achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@kroonjuwelen

WOB-spion Raad van State blijkt D66-rechter

Hier versmelten onze machten

We wilden ze er eigenlijk buitenhouden, de twee WOB-spionnenjuristen die door de Trias Pechtoldica van Raad van State en de ministeries van BZK  en NPOCW naar het weglakoverleg van de Ruttedoctrine werden gestuurd. Het zijn immers hardwerkende ambtenaren bij een eerbiedwaardig Hoog College van Staat, en voor zover we zijn nagegaan zijn het vaklieden. Maar omdat we koudwaterkajsa kregen van de gang van zaken, gingen we mitsgaders factchecken in de kleine lettertjes. En dan duikt zo de desinformatie op, onder de neus van Orwellongren. Namelijk dat de 'inregelaar' die namens de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wil meepraten, zich 'niet bemoeit' met de afhandeling van hoger beroepszaken over Wob-verzoeken. Laat dat nu een van de dingen zijn waarvoor ze juist speciaal is beëdigd, Linkedint ze zelf.

Wat je ook niet moet doen, is ook maar de schijn wekken dat er andere belangen kunnen spelen dan alleen het 'inregelen' van een nog niet aangenomen wet. Want je hoeft niet altijd een meester in de rechten uit Leiden te sturen, en het hóeft niet iemand te zijn die net heeft geadviseerd (*) over het inperken van grondwettelijke vrijheden in noodwetgeving. Daar werd immers al over gewobd. En je hoeft niet iemand van je eigen partij te nemen, en al helemaal niet een door je eigen partij in het Geschillencollege verkozen D66-RECHTER, die van plan is ons kiesstelsel op te blazen. Want dat ondermijnt de bereidheid om je te laten vaccineren. 

De Trias Pechtoldica heeft nul begrip. Helemaal geen begrip.

Het hoeft niet, demissionaire ministers, het hoeft allemaal niet. Niemand is verplicht om de rechtsstaat te slopen. 

Je kan ook thuisblijven en een dvd opzetten.

Amsterdam krijgt de Hans van Mierlo-brug

Foto: een jonge Hans van Mierlo, 1967, ingekleurd

Ach, wat een prachtig gebaar. Amsterdam krijgt een Hans van Mierlobrug. U weet wel waar. Bij de kruising van de Kroonjuwelenstraat en het Principespad linksaf, dan bij de Vernieuwingsweg linksaf en vervolgens kom je op de Referendumroute. De Referendumroute verlaat je zo snel mogelijk, door linksaf te slaan. Na 54 jaar verdwaasd ronddolen op het Gekozen Burgemeesterplein trekt u linksaf richting de Kakmadamkade en daar moet u wat spulletjes inleveren: uw geld bij de EU, uw organen bij Pia Dijkstra en uw democratische idealen bij de genderneutrale mevrouwmeneer van de shredder. Na 100 meter slaat u linksaf richting het Pedantjepad (koffie staat klaar bij het Penthouse) en via de GroenLinks-2.0.-Gracht en de Frans van Drimmelensingel komt u op de Stoep van Sigrid. En dan linksaf op de Laan van Nul Zetels. Daar komt dus de brug ter ere van Frans van Mierlo.

Oh. OM doet onderzoek naar 'gebruik geweld' door Marco Kroon in Afghanistan 2007

Jongerenwerker en sociaal-pedagogisch hulpverlener Marco Kroon, vanaf 2005 in dienst bij oud-PvdA'er Robin de Bood's Streetcornerwork, wordt door het OM onderzocht wegens een het gebruik van geweld in Afghanistan '07. De Bood stelt in een schriftelijk commentaar op de kwestie: "Kroon is destijds aangenomen om de fijngevoelige wijze waarop hij wanhopige ouders geleidelijk in kon laten zien waar, en hoe, de disciplinering van hun kinderen tekort schoot. Altijd zonder te oordelen en met een uitgestoken hand. Ook de manier waarop hij contact legde en onderhield met de jeugd in kwestie, maakt een diepe indruk op ons. Het gebruik van .50 Browning M2's, mortiergranaten, lasergeleide precisiebombardementen en het in dodelijk geweld opleiden van geallieerde stammen valt volstrekt buiten Streetcornerwork's beleidsnota, en wij nemen hier dan ook in de sterkst mogelijk bewoordingen afstand van. Het dienstverband met Kroon is tot nader order stopgezet."

D66: "Oranjes hoeven geen belasting te betalen"

Prinsjesdag 2017. Kajsa Ollongren, Freule Bilderberg thoe DeepState66 en destijds nog eenvoudig schepen te Amsterdam aanschouwt samen met Prinses Beatrix de glazen koets langs de route van de rijtour. Koud drie maanden later - is Ollongren vice-premier en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ALARMBEL, ORANJE ZWAAILICHT) in Rutte III. En dan leest de nutteloze k*tburger in dit land opeens dit dinsdag avond daluur nieuwsch op de Staatszender NOS: Regeringspartij D66 vindt het niet meer nodig dat koning Willem-Alexander, zijn vrouw en moeder inkomstenbelasting gaan betalen. Flashback video naar 2015, toen ene A. Pechtold, destijds principieel D66-leider en toen nog keurig bij moeder de vrouw thuis ipv solo op een appartementje, ongemeen fel uithaalde naar dat zooitje hermelijnen taxpoetontduikers in 's lands paleizen en landgoederen. Ze zeggen wel eens dat macht corrumpeert. Een waarheid als een peerd.

ZEG HET ZE, ALEXANDER

De fundamentele fout van de D66 donorwet

donorhart.jpeg OK, vanmiddag hadden we even een boos (wat wel weer leidde tot een hilarische tsunami aan huilwoeste D66'ers met moeilijke brillen, stijve bloesjes en een bekrompen groepsmoraal van graniet), maar inmiddels zijn we gekalmeerd en gaan we toch ff terug komen op die absurde donorwet van de voorleesmoeder van Doodeng66. Vandaag nam de Tweede Kamer met 75 tegen 74 hoofdelijke stemmen de Wet actieve donorregistratie van Pia Dijkstra aan, maar dat lukte alleen omdat Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren treinvertraging had en niet kon stemmen. Hij had tegen willen stemmen en is er "zeer ongelukkig" mee. Logisch, want er is iets fundamenteel fout aan de donorwet van D66.

Het poepsimpele principe van orgaandonatie is dat het te allen tijde een vrije keuze moet zijn om je organen af te (willen) staan. Nu zeggen voorstanders van de wet: 'Ja maar je kan toch nee zeggen?' Dat klopt, maar dat is niet het punt. Dat dwingt je namelijk tot actie, als je dat wilt doen. In de oude situatie hoefde je juist niets te doen als je geen donor wil zijn. En dat is vanuit de perspectieven van zelfbeschikking en fysieke integriteit (beiden grondwettelijk beschreven in Nederland) de enige wenselijke situatie. Met Pia Dijkstra's wet zorgt D66 er echter voor dat iedereen als donor geboren wordt, omdat de staat zo beschikt heeft. Dan is er al een stukje van je fysieke integriteit afgenomen voordat je überhaupt zelfbewustzijn hebt, laat staan dat je afgewogen keuzes kunt maken. Bovendien word je nu gedwongen om over iets na te denken waar je wellicht nooit mee bezig wil zijn. Je mag mensen uiteraard uitdagen om ergens over na te denken. Ook als overheid, bijvoorbeeld door reclames en campagnes voor donorschap, want een gebrek aan donoren is een probleem. Maar je zou burgers nooit moeten dwingen om dat te doen, noch om een keuze te maken.

Stel dat je besluit dat je geen donor wil zijn. Dan moet je zelfbeschikking toepassen om het donorschap ongedaan te maken. Daarin schuilt het volgende probleem. in de oude situatie kreeg je een soort maatschappelijke kudo achter je naam als je vrijwillig voor het orgaandonorschap koos. Niemand die je er toe dwong, maar áls je het deed, dan deed je toch iets nobels, goed voor een streepje sociaal respect. Wie het niet deed, kon daar uiteraard ook vragen over of kritiek op krijgen, maar werd ook niet meteen een sociale paria.

Per vandaag is de situatie potentieel (maar via comments en social media ook al meetbaar) omgekeerd: plots kun je een onmens zijn dat niet deugt wanneer je bewust opteert voor 'nee' omdat je vindt dat het jouw lijf is en jijzelf bepaalt wat daar wel en vooral niet mee mag gebeuren. "Maar straks zeker wel vooraan willen staan als je zelf een nieuwe nier nodig hebt?", en varianten daarop, zijn veelgehoorde commentaren en die leggen een moralistische druk op de nee-zegger, vooral omdat ze veel bijval krijgen. Zo wordt de vrije keus om nee te zeggen dus alsnog onder druk gezet: ondanks de de wettelijke ruimte om 'nee' te zeggen, is het volgens velen ineens moreel problematisch als je dat ook daadwerkelijk doet. Zelfbeschikking op basis van een groepsmoraal die wordt ontketend door een invasieve overheid die een keuze afdwingt, is dat nog échte zelfbeschikking?

Twijfelachtig. Want velen, met vrome D66'ers voorop, ontlenen nu ineens een moreel gewicht aan de nieuwe donorwet om tegen anderen te zeggen dat orgaandonatie een soort burgerplicht is. Dat is een zorgelijke vorm van morele groepsdruk, die het recht op zelfbeschikking onder druk zet. Het is een beetje vergelijkbaar met de stiltecoupéstickers, waar treurwilgende nordicwalk-types altijd met één priemende vinger op wijzen terwijl ze hun andere wijsvinger voor de lippen van hun verheven harses houden om pratende of bellende medereizigers het zwijgen mee op te leggen. Alleen gaat het ditmaal niet om het morele gelijk dat aan huisregeltjes in een trein wordt ontleend, maar om wat er met de inhoud van zijn meest persoonlijke bezit - het lichaam - moet gebeuren. Het gaat om de fysieke integriteit van een vrije burger in een vrij land.

Een vrije burger die per vandaag dus te maken heeft met een overheid die je organen komt collectiviseren, tenzij je daar bezwaar tegen aantekent. Maar een overheid zou alleen mogen vragen, nooit mogen eisen. De burger kan vervolgens ja zeggen, maar zou geen nee hoeven moeten zeggen. Helaas. Fysieke integriteit is per vandaag een grondrecht waar D66 geen respect meer voor heeft, en in het kielzog van die respectloosheid volgen dan als vanzelf de hooligans van de verheven moraal, die met verwijten van egoïsme en onmenselijkheid publiekelijk voor jou komen invullen wat je persoonlijke beweegredenen zijn om géén donor te willen worden.

"Een overheid die naast belastingheffing en wetshandhaving ook meent actief aanspraak te mogen maken op de inhoud van een menselijk lichaam ‘voor het grotere goed’, is een autoritaire macht waarvan de geschiedenis ons leert dat die met grote vrezen gevreesd moet worden", zo citeren we een verstandige vrouw. En zo is het. Fysieke integriteit is het grootste goed. Het is een bizarre waarneming, in een tijd waarin iedere man die scheef naar een vrouw kijkt als een halve aanrander wordt betiteld, en een ongevraagde hand op de kont al bijna als verkrachting geldt, dat het proactief en van Rijkswege gecoördineerd leeghalen van een heel lichaam ineens tot nationale norm wordt verheven. Een individueel lichaam zou, in één zin samengevat, te allen tijde 'mine to give away, not yours to take' moeten zijn. D66 gooit dat principe overboord, omdat Pia Dijkstra van mening is dat zij het beste weet wat goed is voor iedereen.

Verzetten tegen de groepsmoraal van D66 en jezelf alvast uitschrijven als donor doe je zo. Om donor te blijven, hoef je dus niks meer te doen. Je wordt het vanzelf - tenzij de Eerste Kamer alsnog tegen de wet stemt. Wat overigens goed mogelijk is en waarbij vooral Artikel 11 Grondwet, over de onaantastbaarheid van het lichaam, best mag worden meegewogen. Want in het D66-systeem kan de overheid niet langer aantonen of iemand bewust of onbewust donor is. Hebben donorburgers bewust de 'ja' laten staan, of hebben ze nooit geweten dat het ook in 'nee' kon worden omgezet, of de moeite daarvoor gedaan? In dat geval kon het wel eens in strijd zijn met het individuele recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dus zonder dat er vanuit staatswege een op voorhand geselecteerde keuze wordt gemaakt.

Eén ding is wel duidelijk geworden vandaag: uit het corpus van D66 zijn steeds minder kroonjuwelen om te recyclen.

D66 maakt staatsbezit van organen alle burgers

donorhart.jpeg D66-voorleesmoeder Pia Dijkstra heeft haar zin, na jaren van donordrammen. De wet op de orgaandonatie wordt aangepast naar een "actief donorregistratiesysteem". Dat is enge newspeak voor "D66 regelt nationalisering van alle organen door de overheid". Als de wet van kracht wordt, is iedere Nederlander automatisch orgaandonor, tenzij je actief aangeeft dat je dat niet wilt. Pia Dijkstra maakt zodoende een soort Rijkbiofarm van Nederland en het is doodziek. De gewetenloze orgaanoogsters van D66 weten donders goed dat een "Ja, tenzij'-systeem waarbij burgers zich actief moeten uitschrijven (in plaats van actief moeten aanmelden, zoals het hoort te gaan bij fysiek invasieve gewetenskwesties), zal leiden tot actief donorschap van mensen die niet op de hoogte zijn van de wet, de regels niet begrijpen of de oproepen niet lezen. Daar spelen ze moedwillig op in en het is goor. Belangrijker en veel kwalijker nog, is dat deze zogenaamde "liberale" partij, die zich nu ontpopt als de Dr. Mengele van de bemoeizuchtige betweterspartijen, voor elke burger in Nederland bepaalt dat zij hun lichaamsonderdelen moeten afstaan.

Begrijp ons niet verkeerd: het is van levensbelang om zo veel mogelijk orgaandonoren te hebben. Om de doodsimpele reden dat je er levens mee redt. Iedereen zou zich dan ook aangemoedigd moeten voelen om zich actief te registreren. MAARRR de beschikking over je meest waardevolle, meest persoonlijke en meest private bezittingen zou NIET middels een 'Ja, tenzij'-constructie door de overheid moeten worden bepaald. Organen zijn yours to give, not theirs to take. Stukje individuele zelfbeschikking die gekoesterd moet worden. Ook al kun je in het nieuwe systeem zelf kiezen om geen actieve donor te zijn, het is de wereld op zijn kop dat de overheid in eerste aanleg voor alle burgers bepaalt dat ze sowieso donor zijn. Geregistreerde donoren die zélf willen beslissen over hun lichaam, kunnen zich nu het beste gelijk uitschrijven uit het donorregister. Voordat hun organen terecht komen in de bloederige handen van een D66'er, die er zojuist het recht op zelfbeschikking - en daarmee het laatste greintje liberalisme - in hun partij mee hebben gewurgd. Fuck you, D66. Fuck you for real.
Stemming: Hoofdelijke stemming. 74 tegen, 75 voor. NOS-mevrouw in tranen. Eerste Kamer kan de wet nog blokkeren.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.