Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Sigrid Kaag wil niet reageren op onthullingen Volkskrant over doofpot bij D66

Hypocrisie met een hoofdletter K

Een Vierluik, via @Denkjewel

Sigrid Kaag matigt zich morele oordelen aan over alles en iedereen en heeft altijd een bemoederende aanmoediging paraat, maar wil niet reageren op de erfenis van Pechtold die door De Volkskrant is opgegraven. Sigrid Kaag prees ABN Amro voor het erkennen van hun eigen rol in het slavernijverleden. Sigrid Kaag kondigde aan dat haar kabinet ook met reflectie op het slavernijverleden komt. Sigrid Kaag sprak over steun aan Oekraïne. Sigrid Kaag reflecteerde op de bonus voor een Air France/KLM-topman. Sigrid Kaag was verheugd over een panelgesprek over dilemma's (lol). Sigrid Kaag jubelde over een verbindend initiatief van moslims en christenen. Sigrid Kaag prees het progressivisme van Lilianne Ploumen. Sigrid Kaag wenste iedereen een inspirerende ramadan. Sigrid Kaag adviseerde alle gekozen raadsleden om 'het goede' te doen. Sigrid Kaag citeerde Madeleine Albright, die zei dat ze niet langer wilde zwijgen. Sigrid Kaag noemde seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld hardnekkige problemen in onze samenleving. Sigrid Kaag dankte iedereen voor het vertrouwen in D66. Maar Sigrid Kaag wil niet reageren op het doofpotten van het gedrag van lobbyist, partijbobo en vrouwenstalker Frans van Drimmelen en het negeren van een slachtoffer dat herhaaldelijk probeerde met haar in contact te komen. Hoe vindt Sigrid Kaag zelf dat het gaat?
UPDATE: Toch reactie, soort van!

Social
Social
Social
Social

Social
Social
Social
Social
Social

Reaguursels

Inloggen

Siegried al Kaq scheidde wegen....

vladimirows | 16-04-22 | 21:36

Ik zeg: Aftreden, allemaal.

TonAlias | 16-04-22 | 17:18

Hillary Clinton hakte iedere vrouw in de pan, die vertelde dat Bill een seksueel roofdier was. Hillary had een vaste verdediging: it's a rightwing conspiracy (het is een rechts samenzweringscomplot).
Heel links progressief liberaal juichte Bill en Hill toe. En toen bleek dat ze veel malen corrupter, smeriger, achterbakser en laag bij de grondser waren dan ooit bedacht had kunnen worden. En Bill was en is een seksueel roofdier.

En wie is een grote fan van beiden? Eva Jinek.
Eva, die zich regelmatig profileert als een immigrant, is het prototype van de vrouw die de Clintons, de Obama's, Femke Halsema, Sigrid Kaag, Pia Dijkstra etc geweldig vind.

Vrouwen die hun hele leven te horen hebben gekregen dat zij bijzonder zijn, en speciaal, en dat zij automatische rechten en aanspraken hebben omdat ze vrouw zijn, dat de zon om hen draait, zij zijn het middelpunt van het universum.

Arachne | 16-04-22 | 15:07 | 2

Killary had ook hele andere oplossingen van lieden die haar clan beschuldigden. Zoals bijv. iemand zelfmoord laten plegen met 3 kogels in het achterhoofd.

Graaf_van_Hogendorp | 16-04-22 | 17:23

D66, elitair populisme voor de hoger opgeleide deugmens

Wattman | 16-04-22 | 14:52

Als zelfs de Azijnbode zich kritisch opstelt tegenover mevrouw Kaag, dan heeft ze wel wat om over na te denken.

thanseeuwen | 16-04-22 | 14:48

Seksuele intimidatie, machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag... vroeger noemden we dat gewoon een vieze man.

pollens | 16-04-22 | 14:34


"Reactie landelijk bestuur op berichtgeving in De Volkskrant

In De Volkskrant van vandaag staat een artikel over veiligheid binnen D66 en het BING-onderzoek dat anderhalf jaar geleden werd ingesteld en waarvan twee maanden later het onderzoeksrapport werd gepubliceerd. We hebben jullie daar toen uitgebreid over geïnformeerd, en ook daarna over de stappen die we als vereniging hebben gezet om te werken aan een veiliger partij voor iedereen. Wij kunnen ons voorstellen dat de publicatie van vandaag nieuwe vragen oproept en sommige mensen boos maakt. Daarom deze uitgebreide reactie van het bestuur.

16.04.2022
Landelijk Bestuur

Anno 2022 hanteert het bestuur voor de partij een duidelijke norm: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig is binnen D66, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat we naast mensen staan, zodat ze naar voren durven te stappen als zij een melding willen doen.

De nieuwe partijvoorzitter werd kort na zijn aantreden geïnformeerd over de volledige casus, inclusief de vertrouwelijke bijlage die hoort bij het BING-onderzoek. Ook werd hem duidelijk dat de gesprekken met betrokkene(n) nog niet naar tevredenheid waren afgerond. Dit was voor hem aanleiding gesprekken hierover voort te zetten en opnieuw te bezien welke conclusies eventueel alsnog getrokken moeten worden uit het BING-onderzoek. Tegen die achtergrond gaat het gehele huidige landelijk bestuur in grote zorgvuldigheid het BING-rapport, dus het openbare en het vertrouwelijke deel, wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan.

Onze partijleider Sigrid Kaag had en heeft geen inzage in de vertrouwelijke bijlage bij het BING-rapport. Dat hoort niet, want deze is alleen gedeeld met de opdrachtgever van het onderzoek. Dat was, aangezien het hier om zaken in de vereniging gaat, namens het bestuur de toenmalige voorzitter en de toenmalige vicevoorzitter.
Reactie Sigrid Kaag ‘Het D66 waar ik leiding aan geef moet een veilige partij zijn voor iedereen. Een partij waarin we breed het maatschappelijk gesprek voeren over nieuwe normen en omgangsvormen—ook als dat voor onszelf pijnlijk is. Waar sprake is van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag moet de partij ingrijpen. Want dit is vreselijk voor hen die dat overkomt. Daarom steun ik het besluit van het huidige bestuur om met nieuwe ogen te kijken naar de beide delen van het rapport.’
Over het BING-onderzoek

Na het anonieme bericht van december 2020 over grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging heeft Sigrid als partijleider het landelijk bestuur gevraagd een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen. Daarbij is het onderzoek verbreed door ook andere leden met ervaringen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag op te roepen zich te melden. Het onderzoeksrapport van BING werd in februari 2021 gepubliceerd. Daarin staat over de situatie uit 2016, die nu ook in De Volkskrant weer uitgebreid wordt beschreven, dat in het onderzoek niet is gebleken dat sprake was van seksuele intimidatie of machtsmisbruik door betrokkene. BING stelt vandaag in een verklaring nog steeds achter die conclusie te staan.

Dat betekent niet dat er destijds geen sprake kan zijn geweest van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. In datzelfde rapport staat immers ook dat er wel sprake is geweest van gesprekken met de politie. Als voorbeeld wordt expliciet een gesprek van de politie met betrokkene genoemd “vanwege het zoeken van contact door betrokkene met de medewerker”. In het rapport is hierover niet meer informatie opgenomen, om te voorkomen dat tegen de wens van betrokkenen privacygevoelige informatie op straat zou komen te liggen.

Die informatie staat wel in een vertrouwelijke bijlage. BING schrijft daarover: “In het onderzoek is informatie betrokken en geanalyseerd die tot personen herleidbaar is en daarmee privacygevoelige informatie over betrokkenen bevat.” De vertrouwelijke bijlage is om die redenen alleen met betrokkenen gedeeld en met de toenmalige voorzitter en toenmalige vicevoorzitter van het landelijk bestuur. Het initiatief en de wens tot vertrouwelijkheid komt niet van D66. We respecteren deze uiteraard wel en hierover heeft overleg met BING en betrokkenen plaatsgevonden. Deze vertrouwelijkheid kan alleen met toestemming van betrokkenen worden opgeheven.
Wat hebben we verbeterd?

Uit het BING-rapport bleek ook dat er “onduidelijkheid en deels onvrede” heeft bestaan binnen de partij over de afhandeling toen. De partij kreeg “leerpunten uit de onduidelijkheid omtrent de afhandeling” aanbevolen, bijvoorbeeld de aanbeveling de meldstructuur bij ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld te verbeteren. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.

Dat geeft ook aan dat we nu vinden dat de afhandeling toen beter had gekund. Duidelijk is dat in 2016 in de partij onvoldoende structuren bestonden voor afhandeling van meldingen en klachten. Dat hebben we nu beter, menselijker, professioneler en laagdrempeliger georganiseerd. Wij hopen dat de leden nu de veiligheid ervaren om zich te melden.

We hebben dus veel geleerd sindsdien en dat doen we nog steeds. Alle aanbevelingen uit het rapport hebben we omarmd. Zo hebben we niet alleen een laagdrempeliger meldstructuur, maar ook een beter netwerk van vertrouwenspersonen, inclusief een externe vertrouwenspersoon. Ook hebben we nu een Commissie Integriteitsonderzoeken die op afstand van het partijbestuur eventuele meldingen onderzoekt. Daarnaast adviseert het Team Verantwoord Gedrag de partij gevraagd en ongevraagd over wat verantwoord gedrag is.
Oproep aan de leden

Dat proces is nooit af, we moeten altijd met elkaar kijken wat er nog beter kan als het gaat om een zo veilig mogelijke vereniging. Bij het verschijnen van het rapport hebben onze leden ook de gelegenheid gehad om erover met het landelijk bestuur en met elkaar in gesprek te gaan. Alles bij elkaar is dit een intensief en zorgvuldig proces in de partij. Want we realiseren ons ook: het verbeteren van structuren alleen is niet genoeg. Uiteindelijk moeten we als vereniging met elkaar de veilige sfeer creëren waarin grensoverschrijdend gedrag niet voorkomt en we respectvol met elkaar omgaan.

Daarom doen wij vandaag opnieuw een oproep: leden die zich willen melden of die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun melding kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersonen of de Commissie Integriteitsonderzoeken. Ook is het bestuur zeer bereid met hen in gesprek te gaan.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij D66. Mocht er niettemin sprake zijn van ongewenste omgangsvormen of een andere (mogelijke) integriteitsschending, dan is het belangrijk dat er adequaat gehandeld wordt en er opgetreden wordt tegen ongewenst gedrag. Waar nodig wordt dan een onderzoek opgestart. Alle informatie over het kenbaar maken van ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschendig is te vinden op: d66.nl/vereniging/integriteit-en-vera...

Wij willen heel graag samen met jullie blijven werken aan een veilige vereniging voor iedereen. "

d66.nl/nieuws/reactie-landelijk-bestu...

"Wij willen heel graag samen met jullie blijven werken aan een veilige vereniging voor iedereen. "

Paashumor.

Dr.Mabuse | 16-04-22 | 13:46 | 3

PaasVerkrachting bedoel je?!

Sjeintje | 16-04-22 | 13:59

Kaag heeft in mijn ogen haar hakken op het hoofd van de vrouw in kwestie gezet op het moment dat ze naar voren kwam, waarna ze de 2de hak erbij gezet heeft en haar volle gewicht gebruikt heeft om haar onder de grond te drukken.
Maar hey, slachtoffers zijn alleen slachtoffers als je er zelf niet slechter van wordt, toch?

Sjeintje | 16-04-22 | 14:03

Iemand is aan het overwerken deze paaszaterdag. Spinning.

Welke leider wil nu geen inzage in de stukken ?

Wattman | 16-04-22 | 15:01

Wist iemand dat het vandaag stille zaterdag is? Het lijkt er in de verste verte niet op iig.

Sinterbikske | 16-04-22 | 13:46 | 1

Maar ik heb wel de Passion gekeken!

thanseeuwen | 16-04-22 | 14:49

Ze moet ook eens kans krijgen om bij de heksenwaag in Oudewater te bewijzen dat ze geen heks is.

Shoarmamasutra | 16-04-22 | 13:40

Die vrouw is het kwaad in het kwadraat.

Arnold9638 | 16-04-22 | 13:39 | 1

Kijk in haar ogen op die foto’s en je ziet de duivel.

Sinterbikske | 16-04-22 | 13:46

Je zou toch denken dat ze best tijd heeft voor het maken van een schriftelijke reactie als ze weer in het regeringsvliegtuig richting Luxemburg zit. Maar goed, de champagne moet ook poppen…

Eindeloze holle prietpraat over: slavernij, de witte man, feminisme, verbinden, warmtepompen. En hoe radicaler dit soort figuren deze wokezooi prediken, Des te meer ze hun rotte karakter en hypocrisie proberen te verbloemen

Siegfriet_Klaag | 16-04-22 | 13:37 | 2

Topnaam! Blijf je lekker hier plakken?

The-loopy-cowboy | 16-04-22 | 13:42

Hé Kaag, ga eens Ploumen.

swassannuf | 16-04-22 | 13:37

Het gaat om van Mierlo en Connie Palmen, en dat is al erg genoeg voor die man.

skoftig | 16-04-22 | 13:34

Maar wat als ik nu hier weg ga, en heel hard met mijn centen op zoek ga naar een plek waar dit allemaal niet het geval is.

GeheidEenGeit | 16-04-22 | 13:34

Je zult maar idolaat zijn van Sluwgrid Kaag.
Verblind door liefde niet willen zien hoe fout dat mens bezig is (geweest).
Kinderlijk naïef, bijna aandoenlijk.

Ruimedenker | 16-04-22 | 13:34

Voor Sigrid Kaag is het Stille Zaterdag.

Glasgow Argus | 16-04-22 | 13:34 | 1

Kudt, je was me voor.

Sinterbikske | 16-04-22 | 13:47

Lolll....
Tegenswoordig is álles grensoverschrijdend geworden:
Langer dan 3 seconden aankijken : €50.
Langer dan 3 seconden zwaaien : €75
Fluiten: €140
Deur openen: €85 (doe het zelf wel)
Aanvullingen?

meneer Q | 16-04-22 | 13:33

Na Goede Vrijdag een hele goede zaterdag.

De politieke kruisiging en graflegging van Kaag.

"Vader, vergeef het hun , wie zijn die mensen?"

Dr.Mabuse | 16-04-22 | 13:30

Decennialang heb ik een gruwelijke hekel aan de PvdA gehad omdat ze sinds nieuw links niets meer te maken hebben met de sociaal democratie maar daar wel menen de spreekbuis van te zijn. Mijn eksterogen jeuken nog steeds bij het horen van de naam PvdA.
Maar tegenwoordig heb ik meer medelijden met dat clubje en is er een grotere ergernis opgestaan.
D66.
Het clubje van zogenaamde hoogopgeleide mensen (het sterft er van consultants en managers met bestuurskunde op hun CV).
Het vingerwapperende moralistische clubje wat iedereen de maat neemt en tegelijkertijd neerkijkt op alles en iedereen wie niet ingevreten is in het universum van gebakken lucht en onleesbare rapporten.
Hypocriet, nog erger dan onze christenen.
Uit zijn op eigenbelang en roem. Narcisme en eigendunk.
Ik heb niet zoveel met politiek en politieke partijen.
Een partijdemocratie is nooit een echte democratie.
Dat terzijde.
Op de schaal van ergernis scoren deze partijen het hoogste bij mij:
1. D66
2. Bij1 Woke is walgelijk.
3. GL
4. PvdA (nu meer medelijden)
5. FvD (met zulke oppositie heb je geen vrienden meer nodig)

Nee aan de VVD erger ik me niet. Je weet dat een VVDer een op poen beluste leugenaar is. Dat is het enige waar ze niet over liegen.
Aan de christenen erger ik me ook niet. Geloof misvormt mensen. Ze zijn daarin geen uitzondering.
Denk is natuurlijk niet te vertrouwen maar ze wekken geen ergernis bij me op.
Volt begin ik lichte jeuk van te krijgen maar ze zitten nog niet in de irritatie zone.
De rest gaat wel. Alleen moet de SP nu eindelijk eens die Marijnissen iets anders laten doen.

Zapata10 | 16-04-22 | 13:30 | 5

U stemt 50+ neem ik aan? Alle andere partijen zitten bij u in de zone van ergernis.

Het brein erachter | 16-04-22 | 13:41

@Het brein erachter | 16-04-22 | 13:41: Nee hoor, altijd piraten en als dat niet kan dierenpoes.

Zapata10 | 16-04-22 | 13:42

Ik heb vooral medelijden met Bij1. Je zal maar zo'n wereldbeeld vol haat en afgunst hebben, gecombineerd met een chronisch minderwaardigheidscomplex.

Graaisnaaiert | 16-04-22 | 13:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Het wordt hoog tijd dat Kaag "hier scheiden onze wegen" zegt tegen van Drimmelen.
En nou eens niet alleen voor de vorm, maar ook echt 3 volle dagen lang. Er zijn zat goedbetaalde functies in de D66-banencaroussels waar ze hem niet te vaak tegen komt.

Dandruff | 16-04-22 | 13:29

Alsof er ook maar iemand gelooft dat er eerst een rapport was, en toen na AaNvuLLeNd oNdErZoEk een bijlage bij dat rapport. Degene die dat heeft bedacht vond dat zelf waarschijnlijk een bijzonder creatieve vondst, die past in het rijtje van 'geen actieve herinnering aan' / 'verkeerd herinnerd', 'geen betrokkenheid maar wel betrokken', en ga zo maar door. In een goed functionerende democratie hebben dat soort dingen gevolgen. Maar goed, dan noem ik ook wat.

Een paard | 16-04-22 | 13:29

Weerzinwekkend wijf, hypocriet tot op het bot. Lijkt de PvdA wel waar ze vieze mannen helpen aan een advocaat ten koste van vrouwelijke slachtoffers. Ploumen is weg, nu Kaag nog.

RWrw | 16-04-22 | 13:28

Tjah, een beetje timing management van slecht nieuws uitbrengen.
Dat gebeurt natuurlijk volop in Den Haag.
Als je de mond vol hebt van een zogenaamd nieuwe bestuurscultuur,
dan sta je er wel hypocriet op.

hotmint | 16-04-22 | 13:22 | 1

Dat je inderdaad schaamteloos doet wat het beste is voor de partij, en daarbij voorbij gaat aan belangen van een paar leden of het landsbelang, prima.
Maar ga dan niet hoog opgeven over nieuw elan, hier scheiden onze wegen, vrouwenrechten enz.

Het brein erachter | 16-04-22 | 13:43

Lees iets over 12 betrokkenen in het VK artikel, zijn dat er 12 die het allemaal wisten bij D66? Maar niets durfden zeggen uit angst voor verlies van de baan?

Jan, Leiden | 16-04-22 | 13:20

Het Sidney mee met vrouwtje bezemsteel.
Godskolere wat een ongetemde hypocriete feeks.

gemeentereiniging | 16-04-22 | 13:19 | 2

Kleine zijstap. Waarom is Sydney een populaire naam voor bankstellen? Is nou niet echt een aanprijzing.

AnitaDik | 16-04-22 | 13:31

Oh oh Den Kaag, die valse vrouw achter de schuinen.
Leugens, gekonkel en geklaag.
Oh oh Den Kaag, Wat zou ik haar toch graag inruilen.
Tegen een minder erge blaag.

zwenkwieltje | 16-04-22 | 13:19

Nieuw elan! Verfrissend wel.

Het brein erachter | 16-04-22 | 13:16 | 2

Nieuw elan is van na de verkiezingen. Oh, wacht....

Jan, Leiden | 16-04-22 | 13:21

eerder #moreelcorrupt

zhirek | 16-04-22 | 13:26

Er is dus een mannelijk rapport en een vrouwelijke bijlage. En die ligt in de lade.

LD69 | 16-04-22 | 13:16

Corrupt tot en met.

ZZP-er | 16-04-22 | 13:13 | 1

Juist! De super corrupte terrorist Arafat kon enkel dictator zijn door een kliekje corrupte lakeien zoals mannetje Kaag

selectief verontwaar | 16-04-22 | 13:26

Ik wacht even met mijn mening tot de usual suspect(s) mij hier duidelijk maakt dat Kaag dit goed heeft afgehandeld en dat wij reaguurders alleen maar bang zijn voor zo'n intelligente vrouw met macht. Graag ook even Wilders en Trump in het antwoord verwerken, scheelt een extra tegel.

Lorejas | 16-04-22 | 13:09 | 11

@Basil Fawlty | 16-04-22 | 13:30:

Was altijd al een blabla partij inderdaad. Vlees of vis afhankelijk van wat op dat moment de meeste macht oplevert.
Van Mierlo ben ik gelukkig nooit tegen gekomen, maar ik geloof je meteen.

Dandruff | 16-04-22 | 13:39

@Basil Fawlty | 16-04-22 | 13:30: Van Mierlo liet vooral zijn kwaliteiten zien ten tijde van Srebrenica namelijk niets, niets gedaan, niets bereikt. Het leger in de stront laten zakken (geen steun geregeld) en resulterend in een massa executie.

nietonredelijkeman | 16-04-22 | 13:59
▼ 8 antwoorden verborgen

Dat leugenachtige leerde ze van haar vriendjes in die zandbak, of het zit gewoon in haar genen.

laurentius | 16-04-22 | 13:09 | 1

Tata's kunnen uitstekend liegen heur, geen woestijnmans voor nodig. Zie Rutte, Balkenende, Kok, Lubbers, van Agt.... en alle broodpolitici sinds kabinet de Jong.

Graaf_van_Hogendorp | 16-04-22 | 13:12

De Hillary Clinton van de lage landen. Mijn god heb medelijden met mij en mijn arme volk. Maar ja het arme volk stemt er wel op...

Ironisch dat deug(s)links op een persoon stemt die eruit ziet en klinkt als iemand die voor het laatst een arbeider heeft gesproken in 1986 buiten de 'hulp'. Nee de sociaal democratie is inderdaad deaud.

Graaf_van_Hogendorp | 16-04-22 | 13:08 | 4

@Spring Bruissteen | 16-04-22 | 13:31:

Sigrid Koeman het sneeuwvlokje.

Wattman | 16-04-22 | 13:32
▼ 1 antwoord verborgen

Met dat miljoen aan sponsorgeld hebben ze deze uitglijder niet kunnen voorkomen. Gewiekste spindokters en mediastrategen hebben het uitlekken wel tot kort voor het einde van de verkiezingen kunnen rekken. Smerig spel spelen die hypocriete gasten.

laurentius | 16-04-22 | 13:05 | 3

Ik kan u verklappen: dat gaat bij iedere politieke partij zo.

Red shirt | 16-04-22 | 13:08

Hunter Biden's laptopje was ook verboten in de MSM en big tech voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want Poetje's fake news en niet waar. En nu ineens mag het toch weer besproken worden. Blijkt dat er ergens toch een kern van waarheid in zat. Maar de verkiezingen zijn alweer voorbij...

Graaf_van_Hogendorp | 16-04-22 | 13:10

@Red shirt | 16-04-22 | 13:08: Dat maakt het nog niet goed te praten. De leiding van politieke partijen zijn maffia bazen. Georganiseerde criminaliteit in dit land. Ze komen overal mee weg, zolang ze maar genoeg over elkaar weten zal er nooit iets veranderen.

Peerkeoud | 16-04-22 | 13:23

Let eens op: de laatste tijd zie je bij figuren als Kaag, Macron, Trudeau etc. dat wanneer ze met kritiek geconfronteerd worden ze kribbig reageren en wild om zich heen slaan. (voor de liefhebber prachtige voorbeelden op YT).
Wat hebben deze figuren gemeen? Allemaal uit het klasje van het WEF!
En die kritiek waarmee ze geconfronteerd worden komt niet van de inmiddels volledig gelijkgeschakelde media, maar toenemend van gewone burgers.
Prachtig voorbeeld deze week: Anthony Albany in Australië.

discriminazie | 16-04-22 | 13:05

Dat zou ze veel vaker moeten doen: niet reageren.
Zoek trouwens nog een paar goede rijmwoorden op Van Drimmelen.

J.P.Drapeau | 16-04-22 | 13:04 | 6

Het behaagd mevrouw Kaag alleen te reageren op onderwerpen waar ze dan weer niet over gaat.

JB86 | 16-04-22 | 13:09

Van Rimmerlen?

Lorejas | 16-04-22 | 13:10

Niet regeren zou beter zijn.

LD69 | 16-04-22 | 13:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Rob is Sydney al minimaal een decennium ontgroeid.

Egerius | 16-04-22 | 13:04

Raar dat dit door de Volkskrant naar buiten wordt gebracht. Had altijd de indruk dat die krant een soort clubblaadje van D66 was, 'nieuws' (*proest*) voor Ons Soort Mensen...

Zenzeo | 16-04-22 | 13:04 | 1

NRC is meer D66 toch? Maar gelukkig te zien dat er nog journalisten zijn die kritisch zijn op de macht.

JB86 | 16-04-22 | 13:11

Zoals ik al eerder aangaf, die Kaag is een gevaar voor de democratie.
Als die ooit minister president wordt, dan is het einde heel dichtbij.

helaas-nederlander01 | 16-04-22 | 13:01 | 5

Veel vrouwelijke D66 stemmers, stemden (en zouden morgen weer op haar stemmen) op haar want vrouw. En deze vrouwen zijn net zo arrogant, hautain en verstoken van enige realiteit als Kaag. Ook zij zijn natuurlijk voor democratie (en mensenrechten en vrijheden), maar als er gevaar dreigt (populisme, verzet van witte mensen, racisme, immigranten- of vluchtelingenhaat), dat het dan niet slecht legitiem is, maar noodzakelijk en een morele plicht is, om de democratie in te perken (om haar te redden) en als verlicht despoot te regeren. Want......1938

Arachne | 16-04-22 | 14:55

@VoltaireJohn | 16-04-22 | 13:03: denk een half jaar geleden, als het niet langer is. Zou best op die 15 November 13:44 kunnen zijn, geen idee.

helaas-nederlander01 | 16-04-22 | 17:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Kaag is slim en wist dat dit toch een keer naar buiten kwam.
Dit is blijkbaar het beste moment daarvoor. Precies lang genoeg voor de volgende verkiezingen (mensen hebben een kort geheugen) en daarnaast is er een oorlog gaande die het nieuws weer makkelijk kan domineren.

Kaag is een egocentrische machtsbeluste narcist. En helaas nog slim ook.

hetmoetdanmaar | 16-04-22 | 13:01 | 1

Na ja, dan maar campagne filmpjes vanuit de oppositie met alle blunders op een rijtje, inclusief tijdlijn. Opdat men niet vergeet. Zou goed zijn om dat nu al te starten en dan telkens aan te vullen. Opdat men niet vergeet.

Peerkeoud | 16-04-22 | 13:27

Overigens Bartimao. Ik mis nog het traantje op je wang bij je Twitter pica a la zigeunerjongetje schilderij. Dat zou het compleet maken. Maar dat terzijde. Lol!

Basil Fawlty | 16-04-22 | 13:00

Wat valt Kaag door de mand zeg als een hoop gebakken lucht.

Hypocriete dame.

Wattman | 16-04-22 | 13:00 | 2

Meer dan een hoop gebakken lucht is het nooit geweest en zal het ook nooit worden.

ChalinaRosa | 16-04-22 | 13:17

Iedereen met een greintje realiteitszin en mensenkennis had dat al ver voor de verkiezingen door.

Kicksalot | 16-04-22 | 18:05

Ah joh.. volgende week gewoon weer ff een Kaag docuutje op kosten van de belastingbetaler. That will solve the problem..

JB86 | 16-04-22 | 13:00

Dat mens heeft vorig jaar de 'witte mannen' van Nederland óók al aangesproken op hun 'gedrag'.

Sodemieter op. Let op je eigen partijgenoten. En hándel daar naar. Jíj́ ben daar de baas? Hypocriet mens.

Papa Jones | 16-04-22 | 12:59

Kaag predikte "openheid" en "nieuw elan" in de politiek.
Kaag is gesloten als een oester en gaat voort alsof het 1960 is.
Leugenachtige hypocriete heks, dat is Kaag.

MK27 | 16-04-22 | 12:59 | 1

De Dolle Mina van de 21e eeuw

Jos Tiebent | 16-04-22 | 14:09

partij van waarden
een nieuwe bestuurscultuur
leugen en bedrog

Schoorsteenveger | 16-04-22 | 12:58

Heksen staan niet bekend om hun eerlijkheid.

Mahatma | 16-04-22 | 12:57 | 2

Vroeguh werden heksen bestraft.
Als je een heks was, kon je de volgende straffen krijgen:
Onthoofden- Ophangen (aan de galg)- Oog uitsteken- In een vochtige cel- Brandstapel- Oor afsnijden- Hand afhakken- Schoppen - Opensnijden
Nou hoeft het voor mij niet zo expliciet maar straffen in de vorm van afzetten zou een zege zijn.

MK27 | 16-04-22 | 13:02

Afzetten? Misschien een zwaardere straf voor haar is aanzetten om iets te doen voor de gewone mensen in NL.

Bartje01 | 16-04-22 | 13:32

Die hele politiek is gewoon een grote slangenkuil en wespennest van veraad, doortraptheid, egotripperij en baantjesjagerij. Deze mensen hebben helemaal geen affiniteit met de samenleving en welzijn van haar burgers.

Harrie-Couvert | 16-04-22 | 12:56 | 2

Juiste conclusie helaas. Kijk vooral bij de partijen die altijd bezig zijn met deugen en de morele high ground beklimmen. Ze kunnen nog niet eens fatsoenlijk met elkaar omgaan. In de PvdA lopen ze altijd te lynchen, bij D66 voeren ze allerlei vuige trucs uit om van buiten maar fatsoenlijk te lijken en was er ook bij GL geen verhaal over een stagair die aangerand was? Bovendien zeggen laatstgenoemden groene zaken altijd belangrijk te vinden, maar dikwijls kiezen ze dan voor haaks daaropstaande oplossingingen (en vervolgens wel weer iedereen de maat nemen). Bah!

JB86 | 16-04-22 | 13:05

Georganiseerde criminaliteit, dat is het. En partijen die daar tegen zijn worden weg gecordonsanitaird.

Peerkeoud | 16-04-22 | 13:30

De heldin van woke links feministisch Nederland is kennelijk boven alle kritiek verheven. Wat ze ook doet, hoe ze ook faalt en liegt.

Hommel | 16-04-22 | 12:56

Karma is ook een Bitch.

Julius Pace Car | 16-04-22 | 12:55 | 1

Kamala is ook een Bitch

Boeloeboe | 16-04-22 | 13:11

Kaag met haar woke-agenda en dus iedereen de morele maat nemend! Maar het is als met orthodoxe gelovigen: hoe radicaler het gepredikte woord, des te hypocrieter het eigen gedrag!!

Rationa | 16-04-22 | 12:55

Er is toch nog ergens in de krochten van het interweb een interview met haar in de jaren 80 of '90 waar ook ex ABN-Amro Groenink aanschoof. Zij was toen nog jong maar daar zie je al de pure arrogantie in wording.
Zo'n beetje hetzelfde als die Engelse milieumuts deze week bij SKY. Je bekijkt dat en denkt dan. Ow k*dt weer zo'n arrogante moralistische leeghoofd waar we nog jaren "plezier" van zullen hebben en als men niet oplet je ook nog eens hard in de portemonnaie zal raken.

Basil Fawlty | 16-04-22 | 12:55

Moet die foto nou echt 3x en zo groot? Daar gaat m'n lunch...

tantesidonia | 16-04-22 | 12:54 | 1

Je zou bijna in die reptielen theorie gaan geloven.

zwenkwieltje | 16-04-22 | 13:03

Kan die kop niet onder een linkje met NSFW? (Dat geldt overigens voor mij en ook voor haar..)

Sneerpoets | 16-04-22 | 12:54

Off topic maar ik wou 'm toch even plaatsen;
Zojuist "Look who's back" (2015) gekeken, een komdie waarin Hitler wakker wordt in 2014 en iedereen er uiteraard van uit gaat dat het een (goede) act is. Ik vond 'm grappig, wel een beetje jammer van het eind waar ze focussen op xenofobie (met Wilders in beeld) en neigt naar "history repeating".

Sneerpoets | 16-04-22 | 12:51 | 5

Inderdaad, off topic. Nog iets nuttigs over de heks van Den Haag?

donkieshot | 16-04-22 | 12:54

@zwenkwieltje | 16-04-22 | 12:53: Wanneer je het boek gelezen hebt en de film gezien weet je dat de film een politiek correct einde kreeg, dat totaal anders is als het boek.
Aanrader: ook van Timur Vermes "die Hungrigen und die Satten".
Heb je dat gelezen, snap je meteen waar die "migranten-karavanen" van M-Amerika naar de VS hun inspiratie kregen.

discriminazie | 16-04-22 | 13:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoek eens uit waarom die vertrouwelijke bijlage de publieke versie weerspreekt.
Daar zit opzet in.

frickY | 16-04-22 | 12:49 | 1

Ja duh.

L. Vis | 16-04-22 | 12:57

Linken naar je eigen tweet die weer terugverwijst naar je eigen artikel, artikelception

Verder, Kaag heeft wel laten zien dat je helemaal geen idealen hoeft te hebben, je hoeft alleen maar te roepen dat je ze hebt.

menage | 16-04-22 | 12:49 | 3

Dat is D66 in een notendop. En men trapt in die verkooppraatjes.

Deflatiemonster | 16-04-22 | 12:53

Spot on.

L. Vis | 16-04-22 | 12:57

Links doet niet anders als roepen. “Er moet meer geld naar onderwijs/vluchtelingen/openbaar vervoer/minderbedeelden en ga maar door. Emancipatie, diversiteit en aan de schijt”

Normpje | 16-04-22 | 13:18

Ook mooie regel van de nos, voor wat betreft de kaagdoctrine:
"Prominenten
Onder de D66-leden die opheldering willen over de zaak-Van Drimmelen en mogelijke andere grensoverschrijdende kwesties in eigen kring zijn oud-D66-bestuurslid Saskia Boelema en de huidige vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten, Jelle Ages.

Volgens de Volkskrant steunen zeker drie andere (voormalige) D66-prominenten de oproep, maar durven ze niet met hun naam in de krant, omdat ze vrezen voor gevolgen voor hun loopbaan.".

Jos Tiebent | 16-04-22 | 12:49 | 2

Wat een mooie partij, vol vertrouwen, openheid en empathie. Oh wacht...

4HoogAantWater | 16-04-22 | 12:52

Een mes in de rug van je ideologische broeders, is toch een oude linkse traditie. En tradities moet je in ere houden.

Arachne | 16-04-22 | 14:47

Had Wilders toch weer gelijk toen hij haar 4 keer "verrader" noemde bij het lijsttrekkersdebat.

Jos Tiebent | 16-04-22 | 12:48 | 11

@CLoVis | 16-04-22 | 13:04: Bent U echt zo onnozel dat U de boodschap van Red shirt niet begrijpt omdat er wat foutjes in de zin staan?

Boeloeboe | 16-04-22 | 13:16

@Red shirt | 16-04-22 | 13:15:
Het is Frans Timmermans!!!!

J-van-de-Bontekoe | 16-04-22 | 13:16
▼ 8 antwoorden verborgen

Lijkt wel zo'n typische bontkraagjes houding, we deden niets, we weten niets, en het ligt altijd aan de ander.

Gebakschep | 16-04-22 | 12:47

Maar goed, zou dat uiteindelijk iets uitgemaakt hebben bij de stembus.D66 kiezers zijn zeer goed in het bagataliseren van de misstanden bij hun eigen partijtje, maar daarentegen zeer gedreven in het uitvergroten van veel kleinere misstanden bij andere partijen.

Kowalski11 | 16-04-22 | 12:47 | 2

Voor eens en voor altijd:
het is bagatelliseren, het is bagatelliseren, het is bagatelliseren,
Het is tali-ban. Oh en ik ben paranoia is ook fout. Ik dank u

geenjagergeenneeger | 16-04-22 | 13:00

Vanwege de onderste foto wil ik toch wel met haar vrijen.

RickTheDick | 16-04-22 | 12:46 | 2

U is niet veeleisend , bent slechtziend of leid aan een persoonlijkheidsstoornis. Of alle drie tegelijk, dat kan natuurlijk ook.
Maar persoonlijk zou ik mijn lid nog liever in de bek van een uitgehongerde en doorgedraaide rottweiler stoppen.

me163komet | 16-04-22 | 15:11

Blijf maar lekker thuis jongen. Beter voor je!

zuurtjeregen | 16-04-22 | 17:54

Sigrid Plaag.

bisbisbis | 16-04-22 | 12:46 | 5

@Spring Bruissteen | 16-04-22 | 12:55:
Welnee.
Past prima in het functioneren van Rutte 4. En trouwens ook 3, 2 en 1.
Dus al lang algemeen aanvaard gedrag binnen onze overheid.

J-van-de-Bontekoe | 16-04-22 | 13:08

@zwenkwieltje | 16-04-22 | 12:52: siegfriet Klaag meld zich al 🤚🏻 En er is genoeg over dit enge narcistische mens te klagen

Siegfriet_Klaag | 16-04-22 | 13:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik wordt zo moe van dat wapperende vingertje en dat toontje van Demonisch 66. "nee jij bent slecht we praten niet met je blablabla." En zelf geen fucking haar beter zijn. Dat afgeven op alles en iedereen met opmerking als: "wie zijn die mensen?!?!" Die mensen mevrouw Kraag zijn de mensen die voor uw fakking boterham zorgen, kut.

fifi23 | 16-04-22 | 12:46 | 1

Dat is een van de arrogantste opmerkingen die je kunt maken en toont het pure dedain van haar. En dan dat fragment met dat arrogant lachend gecastreerd PR metromannetje ernaast.

Basil Fawlty | 16-04-22 | 12:50

Veel vrouwen stemden op Kaag omdat zij zei dat ze een vagina had. Slecht criterium, blijkt maar weer. Ze is er echt alleen voor zichzelf.

Deflatiemonster | 16-04-22 | 12:45 | 6

@Yellow Shark | 16-04-22 | 12:49: Waarschijnlijk ijskoud.

donkieshot | 16-04-22 | 12:58

Er zit heel wat onnuttigs in Den Haag enkel en alleen op grond van het gegeven dat de indicator 'gelijke geschiktheid' in de praktijk nogal eens wordt overstegen door de indicator: 'heeft geen penis'.

bisbisbis | 16-04-22 | 13:12

Kaag een vrouw noemen, alleen omdat ze zegt dat ze een voorbips heeft, is hetzelfde als McDonalds meuk 'eten' noemen: Het is nep, zit vol vergif en smaakt nergens naar.

FrauHolle | 16-04-22 | 13:12
▼ 3 antwoorden verborgen

D66 doet me altijd sterk denken aan de rk-kerk die homofilie afwijst, maar verkrachting van minderjarige jongens onder het tapijt veegt.

Dandruff | 16-04-22 | 12:44 | 7

@Dandruff | 16-04-22 | 13:23: Absoluut! Een vader, die ontucht bij zijn dochter pleegde, maar ook bij medisch zwemmen aan andere kindjes zat... daar wil een bestuur niet hun handen aan branden. Dan duiken ze weg.

Papa Jones | 16-04-22 | 14:17

Het meeste seksuele misbruik in de RK kerk gedaan is door homoseksuele priesters, kapelaans, pastoors, etc, dit blijkt uit de rapportages wereldwijd. DAAROM is het onder het tapijt geveegd. Of denkt u dat een homoseksuele priester voor de rechter gedaagd wordt en veroordeeld in het postchristelijke liberale progressieve westen? Niet dus. Waar denkt u anders dat de seksuele revolutie voor gevochten is?

Arachne | 16-04-22 | 14:45

@Arachne | 16-04-22 | 14:45:

Naar de geaardheid van dader-priesters is bij mijn weten geen onderzoek gedaan. Veel pedo's maakt dat niet uit (als het maar klein is) en in de rk-mannenwereld zijn nou eenmaal veel meer jongetjes dan meisjes voor handen. En de rk-kerk zou seksueel misbruik van meisjes net zo goed verhullen, want "goede naam". Wat @Papa Jones zegt, daar wil niemand zijn handen aan branden.

Wat je verder schrijft is klinkklare onzin. Rechters maken geen onderscheid tussen hetero- en homo- seksuele verdachten. Als jij aanwijzingen hebt van wel dan hoor ik het wel. Een homofiele priester wordt inderdaad niet vervolgd voor seks met volwassen mannen, want dat is legaal. Voor seks met minderjarige jongens zullen ze wel vervolgd worden en velen zijn daar ook al voor veroordeeld.

Dandruff | 16-04-22 | 15:35
▼ 4 antwoorden verborgen

Waarom zou Kaag moeten reageren op het gedrag van een collega binnen een organisatie waarin zij ook alleen maar een poppetje op een plek is? Is Kaag ook de baas op personeelszaken dan?

Leptob | 16-04-22 | 12:44 | 14

@horsteknots | 16-04-22 | 12:48: Als ik Leppie wordt genoemd dan denk ik altijd aan iemand die een warme arm om mijn schouder slaat en samen met mij naar de bar loopt om daar onder het genot van een drankje even bij te praten over hoe ik wellicht zaken niet helemaal scherp voor ogen heb. Mooie momenten zijn dat. Nee, geen sarcasme.

Leptob | 16-04-22 | 13:16

In de partij was al het een en ander gaande, als partijleidster met deugaffectie kun je dan niet zeggen: Ich habe es nicht gewusst, bis es zu spät war.

donkieshot | 16-04-22 | 13:18

@Normpje | 16-04-22 | 13:12: Nou ja zeg. Geen idee waar je op doelt maar heb altijd heel veel van mijn partners gehouden. En dat doe ik in iets mindere mate nog steeds. Ook al kon ik ze wellicht soms eens schieten. Figuurlijk dan.

Leptob | 16-04-22 | 13:36
▼ 11 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Super Vaagstra | 16-04-22 | 12:43

Laat je ook geen kleinheid aanpraten.
En praat jezelf geen kleinheid aan.

Kijk als eenvoudige burger niet op tegen een politica die op meerdere buitenlandse universiteiten heeft gezeten en met dikke diploma's en dik geld lekker door het leven gaat.

Bijvoorbeeld.

AdvocatusDiaboli | 16-04-22 | 12:42

Hahaha, iemand verrast door deze hypocrisie van de meest overbodige partij sinds decennia ?

Nichtsneues | 16-04-22 | 12:42

Dus nu gaat ze weer aftreden of wat?

GenotKnot | 16-04-22 | 12:42

Mijn god wat heeft die vrouw een in en in onsympathieke uitstraling.
Doet me altijd aan Koot en Bie denken ivm aura. Lol!
En dat terzijde zoals reaguurder Pommetje_Horlepiep zojuist al aangaf.

Basil Fawlty | 16-04-22 | 12:41 | 2

Ja, die Walter de Rouchebrune zou ook hier pimpelpaarse aura's zien.

Peerkeoud | 16-04-22 | 13:46
-weggejorist-
Pimhadgelijk | 16-04-22 | 12:41

'geen idee ik zat in Sydney'.... hilarisch!

Kowalski11 | 16-04-22 | 12:41 | 3

Heet z'n vrind Sydney?

Yellow Shark | 16-04-22 | 12:50

@Yellow Shark | 16-04-22 | 12:50: Smeets?

naglfar | 16-04-22 | 12:56

@Yellow Shark | 16-04-22 | 12:50: Nee, een hint naar Sydney Smeets.

Kowalski11 | 16-04-22 | 12:56

Je verwacht het niet.

Deflatiemonster | 16-04-22 | 12:40

kolere, wat een heksenkop heeft die Kaag toch, maar dat even terzijde...

Pommetje_Horlepiep | 16-04-22 | 12:38 | 1

Past dus prima bij haar karakter.

J-van-de-Bontekoe | 16-04-22 | 13:05

Zelfreflectie nul. Iedereen is gelijk maar wij zijn meer gelijk dan anderen. Et cetera.

goedverstaander | 16-04-22 | 12:38

Dit is nu wat je D66 eufemistisch noemt: “voltooid leiderschap”

Sieg Hein | 16-04-22 | 12:38 | 1

Het is verkracht.

Godsammekraken | 16-04-22 | 16:13

Laat je niet klein maken, neuk jezelf hogerop!

Zeurders | 16-04-22 | 12:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland