Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten — Bauke Geersing

Interview: Arthur van Amerongen

Bauke Geersing is mijn favoriete ijzervreter. Nadat hij afstudeerde aan de KMA in Breda en aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Groningen, werd hij directeur van de NOS en zat hij samen met Wim Kok (Geersing was ruim 30 jaar vooraanstaand lid van de PvdA) in de Raad van Commissarissen van de KLM. Hij schreef diverse boeken over Raymond Westerling en de Nederlandse krijgsmacht tijdens de dekolonisatie van Nederlands Indië. 

Geersing is bijna tachtig, maar zit geen moment stil. Hij is coördinator van het Onafhankelijk Onderzoekgenootschap AURORE en als een ware luis in de pels vecht hij tegen woke, fopwetenschappers en het NOS Journaal. 

Geersing: Ik ben geboren in Roden in Drenthe. Na elf jaar verhuisde ik naar Groningen en op mijn achttiende ging ik studeren op de KMA in Breda, van 1962 tot 1966. Daar heb ik de carnavalesque kant van het leven ontdekt. Op de KMA had ik fantastische leermeesters, zoals Karel van het Reve. Voor sommigen ging de KMA door voor een rechts bolwerk maar dat is apekool. We kregen college van professoren en hoogleraren van “de andere kant”. Links dus. Ik kreeg college in de polemologie, vergelijkend staatsrecht en sociologie. Sociologie kregen we van Jacques van Doorn, die later columnist werd van NRC Handelsblad,  HP/De Tijd en Trouw. Professor Schoonbrood leerde ons normaal denken. Ik heb uitgerekend op de KMA kritisch leren denken, en een luis in de pels te zijn. 

Ik lees en herlees het verzameld werk van Karel van het Reve nog elke avond voor het slapen gaan. Hij gaf college over het hedendaags communisme. In het eerste uur mochten wij hem aanvallen en verdedigde hij het communisme, in het tweede uur waren de rollen omgedraaid en moesten wij het communisme verdedigen. Toen dacht ik meteen: wat een mooie kerel is dit. Fantastisch. Hij heeft mijn denken bevorderd.  Het corpsleven op de KMA bloeide fantastisch. De tradities van het cadettencorps waren de "feuttijd" (de ontgroening), de pa-zeun relatie en het jaarlijkse cadettenbal, het Assaut. Ik vroeg me toen wel eens af of ik wel beroepsofficier wilde blijven en ben na het afronden van de KMA, tijdens mijn vier jaar praktische diensttijd, rechten gaan studeren in Groningen. In 1970 ben ik lid geworden van de PvdA. Ik was bij het beroemde debat tussen Wiegel en Den Uyl in Groningen, waarbij Den Uyl door Wiegel werd uitgemaakt voor Sinterklaas. Wiegel wees naar Den Uyl en zei: Sinterklaas bestaat en daar zit hij. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd na het vertrek van Wouter Bos. Job Cohen was mijn jaargenoot in Groningen. Yes we Cohen vond ik wel een aardige leus. Ik heb Job nog goedbedoelde adviezen gegeven toen hij het roer overnam, ik kwam immers uit de media. Je moet een adviseur nemen,  zei ik, de beeldvorming is wezenlijk, inhoud is meegenomen. Het was aan dovemansoren gericht. De neergang van de PvdA is ingezet met Cohen. De PvdA is verworden tot een marginale elitepartij. 

DE NOS 

Ik ben tien jaar directeur geweest van de NOS en werkte ook voor de European Broadcasting Company. Nederland heeft een heel typisch omroepsysteem. Bij elke kabinetsformatie moesten we dat weer verdedigen. Ik leerde zo wel de essentie van de publieke omroep kennen. De Europese Commissie haalde destijds het in zijn hoofd om de omroepbijdrage af te schaffen. Dat vond men niet-gerechtvaardigde staatssteun. Toen hebben we samen met vooral de Duitse publieke omroep en de Belgen ervoor gezorgd om de omroepclausule aan het Europees Verdrag te koppelen: de Public Broadcasting Clause. Daarmee werd de publieke omroep gered van een volkomen doorgeslagen Europese Commissie. Het is best wel treurig dat ik toentertijd zo hard gevochten heb voor de Publieke Omroep, die nu zo achteruit hobbelt. Het Journaal was in mijn tijd prima, met Peter Brusse als hoofdredacteur en later Ed van Westerloo. Beiden waren kritisch ten aanzien van alles en iedereen. Juist in deze tijd van nogal wat crises in Nederland is het van groot belang dat de omroepen en het vlaggenschip van de informatie, het NOS-Journaal, worden getoetst aan de Journalistieke Code en de juiste journalistieke koers varen en dat de tv-journalistiek zo evenwichtig en zo volledig mogelijk verslag doet over ook de andere kant van het gelijk. De concentratie van zoveel negatieve aandacht op een beginnende kleine omroep als Ongehoord Nederland,  met zeer beperkte zendtijd en weinig ervaring, die als uitgangspunt heeft om de ongehoorde Nederlanders aan het woord te laten, is in dit verband grotesk. 

Het NOS-Journaal bericht stelselmatig, structureel, doelbewust onevenwichtig over een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken: stikstof, klimaat, energie, immigratie, slavernijgeschiedenis en de dekolonisatiegeschiedenis, zo bleek mij na tien maanden kritisch volgen. 

De NOS blijkt de opvatting te zijn toegedaan dat er sprake is van een klimaatcrisis, geeft vooral klimaatalarmisten en aanhangers van pseudowetenschap een ruim podium en cancelt andere, kritische, op onderzoek gebaseerde opvattingen in haar programma’s. De NOS kiest bij de geschiedenis van de slavernij en de dekolonisatie van Nederlands-Indië voor de opvattingen van activistische historici.  Zij cancelt de opvattingen van geschiedschrijvers die de principes van wetenschappelijke integriteit volgen. Woke heeft vaste voet gekregen binnen de NPO en ondermijnt het dwarse, kritische denken. Begin dit jaar  bevorderde een BNN/VARA-uitzending illegaal gedrag door uit te leggen hoe je woonruimte kunt kraken. Geen onderzoek van de Ombudsman. De Ombudsman zet haar microscoop niet op deze omroepen. Het is de omgekeerde wereld dat vanuit de NPO het dwarse denken wordt aangevallen. De publieke omroep is er om een vrijhaven te zijn voor dwarsdenken. Door dat te willen uitbannen, legt men de bijl aan de wortel van het eigen bestaansrecht. Dat gebeurt tegenwoordig ook met de beschrijving van onze geschiedenis. Historische gebeurtenissen worden uit hun context gehaald en beoordeeld volgens hedendaagse morele/politieke opvattingen.

In zijn afscheidscollege beweerde prof. dr. Frank van Vree (UvA) dat het toepassen van deze ideologische opvatting de geschiedeniswetenschap zelfs vooruit helpt, omdat deze politieke opvatting de huidige tijdsgeest volgt die schreeuwt om boetedoening over slavernijverleden en kolonialisme. Althans, als je de mainstream media mag geloven. Slavernij was een periode in de geschiedenis van de mensheid. Honderden jaren lang was slavernij een ‘normaal’ verschijnsel. Slaven bestonden in alle kleuren. In Afrika was het big business waar zwarte slavenhouders hun zwarte medemensen verzamelden  en verkochten. De moslimoverheersers hielden er witte slaven op na. Het beeld in onze huidige westerse wereld dat slavernij een situatie was van witte slavenhouders en zwarte slaven klopt niet met de historische context. De verkondigers van deze opvatting zijn de flagellanten, vaak historici,  van onze tijd. Feiten doen er niet toe, het gaat erom dat er een aansprekend beeld wordt gecreëerd. En dan komen de boetedoening, de zelfkastijding en excuses om de hoek. Gemeentebesturen van Amsterdam. Rotterdam en Utrecht bieden hun excuses aan voor deze geschiedenis. Die besturen hebben er part noch deel aan gehad. Maar misleid door de hedendaagse flagellanten trappen ze in de val. Zelfs bankiers doen eraan mee. Liggen hier commerciële motieven aan ten grondslag? Krijgt een ‘correcte bank’ meer klanten? Zelfs onze Centrale bankier doet eraan mee in zijn jaarverslag. Een ander domein is het kolonialisme. Kolonialisme is van alle tijden. Er is een periode in de geschiedenis geweest dat West-Europese landen koloniën hadden. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Nederland waren koloniale machten. Net als slavernij is kolonialisme niet meer van deze tijd. Hoewel China en Rusland daar geheel anders over denken. In de geopolitiek is het dus nog steeds een factor.

Geersing: In Nederland is sprake van een stikstof-, klimaat-, milieu- en energiebeleid dat is gebaseerd op radicale ideologieën en pseudowetenschap. Politieke groeperingen die dit beleid steunen, roepen dat Nederland daarin koploper moet zijn en dat voorbeeld zal dan in de wereld worden gevolgd. Wat een arrogantie en zelfoverschatting. 

Het is Gramsci all the way. Lees zijn Alle mensen zijn intellectuelen er maar op na.  De lagere school, het voortgezet onderwijs, de universiteit, de cultuursector, de media en de politiek worden stelselmatig gepenetreerd met de dogma’s van woke. Het is de lange mars door de instituties. Lenin riep dat je de leugen zo vaak moet herhalen tot mensen denken dat het de waarheid is. Feitelijk werpt dat beleid van radicale ideologieën en pseudowetenschap Nederland terug en komt op termijn onze welvaartsstaat in gevaar. Daarenboven veel media-aandacht voor morele en moralistische kwesties. Het slachtofferdenken is tamelijk dominant. Allerlei commerciële organisaties zijn opgericht om daarop in te spelen en er een verdienmodel op te baseren. 

In Frankrijk, waar ik woon, keert het tij. Recentelijk publiceerde Jacques Attali Le monde, modes d’emploi. Attali was onder president Mitterand speciaal adviseur, stichter van vier belangrijke instituten, daaronder ‘Positive Planet’. Hij is filosoof, publicist en schrijver van tientallen boeken. Een bijzondere man die geen blad voor de mond neemt. Hij vindt dat Europa economisch en politiek in verval raakt. We kampen met grote problemen als klimaatverandering, migratie, veiligheid, toenemende industriële concurrentie van China en Amerika, een verdampend internationaal regelsysteem, het ontbreken van een machtscentrum dat een dergelijk regelsysteem bewaakt, een wereld waarin ieder voor zich bezig is. Europa, dat de concurrentieregels tot ideologie heeft gemaakt en zichzelf daarmee verzwakt. Hij roept Europa op wakker te worden, een echte Europese industrie op te zetten en met spoed een Europese Defensie-unie te maken om zelf onze verworvenheden te kunnen beschermen en de afhankelijkheid van Amerika te beëindigen. Visionaire leiders zijn nodig. Volgens hem hebben we die nu niet, we hebben managers die niet vooruit kijken. 

Een andere Franse denker die geen blad voor de mond neemt,  is de filosoof prof. dr. Jean-Francois Braunstein. Hij schreef het boek La Religion Woke. Daarin waarschuwt hij voor de grote gevaren van deze op de universiteit bedachte ‘religie’.  Hij wijst op twee valse beloften ervan. In de eerste plaats dat we ons zouden kunnen bevrijden van ons lichaam en we zelf ons geslacht zouden kunnen kiezen, op gevoel. Deze mythe wordt verkocht als de ultieme vrijheid van het individu. Braunstein schrijft dat deze speculatieve ‘filosofie’ beweert dat de door de natuur gestelde grenzen van het menselijk bestaan kunnen worden doorbroken. In de tweede plaats de door deze religie beleden kennisleer. Zij ontkent de mogelijkheid van het verwerven van objectieve kennis. Alles is subjectief, er bestaat slechts multiperspectiviteit, d.w.z. veel meningen, die alle hun waarde hebben. Braunstein waarschuwt voor de grote gevaren van deze religie die volgens hem leidt tot een ongelofelijke wetenschappelijke en technische teruggang. Zijn advies is een minimum aan moed opbrengen en je verzetten tegen deze, wat hij noemt ‘propositions aberrante ou abjectes’ en eenvoudig ‘nee’ zeggen. Op die manier kunnen we de verworvenheden van de Westerse beschaving opnieuw ontdekken en bevestigen.

Trouw, fout na de oorlog

Er waren tijden in Nederland dat sprake was van het respecteren van andere meningen, zeker als die zorgvuldig waren onderbouwd, dat een kwaliteitskrant het van belang vond te schrijven voor het lezend publiek en niet louter voor hen die dezelfde mening koesteren als de redactie van de krant, dat zo’n krant het vanzelfsprekend vond om te reageren als een lezer een reactie stuurde op een hoofdredactioneel commentaar. Diezelfde woke-religie ontkent de kennisleer die onze beschaving zo ver heeft vooruitgeholpen, objectiviteit en feiten zouden niet bestaan, Trouw lijkt daartegen geen stelling te nemen in zijn kolommen. 

Ze gaan alleen maar met de dogma’s mee. Trouw is een moralistisch dagblad, dat op tamelijk eenzijdige wijze verslag doet van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, die verdraaiing en vervalsing van een deel van onze geschiedenis actief steunt, meedoet met het klimaatalarmisme, terwijl zonneklaar is dat pseudowetenschap deze angstpsychose op de been houdt, actief inspeelt op het slachtoffer-denken in Nederland, geen korte metten maakt met de woke-religie terwijl die haaks staat op de christelijke verworvenheden en zelfs de basiselementen van de schepping van man en vrouw - in termen van Trouw -  loochent. In Trouw van zaterdag 12 augustus jl. ging Gert Oostindie tekeer tegen Raymond Westerling en noemde hem een oorlogsmisdadiger. Oostindie is momenteel emeritus hoogleraar en heeft zich jarenlang beziggehouden met de slavernijgeschiedenis in vooral het Caraïbisch gebied. Toen het instituut, het KITLV, al een keer was getroffen door een bezuiniging van overheidswege, bezon hij zich, zoals een goede directeur betaamt, op een beleid om zijn instituut overeind te houden. Het doen van nieuw onderzoek dat wordt gefinancierd door de overheid is dan een goed middel. 

In 2011 wees de rechtbank in Den Haag een vonnis waarin de Nederlandse staat werd veroordeeld voor onrechtmatig gedrag. Dat ging over excessief geweld van Nederlandse militairen bij de Javaanse kampong Rawagedeh. Oostindie werd door zijn medewerker Schulte Nordholt daarop geattendeerd, die zei hem dat dit vonnis een unieke kans was om een groot onderzoek naar excessief geweld van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië gedurende de dekolonisatieperiode 1945 – 1950 in te stellen. De instituten NIOD en NIMH werden daarbij ook betrokken, met z’n drieën sta je sterker dan alleen. Er werd een onderzoeksopzet ingediend. Het kabinet wees het onderzoek, gefocust op het beweerde extreme geweld van de Nederlandse militairen, als te eenzijdig af.  Dat was natuurlijk een tegenvaller. Goede raad was duur. Maar Oostindie ging niet bij de pakken neerzitten. Het idee was om publicaties te produceren waarin het voortdurend ging over de ernst van dat excessieve geweld. Ook boeken en interviews hierover zouden het goed doen. In 2016 kwam het boek van een zekere Rémy Limpach uit, dat het beeld opriep dat de Nederlandse militairen voortdurend kampongs in brand staken en dat deden op bevel van generaal Spoor. Het boek werd daarom De brandende kampongs van Generaal Spoor genoemd. De opzet lukte. Met veel media-aandacht werd de politiek onder druk gezet en Oostindie wist PvdA-minister Bert Koenders zover te krijgen dat die in het kabinet pleitte voor een groot onderzoek. 

Het kabinet schreef in december 2016 een brief waarin de onderzoeksopzet stond, het moest een breed, objectief onderzoek worden waarin gelijkelijk aandacht werd besteed aan alle partijen  die in die dekolonisatieperiode actief waren. De focus mocht niet eenzijdig gericht zijn op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen.

Oostindie heeft als onderdeel van de leiding van dat onderzoek, in strijd met die brief de focus wel gezet op dat beweerde excessieve geweld, daaraan meegewerkt. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat Rutte IV tot twee keer toe de resultaten van dat onderzoek heeft omarmd. Ook de meerderheid van de Tweede Kamer ging ermee akkoord. Zo is in Nederland onderzoeks- en wetenschapsfraude politiek ‘afgezegend’.  

Professor Cleveringa, beroemd en gerespecteerd door zijn houding tegen de Duitsers, wordt door Oostindie weggezet als een rechtse houwdegen omdat hij toen niet zo dacht over de groep Soekarno en Hatta zoals Oostindie nu. Indië-veteranen en het Veteranen Platform die er anders over denken dan hij, worden radicaal-rechts genoemd. Dat onderbouwt hij verder niet, het volstaat als hij het opmerkt. Dan is het zo. Hij gaat de discussie met historici met andere opvattingen stelselmatig uit de weg.

In het programma Nieuwsuur van woensdag 9 augustus 2023 belasterde Oostindie kapitein Raymond Westerling en beledigde hij de dochter van Westerling. Hij somde vijf punten over Westerling op die alle vijf faliekant onjuist zijn. Natuurlijk was Westerling volgens Oostindie een oorlogsmisdader volgens huidige opvattingen. Daarbij begaat hij als historicus een doodzonde, door een dergelijk anachronisme te gebruiken. Je mag nooit een historische situatie beoordelen naar destijds niet bestaande inzichten en niet geldende regels, toch doet Oostindie dat. Oostindie ontving mijn boek over Westerling, de laatste wetenschappelijke analyse van diens optreden op Zuid-Celebes (december 1946 – maart 1947). In de synthesestudie van het dekolonisatieonderzoek noemt hij dat boek een in neokoloniale kaders gevatte poging tot eerherstel zonder bewijs van een zelf verklaarde zaakwaarnemer.  Maar zo omgaan met een collega-onderzoeker en met bronnen is toch ongehoord.  Zeker dit soort aantijgingen tref je structureel vooral aan in totalitaire staten waarbij een tegenstander onschadelijk moet worden gemaakt…  Inhoudelijk is hier sprake van wetenschapsfraude. Dat doet Oostindie echter stelselmatig en structureel. 

De man formuleert mythes over de dekolonisatie van Nederlands – Indië 1945 – 1950  en brengt ze als unieke inzichten die nu eindelijk eens de historische werkelijkheid op tafel brengt. Als je hem daarmee confronteert reageert hij niet. 

Geersings feiten over Raymond Westerling

Voor zijn optreden op Sumatra werd Westerling voorgedragen voor de hoge militaire dapperheidsonderscheiding De Bronzen Leeuw. Zijn optreden op Zuid-Celebes (december 1946 – maart 1947) is door drie onderzoekscommissies nauwkeurig onderzocht. Daaruit blijkt het volgende: Het optreden van Westerling was gezien de noodsituatie - de Staat van Oorlog en Beleg was afgekondigd – geboden om aan de uit Java, door de groep Soekarno & Hatte geregisseerde rode-witte terreur een eind te maken. Het optreden van Westerling was evenwichtig en beheerst, zijn methode werd aangeduid als een plechtige methode die diepe indruk op de bevolking maakte, Westerling werd een betrouwbaar en uitstekend commandant genoemd. In de Excessennota (1969) werd Westerling van blaam gezuiverd.

Voor zijn optreden tot 1948 in Nederland – Indië  werd Westerling voorgedragen voor de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding, De Militaire Willemsorde. Deze onderscheiding werd niet uitgereikt omdat het kabinet Drees de repercussies van de groep Soekarno en Hatta vreesde. Deze angst wordt dan geformuleerd als ‘vanwege politieke motieven’, een dergelijke formulering  is typerend voor politici die zich ergens aan willen onttrekken.

De context waarin Westerling moest opereren was die van de ‘rood-witte-terreur’ die vanuit Java werd geregisseerd en erop gericht was om de in gang zijnde oprichting van een zelfstandige deelstaat Oost-Indonesië te blokkeren. Terwijl de groep Soekarno & Hatta tijdens de onderhandelingen over het Linggadjati-akkoord voorstander van een federatie was. In politieke termen heet dat 'dubbelspel spelen’.

Deze terreur was verantwoordelijk voor meer dan 2.000 geweldsaanslagen en meer dan 2.000 slachtoffers, lokale bevolking en Nederlanders, die op wrede wijze werden vermoord.

Westerling handelde in opdracht van de hoogste politieke en militaire leiding, zijn militaire operaties waren gebaseerd op een operatieplan dat de goedkeuring had van de regionale militaire commandant, kolonel De Vries. Op basis van het mandaat dat generaal Spoor had verleend aan kolonel De Vries werd Westerling gemandateerd tot het uitoefenen van het standrecht. Dat was destijds een gebruikelijke maatregel in (contra)guerrilla-acties  en juridisch niet verboden.  Door de hoogste justitiële autoriteit werden de acties van Westerling bestempeld als ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’.

Toen Westerling op 3 maart 1947 vertrok van Zuid-Celebes nam de lokale bevolking, die massaal was opgekomen, feestelijk afscheid van hem. Mohammed Sajid, die namens de lokale bevolking Westerling toesprak zei: ‘Wij bewonderen u als soldaat en wij houden van u als vriend. Wij zullen u nooit vergeten! Onze kinderen zullen uw daden aan hun kinderen doorvertellen, opdat ons nageslacht zich de topi merah, de rode baret herinneren zullen.’ 

Tegen alle historisch vaststaande feiten in, blijven activistische historici en slaafs volgende politici  en media, Raymond Westerling belasteren. Als deze, door de groep Soekarno en Hatta d.m.v. leugenachtige propaganda, al in 1947 gecreëerde mythe,  wegvalt, zijn politici, media en activistische historici hun zondebok respectievelijk ultieme iconische beeld van extreem geweld kwijt. Dan blijkt hun verraad aan deze geschiedenis. Dus blijven ze deze historische leugen met alle macht verdedigen. 

Geersing tenslotte: Ik heb veel geleerd van de dystopische roman 1984 van George Orwell. Die schreef: ’Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd waarheid’. Dat is wat er in Nederland gebeurt. 

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk en interessante man.

Dandruff | 03-09-23 | 10:01

Geweldig stuk!

intrigant | 03-09-23 | 09:39

Ik vermoed dat Bauke Geersing nu ook op de radar van de AIVD als staatsgevaarlijke rechtsrabiate fascistoïde extremist staat.
Wel jammer dat hij
- PvdA lid is geweest;
- het nog steeds over de witte man heeft, en
- dat hij er pas na 10 maanden intensief speurwerk achter kwam dat het NOS- journaal niet deugt.
Voor de rest een goed, aan het eind wat langdraderig verhaal.

Kwakjeszalver | 03-09-23 | 09:34

De heer Witte de With, wonende aan de De Withlaan te Witstad, is aangehouden voor het discrimineren van mensen met een witte huid. Zijn advocaat laat echter weten dat mensen met een witte huid erg zeldzaam zijn. De meesten zijn in de winter roze getint, en in de zomer euhhh...

Nivelleermarionet | 03-09-23 | 09:16

Een interview zonder 1 vraag te stellen.

Rattus | 03-09-23 | 09:13

Goeiemorgen, stamgasten.

Wat me vanochtend weer opviel in mijn newsfeed. Dit stukje van een columnschrijver: www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/a...

In het artikel doet columnist Malini Witlox net alsof engelstalig personeel iets nieuws is! Dat nog niet normaal is maar wel steeds normaler wordt.

Dat is niet waar! In de beleving van Malini is het iets bijzonders en niet normaal, maar zijn beleving is zeker niet representatief voor de grote steden.Zeker in de grote steden is Engelstalig al sinds de jaren 80-90 een normaal fenomeen! Restaurants, winkels, hotels, productie en de bouwsector, enzovoort.

Uit eigen ervaring weet ik dat Malini's column een op huidskleur gebaseerd onjuist beeld schept van de arbeidssector.
Al sinds mijn 20er jaren had ik bij iedere werkkring 1 of meerdere collega's van kleur en vaak spraken die geen Nederlands, dus spraken we Engels. En dat vond iedereen normaal en gewoon. En nog steeds en in toenemende mate!

Maar Malini doet anti-blank racistisch leugenachtig net of dat nooit bestaan heeft en wekt de suggestie van "Oh oh, wat zijn die NLers" racistisch.

Wat me opviel waren de woorden "Can I help you?" Die had ik toch eerder... En jawel! Kijk eens aan! Het ruik naar plagiaat.

2018 !!
'Good afternoon, can I help you?' www.ad.nl/den-haag/good-afternoon-can...

En nog een waarin we "Can I help you" tegenkomen.

Uit 2019  nos.nl/artikel/2297855-can-i-help-you...

Nog een artikel dat over hetzelfde gaat, een jaar geleden:

2022  Nederlandse arbeidsmarkt ‘verengelst’ en wordt tweetalig
www.personeelsnet.nl/bericht/nederlan...

Ziet u? Malini doet alsof hij nieuws brengt, maar het is oud nieuws en ook nog eens gejat! Plagiaat dus.

Inmiddels lopen alle deug-media er mee weg, wordt het druk gekopieerd en gaat het stukje plagiaat viral.

Als je kijkt naar andere columns van hem dan zie je dat hij dit vaker graag doet; stukjes schrijven over blanke mensen. Het schept het beeld dat Malini alle blanke mensen racisten vind. Niet omdat ze iets hebben gedaan, maar alleen omdat ze blank zijn. Iets dat niet minder racistisch is dan iemand van kleur "lui" vinden, alleen omdat hij/Zij toevallig zwart is!

2023. Twee op de vijf bedrijven lijken bij sollicitatie te kiezen voor witte man www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/537...

Ook hier weer de focus op vermeend racisme bij blanken. 2 op de 5 betekent dat 3 op de 5 niet kiest voor een blanke man, maar een vrouw, een gehandicapte of iemand van kleur. Dus: 3 op de 5 discrimineert blanke mannen! Maar nee, Malini legt de focus op de minderheid (2 op de 5) die een voorkeur voor blanke mannen heeft.

Zelf had ik liever onderzoek gezien naar de meerderheid (3 op de 5) die liever geen blanke mannen aanneemt en een andere voorkeur heeft.

In mijn stad (010) zie ik dat ook veel om mij heen. Er is bijna geen enkele moslim-ondernemer of -winkel te vinden waar je een etnisch NLs persoon ziet werken, of iemand van kleur met dreads bijvoorbeeld, of een Chinees. Dat soort ondernemingen neemt alleen hun "eigen" mensen aan. Toko's of fast food zaken waar je Surinaams of Javaans eten kan kopen? Een Chinese supermarkt of restaurant? Een Turkse supermarkt. Of een autobedrijf met een Turkse of Marokkaanse eigenaar? De bouwsector. Overal hetzelfde verhaal. Die mensen nemen alleen eigen volk aan.

"Ga eens een keer onderzoek doen naar anti-blank racisme en uitsluiting van etnische NLers op de arbeidsmarkt!", zou ik willen zeggen.

De deug-dwang onder onderzoekers is zó groot, dat niemand dat durft te onderzoeken. En al was dat wel zo, dan gaat Malini Witlox op basis van racistische motieven er geen column over schrijven. Er bestaan mensen die écht geloven dat alléén blanken racisten zijn en anderen discrimineren.

Wat viel u op aan de nieuwsfeed vandaag?

gaffelbaard | 03-09-23 | 08:49 | 8

Lulkoek. Sinds een lopendebandmedewerker wordt aangeduid met Production Engineer en een bedrijfsleider als CEO trek je dat taalgebruik zelf naar binnen.

Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:26

Dat zijn goede observaties. Hoog gehalte 'is wel zo'.

Otto Normal | 03-09-23 | 09:32

Het niet-bestaande "institutioneel racisme" is een van de vele grote leugens van deze tijd.

Er zijn nooit concrete voorbeelden; nooit individueel aanwijsbare daders en slachtoffers; nooit meetbare schades; nooit onafhankelijke getuigen; etc. Het is vage blabla die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, en alleen maar tot rampen kan leiden.
De door Hitler bedachte critical race theorie is nergens op gebaseerd, maar linksreligieuze dogma's zoals een blank racisme-gen en raciale erfzonden maken de weg vrij voor concentratiekampen en killing fields.

Dandruff | 03-09-23 | 10:00
▼ 5 antwoorden verborgen

Uitsluiten, kent u dat woord ?

In een toespraak in Zwolle heeft D66-lijsttrekker Rob Jetten uitgehaald naar coalitiepartner VVD. Volgens Jetten dreigt de nieuwe VVD-leider Dilan Yesilgöz ’terug te glijden naar polarisatie door de deur voor Wilders op een kier te zetten’. „Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen”, aldus Jetten.
www.telegraaf.nl/nieuws/1487053876/d6...

Cornelis12 | 03-09-23 | 08:49 | 6

Stront is het eindproduct van kots, als de kots niet uitgekotst wordt

Yor_Kok | 03-09-23 | 09:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Is al bekend wanneer de houten palen doorgezaagd gaan worden?

Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:20

@Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:20: en wie dat werk dan gaan verzetten?

intrigant | 03-09-23 | 09:45

En in de ochtendspits.

wimaa | 03-09-23 | 09:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Het evenement Burning Man in de Black Rock Desert in Nevada vindt plaats in een grote modderpoel. Het is er niet heet en droog maar koud en er wordt nog meer regen verwacht. Ik heb voor u even het aantal malen 'klimaat' en 'opwarming' geteld in dit artikel op de NOS; exact nul keer.
nos.nl/artikel/2488971-tienduizenden-...

goedverstaander | 03-09-23 | 08:42 | 5

De meeste problemen lossen zichzelf op. Dus wordt Burning Man nu ook van naam veranderd?

Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:19

@Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:19: blubber man?

P-unit | 03-09-23 | 09:25

@Jos Tiebent | 03-09-23 | 09:19: Dustin Hofman schijnt gepolst te zijn.
imdb.com/title/tt0095953/

goedverstaander | 03-09-23 | 09:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Gert Oostindie gaat uitzoeken hoeveel de Oranjes verdient hebben aan kolonialisme en slavernij
We gaan denk ik nog veel plezier beleven aan die man

Rene strijland260746 | 03-09-23 | 08:35

Slaughter on 10th Avenue, door velen uitgevoerd maar ik vind dit een van de mooiste, van Mick Ronson. Lekker voor de zondagmorgen ook.
www.youtube.com/watch?v=LR1EAFQVUL8

Mr_Natural | 03-09-23 | 08:26

De camera is ook bijna 80

Joffri | 03-09-23 | 08:24

De Canadese bosbranden van deze zomer zijn ‘buitenproportioneel’, zegt de hoogleraar die al 25 jaar bosbranden onderzoekt
www.nrc.nl/nieuws/2023/09/01/de-canad...
Bosbranden lijken nu zo vaak voor te komen dat ze bijdragen aan de opwarming. De cijfers uit Canada zijn zorgwekkend: „De uitstoot was deze zomer tien keer zo hoog als de gemiddelde uitstoot van branden in Canada.”

cugel | 03-09-23 | 08:03 | 15

@cugel | 03-09-23 | 09:02:
Je eerste reactie bestaat wel uit een aantal drogredeneringen hoor.
Maar kennelijk is Musk met Tesla begonnen nadat GM gestopt was met het produceren van EV’s (de EV 1) omdat de een nieuwe californische wet vereiste dat autoproducenten alleen hun auto’s mochten verkopen als die ook een uitstootvrij model zouden hebben.
timesofindia.indiatimes.com/auto/misc...
Een andere reden is de duurzaamheid die inherent is aan EV’s volgens Musk.
Windmolens en zonnepanelen verschijnen overal om energie op te wekken omdat de idee bestaat dat uitstoot van co2 de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering, wat op de eerste plaats maar zeer de vraag is -de serieuze klimaatwetenschap is het er over eens dat het waarschijnlijk van invloed is, maar die is waarschijnlijk niet enorm. Op de tweede plaats is het maar zeer de vraag hoe problematisch de klimaatverandering is. Het IPCC vind alarmisme in ieder geval niet nodig maar denken wel dat het verstandig is om er rekening mee te houden in beleidskeuzes. En dat is waar het ontspoort in de politieke arena.
En omdat kernenergie een taboe is en de politiek wil scoren (hoi Frans, hoi Diederik) wakkeren ze alarmisme aan om duur onpopulair politiek beleid door te drukken en wordt het landschap steeds meer gedomineerd door windmolens, verschijnen er windparken op zee (ten koste van vissers) en worden stroken groen bedekt met ‘groene’ zonnepanelen.
De vraag is dus, is dat allemaal nodig, is klimaatverandering wel zo problematisch. Als dat namelijk niet zo is, dan is dat beleid van Frans en Diederik en de coalities Rutte nogal onzinnig en een geld verspilling.
Kortom, ik ontken klimaatverandering niet, ik wijs er alleen op dat het waarschijnlijk helemaal niet zo rampzalig is.

Ik heb het artikel gelezen, zie mijn eerste reactie. Vandaar dat mij ook opval, dat het artikel de suggestie van kritische berichtgeving wekt.
Maar over duidelijk is de opvatting van het NRC klimaatverandering een probleem is dat gestopt moet worden en dat is ook in dit artikel de onderliggende boodschap.

ratelaar | 03-09-23 | 09:39

@cugel | 03-09-23 | 09:02: Dus jij denkt dat er zonnepanelen en windmolens staan vanwege klimaatverandering?

Dat klopt natuurlijk niet. Het is slechts een alternatieve bron voor fossiele brandstoffen.

Het is géén bewijs voor klimaatverandering.

Papa Jones | 03-09-23 | 09:58
▼ 12 antwoorden verborgen

Wat een prachtige serie is 'Europese patriotten' toch! En dat schrijf ik zonder een spoor van cynisme.

poepaanmijngaatsie | 03-09-23 | 07:58

Phil Collins - Sussudio
https://www.youtube.com/watch?v=r0qBaBb1Y-U

Phil Collins - Two Hearts
https://www.youtube.com/watch?v=SidxJz94Svs

Phil Collins - Something Happened On The Way To Heaven
https://www.youtube.com/watch?v=CKrGj73OsAY&t=66s

Phil Collins - You Can't Hurry Love
https://www.youtube.com/watch?v=C9IwBJYTwQ0

Hevvlan Demuru | 03-09-23 | 07:27

Fijne zondag, BC. Het is je weer gelukt om een verloren schat te vinden.

MickeyGouda | 03-09-23 | 07:55

Misschien heb ik hele stomme humor, maar voor mij is dit geweldig.
Clayton Bigsby, the World’s Only Black White Supremacist - Chappelle’s Show.
www.youtube.com/watch?v=BLNDqxrUUwQ
Dit kan echt gewoon 2 kanten op ;D

Bad - Casey | 03-09-23 | 06:13

Ja! Die man is een fenomeen..

Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 06:05

Column van Rosanne Hertzberger; een nuchtere kijk op het oplossen van het 'klimaatprobleem':

'De wereld staat in de fik maar in Nederland stellen we het blussen nog even uit'
archive.today/5mYyL

CLoVis | 03-09-23 | 05:55 | 7

Ze ziet ook in dat de Raad van State dit hele land kapot maakt en naar de knoppen helpt.

Wattman | 03-09-23 | 07:44

De titel is een kwoot uit het artikel maar dekt niet de inhoud. Dat gaat over het bestuurlijk onvermogen en de incompetentie van de Nederlandse staat.

Montgomery Burns | 03-09-23 | 07:49

@Montgomery Burns | 03-09-23 | 07:49:

Deze zou beter zijn: "Een heleboel knopjes waar zij aan kunnen draaien zijn kapot of in handen gegeven van rechters, Brussel of de wetenschap."

Wattman | 03-09-23 | 07:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Soms heb ik dit.
Komt er plots een nummer in mijn kleine brein....... opborrelen.
Wie kent dit nummer nog ?!
Polle Eduard - Ik Wil Jou.
www.youtube.com/watch?v=BuIUK7FpAeM

Bad - Casey | 03-09-23 | 05:47

Maar voor die Trump fans, nog even deze kleine reminder, dat hij beloofde in een tweede termijn uit de NAVO te willen stappen. Quote:

"Both Trump’s former national security adviser John Bolton and former defense secretary Mark Esper say that Trump was planning to pull out of NATO in a second term.

Make no mistake about it: if Trump gets back to the WH, he’ll try to pull the US out of the most powerful military alliance in history, fulfilling one of Putin’s main goals.

A vote for Trump is a vote for a weaker and more isolated America"

Hoezeer je Trump ook een leuke man vindt, dit zou zeer zeker in ons nadeel zijn, al was het maar omdat we dan aankijken tegen 5% Defensie uitgaven, of de acceptatie van een de facto Russische overheersing cq permanente dreiging.

Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 05:42 | 7

Amerikanen zijn het zat de rekening te moeten blijven betalen voor onze veiligheid. We zijn te beroerd om minimaal 2 procent te besteden aan defensie want de USA is er toch? Ondertussen hebben we (vooral D66) permanent kritiek op de USA en vinden ze een Trump een idioot omdat hij ons wijst op onze tekortkomingen (geen fatsoenlijke defensie en afhankelijkheid van Russisch gas)....

Blonde Nel | 03-09-23 | 08:39

"John Bolton and former defense secretary Mark Esper say that..." Ik heb 't Trump niet horen zeggen, ook niet dat je chloor moet drinken tegen Covid.

Sneerpoets | 03-09-23 | 09:19

@BL,

Dus dat Nederland al 30 jaar defensie verwaarloost is uiteindelijk Trumps schuld?

Stel, we hebben met zijn tienen een eetclubje dat elke week vrij duur uit gaat eten. De ene week betaal jij, de week daarna zou ik betalen maar moet jij even voorschieten omdat ik mijn portemonnee kwijt ben. De week daarna zou Trump betalen, maar die zit even krap vanwege een proces. De week daarna zou Jetten betalen, maar die had al zijn geld al geïnvesteerd in magische bonen die stikstofdekens wurgen.

Lang verhaal kort; elke week moet jij het etentje voor 10 man betalen. Hoe lang blijf je dat volhouden? En als jij dan uit dat eetclubje stapt, is dat dan bewijs dat jij gierig bent en je verplichtingen ontloopt?

Trump heeft, net als Obama trouwens, meermaals bij de Europese partners aangedrongen op het voldoen aan de minimale NAVO-verplichtingen. Dat wilden we niet. Trump heeft ook herhaaldelijk gewaarschuwd voor de ambities van Poetin, en voor onze (met name Duitse) afhankelijkheid van Russisch gas. Hij werd weggelachen. Als wij onszelf niet willen verdedigen, waarom moeten de VS dat dan wel doen?

Vandaar wat ik jou al eerder schreef. Beoordeel mensen op wat ze doen of zeggen, en niet op NPO-aangestuurde blinde haat. Zelfs de grootste klootzak ter wereld kan af en toe gelijk hebben, zie hoe Biden Trumps politiek tegenover oa China voortzet. In de internationale politiek heb je meer aan realiteitszin dan aan religieuze haat.

Vraag je ook eens af wie er belang hebben bij de extreme polarisatie in het Westen. Die zo ver gaat dat bepaalde partijen meer moeite hebben met democratische, geweldloze islamcritici dan met hamas en Iran.

Dandruff | 03-09-23 | 09:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Laat boeren!

Hevvlan Demuru | 03-09-23 | 05:19 | 1

Hou ik van hé, kunt dit op 3 manieren interpreteren, maar ja...

Hevvlan Demuru | 03-09-23 | 06:26

Het boek "Deel nooit het verschil" kreeg er flink van langs in de panelen en dat vond ik jammer. Er staat m.i. veel nuttige informatie in maar het klopt wel dat het een typisch Amerikaanse achtergrond heeft: de adviezen worden vaak ook voor commercieel gebruik aangeprezen. Maar of je het boek gaat lezen en wat je er daarna mee doet, bepaal je helemaal zelf!

Ook volgde n.a.v. de 'boekbespreking' een psychiatrische analyse met aansluitend een diagnose die nogal hard aankwam. Wie zwijgt stemt toe en daarom wil ik daar nu toch op terugkomen.

Beste King-of-the-oneliner, mijn 'zelfgekozen ballingschap' waarnaar U verwees, was niet vrijwillig maar opgelegd. Hoewel ik geen directe ban kreeg, was mijn tekst verwijderd en niet zonder reden bleef er wel een reactie onder staan die neerkwam op 'rot nu maar op' terwijl de positieve reactie van Mickey, die niet eens tegen de huisregels inging, verdwenen was. De boodschap was duidelijk; geen permaban maar 'jouw mening wijkt te zeer af, dus trek nu je conclusies s.v.p.' Het onderwerp was de oorlog in Oekraïne. Op dat moment was niet mijn trots gekrenkt maar mijn geloof in de VVMU. Daarom koos ik voor een ander blog.
De roast van Rutte, enkele maanden later, was echter zo uitnodigend, dat ik medio maart besloot daarop te reageren en dat ben ik sindsdien ook mondjesmaat blijven doen. Met andere woorden, zo heel vaak reageer ik helemaal niet op artikelen op GeenStijl en 125 reacties per jaar is wel ongeveer mijn maximum. Ik log in als ik tijd heb én van mening ben dat ik iets heb toe te voegen aan een onderwerp of een van de reacties daarop. Het gaat me er niet om 'gezien' te worden. Dat past denk ik wél bij narcisten en die zullen daarom het liefst vele duizenden of zelfs tienduizenden reacties schrijven.
Boeken om 'jezelf te verbeteren' zijn geen keuze maar verplichte kost voor mij en ik lees ze (meestal) graag. Ik gebruik ze niet, zoals U denkt, om mijn mislukte karakter te repareren.
Ik eindigde eergisteren met een raadsel om nieuwsgierigheid op te wekken, zodat dit boek gelezen zou worden. Dat is overigens een bewezen techniek die werkt en geen uitvloeisel van een psychiatrische aandoening zoals de narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Volgens U ben ik "Bang om te verliezen en wil ik beter zijn dan een ander", "Me wapenen tegen de buitenwereld" en "Had ik een jeugd waarin ik verwend werd maar geen empathie kreeg". In uw eerste opmerking zit een kern van waarheid omdat dat ook van me verwacht wordt maar dat heeft te maken met wat ik DOE: papers schrijven over een onderzoek. Alleen als die allemaal voldoen aan de gestelde eisen, maak ik ook nog kans op een vast dienstverband. Het heeft dus niet te maken met wie ik BEN: een essentieel verschil!
Me wapenen tegen de buitenwereld herken ik absoluut niet. Ik omarm de buitenwereld, behalve toen ik in een bepaalde wijk van Utrecht woonde.
Verwend ben ik zeker; mijn ouders deden (en doen) alles voor ons viertjes en v.v. maar we werden ook echt opgevoed door henzelf (dat werd niet uitbesteed aan de kinderopvang) en we kregen van hen waardevolle levenslessen mee die altijd van pas zullen komen, zoals het schrijven van correct Nederlands. Dat u dat een vorm van narcisme noemt, is ongetwijfeld een totaal nieuwe manier van kijken naar een voldoende voor Nederlands willen halen op de middelbare school! Juist Uw teksten vallen mij altijd in positieve zin op door de manier waarop U de Nederlandse taal hanteert. (Net als die van Milton en de échte one-liners van Mr-Natural, twee heuse taalvirtuozen. Ook Schoorsteenveger en Dandruff onderbouwen hun reacties altijd in perfect Nederlands)
Empathie met anderen heb ik, omdat ik zelf ook veel medegevoel heb ontvangen van alle gezinsleden in het warme 'nest' waaruit ik voortkom en daarom hebben we ook nu nog een zeer goede band met elkaar, hoewel we inmiddels allemaal zijn uitgevlogen.
BtB gebruik ik om af te sluiten en is een vorm van beleefdheid omdat ik daarmee wil aangeven dat ik niet meteen zal reageren op eventuele reacties maar soms pas na enkele dagen.
Tot slot wilde ik U vragen wat Uw mening over mij zo heeft doen omslaan? Daarbij verwijs ik naar Uw reacties in "Cursus Spaans in het stamcafé" en "Loeren naar de deur in het stamcafé".

LOUZ, U heeft volkomen gelijk dat een gemaakte glimlach heel lelijk is en daarom schreef ik ook dat ik tijdens het uitproberen van de lessen uit het boek, meteen merkte dat dát niet werkte. Alleen een oprechte glimlach wordt als glimlach herkend. Tijdens gijzelingsacties, het hoofdthema van het boek, zal er sowieso weinig te lachen vallen.

Baytep, het boek is geschreven door de meest succesvolle onderhandelaar van de FBI, die ingezet werd tijdens gijzelingsacties. Het spiegelen gebruikte hij om de gijzelnemers gerust te stellen. Het ging altijd om kwesties van leven en dood en hiermee bereikte hij zijn doel: gijzelnemers ertoe aanzetten om de gegijzelden vrij te laten.

Jee, wat heb ik spijt dat ik dit boek wilde aanprijzen en dat mijn taalgebruik zo averechts heeft uitgewerkt. De negatieve sluier die nu boven dit boek hangt, zal voor veel lezers hier reden zijn om het boek niet aan te schaffen, waardoor ook de unieke inkijk die dit boek geeft in hoe onderhandelingen met gijzelnemers verlopen, verborgen blijft.
De stelregels die het boek aanreikt kun je voor zoveel meer gebruiken dan alleen het typisch Angelsaksische doel 'simply the best, better than all the rest' willen zijn.

Kees, ook U vond het een k*tboek, maar Tina kan U toch nog wel bekoren hoop ik...?https://www.youtube.com/watch?v=TAIBL5fRh4c

En Mickey is er altijd op de momenten dat ze 'even nodig is'. Ik zie dat je (nog?) wakker bent! Dank voor je lieve woorden en steun eergisteren. Zonder het cement uit Gouda zijn de stenen muren van het stamcafé niet bestand tegen stormen (ook die in een glas water) en meer dan dat was het niet. Het moet wel rechtgezet worden want met een narcist valt niet (samen) te leven en zo'n aantijging laat ik niet over mijn kant gaan. Ik wens jou en BC nog een gezellige voortzetting toe!

Denker: www.youtube.com/watch?v=_s5-0cUCQOQ
Als ik me niet vergis, was Nino Rosso een veteraan die tegen Mussolini heeft gevochten. Een man met vele talenten dus. U strijdt in de panelen altijd voor Israël. Ik zal net als U, altijd en overal opkomen voor dat land, één van de dingen die wij delen.

BtB!

Angélica de Sancé | 03-09-23 | 05:14 | 10

Nederland verhard helaas in een rap tempo, Angélica. Daar ontsnappen we duidelijk ook in ons mooie stamcafé niet altijd aan. Als liefhebber van nuance zie ook ik deze ontwikkeling met lede ogen aan. Nu zijn het coronadebat en de oorlog Oekraïne bijvoorbeeld nog onderwerpen waar je verhitte discussies en emoties kunt verwachten, maar ik ben hoogst verbaasd als ik lees hoe er blijkbaar nog is gereageerd op die bewuste tegel van jouw hand. Vanuit psychologisch oogpunt zijn de technieken die je daarin beschrijft fascinerend. Zoals gezegd pas ik ze zelf instinctief al toe, juist om om te gaan met het persoonlijkheidstype dat King jou toedicht. Hiermee heb ik een groot deel van mijn leven moeten dealen, dus ik hoop dat King van mij wil aannemen dat jij de laatste bent die als zodanig kwalificeert. Dankjewel voor je lieve woorden en fijn dat je je niet uit het veld laat slaan.

MickeyGouda | 03-09-23 | 08:41

Hoi Angelica, ik heb je tegel gelezen. Hoewel geregeld ook met je oneens heb ik geen mening over de persoonlijkheid achter de uitgebreide tegels. Narcisme is absoluut niet wat in mij opkomt. Eigenlijk integendeel. Ik sloeg vooral aan op die gemaakte glimlach, en dat had ik ook gedaan als een andere reaguurder er iets over had geschreven. Heeft met mijn eigen allergieën en ervaringen te maken. Op zich jammer -voor jou- dat dit tussen een hoop negatieve reacties kwam te staan. Wees welkom hier, er zijn bovendien genoeg reaguurders die jou erg waarderen.

letopuwzaak | 03-09-23 | 09:02
▼ 7 antwoorden verborgen

MickeyGouda,
Lieve Mickey, ik heb jou gelezen.
Uit het oog maar niet vanuit mijn hart ben ik jou vergeten ;)
Voor jou.
Elvis Presley - If I Can Dream ( ongeëvenaard ).
www.youtube.com/watch?v=u-pP_dCenJA

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:47 | 3

Geen seconde heb ik recht tot klagen, BC, en ongeëvenaard is het juiste woord. LY. ;-)) Alvast welterusten voor straks.
Neil Diamond - Hello Again
youtu.be/ZnbMHkiIGwk?si=b6_R7IMG1BDLI...

MickeyGouda | 03-09-23 | 04:56

@MickeyGouda | 03-09-23 | 04:56,
Hmmm, jij roept mijn Moeder op.
Te mooi.

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:57

1 van zijn beste nummere, naar mijn menig dan.

salonsocialist | 03-09-23 | 07:49

Millionaire - Champagne
https://www.youtube.com/watch?v=Tj53oFZai1w

Hevvlan Demuru | 03-09-23 | 04:39

Ik word nagenoeg blind.
Dacht echt dat het een uur geleden 05.15 uur was.
Maar vooruit, nu ik hier toch zit.
Nogmaals..
www.youtube.com/watch?v=iT8G0n4P-Cw
The Wanderers

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:33

TheOne48 | 03-09-23 | 04:20,
Mag dit nummertje er ook bij ?!
Ella Fitzgerald - Summertime.
www.youtube.com/watch?v=u2bigf337aU
Slaap fijn vriend ;)

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:26

Trusten, TheOne. Wie in het hart van die ander zit, leeft voort. <3

MickeyGouda | 03-09-23 | 04:44

Volgende week zaterdag de Zuiderzee Klassieker. Ik plaats dit omdat ik er nog geen flikker aan gedaan heb, maar wel fijn meerijd. Meelijd heb ik wat minder aanleg voor.
Ik ben wel voor genetische manipulatie. Een oermens maken, waarom niet.
Sterk als een gorilla, de blik van een arend en zo geil als een Bonobo.
Geen taaislijmtoestanden meer of Collitis, en zelfs kanker. Hoewel ik geen geneesheer ben, ben ik slechts een dikke lul met iets meer dan drie bier. Soit.
Maar dat manipuleren mag niet van, ja waar eigenlijk niet van? Kerken staan leeg en pastoortjes worden er niet meer gemaakt. Behalve in Afrika. De bodemloze put. Iedereen in heel Afrika, al die zwarten weten hoe dat werkt. Behalve hier waar ze maar steeds geld blijven wegpompen naar Foetsjie. In zeker 50 jaar zijn er een veelvoud aan miljarden gestoken in Afrika. Je vraagt je af waar dat is gebleven.
Beter dat geld geïnvesteerd in eigen land niewaar? Monaco ad Noordzee hadden we kunnen zijn. Het rijkste land ter wereld, want een grote haven, de beste boeren en een joekel van een gasbel.
Maar die haven van Rotterdam krijgt grote concurrentie van de Chinezen, de boeren worden gesommeerd op te lazeren en de gasbel is leeg. Verkocht voor een krats en wij mogen de rotzooi in Groningen opruimen.
Rutte mag daar de komende tijd niet komen.
Mark mag ook niet met de Zuiderzee Klassieker meedoen. Vanwege alle zorg die hij heeft weggebonjourd.
www.zuiderzeeklassieker.nl/fundraiser...

Oprisp | 03-09-23 | 04:11 | 8

@Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 05:54: Mja. D.w.z. Het Dunning Kruger effect, in de praktijk aan het werk. Een vrij lage intelligentie, onderwijl zichzelf hoogbegaafd achtend, en daarnaast de plank volledig misslaand - Dom, een erg slechte mensenkennis en een grote mond of agressief zodra men iets hoort of leest wat niet bij de eigen visie of het eigen denkbeeld past. Slechte politici zijn een probleem, zelfoverschatting afmomstig van idioten die in werkelijkheid geen leidende positie innemen, eveneens. De laatsten hebben tegenwoordig ook toegang tot internet maar doorgronden de werking van de maatschappij niet, dat via dit effect o.a. veranderd in een online schreeuw fabriek (Een voorbeeldje: ".. Samenzwering!").

Nederlandop1 | 03-09-23 | 06:58

Nederlandop1, ‘n prachtige analyse, het lijkt mij dan ook merendeels autobiografisch.
Overigens, suggereer je nu dat je vindt dat GS een schreeuw fabriek vol samenzwering betreft?

Kom dan eens met bewijs.

Unsinkable-Sam | 03-09-23 | 07:19
▼ 5 antwoorden verborgen

RickyLaRue,
Heb jij inmiddels al met jouw bloedgenoot contact gezocht ?!
The Hollies - He Ain't Heavy, He's My Brother ( heeft Mickey ooit voor mij hier op GS gezet ).
www.youtube.com/watch?v=Jl5vi9ir49g

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:01 | 2

Dat fenomenale geheugen van jou, BC! Verder ben ook ik benieuwd naar Ricky's terugkoppeling.

MickeyGouda | 03-09-23 | 04:28

Nog niet.
Komt goed hoor.

RickyLaRue | 03-09-23 | 04:36

K1100,
Vind dit zo mooi, blijf ik ook mooi vinden.
Against All Odds ( James Woods heeft een iQ van over de 180, ja ik denk, ik zeg het even ;))).
www.youtube.com/watch?v=zeQazoWvr3s

Bad - Casey | 03-09-23 | 03:57 | 4

@Bad - Casey | 03-09-23 | 04:03:
Ja geweldig. Acteurtje hoor!

TheOne48 | 03-09-23 | 04:10

@TheOne48 | 03-09-23 | 04:10,
Enne, hij houdt van Trump, me too ;D

Bad - Casey | 03-09-23 | 04:23
▼ 1 antwoord verborgen

Aangezien we morgen (straks dus) vertrekken zoek ik maar even mijn bedje op. Tot toetsenbords.
Trusten en slaap lief.

K1100 | 03-09-23 | 03:43 | 1

Trust K.
Goeie reis. Hou je wifi op orde!

TheOne48 | 03-09-23 | 03:50
-weggejorist-
Bad - Casey | 03-09-23 | 03:43

@Bad - Casey | 03-09-23 | 03:43:
Joh daar ben ik mee getrouwd;-)

K1100 | 03-09-23 | 03:44

@K1100 | 03-09-23 | 03:44,
Hahahaha, succes .

Bad - Casey | 03-09-23 | 03:55
▼ 7 antwoorden verborgen

Goedemorgen allen,
Had van de week een film gezien, deed mij zo aan u ( Arthur ) denken.
Film heet, " Schneider vs. Bax ".
Ik moest dit gewoon even zeggen.
Best wel een leuke film, maar helaas, veelal weer een open einde....( wat de meeste Nederlandse en Belgische films dan weer hebben ).
Kastelein, zoals u weet, een rondje en een nummertje namens mij.
ABBA - Summer Night City ( als jochie helemaal gek op die blonde, nu op beiden ;))
www.youtube.com/watch?v=_d5dPYHi17k
Proost!

Bad - Casey | 03-09-23 | 03:15 | 5

@Bad - Casey | 03-09-23 | 03:30:
Dat kan ik haar niet aanrekenen. En het is hem niet gelukt toch.

K1100 | 03-09-23 | 03:34

@K1100 | 03-09-23 | 03:34,
Dus jij weet dit ook ?!
Daar kan zij idd geen zak aan doen.
Maar ze oogt wel sterk, kaaklijnen, brede schouders en groot.
Weleens de film, " The Boys from Brazil " gezien.
Echt een film die iedereen dient te zien.

Bad - Casey | 03-09-23 | 03:39

@Bad - Casey | 03-09-23 | 03:39:
Zeker drie keer gezien. Prachtfilm.

K1100 | 03-09-23 | 03:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Ricky, mocht ik gisteren je hebben gekrenkt of zoiets.
Dat was niet mijn bedoeling,excuses om bevooroordeelde conclusies te trekken uit een mij onbekende situatie.

Theodorik1 | 03-09-23 | 03:19

Fuck yeah

RickyLaRue | 03-09-23 | 03:04

4-5-6 In de competitie horen Twente ,ADO en Sparta te zijn.

Theodorik1 | 03-09-23 | 03:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Elke morgen word ik wakker met een liedje in mijn hoofd, nummers die ik me overdag niet eens herinner!

Vandaag was het dit nummer:

www.bing.com/videos/riverview/related...

The Drifters - Under the boardwalk

wilderst | 03-09-23 | 02:35 | 1

Leuk nummer, er zijn slechtere om mee wakker te worden.

K1100 | 03-09-23 | 02:39

@TheOne48 | 03-09-23 | 02:32:
Toch een van mijn favorieten. Bijna klaar, fietsen moeten er nog op en de inhoud van de koelkast die niet een half jaar goedblijft. Na wat subtiele opmerkingen wil mevrouw. K. nu misschien ook wel tot april wegblijven. Ja, geduld is een schone zaak en het weer in NL heeft ook meegewerkt:-)

K1100 | 03-09-23 | 02:37
▼ 1 antwoord verborgen

Chapeau voor de mooie muziek allesaam!

wilderst | 03-09-23 | 02:06 | 1

Kees heeft weer keuze genoeg.

RickyLaRue | 03-09-23 | 02:12

Mooi nummer!
Heb ik goede herinneringen aan...
Jaren ‘90 schat ik zo in.

Unsinkable-Sam | 03-09-23 | 06:00

Speciaal mooi deze

wilderst | 03-09-23 | 02:27

Lekkere samenvatting van de Brabantse derby tussen Waalwijk en Eindhoven.
www.youtube.com/watch?v=t5QOjOxeuy4
En dan te bedenken dat de twee sterkste spelers er niet bij waren.
Dit seizoen wordt iets bijzonders.

keestelpro | 03-09-23 | 01:12 | 5

@RickyLaRue | 03-09-23 | 01:22: Dat denk ik ook,maar het spel is wel verfrissend. Leeds-PSV ging ook goed, met een sublieme Nilis.

Theodorik1 | 03-09-23 | 01:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijft bemoedigend prachtig.

LD69 | 03-09-23 | 01:36

@wilderst | 03-09-23 | 01:42:
Tot nu toe nooit klachten. Vooral de wok-pit gaat super.
Maar die ouwe Etna was het schoolvoorbeeld van 'duurzaam'. In de 'oude' en goede betekenis. Heeft ruim een halve eeuw probleemloos zijn werk gedaan. En wie weet, in wiens keuken hij nu nog staat...

Peter Emile | 03-09-23 | 02:09

@Peter Emile | 03-09-23 | 02:09: Mooi man, daar pink ik een traantje voor weg!

Ik heb de Zankers ook even geknuffeld als dank voor hun dik 23 jaar.

En ik knipoog ook altijd terug naar m'n vaatwasser.

Ik ben zeer dankbaar voor het gemak dat ze verschaffen.

Maar als de wasmachine het begeeft, dan koop ik de alleroudste! Want ik wil wel dat de was met ruim water gewassen wordt, gatsie

wilderst | 03-09-23 | 02:25

Gefeliciteerd met de komst v.d. Bosch koelmachine, een aanwinst voor je keuken! Ik hoop dat je er jaaarenlang plezier van mag hebben, onderste deel is vries ga ik vanuit. Zelf heb ik de koelkast op ca. 1c staan i.v.m. houten huis, dus de omgevings temp. kan enorm variëren. Wil ook ‘n andere koelkast... Wat was jou reden om voor een Bosch te kiezen?

Unsinkable-Sam | 03-09-23 | 06:10
▼ 10 antwoorden verborgen

Socioloog J.A.A. van Doorn door Geersing genoemd als een van zijn favorieten op de KMA en ook bekend als NRC-columnist schreef bijvoorbeeld een stuk waar hij de CP van Janmaat vergeleek met de CPN van Bakker en de Groot. Het hele stuk staat in de bijgevoegde link en is een must-read maar hier een citaat eruit: "In de periode na de oorlog was de CPN een stalinistische partij. Dat wil zeggen: een partij die bij voldoende macht radicaal zou afrekenen met de parlementaire democratie, de rechtsstaat, de particuliere eigendom, de markteconomie, de godsdienst en wat er zoal verder in de afgelopen eeuwen aan vrijheden en verworvenheden in West-Europa waren gewonnen. Bovendien had deze CPN zich verbonden met de machthebbers in het Oostblok, dat wil zeggen met een totalitaire militaristische macht waartegen mede ons land zich bewapende. In die zin nam de CPN na de oorlog de plaats in die door het verdwijnen van de NSB was vrijgekomen: die van de potentiële landverraders. Daarentegen is de CP, voorzover mij bekend, nergens buiten de parlementaire orde. Wie de partij 'fascistisch' wenst te noemen, kan dat doen met verwijzing naar overeenkomsten terzake van vreemdelingenhaat, maar het is onzin te suggeren dat de CP behoort tot een internationale macht die Nederlands vrijheden bedreigt. Integendeel, de CP is ultra-nationaal." www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=...

GingerTed | 03-09-23 | 00:52 | 2

Dat heeft mij ook verbaast. Ik heb veel boeken gelezen van linkse denkers van vlak na ww2 tot aan zeg het vallen van de muur maar die blinde vlek die de denkers hadden voor de afschuwelijke misstanden in de voormalige Sovjet-Unie en het oostblok, de gruwelen die daar hebben plaatsgevonden, waren ze blind? Wilden ze het niet zien? Het was in 1924 al duidelijk dat het een misdaad tegen de mensheid was, die socialistische heilstaat. Wat doen mensen er toch lang over om hun dwalingen toe te geven.

Zapata10 | 03-09-23 | 01:03

@Zapata10 | 03-09-23 | 01:03:
Leestip: "The Iron curtain over America", John Beaty,1951, gratis te vinden op o.a. archive.org. Zoeken op "beaty iron curtain over america filetype:pdf" levert ook een aantal bruikbare links op. Zelfs books.google.com vermeldt dit boek overigens, maar discussie van de inhoud is verder onverstandig.

kindapaas | 03-09-23 | 02:41

Eind jaren 70 werkte ik als schlemiel in een staalfabriek. Daar was een ingenieur ir. die zijn werk niet meer kon doen omdat hij geestelijk dingen niet kon verwerken. Hij had namelijk onder Westerling gediend. En dus smeerde hij de machines. Ik zie hem nog zo lopen met zijn kar met potten vet en vetspuiten. Hij kon zomaar in redeloze woede uitbarsten of huilen zonder reden. Ik heb hem nooit durven vragen waarom. Mij is wel verteld waarom door anderen. De man had zoveel doden gezien. Mijn oude buurman is als Indo met gemengde ouders gevlucht uit Nederlands Indië. Na een heel barre tocht is hij in Nederland aangekomen. Zijn vrouw die pas geleden overleden is idem. Ik heb met hem over zijn verleden gepraat en ook over Westerling. Hij was en is niet positief over Raymond Westerling. Er was geen enkele manier dat Nederland haar kolonie kon behouden. Dat was ook niet terecht geweest. Westerling heeft slechts het onvermijdelijke uitgesteld.

Zapata10 | 03-09-23 | 00:45 | 2

Indringend;( .. en dan doel ik niet op schlemiel hoor....

Smoelensmid | 03-09-23 | 00:47

@Smoelensmid | 03-09-23 | 00:47: ;-) Dat ben ik allang niet meer hoor. Ik heb het denk ik heel wat beter dan de meeste Nederlanders nu. Van schlemiel naar mazzelkont. Het kan verkeren.

Zapata10 | 03-09-23 | 00:54

In vervolg op mijn eerdere tegel. Blanke jongens hebben geen identiteit meer. Letterlijk. Mogen enkel stoer doen op de islamitische toer. Niet op hun eigen roots, want dan direct racistisch. Bizar.

Kernkop68 | 03-09-23 | 00:43

Goed stuk. Over Cohen gesproken, die had wel degelijke een adviseur voor alle gesprekken bij de verkiezingen dat was Samsom. Toevallig gisteren opnieuw gekeken:
youtu.be/tutdevBzGI8?si=diq2rpgV9VoLn...

Cohen zelf was overigens nog oké maar Samsom heeft alles erna verziekt.

Kartelmaster2000 | 03-09-23 | 00:42 | 2

Samsom nam zijn gehandicapte kind als voorbeeld dat hij niemand in de steek zou laten, maar we kregen de gereformeerde Jette Klijnsma die ouderen alleen een moestuin gunt. In dat kabinet zat ook Timmermans die nu weer roept dat hij niemand door het ijs laat zakken.

thanseeuwen | 03-09-23 | 00:55

Kan daar niet eens wat meer over uitgediept worden, is ‘ie nog lid van de PvdA of inmiddels niet meer. Tevens zie ik zijn ideeën terug in beleid en in het landschapsbeeld, hoe zit dat? Want publiekelijk is hij nooit meer.

Unsinkable-Sam | 03-09-23 | 06:20

Bauke Geersing maakt rake opmerkingen over woke maar hij is zelf ook nog al een rechtse rouwdouwer.

thanseeuwen | 03-09-23 | 00:36 | 1

Bauke is een product van het leven wat achter hem ligt, het licht gaat voor hem vanzelf uit... het enige wat hem rest is genieten en niet meer zeuren.. proost Bauke!

Smoelensmid | 03-09-23 | 00:41

Can I try your bed?, ik vind hem wel leuk die vraag, en voortaan niet meer zeuren over huizen en hoge huur prijs www.youtube.com/shorts/Rlny6diXu8Q

Smoelensmid | 03-09-23 | 00:18 | 2

Onsteking in het gehemelte. Kwam u dat wel eens tegen?

RickyLaRue | 03-09-23 | 00:23

Kwam dit artikel gisteren nog tegen:
www.nrc.nl/nieuws/2023/08/31/eindexam...
“Leerlingen die in 2018 en 2019 tijdens de ramadan eindexamen deden, haalden lagere cijfers”.

En:

“Al voor het samenvallen van de eindexamens met de ramadan lag het slagingsperscentage onder islamitische scholieren lager dan dat van andere scholieren. Die kloof werd volgens de onderzoekers 17 procent groter toen de prestaties tijdens de ramadan werden bekeken.”

Dus sowieso hadden deze jongeren al een achterstand, maar door de ramadan wordt het dus NOG groter.

Tja,

‘Inshallah’. Gelovigen moeten blijkbaar van Allah dommer blijven dan niet- en andersgelovigen.

Dan deze link:
nos.nl/artikel/2488918-bryan-18-post-...
Voor hen die te lui zijn om het hele Youtube-filmpje te bekijken: na 3 minuten en 30 seconden zie je een breed scala aan apps verschijnen, met teksten als “Marokkaanse kech moet dringend aangepakt worden..” en “Goedkope slet heeft schijt aan Ramadan”.
Beide opmerkingen geven duidelijk aan in welke hoek we het moeten zoeken. Het intellect straalt ervan af. ‘Allah’ zal verheugd zijn met zoveel randdebiele volgelingen. En laten we dus vooral doorgaan met NOG meer import van mensen die het Ware Geloof aanhangen:
nos.nl/artikel/2488965-derdelanders-m...
Hopen dat Eric na november definitief opgeflikkerd is.

Overigens vraag ik me af of de gefingeerde naam “Bryan” overeenkomt met de etnische afkomst van de dader. Wekt bij mij de verdenking op eerder een ‘Ibrahim’ te zijn.

De NOS blijkt er een handje van te hebben de opvattingen (en methoden?) van activisten klakkeloos te kopiëren.

Waar kunnen we voor onze berichtgeving en geschiedschrijving eigenlijk nog werkelijk op vertrouwen?

Kompromat | 03-09-23 | 00:09 | 3

Ons geheugen, de overlevering. Je niet gek laten maken door Wiki of Internet. Je beseffen waar je vandaan komt, je herkomst, je oorsprong. Weet altijd dat, de rest is niet belangrijk

Koppig | 03-09-23 | 00:16

De oplossing?
Nooit meer eindexamens tijdens ramadan en het daarop volgende suikerfeest.
Gaat gewoon gebeuren.
En verder..?
“Voor Bryan is het simpel. Als man mag je weliswaar een vrouw om nudes vragen, maar "dan hoort zij nee te zeggen".
Is idd een bepaald soort taalgebruik dat niet alleen bij Brainless past maar vooral ook bij….

Ruimedenker | 03-09-23 | 00:32

Ze mogen het vasten uitstellen. Net als voetballers met hun zeikerige ramadanpauze, zodra de zon onder is. Het is1 grote farce.
En dan nog: Ik ben gezakt, door ramadan. Mooi. Is de wil van alllllla. Niet zeiken.

vladimirows | 03-09-23 | 01:00

Mijn puppy snapt het ook niet meer, maar zij is nog maar klein. :)

Koppig | 03-09-23 | 00:06 | 2

Neem een kat, die weet alles...

pollens | 03-09-23 | 00:45

Ach, lieverd. Maar puppy's groeien groot, net als het leven ;)

LD69 | 03-09-23 | 01:53

Wat een droomkit! Wel rare drumstokken met die witte tips.

keestelpro | 03-09-23 | 00:15

Is dit het stamcafe? Niet helemaal duidelijk, maar ik wil het volgende kwijt. Zit zojuist op Videoland die serie mbt Glory te kijken. Valt me het volgende direct op: iedere deelnemer past zich aan aan de Marokkaanse, lees islamitische cultuur. Dan zegt badr letterlijk tegen een kennelijk Marokkaanse leerling, 'wij zijn een trots volk'.
Hierop gaat mijn bloed letterlijk koken! Vanwaar mogen Marokkanen dit kennelijk wel zeggen. Lekker doorbouwen op hun 'ras'. Maar als westerling wordt je op dit soort uitingen direct afgeserveerd?
Dus als het op vechten aankomt mogen Marokkanen compleet voor hun eigen ras gaan, maar als blanke wordt je direct als racist weggezet? Dus Marokkanen mogen trots zijn op gewelddadige overwinningen, maar als blanke mag je de totale overwinning niet vieren? Laten we wel wezen, dit volk is hier alleen maar omdat de van origine blanke bevolking dit toelaat.

Kernkop68 | 02-09-23 | 23:46 | 7

Heb je de NOS verslaggever niet gehoord toen "onze" 4 blanke meiden vorige week wereldkampioen op de 4 x 400 m werden.
Bij sport mag je nationalistisch zijn van de NOS ook.

Peerkeoud | 03-09-23 | 00:22

"Lekker doorbouwen op hun 'ras'. Maar als westerling wordt je op dit soort uitingen direct afgeserveerd?"

Begrijp niet helemaal wat Westerling in Marokko deed maar zijn daden waren wellicht nog niet overal aan het licht gekomen.

Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 06:12

Tja, misschien ook gewoon maar eens weer trots zijn op ons VOC-verleden, Piet Hein. Toen waren we wereldveroveraars, daar kunnen Marokkanen nog een puntje aan zuigen. Als "ons" gedrag volgens de huidige standaard afgekeurd dient te worden, zullen we dan ook maar eens kijken wat de Barbaren deden?
Zweden heeft geen koloniaal verleden, maar wel een Viking verleden. Ieder land heeft wel bloed aan de handen gehad, wel of niet geprovoceerd. Zullen we nu gewoon kijken hoe we verder gaan zonder geweld en plaatsvervangende trots?

Sneerpoets | 03-09-23 | 09:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Die downburst kan dus ook zonder water; windshear, de reden dat in 1981 op Soesterberg een F-15 na een vliegdemonstratie tijdens de landing uit de lucht viel.

Sneerpoets | 03-09-23 | 09:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Als je een boze oude man ongegeneerd laat leeglopen in een interview, zegt hij vanzelf domme dingen: "Daarbij begaat hij als historicus een doodzonde, door een dergelijk anachronisme te gebruiken. Je mag nooit een historische situatie beoordelen naar destijds niet bestaande inzichten en niet geldende regels, toch doet Oostindie dat."

Volgens de Duitse wetten van 1943 mocht je Untermenschen vergassen, dus als je tegen het vergassen van mensen bent anno 2023, kun je de nazi's daarop niet aanspreken (want dat is een historisch 'anachronisme'). Gelukkig weten échte historici dat o.a. misdaden tegen de menselijkheid een wat bredere context en langere geschiedenis hebben dat de 'geldende regels'.
In Indonesië waren wij de fascisten, als wingewest, als racisten die de 'ploppers' klein hielden, als moordmachines met ontelbare burgerslachtoffers door de eeuwen heen.

En dat 'mars door de institutie' cliché was interessant als vondst op GS in 2007, maar is inmiddels ook wel erg belegen, zelfs voor een patriottische amateur-historicus.

Festen | 02-09-23 | 23:38 | 2

Het vergassen van miljoenen mensen kon ook volgens de toen geldende mores niet door de beugel, wat die Duitse wet daar ook over zei. Het houden van kolonies (ter verbetering van het lot van de inheemsen) was echter lange tijd de morele norm. Wij hebben dat als Nederland relatief laat opgegeven, en ons ook volgens de ten tijde van de politionele acties geldende normen misdragen, maar dat ontkent Geersing ook niet, hij zegt alleen dat het geschetste beeld wel erg eenzijdig is.

Muxje | 02-09-23 | 23:45

Mars door de instituties dateert al uit de jaren 60. Maar het is een bekend fenomeen. En ook nu zie je dat op veel bepalende functies vooral mensen met een 'links profiel' de dienst uitmaken. Je kunt nergens Hoogleraar Politicologie worden als je VVD stemt.

Après toi | 03-09-23 | 00:05

"Westerling handelde in opdracht van de hoogste politieke en militaire leiding, zijn militaire operaties waren gebaseerd op een operatieplan dat de goedkeuring had van de regionale militaire commandant, kolonel De Vries."

Dat zal allemaal best. Maar dat maakt zijn handelen niet goed. Ook niet in de context van toen, alsof we zouden moeten oordelen naar de morele standaarden van destijds. Wat Westerling deed was misschien erg effectief, het was nou niet bepaald een voorbeeld van rechtstatelijk handelen, zelfs niet voor die tijd. In kangaroo courts te velde werden mannen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd, op basis van bijzonder twijfelachtige bewijzen, als die er al waren. Er werden vele burgers zomaar gedood, uit pure terreur. Blijkbaar vindt meneer Geersing dat we dit allemaal maar in de context of zo moeten zien van een felle en ook van de andere kant keiharde strijd. Maar dat doen we ook niet met het optreden van de Wehrmacht in sommige Poolse en Russische steden. Westerling wist zich gedekt door zijn meerderen maar dat zegt weinig. In elk geval is het geen excuus voor de misstanden.

Beste_Landgenoten | 02-09-23 | 23:37 | 3

Is wel zo, BL.
Als je zo gaat redeneren zou je haast begrip krijgen voor wat de moffen hebben aangericht, 80 jaar gelee.
Daarvan weten we allemaal dat het zo fout was als wat.
Dat geldt dus ook voor de dingen in een verder verleden.
Het “dat was in die tijd normaal” argument gaat idd wat mij betreft niet op.
Slavernij in die tijd was zo fout als maar kon en dat wisten de handelaren en kopers dondersgoed.

Ruimedenker | 02-09-23 | 23:51
-weggejorist-
LD69 | 03-09-23 | 02:14

Wie wentelt zich nu in zijn gelijk? Ik dacht toch ene meneer Geersing. Heb me een tijdje wat meer geïnteresseerd voor de hele geschiedenis rond Westerling. En niet met een eenzijdige blik. Zijn contra-terreur was effectief, maar had niets te maken met enig respect voor de rechten van burgers daar. Was hij zo tekeer gegaan in Europa dan had hem een Neurenberg-stijl tribunaal ten deel gevallen. Nu gebeurde het maar daar, ver weg in de jungle van Zuid Celebes. Ook nog eens met de goedkeuring van de Nederlandse legerleiding. Dat zoiets vragen oproept, zelfs tachtig jaar later is niet zo vreemd. "Ons" handelen destijds was verkeerd, zelfs naar de maatstaven van toen, we wisten immers al een jaar of vijf van de methoden van de SS in Polen. Blijkbaar was dat even snel vergeten toen wij te maken kregen met een guerilla.

Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 06:05

Nog wat te lezen iemand? https://youp.nl/columns/wopkecoach
Kijk ik die film op 3 verder = best geinig.

dickwvf | 02-09-23 | 23:34 | 1

Youp is net zo erg als Lubach, niet scherp, gewoon *gaap.

Koppig | 02-09-23 | 23:39

Goed stuk, meneer van Amerongen. Door u raak ik nog eens van de drank af.

Octavio | 02-09-23 | 23:29 | 2

Proost!

Papa Jones | 02-09-23 | 23:34

Succes. En als u dat meent, meen ik dat ;)

LD69 | 03-09-23 | 02:18

Voor de voetballiefhebbers die een pleurishekel aan hypocrisie hebben:
nos.nl/artikel/2488936-oranje-interna...
“Oranje-international Georginio Wijnaldum is de volgende voetballer die naar Saudi-Arabië vertrekt.”

Deze meneer was dus een van die lui die Johan Derksen boycotte en zat te piepen over reacties op Instagram die hij ‘onacceptabel’ vond (volgens Funx), en sprak zich geregeld ‘stoer’ uit over hoe hij met racisme om zou gaan.

Welnu,

Beste Georginio.

Hier heb ik er een voor jou (klik maar op de link. Het zit achter een betaalmuur, maar met die Saoedische miljoenen aan bloedgeld in het verschiet kun je het vast missen):
www.nrc.nl/nieuws/2023/08/21/human-ri...
“Tussen maart 2022 en juni 2023 hebben Saoedische grenswachten honderden Ethiopische vluchtelingen vermoord die de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië probeerden over te steken”.
En mocht je geen ene flikker verstand hebben van topografie: Ethiopië ligt in Afrika en Ethiopiërs zijn ZWART (je weet wel: negers).

Een paar voorbeelden van Saoedische (= Arabische) grenswachten, over hoe ze met zwarte mensen omgaan:
“In sommige gevallen vroegen Saoedische grenswachten eerst aan overlevenden in welk lichaamsdeel ze het liefst neergeschoten wilden worden, voordat ze van dichtbij op hen schoten. De grenswachten vuurden ook met explosieve wapens op migranten die net waren vrijgelaten uit tijdelijke Saoedische detentie en probeerden terug te vluchten naar Jemen.”

Nog een:
“Overlevenden beschrijven in het rapport hoe Saoedische grenswachten hen beschoten of mishandelden met stenen en metalen staven. Sommigen zeiden dat grenswachten uit hun grensbewakingsposten kwamen om de overlevenden in elkaar te slaan. Een zeventienjarige jongen zei dat grenswachten hem en vier anderen dwong om twee vijftienjarige meisjes te verkrachten. Toen een van de mannen weigerde dit te doen, werd hij direct doodgeschoten.”

Tja,

Zo gaat men in Saoedi-Arabië met zwarte illegalen om.

En die grenswachten staan dus OOK op de loonlijst van jouw broodheren.

Dit alles riekt in mijn optiek toch echt naar puur racisme jegens zwarte mensen.

Trek je je bek hier nu ook over open, zoals je dat in de Nederlandse media deed? Of pak je nu je Saoedische miljoenen en ga je journalisten dan ‘boycotten’ die het gore lef hebben jou hierover te bevragen?

Het eerste zwarte deugschaap is dus over de Saoedische dam. Vele zwarte schapen zullen vast nog volgen.

Kleurrijk Nederland bekent kleur.

Kompromat | 02-09-23 | 23:24 | 2

Wat een verhaal he, al die sukkels achter de poen aan van een Prins die.
Vandaag bij de voetbal ook een zeer wel bemiddelde vader: "Zou zeker gaan, ja man ook als ik al 10 keer miljonair was". Gelukkig dat de veruit beste speler ter wereld, nog in Europa blijft Mbappé natuurlijk! En de 1 na beste ook Haaland ook nog lekker in het deel van de wereld waar absoluut het beste voetbal wordt gespeeld. Dat gelul over Amerika kennen we ook al vanaf Cruijff/Beckenbauer en Beckhamm. Wordt em (zeker voorlopig) niet. Een blinde kan toch nog zien dat die dwerg uit dat uber-foute-Maxima-land zeer bewust met zijn pappa voor de nog meer en meer centjes naar De States ging.
Dan 1 van de profs die wij kennen... Tijjani. Naar AC Milan en (zonder cynisme) een normale kerel gebleven. Anders kreeg ie het hier absoluut wel te horen. Net als de toptrainers from here.

dickwvf | 02-09-23 | 23:32

@dickwvf | 02-09-23 | 23:32: Van een prins die......... Had hieraan gelinkt moeten worden https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4868586/moord-khashoggi-saoedi-arabie-kroonprins-waarom-veroordeling

dickwvf | 02-09-23 | 23:37

Gaat op alle fronten niet zo best bij Ajax,

Ajax heeft de strijd om de Supercup verloren van de voetbalsters van FC Twente. De bekerwinnaar uit Enschede won met 5-2 van de landskampioen op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.
www.parool.nl/sport/ajaxvrouwen-verli...

Cornelis12 | 02-09-23 | 23:13 | 1

De Bijlmermeisjes zijn de weg kwijt.

thanseeuwen | 03-09-23 | 00:33

helaas lopen ze bij de KMA nu hitler dingen te roepen en de rechter-arm te hijsen. Je zal onder zulke dweilen moeten dienen. Het is onvoorstelbaar dat een KMA officier op de compagnie met 100 dienstplichtinge anno 1983 zulke gedrag zou vertonen. Die ging gelijk met pek en veren de poort uit en het kazerne-commando zou de kar met de hand trekken.

AntiZanicz | 02-09-23 | 23:07 | 3

Meeeen je niet! Waarom komt dat &8^*% niet in de media? Kan me voorstellen dat de krant voor bruin NL de TeleTroepToeTerT dat niet brengt maar, is toch interessant genoeg voor een actualiteitenprogramma!

Jij 1983?
Ik in Breda in 1984 https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/chass-kazerne/, onder het Het Heizeldrama.

Bij, jawel, alleen om die reden was het nog wel interessant geweest het af te maken, bij de verbindings troepen(ook) Had ik ook in de politiek nog wel e.e.a. kunnen betekenen als 'grootste verbinder'. Maar zooooo blij dat ik aan die wouzen verder kon ontsnappen!

dickwvf | 02-09-23 | 23:15

Mensen gaan niet het leger in omdat ze zo vaderlandslievend zijn, maar omdat ze van vechten, wapens en spelden en lintjes houden. Dat is een bepaald slag.

de IJsman | 02-09-23 | 23:54

@de IJsman | 02-09-23 | 23:54:
Dat kan, maar om de KMA nou weg te zetten als een stel nazi’s is echt walgelijk.
Anti doet het gewoon.
Hij refereert aan 5 dubieuze debielen, die 4 jaar geleden tegen de lamp liepen met hun achterlijke gedragingen.

Ruimedenker | 03-09-23 | 00:08

“Daarbij begaat hij als historicus een doodzonde, door een dergelijk anachronisme te gebruiken. Je mag nooit een historische situatie beoordelen naar destijds niet bestaande inzichten en niet geldende regels, toch doet Oostindie dat.”
Een goed historicus beoordeelt een historische situatie door de bril van die tijd.
De vraag is niet alleen of deze hedendaagse historici de verkeerde bril op hebben, maar vooral of ze niet gewoon de verkeerde PET op hebben.

Te vaak zie ik artikelen van de hand van deze historici waar bij mij als niet-historicus meteen een breed scala aan vragen rijst. Het (‘linkse’) activisme druipt er gewoon vanaf. Feiten worden verdraaid of simpelweg niet genoemd. En tegenspraak wordt steeds zeldzamer. Vandaar ook dat ik dit soort academici op leeftijd zo enorm waardeer om hun mening; zij hebben de kennis en de durf om zich uit te spreken. Treurig dat deze generatie uitsterft (of dementeert), waarmee die kennis (althans in dit tijdperk) verloren gaat.

‘Wie betaalt, bepaalt.’

Dit is dus mooi een taak voor een (sociaal-cultureel)rechts kabinet. Financiering van dit soort pseudo-wetenschap is verspilling van belastinggeld. En, zoals deze meneer terecht stelt, uiteindelijk ondermijnt het de welvaart in ons land.

Een betere motivatie om dit aan te pakken kan ik
Niet bedenken.

En nog even voor deze meneer:

‘Wit’ in combinatie met onze huidskleur = Woke (‘newspeak). Laten we onszelf dus vooral gewoon ‘blank’ blijven noemen.

Kompromat | 02-09-23 | 22:58 | 2

Heb het niet graag over mezelf, mag dat ook?

dickwvf | 02-09-23 | 23:00

Het begint op een soort religie te lijken. Er is een boodschap (klimaat, gendergedoe, slavernijverleden) met een kern van waarheid, waar een draai aan wordt gegeven en die vervolgens niet meer ter discussie gesteld mag worden. En alles, de politiek, de media, cultuur en kunst, onderwijs en wetenschap, het staat allemaal in dienst van het uitdragen van die boodschap. Dat mag inderdaad wel eens aangepakt worden.

Muxje | 02-09-23 | 23:26

Al bij al hadden we natuurlijk niets te zoeken in Indonesië.

Cornelis12 | 02-09-23 | 22:57 | 4

@Cornelis12 | 02-09-23 | 23:09:
Nee "we".
Dit land is niet meer voor ons, de Nederlander.
En wie niet weet wat de definitie van een Nederlander is behoort nu al tot meer dan 80% van de inwoners van dit land.
Het spel is uit. Gefeliciteerd.

keestelpro | 02-09-23 | 23:19
▼ 1 antwoord verborgen

Grote dank!

dickwvf | 02-09-23 | 22:58

@ Normpje 22:26

Ach ja, weten we toch. De politiek als baantjesmachine en zodra je 1x bent waar je wilt... schijt je op je partij! Wel mooie stoelendansen, netwerken en schaamteloze lobby's. Genoot vandaag in t journaal nog wel van JA21 en BVNL (ofzo) van Wybren van Haga.. Met, daar is ie weer Henkie Krol. Hoorde zo graag weer eens wat van die andere Krol, die toen altijd al zonder sokken liep... 1 van onze absoluut beste centrale verdedigers, Ruud. Maar nee, we moeten het met minimaal zijn dubbele Krol-gewicht doen.

Annabelschen houdt trouwens nog steeds JA21 gegijzeld. Samen met de 1 na populairste grote brildrager van NL.
Van Haga is trouwens ook 2e in een klassement. Achter de ook nummer 1 brildrager... Dé grootste pandjesbaas van NL: Prins Bril,
Wybrenchen zal het niet leuk vinden, maar mallotenbril heeft toch echt veel minder onroerend goed dan clowneske-dorpsgekbril. Ook als Wybe alles mee mag tellen wat ie snel (voor de macht, het aanzien en de roem) verpatste.

Och och, wat een wereld! Hij was weliswaar rechts, vandaag dat ie vrogger altijd bij ons aanstond, maar... hadden we nog maar zo'n politiekduider als G.B.J. Hiltermann. Een loods door de politieke moerassen. Je kon natuurlijk zelf uitmaken of je wat met zijn uitleg kon, of dat je die glimlachend ter zijde legde.

Leuk om nog eens aan te denken. Al is iemand met een Deutsche naam, geboren in het land van Maxima en Videla natuurlijk (bijvoorbaat) verdacht...
Gustavo Bernardo José (Guus) Hiltermann (Buenos Aires (Argentinië), 1 mei 1914 – Amsterdam, 15 juli 2000)

dickwvf | 02-09-23 | 22:54 | 1

Ach ja, De Toestand in de Wereld volgens G.B.J. Hilterman... de radio in de voorkamer staat aan, Trouw en Elseviers Weekblad op de koffietafel, Pa een pijp en Ma een sherry, de kinderen in de achterkamer aan de eettafel met een boek uit de bibliotheek... zomaar een zondagmiddag in huize pollens, jaren zestig.

pollens | 02-09-23 | 23:36

Kritiek op de NOS van iemand uit eigen gelederen, dat wil wat zeggen.

MickeyGouda | 02-09-23 | 22:54 | 3

EN... net precies gewoon weer iemand in genade teruggenomen:

Pierre van Hooijdonk keert terug als
voetbalanalist bij NOS Sport.Zo zit hij
morgen weer aan tafel bij Studio
Voetbal.De afgelopen twee uitzendingen
was hij niet te zien na uitlatingen
over Ajax-trainer Maurice Steijn.

Van Hooijdonk had gezegd dat Steijn als
trainer van NAC Breda betrokken was bij
"duistere dealtjes met bevriende
zaakwaarnemers".Steijn eiste daarop via
zijn advocaat een rectificatie.

De analist bood zijn excuses aan en was
even niet op tv.De hoofdredacteur van
NOS Sport,Gert-Jaap Hoekman,zegt dat er
intensief is gepraat met Van Hooijdonk
en dat die zijn uitglijder inziet.

Maar weer eens een Leffe-Tripple opnemen dan.
Fijne zaterdagavond verderssssssssss

dickwvf | 02-09-23 | 22:57

@dickwvf | 02-09-23 | 22:57: op nemen. Dom ok, maar vrogger kon je volgens mij nog een tik-, spelfout terugnemen en herstellen. Nou ja, lekker wichtig allemaal.

dickwvf | 02-09-23 | 22:58

@dickwvf | 02-09-23 | 22:58:
Een kniesoor die daarop let. Blijft de vraag of Van Hooijdonk zulks uit persoonlijke motieven heeft beweerd, óf weet hij iets dat anderen niet weten. Dat gezegd hebbende een fijne, regenvrije zondag gewenst.

MickeyGouda | 03-09-23 | 04:19

Een goede patriot zit luchtdicht in een pot.

Plukkieplukkie | 02-09-23 | 22:52 | 1

In geval van een pot spreke men van een matriot.

Kapitein Sjaak Mus | 02-09-23 | 22:54

In dit geval herinner ik me tamelijk levendig de verhalen bij de open haard van de vader van mijn jeugdvriend die jaren diende in Indië. Dat loog er niet om. Wij jongens van elf vonden het logisch en heel begrijpelijk, dat je een gevangen genomen pelopper die wat lastig werd in de jeep, in de berm zette en met de stengun doorzeefde. Ook was het logisch dat de kapitein met een zwaard het been afhakte van een andere gevangene, die daarna "vredig stierf" en hij zelfs nog een sigaret kreeg. Ook de ondervragingen waren logischerwijs hard en meedogenloos want kort ervoor waren nog maten dood geschoten onderweg. De tong werd eruit gesneden. Dit alles vonden wij reuze spannende verhalen en hadden geen moment het idee dat het fantasie was. Integendeel, vader had daar een heldere mening over, het was oorlog. Zij of wij.

Beste_Landgenoten | 02-09-23 | 22:50 | 9

@Beste_Landgenoten | 02-09-23 | 23:40: Op vakantie naar de sovjet unie?? Heb je met dartpijltjes geblinddoekt op een wereldkaart gegooid BL? Of wilde je perse de wodka fabriek bezoeken wegens persoonlijke redenen?

dijkbewaker | 03-09-23 | 00:23

@Après toi | 02-09-23 | 22:54:
Is wel zo.
Blijft evenwel lastig.
Spoken doken.

LD69 | 03-09-23 | 02:21

Zat een verhaal achter. Uitwisseling met Russische studenten. Dus het was een wederbezoek. De timing was ongelukkig, achteraf toch ook weer niet. Vreemde dingen meegemaakt.

Beste_Landgenoten | 03-09-23 | 05:39
▼ 6 antwoorden verborgen

Ooit een tijdje een hartstochtelijke liaison met een zekere Baukje gehad.
Leek in het geheel niet op deze Bauke.

* zegeningen tellen doet *

Kapitein Sjaak Mus | 02-09-23 | 22:49 | 1

Ooit iemand horen jammeren dat hij zijn “boukie” kwijt was. Bleek het een Groninger te zijn die zijn boek zocht.

Normpje | 02-09-23 | 23:04

2X, terecht ook wel :D

Koppig | 02-09-23 | 22:47 | 2

Proost.

RickyLaRue | 02-09-23 | 22:50
-weggejorist-
Koppig | 02-09-23 | 22:40 | 3

Het komt zelden voor maar dit interview ga ik bewaren. Wat een hoop waarheid van een man die het allemaal echt heeft meegemaakt en een rake typering van de huidige tijdgeest. Dank GS voor dit soort interviews, graag meer daarvan.

Teluitjewinst | 02-09-23 | 22:40

Maar zoop die Bauke Geerding een beetje? Gebruikte hij ook drugs? Hoerde en snoerde hij ook? Was hij ook gek van honden? Zoveel nog onduidelijk.

Normpje | 02-09-23 | 22:39 | 2

Wat een uitermate domme reactie, naam fout, en, : heeft u het uitstekende artikel over deze briljante man ( Geersing) wel gelezen?

Zwizalletju | 02-09-23 | 22:49

Flagellanten, dat woord moest ik even opzoeken. Middeleeuwse boetedoeners.... toch mooi om op zaterdagavond weer wat geleerd te hebben. En van leermeesters zoals van het Reve kan je er nooit genoeg hebben (ze zijn helaas een zeldzaamheid op de verwokete universiteiten). Tja Raymond Westerling kon het zware werk doen in de hitte van de strijd en werd daarna als zondebok geslachtofferd. En dit soort eikels willen hem postuum nog verder belasteren.

Klaagbaan | 02-09-23 | 22:38 | 1

Als soldaat op missie vervul je een militair ervaren plicht. Dit was eeuwenlang een eer die ook van hogerhand erkend werd.
De plicht wordt nog steeds ervaren. En tegelijkertijd wordt je tegenwoordig door onze overheid minimaal drie keer genaaid: vooraf, tijdens en achteraf.
En met de nodige pech ook nog eens postuum.

oa:
Sulawesi Selatan 1942
Srebrenica 1995
Mali 2016

LD69 | 02-09-23 | 23:22

Kan mij helemaal vinden in de gedachte van Bauke Geersing, maar ergens ziet hij iets over het hoofd.
En dan heb ik ‘t over deze passage;
“De neergang van de PvdA is ingezet met Cohen. De PvdA is verworden tot een marginale elitepartij.”
Dat lijkt cijfer/zetelmatig wel zo, maar ze zijn machtiger dan ooit.
Beheersen media, universiteiten, hoge posten in het gemeentelijke en provinciale bestuur.
Domineren met activistische lobby-clubs en zijn allom vertegenwoordigt en dominant in Europa.
Ik zou dat niet marginaal durven noemen.
Zitten diepgeworteld in allerlei belanghebbende groeperingen.
Zijn véél fanatieker om hun boodschap uit te dragen dan hun rechtse (soms te luie) tegenhangers.
Het gekke is, dat we de PvdA wel vaker hebben afgeschreven, maar telkens staan ze weer op uit de dood.
Geholpen door links/activistische media.
De actie bereidheid op links is vele malen groter dan op rechts.
Ga maar na.
Linkse activisten vind je overal, op winkelcentra, grote evenementen etc.
Er is altijd wel een stand te vinden die woke, klimaat, kolonisatie etc etc promoten, dan wel bevechten.
Nooit lees of hoor je dat rechtse mensen zo’n stand belagen oid.
Als rechts ergens zo’n stand zou neerzetten, kunnen ze rekenen op hevig protest en soms zelfs geweld, voor “de goede zaak”.
Rechts, waaronder ikzelf is lui, niet fanatiek genoeg, mss angstig of wat dan ook.
Feit blijft dat rechtse hufters, kapitalisten altijd de rekening betalen voor linkse weggeef-idealen.
Dus nee Bauke, ik zou de PvdA, linkse lobby niet afschrijven als marginaal elite partijtje.
In feite trekken ze aan de touwtjes.
Hoe kudt ook.

Ruimedenker | 02-09-23 | 22:37 | 8

@Andersdenkend | 02-09-23 | 22:52:
Misschien is lui niet de juiste kwalificatie, maar gemakzucht, niet de bereidheid om..
Klopt, ikzelf kom ook moe uit m’n werk en heb in het weekend niet de behoefte om te “strijden”.
Te druk met leuke dingen doen.
Nooit zul je een grote demo zien van rechts tegen massale import van goudzoekers, zouden we wel moeten doen.
Ben ik zelf ook veel te laks in, geef ik direct toe.

Ruimedenker | 02-09-23 | 23:04

@AntiZanicz | 02-09-23 | 23:04:
Ga slapen dwaas.
Je zegt weer precies niks.
En kennelijk heb jij geen idee hoeveel linkse Joden er zijn, die zich helemaal geen wereldmacht wensen te voelen.
Weer zo’n klok/klepel gelul.
Houd jij je maar bezig met Bonkers.

Ruimedenker | 02-09-23 | 23:08

Links zijn de mieren, rechts zijn de bladluizen. Groene planten zijn het haasje als de bladluizen succesvol zijn. Maar... raad eens wie op wie echt parasiteert ;-)
Raad eens

LD69 | 02-09-23 | 23:11
▼ 5 antwoorden verborgen

Aardig interview, Geersing zegt wel wat rake dingen. Maar wat Indië betreft: daar hadden we natuurlijk niet zoveel te zoeken. We zaten er vooral voor het geld -de koopman- en hingen er te pas en te onpas de dominee uit.
Morgen ga ik daarom naar de Tong Tong Fair, hier op het Malieveld.

Après toi | 02-09-23 | 22:36 | 6

@AntiZanicz | 02-09-23 | 23:01:
Bedenk dat elk volk dat met het pistool in de hand als eerste de wereldzeeën had leren bevaren precies hetzelfde had gedaan als wij. Voor het zelfde geld sprak heel Europa nu Maleis. Maar wij waren eerst;)

LD69 | 02-09-23 | 23:07

@LD69 | 02-09-23 | 22:52:
Vergeet ook niet "Counterfactual History" of te wel "wat als". De gruwel voor iedere goede historicus. Ja maar wat als... Verspilling van tijd want er was geen wat als, het is gebeurd en dat onderzoek je door de ogen van toen om het te begrijpen en te verklaren.

Basil Fawlty | 03-09-23 | 09:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik opende dit verhaal en zag in eerste instantie alleen 's mans haar en bril en dacht meteen dat Marcel van Dam was overleden.

gestoptmetroken | 02-09-23 | 22:32 | 1

Nee, leeft nog een beetje.

bitterpete | 03-09-23 | 00:37

Goed stuk weer Arthur! Dank!

Sinterbikske | 02-09-23 | 22:31

Ok en wat moeten we met deze informatie? Mooi hoor, een nieuw woord geleerd in de betekenis van "de wetenschap van oorlog en vrede", ben ik straks hélemaal onverslaanbaar met Scrabble. Maar uh, die wetenschap geld natuurlijk elke soldaat. Mij ook, als dienstplichtige ook in het mooie, erotiserende Breda. Waar gaat het leger immers anders over?
Kan er maar 1 voetnoot bij plaatsen. Die offieciertjes van de KMA waren wel super-uitslovers. Maar de uniform-geylende dames stonden dan ook al kwijlend bij HUN (niet bij de onze) poort te wachten op een wapendrager.

Nou ja, weer genoeg over dat nogal duffe leger.

dickwvf | 02-09-23 | 22:31 | 1

Typisch voorbeeld van iemand die het niet begrijpt en het dan maar gaat afkraken. Intussen zet je jezelf behoorlijk te kakken tegenover een instituut als Geersing.

Bakkeleures | 03-09-23 | 09:29

Indië verloren,
Rampspoed geboren.

Denk je eens in.
We hadden 294 miljoen inwoners kunnen hebben, waarvan 277 moslim.
Wat een hemel op aarde hadden we kunnen hebben!

Kapitein Sjaak Mus | 02-09-23 | 22:31 | 4

@Normpje | 02-09-23 | 22:35: Wouter Bos was 15 jaar geleden al heel duidelijk over ongebreidelde migratie. Daar was hij geen voorstander van. Cohen daarentegen...

Après toi | 02-09-23 | 22:37

@Après toi | 02-09-23 | 22:37: Ook over voedselbanken, onder zijn opvolger blauw pak/bruine stropdas-Samsom kwamen er dubbel zoveel. Wouter Bos/PvdA; flapdrollen.

Normpje | 02-09-23 | 22:44

Moslims kennen geen hemel op aarde. Geen enkele Abrahamitische getuigenis trouwens.

LD69 | 02-09-23 | 23:01
▼ 1 antwoord verborgen

Sorry, kwam even bij me op, mensen die serieuze dingen gedaan hebben en dan dit soort figuren..

Sinterbikske | 02-09-23 | 22:35

Meneer heeft flink van zijn PvdA-tijd geleefd en nu deugd er niks meer van, wat wij hier al tientallen jaren wisten. En massa immigratie is niet goed, daar heeft hij weer een Franse professor voor nodig om achter te komen. En toen hij directeur van de NOS was ging het goed, daarna niet meer.
Hou toch op.

Normpje | 02-09-23 | 22:26 | 1

Ja want de PvdA is een vaststaand en onveranderlijk instituut.
Het staat er letterlijk in uitgelegd maar je spanningsboog was te kort. Jammer.

Bakkeleures | 03-09-23 | 09:28

Europese Patriotten? Wat kun je er nog mee.

Longhorn | 02-09-23 | 22:23

Alvast bedankt Meneer Arthur - ik wens deze tekst langzaam te proeven.

HogeNood | 02-09-23 | 22:12

Polemologie. Dat woord kende ik nog nie.

RickyLaRue | 02-09-23 | 22:07 | 4

@LD69 | 02-09-23 | 22:35: Ik heb het idee dat Sun Tzu altijd nogal overschat is geweest. Of liever gezegd: de invloed van zijn werk op daadwerkelijke moderne oorlogsvoering is nogal overschat. Het is een voor zijn tijd heel bijzonder boek van een bijzondere krijgsheer, en in die context moet je het werk zelf ook beoordelen. Maar in de moderne wereld zijn veel van zijn inzichten inmiddels gemeengoed (en een deel ervan waren dat in ziin tijd ook al). Wat dat betreft is zijn werk - door een moderne bril bekeken - een zeer vroeg voorbeeld van een typisch managementboek. Geen wonder misschien dat het boek door managers verslonden wordt.

Muxje | 02-09-23 | 23:02

@Muxje | 02-09-23 | 23:02:
Ik denk dat je 100% gelijk hebt, zeker wat betreft de verslind-lust van de huidendaagse managers. En ook dat de invloed van zijn werk op daadwerkelijke moderne oorlogsvoering nogal is overschat.

Maar ik wil daar het volgende tegenoverstellen, om over na te denken.

Veel oorlogvoering was vroeger-vroeger: 'gaan met die banaan', met weinig tactiek en zonder strategie. Zolang het vuistgevechten betrof was de schade te overzien.
Het recht van de sterkste echter heeft al heel snel heftig geleund op 'engineering', al lang voor die discipline en dat woord bestond.

Hout werd brons werd ijzer, een vuurstenen schraper werd een bronzen keukenmes en een ijzeren gladius. En na de uitvinding van het buskruit ging het helemaal los.

Het krijgsdomein werd een race tegen de pleister, ver voordat Florence Nightingale daar serieus over schreef en daar naar verrichtte.
Je kon een slag winnen maar als je teveel manschappen verloor tijdens de strijd werd werd je meesmuilend vergeleken met de tragische, legendarische Pyrrhrus: de man die altijd won maar nooit kon handhaven.

Sun Tzu begreep dat schaarste altijd geldt, tijdens maar ook na de strijd. Pericles beweerde dat een boom zich makkelijker laat herplanten, vervangen, dan een ervaren strijder. Ook omdat de speren van morgen superieur zijn aan die van vandaag.

Talloze generaals hebben betoogd dat de strijd mag kosten maar niet ten koste van alles. Want er is altijd de tijd na de strijd.

Sun Tzu is vrij snel ingehaald door zijn succes. Niemand zag het tot hij schreef wat hij zag en daarna was alles achterhaald.

Vergelijk het met 'oog om oog, tand om tand, nu verguisd als barbarisch maar indertijd (6000+ jaren geleden) het enige beschaafde antwoord op totale familiemoord, voor een enkele misdaad.

LD69 | 02-09-23 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland