achtergrond

Geenstijl

Kerstcadeau! Raadsfractie DENK stelt uitstekende vragen aan nepnieuwsburgemeester Schiedam

Kerstgedachte! GeenStijl prijst DENK

Het is Kerst. Vanwege Jezus enzo is het dan altijd leuk als je iets aardigs zegt over mensen, over wie je normaal niet zoveel aardigs zegt. Nou. Dan doen we dat toch. De raadsfractie van DENK te Schiedam heeft namelijk uitstekende (behalve vraag 7 en 8, maar het is KERST dus dat zien we door de vingers) vragen gesteld over het gezwam van burgemeester Lamers van Schiedam. En nu zouden we graag in het kader van de Kerstgedachte willen zeggen dat burgemeesters Lamers ruiterlijk is teruggekomen op zijn aantoonbare leugens, die een gevaar vormen voor de vaccinatiebereidheid in Nederland. Maar dat is helaas niet zo. Burgemeester Lamers heeft aan Schiedam Online een nietszeggend statement gegeven waar de woorden 'leugen', 'excuses', 'sorry', 'heel', 'erg' en 'dom' niet in voorkwamen. Cor Lamers is ONGESCHIKT voor zijn belangrijke functie als burgemeester van Schiedam en al helemaal als tijdelijke voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Je zou zeggen STEM COR LAMERS WEG maar dat kan nu eenmaal niet, omdat je in Nederland niet op burgemeesters kunt stemmen en al helemaal niet op voorzitters van Veiligheidsregio's. Cor Lamers must go. Maar goed. Het is Kerst. We eindigen vrolijk. Alle UITSTEKENDE vragen (en vraag 7 en 8) van DENK na de breek.

Vragen DENK

1. Sprak de burgemeester tijdens de desbetreffende uitzending namens het voltallige college van B&W? Zo nee, vanuit welke hoedanigheid zijn de uitspraken gedaan?

2. Kunt u aangeven waarom u zich geroepen voelde om politieke uitspraken te doen over een (maatschappelijk) zeer gevoelig onderwerp zoals verplichte vaccinatie?

3. Kunt u aangeven met welk doel(en) u uitspraken heeft gedaan over verplichte vaccinatie?

4. Passen risicovolle politieke uitspraken bij de partij overstijgende- en neutrale rol die u als burgemeester wenst in te nemen?

5. Bent u bekend met de uitspraak van de Tweede Kamer omtrent vaccinatieplicht (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z19922&did=2020D42842)? Zo ja, waarom heeft u uitspraken gedaan over een onderwerp die niet binnen uw portefeuille valt en reeds is besproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal?

6. In de uitzending geeft u aan dat sommige vaccinaties, zoals polio, verplicht zijn. Op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-kind-verplicht-laten-vaccineren) lezen wij dat vaccinaties juist NIET verplicht zijn. Kunt u aangeven hoe u tot de conclusie bent gekomen dat er verplichte vaccinaties zijn in Nederland? Indien er geen verplichte vaccinaties zijn (zoals Rijksoverheid dat vermeldt) bent u bereid om uw standpunt openlijk te rectificeren?

7. Ook suggereert u dat 50% van de Nederlanders zich dienen te vaccineren. Bent u op de hoogte van het feit dat de minimale vaccinatiegraad 95% is (https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels)? Zo ja, waarom heeft u dat niet gecommuniceerd tijdens de uitzending?

8. Hoe komt u aan de vaccinatiegraad van 50%?

9. Bent u van mening dat correcte informatievoorziening van cruciaal belang is, juist tijdens een wereldwijde pandemie? Zo ja, hoe kijkt u terug op uw uitspraken die niet stroken met de uitgangspunten van de Rijksoverheid?

10. Betreurt u dat sommige uitspraken (vraag 5 en 6) feitelijk onjuist zijn?

11. Kunt u aangeven welke signalen u heeft ontvangen n.a.v. uw uitspraken?

12. Enkele wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het draagvlak voor verplichte vaccinatie (corona vaccin) en concluderen dat 50% van de Nederlanders tegen verplichte vaccinatie zijn. Heeft u een beeld hoeveel % van de Schiedammers tegen verplichte vaccinatie zijn? Zo nee, waarom niet?

13. Deelt u de mening dat uw uitspraken hebben geleid tot onrust onder de Schiedammers? Zo ja, hoe bent u van plan deze onrust weg te nemen?

14. Bent u zich ervan bewust dat uw uitspraken indruisen tegen artikel 11 van de Grondwet, namelijk onaantastbaarheid van het lichaam?

15. Wat is uw opvatting over artikel 11 van de Grondwet? Hoe plaatst u uw opvatting hieromtrent met uw pleidooi voor verplichte vaccinatie?

16. In het interview geeft u aan dat het Kabinet nog steeds niet aandurft om verplichte vaccinatie in te voeren. Kunt u uw standpunt nader toelichten? Hoe komt u tot de conclusie dat het Kabinet verplichte vaccinatie niet aandurft?

17. Bent u bereid, vanwege het spoedeisende karakter van het onderwerp, deze schriftelijke vragen binnen één week te voorzien van beantwoording?

Graag verzoeken wij u om de vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.