Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — De teflon was op

Het kabinet viel over gezinshereniging van vreemden, wij missen gezinsvorming van kennissen

U heeft het misschien in alle tumult gemist, maar er ging 's ochtends nog even snel 34 miljard in een controversieel klimaatfonds. Rutte mag op het winkeltje passen, wat de vorige keer uitmondde in coronamaatregelen. Ik zou graag goed geïnformeerd willen stemmen in november, dus zouden deze doofpotkabinetten netjes alle informatieverzoeken tijdens het zomerreces willen beantwoorden?

We zitten vast in een cyclus van een maanden campagne, een jaartje formeren, een anderhalf jaar proberen beleid uit te werken, gevolgd door een kabinetscrisis en een nieuwe verkiezingscampagne. Tussendoor nog excuses en hersteloperaties. Rutte is vooral demissionair, een politieke toestand waarbij Rutte zich senang bij voelt, want je kan niet twee keer aftreden met hetzelfde kabinet.

VVD & CDA wilden weer asielzoekers met een A-status en een B-status. Oorlogsvluchtelingen moeten na de tijdelijke oorlog weer terug, vluchtelingen vanwege geloof, geaardheid of andere voortdurende problematiek krijgen wel een aanpak gericht op permanent verblijf. D66 en CU wilden liever gelijkheid en gezinshereniging voor iedereen. Allemaal loze woorden zonder woningen om ze waar te maken.

Ik verwacht dat het draagvlak onder elk willekeurig asielsysteem vergroot kan worden door een C-status in te voeren. Asielzoekers die meerdere keren zijn veroordeeld voor een delict, uitsluiten van geldelijke giften en alleen nog bed, bad en brood in een gesloten setting. Criminelen zijn uitgesloten van een verblijfsvergunning, zoals we allang wettelijk met elkaar hebben afgesproken.

Als je vluchtelingen met open armen wilt ontvangen in een veilige haven, moet je hard werken om de haven veilig te houden. De rotte appels moeten ertussenuit. Niet alleen de oorlogsmisdadigers, maar vooral de stelselmatige daders uit veilige landen. Die bezetten niet alleen plekken bestemd voor vluchtelingen, die zorgen met hun wangedrag ook nog eens voor overlast en vluchtelingenhaat.

Deze asielcrisis heeft een lange aanloop gehad. Toen vluchtelingen een deel van de woningen nodig hadden, werkten quota's voor gemeenten redelijk. Henk en Ingrid staan een jaartje langer op de wachtlijst, dat is nog te slikken, want iedereen komt aan de beurt. Je kon nog kiezen waar je woonde, om mantelzorg voor ouders, gratis opvang voor kleinkinderen en andere sociale cohesie te behouden.

Daarna kwamen we in een fase dat alle sociale huurwoningen naar statushouders moesten, zelfs een urgentieverklaring helpt niet meer, er kwam te weinig vrij. Dit gaf een inhumaan gebrek aan perspectief, dat relatie- en gezinsvorming blokkeert. Vandaag zitten we in de terminale fase dat er meer woningen naar nieuwkomers moeten, dan er sociale huurwoningen vrijkomen.

Gemeenten kopen van alles op om te verbouwen tot tijdelijke woonruimte. De asielcrisis breidt zich uit tot de complete koopmarkt. Bestemmingsplannen gaan de prullenbak in, alles mag. Het is spijtig dat woningzoekenden deze vrijheid decennialang niet kregen. Huiselijk geweld stopt pas als de ouders uit elkaar kunnen, kinderen zijn hierin opgegroeid en staan nog op de wachtlijst voor mentale zorg.

We zitten nu in de situatie dat we voor niemand meer gaan bouwen. Stikstof blokkeert op 97% van ons grondgebied verdere vergunningverlening (PDF p4). Die blokkade duurt nu een paar jaar, dus gaan we nu al een paar jaar aan woningbouw missen. Daar komt dankzij deze val van het kabinet, komende verkiezingen en formatieproces rustig anderhalf jaar bij. Kan de bouw in 2030 herstarten!?

We moeten eens nadenken wat echt belangrijk is. Moeten we echt voorkomen dat er bramen en brandnetels gaan groeien in natuurgebieden, of is het belangrijker dat er woonruimte komt voor burgers en statushouders? Mag de natuur tientallen miljarden kosten en iedereen dakloos maken, of moeten we toegeven dat Nederland te dicht bevolkt is om deze botanische tuin in stand te houden?

Helaas heeft onze natuur niet alleen een uitdaging met stikstof, ook waterkwaliteit is een dingetje. Het klimaatfonds is niet eenmalig tientallen miljarden, het einde is niet in zicht. De week was ook de heetste dag ter wereld, onze natuur zal ook moeten dealen met klimaatverandering. Als de doelen van de Habitatrichtlijn niet meer kunnen worden behaald, dan mag je een natuurgebied opheffen.

Bureaucraten die we nooit hebben gekend en nooit hebben gekozen, hebben in een ver verleden allerlei internationale verdragen opgesteld, die ooit onder genot van een hapje en een drankje zijn getekend door politici die waren bedwelmd door idealen, vermoeidheid en alcohol. Ik denk dat we inmiddels kunnen stellen dat zulke verdragen elke werkbare oplossing volledig blokkeren.

Deze papieren massa blijkt namelijk al strijdig met zichzelf. Zo lijkt de habitatrichtlijn ons niet in staat te stellen voldoende te bouwen om het vluchtelingenverdrag na te komen. Het lukt al helemaal niet om genoeg woningen te bouwen voor al onze ingezetenen, zoals voorgeschreven in onze grondwet, de Europese rechten voor de Mens en de Universele rechten voor de Mens.

Dat het Kabinet de verbouwing van haar eigen Binnenhof mag stilleggen, is een symbool van deze impasse. Ik denk niet dat veel mensen zich gerealiseerd hebben, dat we ook niet meer in stadscentra woontorens mogen neerzetten omdat zelfs die binnen 25 kilometer van een natura2000gebied liggen waar de kritische depositiewaarde zelfs na ruimen van de hele veestapel gehaald wordt (PDF p4).

Zelfs zonder boeren, burgers en buitenlui ontbreekt elke oplossing.

Reaguursels

Inloggen

Bouwen, bouwen, bouwen. Moet NL dan een 2e Bangkok worden of zo? Ok, bouwen voor de huidige bevolking, en dan kappen. Ik las gisteren ook weer een verhaal in de Volkskrant over een vluchteling, Syrische vrouw, Vanuit Turkije naar Zwitserland en daar vliegtuig gepakt . Man is dood en ze wil haar 4 kinderen over laten komen. En dan? Gaat ze dan in NL de taal leren en een mooie baan zoeken? Nee natuurlijk niet. Aan die foto lees je al af dat ze de rest van haar leven een uitkering zal trekken met 4x kinderbijslag. Maar zielig en zo. We hebben gewoon geen plek en geld meer voor dit soort deug hobbies. Het is wel klaar nu.

Nietdanjatoch | 09-07-23 | 07:56

Ach ja, steeds dat onderscheid proberen te maken. A- of B-status, veiligelanders of niet-veiligelanders. Waarom? Al die klagende en eisende asielzoekers met status moeten we ook niet willen. Er zijn nagenoeg geen landen waar je niet binnen of net daarbuiten even kan schuilen voor ongemak.

Zoelense Hobbyboer | 09-07-23 | 06:54

In Bangkok wonen meer dan 10 miljoen mensen. Ze blijven bouwen de lucht in. Het is er warmer dan in NL. Er is stikstof en CO2 uitstoot. En toch marcheert en groeit en bloeit alles. Waarom willen wij in NL altijd het beste jongetje van de klas zijn? Lijkt er op dat we helemaal niks meer kunnen in ons landje.

Boeddha18 | 09-07-23 | 04:43

Ook hier wordt er weer gesproken over 'echte vluchtelingen wel opvangen'.

Gewoon, hoe dan? Is er nu wel beschikbare woonruimte of niet? Als dat er niet is dan kan je ze, A,B of C status, niet opvangen voor langere tijd. Kan gewoon niet.
Van mij mag het hoor, vang maar op en geef ze een zeecontainer, hotelkamer of vakantiewoning.
Maar dan ook dezelfde flexibiliteit voor onze kinderen.
En ik neem aan dat er genoeg geld is voor hun zorg en uitkeringen als ze niet mogen werken. Maar kan ik daarvan wat berekeningen zien?

En welke niet wegbezuinigde politieagent gaat dat C-status dingetje bewerkstelligen?

Bootvisser | 09-07-23 | 01:27 | 1

Mijn zoon van 24 en dochter van 22 zoeken ook woonruimte.

Sjakkie van de Hoek | 09-07-23 | 07:54

interview van Rita Verdonk gezien over asielmigratie en goedkope arbeidsmigratie Al die tijd een ondergeschoven kindje. Waarom, voor VVD en lobby VNO-NCW en achterban werkgevers goedkope arbeidskrachten tegen minimumoon die ook als stakingsbrekers dienen tegen de vakbonden. Voor gristelijke partijen en links het gezin en de multiculturele samenleving als heilige graal en utopia

HetOorAakel | 09-07-23 | 00:03

Het begin al veel eerder. Ruim voor Pim Fortuyn. Toen werd al duidelijk dat het goed misliep de oude stadswijken die totaal werden overgenomen door allochtonen. Maar ja, achterbuurten met weinig hoogopgeleiden. We waren kanaries in een kolenmijn, maar er werd en wordt nog steeds niet geluisterd.

Zgan | 08-07-23 | 23:36

Een constatering, je kan niet en een klimaatcrisis hebben en tegelijkertijd voor verstedelijking gaan. Het land wordt al volgebouwd met windmolens en zonnepanelen. Niet om aan te zien maar onze energieprijs wordt daardoor gelukkig mooi gedrukt... oh wacht..

Ik zie dat er nog steeds gebouwd wordt en industrieterreinen uit de grond gestampt worden. Er wordt wat mij betreft genoeg gebouwd. Het groen wordt met de dag minder dus waar die mythe vandaan komt dat er niet gebouwd wordt die mensen zijn volgens mij blind.

Het is het een of het ander maar blijkbaar kan in Nederland beide tegelijk.

Stonecity | 08-07-23 | 23:20 | 1

Als je al voorzien bent van een woning is het makkelijk het standpunt in te nemen dat er genoeg gebouwd wordt. Los van migratie zal het bestaande tekort opgelost moeten worden.

MrTee | 08-07-23 | 23:28

Eerste agendapunt volgende kabinet: UITstroom bevordering.

langelat | 08-07-23 | 23:11

Niks over arbeidsmigraten, de asielzoekers worden als zondebok neergezet. Lekker ongenuanceerd.

MrTee | 08-07-23 | 22:57 | 3

Terecht. Arbeidsmigranten arbeiden. Asieleisers kosten 8 ton pp.

vladimirows | 08-07-23 | 23:18

De eerste zin van @feynman zegt alles

darmflora | 08-07-23 | 22:44

Die koning stuiterde gewoon met minimaal 100 op de teller, voorbij een duidelijk bord 'verboden in te rijden'. Om gezellig te keuvelen over het gepeupel met zijn maat en leeftijdsgenoot Mark, die net een kabinet heeft laten klappen voor eigen gewin. Remi in de Remi-partij. Wat is dit voor een land vol klassenjustitie.

dickwvf | 08-07-23 | 22:36

Zolang de PVV stelselmatig buiten de deur gehouden wordt zal deze cyclus zich voortzetten. De dood in de pot.

Colin.Fart | 08-07-23 | 22:15

Je geeft het zelf al tussen de regels aan Feynman: Er is een tekort en daar waar een tekort aan is neemt de vraag toe, dat drijft de prijs weer op en daar verdiend vervolgens iemand weer schandalig veel geld aan: in dit geval de vastgoedeigenaren.
In mijn ogen een hele grote groep boeven die gigantisch profiteren van het beleid van de afgelopen jaren. Die juichen de stikstof maatregelen alleen maar toe en lachen zich suf.

CornholioNL | 08-07-23 | 22:06 | 4

Als onze regeringen van de afgelopen 20 jaar zich aan het verdrag van de rechten van de mens had gehouden waren er genoeg woningen beschikbaar en hadden de speculanten helemaal geen markt gehad. En hadden onze burgers geen absurde leningen gehad voor een basale zaak als wonen.

doemijjezusjemaar | 08-07-23 | 22:23

Een belangrijk detail is dat deze tekorten zijn gecreëerd door het gevoerde beleid.

Flibbage | 09-07-23 | 01:35

@VW, alles ist vorbei | 08-07-23 | 22:20: Juist.

CornholioNL | 09-07-23 | 07:44
▼ 1 antwoord verborgen

Mijn labrador had met Van der Burg te doen. Mijn labrador is empathisch.

thanseeuwen | 08-07-23 | 21:44 | 2

Will to please.

Zaadstaaf | 08-07-23 | 22:06

@thanseeuwen En toch krijgt je hond geen asiel.

bitterpete | 08-07-23 | 23:22

Dus Rutte komt aangereden in een oude Saab uit 2007; hij had niet eens de moeite genomen om dat ding te wassen.
Volgens Jeroen Snel / RTL Boulevard moest Willem-Alexander terugkomen van vakantie uit Cartagena, Colombia. Lekker stabiel en veilig land ook om vakantie te vieren. Tegenwoordig kan alles via Zoom, Team, Meet, Webex, maar dit gesprek van een uur kon kennelijk niet online.

Dameskonijn | 08-07-23 | 21:38 | 4

@Botte Hork | 08-07-23 | 21:42: Ja die is echt weer helemaal hilarisch!!! Vooral dat accent van Willem-Alexander.

Dameskonijn | 08-07-23 | 21:42

@Botte Hork | 08-07-23 | 21:42: Tefloneren deed Mark al jaren.

AlexMM50 | 08-07-23 | 22:35
▼ 1 antwoord verborgen

Redmiddel: stop de immigratie. Het kost geld, tijd en huizen! Waarom zou je hier mensen uit Marokko, Algerije en andere Afrikaanse landen nou in de watten willen leggen? Ik begrijp het gewoon niet!! Die mensen willen hier ook niet werken dus kom niet met die smoesjes dat er ook "billenwassers" nodig zijn. Dat doen ze toch niet!

Badr Haary | 08-07-23 | 21:37

Nederlands migratiebeleid:

Hoog-opgeleide (niet religieuze) niet-EU partners van Nederlanders komen het land niet in zonder allerlei eisen en worden stelselmatig tegengewerkt.

Zeer religieuze analfabeten mogen hun hele familie op kosten van de staat importeren.

minderweter | 08-07-23 | 21:34 | 1

Precies dit! Hoogopgeleide Amerikanen bijvoorbeeld komen het land niet zomaar in maar een heel leger aan verkrachters (ja, feiten!!) wel.

Badr Haary | 08-07-23 | 21:38

Zo'n ontslag kan toch gewoon per whatsapp tegenwoordig? Doe ik ook altijd.

Botte Hork | 08-07-23 | 21:28 | 1

Je bent ontslagen.

Flibbage | 09-07-23 | 01:36

Ondertussen wordt de maatschappij al voorbereid op het afbouwen van ouderenzorg. Die oudjes moeten voor elkaar gaan zorgen met hulp van buurvrouwen. En nog veel meer onheil voor hulpbehoevenden. Meer meer meer ruifvreters erbij. Nederland zou zich kapot moeten schamen.

Nivelleermarionet | 08-07-23 | 21:27

Timmermans komt ons land redden..

thanseeuwen | 08-07-23 | 21:24 | 7

@gaffelbaard | 08-07-23 | 21:33: Er komen verkiezingen aan en de linkse wolk heeft geen aansprekende lijsttrekker. Ze hopen dat Timmermans dan hetzelfde succes kan neerzetten als tijdens de EU verkiezingen.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:38

Gewicht van Frenske voor de linkse wolk. Dan krijgen we de zon langdurig niet meer te zien.

Zaadstaaf | 08-07-23 | 22:07

@Zapata10 | 08-07-23 | 21:38: Hoezo succes? Bij die verkiezingen heeft ong. 7% van het kiesgerechtigde electoraat op die vent gestemd. Het grote succes bij die verkiezingen was de belabberd lage opkomst.

sailor 1 | 09-07-23 | 05:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Teflon niet meer leverbaar wegens gedoe bij Chemcours.

Zaadstaaf | 08-07-23 | 21:19

Die gare Saab staat wel mooi symbool voor de staat van ons kabinet, oud en versleten.

Botte Hork | 08-07-23 | 21:19 | 3

En onder gescheten.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:21

En dat is nog wel zorgvuldig uitgekozen door voorlichters om Mark een gewone jongen imago te geven, evenals fiets met appeltje en de opgestroopte mouwen.

thanseeuwen | 08-07-23 | 21:23

En allang failliet. Net als de daadkracht van Rutte en co. om ook maar iets op te lossen.

Wattman | 08-07-23 | 21:24

Mooi!

Ray Skak | 08-07-23 | 21:19

Sinds gisteren buikpijn van het lachen. Ga zo door Rutte!!

Kartelmaster2000 | 08-07-23 | 21:13

Men zit gevangen in hun eigen onzin, we hebben meer huizen nodig en daarvoor moet je natuur opofferen het is niet anders. Biedt agrariërs die willen €150/ m2 en net als ze dat bij grote bedrijven doen een belastingdeal.

MargauxGrandCru | 08-07-23 | 21:12 | 4

Biedt links volk die het migratiebeleid steunen de prijs van een urn, en zet daar de migranten in. De meerderheid van de wereld wil geen hongersnood ingedrukt worden.

Reagiertank | 08-07-23 | 23:26

@Badr Haary | 08-07-23 | 21:34:

Dat sowieso, maar dan zijn er nog steeds veel meer huizen nodig.

MargauxGrandCru | 09-07-23 | 00:28
▼ 1 antwoord verborgen

Wel goed dat er hier aandacht besteedt wordt aan de val van het kabinet. Kom daar maar eens om bij de msm.

BobDobalina | 08-07-23 | 21:08 | 1

Die schrijven alleen maar over de Tour de France, zonder de problemen in de banlieues te benoemen. Wegkijkers!

Après toi | 08-07-23 | 21:15

Het hele asielcircus is een verdienmodel geworden en gaat nooit meer afgeschaft worden...

Air van Boven Dorens | 08-07-23 | 21:06 | 1

Lachgas was ook een semi illegaal verdienmodel, wat ook forse problemen veroorzaakte. Er zaten natuurlijk ook wel goede gebruikers bij, maar die rottige kleine groep die gebruikt in het verkeer, verpestte het voor de goedbedoelende anderen. Op dat misbruik van de regels, daar is nu een verbod op, genoeg was genoeg. Tuurlijk zullen er nog smokkelaars zijn, illegaal is mooi, brengt grof geld op.

Er is nog steeds een hoop lachgas in omloop, maar al merkbaar minder. Omdat er een onderscheid is doordat het "illegaal" is, is handhaving mogelijk. Zonder de juiste papieren, komt lachgas niet de grens meer over, behalve op illegale manieren. Dit kan goed worden gescreend, ook door de douane op de europese grenzen.

Alleen nog goedgekeurd lachgas op de markt. Lachgas wat voor professioneel gebruik onmisbaar is. Ook voor technische doeleinden onmisbaar. Illegaal, zonder goede reden op de markt gebracht lachgas mag direct terug naar afzender, met een eventuele tag in het systeem, "niet welkom".

Reagiertank | 08-07-23 | 23:38
-weggejorist en opgerot-
Poliziek | 08-07-23 | 21:01 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Nederiglandje is een failed state aan het worden, totale decadentie.
We denken ons het te kunnen veroorloven om de halve (3e) wereld hier op onze kosten te kunnen onderhouden terwijl we weten dat het moraal niet aanwezig is om bij te dragen aan onze maatschappij. ( uitzonderingen daargelaten)
Toppunt is toch wel de kennis van, na toegelaten te zijn, voor vakantie naar eigen land terugkerende asielzoekers waar niets aan/mee gedaan wordt.
Zelfs dit wordt getolereerd terwijl den Hollander strak gecontroleerd wordt en maak niet de fout om je belastingaangifte foutief in te vullen; u wordt vervolgd.
Nog een voorbeeld: turken met eigen huis in Turkeije hoeven hun vastgoed niet op te geven; controleurs werden teruggefloten omdat dit racistisch zou zijn.
Moet u eens zoiets doen….

GeenStijl23 | 08-07-23 | 21:01 | 7

@BobDobalina | 08-07-23 | 21:05: Er zijn er veel slechter maar ook beter. wel is het zo dat we op bijna alle lijstjes aan het dalen zijn sinds 2010. Het lijkt me dat verslechtering nu niet iets is waar je trots op kan zijn. Mam, pap, een 6! Goed gedaan hè? Ja maar je had vorig rapport een 9 voor wiskunde.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:19

@Zapata10 | 08-07-23 | 21:19:
Precies, en dat bedoel ik dan ook met decadentie; het wordt steeds minder en minder en aan de andere kant worden het er steeds meer en meer.
Willen/kunnen we dit volhouden of nemen we genoegen met minder welzijn en meer onveiligheid nu en in de toekomst?

GeenStijl23 | 08-07-23 | 21:26
▼ 4 antwoorden verborgen

De teflon is nog lang niet op. Hoogstens een paar extra krasjes. In de aanloop naar de verkiezingen zullen we zien hoe dik de laag teflon nog is die Rutte beschermt tegen een volk dat schreeuwt om visie.

Schoorsteenveger | 08-07-23 | 21:00

Niks daar van. De teflon is niet op. Er komt alleen een nieuwe teflon pan aan. Want kijk over een half jaar van nu maar eens naar Rutte. Je zult zien dat hij er beter op is geworden. One way or the other.

Peter-Rissing | 08-07-23 | 20:54

Ik begreep dat CU wegliep.

Ongekend2022 | 08-07-23 | 20:58

@Ongekend2022 | 08-07-23 | 20:58: Nee, het CU zei we kunnen niet akkoord gaan met de voorstellen. Dat is nog geen weglopen. Pas daarna hebben de VVD en CU gezegd dat verder onderhandelen geen zin meer had. CDA (begrijpelijk) en D66 wilden nog wel verder onderhandelen. Maar Rutte is er afgelopen woensdag met gestrekt been ingegaan. Dat heeft kwaad bloed gezet. Hij heeft hier bewust op aangestuurd.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:25

@Zapata10 | 08-07-23 | 21:25:
Rutte draait net als bij de val van Rutte I, het gedoogkabinet, weer de zaak om.

gaffelbaard | 08-07-23 | 21:35

In een kabinetscrisis zit een groot gokelement voor de politici. Het is dus zonneklaar dat Rutte er beter denkt uit te komen.

Schadenfreude | 08-07-23 | 20:53 | 1

Absoluut. Doormodderen tot het einde had teveel electorale gevolgen. Nu is er zogenaamd vastgehouden aan principes. Dat is een van de eerste keren voor de VVD in vier kabinetten waar men de premier heeft geleverd. Vervolgens dit feit herkauwen gedurende de campagne en veel loze beloftes doen. Veel kiezers met het geheugen van een goudvis tuinen erin en de VVD wordt weer de grootste partij.

Zaadstaaf | 08-07-23 | 21:24

Ik schreef het gisteren geloof ik, ook al: het eerste wat een nieuw - rechts - kabinet moet doen is een referendum houden over de vraag of de Nederlandse bevolking wil dat Nederlands recht of internationaal recht c.q. internationale verdragen dominant zijn in dit land. Zoals Feynman hierboven ook zegt zijn er veel te lichtvaardig, veel te veel internationale verdragen ondertekend waardoor nu alles vast is gelopen. En - goed opgemerkt - sommige verdragen staan zelfs haaks op elkaar. Zover is men doorgeslagen. Om te beginnen moet Natura2000 van tafel, en het Marakesh-akkoord.
En de vraag moet beantwoord worden of het tekenen van al die verdragen, die Nederlands recht overrulen, überhaupt wel mag van de Grondwet.
Remember 2005 en het referendum over het Verdrag van Maastricht. Daar heeft de bevolking zich overduidelijk uitgesproken tegen het inleveren van soevereiniteit.
Overigens een mooi artikel over het Beekbergerwoud. Ga ik nog even helemaal goed bestuderen. En misschien wel er even naar toe!

Aristotalloss | 08-07-23 | 20:50 | 1

Dat verhaal over het Beekbergerwoud bied heel veel perspectief op een oplossing voor in ieder geval een deel van het stikstofprobleem wanneer we heel veel heidegebieden en andere schrale, kunstmatige 'natuur' zouden gaan teruggeven aan de echte natuur. Als je dat een klein beetje stuurt kan op die zogenaamde schrale plekken een hele rijke natuur ontstaan. Dus niks 'alleen maar brandnetels'. Dat is een BS-verhaal!

Aristotalloss | 08-07-23 | 21:46

'Vluchtelingen vanwege geloof, geaardheid of andere voortdurende problematiek krijgen wel een aanpak gericht op permanent verblijf.'
Dus als je zegt dat je een vervolgde homosueel bent kun je meteen doorlopen. De gay pride is klein bier vergeleken bij de taferelen die dan gaan plaatsvinden.

gestoptmetroken | 08-07-23 | 20:39 | 3

“Dus als je zegt dat je een vervolgde homosueel bent kun je meteen doorlopen.”
Uiteraard, sterker nog je kunt dan met je A status als vervolgde homoseksuele man gewoon je vrouw en kinderen naar Nederland halen. Zijn vrouw hoeft alleen maar even in te vullen dat ze zich identificeert als man.

INTP | 08-07-23 | 21:08

En wat dan met vluchtelingen die worden vervolgd omdat ze christen zijn?
Zegt Asia Bibi u nog iets?

gaffelbaard | 08-07-23 | 21:41

Homosexuelen kunnen door te trouwen daar gewoon in de kast.

Grachus | 08-07-23 | 22:08

"Nee! Kan niet. Hebben we geen geld voor."
En dan 34 miljard het raam uit pissen.

Osdorpertje | 08-07-23 | 20:36 | 5

Diversiteit en inclusiviteit bij de taliban (20 miljoen) heeft voorrang.

Asteroid-B612 | 08-07-23 | 21:04

@Ongekend2022 | 08-07-23 | 20:55: En de heffing op het fictieve rendement op vastgoed zou om dezelfde redenen ook wel eens tegen kunnen gaan vallen.

Muxje | 08-07-23 | 21:19

Laten we het hopen! Wat een draak van een belastingheffing!

At_Dawn_They_Sleep | 08-07-23 | 23:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Uit de reconstructies die ik heb gelezen, blijkt dat een versobering van het recht op gezinshereniging niet voor D66, maar voor CU een brug te ver bleek. De principes waar D66 zo graag mee wappert zijn weinig waard als ze daarmee verkiezingen op een onwelgevallig moment riskeren. Rutte heeft zich gecommiteerd aan zijn VVD-achterban en zijn onverwachte onverzettelijkheid op dit punt siert hem. Mijn stem gaat weer naar VVD.

de IJsman | 08-07-23 | 20:34 | 4

Hij doet dit, omdat het hem zo uitkomt. Er was een beeld ontstaan van een uitgerangeerde en liegende premier (hoe kan dat toch….) en hij moest dus wat. Flink doen over migratie haalt het vizier weg bij al die andere zaken waar er een janboel is ontstaan; stikstof, klimaat, toeslagen, inflatie enzovoorts. Waren de coalitiegenoten akkoord gegaan dan was Rutte de flinkert die dit voor rechts regelde. Klapt de coalitie, dan is Rutte de flinkert die ferm bleef tegenover links. Een win win situatie dus.
Maar kijk je naar wat Rutte deed, dan zie je dat op migratie hij een enorme toestroom heeft toegelaten. Dat kwam toen namelijk zo goed uit.

Dat is Rutte ten voeten uit: “wat komt er vandaag goed uit voor mijn positie in het centrum van de macht”? Het maakt niet uit wat het is, of burgers er last van hebben, of het haaks staat op wat hij eerder deed, als hij maar aan het pluche van het premierschap kan blijven plakken.

Nuuk | 08-07-23 | 20:41

Maar nu is er dus helemaal niets. En aangezien het dik een half jaar gaat duren voordat er weer een ander kabinet is en misschien wel langer gaat de instroom gewoon door. Wel hoor je dan van de zogenaamde progressieven... ja maar het zijn maar 40.000 echte asielzoekers de rest is arbeidsmigratie, studenten, expats. Ja en? We hebben geen 40.000 woningen. We kunnen die mensen nergens laten. Dus dat Rutte dit zo gedaan heeft is nog langer stilstand. Noem het maar committeren aan een achterban. Ik noem het egoïstische machtspolitiek.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:10

De man is een wandelende leugenfabriek. Er is niets echt aan deze oplichter. Heeft ook niet met de VVD voor vrijheid en democratie. Nooit meer Rutte is de enige boodschap die hout snijdt.

dijkbewaker | 08-07-23 | 22:38
▼ 1 antwoord verborgen

Zijn we de facto niet eigenlijk een derde wereld land inmiddels?

Botte Hork | 08-07-23 | 20:30 | 5

@Asteroid-B612 | 08-07-23 | 20:54: "De regering laat sinds 2011 hoogwaardigheidsbekleders en bands uit Eritrea naar Duitsland vliegen voor het festival.". Op kosten van de belastingbetaler,

Asteroid-B612 | 08-07-23 | 20:57

@Blaffendehond | 08-07-23 | 20:33: nou hier in de Algarve vlucht het ook lekker soms wat zigeuners maar daar weten ze hier op de camping ook wel raad mee verder geen hoofddoekje te zien.

Toedels | 08-07-23 | 20:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Stel nu eens dat Mark genoeg heeft gehad van het arrogante gedram van dat mens van Kaag en dat hij moe werd van de onkunde van Hugo en bij het zien van Carola denkt, wat moet ik met dat wijf. ... Hij kijkt eens naar de peilingen en denkt, als ik nu de stekker eruit trek, ben ik van een hoop armoede verlost.

Karel Kruizenruiker | 08-07-23 | 20:28 | 2

Alleen dat mens van Kaag is al genoeg om de stekker eruit te trekken.

Opajoop | 08-07-23 | 20:31

Lijkt me een goede analyse.

toetssteen | 08-07-23 | 20:58

Typisch, geen antwoord geven op de vraag en iets anders erbij slepen.

UnderTheDevil | 08-07-23 | 20:29

@UnderTheDevil | 08-07-23 | 20:29: Ik stel een vraag omdat ik het antwoord niet weet. Maar goed, ik begrijp dat u geen gelijkenis dan wel verband ziet. Dank voor uw geruststellende reactie.

mozaard | 08-07-23 | 21:16

"We zitten nu in de situatie dat we voor niemand meer gaan bouwen."
Er wordt hier in Oosterhout anders een heleboel gebouwd, en er staat nog meer in de planning. En dat ondanks dat we vlakbij de Biesbosch liggen.

Met_baard | 08-07-23 | 20:26

Krijgen we nu ook een andere kamer voorzitter?

kuus | 08-07-23 | 20:22 | 4

Goede vraag ... doet u maar de beste voorzitterd die we nooit hebben gehad want ... PVV

Het Licht | 08-07-23 | 20:31

Er moet sowieso opnieuw gekozen worden.
Haar termijn is tot einde zittingsperiode Tweede Kamer

Ruimedenker | 08-07-23 | 20:33

@UnderTheDevil | 08-07-23 | 20:27:
Lijkt mij de moeite waard om een video_persiflage van inelkaar te knurselen :
- kamerlid, bla, bla, bla, voorzitter zet de microfoon uit.
- voorzitter : ha, ha, ha, ha, ha

Penus Decoratus | 08-07-23 | 20:43
▼ 1 antwoord verborgen

Er zijn tegenwoordig studentenmoeders met baby op hun studentenkamer.... Huis(je) niet te vinden voor hen en géén urgentie

De paus | 08-07-23 | 20:22 | 5

Hadden ze toevallig een vluchteling in hun studentenkamer opgenomen?

gestoptmetroken | 08-07-23 | 20:45

De beloning voor Groen Links stemmen.

Asteroid-B612 | 08-07-23 | 20:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Men kan mooi lullen over dat men zich moet houden aan de stikstofnormen als ze er zelf geen last van hebben. Geen probleem als je al een woning hebt. En dan kun je tegelijk onrealistische plannen hebben om ondanks de absurde regelzucht toch een miljoen huizen te gaan bouwen. Of miljoenen mensen binnen te laten waarvan een groot deel netto alleen geld gaan kosten en doen of het een verrijking is. Of groene plannetjes maken en tegelijkertijd oerbossen in de oven te flikkeren en het op papier ook groen noemen.
Wie heeft nou wie voor de gek gehouden dat deze zaken ooit gerealiseerd zouden worden? Er is al wel gruwelijk veel geld tegen aan gegooid. Uw geld. En er zijn voor hen geen consequenties.
Hebben de kabinetten Rutte zich ooit echt bekommerd om anderen? Ik zie niet in waarom dat met poging 5 anders zal zijn.

Deflatiemonster | 08-07-23 | 20:19

Hoe zit dat met die giga distributiecentra die als paddenstoelen uit de grond floepen? Overal!

B75sinds2007 | 08-07-23 | 20:19 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Maarten van Rossem
Rutte is een politieke moordenaar:
'Val kabinet is cynische, egocentrische rotstreek'
www.youtube.com/watch?v=45DTNdhKHsg

De enige partij die zin heeft in verkiezingen is de VVD.

AdvocatusDiaboli | 08-07-23 | 20:16 | 3

Dank voor de link, altijd wel leuk om van Rossem te horen ranten.

Tashtego | 08-07-23 | 20:33

@AdvocatusDiaboli | 08-07-23 | 20:39:
Maarten klaagt enorm over Rutte dat hij overal beschamend mee wegkomt en vreest dat Rutte nog steeds niet weg is voordat hij dood is.

AdvocatusDiaboli | 08-07-23 | 20:46

Heetste dag ter wereld. Deze planeet bestaat give or take 4 miljard jaar. Betrouwbare, verifeerbare meetgegevens? Maximaal 100 jaar, en das heel royaal. Record stamde ujt 1959. 10 miljoen inwoners, stukken minder auto's. Vliegvakanties bestonden niet. Hoe dan? Volledig onbenul schijnt de standaard te zijn geworden.

BoerKoekoek | 08-07-23 | 20:16 | 5

@de IJsman | 08-07-23 | 20:42:
Eerder afkoelen zoals na de Krakatau en de Tambora een eeuw eerder of na de Pinatubo in 1991. Door de uitbarsting van de Tambora in 1815, was er geen zomer bij ons en de VS in 1816, met mislukte oogsten en hongersnood tot gevolg. De Franse Revolutie was mogelijk ook een direct gevolg van de hongersnoden na de uitbarsting van de Laki in IJland in 1783.

Louter Leuter | 08-07-23 | 21:36

@Louter Leuter | 08-07-23 | 21:36:
In IJsland dus... tsk.

Louter Leuter | 08-07-23 | 22:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Het probleem is dat bepaalde partijen in steen gebeitelde dogma’s hebben waar ze onder geen beding over willen praten, ongeacht de maatschappelijke realiteit. Zo is dat bij de CU onder. andere ‘het gezin’ en ‘vrijheid van onderwijs’ en bij de VVD ‘de markt’. Dat zijn zulke fundamentele beginselen dat ze die nooit ter discussie stellen, ongeacht de maatschappelijke realiteit. En zo zitten we anno 2023 met ongebreidelde immigratie, islamitisch onderwijs en totaal falende sectoren vanwege mislukt marktwerking.

Bigi Bana Boy | 08-07-23 | 20:13 | 5

Het komt de VVD heel erg goed uit dat ze een CU hebben met een paar zetels.
Zoek iets waarop ze niet gaan wijken en laat de boel ploffen.

AdvocatusDiaboli | 08-07-23 | 20:56

Ik ken nog wat onbenullige dogma’s: Klimaat, stikstof, Nederland als koploper, aanzuigende werking van asfalt, toenemende kloof tussen arm en rijk enzovoort. Politici scoren op dogma’s omdat stemvee te dom is om ze te ontkrachten.

Zeddegeizot | 08-07-23 | 21:22

U valt in herhaling.

zwenkwieltje | 08-07-23 | 21:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Zo'n beetje alle grote problemen in Nederland hangen met overbevolking als gevolg van migratie samen. Woningnood, files, stikstof het onbetaalbaar worden van de verzorgingsstaat. Allemaal het gevolg van een absurd vluchtelingen en arbeidsmigratiebeleid waarbij bedrijven de lusten en de samenleving de lasten kregen. Nederland is simpelweg te vol en er zijn teveel mensen die leven van de verzorgingsstaat zonder ooit maar iets te hebben bijgedragen. Stoppen met het laissez faire beleid, alleen nog mensen in uitzonderlijke gevallen toelaten, waarbij alleen mensen die cultureel bij ons passen toelaten en actief remigratie bevorderen. Dat mag best wat kosten want zal altijd voordeliger zijn dan mensen hun hele leven aan het infuus van de verzorgingsstaat te laten...

JP1973 | 08-07-23 | 20:13 | 5

@Louter Leuter | 08-07-23 | 20:27: en de overheid niet bepaalt welke diensten geleverd mogen worden en voor welke prijs.

Asteroid-B612 | 08-07-23 | 20:33

@Bigi Bana Boy | 08-07-23 | 20:14: Nee je moet het juist niet ingewikkelder maken dan het is. Er is zeker meer aan de hand maar de mislukte marktwerking heeft niet zoveel te maken met het feit dat we sinds 1995 met zo'n drie miljoen mensen zijn gegroeid waarmee er problemen zijn gekomen die we voorheen of veel minder of helmaal niet kenden.

JP1973 | 08-07-23 | 21:08

@Bigi Bana Boy | 08-07-23 | 20:14:
De totaal mislukte Markwerking.

zwenkwieltje | 08-07-23 | 21:47
▼ 2 antwoorden verborgen

34 miljard foetsieweg aan een niet onderbouwd Klimaatfonds, echt schandalig! Raad van State gaf nog aan dat de uitgaven niet verantwoord waren en toch pikken ze vlak voor de val met besluit in de 2e Kamer dit nog even in? Je zou toch bijna om tribunalen gaan vragen?

Jan, Leiden | 08-07-23 | 20:11 | 5

@Après toi | 08-07-23 | 20:42:
Vreest niet gij kleingelovige.
Consultants genoeg om de ruif te plunderen. U moet ze kennen. Het is uw clan.

reservebelgië | 08-07-23 | 20:45

@Après toi | 08-07-23 | 20:42:
Maakt geen zak uit. In het fonds is voorgoed weg uit uw zak.

zwenkwieltje | 08-07-23 | 21:46

@Louter Leuter | 08-07-23 | 20:29:
Vrees een totale uitgavendestructie wat Nederland aan rand van afgrond gaat brengen terwijl ze demissionair zijn.... misdadig dit!

Jan, Leiden | 08-07-23 | 22:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Als we een streng toelatingsbeleid en bevolkingspolitiek invoeren in Nederland, kunnen we die laatste restjes natuur moeiteloos in stand houden, dat moéten we zelfs, om Nederland leefbaar te houden.

Zenzeo | 08-07-23 | 20:09 | 1

Is geen natuur, noem het beter park.

Louter Leuter | 08-07-23 | 20:30

Ohhhhh de Christenhonden willen gezinshereniging voor mensen uit landen waar de Christen minderheid als vanzelfsprekend worden gediscrimineerd dan wel vervolgd.

Het binnenkomende asiel-eisende volk behoort dan ook tot die woestijn religie die dat normaal vind.

Volgens mij heeft de ChristenUnie en in het bijzonder Mirjam bikker last van het Stockholm syndroom.

Ervaringsdeskundige | 08-07-23 | 20:09 | 6

Struisvogelkoorts.

Asteroid-B612 | 08-07-23 | 20:29

@reservebelgië | 08-07-23 | 20:18: jezidis zijn geen gristenen en die zijn vaak net zo gestoord. veel eermoorden in Duitsland komen uit die hoek

miko | 08-07-23 | 21:01

@miko | 08-07-23 | 21:01:
U heeft idd gelijk. My bad. Moslims in verhouding als calvinisme tot lutheranen, katholieken tot orthodoxen etcetera. Klopt wel.

reservebelgië | 08-07-23 | 21:40
▼ 3 antwoorden verborgen

In 2 jr tijd heeft het kabinet Rutte natuurlijk vooral dossiers voor zich uit geschoven. Toeslagenaffaire, Groningen, energieprijzen, inflatie, stikstof, etc.

Ik hoop op een andere wind - vanuit een andere partij. En meer bekwame ministers. Want dit stelletje graag direct naar het UWV - zonder wachtgeld. Wat een incapabel stelletje.

Fervent | 08-07-23 | 20:06 | 1

Een dichtgetimmerd stelsel heeft een pratende idioot nodig aan het hoofd. Een bliksemafleider.
Een aantredend minister dient per omgaande de bovenste 3 loonschalen van zijn ministerie per omgaande zelf te benoemen.

reservebelgië | 08-07-23 | 20:11

We gaan bij de stembusgang zien hoeveel mensen deze dwaasheid inzien.

reservebelgië | 08-07-23 | 20:05 | 2

Ik denk dat we bij de provinciale verkiezing gezien hebben dat dat er heel erg veeeeel zijn. Ik had die historische ongekende mokerslag niet verwacht. Dat was al een afrekening. Als ik nu de GS commentaren lees, zeker het is geen afspiegeling van het nl publiek, maar wat zijn we die Bezem Kaag en Pinokkio zat, spuugzat.

Schilder58 | 08-07-23 | 20:14

@Schilder58 | 08-07-23 | 20:14:
Zou het waar kunnen worden dat de randstedelijke ambtenarij inclusief trendvolgers de hand aan het overspelen is?

reservebelgië | 08-07-23 | 20:43

DuPont, de producent van Teflon, verkeert nu ook in zwaar weer, toeval? Bestaat niet?

Mr_Natural | 08-07-23 | 20:04 | 1

Iemand heeft ontdekt dat teflon nogal veel pfas achterlaat.
Belangrijkste gevolg van hoge dosis pfas, het verlies van het actieve geheugen.

reservebelgië | 08-07-23 | 20:07

Stel nou he, dat er een "nieuwe" regering komt, wanneer gaan ze dan wat doen aan die half lege chips zakken? Dat is pas slecht voor de formatie. Bedrogen worden.

Is dit nog nieuws? | 08-07-23 | 20:03 | 2

Ik heb eens gevraagd aan de producent. Hij zei dat er zoveel lucht in zat tegen het breken van de sjipjes, soort kreukelzone dus,
Ik moet nog vragen hoe dat met die chocopasta zit waarbij je de choco niet onder de rand van de pot vandaan krijgt.

zwenkwieltje | 08-07-23 | 21:44

@zwenkwieltje | 08-07-23 | 21:44: de rand van de pot is altijd kleiner dan het deksel dat altijd weer kleiner is dan de pot. Dit om breuk tijdens verpakken en vervoeren te voorkomen omdat het deksel nu niet uitsteekt en andere potten kan beschadigen.

Franciscus Borchwerf | 08-07-23 | 23:22

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland