achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@IND

Van der Burg lekker bezig; IND zoekt fraude met verblijfsvergunningen voor Marokkanen niet uit

Turkse kapper die schijnhuwelijken regelt ook niet

Mensen praten altijd wel over Dilan Yesilgöz en zo, maar die Eric van der Burg is ook geen lieverdje hoor. Klokkenluidershorror in de courant vandaag. Turks-Nederlandse IND’ster dient klacht in over Marokkaans-Nederlandse IND’er die mogelijk Marokkanen voortrekt. Haar Marokkaans-Nederlandse manager zegt dat ze de zaak beter stil kan houden. "En dat ze elkaar als Turken en Marokkanen in Nederland moeten helpen, omdat ze 'hetzelfde' zijn." Klokkenluider II stuit op vervalste rapporten, facturen en een opscheppende Turkse kapper die schijnhuwelijken regelt. Ook die ambtenaar komt in de problemen. Klagen bij de Integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid helpt ook niet en nu zitten ze ziek thuis. Enige goede nieuws is dat 'een bijzonder vertrouwenspersoon' de top van het ministerie nu heeft geadviseerd de meldingen alsnog te onderzoeken en het duo rechtsbescherming te bieden. Maar dat komt alleen omdat vandaag op de voorpagina staat: "De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen."

Bouw AZC Schagen-Oost toch nog niet begonnen

Bijzonder Provinciaal Landschap, maar dan van dichtbij

Werd vorige week nog daadkrachtig aangekondigd dat de bouw van de CNO (nooit crisisnoodopvang zeggen) in gemeente Schagen deze maandag zou beginnen. Empirisch onderzoek ter plekke (vanmiddag 15:30 uur) heeft aangetoond dat er helemaal niks aan het gebeuren is op de beoogde opvangplek. Niks geen 7000 ton mengranulaat voor de asfaltplaat van 10.000 m2, geen witte giga-tent, geen container met nieuwe Miele's, geen lantaarnpalen van zes meter en geen dieselaggregaten - zelfs geen rijplaten. Het Bijzonder Provinciaal Landschap lag er prachtig bijzonder provinciaal bij, en er wordt vooralsnog NIET GEBOUWD. Zou Aannemersbedrijf H. de Jonge de klus soms aangenomen hebben? Wordt Vervolgd.
Update: Aha. Er is eerst een KORT GEDING

IND weet niet hoeveel "nareizigers" nareizen

welja

Ze weten hoeveel tuintegels u in uw tuin hebt. Ze weten wat er in uw kliko zit. Ze weten hoeveel stroom u verbruikt, en wanneer u de kraan aandoet. Ze weten wat het energielabel van uw woning is. Ze weten wat u op de bank heeft staan. Ze weten wat u eet en of dat in de bonus is. Ze hebben uw medisch dossier. Ze hebben uw kenteken. Ze hebben ANPR-camera's om te kijken waar u rijdt. Ze weten of u een hond hebt. Ze controleren of u een dakkapel hebt en of de goothoogte wel de vereiste goothoogte heeft. Ze weten hoe vaak u vliegt, en waarheen. Ze gluren de godganse dag bij u naar binnen via "slimme meters". Maar hoeveel NAREIZIGERS er dit land binnenkomen, dat weten ze dan weer niet. Hiero kutburger, een blauwe envelop...
Na de break: iemand die het wel weet.

Asielinstroom van 2020 bedroeg ongeveer 20.000

Stomme lockdowns!

Week 52 - 400
Week 51 - 500
Week 50 - 500 (Harde Lockdown)
Week 49 - 600
Week 48 - 500
Week 47 - 400
Week 46 - 500
Week 45 - 500
Week 44 - 500 (Tijdelijke Verzwaring van de Gedeeltelijke Lockdown)
Week 43 - 500
Week 42 - FOETSIE (maar we gokken 500)
Week 41 - 500 (Gedeeltelijke Lockdown)
Week 40 - 500
Week 39 - 400
Week 38 - 400
Week 37 - 500
Week 36 - 500
Week 35 - 400
Week 34 - 400
Week 33 - 400
Week 32 - 500
Week 31 - 400
Week 30 - 400
Week 29 - 400
Week 28 - 400
Week 27 - 300
Week 26 - 300
Week 25 - 200
Week 24 - 200
Week 23 - 200
Week 22 - 200
Week 21 - 100
Week 20 - 100
Week 19 - 100
Week 18 - 100
Week 17 - 100
Week 16 - 100
Week 15 - 100
Week 14 - 100
Week 13 - 100
Week 12 - 100
Week 11 - 400 (Begin Intelligente Lockdown)
Week 10 - 500
Week 09 - 500
Week 08 - 500
Week 07 - 600
Week 06 - 500
Week 05 - 600
Week 04 - 600
Week 03 - 700
Week 02 - 600
Week 01 - 600
------------------- +
Totaal  -  20.000

How about nog een intelligente lockdown?

GeenStijl biedt onderduikadres aan Happy aan

Wat nou niet gay genoeg

Luister. Als de Nigeriaanse Happy volgens het IND "niet gay genoeg" is, dan roeren we graag nog een scheut roze door haar dossier. Bij dezen bieden we een plekje in onze stijlloze kelder aan Happy aan om onder te duiken en uitzetting door de geaardheidsbureaucraten van de IND te voorkomen. Echt, wat is dat toch met die fokking vvd? Geen IS-terugkeerder wordt een strobreed in de weg gelegd, ouwe fakirs mogen hun kindbruidjes blijven invliegen, tuigmigranten worden samen opgehokt maar nooit uitgezet, maar die ene vrouw die vanwege haar geaardheid met kokend water werd overgoten en daarna veel te lang veel te weinig hulp kreeg, wordt het land uit getrapt omdat ze "niet gay genoeg" zou zijn. Alsof je nog een keer kokend water over haar uitgiet. Wat ons betreft is Nederland haar wel wat verschuldigd, aangezien we Happy in een azc niet konden beschermen. Als we nou tegen iemand willen zeggen dat ze welkom is, welkom in ons land, dan is het wel iemand die haar eigen land ontvlucht is vanwege haar geaardheid, om vervolgens in het gastland alsnog door haar eigen landgenoten is mishandeld om haar geaardheid. App ons, Happy. We hebben een uitstekend onderduikadres.

IND: "Honderden Oegandezen veinsden homoseksualiteit voor verblijfsvergunning"

Welkom bij alweer een aflevering van Respect Voor Oeganda, waarin we respect hebben voor Oegandezen. Archiefbeeld IND-ondervraging onderstaand.

Afrikaanse homofobie, misschien wel het meest expliciete nalatenschap van blank Europees kolonialisme (bewijs). In Oeganda ligt er een wet op tafel die simpelweg de doodstraf voorschrijft voor homoseksuele handelingen. Logisch dus dat homoseksuele Oegandezen het land massaal ontvluchten, zelfs als ze helemaal niet homoseksueel zijn. "Honderden asielzoekers uit Oeganda kregen de afgelopen jaren onterecht verblijfspapieren verstrekt. Het merendeel lijkt niet meer te kunnen worden ingetrokken. (...) De asielzoekers veinsden homoseksualiteit volgens de IND, en kregen op die grond verblijfspapieren. (...) De afgelopen twee jaar was Nederland binnen Europa favoriet onder Oegandese asielzoekers. Ruim vierhonderd Oegandezen vroegen asiel aan."

Ja, dat kunnen we eigenlijk alleen maar respecteren. Al hangt onze mate van respect wel af van hoezeer de geclaimde homoseksualiteit werd getest. De IND keek nog eens goed naar zo'n tweehonderd aanvragen tussen 2014 en 2017. "De vluchtverhalen vertoonden vaak veel overeenkomsten, zowel de gebeurtenissen als de verhaallijnen. De fraude is vermoedelijk groter, omdat aanvragen voor 2014 en na 2017 niet zijn bekeken."

Homoseksueel zijn kun je leren, er zijn zelfs cursussen voor. "Het IND-aanmeldcentrum op Schiphol ontving meerdere anonieme brieven, die stelden dat op een cursus in Amsterdam Oegandese asielzoekers worden getraind zich als homoseksueel voor te doen. Ook legden Oegandezen bij de IND afgelopen jaren belastende verklaringen af over landgenoten die zich voor zouden doen als homoseksueel, maar dat niet zouden zijn."

Het terugdraaien van de verblijfsvergunning blijkt trouwens praktisch onmogelijk, dus dit is een bijzonder rendabel toneelstukje geweest voor de Oegandese diaspora. "De IND onderzocht de mogelijkheid om de verstrekte verblijfsvergunningen in te trekken. Dat blijkt bij het merendeel praktisch onmogelijk. In slechts een enkel geval is de verblijfsvergunning ingetrokken. Dit komt doordat de IND moet aantonen dat het verhaal verzonnen is en de asielzoeker zelf niet hoeft niet te bewijzen dat hij wél de waarheid sprak." Nogmaals, respect.

Maar nog even en asielzoekers gaan veinzen jong te zijn zeker.

"Uganda doesn't need aid", aldus de president na dreigementen beschaafde wereld

Cijfers: uitzetting ongewenste asielzoekers faalde 10.000 keer in vijf jaar

Een maankolonie als tussenstop naar een marskolonie: geen probleem. Een uitgeprocedeerde asielzoeker het land uitzetten: categorisch onmogelijk.

De afgelopen vijf jaar liep het maar liefst 10.000 keer mis met dezelfde groep waar de politie vorig jaar alleen al 4600 keer voor uitrukte en waarvan MinJus hun zware (zeden)misdrijven dan ook nog eens verdoezelde onder "overig". De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) verstrekte de Telegraaf nieuwe cijfers en gaf hiermee voor het eerst op deze manier inzicht in de zaak. Zowel de landen van herkomst als de asielzoekers zelf werken het uitzettingsproces vaak actief tegen.

Eerst die landen. Simpelweg geen antwoord op het verzoek tot erkenning en terugname: Afghanistan 1080 keer, Marokko 990 keer, Irak 720 keer en Iran 660 keer. Wat hebben die landen verder toch gemeen we kunnen de vinger er even niet op leggen. De meeste glasharde weigeringen kwamen uit Algerije (160), Ivoorkust (80) en Ghana (70). Volgens de DT&V komt dit door interne politieke druk en omdat die migranten "geld" overmaken naar familie aan het thuisfront. "De dienst weigert landen aan te wijzen die aantoonbaar dwarsliggen, omdat dat voor nog meer tegenwerking kan zorgen," maar de cijfers laten weinig te raden over. Gelukkig hebben we het VN-migratiepact hè!

En dan natuurlijk de aspirant-Europeanen zelf, maar de DT&V houdt niet bij hoevaak een uitzetting aantoonbaar door de migrant zelf spaak loopt. "Het is niet geheel duidelijk wat er met ongewenste vreemdelingen gebeurt die niet kunnen worden uitgezet. Soms lukt het bij een nieuwe poging wel, maar soms verdwijnen ze hier in de illegaliteit. Zo zijn er vorig jaar alleen al 790 vreemdelingen zonder toezicht uit vreemdelingendetentie vertrokken."

IND keert miljoen+ euro uit aan migranten wegens trage procedures. Bootmocro's bedankt!

En dan nu eerst, een minuut van bezinning. Kijk eens om u heen, er staat vast iemand naast u, een mens net als u. Loop even rustig naar hem of haar toe en pak langzaam beide handen. Kijk hem of haar recht in de ogen aan, adem even langzaam en volledig in vanuit uw buik, en zeg het hen: 'Ik ben dankbaar voor de mensenrechten die wij hier hebben, we hebben het maar getroffen.' En dan nu het nieuws. "De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft asielzoekers het afgelopen jaar meer dan een miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald omdat ze niet tijdig kon beslissen over verblijfsaanvragen. Dit zegt de IND tegen de Volkskrant. Het bedrag zal waarschijnlijk verviervoudigen, want duizenden claims moeten nog worden bekeken." Het werkt als volgt. Als de beslistermijn van zes maanden wordt overschreden kunnen asieladvocaten namens hun clienten een 'ingebrekestelling' indienen. Als de IND ook daar weer niet binnen twee weken op reageert, treedt een dwangsom in werking van 20 euro per dag, met na 42 dagen een maximum van 1.260 euro. "Dit jaar werd tot 1 oktober, de laatste meetdatum, 1.036.438 euro uitgekeerd aan asielzoekers op basis van 1.080 afgehandelde ingebrekestellingen. Over 3.610 ingebrekestellingen moet nog een beslissing worden genomen. Het bedrag zal dus nog flink oplopen." Mooi hè, zelfs de onderstaande Marokkaanse en Algerijnse dagjesmensen die hier écht alleen maar komen om het populisme in de kaart te spelen krijgen een extraatje in de schoen, en dat terwijl hun vooraf kansloze aanvragen de wachttijd mede veroorzaken. "Onderbezetting is de voornaamste reden voor de achterstand. In het piekjaar 2015, met een grote instroom van asielzoekers vanuit Syrië, is nieuw personeel aangenomen. Na de stagnatie van die instroom is de organisatie weer afgeslankt. Daarbij is geen rekening gehouden met de vele gezinsherenigingsverzoeken die vervolgens zijn ingediend noch met de verhoogde instroom van ‘veiligelanders’ (asielzoekers die geen kans op asiel maken, maar wel recht hebben op een procedure)." Gelukkig wordt de westerse beschaving naar verluidt gerevitaliseerd.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.