achtergrond

Geenstijl

GeenStijl-stemsteun: Wat zijn de asielplannen?

Een handig overzichtje

De komende verkiezingen gaan over heel veel, maar omdat het afgelopen kabinet struikelde over de asielkwestie, de instroomcijfers recordhoogtes bereiken en Ter Apel wederom op maximale capaciteit zit, leggen wij even een vergrootglas op de asielplannen van de vijf grootste partijen in de peilingen (en een loepje op de rest). Die staan vol met nietszeggende inkoppertjes als "overlast aanpakken", "procedures versnellen" en "internationale samenwerking", maar wat willen ze nu echt aan de huidige situatie veranderen?

Vvd

De vvd liet het kabinet klappen op de asielcrisis, dus het zal u niet verbazen dat ze een uitgebreid migratie-hoofdstuk in hun programma hebben staan. De maatregelen variëren van het invoeren van een tweestatusstelsel tot het verlenen van asielvergunningen voor onbepaalde tijd waardoor alle vergunningen iedere drie jaar getoetst dienen te worden. Verder pleit de vvd voor het versoberen van de opvang voor kansarme asielzoekers en het IND moet minder snel het voordeel van de twijfel toepassen. Oh ja, illegaal verblijf moet strafbaar worden. Op internationaal gebied wordt er gesproken over opvang in de regio, strengere controle van de buitengrenzen en een hervorming van het Europese asielbeleid. Een lange lijst, maar wel allemaal afkomstig van de partij die de asielcrisis de afgelopen jaren enorm uit de klauwen liet lopen en ondanks hun grote mond wat betreft migratie geen enkele grip kreeg op de instroom. Het vvd-verkiezingsprogramma zegt minder, minder, minder, maar de vvd-praktijk zegt meer, meer, meer.

NSC

NSC gooit alle migratie op een hoop en richt op een migratiesaldo van maximaal 50.000 per jaar. Dit betekent dat er maximaal 50.000 mensen meer naar Nederland komen dan vertrekken. "Dit aantal omvat dus zowel arbeids-, studie-, asiel- als gezinsmigratie." Wat er gaat gebeuren als er toch meer instromers zijn, vertelt Pieter niet. Hij houdt het slechts bij de vage term "aanvullende maatregelen". Een minister voor Migratiebeleid gaat de uitvoer regelen en op het gebied van asiel moet er een tweestatusstelsel komen. NSC is tegen de spreidingswet en pleit voor een flinke uitbreiding van de capaciteit het COA, zodat ook asielpieken kunnen worden opgevangen. Gezinshereniging moet er volgens de Omtzigtman enkel zijn voor het kerngezin. Een begin is er, maar cruciale details ontbreken nog.

GroenLinks-PvdA

Een compleet ander verhaal vinden we uiteraard bij GroenLinks-PvdA. Zij praten voornamelijk over meer veilige routes voor migratie, zodat gevaarlijke overtochten niet nodig zijn en het jaarlijks opnemen van "een grote groep kwetsbare vluchtelingen zoals LHBTQIA+-personen, mensenrechtenverdedigers, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van vervolging". De opvang gebeurt als aan GLPvdA ligt in kleinschaligere voorzieningen, eerlijk verspreid over het land, al krijgen LHBTQIA+vluchtelingen een apart asielzoekerscentrum. Gemeenten met aanmeldcentra krijgen een aparte status onder de politiewet om te zorgen voor voldoende politiecapaciteit en de financiering van de opvang moet zich meer richten op de lange termijn. Uiteraard wordt er naar Europa gewezen voor dealtjes met herkomstlanden, al moet de Tunesiëdeal wel van tafel. De partij rept niet over aantallen of het indammen van de toestroom, maar zet vooral in op het verbeteren van de opvang en versnellen van de integratie. Asiel is het op één na laatste onderwerp van het verkiezingsprogramma en heeft duidelijk geen hoge prioriteit bij de linkse tweeling.

PVV

Het andere uiterste vindt u uiteraard bij de PVV die het verkiezingsprogramma juist opent met het asielbeleid. De maatregelen zijn zoals verwacht weinig subtiel. Wilders pleit voor het invoeren van een asielstop en opvang van alle vluchtelingen in de regio. Illegalen in Nederland moeten worden vast- of uitgezet. Ook criminele statushouders en statushouders die op vakantie in land van herkomst gaan raken hun verblijfsvergunning kwijt en krijgen een enkeltje terug. Op Europees gebied wil de PVV een opt-out op EU-regelgeving rond asiel en migratie en wordt het VN-Vluchtelingen-verdrag opgezegd. Aan onze grenzen komen weer streng kijkende bewakers te staan en er komt een verbod op een dubbele nationaliteit. Oh ja, die dwangwet komt er wat de PVV betreft ook niet, maar dat u natuurlijk al geraden. Het is een ambitieus plan, maar wel eentje die zonder absolute meerderheid moeilijk te realiseren valt. Ook het verlaten van Europese verdragen gaat de nodige problemen opleveren, maar we kunnen Geertje in ieder geval niet beschuldigen van onduidelijkheid over zijn plannen.

BBB

BBB wil een asielquotum van 15.000 asielzoekers en dan alleen vluchtelingen opvangen die asiel aanvragen vanwege vervolging om politieke en religieuze redenen. De IND moet minder snel verblijfsstatussen uitgeven, de opvang moet beter verspreid worden over het land en nieuwkomers moeten vooral geen voorrang krijgen op huizen. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar hun eigen land en als landen daar niet aan meewerken moeten daar financiële consequenties aan hangen. Het liefst ziet BBB de asielstroom lopen via Europese aanmeldcentra in de regio, zodat vluchtelingen überhaupt de trip niet hoeven te maken voordat de procedure is afgerond. Vooral het invoeren van een asielquotum is hier ambitieus, vanwege de consequentie die BBB hangt aan meer instroom. "Alle asielzoekers die hoger dan dit quotum in ons land willen komen, kopen we af bij de Europese Unie onder de nieuwe migratiedeal." Leuk bedacht, maar krijg het er maar eens doorheen in Europa.

De rest

Om het overzichtelijk te houden gooien we de rest van de partijen even op een hoopje. U mag zelf een oordeel vormen over de uitvoerbaarheid. D66 spreekt niet over quota, maar wil wel meer aanmeldcentra, meer werk- en leermogelijkheden voor asielzoekers, meer geld voor Bed, Bad, Broodvoorzieningen en Europese afspraken met landen over terugkeer van uitgeprocedeerde gevallen. FvD slaat de andere kant uit en wil een naturalisatie- en asielstop van ten minste tien jaar (al mogen Julian Assange en Edward Snowden wel komen), het promoten van remigratie en de invoering van een GreenCard naar Amerikaans model. Het CDA gaat voor het twee-status-stelsel en asielvergunningen worden tijdelijk met na vijf jaar de mogelijkheid om een permanente vergunning aan te vragen. De rem gaat op de instroom door de invoering van de Europese buitengrensprocedure en de partij zet meer in op integratie. De Dierenvrienden focussen zich vooral in regio-opvang en willen verder investeren in de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. Dit via een evenredige verdeling over gemeenten. Verder moeten we vooral niet zoveel consumeren, zodat oorlogen eindigen. De SP maakt weinig woorden vuil aan asiel. De asielopvang moet "snel onder controle" worden gebracht. Iedereen die mag blijven moet integreren en mensen die misbruik maken van de asielprocedure moeten het land uit. Daadwerkelijke maatregelen blijven uit. Volt wil een open EU, waar plaats is voor vluchtelingen en dat moet uiteraard via Europa worden geregeld middels een Europese spreidingswet. De Dublin-verordening gaat in de prullenbak en vluchtelingen kunnen zelf kiezen in welk land ze asiel aanvragen. Dat kan niet fout gaan... DENK wil meer geld voor de opvang en een betere verdeling van asielzoekers in Europa. Overlastgevers verliezen hun verblijfsvergunning. Gezinshereniging blijft altijd mogelijk, er komt een generaal kinderpardon en uitzonderingen voor schrijnende gevallen worden de norm. De ChristenUnie wil vooral gastvrij blijven en stelt migratie door uitnodigen geïnspireerd door het Canadees model voor. Ze willen geen quota voor asielmigratie en geen beperking van gezinshereniging. De geünificeerde christenen willen wel meer spreiding over de gemeenten, maar geen tweestatusstelsel. Een geloofsstap strenger komen we uit bij de SGP en die wil een asielquotum "met een streefcijfer met bovengrens", al wordt geen getal genoemd. Verder willen de mannenbroeders een Europese opt-out voor lidstaten op het asieldomein, een definitieve streep door de dwangsomregeling en meer werkmogelijkheden voor asielzoekers. Bij JA21 willen ze ondertussen een asielstop, de terugkeer van grensbewaking, de dwangwet in de prullenbak en een asielbeleid naar Deens model. Verder wordt illegaliteit strafbaar en gaan we illegalen uitzetten. Ook BVNL ****wil een asielstop en deelt eveneens de standpunten over illegaliteit. Verder speelt de partij met het idee van asielopvang in partnerlanden zoals Rwanda. En als dat achter de rug is, kan het COA worden opgeheven, omdat de organisatie niet langer nodig is. BIJ1 peilt blijkbaar ook nog op een zetel, dus daar sluiten we mee af. We beginnen meteen goed, want "grenzen zijn een koloniaal litteken". Verder zijn alle vluchtelingen welkom, willen ze via de EU meer toegankelijke en veilige vluchtroutes, wordt de Dienst Terugkeer en Vertrek opgeheven en komt er een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde mensen die zich in Nederland bevinden.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.