achtergrond

Geenstijl

@ingezonden

INGEZONDEN - Boze Boer trekt gierput open over stikstofophitserij Nu.nl

INGEZONDEN - Reactie op nu.nl-artikel "Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken"

Deze morgen las ik het artikel 'Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken'. In het stuk worden zware beschuldigingen geuit die nauwelijks worden onderbouwd en in dusdanige mate irreëel zijn dat kan worden gesproken van fake news, desinformatie en laster. Er wordt beweerd dat boeren zich op grote schaal bezig zouden houden met 'landjepik' en dat het op zandgronden om 'tientallen' hectaren per gemeente zou gaan. Het gevolg van de illegale ingebruikname van grond zou miljoenen kilo's extra stikstof zijn.

Het is belangrijk om met het laatste te beginnen, de miljoenen kilo's extra stikstof. Dat volgt helemaal niet uit onrechtmatig gebruik van grond. Je kunt stellen dat extra gebruik van grond leidt tot extra opbrengst van gewassen. Gebruik van meer grond betekent niet dat er meer mest is. Om zwart mest uit te rijden heb je niet meer grond nodig; dat kan op het eigen perceel. In het artikel wordt ook gesproken over het illegaal intekenen van grond.  De boer verantwoordt zijn mestboekhouding dan met grond die niet van hem is. Dat is geen illegale zwarte mest. Illegale zwarte mest is mest die buiten de mestboekhouding op het land wordt uitgereden. Het verschil zit hem in het feit dat illegaal intekenen niet leidt tot meer mest. Wanneer de boer niet onrechtmatig gemeentegrond zou intekenen, zou hij die mest op een andere manier moeten en kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld door het afvoeren naar een vergister of mestverwerker. De hoeveelheid mest wordt niet bepaald door de in gebruik genomen grond, maar door het aantal dieren. De bewering dat sprake zou zijn van miljoenen kilo's extra stikstof is dus ongegrond.

Wat betreft de 'tientallen hectaren per gemeente' het volgende. Het leidt geen twijfel dat er sprake is van 'landjepik' door boeren: die mogelijkheid is er en dus zijn er boeren die dat doen. Evenmin leidt het geen twijfel dat het werkelijke aantal hectaren maar een fractie is van wat nu.nl beweert. De kleinste eenheid van 'tientallen hectaren' is twintig hectaren en dus 200.000 vierkante meter. Uitgaande van een strook van 5 meter die onrechtmatig door boeren bewerkt zou worden, zou het per gemeente (op zandgronden) een strook van 40 kilometer zijn (200.000 / 5 = 40.000 m = 40 km). Het moge duidelijk zijn dat er weinig gemeenten zijn waar sprake is van 40 km aan stroken die onrechtmatig gebruikt zouden kunnen worden. Meestal zijn er namelijk grenzen, zoals sloten, bermen, bomen, etcetera.

Opdracht: Google de Ingezonden Brief-schrijver

Zelf onderzoek doen

Schitterend ding, dat VVMU, tot je erachter komt wie het zegt. Succes!

"Is er soms iets mis met het hebben van een vagina? Blijkbaar wel"

Mens ga toch koken

We moesten Mariek Hilhorst googelen en nu hebben we nog steeds geen idee wie het is, behalve dan dat hij een enorme pussy is, met piepkleine balletjes. Die aandrang om in de pen te kruipen en jezelf voor half 65+-Nederland voor lul te zetten met een ingezonden schep levertraan in de boomerfax, is dat aandacht? We hebben er wel meer in Nederland - mensen die zich dood schrikken van het macabere woord 'pussy' - en die hebben zonder uitzondering een joekel van een Tena Lady voor de vagina. Of is er soms iets MIS met het hebben van een vagina? Nee hoor, er is helemaal niks mis met het hebben van een vagina, en het heeft ook weinig met 'pussy' te maken. En bovendien: er zijn genoeg vrouwen met lekker grote ballen!

Ton stuurt belangrijke mail aan GeenStijl

OK Ton - MAAR OVER WIE GAAT HET?

We zijn even op zoek naar woorden en vooral antwoorden. Gaat dit over Mark Rutte? Of over Pieter Klok? Is die gekozen? Of iemand van de pedovereniging Martijn? Is dit een darter? Heeft het te maken met het eerste uur van The Irishman? KLAAS DIJKHOFF? Wiens pik, en waarom zit-ie in ons kontje? Wie behoort er nog meer tot de orde van slaapelend Nederland? We hebben zo belachelijk veel vragen.

INGEZONDEN. Mail over wonderkind Laurent

En vooral over zijn maffe pa

IEDEREEN die de 'zaak' rond Laurent de trage leerling (zou zijn bachelor pas op zijn tiende halen in plaats van op zijn negende, haha loser) heeft gevolgd weet: die pa is niet helemaal goed bij z'n kokosnoot en die moeder hobbelt er ook maar een beetje achteraan. Papa mocht bij Pauw verzuipen in zijn eigen gelijk (mama schijnt er ook geweest te zijn, maar dat moeten we nog effe terugkijken) en ondertussen ontvangen we mails en geluiden vanuit de universiteit dat de geldingsdrang van pa vooral erg sneu is voor het lijdend voorwerp, degene die er ook weinig aan kan doen: die guitige Laurent zelf. De inzending die we jullie niet willen onthouden staat na de klik. Veel sterkte in de Verenigde Staten, ventje.

Jordy: 'Kleine spaarder door Snel alsnog de sjaak'

Nog meer spaartaksmail! De GeenStijl-redactie kreeg niet alleen bericht van Jordy (21) over de nadelige gevolgen van de spaartaks, ook ene Jordy (21) is aan het rekenen geslagen met zijn zakjapanner. Nou Jordy, kom er maar in!

Afgelopen vrijdag is met veel bombarie een voorstel gepubliceerd. "Spaarders met een vermogen van 440k betalen straks geen belasting meer!" koppen de media. De rijksoverheid zelf schrijft "Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij." Waarschijnlijk heeft u het bericht gelezen en was u opgelucht dat dit oneerlijke systeem eindelijk op de schop gaat en bent u met tevredenheid het weekend ingegaan. Ik moet u helaas teleurstellen, de hervorming is minder fraai dan geschetst door de overheid.

In het oude stelsel betaalden spaarders voor hun vermogen boven de € 30.846 belasting op 30% van het forfaitaire rendement (ook wel bekend als rekenrente). Dit forfaitaire rendement wordt berekend aan de hand van de gemiddelde spaarrente en het gemiddelde beleggingsrendement. Voor 2019 rekent men 1,935% forfaitaire rente, oftewel, u betaalt 30% van 1,935% van uw vermogen boven de  € 30.846. Zie ook HIERRR.

Dit oude stelsel is oneerlijk voor vermogenden die niet beleggen. In het nieuwe voorstel wordt dat aangepakt. De Belastingdienst gaat opvragen hoeveel u spaart en belegt en rekent eerlijk over die delen het vastgestelde forfaitaire rendement.

Tot zoverre is het systeem dan ook een stuk eerlijker. De belegger gaat een enorme domper tegemoet, die gaat een stuk meer belasting betalen, maar mijn stukje gaat over de gevolgen voor de eenvoudige spaarder. Wilt u lezen waarom de belegger de sigaar is dan kunt u hier terecht.

De spaarder is echter ook de sigaar omdat er nog iets is veranderd. Niet alleen wordt het forfaitaire rendement anders berekend, ook vervalt het heffingvrij vermogen: de eerder besproken € 30.846. Deze 30k is nog steeds een harde grens die bepaalt of u wel of niet belasting betaalt. Echter betaalt u in het nieuwe stelsel wel belasting over de eerste 30k van uw vermogen, waar deze in het oude stelsel niet meegerekend wordt. Zie de kamerbrief.

Oftewel, als u € 30.845 euro vermogen heeft, betaalt u geen belasting. Heeft u € 30.846 euro vermogen, dan betaalt u belasting over de hele € 30.846 euro. Bij de huidige lage spaarrentes merkt u daar niks van, de eerste  € 400 aan rendement is immers vrijgesteld in het nieuwe stelsel. Met de huidige rentes haalt u nooit  € 400 rendement met  € 30.846 aan spaargeld. Gaat de rente omhoog, en haalt u wel voor € 400 aan rente, dan gaat u dan ook meteen meer belasting betalen.

Jordy (21) over spaartaks: 'Overheid is immoreel'

Iedereen kan wel enthousiast zijn over die nieuwe spaartaks-regeling van Menno Snel, maar er zit een addertje onder het gras. Ene Jordy (21) mailde de redactie van GeenStijl met de volgende uitleg:

De repressieve overheid: een belastingverhoging van 450%

Sinds de kredietcrisis verlaagt de ECB de rente naar 0%. De Europese overheden hebben immers gigantische schulden door wanbeleid en de rente daarover moet omlaag anders is het niet meer te betalen. 

Financiële repressie (onderdrukking) noemen we dat. Van wie? Van de spaarders en beleggers, want die moeten op zoek naar rendement omdat je het van je spaarrekening niet meer moet hebben. Terwijl je wel belast wordt voor een verondersteld rendement van 4%. Dat heet: interen op je vermogen. 

De gevolgen? Kopersgekte op de huizenmarkt, woningnood onder en onbetaalbaarheid voor iedereen en zijn moeder maar vooral voor de middeninkomens, overal financieringsgeld dat tegen de wanden opklotst en voor het minste rendement al over de rand heenloopt en i.h.a. bijna overal dus een totale mismatch tussen vraag en aanbod. 

Aanschouw de gevolgen van overheidsingrijpen. 

Vanzelfsprekend leidt de box 3-heffing op o.a. spaargeld al jaren tot enorm chagrijn onder burgers. Zodoende zijn ondernemende mensen gaan beleggen in vastgoed en aandelen. Om daar met veel inspanning en risico een netto-rendement te halen van 4%. Risico? Jazeker, iedereen kent wel de kleine lettertjes: rendementen uit het verleden bieden geen garantie etc. 

En, o de onverlaten, vaak hebben ze ook nog belegd met geleend geld! Waar dan een relatief hoge rente van minimaal 3% voor wordt betaald. Om de investering maar rond te krijgen. Hoe durven ze!

Wat deed de overheid? Die vond het wel best. Gemeenten leefden van de grondverkoop. De WOZ-waarden schoten omhoog. De schatkist liep weer lekker vol. 

Totdat….. de Hoge Raad oordeelde dat de box 3-heffing echt niet meer kon.

\

Boer uit Flevoland over de staat van de rechtsstaat

noordoostpolderboeven.png Brief in de mail. Keurig als bijlage, met datum in het briefhoofd. Afzender: een agrariër uit de Noordoostpolder die even wat wil vertellen over de staat van de rechtsstaat. Want die's nie best, zo constateert hij. Het is een nuchter verhaal van een nuchtere boer, maar pas op: terg degenen die letterlijk een hooivork in de schuur hebben hangen niet te veel en niet te lang. Who knows what might happen... Noordoostpolder, 6-1-2015

Beste Geenstijl,

Wat je met deze brief doet, al steek je ‘m in de fik, maakt me niet uit. Ik moet even m’n hart luchten over een zoveelste opvallende aanpak met fluwelen handschoen door onzer ‘vrouwe justitia’.

Ondergetekende woont in de NoordoosTpolder. Een agrarische, doch zeer goed ontwikkelde samenleving in het noorden van Flevoland. Een hoog ‘ons kent ons’-gehalte, maar ook duidelijk bezig met (inter-)nationale belangen. Oorzaak hiervan ligt met name in de handelsgeest die ook de agrarische gemeenschap maakt wat het is. In een notendop: gebruik van geïmporteerde grondstoffen, maar zeker ook de export van producten die hier geproduceerd worden. Pootaardappelen, bloembollen, groenten, allen vinden ze hun weg in Europa. Verder gaat er veel naar de VS, Rusland en daarbuiten in meer rurale gebieden zoals het Midden-Oosten.

U voelt misschien al aankomen waar het ‘m de schoen wringt. Voor een samenleving als deze is er niet gauw aversie tegen afkomst van mensen of bevolkingsgroepen. Enfin, om het verhaal even korter te maken; het huidige islam-probleem hoeft niet verder te worden uitgekauwd. De landelijke media is er verder al heel druk mee, en buiten de overbevolkte intensieve asielhouderij van AZC Luttelgeest is het voor deze regio tot nu toe niet heel actueel. Dit schrijven richt zich even meer op het volgende, met de tags EU, vrijhandel, GeenPeil, D66-rechter.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.