Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, Intermezzo – Vijf misvattingen over het toeslagenschandaal

Dit is een intermezzo van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Kabinet-Rutte 3 is gevallen over het toeslagenschandaal, veroorzaakt door Kabinet-Rutte 2 van de 'VVD-boevenvangers' Opstelten en Teeven, dat met terugwerkende kracht 'Kabinet-Burgerhaat 1' zou moeten heten. Maar het bederf gaat veel verder terug. De rechtsstaat en rechtsstatelijkheid staan al veel langer onder druk en komen niet zomaar terug. De omgang met automatisering speelt daarbij een onderschatte rol.

De komende tijd kunnen we ons fijn boos maken. Mark Rutte blijft lijsttrekker annex kandidaat-MinPres. Verantwoordelijke ambtenaren worden niet vervolgd, de racistisch-criminele uitvoerenden evenmin, dus die kom je straks zomaar weer tegen. Doofpotexpert Donner, die ook in dit feuilleton rolvast is, blijft een CDA-prominent. Een belangrijke smoking gun, de queries op basis waarvan de 'fraudeerouders' werden geselecteerd, komen nooit boven water. Hetzelfde geldt voor de meest brisante mails, memo's en documenten.

Als er iemand persoonlijk verantwoordelijkheid draagt dan is het VVD'er Wiebes, een autistische (bewijsfilmpje!) brokkenpiloot. Bij Wiebes begint ook het liegen. Het narratief dat Wiebes het anti-vreemdelingen-fraudebeleid voortzette dat zijn VVD-voorganger Weekers als reactie op de Bulgarenfraude had ingesteld, is totale bullshit. Anders dan de fraude-Bulgaren zitten de geknevelde kinderopvangouders in alle systemen die de Belastingdienst bezit of waar ze toegang toe heeft, zoals de UWV-polisadministratie (een zeer krachtig controlemiddel). Zeker, de gelegenheid maakt de dief, maar er was geen gelegenheid en geen dief. Ondertussen neemt heel journalistiek Nederland de Haagse Bulgarenbullshit als waarheid over.

Het anti-fraude-verhaal van Rutte 2 ligt ook anders dan wordt voorgespiegeld. Een directe adviseur van Mark Rutte – sorry, geen naam – vertelde mijn collega Marjan Schnetz en mij dat de ministeries van SZW (UWV, SVB) en Financiën (Belastingdienst) alle pogingen torpedeerden om als overheidsorganisaties samen te werken. Dat is killing, want wie de ene overheid oplicht, doet dat vaak ook bij de andere – juist vanwege die verkokering en onwil tot samenwerken. En dat gebeurde dus allemaal onder directe leiding van premier Mark Rutte: Chefsache. Heeft u al ergens gelezen dat de MinPres werd gedold door zijn twee ministeries? Wat zegt zoiets over Marks managementkwaliteiten?

Dat Asschers en Wiebes' ministeries de fraudebestrijding hebben gesaboteerd in plaats van bevorderd, is misschien maar goed ook, want behalve de AIVD heeft alleen de Belastingdienst een sterke informatiepositie die ze met niemand deelt (exhibit 1, exhibit 2). Misschien heeft het data-egoïsme van de Belastingdienst wel meer knevelschandalen voorkomen. Ondertussen – en typerend – zit de ICT specialist in de Kamer, D66'er Kees Verhoeven, er totaal naast. De rest van de Kamer, Pieter Omtzigt misschien uitgezonderd, heeft helemaal geen idee.

Bij het UWV heb ikzelf de fallout van Kabinet-Burgerhaat 1 van dichtbij gezien. Het UWV beschikt met de polisadministratie (kopie bij Belastingdienst/Toeslagen) over een ultrakrachtig opsporingsmiddel, dat mede vanwege georganiseerde incompetentie en het extreme egoïsme van de Belastingdienst niet wordt gebruikt door het UWV zelf. De prijs daarvoor was natuurlijk de Polenfraude die zelf weer een impuls had kunnen geven aan daadkrachtige en racistisch ingestelde ambtenaren. In dat opzicht heeft het toeslagendrama misschien erger voorkomen. Ondertussen is die Polenfraude, net als de Bulgarenfraude, wel massaal, want hier maakt de gelegenheid wel de dief. De frauderende Polen hoeven zich niet druk te maken, want wie durft nog fraudeurs met een niet-Nederlandse nationaliteit aan te pakken?

De impotente fraudeaanpak onder Rutte 2 lijkt buiten de Belastingdienst vooral te hebben geleid tot bureaucratische pesterijtjes, althans bij het UWV. Het treiteren van de clientèle bestond uit zaken als het opvragen van inkomsten – inkomsten die gewoon door werkgevers worden gemeld – en uit allerlei sancties bij kleine nalatigheidjes die automatisch kunnen worden vastgesteld. Meer symbolisch was het door Bruins sluiten van 'De Buitenwereld', de speciale etage op het UWV-hoofdkantoor waar de vele overhead-UWV'ers die nooit buiten komen werd verteld wat een klant was en hoe klanten de dienstverlening soms ervaren. Het is allemaal onvergelijkbaar met de misstanden bij de Belastingdienst, maar ook bij het UWV was de geur van Haagse burgerhaat niet te missen voor wie er oog voor had.

Naast de Bulgarenbullshit, de datadeceptie en de Chefsache-schijn is er een vierde misleidend narratief over het toeslagendrama. Dat is het verhaal dat signalen en memo's van onderaf de top van de Belastingdienst en het Kabinet niet bereikten. Onderzoek door de Kamer en door journalisten maakt overduidelijk dat dit veelal leugens zijn. 

Maar wat buiten beeld blijft, is de vervolgvraag: als de top wel op de hoogte is van wantoestanden in de uitvoering, kunnen ze dan wel bijsturen of ingrijpen? Zijn zij – anders dan Rutte – wel echt de baas? We veronderstellen steeds van wel – zo zijn we opgevoed – maar bij het UWV heb ik jarenlang gezien dat niemand greep heeft op de uitvoering. Alle macht is negatief: verbieden, frustreren, temporiseren. Geloof het of niet, maar bij het UWV gaat dat zo ver dat er bij grotere veranderingen officieel 'coalities' worden gevormd tussen machtscentra. Topman Bruno Bruins en nu Fred Paling waren en zijn geen topmanagers, maar diplomaten. 

Ook als de Belastingdienst en andere organisaties minder onbestuurbaar zijn dan het UWV, verklaart de onbestuurbaarheidshypothese veel van wat er gebeurt bij de Belastingdienst en elders. Al in 2016 was duidelijk dat Eric Wiebes (daar is ie weer) nul controle had op zijn Belastingdienst en zomaar een half miljard achterover liet drukken door de organisatie zelf. We zien het nu bij de arme mevrouw Van Huffelen die vast en zeker probeert om de waarheid te vinden en recht te doen aan de geknevelde ouders, maar vrijwel zonder succes. Memo's blijven opduiken. Toegezegde betalingen komen niet los en dreigen direct weer te worden ingevorderd door diezelfde Belastingdienst.

Wie er oog voor heeft ziet het overal: HuGo de Jonge en zijn de GGD. Eric Wiebes (daar is ie weer) en de Groningers. Wouter Koolmees en het UWV. En dus Alexandra van Huffelen en de Belastingdienst. Zouden al die bestuurders totaal incompetent zijn of zouden ze (ook) intern worden tegengewerkt? Zou het kunnen zijn dat het toeslagenschandaal het voorlopig hoogtepunt is van een losgeslagen kaste van ambtenaren? Als de situatie bij het UWV maatgevend is, dan is mijn antwoord 'ja'.

Er is nóg een misvatting, de vijfde, en dat is dat de bron van alle vuiligheid Kabinet-Rutte 2 is, misschien met de financiële crisis als verzachtende omstandigheid. Het bederf gaat echter al decennia terug. Een bron – vast niet de enige – die ik zelf zie, al sinds mijn studie informatiekunde bijna 40 jaar terug, is bureaucratisering en de vervreemding die ermee samenhangt. Al in de jaren '80 zat in mijn informatica-reader een artikel waarin gewaarschuwd werd voor het gevaar dat door automatisering en de ermee samenhangende formalisering van contacten de menselijke maat verloren zou gaan. Hoeveel ambtenaren zouden het lijden en de wanhoop van de toeslagouders hebben opgemerkt? Vermoedelijk heel weinig. Bijna alles gebeurt automatisch en de consultants die de processen ontwerpen spreken over de 'klantreis'. Het is tijd om het beruchte Experiment van Milgram eens te herhalen, met het computersysteem in de rol van autoriteit.

Het toeslagenschandaal is vermoedelijk dus niet het einde van een trend van decennia. En als doordat gerichte maatregelen uitblijven zal de Belastingdienst de komende jaren ook een risico voor de rechtsstaat blijven vormen. Hoe ver de rot is voortgeschreden weet ik niet, maar de Belastingdienst zal een informatie-powerhouse blijven. En informatie is machtsmisbruik. Erger, we weten niet eens meer wat de Belastingdienst aan informatie over ons bijhoudt. De Belastingdienst verzamelt sinds een aantal jaren gedragsdata van ons en dat kan van alles zijn: rij- en parkeergedrag (leaseauto's), betaalgedrag, OV-verplaatsingen, bel- en internetgedrag, uw energieverbruik per kwartier, niets valt op voorhand meer uit te sluiten. Het haalde de pers, er bleken meteen al data te lekken en staatssecretaris Wiebes (daar is ie weer) mocht van de Kamer doorgaan. En de Kamer? Die vond en vindt het allemaal uitstekend. What can possibly go wrong?

Nee, het dieptepunt van rechtstaat Nederland is nog niet bereikt. Dat kan ook niet anders als we op zoveel punten niet eens begrijpen wat er verkeerd is gedaan.

Naschrift: Full disclosure + een voorbeeld van hoe de Belastingdienst werkt

Net als elke succesvolle D66-consultant heb ik als vermogende veelverdiener weinig met de overheid te maken. Ik betaal belasting en heb, na mijn mede door de overheid betaalde opleiding, de overheid zelden nodig gehad. Sinds ik in 2011 in beeld kwam als overheid ICT-muckraker (niet alleen UWV) heb ik regelmatig te horen gekregen dat ik moest oppassen voor vuil tegenspel van overheidswege. Daar is nooit iets van gebleken. Nederland is in dit opzicht een rechtsstaat. Het is hier geen Malta.

Dat veranderde toen in 2017 de NRC publiceerde over wantoestanden met stichtingen voor goede doelen (ANBI's). In 2010, na een eerder beschreven miljoenenklapper bij het UWV, had ik zo'n stichting helpen opzetten en er een flink maar gelukkig aftrekbaar bedrag ingestopt. De bedoeling was om ICT-misstanden te helpen aanpakken, maar daar kwam niet veel van terecht, want kandidaat-klokkenluiders hebben jonge kinderen en hypotheken.

Als een Belastingdienst met de moderne VVD-crimefighter-mentaliteit een probleem heeft met in dit geval 43.000 ANBI-stichtingen, dan wordt een betrouwbare kwaliteitsmedium-journalist ingeschakeld die informatie krijgt toegespeeld over harde belastingontduikers, en ‑ontwijkers (zoals enge sekten). Daar wordt dan ook de ANBI-stichting van "de Haagse ICT-miljonair René Veldwijk" aan toegevoegd, want voor wat hoort wat. Daarop volgt dan allerlei gedonder met de Belastingdienst dat behoorlijk belastend en kostbaar is, maar waar natuurlijk niets uitkomt. (De NRC suggereert anders, maar van geld wegschenken word je echt armer.)

Sinds 2017 weet ik dat de Belastingdienst vuil spel, zoals een-tweetjes met de pers om mensen schrik aan te jagen, niet schuwt. De anti-rechtsstatelijke cultuur bij deze machtige organisatie heeft voor zwakke burgers en bedrijven nog veel rampspoed in petto.

BONUS Dienstmededeling

Social

LOL

Reaguursels

Inloggen

Prima stuk, maar had het liever náást de kroniek gelezen.

Warhead | 18-01-21 | 07:28
-weggejorist-
Catleisa | 18-01-21 | 03:11

Bijzonder intermezzo. Niet verkeerd of onnodig. Wel bijzonder.
.
Want het kan niet zo zijn dat we nu allemaal verbaasd zijn over een losgeslagen, burgerhatende ambtenarenkaste. Wie dat hier in de panelen wel is, zou verplicht alle afleveringen van "Yes, (prime) Minister" moeten terugkijken. De eerste afleveringen van die serie zijn net zo oud als de informaticaopleiding die Veldwijk aanhaalt en minstens zo treffend.
.
Het kan ook niet zo zijn dat de panelen verbaasd zijn dat de hier als ICT specialist aangehaalde Kees Verhoeven een totaal verkeerde conclusie trekt als dat hem of zijn partij beter uitkomt. Het enige antwoord dat Kees V. daarop heeft is dat de overige 149 exact hetzelfde zou doen.
.
Dat is niet echt een argument, al is het waarschijnlijk wel waar. Het betekent alleen maar dat de rot nog veel verder is verspreid dan Veldwijk in zijn feuilleton beschrijft en daar kan ook niemand verbaasd over zijn.
.
Net zo min als over de conclusie dat het bij de overheid barst van de faalhazen. Cruijff had gelijk toen hij zei dat zesjes en zeventjes nooit achten of hoger aannemen. Veel te gevaarlijk voor hun eigen plek of promotiekansen en als je prestatie mede afhangt van je headcount, is het logisch dat je die oppompt. Dan neem je niet een medewerker als je er voor hetzelfde geld ook twee kunt nemen.
.
De full disclosure dat Veldwijk miljonair geworden is bij het UWV is lief bedoeld, maar zal 'm waarschijnlijk meer flak opleveren dan netjes is en is bovendien niet eens bijzonder relevant. Er moet wel bij gezegd worden dat het NRC een punt heeft: Wanneer je geld wegschenkt en er daadwerkelijk armer uitkomt, doe je het verkeerd. Rijkdom is een wijder begrip dan geld alleen en politiek kapitaal is ook kapitaal.
.
Niet dat ik hem dat misgun. Ieder miljoen dat Veldwijk cs. uit het UWV hebben getild, kun je rustig met een factor 20 vermenigvuldigen als cap en ibm het hadden moeten doen. En als beide clubs dat ook daadwerkelijk hebben gedaan, ben ik ook niet verbaasd. Zelfs niet als ze er twee projecten van hebben gemaakt die, uiteraard bij voorkeur, niet alleen met ockham/corduroy concurreerden, maar ook onderling.
.
We weten dat het niet deugt, we weten dat 'politiek verantwoordelijk' een prachtige schaamlap is die overal inzetbaar is (en altijd leidt tot niks) en we weten ook dat geen enkel weldenkend mens de ladder waarop hij zelf naar boven is geklommen onder zich vandaan gaat (of laat) schoppen terwijl hij er nog op staat.
.
Dus aan de huidige politici hebben we niks en de 'nieuwe' politici zijn hinderlijk vaak stiekem toch oude, te druk met elkaar de tent uitvechten in hun nieuwe partijtje of gewoon de zoveelste parade van ijdeltuiten, mafkezen en engnekken.
.
We weten wel dat het systeem niet deugt, maar we hebben nog geen idee wat we moeten aanpakken, laat staan hoe. Dat is een, om het in lauwe consultancykak te zeggen, een 'wicked problem' waarvoor we 'double of triple loop learning' nodig hebben om het op te lossen.
.
Of we doen het net als de vorige keer, al was het lynchen van de gebroeders De Witt nou ook niet meteen het meest beschaafde dat we ooit gedaan hebben. Het hielp trouwens ook niet echt.

pietvanvliet | 18-01-21 | 02:52

Goed verhaal. En heel herkenbaar;
Zo ook de gruwel van klantreis en zo... brrrrrr! al dan infantiele gedoe, maar nergens meer gewoon een stuk tekst (maar steeds linkjes naar de volgende pagina met 3 woordjes... afschuwelijk).

Maar wat kun je zelf doen? In het coalitieakkoord staan zaken waar we voordien nog nooit van gehoord hadden en die niet in de verkiezingsprogramma's stonden.

Als dat enigszins lukt: zo vér mogelijk wég blijven van alles dat naar (semi) overheid riekt.
Voor de rest betaal ik (behalve wat vaste lasten) in principe altijd met contant geld. Toen de glazenwasser zei dat dit niet meer kon, zei ik per direct op (toen kon het overigens weer wel, maar dat terzijde).
Bij de verlenging van mijn rijbewijs heb ik heibel gemaakt over die nieuwe inlogfunctionaliteit (soort DigiD, maar dan EU breed) die je kon weigeren maar wat men vooral NIET bekend maakte... (is uiteindelijk wél gelukt)
Een defecte lantaarnpaal meld ik niet meer; dat kan alleen nog via internet waarbij ik mij eerst met al mijn personalia bekend moet maken... zoek het dan maar uit (of je 'mag' naar zo'n KCC bellen: geen klant, geen contact, geen centrum waar je na hééél lang wachten een "agressie protocol" te horen krijgt - dus ze weten het best...). Maar dat "opnemen voor opleidings- en trainingsdoeleinden" ben ik nu wel zat en verwijzen naar www trek ik na 25 jaar internet ook niet meer zo goed.

Wering | 17-01-21 | 23:30

Wie zijn die journalisten die zich laten kopen?

Deflatiemonster | 17-01-21 | 21:51 | 1

Dat staat er niet. Er staat 'een-tweetjes met de pers om mensen schrik aan te jagen'.

Dan krijgt de journalist een 'scoopje' met wat informatie die de overheid graag publiek gemaakt ziet worden. Ze kunnen daar dan ook de naam van een onschuldige burger (die ze heeft dwarsgezeten) bij betrekken, zodat die negatief in het nieuws komt.

DezeNicknameBestaat | 18-01-21 | 08:28

Alweer een sterke episode die van de ‘publieke politiek’ een marionet maakt van het kwaad waarmee ministers moeten werken maar die slechts geringe invloed kunnen uitoefenen. Juriste en klokkenluider Palmen zou minstens twee mooie aanvullingen kunnen verzorgen in dit feuilleton.

Pieterman | 17-01-21 | 21:34

Leuke column. Wanneer krijgt Willem Engel bij GeenStijl een column?

Zijl5824 | 17-01-21 | 21:06 | 3

Geen fan van, Zijl. GS is geen
sekteblaadje.

Pieterman | 17-01-21 | 21:36

Ja, over hoe je een camping opzet. We mogen straks toch nooit meer vliegen met al die protesten met teveel mensen bij elkaar.

Deflatiemonster | 17-01-21 | 21:52

Als je nu nog VVD stemt dan ben je eigenlijk best wel een schoft. Omdat je stemt op de partij die verantwoordelijk is voor de toeslagellende gebeuren, op MH17, Syrie, import van 500 mensen per week.
Alsof je op een criminele partij stemt. Willens en wetens. Wat zegt dat over de VVD-stemmer. Juist ja. Zie mijn eerste zin. Jammer dat een dierbaar familielid ook zo'n domkop is. Een 60+ , jawel.

appeltjesgroeneweide | 17-01-21 | 20:52 | 6

Heeft @Gulliver al gezegd dat je dat van Twitter hebt gejat?

RickRD | 17-01-21 | 21:57

Ik twit niet sorry. Maar het bericht heeft alsdan gelijk.

Pieterman | 18-01-21 | 09:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat er vele beerputten zijn op vele ministeries, dat geloof ik maar al te graag. Financiën, justitie, sociale zaken, binnen - en buitenlandse zaken, infra etc. overal speelt wel wat. Van MH17 tot stint, van UWV tot openbaar ministerie. De opvangtoeslag affaire is geen geïsoleerd incident, het is een deksel die van een put af is gewaaid. Zolang de andere putten op slot blijven is het vat gesloten. Rutte gaat er nog een keer voor, ik mag die man totaal niet, maar ik begrijp zijn stap wel, hoewel hij mogelijk zijn eigen graf graaft.
Hij heeft de macht en ook de invloed bij de MSM geperfectioneerd en kan daardoor de rijen nog wel een tijdje gesloten houden. Men weet te veel van elkaar dus men houdt de kaken toe.
Aan de andere kant is zijn positie meer kwetsbaarder, want zijn doctrine is dus nu al een keer op z'n plaat gegaan. De lopende affaire is alles behalve afgesloten, wie weet wat er nog opborrelt en wat dat voor Rutte kan betekenen. Hij is nog niet van ons af.

Broadsquire | 17-01-21 | 20:37 | 1

Waarom denk je dat hij nu het ontslag heeft ingediend. Volgend kabinet mag niet vallen over "oude" zaken. Hij heeft verantwoordelijkheid zogenaamd genomen en dat doet hij niet nogmaals op dezelfde casus.

Miss Silly | 18-01-21 | 00:59

1984 komt steeds dichter bij zeg maar. Maar als er eens een grote format C: plaats vind is het over en iedereen de weg kwijt

Mark van Leeuwen | 17-01-21 | 20:34

Beetje rommelig stuk deze keer, het enige nieuwe wat me onbewust al bewust was, is het mis/gebruiken van journalisten om vieze spelletjes te spelen. Als je maar genoeg met modder gooit, blijft er altijd wat hangen.

jan huppeldepup | 17-01-21 | 20:21

Toen de computer zijn intrede deed, dacht de ambtenaar, zo ik hoef zelf niet meer na te denken.

vluchtelingallergie | 17-01-21 | 19:59 | 1

U veronderstelt dat de ambtenaar dat dacht. Ik ben dat niet noodzakelijkerwijs met u eens.

pietvanvliet | 18-01-21 | 02:57

Vergeet het ministerie van justitie niet. Klokkenluiders worden verwijderd voogd en dat moet mnisterie laat (opzettelijk?) de ene na de andere bewindspersoon struikelen.

Mart6037 | 17-01-21 | 19:54

Al jaren aan de gang, kost ons tientallen miljarden, maakt de kloof tussen staat en burger nog veel groter dan die al was. Ik spreek voor mijzelf als ik zeg dat ik de overheid nooit heb vertrouwd en ook nooit zal vertrouwen. Ik gebruik die overheid voor ons eigen gewin en dat lukt prima.
Mijn vader had gelijk. Vertrouw die stropdassen niet. Gebruik ze.
Heer Veldwijk hartelijk dank voor weer een afschuwelijk inzicht.
Er kan niet meer gesproken worden over een rotte appel, maar over een laagje stof op de grond.

Gokmaar | 17-01-21 | 19:41 | 1

'Ik gebruik die overheid voor ons eigen gewin en dat lukt prima'
Juist, dat is het enige wat je moet doen. Zeker met dit soort opvreters aan het bewind!

vluchtelingallergie | 17-01-21 | 20:10

Goed artikel!
Kanttekening : onze politici zijn geen managers maar polderaars en van wat ik over het UWV heb geleerd worden die mensen handig tegengewerkt en om diverse vingers gewonden om daarna met een kluitje in 't riet te worden gestuurd. Maar dat komt ook doordat de bewindspersoon geen verstand heeft van het onderwerp en daardoor een rad voor de ogen laat draaien.
Zet eens mensen uit het bedrijfsleven aan het roer, dan gaan er koppen rollen en gaan die machines eens goed lopen. Is ook goed voor de begroting.

Bakkeleures | 17-01-21 | 19:27 | 1

die lopen gillend weg van te veel aangetroffen onvermogen, totaal demotiverende cultuur...

oblix | 18-01-21 | 08:10

Racistisch ? Bij vrijwel iedere vorm van fraude voeren allochtonen de boventoon. Dit moge zo onderhand wel een feit van algemene bekendheid zijn. Samenstelling gevangenispopulatie, Opsporing Verzocht, uitspraken van politici, fraude bij Sociale Diensten, berichtgeving onder " Nieuws " inzake signalementen op Politie.nl, fraude met uitzendbureau's, drugscriminaliteit, etc etc. Telkens mensen in meerderheid van buitenlandse afkomst. Is het dan zo verwonderlijk dat politie, ambtenaren, opsporingsambtenaren meer aandacht besteden aan deze groep ? Als ik 5 keer gebeten ben door een herdershond, is het dan raar dat ik de 6e herdershond met argwaan benader ?

Stratum | 17-01-21 | 19:24 | 7

@Frau Merkel | 17-01-21 | 21:00:
Nou dat weet ik zo net nog niet! Zie het programma opsporing verzocht, dat wordt ook ingekort, omdat het zichtbaar maakt, waar en bij wie de meeste criminaliteit welig tiert. U ziet het anders dan ik! Verschillende mensen, verschillende inzichten zullen we maar zeggen.

vluchtelingallergie | 17-01-21 | 21:16

@vluchtelingallergie | 17-01-21 | 21:16:
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Ik bedoel dat het verwijt naar de overheid racistisch te zijn onterecht is. Je lijkt te bedoelen dat er snel racisme geschreeuwd wordt om onwelgevallige zaken onder het tapijt te keren.

Frau Merkel | 17-01-21 | 23:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Een losgeslagen kaste van ambtenaren? Veruit de meeste politici komen voort uit die kaste, ook bij de VVD. De kaste van ambtenaren is in ieder geval niet losgeslagen van de politiek. Nee, het is nog erger. Die vlucht naar voren van meer geld en verantwoordelijkheid naar de staat die je de laatste tijd ziet, weg van het neoliberalisme, zie ik met angstzweet gebeuren. Wat we nu vooral nodig hebben is minder overheid. Minder macht van de staat. De belastingen halveren en de helft van de ambtenaren op straat zetten. Om te beginnen bij de ministeries.

Rest In Privacy | 17-01-21 | 19:21 | 4

@kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:23: Laat ik nog even toevoegen dat de overheid een heleboel taken moet afstoten. En zeker geen maatwerk meer moet leveren.

Mensen moeten hun zaakjes zelf gaan regelen. Daar hebben ze dan ook meer geld voor als de belasting gehalveerd wordt. Solidariteit moeten mensen ook onderling regelen. In een vereniging, met sociale controle, een kerk of als een kerk. Mensen die hetzelfde denken over het leven en die solidair met elkaar willen zijn. De menselijke maat. Geen anonieme loketsolidariteit door bureaucratieën (dat werkt dus niet).

Minder staat, minder individu, meer gemeenschap.

Rest In Privacy | 17-01-21 | 19:29

@Sitting_targets | 17-01-21 | 19:29: Minimumloon omhoog en Toeslagen afschaffen. Als je kinderen krijgt, dan moet je daar ook zelf voor zorgen en niet de rekening naar de belastingbetaler schuiven.
Tot een inkomen van ongeveer €68000 betaal je plus/minus 37% Inkomstenbelasting. Wat is toch het nut om van iemand eerst elke maand €1000,- via de Loonbelasting (=voorheffing IB) af te romen, om hem dat geld de volgende maand in de vorm van Kinderbijslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Huurtoeslag weer uit te keren?

theo-is-dood | 17-01-21 | 19:40

In ieder geval minder ambtenaren.

FredMistig | 17-01-21 | 22:46
▼ 1 antwoord verborgen

Conclusie: de overheid moet geen geld terug geven. Ze moet gewoon minder geld vragen. Een belastingstelsel moet simpel zijn en alleen innen. Niet een politieke tool voor nivelliering, maar gewoon duidelijk zijn. Niet sturen op uitkomsten, maar sturen op inkomsten.

konjodebonjo | 17-01-21 | 19:14

Bij WNL op zondag deelde Omtzigt een tik uit aan de media en journalistiek die als het een beetje moeilijk wordt snel afhaakt waardoor wat er echt aan de hand is ook niet bij de bevolking terecht komt.
www.npostart.nl/wnl-op-zondag/17-01-2...
Kijk bij de 27e minuut.

Voor het verhaal van de Faalfabriek zal dat niet anders zijn.

De media en de journalistiek graven niet diep genoeg door. Ze vragen zich niets af. Ze registreren alleen verschijnselen en roepen dan boe en bah en dan trekt Sven Knockelmann weer een dominant gezicht alsof hij kruisverhoor doet. Maar we komen er niets verder mee. Want het moet makkelijk en snel zijn of zoiets. Ja, dan ga je dingen missen. Sommige dingen zijn nu eenmaal moeilijk en complex.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:01 | 3

Omtzigt was weer goed bezig. Maar - behalve hij en een paar anderen - heeft de kamer ook behoorlijk zitten suffen.

Muxje | 17-01-21 | 19:21

@Muxje | 17-01-21 | 19:21:
Het was best een goed uitzending van WNL op zondag, alleen jammer dat ze er teveel punten in willen proppen.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:27

@Muxje | 17-01-21 | 19:21: Klopt, viel politiek niet veel te halen, kleinbier. Naïeve inschattingsfout.

Dr. Blechtrummel | 17-01-21 | 19:46

Ik ben benieuwd waarom dit niet groot in de media werd/wordt gebracht.

Ridocar | 17-01-21 | 18:53 | 1

Jaren geleden had Omtzicht het hele verhaal bij de NPO uiteengezet. Ze hebben er niets van online gezet of uitgezonden, behalve een uitspraak over Rutte. Zelfs al was afgesproken dat het integraal online zou gaan.

Iemand bij de NPO kiest daarvoor. Waarom?

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:09

Kritik ist verboten. 1984.

Toverkol | 17-01-21 | 18:49 | 2

Er zijn wel meer landen waar de overheid nooit een fout maakt.
Officieel dan he.

kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:06

@kloopindeslootjijook | 17-01-21 | 19:06: Elke fout van de overheid schaadt het vertrouwen in de staat, dus is die informatie staatsgevaarlijk. Of een soortgelijke redenatie.

Vandaar ook het veelvuldig zwartlakken: elke informatie die de "de overheid is perfect" in twijfel trekt, is automatisch staatsgeheim.

Dus inderdaad: officieel maakt de overheid geen fouten.

SkepticalRealist | 17-01-21 | 20:45

Hé, die 35 zetels komen er niet. <sarcasme>Wat jammer nou<\sarcasme>.

FordPrefect | 17-01-21 | 18:55

Het ware drama is dat de overheid niet meer te vertrouwen is en vuil spel speelt, en mag spelen. Ondersteund door het OM, bewijzen vervalst en liegt tegenover de rechters. De daders, de topambtenaren en de zwakke onbekwame partijpolitici zonder actieve herinnering in het kabinet en de kamer (een enkeling uitgezonderd zoals Omtzigt en Leijten) komen er mee weg.

De macht, en de diepe zakken van de overheid is geen partij voor een normale burger. De rechtsstaat zou in theorie ervoor moeten zorgen dat dat gecompenseerd wordt. Dat stelt dan wel voorop dat de systemen werken zoals ze beoogd waren te werken en niet bewust gesaboteerd worden.

Het toeslagenschandaal zal niet de laatste schandaal zijn. De hoofdverantwoordelijke met een bedenkelijk geheugen zal na de verkiezingen weer gewoon terugkomen op zijn post. Op het schild gehesen door het kiezersvolk die meent dat we het toch zo goed hebben in dit gave land. Zo verandert er niets.

Louter Leuter | 17-01-21 | 18:47 | 6

@Louter Leuter | 17-01-21 | 19:00: De crux van de toeslagenaffaire zit hem in de niet toegestane omdraaiing van bewijslast, achterhouden van ontlastende informatie en disproportioneel straffen van mensen die in de bureaucratische jungle ergens een amper significante komma vergeten. Daar moet een einde aan komen.

In het verhaal speelt profilering ook een grote rol. Als uit onderzoek blijkt dat bepaalde groeperingen structureel frauderen mag je daar best gericht naar kijken, maar wel onder de voorwaarde van bovenstaand.

5611 | 17-01-21 | 20:23

@5611 | 17-01-21 | 20:23:
Die crux is een gevolg van goedkeuring door de politieke en ambtelijke top. De rot begint aan de top.

Sinds jaar en dag hebben we een FIOD, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Een dienst als de FIOD is helaas noodzakelijk. Maar wil een zaak in een rechtszaak voor de rechter slagen dienen zij het te bewijzen met rechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Zodra Nederland geen rechtsstaat meer is dan is het einde zoek. En ook de FIOD staat terecht niet boven de wet.

Louter Leuter | 17-01-21 | 22:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Die toeslagaffaire leeft vooral bij journalisten. In de Volkskrant gaan linkse scribenten als Bertje Wagendorp en Sheila Sitalsing al tijden tekeer tegen het zogenaamde grote onrecht. En op GS mag ene René Veldwijk ongestraft Eric Wiebes uitschelden voor een autist. Ik ben erg onder de indruk van deze 'datadocter', die er op de foto's uitziet als iemand die zijn kleding koopt bij de Second Life Brandstore.

Zonen-van-Kuifje | 17-01-21 | 18:39 | 15

Ik constateer geen enkel inhoudelijk argument, alleen iets over het jasje van Veldwijk. Is dat nu alles wat jullie bij het VVD webcare center voorgekauwd wordt?

5611 | 17-01-21 | 20:26

@miko | 17-01-21 | 19:49: De verkoper van de straatkrant haalt daar zijn kleding vandaan, vertelde hij me ooit.

Zonen-van-Kuifje | 17-01-21 | 21:36

Op de persoon spelen? Dat is wel sneu. Geen argumenten?

Deflatiemonster | 17-01-21 | 21:47
▼ 12 antwoorden verborgen

Dit land is serieus ziek tot op het bot.

RickRD | 17-01-21 | 18:29 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

The computer says no.

isitsoornot | 17-01-21 | 18:27

We zouden zo langzamerhand naar een Ministerie voor IT moeten gaan, zoals elk groot bedrijf dat heeft. Er is nog iets als een EU wet die de opslag van gegevens regelt. Dat we toch weer door Brussel beschermd moeten worden tegen de roverheid.

Frau Merkel | 17-01-21 | 18:27 | 3

Weer en ministerie er bij, die wel bakken met geld gaat kosten, maar niets oplost, laat staan iets goeds uit te voeren omdat de kennis er niet is!.

vluchtelingallergie | 17-01-21 | 19:57

We hebben een Ministerie voor Ontslag nodig.

Als je ambtenaren niet mag ontslaan, laat ze dan maar elke dag naar een hangar komen (of andere ongezellige plek), om daar zonder internet toegang rapportjes te schrijven. Vooraf is duidelijk dat die rapportjes ongelezen weggegooid gaan worden. Die ambtenaren moeten weten dat ze volstrekt nutteloos werk doen - maar dat als ze het niet doen, dat werkweigering is.

In de hoek een kantoortje met beveiligers ervoor waar je je ontslag in kunt dienen. Met camera, dus geen terugkrabbelen de volgende dag.

Alle andere ministeries mogen ambtenaren naar dit ministerie overplaatsen, tegen de wil van de ambtenaar in.

SkepticalRealist | 17-01-21 | 20:55

@vluchtelingallergie | 17-01-21 | 19:57:
Maak er een semi-private onderneming van. Ze moeten winst maken, maar de winst gaat naar de overheid. Ze kunnen markt-conform betalen en als ze rommel leveren kunnen ze eruit gegooid worden. Consultancy-bedrijven zijn uiteraard uitgesloten of hun verantwoordelijkheid blijft heel beperkt.

Frau Merkel | 17-01-21 | 21:02

Omgang= onkunde van automatisering. En maar blijven doormodderen.
Dit zou de hoogste prioriteit moeten hebben, in een land waar je geen scheet kunt laten zonder*mijn overheid*.

bqbq | 17-01-21 | 18:26

Wow, Femke Merel goes hardcore, serieus? Mijn belangstelling is gewekt. Maar, met alle respect, het verdienmodel van de zeer gewaardeerde columnist heer Veldwijk kan alleen gedijen bij de onkunde en het gekonkel van de overheid zelf.

Een gewaarschuwd mens telt tenslotte niet voor niets voor twee. Op het vermeende autisme van de heer Wiebes kom ik later terug. De man is mij een veel te opportuun slachtoffer.

Rest In Privacy | 17-01-21 | 18:24 | 11

@Hetkanverkeren | 17-01-21 | 18:35: Het blijft vechten tegen de bierkaai. Ik heb me geruime tijd geleden wat uitgebreider in verdiept en heb wat oorspronkelijk materiaal gelezen. De DSM is een bak rommel en niet bruikbaar, behalve voor de verzekering. De rest van de huidige literatuur verwijst naar elkaar, herhaalt elkaar en komt nooit met wat nieuws. Er zijn bepaalde gedragspatronen die niet meer uit elkaar te trekken zijn en daarmee hou je een kleine groep over die mogelijk aan de definitie van autisme kan voldoen. Kanner en Asperger hebben er een groep uitgehaald, al voldoet deze niet aan de klassieke autisme-definitie. Simon Baron-Cohen is verantwoordelijk voor de huidige onzin over een gebrek aan Theory of Mind. Ik heb zijn boek gelezen en het is quatsch. Hij zocht destijds een argument om psychologie bij de beta-wetenschappen te laten aansluiten via de evolutie-doctrine. Het is daarna zijn eigen leven gaan leiden omdat het wel lekker makkelijk was. Het gedrag dat door psychs als autisme waargenomen wordt heeft vele verschillende oorzaken. Als je de oorzaak kunt achterhalen en daar wat aan kunt doen kan het gedrag verdwijnen of heet het opeens heel anders. Ik zeg niet dat autisme niet bestaat, maar de gangbare diagnostiek is een puinhoop en klopt van geen kanten.

Frau Merkel | 17-01-21 | 19:37

@Frau Merkel | 17-01-21 | 19:37: FM, in mijn psychosetijd heb ik regelmatig de vraag gesteld aan mijn behandelaren waarom er sprake zou zijn van één soort hersens, de vurig gewenste hivemind. Zeg maar de homo economicus van de psychologie. Of de witte kolonialist van het betere missiewerk. Ik vroeg dat met alle waardering voor de beoefenaren van het psychiatrich/klinisch psychologische ambacht.

Want dat is het, een ambacht. Elke poging tot reductionisme doet in mijn ogen afbreuk aan de complexiteit van de menselijke geest. Er is een reden dat Carl Gustav Jung op het fundamentele vlak verguisd is, maar bij assessments toegepast roeleert. Maar wat weet ik nou.

Het heeft me meer dan 50 jaar gekost om een punt te zetten achter mijn oude, extern gedreven, zelf. Intrinsieke motivatie, ik hoop het zo langzamerhand bereikt te hebben. En me zelf te zijn en gewoon nuttige dingen doen op een hele praktische manier. In kleine kring doe ik op dagbasis al niet anders: nu mijn kringetjes steeds groter maken. Matiging is daarbij het devies, conform de aloude hedonisten.

PS: en hoe autisme meestal vergezeld gaat met de nodige bijdiagnoses. Jammer dat ik voor PTSS nooit de handen op elkaar heb gekregen. Dat was vast een andere afdeling van de GGZ :-)

Rest In Privacy | 17-01-21 | 20:08

@Hetkanverkeren | 17-01-21 | 20:08:
Er is een gemiddelde en daaromheen een spreiding op elk gebied. Als de spreiding rond het bekende blijft accepteert iedereen het en neemt aan dat dit de norm is. Neem een ander deel van de populatie en er is opeens een ander gemiddelde.
De bijdiagnoses zijn meestal een aanwijzing naar wat er feitelijk aan de hand is. PTSS is inmiddels beter begrepen en daar zie je het patroon komen waar je volgens mij met Jung op doelt. PTSS in allerlei vormen bepalen gedrag en dat gedrag kan ook waargenomen worden als autisme. De GGZ heeft hokjes voor alles. De verschillende afdelingen wisten waarschijnlijk van elkaars bestaan niet. :)

Frau Merkel | 17-01-21 | 21:07
▼ 8 antwoorden verborgen

Voor het leggen van de link tussen de 'lowly belastingambtenaar' en het experiment van Milgram verdient u een onderscheiding. Degene die helemaal bovenaan de boel bestiert en zijn mensen op de knoppen laat drukken (Rutte) moet wel een heel speciaal plekje in de hel gereserveerd zijn.

TmC | 17-01-21 | 18:24

In de peilingen van Maurice stijgt de VVD weer 2 zetels. Een aardige indicatie dat de toeslagen-sores enorm leeft onder kiezers... Not.

Zonen-van-Kuifje | 17-01-21 | 18:23 | 7

@Wijze uit het Oosten | 17-01-21 | 19:10: Ik spiegel me soms aan jou.

Zonen-van-Kuifje | 17-01-21 | 19:26

Als Maurice de Hond iets voorspelt over de VVD dan kan je daar niks mee.

FredMistig | 17-01-21 | 23:11
▼ 4 antwoorden verborgen

*eens rondkijkt*
Nope terug naar voetbal topic.

miko | 17-01-21 | 18:18 | 1
-weggejorist-
PorFavor | 17-01-21 | 18:26

@Redactie: het overzicht mag wel eens even bijgewerkt worden. Sinds augustus is er niets aan gedaan.

Frau Merkel | 17-01-21 | 18:15

De managementkwaliteiten van Rutte beperken zich tot een klas tieners die zich vervelen tijdens een geschiedenislesje. Those who can, do. Those who can't, teach.

JdV030 | 17-01-21 | 18:14
-weggejorist-
Zonen-van-Kuifje | 17-01-21 | 18:11 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland