achtergrond

Geenstijl

Schaal die zorg op en geef onze vrijheid terug

Genezingskracht-&Ivermectine-Inzending van een ons bekende amateur-filosoof uit De Rest van Nederland

Covid. Het eerlijke verhaal? Corona gaat niet weg. We gaan het allemaal krijgen. Ongevaccineerden lopen verreweg het grootste risico en zijn veel besmettelijker voor anderen. Gevaccineerden lopen fors minder risico. Maar risico blijft, ook voor hen. Mensen zullen in het ziekenhuis terecht komen, op de IC, of komen te overlijden. Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. En gezonde pechvogels ook. 

Sommigen zullen er langdurig last van houden, anderen hebben een paar dagen heftige griep. Sommigen zijn even verkouden. En verreweg de meesten merken niets, en daar schuilt ook het gevaar van onderschatting en besmetting. We leven in een hypermobiele tijd waarin het virus zich snel over de wereld kan verspreiden. En we zijn met velen, we hebben veel sociale contacten, dat is onze natuur. Dat is in het voordeel van het virus. 

Gelukkig is er ook een nadeel voor het virus: wij mensen zijn hyperontwikkeld. We kunnen het virus waarnemen, registreren, trends zien en informatie delen. We kunnen bovendien veel getroffenen redden, met geavanceerde zorg. We kunnen vaccins maken. We kunnen medicijnen maken. We hebben dus veel opties, meer dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Gelukkig maar.

Welke opties hebben we zoal?
1)  Monitoren
2)  Gedrag aanpassen
3)  Beperking van vrijheid
4)  Zorg opschalen
5)  Vaccineren
6)  Medicijnen
7)  Communiceren

En ja dat lijstje lopen we even helemaal af:

**Monitoren en gedrag
**Voordat de zorg kon worden opgeschaald, en voordat er vaccins en medicijnen waren, was het logisch dat naar andere opties werd gegrepen: monitoren en gedrag bijvoorbeeld: 

“Hou afstand, was je handen, hoest en nies in je ellenboog, gebruik een mondkapje, blijf thuis als je symptomen hebt, doe een testje, laat je testen, en ga in quarantaine als je positief getest bent.”

Verreweg de meeste Nederlanders hielden zich aan deze urgente adviezen. Mooi hoe solidair we zijn en voor elkaar en onszelf zorgen. Kunnen we trots op zijn, met elkaar.

**Beperking van grondrechten
**In een democratische rechtstaat zijn vrijheidsinperkingen een laatste redmiddel. Die beperkingen gingen echt heel ver. Het recht op onderwijs, op privacy, op bewegingsvrijheid, op vertrouwelijke medische informatie, en op gelijke behandeling kwamen onder zware druk te staan. Ze bleken tijdelijk noodzakelijk om te voorkomen dat mensen niet geholpen konden worden.

“Werk thuis, sluit openbare gelegenheden, evenementen, winkels, scholen, cafés en restaurants. Hou je aan lockdowns en aan de avondklok.”

Het werd afgedwongen maar dat was nauwelijks nodig. De meeste Nederlanders hadden genoeg aan een moreel dringend appél. Vele grondrechten werden tijdelijk ingeleverd voor het grondrecht van veiligheid. Ondanks dat het een economische ramp werd voor vele bedrijven en hun medewerkers, ondanks dat het een verregaande sociale inperking van mensen inhield, heeft de meerderheid zich volgzaam en solidair getoond. Drastische, tijdelijke maatregelen in tijden van crisis, en we hielpen massaal mee. Wachtend op opschaling van zorg, medicijnen en vaccins. 

**Zorg werd niet opgeschaald
**In afwachting van vaccins en medicijnen had je verwacht je dat voor Covidpatiënten extra ziekenhuiscapaciteit kwam en dat IC’s werden opgeschaald. En dan niet ten koste van de bestaande zorg, of dat deze overbelast raakt. Je wil niet dat vrijheidsbeperkingen heviger en langduriger zijn dan uiterst noodzakelijk, dus je zet maximaal in op opschaling van zorg. En daar ging het goed mis.

De zorgsector is een van de grootste posten op de Nederlandse begroting. Desondanks heerst er te veel incompetentie om dynamisch en snel op te schalen in tijden van crisis. Er gaat in de zorgsector bovendien te veel geld naar overhead, bureaucratie, maatschappen, leveranciers en consultants in plaats van naar de werkvloer. De zorg kon niet opschalen.

Ondanks alle vroege signalen hierover heeft het ministerie geen noodhospitalen gebouwd. Dit had anderhalf jaar geleden al in moeten worden gezet. Men heeft in plaats daarvan toch de druk op de zorgsector gelegd.

Het gevolg is dat in sommige ziekenhuizen 20% van het personeel ziek thuis zit: niet met Corona, wel door de werkdruk. Het gevolg van dit beleid is dat zieken niet de zorg krijgen die ze verdienen, en er mensen onnodig lijden en overlijden: niet eens per se aan corona maar aan andere ziekten, door gebrek aan zorg. De zorgsector is ziek. 

De miljarden die gestoken zijn in het steunen van door de harde maatregelen getroffen bedrijven hadden in noodhospitalen, spoedopleidingen en inhuur personeel moeten worden geïnvesteerd. Desnoods met hulp van het leger, desnoods met inhuur internationaal personeel, desnoods met het tijdelijk verlagen van de norm voor IC-personeel. In crisistijd hoor je die flexibiliteit te hebben en te tonen. 

Men had hiermee overbelasting van de zorg en veel sociaal en economisch leed in de maatschappij kunnen besparen. Het had minder tegen de fundamentele vrijheden van mensen ingedruist. 

De overheid leverde niet in haar kernopdracht. Men heeft het eigen probleem naar burgers en bedrijven verlegd: “Wij schalen de zorg niet op, we kiezen er liever voor om je grondrechten in te perken en je bedrijven te sluiten. Schade die de belastingbetaler - wiens rechten zijn afgenomen - op moet hoesten.” 

Er zijn genoeg andere blunders geweest, maar dit is verreweg de grootste blunder in dit dossier. Het is het harde, (on)eerlijke verhaal van een falend kabinet, een falend ministerie.

**Vaccins
**Gelukkig kwamen er vaccins. Een diepe buiging voor de onderzoekers en producenten. Je kan mensen niet dwingen om zich te laten vaccineren. De overheid heeft je lichamelijke integriteit te waarborgen. Je kan wel een dringend beroep op mensen doen via duidelijke voorlichting en gratis verstrekking:

“Laat je vaccineren, want de kans dat je nog serieus ziek wordt, dat je in het ziekenhuis terecht komt, dat je doodgaat, dat je anderen besmet: die kans wordt extreem kleiner. Ja er zijn pechvogels. Dat risico hoort erbij. Fact of life. Vaccineren werkt. Doe het.”

Ook hier mag je de Nederlanders prijzen: bijna 85% van de volwassenen heeft zich volledig laten vaccineren. Vrijwillig, uit veiligheid voor zichzelf en voor de ander. Mensen hebben in grote getalen deze verantwoordelijkheid genomen. Kunnen we echt trots op zijn. 

De bereidheid is dus groot. En die bereidheid zal blijven, als je helder blijft communiceren en duidelijk bent over de voordelen en de consequenties, maar ook als je nu eindelijk die zorg opschaalt en mensen perspectief over hun vrijheid geeft. 

**Ongevaccineerden
**Er zijn mensen die vaccinatie weigeren. Dat is niet slim, wel hun goed recht. Sommigen hebben een medische reden. Anderen zijn bang, of geloven er niet in, of zijn wappie. Ze kunnen met de gevolgen te maken krijgen. Zoals dat ze risico lopen om ernstig ziek te worden van Covid, in het ziekenhuis terecht kunnen komen, op de IC, of te komen overlijden. En dat ze erg besmettelijk raken en daarmee een gevaar worden voor een ander. 

De mensen die nu nog in de ziekenhuizen terecht komen, zijn overweldigend ongevaccineerden, vaak met obesitas, vaak met onderliggende gezondheidsproblemen. Aan dat laatste kunnen ze niet altijd iets doen. Leefstijl en met name vaccinatie zijn doorgaans wel een keuze. 

Uiteraard vangen we ze op, overbelasten we onze zorg, overbelasten we de IC’s. We laten ze niet stikken. En dat is mooi: we zijn ontzettend solidair, uiteraard met de pechvogels, en ook gewoon met mensen die egoïstisch of wappie zijn. We geven vooralsnog zelfs onze vrijheden voor ze op. We moeten ze niet als een 2erangs burger behandelen, ook niet met 2G of 1G beleid, die zijn een verder gaande afbrokkeling van grondrechten, en leiden tot tweespalt in de samenleving, in plaats van een herstel en hereniging. 

**Medicijnen
**Inmiddels zijn er medicijnen die de impact van het vaccin op (ook ongevaccineerde) besmette mensen dusdanig verminderen dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven, sneller genezen, of de IC niet meer op hoeven. Helemaal top. Leve de farmacie. 

**Buitenproportionele beperkingen
**Ondanks dat we massaal zijn gevaccineerd, er medicijnen zijn en we ons gedrag hebben aangepast, ondergaan we buitenproportionele en onnodige aantasting van onze rechten op bewegingsvrijheid, gelijke behandeling, onderwijs, privacy en vertrouwelijkheid van medische informatie. 

Deze aantastingen zijn een rechtstreeks gevolg van een overheid die inadequaat handelt en de zorg niet weet op te schalen: een overheid die het eigen probleem naar de burgers verlegt. En daar in de communicatie omheen draait. 

Dat moet anders en dat moet stoppen. De solidariteit van burgers en bedrijven die zich netjes aan lockdowns en oproepen tot vaccinatie hebben gehouden heeft een grens. De onvrede neemt snel toe. 

**Risico’s horen bij het leven
**We zullen ongevaccineerden aan moeten blijven spreken op hun verantwoordelijkheid. Dat is een kwestie van duidelijk voorlichten. We mogen van de overheid verwachten dat ze eindelijk die zorg opschalen en ons ons leven weer op laten pakken, ook al kleven daar risico’s aan. Er zitten namelijk altijd risico’s aan leven. Dat is het leven. Dat is ook het eerlijke verhaal. 

**Grondrechten terug
**Er is een grens over wat de overheid te zeggen heeft over hoe je leeft. Die grondrechten hebben we niet voor niets. Laat ons niet meer in beperkingen leven, met alle sociale en economische schade tot gevolg. Los je problemen op en verleg ze niet meer naar de burger. Laat ons vrij. Laat ons leven. 

Ongevaccineerden: Het is hoog tijd om je alsnog te laten vaccineren. Neem je verantwoordelijkheid. 

Kabinet: Het is hoog tijd om alsnog pijlsnel Covid ziekenhuizen neer te zetten. Neem je verantwoordelijkheid. 

Het is ook hoog tijd om onze vrijheden terug te geven. 

Leve de vrijheid, proost!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.