Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — Nur Natur

Kent u nog die boer die een stuk van zijn landbouwgrond inzette voor natuurbehoud!? Hij kreeg een fooi, en daarna een brief dat zijn bedrijf te dicht zat op het stukje “natuur” dat hij net zelf ingericht had...

We gaan heel Nederland teruggeven aan de natuur. Ecologen roepen op om niet alleen Natura2000-gebieden te beschermen, maar ook alle omliggende landerijen. De pimpernel heeft natte hooilanden nodig, dus moeten koeien alleen binnen en het gras niet meer gemaaid . Elke biotoopje gaan we beschermen, weg met ons. Dit wordt het schoolvoorbeeld van het hellend vlak.

Het doet me denken aan hoarders die geen keuzes maken, maar gewoon alles bewaren. Langzaam wordt het voller en voller, blijven er slechts paadjes door het huis over, en kan je alleen op de bank slapen. Een hond heeft een baas, een kat heeft personeel. We gaan onze samenleving afbreken zodat de natuur de stedelijke omgeving langzaam kan overwoekeren. Niemand zoekt de balans.

De Homo Sapiens is de enige soort die mag wijken. Grond of opstallen die u bezit, moet u gaan zien als een Foster Parents Plan adoptiestukje groenstrook. Het is niet om te wonen of werken, u mag wel blijven betalen en krijgt vervolgens een prachtige natuurrapportage ingesproken door sir David Attenborough over een totaal ander stukje ongerepte natuur duizenden kilometers verderop.

De vleermuis woont niet in beschermde bossen, maar in oude gebouwen. Vergeet de woningnood, want er woont een hondsdolle nachtvogel op zolder. Op zolder mag u sowieso niet meer wonen, want daar heeft u te veel omgevingsgeluid. U mag wel buiten slapen, dan hoort u veel meer herrie, krijgt u het nat en koud, maar wees gerust, u heeft uw ecologische voetafdruk geminimaliseerd.

Ontzettende nepfoto uit Remkes' Rapport "Wat wel kan"

Voor ons milieu kappen we oerbossen in Canada om die met stookolie te verschepen naar Nederland zodat wij de biomassa kunnen verbranden. Dat noemen we groene energie, ik noem het ontbossing. Thuis hout opstoken mag straks niet meer. U mag deze week nog meedoen met het NK tegelwippen. De verharding mag uit uw tuin, zodat de regen en uw tranen in de grond kunnen zakken.

Kent u nog die boer die een stuk van zijn landbouwgrond inzette voor natuurbehoud!? Hij kreeg een fooi, en daarna een brief dat zijn bedrijf te dicht zat op het stukje “natuur” dat hij net zelf ingericht had. Hij werd dubbel genaaid. Droog. De milieumaffia heeft een bureaucratisch monster geschapen dat Nederland teruggooit naar de middeleeuwen. Ze zijn er blij mee, toen was er meer natuur.

Zie het spoor van vernieling van bezwaarmakers. Fabrieken, woningen, wegen en auto`s mogen het ontgelden. De natuur heeft er niets aan, de industrie wordt verhuisd naar lage lonenlanden met minder regels. De Europese single market kent immers bijna geen regels tegen het importeren van milieuonvriendelijk geproduceerde producten. Zelfs kinderarbeid wordt gedoogd.

Het beste koolstofdioxide-absorptie apparaat bestaat al eeuwig. De Anna Paulownaboom. Kijk bijvoorbeeld dit filmpje van wereldwijde koolstofdioxideconcentraties. Je ziet dag & nacht, maar zelfs de seizoenen gewoon terug. Overdag & zomers meer zonlicht, meer fotosynthese, minder koolstofdioxide en andersom. Je zag die golffunctie al terug in Mauna Loa te Hawaii sinds 1960.

Bomen halen al sinds er leven is op deze planeet met fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer. Zodra Shell dat roept en bomen plant om de koolstofdioxide die haar klanten uitstoten weer uit de lucht te halen, is er volgens de reclamecodecommissie te weinig bewijs dat dit echt helpt. Blijkbaar is er nieuwe wetenschappelijke kennis & boerenverstand in omloop die niemand nog kent.

Idem dito

Zodra je maar een beetje twijfel kunt zaaien of getroffen milieumaatregelen wel in alle gevallen volledig werken, kan je een vergunning onderuithalen, en daarmee de Nederlandse samenleving tot stilstand brengen. Slapende milieuwetten krijgen met een activistisch vonnis een vernietigend effect. Compenseren is niet genoeg, u moet stoppen met consumeren, produceren & leven.

Bedrijven in Nederland worden continu geconfronteerd met nieuwe milieuregels. De stikdroom werd dit jaar afgevuurd op automobilisten, boeren en chemische industrie, daar komt volgend jaar water nog bovenop. Fossiel is te duur geworden, zonnepanelen krijgen geen netaansluiting. Het is te veel moeite voor het kabinet om alle ontwerpeisen in een set te presenteren en langdurig vast te leggen.

Ondernemers krijgen geen kans onderzoek te doen, zich aan te passen en te investeren in duurzame oplossingen, omdat het volgende probleem nog onbekend is. Op deze manier wordt Nederland nooit een innovatief kennisland dat milieuvriendelijke technologie exporteert. Deze onbetrouwbare overheid schept zo'n onzeker klimaat dat banken deze wispelturige waanzin niet meer financieren.

Statushouders krijgen een wettelijk voorrangsrecht op woningen en hebben nu een jaarlijkse behoefte van meer dan de helft van de woningbouw. Alleen het topsegment blijft voor ons over. Dit verbloemen we door asielzoekers per HALF jaar te tellen, en woningbouw per HEEL jaar. Dankzij die factor twee lijkt het nog wat en blijft er een illusie dat u ook kans maakt op een woning.

Voor u resteert slechts een enkeltje naar Mars.

Reaguursels

Inloggen

De hype van klimaat gaat vanzelf een keer voorbij, eens zien wat dan de nieuwst religie wordt.

Zoelense Hobbyboer | 23-10-22 | 08:03

Wat de milieubeweging ook heel slecht uitkwam is een docu gefinancierd door BP en Shell toonde dat de mens niet de enige natuur is die gedijd in de door de mens vormgegeven omgeving van industriegebieden en steden. Ook andere natuur behalve de mens vind daar habitatten en gedijd goed.
Voor de klimaatreligieuzen is dat vloeken in de kerk. Lubach vroeg smalend af hoe de dieren dat zouden ervaren. Net als in animal crackers gaf hij de dieren een stem, uiteraard vonden die het niets. Vreemd genoeg komt het bij de klimaatreligieuzen niet op dat de natuur prima kan gedijen in de door de mens vorm gegeven verstedelijkte of industriële omgeving, waar voedsel en schuilplaatsen te vinden zijn, waar diersoorten mens en andere soorten een interactie hebben.
Nee wat dat betreft denkt men nog heel christelijk, de mens staat boven de natuur en misbruikt haar door god gegeven macht. Zou het kunnen zijn dat de mens onderdeel is van de natuur en dat zoals bij alles er een trade off is, dat er voor- en nadelen zijn, dat sommige natuur veel voordeel heeft van wat de diersoort mens doet en andere natuur nadelen ondervind.
De oerconservatieven van natuurbehoud de religiezen van de klimaatverandering en de activisten van de dure duurzame energie lobby willen daar niets van weten. En de investeerders die veel geld willen verdienen verzinnen wel nieuwe ‘oplossingen’ voor een niet bestaand probleem. Dankbaar verdienen ze geld aan angst en laten zo hun goedkopere energievoorzienende fossiele concurrenten om zeep helpen. Want groen en duurzaam wordt niet gesubsidieerd en heeft geen ongunstige neveneffecten - kent geen trade-offs.
De stadse gelovigen uit de bovenklasse met investeringen komen wel in actie om hun financiële toekomst veilig te stellen en die is duur(-zaam) en afhankelijk van het weer.
Het zijn altijd de bleke schriftgeleerden die de grootste ellende initiëren. Bij Gaia, dat zij ook het hardst mogen lijden.

ratelaar | 23-10-22 | 07:44

Kunnen we niet wat overbodige politici en gemeentelijkje bestuurders verwerken tot natuurlijke mest voor de natura-2000 gebieden?

Zeurders | 23-10-22 | 00:21
-weggejorist-
K1100 | 22-10-22 | 23:58

Iedereen moest vroeger maar doorleren anders kom je in de bouw te werken of moet je billen wassen van oude mannetjes, dus nu hebben we een mega tekort aan bouwvakkers en zorgpersoneel maar wel een riant overschot aan werkloze peuten en logen die alle tijd van de wereld hebben om over van alles te gaan lopen zeiken en te procederen,... op uw kosten uiteraard.

tsjajaja | 22-10-22 | 23:45

waarom is er nog geen rechtszaak gevoerd om het verdrag van Dublin te handhaven

Treff | 22-10-22 | 23:40 | 1

Omdat dit zinloos is. Er is al een database en vluchtelingen die hier komen en zich in Italie of Griekenland mogen daar hun "proces" afwachten. Zo'n 30% van de mensen die hier komen.

Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 23:41

Dat is fijn, dan hoef ik me nergens aan vast te lijmen.

Petskast | 22-10-22 | 22:38

En om al die gekunstelde natuur plaatst natuurmonumenten een hekwerk met een bordje - verboten zugang, want ja de natuur mag niet verstoord worden. Dus alleen de Homo Sapiens mag geen gebruik maken van de natuur de andere soorten natuurlijk wel. Echt genieten jonge van al die natuur, je zou zo langzamerhand dikke schijt krijgen aan de natuur. Zodra Nederland dan is verworden tot één groot heideveld dan is de kenniseconomie ook niet meer nodig, we worden dan allemaal verplicht natuurbeheerder. Maar waar komt ons inkomen dan vandaan, wacht ff aan GroenLinks/D66 vragen. Zum Kotzen al dat natuurgezeik.

Rdock | 22-10-22 | 22:37

Nog maar eens:
Het is niet de democratisch gekozen regering die het reilen & zeilen bepaalt in dit land, maar de 'milieubeweging'.

(Ex-) hippies, ecologen, biologen, milieu-'deskundigen' en allerlei andere al dan niet zelfbenoemde 'deskundologen' hebben, samen met de schreeuwers & drammers van wat de 'milieubeweging' heet, én met "Milieu-Adviesbureau Vollenbroek bv." zich ingevreten in zo'n beetje alle bestuursstructuren in dit land en bepalen met hun gedram, hun geprocedeer en hun morele chantage hoe de overheid en de regering moeten handelen.

Dus worden er bossen gekapt omdat 'zandverstuivingen' in de mode zijn, worden gebieden als de Oostvaardersplassen nog drukker bevolkt met dieren dan AZC's met gelukszoekers, waardoor het landschap verandert in een kopie van het oorlogsgebied rond Verdun tijdens de Eerste Wereldoorlog, worden wolven hier naartoe gehaald die hard werkende boeren tot wanhoop drijven omdat hun kalveren, geiten en schapen worden verscheurd, worden nóg meer bossen gekapt omdat kaalgeslagen vlaktes met een monocultuur van miljoenen paarse heidebloemetjes ook zo in de mode zijn, en wordt verder elke economische activiteit in dit land, inclusief de woningbouw, lamgelegd, want 'slecht voor het muljeu'.

Ik ben er al jaren he-le-maal klaar mee, met die dictatuur van een zooitje natuur-, muljeu- en klimaatsektes met hun hysterische krijswijven en hun uitstoot-obsessie.

Peter Emile | 22-10-22 | 22:35 | 5

@Peter Emile | 22-10-22 | 23:10: Als ik het zo eens lees af en toe, dan is je hachje nu al niet veilig meer in Amsterdam. Gewoon op het terras zitten (De Prik) is al moeilijk zat.

Verbandmeester | 22-10-22 | 23:40

@Peter Emile | 22-10-22 | 23:10:

Mijn excuses. Ik had begrepen dat het jouw vriendje was, niet jouw echtgenoot.

Ben het wel grotendeels met je eens hoor maar met opgeblazen retoriek komen we geen stap verder.

Persoonlijk vraagje, wanneer zijn jullie getrouwd? Jouw man is een Chinees als ik het goed heb.

Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 23:44

@Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 23:44:
Indonesisch-Chinees. We zijn getrouwd op 08-08-08. De acht (evenals de drie) is een Chinees gelukscijfer.
Heeft ons tot dusver niet in de steek gelaten, hoewel ik niet zoveel heb met bijgeloof.
(excuus aanvaard, trouwens...)

Peter Emile | 22-10-22 | 23:54
▼ 2 antwoorden verborgen

" We gaan heel Nederland teruggeven aan de natuur "

Nou niet alleen aan de natuur maar ook aan onrendabele import en nareizende familieleden die leefruimte nodig hebben (en dat bij de rechter succesvol zullen afdwingen)

Deze groep die hier nooit iets bijgedragen heeft, en misschien voor altijd netto ontvangers zullen blijven, zal u en mij nog meer teleurstellen zodra ze hun stemrecht mogen uitoefenen.

Ik ben zeer pessimitisch over de toekomst en dat hoef ik niet te zijn omdat ik de afstand tussen deze import en mijzelf groot genoeg kan houden gezien mijn woon & leef situatie. Maar toch het doet me pijn wat er gaande is .......... terwijl ik het probeer te negeren, groeit de woede in me.

Je kan dit land deze import opdringen maar je kan de mensen niet dwingen daar gezellig mee te assimileren. "Met onwillige paarden is het kwaad rijden"

De maatschappij zal er niet gezelliger op worden ........ and so be it !!

Ervaringsdeskundige | 22-10-22 | 22:29

Je kunt ook zeggen dat Nederland te vol is voor z'n ambitie.

konjodebonjo | 22-10-22 | 22:21

Gewoon max 20.000 asielzoekers per jaar. Zolang dat niet stopt gaat de nederlandse verzorgingsstaat kapot. En verkoop ook grond aan particulier zodat zij zelf hun eigen huis kunnen bouwen en niet alleen die bouwmaatschappijen.

HaaiBaai | 22-10-22 | 22:11

"Dit wordt het schoolvoorbeeld van het hellend vlak." Overdrijven is ook een vak.
Sowieso, als je geen enkele extra ruimte voor de natuur wilt laten, hoe kunnen de CO2-absorptiebomen dan groeien waar Feynman het over heeft?

guldenmiddenweg | 22-10-22 | 22:10

Zou het niet mogelijk zijn om van die lege zoutholtes mestvergisters te maken? Er kan 250.000 m3 in. Het residu pomp je er op een gegeven moment uit, of laat je gewoon zitten.
Er zijn er in Twente een stuk of 200. Geen bodemdaling meer, goedkoop gas en de boer, hij ploegde voort.

Oprisp | 22-10-22 | 21:48 | 2

Ik voel een uitgewerkt bedrijfsplan bij je opborrelen. Ga er voor!

Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 21:57

@Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 21:57: Mest is er zat, daar zal het niet aan liggen. En ze slaan er ook diesel in op. Wist je dat? 500 miljoen liter diesel. Wat na een tijdje verpietert en moet worden vervangen.
Maar ik zal eens een belletje plegen.

Oprisp | 22-10-22 | 22:13

Ze zijn totaal gek geworden.
Deze bioloog wil de wolf heropvoeden dmv een stroomband. Alle schapen moeten dan een bandje om met een accu. De bedoeling is wanneer Bor er in bijt, Bor een klap stroom krijgt. Borretje mag blijkbaar wel ergens anders in het schaap bijten.
Hij dacht dat wolven dit zouden doorgeven aan het nageslacht, en de schaapjes voortaan gespaard zouden blijven.
www.destentor.nl/veluwe/veluwse-wolve...
www.destentor.nl/veluwe/veluwse-wolve...
www.destentor.nl/veluwe/veluwse-wolve...
www.destentor.nl/veluwe/veluwse-wolve...

Oprisp | 22-10-22 | 21:28 | 1

aha... een zeer Remkensiaanse oplossing, spontaan de natuur zijn gang laten gaan....

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 21:58

De overheid neemt zoveel regie in handen dat alles nu langzaam de soep in draait. Mensen zouden zich wat meer los moeten trekken van de staats-tiet.

BrulSpin | 22-10-22 | 21:23 | 4

Maar ze zijn verslaafd.

inCol | 22-10-22 | 21:31

@Kaas de Vies | 22-10-22 | 21:27:
Ja het is echt bizar. We laten het maar gebeuren. Ik geloof niet in opzet maar wel dat we over een aantal jaar terugkijken op een ravage en denken, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? En hopelijk is er dan nog een weg terug.

BrulSpin | 22-10-22 | 21:45

Regression to the mean, meer bestuursorganen leidt blijkbaar tot een gemiddelde van meer georganiseerde mislukte gelukingen. De bestuurlijke mens op zijn best.

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 22:01
▼ 1 antwoord verborgen

Er is een reden dat Hugo de Jonge benoemd is tot minister van woningbouw.
Het is namelijk de bedoeling dat ie faalt.

Osdorpertje | 22-10-22 | 21:18 | 2

Ze konden Hugo niet kwijt in de baantjescarrousel. Niemand wilde die prutser hebben. Dus hebben ze dit ministerie voor hem her-opgericht.

goedverstaander | 22-10-22 | 21:22

"De Homo Sapiens is de enige die mag wijken..."Serieus, Feynman! De Homo Sapiens is al eeuwenlang bezig met het overhoop gooien van het evenwicht in de natuur.Alles heeft juist moeten wijken voor rupsje nooit genoeg,De grootste en snelste uitroeing van wilde planten en dieren sinds het bestaan van moedertje aarde komt geheel op rekening van de Homo Sapiens. En het gaat maar door. En de ongebreidelde bevolkingsgroei voorspelt slechts nog meer ellende. En ja, uiteindelijk ook voor de Homo Sapiens, maar dat is dan ook de enigste diersoort die zich dat alles zelf kan aanrekenen.. Ik ben blij dat ik geen kinderen op de wereld heb gezet.

Kowalski11 | 22-10-22 | 21:17 | 15

@Kowalski11 | 22-10-22 | 21:44: Proost! We zien het begrip “natuurlijk evenwicht” al jaren te pas en te onpas voorbij komen. We worden er mee doodgegooid. Ik vroeg mij steeds af waar (in de tijd) ik dat evenwicht dan moet zoeken?
Was het vorige week woensdag? Was het in 1923, 1922 of 1438?
34 voor christus misschien?
Of moeten we 2,5 miljoen jaar terug naar de opkomst van de “handige mens”?

Een tijdje geleden vond ik mooi artikel met antwoorden op mijn vraag.
Ik geef hierna de link als je geïnteresseerd bent, maar misschien wil jij eerst jouw licht over de kwestie laten scchijnen. Het moet tenslotte wel een beetje spannend blijven.

fokkewoelf | 22-10-22 | 22:38

@fokkewoelf | 22-10-22 | 22:38: Het is een woordspelletje waar jij mee bezig bent.Natuurlijk evenwicht is uiteraard geen starre, constante factor.Het is uiteraard in beweging door natuurlijke factoren.Maar zonder drastische ingrepen zal de balans niet dramatisch veranderen(Denk aan exotische dieren die bewust of onbewust ineens geïmporteerd worden, zoals destijds de konijnen in Australië)En dat is wat we nu dus wel zien door toedoen van de mens, de zogenaamde 6e grote uitroeing sinds de geschiedenis van de aarde.De K-T Massaextinctie is daar ook een van, en de meest bekende.

Kowalski11 | 22-10-22 | 23:23
▼ 12 antwoorden verborgen

Je zou verwachten dat het wal het schip keert, maar voor mijn gevoel is de Nederlandse staat eerder een soort van Ever Given die volledig is vastgelopen en alle andere zaken blokkeert in dit land. Hulp gaat er voorlopig ook niet komen dus we moeten het zelf gaan oplossen. Maar van de huidige partijen hoef je dat niet te verwachten, die zijn veel te hard bezig met interne machtswedstrijdjes om de steeds kleinere punt van het electoraat dat ze bedienen op te vreten.

Barre_de_k | 22-10-22 | 21:14

"Statushouders krijgen een wettelijk voorrangsrecht op woningen en hebben nu een jaarlijkse behoefte van meer dan de helft van de woningbouw."

Asielzoekers zijn geen statushouders. Waarom is zoiets simpels zo enorm moeilijk voor sommige mensen. Je woon woont toch niet in de opvang. Het woord zegt het zelf. De "asielcrisis" is niets meer dan statushouders die nu nog steeds leven in de opvang, een AZC, een daklozenopvang zeg maar. Zodra die mensen kunnen doorstromen tezamen met andere mensen in nood dan is er geen probleem meer met de normale opvang.

Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 21:13 | 13

Laat ze doorstromen naar je zolderkamer.. tuinhuisje.. of waar dan ook.. De enige juiste doorstroom is daar naar toe, waar de touringsmokkelbus of ander vervoer het zooitje opgepikt heeft..
En stop eens met dat woord statushouder.. die prinselijke titel slaat nergens op.
handophouder is het woord wat past.

broervandenhollander | 22-10-22 | 22:25

@Peter Emile | 22-10-22 | 22:03:

Er komen geen 1.000 of 1.200 asielzoekers per week. Jij bent meer dan intelligent genoeg om te weten dat dit gaat om administratieve handelingen en dat aan het einde van het jaar de influx inclusief nareizigers amper 25.000 mensen zijn, waarvan het gros vooral wil meedoen in de maatschappij.

Theodorus.Goldbach | 22-10-22 | 22:40
▼ 10 antwoorden verborgen

Stel je voor dat de eerste kolonisten op Mars , onder andere wetenschappers en technici, daar een bevolking van holenmensen ( wezens)
aantreffen en deze gaan onderwijzen. Bijvoorbeeld over geneeskunde, landbouw techniek en meer van dat. Ze gebruiken daar een laptop bij die in de ogen van de dommerikken lijkt op een lichtgevende stenen plaat. Dan worden ze door de marsmannetjes gezien als goden die met ijzeren vogels uit de lucht kwamen.
En zo is de cirkel weer rond en heb je over 1000 jaar weer gezeik dat jouw godje beter is dan die van de buurman.

hero_of_heaven | 22-10-22 | 21:12 | 1

Martian Chronicles, het gesprek van illusies en realiteiten.
youtu.be/fuVcP-ftYiI
Alles is illusie, begin daar maar es te starten, quantumfysica en verder.
Neemt niet weg dat ik de al 100 en jaren door mensen aangeplante natuur, bossen, enz., mooier vindt dan de randstad en steden. Maar dat is een illusie.

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 22:13

Ik ben voor.
Bomen, struiken, everywhere.

NiCeY | 22-10-22 | 21:09 | 1

.... Maar dan komt Femke Halsema die struiken van u wegsnoeien om geïmporteerde verkrachters & aanranders uit landen waarvan de inwoners door een zekere 'religie' seksueel zo gefrustreerd zijn als een eind hout, geen kans te geven.

Peter Emile | 22-10-22 | 22:06

Ik had gewild dat ik dat voorbeeld van die hoarders een paar dagen geleden bij de hand had... Prachtig.
Dochter ( bijna 20) is in de stress met school, openbaar vervoer, vriendje en vooral de ouders van dat vriendje, en nog een paar dingetjes. Ik legde toen uit dat je in je leven vooral ook zelf beslissingen moet nemen. Of het nou leuk is of niet.
Wat wil ik wel, en wat wil ik niet. Neem beslissingen, zodat je eigen leven er een beetje beter uit komt te zien. Ruim je eigen leven een beetje op.
Ik neem meestal vrij snel een beslissing, en dan weet ik voor mezelf waar ik aan toe ben. Natuurlijk zaten daar ook slechte beslissingen bij.
Ik kan er slecht tegen dat mijn dochter zo loopt dubben en twijfelen. Maar ze moet het wél zelf doen.
Dat van die hoarders had ik er verdorie bij moeten hebben.

SNAFU | 22-10-22 | 21:09 | 1

Als ze op d'r 20e nog moet leren dat je moet kiezen omdat je niet oneindig tijd hebt, dan heb je jaren eerder al de bal laten vallen...

ReyNemaattori | 22-10-22 | 22:26

Kan uit betrouwbare bron zeggen dat Rabobank actief leningen aan het terugtrekken is. Ook bij gezonde bedrijven. Schandalig en triest wat we in Nederland aan het doen zijn

mok | 22-10-22 | 21:08

Dat de VVD wil overgaan tot niet liberale dwang is al opmerkelijk.

Maar er is iets raars..
Gemeenten dwingen asielzoekers op te nemen is een probleem over schutting flikkeren.
Eric klapt in zijn handen en denkt: zo, opgelost, mijn probleem niet meer.
De VVD-decentralisatie truc, die centraal tot stand komt.
Gaat het mis, dan ligt het aan de gemeente.
Maar het is helemaal geen oplossing.

Landelijk werd besloten wel asielzoekers op te nemen en tegelijk niet erbij te bouwen want stikstof en CO2.
Met dank aan GL.
Dat kan niet tegelijk.

Tenminste, als het sterftecijfer en geboortecijfer ongeveer even hoog zijn. (zie cbs)
Dan zou er namelijk bijna geen woningprobleem zijn, aangenomen dat je geen woningen sloopt zonder ze die ook allemaal te vervangen, want anders schaarste creëert en de prijzen opdrijft. (hoe zit dat eigenlijk, zijn daar cijfers van?)

Je kunt ook niet eindeloos inschikken en inschikken.
Waar is de lange termijn visie?

Gaan we het hele IJsselmeer volleggen met cruiseschepen?

Dus Jesse en Eric: of je zorgt voor net zoveel Nieuwe woonruimte als dat er asielzoekers bijkomen, en als dat niet lukt, dan rest alleen een asielstop.

En waarom moet eerst de boel vastlopen eigenlijk?

AdvocatusDiaboli | 22-10-22 | 21:06 | 4

Tsja, allemaal vragen.....
Maar een antwoord komt er niet, laat staan een oplossing. Wel kunt u een dikke middelvinger krijgen van de boven ons gestelden.

Here's Freddy | 22-10-22 | 21:12

@goedverstaander | 22-10-22 | 21:08:
O ja dat is waar. Over een jaar of 10 zijn de vergunningen wel rond. En dan zijn ze 20 jaar te laat.

AdvocatusDiaboli | 22-10-22 | 21:13

De gemeenten willen en kunnen dit al vele jaren niet (ook door wetgeving). De boel gaat verder vastlopen. Dit centrale bestuur, wat al vele jaren hier zit, is de laatste tijd verworden tot het bestuur van de stapeling der mislukte koersen, welke weer worden gecorrigeerd door nieuwe mislukte koersen. Wekt geen vertrouwen, wekt ontbinding in de hand.

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 22:23
▼ 1 antwoord verborgen

Die lui zijn pas tevreden als de dinosauriërs weer heer en meester over de aarde zijn.
Gewoon negeren, die natuurwappies.

Abject | 22-10-22 | 21:05 | 2

Reptielen zijn al heer en meester over Nederland.

gestoptmetroken | 22-10-22 | 21:32

Kunnen we die niet uitzetten in de Veluwe?

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 22:25

Blijkbaar heb je niet door dat we meerdere aardes aan oppervlakte met bomen nodig hebben onze uitstoot teniet te doen.

Neuth | 22-10-22 | 21:04 | 2

Blijkbaar heb jij niet door dat fossiele brandstoffen een zegen voor de mensheid zijn gebleken, dat het klimaatalarmisme zwaar overdreven is en enkel een middel om angstig mensen in het gareel te krijgen en te houden.

bijna_raak | 22-10-22 | 21:12

@bijna_raak | 22-10-22 | 21:12: Fossiele brandstoffen, natuurlijke brandstoffen. Brandstoffen die de aarde geeft. Wees er inderdaad maar blij mee.

ChalinaRosa | 22-10-22 | 22:07

jamaar, waar gaan we dan die 300.000 woningen bouwen ? en waar moeten al die nieuwkomers dan heen? Kies nou eens. Natuur of beton. allebei gaat niet

Dr.Utker | 22-10-22 | 20:56 | 3

Wie gaat die woningen trouwens bouwen? Wellicht gaan we dat uitbesteden; in lagelonenlanden kunnen componenten van slimme huizen worden gebouwd. Zo staat Mohammed in een zweterige zandbak muurtjes in elkaar te schroeven voor een huis waarin zijn broer Achmed in Nederland gratis levenslang mag wonen.

goedverstaander | 22-10-22 | 21:06

"Het is lente, maar beton bloeit niet"

graffiti in A'dam

KlaagGraag | 22-10-22 | 21:10

Dat doe je zo : als je de ene kant op kijkt zie natuur en natuurbehoud en niet willen bouwen, als je de andere kant opkijkt zegt je dat er asielzoekers bij moeten komen wonen.
En je kan niet twee kanten te gelijk opkijken, dus het probleem bestaat niet.

AdvocatusDiaboli | 22-10-22 | 21:11

'duurzaam'.

'inclusief'.

'heel veel letters m.b.t. sexuele geaardheid'.

De wereld is op, afgelopen.

GKJP | 22-10-22 | 20:54 | 2

Maar wij hebben Gordon.

nobodiesunmighty | 22-10-22 | 22:25

Samen

bisbisbis | 23-10-22 | 08:17

Dat hele klimaatgedoe heeft niets meer met ratio te maken, het lijkt wel een een religie, een sekte. Misschien moeten de volgelingen het voorbeeld volgen van Jim Jones van de Peoples Temple en zijn aanhangers. Dan zullen ze hun doel stukken sneller bereiken.

goedverstaander | 22-10-22 | 20:53 | 1

Al die boomknuffelaars en ecowarriors die geen kinderen nemen, wat ongedaan gemaakt wordt door import van anderskokenden zodat er thuis ruimte overblijft om door te fokken.... de ironie.

ReyNemaattori | 22-10-22 | 22:29

Ach ja, dat milieu.. Alles moet worden gered maar intussen wordt er nog steeds vervuild bouwafval in uitgediepte plassen gedumpt. Wie neemt wie in de maling? youtu.be/KDF6bBSxXvY

4HoogAantWater | 22-10-22 | 20:51 | 1

De vvd neemt ons allemaal in de maling.

* Il Principe * | 23-10-22 | 01:07

En toch heb ik liever natuur dan een woonwijk of een doodsaai grasveld. Maar eerst maar eens die bevolkingsgroei afremmen.

Hadena | 22-10-22 | 20:44 | 3

Dat als we 40 jaar geleden besloten hadden alle nieuwbouwijken aan te leggen met grastegels op de openbare weg en rijen met hoogstam fuitbomen waar we kris kras onze autos onder konden parkeren in de avond had iedereen buiten in een boomgaard gewoond.. het hoeft allemaal heus niet zo moeilijk te zijn.;)

Smoelensmid | 22-10-22 | 20:55

Een doodsaai grasveld bestaat niet. Weidevelden zijn toch prachtig.

ChalinaRosa | 22-10-22 | 22:09

"Op zolder mag je niet slapen, staat in de koopakte – te veel herrie"
In de oude huurhuizen mag je er niet slapen want de CV ketel hangt daar, dan heb je kans op koolmonoxidevergiftiging (terwijl dat eerste de trap af glijdt omdat het zwaarder is dan lucht, dus op de eerste verdieping heb je er eerder last van)

Met_baard | 22-10-22 | 20:43

Geweldig opgesomd Feynman, tisn dikke ellende. Wat die hond en kat ertussen moesten is mij jammergenoeg niet duidelijk.

Normpje | 22-10-22 | 20:42 | 5

Heel veel mensen zijn de hongerwinter zonder kat of konijn doorgekomen. Helaas niet iedereen. En een gedeelte van de doden kwam ook door onderkoeling.

Hadena | 22-10-22 | 21:04

@4HoogAantWater | 22-10-22 | 20:54: haas, dakhaas, met de klauwen en de kop eraf is het verschil moeilijk te zien. Ze hadden geen botjes meer voor Fikkie, toen Fikkie maar opgegeten, toen hadden ze wel botjes maar geen Fikkie.

bijna_raak | 22-10-22 | 21:14

@bijna_raak | 22-10-22 | 21:14:
Je moet altijd de gevilde dakhaas kopen met de kop er nog aan want voor je het weet zit je een gewone haas te vreten.

gestoptmetroken | 22-10-22 | 21:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Hier in Twente ook in de buurt van natura 2000 gebieden. Maar wat gaat er gebeuren met alle akkers enzo dan? Boeren worden uitgekocht, blijven wel in de boerderij wonen en hoeven alleen maar jaarlijks een paar keer gras te gaan maaien ofzo? De zomerfeesten mogen toch nog wel want enorme aggregaten. Wordt nog leuk als alle boerenzoons en dochters geen flikker meer te doen hebben. Zuipketen 24/7.

Leptob | 22-10-22 | 20:40

PvdD heeft dit toch ook in het partijprogramma staan? Iets van: "Wat ons betreft wordt Nederland 50% leefgebied en 50% natuur." Lees: 50% mislukte natuur met weinig biodiversiteit waar niemand mag komen en 50% voor deprimerende, oeverloze overbevolking (lees: ook vooral immigratie).

Expert Homo | 22-10-22 | 20:39 | 2

En dus ook alle voedsel duur importeren. We hoeven ons geen zorgen te maken over lege schappen, want die komen elders in de overbevolkte wereld.

Expert Homo | 22-10-22 | 20:40

Park. Niks is natuur in Nederland. Weilanden nog het meest.

TheseDays00 | 22-10-22 | 20:42

Over die boom projecten trouwens, proactief tegen co2 werkt waarschijnlijk beter dan verminderen uitstoot.
Ook de oceaan kan wat dat betreft nog wel wat meer bijdragen.

miko | 22-10-22 | 20:38 | 1

De klimaatverandering komt niet zozeer door de extra CO2.
Wat kan "de oceaan" bijdragen?

Expert Homo | 22-10-22 | 20:43

Hoe wordt bepaald naar welke tijdsperiode we moeten terug degenereren qua natuur?
1950
1850
1750
Kleine ijstijd
Grote ijstijd?

Hoe wordt dit bepaald en wanneer mocht ik stemmen?

Kaas de Vies | 22-10-22 | 20:36 | 2

Geldt dat degenereren dan ook voor de omvang van de bevolking?

Gebakschep | 22-10-22 | 20:40

Net zo lang totdat natuur niet meer als "zielig en benadeeld" in beeld te brengen is.

Expert Homo | 22-10-22 | 20:42

Kunnen we Amsterdam een Natura2000 gebied maken? Lijkt mij grappig wat er dan gebeurd. Zo maar, omdat het kan.

TheseDays00 | 22-10-22 | 20:36 | 2

Tja, een paar struiken op het Rembrandplein aanmerken als Natura2000 gebied...
Alle boeren bedrijven en auto's zijn daar al verdreven. Veranderd niet veel.

Expert Homo | 22-10-22 | 20:44

Westduinpark & Wapendal is een Natura2000 gebied. Het ligt tussen Den Haag en de Noordzee. Een duinengebied.
Blijkbaar is dat geen probleem.
Zou Duindorp een boer zijn, dan moet hij weg.
Hoe kan dat nou? Is Duindorp uitkopen te duur of zo? Of gelden er dan opeens andere regels?

AdvocatusDiaboli | 22-10-22 | 21:23

Je hebt volkomen gelijk Feynman, maar we stemmen keer op keer zelf als volk de imbicielen bij elkaar die dit beleid mogelijk maken. Neem als voorbeeld Jetten van de week die tussen neus en lippen door een verdrag opzegde dat er voor zorgt dat bedrijven die fossiele brandstof stoken bij een gedwongen bedrijfsstop geen schadevergoeding kunnen krijgen. Terwijl andere verdragen die nadelig voor nederland uitpakken op geen enkele manier opgezegd kunnen worden -naar beweerd wordt-.

me163komet | 22-10-22 | 20:36 | 2

Kaag wil die andere verdragen niet opzetten, want daar is door de grote denkers al zo goed over nagedacht.

intrigant | 22-10-22 | 21:07

Verdrag opgezegd en we hoeven niet eens uit de EU. Wat een sluwe onderhandelaar is die Jetten ook!

3bibu | 22-10-22 | 21:18

Oh zo typisch Nederlands dit

"Kent u nog die boer die een stuk van zijn landbouwgrond inzette voor natuurbehoud!? Hij kreeg een fooi, en daarna een brief dat zijn bedrijf te dicht zat op het stukje “natuur” dat hij net zelf ingericht had..."

Kaas de Vies | 22-10-22 | 20:35 | 1

't Roegwold, bij voorbeeld:
nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Roegwold
Maar er zijn hier meer gebieden aangelegd die vroeg of laat voor gezeik gaan zorgen.

error503 | 22-10-22 | 20:49

Als ik nou zeg dat we compleet gestoord aan het worden zijn, heb ik dan gelijk?

Plukkieplukkie | 22-10-22 | 20:35 | 1

Nope, we zijn het al.

robbie103 | 22-10-22 | 21:01

Een onderscheid dat hier nog niet is gemaakt is waar de winsten blijven. De grootste stikstofuitstoter Tata Steel (en ook groot in uitstoot kankerverwekkende stoffen, grootverbruiker van grondwater) sluist zijn winst naar het buitenland. Daar zitten de investeerders en beleggers die bijna een miljard Euro verdelen. Nederland heeft de lasten en niet de baten die samengaan met de productie en de vervuiling. De "winsten" die de boeren maken blijven in Nederland, blijven in de Nederlandse economie. Dat pleit juist om vervuilende/belastende bedrijven die de winsten buiten Nederland uitkeren aan strengere regels te onderwerpen of zelfs hun vergunningen in te trekken.

Gebakschep | 22-10-22 | 20:35 | 3

Dit soort grote bedrijven hebben de duurste advocatenkantoren tot hun beschikking waarmee ze kunnen procederen tot het einde der tijden en kunnen ook dreigen met een plotselinge berg werkelozen ( hoogovens plus toeleveranciers is plm 15.000 banen) door dectentvte sluiten en de productie te verplastsen naar een land waar helemaal geen regels gelden qua milieu.
Boeren zijn over het algemeen kleine bedrijven die de kosten van dure procedures tegen terroristische milieuclubjes niet kunnen dragen. Milieuclubjes die wij overigens ook zelf steunen door mer te doen aan bijv de postcodeloterij die hen sponsort.

me163komet | 22-10-22 | 20:42

@me163komet | 22-10-22 | 20:42: Met uitkopen van de boeren kiest de regering inderdaad voor de weg van de minste weerstand. Tata Steel dicht en grootste 69 boeren kunnen blijven. Over 15.000 banen hoeven we ons ook niet druk te maken, de regering voegt er iedere week zowiezo al een stuk of 1000 toe. Dat de productie naar landen gaat waar de regels minder streng is niet ons probleem. Het gevolg dan het gevolg van het gekozen rekenmodel. Wij hebben de meeste stikstof uitstoot per hectare. Met een ander model, bijv uitstoot per liter geproduceerde melk, uitstoot per ton staal zou Nederland het best wel eens goed kunnen doen en is er helemaal geen reden om op de voorgestelde manier stikstof te reduceren.

Gebakschep | 22-10-22 | 20:51

Tijd voor Follow The Money

KlaagGraag | 22-10-22 | 21:14

www.bd.nl/brabant/boerendorp-boekel-v...
Boerendorp Boekel voelt en ziet hoe de Randstad alles bepaalt: ‘Ze snappen niet wat óns bezighoudt’

Boekel begint het beu te raken. Boeren zijn daar de pineut vanwege de stikstofcrisis maar in de lucht zien ze wel continue vliegtuigen overvliegen van Eindhoven of Volkel.

Quattro Stagioni | 22-10-22 | 20:34

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is voorzitter van het Veiligheidsberaad. In de vergadering van oktober 2016 heeft het Veiligheidsberaad Bruls benoemd als voorzitter. In de vergadering is van oktober 2019 is unaniem ingestemd met de verlenging van zijn voorzitterschap.

Aangezien de voorzitter voor 3 jaar wordt gekozen en de termijn maximaal één keer verlengd kan worden is die Brulkikker officieel geen voorzitter meer.

www.veiligheidsberaad.nl/samenstellin...

Wattman | 22-10-22 | 20:33 | 4

Vet !

Lubbberrtt | 22-10-22 | 20:35

Hij zit daar niet legitiem voor, dus. Scherp!

drs.Nee | 22-10-22 | 20:44

@drs.Nee | 22-10-22 | 20:44:

Artikel 6. Samenstelling

1. Het Veiligheidsberaad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. Het Veiligheidsberaad kan uit zijn midden portefeuillehouders aanwijzen.
3. De voorzitter en de portefeuillehouders worden benoemd voor de periode van drie jaar, die
maximaal één keer verlengd kan worden.

Uit het statuut van het veiligheidsberaad.

Wattman | 22-10-22 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

Kan me nog steeds niet voorstellen dat een paar koeien onder aan de streep slechter voor de wereld is dan luxe cruiseschepen, de dagelijkse stroom aan vliegverkeer of al onze voedselverspilling.

Kartelmaster2000 | 22-10-22 | 20:32

En dan vinden ze het gek dat ik zuip.

Deksmaat | 22-10-22 | 20:31 | 2

Proost!

goedverstaander | 22-10-22 | 20:38

Duidelijk verhaal. Punt.

Polycynisch | 22-10-22 | 20:30

komt dat mars verhaal hier ook al voorbij? de cult of Elon mars,... hou op zeg.

miko | 22-10-22 | 20:27 | 2

Haha, inderdaad! Ik heb trouwens niks met Elon en zijn megalomane projecten. Ik ben een enorme Star Trek fan en je moet ergens beginnen hè?

3bibu | 22-10-22 | 20:58

Elon is een baas. Punt.

ThePozz | 22-10-22 | 21:13

Nou dit is wel een samenvatting van alle ellende die nu speelt.

Duwbak_Linda | 22-10-22 | 20:26

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl