Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

INGEZONDEN - Boze Boer trekt gierput open over stikstofophitserij Nu.nl

INGEZONDEN - Reactie op nu.nl-artikel "Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken"

Deze morgen las ik het artikel 'Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken'. In het stuk worden zware beschuldigingen geuit die nauwelijks worden onderbouwd en in dusdanige mate irreëel zijn dat kan worden gesproken van fake news, desinformatie en laster. Er wordt beweerd dat boeren zich op grote schaal bezig zouden houden met 'landjepik' en dat het op zandgronden om 'tientallen' hectaren per gemeente zou gaan. Het gevolg van de illegale ingebruikname van grond zou miljoenen kilo's extra stikstof zijn.

Het is belangrijk om met het laatste te beginnen, de miljoenen kilo's extra stikstof. Dat volgt helemaal niet uit onrechtmatig gebruik van grond. Je kunt stellen dat extra gebruik van grond leidt tot extra opbrengst van gewassen. Gebruik van meer grond betekent niet dat er meer mest is. Om zwart mest uit te rijden heb je niet meer grond nodig; dat kan op het eigen perceel. In het artikel wordt ook gesproken over het illegaal intekenen van grond.  De boer verantwoordt zijn mestboekhouding dan met grond die niet van hem is. Dat is geen illegale zwarte mest. Illegale zwarte mest is mest die buiten de mestboekhouding op het land wordt uitgereden. Het verschil zit hem in het feit dat illegaal intekenen niet leidt tot meer mest. Wanneer de boer niet onrechtmatig gemeentegrond zou intekenen, zou hij die mest op een andere manier moeten en kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld door het afvoeren naar een vergister of mestverwerker. De hoeveelheid mest wordt niet bepaald door de in gebruik genomen grond, maar door het aantal dieren. De bewering dat sprake zou zijn van miljoenen kilo's extra stikstof is dus ongegrond.

Wat betreft de 'tientallen hectaren per gemeente' het volgende. Het leidt geen twijfel dat er sprake is van 'landjepik' door boeren: die mogelijkheid is er en dus zijn er boeren die dat doen. Evenmin leidt het geen twijfel dat het werkelijke aantal hectaren maar een fractie is van wat nu.nl beweert. De kleinste eenheid van 'tientallen hectaren' is twintig hectaren en dus 200.000 vierkante meter. Uitgaande van een strook van 5 meter die onrechtmatig door boeren bewerkt zou worden, zou het per gemeente (op zandgronden) een strook van 40 kilometer zijn (200.000 / 5 = 40.000 m = 40 km). Het moge duidelijk zijn dat er weinig gemeenten zijn waar sprake is van 40 km aan stroken die onrechtmatig gebruikt zouden kunnen worden. Meestal zijn er namelijk grenzen, zoals sloten, bermen, bomen, etcetera.

Daarnaast maken de meeste boeren zich helemaal niet schuldig aan 'landjepik'. Ook is er meestal geen strook van 5 meter, in het artikel wordt gesproken van meters. De kleinste eenheid van meters is 2. Uitgaande van een strook van 2 meter zou je het dus hebben over een strook van 100 kilometer. Het gaat niet altijd om meters, in het artikel wordt (natuurlijk) gekozen voor het uiterste. Uitgaande van een gemiddelde strook van 1 meter kom je uit op een strook van 200 kilometer per gemeente. Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is dat er gemeenten zijn waar tientallen hectaren grond oneigenlijk gebruikt worden, denk aan gemeenten waar een treinrails doorheen loopt, maar in het artikel wordt generaliserend geschreven en daarmee wordt voorgedaan alsof het op grote schaal zou gebeuren - en dat is onmogelijk. 

Wat opvalt is dat gemeenten als slachtoffers worden aangeduid in het artikel. Ze zouden niet handhaven omdat ze de confrontatie niet aandurven. Brutale boeren zouden paaltjes weer uit de grond trekken, gemeenten zouden de regie weer moeten terugnemen. Dit beeld is geheel in lijn met het beeld in de media van gewelddadige boerenprotesten waarbij niet gehandhaafd zou worden. In werkelijkheid zijn boeren al decennia speelballen van de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Als geen andere sector is de landbouwsector in kaart gebracht. Zonder pardon worden gegeven vergunningen ingetrokken als Den Haag weer eens heeft geblunderd, of gewoon omdat er op teruggekomen wordt. Er wordt veel gecontroleerd, hard gehandhaafd en mestfraude wordt (terecht) vervolgd. Net als door de media worden boeren zonder angst door politici al decennia voor rotte vis uitgemaakt. 

Uit het artikel komt een beeld naar voren dat nu.nl bewust is van het feit dat het, op zijn minst goed mogelijk is dat het, geschetste beeld de werkelijkheid ernstig geweld aan doet. Het hele artikel staat vol met termen als: 'je ziet het vaak', 'soms', 'het gaat daar al gauw', 'vooral in drogere gebieden'. Het is gezien de timing niet ondenkbaar dat met het artikel van nu.nl verkiezingscampagne wordt gevoerd. Even lekker generaliserend boeren voor rotte vis uitmaken. Wat met de boeren gebeurt is vergelijkbaar met de toeslagenaffaire, alleen is de rol van de media veel groter. Ook zijn de gevolgen voor Nederland als geheel veel groter als wordt bereikt wat sommige partijen en veel media al decennia willen bereiken, namelijk het einde van de boerenstand.  

Een verantwoorde ontwikkeling naar een duurzame voedselvoorziening is de ontwikkeling die eigenlijk al gaande is: vlees uit een fabriek en kassen met vele verdiepingen. Uiteindelijk gaan we al ons eten printen. Natuurlijk zullen sommige mensen sceptisch zijn, net zoals dat met de komst van de trein en de digitale camera aanvankelijk ook was. Niemand heeft het nu nog over de paardenkoets of de analoge camera en zo zal het ook gaan met kweekvlees. De ontwikkeling naar die duurzame voedselvoorziening zou kosteloos, organisch en vrij snel gaan. Maar niet in Nederland, want bij ons spelen andere belangen. Daarom wordt de (verreweg) meest innovatieve landbouwsector ter wereld de nek omgedraaid en dit wordt gelegitimeerd met een alternatief dat geen alternatief is. 

De kleinschalige kringlooplandbouw is een fantasieverhaal. Een kringlooplandbouw op kleine schaal is net zo reëel als een leger dat terug gaat naar de musket en het kanon. Dat is de reden waarom na de oorlog de schaalvergroting werd ingezet. Om dezelfde reden haalden onze voorvaderen honderden jaren geleden, toen er slechts enkele miljoenen mensen in Nederland woonden, het graan al uit de Oost.

Het ergste van alles is dat onze media en politici geen enkel idee hebben.

[NAW bekend bij de redactie]

Reaguursels

Inloggen

Wat ik in het verhaal mis is dat gemeenten over het algemeen hartstikke blij zijn met het "landjepik" van wie dan ook (boeren of andere particulieren. Mijn 500 m² grondgebied grenst aan openbaar grondgebied, in totaal zo´n 50 m². Om allerlei redenen (o.a. bereikbaarheid) is de gemeente maar wat blij dat ik dat stukje grond mede onderhoud.

Boeren hebben hier een belangrijke ecologische functie, als zij openbare gronden niet mede zouden onderhouden, zouden de eigenaren dat moeten doen en de belastingen hier in Oostenrijk letterlijk te berge rijzen.

bergsbeklimmer | 17-02-23 | 06:54

Ik had het gevoel ook dat het niet klopt. Je ziet aan de randen aan het gewas dat de boer de mest netjes uitrijdt of juist niet. Er zijn zoveel hobbyisten actief met bijtjes en zo in de bermen, dat het uittrekken van paaltjes en bermen bemesten opvalt. Dit wordt (terecht) niet gepikt en ik moet de boer nog tegenkomen die zin heeft om de (vaak) op confrontatie beluste activisten een stok te geven om de hond mee te slaan. Daar komt geen gemeente aan te pas die "niet durft" te praten met een individuele boer.

geerdt | 17-02-23 | 00:48

Nu was vroeger een redelijke saaie snelle nieuwssite. Toen moest men een mening krijgen, sindsdien is het waardeloos. Iemand een nieuwe saaie site zonder mening? Niet links of rechts, gewoon saai en kort de feiten.

swaggerton | 16-02-23 | 23:50 | 1

Was ook al een jaar geleden mijn gedachte...
Gewoon nieuws, geen gewauwel. Iemand een adres?

Clubber | 17-02-23 | 07:19

De schrijver van het haatstukje op nu punt nl noemt zich "bomenknuffelaar". Laat die kudtsite de tering krijgen, ik post daar alleen om te trollen.

funkyd | 16-02-23 | 23:45

Frappant hoe goed de ingezonden stukken hier ten burele altijd geschreven zijn. Er zijn duidelijk goede columnisten aan verloren gegaan...

AntiZanicz | 16-02-23 | 23:26 | 1

Vergeleken met het gebrekkige Nederlands
van de humorvrije Joop-reacties is
het hiero een en al verademing, das stimmt.

Verderkijkert | 17-02-23 | 01:51
-weggejorist-
Devils_son | 16-02-23 | 22:14 | 1

Zo door de eeuwen heen was een boertje niet in tel. Toen kwam de hongerwinter en toen wisten ze het wel.
Op fietsen zonder banden kwamen ze schooieren om spek.
VVD66 trapt ons nu terug, maar de boer die is niet gek.

Keci | 16-02-23 | 22:14 | 1

De boer is troef

Humsico | 16-02-23 | 22:22

Hup boeren!

wilderst | 16-02-23 | 21:45 | 1

Alleen niet in de spits rijden met je tractor.... okthxbye

Recalcitrant_Schaap | 17-02-23 | 00:11

Dat hele artikel is in strijd met alle regels van de journalistiek. Geen feiten, alleen maar verdachtmakingen, anonieme en geen wederhoor van boeren of boeren vertegenwoordigers. Heb al gekeken om een klacht in te dienen bij de raad van de journalistiek maar dat kan alleen als je belanghebbende bent. Dus hoop dat boeren organisaties hier werk van gaan maken.

JanP999 | 16-02-23 | 21:34 | 1

Exact !

Plantendokter | 16-02-23 | 21:52

Tot aan de verkiezingen worden de boeren helemaal kapot geframed, maar ik trap er niet in.

MargauxGrandCru | 16-02-23 | 21:18

Het gaat om het principe: Waar boeren zijn is nog maar één plantensoort: Raaigras. Behalve een koe kan elk ander levend wezen hier niets mee. Het gevolg is dat er nauwelijks nog flora en fauna over op het platteland over is. Prettige bijkomstigheid is wel dat het aantal insecten ook gedecimeerd is. Wanneer heeft u voor het laatst uw voorruit van insecten moeten ontdoen? Voor vogels (insecteneters) is het allemaal wat minder, maar "so what"? En wat moet je ook met die kut boterbloemen, pinkster- en paardenbloemen en margrieten in het veld?
In het FD laatst een artikel over de financiële situatie van de boeren: "Desastreus". De meeste hebben de laatste 20 jaar al niet meer in de plus gedraaid. Hun bijdrage aan de economie is derhalve negatief: Financieel tekort en de natuur geruïneerd. We kunnen prima zonder boeren, en het vrijkomende geld beter besteden aan economisch rendabele activiteiten.

bdn01 | 16-02-23 | 21:16 | 6

Het hele probleem van de nederland is dat er alleen maar gedacht wordt dat er zoveel mogelijk euro's per m2 grond verdiend moet worden. Als er hier nou gewoon maar eens max 10 miljoen mensen woonden en iedereen eens tevreden was met iets minder dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. Dat geneuzel over flora en fauna, boeren zijn daar niet de oorzaak van die worden geleefd door regelgeving en de markt. Flora en fauna stand zijn gevolgen van industrie en veel teveel mensen.

Jmjm | 16-02-23 | 22:10

@Plantendokter | 16-02-23 | 21:43: We kunnen prima zonder boeren in Nederland. Ze verhongeren toch ook niet in Singapore? Voedselproductie in NL is een volledige misallocatie van schaarse middelen.

bdn01 | 17-02-23 | 00:00

@Plantendokter | 16-02-23 | 21:43: De melkveehouderij is een van de minst renderende sectoren in de landbouw. De melkveehouderij heeft al 20 jaar geen winst gemaakt. Vrijwel alle veeboeren teren in op hun vermogen, dat vrijwel geheel bestaat uit nagenoeg waardeloos grasland (ca 8 euro per m2).

bdn01 | 17-02-23 | 00:07
▼ 3 antwoorden verborgen

'Het is gezien de timing niet ondenkbaar dat met het artikel van nu-nl verkiezingscampagne wordt gevoerd.'

De Buitenstaander BBB staat op het punt op volkomen rechtmatige wijze de verkiezingen te stelen - joh, zou het echt?

konjodebonjo | 16-02-23 | 21:10

'Content not allowed'?

konjodebonjo | 16-02-23 | 21:09

Het lIJdt geen twijfel, beste boer. En met "Evenmin leidt het geen twijfel" zeg je precies het tegendeel van wat je wilt zeggen. "Ook lijdt het geen twijfel" is correct.

MAD1950 | 16-02-23 | 21:03

Dat VVCDA66 het spoor bijster zijn en verblind door megalomanie is mij al een tijd duidelijk.
Volstrekt onlogisch beleid tenzij je gelooft in het einde der tijde mythe en een technologische oplossing.
Het probleem is dat de oplossingen vooral theoretisch werken. Een kniesoor die de realiteit als uitgangspunt neemt.
Op naar de blije toekomst met zonder fossiel, geprint vlees en bezittingen. Utopia ligt om de hoek!

ratelaar | 16-02-23 | 20:45

Demonuseren.

bisbisbis | 16-02-23 | 20:38

Vraag me af wat er gebeurd zou zijn als D66 opgeroepen had tot een halvering van het aantal consultants. Dit zou zowel overheid als bedrijfsleven honderden miljoenen besparen. Maar zo'n oproep zou D66 natuurlijk nooit doen, want dan zou een groot deel van hun kiezers weglopen.

Spring Bruissteen | 16-02-23 | 20:38

Die boer haalt de Thai in mij naar boven.
Iets teveel gegeten, wel lekker.

Ruimedenker | 16-02-23 | 20:37

Elk landbouwperceel in Nederland wordt wel begrensd door een kanaaltje of afwateringsslootje. Elke vierkante centimeter is kadastraal opgetekend. Elk watertje wordt wel beheerd door een waterschap. Mijn tuin grenst aan een schouwsloot, daarvan is op de meter nauwkeurig voor beide oevers bepaald wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Elke berm wordt beheerd en kent een maaibeleid, dat op basis van nauwkeurig vastgestelde eenheden tegen eenheidsprijzen wordt uitbesteed. Gemeentes, waterschappen, Staatsbosbeheer, ze hebben allemaal inspecteurs in dienst. Het programma "de rijdende rechter" staat vol met ruzietjes over een paar vierkante meter gemeentegrond of een boom die een meter uit het lood staat. Landjepik door boeren, een slecht verzonnen en moedwillige leugen omdat BBB te groot dreigt te worden. De VVD durft er al niet meer mee in debat, maar de beulsknechten van nupuntnl kunnen natuurlijk wel vrijelijk modder gooien.

Blauwpetje | 16-02-23 | 20:37 | 3

Meidoornhagen daar moeten we het hier mee doen, ik moet de eerste sloot in Limburg nog tegenkomen.

Smoelensmid | 16-02-23 | 20:47

Op internet kun je luchtfoto’s vinden met daaroverheen geprojecteerd de kadastrale kaart. Niet 100% nauwkeurig, maar wel duidelijk genoeg om een beeld te krijgen van de perceels grenzen

Plantendokter | 16-02-23 | 21:47

Nog even en meer dan de helft van het huidige Nederland is weer zee.
Dus voor al die natuurextremisten, gaan zij straks tegen het wassende water procederen?
Verder is kringloop landbouw de enige echte optie en isde hele stikstof discussie een grote hoax, maar dat zijn nog twee andere discussies.

General McAuliffe | 16-02-23 | 20:32

Verdorie, een boer die beter kan rekenen dan de gemiddelde politicus.

lirft | 16-02-23 | 20:31 | 1

Minister schoentjes is nog 5 miljard kwijt, het kan ook 6 miljard zijn. Hij mag politicus blijven.

donkieshot | 16-02-23 | 20:35

Verkiezingen op komst, BBB mot kapot.
De manier waarop over de boer wordt gesproken en de valsheid in de reacties van lezers is werkelijk schandalig en respectloos.
De boer is aartsvijand nummer 1.
Eng gewoon, hoe die mensen zich in een paar jaar hebben laten hersenspoelen, stikstof het ergste is wat de mensheid kan overkomen en dat dat allemaal de schuld van die vieze gore, frauderend, graaiende strontboeren is.
Elkaar napratende stadsmensen op een Moofje.
Schrikbarend.

Ruimedenker | 16-02-23 | 20:19 | 2

Ik weet niet eens meer of het wel de stadse mensen zijn. Zijn denk ik meer de talkshowmensjes en de 8 uur journaal angstmensjes. Totale indoctrinatie.

Lorejas | 16-02-23 | 20:29

@Lorejas | 16-02-23 | 20:29: denk ik ook, zit gewoon een trollenleger op dit soort artikelen de opinie te beïnvloeden, kwalijke zaak!

brammetaalman | 16-02-23 | 21:13

Boeren die sjoemelen. Wat is er nieuw?

GiorgioBasta | 16-02-23 | 20:18 | 3

Nog meer dan politici en media redacteuren en magnaten?
dan is Nederland verloren!

nobodiesunmighty | 16-02-23 | 20:24

Types die claimen iets van feiten we weten, maar eigenlijk gelovige activisten zijn die partijen napraten zonder ooit een zogenaamd feit zelf te controleren.

donkieshot | 16-02-23 | 20:28

Yep, en alle christenen verkrachten hun eigen kinderen.
Nog meer dingen van horen zeggen?
Ga toch weg met je PopieJopie praatjes.

Ruimedenker | 16-02-23 | 20:33

Maar goed ik identificeer als Drent, ik hou van stront. Kan me niet genoeg van zijn.

Duwbak_Linda | 16-02-23 | 20:17 | 2

Viespeukje! Handjes boven de dekens he....

Lorejas | 16-02-23 | 20:39

*Scheet laat*

Duwbak_Linda | 16-02-23 | 20:43

Zijn deze mensen bekend van het feit dat alles wat groen is en groeit, CO2 opneemt?
Wil je nou minder stikstof of meer CO2?

Sneerpoets | 16-02-23 | 20:15 | 3

Het gaat niet om CO2 of stikstof.
Het gaat om land. Om huizen te bouwen.
Dat voedsel komt wel uit het betrouwbare Egypte, Soedan en Zuid-Amerika.

Boeloeboe | 16-02-23 | 20:18

Fotosynthese is voor de meeste mensen nu "een Tiktok-filter?"

funda | 16-02-23 | 20:20

Correct, weet van een boer, die 50m buiten de stadsgrens woont had een riant uitkoopbod gehad als hij z’n bedrijf zou verkopen. (Niet toevallig komt die grens steeds dichter naar hem toe) Had hij geen interesse in. Een andere boer die circa 1,5km verder woont toonde wel interesse, maar werd genegeerd, die woont (nog) te ver weg.

WibionFire | 16-02-23 | 20:39

Rolf schuttenhelm eigenlijk gewoon een lul

Dijkshoorny | 16-02-23 | 20:14

Ik ben absoluut pro boer maar heb zelf meegemaakt dat een bescheiden stukje agrarische grond wat ik in eigendom heb door een andere eigenaar, boer zijnde ingeschreven was bij zijn oppervlakte voor de mestwetgeving. De site van de RVO waarop je dat kunt doen is dus zo lek als een mandje. Je kunt dus inschrijven op andermans perceel zonder dat de eigenaar iets merkt. Alleen diegene die eerder het zelfde perceel ingeschreven heeft krijgt een melding van dubbeling op dat moment. Kwam hier bij toeval achter. Echt een broddelwerk dit systeem.

HD50 | 16-02-23 | 20:14 | 6

Nee. Later wel een andere met toestemming en diens inschrijving heb ik nog een keer overgeschreven naar mezelf om te testen. Ging ook weer probleemloos. Met DigiD inloggen perceel aanklikken op de kaart en klaar. Echt slecht systeem. Perceel wat nog niet ingeschreven is kun je zo naar je toe halen

HD50 | 16-02-23 | 20:34

Die ander raakt de grond wel ‘kwijt’ dus het is niet zo dat er meer grond komt, maar een stukje onbenut van een onwetende hobbyist kun je zo ‘toe-eigenen’ dit soort systemen maakt fraudeurs.

HD50 | 16-02-23 | 20:46
▼ 3 antwoorden verborgen

De volgende crisis is in aantocht ; de hongercrisis. Als de boeren zijn weggepest moeten we al ons eten uit het buitenland halen. Dat zal dan steeds duurder worden, want schaarste. Als er dan een keer slechte oogsten zijn, zegt het buitenland eigen volk eerst en zullen we hier honger leiden.

Sieg Hein | 16-02-23 | 20:13 | 6

@Shoarmamasutra | 16-02-23 | 20:31:
Ben je vegetariër of zo? En wat dacht je van tekort aan dierlijke mest alleen kunstmest is ook niet goed voor de grond want dat is niet organisch.

MargauxGrandCru | 16-02-23 | 21:12

De eerste die honger lijdt is Sieg Hein, want die kan niet spellen en zijn sollicitatiebriefje raakt onderop de stapel. Geen honger lijden heeft te maken met verdienvermogen. Je kunt echt beter 2 x zoveel gaan verdienen door iets te doen waar vraag naar is, dan 30% korting krijgen op je voedsel. Het kan ze in Singapore echt niks schelen dat de supermarkt daar duur is.

bdn01 | 17-02-23 | 00:22

Exact! Bovendien produceert de Nederlandse boer rendabeler en milieuvriendelijker dan die in het buitenland dus win/win.

Nightingale | 17-02-23 | 05:15
▼ 3 antwoorden verborgen

Ben wel een keertje klaar met die boeren.

Ik wil meer boerinnen!
Schaars geklede jongedames op een hele grote trekker.
In de bikini op een maishakselaar!

En dat fake nieuws, dat zal allemaal wel, da's voor ouwe lullen die altijd wat te zeuren moeten hebben. Ik kijk/lees het niet meer.

Boeloeboe | 16-02-23 | 20:13 | 3

Zeur niet zo.

donkieshot | 16-02-23 | 20:28

Dat idee van kleinschalige landbouw... Het is juist gemakkelijker om de meer geindustrialiseerde bedrijven circulair te maken. Per kilo geproduceerd eten zijn die kleine boertjes vaak juist veel vervuilender.

Muxje | 16-02-23 | 20:10 | 3

De reden dat boeren grootschaliger zijn gegaan ligt juist bij de overheid, c.q. de politiek.

funda | 16-02-23 | 20:13

Om iets te produceren tegen een redelijke prijs heb je nu eenmaal een bepaalde schaal grootte nodig. Of het nu aardappelen of I Phones zijn .

Plantendokter | 16-02-23 | 21:51

Nu punt nl wordt gemaakt door nihilistische onbewust onbekwame millenial 'journalisten' die menen dat zij het nieuws moeten duiden met een links liberale globalistische bril op. Allesbehalve onafhankelijk en objectief dat nu punt nl. In plaats van de macht te controleren is deze 'nieuwssite' een verlengstuk van de zittende macht.

therealbraindump | 16-02-23 | 20:09 | 3

.... verlengstuk van de zittende macht....(peins peins..). Is dat het rectum?

nobodiesunmighty | 16-02-23 | 20:26

Geheel mee eens.
En verder, hun website trekt maximaal al je gegevens naar binnen, het lijkt Rusland wel. Ja, ik overdrijf.
-

Bernhard de II | 16-02-23 | 20:53

Rolf schuttenhelm klimaatdrammer

Dijkshoorny | 16-02-23 | 20:07

#teamboeren

Laten we vooral zuinig zijn op deze hardwerkende beroepsgroep die zijn zaakjes altijd goed op orde heeft en zorgt voor eten op tafel.

MickeyGouda | 16-02-23 | 20:06 | 7

Gelul, mijn eten komt uit de supermarkt.
;-)

zetje01 | 16-02-23 | 21:10

@Lorejas | 16-02-23 | 20:20: Precies. Eten op tafel krijg je door geld te verdienen en dus iets te doen waar je flink voor betaald krijgt. De boeren doen iets waar ze vrijwel niks voor betaald krijgen.

bdn01 | 17-02-23 | 00:24

@Zoelense Hobbyboer | 16-02-23 | 20:17: De rest van de wereld betaalt zo'n lage prijs, dat vrijwel alle boeren (meer dan 80%) de laatste 20 jaar geen winst hebben gemaakt. Kennelijk zijn onze boeren niet in staat voldoende toegevoegde waarde te creëren. Die kennis en kunde van onze boeren is dus niet erg veel waard.

bdn01 | 17-02-23 | 02:12
▼ 4 antwoorden verborgen

Rolf schuttenhelm millieudefensie

Dijkshoorny | 16-02-23 | 20:05

Nu punt NL is een merk van DPG Media. Neutraal nieuws hoef je daar niet te verwachten, eerder een verlengstuk van De Volkskrant.

error503 | 16-02-23 | 20:04 | 1

De Belgische media maffia.

Sieg Hein | 16-02-23 | 20:16

"Stikstof moet je zien als een soort deken"

PolBot | 16-02-23 | 20:04

Rolf schuttenhelm voor al u nuance

Dijkshoorny | 16-02-23 | 20:03

Het is triest en veelzeggend, of alleszeggend, dat de overheid niet optreedt tegen dit soort nepnieuwsoutlets.

smdyasc | 16-02-23 | 20:02 | 1

De overheid zou zich m.i. juist helemaal niet moeten bemoeien met 'nieuwsoutlets'.

funda | 16-02-23 | 20:06

Kon ik maar terug naar een tijd waarin je op kleine schaal met elkaar leeft.

Roos | 16-02-23 | 20:01 | 12

@peterdh | 16-02-23 | 20:28:
Interessanter is de gemiddelde levensverwachting van een 20 jarige.
De gemiddelden die u noemt worden sterk gedrukt door zuigeling- en kindersterfte.

Kapitein Sjaak Mus | 16-02-23 | 20:32

@Kapitein Sjaak Mus | 16-02-23 | 20:32: En dat is al zo sinds de middeleeuwen.

Wiezewalakristalix | 16-02-23 | 20:58
▼ 9 antwoorden verborgen

Ach was dat vod nu punt nul niet ook van de Belgen? DPG? Dedain666 propagandaroeptoeter.

Louter Leuter | 16-02-23 | 19:59

Ik ben voor de kleinschalige boer!

toetssteen | 16-02-23 | 19:56 | 4

@Mr_Natural | 16-02-23 | 19:58: inclusief hongerlijden, misoogsten en hongerloon. Net als vroeger. Zo leuk was dat ‘natuurlijk’ leven met de natuur niet.

Nichtsneues | 16-02-23 | 20:02
▼ 1 antwoord verborgen

Ik was vanochtend in het ziekenhuis en daar worden op schermen een newsfeed afgespeeld. Daar stond dus iets in de trant van: miljoenen kilo’s extra stikstof doordat boeren extra land inpikken. Het stond er niet letterlijk zo, maar wel “inpikken”. Daar valt je bek toch van open?

JJMS | 16-02-23 | 19:56 | 2

Ook bij andere nieuwsoutlets. Aangezien de media in Nederland in bezit zijn van een handjevol mensen, vraag ik me wel eens af of de redacties 's ochtends af en toe vanuit een centraal punt hun marsorders krijgen, iets van: "Hier vaandaag een item over, met deze punten en op deze toon". Het valt op dat veel kranten tegenwoordig vaak met dezelde dingen komen, ook als het niet om brekend nieuws gaat maar om achtergronden of opinie.

Muxje | 16-02-23 | 20:08

Het is allemaal de schuld van de boeren. Stemp VVD66.

funda | 16-02-23 | 20:08

Nu. zit afwisselend op het groene of het deugorgel. Net als de politiek.
Wat nodig is, is meer rust in regelgeving en beleid, beter nadenken, en meer tijd nemen. Lijnen uitzetten voor langere tijd, zodat ondernemers tijd hebben om te sturen of te kiezen, en om investeringen te kunnen afschrijven/terugverdienen.
De agrarische sector heeft al ~60% stikstof gereduceerd ..

Harry.Langezwaal | 16-02-23 | 19:55 | 1

Lijnen uitzetten voor langere tijd - er is na al die tijd niet eens een richtgetal voor de ideale bevolkingsgrootte. Te gevaarlijk om er zelfs een schatting van te maken blijkbaar.
Sommige mensen denken schijnbaar nog dat Nederland onbeperkt is, maar die worden door andere dingen gedreven dan hun gezond verstand.
Ik noem geen lichaamsdelen.

funda | 16-02-23 | 19:59

Ik moet me er voor inloggen. Alsof ik dat dan ga lezwb.

Maar wat vind ik er van. Je krijgt niet meer mest van meer grond. Maar je kan wel weer meer uitrijden.
Maar vorige week ofzo was nog in het nieuws dat boeren sowieso stroken voor de sloot niet mogen bemesten. Dus of je wat aan die randen hebt.
De grootste vraag is bij mij hoe werkt dit dan? We hebben een prima kadaster. Je zult toch hopelijk wel niet zelf mogen opgeven wat je grond is zonder enig bewijs? Ik wist dat dat in Sicilië gebeurde. En zelfs daar was het meer wegkijken dan dat er geen controle voorzien was.
Ik zou zeggen: je krijgt alleen recht op je eigen grond of kan anders een bevestiging laten zien van de eigenaar dat je pachter bent of toestemming hebt.

Shoarmamasutra | 16-02-23 | 19:55

De boeren hebben al 54% van ons mini landje in bezit, Gaan ze nu ook als een soort Poetin, aan landje pik doen!!

OverVecht4Hoog | 16-02-23 | 19:52 | 3

Nee, daar hebben we de coa's voor. Bouw huis !

funda | 16-02-23 | 19:53

Dat was een paar eeuwen geleden meer dan 75%. Maar "landje pik" is meer win win, de gemeenten hebben geen kosten van het onderhoud van hun groenstroken en de boeren iets grotere percelen. Prima idee om de groenstroken gericht te gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en voor natuurwaarden maar opeens een langdurig gedoogbeleid aan de boeren verwijten gaat te ver.

AlexanderVissers | 16-02-23 | 20:20

Ja en doordat ze zoveel hebben , zijn er ook nog plekken met 360 graden rondom werkelijk oneindig en fantastisch uitzicht over akkers bosranden mais velden en glooiende tarwe velden, das wel effe wat anders dan uitkijken op een COA een een vinex stek of een snelweg.

Smoelensmid | 16-02-23 | 20:21

Zijn er al weglopende '66-ers en huilende GL-ers gesignaleerd?

At_Dawn_They_Sleep | 16-02-23 | 19:51

Bla bla bla chocoladevla. Boeren klagen altijd. Niet meer serieus te nemen.

oldandwise | 16-02-23 | 19:50 | 1

Ik hoor hier nog iemand klagen.

JJMS | 16-02-23 | 19:57

De boeren vechten nu tegen de gezamenlijke persmachine van de Stalinisten die hen als koelakken ziet en het publiek tegen hen probeert op te jutten. Aan BBB te zien gaat de haatcampagne ditmaal niet lukken.
#teamboer

funda | 16-02-23 | 19:47 | 2

Hear hear!

m.fucker | 16-02-23 | 19:49

Op naar de 74 zetols!

Duwbak_Linda | 16-02-23 | 19:49

Tja persgroep is eigenaar nu.no. dus staatsmedia dus krijg je d66 propaganda.

Snap_het_ook_niet | 16-02-23 | 19:47 | 1

Er zal wel weer een juichartikel over Rutte komen en alternatieve waarheden van NPO ofzo. Er zijn te weinig aparte onafhankelijke media in Nederland.

Nichtsneues | 16-02-23 | 20:04

Nu gebied eerlijkheid me wel te zeggen dat in de jaren dat ik wandelingen maak tussen de velden hier in zuid Brabant toch ieder jaar de velden echt dichter bij de weg komen te liggen. Stukje bij beetje. Wellicht dat het hele stikstof verhaal uit het stuk zwaar overtrokken is. Maar er wordt zeer zeker wel grond bij de akker getrokken.

Don Samuel | 16-02-23 | 19:47 | 1

Of de (veld)wegen worden marginaal breder. Dat kan door grotere en zwaardere machines op veldwegen of door een extra laagje asfalt dat net over de rand van de vorige laag komt om de kant niet te scherp te maken.

Andersdenkend | 16-02-23 | 20:20

Maar volgens de partijen van de afbraak, D66 en GroenLinks, zijn de boeren erger dan de bezetter in 1940-1945.

eerstneukendanpraten | 16-02-23 | 19:44 | 2

Ammoniak is welliswaar een gas maar de manier van gebruik verschilt nogal.

Shoarmamasutra | 16-02-23 | 19:56

Ik las het vanmorgen en ik wist dat het hoet gedebunked zou worden. Bravo. Helaas wel alleen hier.

Wiezewalakristalix | 16-02-23 | 19:39 | 2

Idem dito hier. Even geduld, misschien volgt er nog een rectificatie. Maar het is op zijn minst duidelijk dat het boertje pesten en boertje zwartmaken, geïnitieerd door o.a. gluiperd Tjeerd de Groot, navolging krijgt in de media.

Spring Bruissteen | 16-02-23 | 19:46

@Spring Bruissteen | 16-02-23 | 19:46: Die rectificatie komt dan tactisch op 15 maart. Tot die tijd word dit volgehouden en uitgemelkt.

Andersdenkend | 16-02-23 | 20:18

Ongezien Team Boer!

At_Dawn_They_Sleep | 16-02-23 | 19:39 | 4

@Zenzeo, feiten? Iets waar de betreffende website, waarvan de naam niet genoemd mag worden, duidelijk niet naar gekeken heeft.

At_Dawn_They_Sleep | 16-02-23 | 19:50
▼ 1 antwoord verborgen

Ik had het ook gelezen, een lang stuk zwartmakerij waar de honden geen brood van lusten.

LonelyWanker | 16-02-23 | 19:38 | 1

Het gaat al fout in de sub-titel: "Levenloze bermen en extra stikstof ...." Stikstof zorgt voor bemesting. Dat heeft (politiek) ongewenste gevolgen voor arme zandgronden, omdat daar juist dingen gaan groeien. Stikstof (en daarmee worden stikstofverbindingen bedoeld, want stikstof zelf is een gas en 78% van onze atmosfeer bestaat eruit) is een meststof, en zal dus hooguit er voor zorgen dat er dingen gaan groeien die niet gewenst zijn.
Maar goed, het staat ook in het hoekje "klimaat" bij nu. Dus je weet gewoon dat het onderdeel is van de propaganda machine.

TheEgg | 17-02-23 | 00:25

Hear hear hear!

Schepvogel | 16-02-23 | 19:38

Hahaha, nu punt nl. Ingekapseld door het regime. Pure propagandamachine.

Montgomery Burns | 16-02-23 | 19:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl