Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof — Nederland heeft meer Johan Remkes’ nodig

Kijk ook: Buitenhof 12:10 uur, D66-1

Symbool van de stikstofproblematiek is de kaart van afgelopen zomer waarop staat aangegeven waar de reductie moet plaatsvinden. Met als dieptepunt het lieflijke Vlieland waar boer noch auto’s verkeren maar de uitstoot wel met 95 procent omlaag moest. Hét zinnebeeld van een beleid dat leidt tot woede bij boeren, burgers en buitenlui.

Het was het bestuurlijke duizend dingen doekje Johan Remkes die – althans voorlopig – voor enige rust in de discussie heeft gezorgd.

Ontegenzeggelijk heeft hij geprobeerd die kloof tussen boeren, burgers en buitenlui kleiner te maken. En er voor gezorgd dat het bewuste kaartje van tafel is. Bovendien heeft Remkes het polariserende D66 in de persoon van oud-melkboer Tjeerd de Groot terecht gewezen met de opmerking dat de veestapel moet worden gehalveerd.

Pièce de résistance zijn natuurlijk de twee ijkmomenten die Remkes in zijn adviezen heeft ingebouwd. In 2025 en 2028 wordt opnieuw gewogen of de stikdoelen voor 2030 haalbaar zijn. Daarmee is die bijkans heilige eis van 2030 van de baan. Wopke Hoekstra kan tevreden zijn.

Het is bovendien een klassieke Haagse vinding: op die paar vierkante kilometers gaat de voorkeur uiteindelijk altijd uit naar het compromis en niet het schuttersputje. Het huidige kabinet kan de kwestie in ieder geval doorschuiven naar de opvolger(s) in 2025 en 2028.

Hallo Mark! - Hallo onafhankelijke bemiddelaar!

Het is de vraag of GroenLinks-voorman Jesse Klaver dat doorheeft. In een ietwat curieus moment liet hij zich afgelopen week ontvallen over het rapport Remkes: “Strik eromheen voordat boeren echt zien wat erin staat.” Los van het feit dat de opmerking van een ongekende achterbaksheid en cynisme getuigt, hapert dus ook zijn politieke antenne.

Is het dan allemaal hosanna met Remkes? Nee, dat ook niet. Hoe dat moet met de agrarische ‘piekbelasters’ blijft in het midden. De uitkoopregelingen voor de boeren kunnen uitmonden in een juridisch mijnenveld. Tenzij de overheid zich ruimhartig opstelt en de harde werkers ruimhartig compenseert voor het opgeven van hun bedrijven.

Desondanks heeft Johan Remkes een huzarenstukje afgeleverd. De reacties op zijn presentatie waren grotendeels lovend. Er komt uiteraard enigszins toneelspel bij kijken maar tegelijkertijd wekt Remkes de indruk oprecht betrokken te zijn.   

Ook daar zijn boeren, burgers en buitenlui aan toe: bestuurders en politici die zich oprecht zorgen maken over de noden die in het land leven. Want bijna niemand zit te wachten op het cynisme van types als De Groot en Klaver.

Hij gaat het niet doen maar het zou wel mooi zijn: Johan Remkes als Buitengewoon Gevolmachtigde voor de Stikstofproblematiek. Of premier. Of dictator.

Nederland heeft meer Johan Remkes’ nodig

Reaguursels

Inloggen

Winst is dat iedereen heeft kunnen zien wi Jesse Klaver is.

J.Hendrikse | 09-10-22 | 21:13

Zoals iedere gepensioneerde diender u kan vertellen ontvang je met geluk je gemiddelde salaris.
Er komt nooit iets bij. Ook de mensen die pensioen opbouwen doen er verstandig aan om geen dup meer in te leggen op
Een ABP pensioenfonds. Met de komende pensioenwet wordt 3/4e geïnvesteerd in staatsobligaties. Kijk maar naar je upo

Moestuinier | 09-10-22 | 17:28

Remkes is gewoon een bloedhond van Rutte. De man is sterk, maar vooral sterk om die verrotte VVD agenda aan de man te brengen, en dus vooral Rutte is. En Remkes zou al helemaal geen goede premier zijn. Veel beloftes, ouderwetse VVD taal, GL/D'66 agenda. Al die VVD'ers weer blij, die gaan dus VVD belonen voor deze show. Ik kan alleen maar stellen dat VVD stemmen welhaast een vorm van een zelfkastijdingsfetish moet zijn.

Lafayette | 09-10-22 | 16:52 | 1

Mocht u de ambitie hebben om het te gaan proberen als proberen als politiek duider, doe maar niet. Zelden zo'n hol, nietszeggend stukje reaguursel als het uwe gezien. Mag hoor, vvmu enzo maar allemachies, wat een armoe.

Grijskijkert | 09-10-22 | 17:59

Het ergste is misschien nog wel dat onze schijnheil Klaver na het laten zien van z'n eigen achterbaksheid, niet op het politieke schavot is terechtgekomen.
De boeren moesten maar tekenen voordat iedereen beseft weer met een kluitje in het riet gestuurd te worden, door een paar onnozele drammers op links.
-
Zelfdestructie is waar de linkse kliek mee bezig is, van de incompetente Kaag tot aan rat Klaver. Allen beschikken over weinig rationaliteit, feitenkennis, realisme en alles wat je nog meer nodig hebt om een land te regeren naar voorspoed en welvaart. Zelfs op milieugebied komen ze zwaar tekort, met rapporten en onzinnige regelgeving kom je er niet. Biomassa is één van de ondoordachte paradepaardjes van de NX66 en GL. Mislukt.

bananabanana | 09-10-22 | 15:42 | 1

Klaver wordt niet ontmaskerd. Het wordt enkel bevestigd.
Remkes gaat echter wel geduid worden als iemand met dubbele agenda. Dat er uiteindelijk niet geleverd wordt. Nu hij krijgt hij nog de complimenten, maar men heeft verder helemaal geen idee. In die zin heeft Klaver heel goed door dat Remkes de boel belazerd.

Lafayette | 09-10-22 | 16:56

twitter.com/jpaternotte/status/157764...
Remkes heeft in acht weken het werk gedaan van twee ministers. Dat overigens allang niet meer gaat over het redden van natuurgebied maar over het redden van dit kabinet. Remkes heeft voornamelijk puin geruimd, drampuin van ideologische zombie D'66, zodat er nu tenminste overleg mogelijk is. En dat is zuur voor Paternotte'66 want ze waren zo dichtbij hun droomoverwinning, bijna hadden ze het boerenland gegretariseerd, zou Moeder Natuur spontaan Lepelblad en Koekoeksbloem laten groeien en had iedereen kunnen zien dat D'66 gelijk had.
Maar de droom werd een perverse nachtmerrie en nu mag Paternotte'66 de boeren niet meer onbeschaamd demoniseren en polariseren moet hij weer helemaal terug naar overleg en debat, met argumenten en inhoud.
Kan D'66 dat nog wel opbrengen?

magirus | 09-10-22 | 15:12 | 1

Lol, hij mocht eerst niet eens aan tafel met die terroristen, en nu is het knap werk.

SailingDuck | 09-10-22 | 16:43

Nu is alles weer koek en ei binnen de VV(d) en tot op zekere hoogte de Nederlandse bevolking. Immers de coalitiegenoten van (d)66 zijn 100 % verantwoordelijk voor dit stikstofdebacle. Dat het hier een rapport of een aanbeveling betreft doet niet ter zake. Dit levert weer een zeteltje of drie op in de peilingen van (de klusjesman heb het gedaan). Op naar de volgende schijnoplossing in de vorm van een rapport of aanbeveling. Remkes en het kindertoeslagdossier ?.

Dzjengis-Somebody | 09-10-22 | 14:38 | 3

Haha, daar brandt hij zich vast niet aan die kindertoeslagenaffaire. Pas over tien jaar horen die ouders pas wat en dan zijn die daarvoor gereserveerde miljarden al spoorloos verdwenen? Aan inhuur om het "uit te zoeken" en consultancy?

Jan, Leiden | 09-10-22 | 15:02

@Jan, Leiden | 09-10-22 | 15:02: Het is Godgeklaagd dat, de grootste nog steeds etterende wond, namelijk de kindertoeslagaffaire, alweer in de parlementaire geschiedenisboeken is verdwenen.

Dzjengis-Somebody | 09-10-22 | 15:29

Kan bij ieder stikstofartikel naar de column van Ronald Plasterk (in Telegraaf) worden gelinkt?

(Behind)Doors | 09-10-22 | 14:12 | 1

Bedenk dat de telegraaf dit soort zaken niet op de voorpagina zet. Nu stond er zoiets als “nu is stuurmanskunst vereist”. Bij het Ukraine referendum ook allerlei mooie verhalen in de columns maar n.a.v. het inleg vod stond op de voorpagina in de meest vette letters “huzarenstukje Rutte”. De Telegraaf heeft twee gezichten. De columns zijn er meer voor het telegraaf publiekje die wat anders denkt. Verder bedoelt de Telegraaf er niets mee. Wachten is dus op de dag dat de Telegraaf de mening van plasterk op pagina 1 zet.

Schilder58 | 09-10-22 | 16:54

Leest een beetje als een stukje damage control van de NPO dit. VVD'ers gonna VVD hoor. Remkes is geen haar beter.

FrikandelSpeciaal | 09-10-22 | 14:03

Op naar Rutte V 2025-2028 met veel spijt mij's, parlementaire enquete commissies maar dan zonder Arib en naast gedupeerde Toeslagenouders en Groningers ook nog gedupeerde boeren. Er wordt een onderzoek naar een onderzoek gedaan voor 8 miljoen , veel weggelakt en weggelachen en een volgende crisis verzonnen zonder parlementair toezicht op de bonnetjes

HetOorAakel | 09-10-22 | 13:24

Bassie is ontzettend de weg kwijt. Rapport biedt geen oplossing! Een echte oplossing was geweest de wetgeving die tot deze patstelling heeft geleid aan te passen, verdragen die ons in de weg zitten op te zeggen en af te zien van de wensnatuur van Brussel in het licht van de klimaatverandering. Bassie’s hang naar de lieve vrede gaat ons vreselijk opbreken. Fijne zondag en tot in de moskee.

Zemko | 09-10-22 | 13:17 | 5

@zeeman73 | 09-10-22 | 13:46: Het probleem bestaat bijna alleen (in de mate waarin het problematisch is voor natuur) als je aanneemt dat Nederlandse "natuur" alleen kan bestaan uit hoofdzakelijk heide en bos op schrale (zand)grond. De werkelijkheid is dat veel van de schrale natuur in Nederland juist is ontstaan in de laatste 1000 jaar door toedoen van de mens door ontginning van heide, plaggen van heide en overbegrazing. En daarnaast de overmatige vernietiging natuur en langbouwgrond door bebouwing wegens extreem hoge bevolkingsdichtheid tov de beschikbare en vooral gewenste verdeling van natuur en landbouw.
Het probleem bestaat alleen als je aanneemt dat er geen enkele andere oplossing is behalve bedrijven sluiten (en dan toevallig al die bedrijven die staan in gebieden waar je graag eigenlijk huizen zou willen bouwen als overheid zijnde)

Gregovic | 09-10-22 | 14:03

Ik heb een nieuw toetsenbord nodig :(

Monkey Cabbage | 09-10-22 | 14:04

Ik kijk uit naar de rechtbankverslagen van reaguurder @fistviking aangaande uw zaak.

aflaatverkoper | 09-10-22 | 20:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik pleit voor méér stikstof.

vanBarchum | 09-10-22 | 13:04 | 1

Waarom?

matatwork | 09-10-22 | 13:51

"Ontegenzeggelijk heeft hij geprobeerd die kloof tussen boeren, burgers en buitenlui kleiner te maken."

Hoe dan? Of hen je het over 'zijn intenties'? Waaruit blijkt dan dat hij die had?

Sans Comique | 09-10-22 | 12:53

We hebben natuurlijk vooral minder Rutte, Kaag en Jetten nodig dan kan Remkes gewoon van z'n ouwe dag genieten.

4HoogAantWater | 09-10-22 | 12:49

Je begint aan de kop van Remkes steeds meer te zien dat hij wel van een drankje en een peukje houdt.

Capt. Iglo | 09-10-22 | 12:41 | 1

Kijken hoe u erbij loopt na 40 actieve dienstjaren en 71 jaren oud. ;-)

lamlul007 | 09-10-22 | 13:13

Nederland wordt gegijzeld door de klimaatlobby van D'66 en Remkes houdt het in stand om te voorkomen dat het kabinet valt.
Nederland heeft juist minder Remkes nodig.
Laten we maar in het midden van een energiecrisis met torenhoge inflatie het kabinet laten vallen en nieuwe verkiezingen uitschrijven dan kunnen de mensen stemmen of ze dit echt willen of dat een nieuwe regering de echte problemen aanpakt.

Osdorpertje | 09-10-22 | 12:41

De voornaamste verdienste van Remkes is dat hij gezorgd heeft dat het weer over de stikstof gaat, en niet over het afdwingen dan wel uitsluiten van specifieke middelen om het doel te bereiken. Geen geheime agenda’s meer, geen WEF66-doel om de veestapel te halveren bijvoorbeeld. Dat was hard nodig, wat ook wel blijkt uit de reacties van de boeren.

Wat ik niet snap is dat dit niet van het begin af aan de insteek was. Het laat wel zien hoe arrogant de huidige ploeg ministers is geworden. In die zin kunnen we inderdaad wel wat meer Remkes gebruiken.

Muxje | 09-10-22 | 12:31

Foto doet me denken aan "the smoker" van de "X-Files". Ook zo'n geniepig mannetje achter de schermen waarvan niemand weet waar z'n loyaliteit ligt.

Sneerpoets | 09-10-22 | 12:26

Op Vlieland bevindt zich een militair oefengebied, ik heb daar ook oefeningen gehad. De drijflading van munitie is een stikstofverbinding. Paternotte, ken je feiten, je bent toch het neefje van die D66 man?

De_fluitlokker | 09-10-22 | 12:25 | 2

Ja, de Armee zit op Vlieland, maar de overheersende windrichting is min of meer westelijk, dus die dampen op de Vliehors waaien weg van het eiland. En hetzelfde geldt voor de eilanden Texel tm Ameland, plus de kuststrook van Holland. Wat daar naar binnen waait, komt van de algemene uitstoot verder weg, en van de scheepvaartroute voor de kust.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:27

Het kaartje was geen meetkaartje, het was berekend uit een model. Kaliber, samenstelling van explosief materiaal, verbrandingsresten, frequentie van vuren, hoogte, richting en weersomstandigheden etc. zaten wellicht wat ongelukkig gemodelleerd in het militaire gedeelte.

Blauwpetje | 09-10-22 | 12:51

Iemand die doet waarvoor hij gevraagd en betaald wordt.
Da’s tegenwoordig al een applaus waard.
Ik vind het niet meer dan normaal dat mensen doen wat ze moeten doen.
Maar in dit land der incompetente blinden is Eenoog koning.
Remkes zelf vin’k misschien wel de beste, meest nuchtere VVD-er.
Al die veren in z’n kont zijn overdreven.
Verder moeten we nog maar zien hoe het afloopt.
Minstens 600 boeren bedrijven (gedwongen) uitkopen…
Dan kan nog een boel onrust opleveren.
Maar goed, de boel komt weer een beetje op gang.

Ruimedenker | 09-10-22 | 12:24 | 1

Eens. Nuchter blijven!

Amsterdamsko | 09-10-22 | 12:30

Remkes' is niet het meervoud van Remkes.

kingrichard | 09-10-22 | 12:24 | 3

Dan haal je toch de politie d’rbij.

Ruimedenker | 09-10-22 | 12:26

Als boeren hun land nu verkopen aan de Chinezen en het vervolgens van hun huren, Is de overheid dan nog steeds in staat om het te onteigenen? Ik denk dat er dan plotseling heel veel boze Chineesjes bij de Europeese grens staan ineens..

Sneerpoets | 09-10-22 | 12:22 | 2

Of verpachten. Heel veel mensen een klein stukje. Zie die allemaal maar weg te krijgen.

Grauwnauw | 09-10-22 | 12:33

@Grauwnauw | 09-10-22 | 12:33: Iedere Nederlander en datsja met Jetta tuintje. En dan zaterdags in bad, haartjes nat. Totdat vader zegt, vooruit naar bed. Och dit wordt zo mooi, jongens.

Duwbak_Linda | 09-10-22 | 12:56

Afspreken met het kabinet dat het echt te doen is om stikstof en op alle vrijgekomen grond afspreken dat er de komende 100 jaar niks gebouwd wordt...

d e r e a l i s t | 09-10-22 | 12:20 | 3

Middels een soort inlegvelletje of zo... volste vertrouwen...

Sneerpoets | 09-10-22 | 12:23

Dat dus.

Gladiator Fap | 09-10-22 | 12:43

Precies. Nu ligt de woningbouw grotendeels stil, maar zodra op de ex-boerengrond gebouwd gaat worden, hoor je niemand meer over stikstof. Flauwekul allemaal.

Deksmaat | 09-10-22 | 13:04

Jezus, wat een gestuntel op tv van die Drek Sauer.

Harrie-Couvert | 09-10-22 | 12:18 | 1

Je bedoelt Drecksau?

swapper | 09-10-22 | 12:46

Oké, Remkes dictator voor het leven. Daarna Duitsland binnenvallen. Want Duitsers zijn eigenlijk Groningers met een raar accent.

Duwbak_Linda | 09-10-22 | 12:13 | 2

Heel goed. Weg met die moffen! *Zwaait wild en dreigend richting Duitsland*

anja | 09-10-22 | 14:00

En dan kunnen we daar ook gelijk kroketten dag vieren!

Whisky | 09-10-22 | 14:42

Het was onvoorstelbaar incompetent gedaan door het kabinet, Remkes heeft er wat tact tegenaan gegooid die in eerste instantie niet zo had mogen ontbreken. Maar er is meer gebeurd.

Erg interessant is dat het heilige 2030 nu de-facto uit het regeerakkoord gehaald is. Dit is geen gifbeker maar een gifemmer die D66 te drinken krijgt. Met gekke Tjeerd nu als publieke boeman.

geerdt | 09-10-22 | 12:12 | 3

Bijzonder treurig. Niks opgelost, alles vooruit schuiven. Alsof dat het probleem oplost. Maar het was al van verre voorspelbaar dat dit de uitkomst zou zijn van de boeren protesten, wat overigens al dertig jaar lang de "oplossing" is.

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:15

@Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:15: Welnee, wacht nou eerst maar eens af, wat er in de praktijk uitkomt. Er gaat gegarandeerd het nodige gebeuren, want de druk op de regering vanuit de EU etc is te groot om het nog langer vooruit te schuiven.
Maar anderzijds denk ik dat Remkes er wel in geslaagd is, om de meest extreme ideeën, over het jaartal 2030 en die volslagen krankzinnige 'stikstofkaart' van tafel te krijgen. Dat is alleen maar goed.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:20

@Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:15:
Oplossingen aandragen voor gecreeerde problemen, Landgenoot. Altijd al een hekel aan gehad. En de VVD lacht de ballen uit de broek want die plakken er wel een verdienmodel op.
Zie je Rutte alweer lachen? De bus komt eraan en hij staat te popelen om Kaag en Jetten ervoor te smijten...

Graaisnaaiert | 09-10-22 | 12:32
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:11 | 11
▼ 11 antwoorden verborgen

Wat slecht is voor de natuur is het uit de grond stampen van de ene woonwijk na de andere. Geen woord daarover. Nee, we eten teveel zegt Jan Modaal. Goed zo Jan, geef jezelf vooral de schuld van alles. Dan weet je dat je op de goede weg bent.

Stonecity | 09-10-22 | 12:09 | 5

Inderdaad, Nederland is zwaar overbevolkt, al járen, en dat wordt alleen maar erger. Maar dat onderwerp aansnijden, is überhaupt taboe, laat staan dat je het in verband brengt met de stikstofkwestie of het klimaat. In Den Haag willen ze alles: én de natuur ontzien, én de overbevolking aanjagen. Dat is natuurlijk onmogelijk.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:22

Zonder die massa immigratie hadden we heul veul minder problemen, plofkraken, huizentekort, uitkeringstrekkers, begrotingstekort, wachtlijsten in de zorg, maar dat mogen we allemaal niet zeggen want dan ben je racist. Het voortrekken van immigranten voor huisvesting tov de Nederlanders is dan weer geen racisme …… wie begrijpt het nog ???

Spongebob77 | 09-10-22 | 13:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Nederland heeft nieuwe verkiezingen nodig.

WaltKowalski | 09-10-22 | 12:06 | 3

Dat zeggen mensen wiens partij structureel in de minderheid is en ook geen coalitie weet te vormen, altijd.

Komjehiervaker | 09-10-22 | 12:09

@Komjehiervaker | 09-10-22 | 12:09: Als er een cordon sanitaire om de tweede partij van Nederland ligt, zou ik dat ook roepen. Dat 'structureel in de minderheid zijn ' is natuurlijk met het nodige ondemocratische kunst- en vliegwerk.

Sans Comique | 09-10-22 | 12:58

@Sans Comique | 09-10-22 | 12:58: tuurlijk joh, het ligt al al die anderen…

Komjehiervaker | 09-10-22 | 15:35

Remkes heeft het inderdaad voor elkaar gekregen dat de politiek een probleem wéér niet gaat aanpakken, maar voor zich uit schuift. Wat we al decennia doen in dit dossier. Fijn. Voorspelling: over 5 jaar doet het nóg meer pijn. Zachte heelmeesters en terreurboeren zijn een beroerde combinatie.

Komjehiervaker | 09-10-22 | 12:04 | 1

Precies, Remkes heeft weer uitstel voor elkaar gekregen. Proficiat. Op naar de volgende crisis.

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:14

Het is natuurlijk de vraag, wat Remkes precies heeft bereikt, cq. wat de regering er van overneemt.
Maar dat die debiele stikstofkaart van tafel is, en dat jaartal van 2030 niet meer heilig is, is i.i.g. een goede zaak.
Verder blijft het afwachten, wat de Provincies er uiteindelijk concreet voor invulling aan gaan geven. Dan kunnen we pas beoordelen, of het gezonde verstand alsnog heeft gezegevierd.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:02

Remkes heeft helemaal geen huzarenstukje geleverd. Heeft gewoon het meest vervuilende kind in de hoek gezet. Hierna komen de anderen aan de beurt. Samengevat er is niks veranderd. Alleen een illusie van 2026-2028 is gebleven. De hoop sterft als laatste. Hier hebben de boeren helemaal niks aan. Alleen een honger winter zal de gedachten doen veranderen in Nederland.

Schilder58 | 09-10-22 | 12:02 | 1

Hoogovens staat niet in de hoek, hoor.

Sans Comique | 09-10-22 | 12:59

Ik ben het hardgrondig oneens met Paternotte.

Luister naar wat Weird "zucht" Duck te zeggen had, waarmee hij een goed punt heeft: Remkes is niks meer dan een oliemannetje dat goed overkomt. Weliswaar heeft Rutte de reputatie van een "great communicator", maar je ziet het als Rutte moet praten met gewone mensen aan de keukentafel, dan is hij gewoon een plastic etalagepop. Enter Remkes. Iemand die boers praat, peuk in de klauw en niet van de blauwe knoop. Dat rapport van Remkes kraakt hier en daar een noot over de toon, maar verder heeft Klaver het grootste gelijk: snel een strik erom en afhameren waarbij helpt dat Nederlanders gewoon niet graag dissonante standpunten horen en standpunten ten principale mijden als de pest. Dat noemt men dan compromissen zoeken en sluiten.

Remkes. Weg ermee.

Heurtebise | 09-10-22 | 12:01 | 3

Eerst maar afwachten, wat de Provincies er in de praktijk van bakken. Daar komt het uiteindelijk op aan, Remkes of geen Remkes.
En "Remkes. Weg ermee." lijkt mij de man geen recht te doen.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:04

Wierd Duk, hahahaha.

Après toi | 09-10-22 | 12:05

@Après toi | 09-10-22 | 12:05: Ja, lachen, maar waarom eigenlijk? Of voer jij al je discussies zo? Zelfs aan gewone borreltafel zou je onbeschoft zijn met zo'n opmerking.

Sans Comique | 09-10-22 | 13:08

Remkes heeft op de 2e foto maar een vies peukje tussen z'n vingers. Dus drankorgel èn viespeuk?

Harrie-Couvert | 09-10-22 | 11:54 | 1

rijstevloei gok ik brand erg goor bruin

marcel69 | 09-10-22 | 14:30

De mensheid is als een sprinkhanenplaag. Linksom, rechtsom, met een compromis, een glimlach of een gweer: we vreten alles kaal.

Schadenfreude | 09-10-22 | 11:51

In Den Haag had hij als interim beter die plofkip Richard de Mos ook kaltgestellt. Als iemand nog denkt dat dat een eerlijke bestuurder is heb je wel een mankement in je gedachten. Draaien ze nu de verstrekte turkse vrindjes vergunningen ook terug?

AntiZanicz | 09-10-22 | 11:44 | 12

Het probleem van de Mos was, dat die zonder deze beschuldiging burgemeester van Den Haag was geworden, toen Krikke weg moest. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat er iemand van buiten de Haagse baantjes carousel zomaar burgemeester wordt.

Over corruptie gesproken, als de Mos corrupt is wat is D66 dan? Appartement krijgen, NPO propaganda film uitzenden en beloond worden met wethouderschap. Metoo affaire die afgekocht wordt met partij geld. Miljoen krijgen van ICT ondernemer?

Met.de.zuiderzon | 09-10-22 | 12:14

@Après toi | 09-10-22 | 12:06:
Dat zeg ik, klein bier, vergeleken met Rutte die stelselmatig de democratie op alle mogelijke manieren uitgehold heeft en liegen, draaien en "vergeten" tot kunst heeft verheven.

Spring Bruissteen | 09-10-22 | 12:16

@Après toi | 09-10-22 | 12:06: Goh, meer dan een ton? En er is 'onduidelijkheid'? De meeste politici in de Kamer zin voor meer blijven zitten. Vanwaar deze focus op kleine kruimels?

Sans Comique | 09-10-22 | 13:10
▼ 9 antwoorden verborgen

Remkes hief het glas deed een plas en alles bleef zoals het was.

william7055 | 09-10-22 | 11:42 | 1

Precies, wat dat betreft heeft Klaver gelijk. Strik erom voordat ze doorhebben wat er echt in staat. De woordenbrij is veranderd maar het uitkopen blijft.

EmilioEsteves | 09-10-22 | 11:55

Kan iemand mij uitleggen wat een halvering van stikstof in 2030 oplevert?
- Afremming van de verandering van plantensoorten etc.
- Schouderklopjes uit Brussel
.... maar verder?

skoftig | 09-10-22 | 11:40 | 6

3: We ruilverkavelen (zoals Remkes al aangaf) en vinden dan een manier waarop er wel gebouwd kan worden.

Blauwpetje | 09-10-22 | 11:58

@koeberg | 09-10-22 | 11:52:
3. De wetgevende macht maakt nieuwe wetten waarin die debiele normen wél realistisch zijn en maakt zich op voor de grootste inhaalslag in de woningbouw sinds het Tweede Meningsverschil. Omdat dat moet, omdat mensen niet kunnen wonen in mooie stikstofplaatjes, omdat de overheid als eerste taak het welvaren van de bevolking heeft, niet het tevreden houden van een stelletje doemgillers die denken dat de wereld over tien jaar een soort Mars v2.0 zal zijn. Op andere gebieden noemen we dergelijke angsthazen en doemprofeten wel eens wappies, hoezo nemen we ze aangaande stikstof dan ineens wél serieus en laten onze oren hangen naar doorgeslagen idealisme en uiteindelijk de vernietiging van een hele sector? Maak nieuwe wetten, dan hebben types als een Vollebroek geen poot meer om op te staan en kunnen we beginnen aan het bouwen van een hele stad aan huizen.

elfenstein | 09-10-22 | 12:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Net zoals bij pulsvissen kijken we niet naar de brandstofbesparing, de betere situatie voor de zeebodem en de betere selectie van gevangen vis, maar buigen we voor Brussel.

Onze vissers, boeren, technische innovaties zoals stikstofkrakers mogen verrekken.

U moet woke en veganist worden!

Feynman | 09-10-22 | 11:38 | 11

@theo-is-dood | 09-10-22 | 12:01: ja, maar zeg dar dan en kom niet met een kul argument over stikstof of andere non-redenen.
Koop de families uit zonder verder beroepsverbod. Probeer dan niet grond af te waarderen, zodat de overheid de boeren grond goedkoper in handen krijgt. Het laatste is marxistische landroof!

Snapnix | 09-10-22 | 12:08

Onzin. We gaan echt niet dood van iets minder varkens fokken voor de export

Beste_Landgenoten | 09-10-22 | 12:17

Woke is het middel, niet het doel. Dat maakt het natuurlijk niet beter...

Gladiator Fap | 09-10-22 | 12:44
▼ 8 antwoorden verborgen

Pertinent oneens met deze lofzang. Remkes heeft de boeren met begripvol klinkende woorden in slaap proberen te sussen, heeft lichte kritiek geleverd op het klimaat & milieu fundamentalisme van D66 maar onder aan de streep is zijn conclusie: “geen gezeik, die stikstof reductie moet er gewoon komen”.

Daarmee heeft Remkes veel tijd gebruikt om uiteindelijk in een breedsprakige voordracht de boeren alsnog onder de bus te gooien, geheel in lijn met de kabinetsplannen.

_pacman_ | 09-10-22 | 11:38 | 7

@theo-is-dood | 09-10-22 | 12:05:
Die extreme stikstofreductie om een verarmd en schraal heidelandschap in stand te houden omdat dat op het moment van meten er zo leuk uitzag. Wat als we die debiel lage norm eens op zouden trekken naar iets werkbaars?
Of gaat het toch gewoon ouderwets om landjepik, moeten die boeren weg omdat er gebouwd moet worden en de grond anders te duur wordt? Ik heb zoveel vragen bij de motieven voor dit gegoochel met cijfertjes en zelfverzonnen normen dat je al snel uitkomt bij een ongezien de typhus voor Remkes en een volmondig "HUP" voor de Boeren. We willen namelijk woningen én varkens. Enige obstakel: een stel dictatortjes in den Haag met een enorme plaat voor hun harses en een sjekkie in de bek.

elfenstein | 09-10-22 | 12:14

@Snapnix | 09-10-22 | 12:09: De plantjes zijn een mooie bliksemafleider voor Rutte en co. Die natuur interesseert ze geen ruk, het gaat inderdaad om de bouw en de industrie, die moeten door kunnen gaan.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:23

@KeesBruin | 09-10-22 | 12:09: De meeste stikstofruimte zit bij de boeren omdat we bijvoorbeeld alle stikstof van vliegtuigen negeren zodra het toetsel de 900 meter hoogte gehaald heeft. Bij verkeer rekenen we met de opgave van de fabrikant, bij boeren met vaste waarden per koe, ook al krijgt die koe een aangepast dieet waarvan we wetenschappelijk weten dat dit dieet leidt tot lagere stikstofuitstoot.

Eddy Murphy zou dit Hollywood accounting noemen.

Feynman | 09-10-22 | 13:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Onderliggend is het helaas veelal de regering die systeemverantwoordelijk en eindverantwoordelijk is, maar niet tijdig onderzoekt, vooruit denkt, en rekent en die niet de haalbaarheid, de belangen van de inwoners, en de betaalbaarheid als leidend neemt.

Harry.Langezwaal | 09-10-22 | 11:34

Blijft dus allemaal hetzelfde met wat "ijkpunten" toegevoegd. Ik kan echt nergens zien dat Remkes iets bijzonders gedaan heeft.

vrijblij | 09-10-22 | 11:34

Uitkopen noodzakelijk noemen....

Van de stikstofarme stalvoeren is al bekend dat een jaarlijkse keuring genoeg is om die wel te laten functioneren. nos.nl/nieuwsuur/collectie/13901/arti...

Elk stukje industrie in Nederland heeft wel installaties om de uitstoot fors te beperken. Voor boeren bestaan die ook. Dat zou anderhalf miljard kosten om toe te passen. Rutte kiest hier niet voor een kenniseconomie, innovatie of uw portemonnee, maar geeft tientallen miljarden uit om boeren te slopen.

joz.nl/oplossingen/stikstofkraker/ of www.lely.com/nl/sphere/

Het lijkt wel alsof er een soort politiek momentum is dat perse de "moeilijke keuze" gemaakt moet worden. Voor technische oplossingen, economische belangen of andere gedachten is geen plaats meer. Blind moeten we marcheren.

Dit blijft waanzin,
van ons geld.

Feynman | 09-10-22 | 11:34 | 5

Kan er niet een grote crowdfund-actie opgezet worden voor de aanschaf van stikstofkrakers voor de boeren?
Wordt er in ieder geval aandacht gegenereerd voor het feit dat er zinnige oplossingen voor handen zijn en dit dus gaat om iets anders.

Moriarty | 09-10-22 | 12:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Remkes heeft zijn best gedaan, toch mis ik wat.
Er is hier in het verleden al het e.e.a. over geschreven.
Alle aandacht gaat naar de boeren en hun ernstige vervuiling.
Remkes heeft in zijn getallenrij al opgemerkt dat 35% rommel vanuit het oosten ons land binnen komt.
Nogmaals wil ik benoemen dat dhr. Feynman een net stukje proza heeft geschreven over apparaten die een vermindering geven van 80 to 85 %.
In niet een stuk, welke is besproken heb ik daar iemand over horen spreken.
Zowel de ministers en dhr. Remkes laten deze kwestie liggen.
Belangenverstrengeling, ik heb geen idee?

Zitvlak | 09-10-22 | 11:30

Het is precies wat Pauw zegt in Op1 (www.dumpert.nl/item/100042951_906bdce...). Er is helemaal NIETS anders aan de plannen. Er helemaal niets bereikt maar "de toon" is anders en opeens gelooft men het. Eik-momenten betekenen niets want we weten allemaal dat wie betaalt de uitkomst bepaalt in dergelijke onderzoeken. Dus komen ze in 2025 en 2028 met een vodje dat het papier niet waar is en gaat men vrolijk door.
"Het kaartje" is weg, maar dat zegt ook niets. Het kaartje is alleen anders gekleurd maar de plannen zijn hetzelfde. Het kaartje bestaat gewoon nog maar ligt in een lade ipv op tafel.

Gregovic | 09-10-22 | 11:28 | 1

Precies dit, ze gaan gewoon door met doelstelling 2030 en de helft van die boeren verdwijnen voor huizen voor immigranten. Waardoor Nederland nog viezer en onbewoonbaarder wordt. En er door de groei nog veel meer kankerpatiënten bijkomen en veel meer longaandoeningen.

Jan, Leiden | 09-10-22 | 11:34

Deze poll wordt u mede aangeboden door Millieu Centraal, zoiets?
Doen we niks mee, goed? Een polletje van de avrotros, onder alle 10 hun leden die nog zelfstandig naar de wc kunnen lijkt mij niet heel representatief.

elfenstein | 09-10-22 | 11:51

Hahahaha! Dat de meeste mensen nog altijd voor die halvering zijn, zegt totaal niets over de werkelijke stikstofproblematiek.
Die mensen weten er de ballen vanaf, niet van de stikstof, niet van de bedreigde natuur. Ze praten gewoon na wat ze op tv horen, wat de kranten ze voorkauwen.
Je kunt de mensen op dat gebied van alles wijsmaken. En de politici in Den Haag ook. Die minister Van de Wal, die kun je ook alles wijsmaken over de staat van de natuur, ze zal het als zoete koek slikken.
Een tijdje terug liep ze op tv langs een met Pijpenstrootje vergrast gebied in Brabant. Kwam door de stikstof. Die natuurbeheerders hadden haar ook mee kunnen nemen naar een stuk hei dat recent opgeknapt was, door het af te plaggen of te chopperen. Dan hadden ze haar voor hetzelfde geld mooie hei, of een soortenrijk stuk met zonnedauw of klokjesgentiaan kunnen laten zien.
Maar dat doen ze natuurlijk niet, want het verhaal moet hel en verdoemenis zijn.
Men manipuleert de zaken, daar maakt helaas ook de natuurbescherming zich schuldig aan.
Begrijp me goed, ik ontken niet dat er - zeker in delen van Nederland - een flink stikstofprobleem bestaat. Maar men overdrijft bepaalde zaken schromelijk. Het is precies hetzelfde als die eindtijd-dreigementen over het klimaat, men draaft volledig door.

KeesBruin | 09-10-22 | 12:16
▼ 2 antwoorden verborgen

*Iets met ‘glas’ en ‘plas’ mompelen doet..*

Wijze uit het Oosten | 09-10-22 | 11:26

Raar stukje, er is helegaar precies als die Jesse wil en het klopt, namelijk helemaal niets verandert t.o.v. de te halen doelen in 2030 die nog steeds overeind staan. Ook het juridisch steekspel van verplicht uitkopen van boeren zal straks achter de schermen gewoon worden doorgezet, de helft van onze boerenbedrijven gaat teloor aan zogenaamd natura2000, maar in werkelijkheid aan te bouwen wijken met woningen voor de ongebreidelde immigratie vanuit ook veilige landen. Met een voorrang van recht op woning straks boven de ooit oorspronkelijke Nederlanders.
Dus hoe dan zit Jesse ernaast? Terecht wrijft hij in zijn handen, want op een vals sentiment van begrip naar de boeren door die Remkes verandert er werkelijk niets aan ingezet beleid!

Jan, Leiden | 09-10-22 | 11:23 | 2

Helemaal mee eens, Remkes heeft alleen zaken die overduidelijk in geen enkele rechtszaak overeind zouden blijven, zoals de stikstofkaart afgezwakt, maar verder alles gehandhaafd. Wat kritische woorden en ijkmomenten, zonder ook maar enige consequentie hebben geen effect. Hooguit drijft hij met de 600 piekbelasters de boeren uiteen, zoals de hyena's op de steppe een kudde gnoes. Als de rest van de kudde denkt dat zij niet meer vervolgd worden houden ze zich wellicht rustiger en put je de prooi gemakkelijker uit. Remkes is alleen voor Rutte en Kaag een waardevolle aanvulling.

Blauwpetje | 09-10-22 | 11:34

Remkes had het erover dat de politiek niet moest vasthouden aan 'geloofsartikelen'. Maar ondertussen is Natura2000 wel één grote 'Bijbel' vol met geloofsartikelen. Daar ligt de bron van alle problemen.

Aristotalloss | 09-10-22 | 12:45

Dictator!?
Daarbij denk ik dat de mogelijkheid van 'innovatieve oplossingen' nog wel eens zou kunnen tegenvallen.
Dus...
Gaat FDF over een jaartje toch weer gewoon op de barricaden?

Aristotalloss | 09-10-22 | 11:21
-weggejorist-
Professor Superhirn | 09-10-22 | 11:21 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

De reacties waren lovend, toneelspel maar hij kwam betrokken over...
Oftewel: Leuk voor de buhne, leuk voor het schrijvend journaille die z'n inspanningen zullen neerzetten als het maximaal haalbare voor de boeren, allemaal voor de show dus.
De inhoud, de échte inhoud, is nog steeds dat de boeren zwaar de lul gaan zijn, wie nu nog gelooft dat het dan dit keer wél helemaal goed gaat komen met een project van de bv Rutte is echt niet wijs. En daarmee is Remkes niet meer dan een nuttige idioot, de bliksemafleider die Rutte en zijn Roversbende zo hard nodig had.
Ik walg ervan, de hele shitparade, en Remkes, daar hebben we er veel, veel minder van nodig in Nederland. We hebben juist meer lui nodig die een dikke vinger opsteken naar Rutte en gewoon zeggen: "Je kan de pleuris krijgen, dat ga ik niet voor je doen leugenachtige zak hooi"

elfenstein | 09-10-22 | 11:19 | 4

U krijgt van mij 10 punten.

toetssteen | 09-10-22 | 11:41

Yes. Klaar, sluit de panelen maar

Metaalenzo | 09-10-22 | 12:25

Remakes stond zelf aan de wieg van het beleid. Hij heeft de inhoud enkel iets beter verwoord en er een paar ijkpunten in gezet. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest als er nu opeens heel iets anders zou liggen.

Harry_Witkamp | 09-10-22 | 13:06
▼ 1 antwoord verborgen

Alle lof voor Remkes, hij heeft prima werk verricht. Tegelijkertijd vind ik het gewoonweg schandalig dat de verantwoordelijke bewindslieden domweg de capaciteiten niet hebben om een conflict in goede banen te leiden en op te lossen.

Gravin v Kippenbouth | 09-10-22 | 11:16 | 2

Of het een gebrek aan capaciteiten is of pure onwil vraag ik me af. Misschien een combinatie van beide.

Spring Bruissteen | 09-10-22 | 11:21

De nieuwe christentopper uit Friesland gaat het ook niet uitvinden denk ik.

vranac | 09-10-22 | 16:53

Johan zou ook een goede premier zijn. Maar inmiddels te oud. En blijkbaar had hij nooit de ambitie. Jammer...

Après toi | 09-10-22 | 11:13 | 1

Remkes was een wereldvreemde idioot in zijn tijd als minister. Hij moest de politie vertellen dat loonsverhoging er (weer) niet in zat want ze hadden al een goed salaris vlg Remkes. Meneer dacht dat een agent destijds 3.500 netto verdiende, terwijl de realiteit eerder 2.200 was.

_pacman_ | 09-10-22 | 11:48

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland