook aangeven dat ik niet wil doneren aan 'Zaandammers'?

JCDecaux | 14-09-16 | 09:01

Ik ben een Nederlander die niet in Nederland woont en niet in het GBA/BRP ingeschreven staat. De website van de overheid meldt dat ik me daarom niet kan afmelden voor de organenroof.

Admiraal_de_Ruijter | 14-09-16 | 08:59

Ze willen gewoon zoveel mogenlijk aan je verdienen.Op deze manier krijg je een overschot van organen die vrijwel allemaal naar het buiteland wordt verscheept.

SuperGekkie | 14-09-16 | 08:58

b0bb1e | 14-09-16 | 08:46
Als je het geloven moet trekken al de z.g.n. donors op dit topic NU al hun donorschap in terwijl het nog in de eerste kamer behandelt moet worden.
Het is nog steeds geen wet en het is nog maar de vraag of deze wet er doorkomt.

botbot | 14-09-16 | 08:57

Kijk sukkels in Nederland, jullie hebben het er zelf naar gemaakt: het blijkt uit onderzoek dat bovenop de ca 3,5 miljoen donoren die zich hebben laten registreren er een waarschijnlijk nog grotere groep is die heel erg lijdt onder de "laat maar hangen/laat maar gaan/ het zal mijn tijd wel uitduren" mentaliteit en zich daarom niet als donor laten registreren. Sterker nog: ze willen (misschien) wel, maar zijn te lui/besodemieterd om (al dan niet digitaal) zo'n formuliertje in te vullen. En dan zoals Annabel Nanninga en Bart Nijman gaan brullen tegen de politiek (nu verpersoonlijkt in Pia Dijkstra en D66, maar dat had voor hetzelfde geld Groen Links of SP kunnen zijn)terwijl de eigenlijke "schuldigen" degenen zijn die te lamlendig zijn om zich als donor aan te melden terwijl ze dat misschien best wel willen. En dan maar gaan brullen over "zelfbeschikking" en "overheid die organen jat".
Ik zou zeggen: kijk eerst eens naar jezelf: eigen schuld, dikke bult!

Brulboei_61SB | 14-09-16 | 08:55

Stormageddon | 14-09-16 | 03:23
Nee, dat is niet helemaal waar. Je plichten gaan niet door (kunt u een voorbeeld noemen?). En je schulden blijven ook niet staan. Die gaan (als je geen keuze maakt, want daar hebben we het steeds over) automatisch over naar je directe nabestaanden middels het erfrecht (titel 3, artikel 13) wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2016-09...

Als je anders wil mag je dat zeggen in je testament. Zo zou het ook moeten gaan met het donorschap. Je moet dan dus wel expliciet die keuze maken (!) net als bij een testament (testament = donorcodicil).

Zottekap | 14-09-16 | 08:54

Het is in ieder geval opvallend dat voorstanders met argumenten komen, en principiele tegenstanders er van alles bij halen om hun gelijk te krijgen D66 deugt niet, mensen die wel donor zijn moeten maar meteen hun organen door het hondenvoer gooien, enz enz.
Unbelievable...

robertdoesnEro | 14-09-16 | 08:54

En zo niet dan zou ik haast hopen dat iemand van jullie ooit een orgaan nodig heeft en dat de dokter dan herinnert dat je deze opmerkingen hebt gemaakt, om vervolgens te zeggen: 'spijt ons zeer, maar u komt niet in aanmerking voor een donororgaan'.
Waarschijnlijk zinkt bovenstaande principiële onzin dan pas echt goed in.
mambo43 | 14-09-16 | 08:4
Van u hoef ik al niets.

Hartgrond | 14-09-16 | 08:53

Ikzelf 30+ jaren met een donorcodicil op zak, mijn mening, een donor voor een donor, zelf de keuze maken, echter geen donor geen recht.
Het is echter niet acceptabel dat de politiek zich hier mee bemoeit.
Voor mij een serieuze overweging geen donor meer te zijn maar, kan ik mijzelf, ben ik dan standvastig genoeg om mijzelf het recht op een donororgaan ontzeggen ???

NB-Stb | 14-09-16 | 08:52

Wat een gezeur mensen, wat wil je dan met die organen?

Meneer de Leeuw | 14-09-16 | 08:50

[Bron: Wikipedia]:
Restfuncties[bewerken]
In zeldzame gevallen waarbij patiënten hersendood waren verklaard, was er in het verleden toch geen sprake van volledige uitval van alle hersenfuncties. Bij klein deel van de hersendood verklaarde patiënten was nog sprake van enige restfunctie. Er zijn enkele praktijkvoorbeelden van patiënten die uit een formeel vastgestelde 'hersendode toestand' ontwaakten en herstelden. Zo overleefde Jan Kerkhoffs (1939-) uit Melick na een coma, een klinische hersendoodverklaring in 1992. Een week nadat nabestaanden orgaandonatie weigerden na de hersendoodverklaring, ontwaakte Kerkhoffs uit zijn coma en herstelde bijna volledig.[3]

meneer Q | 14-09-16 | 08:49


Geweldig idee, ik ben zelf ook donor. Mensen die echt moeite doe om geen donor te zijn zeg ik prima: maar dan ook achteraan de rij om een donororgaan te ontvangen. Deze haat is alleen maar omdat het d66 is.

b0bb1e | 14-09-16 | 08:46

Spijt me GeenStijl, normaal ben ik het vaak met jullie eens, maar hier knallen jullie behoorlijk naast het doel.
Ik ben normaal fel tegen D66, het is een flutpartij, maar in dit geval ben ik het wel met ze eens.
Waarom ?
Heel simpel.
Donoren zijn nu eenmaal nodig om velen in ons land of een normaal leven te kunnen geven of om ze uberhaupt een leven te geven.
Ieder jaar sterven honderden terwijl ze op de wachtlijst staan voor een donor orgaan. Dat kan een hart zijn, maar kan ook lever, longen etc.
Enig idee hoe het is om op een wachtlijst te staan, jaar in jaar uit en er komt geen donor ? Niet omdat de organen er niet zijn. Vaak zijn die er wel, maar dan heeft de persoon in kwestie zijn donorcodicil niet ingevuld of men weet het niet zeker. Dan gaat het feest voorbij en gaan de organen verloren.
Ieder jaar sterven er velen omdat globaal 80 % niet de moeite wil nemen om zo'n donorcodicil in te vullen. Was al een stuk makkelijker gemaakt, maar nog altijd werkte het niet.
Dus ja, het was tijd om daar wat in te veranderen, want wanneer je veel Nederlanders vraagt of ze voor of tegen een donorcodicil zijn dan roept 90 % dat ze absoluut voor zijn. Dat je hun organen zo mag gebruiken, want men is toch dood en als ze er iemand blij mee kunnen maken: 'waarom niet' ?
Echter, deze voorstanders namen nooit de moeite om even dat papiertje in te vullen en zo is er dus immer een enorm tekort aan donor organen en dus sterven ieder jaar mensen volstrekt zinloos.

Nu kunnen jullie principieel van de toren gaan blazen dat het jouw lichaam is en dat je dit niet wenst. Dan heb ik een simpele oplossing: 'dan schrijf je je gewoon uit' ! probleem opgelost.
Maar dankzij deze wet zullen zeer velen een 2e kans krijgen, een kans die ze nooit zouden hebben gehad en niet alleen zij krijgen een 2e kans op een leven. Kinderen en geliefden hoeven geen afscheid te nemen van een vader, een man, een vrouw, gezinnen worden niet uit elkaar gerukt.

Dus ja, ik ben hier absoluut voorstander van en ik ben het vaak eens met een debat over principes, maar in dit geval zitten jullie er ongelofelijk ver naast. Deze wet gaat niet over principes, deze wet gaat over leven en dood. Helaas ken ik iemand die inderdaad is overleden omdat er geen donorhart op tijd beschikbaar was. Hij heeft 3 jaar gewacht op een nieuw hart, is nooit gekomen, hij heeft niets meer aan deze wet, maar ik zou jullie graag eens bovenstaande onzin horen uitleggen aan zovelen die al jaren op de lijst staan, maar waarvoor niets beschikbaar was. Dan wil ik de stoere praat over zelfbeschikking nog wel eens horen en ergens zou het wellicht goed zijn dat jullie zelf op die lijst zouden komen te staan. Wanneer jij, of een bekende / geliefde, op die lijst staat dan praat je echt heel anders.
Dus doe iedereen een lol en biedt je excuses aan. Niet aan mij, maar aan al die mensen die op de wachtlijst staan voor een donororgaan. Zeg hun gewoon netjes dat je een fout hebt gemaakt in je gedachtengang.

En zo niet dan zou ik haast hopen dat iemand van jullie ooit een orgaan nodig heeft en dat de dokter dan herinnert dat je deze opmerkingen hebt gemaakt, om vervolgens te zeggen: 'spijt ons zeer, maar u komt niet in aanmerking voor een donororgaan'.
Waarschijnlijk zinkt bovenstaande principiële onzin dan pas echt goed in.

mambo43 | 14-09-16 | 08:42

@X-101 | 14-09-16 | 08:34
Eerder als reserve onderdelen.
Nooit op een autosloperij geweest?

necrosis | 14-09-16 | 08:41

necrosis | 14-09-16 | 07:45
Ja,maar dan moet ik wel overleden zijn na die tijd zal ik wel even vertellen wie ze hebben mag of niet.

botbot | 14-09-16 | 08:41

Nogmaals organen worden verhandeld via EURO-transplant!

meneer Q | 14-09-16 | 08:40

SynthetischBismut | 14-09-16 | 08:38 : "Janken over fysieke integriteit en zelfbeschikking voor lijken" ... het is inderdaad beangstigend te zien hoe GeenStijl langzaam afgleid naar niveau Breitbart. :(

Vic | 14-09-16 | 08:40

@vindt er ook wat van | 14-09-16 | 08:14
Lees dit even:
nl.wikipedia.org/wiki/Hersendood
En met name de opmerking dat na kunstmatige beademing stoppen direct weefselsterfte optreedt.
Dan zijn de organen niet meer bruikbaar.

necrosis | 14-09-16 | 08:39

Er wordt in het stukje wel heel erg de nadruk gelegd op het recht van zelfbeschikking. Maar er zijn genoeg voorbeelden te noemen waar dit recht in meer of mindere mate niet van toepassing is. Minderjarigen, zwakbegaafden, gedetineerden. Ik zou zeggen, als je eenmaal dood bent is je recht op zelfbeschikking ook weg. Een lijk neemt geen beslissingen, dus als je bij leven geen beslissing hebt genomen omtrent donorschap dan gebruiken we je luie kadaver om iemand anders te laten leven.

Gugong | 14-09-16 | 08:39

Janken over fysieke integriteit en zelfbeschikking voor lijken, hoe gestoord wil je het hebben...

SynthetischBismut | 14-09-16 | 08:38

Het al gemeen nut van op tijd doodgaan word ook uitgesteld door deze wet. Net als met tand en uw zorg kosten met de naam inplant is deze ook alleen toegankelijk voor onze onmisbare medelander. Zijn kenmerken zijn een grote Zaanse bek of een ruime beurs. Val je daar tussen dan ben je lauw loenen.

biltong | 14-09-16 | 08:37

Ik hou een eindeloze zee aan vragen over. Om te beginnen het respectloze van dit clubje in de politiek. Wie denken ze dat ze zijn eigenlijk? Mij straks proberen te overtuigen dat als ik een donor nodig zou hebben om nog een paar bonus jaren te krijgen, dan zal ik die weigeren. Bang voor de dood ben ik niet en dood gaan doe ik toch wel een keer, vroeg of laat. Dus ik zal me ook niet schuldig voelen bij die gewetensvraag. Wij hebben de vrijheid zelf te bepalen wat we doen "met ons lichaam" en niet gedwongen moeten worden om een NEE ergens op een server in te vullen, die gehackt kan worden, gemanipuleerd kan worden etc. Vertrouwen in de overheid gaat mij een paar stappen te ver. Ik heb namelijk geen enkel vertrouwen in overheden. Ik heb daar om persoonlijke redenen, al ervaring mee opgedaan.

Mr_Pikibelly | 14-09-16 | 08:36

@Marcolm | 14-09-16 | 08:20

Dus iemand van 8 moet nog maar 2 jaar op zijn nier wachten?

roze_bril | 14-09-16 | 08:35

Pi Mol | 14-09-16 | 08:11

In mijn portemonnee zit mijn 'standpunt' mbt donorschap. Mijn naaste en dierbaren weten mijn standpunt is t.a. van donorschap. Zij beslissen daarin.
Hoezo moet ik weer ergens in een register dit aankondigen. Als het zover mocht komen, mijn leven voorbij is maar mijn organen nog intact, dan weten mijn dierbare wat ze gaan zeggen op de vraag van die artsen!
Nu zal er ongevraagd rücksichtslos om die dierbare heen gewapperd worden met .. niet geregistreerd als niet/wel donor, dusssssssssss..
Ik wil niet in honderduizend registers bekend zijn. In deze onbetrouwbare wereld.. En ja, ik neem het risico dat ik daardoor ook niet mag verwachten dat ik voorrang krijg op een donorlijst.
Niet op het een of ander, veiligheid biedt deze regering niet voor zijn burgers, in het leven en niet in zijn dood. Kan zo maar zijn dat er een 'mooie handel'gaat ontstaan met de organen van Nederlanders. Het antwoord van deze regering, we gaan het onderzoeken, we kunnen niets vanwege verdrag zus of zo... Brussel gaat daarover,.. de EU richtlijnsen etc etc.
In de Oekraïne dat heb ik ergens gelezen kun jeje nier verkopen voor een anderhalf ton?? In Nederland lukt het nog niet om gestolen schilderijen terug te krijgen uit dit 'bevriend' land dat hoe dan ook in de EU moet.
De MH17 ook in onderzoek van deze regering, kijk hoe 'beschermend' dit is geweest en nog steeds.. 200 NL levens en nog steeds is deze regering niet in staat gebleken om met de vuist op tafel te slaan en op te komen voor die vermoordde burgers.
Ze blijven van mijn organen af en zeker die kliek van D66 met een Pechthold die minister wil worden ergens in de grote EU!!

fikkieblijf! | 14-09-16 | 08:35

Worden organen ook beschouwd als grondstof?

X-101 | 14-09-16 | 08:34

@GeenStijl,
Doe dan een poll hier over als je durft.

Vic | 14-09-16 | 08:34

@necrosis | 14-09-16 | 08:20
Jawel heur, hij was in ieder geval goed geconserveerd en ingevroren. Organen van Mabel daarentegen hoef ik niet. Brrr.

Piet Karbiet | 14-09-16 | 08:33

mn comment is weggecensureerd denk ik.

Wat ik stelde:
Volgende stap na deze wet is het bij leven inleveren van organen waar je er 2 van hebt. Longen, nieren, ogen. noem maar op. Stukje lever er bij?

X-101 | 14-09-16 | 08:33

Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd of ik wel of niet donor ben ( tenminste, buitenstaanders ), dus dat van paria enzo is onzin wat mij betreft.
Verder is het leuk om te stellen dat er iets is als eigen lichaam, maar wat als ik bij mijn leven aangeef dat ik donor ben, en na het overlijden mijn nabestaanden zeggen dat ze dat niet willen ( omdat ze ineens b.v. heel gelovig zijn geworden )?
Ik zou het liefst willen dat ik mijn organen alleen beschikbaar stel aan hen die zelf al 10 jaar donor zijn.
( om te voorkomen dat ze zodra ze organen nodig hebben ineens wel donor worden ).
Maar goed, dat gaat dus niet.

helaas nederlander | 14-09-16 | 08:29

Marcolm | 14-09-16 | 08:20
En niet gerookt hebt, niet gezopen, gesnoven, noooit te haard gereden, nooit pvv gestemd, tegen zwarte piet, etc... etc....
Heeft u wel door hoe verschrikkelijk nsb uw, en anderen hier met u, is?
dit soort voorwaarden stellen is exact de reden dat dit plan levensgevaarlijk is én de reden dat ik never nooit donor ga worden. U krijgt van mij helemaal niets, engnek.

elfenstein | 14-09-16 | 08:26

Er is meer duidelijkheid nodig.
Een donor die hersendood is verklaard leeft nog als hij of zij de operatiekamer wordt ingereden.

Ik heb gelezen dat er bij de uitname-operatie geen sedatie wordt gebruikt. En ook dat de harslag en bloeddruk tijdens die operatie significant omhoog gaan.

Ja, hersendood, dus de patient voelt toch niets meer. Maar is dat wel zo zeker -de medische stand blijft lerende?

Ervaart de patient echt niets meer en sterft hij 'rustig' of is het laatste stukje van zijn stervensproces er een van ondragelijke pijn ?

orange pekoe | 14-09-16 | 08:26

vindt er ook wat van.0814
Dat zeg je nogal makkelijk, maar daarover verschillen zelfs geroutineerde artsen van mening.
Verder heeft het feit dat men de "dode"uit elkaat gaat halen terwijl het lichaam nog leeft een enorme emotionele impact op de nabestaanden, of is niemand daarin geinteresseert?
En misschien ben ik erg achterdochtig, hoor, maar wat verdient men nu aan al die organen?Dat is een vraag die niemand durft te stellen, want witte jassen en ethiek en zo, maar de twijfel begint wel een beetje te groeien.

mallekater | 14-09-16 | 08:24

Ik blijf bij mijn vraag, hoe zit het met kinderen.
Je kunt je nu nl alleen aan en ook afmelden neem ik aan via een DigiDcode toegang.
Die van mij hebben (nog) geen DigiD. Wat met ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid daarin. Bepaal ik als ouder tot de leeftijd van 18/21 of ze mijn kinderen, nog in leven (uit een dood lijf mag niets worden gehaald,wel uit een hersendood lijf, dat gebeurt als men nog leeft en zonder enige verdoving) leeg mogen plukken om bijv in, Oekraïne (associatieverdragen, toetredingen etc etc) een hotemetoot te voorzien van nieuwe organen? Ik wil zelf pas hoeven te beslissen op het moment van, of ik mijn kind leeg laat halen.. zeker met al die onbetrouwbare ontwikkelingen binnen in deze tijd in deze wereld. En dat geldt ook voor mijn eigen lijf. Mijn dierbare acht ik goed in staat om op dat moment te beslissen.Ze weten hoe ik daarin sta.

Stel je toch eens voor dat je kind of je naaste zwaar invalide en in coma wordt gereden door een of andere zatlap of een idioot vol met narcotica die de snelweg als racebaan gebruikt.. of een of andere Jihadist die meent zijn AK7 leeg te schieten op je dierbare, halen ze je dierbare ook nog eens leeg voor diezelfde gemeenschap die niets heeft gedaan om jouw veiligheid te waarborgen. Zelfbeschikkingsrecht op ieder moment!! Donor zijn prima, maar dat kan ook op het moment dat de vraag ontstaat heel goed worden ingevuld..

fikkieblijf! | 14-09-16 | 08:23

Zijn de asielzoekers al op de hoogte gesteld dat ze gisteren allemaal donor zijn geworden?
Wat een duivels plan van d666, wie had dat verwacht...

Nuchternederland | 14-09-16 | 08:21

Over doneren gesproken: hoeveel mensen heeft prins Friso gered na zijn ski-ongeluk?
Of mag ik dat niet vragen?

necrosis | 14-09-16 | 08:20

Oplossing: je komt alleen in aanmerking voor een donororgaan als je zelf de 10 jaar ervoor ook orgaandonor bent geweest. Eigen belang helpt.

Marcolm | 14-09-16 | 08:20

Ik heb een xenofoob racistisch rokershart. Daar zit niemand op te wachten.

Piet Karbiet | 14-09-16 | 08:18

Jongens+meiskes van D66, dit kan allemaal zoveel beter... verbiedt de airbag, autogordel en de helm en je krijgt een overvloed aan organen waar EUROTRANSPLANT heeeel blij mee is!

meneer Q | 14-09-16 | 08:16

Dat gaan de moslims ook een leuke wet vinden!!!!

DerWaarheid4 | 14-09-16 | 08:16

@necrosis

als je hersendood bent, ben je dood. Ik denk dus ik ben! De enige reden dat je denkt is vanwege hersenactiviteit.

vindt er ook wat van | 14-09-16 | 08:14

@Vogelbeest | 14-09-16 | 08:09
Ik weet in ieder geval doordat D66 denkt alle lichamen te kunnen nationaliseren (om het in de linkse hoek te houden), ze in ieder geval honderden bewuste donoren zijn verloren (waaronder mij)

InAnumPerRegimine | 14-09-16 | 08:14

Zal het aantal hersendode mensen gaan stijgen als de 1e kamer meegaat?

Zoltan | 14-09-16 | 08:13

Helemaal eens met Vogelbeest. Mensen zijn te lui en ongeïnteresseerd om zich als donor aan te melden terwijl 99% dat wel zou doen als ze het zouden snappen.

In dit geval dus Pia66 FTW!!!

Pi Mol | 14-09-16 | 08:11

Ik ben geen #Donor meer. Regering denkt fysieke integriteit toe te eigenen. ik #protesteer #GeenNieuweDonorwet #D66 gaat hiermee te ver

InAnumPerRegimine | 14-09-16 | 08:11

In het argument zoals dat hier door sommigen gebezigd wordt dat je geen organen krijgt als je zelf geen donor wenst te zijn zit iets heel gevaarlijks.. Nu hoef ik me daar geen zorgen om te maken, ik ben bewust geen donor om persoonlijke redenen maar heb vroeger wel bloed gegeven. In de huidige situatie is het zo dat een vrijwillige donor niets te zeggen heeft (bijna had) over waar die organen heen gaan. Is ook beter denk ik. Ik heb hier al van alle mogelijke rare clausules voorbij zien vliegen, geen moslims, geen stuentrekkers en dus ook geen non-donoren. Nou, eens zien, wat krijgen we dan allemaal voor rare toestanden? Omkoopacties bij de familie van een donor die juist mij niet wilde helpen omdat ik atheist ben? Toch maar op ja laten staan want misschien krijg ik anders niks en mag ik dood? Bedenk er zelf ook eens een paar, is best eng.
Ik denk ook niet dat in het nieuwe systeem er zoiets komt, dat gaat denk ik zelfs d666 te ver, of eh, zouden ze dat echt....

elfenstein | 14-09-16 | 08:11

Sorry Van Rossem, ik ben het voor het eerst in je carriere níet met je eens.
De mogelijkheid om zelf een NEE in te stellen is voldoende. Er is een eeuwig en altijd tekort aan donororganen in Nederland. In België bestaat "ja tenzij" altijd al en daar zijn organen genoeg.
De meest mensen vinden donatie eigelijk een goed idee, maar zijn gewoon te beroerd om een codicil in te vullen. Dat is nu opgelost. En de princiële wijgeraars hebben ook hun mogelijkheid.

Vogelbeest | 14-09-16 | 08:09

@Lepenseur | 14-09-16 | 06:34
Goh wat een menslievende reactie. Ben je religieus toevallig?

Maria.1 | 14-09-16 | 08:03

Over 100 jaar zijn we allemaal dood.

Piet Karbiet | 14-09-16 | 08:01

Misschien is het al gezegd maar gaan onze donoren dadelijk ook nog de grens over ? En worden wij als braafste jongetje dadelijk ook Europese donor voor onze Griekse en Spaanse vrienden ?

Barbarous_Relic | 14-09-16 | 07:59

Die keuze was er altijd al. In plaats van actief een 'ja' te registreren, moet je nu actief een 'nee' registreren.
Het "nee heb je, ja kun je krijgen" is van overheidswege aangepast naar een "ja hebben we al, had het nee moeten zijn dan heb je pech".
De actie is verlegd van degene die iets wil naar degene die iets te bieden heeft. Net als met bv uw belastinggeld.
Wanneer er hier wetten uitvloeien die bv orgaanontvangst voor actieve nee-geregistreerden, dan moet men wel consequent en principieel de belastinggeldkraan dichtdraaien voor diegenen die niet bijdragen. Quid pro quo, toch?
Nog iets: het is geen plicht om orgaandonor te zijn, het is niet eens je plicht om daarover na te denken.
Met deze wet wordt dat wel een plicht. Voor beide invalshoeken valt moreel wat te zeggen. Wat een individu wil of niet wil met zijn of haar lichaam, en of hij/zij daarover na wil denken vindt ik meer gewicht hebben dan wat een derde met het lichaam van dat individu wil. Het is niet aan een derde om mij een default keuze op te plakken over mijn lijf en me te dwingen hierover te denken en actie te ondernemen wanneer ik anders wil. Vragen is prima, maar dwang riekt naar overheidsvormen die ik liever niet zie.
Alsof je lid wordt gemaakt van de boekenclub en bij default zo'n pil van Konsalik opgestuurd krijgt, met rekening.
Schofterig.

van Griendsven454572 | 14-09-16 | 07:56

Pia Lijkenpikker

langzullenweleven | 14-09-16 | 07:55

@byzantium1453 | 14-09-16 | 07:45
Dat kan niet, Peggold heeft namelijk geen hart.

necrosis | 14-09-16 | 07:53

Voordelen. Neem het rest afval, van voorstanders, als het klokje heeft getingeld. Ook dat is bruikbaar voor vriend vier en twee voeters. Gedroogd of in blik. En vergeet de kosten van begraven en verzekering niet. Alles word gratis. Een beetje hoogopgeleide land en genoot snapt het direct.

biltong | 14-09-16 | 07:52

@vindt er ook wat van | 14-09-16 | 07:39
Er zit nogal wat verschil tussen dood en hersendood.
Mensen die dood zijn, kunnen geen orgaandonor worden aangezien je organen direct na je dood beginnen af te sterven.

necrosis | 14-09-16 | 07:52

@bram750 | 13-09-16 | 22:33
Zal vooral een principekwestie worden inderdaad. Zolang de meute het maar best vind

Martinspire | 14-09-16 | 07:49

@Blootkapje | 13-09-16 | 22:32
Volgens mij kunnen die nu toch nog steeds overrulen? Al heb je natuurlijk wel nabestaanden nodig om erover te kunnen concluderen.

Martinspire | 14-09-16 | 07:48

@Tarak | 13-09-16 | 22:35
En als we nu eens in 10 of 20 jaar enorm veel progressie kunnen boeken in het uitvinden van bepaalde ziektes, maken van behandelingen en vinden van nieuwe technieken om allerlei zaken te bestrijden of zelfs organen te kweken? Is dat dan niet de moeite waard?

Martinspire | 14-09-16 | 07:47

@Lichtpuntje020 | 13-09-16 | 22:31
Het lijkt me dat als er niks nodig is, er ook niks uit wordt gehaald. Verder is het nu "maar" 1050, maar gezien we allemaal steeds langer leven en het rubberentegelbeleid zorgt dat we pas laat in de problemen komen, ga ik er vanuit dat het nu wel enorm zal toenemen. Bovendien vergeet je dat het grootste probleem bij orgaandonatie is dat je compatible moet zijn en dat je daar een grote groep voor nodig hebt om daadwerkelijk iets te vinden.

En dat de lijst nu 1050 is, wil niet zeggen dat er niet dagelijks mensen bij komen en weg gaan die bv nieuw hart of longen kunnen gebruiken. Dat zijn namelijk dingen waar je niet lang voor op een lijst (kunt staan) staat.

Martinspire | 14-09-16 | 07:46

@jemagookniksmeer | 14-09-16 | 07:41
Het kan nog erger. Stel je voor ; je wordt wakker en dan vertellen ze je dat het hart van Peggold er nu bij jou in zit.

byzantium1453 | 14-09-16 | 07:45

@mallekater | 14-09-16 | 07:29
Als ik nog nabestaanden heb, beslissen die maar voor mij.
Ik wil echter wél dat ze eerst 'de ontvanger' mogen ontmoeten.
Er zijn namelijk mensen die geen enkel orgaan van mij krijgen!
Maar zolang ik zelf niet kan bepalen wie mijn organen wel of niet krijgen, krijgt niemand ze.

necrosis | 14-09-16 | 07:45

Die feeststemming bij D66 gisteravond was exemplarisch; het leek wel de trouwdag van Pia waar alle bruidsmeisjes met hun citroenfrisse vriendjes uit het Gooi hun mooiste jurkjes uit hadden gekozen voor deze bijzondere dag.

Piet Karbiet | 14-09-16 | 07:44

Meerover, je komt met een tegenstrijdig verhaal.
Want heb je wel door dat het NIET dragen van een helm of een autogordel, het NIET hebben van airbags e.d. de overheid veel MEER donoren zou opleveren?

mallekater | 14-09-16 | 07:43

Uiteraard schrijf ik mij uit.
Stel je toch eens voor dat ik met mijn organen het leven van een D66-er zou redden.
Of nog erger, van Alexander Pechtold!

jemagookniksmeer | 14-09-16 | 07:41

@Old_Spice | 13-09-16 | 22:52
Dan trek je de conclusie dat 75 niet wil doneren, terwijl de meeste mensen binnen die groep helemaal niks hebben aangegeven. Nu forceer je dat die groep ook eindelijk eens een keuze maakt.

Martinspire | 14-09-16 | 07:41

Als dit überhaupt speelt ben je dood! Voor de goede orde: dooooooood!!!! Als je doooood bent (ook hersendoooood) ben je niks meer. Geen identiteit, geen bewustzijn, etc... Of gaan we nou ineens superreligieus doen hier op geenstijl, wat zijn jullie nou voor hypocriete .... Pak anders alvast een kleedje en leg het richting het oosten!

vindt er ook wat van | 14-09-16 | 07:39

Weer worden we geregisteerd in een overheidscomputer.
En we weten allemaal wat de affiniteit is tussen overheid en ICT.
Geen enkel vertrouwen in een goede vastlegging en latere uitkomst.

Leffe Blonde | 14-09-16 | 07:35

Pia Dijkstra vond ook de autobandmoorden van het ANC in Zuid Afrika een goed idee.

Piet Karbiet | 14-09-16 | 07:35

@Van Rossem
Goed betoog! Ik was eerst voor maar ben het nu met jou/u eens.

byzantium1453 | 14-09-16 | 07:33

@ristretto | 14-09-16 | 07:19
Links kennende, komt er dan snel een aanvullende bepaling dat mossels niet beroofd mogen worden. Weg met ons!

Guido | 14-09-16 | 07:32

Nu wordt ook de doodstraf weer interessant

Dr.Dushkind | 14-09-16 | 07:29

Eric Peter 3348
De vraag is of een chirurg, wanneer je geopereerd moet worden of zo, nog wel zijn uiterste best voor je doet in geval van nood als elders in hetzelfde ziekenhuis een jonger iemand ligt te wachten op een nieuwe lever of een nieuw hart......

mallekater | 14-09-16 | 07:29

@Meeroever | 14-09-16 | 07:20
Hoezo heeft een helm geen enkel nut voor de drager? Dat kan je je leven schelen namelijk. Voor het behóúd van je eigen leven/gezondheid zijn er inderdaad regels, waaronder een helm dragen op de motor, en een gordel in de auto.

Maar voor het leegplukken van je lijf, dat is iets waar je zelf de vrije keuze voor moet kunnen maken, en niet bij je geboorte al een vinkje bij "donor" moet staan.

kanon0503 | 14-09-16 | 07:26

Vergelijk het met het dragen van een helm of gordel. Wel verplicht, maar zeker het dragen van een helm heeft enkel nut voor de drager. De overheid stelt het verplicht als je motor rijdt. Gaat het volgende topic dan over de helmplicht?

Feit is dat er een tekort aan donororganen is. Als iemand dreigt te sterven omdat een nieuw hart nergens te vinden is, terwijl elders net iemand hersendood is verklaard en een perfect hart dagen later de oven of grond ingaat... dan klopt er iets niet. Zowel een ja als een nee is nu mogelijk. Je hebt nog een keuze, een helm moet je dragen.

Meeroever | 14-09-16 | 07:20

Dit gaat nog een feest opleveren bij ambulances en ziekenhuizen dat wil je niet weten. Dacht je dat de dragers van twee paspoorten die zouden stemmen op Denk weten dat ze donor zijn? Stel je voor, de vlogger uit Zaandam lazert uit zijn q7 en komt te overlijden. Ze plukken meteen al zijn organen er uit want hij heeft ja gezegd volgens D66. Dit gaat tegen alle gebruiken en regels in van de islam. Het enige dat ze niet kunnen gebruiken zijn de ogen van D66 ers. Een permanent en stuitend gebrek aan visie.

ristretto | 14-09-16 | 07:19

Aan de andere kant... ik ben al wat ouder, mijn nieren hebben stenen, de lever is niet al te best meer, de oogjes behoeven dringend nieuwe lenzen, de maag sputtert vaak tegen, de darmen rommelen me iets te vaak, en de huid vertoont rare en rimpelende plekken.
Zelfs als bloeddonor ben ik niet gewenst want CLL.
Wat mij betreft mogen ze me helemaal uitbenen als ze nog iets kunnen gebruiken, maar het gaat mij om de achterblijvers, die moeten er maar tegen kunnen dat ik terwijl mijn lichaam nog warm en nog niet gestorven is wordt geslacht.

Nee, als mens schijn je eigendom van de staat te zijn, vanaf je geboorte wordt er omgeprutst met wat je moet doen, leren, (en hoe lang) daarna dien je te werken en stevig belasting te betalen en na een jaar of tachtig gaan ze dan de restanten nog hergebruiken.
Nee, ik blijf toch maar bij NEE.

mallekater | 14-09-16 | 07:18

Bij deze gelijk even afgemeld en Pia Dijkstra maar een tweet gestuurd met 'n bedankje. Wegwezen met die grijpgrage klauwen van de overheid in mijn leven. Eerst financieel kaalplukken, en vervolgens me fysiek kaalplukken? Ik dacht het niet.

kanon0503 | 14-09-16 | 07:17

Ook doodgaan in Nederland is dus al geen pretje meer.
Waar is Duitse herder als je hem nodig hebt?

daytripper | 14-09-16 | 07:14

Wat ik niet snap, is hoe mensen die geen donor willen zijn maar ook geen zeggenschap hebben (of kunnen hebben) over hun eigen lichaam, zich dan kunnen afmelden? Denk aan babies, demente mensen, mensen in coma die zich op dat moment nog niet actief hebben afgemeld, etc. Hoe moeten deze mensen zich afmelden?

Ik was altijd donor, maar met zo'n geforceerd systeem als dit voelt 't meer als iets slechts dan iets goeds. Niemand beslist over mijn lichaam anders dan mijzelf… of mijn naasten als ik daar zelf niet toe in staat ben.

Voor de mensen die dit net zo voelen, kun je je hier afmelden: donorregister.nl

kanon0503 | 14-09-16 | 07:11

Stemmen mag je wat mij betreft een burgerplicht maken. Dit wetsvoorstel maakt mij echter misselijk. Als dit de eerste kamer doorkomt, lijkt een referendum mij op zijn plaats.

EllaRouvoet | 14-09-16 | 07:08

Op mijn donorcodicil staat dat ik de beslissing overlaat aan mijn partner en kinderen.
Nu D66 en met haar de volksvertegenwoordiging met de kleinst mogelijke meerderheid heeft besloten dat de overheid wel even zal beslissen voor ze, wordt het een overduidelijk NEE.
Ik heb er een hekel aan wanneer derden in dergelijke ultieme privé-aangelegenheden beslissingen voor mij nemen, dus is de beslissing van mij nu NEE.
Waar kan ik dat laten vastleggen?

mallekater | 14-09-16 | 07:07

Het intrekken van je donorschap als proteststem inzetten. Ik geloof niet dat ik ooit een beter argument heb gehoord tegen meer directe democratie in dit land. Brrrrr en ongezien de typhus Van Rossum.

Rots_in_de_Branding | 14-09-16 | 06:49

Simpel, als je je kind inschrijft maak je als ouder de keuze, en zodra ze een Id kaart of paspoort op komen halen of aanvragen forceer je de keuze van de persoon zelf. Verplicht even ja of nee invullen en tekenen, klaar. Iedereen denkt er actief over na en iedereen heeft een bewuste keuze gemaakt.

RozePollepel | 14-09-16 | 06:41

Ik heb zelf altijd jarenlang tegen iedereen die maar horen wilde vóór orgaandonatie gepreekt. Tot ik me er eens in ging verdiepen waar dat precies betekent. Toen kwam ik erachter dat je lichaam nog leeft wanneer de organen worden geoogst. Iedereen schijnt te denken dat organen uit een lijk worden gehaald, maar dat is dus niet zo. Nadat ik daar achter kwam heb ik resoluut de orgaandonatie op "nee" gezet.

Niet dat dat verder nog wat uitmaakt, want ik woon al jaren niet meer in Europa, maar enfin.

Ceristimo | 14-09-16 | 06:36

Ontneem de nee kiezers al hun rechten op organen klaar met het gezeik. Je organen zijn niet voor de overheid maar voor de medische wereld. Als je dat niet aankunt wens ik het je toe dat je organen een voor een uitvallen.

Lepenseur | 14-09-16 | 06:34

Nieuw bij Uw snackbar : de Donorburger , gemaakt van donororgaanafsnijdsel.
De opbrengst gaat naar chirurgen die minder dan
€ 500.000,- per jaar verdienen.

alshetware | 14-09-16 | 06:27

Tot slot, ja je komt steeds op iets ander. Sorry. Altruïsme en sociaal gedrag kan je het beste gedurende je leven tonen.

Zorg sowieso voor een goede uitvaart verzekering is mijn advies, want voor zover mij bekend, blijven je nabestaanden wel opgezadeld met de kosten van het al dan niet stemmig ruimen van wat er van je overblijft als je Ja hebt gezegd. Een paar kilo meer of minder maakt voor die kosten echt niets uit.

h.a.k. blok | 14-09-16 | 06:13

Wat ik bovendien een enorme blunder vind is dat er geen mogelijkheid is om uitzonderingen aan te geven zoals bijvoorbeeld:

Ja! Maar uitsluitend voor bijv. partner broer- zus- kind of (minder waarschijnlijk) kleinkind.
Daar komt nog bij dat:
- de politiek en de Overheid zich stelselmatig als zeer onbetrouwbaar manifesteert.
- lang niet elke arts integer is.

In het artikel las ik dat de Overheid wel mag vragen, maar niet mag eisen. Dat vind ik arbitrair.
Ik vind wel dat de burger soms mag eisen, een betrouwbare Overheid bijvoorbeeld met echt respect voor het individu en zijn grondwettelijke rechten.

h.a.k. blok | 14-09-16 | 05:56

Zo, gelijk geregeld. Blijf met je takken van mijn dooie lijf. Waarom?

Ik moet er niet aan denken dat onderdelen van mij "per ongeluk" zouden worden gebruikt om iemand in leven te houden die ik bij leven liever dood had gezien zoals bijv............!

Tweede zeer opportune reden. Ik heb een chirurgijn in de familie gevraagd of hij onderdelen donor is. Nee, zei hij. Dan weet ik genoeg, zei ik.

Met vriendelijke groet,
The Dying Dutchman

h.a.k. blok | 14-09-16 | 05:36

De grondwet gaat over levenden, niet over doden. Ik ben al donor vanaf het prille begin van de registratie en ga er van uit, als ze die rotzooi nog willen hebben op mijn leeftijd, dat ik er niets van zal merken mocht het zo ver komen. Te veel mensen hebben dat formulier niet ingevuld uit gemakzucht of uit angst dat ze niet heel in het hiernamaals aankomen. Verder zijn er te veel nabestaanden die dan plotseling niet akkoord gaan met donatie (Friso) want misschien is de hersendode wel Lazarus en staat weer op.

De enige reden dat ik tegen deze wet ben is dat hij van D66 komt en er dus wel ergens een addertje onder het gras moet zitten.

bergsbeklimmer | 14-09-16 | 05:27

Domblondje66 met haar verdraai argumentatie kronkel(vrouwenkwaaltje)
Ja vakje uitgegumt en nee volgekalkt.
je kunt van verre aan zien komen dat sommige mensen in deze gelijker zijn dan andere.

komt zwerver bij de ehbo hartattack, en een kamerlid komt binnen longproblemen. Beiden te redden maar enkel ten kosten van de ander door orgaan transplantatie. De zwerver met het hart van het kamerlid of het kamerlid met de longen van de zwerver. Zeg maar doei tegen de zwerver.

Een overheid die zich langzaam achter je voordeur wringt is niet beter dan welk communistisch totallitait regime dan ook, en dat is inclusief die knutsel aan mensen freak a. Hitler.

Sexpresso | 14-09-16 | 05:10

Kaktussendoorns | 14-09-16 | 04:39
Laat dit onzalige wetsvoorstel eerst maar eens door de eerste kamer komen.
Daar is nog helemaal geen sprake van.

Jackanders | 14-09-16 | 04:53

Als de overheid dus zegt dat je bij voorbaat donor bent, dan graag gratis medische zorg want mijn orgaantjes moeten immers gezond blijven........

Kaktussendoorns | 14-09-16 | 04:39

@EvilGemini | 14-09-16 | 04:17
Nou... Wat een succes. Het lost de wachtlijsten niet op en er overlijden nog steeds 2 per week wachtend op een orgaan. En voor hart en longen groeit de wachtlijst.

Stormageddon | 14-09-16 | 04:37

Oregani.

Jackanders | 14-09-16 | 04:29

@Der Paulie | 14-09-16 | 03:10 "Hier gaan we in de toekomst nog heel veel spijt over krijgen."
.
Goede repliek, Helemaal mee eens.

ben kokhals | 14-09-16 | 04:19

@EvilGemini | 14-09-16 | 03:11 "Hee je hebt je niet als donor geregistreerd dus dikke vette pech voor jouw, mensen die wel als donor geregistreerd staan gaan voor!"
.
Zie je wel? Er wordt nu al gedreigd met uitsluiting.

ben kokhals | 14-09-16 | 04:15

Iemand nog een slaapkwab nodig hier?
Ik heb er nog een in de vriezer liggen.

Jackanders | 14-09-16 | 04:15

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:45
Draai het nou eens om en denk daar eens goed over na. Jij of een van je kinderen hebben een donor orgaan nodig maar die is nu niet op tijd beschikbaar. De reden is dat meer dan de helft van de Nederlanders te laks en te lui waren om een formuliertje in te vullen en retour te sturen. Het merendeel van die mensen zouden eigenlijk best donor willen zijn aangezien ze zelf ook wel inzien dat ze graag een orgaan zouden krijgen van een ander als dat nodig zou zijn. DAAR WORD NU IETS AAN GEDAAN! Zodat jij of jouw kind straks een grotere kans heeft op een donor orgaan als dat nodig blijkt te zijn. Wil je geen donor zijn of je familie laten beslissen, tja moet je nu ff wat meer moeite doen en met je luie reet van de bank af komen. En de rest is allemaal gelul en doemdenken.

Dit is hetzelfde als al die mensen die niet gaan stemmen en zitten te zeiken over de zetels die partijen hebben gekregen na verkiezingen. Als je niet stemt (ook al is het blanco) moet je ook gewoon je muil houden. Oh ja ik ben helemaal geen fan van D66 maar dit is gewoon een logische aanpassing van de huidige wet om al die luie lamzakken en potentiële orgaan profiteurs te dwingen een keuze te maken.

EvilGemini | 14-09-16 | 04:09

Aanvullend: Een vrijwillig donorsysteem lijkt succesvoller dan een verpicht donorsysteem zoals de griezels van D66 dat willen. In een cultureel homogene samenleving zijn er kennelijk ook nog eens meer vrijwillige donoren, wat impliceert dat in een multiculturele grenzeloze klotebende zoals D66 dat ook al voorstaat, er minder vrijwilligers zijn donatelifecalifornia.org/education/faq... D66 zoekt dus middels een grove inbeuk op de fysieke zelfbeschikking een schijnoplossing voor een probleem waar het zelf aan bijdraagt, en bijgedragen heeft. Je moet maar durven.

ben kokhals | 14-09-16 | 04:01

^maakt

Jackanders | 14-09-16 | 03:46

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:45

Mensen zijn te bang voor de dood, misschien moet daar maar eens aan gewerkt worden.
Dan is deze hele organen-Kwik fit overbodig.
Dood gaan we uiteindelijk allemaal, al naai je er iedere dag een stel verse organen in.
Komt ook nog bij dat iemand die op een wachtlijst staat, en een orgaan accepteert, de kans voor anderen die op diezelfde wachtlijst staan, toch gewoon kleiner maken wegens het langer uitstellen van het rondstrooien van de eigen gezonde organen.
Uiteindelijk handelt iedereen puur uit eigenbelang dus, ook de mensen op de wachtlijst.

Jackanders | 14-09-16 | 03:43

Wat hebben we ook een ontzettende fopdemocratie, een kleuterschoolplein-democratie, als zulke fundamentele beslissingen (die nota bene de grondwet schenden), genomen kunnen worden omdat een iemand te laat komt met de trein? Dat verzin je toch niet? Wat een slecht verhaal.
.
Zelf heb ik me onmiddellijk uitgeschreven uit het donorregister. Ik was nota bene donor. Maar mijn lichaam vervalt dus NIET aan de staat als ik doodga, daar gaat mijn familie over. En niet pia van dijkstra en de andere eikels van d'66. Iedereen blijft met z'n rotpoten van m'n lijf af.
.
Wat ik ook heel erg verknipt vind, is dat ze altijd onbeperkt vrije abortus provocatus en euthanasie gepromoot hebben, want vrijheid, zelfbeschikking, baas in eigen buik enzovoort. Maar als het over mijn lijf gaat als ik dood ga, of nog geboren moet worden, telt dat ineens niet meer. Flikker toch op d66, ik walg van jullie partij en jullie "pragmatische" (wij doen alles gewoon zoals het ons uitkomt) standpunten.

Lefgozer | 14-09-16 | 03:43

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:21
Als je werkelijk denkt dat jouw ouders van 78 nog potentiële donoren zijn hoe moet ik je dan serieus nemen? Zo te zien ben je handig genoeg met een computer om samen met je dochter en andere kinderen kun keuze vast te leggen. En nogmaals ik kan me niet voorstellen dat en geen alternatief zou komen voor de DiGi D optie. Even langs het gemeentehuis of iets dergelijks. En al die analfabeten die kunnen dit via een tussenpersoon/familielid regelen. Die redden zich nu ook al aardig hoor. Je komt met allemaal non argumenten.

EvilGemini | 14-09-16 | 03:29

@Der Paulie | 14-09-16 | 03:10
En helaas zitten er in de medische wereld naast heel veel bevlogen mensen met een roeping ook te veel engerds. Het blijft immers mensenwerk. Van Jansen Steur en Klaus Ross tot maatschappen wiens fouten door ziekenhuisdirecties onder de pet gehouden worden...

Lafayette | 14-09-16 | 03:29

Stel je hebt hart en nieren nodig en je krijgt die organen van een vers doodgeschoten terrorist, die hier in grote getale aanwezig zijn, en die in hart en nieren alla snackbar is.
Dan zit je mooi in de prut.

Memek | 14-09-16 | 03:26

@Zottekap | 14-09-16 | 02:47
Testament. Een juridisch bindend document dat na de dood geldt voor je bezit. Oh, en je plichten gaan ook gewoon door. Schulden blijven staan en ook de fiscus komt langs.
Dus je verhaal gaat niet op.

Stormageddon | 14-09-16 | 03:23

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:21

Geld dit straks ook voor mij, als Arubaan?

Gele Beer | 14-09-16 | 03:20

@ben kokhals | 14-09-16 | 02:57
Die zogenaamde consequenties van een "nee"-registratie zou men nu ook al gemakkelijk kunnen toepassen als men zou willen.
Hee je hebt je niet als donor geregistreerd dus dikke vette pech voor jouw, mensen die wel als donor geregistreerd staan gaan voor! En mensen die extra gezond geleefd hebben en donor zijn komen helemaal bovenaan de lijst. Wat is het verschil ?

EvilGemini | 14-09-16 | 03:11

Er zit 'n gluiperige logica in de D'66-orgaan-donatie-wet.
Zodra eenmaal registratie nodig is, om niet geplunderd te worden bij overlijden, gaat die registratie met 'nee' toch nog gruwelijk uitpakken.
Want de tweede stap volgt dan al gauw, dat wie 'nee' geregistreerd heeft, ook achter in de rij zal staan bij patiënten, want iedereen voelt aan, dat wie niet wil doneren, ook niet zal krijgen, áls er andere patiënten zijn, de wel als gevende donor geregistreerd staan.
Dit is 'n aasgieren-wet.
De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
De in e toekomst nieuwe Mengele's zullen deze gruwelijke wet gebruiken om mensen als proefkonijnen te gebruiken, en als organenschatkist waaruit geroofd kan worden.
De engerdjes in de toekomst zullen super-blij zijn met de nieuw voorgestelde orgaan-donatie-wet.
We geven de gruwel-dokters de vrije hand omdat deze Wet geen garanties biedt tegen misbruik.
Deze Wet zou alleen maar kunnen meevallen, áls de overheid in de toekomst ideaal en zonder smetten blijft. Wij weten helaas, door lessen uit het verleden, dat overheidsoptreden áltijd met rampen en misbruik gepaard gaat. Dat is geen nieuws. Wat 'we' echter niet moeten doen, is 't ontstaan van rampen en misbruik makkelijker maken. Hier gaan we in de toekomst nog heel veel spijt over krijgen.

Der Paulie | 14-09-16 | 03:10

Moet je je voorstellen hoe dat straks in de praktijk gaat bij de uitvoering. Wat dacht je van de drama's die je gaat krijgen?

In de praktijk zal men de overledene naar de slachtafdeling van een of ander ziekenhuis vervoeren zelfs als nabestaanden daarop tegen zijn of de overledene het zelf nooit gewild heeft.

"Tsja, nu eenmaal nooit gezegd dat men dat niet wilde.."

Vreselijk dom om zo'n groot grijs gebied in de uitvoering in het leven te roepen.

Finn | 14-09-16 | 03:08

@@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:53
Je doet nu net alsof de nabestaanden geen enkele stem meer hebben in het wel of niet doneren. DAT IS NIET ZO ! Je nabestaanden kunnen met de nieuwe wet nog steeds besluiten om jouw organen niet te doneren.

EvilGemini | 14-09-16 | 03:05

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 03:00

@Dezelfde keuzes dus, als binnen het huidige systeem!
EvilGemini | 14-09-16 | 02:30 "Dezelfde keuzes dus, als binnen het huidige systeem!"
.
Als het niet veel anders is, dan had men het oude systeem kunnen handhaven en was een (regelmatige) donor-wervings campagne voldoende geweest. Naast de ethische bezwaren die kennelijk onder D66 aanhang geen rol spelen, noch het rechtsstatelijke bezwaar, onderschat je de mogelijke consequenties van een "nee"-registratie. Het is een omkering die een grove aantasting inhoudt van de fysieke zelfbeschikking.

ben kokhals | 14-09-16 | 02:57

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:53

Benieuwd is hoe dit wetsvoorstel in onze multiculti islamitische samenleving is ontvangen! Of gaan daar andere voorwaarden voor gelden straks?

INH.30CL | 14-09-16 | 02:52

Het argument van 'recht op zelfbeschikking' gaat mank en wel hierom:

Het recht op zelfbeschikking (Nederlandse Grondwet, Artikel 11) is een recht dat alleen geldt als je leeft. Als je overlijdt dan verlies je dat recht. Sterker nog, je verliest alles; al je rechten (stemrecht, recht om te demonstreren, recht op uitkeringen etc. etc.), maar ook je plichten (gelukkig, want dat zou alleen maar ingewikkeld zijn) en ook al je bezittingen verlies je (huis, cavia, inboedel). Je verliest alles. En als je bent overleden kun je niet zeggen van, ik wil dat en dat nog houden en jullie moeten daar en daar van afblijven. Zo werkt het niet. Dode mensen die dingen gaan claimen... Bizar idee.

Cru gezegd, als je dood bent doe je gewoon niet meer mee. Alles wat van jou was gaat naar nabestaanden. Nabestaanden bedoel ik hier in de ruimste betekenis van het woord, dat wil zeggen, iedereen die ná jou bestaat. In de wet is gelukkig vastgelegd dat dat in de eerste plaats de dírecte nabestaanden zijn. Dat wil zeggen, echtgenoot, partner, bloedverwanten, aanverwanten, 1e lijn, 2e lijn etc. etc. Zo werkt het met je bezittingen en schulden. En zo zou het met je lichaam ook moeten werken. Directe nabestaanden erven je lichaam en bepalen dus of je donor bent of niet.

'Huh, maar Zottekap, ben je dan helemaal tegen een eigen keuze?' Nee, zeker niet. Het is namelijk zo dat het voor veel mensen een heel onzalig idee is als anderen na je dood over je lichaam beslissen. Om die reden is het belangrijk dat mensen tijdens hun leven toch zelf de keuze mogen maken. Niet om de zelfbeschikking of integriteit ná het leven, maar om het voorkomen van dat uiterst onzalige gevoel tíjdens het leven.

Let wel: noem deze keuze geen zelfbeschikking, want dat is het niet. De nabestaanden 'beschikken', maar zouden bij wet verplicht moeten zijn jouw keuze op te volgen (als je die keuze gemaakt hebt!).

In ieder geval, recht op zelfbeschikking bestaat niet meer als je dood bent. Tweede reden waarom het argument van 'recht op zelfbeschikking' mank gaat: Stel dat er na je dood wél zoiets zou bestaan als 'zelf'beschikking ('zelf' hier tussen aanhalingstekens omdat er na je dood geen 'persoonlijkheid', 'geest' of 'zelf' meer is. Dat is het hele idee van dood zijn). In dat geval zou deze nieuwe wet geen kut uitmaken voor je. Je hebt in de nieuwe wet namelijk evenveel 'zelfbeschikking' als in de huidige. Namelijk geen (in het geval je geen keuze hebt gemaakt). Ook nu al is het zo: als je geen keuze maakt en je gaat dood, dan bepalen nabestaanden of je donor bent of niet. Dus daar ga je. Met je 'zelf'beschikking.

Het verschil met de nieuwe wet gaat hierom: degene die bepaalt of je donor bent of niet, als je zelf geen keuze hebt gemaakt. In de huidige wet zijn dat je directe nabestaanden (zie eerdergenoemd lijstje hierboven). In de nieuwe wet is het een iets minder directe nabestaande... De overheid.

Het probleem met deze nieuwe wet - vind ik - is dan ook niet het recht op zelfbeschikking (want hé, je bent dood ja. Dus fak jou met je zelfbeschikking!). Het probleem is dat de overheid zichzelf hier heel onbeschoft naar voren beukt, tussen de (nog rouwende) dírecte nabestaanden door. Net zoals dat de fiscus al vooraan staat als het gaat om je geld, zo staat de overheid in de nieuwe wet ook vooraan als het gaat om je ingewanden. Naar mijn mening zou die achter aan moeten sluiten.

Let wel: dit argument is een louter moralistisch argument. En die bezigen wij hier niet op Geenstijl(?)(!).

Zottekap | 14-09-16 | 02:47

-weggejorist-

Hemmenaar7 | 14-09-16 | 02:47

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:23
Voordat (en ALS) deze nieuwe wet erdoor komt zal er vast wel een schriftelijke mogelijkheid komen om je wensen kenbaar te maken. En zo te horen zijn jouw ouders al op leeftijd en komen ze al helemaal niet als donor in aanmerking. Zeker niet als er straks veel meer keuze voor donoren is. Zolang we ervoor zorgen dat er geen extra geld aan donoren kan worden verdiend, vertrouw ik erop dat NL artsen de juiste beslissing nemen. En ja, dan kan er van alles fout gaan maar dan niet door winst bejag. Alle kritiek tot nu toe is ook van toepassing op de huidige situatie en de rest is bangmakerij. Uiteraard moet er ondertussen naar betere alternatieven (organen kweken e.d.) gezocht worden.

EvilGemini | 14-09-16 | 02:42

*kots* Brave new D66 wereld met witte sneeuwvlokjes die even komen zeggen dat iedereen die niet wil maar paria moet zijn. Het zou mooi wezen als het tekort aan onderdelen gelijk blijft omdat men nu ook "Nee" gaat registeren. Het leven is kut, er is teveel ga es deaud met ze allen. Leven rekken voor een paar jaar met onderdelen, donor zijn maar niet bruikbaar zijn omdat je rookt/drinkt te oud bent, overheid met een onderdelen overschot.... Wat wil D66 straks? afgebroken zwangerschappen/ ongewenste Embryos bewaren voor mensen die ongewenst kinderloos zijn? of staat zelfbeschikking dan nog wel voorop en de overheid op de 2e plek. De neo-liberale jaren waarbij de overheid steeds meer taken op burgers dropt met de drogrede, je moet het zelf doen dus je bent een vrij mens... bah het houdt niet op.

roflastc | 14-09-16 | 02:39

@ben kokhals | 14-09-16 | 02:18
Mijn verhaal was een reactie op het verhaal van "Ouwe Semelaar" en beschrijft de situatie vanuit het oogpunt van de vader van een ernstig ziek kind. En dan is het dus goed nieuws als er een donor hart ter beschikking komt.
En ach dat hele "staatsbezit" verhaal is schromelijk overdreven. Feitelijk veranderd er niet zo veel behalve dat als je zelf niet actief je keuze kenbaar maakt je als donor geregistreerd word. Je krijgt dit schriftelijk bevestigd en kan dit ten alle tijde wijzigen. Je keuzes zullen zijn:
‘ja’
‘nee’
‘mijn nabestaanden beslissen’
of ‘een specifiek derde persoon beslist’
Dezelfde keuzes dus, als binnen het huidige systeem!

EvilGemini | 14-09-16 | 02:30

Als je op stervan na dood bent dan leef je dus nog.

'Hersendood' is een rekbaar begrip.

En wat nu als van iemand alleen de hersenen het nog doen maar de rest van het lichaam op is, gaat die dan zoeken naar een 'donor' voor een nieuw lichaam waarvan deze 'hersendood' zou zijn?

Hoe is het mogelijk dat dit soort besluiten door de kamer heen worden geramd met een treinmissende tegenstemmer om de chaos compleet te maken.

Wat een land.

Finn | 14-09-16 | 02:27

@F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:52 "Nou zie ik zo één twee drie geen treinvertraging op de reis Geleen-Den Haag CS..."
.
Goed onderzoekje! Die "vertraging" is dan misschien een smoesje.

ben kokhals | 14-09-16 | 02:25

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:23

@EvilGemini | 14-09-16 | 01:55 "En dan opeens is daar het goede nieuws, een jonge vrouw valt niet meer te redden na een vreselijke ongeluk."
.
Het is maar wat je "goed nieuws" noemt... Hoe dan ook, de afweging om al- dan niet alles op alles te zetten om die vrouw te redden, wordt een geheel andere wanneer men zomaar over haar lichaam kan beschikken en weet dat elders bijvoorbeeld een meisje op haar hart ligt te wachten. Ieders lichaam staatsbezit maken, zoals D66 dat wil, is een gevaarlijke ontwikkeling.

ben kokhals | 14-09-16 | 02:18

Wachtlijst per september 2016:
.
Alvleesklier 18
Hart 107
Hart met long 1
Lever 129
Long 189
Nier 554
Nier met alvleesklier 34
Nier met lever 4
Hoornvlies 700
Hartkleppen en vaten 6
Botweefsel 8
.
Totaal 1750
--------------------
.
Aantal transplantaties in 2016:
-
Alvleesklier - DBD 4
Alvleesklier - DCD 2
Alvleesklier met lever - DBD 1
Hart 17
Lever - DBD 58
Lever - DCD 29
Lever, gesplitst in tweeën - DBD 2
Long - DBD 26
Long - DCD 14
Nier - DBD 131
Nier - DCD 129
Nier met alvleesklier - DBD 10
Nier met alvleesklier - DCD 2
Hoornvlies 988
Hartkleppen en vaten 71
Botweefsel 1377
.
Totaal 2861

Lafayette | 14-09-16 | 02:17

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:05
Tot de leeftijd van 18 jaar besluiten de ouders over wel of niet donorschap. Op haar 18e krijgt ze bij herhaling een brief om haar keuze kenbaar te maken. Indien zij dit onbeantwoord laat, word ze geregistreerd als donor en word daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Op ieder moment kan zij zich alsnog uitspreken tegen dit donorschap! De familie kan nog steeds bezwaar maken tegen de keuze van de donor in en dan zal in dat geval er geen donatie van organen plaatsvinden.

EvilGemini | 14-09-16 | 02:14

Ik heb altijd al donor willen worden, maar kwam er nooit van. Ik heb net het formulier ingevuld, ik ben eindelijk donor!!! (no shit) Mijn lever zal waarschijnlijk niet te gebruiken zijn, maar heb nog twee goed functionerende middelvingers. D66 liberaal? My ass. "Mine to give, not yours to take" en zo is het.

Marco

DaffyDevilDuck | 14-09-16 | 02:06

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 02:05

@lsimon | 14-09-16 | 01:30 "met opt-in wel zelfbeschikking hebt en met opt-out niet. Dat is gewoon onzin..."
.
Dat is helemaal geen onzin. D66 wil dat de staat automatisch ieders fysieke zelfbeschikking opheft, tenzij men daar persoonlijk officiëel bezwaar tegen aantekent. D66 ziet de mens kennelijk als een verzameling (her)bruikbare onderdelen in staatsbezit. Dit is een bijzonder gevaarlijke uitglijder. Het kan leiden tot stigmatisering en uitsluiting van niet-donors (enzovoorts), en het is dan nog maar een kleine stap naar export van Nederlandse organen (enzovoorts).

ben kokhals | 14-09-16 | 02:04

Het lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap gebeurt op een hele andere manier en via een andere route. In tegenstelling tot het donorregister moet je je bij een academisch ziekenhuis aanmelden. Wat weinig mensen weten is dat er een stop is bij de meeste AZ's omdat er teveel mensen zijn die zijn of haar lichaam aan de wetenschap willen doneren na overlijden. (Normale) Donatie van organen kan alleen als je in het ziekenhuis overlijd dus die kans is klein, vandaar deze wet.

Gingerman | 14-09-16 | 02:02

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 01:58

Het zou hem sieren als hij hier inderdaad morgen over schrijft, dit is vele malen ingrijpender in mensen hun levens zoals je zegt.
tittn | 14-09-16 | 01:42
Dat zijn dan weer wetsontwerpen waar we nooit iets over vernemen.
Omdat het geen emo-gehalte heeft.
Soms plaatst Joop nuttige onderwerpen.

Jan Dribbel | 14-09-16 | 01:58

@Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 01:41
Je 12-jarig dochtertje ligt al vele maanden te wachten op een nieuw hart maar helaas tot op heden geen match. Het gaat steeds slechter met haar en ze nadert het kritieke punt dat er zelfs geen transplantatie meer mogelijk is. En dan opeens is daar het goede nieuws, een jonge vrouw valt niet meer te redden na een vreselijke ongeluk. Gelukkig had zij geen bezwaar gemaakt tegen het donorschap en is zij een donor match voor jouw dochtertje. Binnen 16 uur ligt jouw dochtertje op de operatietafel en krijgt zij het donor hart getransplanteerd. Nu tien jaar later bevalt je inmiddels gezonde volwassen dochter van je eerste kleinkind en zit je met spanning te wachten om naar binnen te gaan. Alleen maar dankzij die anonieme jonge vrouw en het adequaat handelen van het medisch team 10 jaar geleden.

EvilGemini | 14-09-16 | 01:55

IK zit trouwens even te kijken naar welke vertragingen er dan gisteren geweest zouden zijn, waardoor Wassenburg niet op tijd had kunnen komen. Volgens de NS waren dat tot 15:00 uur deze onverwachte storingen: www.rijdendetreinen.nl/storingen
dinsdag 13 september 2016
Zutphen-Arnhem C.
seinstoring
10.58 – 11.28 uur
Arnhem C.-Duisburg Hbf/Winterswijk
seinstoring
10.56 – 11.32 uur
Ede-Wageningen-Nijmegen
seinstoring
10.54 – 14.00 uur
Rotterdam C.-Utrecht C.
verstoring elders
09.03 – 17.28 uur
Gouda-Utrecht C.
wisselstoring
08.31 – 10.01 uur
Haarlem-Alkmaar
brandmelding
06.28 – 07.01 uur
Lelystad C.-Zwolle
defecte trein
06.11 – 06.30 uur

Stel hij vertrok van huis, in Geleen, dan waren dit zijn reistijden: m.9292.nl/reisadvies/geleen/station-de...

Nou zie ik zo één twee drie geen treinvertraging op de reis Geleen-Den Haag CS...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:52

tittn | 14-09-16 | 01:32
dijkbewaker | 14-09-16 | 01:26
Ben zelf medicus dus ben ermee bekend, maar toch bedankt voor het delen ;)
-----
Oke, in dat geval excuses voor het schoolmeesterachtige belerende toontje waar ik wel eens (zeg maar chronisch) last van heb. En veel succes met de goede keuzes maken met uw bijzonder moeilijk vak waar de wensen en mogelijkheden voor de patiënt niet altijd gelijk lopen met de realiteit.

dijkbewaker | 14-09-16 | 01:52

Dat donorgedoe moet afgelopen zijn, die wet is al niks, die haalt het niet door de Eerste kamer, maar hoeveel mislukt er allemaal niet na zo'n operatie, de meeste organen begeven het toch of worden afgestoten. Het klonen van organen gaat het helemaal worden in de toekomst, daar moeten we op inzetten.

Doe mij maar twee ! | 14-09-16 | 01:47

" There is a worldwide shortage of organs available for transplantation,[2] yet commercial trade in human organs was at one point illegal in all countries except Iran. The legal status of organ trade, however, is changing around the world. For example, in 2013, both Australia and Singapore legalized financial compensation for living organ donors.[3][4]

Trade in human organs is illegal in many jurisdictions in a number of ways and for various reasons, though organ trafficking is widespread, as is transplant tourism. The data on the extent of the black market is difficult to obtain. The question of whether to legalize and regulate the organ trade to combat illegal trafficking and organ shortage is hotly debated."

en.wikipedia.org/wiki/Organ_trade

Finn | 14-09-16 | 01:44

Ondertussen is er weer een wet aangenomen in de tweede kamer:
Zorgverzekeraars krijgen inzage in patienten-dossiers.
www.joop.nl...
Natuurlijk zit die neo-liberaal Schippers erachter.
Dit wetsartikel is veel ingrijpender dan het donorcodicil.
Maar daar schrijft Van Rossem niet over.
Die schrijft over rand-flarden, terwijl de zorg-verzekeraars de totale macht wordt gegund.
Jan Dribbel | 14-09-16 | 01:37
Het zou hem sieren als hij hier inderdaad morgen over schrijft, dit is vele malen ingrijpender in mensen hun levens zoals je zegt.

tittn | 14-09-16 | 01:42

@Jan Dribbel | 14-09-16 | 01:37
Yep. Schippers kan het pluche zo vervolgen in een goedbetaalde job in de verzekeringsbranche. Combineer dit overigens met ongelimiteerde donoren en het is feest bij de zorgverzekeraars. Met het inzicht kunnen ze alvast mooi wat transplantaties voorbereiden, misschien zelfs stimuleren.

Lafayette | 14-09-16 | 01:42

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 14-09-16 | 01:41

@ben kokhals | 14-09-16 | 01:33

Yep allemaal mogelijk, dus geen zeggenschap van de overheid over je lichaam, want als een ding het verleden heeft duidelijk heeft gemaakt is dat afgezien van het weer er niets zo onbetrouwbaar is gebleken dan een overheid.

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 01:41

@Freddie Stobart | 13-09-16 | 22:29
Heel goed!

INH.30CL | 14-09-16 | 01:40

Ondertussen is er weer een wet aangenomen in de tweede kamer:
Zorgverzekeraars krijgen inzage in patienten-dossiers.
www.joop.nl/nieuws/zorgverzekeraars-mo...
Natuurlijk zit die neo-liberaal Schippers erachter.
Dit wetsartikel is veel ingrijpender dan het donorcodicil.
Maar daar schrijft Van Rossem niet over.
Die schrijft over rand-flarden, terwijl de zorg-verzekeraars de totale macht wordt gegund.

Jan Dribbel | 14-09-16 | 01:37

@aight.. | 13-09-16 | 23:43
Niet als het aan de gelovigen ligt.

@BenBinnen | 14-09-16 | 00:06
Ach een lever met wat labbonen,....

miko | 14-09-16 | 01:37

In het D66-systeem krijgt de niet-donor een soort "thumbs down" achter de naam. Gezien het bedenkelijke fanatisme van de aspirant-donors, zou dat wel eens meer nare consequenties kunnen gaan hebben dan men nu kan vermoeden. Van weigeraarscodicil tot en met premieverhoging, rfid-chip en uitsluiting, enzovoorts.
Overigens schuurt het eurofascistische D66, dat anderen zo graag suggestieve verwijten maakt, hiermee niet langs-, maar over het randje van de rechtsstaat.

ben kokhals | 14-09-16 | 01:33

dijkbewaker | 14-09-16 | 01:26
Ben zelf medicus dus ben ermee bekend, maar toch bedankt voor het delen ;)

tittn | 14-09-16 | 01:32

Het hoofdargument van Van Rossem is dat je met opt-in wel zelfbeschikking hebt en met opt-out niet. Dat is gewoon onzin en die argumentatie kun je perfect omdraaien.
Het lijkt een beetje op D66 bashen omdat het D66 is, terwijl je hier ook als een 'rechts' persoon prima voor kunt zijn.

lsimon | 14-09-16 | 01:30

Direct uitgeschreven. 'Onze' overheid kennende, komen ze je morgen anders euthaniseren om je organen aan asielzoekers te geven. Met onze belastingen, woningen en banen gebeurt immers hetzelfde.

Xukje | 14-09-16 | 01:29

Nederlandse organen nieuw export product? Orgaanhandelaren die wereldwijd in Nederland het overschot aan de achterdeur op de kop tikken? Babyboomers die zoeken naar jonge orgaandonoren?

In combinatie met verzekeraars die medische dossiers in kunnen zien is Nederland bijzonder creepy aan het worden.

"Trafficking in organs is a crime that occurs in three broad categories. Firstly, there are cases where traffickers force or deceive the victims into giving up an organ. Secondly, there are cases where victims formally or informally agree to sell an organ and are cheated because they are not paid for the organ or are paid less than the promised price. Thirdly, vulnerable persons are treated for an ailment, which may or may not exist and thereupon organs are removed without the victim's knowledge. The vulnerable categories of persons include migrants, especially migrant workers, homeless persons, illiterate persons, etc. It is known that trafficking for organ trade could occur with persons of any age. Organs which are commonly traded are kidneys, liver and the like; any organ which can be removed and used, could be the subject of such illegal trade.

Trafficking in organ trade is an organized crime, involving a host of offenders. The recruiter who identifies the vulnerable person, the transporter, the staff of the hospital/ clinic and other medical centres, the medical professionals, the middlemen and contractors, the buyers, the banks where organs are stored are all involved in the racket. It is a fact that the entire racket is rarely exposed and therefore, the dimensions are yet to be appropriately fathomed."

Finn | 14-09-16 | 01:28

tittn | 14-09-16 | 00:58
----
Wat verschillende donors en ontvangers misschien niet weten is het probleem van afstoting. Het lichaam heeft een natuurlijk afweersysteem wat het nieuwe stuk vlees niet accepteert. Daarop hebben de medische technici een middel gevonden wat het afweersysteem onderdrukt. Nadeel van dat middel is dat je het afweersysteem op volle sterkte nodig hebt om allerlei probleem zaken in je lichaam die je ziek maken op te lossen. Dus je bent ontvankelijker voor bepaalde ziekten als ontvanger, en het is gewoon afwachten wat er gebeurd. Zo zijn er bepaalde kankers die zich sneller ontwikkelen dankzij het niet optimaal functionerende afweersysteem. Dat staat ook in de bijsluiters(als het goed is) Het mooiste is natuurlijk eigen cellen waarmee men nu al bezig is om je eigen organen of gewoon cellen te kweken. Overigens heeft men een mij bekend persoon ook eens een afweer onderdrukkend voorgesteld, niet om een orgaan te ontvangen, maar omdat het medicament een pas ontdekte bijwerking had die gunstig zou kunnen zijn voor een bepaalde ziekte. De afweging is dan: Is het middel niet erger dan de kwaal. Is dit risicovolle experiment het waard? Op het moment dat je leven aan een draadje nog vast zit wil je elke strohalm aangrijpen. Heel begrijpelijk allemaal. Ook al heb je bewust zeer ongezond geleefd en alle waarschuwingen in de wind geslagen en beginnen organen te haperen... De medicus beoordeeld de situatie en oordeelt over leven en dood. Die wel een nieuw orgaan, die niet. Zo eenvoudig is het niet allemaal. En zoveel vertrouwen en macht leggen in de handen van (onbekende)chirurg door de staat verplicht!... lijkt me een stap te ver..

dijkbewaker | 14-09-16 | 01:26

@Feynman | 14-09-16 | 00:55
Ter verduidelijking, ik ben motorrijder en ik was daar vanwege de gevolgen van een verkeersongeluk. Ik had het gevoel alsof de dame in kwestie naar me keek zoals mijn slager zoekt naar de "draad" van het stuk vlees op zijn blok.

Heiner | 14-09-16 | 01:25

@ RoelVlieger | 14-09-16 | 01:19
Da's een hele interessante, vragen of mensen orgaanontvanger willen worden...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:23

@Stormageddon | 14-09-16 | 01:09
Helemaal met je eens.
In die zogenaamde vrijheid van opt out zit dus direct een label. En jouw schets over aansprakelijkheid dan wel verantwoordelijkheid geeft een duidelijk vervolg op mijn vraag wanneer een arts moet kiezen tussen twee levens en er maar 1 kan redden. Met deze wet kom je er al snel weg mee, sterker nog het is 'verantwoord' om de ene te 'plunderen' om de andere zeker te redden. Ipv ethische zekerheid begeef je je met dit soort wetgeving op een hellend vlak, waarbij ethiek al snel wijkt voor pragmatisme, en wellicht de mens eigen; corruptie, macht en eigen belang.

Lafayette | 14-09-16 | 01:23

@InclinedtoLiberty | 14-09-16 | 01:12

*Artikel 11 van de grondwet, fysieke integriteit is niet van toepassing als een wet deze inperkt, zoals bij de aanstaande wetgeving gebeurd.

Zou u denken ?
Ik denk namelijk van wel er wordt in Art.11 GW nergens gesproken van levend of dood laat staan hersendood.
www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1...

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 01:23

De overheid kan niertransplantaties verminderen door campagne te voeren voor het voorkomen van nierfalen...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:19

Beste Van Rossem,
Mooi beargumenteerd betoog, zoals altijd. Voor een groot deel met je eens. Maar ik zie nog wel een paar morele dilemma's.
1. Ik ben al mijn hele leven geregistreerd als donor. Maar stel nou dat ik zelf zeggenschap wil hebben over wat er met mijn organen gebeurt? Bijvoorbeeld: ik wil dat mensen die zelf ook geregistreerd zijn voorrang krijgen boven mensen die geen donor willen zijn. Dat kan nu niet. Bij een erfenis kan je ook bepalen wie je geld krijgt.
2. Bij een tekort aan donoren sterven er mensen. Bij hoeveel doden trek je een grens?
3. Je moet mensen vragen om donor te worden. In principe eens. Maar waarom vragen we dan niet tegelijkertijd of mensen ook ontvanger willen worden? Ik blijf het een moreel een ingewikkelde kwestie vinden dat mensen ergens vanzelf recht op hebben op hebben, zonder dat daar iets tegenover staat.

RoelVlieger | 14-09-16 | 01:19

@ InclinedtoLiberty | 14-09-16 | 01:12
U bent Borg? youtu.be/AyenRCJ_4Ww

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:17

De vraag is of er een zwaar tekort is aan donoren in het geval van een ongeluk. En of die ook met de wet opgelost worden. Gezien de wachtlijsten lijkt me dat het voor het overgrote deel gaat om mensen die ziek zijn en niet allemaal zojuist een auto-ongeluk hebben gehad of direct op sterven liggen (rond de 50% van de wachtlijst gaat om nieren). Sterker nog waarschijnlijk dragen de acute gevallen bij aan de lengte van de wachtlijst. Dat neemt niet weg dat als je een jaar moet wachten op een nier je minder schrijnend bent.
Zet overigens deze discussie ook even af tegen de schrijnende ziektes waar nog steeds te weinig aandacht voor is, de bezuinigingen in de zorg, dure medicijnen, megalomane ziekenhuizen die perse een specialisme willen hebben net als de 'concurrenten' op een half uur rijden, terwijl concentratie tot betere kwaliteit kan leiden, etc. Er vallen nog zo veel levens te redden in de gezondheidszorg zonder codicillen.

Lafayette | 14-09-16 | 01:16

*Artikel 11 van de grondwet, fysieke integriteit is niet van toepassing als een wet deze inperkt*.
InclinedtoLiberty | 14-09-16 | 01:12

Aha. De Grondwet is dus een waardeloos vodje papier.

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 01:15

Old_Spice | 13-09-16 | 23.27

Je organen maatschappelijk bezit tenzij je bezwaar maakt, dat slaat toch nergens op wees eerlijk.

-

Ik kan er niet wakker van liggen, lijkt me zo dat ik er niet veel mee kan na m'n dood. Het heeft z'n functie in mij gehad, klaar. Kan ik er een ander mee blij maken, dan is dat zonder meer prima. Ik vind het ook wel humor dat een compleet waardeloos persoon van nut kan zijn voor een ander. Gein.

donkieshot | 14-09-16 | 01:14

Hierna volgt een wetsvoorstel om BTW te heffen op geïmplanteerde organen...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:14

Normaal gesproken ben ik wel voor wat meer zelfbeschikkingsrecht ipv minder minder minder.
Uit onderzoek blijkt dat bij orgaandonatie de meeste gevallen de nabestaanden beslissen, en vaak onafhankelijk van jouw echte keuze. Je organen kunnen gebruikt worden als je hersendood bent, maar ook (muv het hart) als je al overleden bent, in het ziekenhuis. Omdat de organen op de juiste manier en snel goed bewaard moeten worden is het op een andere locatie onpraktisch.
Nederland heeft te weinig donoren tov het aantal mensen dat potentieel organen wil krijgen. Dit is al heel lang een maatschappelijk probleem. Ikzelf draag al jaren een donorcodicil, maar bij een gesprek met mijn moeder nav het wetsvoorstel dacht zij dat ik begraven wilde worden. (gecremeerd, maar dat terzijde). Als het ziekenhuis mijn naasten zou vragen zou ondanks mijn beschikking van de donorcodicil, er hoogstwaarschijnlijk geen orgaan gebruikt worden, als ze nuttig zouden kunnen zijn.

Natuurlijk is dat een persoonlijke overweging. Ik meen dat ik dan toch dood ben, en er echt niet meer op zit te wachten. Als donor help je mensen langer te leven, niemand wordt permanent gered van de dood, maar toch is het levensreddend. Bart de Graaf is overleden als gevolg van het feit dat zijn nieuwe nier werd afgestoten. Als er meer keuze was geweest was er mogelijk een beter matchende nier geweest en had hij evt nog kunnen leven. Toch heeft zijn dood mij aan het denken gezet over donatie.
Ik wil eerst wat anti argumenten bespreken:
Artikel 11 van de grondwet, fysieke integriteit is niet van toepassing als een wet deze inperkt, zoals bij de aanstaande wetgeving gebeurd.
Morele chantage: Het gejammer dat anderen je moreel chanteren omdat je geen donor bent is gelul. Net als nu zijn medische gegevens niet door jan en alleman in te zien. De slager zal echt niet hoeven te weten of je wel/geen donor bent en zal echt niet langskomen om je nieren op te eisen als je je salami niet hebt afgerekend. Goed dat laatste was een beetje gelul, maar morele chantage!?! Kom op, als men zo zwak in zijn schoenen zou staan was iedereen toch al donor? Of was het donor is een morele kudo’s dan toch een stoman argument.. bingo! Hetzelfde argument van morele chantage wordt trouwens bij de Engelsen gebruikt om tegen levensbeëindiging te zijn, waarom velen de tocht maken naar Zwitserland. Tenzij we in Nederland alle ouderen ouder dan 50 om het leven brengen lijkt het voorlopig wel een beetje goed te gaan, moorddadige uitzonderingen daargelaten. Dus nogmaals, de kans dat iemand zich mogelijk door sociale druk laat verleiden om zijn niet openbare Nee als donor te wijzigen in ja terwijl hij/zij daar eigenlijk mordicus op tegen is en daar door God op wordt afgerekend is een irreëel argument des Geenstijls onwaardig.
Mijn lichaam wordt kaal geroofd en ik kan geen open kist meer hebben: Eh nee, orgaandonatie van je gehele oogbal komt niet voor. Wel van je hoornvlies, maar dat zie je bij gesloten ogen niet. Open ogen in een open kist worden trouwens wel als erg eng beschouwd, een andere reden waarom de ogen dus worden gesloten. Ook andere onderdelen van het lichaam worden verwijderd, maar door een kundige lijkverzorger opgevuld zodat aan de buitenkans en onder de kleding! Niets echt te zien is. Ernstige ongelukken met hoofdletsel zijn lastig, en toch doen ze goed werk.
Zelfbeschikkingsrecht betekend dat ik er niet over hoef na te denken, dat wil ik niet en deze wet dwingt mij er wel toe!
Ach zielig sneeuwvlokje, de wereld is zo cruel. Hij laat je zelfs nadenken over je eigen dood en je moet zomaar een beslissing maken over iets waar je eigenlijk niets van weet en ook niet wil weten. Eh, niemand ontsnapt aan belastingen en de dood… nou ja een van die twee dan. Echt, serieus?!? Ik kan me ergens wel voortellen dat je er eigenlijk niet over wilt denken, maar een standpunt innemen waarbij je niet openbaar verklaard wat je nou eigenlijk wil, zeg maar net als bij scheiding wat doen we met de kinderen (verdrinken!) is niet echt onlogisch. De wet regelt van alles en nog wat, arbeidsrecht, huwelijksverhoudingen, strafrechtelijk en ook wat er gebeurt na je dood, denk aan erfenissen. Dit omdat niets regelen maatschappelijk ontwrichtend werkt, net als het hebben van te weinig donoren.

Meer misinformatie die vaak verkeerd gaat. Als ik donor ben kunnen ze mijn lichaam gebruiken voor de wetenschap> eh nee!: Uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap is niet hetzelfde als u laten registreren als orgaandono.
Na mijn dood hebben ze niets aan mij organen/ ze maken me eerst hersendood.> eh nee
Er zijn protocollen voor het vaststellen van een hersendood iemand. Maar zelfs organen van iemand die net echt compleet is overleden zijn bruikbaar onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld nieren kunnen bijna een half uur zonder bloed. Haast is dus wel geboden. Het KAN dus wel.
Nederland moet weer eens het braafste jongentje van de klas zijn> kan wezen, maar niet hier. Zelfs het zeer religieuze Spanje heeft vergelijkbare wetgeving. Hier noemen ze het echter de wil van de patiënt respecteren, omdat deze de keuze heeft gemaakt en niet een commissie of een familie. Bij gebrek aan een nee volgt dus ja.
Persoonlijk:
Persoonlijk ben ik voor donatie. Ik gun echter iedereen zijn keuze, maar maak dan ook een keuze.(en niets doen is ook een keuze, EVIL only needs good man to do nothing) Mocht de wet geaccepteerd worden door de 2de kamer en er komt een verzoek voor een referendum zal ik zeker de referendumaanvraag ondersteunen. Ik wil dat iedereen zich hierover kan uitspreken. Wordt de wet dan na dat referendum en een ja ;-) aangenomen, dan zal ik verheugd zijn. Zo niet zal ik treuren om de gemiste kans. Maar het is een onderwerp waarover ik vindt dat we met zijn allen een uitspraak moeten doen.
Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. Vrijheid is iets wat bevochten moet worden, wat gekoesterd moet worden, wat onder de loep moet worden gelegd. Zelfbeschikking is niet iets waar je als sneeuwvlokje recht op hebt dat anderen maar voor je moeten regelen. JIJ hebt het recht iets te doen, maak gebruik van je rechten of een andere bepaald voor jou.
Democratie is niet gebaat bij niet stemmen. Vrede vergaat als er niemand is om die vrede te bewaken. Zelfbeschikkingsrecht na je dood is een farce, maar als je er in geloofd maak er dan gebruik van.
Tijd om me af te branden denk ik. Maar mocht ik overlijden als gevolg van de snedige reaguurders, dan hoop ik een aantal ideeën getransplanteerd te hebben in anderen.

InclinedtoLiberty | 14-09-16 | 01:12

Goed stuk, GeenStijl. Ik zou nog de volgende overpeinzingen willen toevoegen aan deze superonethische nieuwe regeling:
1. Hoe levend mag je nog zijn als je organen verwijderd worden? Of: hoe bruikbaar zijn je organen nog als je hartstikke morsdood bent?
2. Hoe moet het met mensen die geen internet hebben of analfabeet zijn, en eigenlijk geen donor willen zijn? Worden zij begeleid bij het opzoeken van het benodigde formulier en het invullen daarvan?
3. Je lichaam wordt dus in principe staatseigendom zodra je dood bent of daarvan verdacht wordt. Erg onethisch! Wat komt hierna, als D'66 hiermee wegkomt bij de Eerste Kamer? Dat je lichaam al bij leven staatseigendom wordt? Verplicht implanteren van je BSN ofzo?

Schaaldier | 14-09-16 | 01:10

@Lafayette | 14-09-16 | 00:41
Ik bedoelde een gedwongen register van niet-donorschap. Want de keuze wordt gedwongen, met het "Ja, tenzij...".
Dat is dwang van twee kanten. Je wordt gedwongen tot donorschap, of gedwongen geregistreerd te staan als niet-donor. Nou ja, ik heb principieel bezwaar tegen elk register van de staat onder dwang.
De wachtlijst los je er niet mee op. Voor welk orgaan dan ook, en wat je creëert zijn onoplosbare ethische kwesties en juridische gevolgen daarvan. Want de patient van een ongeluk is met deze wet ook meteen een donor. Als je maar genoeg in de kreukels ligt kan het een overweging van een triage worden: niets meer aan doen, bloedgroep bekijken en scannen welke organen bruikbaar zijn, in plaats van alles uit de kast trekken om ook dat leven te redden.
En dan de juridische gevolgen vanuit de nabestaanden: is er wel alles aan gedaan om het slachtoffer van een ongeluk te redden of hebben ze daar een stretcher vol organen bij de eerste hulp binnengebracht zien worden: kortom, is er nalatig en verwijtbaar gehandeld en is het ziekenhuis aansprakelijk voor de dood van het slachtoffer om het leven van een wachtlijstpatient te redden?
D66 had veel beter 1 miljard ter beschikking aan stamcelonderzoek kunnen vragen om het kweken van organen van eigen weefsel, zonder afstotingsverschijnselen en zonder donorkwesties. Dat is de toekomst: in vitro kweken of bioprinten van organen of gezonde orgaancellen om de beschadigde te vervangen. Daar win je meer mee en dat mag van mij nu heel veel geld kosten, want uiteindelijk worden dat soort technieken spotgoedkoop en wordt het een besparing in de medische kosten van de toekomst. Da's ook meteen een reden waarom de markt het nog niet opgelost heeft en privaat geld daar geen brood in ziet, er zit geen verdienmodel aan. Maar: Deze wet lost niets op, creëert meer problemen en ethische dilemma's en principieel ben ik tegen staatsdwang, wat het onderwerp ook is. Dat is voor mij als libertariër de ultieme toets of een idee deugt of niet. Dit dwingt en wringt aan twee kanten.

Stormageddon | 14-09-16 | 01:09

@solcama | 14-09-16 | 01:01
En die orgaan extractie vind plaats door artsen omdat jij daar "geen bezwaar" tegen had en ook je nabestaanden "geen bezwaar" hebben. Het is dus niet "de overheid" die iets met jouw lichaam doet zonder jouw toestemming of die van je nabestaanden.

EvilGemini | 14-09-16 | 01:08

@ tittn | 14-09-16 | 00:58
Het percentage is wel laag, maar aan de andere kant, achttien kankergevallen uit zestien donoren betekent dat er een donor tussen zat die drie kankergevallen (ik ben beter met letters) veroorzaakte. Natuurlijk is de kans dat je na een transplantatie omkomt door een verkeersongeluk ook wel groter, maar toch. Andere interessante vraag is of een orgaanontvanger zelf ook verplicht donor blijft...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 01:07

@tittn | 14-09-16 | 00:48

Ja maar zelfs dan is de kans dat het aangenomen wordt afgezien van de bestaande wettelijke obstakels verre van zeker.
VVD 13
CDA 12
PVV 9
CU 3
SGP 2
PvdD 2
Tot. 41
Gezien de stemming vandaag zou ik dus nog maar even wachten met juichen als ik (D)ictatoriaal 66 was.

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 01:05

@Jan Dribbel | 14-09-16 | 00:56
Omdat dit een strijd is van de Verlichting. Iets wat in Zuidelijke landen veel minder heeft plaatsgevonden. Dogma's en gewoon meegaan met wat er voor je beslist wordt geldt daar wellicht meer.
De 'strijd' is aan de ene kant de rationele overweging om met een lichaam waar je zelf niets meer aan hebt een ander te helpen, aan de andere kant de rationele overweging dat zelfbeschikking en vrijheid niet door de staat toegeëigend kunnen worden.
Diezelfde mentaliteit heeft er voor gezorgd dat het Noorden van Europa (inclusief haar cloon in de US) de baas werd over de wereld.

Lafayette | 14-09-16 | 01:04

1. Ooit de documentaire ‘Het meisje dat niet wilde sterven’ gezien? Artsen schatten in dat hersendood spoedig zal volgen, koppelen beademing af, stoppen hersendrainage, bereiden familie voor op transplantatie. Dan komt meisje bij kennis - hele verhaal vastgelegd door documentairemakers.

2. Perverse correlatie orgaandonatie / sociale klasse: Laagopgeleiden overkomt vaker iets waardoor zij een geschikte donor zijn, maar melden zich minder vaak aan als donor. Hoogopgeleiden hebben vaker een transplantatie nodig, staan vaker als donor geregistreerd maar eindigen veel minder vaak als donor. Campagnes zijn dus gericht op het overhalen van de laagopgeleide om donor te worden, hoogopgeleiden hebben alleen positieve ervaringen met het hele transplantatievraagstuk en D66 regelt meer onderdelen voor haar achterban.

3. Zorgvuldige protocollen of niet, uitname van organen gebeurt uit een levend lichaam. In de praktijk wordt je familielid warm, met kloppend hart en bewegende borstkas afgevoerd en krijg je het dood en koud terug. Op dat moment vertrouwen op de ethische afweging van een ander (de arts) is erg lastig.

Expert | 14-09-16 | 01:04

@Van Rossem,
in de basis heb je wel gelijk maar je gaat voorbij aan de noodzaak van deze kwestie. vrije keuze is ten alle tijde +10.
Stelling:
beste vriend heeft een orgaan nodig, op 2 na beste vriend komt een tram tegen die niet stopt. beide zijn jong en hebben niet nagedacht over de situatie die kan ontstaan. vriend 1 kan overleven als vriend 2 donor is.
als vrienden willen zij elkaar natuurlijk helpen maar er is geen beschikking. Gevolg is dat er 2 doden zijn.
Qua natuur is dat overigens niet erg, maar het gaat hier om humaan zijn.
Volwassen mensen kunnen (moeten) hier over nadenken en een beslissing nemen, maar kinderen...
je kunt je afvragen of ouders verplicht worden om voor jonge kinderen een nee stem in te dienen.

Ik persoonlijk heb niets tegen tegen wet

paulpit | 14-09-16 | 01:04

EvilGemini | 14-09-16 | 00:59

Ja, dat is vast waar artsen mee bezig zijn, Oordelen over patienten. Likt me echt een motivatie om tig jaar te leren, zodat je iedere dag terwijl je een zeer lastig en kubdig proces moet uitvoeren nog even na gaat denken over wat er voor je op de snijtafel ligt.

De users hier geven het niet graag toe, maar ze zijn best wel very special snowflakes. :D

robertdoesnEro | 14-09-16 | 01:03

@ Confused | 14-09-16 | 00:54
Zoals ik al eerder schreef, de organen van mij komen helemaal niet in die van een fin of Turk.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/...

Baby Fark McGee-Zax | 14-09-16 | 01:02

@EvilGemini | 14-09-16 | 00:56
Een hersendoodverklaring heeft niet dezelfde juridische status als een doodsverklaring. De juridische doodsverklaring vindt plaats nadat er geen bloedsomloop meer is, en dat is na extractie van de organen.

solcama | 14-09-16 | 01:01

@Jamaarja | 14-09-16 | 00:55
Al eens nagedacht dat die arts ook kan denken "voor deze egoïst ga ik me niet uitsloven, ik besteed mijn tijd wel aan dat andere slachtoffer die wel orgaan donor is"

EvilGemini | 14-09-16 | 00:59

@ tittn | 14-09-16 | 00:54
Het ministerie van Volksgezondheid stuurt al jaren kort na naturalisatie van vreemdelingen een brief met een felicitatie van het nieuw verworven Nederlanderschap en vraagt de nieuwlander dan oftie niet meteen even orgaandonor wil worden, want er was toch een tekort aan donororganen. Is helemaal *kuch* geen foute insteek natuurlijk van die ministerieambtenaren. Want welkom in Nederland, voor wat hoort wat...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:59

Ah, "Despite the best intentions cancer is transmissible by transplantation." Zegt J.R. Chapman, van het Centre for Transplant and Renal Research, Westmead Millennium Institute, University of Sydney, Westmead Hospital, Sydney, Australia. jeremy.chapman@swahs.nsw.gov.au www.ncbi.nlm.nih.gov...
F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:54
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23269448
"Of 30,765 transplants from 14,986 donors, 18 recipients developed DOC from 16 donors (0.06%)".
Het kan dus inderdaad, maar is een zeer laag percentage.

tittn | 14-09-16 | 00:58

Waarom kan het in de zuidelijke landen wel, automatisch donor zijn?
En waarom lukt het niet in de calvinistische landen?
Zou het het joie de vivre gevoel zijn?
Dat gevoel dat wij verzuurde droogstoppels niet kennen.

Jan Dribbel | 14-09-16 | 00:56

@solcama | 14-09-16 | 00:51
Wetten zijn er voor de levenden, niet voor de doden.

EvilGemini | 14-09-16 | 00:56

seagul | 14-09-16 | 00:50

Levensbeschouwing en politiek scheiden zit niet in de genen?

robertdoesnEro | 14-09-16 | 00:55

Heiner | 14-09-16 | 00:48
Helder. Foutje van mijn kant. Ik mis de reaguurderstool.

Feynman | 14-09-16 | 00:55

Overigens ben ik ook geen donor en heb me afgemeld, ik heb liever een arts die zijn best doet me te redden, dan te berekenen hoeveel mensen gered kunnen worden door me vroegtijdig dood te verklaren. Of een arts die goed betaald wordt voor de long die nou net nodig was voor miljonairs kindje X. Money makes the world go round. Ik heb daarbij geen moeite om door die keuze achteraan de donor lijst te staan mocht mij iets gebeuren.

Jamaarja | 14-09-16 | 00:55

botbot | 14-09-16 | 00:28 We zullen het eens omdraaien het is schandalig dat zo'n wet er moet komen.
Het egoistisch dat je organen liever laat verbranden of weg laat rotten zodat niemand er wat aan heeft terwijl ze levens kunnen redden.
Maar goed je hebt nu eenmaal mensen die dit uit principe doen.
--------
Heel veel mensen laten hun organen wegrotten en vergiftigen terwijl ze nog leven, inclusief de hersens. Van jongs af aan. Al dan niet uit principe. Drank, drugs, nicotine, overmatig suiker, overmatig zout, overmatig eiwit, overmatig vet. Daarnaast doen veel mensen erg gevaarlijke dingen in hun leven waar hun organen wel eens last van kunnen hebben : Zoals diepzeeduiken, autoracen al dan niet op de openbare weg, geen gordel om en met je smartphone spelen terwijl je de mount everest aan het afdalen bent.

Allemaal heel erg egoïstisch om zo luchthartig met je organen om te gaan terwijl die toch echt voor hergebruik bedoelt zijn. Dus doodgaan is geen probleem, maar hou dan wel je organen in hemelsnaam in de gaten zodat ze daarna tenminste nog een functie hebben voor anderen.... Vuile egoïst,... die organen moeten nog langer mee!

dijkbewaker | 14-09-16 | 00:54

Prima besluit maar ze vergeten 1 ding,Zeg je NEE tegen deze wet, niet geven is OOk NIET krijgen.

Oja onze medelanders zijn geen donor,tenminste de meeste.

Confused | 14-09-16 | 00:54

Uitstekend stuk Van Rossem

KirkOlson | 14-09-16 | 00:54

Nee. Als moslims nu minder vaak registreren als donor, zullen zij straks in grotere mate dan Nederlanders ook niet kiezen voor 'ja' en dus als 'geen bezwaar' geregistreerd staan, waarbij familieleden beslissen wat er gebeurt. Lijkt me sterk dat familieleden dan zeggen 'ja we staan Ahmeds longen af', áls dat al mag van de koran.
Bottleneck | 14-09-16 | 00:49
Hm, dat is een goed punt. Eigenlijk zou er een nationale campagne moeten komen om moslims te laten weten dat het halal is om organen af te staan, dat zou wel helpen denk ik.

tittn | 14-09-16 | 00:54

De wachtlijsten voor organen worden veroorzaakt door het veilige verkeer. Als je een x-aantal minuten dood bent zijn je organen waardeloos. Je hebt hersendoden aan de beademing, waarvan de organen nog lekker warm zijn, nodig. En mijn organen worden niet in het lijf van iemand van onder de dertig geplaatst omdat de kans op acceptatie het grootste is als de leeftijd en etnische groep en nog wat factoren overeen komen. Dus als vanaf 2025 het verkeer volledig geautomatiseerd wordt worden de lijsten nog langer. Maar misschien kan tegen die tijd met een paar stamcellen een volledig nieuw orgaan uit de 3d printer worden geperst.
En verder heb ik zoëven mijn donor registatie omgezet van "vier er feest mee" naar "ik laat me niet leeg roven".
Ten eerste omdat ik geen vee van de roverheid ben en deze wet je dat echt maakt en ten tweede om die ANC groupie van een Dijkstra een loer te draaien.
Gaat het niet door de eerste kamer dan draai ik m'n registratie weer om.

Baby Fark McGee-Zax | 14-09-16 | 00:53

D'66 is de partij die uw bloed wel kan drinken. Men kan ook stellen dat ze geen hart hebben en daarom op de uwe jagen. Dit politieke orgaan heeft een overwinning behaald. Chapeau.
Eens kijken. Adelheid Roosen orakelde het al met haar plastische imitatie van 'de schreeuw' van Edvard Munch in haar uitvaartclip. 'We gain doo-ooo-hood. Allemaal!'
What zien we? Pechtold en Pia Dijkstra die zitten te schreien als een Boliviaans kind dat pleegouders zoekt. De kans is aannemelijk dat u zich laat cremeren of begraven. Alle andere excessen zoals de wens om in een container met slachtafval te belanden met de heimelijke wens om in een aantal Febo kroketten te geraken, laat ik achterwege.
.
Als u voor crematie kiest, gaat u voor de uitvaartbarbeque. Uw dierbaren weten dat u de oven ingaat. Wellicht uw oude vlam die zich tussen de hotelcake etende meute ophoudt. Er zal weinig van u overblijven op een zak met as na. Dan dringt zich de vraag op. Is dat nou niet zonde? Duizend mensen wachten op een orgaan. Vaak een kwestie van leven en dood. Mijn lichaam is niet van de staat, hoor Ik u zeggen. Dat is het probleem ook niet. Immers. U bepaald wat ermee gebeurd. U vult elk jaar uw belastingaangifte in. U vult elk jaar uw water en electriciteitsverbruik in. Dit hoef je maar één keer te doen. Als u niet wil dat u als een notoire dokter Bibber wordt opengespleten, waarna uw organen eruit worden gehaald kunt u dat eenmalig in uw leven kenbaar maken. U kunt er zelfs voor kiezen om welke organen het moet gaan.
.
Zo kan Ik me voorstellen dat u uw huid niet wil doneren. Zo weet u zeker dat uw nabestaanden niet naar een Freddy Kreuger zitten te kijken. Ons lichaam is maar een tijdelijke tent. Het idee dat je een ander mens kunt redden moet toch geen gruwelijke gedachte zijn? Dokter Bibber of geen dokter Bibber. Dat is de vraag. Mocht u leven onverhoopt ėėn grote faal zijn, is het mooi om te weten dat postuum de nabestaanden toch moeten toegeven. Heeft hij of zij toch nog iets goed gedaan. Zelfbeschikking is een groot goed. Helemaal waar, maar met de jaarlijkse belastingaangifte in gedachte. Dit besluit hoef je maar één keer kenbaar te maken. Als men zijn of haar organen als heilige reliquien ziet laat u dat de wereld weten. De wetenschap dat u tussen leven of dood kiest als u afreist naar de eeuwige jachtvelden voor een andere ziel is een besluit dat men niet lichtvaardig moet nemen.
.

Nehemia | 14-09-16 | 00:52

Ik vind het te ver gaan om iemand automatisch donor te maken. En vanaf welke leeftijd is dat dan, geboorte? Als ze bang zijn dat er allemaal donoren rondlopen die te lui of vergeetachtig zijn om die keuze aan te geven, kun je het ook verplicht maken de keuze aan te geven, met een boete als je het niet doet. Vind ik ook te ver gaan maar het is minder immoreel dan dit huidige voorstel. En dwingt je elk geval tot een overwogen keuze.

Jamaarja | 14-09-16 | 00:50

Nog even voor het slapen mezelf en mijn vrouw uitgeschreven uit het donorregister. We stonden vanaf 1998 geregistreerd als donor. D66 is dezelfde partij die ooit gesproken heeft over opname van vagina mutilatie bij jonge islamitische meisjes in het zorgpakket? Hun idee toen was, dan gebeurd het tenminste verdoofd en klinisch verantwoord. Het zal je volksvertegenwoordiger maar zijn. Ze willen het anders laten voorkomen maar moreel zit deze partij geheel aan de grond. Pia Dijkstra, Pia Dijkstra, nu weet ik het weer. Zij was ooit promotor van radio freedom. Dat was dat radiostation van het communistische ANC dat oproepen deed tot neck lacing. Als dat je al niet bedrukt wat maken je dan al die ontwetenden uit die straks uitgeslacht worden ten faveure van het weldenkende D66.

seagul | 14-09-16 | 00:50

tittn | 14-09-16 | 00:46
Nee. Als moslims nu minder vaak registreren als donor, zullen zij straks in grotere mate dan Nederlanders ook niet kiezen voor 'ja' en dus als 'geen bezwaar' geregistreerd staan, waarbij familieleden beslissen wat er gebeurt. Lijkt me sterk dat familieleden dan zeggen 'ja we staan Ahmeds longen af', áls dat al mag van de koran.

Bottleneck | 14-09-16 | 00:49

Voor de orgaandiefstalwet zijn:
D66 10 zetels
SP 9 zetels
PvdA 8 zetels
GrL 4 zetels
50+ 2 zetels
------- +
Som 33 zetels

Dat zijn er 5 te weinig voor een meerderheid van 38 van de 75 eerste kamerzetels.

Kansloos.
Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:42
Is er niet, net zoals in de 2e kamer, een hoofdelijke stemming? Dat zou betekenen dat je sommetje waarschijnlijk niet klopt...

tittn | 14-09-16 | 00:48

@Feynman | 14-09-16 | 00:28
Uw plemp van 23:25..

Heiner | 14-09-16 | 00:48


Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:42
OSF en VVD vergeten mee te nemen? Plus dat er niet snel zal worden tegen gestemd als een wet voldoet.

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:48

Het is alleen jammer dat het percentage van moslims dat doneert ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Ondanks dit dus kennelijk is toegestaan door de meerderheid van schriftgeleerden
EvilGemini | 14-09-16 | 00:42
Dat betekent dus waarschijnlijk een flinke toename van donortranplantaties van Nederlandse moslims met deze nieuwe wet!

tittn | 14-09-16 | 00:46

pff er zijn genoeg mensen, blijf van m'n lijf.

Trofl | 14-09-16 | 00:46

Op zich eigenlijk best wel een goed idee. Maar het lijkt me dat een min of meer vrijwillige keuze op meer draagvlak had kunnen rekenen. Stel men had aan elke Nederlander deze vraag gesteld met de verplichting om te antwoorden ja/nee/ik-laat-'t-aan-mijn-nabestaanden-over. Dan was 't meteen duidelijk. Nu ga je waarschijnlijk krijgen dat moslims massaal "Nee" gaan reageren want zij mogen niks afgeven anders komen ze niet compleet bij die 72 maagden. Maar wat moet ík dan en mijn dochter, tja toevallig allebei bloedgroep "B", door de bloedbank telkens weer opgeroepen om bloed af te staan("B" is een veelvoorkomende bloedgroep bij allochtonen) maar tijdens de afnames hebben wij nog nóóit één allochtoon gezien. Ook hier weer alleen maar krijgen en niets geven. Sorry d66 maar met dit voorstel slaan jullie, met aan de andere kant jullie asielbeleid, écht de plank mis. Voor mij "ja" in het geval van "iedereen" of volledig eigen keuze maar dan ook wie geen "lid van de club" is speelt niet mee. Zolang dat niet het geval is stem ik "nee".

pa_niek | 14-09-16 | 00:44

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:36
Voor de orgaandiefstalwet zijn:
D66 10 zetels
SP 9 zetels
PvdA 8 zetels
GrL 4 zetels
50+ 2 zetels
------- +
Som 33 zetels

Dat zijn er 5 te weinig voor een meerderheid van 38 van de 75 eerste kamerzetels.

Kansloos.

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:42

@tittn | 14-09-16 | 00:31
Het is alleen jammer dat het percentage van moslims dat doneert ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Ondanks dit dus kennelijk is toegestaan door de meerderheid van schriftgeleerden

EvilGemini | 14-09-16 | 00:42

@Stormageddon | 14-09-16 | 00:25
Met je eens.
Ik weet niet wat je bedoeld met door de staat afgedwongen register van niet-geregistreerd. Als iemand een donor nodig heeft en heeft geen codicil zou hij achter in de rij moeten aansluiten...
Ik ben tegen deze wet en voor volledige vrije keuze zonder opt out. Echter second best zou dus zijn geen codicil, geen donororgaan kunnen zijn. Dat dit indruist tegen de elke medische ethiek ben ik met je eens (maar er is ook het een en ander voor te zeggen), en het zou daarom gewoon moeten blijven zoals het is. (Hoe zit het medisch overigens als je moet kiezen tussen twee levens, en je kan er maar 1 redden?)
Overigens geldt er voor levers per nu een wachtlijst van 129. Dus die was voor 'jouw ongeluk' waarschijnlijk niet beschikbaar. Of misschien juist wel en daarom staan er anderen op de wachtlijst. Zoiets. Het zijn met name te wachtlijsten waar het om te doen is volgens mij.

Lafayette | 14-09-16 | 00:41

Ik denk dat we met designer babies en de kweek van organen we het probleem met orgaan falen ook aardig kunnen tackelen. En tevens onze evolutie van Nederlanders een boost geven.

Tierelantijn | 14-09-16 | 00:40

paost712 | 13-09-16 | 23:48

Niet voor of tegen, het boeit me niet omdat ik dan dood ben en het niet merk.
En wederom twee compleet ongerelateerde dingen samenkoppelen, dit is echt heel dom, sorry. :)

robertdoesnEro | 14-09-16 | 00:40

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:33

Sorry maar ik kan alleen maar een initiatief wetsvoorstel vinden wat nog niet door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:39

EvilGemini | 14-09-16 | 00:27
Medelijden, waar heb je het over? Ik stel dat deze wijziging niet per definitie leidt tot meer donoren. Sowieso denk ik dat de groep die er bewust mee bezig is niet veel groter zal worden.

Bottleneck | 14-09-16 | 00:38

aight.. | 13-09-16 | 23:59

Ik bepaal helemaal niets, dat bepaal je lekker helemaal zelf, gewoon bij NEE een kruisje zetten. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn.......

pjot69 | 14-09-16 | 00:37

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:34
Jazeker wel! 33+1+4
Maar los van dat, Wiegel is er niet meer, dus de eerste kamer stemt gewoon ermee in. Je stemt alleen tegen bij een weeffout in de wet. Vandaag al kunnen checken en ja de wet komt erdoor! Fijn!

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:36

@Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:32

Nope zij behoren het wetsvoorstel te toetsen aan de bestaande wet, en daar zitten volgens mij nogal wat haken en ogen aan.

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:35

Het willen oogsten van organen van versdoodbejaarden is trouwens eigenlijk vreemd. Het is niet medisch gestuurd, maar vraaggestuurd, zoals het PubMed onderzoek www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17440834 schrijft (...)In the recent years, there has been an increasing demand for organs but not a similar increase in the supply leading to a severe shortage of organs for transplant resulted in increasing wait times for recipients. This has resulted in expanded donor criteria to include older donors (...) In Nederland leidt dat al tot een reclamecampagne waarin mensen tot en met een leeftijd van 83 jaar worden opgeroepen donor te worden. Feit is en blijft dat de Homo Sapiens evolutionair nog steeds maar ongeveer 50 jaar meegaat, de plustijd is cultureel-casuaal. Met een opt-out orgaandonatiewet had er een maximumleeftijd op donorschap gezet moeten worden. Immers zal er geen sprake meer zijn van een tekort, dus is het implanteren van organen die over de datum zijn gelijk aan het nemen van een onbekend edoch zeker medisch risico...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:34

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:33
Er is geen meerderheid in de Eerste Kamer voor de orgaandiefstalwet.

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:34

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:30
Google zelf even op eerste kamer en je weet dat deze wet definitief is. Gelukkig maar.

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:33

@von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:30
Senatoren worden geacht voor de orgaandiefstalwet te zijn, tenzij ze een formulier hebben getekend met een explixiet nee.

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:32

tittn | 14-09-16 | 00:31
Dit is erg relevant, zeker nu!

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:32

De discussie is leuk enzo, maar de echte vraag is natuurlijk: is dit haram en/of halal?
rhov-ion | 14-09-16 | 00:25
Kansloos dat je hier toch meer islam bij weet te slepen, maar voor de 0,1% kans dat het een serieuze vraag was: Orgaandonatie is toegestaan binnen de islam, zolang het een overleden (z.g. non-heartbeating) donor betreft.

tittn | 14-09-16 | 00:31

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:26
Het moet eerst nog door de senaat.

Stormageddon | 14-09-16 | 00:30

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:26

Ah kijk eens aan de eerste kamer wordt dus tegenwoordig gewoon buitenspel gezet ?

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:30

de enige reden waarom deze wet er doorgedramd moet worden is de volgende :jantje heeft acuut een orgaan nodig ,ziekenhuispersoneel gaat ff kijken of jantje donor is ,dat is ie niet hij heeft nee ingevuld .verzekeraar zegt jij geen donor ?dan krijg je niks .ziekenhuispersoneel zegt ,jantje we kunnen je helpen maar eehh jij bent geen donor dus krijg jij ook niks, succes verder en crepeer maar .die kant gaat het dan op .maar dat vergeet d666 erbij te zeggen

bowlfabriek | 14-09-16 | 00:30

-weggejorist-

Evocatus | 14-09-16 | 00:29

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:21
En dat zijn landen waar de registratie voorheen, dezelfde was als hier, en de wijzigiging ook exact hetzelfde is als nu voorgesteld hier in NL (dus inclusief de default waarde 'geen bewaar')? Linkjes graag. Dit vereist namelijk goed onderzoek en niet klakkeloos landen met elkaar vergelijken.

Bottleneck | 14-09-16 | 00:29

We zullen het eens omdraaien het is schandalig dat zo'n wet er moet komen.
Het egoistisch dat je organen liever laat verbranden of weg laat rotten zodat niemand er wat aan heeft terwijl ze levens kunnen redden.
Maar goed je hebt nu eenmaal mensen die dit uit principe doen.

botbot | 14-09-16 | 00:28

BenBinnen | 14-09-16 | 00:26
Kip zonder kop effect, maar niet zonder stressvolle consequenties inderdaad.

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:28

Correctie @00:25
"en ik krijg een ongeluk *NIET* door mijn eigen schuld."
(Niet dat het principieel zou moeten uitmaken, maar dat stelt het even iets zwart-witter)

Stormageddon | 14-09-16 | 00:28

Heiner | 14-09-16 | 00:18
Ik heb in 23:35 geen uitspraak gedaan over een ministerie, dus ik volg je even niet.

Feynman | 14-09-16 | 00:28

@Bottleneck | 14-09-16 | 00:17
Moeten we nu echt medelijden krijgen met die mensen die al te bedonderd waren om "NEE" te zeggen tegen het donorschap? Tja die moeten nu ff een beetje extra moeite doen om hun "NEE" keuze kenbaar te maken. Big deal!

EvilGemini | 14-09-16 | 00:27

Tegenwoordig werken ziekenhuizen als fabrieken. Ik heb niet zo'n behoefte aan een dokter die je even in 1 minuutje hersendood verklaard, spontaan elke behandeling opgeeft en je dan opensnijdt.

Tierelantijn | 14-09-16 | 00:27

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:23
Die lever heb ik nodig om ontzettend hard te zeiken maar dat bier dat delen we dan wel! Chimay? Westvleteren 12? Of liever Kostritzer Schwarzbier.

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:27

@Borrelende Boris | 14-09-16 | 00:23

Naar wat ik her en der lees zou een hersendode niet meer verdoofd worden vanwege invloed op de organen. Daarnaast lees ik verhalen over "hersendoden" die aan de operatietafel moeten worden vastgeketend omdat het lichaam wel degelijk reageert op de operatie.

BenBinnen | 14-09-16 | 00:26

Waar lullen we trouwens over? De wet is aangenomen!

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:26

@Lafayette | 14-09-16 | 00:03
Dus... De door de staat afgedwongen registratie als niet-donor heeft de mogelijke consequentie van je eigen doodvonnis als je om wat voor reden dan ook een donororgaan nodig hebt.
Stel: ik sta in dat register, en ik krijg een ongeluk door mijn eigen schuld. Een doorgesnoven audi bestuurder uit Zaanstad rijdt mij aan op de A12, ik lig in de kreukels, in een kunstmatig coma en mijn lever is gescheurd en om mij in leven te houden moet ik een nieuwe lever en die is voor handen, maar ik ben geregistreerd... Wat telt dan voor die arts: zijn eed van Hippocrates of de doodstraf voor mij dat ik niet door een overheid gedwongen wil worden? Dat orgaan is er, maar moet binnen 24 uur bestemd worden en er is in die tijd geen andere geschikte ontvanger in het land?
Is mijn dood dan de ethisch te rechtvaardigen? Orgaandonatie is er toch om "levens te redden"? Maar er wordt dan de keuze gemaakt, onder de door jouw gestelde voorwaarden van het verplichte register, dat de dood te verkiezen is boven het principe van "levens redden". Sowieso een raar principe in dit specifieke geval, want in andere gevallen geldt dat adagium nauwelijks. We maken geen eind aan de oorlog in Syrië, laten kinderen in Afrika sterven... Om maar eens wat te noemen.

Maar stel ik sta niet in het register, en ik ben dus van overheidswege een gedwongen donor, en ik lig na datzelfde ongeluk in de ambulance? Hoe word ik beschouwd door de broeders en de arts? Als een patient wiens leven moet worden gered? Of als een mooie orgaanoogst om andere levens te redden? Ik lig immers al in de kreukels en ach... Mijn kansen... Die kunnen wel eens lager ingeschat worden als ik toch donor ben. Ook dan is mijn leven onderdeel van een ethische afweging... Van mijn organen kunnen immers 10 anderen worden gered...

Die voorwaardelijke solidariteit klinkt wel leuk, maar principieel zitten er nogal wat haken en ogen aan. Te meer als die voorwaardelijke solidariteit een door de overheid afgedwongen solidariteit is. En gedwongen solidariteit bestaat niet. Dat heet gewoon fascisme. Of communisme. Van het zelfde laken een pak. Met de beste bedoelingen, waarschijnlijk.

Stormageddon | 14-09-16 | 00:25

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:21
Die levens worden niet "gered" maar kunstmatig verlengd.
Is het nou zo moeilijk te accepteren dat mensen gewoon sterven op een gegeven moment.
Allemaal.

de honden blaffen... | 14-09-16 | 00:25

De discussie is leuk enzo, maar de echte vraag is natuurlijk: is dit haram en/of halal?

rhov-ion | 14-09-16 | 00:25

ik stel voor dat iedereen die NIET in een gaybar als sexslaaf gebruikt wil worden hiervoor een formulier moet ondertekenen

Ir. Wilhelmus | 14-09-16 | 00:24

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:22
Lijkt me top een avondje stappen met u. Maar als ik dat doe deel ik liever mij lever :)

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:23

Optelsommetje|14-09-2016|00:01

Dan heb je wel goede sex.

Droop | 14-09-16 | 00:23

jazekerhoor | 14-09-16 | 00:08
Nu heb je 25% die ja zegt. De belangrijkste bron van donoren. Die categorie gaat dalen, omdat die denken dat ja zeggen geen toegevoegde waarde heeft. Een fatale denkfout. Dat kan rustig naar 5% dalen op deze manier.

Zie verder:
Feynman | 13-09-16 | 23:58
Het verschil tussen "geen bezwaar" en "geen keuze gemaakt" is gewoon niet zo groot, zeker aangezien een familie niet dom is en weet dat "geen bezwaar" letterlijk betekend dat iemand "geen keuze gemaakt" heeft.

Je hebt Ja, dan een gedeeltelijk Ja, een hele tijd niets, geen bezwaar, geen keuze, dan weer een hele tijd niets en dan pas een nee. Dat is je spectrum.

Wat jij verwacht had al moeten gebeuren in het huidige systeem. Geen keuze maken is een vorm van geen bezwaar maken, wat in het oude systeem ook al kon. Jouw verwachting dat deze groep dankzij de familie gaat doneren verwacht ik dus niet.

Volgens mij neem je niet mee dat de familie altijd OOK moet instemmen met donatie. ZELFS als de donor ja heeft gezegd.

Families willen de goede vrede bewaren en willen dus een echte keuze van de donor. Geen bezwaar klinkt hetzelfde en wordt hetzelfde als geen keuze gemaakt. Hangt veel te veel in het midden. En we hebben de afgelopen jaren gezien wat die families beslissen. Ze moeten echt het gevoel hebben dat de overledene een duidelijke keuze gemaakt heeft, willen ze zonder schuldgevoel achterblijven.

Daarom zit de echte schade in dat de groep die actief Ja zegt op deze manier kleiner wordt. Velen zullen dit probleem nu al niet beseffen, nu al geen keuze meer opgeven, terwijl het opt-in systeem nog geeneens in de Senaat is geweest.

Die 25% is al aan het kelderen, zonder dat je uit die 80% al meer donoren gaat halen.

Feynman | 14-09-16 | 00:23

@Optelsommetje | 14-09-16 | 00:19

Alweer nee. Die 57 mensen zijn gestorven vanwege slechte bouwkwaliteit, slechte leefgewoonten, ziekte of gewoon ongedefinieerde pech.

Die debielen, waar je zo respectvol over spreekt, hebben daar niets aan bijgedragen.

BenBinnen | 14-09-16 | 00:23

Qua massapsychologie is het een interessant verschijnsel dat de publieke opinie nu plots zo te keer gaat tégen mensen die aktief niet willen meewerken, nu het ineens een wet lijkt te gaan worden. Eigen gelijk wordt meer aan de wet ontleent dan beseft wordt...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:23

-weggejorist-

Zweefvliegje | 14-09-16 | 00:23

Snap al die ophef niet, je bent al zo goed als dood. Op het moment dat ze lekker aan de slag gaan met de kettingzaag en je organen er uit lepelen wordt het lichaam onder narcose gebracht, dus je merkt er niks van.

Borrelende Boris | 14-09-16 | 00:23

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:19
En terecht.

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:23

Rheia | 14-09-16 | 00:16
Die hebben natuurlijk mooi pech en zijn gedoemd om nog een tijdje verder te leven in een ander lichaam.

Graaf van Egmont | 14-09-16 | 00:22

Hoen | 14-09-16 | 00:17
morele verwarring. een beslissing over je eigen lichaam is niet wat dan ook tegen welke andere persoon dan ook. niemand heeft zomaar recht op de organen van een ander. het is een persoonlijke beslissing die ieder voor zich moet maken, niet voor een ander.

aight.. | 14-09-16 | 00:22

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:17
Wil je geen avondje uit met Optelsommetje? Je klinkt zo enhousiast! Em beter leren kennen enzo, samen een niertje delen :P

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:22

Bottleneck | 14-09-16 | 00:17
Ervaringen uit andere landen met deze wetgeving laten zien dat het aantal donoren stijgt tot meer dan 80%. Er valt dus helemaal niks te bezien, er worden vele extra levens gered.

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:21

Rheia | 14-09-16 | 00:16
Dan blijft de keuze van voor het onbekwaam worden gewoon staan.
Ook als je tijdelijk in het buitenland woont ben je niet opvraagbaar, maar als je je weer in NL inschrijft dan krijg je weer je laatst bekende keuze.

W_F | 14-09-16 | 00:21

Hopelijk gaat de Eerste Kamer dit alsnog wegstemmen.

Deze wet heeft mijn overweging om misschien donor te worden, acuut veranderd in een NEE. Ik wens niet op voorhand te worden beschouwd als een wandelende organenzak die erop wacht om geoogst te worden. Mijn lijf en organen zijn geen algemeen bezit. Punt. De beslissing is voor mijn nabestaanden, zij moeten er tenslotte mee verder en zij hebben hier net zo goed recht op om hierover iets te zeggen te hebben.

Braboblanke | 14-09-16 | 00:20

Feynman | 14-09-16 | 00:03
Poeh. Ik krijg beelden uit een Amerikaanse feel-good-movie. En daar hou ik al niet zo van. Als het maar niets iets wordt waar je je nog weer extra voor moet opt-outen.
Bedankt voor je reactie.

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:20

Lafayette | 14-09-16 | 00:14
Ik speel graag op de man ja. In het eerste halfjaar zijn er 57 doden dankzij debielen zoals u.
Godver, het lijken wel evolutionaire creationisten hiezo. Mijn god :)

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:19

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:14
Ach met het zelfde gemak monteren ze een onsje rosbief!

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:19

@Feynman | 13-09-16 | 23:25
As a matter of fact, het ministerie doet het niet, maar voordat je begint met de daadwerkelijke voorbereidingen voor een operatie, komt de vraag wel aan de orde, direct na de vraag reanimeren of niet.

Heiner | 14-09-16 | 00:18

Rheia | 14-09-16 | 00:16
Heel goeie vraag. Familie/voogd/bewindvoerder, denk ik.

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:18

Namens alle 1305 wachtenden. Waarvan er in het eerste halfjaar 57 zijn doodgegaan.
Optelsommetje | 13-09-16 | 23:58
Valt natuurlijk nog maar te bezien of de rij wachtenden in de toekomst kleiner is, nu mensen meer dan eerst gedwongen worden goed na te denken, en - veel belangrijker - waarbij een groot deel zal gaan afhangen van wat de nabestaanden willen. Die weten misschien zelfs niet eens wat hun naaste wilde en kunnen daarom wel eens geen 'risico' nemen (in de gevallen van geen actie ondernemen en dus als 'geen bezwaar' te boek staan). Belangrijker, omdat ik nou niet denk dat de meerderheid van de Nederlanders naar Digid rent om een keuze te maken.

Bottleneck | 14-09-16 | 00:17

Beetje kalmte, van Rossem. Mogelijk had je nog een dag moeten wacht met dit topic. Realiseer wel dat iedere 'NEE', de facto gericht is tegen patienten die op een donororgaan wachten en niet, hoewel zo bedoeld, gericht tegen te overheid.

Leuk om lekker principieel te zijn, maar we hebben het niet over de registratie van kerkleden. Het gaat hier om leven en dood, niet om jouw ijdelheid. En door mensen via een link op te roepen tot uitschrijven, nog voordat de wet van kracht is, vind ik niet kunnen.

En voor de rest alles wat Feynman | 13-09-16 | 23:01 zegt.

Hoen | 14-09-16 | 00:17

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:58
Gatverdamme, wat een vieze, zure plemp.
Dat moet je roepen tegen alle mensen die eerder niet de moeite namen zich te registreren als donor! Niet tegen Van Rossem.
Het is namelijk hunnie schuld: die mensen die hersendood zijn heengegaan en best donor hadden willen zijn, maar er nooit aan toegekomen waren zich op te geven als donor.
Moordenaars!
Ja. Zo lust ik er nog wel tien.
Bah.

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:17

Energya | 14-09-16 | 00:06
ik weet het, de publieke kennis van voortschrijdend inzicht is erg laag en men houdt zich lekker bezig met goed voelen zijn eigen hachje redden.
Dat het allemaal ouderwets lulkoek uit de jaren 50 van de vorige eeuw is dat deert kennelijk niemand. En het is exemplarisch dat die dinosaurus-volksvertegenwoordigers toch weer altijd aankomen met jeugdidealen uit lang vervlogen tijden.

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:16

Hoe zit het met mensen die niet (meer) zelfbeschikkings bekwaam zijn? Zoals demente mensen en down syndroom etc.

Rheia | 14-09-16 | 00:16

@Blootkapje | 13-09-16 | 22:30

Jij hebt maar weinig van de ethische kwestie waar dit om draait begrepen is het niet?

Merkelfapper | 14-09-16 | 00:16

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:10
Ach, het gaat mij niet om mijn gelijk, maar dat van de vele wachtenden ieder jaar. Weer. Als u mensen die doodgaan door egoïstische zelfbevlekkers irrelevant wilt noemen, ga u gang. Ik niet. Deze wet redt vele levens. That's fucking all. Achteraan sluiten in d e rij van wachtenden per direct graag...

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:15

@ F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:09
En jawel, en ze staan in Pubmed.gov, dus er is een behoorlijke mate van betrouwbaarheid.

"Donor derived malignancy following transplantation: a review.

Organ and tissue transplant is now the treatment of choice for many end stage diseases. In the recent years, there has been an increasing demand for organs but not a similar increase in the supply leading to a severe shortage of organs for transplant resulted in increasing wait times for recipients. This has resulted in expanded donor criteria to include older donors and donors with mild disease. In spite of implementation of more stringent criteria for donor selection, there continues to be some risk of donor derived malignancy. Malignancy after transplantation can occur in three different ways: (a) de-novo occurrence, (b) recurrence of malignancy, and (c) donor-related malignancy. Donor related malignancy can be either due to direct transmission of tumor or due to tumor arising in cells of donor origin. We will review donor related malignancies following solid organ transplantation and hematopoeitic progenitor cell transplantation. Further, we will briefly review the methods for detection and management of these donor related malignancies." www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17440834

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:14

Voor iedereen die wel voor het leven is, dit is een prachtige dag!

whitechocolateface | 14-09-16 | 00:14

@Optelsommetje
Los van de discussie, maar jij speelt het op de man dus.
De wachtlijst per 31 dec 2015 was overigens 984 waarvan er 544 voor nieren. De wachtlijst daalt eigenlijk al jaren.
www.transplantatiestichting.nl/cijfers...

Lafayette | 14-09-16 | 00:14

Doper | 14-09-16 | 00:10
Dank je wel.
Ik voelde me nog wat schuldig na het uit principe overstappen van ja naar nee.

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:13

Je hebt aan de ene kant de groep mensen die orgaandonatie belangrijk vinden en aan de andere kant de mensen die liever niet hebben dat je lichaam in beginsel aan de staat toebehoort.

Het ene standpunt hoeft het andere niet in de weg te zitten. Na 20 jaar propageren van de overheid heeft het volk alleen duidelijk besloten niet massaal orgaan donor te worden. Daar moet je ook respect voor hebben.

Steefzor | 14-09-16 | 00:13

Donor zijn is een keuze die je zelf maakt en anders moeten nabestaanden erover moge beslissen maar niet de overheid! Deze overheid gaat dankzij Pia en alle voor stemmers in de 2e Kamer, die zoals gewoonlijk niet in staat bleken goed na te denken en gevolgen te overzien, nog voor heel erg veel agressie tussen nabestaanden en artsen zorgen. Dit is een onderwerp voor een bindend referendum. Moslims zullen niet blij zijn met de verplichting organen af te staan. Ze komen dan niet meer (heel) in de hemel. Komen ze toch al niet maar dat terzijde.

Rheia | 14-09-16 | 00:13

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:09
Ontvangers hebben sowieso een verhoogde kans op kanker.
Onder meer door alle medicijnen die ze moeten slikken om afstoting tegen te gaan.

nemoj me jebat | 14-09-16 | 00:13

Volgende stap, iedereen de pil van Drion op 75 jarige leeftijd.
Tenzij u aangeeft dat niet te willen.

de honden blaffen... | 14-09-16 | 00:11

"Nou mijnheer Husain, gefeliciteerd met uw Nederlands staatsburgerschap. Wilt u bij het verlaten van het gebouw al uw organen deponeren in de daarvoor bestemde ton bij de uitgang? Dank u wel!"

Conan de Rabarber | 14-09-16 | 00:11

Ik kan mezelf met een gerust hart van Ja naar Nee laten omzetten, aangezien er straks genoeg donoren zullen zijn. Nu maar hopen dat ze in dit geval wel echt mijn NEE is NEE respecteren.

Doper | 14-09-16 | 00:10

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:53

En ik weet zeker dat er bepaalde idioten zijn die de meest waanzinnige irrelevante zaken uit kast trekken om maar hun gelijk te halen..... en jij bent daar een van ;-)

von Strumpfhausen | 14-09-16 | 00:10

Is er wel eens onderzoek gedaan naar kanker die zich na implanteren heeft ontwikkeld in donororganen?

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:09

Nee, nee, nee. Als je op je laatste kans aan het wachten bent lul je anders hypocriet!

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:08

Goede zaak. De mens heeft soms last van uitstelgedrag. Soms moet je keuzes maken over minder leuke zaken. Donor zijn valt er ook onder. Je kunt achteraf altijd nog je keuze veranderen. Mij mogen ze hebben. Voor mij immers een paar dooie Chinezen. Alleen mijn hart krijgen ze niet. Ik wil als ik dood ben ook gewoon goed dood zijn.

Alexander des Burgus | 14-09-16 | 00:08

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:53
Ik ben voor de nieuwe wet, maar heb ook zeer mijn twijfels over de officieel lezing over het instorten van WTC building 7. Ach, wellicht ben ik gewoon vatbaar voor goede argumenten op basis van feiten.

EvilGemini | 14-09-16 | 00:08

Feynman | 13-09-16 | 23:35
"Jij neemt nu aan dat een familie dat afrond naar ja. Dat geloof ik niet."
Dan zijn we het daarover oneens. In de huidige situatie komt het inderdaad heel vaak voor dat nabestaanden bij "geen voorkeur" kiezen voor geen donatie. 2/3 van de nabestaanden is achteraf onzeker over deze keuze en ontwikkelen vaak een schuldgevoel.
Als de nabestaanden bij "geen bezwaar" kiezen voor geen donatie, zullen ze erg zeker zijn van het feit dat zij, of de overledene, tegen donatie zijn/is. De overledene zelf heeft immers geen bezwaar gemaakt.
Als de nabestaanden bij "geen bezwaar" kiezen voor donatie, zullen zij ook niet achterblijven met een schuldgevoel. De overledene heeft zelf ook geen bezwaar gemaakt, dus wat drijft hen om dit nu ineens wel te doen. Ooms en tantes kan je ook niet tegen het zere been schoppen, het blijft zo dat de overledene zelf geen bezwaar heeft gemaakt. Je kan het moeilijk iemand kwalijk nemen dat diegene hetzelfde doet als de persoon waarover het gaat.

De groep die geen bezwaar heeft tegen donorschap, maar niet actief genoeg is om zich te registreren, wordt nu wel donor. Volgens jou zou in het huidige systeem een voorstander zich registreren, dat is dus niet het geval. Ruim 80% van de bevolking geeft aan donor te willen zijn, terwijl slechts 25% staat geregistreerd. Dit gat wordt volgens mij opgelost door deze nieuwe wet.

Ik denk dat de kern van onze onenigheid zit in het feit dat ik denk dat de nabestaanden vaker geen bezwaar zullen hebben dan dat ze orgaandonatie actief zullen tegengaan.

jazekerhoor | 14-09-16 | 00:08

Uitstekend gedaan van de deskundige en sympathieke Pia Dijkstra.

Rest In Privacy | 14-09-16 | 00:06

NEE! Ik wil het niet! Mijn lijf is geen staatseigendom of een zak reserve-onderdelen! NEE!

Maria.1 | 14-09-16 | 00:06

@Cobalt bomb, zelfs je eigen stamcellen zijn nog te gebruiken.
Maar echt bijna iedereen hier blijft maar mekkeren over orgaan donatie terwijl we al zover zijn dat we zonder kunnen.

Energya | 14-09-16 | 00:06

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:37

Nogmaals: ik wil geen organen van een ander. Moet ik dat nog even spellen?

BenBinnen | 14-09-16 | 00:06

Hoe absurd dit wetsvoorstel is wordt misschien duidelijk als je het vergelijkt met een huwelijkssluiting. Daarbij moeten beide partijen nadrukkelijk uitspreken "ja ik wil". Niemand zou accepteren dat de trouwambtenaar zegt "ik verklaar jullie nu wettelijk tot man en vrouw (of elke andere combinatie), en als je het daarmee niet eens bent teken je achteraf maar bezwaar aan". Of in dezelfde geest dat een notaris zegt "ik bevestig nu met mijn handtekening de transportakte van jullie huis" voordat koper en verkoper dat gedaan hebben. Toestemming tot uitneming van organen mag alleen door de bezitter uit vrije wil gegeven worden; het is dwaas dat hij automatisch geacht zou moeten worden het er mee eens te zijn, en zo niet, er zelf achterheen moet om te laten weten dat hij het niet wil. Ik liep zelf overigens bij het donorregister tegen de melding op dat ik mijn keuze niet kon wijzigen; ik moest eerst mijn DigiD aanpassen (ik gebruik dat ding al jaren voor andere overheidsdoeleinden). Het gechicaneer begint dus nu ook al.

Synecdoche | 14-09-16 | 00:06

Mooi hoor levens redden enzo. Maar je zou maar net het leven redden van een 19 jarige terrorist, die een jaar later een bloedbad aanricht door een bom te laten ontploffen in een bomvol voetbalstadion.

Dan kost jou levensreddende donorschap alsnog aan tientallen mensen het leven.

Maar goed, dat zal wel niet gebeuren. Maar ik heb met zojuist toch aangemeld met een "Nee". Enkel en alleen omdat ik met niet wil laten dwingen door de politiek. Anders had ik waarschijnlijk een ja gekozen. Dwingelanderij, daar hou ik niet van.

Wel grappig overigens, die enquete die je krijgt als je je uitschrijft. Die gaat er alleen vanuit dat mensen zich met een JA inschrijven.
De vraag is waarom je je hebt aangemeld:
- Voorlichting op de school van mijn kind
- Campagne op radio en TV.
- etc.

En zo wil men dus achterhalen wat het beste werkt en hoe ze zoveel mogelijk donoren kunnen krijgen.
Met het feit dat mensen zich aanmelden met NEE is in de mogelijke antwoorden geen enkele rekening gehouden.

Dick Luyenlomp | 14-09-16 | 00:06

@macmiep.nl | 14-09-16 | 00:03
Je bent niet dood. Je leeft en een arts beweert dat je hersendood bent. Dat is de orgaandonatiesituatie.

Lewis Lewinsky | 14-09-16 | 00:05

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:33

En jouw commentaar is voor mij een extra reden om niet zonder meer een donor te zijn. De boodschap heb je echter niet begrepen.

BenBinnen | 14-09-16 | 00:05

W_F | 13-09-16 | 23:59
Hoeft trouwens helemaal niet uit de database te komen. Kan ook gewoon een peiling geweest zijn. Onder de bevolking, of onder artsen. Heb je ook bewijs bij je stellingen?

Feynman | 14-09-16 | 00:05

@BenBinnen | 13-09-16 | 23:22
Indien we alle mensen met (te) weinig hersenactiviteit als donor beschouwen hebben we deze wet helemaal niet nodig.

eegters | 14-09-16 | 00:04

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:58
Dit slaat totaal als kudt op Dirk. De wet is er nog niet en die 57 doden waren er al voordat Van Rossem dit schreef.
Verder garandeert de wet niet dat er geen wachtenden meer zullen zijn.
Het is simpel. Geen donororgaan als je zelf geen donor bent. (Ondanks dat je als donor je lichaam volledig door eigen schuld kan slopen en waardeloos maken.)

Lafayette | 14-09-16 | 00:03

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:57
Ik stel ook niet voor om alle orgaandonatie uit de anonimiteit te halen.

Daarom schreef ik dat ik tegen TOTALE anonimiteit bent. Als beide partijen behoefte hebben aan contact, moet dat mogelijk zijn.

Het contact wat jij niet ziet zitten, is wellicht contact wat anderen heel erg nodig hebben of heel erg waarderen. Niet iedereen is hetzelfde. Waar jij schuldgevoel verwacht, heb ik eerder ultieme dankbaarheid gezien.

De meeste organen van de ene moeder, eentje van je nieuwe moeder en weer door. Gewoon met Thanksgiving een iets grotere kalkoen in de oven en genieten van het leven.

Feynman | 14-09-16 | 00:03

De schrijver van dit artikel zou maar eens op zo'n wachtlijst moeten staan. Kijken of ie er dan nog zo over denkt.
Je bent gvd DOOD en hebt niks meer aan dat stuk vlees en botten.

Rest In Privacy | 14-09-16 | 00:03

Energya | 13-09-16 | 23:57
Helaas drukte om niks Beste, net alsof houtsnijdende argumenten egoistische orgaanconsumers het licht kan doen zien.
Zoals ik eerder al zei: al die juichers waren wel allemaal faliekant tegen stamcel therapie en het ontwikkelen van geavanceerde cloningtechnieken want onetisch. Nee minkukels dat heet fundamentele wetenschap. Bij geboorte stamcellen afnemen, invriezen, en dan opkweken wanneer nodig. Maar eigenlijk kan je nu ook gewoon stamcellen van patienten nemen en organen opkweken. Weten we de muis met het oor nog? Mocht ook niet!

En maar janken dat Tante Bep nieuwe longen nodig had na 80 jaar roken!

Organen voor (van) de zwijnen (mocht ook niet)

Cobalt bomb | 14-09-16 | 00:03

Geen donor? Prima, maar dan geen krokodillentranen als je plotseling een nieuwe nier nodig hebt omdat je 4x per week een halve dag aan de dialyse ligt.

Ruftende Buffel | 14-09-16 | 00:03

Verder is deze wet natuurlijk ook een mooi referendumonderwerp. Alstie van kracht zou worden, althans, wat inderdaad strijdig met artikel 11 Grondwet. Volgend wetsvoorstel D'66 is waarschijnlijk een opt-out euthanasievoorstel. In samenwerking met de PvdA van tegenwoordig zorgbobo Wouter Bos, die daar dan een persoonsgebonden zorgkostenplafond aan koppelen. Kom je daarboven, is het einde verhaal, tenzij je zelf je overleving kan financieren...

F. von Zeikhoven | 14-09-16 | 00:03

Waarom deze discussie? Investeer gewoon in kweek of printbare organen die ook niet afgestoten worden.
Ben je meteen van deze hele principe / chantage discussie af.
Orgaan donatie is leven in het verleden.

Energya | 14-09-16 | 00:02

Droop | 13-09-16 | 23:58
Ik blijf liever leven met jouw pik.

Optelsommetje | 14-09-16 | 00:01

@EvilGemini | 13-09-16 | 23:13

Nee, dat is mijn angst beslist niet. Voor zover ik angst heb is dat fascisten die mijn eigendomsrechten (ik ben de eigenaar van mijn lichaam) terzijde willen schuiven voor een goed collectief doel. Zoals jij dus.

BenBinnen | 14-09-16 | 00:00

Ik begrijp niet dat ze dit niet zoals in de VS doen. Gewoon de vraag stellen bij aanvraag rijbewijs, als je donor wilt zijn komt er een rode stop op je rijbewijs.
De meeste rijbewijzen die ik heb gezien hebben zo'n stip.
Moeilijk gedoe met wetten allemaal in NL.

Koos8173 | 13-09-16 | 23:59

so ... 'Rest in One Piece' wordt nog een dingetje strakkies

Centauri3 | 13-09-16 | 23:59

Feynman | 13-09-16 | 23:51
Dan moet er in de voorlichting ook staan dat de databasebeheerder ook toegang heeft tot de gegevens (wat technisch helemaal niet noodzakelijk is) en met meer of mindere mate van anonimiseren deze gegevens mag doorspelen aan derden.

W_F | 13-09-16 | 23:59

pjot69 | 13-09-16 | 23:55
jij wil voor een ander bepalen dat ze leeggehaald kunnen worden zonder dat ze daar ooit toestemming voor gegeven hebben. en dat bepaal je voor ze omdat jij beter weet wat Goed is.

maar degene die begint over grondrechten, die bezigt 'moralistisch gelul'

geloof je het zelf nog?

aight.. | 13-09-16 | 23:59

Optelsommetje: ik sterf liever dan dat ik een stukje D66 van dat mens in mijn maag gesplitst krijg.

Droop | 13-09-16 | 23:58

lady blabla | 13-09-16 | 23:53
Het is nog veel leuker.

Nu zeggen we van mensen die geen keuze hebben gemaakt tegen de familie dat de overledene geen keuze heeft gemaakt.

Straks zeggen we van mensen die geen keuze hebben gemaakt tegen de familie dat de overledene geen bezwaar heeft gemaakt.

Ik denk dat beide uitspraken op bijna dezelfde manier aankomen bij de familie, die vervolgens meestal niet tot donatie zal besluiten, omdat het niet de norm is en ze midden in een rouw proces zitten.

Wat dan heel schadelijk is, is dat voorstanders van donatie zich niet meer gaan registeren, omdat ze denken dat het geen functie meer heeft. Maar dat heeft het wel. Familie zal een "geen bezwaar" melding misschien iets vaker omzetten in een donatie dan "geen voorkeur opgegeven", maar absoluut niet zo vaak als een "ja ik wil" status die voorstanders nu hebben.

Doel om meer orgaandonatie te krijgen juich ik toe, deze uitvoering krijgt een zware onvoldoende omdat ik verwacht dat die averechts werkt.

Feynman | 13-09-16 | 23:58

-weggejorist-

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:58

Feynman | 13-09-16 | 23:47
Dit is volgens mij de eerste keer dat ik het met je/u oneens ben.
Als er al sprake is van donorschap, dan alsjeblieft anoniem. Vreselijk die verhalen.
Verdrietige moeders aan je borst die het hart van hun zoon willen horen kloppen.
Het idee dat er een orgaan in je zit waarvan anderen vinden dat hun geliefde daarin voortleeft.
Het zou voor mij een extra reden zijn om af te zien van het ontvangen van een donororgaan.
En ook: dan vervolgens de rest van je leven je dankbaarheid moeten tonen met verjaardagen, sterfdata, kerst en oud&nieuw en ga zo maar door?
Weten wat voor mens er achter de donor zat? Schuldgevoel: jij bent er nog dankzij de donor zijn/haar dood? Schuldgevoel/schaamte/ongemakkelijk gevoel naar die familie toe als je wilt parachute springen? Een wijntje drinken? Racen?
Ik vind het maar niets.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:57

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:47
Sta ik er al op??? Nou nou nou?

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:57

Orgaan donatie is voor LOSERS!!!!!!
Zeker met de huidige wetenschap, organen oogsten die je in lichamen stopt waarvan je daarna met chemicalien het immunsysteem moet onderdrukken om afstoten te voorkomen.
We zitten aan de vooravond van het op grote schaal kunnen kweken en printen van organen op maat.
Dus stop met deze idiote en morele chantage met betrekking tot orgaan donatie.
Investeer in nieuwe technologie voor maat organen.
Stop met de barbaarse praktijken van orgaandonatie.
En als je voor deze nieuwe wet bent die je automatisch donor maakt dan spoor je gewoon niet.
De staat hoort het recht niet te hebben jou lichaam zich toe te eigenen.
We leven hier verdomme niet in een totalitaire staat.
Dus rot op met orgaan donatie.
Kweek organen op maat.
Print organen op maat.
Maar stop verdomme deze hele orgaan donatie discussie en ga eens wat toekomst gerichter te werk.
Investeer in maat organen en blijf van onze lichamen af!

Energya | 13-09-16 | 23:57

Ik was geregistreerd als orgaandonor maar dat heb ik inmiddels gewijzigd in een nee. Vanwege alle redenen die in voorgaande commentaren al zijn gegeven. De smerige ratten die even mijn lichaam willen confisqueren. No WAY! Ik ga mijn keuze maar onder een voorwaarde veranderen en dat is wanneer er een regel komt dat je donor moet zijn om te kunnen ontvangen. Er zijn namelijk religieuzen die geen enkel bezwaar hebben om te ontvangen maar zichzelf nooit als donor zullen registreren. Ben ik nu hypocriet? Misschien wel maar ik voel me ook genaaid!

Skeptic70 | 13-09-16 | 23:57

@BenBinnen
Oei, de domheid. Treurig.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 23:57

-weggejorist-

Energya | 13-09-16 | 23:56

-weggejorist-

Energya | 13-09-16 | 23:56

Dit toont maar weer aan dat die referendum wet van de PVV zo gek nog niet is.
Dan kan iedereen zich er over uitspreken in plaats van het overlaten aan mensen die vertrouwen op het Openbaar Vervoer. Wat een gotspe.
Dirk III | 13-09-16 | 23:45
.
Lol. Even gelachen tussen de verkapte doodsverwensingen door van bepaalde figuurtjes hier richting mensen die - om wat voor reden dan ook - geen donor willen zijn.

Bottleneck | 13-09-16 | 23:55

Obstiopaat | 13-09-16 | 23:54
Met je dubbele ontkenning zonder dat je het zelf doorhebt.

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:55

Ik verheug me er nu al op dat over een jaar of 10 blijkt dat er een levendige en lucratieve handel in organen plaatsvindt. Als die donorbanken zijn Europees gekoppeld en misschien wel wereldwijd. Op dat laatste heb ik geen zicht.

Graaf van Egmont | 13-09-16 | 23:55

Wat een moralistisch gelul zeg, niets mis mee met die nieuwe wet.Hoeveel Nederlanders zeggen wel donor te willen worden maar gewoon te beroerd zijn om van hun luie reet te komen en zich ook daadwerkelijk te registreren? En dat dramatisch gejammer over zelfbeschikking van ons lichaam, verschrikkelijk. Ons lichaam is maar een gebruiksmiddel die wegrot als het geen functie meer heeft, mooi toch als andere met andermans onderdelen weer verder of beter kunnen leven? Ooit bv wel eens kinderen dood zien gaan die gered hadden konden worden als er donormateriaal beschikbaar zou zijn?
Het enige wat je moet doen als je tegen bent is gewoon NEE aankruisen, dat is alles. Mijn god wat een drama wordt hier weer van gemaakt! Dat D66 dit voor elkaar heeft gekregen, kijk dat vindt ik weer wat minder.... het is en blijft een kut partij, dat dan weer wel.

pjot69 | 13-09-16 | 23:55

Even scrollen door de comments doet me verbazen dat deze uitermate toepasselijke sketch uit The Meaning Of Life nog niet geplempt is? "Organ Donor": youtu.be/aclS1pGHp8o ...

F. von Zeikhoven | 13-09-16 | 23:54

Wat mij betreft moesten ze het nog harder spelen. Geen donor geen donor organen.
Blootkapje | 13-09-16 | 22:30

Zeg Einstein, dat is nu precies wat D66 niet ethisch niet verantwoord vindt.
Lees je eens in, mongool!

Obstiopaat | 13-09-16 | 23:54

Wel best donor zijn maar dan wel onder mijn voorwaarden wie in aanmerking komt om mijn organen te krijgen.

vinzDH | 13-09-16 | 23:53

Eerst was het iedereen is geen donor tenzij je een formulier invult dat je donor wilt zijn.

Dat veranderd in Iedereen is donor tenzij je een formulier invult dat je geen donor wilt zijn.

Ik snap het probleem dus niet helemaal.

lady blabla | 13-09-16 | 23:53

Ik weet zeker dat er een duidelijke correlatie aanwezig is tussen tegenstanders van deze wet en de believers in de conspiracy verhalen over building 7 :)

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:53

Wat is er mis met een bonuspuntensysteem, waarbij je eerder recht krijgt op beschikbare donororganen naarmate je na je 18e verjaardag langer als donor bent geregistreerd? Of waarbij de familie die niet instemt met donatie maluspunten krijgt? Vooral het freeridersgedrag irriteert mij mateloos.

PaarlenvoorZwijnen | 13-09-16 | 23:52

Kunnen we dan ook invoeren dat ieder punt op je strafblad (in gradatie naar ernst van delict) je minder recht geeft op een gedoneerd orgaan.

Mastermattie | 13-09-16 | 23:52

En wat een onzin lees ik hier in de comments. En ook het betoog van van Rossum vind ik onder de maat. Heel eenzijdig en negatief.

-=PyP=- | 13-09-16 | 23:52

Oei, ik ken Els alleen maar van haar inspanningen voor de euthanasie. Vandaar dat ik zelfbeschikking kreeg.
Zo leer je nog eens wat.
Neem aan dat dat dus het plan was wat toen sneuvelde in de Eerste Kamer?
nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:48
Ja, inderdaad.

tittn | 13-09-16 | 23:52

W_F | 13-09-16 | 23:46
Werkt andersom, je trekt alleen uit de database wat je nodig hebt. Dan hoef je niet te anonimiseren omdat je alleen anonieme informatie in je export hebt staan. Een actie die door de databasebeheerder wordt uitgevoerd, die sowieso al alle rechten heeft.

Nu doe jij alsof het verrassend is dat je voor ieder systeem wel iemand hebt die administrator rechten heeft. Het probleem wat je hebt is dan ook op ieder dossier, niet alleen deze.

Feynman | 13-09-16 | 23:51

Kijkt men ook wel eens naar het buitenland? Of zou men dan wel eens tot de conclusie kunnen komen dat opt-out gewoon niet werkt?

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3...

"In Spain presumed consent had been part of statute for 10 years prior to the organisational changes without any effect on rates of donation. The US does not have presumed consent legislation. Both have impressive rates of organ donation and both have seen a rapid increase in a relatively short period of time. Sweden switched to a presumed consent system in 1996 but continues to have very poor rates of organ donation (10 PMP) and attempts to introduce presumed consent legislation in Brazil and France led to a backlash against organ donation."

Leipniz | 13-09-16 | 23:51

tittn | 13-09-16 | 23:47
Tja, niet persé Geen Stijl denkt zo conservatief over dit onderwerp. Van Rossem wel ja, maar ach, die loopt nu al voor de tweede keer te huilebalken hier (dat is nieuw, proberen je punt te maken door te herhalen).

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:51

-weggejorist-

Energya | 13-09-16 | 23:51

@Tarak | 13-09-16 | 23:29

Als dat werkelijk zo is zou de betreffende donor dus eerst een verzoek tot euthanasie moeten indienen omdat wanneer bijv. familieleden het met beslissing van de behandelend arts oneens zijn zij hem aan kunnen klagen voor moord.
Buiten de privacy schending van dit wetsvoorstel vraag ik me af of dit wel door de eerste kamer gaat komen.

von Strumpfhausen | 13-09-16 | 23:50

@flame_me | 13-09-16 | 23:38
De Verlichting die door schiet... In diezelfde lijn moeten we dan ook strenger zijn in wie we behandelen of verder behandelen. Dat moet omdat dit dan ook in het belang van een groter goed is. En zijn er heel wat algemene belangen te vinden waarbij we heel rationeel mensen zaken kunnen verplichten. Ook als dit elk universeel recht van de mens tart. Denk ook vooral aan de ontwikkelingen in de genetische wetenschap. Moeten we nog kinderen met een afwijking geboren laten worden, want het weegt niet genoeg? Van die dingen.
-
Verder is het pervers dat D'66 zich hier hard voor maakt, maar wel vuistdiep in de Pharma maffia zit en zich net zo hard zou kunnen maken tegen die onzuivere branche. Daar kan je ook heel veel levens mee redden.

Lafayette | 13-09-16 | 23:49

zwellevertje | 13-09-16 | 23:43
blablabla. je komt niet veel verder dan een ad hominem. goed man.

ik loop vanaf mijn 18e al met zo'n pas rond en wat daar op staat gaat niemand iets aan behalve de dokters op het moment dat ik half dood in een ziekenhuis lig. maar of ik erover nagedacht heb doet er helemaal niet toe voor het argument. het gaat erom dat de staat je dwingt om een morele keuze te maken, en als je dat niet doet je gewoon in een kamp indeelt en je organen weggeeft.

als je daar het punt niet van ziet, dan zie je het niet. het idee dat die keuze 100 procent vrij is, is natuurlijk ook een lachertje. kijk alleen op geenstijl al maar hoeveel mensen roepen dat iedereen die geen donor wil zijn maar gewoon dood moet vallen.

aight.. | 13-09-16 | 23:49

En hoe zit het met je kinderen als die voortijdig komen te overlijden, zonder dat ze hebben kunnen aangeven dat ze geen donor willen zijn? Is de staat dan eigenaar van hun lichaam? Gekker moet het toch niet worden.

vlijtig liesje 50 | 13-09-16 | 23:49

En hoe zit het met je kinderen als die voortijdig komen te overlijden, zonder dat ze hebben kunnen aangeven dat ze geen donor willen zijn? Is de staat dan eigenaar van hun lichaam? Gekker moet het toch niet worden.

vlijtig liesje 50 | 13-09-16 | 23:49

@mrfreeze | 13-09-16 | 23:10

De organen worden niet afgenomen na het definitief intreden van dood, maar tijdens het kunstmatig in leven houden van het lichaam. Probeer het nog eens.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:49

Heel blij dat dit er doorheen is gekomen. Eindelijk. Dit zijn resultaten waar mensen op zitten te wachten.

-=PyP=- | 13-09-16 | 23:48

wezen | 13-09-16 | 23:45
Oh so good. Cry me a river, Van Rossem.

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:48

Hmm, afraid you are very much, I fear much?
Omdat je dat al bent...?

"Organen voor transplantatie worden niet uit dode lichamen gehaald, maar uit LEVENDE mensen. Niet iedereen geschikt is om organen af te staan. Je moet namelijk niet helemaal dood zijn, alléén maar hersendood."

Hemmenaar7 | 13-09-16 | 23:48

tittn | 13-09-16 | 23:28
Oei, ik ken Els alleen maar van haar inspanningen voor de euthanasie. Vandaar dat ik zelfbeschikking kreeg.
Zo leer je nog eens wat.
Neem aan dat dat dus het plan was wat toen sneuvelde in de Eerste Kamer?

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:48

Stel nu dat er morgen plotseling een tekort aan begraafplaatsen zou zijn en 'de overheid' beslist dan dat iedereen gecremeerd dient te worden tenzij daar een expliciet nee voor gerigistreerd staat.

Zijn de voorstanders dan nog zo vreselijk voor of geldt dan plotseling wel dat je zlf bepaalt wat er met je stoflijke overschot gedaan gaat worden?

paost712 | 13-09-16 | 23:48

Na de soevereiniteit, pensioenpotten legt Brussel nu ook beslag op je organen..... Bedankt, NSB66.

Uw Psychiater | 13-09-16 | 23:47

flame_me | 13-09-16 | 23:41
Ik ben ook niet gelukkig waar het toe leidt, maar dat zie ik steeds vaker bij overheidsbeleid. Het begint met een mooi ideaal, en eenmaal uitgewerkt, blijkt het een totaal onpraktisch averechts werkend gedrocht geworden te zijn.

Meest onhandige is ook dat Nederland blijft hangen op het totaal anonieme donorschap. Terwijl je hele mooie verhalen ziet van families die nader tot elkaar komen en een heel mooi gevoel hebben dat hun nabestaanden verder leven in mensen die de organen echt nodig hadden.

Als die verhalen meer in beeld komen, had je ook meer donoren gehad.

Feynman | 13-09-16 | 23:47

Het oogsten van organen moet in korte tijd gebeuren en daar wringt de schoen.
Hoe controleer je snel de status van een donor en hoe veilig en betrouwbaar is dit systeem?
Gezien de gevoelige materie moet je 100% zeker van zijn de juiste persoon te hebben.
Krijgen we straks een ID-TAG ingespoten van de D66 omwille van herkenning na een crash?

I.P standing up | 13-09-16 | 23:47

Dit voelt trouwens als een fundamentele overwinning die over 50 jaar als volkomen normaal wordt beschouwd. Abortus, Euthanasie, Orgaandonatie, dankjewel D66! Win!
Optelsommetje | 13-09-16 | 23:42
Ja exact! Echt onbegrijpelijk dat GS zo conservatief denkt op dit onderwerp.

tittn | 13-09-16 | 23:47


Droop | 13-09-16 | 23:44
Domme Droop Doos over orgaandonatie: "Ach, je gaat wel eens deaud als er geen donor is" Zou er niet een doneer-mij-niet-lijst moeten komen om organen van een specifiek persoon te mogen weigeren?

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:47

Feynman | 13-09-16 | 23:39
Dat is technisch mogelijk, maar in de voorlichting staat niets dat anderen alle gegevens uit de database kunnen trekken, kunnen anonimiseren, en beschikbaar stellen voor statistisch onderzoek. Als dat soort dingen "creatief" omschreven worden in de voorlichting dan heb ik mijn twijfels over de eerlijkheid van de rest.

W_F | 13-09-16 | 23:46

aangezien dat er ook niet is, geen polonaise!

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:46

@Nivelleermarionet
De 1% staat niet op de wachtlijst. Nooit.

wapster | 13-09-16 | 23:46

-weggejorist-

wezen | 13-09-16 | 23:45

Dit toont maar weer aan dat die referendum wet van de PVV zo gek nog niet is.
Dan kan iedereen zich er over uitspreken in plaats van het overlaten aan mensen die vertrouwen op het Openbaar Vervoer. Wat een gotspe.
Waar kan ik trouwens nee zeggen? Ik ben alleen onder mijn voorwaarden donor.
Gaat de staat mijn begrafenis ook bekostigen dan als ze zo vrij zijn om alles uit mijn lichaam te halen wat ze menen nodig te hebben? Ik heb mijn hele leven al voor deze staat gewerkt en mijn kinderen moeten later nog een keer belasting betalen over wat er na alle jaren werken overblijft van mijn vermogen. Dus belasting na belasting na belasting en dan ook nog uit het lichaam graaien wat ze willen? Dat gaat me per definitie te ver. Let wel dat ik het principe goed vind maar dan wel op de oude manier en niet de D66 wijze.

Dirk III | 13-09-16 | 23:45

"Met Pia Dijkstra's wet zorgt D66 er echter voor dat iedereen als donor geboren wordt, omdat de staat zo beschikt heeft."

En wederom zit van Rossem er naast. Kinderen worden sowieso niet in het donorregister opgenomen. En daarnaast behouden ook bij meerderjarigen de nabestaanden altijd het laatste woord. Non-issue.

Tapu | 13-09-16 | 23:45

Vergankelijkheid is ook heel moeilijk, net als rechtvaardigheidsdwang maar ik denk dat ze je daar wel mee kunnen helpen als je wat van je hersenen doneert.
Hebben ze ISIS al een brief gestuurd? Die hebben vaak nog wel wat organen liggen.
#Laatgeenmogelijkheidonbenut

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:45

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:36
Je kunt enkel donor zijn wanneer je dood bent. Tot dat moment is je registratie een totaal non-issue. Dode mensen kunnen echter per definitie niet egoïstisch zijn. Now what's up?

a1a2a3 | 13-09-16 | 23:44

Domme D66 Doos pia dijkstra over Zaandam: "Op de kermis gebeurt ook wel eens wat." Zou er niet een doneer-mij-niet-lijst moeten komen om organen van een specifiek persoon te mogen weigeren?

Droop | 13-09-16 | 23:44

@Jan Dribbel | 13-09-16 | 23:40 ... Dat maakt het niet minder fout. U bestempelt acceptatie als de standaard. Dat is niet zo.

Alexis de T. | 13-09-16 | 23:44

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:42
als de wetenschap een beetje meezit hebben we over 50 jaar helemaal geen orgaandonoren nodig. dan kunnen we toveren met stamcellen en kweekorganen en weet ik het wat.

aight.. | 13-09-16 | 23:43

@kom hoe heet ie | 13-09-16 | 23:32

Kijk, dat is nog eens een openbaring!

Nee dus, je bent dus niet volledig dood. Zie hier de fascistische geest: wie niet zonder morren zijn organen tijdens leven laat uitsnijden is een Untermensch. Die verdient zijn lijden en krijgt het zelfs toegewenst. Nice.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:43

Wederom prachtig en steekhoudend betoog van Van Rossem. Enkel, voor mij persoonlijk is het net als met privacywetten. Het zal me aan mijn reet roesten wat ze van me weten (ze weten toch alles al) en het maakt me geen zak uit wat er met mijn lichaam gebeurt als ik de pijp uit ben. Het grotere goed, over het algemeen ben ik er faliekant tegen, maar in dit geval... Geloof ik er gewoon in. En ja dat komt voor 99% door mijn vadergevoelens en een stel dat scenario. Maar is het niet zo, dat zeker hier ten burele, de meeste politieke keuzes op een bepaald rechtvaardigheidsgevoel gebaseerd worden?

Lood om oud ijzer | 13-09-16 | 23:43

@aight.. | 13-09-16 | 23:31
Nogmaals, als je te lamzakkerig bent om eens na te denken of je voor of tegen bent en bovendien een *100% vrije keus hebt*, is er niks mis met de democratie, als jij je al in je grondrechten aangetast voelt op het moment dat je gevraagd word een keuze te maken, ben je gewoon een zielepoot. Als hier al paranoia van wordt, is er voor jou sowieso al geen hoop meer.

zwellevertje | 13-09-16 | 23:43

Dit voelt trouwens als een fundamentele overwinning die over 50 jaar als volkomen normaal wordt beschouwd. Abortus, Euthanasie, Orgaandonatie, dankjewel D66! Win!

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:42

@flame me
Nee het moet niet. Net zo goed als dat jouw erfenis niet op voorhand naar de staat gaat, tenzij je anders hebt aangegeven.

wapster | 13-09-16 | 23:42

Hemmenaar7 | 13-09-16 | 23:38
zijn hele argument bestaat niet uit een praktische overweging, maar uit een principieel punt. het lijkt erop dat je niet weet waar je over praat of wat je zegt.

aight.. | 13-09-16 | 23:42

@de hondenblaffen 22:50

LOL

LeZwoHa | 13-09-16 | 23:42

Het aantal reanimatiepogingen voor een patiënt in kritieke toestand is voor iedereen gelijk en wordt niet beïnvloed door de acute behoefte aan een orgaan voor de steenrijke VIP in het bed ernaast. Toch? Want in Nederland gaat alles eerlijk. Toch? Het zou simpeler zijn om gewoon iedereen te dwingen zich te registreren waarbij de keuze ja of nee kan zijn. De wet zoals hij nu is is vulgair, vals en gewoon onsmakelijk. Ben zelf geconfronteerd met een ziekenhuis dat "nog wat stukjes huid" van mijn oude dode moeder wilde oogsten. Want alle andere onderdelen waren te slecht om nog te hergebruiken. Ik heb ze uitgefoeterd en gedreigd met repressailles als ze het toch zouden proberen. Ze overschreden een fatsoensgrens die nu dank zij dat ex-nieuwslezeresje niet meer bestaat.

Nivelleermarionet | 13-09-16 | 23:42

Als er door dit wetsvoorstel ook maar extra leven wordt gered, dan is het juist geweest. Eens kijken of alle tegenstanders nog zo denken, als die zelf een donor nodig hebben. Ben benieuwd wie het eerste komt te overlijden. Het principe of het leven.

jezusisonzin | 13-09-16 | 23:41

@Feynman
Kan mij wel vinden in jouw redenatie maar ik hoop van harte dat je ongelijk krijgt.

flame_me | 13-09-16 | 23:41

Ik ben nogal gehecht aan mij organen sorry geen sorry

ministerSinister | 13-09-16 | 23:41

Tarak | 13-09-16 | 23:29
'Met actieve donorregistratie (ADR) wordt aan burgers 'gevraagd zelf te beschikken over hun lichaam' en daarom, betoogt D66-Kamerlid Pia Dijkstra, maakt dat systeem hen juist soeverein. 'Wát je kiest staat je geheel vrij', zo voegt zij in haar reactie op mijn vorige column toe, 'maar dát je kiest wordt van je verwacht'.'

dat is dus iemand die van liberalisme helemaal niks begrijpt. wat je kiest staat je vrij, maar je bent verplicht om te kiezen. sinds wanneer is dat liberalisme? als een liberaal grondrecht is dat er vrijheid van godsdienst is, dan is impliciet daaraan dat iedereen mag kiezen wat hij wil. maar ook dat iemand er helemaal niet mee bezig hoeft te zijn. niemand verwacht dat iedereen op zijn 18e verplicht wordt om in te loggen met een digid om een hokje aan te vinken wat zijn levensovertuiging is.

aight.. | 13-09-16 | 23:40

Wat nu zelfbeschikkingsrecht.
We kunnen al vanaf de geboorte bijna niets zelfbeschikken.
Je moet minstens tot je 18-de naar school.
Vroeger moest je dan in militaire dienst.
Daarna ben je tot je pensioen eigendom van werkgevers of de sociale dienst.
Zelfs na je pensionering kijkt de staat nog mee of je niet gaat samenwonen, dan wordt er op de AOW gekort.

Jan Dribbel | 13-09-16 | 23:40

Orgaan-donor:
+ na je dood wordt je aan een hart/long-machine gekoppeld.
+ hersenen en organen ontvangen weer bloed.
Wie zegt mij dat hersenen met de toevoer van bloed geen pijnprikkels ervaren???
Veelzeggend is dat veel artsen en neurologen geen codicil bezitten.
Vertrouw verder (enkele!!) medici niet die moeten beslissen of je echt "dood" ben; er gaan bakken met geld in deze business rond en voor enkele duizenden euries kan er SOMS het een en ander "geregeld" worden!

meneer Q | 13-09-16 | 23:40

@robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:36
Je hebt nog 20 minuten.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:40

W_F | 13-09-16 | 23:31
Registers inclusief herleidbare persoonsgegevens heeft bijna niemand toegang toe, dat klopt. Als je uit de database echter alle persoonsgegevens dropt, kan je daarna op de geanonimiseerde database wetenschappelijke onderzoek doen.

Beetje alsof je een Excel tabel hebt met alle Nederlanders en dan onderzoek doet met alleen de kolom waar de voorkeur in staat. Dat je tijdens dat onderzoek bijvoorbeeld alleen geslacht, bouwjaar en voorkeur hebt, wat zat is om beleid te maken en onderzoek te doen, zonder gelijk privacy te slopen.

Feynman | 13-09-16 | 23:39

Ben het in principe wel met het artikel eens. Maar het moet. Het belang van de patiënt afgewogen tegen het belang van eigenlijk iedereen. Persoonlijk vind ik het belang van de patiënt ook zwaarder wegen. Het is stom dat het moet. Maar het moet maar. Het had niet gehoeven als iedereen die in principe geen bezwaar heeft gewoon dat formuliertje invult.

flame_me | 13-09-16 | 23:38

-weggejorist-

Hemmenaar7 | 13-09-16 | 23:38

Wat een gelul de dienstplicht is er ook nog. Moet je het slagveld in zonder keuze.
Prima voorstel, nu word de persoon gedwongen een keuze te maken dus nog steeds vrije wil.
Nabestaanden zijn vaak veel emotioneler dus die schakel je hiermee uit.
Ik zou bijna weer D66 stemmen.

miko | 13-09-16 | 23:37

Dit gaat die klootzakken van Despoten66 veel zetels kosten.

Conan de Rabarber | 13-09-16 | 23:37

BenBinnen | 13-09-16 | 23:34
Ach jeetje sneuaard, totdat je huilend in de goot, smekend om een donor ligt. Ga snel je formulier invullen!

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:37

@bijna_raak | 13-09-16 | 23:20
Lol.
Doet me aan de film Logan's Run denken:
"In de 23e eeuw is er door de gevolgen van vervuiling en overbevolking nog maar een klein gedeelte van de mensheid over. Dit percentage leeft binnen een grote koepel waarin alles wat mensen wensen voorhanden is en alles draait om het hebben van plezierige en gelukkige levens. Om dit in stand te houden, is het wel zo dat ieder mensenleven niet langer dan dertig jaar duurt. Voor iedere nieuwgeboren baby, wordt een dertigjarig leven beëindigd. De enige manier om een leven mogelijk te verlengen, is deelname aan The Carrousel, een evenement waarbij mensen die goed geleefd hebben in aanmerking komen voor renewal ('vernieuwing')."

Lafayette | 13-09-16 | 23:37

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:33
Blij toe, blij met een dooie mus. Vul maar een bestel formulier in, goedkoop wordt het niet. Garantie tot op de stoep.

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:37

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:30

Dit soort onzin heb ik niet zoveel mee.
Je snapt als je niet heel erg dom bent best dat dit niet echt het hellende vlak wat ons wacht is, met wat je nu probeert aan te kaarten.
Toch welterusten, ik wens je alle goeds toe, maar ik ga mijn tijd niet besteden aan 'Maar ik wil toch mijn gelijk halen, al mis ik ieder logisch argument'-gedrag. :)

robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:36

@paradoxical | 13-09-16 | 23:04
Werd dat eerst maar eens bij wet geregeld! Maar dat gebeurt niet, want dat is zielig voor moslims.
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/15/ruim-...

wapster | 13-09-16 | 23:36

Maar godzijdank is de discussie voorbij. Het wetsvoorstel is aangenomen! En ook de 1e kamer zal instemmen (zie berekeningen). Dus egoïsten, ga je formuliertje maar invullen :)

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:36

Ome Gijs | 13-09-16 | 23:30
Dat denk ik niet. Alle nieuwe NEE registraties blijven staan, ook als de nieuwe wet niet door de 1e kamer komt. Een poging tot dwang heeft ook geen positief effect op een eventuele latere vrije keuze. Bedankt D66.

W_F | 13-09-16 | 23:36

jazekerhoor | 13-09-16 | 23:24
Jij volgt mijn redenatie niet, omdat je van een verkeerd startpunt vertrekt. Je vergelijkt nu tegen de verkeerde benchmark. Wat ik al netjes schreef...

In het oude systeem zal een voorstander zich aanmelden. Ja zeggen en alleen dan mag de familie daar eventueel tegen ingaan. Die zou dan de wens van de overledene moeten overrulen. Een grote stap. Alleen dat komt overeen met de situatie die jij beschrijft. Alleen dan zal een arts vragen of de familie bezwaar heeft.

In het nieuwe systeem zal een voorstander niets doen. Dan krijgt de familie "geen bezwaar" terug uit de database in plaats van "ja ik wil". Jij neemt nu aan dat een familie dat afrond naar ja. Dat geloof ik niet. Dat kan twee kanten op en ligt heel dicht bij het huidige de overledene had geen voorkeur. Dan wil de familie meestal niet een of andere oom, tante of oma voor het hoofd stoten en kiest dan de veilige weg, geen donatie.

In het nieuwe systeem zullen alleen zeer actieve voorstanders een ja ik wil registeren. Alleen in die gevallen zal de familie meestal instemmen met orgaandonatie. Die groep is een deel van de volledige groep voorstanders en dus KLEINER dan de eerdere groep voorstanders. En een kleinere groep die daadwerkelijk doneert, levert natuurlijk minder donaties op.

De uiteindelijke KEUZE ligt namelijk in het oude en nieuwe systeem in ALLE gevallen nog steeds bij de nabestaanden. Als de overledene donor is, en de familie weigert dan houdt het op.

Feynman | 13-09-16 | 23:35

Ik vond dat donor gedoe een bijzonder goed idee. Nu de overheid echter dit soort enge dingen gaat doen zal ik mij nadrukkelijk als NEE geen donor laten registreren. Opgetyft met dit soort enge fascisten.
-
Kunnen we overigens ergens een uitslag van de stemming zien? Zodat we weten welke mensen in de tweede kamer de engnekken zijn die dit plan een goed idee vinden? Dan weet ik in maart in ieder geval op wie ik niet moeten stemmen.

a1a2a3 | 13-09-16 | 23:35

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:30
"Dat is gewoon pragmatisch."

Pragmatisch zou zijn om mensen met een uitkeringen niet als kostenpost maar als organenbank te zien.

the Jackdawn | 13-09-16 | 23:35

Zyprexa20mg | 13-09-16 | 23:27
heeft de helft van de reaguurders nooit zoiets als 'begrijpend lezen' gehad? je gooit hem een beschuldiging naar zijn hoofd op basis van de aanname dat hij zijn organen niet wil doneren/tegen orgaandonatie is. hij zegt letterlijk dat hij vóór orgaandonatie is, mits iedereen zich ervoor opgeeft uit eigen overtuiging. als je de zinnen waarin hij dat schrijft vergeet voor je het artikeltje af hebt, dan is er weinig wat de schrijver daar aan kan doen.

aight.. | 13-09-16 | 23:35

Het is tegen de grondwet. De eerste kamer kan alleen maar tegenstemmen. Maar... eerst zien, dan geloven.

watergeus | 13-09-16 | 23:35

@Ome Gijs | 13-09-16 | 23:30

Yep ik ook, alleen niet op deze manier.

von Strumpfhausen | 13-09-16 | 23:35

@tittn | 13-09-16 | 23:19
Als je hier niet voor bent, redt je dus geen levens... en dat daarom is het dus goed. Het klinkt ook moreel juist.
Maar het is een argument in een discussie die wezenlijk anders is. Namelijk die van zelfbeschikking en vrije keuze. Wanneer mag die beperkt worden en wanneer niet? Van Mierlo stond als liberaal toch voor die grondrechten? D'66 is een enge partij geworden. Hans van Mierlo zou er wellicht niets meer van moeten hebben, en zich in zijn graf draaien (want hij heeft ironisch genoeg een graf).
Als donor verandert er voor mij niet zo veel, maar als burger druist dit in tegen waar een rechtstaat voor zou moeten staan. Pragmatisme met de beste bedoelingen misschien, maar gewoon fout.

Lafayette | 13-09-16 | 23:35

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:24

Ja, we sterven allemaal ooit. De een vroeg en de ander laat. Het leven is niet eerlijk en zal dat ook nooit zijn.

Als je iets van mij wilt hebben, dan kun je het netjes en beleefd vragen. En als je daar niet toe in staat bent, dan sterf je maar gewoon. Als je dat al niet eens kunt opbrengen ...

Wat jij en vele anderen niet lijken te snappen is dat je op geen enkel moment ook maar een fractie van recht op mijn lichaamsdelen hebt. Dat is aan mij om te beslissen en zolang er geen keuze is om hufters, salafisten, misbruikers te weigeren als ontvanger is er geen haar aan mijn lijf wat naar een ander gaat.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:34

@ Mastermattie | 13-09-16 | 22:34
Thanks!

Harry_Witkamp | 13-09-16 | 23:34

@atom | 13-09-16 | 22:34
Dan kunnen ze bij de helft van de reaguurders al gaan snijden. Te beginnen bij die oude gelovige taart!

miko | 13-09-16 | 23:34

Stormageddon | 13-09-16 | 23:23
Hypocrisie tiert welig! Overigens al die dobbersloebers die we nu binnen halen vallen die ook binnen de regeling? Want geen alcohol misbruik en rauw halalvoer gevreten. Snap wel dat er zoveel worden binnen gehaald, als om de maand de sherrylever van Pia Dijkstra omgewisseld moet worden. De mist trekt op!

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:34

BenBinnen | 13-09-16 | 23:30
Helemaal mee eens! Iedereen die geen donor wil zijn is een smerige asociale hufter en mag doodvallen als ze een orgaan nodig hebben!

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:33

Het gaat overigens lang niet alleen om organen ten behoeve van Nederlandse patiënten. Donororganen staan geregistreerd in een Europese organenbank die zelfs daarbuiten geraadpleegd kan worden (voor heel zeldzame gevallen). Als in Nederland dus straks opmerkelijk veel organen beschikbaar komen is dat in het voordeel van andere landen waar men nog niet eens aan dergelijk systeem denkt. Er is bovendien veel geld mee gemoeid. Maar daar hoor je D66 niet over.

Synecdoche | 13-09-16 | 23:32

Stormageddon | 13-09-16 | 23:29
Je hebt weinig verstand van de praktijk. Goede maat van mij zou al 14 jaar dood zijn zonder donor. Je lult maar wat. Je moeder, zus, jezelf hebben geen enkel recht op een orgaan,

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:32

Iedereen die vanmiddag heeft besloten geen donor te worden/zijn donorschap heeft uitgeschreven zou vanaf morgen verplicht een of andere religie moeten gaan aanhangen. Want stel je bent dood, wat dan? Of ze je nou cremeren, begraven, opeten, laten rotten, leegscheppen, opzetten, mummificeren, vergeten of opgelucht zijn; het maakt niet uit want je bent DOOD. Maar je kunt een ander redden/z'n leven rekken met je verder nutteloze overleden lijf. Ik gun elke non-donor een leven vol nierfalen, sportharten, staar en continue verontwaardiging. Wachten op een donorhart, ik zeg: doen!

Rest In Privacy | 13-09-16 | 23:32

Waaah waaah waaah. Hier heb je je burgerparticipatie.

Emsarrev | 13-09-16 | 23:31

Ik ga een dikke nee invullen. Zolang gvd iedereen en alle bedrijven in de gezondheidszorg zo gruwelijk veel geld naar binnen kunnen harken voor medicijnen en implantaten waarvan de kostprijs een fractie is van de verkoopprijs krijgt niemand wat van mij gratis.

Als de zorgverzekering €100.000 bijschrijft op de bankrekening van mijn erfgenamen per gebruikt orgaan dan ga ik akkoord.
Waarom moeten de burgers gratis en voor niets hun organen afstaan? Zodat zorginstellingen er nog meer aan kunnen verdienen? En zichzelf een bonus geven omdat hun instelling weer een goede transplantatie heeft verricht?

Leptob | 13-09-16 | 23:31

Volledig eens met van Rossum. En weet je, het volk waar nu over beslist wordt weet over het algemeen niet wat orgaandonatie inhoudt, hoe de procedure is, hoe het voor nabestaanden verloopt na je doodverklaring, etc. De overheid geeft ze alleen mee dat het 'goed en nobel' is, maar over de feitelijke handelingen en dergelijke wordt weinig tot niet over gesproken. Er zijn vele morele en ethische bezwaren waar 70% van het volk niet aan denkt. Zo prachtig wordt er niet gewerkt als je hersendood bent verklaart. Je lichaam wordt kunstmatig in leven gehouden terwijl je 'hersendood' bent en je lichaam wordt min of meer (kunstmatig) levend leeg gehaald. En dan kom je toch echt op ethische punten terecht zoals je persoonlijke opvatting over dood/leven en wat je definieert als 'bewustzijn' en 'ziel'. Het is best schokkend dat deze wet vandaag is aangenomen, het jast dwars door fundamentele levensbeschouwingen, levensvraagstukken en realiteitsbeschouwing heen die de mensheid nog steeds niet heeft ontrafelt. D66 heeft beslist, als je hersenen ermee kappen dan ben je direct dood en is er niets meer, alle godsdiensten kunnen in 1 klap worden opgedoekt.

XaleX_2 | 13-09-16 | 23:31

Feynman | 13-09-16 | 23:01
Ik vraag me wel af hoe iemand iets van de statistieken kan zeggen, omdat alleen specialistische artsen de gegevens van één patiënt in mag zien. Misschien zijn alle huidige registraties wel JA, of zijn ze allemaal NEE. (Of het meest waarschijnlijke: de voorlichting over wie er inzage hebben in het register is ook gelogen.)

W_F | 13-09-16 | 23:31

zwellevertje | 13-09-16 | 23:25
het volk moet Goed doen, dan hoeven we ze tenminste niet te dwingen. maar het volk doet niet Goed. dus gaan we ze maar dwingen. en omdat wij weten wat Goed is, mag niemand erover klagen. het is immers Goed. grondrechten? slap gezever! de rechtstaat doet er niet toe. wat we willen is Resultaat!

zie hier, de kern van de totalitaire geest (en van de EU-mentaliteit).

aight.. | 13-09-16 | 23:31

De kans op een donororgaan is ineens een stuk groter geworden en dat vind ik een uitstekende zaak.

Ome Gijs | 13-09-16 | 23:30

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:15

Ik heb je al eerder van repliek gediend, maar bij deze nogmaals: er is niets van jou, voor jou of voor jouw naasten bij. Je bent afhankelijk van de welwillendheid van de anonieme ander en als diegene niet zonder morren zijn onderdelen afstaat, dan is het schijnbaar een asociale hufter.

Als je niet wilt of kunt accepteren dat de eigenaren van de donaties (een donatie is een vrijwillige gift) hier zelf over beslissen, dan ben je een simpele lijkenpikker.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:30

Mijn beste vriend overleed op de intensive care en was donor. Dat de arts in 1 gesprek kon vertellen dat hij officieel was overleden en dat zijn hart, longen, lever en nieren al onderweg waren naar personen die daar verder mee konden leven hielp bij veel nabestaanden enorm in het rouwproces. Daar hoor ik niet zo vaak over.

gooische_ninja | 13-09-16 | 23:30

@robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:25
Jij hebt twee nieren. Je hebt er maar één nodig. Je hebt vijf longkwabben. Je hebt er maar drie nodig.

Morgen worden één nier en twee longkwabben uit je genomen om twee mensen te redden, tenzij je vandaag nog nee zegt met je digidee.

Dat is gewoon pragmatisch.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:30

Hoe kan het dat er in verschillende landen verschillende criteria gelden voor hersendood.
.
Om opengesneden te worden, voor een orgaan, moet je nog leven, want dan zijn de organen nog vers.
Je wordt daarom kunstmatig in leven gehouden en zo snel mogelijk hersendood verklaard.
.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 23:29

@Optelsommetje | 13-09-16 | 23:24
Die sterft dan een jaar later aan afstotingsverschijnselen, ondanks de duizenden euro's kostende medicijnen. Toch mooi een jaar extra aan verdiend door ziekenhuis en de farmaceuten. Dat dan weer wel.

Stormageddon | 13-09-16 | 23:29

Fantastisch als je straks kunt zeggen dat je je leven te danken hebt aan de NS.
Of aan die idioot malloten van de Partij voor de Dieren. Die hebben honderden mensenlevens gered! Dank!

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:29

Nou proficiat D66, nu heb je een definitieve nee.

Zoon van Boer | 13-09-16 | 23:29

Nee, Els Borst was van de zelfbeschikking, weet je nog?
nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:22
Els Borst stond aan de basis van de vorige orgaandonatie wet, in 1996. Er werd gepoogd een actieve donorregistratie in te voeren, waarin elke keus van elke Nederlander werd vastgelegd, maar dit werd (hoe verrassend) afgezwakt door de Christelijke partijen, en kwam men uit op de wet die we nu (nog) hebben. Zij was dus een voorstander van het voorstel dat nu is aangenomen.

tittn | 13-09-16 | 23:28

the Jackdawn | 13-09-16 | 22:42 Hilarisch, door wie denk je dat die 100.000 euro worden opgebracht? Niet door de NL staat die int eerst wat ze daarna weer verdeelt en houdt daar zelf voldoende van achter om een immer uitdijend ambtenaren apparaat mee te financieren.

bijna_raak | 13-09-16 | 23:28

Blootkapje | 13-09-16 | 22:30
niet d66 dus fout. d66 doet hier fout.

geen donor geen organen. betekent dat ook nooit inkomensbelasting betaald, geen sociale voorzieningen? als je rookt wordt de toegang tot het ziekenhuis ontzegd? als je vvd stemt, kun je je televisie niet op de publieke omroep zetten? als je rookt, mag je geen dokter meer zijn? moeten overspelige trouwambtenaren de bak in? hoe ga je die grenzen trekken? daar krijg je een heel raar soort samenleving van. als niemand hypocriet mag zijn, doek dan heel nederland gelijk maar op. hypocrisie moet niet verboden zijn. dat is een sociale kwestie, niet een juridische.

aight.. | 13-09-16 | 23:28

Volgende stap is als je dood gaat pakt de overheid al je geld af en geeft het aan de 'armen', je hebt het immers toch niet meer nodig.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 23:28

-weggejorist-

Zyprexa20mg | 13-09-16 | 23:27

@donkieshot | 13-09-16 | 23:25
Je organen maatschappelijk bezit tenzij je bezwaar maakt, dat slaat toch nergens op wees eerlijk.

Old_Spice | 13-09-16 | 23:27

-weggejorist-

DeBouselaere | 13-09-16 | 23:26

@Old_Spice | 13-09-16 | 23:21
Als dat oprecht je argument is dan denk ik niet dat je het ver gaat schoppen. Maar succes ermee.

BlitzFlicker | 13-09-16 | 23:26

@#enpassant | 13-09-16 | 23:24
Dan moet ook gelden: Betaal je geen belasting, dan mag je niet stemmen en mag je niet gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen.

Old_Spice | 13-09-16 | 23:25

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:20

Goh, dan maken we het 2 seconden voordat het een dood stuk vlees en botten is. Het is gewoon pragmatisch, en deze mogelijke wet verplicht het niet eens.

Ik vind het erg moeilijk om een oprecht argument te vinden buiten dat het misschien niet gaat opleveren wat je als mensheid zou hopen.
Mensen die niet geloven zijn ineens wel heel zuinig op hun dode lichaam.

robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:25

heldheino | 13-09-16 | 23:04
exact

Cobalt bomb | 13-09-16 | 23:25

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:11
U gebruikt volgens mij mits waar u tenzij bedoeld. Anders spreekt u uzelf tegen. Dat lijkt me nóg onwaarschijnlijker.

Ik heb niet het gevoel dat de nieuwe nier van bijvoorbeeld Bart de Graaff nutteloos is geweest. Ik heb van hem genoten, en dat was enigszins nuttig. Wel hebben we enige problemen met overbevolking, maar dan zou je meer zorg kunnen afschaffen, niet alleen orgaandonatie.

Motorrijders zijn trouwens de beste donoren. Misschien zou het ministerie eens alle bezitters van het rijbewijs A moeten aanschrijven.

Feynman | 13-09-16 | 23:25

-weggejorist-

donkieshot | 13-09-16 | 23:25

-weggejorist-

zwellevertje | 13-09-16 | 23:25

Ik stel voor dat de doodstraf weer ingevoerd wordt. Dan kan D66 lekker veel organen oogsten.

i-Wonder | 13-09-16 | 23:24

Feynman | 13-09-16 | 23:01
Je redenatie klopt niet helemaal. Nabestaanden worden nu minder voor het blok gezet. Een arts zal nu met de vraag komen of er bezwaar is, in plaats van de open vraag "Wat kiezen jullie". Lijkt misschien een klein nuanceverschil, maar zeer wezenlijk als je je bedenkt dat de KEUZE niet meer bij de nabestaanden ligt en dus minder snel een schuldgevoel zal ontstaan. Door deze wet zullen alleen de nabestaanden die principieel tegen zijn nog bezwaar maken tegen donatie. De rest zal geen bezwaar maken.

jazekerhoor | 13-09-16 | 23:24

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:21
Blijf nadenken. Gewoon de praktijk. Om de dag sterft iemand op de wachtlijst. Volgend jaar niet meer. Fokking simpel. Stelletje egoïsten met kutargumenten.

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:24

Mark R. heeft een nieuwe nier nodig en ik ben net dood. Over mijn lijk!

Mark de Grootte | 13-09-16 | 23:24

Het juiste systeem zou moeten zijn dat mensen die zelf geen donor willen zijn ook niet zouden mogen ontvangen en dat donors inspraak zouden moeten hebben in de bestemming. Alle pijnpunten zijn daarmee in een klap weggewerkt. Om te voorkomen dat mensen die plotseling een orgaan nodig hebben gelegenheidsdonor worden voer je een systeem in van donorjaren. Dat lijkt mij een redelijk en eerlijk voorstel, en met deze maatregel is het donortekort ook in een oogwenk opgelost. Er is dus door D66 geen moment serieus over nagedacht.

#enpassant | 13-09-16 | 23:24

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:11
"Het probleem is echter dat dit weer mensen nutteloos en nodeloos lang in leven gaat houden."

Erg linkse gedachte om ervan uit te gaan dat dit voor elke inwoner geldt.

the Jackdawn | 13-09-16 | 23:24

Mag ik eenieder erop wijzen dat je veelal niet 'dood' bent als donor?

Je bent hersendood; technisch doodverklaard zonder enige kans op herstel. Maar je lééft nog in die zin dat het lichaam nog (kunstmatig) functioneert. Met ademhaling en hartslag. Je wordt in die toestand bij je liefhebbenden weggehaald door de artsen.

Het echte overlijden maken de nabestaanden niet mee. Ik hoor vaak van nabestaanden dat ze zich getroost voelen met de wetenschap dat ze erbij waren toen hun dierbare overleed.

DutchMountain | 13-09-16 | 23:23

Allemaal onder het adagium "levens redden". Jaja... Van dezelfde reaguurders van wie alle dobbernegers mogen verzuipen, alle aidsbaby's in Afrika dood mogen gaan en alle moslims afgeschoten mogen worden.
Beetje postsoerlijk argument dat "levens redden", terwijl er in andere gevallen bijzonder weinig aan wordt gedaan en een mensenleven buiten deze landsgrenzen niet zo veel waard is. Gedwongen solidariteit is geen solidariteit, maar gewoon fascisme.
Dit is hetzelfde als alle mannen die vader willen worden het recht geven willekeurige vrouwen gedwongen te bezwangeren, tenzij die vrouw heeft aangegeven niet verkracht te willen worden, door middel van een boerka of hoofddoekje of zo. Natuurlijk ontzettend asociaal van die wijven, maar ja...

Stormageddon | 13-09-16 | 23:23

@Ronman2k | 13-09-16 | 23:20
Dat is leuk, maar dan wil ik ook terug naar "Betaal je geen belasting? Dan mag je ook geen gebruik maken van voorzieningen en mag je ook niet stemmen".

Old_Spice | 13-09-16 | 23:23

en het intereseert me ook helemaal niets wat andere mensen nodig hebben aan organen, echt niet, die vallen maar lekker dood. boeie, niet goed gemaakt zou ik zeggen, klaag je ouders maar aan. mijn organen krijg je niet, ik wil rustig sterven.

gevulde koek | 13-09-16 | 23:22

Fellas! Fellas! Chill out zeg.

De kans dat je omkomt in het verkeer is nog altijd ruim 4 keer groter dan dat je het loodje legt omdat er geen donororgaan beschikbaar is, dus waar hebben we het helemaal over?

Prof. D.A.H. Vintik | 13-09-16 | 23:22

tittn | 13-09-16 | 23:19
Nee, Els Borst was van de zelfbeschikking, weet je nog?

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:22

@the Jackdawn | 13-09-16 | 23:20

Uit marxistisch/facitisch oogpunt gezien wel ja.

von Strumpfhausen | 13-09-16 | 23:22

Blootkapje | 13-09-16 | 22:32 kun je niet leuk bij Joop gaan spelen?

bijna_raak | 13-09-16 | 23:22

@rekennietmachine | 13-09-16 | 23:06

Ik stel voor dat we je ter plekke recyclen. Zoals een ander al stelde: jouw organen kunnen 15 mensenlevens redden.

* Zuster, we hebben er weer een die weinig hersenactiviteit laat zien *

BenBinnen | 13-09-16 | 23:22

@BlitzFlicker | 13-09-16 | 23:08
Ah wat een goed argument. Dan weet ik nog wel een leuke Godwin: Joden moesten hun eigen jodenster op de kleding naaien, dat was pure zelfbeschikking voor de Joden.

Old_Spice | 13-09-16 | 23:21

Zit met stuitende verbazing naar die prietpraat van Pia te kijken bij Humberto (what's up bro) en ik moet zeggen. Deze vrouw is een gevaar voor de maatschappij. flabbergasted

Tha Analyzer | 13-09-16 | 23:21

@Huupke | 13-09-16 | 23:03
L*lkoek!!
Bij geen bezwaar kunnen de nabestaanden nog steeds donatie verhinderen.
Dus U had zich (en ons) dit stukkie theatrale onzin kunnen besparen.

Berbaar | 13-09-16 | 23:21

goed artikel. het is geheel tegen liberale principes in. het is inderdaad een collectivisering van menselijke organen. en wie niet inziet wat daar nou zo anti-liberaal aan is, moet zich maar eens afvragen waarom in historische context collectivisering sterk verbonden is met totalitaire politieke systemen.

flink wat van de mensen die nu zeggen 'ik weet het beter, je hebt geen rechten nodig, we moeten doen wat nodig is' roepen wel moord en brand wanneer de nsa door belgegevens snuffelt op zoek naar mensen die in contact is-jihadisten staan. de inhoud van de telefoon is heiliger voor ze dan de inhoud van een menselijk lichaam. ik snap daar helemaal niks van.

aight.. | 13-09-16 | 23:21

"Bovendien word je nu gedwongen om over iets na te denken waar je wellicht nooit mee bezig wil zijn."

En dat is wel mijn grootste punt.
Waarom zou ik nu al over mijn toekomstige dood na moeten denken terwijl ik volgens de succesvolle reaguurders nog een succesvol leven voor mij (zou kunnen) heb(ben)?

ProAsfalt | 13-09-16 | 23:21

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:18
Lees nog eens door.
Want daar gaat het niet om.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:21

Verplichte Pil van Drion op 85 jarige leeftijd, u heeft nu lang genoeg geleefd, kost alleen nog maar en anders is er niks meer te oogsten. Ongetwijfeld een zeer populistische mening. Heeft iedereen al onze moslim vrienden hierover voorgelicht? Mijn bezwaar is het volgende gezien het feit dat voor bepaalde categorien mensen, leden koninklijk huis, politici familie van chirurgen geen wachtlijsten lijken te bestaan ben ik geen donor ik wil het mijn arme organen, huid of hoorvlies niet aandoen voort te moeten leven in Wim-Lex of Peggie of die snotneus. als ik mijn organen kon bestemmen voor een zekere categorie landgenoten zou ik het wel willen overwegen.

bijna_raak | 13-09-16 | 23:20

robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:17
Een dood homp stuk vlees en botten kan geen organen doneren.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:20

von Strumpfhausen | 13-09-16 | 23:12
"Het komt niet in hem op dat veel mensen bijv. een veelvoud aan belasting betalen dan de opleiding en gezondheidszorg voor hun kind ooit zal kosten."

Denk je nu echt dat het nooit bij mij zou opkomen dat men 100.000 euro in een baby investeert om een belastingmodule te krijgen.
Neemt niet weg de investering die de overheid in een baby doet waardoor ze 100% zeggenschap hebben over je lichaam als jij het niet meer nodig hebt.

the Jackdawn | 13-09-16 | 23:20

Overigens, ik heb heel bewust een donorcodicil. Voor alles behalve m'n ooglenzen, waarom precies weet ik niet, maar hou - als agnost zijnde - een slagje om de arm om wellicht dat paradijs ooit te kunnen aanschouwen (kuch). Mij gaat het om het opgelégde, omgekeerde principe van opting out.

Bottleneck | 13-09-16 | 23:20

Lang leve de donor wet. Overigens ben ik al jaren overtuigd donor. Wat mij betreft geen donor = geen orgaan. Dus ook geen nieuwe nier voor u Van Rossem, mocht het ooit nodig zijn

Ronman2k | 13-09-16 | 23:20

Godverdomme Geenstijl, gewoon vanwege de haat die jullie dragen tegen D66 hier tegen zijn. Dit is een fantastische ontwikkeling, in dezelfde categorie als homo-huwelijk, gedoog/legaliseren softdrugs etc. Dit is een standpunt dat Van Mierlo, waar jullie normaal gesproken zo hoog over opgeven, voor was. Nu zijn we met Nederland weer wat hoger in de wereld, wat meer gelijkgetrokken met landen die dit systeem al eerder ingevoerd hadden. Echt heel teleurgesteld in jullie GS, had gedacht dat jullie, vooruitdenkend als jullie vaak zijn, hier voor zouden zijn geweest. Els Borst was trots geweest op deze ontwikkeling!

tittn | 13-09-16 | 23:19

lol@Lafayette | 13-09-16 | 23:13

Ze hebben het gevecht met DENK om de moslimstem dus nog niet opgegeven.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-09-16 | 23:19

Ik was donor maar ga nu de opt-out tekenen. Belachelijk dat de staat met haar hebberige vingers iedereen wil leeghalen.

i-Wonder | 13-09-16 | 23:19

Verschillende commentaren gelezen over, dat als je geen donor wil zijn, dat je dan ook niets mag ontvangen! Vindt ik prima, maak er een mooi vakje van waar ik het kan aanvinken

Ik geef mijn organen niet af, als mijn tijd is gekomen, dan is tie maar gekomen!

Dat drammerig gezeik van die nazi D66 troela,daar ben ik idd helemaal klaar mee Het is zo hypocriet, er sterven dagelijks duizenden mensen over de hele wereld, die hebben ook geen donor nieren of penissen ter beschikking!

Maarrr het is het in leven houden van een klein aantal mensen, die dan de rest van hun leven onder toezicht staan van ziekenhuizen, en specialisten, en die doen dat natuurlijk pro Deo... Hoe maak je de zorgkosten alleen maar duurder?

Als je ziek wordt en je sterft, dan is je tijd gekomen! Gewoon accepteren, en niet allerlei kunstgrepen gaan uitvoeren! de tijden van dr.Mengele zijn voorbij, maar als het aan NSB66 ligt.....

Ben Er Klaar Mee! | 13-09-16 | 23:18

Mensen helpen.
Het is velen niet gegeven. Van Rossem zeker niet,

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:18

"Geen organen naar mensen die zelf geen donor zijn."
"Geen toegang tot de openbare weg voor mensen die geen wegenbelasting betalen."
"Geen toegang tot het Concertgebouw voor mensen die zelf geen muziekinstrument bespelen."
"Geen melk voor mensen die zelf geen koe in hun achtertuin hebben."

Leipniz | 13-09-16 | 23:18

Old_Spice | 13-09-16 | 23:02

Belastingschuld? Het kind is dood, het kind voelt of merkt niets van het donorschap.
Waarom zijn zoveel mensen op GeenStijl zo pragmatisch als het gaat om het probleem van mensen die sprookjes willen opdringen aan anderen, maar worden ze compleet on praktisch als het gaat om een dood homp stuk vlees en botten.

robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:17

Persoonlijk zou ik de meest eerlijke oplossing vinden dat het een opt-in blijft (standaard geen donor, tenzij anders aangegeven). Dan vind ik wel dat je alleen recht hebt op een gedoneerd orgaan als je zelf ook als donor geregistreerd staat. Kort gezegd: doneer je niet, krijg je niets met als kanttekening dat een minderjarige altijd recht heeft op een gedoneerd orgaan omdat een kind de beslissing nog niet zelf kan maken maar nog wel een heel leven voor zich heeft.

Mastermattie | 13-09-16 | 23:17

Cuyahoga | 13-09-16 | 22:38
Ik wil mijn organen wel aan Tofik doneren. Mijn organen zijn zo geprogramneerd dat zij Tofik een uur na implantatie een catastrofale hersenbloeding bezorgen waarna deze vuile XXX de rest van zijn miserabele leven knipogend doorbrengt. Wat een lul de behanger. Minder minder is nog te veel. Geen geen geen.

jacobh | 13-09-16 | 23:15

-weggejorist-

Optelsommetje | 13-09-16 | 23:15

Op zich ben ik niet principieel tegen orgaandonatie, maar wat gebeurt er wanneer ik een ongeluk met zwaar letsel heb, over prima organen beschik, en in hetzelfde ziekenhuis meerdere mensen zitten te wachten op een donor.. Gaat de arts dan nog wel zijn uiterste best voor mij doen, welke rekensom wordt dan gemaakt? Laat de gewezen nieuwslezeres Pia Dijkstra daar maar eens antwoord op geven.

therealbraindump | 13-09-16 | 23:15

Draak uit Brabant | 13-09-16 | 22:51
En waar leg je dan de grens?
En wie bepaalt die?

nemoj me jebat | 13-09-16 | 23:15

Het is zeker geen burger*plicht*, je mag prima nee zeggen, en je zal er geen paria door zijn. Dat het bezwaarlijk zou zijn dat je er iets -ook al is het maar het eenmalig aangeven van je voorkeur- voor zou moeten doen is ook onzin. Waarom zou dat niet van je verlangd mogen worden? Waarom is zelfbeschikkingsrecht na de dood ineens van een orde van belang die in het leven ook lang niet altijd te vinden is? In je leven moet je ook vanalles regelen en doen wil je je zelfbeschikkingsrecht/zelfstandigheid/keuzevrijheid niet verliezen, en dat gaat nog wel verder dan eenmalig aangeven dat je geen kutleven wilt. Ik snap de verwende en enigszins spastische houding van de GS redactie over dit onderwerp dan ook niet zo.

panadol | 13-09-16 | 23:15

Ik vind het niet zo'n punt. Ik was al geen donor. (omdat ik principieel tegen orgaandonatie ben. Want dat eindigt bij nog meer dierenleed: mensen zullen transgene dieren gaan kweken, die onze organen moeten produceren, en dat wil ik niet). Ik vind wel dat ik dan consequent moet zijn: zelf ook geen organen accepteren.

Poes Fiep | 13-09-16 | 23:15

In vervolg op mijn eerdere post: Van Rossem denkt dus dat men niet werd gedwongen een keuze te maken... dat gebeurde allang al. Allergrootste ongeïnformeerde onzin die ik ooit van hem heb gelezen.

jazekerhoor | 13-09-16 | 23:14

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-09-16 | 23:05
Ok, vers van de pers:
D'66 wil dat alle burgers automatisch standaard D'66 stemmen bij alle verkiezingen. Om het u makkelijk te maken hoeft u ook niet meer naar de stembus want uw stembiljet is reeds ingevuld en wordt op uw 18de vanzelf actief voor de rest van uw leven.
Bent u het hier niet mee eens? Geen probleem. Dan kunt u zich eenvoudig in 3-voud afmelden. Attentie: U wordt dan wel automatisch in het PVV register opgenomen en uw lobotomie afspraak binnen 3 weken gemaakt dient te worden.

Lafayette | 13-09-16 | 23:13

BenBinnen | 13-09-16 | 23:00
Wat een belachelijke vergelijking, kennelijk ingegeven door jouw angst vermoord te worden voor je organen. Alsof jij zo verschrikkelijk bijzonder bent.

EvilGemini | 13-09-16 | 23:13

@Tarak | 13-09-16 | 22:46

Ach the Jackdown leeft in de veronderstelling dat elke NLer een armoedzaaier is en de NL staat een geldboom heeft.
Het komt niet in hem op dat veel mensen bijv. een veelvoud aan belasting betalen dan de opleiding en gezondheidszorg voor hun kind ooit zal kosten.
Maar wat had je anders verwacht van een marxist die meent recht te hebben op de vruchten uit iemand anders arbeid ?

von Strumpfhausen | 13-09-16 | 23:12

Als dat door de 1e kamer komt zouden we nog wel eens groot in de orgaanhandel kunnen worden, hoe is dat in de EU geregeld!?

marrretje | 13-09-16 | 23:12

-weggejorist-

wijnglas | 13-09-16 | 23:12

JiggyNL | 13-09-16 | 22:44
Het is door deze wet nu zo geregeld:
-Indien de nabestaanden zelf niet willen dat de organen worden gedoneerd, of ervan overtuigd zijn dat de overledene dat niet had gewild, zal er NIET gedoneerd worden. Nabestaanden zijn dan zeker van hun keus.

Hoe het hiervoor was geregeld was juist helemaal klote. Als je op sterven lag, moesten jouw nabestaanden, die uiteraard in een hevig emotionele positie zaten, kiezen of zij jouw organen ter donatie zouden opgeven. De arts moet dan dus terwijl de patiënt ligt te sterven dit ontzettend moeilijke gesprek aan met de nabestaanden. In 2/3 van de gevallen waren nabestaanden achteraf ontevreden met hun beslissing en kregen vaak een enorm schuldgevoel. Er zijn zelfs speciale behandelingstrajecten voor die nabestaanden.

jazekerhoor | 13-09-16 | 23:12

@Feynman | 13-09-16 | 23:01
Het idealisme van de wetgeving is best te pruimen. De gevolgen echter niet. Elk lijk kan dus, mits ze aangeven hier niet voor te kiezen, gepikt worden van organen. Prima. Tot dusver prachtig. Het probleem is echter dat dit weer mensen nutteloos en nodeloos lang in leven gaat houden.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:11

@wijnglas | 13-09-16 | 23:07
Welnee, ik heb een boekhouder dus waar zou ik een DigiD voor nodig hebben?

Berbaar | 13-09-16 | 23:11

@De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:02

Gruwelijk harde, maar ware woorden. Een zure, naar binnen gekeerde klootzak tot in het graf. Dat is het beeld wat veel reacties hier bij mij oproepen.

The Dominator* | 13-09-16 | 23:11


@The Dominator* | 13-09-16 | 22:53
Natuurlijk kunnen we debateren over 'waar' de grenzen precies moeten liggen, maar laten we grondrechten alsjeblieft niet een goddelijke, absolute status geven.
.
___
.

Nee, geen goddelijke absolute status.
Maar grondrechten, in de grondwet vervat, hebben natuurlijk wel een fundamentelere waarde dan gewone wetten.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 23:11

@wapster | 13-09-16 | 23:03 : u geeft eigenlijk het failliet aan. Een overheod moet veel dingen in gang zetten, regelen, verzorgen. Maar inmiddels zijn we zo ver dat we met wantrouwen zeggen: regel eerst dit maar, dan kijken we verder. Er zijn andere dingen op te lossen dan wat tegenwoordig op tafel ligt. De grote zaken worden niet aangepakt of doodgepolderd, of het is een trein die doorgat en we stappen op om niet door het roodlicht te worden uitgesloten.

Alexis de T. | 13-09-16 | 23:11

@the Jackdawn | 13-09-16 | 23:01

Ik las elders dat een gezonde nier 185.000 euro kan opbrengen (geen idee of dat klopt). Daar kunnen ze vast wel wat machientjes van aan de praat houden.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:11

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:48
"De wet is an sich prima. Dat is het punt niet. Het gaat om het bizarre einddoel."

Je bedoelt geld verdienen, de staat kan met jouw verkochte lever misschien een dronkaard in leven houden maar als die beste man zelf betaald en de overheid met het geld dat ze met jouw lever verdienen een voetgangersbrug bouwen zodat kindertjes veilig naar school kunnen dan zie ik het probleem niet.
Eisen van religiekkies dat de overheid niets met het lichaam mag doen omdat anders woestijngod boos wordt is in mijn ogen verbranden van kapitaal maar onderhandelbaar.

the Jackdawn | 13-09-16 | 23:10

BenBinnen | 13-09-16 | 23:08
Orgaandonatie maakt ook geen inbreuk op de levenssfeer van de donor, want die leeft dan niet meer. Dus je argument gaat niet op.

mrfreeze | 13-09-16 | 23:10

Ik denk dat ze mijn organen al lang niet meer nodig zullen hebben, maar vroeger was ik een overtuigd drager van een donorcodicil. Wat men eigenlijk in had moeten voeren is een wet die zegt dat hoe langer je als orgaandonor geregistreerd geweest bent, hoe hoger je komt op de lijst als je zelf een orgaan nodig blijkt te hebben. De egoïsten onder ons kunnen dan trots verklaren dat ze na hun dood niets voor hun medemensen over hebben (want onaantastbaarheid van lichaam, zelfbeschikkingsrecht bla bla), maar dat behoort dan wel te betekenen dat ze onderaan de wachtlijst eindigen.

Wladimir 1928 | 13-09-16 | 23:10

dosis | 13-09-16 | 22:51
Exact!
Ik wil best doneren maar wel onder mijn voorwaarden!

Mastermattie | 13-09-16 | 23:09

Mag ik het ook omdraaien? Stel dat ik ergens in de toekomst een falend orgaan heb dat aan vervanging toe is. Mijn leven wordt gered/verlengd door implantatie van een orgaan van een donor die is komen te overlijden zonder expliciet 'nee' te hebben gezegd tegen het doneren van zijn organen. De persoon heeft ook nooit 'ja' gezegd. Ik heb dan een orgaan gekregen van iemand die niet expliciet de wens had zijn organen te doneren. Ik zou me daar niet helemaal lekker bij voelen, eerlijk gezegd. De gedachte wringt. De gedachte dat de donor nooit de expliciete wil heeft gehad om zijn organen af te staan maakt dat ik met een orgaan rondloop waar ik gevoelsmatig geen 'recht' op heb. Je wordt zo ook als orgaanontvanger geconfronteerd met ethiek, de ethiek van de overheid die functioneert als orgaanhandelaar.
Ik wil er expliciet aan toevoegen dat ik voor zo veel mogelijk beschikbare donororganen ben en dat ik hier geenszins doel op religieus-getinte ethiek. Ik wil alleen als ontvanger de garantie hebben dat het orgaan dat ik gekregen heb met 100% instemming van de donor is verkregen. En die garantie zal ik via dit systeem nooit hebben. Dat is uiteraard geen reden om het orgaan te weigeren, ik verkies leven boven dood. Maar het is wel een gewetenskwestie waar orgaanontvangers ongewild mee te maken gaan krijgen.

Kollarkol | 13-09-16 | 23:09

@Mastermattie | 13-09-16 | 23:04
Haha ik idem en loop al 20+ jaar met zo'n codicil in mijn portemonnaie.

Berbaar | 13-09-16 | 23:09

@mrfreeze | 13-09-16 | 22:58

Nou nee, een arts heeft de plicht om mensen beter te maken voor zoverre dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Dat betekent niet dat jij, de arts, de patiënt of een willekeurig ander recht heeft op andermans organen.

Wat met medicijnen of andere behandelingen te behalen valt maakt geen inbreuk op de levenssfeer van een willekeurige ander. Dus je argument gaat niet op.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:08

Goed plan van D66. Heel merkwaardig dat hypocriete gemekker van de tegenstanders. De monden zijn vol met "zelfbeschikking" maar even bezwaar maken is weer "te veel zelfbeschikking". Het probleem in een notendop.

BlitzFlicker | 13-09-16 | 23:08

laat me svp rustig sterven als het mijn tijd is

gevulde koek | 13-09-16 | 23:08

-weggejorist-

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:08

Prof. v.d. Neuq | 13-09-16 | 23:05
Totaal geen probleem mee. Het helpt me een beeld te vormen van degene met wie ik discussieer. Dat helpt me weer een waarde te geven aan zijn of haar mening. In jouw geval een vrij lage dus.

mrfreeze | 13-09-16 | 23:08

Wat ik vooral mis in deze hele discussie, waarom in deze moderne tijd nog zo vol inzetten op orgaan donatie en niet meer geld investeren in het kweken of printen van organen. De techniek is al erg ver gevorderd, denk terug aan het gekweekte biefstuk van een paar jaar geleden gefinancierd door een Google bobo, ontwikkeld hier in Nederland.
Voordeel maat organen hebben geen afstoot risico, niemand hoeft meer moreel gechanteerd te worden. En het tekort is opgelost.
Nadeel, alleen voor liefhebbers van totalitarisme zoals D66, de overheid heeft geen reden meer jouw lichaam als bezit te nemen.
Dus fuck orgaan donatie en ontwikkel maat organen, Go Science!

Energya | 13-09-16 | 23:08

@Troef | 13-09-16 | 23:07
Ja, dat heb ik vanmiddag ook aangekruist.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:07

-weggejorist-

wijnglas | 13-09-16 | 23:07

Ook nog even de enquête ingevuld:
Wat is de aanleiding geweest om uw keuze te registreren of te wijzigen ?
Berichten in het nieuws (krant, journaal, internet etc.)

Troef | 13-09-16 | 23:07

@Lafayette | 13-09-16 | 22:59
Juist. Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:07

Als het om principes gaat is het lastig discussieren. Mensen kunnen namelijk zeer verschillende principes hebben.

Mensen die tegen deze nieuwe wet zijn doen dat op basis van hun principes. Voorstanders worden gesterkt door argumenten, feiten en logica. Want op basis van deze drie-eenheid kun je hier echt weinig op tegen hebben.

jawor36 | 13-09-16 | 23:07

Wat een kutartikel. Ik heb schijt aan principes als daar levens mee gered kunnen worden. Dat zouden meer mensen moeten doen.

rekennietmachine | 13-09-16 | 23:06

@Huupke | 13-09-16 | 23:03
Mja. Je kan natuurlijk makkelijk Vader veranderen in Lewis Lewinsky.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:05

@Lafayette | 13-09-16 | 22:49

U heeft het verkiezingsprogramma van Kereltje al ingezien?
Wat stond er nog meer in? Mensen die PVV of VNL dreigen te gaan stemmen moeten gedwongen gelobotomiseerd worden?

Prof. D.A.H. Vintik | 13-09-16 | 23:05

Feynman | 13-09-16 | 23:01

De mogelijkheid dat dit een negatief resultaat zal hebben op de hoeveelheid donors is direct ook het enige pragmatische bezwaar wat er tegenin te brengen is.

robertdoesnEro | 13-09-16 | 23:05

mrfreeze | 13-09-16 | 22:52

Er zijn inderdaad mensen die ik niet help na een ongeluk, en die ik niet uit het water trek als ze in de rivier gesodemieterd zijn. En ook zijn er bij wie ik dat wel doe. En als je daar een probleem mee hebt: lekker belangrijk.

Prof. v.d. Neuq | 13-09-16 | 23:05

@De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:02

Stropop. Als je niet doneert, ben je per definitie ongelukkig? Right.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:05

Niemand zou een orgaan moeten krijgen, want slechte genen moeten zichzelf uitsterven. Als dit gekkenhuis zich zo doorzet kunnen de helft van de babies over 200 jaar direct aan het infuus.

heldheino | 13-09-16 | 23:04

wijnglas | 13-09-16 | 22:39
Leg even uit hoe je in 3 minuten een DigID kan aanvragen, je donor keuze kan registreren, en die hele DigID rommel weer kan opzeggen.
Het gaat in ieder geval weer bakken met geld kosten, dat allemaal ten koste gaat van onderzoek naar kunst organen, waar veel meer mensen mee te helpen zijn dan met die paar organen per jaar. Maar dat maakt de D66 niets uit want het resultaat voor patiënten was nooit het doel.

W_F | 13-09-16 | 23:04

mrfreeze | 13-09-16 | 22:47
Ik heb mijn voorkeur al opegegeven toen GeenStijl net zindelijks was, ergens in 2005, toen nog via dode boom!

Mastermattie | 13-09-16 | 23:04

Stelletje hypocriete jankerts. Wedden dat wanneer jullie zelf een orgaan nodig hebben, jullie mening binnen een franctie van een seconde 180 graden gekant is. Wat mij betreft, geen donor, geen orgaan.

paradoxical | 13-09-16 | 23:04

@BenBinnen | 13-09-16 | 22:52, hoe hard het ook klinkt, het is waar. En dan als het over mijn kinderen gaat ben ik ook verontwaardigd dat er geen nier/lever/wat dan ook is. Ik zal niemand er op aankijken het niet te doen. Of voor mezelf. Mijn lever kan naar een twaalfling.

Alexis de T. | 13-09-16 | 23:03

@da wizard | 13-09-16 | 22:50

Nee hoor, maar als er geen bloedsomloop meer is, dan is het binnen enkele minuten gedaan. Niemand kan mij garanderen dat je dan niets meer ervaart. Sterker nog: er zijn vele artsen die beweren dat het lichaam nog steeds reageert op sensorische input. Dat gehannes wil ik niet aan mijn stervende lijf. Naast de bezwaren die ik elders al heb neergepend.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:03

Perfect stukkie proza Van Rossem, dat scheelt mij schrijfwerk over hoe ik erover denk.
.
En het feit dat een mens, die rein en puur ter aarde komt, niet meteen al bij geboorte genoteerd staat als persoon die het meest fundamentele - het eigen lijf - af kan laten staan. Te bizar.
.
En wat @Leipniz | 13-09-16 | 22:54 hierboven stelt.

Bottleneck | 13-09-16 | 23:03

@Feynman | 13-09-16 | 23:01
Helder. Helemaal mee eens.

Lafayette | 13-09-16 | 23:03

In aanvulling:
De donorwet is nogal achterhaald in een tijd dat zelfs politici zich vertwijfeld afvragen wat Nederlanders nog bindt. Waarin mensen massaal langs elkaar heen leven en zelfs de directeur van het ALS fonds bereid is er met de kas vandoor te gaan, puur voor eigen gewin. Een tijd waarin honderdduizenden hier uitsluitend naar toe zijn gekomen om te halen terwijl anderen zich met succes onttrekken aan de maatschappij doordat zij fiscaal geen bijdrage wensen te leveren. Dit is overigens precies de groep die steevast vooraan staat als er een orgaan nodig is. (Dacht u dat onze prinsesjes op de wachtlijst kwamen?) Iedere ochtend zie ik tientallen ouders hun kinderen wegbrengen naar een school in een andere wijk, omdat ze geen behoefte hebben aan het integratiefeestje van politiek Den Haag. En dan gaan we ineens heel amicaal organen delen?
En dan nog iets. Een longtransplantatie kostte in 2003 ... 284.000 euro. Dat zal inmiddels wel wat meer zijn. Er wordt dus goed verdiend in die organenbusiness. Als dat zo is, waarom krijgt de leverancier er dan niks voor? Betaal maar een mooi bedrag uit aan m'n kinderen.

wapster | 13-09-16 | 23:03

Zie je het voor je? De praktijk in het ziekenhuis, na het overlijden van een kind van een gezin dat niet echt op de hoogte is vanwege preoccupaties elsewhere (via schotel en zo).
Arts: 'Het spijt me, we hebben Ahmed niet kunnen redden'.
Vader: 'We moeten hem snel begraven, ons geloof schrijft ons dat voor. Wanneer kunnen we over zijn lichaam beschikken?'
Arts: 'Dat hangt ervan af.'
Vader: 'Hoe bedoelt u?'
Arts: 'Uw zoon was in goede conditie, we kunnen vrijwel alles van zijn lichaam gebruiken. Geef ons een dag of twee en dan kunnen we u vertellen of er nog iets overblijft om te begraven.'
Vader: 'Maar ik wil niet dat u aan zijn lichaam komt!'
Arts: 'Tja, dan had hij dat maar aan moeten geven.'
Vader: 'Daar wist hij niets van!'
Arts: 'Sorry hoor, maar daar kan ik niks aan doen. Weet u wel hoe lang de wachtlijst is voor een gezonde lever?'
Vader: 'Als u het lichaam van mijn zoon niet direct vrijgeeft, sta ik niet in voor de gevolgen!'
Arts (over zijn schouder): 'Els, roep je de beveiliging even? We hebben er weer eentje.'
*Vader vliegt arts aan*

Huupke | 13-09-16 | 23:03

@Blootkapje | 13-09-16 | 23:00
LOL touché!!

Berbaar | 13-09-16 | 23:02

@Mark de Grootte | 13-09-16 | 22:56
Het cynisme is grappig. Ik zou mijn leven geven voor mijn kinderen. Inclusief mijn organen. Hier komen meer en meer mensen die zo doodongelukkig zijn dat ze zelfs iets zouden willen meenemen wat ze niet eens kunnen meenemen. Het is heel zielig.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 23:02

@robertdoesnEro | 13-09-16 | 22:57
Laat die keuze dan aan de mensen. Je maakt nu gewoon een belachelijke assumptie door te veronderstellen dat elk geboren kind donor wil zijn. Slaat nergens op. Alsof je standaard een kind opzadelt met een belastingschuld van een ton, tenzij dat kind bezwaar aantekent. Het gaat veel te ver dit. Wie ben jij om dit voor anderen te beslissen?

Old_Spice | 13-09-16 | 23:02

*Zo overleefde Jan Kerkhoffs (1939-) uit Melick na een coma, een klinische hersendoodverklaring in 1992. Een week nadat nabestaanden orgaandonatie weigerden na de hersendoodverklaring, ontwaakte Kerkhoffs uit zijn coma en herstelde bijna volledig*.
nl.wikipedia.org/wiki/Hersendood

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 23:01

Laten we in het midden uitkomen. Vanaf je 18de ipv geboorte donor zijn. Wel donor ontvangen ook al ben je zelf geen donor. Geen onderscheid maken in mensen en de keuzes die ze hiervoor gemaakt hebben. Campagne via tv internet gemeente e.d. met betrekking op het adviseren waar je kan afmelden hiervoor.
Dan is het wellicht beter te handelen.

BMCJG | 13-09-16 | 23:01

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:54
"Als je donor bent, doen ze geen fuck meer voor je."

Enig idee wat het kost om een hersendood lichaam in leven te houden, dat doen ze niet voor niets.

the Jackdawn | 13-09-16 | 23:01

-weggejorist-

Satria | 13-09-16 | 23:01

Het is nog veel erger. Pia heeft om 75 Kamerleden te krijgen haar wetsvoorstel in de laatste minuut afgezwakt. Iemand die nu niets aangeeft komt met de woorden "geen bezwaar" in het systeem te staan. Dat is totaal iets anders dan "ja, ik wil".

Dit in schril contrast hoe het nu weer hierboven en op de rest van de media staat. Die beweren nu allemaal dat we misschien een opt-in systeem krijgen. Sorry, zelfs als dit wordt aangenomen hebben we dat niet.

De voorstanders van donatie zullen nu onterecht denken dat alles geregeld is en niet zich netjes aanmelden voor orgaandonatie. Vervolgens wordt de familie op het moment van diepste rouw weer voor het blok gezet. Precies de situatie die de wet had willen verlaten.

Dat betekend dat voorstanders die zich in het oude systeem zichzelf hadden aangemeld, dat nu niet meer doen, omdat ze daar het nut niet van inzien. Waardoor het aantal donaties daalt. Tegenstanders worden wél gemotiveerd duidelijker nee te zeggen, terwijl hun familie wellicht wel had ingestemd, waardoor het aantal donaties ook daalt. Namens de wachtlijst, Pia bedankt!

Voorts is door de andere samenstelling van de Eerste Kamer het voorstel daar compleet kansloos. Er wordt in de media gejuicht alsof er iets bereikt is, alsof de Senaat niet bestaat. Heeft nu echt geen enkele eindredacteur staatsrecht gehad?!?

En daar herken je onze Hollandse polder weer. Een totaal onwerkbaar compromis wat iedereen verder verwijderd van een oplossing. Zo lang iedereen totaal verliest is er niemand die zich niet genaaid voelt. Daarmee is de politieke slangenkuil een sociale darkroom.

Eerlijke vermelding gaat ook uit naar het CDA. Die stemmen heel principieel tegen, terwijl hun achterban helemaal niet tegen is. Foutje bedankt, dank voor u stem, lalala wij luisteren niet. Zelfs Christus was meer van voor elkaar zorgen, brood delen en zo verder. Donatie is een vorm van barmhartigheid die rechtstreeks uit het geloof volgt.

Deze actie van Pia heeft meer donaties voorkomen dan geworven.

Feynman | 13-09-16 | 23:01

@Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:54
Ik geloof direct dat jij artsen kent, je psychiater is vast een goede bekende inmiddels.

Blootkapje | 13-09-16 | 23:00

@EvilGemini | 13-09-16 | 22:56

Als je geen cent te makken hebt, dan praat je wel anders. Dan ligt het beroven van miljonairs binnen handbereik. Toch?

Zie hier flexibele moraal in de praktijk.

BenBinnen | 13-09-16 | 23:00

Ik heb in dit specifieke geval het niet eens gelezen. Maar NEE, ik laat me niet in stukjes snijden. Ik weet dat alles wat riekt naar D66 al een leugen is, dus een website die mijn nee heeft zal in D66 taal worden uitgelegd! U, redactie van GeenStijl, u weet mijn NEE! Ik wil niet mijn lijf in stukjes laten snijden om een ander te helpen. nee, No, nada, gewoon netjes onder de grond met een kruisje boven de grond!

Mr_Pikibelly | 13-09-16 | 22:59

@Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:51
Helemaal mee eens. En als blijkt dat een bevolking niet genoeg donors ter beschikking wil stellen, ben dan simpelweg strenger met de selectie wie een donor krijgt.
Hypocriet pragmatisme door mensen die wel even bepalen hoe het moet. Die het morele gelijk zo aan hun kant claimen, dat elk ander geluid verkeerd is. "Denk toch aan de mensen die met een orgaandonor gered kunnen worden!" Daar denk ik graag aan, maar wel uit vrije wil.

Lafayette | 13-09-16 | 22:59

BenBinnen | 13-09-16 | 22:52
Ging niet om mijn moeder, maar dat ter zijde. Met jouw redenering kun je met alle behandelingen en medicijnen e.d. wel stoppen. Ziekenhuizen heffen we maar op, je lichaam heeft nou eenmaal gefaald.

mrfreeze | 13-09-16 | 22:58

Kan ik nog ergens mijn JA onderstrepen, zou jammer zijn als die kans mij ontnomen is...

bram750 | 13-09-16 | 22:57

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:54
Hier kan ik mij alleen maar achter scharen. Als je donor bent, vervalt de noodzaak om je te helen - die wordt vervangen door de noodzaak je op te delen.

dosis | 13-09-16 | 22:57

@Leipniz | 13-09-16 | 22:54

+1

BenBinnen | 13-09-16 | 22:57

Old_Spice | 13-09-16 | 22:52

Omdat opportunistisch als mensen voor een groot deel zijn (niet allemaal, voor een groot deel) deze mensen zelf wel gebruik zouden willen maken van een donor orgaan als ze het nodig hebben om te overleven.
Niet ALLE mensen, er zullen mensen zijn die dat principieel niet willen, maar heel veel mensen die met de dood worden geconfronteerd zullen toch kiezen voor de optie om het orgaan van een overleden iemand aan te nemen.

robertdoesnEro | 13-09-16 | 22:57

Als nu alleen D66 leden verplicht donor worden zijn er meer dan genoeg.
Kunnen de andere mensen met rust gelaten worden.

BBmetR | 13-09-16 | 22:56

@De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:44
Krabben zeuren ook nooit over zere nieren. Laat dat die D66 rechters maar beslissen: worm of krab.

Mark de Grootte | 13-09-16 | 22:56

Het is allemaal makkelijk lullen als je gezond bent, maar als je zelf of een van je geliefden (oud of jong) een donor orgaan nodig heeft praat je wel anders.

EvilGemini | 13-09-16 | 22:56

Zelden zo'n goed stuk van Van Rossem gelezen. Chapeau!

Mensen, deze wet is het absolute hellende vlak. Wanneer gaat de overheid bepalen dat ongeboren kinderen met een afwijking moeten worden geaborteerd want "te duur"?

Het gaat de staat geen ene flikker aan wie hoe met zijn lichaam omgaat.

Orgaandonatie? Hartstikke prima! Mits de donor zelf besloten heeft zijn organen te doneren. Anders niet.

De Droit | 13-09-16 | 22:55

@debeterweter | 13-09-16 | 22:48

Het "wat als" principe dus. Nou, ik kan je vertellen dat als mijn tijd daar is ik waardig wil kunnen sterven en beslist geen donororganen wil ontvangen. En reken maar dat ik daar heel principieel in ben. Tot aan de dood toe, dus die emotionele chantage werkt niet bij mij.

BenBinnen | 13-09-16 | 22:54

Eens met dit verhaal van Van Rossem. Ik weet dat er een nijpend donortekort is. En dit zou in (vraag/aanbod) theorie de beste oplossing zijn, maar wat Van Rossem hier terecht aanhaalt is dat het MIJN lichaam is, en de keuze om iets ervan weg te willen geven volledig pro-actief door mij gegeven moet worden. Nu maakt de regering deze keuze voor mij en dat is echt verkeerd.

"Kleine moeite toch? Even dat formulier invullen..." zullen ze zeggen. Inderdaad, kleine moeite om het te laten zoals het was en mensen de optie te geven om een beetje moeite te doen om hun organen weg te geven. De mensen die dat ook echt willen zullen daar met alle gemak zo'n formulier voor invullen. Dan is de keuze ook bewuster en is het overduidelijk dat ik toestemming gegeven heb.

Dus nee, dit voorstel is wat mij betreft niet de oplossing.

"Je mag als overheid niet eisen..." Daar gaat Geenstijl overigens wel mank. Ik wil namelijk dat de overheid eist van buitenlanders om te integreren danwel assimileren bijvoorbeeld.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 22:54

Freddie Stobart | 13-09-16 | 22:29
Dat zou ik ook de mooiste oplossing vinden.
En is wel zo eerlijk: Doneer je niet, krijg je ook niets. Prima toch!

Mastermattie | 13-09-16 | 22:54

Het gaat ook om deze vraag:

*Stel, het lijkt erop dat je hersendood bent. Wat gaat de arts doen, jou proberen te redden of vijf anderen die dankzij jouw organen (hart, longen, nieren, lever) verder zouden kunnen leven?*

Ik ken artsen. Die steken geen poot meer voor je uit. Want vijf is meer dan een.

Als je donor bent, doen ze geen fuck meer voor je.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:54

Wat van ons wordt gevraagd is blindelings vertrouwen.

- Vertrouwen dat de overheid onze NEE-keuze niet tegen ons gaat gebruiken.
- Vertrouwen dat die NEE-keuze uberhaupt gerespecteerd wordt.
- Vertrouwen dat de databases waarin onze keuzes vastgelegd zijn veilig zijn, onbreekbaar en niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Vertrouwen dat de medici, die je laatste levensfase begeleiden geen "organ harvesters" blijken te zijn.
- Vertrouwen dat in geval van een JA-keuze (of een default JA door zwijgen...) je levenseinde niet bespoedigd wordt als je wilsonbekwaam, comateus of anderszijds een prooi voor de organenhandel-maffia bent geworden.

Dezelfde lieden waarvan je weet dat ze niet met het geld, dat ze je aftroggelen, kunnen omgaan, schijt hebben aan je grondrechten en hun posities misbruiken voor persoonlijk gewin, die zou je nu opeens het kostbaarste dat je bezit - je eigen leven - moeten toevertrouwen?

De pleuris kunnen ze krijgen.

Leipniz | 13-09-16 | 22:54

-weggejorist-

zwijgendemeerderheid | 13-09-16 | 22:53

@ donjon | 13-09-16 | 22:50

Ik stel dat er al precedenten zijn, maar nog belangrijker, dat grondrechten vaak incorrect als 'absoluut' worden voorgesteld. Iedereen met een juridische achtergrond, waaronder ikzelf, zal dit enigszins herkennen. Natuurlijk kunnen we debateren over 'waar' de grenzen precies moeten liggen, maar laten we grondrechten alsjeblieft niet een goddelijke, absolute status geven.

Wat ik in dit stukje merk is dat het recht op lichamelijke integriteit als bijzonder absoluut wordt neergezet en vooral in de vorm van een cirkelredenering wordt gebruikt om lichamelijke integriteit op zichzelf te rechtvaardigen. Daar verliest dit stuk meteen tractie en vliegt het uit de bocht.

Maar goed, we kunnen van mening verschillen uiteraard.

The Dominator* | 13-09-16 | 22:53

Mja... waar ik moeite mee heb is dat de nabestaanden er niet beter van de orgaantransplantatie.. Dit voorstel is een zwaktebod! Ik vermoed dat de verzekeringsmaatschappijen weer in hun handen wrijven..

WellusNietus | 13-09-16 | 22:53

Soms zou ik willen dat ons parlement zou bestaan uit een stel autisten. Zwart is zwart, wit is wit en een bitje valt niet om: 1 is 1 en 0 is 0. En wel hierom:
.
1. religie zou religie zijn, en geen islam
.
2. mijn recht op zelfbeschikking zou mijn recht op zelfbeschikking zijn, en niet gemoraliseerd worden door donorschap
.
3. de verantwoordelijkheid van het individu zou de verantwoordelijkheid van het individu zijn, en niet van de samenleving
.
4. mijn gedachten zouden mijn gedachten zijn, en niet beoordeeld worden door een massa Gutmenschen
.
5. "ik vind" zou gerespecteerd worden als mijn mening, en niet worden afeserveerd als fascistiode concept
.
6. mijn kinderen zouden niet veroordeeld worden met lijf en leden een maatschappelijk asset te zijn, voordat ze stemrecht hebben
.
... ik kan door tot 50

Alexis de T. | 13-09-16 | 22:53

Prof. v.d. Neuq | 13-09-16 | 22:50
Dus jij helpt ook geen slachtoffers van een ongeluk? Stel je voor dat het een kinderverkrachtende TBSer op de longstay, of een haakneusvlogger, of een haatbaard, of een GroenLinkser is.

mrfreeze | 13-09-16 | 22:52

het enigste wat ze na mijn kapotgaan kunnen krijgen is een zak met daar in mijn as.... "hier is de rest.., verASsing!!"

SenZjo | 13-09-16 | 22:52

@mrfreeze | 13-09-16 | 22:47

"Omdat er niet op tijd een lever was"

Alsof je iets bij bol.com bestelt en dat het in nalevering wordt gezet.

Jouw moeder is niet overleden omdat er geen lever voorhanden was. Jouw moeder is overleden omdat haar lever faalde. Dat klinkt hard, maar dat is nu eenmaal de waarheid. Dat er mensen zijn die met liefde en met volle overtuiging hun organen aan volstrekt vreemden, zoals jouw moeder in hun geval, willen doneren is een vrijwillige gift en niets anders.

Of denk je dat jouw moeder op een of andere manier recht heeft op een lever van een ander? In dat geval zou ik de clausules van de koopovereenkomst er maar eens op naslaan. Oh, die heb je niet?

BenBinnen | 13-09-16 | 22:52

@Blootkapje | 13-09-16 | 22:30
Het is zoals het hier exact gezegd wordt; als de overheid automatisch je organen kan opeisen vanaf het moment dat je geboren wordt is er iets goed mis. Dit gaat gewoon veel te ver. Overigens zijn de mensen die daadwerkelijk willen doneren in de minderheid. We hebben het over 25% die wil doneren, waarom zou de wet geconformeerd moeten worden naar 25% terwijl hoogstwaarschijnlijk meer dan de helft van de mensen niet wil doneren? Wat schiet je er mee op behalve mensen in er in luizen door ze automatisch op donor te zetten? Dat is namelijk de enige winst die je er mee kan behalen, mensen er in luizen dat ze vergeten zich af te melden als donor waardoor ze vervolgens van hun organen worden beroofd als ze geen nee meer kunnen zeggen.

Old_Spice | 13-09-16 | 22:52

@Freddie Stobart | 13-09-16 | 22:29
Probleem is dat mensen zich dan pas gaan registreren als donor of hun bezwaar tegen donatie intrekken als ze inderdaad een donororgaan nodig hebben.
Verder orgaandonatie > natuurlijk.
Mijn vader zaliger heeft nog 8 jaren extra mogen leven door een gedoneerd orgaan.
Dan hoef je niet lang te denken of je jouw organen doneert of niet.

Berbaar | 13-09-16 | 22:52

@mrfreeze | 13-09-16 | 22:47
Je laatste zin vat mooi het topic samen. Amen (om met de fanatieke tegenstanders te spreken)

Blootkapje | 13-09-16 | 22:51

Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Mijn vriendin is erg voor, maar die hecht dan ook geen waarde aan sentimenteel gedoe over een lichaam. Dat is haar mening, en zij wil graag iemand helpen die het nodig heeft.
Ik krijg ook een beetje hangtieten van mensen die op hun 45 zich aanmelden voor donorschap omdat ze er dan pas echt over na gaan denken. Veel te laat, waar zat je met je kop in die twintig jaar ervoor?
Zeg gewoon ja of nee, of hou het in je achterhoofd als je het nog niet zeker weet (zoals ik, en ik heb uiteindelijk Ja gekozen).
Lijkt me overigens wel zo eerlijk als je geen nieuwe donororganen krijgt als je zelf ook geen donor bent.
Of een pakje shag per dag gerookt hebt, of 140 kilo te zwaar bent. Niemand leeft perfect gezond, maar de echte extremen kan iedereen benoemen.

Draak uit Brabant | 13-09-16 | 22:51

Baas over eigen lichaam. Dus: niemand is donor, tenzij hij expliciet aangeeft dat wel te willen zijn.

Zo moet het en niet anders.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:51

Hmm. Ik wil geen orgaandonor zijn. Niet vanwege D'66, maar omwille van een compleet ander standpunt. Het zit zo: mijn pa was een nare alcoholist, zoals zoveel babyboomers (of daar dichtbij). Stel dat hij een nieuwe nier of lever nodig heeft, dan kan iemand een orgaan doneren, zodat deze nare alcoholist door kan gaan met leven en anderen het leven onmogelijk maken.

Ik wil misschien wel doneren, maar niet zo maar aan iedereen. Niet aan moslims, niet aan streng gelovige gristenen, niet aan mijn eigen pa, niet aan hopeloze en onverbeterlijke alcoholisten in het algemeen. Eigenlijk wil ik zelf de keuze maken, ruim voordat ik sterf, aan wie ik mijn (mogelijk) bruikbare organen na laat.

Maar onder deze wet worden mijn eigen wensen volledig ondergesneeuwd. Dan maar NEE als donor. Eigenwijze overheid. Niet spelen met mijn privé!

dosis | 13-09-16 | 22:51

All your body's are belong to us.

de honden blaffen... | 13-09-16 | 22:50

Jaren geleden heb ik al laten registreren dat ik géén donor wil zijn, om de doodeenvoudige (pun not intended) reden dat ik geen zeggenschap heb over wie mijn organen en/of weefsels krijgt na mijn overlijden. Dat kan dus heel goed het leven gaan verlengen van een kinderverkrachtende TBSer op de longstay, of een haakneusvlogger, of een haatbaard, of een GroenLinkser. En dat wil ik niet.

Prof. v.d. Neuq | 13-09-16 | 22:50

Ik heb mezelf gelukkig al als NEE geregistreerd.
Want donor materiaal hebben ze nodig uit een lichaam wat eigenlijk nog niet dood is.
Want dan sterven de cellen al af en is het onbruikbaar.

Reden | 13-09-16 | 22:50

@BenBinnen | 13-09-16 | 22:48
Ben je bang dat ze je levend van de straat af trekken?...

da wizard | 13-09-16 | 22:50

@The Dominator* | 13-09-16 | 22:42
Het argument inzake lichamelijke integriteit loopt uiteindelijk ook spaak als je kijkt naar andere wetgeving:
DNA kan gedwongen worden afgenomen, de overheid kan bij wijze van de politie ieders lichaam op legale wijze mishandelen (legitiem machtsvertoon bij een bedreigende situatie), en zo verder. Het recht op lichamelijk integriteit is niet zo absoluut als hier wordt gesteld, en vrijwel ieder grondrecht in onze Grondwet (eerder: onze papieren tijger!) is onderhevig aan beperkingen. Waaronder, zoals bekend, de vrijheid van meningsuiting (om maar een voorbeeld aan te halen).
.
------
.
Dus het feit dat de lichamelijke integriteit hier toch al aangetast is, is voor jou een argument om die aantasting dan nog maar verder te laten doorgaan??
Vreemd argument .....
.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 22:50

@De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:41
Bedankt voor je reactie. Het laat precies hoe de meute hier reageert pislink op D66 (ik heb ook een hekel aan pechtold en zijn club!!) en van daaruit dit wetsvoorstel samen met extremistische moslims, gristenen en natuurmalloten afschieten, zonder enige argumenten te gebruiken.. Wat een hilarische combo. Sneu dat het om mensenlevens gaat.

@nemoj me jebat, juist principe mensen worden nu gedwongen om zelf een keuze te maken, nu doet hun familie dat vaak na hun dood.

Blootkapje | 13-09-16 | 22:50

Volgend voorstel van D´66 wordt een automatische euthanasie verklaring voor alle burgers. Mocht je niet willen dat artsen de stekker er uit trekken omdat het er hopeloos uit ziet, dan meld je je gewoon van te voren af.

Lafayette | 13-09-16 | 22:49

@da wizard | 13-09-16 | 22:44

Nee. Artsen kunnen niets met de organen van dode mensen.

BenBinnen | 13-09-16 | 22:48

Sterker nog. Ik stond op JA, en ga me nu op NEE zetten. Ik ga niet meewerken aan deze onethische Mengele praktijken

Brits Folkestein | 13-09-16 | 22:48

-weggejorist-

Rest In Privacy | 13-09-16 | 22:48

Man man man, wat ben je kortzichtig van Rossem.
Maar je hebt met 1 ding gelijk, géén donor willen wordt net zoiets als met rokers, paria's zeg maar.
Overigens hoop ik voor je dat jij of iemand in je naakte familie never nooit een orgaantransplantatie mee hoeft te maken....

debeterweter | 13-09-16 | 22:48

@JiggyNL | 13-09-16 | 22:44
De wet is an sich prima. Dat is het punt niet. Het gaat om het bizarre einddoel.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:48

*wacht met spanning op FOX nieuws*...

da wizard | 13-09-16 | 22:48

Met je DigID registreren om geen donor te zijn... Hetzelfde DigID voor je belastingen, ziektekosten, pensioen... Zit geen gevaar in hoor. Overheid en ICT is ontzettend betrouwbaar. Heus.
Verder natuurlijk alles wat Dieuwertje Kuijpers zegt en wat ik in het vorige topic al schreef. Ik ga mezelf niet herhalen.

Stormageddon | 13-09-16 | 22:47

In de tijd dat je hier je reactie geplaatst hebt, had je al je 'nee' kunnen registreren als je dat zo graag wil, stelletje zeikerds. De moeder van m'n beste vriend is een paar weken geleden overleden omdat er niet op tijd een lever was, en dan lees je hier dat gelul van mensen die boos zijn omdat ze actie moeten ondernemen om te voorkomen dat er een leven gered wordt. Echt, f*ck D66, maar f*ck jullie nog harder.

mrfreeze | 13-09-16 | 22:47

Dus Pia Dijkstra heeft tientallen mensen die wanhopig op een donororgaan wachten (valse) hoop gegeven, hoop die later door de Eerste Kamer (vermoedelijk) weer de grond ingeboord zal worden. Wat een sekreet zeg. Enfin, dat wisten we op dit weblog al.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-09-16 | 22:46

-weggejorist-
ProAsfalt | 13-09-16 | 22:31

Oeps, mag ik wel zeggen dat het een goed idee is om dit gevoelige onderwerp voor te leggen aan het volk middels een referendum en niet over te laten aan kamerleden waarvan er één te laat is gekomen, die dus niet meer heeft kunnen stemmen met als gevolg dat deze wet door de 2de Kamer is gekomen?

ProAsfalt | 13-09-16 | 22:46

@the Jackdawn | 13-09-16 | 22:42

Van een overtuigd fascist als uzelf, had ik ook niets anders verwacht dan een fascistisch D66 argument: U bent niets, de staat is alles.

Tarak | 13-09-16 | 22:46

Sja, geen moeite met deze wet. Doneer graag mijn organen aan de gemeenschap na mijn dood. Maar wellicht eerlijker als donorschap gekoppeld wordt aan het ontvangen van gemeenschappelijk geld. U wilt uitkering/belastingvoordeel/subsidie/toeslagen? Dan wordt u ook donor. U vraagt subsidie aan namens een organisatie/bedrijf/rechtspersoon? Prima, elke medewerker heeft voordeel van de ondersteuning. Dus volledig subsidiebedrag als iedereen donor wil zijn, korting als bv 11% niet donor wil zijn.

Lepo | 13-09-16 | 22:45

Je hebt er toch niets meer aan.
Je bent immers dood...

da wizard | 13-09-16 | 22:44

Wat mij vooral opvalt is hoeveel mensen zwaaien met niet bestaande onderzoeken dat iedereen die nog geen donor was, dit enkel niet zou zijn omdat ze lui zouden zijn.

Steefzor | 13-09-16 | 22:44

@Mark de Grootte | 13-09-16 | 22:35
Werkelijk? Ik vind een zeemansgraf passender voor een Nederlander. Mijn keuze. Flikker mij maar in de Noordzee en als er wat kinderen met een nier of een oogvlies een leven kunnen hebben. Doe maar. Wat maakt het mij uit ik ben toch al dood. Maar ik weiger pertinent bij te dragen aan de vergrijzing van ons land.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:44

The Dominator* | 13-09-16 | 22:42
Je vergeet iets: principe.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 22:44

Ik vraag me vooral af hoe de details van deze wet gaan zijn mbt de wens van de nabestaanden. Als nabestaanden aangeven dat een overledene geen donor wilde zijn of de nabestaanden onbereikbaar zijn, na een ongeval bijvoorbeeld.
Hoeveel mensen lopen er nu niet rond die misschien wel donor willen zijn maar nog niet de moeite hebben genomen zich aan te melden. Genoeg. En omgekeerd zal straks hetzelfde gebeuren, mensen die eigenlijk niet willen maar dat nog niet officieel hebben laten vastleggen. Omdat ze als oudere niet zo goed zijn met digid of omdat de jongere die net 18 is met andere dingen bezig is dan zijn overlijden.
Wordt er dan eerst naar de nabestaanden geluisterd of niks gedaan als die onbereikbaar zijn, wanneer de overledene niet heeft aangegeven donor te willen zijn? Of krijg je dan schrijnende situaties waarbij nabestaanden die het trauma van overlijden van een dierbare moeten verwerken tegelijk worden geconfronteerd met een orgaanroof en schending van het stoffelijk overschot tegen de wil en wens van overledene en nabestaanden, omdat er geen afmelding ia geregistreerd? "Ja u kunt wel zeggen dat die persoon het nu niet wilde, maar dat heeft hij nooit aangegeven dus we gaan zoveel mogelijk organen redden". "Oh u wilde graag een open kist? Sorry maar de overledene heeft zich niet afgemeld dus we hebben huid en ogen genomen omdat ze nog bruikbaar waren." Of de dierbaren zijn niet bereikbaar en hebben maar te dealen met het feit, eigen schuld, dikke bult voor die luie dooie die zich nog niet had afgemeld.

JiggyNL | 13-09-16 | 22:44

Van Rossem is bang dat er straks een of ander tot Gristen bekeerde moslim met zijn voorhuid vandoor gaat.

ouwespamhoer | 13-09-16 | 22:43

Elke baby die in Nederland geboren wordt kost de Nederlandse Staat 100.000 euro aan scholing en gezondheidskosten waardoor het niet meer dan normaal is dat de overheid bepaald wat er met het lichaam gebeurd als de bezitter er geen gebruik meer van maakt.

the Jackdawn | 13-09-16 | 22:42

Mijn god van Rossem, wat een zure reactie op een volledig rationeel voorstel. Het voorstel is gekant tegen mensen die twijfelen, tot in de dood. Niet tegen nee-zeggers, ongeacht wat voor redenen ze dan ook voor 'nee' willen aanvoeren.

Het argument inzake lichamelijke integriteit loopt uiteindelijk ook spaak als je kijkt naar andere wetgeving: DNA kan gedwongen worden afgenomen, de overheid kan bij wijze van de politie ieders lichaam op legale wijze mishandelen (legitiem machtsvertoon bij een bedreigende situatie), en zo verder. Het recht op lichamelijk integriteit is niet zo absoluut als hier wordt gesteld, en vrijwel ieder grondrecht in onze Grondwet (eerder: onze papieren tijger!) is onderhevig aan beperkingen. Waaronder, zoals bekend, de vrijheid van meningsuiting (om maar een voorbeeld aan te halen).

Ik heb vandaag van mening gewisseld met mensen die mordicus tegen actief donorschap zijn en bovendien geen orgaandonor willen zijn. Tegen het laatste heb ik absoluut geen bezwaar, noch leg ik morele druk op die mensen om álsnog overstag te gaan. Die beslissing ligt bij hen, en het nieuwe systeem verandert hier nog steeds bar weinig aan wanneer het de EK passeert. Het stelt enkel dat men dat éne kleine beetje extra moet doen (circa 2 minuten) waarmee men zich afmeldt als donor. Met andere woorden: de categorie mensen à la 'can't be arsed' wordt eindelijk eens gedwongen om na te denken over dit soort serieuze onderwerpen. Het niet willen innemen van een individuele positie inzake orgaandonatie is gezien de ernst van de situatie onacceptabel. Let op: het niet willen innemen van een positie, dus niet kiezen voor 'ja' of 'nee'.

Weet je het niet zeker? Gewoon opt-outen, iets wat voor de gemiddelde Nederlander niet moeilijk zal zijn om te begrijpen. Verder zijn er nog steeds escapes voor de nabestaanden in het huidige wetsvoorstel, dus laten we het niet erger maken dan het is.

Zowieso ruikt deze hele discussie bijzonder sterk naar een door een '-isme' geïnspireerde positie, waarbij de positie vooral principieel is en weinig praktische voeten in de aarde heeft. 'Ja maar ik heb recht op onbeperkte lichamelijke integriteit omdat ik recht heb op onbeperkte lichamelijk integriteit' is de drijvende drogreden achter deze positie. De opt-out partij heeft in die zin een veel sterker argument, omdat het daadwerkelijk kijkt naar de praktijk en de zweverige, quasi filosofische onzin rondom deze discussie negeert. Een recht is inhoudsloos als je het niet kan verdedigen, en dat gaat hier ook op.

Een aanzienlijk deel van Nederland ligt overhoop ómdat ze een formuliertje moeten invullen nu - en men doet hier klaarblijkelijk graag bijzonder wollig over. Wát een moeite toch hè, dat formuliertje invullen!

Disclaimers:

- Ik houd niet van onbuigzame, uiterst principiële posities wanneer deze niet meer in lijn zijn met de realiteit.

- Ik ben centrum-rechts en stem over het algemeen genomen VVD, voor het geval ik geframed word.

The Dominator* | 13-09-16 | 22:42

Allemaal leuk en aardig totdat je zelf een nieuwe nier nodig hebt

Hem Eigen | 13-09-16 | 22:42

Oh wacht? Dat had de gemiddelde tokkie hier niet begrepen?

Zoals ze ook de achterlijke 'referendumwet' van D66 niet hadden begrepen.

Mooi. Luister. In het kort, D66 is sociaal links liberaal links met een snuifje rechts voor zaken. Kortom. Eigenlijk vinden ze dat alle mensen recht hebben op alles maar sommige mensen die hard werken op ietsje meer. Maar dan willen ze wel dat we daar allemaal over gaan praten. Onzin dus.

Referenda. Alsjeblieft.
Organen voor iedereen? Werkelijk? Moet Theo de alcoholist nog tien jaar leven om zijn tweede lever te verkankeren?
Geld? Voor mensen die weinig tot geen moeite doen? Flikker op!

Kortom doe dom stem D66. Of PVV. Kies maar.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:41

De lijkenpikkers van D666 met Pia Lijkstra als aanvoerder.

Rest In Privacy | 13-09-16 | 22:41

Cuyahoga | 13-09-16 | 22:32
Heerlijk!

nemoj me jebat | 13-09-16 | 22:39

"Een overheid zou alleen moeten vragen nooit eisen"
Zelden zo'n slechte opmerking gelezen van van Rossem hier. Wij eisen constant van alles van elkaar, de overheid eist aan de lopende band.
Weinig dingen zijn vrijblijvend, nieuwe organen al helemaal niet.

Dit levert per saldo heel veel organen en geredde (vaak jonge) levens op maar van Rossem moey gevraagd worden,

Blootkapje | 13-09-16 | 22:39

Blootkapje | 13-09-16 | 22:30
Helemaal mee eens, wil je eventueel een donororgaan, dan registreer je jezelf. WIl je echt geen donor zijn dan wil je ook geen donororgaan in jouw lijf. ZO zou het moeten zijn. Meer donoren want anders loop ik wat mis, minder mensen die een donororgaan willen want principes. Eenvoudiger wordt het niet !!!

ikweethetzeker | 13-09-16 | 22:39

-weggejorist-

wijnglas | 13-09-16 | 22:39

Ik ben zelf anti D66 alleen ik kan wel leven met deze wet mits ze ervoor zorgen dat je simpel nee kan zeggen zonder digid gedoe etc! bij het vervangen van een rijbewijs cq id kaart dat je dit kan aangeven. Organen verdwijnen anders toch in de grond of oven en dat is best jammer!

Kris | 13-09-16 | 22:39

Nog een vraag: ooit heb ik haar gedoneerd voor mensen die door chemo of ziekte een pruik nodig hadden. De aangesloten kapper wist mij te vertellen dat als ze te veel haar hadden, dat dat dan werd verkocht aan commerciële bedrijven.
Wat gaan ze doen als ze straks te veel harten, nieren, levers en longen, huid en aanverwante zaken hebben?
Houden ze die lichamen dan kunstmatig in leven tot er een orgaan nodig is?
Worden die organen dan verkocht en int de Nederlandse staat het geld?
Vragen. Vragen.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 22:39

Tofik Bibsi doet ook nog even een duit in het zakje:
twitter.com/TofikDibi/status/77573076...
Terwijl hij zelf al zoveel organen van moslimhaters heeft gehad.
Achter het station of in zijn stam-darkroom.

Cuyahoga | 13-09-16 | 22:38

ik ben t niet vaak met jullie oneens. maar als t gebeurt -zoals nu- dan ben ik t ook hardgrondig oneens. ik heb helemaal nix met D66 maar dit hebben ze super gedaan. Jammer dat t in de 1e kamer weer terug gedraaid zal worden.

BYO | 13-09-16 | 22:38

Mensen die je proberen te chanteren kun je het volgende meegeven.

Met orgaandonatie kun je 15 mensen helpen, als jij jezelf nu euthenaseert dan zijn er 15 mensen die verder kunnen leven. Ben jij in je eentje belangrijker dan die 15 andere mensen, is jouw leven meer waard?

Anyway, artikel 11 gebruik ik in deze discussies al lange tijd.

General McAuliffe | 13-09-16 | 22:38

Wacht op de eerste kamer, kan daar nog namelijk sneuvelen. Maar ben op zich wel voor een ja, tenzij bezwaar clausule omdat je dan ook echt actief nee moet zeggen. En dat kan dan ook nog altijd, dus waarom niet? Zeker wanneer het mensen kan redden. Ben zelfs overigens al donor.

Jan, Leiden | 13-09-16 | 22:37

ach lichtpuntje is niet zo helder licht zie ik

alsof alle organen in een orgaanbank opgeslagen liggen

Petroselinum crispum | 13-09-16 | 22:36

D66 die waren toch ooit voor 'baas in eigen buik'?! Of geld dat nu ook niet meer? En gaat die chirurg nog wel zijn best doen als hij ziet dat je 'nee' hebt laten optekenen. Welke afweging maakt die chirurg als hij ziet dat er 10 mensen liggen te wachten op jouw nog goede organen ? Fysieke integriteit. Orgaan confisqatie. Pia is in ieder geval qua integriteit geen steek veranderd sinds ze begon de anc moordenaars bendes een warm hart toe te dragen.

Eric Peter3348 | 13-09-16 | 22:36

Ik wil na mijn dood niet in 100.000 stukjes gesneden en geknipt worden om nog voor de crematie in een of andere onrendabele ingenaaid te worden. Alles is voor de wormen zodat ik nog 50 jaar langer kan liggen rotten (ooit wel eens een worm horen zeuren over een zere nier).

Mark de Grootte | 13-09-16 | 22:35

Wat? Zoals verplicht stemmen?

Sorry Bart. Je lult nu echt slap uit je nek. We zijn een samenleving en dan moet je sommige dingen verplichten. Zoals stemmen. Of NEE zeggen. Dit is echt een beetje te onzinnig.

Dat daargelaten. Deze wet is onzin. Het heeft geen enkel maatschappelijk nut om zieke, oude mensen middels orgaandonaties langer te laten leven dan nodig.

De Koreaanse Slet | 13-09-16 | 22:35

Tja, ik ben zelf donor, en fan van zelfbeschikking, maar ik vind dat (zonder betrokken politieke partijen en mijn oordeel over die partijen mee te laten spelen) niet zo heel makkelijk om een zwart/wit mening over te geven.
Die vrije keus is er nog steeds, maar het vereist actie.

Met mijn geloof dat het lichaam van iemand die dood is niets meer is dan een stuk afval wat verwerkt moet worden, lijkt het me wel pragmatisch om daar snel nog iets mee te doen voordat het alle waarde verliest.

robertdoesnEro | 13-09-16 | 22:35

Ik denk dat politici al grotendeels met het orgaan oogkleppen zijn voorzien.En de groeiende neus is ook al goed ingeburgerd.

van stampij | 13-09-16 | 22:35

@Lichtpuntje020 | 13-09-16 | 22:31

Orgaandonatie betekent dat je organen ook gebruikt kunnen worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, bijv. ten behoeve van studenten medicijnen die zonder enige twijfel zeer netjes met alle organen omgaan.....

Het zal me niets verbazen als Perverse Pia van mening is dat we ook de honger in de wereld moeten oplossen met een nieuw door haar ontdekt soort voedsel: Soylent Green. Uitje erbij?

Tarak | 13-09-16 | 22:35

Zelfbeschikking over lijf/lichaam en dus ook organen in die zin dat je er een vrije markt van zou kunnen maken.

Het zijn immers jouw organen die je vrijwillig afgeeft gratis of tegen beloning tijdens leven of na de dood !

Tha Analyzer | 13-09-16 | 22:34

Harry_Witkamp | 13-09-16 | 22:28
Als u/je inlogt met (jo)uw DigiD op www.donorregister.nl/, zal je/u zien dat de eerder opgegeven keuze daar ook ingevuld is (bij mij wel iig)

Mastermattie | 13-09-16 | 22:34

en overigens maar een zeer klein deel van de overleden krijgen hier meer te maken aangezien je zo ongeveer hersendood in coma in een ziekenhuis moet liggen willen ze iets aan je hebben

als je voor de trein springt zoals mw Nanniga op twitter opperde dan kunnen ze je echt niet meer gebruiken

Petroselinum crispum | 13-09-16 | 22:34

Organen voor transplantatie worden niet uit dode lichamen gehaald, maar uit LEVENDE mensen. Niet iedereen geschikt is om organen af te staan. Je moet namelijk niet helemaal dood zijn, alléén maar hersendood.

atom | 13-09-16 | 22:34

Je kunt jezelf blijven herhalen, maar dat maakt het nog niet waar: De overheid maakt geen enkele aanspraak op jouw organen. Dat doen patiënten die er van afhankelijk zijn, en ze komen daar terecht via artsen. Daar heeft de overheid verder helemaal niks over te zeggen.

Het enige wat de overheid doet is het faciliteren van een register, wat eigenlijk totaal overbodig zou moeten zijn, maar helaas noodzakelijk is omdat er mensen zijn die over hun stoffelijk overschot willen beslissen. Er zijn mensen die alleen anderen willen helpen als er een "soort maatschappelijke kudo" tegenover staat. Of die mensen helemaal niet willen helpen. Want imaginair vriendje of zo.

TheEgg | 13-09-16 | 22:34

@Blootkapje | 13-09-16 | 22:30
Je komt over als zijnde hersendood, Breindoodkapje.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:34

"Fysieke Integriteit" Wat een gezeur; je bent dood als dit speelt, lekker belangrijk. Zal me niks verbazen als maar een heel klein aantal mensen de moeite neemt om "Nee" te zeggen.

bram750 | 13-09-16 | 22:33

ik hou niet van D66 maar ben wel voor dit wetsvoorstel

zo veel mensen die geen eens de moeite doen om zich te laten registeren (wel niet beperkt)

dit scheelt een hoop ellende niet alleen voor wachtende op de lijst maar ook van mensen die in coma liggen en in aanmerking komen voor donatie

gewoon duidelijk je geliefde gaat dood komt in aanmerking heeft niet de moeite genomen om iets vast te laten leggen klaar dan doneer je

dan moeten we maar zo volwassen zijn om dat gesprek eens met elkaar aan te gaan en niet alleen maar denken oh ver van mijn bed of oh ik ga voorlopig toch niet dood

Petroselinum crispum | 13-09-16 | 22:32

Maar als ik nou mijn geslachtsorgaan doneer aan een transgender, hoeveel procent belasting gaat daar dan nog vanaf?

Cuyahoga | 13-09-16 | 22:32

Buiten dat; nu wordt heel vaak, misschien wel voor het merendeel door de nabestaanden beslist. Zelfbeschikking noemt van Rossem dat.
Jammer van GS normaal kunnen ze best objectief doen, zelfs tegen gekkies van D66 maar dit lijkt nergens op.

Blootkapje | 13-09-16 | 22:32

Dit artikel beschrijft precies hoe ik erover denk!
Ik heb er een dubbel gevoel bij: enerzijds zet het mensen aan tot denken maar aanderzijds is het gewoon slecht dat de overheid gewoon even je lichaam op kunnen eisen.
Feit is wel dat mensen nu expliciet hun keuze opgeven, dat is een goed punt!
De enige vraag die dan wel bij mij opkomt is "what's next?"

Mastermattie | 13-09-16 | 22:32

Geen donortatuur!

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:32

Tijd voor een referendum

hhmariavanempel | 13-09-16 | 22:32

'Als we de samenleving werkelijk volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer"

Aldus dit artikel in Trouw uit 2015.

www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/art...

Tarak | 13-09-16 | 22:31

Bovendien, stel dat de wet doorgaat en iedereen die geen bezwaar heeft gemaakt wordt volledig leeg getrokken: Er staan nu 'slechts' 1050 mensen op wachtlijst voor orgaandonatie. Als die wachtlijst er dadelijk door deze wet niet meer is, worden dan die honderdduizenden onnodig uitgenomen organen weggegooid? Verkocht? Wordt de wet dan opgeschort?

Lichtpuntje020 | 13-09-16 | 22:31

Stop de donorcratie!

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:31

-weggejorist-

ProAsfalt | 13-09-16 | 22:31

Wat een gelul. Iedereen Hier is normaal iedereen bij vol verstand en wil best doneren. Maar D66 dus fout dus nee. Wat een gelul dus.
Wat mij betreft moesten ze het nog harder spelen. Geen donor geen donor organen.
Nu is tig procent van de meute te lui om zich te laten registreren waardoor honderden mensen doodgaan omdat ze geen donor organen krijgen, je zult ze maar nodig hebben.

Blootkapje | 13-09-16 | 22:30

Donordrijvers 66.

Lewis Lewinsky | 13-09-16 | 22:29

Waarom geen systeem waarbij je alleen maar recht hebt op orgaandonatie als je zelf ook donor bent? Dan ben je van alLe problemen af.

Freddie Stobart | 13-09-16 | 22:29

Ik stond al een paar jaar als NEE geregistreerd. Wat gebeurt daarmee??

Harry_Witkamp | 13-09-16 | 22:28

Op NEE gezet.
Maar verdorie, zoals EefjeWentelteefje al opmerkte: dat gaat via dezelfde DigiD-deur als naar je ziektekostenverzekering.
Sick.

nemoj me jebat | 13-09-16 | 22:28

Net als Annabel Nanninga mij nu ook op NEE gezet. Dankzij D66. Ik stel mezelf NIET beschikbaar. Vrije wil is bij D66 niet meer in goede handen.

henkie270 | 13-09-16 | 22:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl