Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Jos Verveen - Politieke partijen zijn illegale bendes

Pissen over partijpolitiek, altijd een prima piek op de kerstgedachte

Een paar weken terug dook er een anoniem maar gedetailleerd geschreven stuk op over hoe Frans van Drimmelen binnen D66 al jarenlang dubieuze relaties, twijfelachtige invloed en serieel MeToo-gedrag vertoont. Een beetje rondbellen leerde dat "gedrimmeld worden" al jaren een begrip is binnen D66, het vleeskeuringsgevoel van partijcongressen en dat er sinds het vertrek van Pechtold een beetje minder angstcultuur heerst ten aanzien van vrouwonvriendelijk gedrag - iets waar het anonieme artikel min of meer van getuigt. Al blijft het vreemd dat iemand die een contactverbod kreeg opgelegd door de politie, nog adviseur van Kaag kon zijn.

Letty Demmers, voormalig partijvoorzitter die bepaalde seksuele misdragingen jarenlang mede onder de pet hield, erkende tegenover De T. dat het verhaal waar was. Diverse media noemden Van Drimmelen vlot en voluit, wat ook een getuigenis is van de (kern van) waarheid die onder de beschuldigingen ligt. Van Drimmelen werd op non-actief gezet door zijn compagnons. En de partij zelf begon bij monde van Sigrid Kaag meteen een onderzoek. Terecht, maar ook strategisch verstandig: zolang er geen conclusies zijn, blijft het relatief stil en ligt de bal bij D66. Ook al hebben we zelf ook nog een heleboel onbeantwoorde vragen.

In onze mailbox plofte vlak voor kerst een inzending van Jos Verveen, oud-raadslid te Rotterdam voor D66, die nog wat rekeningen open heeft staan bij de partijpolitiek in het algemeen en D66 in het bijzonder. Hij zag zijn kans schoon om een inhaker op de interne intriges te schrijven en hee, wie zijn wij om geen platform te bieden aan andermans oud zeer? Daarom voor tussen het wachten op nog meer drank en spijzen door, het optimistische kerstverhaal met de welluidende titel:

Politieke partijen zijn illegale bendes

Ons partijstelsel werkt misdrijf in de hand. D66 hield nóg een affaire onder de pet.

Politieke partijen zijn illegaal opererende bendes die om dezelfde reden als sommige motorclubs verboden moeten worden: ze overtreden in georganiseerd verband de wet. In mijn nieuwste boek ‘Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers’ leg ik precies uit hoe dat zit. Speciaal voor reaguurders van GeenStijl licht ik – hierbij – alvast een tipje van de sluier op. 

Thorbecke zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien wat er met zijn democratisch stelsel uit 1848 inmiddels gebeurd is. Hij ging uit van deskundige en onafhankelijk gekozen volksvertegenwoordigers die bewindspersonen in het kabinet of lokaal in een College van B&W scherp controleerden. Maar politieke partijen pleegden in 1917 een staatsgreep en zorgden ervoor dat volksvertegenwoordigers hun onafhankelijkheid verloren. Vanaf dat moment mochten kiezers namelijk alleen nog maar stemmen op kandidaten die waren voorgesorteerd door politieke partijen. Weg onafhankelijkheid, hoewel de grond- en gemeentewet nog altijd voorschrijft dat ze in hun stemgedrag louter en alleen mogen afgaan op hun eigen oordeel. 

Met die wetsartikelen vegen onze volksvertegenwoordigers dus al decennialang massaal hun kont af. Onderzoek van Datagraver.com toonde dat eerder al aan. Bij 1.535.371 stemmen die in 4 jaar waren uitgebracht, stemden volksvertegenwoordigers in 15 gevallen anders dan de fractie. Dat is een lachwekkende 0,001 procent, terwijl internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat onze volksvertegenwoordigers het wel degelijk regelmatig oneens zijn met hun fractie en dat ze zich daar steeds vaker bij neerleggen. Aangezet door hun partij handelen ze feitelijk dus illegaal en worden er wetten aangenomen waarvoor eigenlijk helemaal geen meerderheid bestaat.

Deskundige en zelfstandige denkers? In de verste verte niet. Als kleine kleuters laten onze volksvertegenwoordigers zich een mening opdringen. Wie braaf is, maakt carrière. Wie stout is, krijgt een waarschuwing en wordt bij herhaling de klas uitgestuurd. De voorbeelden zijn legio. Zelfs het populaire en alom geprezen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was zijn politieke leven niet zeker. In 2012 probeerde het CDA hem te dumpen omdat hij te eigenzinnig was, terwijl ook hij om opportunistische redenen vaak gewoon de fractie volgt. Volksvertegenwoordigers zijn op papier misschien de baas, in de pikorde van politieke partijen staat een minister boven een volksvertegenwoordiger en een wethouder boven een gemeenteraadslid. Dat verklaart waarom onafhankelijke adviesorganen voor Jan met de korte achternaam adviseren en we als burgers uiteindelijk met de gebakken peren zitten. 

Zo adviseerde de Raad van State negatief over de invoering van de Nationale Politie, maar die wet werd rucksichtslos aangenomen omdat VVD-minister Ivo Opstelten het nu eenmaal wilde. De reorganisatie van de politie die daarop volgde, heeft de samenleving inmiddels een half miljard euro gekost zonder dat er aantoonbare verbeteringen in het politiewerk zelf zijn. Bedankt, Ivo en alle brave volksvertegenwoordigers van de coalitie! 

Hetzelfde gebeurde met de klimaatwet. De Raad van State waarschuwde dat de wet niet aan de Europese eisen voldeed. Het kabinet keek de andere kant op en de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen volgden braaf. Het gevolg is bekend: omdat Nederland niet voldeed aan de Europese eisen werden in 2019 duizenden vergunningsaanvragen voor bouw- en infrastructuurprojecten plotsklap stilgelegd. Bedankt CDA-staatssecretaris Henk Bleker, PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma en al jullie brave volgelingen! 

Leden van de Eerste Kamer zijn overigens geen haar beter. Ook zij laten hun oren hangen naar partijbelangen. Daar komen ze zelfs schaamteloos voor uit. Voormalig VVD-senator Ankie Broekers-Knol gaf op 18 december 2018 tegenover NRC Handelsblad toe dat zij bepaalde wetten persoonlijk helemaal niet zag zitten. De invoering van de Nationale Politie noemde ze zelfs een ‘gok’. Maar om partijpolitieke redenen had ze doodleuk toch vóór die wetten gestemd. Als beloning werd Ankie Broekers-Knol in 2019 VVD-staatssecretaris van Asielzaken. Bedankt, Ankie!

Dit is echter precies hoe groepsgedrag werkt: het bij elkaar houden van de troepen wordt belangrijker gevonden dan het nemen van rationeel verstandige besluiten. Daarom zetten partijen liever volgzame ‘partijtijgers’ op de kieslijst dan mensen met verstand van zaken. Van de 25 bewindspersonen in kabinet-Rutte III is het aantal dat op het moment van installatie ervaring had met de portefeuille op één hand te tellen. Van de tien geïnstalleerde wethouders in Rotterdam hadden er vier op het moment van benoeming in 2018 kennis over het onderwerp waarvoor ze verantwoordelijk werden. Zo gaf wethouder Said Kasmi van ‘onderwijspartij’ D66 tijdens een hoorzitting voor zijn installatie toe dat op zijn curriculum vitae niks terug was te vinden over onderwijs. Niettemin werd hij door zijn partij naar voren geschoven en door de coalitiepartijen in het zadel geholpen. 

Toen VVD-er Halbe Zijlstra werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken waren zijn vakanties en een niet bestaande ontmoeting met Vladimir Poetin zijn enige buitenlandervaring. En ook onze Ankie wist – met alle gevolgen van dien - van toeten nog blazen toen ze staatssecretaris Asielzaken werd. Het is zoiets als benoemd worden tot chef van een autowerkplaats terwijl je nog niet eens weet hoe je de motorkap open krijgt.

Het was een monsterklus, maar voor mijn boek analyseerde ik ook alle 150 cv’s van leden van de Tweede Kamer en volksvertegenwoordigers in grote steden. Ik ga niet alles verklappen, maar minder dan de helft had op het moment van benoeming ervaring met minimaal één onderdeel van de portefeuille. Onze volksvertegenwoordigers zijn dus niet alleen volgzaam, maar ook nog eens leken. Terwijl ze – ook op gemeentelijk niveau - over miljarden beslissen en bewindspersonen scherp in de gaten moeten houden.

De toeslagenaffaire is daarvoor exemplarisch. Verschillende bewindspersonen misten de signalen dat het fout zat. Maar is het niet juist de taak van volksvertegenwoordigers dit soort signalen op te pikken en hard voor de voeten van bewindslieden te smijten? Fijn dat een commissie van Kamerleden nu scherp doorvraagt, maar waar waren ze vanaf 2012 toen de problemen ontstonden? Ze kwamen pas in actie nadat journalisten eind 2019 aan de bel trokken.

Partijpolitiek is niet alleen in strijd met de wet, maar lokt ook andere vormen van illegaliteit uit zoals omkoping, bedreiging, infiltratie en intimidatie. Deze praktijken worden immers aantrekkelijker als je maar één iemand hoeft te bewerken en de rest toch wel volgt. Dit speelt vooral ook op gemeentelijk niveau omdat gemeenschappen daar hechter zijn en het gevaar dus eerder op de loer ligt. In mijn boek haal ik meerdere voorbeelden aan die tot nu toe onbekend zijn gebleven. Bij de besluitvorming in de gemeenteraad van Rotterdam over een overheidsbijdrage van 135 miljoen euro voor een nieuw stadion voor Feyenoord zijn vrijwel alle vormen voorbijgekomen. Er is geïntimideerd, geïnfiltreerd, bedreigd en mogelijk is een raadslid omgekocht. 

Veel opvallender is de reactie van politieke partijen als onoorbare zaken aan het licht dreigen te komen. Dan wordt als de wiederweerga de bekende doofpot uit de kast gehaald. Want het partijbelang is natuurlijk niet gediend met openbaarmaking. Dit gebeurt bij alle partijen, alleen heeft de ene partij wat meer ervaring met het onder de pet houden dan de andere partij. Nieuwkomers zijn daardoor altijd een beetje de lul op dit vlak, zoals afgelopen tijd Forum voor Democratie aan de beurt was. 

Heel soms popt er echter ook iets op uit de krochten van de meer gevestigde partijen, zoals het ‘keurige’ D66. Deze maand werd bekend dat er een MeToo-affaire onder de pet was gehouden onder leiding van de voormalige partijvoorzitter Letty Demmers. Wat niet bekend is, is dat diezelfde mevrouw nóg een affaire onder de pet heeft gehouden en ook hier was zij niet de enige D66-bobo die op de hoogte was. In 2017 pleegde de toenmalige D66-fractievoorzitter in Rotterdam Samuel Schampers fraude bij de lijsttrekkersverkiezingen. Hij misbruikte zijn positie als fractievoorzitter en droeg een fractiemedewerkster op in een brief aan leden de volgorde van de lijsttrekkerskandidaten te veranderen. 

Deze volgorde was echter door loting door een onafhankelijke commissie vastgesteld. Maar de uitkomst van die loting beviel hem blijkbaar niet en hij liet zichzelf op plek 1 zetten. De affaire werd besproken binnen het Rotterdamse bestuur van D66 en binnen een commissie die over de geschiktheid van de kandidaten besloot. In die commissie zaten onder andere Frank de Wit, voormalig D66-wethouder in Leiden en Saskia Boelema, voormalig D66-wethouder in Breda. 

Ook de commissie die de loting had verricht en die moest toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen werd ingelicht. “Volgorde kandidaten door fractiebureau aangepast in opdracht van Samuel ... de eikel”, mailde een bestuurslid aan deze commissie. Nadat de Rotterdamse D66-voorzitter Anne van Veenstra over de affaire contact had opgenomen met de landelijke D66-voorzitter Letty Demmers - voormalig korpschef bij de politie, wethouder in Breda en burgemeester van verschillende steden - werd besloten de verkiezingsfraude onder de pet te houden voor leden en kiezers. Die wisten tot op de dag van vandaag dus niets.

Tot zover het tipje van de sluier.

Het zal inmiddels duidelijk zijn: ik heb geen politiek correct boek geschreven. Man en paard worden genoemd. Toch gaat het er mij niet om mensen zwart te maken. De achterliggende dynamiek vind ik interessanter: waarom gedragen partijpolitici zich zoals ze zich gedragen en waarom overtreden ze in georganiseerd verband de wet?

Jos Verveen (1969) is auteur, bedrijfskundige en sociaal ondernemer. Van zijn hand verscheen eerder de bestseller Bullshit Management waarin hij op basis van historische analyse en onderzoek de vloer aanveegde met managementtheorieën, bedrijfskundige modellen en consultants. In zijn nieuwe boek Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers zijn de partijpolitici aan de beurt. Wederom ging hij terug in de tijd, deed hij een historische analyse en uitgebreid onderzoek. In het kader van hoor- en wederhoor heeft hij deze en andere affaires voorgelegd aan D66, maar de partij liet weten er niet inhoudelijk op in te willen gaan.

Reaguursels

Inloggen

Dat ze 't zelf allemaal willen zie je al aan hoe ze allemaal zitten in de tweede kamer. Links zit links, centrum zit in het midden en rechts zit, u raadt 't al, rechts. Netjes geordend toch zoals 't heurt. 't Zelfde met 't stemmen, al sinds tijden door roepen of hand opsteken waarbij regelmatig fouten genoteerd worden en discussies ontstaan van 'jamaar ik wás er wel' en 'ik heb me vergist want ik wilde ....'. In een zó geautomatiseerde en gedigitaliseerde overheid zou je toch onderhand verwachten dat er op elke lessenaar een tweetal knopjes zouden zitten met ja/nee(voor/tegen) waarmee de uitslag van een stemming binnen een paar seconde zonder last of ruggegraat duidelijk is.

pa_niek | 27-12-20 | 11:21 | 3

(stomme autocorrect) ruggespraak

pa_niek | 27-12-20 | 11:22

@pa_niek | 27-12-20 | 11:22: Een echte Hollandse jongen of meisje heeft geen auto-correct nodig. Ze zijn zeldzaam, ik weet het...

Sans Comique | 27-12-20 | 11:41

@pa_niek | 27-12-20 | 11:21,

Elk systeem heeft nadelen.
Nadeel van anoniem stemmen in de tweede kamer is dat politici niet kunnen worden aangesproken op hun stemgedrag. Iemand van bijvoorbeeld D66 kan dus zeggen voor het behoud van referenda te hebben gestemd, terwijl hij/zij stiekem tegen stemde.
Ook zouden stemmingen in theorie vervalst kunnen worden. Bij handopsteken is dat lastiger, zeker als de stemmingen live op TV of livestreams te zien zijn.

Dandruff | 27-12-20 | 11:48

Nederland zou niet per se beter af zijn met 150 kamerleden die elk hun eigen partij zijn. Ik moet er ook niet aan denken dat Wilders met 20% van de stemmen maar 1 zetel zou halen. Elk denkbaar systeem heeft voor- en na- delen.
Partijdiscipline is een groot probleem, maar kan bijvoorbeeld ook worden aangepakt door kamerleden anoniem te laten stemmen. Bijvoorbeeld met 2 knopjes onder hun stoel.
Dat heeft (uiteraard) ook weer nadelen. Maar ook als er met handjes tellen gestemd wordt kunnen een kritische pers (helaas...) en onderstaande punten kartelstemmen tegengaan.

Regelmatig gehouden referenda vertolken niet alleen de stem des volks, maar dienen vooral het politieke debat. In de aanloop naar een referendum komen alle belangrijke punten van alle partijen aan bod in politiek en media.
Ook als referenda niet bindend zijn zullen ze dus invloed hebben op de discussie. Laat politici maar inhoudelijk uitleggen waarom ze voor of tegen een bepaald standpunt zijn. Partijen en politici die dat regelmatig niet kunnen, vallen door de mand en zullen verkiezingen verliezen.

Verder moet de baantjescarrousel aangepakt worden, want daar is het de baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers allemaal om te doen. Zie bijvoorbeeld raads- of kamer- leden die regelmatig wegblijven, ongeïnteresseerd met hun telefoon klieren, of na een paar maanden een ander baantje vinden. Kennelijk is zelfs kamerlidmaatschap niks bijzonders; slechts een zeer goedbetaalde sollicitatiecursus.

Dan maar minimumeisen aan politici stellen, zoals;
- minimaal de gekozen termijn volmaken;
- minimaal aantal uren maken, desnoods met prikklok bij vergaderruimtes;
- geen telefoons en ander speelgoed in de tweede kamer, gemeenteraad;
- etc.
Verder zou iedereen die een bepaalde portefeuille ambieert een relevant CV op dat gebied moeten kunnen overleggen. Dat geldt zowel politiek bestuur als fopfuncties in alle baantjesmachines. Hoe kan iemand met een onvoltooide fopstudie ("sociologie") hoge functies krijgen in oa zorg, onderwijs en koninkrijkszaken?
Gezien het marxistisch niveau van onze universiteiten zou praktijkervaring de norm moeten zijn. Zowel in de zorg, onderwijs als bij de politie wordt de werkvloer strontziek van de vele managementslagen boven hen. Jobhoppers die voortdurend nieuwe regels bedenken, zonder te weten waar ze mee bezig zijn. Zonder dat zelfs te *willen* weten; over een jaar zitten ze immers weer ergens anders.

Aanpak van de baantjesmachines is de belangrijkste, maar ook de moeilijkste stap. Afschaffing daarvan zal immers een hoop goedbetaalde clowns treffen.
Bovendien worden er inmiddels nieuwe generaties nitwits universitair opgeleid om niks te kunnen, en uit rancune de werkvloer te bestraffen voor hun expertise.
Ook het subsidiecircuit dat al vele oorlogshitsers miljonair maakte is nauw verbonden aan al die baantjesmachines. Daar moeten we vanaf; geen subsidies op meningen. Laat Wekker, Akwasi, Insayno, Jahjah en andere extremisten maar lekker een echte baan zoeken, en na werktijd op eigen kosten aanzetten tot rassenhaat en burgeroorlog.
Tegenstanders van raciaal geweld worden ook niet gesubsidieerd.

Dandruff | 27-12-20 | 11:06

Ach, partij politiek. Vertaald citaat " Politici vinden zichzelf elite maar ze naaien hun medewerkers en trouwen elkaars familie waardoor er een inteelt achtig clubje overblijft welke deze traditie voortzet". Persoonlijk kan ik mij niet zo druk maken om dit soort praktijken, ik wil er echter wel verre van blijven.

Toetsiemonster | 27-12-20 | 10:59

Geachte heer Verveen,
Wat betreft stemmen tegen de partijlijn is de oplossing simpel: maak het stemmen anoniem! Geef iedere volksvertegenwoordiger gedroogde witte en zwarte bonen, die men in een soort collectezak kan doen. Wit is voor, zwart tegen, geen boon is onthouding. Werkt al eeuwen in menig klooster. Graag uw reactie

Dr. Worstenbroodje | 27-12-20 | 10:38

Nederland is gewoon een berg schroot met een dun laag je chroom, of het op landelijk of gemeentelijk , of bedrijven alles is een puinhoop.
Daarom alleen al zo het referendum moeten worden ingevoerd worden. De mogelijkheid om het volk een veto tegeven of te raad plegen is hoog nodig , omdat de gemiddelde bestuurder heel andere belangen heeft dan lands of gemeentelijk belang. Er zijn best landen waar het slechter is dan hier daar gaat het niet om, het gaat er om dat dit land niet over een aantal jaar ook tot die zelfde nog slechtere landen behoort.

Ronn | 27-12-20 | 10:22

Een te groot deel van het zieke Nederlandse volk is te dom en te ongeïnteresseerd voor dit soort verhalen. Die moet je hiermee niet storen terwijl ze in de rijen staan op Black Friday voor een tientje korting.

Om problemen op te lossen moet je eerst de diagnose (durven te) stellen. En zelfs dat gebeurt in Nederland Wegkijkland niet eens, laat staan dat er over oplossingen gedacht wordt. Laat staan dat er aan oplossingen begonnen wordt.

Nee hoor, dit komt echt nooit meer goed. En dat is op geen enkele manier cynisme, maar puur realisme. Helaas...

Realism Is All | 27-12-20 | 09:02

Schokkend genoeg ben ik niet echt onder de indruk van de onthullingen in bovenstaand artikel. Heel goed dat het geschreven is.

Het voorbeeld van de werkplaatschef in de autogarage die de motorkap niet open kan krijgen kan ik bevestigen als voormalig monteur. Service adviseurs weten vaak ook niets van de praktijk maar ze moeten wel de klant vertellen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd....en Oja, de klacht van de klant opnemen in de werkplaats order; “de auto doet bonk, bonk als je rijdt”

Als voormalig monteur werk ik inmiddels als bakker. Alles wat ik zelf verpruts kan ik mooi opeten.....

TheInfuencah-M | 27-12-20 | 08:16 | 2

Alles wat je verprutst zelf opeten. Wat meer skin in the game.

Schwanzeleber | 27-12-20 | 10:27

Ik sta altijd wel verbaasd over de geschoktheid en verbazing wanneer er weer eens stront komt bovendrijven zoals bij de Toeslagenaffaire. Alsof het voor het eerst is dat aangetoond is dat het een corrupte bende is. Alsof voor het eerst wordt gelogen door een minister, woordvoerder of welk ander bewindspersoon dan ook. Alsof er voor het eerst wetten en rechten met de voet zijn getreden.

Sans Comique | 27-12-20 | 11:44

"Thorbecke zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien wat er met zijn democratisch stelsel uit 1848 inmiddels gebeurd is." Zo lees ik in het artikel. Het zelfde zou die halve Duitser denk ik doen als hij zijn portret zou kunnen zien bij Rutte in het Torentje. Een neoliberaal die zich als liberaal voordoet, de leugen regeert zou tante Bea zeggen.

Vuurspuger | 27-12-20 | 06:34

Past prima bij mijn recente bijdrage al hier kortheleden. Dag of zes geleden.
De IJzeren Wet der Oligarchie van Robert Michels
www.geenstijl.nl/5156864/terugkijken-...
De groeiende macht die corrumpeert . Machtsbehoud, eigenbelang etc.

Overigens is het maar een klein aantal mensen die echt bepaald wie er kamerlid wordt.
1. Kiescommisie of anders genaamd klein partijclubje draagt voor
2. Partijcongres applaudiseert, soms na lulverkiezing zoals tussen KaagPlaag en een totaal onbelangrijk lid. ( Democratisch gehalte van D66 is nul komma u bent een lul.
3. Kiezers mogen een vakje roodkleuteren en dan met verbazing waarnemen wat er net hun stem gebeurt.
Ja, tikkie kort door de bocht, maar grosso modo worden we zo geflest, opgelicht, benadeelt, voor gek gezet.
Heb dit al veel vaker zo geschreven, maar houd het toch weer even voor nuttig. Als ik één toevallige passant met neiging tot zelf nadenken tref dan is het meegenomen als die zelf op onderzoek uitgaat en hopelijk tot soortgelijke conclusies komt.
Ik wens dhr. Verveen alle goeds.
Kende hem noch zijn boeken.
Aanschaffen dus.
Beste Lezer (m/v/etc.) koopt u even mee? Evocatus
.

Evocatus | 27-12-20 | 02:06

We mogen blij zijn met GeenStijl die nog de nodige stinkzaakjes aan het licht brengen. Tenslotte weten politici dondersgoed te liegen en bedriegen en de msm voelt geen enkele reden om in de smerige ketel te gaan roeren. Persoonlijk vind ik D66 toch wel de smerigste van allemaal. Ik ken ook iemand die heel lang wethouder is geweest bij D66, en dat volk dat daar allemaal omheen hangt.... om je voor kapot de schamen..

Hollandse_blauwe | 27-12-20 | 00:52

Ik ben al jaren van mening dat politieke partijen ongrondwettelijk zijn. Dan is de vraag: kun je er wat aan doen? Kun je naar de rechter stappen en vragen om een verbod op politieke partijen en het ontbinden van het regeerakkoord? Of is "de wet" toch meer iets voor ons soort mensen, en lachen dat andere soort mensen ons in ons gezicht uit als we gewoon vragen dat ze hun eigen regels respecteren?

Wat is er in 1917 gebeurt dat de politieke partijen daar de macht grepen?

Opslag Medium | 26-12-20 | 23:54

Ik ben voor een kamer met 150 'partijen' zodat de partijdiscipline niet meer speelt.
En ieder individueel lid verantwoordelijk is voor het bewaken van het ideeëngoed op basis waarvan zijn kiezer heeft gestemd.

Kijkeensaan | 26-12-20 | 23:54

Puik werk, meneer Verveen. Dat uw boek maar tot vele aftredens en ontslagen moge leiden, al zal dat dan wel weer ijdele hoop zijn.

GnottoBlotto | 26-12-20 | 23:06

De kans is vele malen groter dat het vannacht licht blijft dan dat politici niet liegen.

Toverkol | 26-12-20 | 21:48

Dit is lastig terug te draaien. Als in zo'n groep iemand wel de diepte ingaat en een geweten heeft, wordt die persoon gezien als gevaarlijk. In het land der blinden kan je maar beter niet laten merken dat je kan zien. Dat kost je je laatste oog. Dit probleem is niet alleen in politiek. Overal zie je de jongens en meisjes met een pretpakket samenzweren tegen de professionals en de boel over nemen. Deze brokkenpiloten zijn wel heel handig geworden met liegen, onder de pet houden, beinvloeding en het geweten even aan de kant te zetten als dat goed uit komt.

logicavanhetgevoel | 26-12-20 | 21:35

Het idee van politieke partijen is op zich niet zo slecht. Als iemand (pak 'em beet Geert Wilders) meer stemmen haalt dan de kiesdeler dan moet je toch wat met die overtollige stemmen. Maar die ondeskundigheid van veel volksvertegenwoordigers is mij ook een gruwel.

Dat geldt overigens niet alleen voor de politiek. In het bedrijfsleven lopen ze ook. De professionele managers. Van die figuren die vandaag directeur zijn van een koekjesfabriek en morgen van een betoncentrale. Dat zijn de ergste. Die maken alles kapot.

Ivoren Toren | 26-12-20 | 21:15 | 3

Dus gaat dat soort volk getackeld worden. Mijn stad wordt gereerd door gekken en wazen die overal verstand van hebben, behalve over het dingetje waar ze over heersen. Een volksvertegenwoordiging hoort het volk te dienen. Dat is iets anders dan vandaag de dag, waar ze eerst schieten en dan pas afvragen. De managers zijn niet echt een probleem. Die kan je ontslaan en vervangen door een andere stropop.

Klappernoot | 26-12-20 | 21:22

“Als iemand [..] meer stemmen haalt dan de kiesdeler dan moet je toch wat met die overtollige stemmen.”
Natuurlijk niet. Zonder kiesdeler kun je gewoon de 150 personen met de meeste stemmen en zetel toewijzen. Als je dus meerdere mensen van dezelfde "groep" verkozen wilt krijgen, moeten ze individueel aantrekkelijk genoeg zijn om op te stemmen.

fladder | 27-12-20 | 09:11

Democratie
Stemmen over alles

In 508 v. Chr. begon er een baanbrekend experiment in de stadstaat Athene: democratie.
De edelman Clisthenes was aan de beurt om de stad te besturen, toen hij tot ieders verrassing besloot om de macht aan het volk te geven.
In de eeuwen die volgden kreeg de eerste democratie vorm, en de principes die toen zijn ontstaan, leven nog altijd voort.

Alle vrije Atheense mannen hadden één stem. Zeker eens per week stemden ze bij handopsteking op een plein. Als er één persoon te machtig dreigde te worden, kon hij uit de stad worden verbannen: elk jaar krasten de Atheners de naam van slechte of corrupte politici op een potscherf, Wie de meeste stemmen kreeg mocht tien jaar niet in de stad komen.

Leffe Blonde | 26-12-20 | 20:53 | 2

Dat waren dan weer wel speciale mannen met meer rechten dan Marietje op de hoek, of Henk de dorpsgek. Je zou toch denken dat we 2000 jaar later ietsje verder waren op het gebied van democratie. De Aliëns die ons stiekem lopen te begluren, lachen zich de ballen uit hun broek. We zijn een stel holbewoners met hippe kleren aan. That's it.

Klappernoot | 26-12-20 | 21:42

@Klappernoot | 26-12-20 | 21:42: Is iedereen dan even geschikt om te stemmen? Het gros van het Volk is de laatste 30 jaar verschrikkelijk slecht eenzijdig en gefilterd geïnformeerd over de stand van zaken, door zowel de overheid zelf als door hun laven die de pers voor hun rekening nemen. Daarbij heeft 10% van de bevolking een IQ van onder de 85. Zijn die allemaal even geschikt om te stemmen? Om uit de hun beschikbare informatie op te kunnen maken wat nodig is voor een gezonde goed functionerende maatschappij? Het gemak waarmee ze iedere 4 jaar weer voor dat zelfde karretje gespannen worden doet anders vermoeden.

Sans Comique | 27-12-20 | 11:50

De Tweede Kamerlijst van FvD is bekend gemaakt. Met stip op 2 een zetelrover van de VVD, die van een borreltje houdt. Vooral als hij daarna moet autorijden.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 20:04 | 4

Dat stuk, en boek, hierboven zet zetel rover wel in een heel ander licht. Los van de principes van van Haga. Een parlementariër zou zonder last en druk van hoge piefen in de partij, belangen van het volk moeten behartigen.

Femke Merel van Kooten is ook wel zo iemand.
De boefjes van DENK ook, al sta ik geheel niet achter de standpunten van deze strijders voor een moslim-maatschappij, toch moet je ze nageven dat zij voor die doelgroep uitstekend opkomen.
Je zou wensen dat types als Rutte, Klaver, Hoekstra enz dat ook zouden doen.

Nuuk | 26-12-20 | 21:16

@Nuuk | 26-12-20 | 21:16: Rutte komt ook uitstekend op voor z'n achterban. Alleen vallen jij en ik daar niet onder. Z'n baasjes zitten in de Malietoren, in Brussel en Berlijn.

Phantomas | 26-12-20 | 22:16

@Rest In Privacy | 26-12-20 | 20:04 |
Partijen zijn de zetelrovers, omdat ze de individuele mening van een Kamerlid smoren en zodoende diens zetel kapen ten faveure van EEN monotone partijstem.
Als er geen partijen zouden zijn maar 150 individuen had je ook geen, zoals jij het noemt, zetelrovers.

Kijkeensaan | 27-12-20 | 00:29
▼ 1 antwoord verborgen

Freek Jansen van FvD op plek 7 op de lijst. Heeft men nu niets geleerd daar?

RickRD | 26-12-20 | 20:03 | 3

Is Theo al opgestapt?

Ruimedenker | 26-12-20 | 20:36

Baudet is arrogant, pedant en self righteous. Het manneke gaat het niet redden, had mooi kunnen zijn maar heeft het vergald

Slough | 26-12-20 | 20:39

In de tijd van Thorbecke, toffe peer trouwens, waren er vooral lokaal nog full time politici met werkend hart en verstand, De huidige rubberband wannabees buigen voor grote muilen en ongegrond gewauwel van have-nots. Cruciaal verschil. Zie Amsterdam.

Pieterman | 26-12-20 | 19:55

Alles draait om de duit en de fluit.
Als je al tranen ziet in de politiek zijn het krokodilletranen.

jan6894 | 26-12-20 | 19:53 | 2

De duit en de fluit, mooi.

zwaaropdehand | 26-12-20 | 20:42

Oftewel de 3 K’s: Kerk, Kut en Kapitaal.

Leffe Blonde | 27-12-20 | 03:45

Hier in Manhattan aan de Dommel loopt een figuur rond, die met zijn tengels kan graaien in de onderste lade. Daar, waar alles ligt, dat het daglicht niet mag verdragen.

Klappernoot | 26-12-20 | 19:46

Iedereen stelt gewoon zijn baantje veilig. Huidig en volgende. Zonder last en ruggespraak is allang geen sprake meer van bij 'onze' (ahum) volksvertegenwoordigers.

ArieR68 | 26-12-20 | 19:40 | 1

Zonder last en ruggengraat is toepasselijker.

Cor Netto | 26-12-20 | 21:45

Zijn boek bullshit management is een aanrader.

Beste_Landgenoten | 26-12-20 | 19:35

Politieke partijen passen perfect in de definitie van criminele organisatie.

van heinde en verre | 26-12-20 | 19:33

Aan de 'bovenkant' mist er nog een stuk van het verhaal. Zo mogen alleen partijen waar alleen ja-knikkende leken bovenaan de lijst staan ministers leveren. Zie daar de drijfveer voor die partijen om zo te worden: Ze moeten wel, anders regeren ze nooit mee. En wie bepaald ook al weer wie minister wordt? De formateur? Welnee, staat gewoon in de grondwet wie:
josbertlonnee.wordpress.com/2019/01/2...
En zo is er van gemeenteraadslid tot en met de hoogste macht niets democratisch aan dit land. Maar men slikt dit al decennia, dus gaat prima toch zo?

Expert Homo | 26-12-20 | 19:29

Is niet echt nieuws natuurlijk. Het is al langer bekend, dat als men niet meegaat in de partij kadaver dicipline, het niet tot burgemeester, eu parlementarier of cvdk gaat schoppen. Daarmee had/heeft Thierry wel een dingetje.
Zelfs als een na grootste partij (pvv) uitgesloten van regeringsdeelname worden, ook zo arrogant.

bqbq | 26-12-20 | 19:12 | 2

Baudet heeft zichzelf gewoon opgehangen. Het is totaal not done om neonazi's überhaubt een clubhol te geven. Dat komt uit, en kost je het politieke leven. En Baudet is nog lang in leven gehouden, terwijl er meermaals gewezen is op het rot in je partij. Daarom leeft Vlaardingenbroek nu effe onder de radar en moet ze bedenken hoe ze haar vriendje gaat lozen. Als je FvD-aanhanger bent, en zuiver op de graat wilt zijn, dan moet je juist blij zijn met deze schoonmaak. Je kan het schorriemorrie wegfilteren en verdergaan. Dat je er dan intern een enorme puinzooi van maakt, is niet mijn of uw probleem. De echte poppetjes staan achter het gordijn de wereld te bestieren. Die vallen niet zomaar om, maar zijn niet invincible/onaantastbaar.

Klappernoot | 26-12-20 | 20:05

@Klappernoot | 26-12-20 | 20:05: "Het is totaal not done om neonazi's überhaubt een clubhol te geven. Dat komt uit, en kost je het politieke leven."

En als dat de twee belangrijkste overwegen zouden zijn, het komt uit en het kost je je politieke leven, mag je ook oprotten.

De reden dat het neonazi's zijn is an sich al reden genoeg om ze te weigeren, wat dacht je daar van? Je wilt immers ook geen fundamentalistische moslims of gestaalde kadercommunisten in je partij.

Sans Comique | 27-12-20 | 11:55

Geen e-book? Beetje jammer...

Koosjr | 26-12-20 | 19:10 | 1

Papier is moeilijk te downloaden.

Ruimedenker | 26-12-20 | 19:17

Gezien de titel van zijn vorige boek " bullshit management" lijkt het mij wel een schrijver met verstand van zaken. Twee decennia geleden was er ook veel mis maar namen de verantwoordelijken iig wel hun verantwoordelijkheid. Dat zorgde nog voor enig zelfreinigend vermogen. Dat is volledig verdwenen, onze plaats bij de zogenaamde ontwikkelde landen zal ook snel in lijn zijn met de ontwikkeling van onze daadwerkelijke koopkracht. Plaats 15 in de EU nu dus ongeveer.

alisdeWnogzoS | 26-12-20 | 19:06

Lang verhaal waaruit blijkt waarom deze beste man niet verder kwam dan het raadslidschap... Er is niets illegaals aan politieke partijen. Je kan hoogstens discussiëren over het gebrek aan dualisme van de huidige praktijk. Dan het geneuzel over het naast zich neerleggen van het advies van adviesorganen... Daar is het een advies voor, de verantwoordelijkheid om plannen wel of niet door te zetten ligt bij de politiek, niet bij het adviesorgaan. Daarbij worden doorlopend wetten aangepast aan de hand van de wetgevingsadviezen van dit soort clubs, maar dat gebeurt vaak onopvallend. Het lijkt op het zoveelste kommer en kwelverhaal van iemand die denkt dat zijn mening echt toe doet...

beldewouten | 26-12-20 | 19:03 | 4

Meningen, meningen....

Sinterbikske | 26-12-20 | 20:19

@Expert Homo | 26-12-20 | 20:02: ik schrijf vooral dat hij uit z'n nek lult.

beldewouten | 26-12-20 | 20:39

Politieke partijen staan niet in de Grondwet en zijn daarmee illegaal. Daar is weinig niet aan te snappen. Het zijn lobbykliekjes met teveel politieke macht.

Frau Merkel | 27-12-20 | 11:16
▼ 1 antwoord verborgen

Zou goed zijn als er een tijdje een één partijstelsel komt met de PVV als zijnde die partij. Meld ik meteen aan als vrijwilliger voor hand en spandiensten.

D.Onderop | 26-12-20 | 19:01

Klinkt wellicht egoïstisch en heel persoonlijk, maar ik geef m’n leven een dikke 8.
Afgelopen jaar een stuk minder.... maar altijd nog een 7,5.
De toekomst? Wie het weet mag het zeggen.

Ruimedenker | 26-12-20 | 19:00 | 6

In 2018 gaf ik mijn leven een 6,5. Afgelopen jaar hooguit een 3.

Ik vind het knap dat u corona zo buiten uw gemoed houdt. Hoe doet u dat?

zwaaropdehand | 26-12-20 | 20:46

@Ruimedenker | 26-12-20 | 22:46: Mooi dattie daar schijnt. Hij schijnt ook 's nachts heb ik me laten vertellen. Maar dan heb ik er ook niets aan.

Sans Comique | 27-12-20 | 11:57
▼ 3 antwoorden verborgen

Hoe moet het eruit gaan zien dan? 3368 Mensen die zich verkiesbaarstellen? En ik 3368 persoons(partij)programma's moet gaan doorakkeren om te bepalen op wie ik stem en er vervolgens 150 in de Tweede Kamer komen?

Leptob | 26-12-20 | 18:57 | 1

Het begint er mee dat een echte goede leider wordt gevraagd en zichzelf niet naar voren wurmt voor een warm plekje naast de haard. Dát kun je al als een eerste selectiecriterium toepassen.

Sans Comique | 27-12-20 | 11:59

Uit veel reacties blijkt dat velen dit allemaal wel goed vinden. Precies dat. man man triest dit. Beangstigend braaf,

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:51 | 7

@HoerieHarry | 26-12-20 | 19:15: Sorry maar dat slaat nergens op. Alsof je geen kritiek mag hebben op hoe het hier politiek in zijn werk gaat. Niet iedereen kan en wil de politiek in. Ik moet er bijvoorbeeld niet aan denken. Maar ik stem wel op een zogenaamde vertegenwoordiger.

knutsel_ | 26-12-20 | 19:42

@knutsel_ | 26-12-20 | 19:42:
Ik snap je.
Maar de politiek is een slangenkuil waar je je niet als normaal mens in wilt begeven.
En het zit rot in elkaar.
Maar zo is het.

HoerieHarry | 26-12-20 | 20:22

@HoerieHarry | 26-12-20 | 19:15: Dat is het probleem ook,dat roepen dan moet je zelf de politiek ingaan,bij een partij op de lijst komen kun je schuddem
N zonder kruiwagen/poen en een partij oprichten gaat ook niet ff “zomaar”

Toedels | 26-12-20 | 20:34
▼ 4 antwoorden verborgen

He he. Al 103 jaar dus.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:41

Op een stuk of 5à10 na is Nederland nog altijd één vd minst kuttige landen ter wereld.
Troost je met die gedachte.

Ruimedenker | 26-12-20 | 18:37 | 10

Zwitserland is ook zo'n mooi land, en dat is wel een echte democratie, dus het kan wel. De macht in dit land doet het ook gewoon goed en heeft het goed met het volk voor, alleen wordt het volk wel zoet gehouden met een nepdemocratie om ze het gevoel te geven dat ze mee mogen denken en naar ze geluisterd wordt. Niet dat de regering die democratie nodig heeft om te weten te komen wat er onder de bevolking speelt en wat men wil, want dat weten ze heus wel.

Expert Homo | 26-12-20 | 20:08

Costa Rica is al bijna klaar met vaccineren, man. Nederland is het Zimbabwe van Europa.

zwaaropdehand | 26-12-20 | 20:50
▼ 7 antwoorden verborgen

Het verhaal gaat uit als een nachtkaars, een Kerstkaars eigenlijk.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:36

“Politieke partijen zijn illegaal opererende bendes die om dezelfde reden als sommige motorclubs verboden moeten worden.”
Tja, dat kun je in de kroeg roepen of op de verjaardag van ome Nelis, maar in het eggie slaat dat natuurlijk nergens op.
Dan zou alleen de SGP overblijven.
Dat zal de bedoeling niet zijn.

Ruimedenker | 26-12-20 | 18:33 | 3

Ja, met die toon ben je mij ook wel snel kwijt. Hoewel hij evengoed een paar goede punten maakt.

Muxje | 26-12-20 | 18:39

Ok, "we zijn misschien verkeerd bezig, maar laten we dat vooral zo houden"?

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:48

@Muxje | 26-12-20 | 18:39: En zo hebben we het al weer niet meer over het probleem, maar over "De Toon". Want dát is het allerbelangrijkste. Dat we met respect met elkaar omgaan.

Sans Comique | 27-12-20 | 14:59

Volgens mij wordt er flink wat afgeneukt in de tweede kamer.
Als je met een uv-lamp de toiletten onderzoekt dan zie je allemaal wittestrepen op de muren.

HoerieHarry | 26-12-20 | 18:33 | 7

Iets voor Rob Geus met zijn lamp dus.

getty678 | 26-12-20 | 18:57
▼ 4 antwoorden verborgen

Er lijkt sprake te zijn van "De Tweede Rutte-Doctrine", waarbij ministers en staatssecretarissen juist hun gebrek aan deskundigheid gebruiken als argument om zich te verschuilen achter ambtenaren en wetenschappers:
"Het is niet zo dat wíj die grondige analyses zelf maken. Je hebt natuurlijk ambtelijke ondersteuning die grondige analyses maakt. Vervolgens moeten de politici in een lekendemocratie proberen om daar op een verstandige manier conclusies uit te trekken. Dat
hebben we ook gedaan. Dat vind ik ook de goede rolverdeling. Daarbij heb je die wetenschappelijke input soms aan tafel in de vorm van wetenschappelijke bureaus."
[Bron: Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag - Verslag van een openbaar verhoor van dhr. Rutte op 26 november 2020, p. 52].

Middenmoter | 26-12-20 | 18:31 | 5

@Middenmoter | 26-12-20 | 20:24: Een beetje wat FvD al lang wil. Ik baal er van dat Baudet de enorme kans zo dom om zeep heeft geholpen.
Zodra je mensen wil hebben die wat kunnen dan moet je ook meer gaan betalen. Goede mensen uit het bedrijfsleven komen niet voor dit geld. De enige mensen die nu wel komen zijn een paar idealisten en een hoop mensen die voor macht en eigen gewin gaan.

Pje911 | 26-12-20 | 21:26

Een van de weinige minister met een cv dat past bij haar functie is de verschrikkelijke Sigrid Kaag.

Oblomov | 26-12-20 | 23:49

@Oblomov, 23:49: Sigrid Kaag beschikt weliswaar over de vaktechnische kwalificaties voor een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar dat betekent nog niet automatisch dat zij ook geschikt is als lijsttrekker van een politieke partij. Het 'afdalen' naar de wereld van Jan Modaal (m/v/x) kost haar zichtbaar moeite. D66-spindoctors draaien overuren om Kaag 'hip' en 'gewoon' te laten overkomen, maar heur 'Alice in Wonderland'-imago blijft hardnekkig.

Middenmoter | 27-12-20 | 07:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Nou Jos, niets nieuws.
Daar heb ik jouw boek niet voor nodig.
Succes met je stijlloze promotie.
Je hebt zéker een punt hoor, maar vriendjespolitiek, voorkeur, willekeur etc. kom je overal tegen.
Van voetbalclub tot politiek.
De ene hand wast de ander.
Uiteindelijk zijn we (bijna) allemaal lid van een “motorbende”, laten we niet hypocriet zijn.

Ruimedenker | 26-12-20 | 18:29 | 2

Ben ik niet helemaal met je eens. Als gediplomeerd trainer ben ik actief (geweest) als vrijwilliger bij verschillende sportclubs. Maar aan politiek heb ik nooit gedaan. Ik heb me nooit onder druk laten zetten door voorzitters, ouders of spelers. Dat heeft regelmatig flinke botsingen opgeleverd. Maar ik hield mijn pleidooi voor hetgeen ik het beste achtte. Als het merendeel het er niet mee eens was schikte ik in en voerde ik uit zoals afgesproken. Wel maakte ik de afspraak als dingen dan toch niet bleken te werken het roer om zou moeten. Ik voorspelde waar en wanneer het waarschijnlijk fout zou gaan. (met welk team/ trainers/ spelers). Daar waar ze dankbaar gebruik maakten van mijn inzicht hebben we in die jaren dat ik trainer was veel mooie dingen kunnen laten zien. Daar waar ze stug volhielden aan hun eigen denkbeelden was er vaak weinig eer te behalen. Het gaat dan met name over kinderen van bestuursleden, of zelfs sponsoren die niet op basis van hun competenties de hogere teams in werden gemanoeuvreerd.

Andersdenkend | 26-12-20 | 21:43

@Andersdenkend | 26-12-20 | 21:43:
Ik heb t over het algemeen.
Positieve uitzonderingen zijn er gelukkig ook.
Zelf ben ik actief voor de tennisclub en dat gaat vrij gemoedelijk.

Ruimedenker | 26-12-20 | 22:52

Interessant stuk. En het klopt allemaal. Wat een land. Met een visieloze kleinsteedse geschiedkundige als premier. Die ook nog eens voortdurend moet worden gesouffleerd. “Carolien, help, ik ben het kwijt!”

isitsoornot | 26-12-20 | 18:24 | 2

Rutte is niet het snuggerste jongetje van de klas.. Hij is min of meer een goochelaar met woorden.
Verder is het een hoge lantaarnpaal die verdomd weinig licht geeft...

Ommezwaai | 26-12-20 | 18:35

Helemaal mee eens
En ontluisterend om te lezen dat nu ook bewezen is dat onze democratie een wassen neus is.

Nuchternederland | 26-12-20 | 18:39

Tja, en toch hebben we allemaal te eten, en is de bevolking tevreden. In ik schat 80% van de landen is het slechter dan hier... dus doen de boven ons gestelden het alles bij elkaar zo slecht nog niet.

FordPrefect | 26-12-20 | 18:13 | 15

Bullshit. Omdat wij hier het goed hebben , is dat de verdienste van onze zogenaamde elite?

Nuchternederland | 26-12-20 | 18:44

@TeeJee | 26-12-20 | 18:19: Dat dus. Wij doen het nog altijd goed ondanks het ronduit krankzinnige landsbestuur, niet dankzij.

5611 | 26-12-20 | 20:36
▼ 12 antwoorden verborgen

Zoals de hiërarchie in motorbendes in allerlei andere criminele organisaties bestaat.
Is dat in principe een blauwdruk voor politieke partijen, met het verschil dat je op een wat andere wijze buitenspel gezet word.

likdoorn | 26-12-20 | 18:11

"Bij 1.535.371 stemmen die in 4 jaar waren uitgebracht, stemden volksvertegenwoordigers in 15 gevallen anders dan de fractie."

Zat bij deze 15 stemmen een keertje, gewoon een keertje Omtzigt?

JohnLocke | 26-12-20 | 18:09 | 1

Lijkt me stug. Omtzigt symboliseert alles wat er verrot is aan dit parlement: Hij zal zijn meesters nooit en te nimmer afvallen.

obominotie | 26-12-20 | 19:00

In Nederland heb je geen Frank Underwood praktijken nodig, iedereen danst gewillig naar de pijpen, inclusief de pers...

NomadBrewer | 26-12-20 | 18:07 | 1

Behalve de Wakkere Redactie van GS.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:11

Hoe bedoel je met "Is dit nou de politieke maffia".

gerrie de perrie | 26-12-20 | 18:05

Politicus zijn een soort wentelteefjes in hun graf.
We zouden eigenlijk cremeren verplicht moeten stellen.

NatNiks | 26-12-20 | 18:01 | 1

Laat Eefje dit niet horen.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:06

De schrijver heeft een hele kerstboom vol van google vermeldingen. De reviews bij het vorige boek zijn (bij Bol) zo tergend identiek de-hemel-in-prijzend, dat al snel het gevoel beklijft dat een alter ego van de schrijver al deze recensies heeft geproduceerd, wat natuurlijk een staande praktijk is van 'sociale ondernemers'. Kortom, dit bubbelt van egotripperij. Jammer dat GS zo'n onderdeur een podium biedt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-12-20 | 17:58 | 2

Aha, een D66er voelt zich aangesproken.

isitsoornot | 26-12-20 | 18:16

Haaha...
Oh nee, toch niet grappig, maar slechts een jaloers commentaar.
Doe zelf eens onderzoek en schrijf een boek. Dan piep je wel anders.

Nuchternederland | 26-12-20 | 18:47

Beste Jos, kan ik je boek ook ergens anders dan bij bol.com kopen? Die zwartepietverraders hebben voor mij namelijk al een tijdje afgedaan.

Professor Superhirn | 26-12-20 | 17:51 | 3

De Slechte

deja_view | 26-12-20 | 17:57

@Quattro Stagioni @deja_view
Top!

Professor Superhirn | 26-12-20 | 18:13

Politieke partijen zijn net bedrijven.
Als je het niet met baas eens bent dan krijg je op je flikker.
Daarom stemmen ze allemaal hetzelfde in de kamer ook al is een deel het er niet mee eens.
Kortom je wordt monddood gemaakt of komt op een onverkiesbare plaats bij de volgende verkiezingen.
Gezellige boel.

HoerieHarry | 26-12-20 | 17:47

Zolang partijenen de lijsten samenstellen uit hun eigen gelederen met momenteel zo weinig leden kun je niet meer spreken van Volksvertegenwoordiging. Geen enkele partij haalt de vijftigduizend. Daarvan is de helft oud versleten afgestompt of gewoon dood.Dus eigenlijk word de gehele politiek door slechts enkele honderden mensen bepaalt. Maar lekker stemmen mensen, het maakt echt verschil, echt waar.

miko | 26-12-20 | 17:46

Voor mij is het een raadsel hoe vrouwen die door Van Drimmelen onheus zijn bejegend hierover zo lang kunnen zwijgen. Zo'n vent nagel je toch meteen aan het kruis?

MickeyGouda | 26-12-20 | 17:45 | 5

@MickeyGouda | 26-12-20 | 17:45
U legt de vinger op de zere plek; vrouwen en raadsels.

aflaatverkoper | 26-12-20 | 18:03

Niet als je waarde hecht aan je baantje en je zelf eigenlijk ook al moreel bent gezakt omdat je het toestond.
Ik denk toch vaak een soort schaamte dat ze tegen houd.

miko | 26-12-20 | 18:09

@Hetkanverkeren | 26-12-20 | 17:57:
Gna. Ik kan niet geloven dat ik het überhaupt zou overwegen, maar met jou erbij zou ik me nog inschrijven voor die cursus ook.

MickeyGouda | 26-12-20 | 21:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Oh dear,how sad, never mind

Loempia | 26-12-20 | 17:43

Ach jah
politiek is een duistere handel
ik vergelijk het met de autohandel
net zo onbetrouwbaar

Beffel0Bill | 26-12-20 | 17:42 | 1

-foutje-

Professor Superhirn | 26-12-20 | 17:50

Als je eenmaal in de baantjescarrousel hebt kunnen is instappen ga je niet klagen dat Harvey Weinstein of Jeffrey Epstein je kaartje hebben moeten knippen voor je aan boord mocht stappen.

Osdorpertje | 26-12-20 | 17:37

Kaag gaat eerst maar eens 2 jaar 40 uur per week werken voor minimumloon zonder spaargeld. Dan praten we verder.

kloopindeslootjijook | 26-12-20 | 17:35 | 5

Wel een beetje rustig hè over Kak-Kaag, ze heeft heel veel universiteiten bezocht.

getty678 | 26-12-20 | 19:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Als de staatsecretarissen maar weten wat ze de trekpop in moeten fluisteren?

Neuth | 26-12-20 | 17:35 | 1

Maak van staatsecretaris maar ministerieel medewerkers ofzo...

Neuth | 26-12-20 | 17:39

Democratie is als een huis. Als je d'r niks aan doet gaat 't verrot. Soms doen ze een likje verf maar uiteindelijk moet het dak opnieuw en de fundering ook.

Maar we blijven maar likjes verf aanbrengen. Daarom rest uiteindelijk dan alleen de sloop en opnieuw beginnen.

Onze democratie is een oud vrouwtje van 80 dat in een bouwval woont. Misschien kan het nog wel 25 jaar mee, wie zal het zeggen.

Knufter | 26-12-20 | 17:35 | 1

En daarom moet het partijlidmaatschap onder gewone burgers omhoog. Nu hoeven ze ons, behalve een keer in de vier jaar, eigenlijk niet te vertegenwoordigen. En dus luisteren ze liever naar wie het hardst gilt in Den Haag. Lees: de VNO-NCW lobbyisten en de mensen zonder baan maar met een hobby, de millieugekkies etc.

konjodebonjo | 26-12-20 | 17:47

Nou Jos,
Het gaat in elk land zo.
Denk maar niet dat de politiek in Nederland uniek is.

HoerieHarry | 26-12-20 | 17:31 | 6

@thephysicist | 26-12-20 | 17:57: Je overdrijft. Nederland is geen bananenrepubliek. En politiek is een vak apart. Nogal verschillend van een baan in het bedrijfsleven.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:10

@Kuifje-naar-Brussel | 26-12-20 | 18:10:

Ik overdrijf niet en ben nog mild.

Politiek is zeker geen vak, het is een ziek spel van controle en macht uitoefenen op een samenleving en ontaardt snel in liegen, bedriegen, stelen, mensen voor de bus gooien, corruptie en nog veel meer. Totaal geen eerbare bezigheid, die activiteit zou je ook niet op je CV moeten zetten.

thephysicist | 26-12-20 | 18:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Die meneer met die schoentjes die een leraaropleiding heeft genoten, en nu leiding geeft aan het ministerie van Volksgezondheid, zal toch ook wel genoemd worden in dat boek van Jos, neem ik aan.

thephysicist | 26-12-20 | 17:29

Pieter Jelles Troelstra en dan nu Rutger Groot Wassink: nl.wikipedia.org/wiki/Vergissing_van_... Rampspoed geboren! Overigens is Indonesië het grootste moslimland ter wereld. We hadden het dus niet van een vreemde. Dat Tempo Doeloe.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 17:29

Als deze verkiezingen 15 jaar geleden hadden plaatsgevonden vóór de LPF-achtige toestanden waren het Kabinet Asscher en Kaag allang teruggetreden. Met de idioterieën van de laatste jaren is het moraal besef ook verdwenen. Tel daar nog splijtzwammen Denk Nida en Bij1 bij op en je begrijpt dat iedereen die zich een klein beetje in politiek interesseert het geloof daarin volledig kwijt is. Gelukkig heeft Rutte de grote zwijgende meerderheid achter zich die z’n innemende lach en goed corona optreden waardeert waardoor dit allemaal zijn straatje voorbij gaat met 43 zetels in de peilingen

Trumme | 26-12-20 | 17:24 | 25

@Rest In Privacy | 26-12-20 | 17:56: Biden holt hard achteruit.

NatNiks | 26-12-20 | 23:27

@Rest In Privacy | 26-12-20 | 18:17: Trump en Biden halen hun mensen uit dezelfde vijver: wat men in Amerika the swamp noemt.

Arachne | 27-12-20 | 02:25
▼ 22 antwoorden verborgen

Nederland mist ondernemende types in de politiek. Met mannen als Bill Gates, Tim Cook en Jeff Bezos in een kabinet, had ons land er nog beter voorgestaan.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 17:23 | 23

@Kuifje-naar-Brussel | 26-12-20 | 19:46: Nee, ik denk we even wat heldere fractiediscipline gaan laten zien aan die onbetrouwbare uitvreters. Ze plempen gewoon wat geplempt moet worden!

beldewouten | 26-12-20 | 20:43

Mannen die aan het hoofd van een bedrijf staan/stonden, hun personeel uitknijpen en het lage loon door de belastingbetaler laten aanvullen met toeslagen (ook in de VS), het werk exporteren naar lage lonen landen (apple in china) en die geen belasting betalen (Jeff Bezos heeft Amazon gebouwd zonder bedrijfsbelasting te betalen).

Ze gebruiken de miljarden winst om denktanks te sponsoren, via welke ze HUN eigen ideologieën en belangen verkondigen middels rapporten, studies en "studies". Ze steken miljarden in "goede doelen", via welke ze hun ideeën in de maatschappij kunnen implementeren of dat wij zij afkeuren verboden willen krijgen. En de besturen van deze "goede doelen" bevatten tenminste 1 familielid en 2 dankbaren die precies doen wat hen verteld wordt. Verder werpen deze types zich op als het moraal gezag, dat ons komt vertellen (opleggen) hoe en wat wij mogen denken.

Vraagt u zich eens af hoe deze 3 op hun respectievelijke posities terecht zijn gekomen? Via kennis, inzicht en verantwoord ondernemen? Of omdat ze gewetenloos en genadeloos zijn (zie documentaires over Jobs en Gates)? TIm Cook heeft zich een weg naar de top geklauwd en leeft al 20 jaar in de CEO bubbel. En hij preekt als Pechtold, zelfingenomen en heiliger dan gij.

En deze types wilt u als onze leiders?

Arachne | 27-12-20 | 02:22

22 reacties. Goeie grap van de OP

Schwanzeleber | 27-12-20 | 10:26
▼ 20 antwoorden verborgen

Acht, demense zijn te lui voor een burgeroorlog en bang voor corona dus zelf een volksopstand zit er nu niet in, dat moet je meerekenen met het list&bedrog in Neerlands politieke. Geen fakkels en hooivorken, geen pek en veren, geen uit het vet getrokken guillotine! In de politiek weten ze dat ze met echt alles weg kunnen komen dus zijn er geen remmingen in het verdorven gedrag.

TijdelijkOptimist | 26-12-20 | 17:22 | 6

Niet demense zijn lui, de media is kaduuk.

Boerenlogica | 26-12-20 | 17:39

@keestelpro | 26-12-20 | 17:34: Je maakt wel weer een inhaalslag Kees. Zeker als je zo goed bent als ik denk dat je bent.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 17:43

@Kuifje-naar-Brussel | 26-12-20 | 17:43:
Dank je Kuifje. Zolang ik mijn gezondheid behoud red ik het altijd want ik kan inderdaad teren op jarenlange ervaring in de muziek. Dat nemen ze me niet zomaar af.

keestelpro | 26-12-20 | 18:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat een boel woorden om te zeggen dat Thierry gewoon 100% gelijk heeft over """kartelpolitiek""".

OverdaanDerOnderheid | 26-12-20 | 17:21 | 3

Baudets grootste frustratie is dat hij zelf geen deel uitmaakt van dat zogeheten kartel.

Rest In Privacy | 26-12-20 | 17:29

In de VS wisten ze het frame 'Pro Life' (alsof andere mensen contra life zijn) nog te her-framen naar 'Pro-Choice'.
Maar het blijft lastig.

kloopindeslootjijook | 26-12-20 | 17:38

Hoeveel wetten worden er eigenlijk de afgelopen eeuw jaarlijks aangenomen? Als ieder van de 150 volksvertegenwoordigers zich moet verdiepen in alle materie dan loopt de boel mank.
Het geheel overzien vraag ik mij af of de productie van wetten wel in zijn geheel voldoet aan een soort vraag naar wetten. Ik heb de indruk dat een heleboel wetten er komen omdat iemand denkt 'ach, laten we daar eens een wetje voor verzinnen.' Zonder dat er een noodzaak voor is. Al een paar honderd jaar worden er wetten bedacht. Is het niet gewoon eens een keer voor tien jaar klaar? Eens even aanzien hoe het huishoudelijk reglement van Nederland het doet? Bedrijven hebben ook geen afdelingen die dagelijks rollebollen over weer een nieuw regeltje en weer een verandering in het huishoudelijk reglement. Al was het alleen maar omdat de medewerkers er na een week ook al helemaal niets meer van snappen. Dan wordt een bedrijf een grote chaos.

Leptob | 26-12-20 | 17:17 | 1

Of zoals Trump het stelde. Voor elke nieuwe wet moeten er twee geschrapt worden.

NatNiks | 26-12-20 | 21:24

Sociaal ondernemer? Laat ons niet lachen.

van Oeffelen | 26-12-20 | 17:16 | 2

Dat is toch een ondernemer die zijn werknemers loon uitkeert/betaalt ?

thephysicist | 26-12-20 | 17:19

Eerste kamer terug aan het volk!
En flikker 1/3 van alle ambtenaren eruit.
Zowel lokaal als op de ministeries, corps diplomatiek ook daar kwam Kaag uitrollen.

RenedieLange | 26-12-20 | 17:16 | 1

Laat 1/3 van die baliekluivers blijven, en als ze zonodig willen vergaderen
doen ze dat in eigen tijd en niet onder werktijd. Productief bezig zijn voor
de burger is het devies, tijd uitzitten doet men in de bajes en niet op
het werk.

getzappad | 26-12-20 | 18:02

Bij iedere linkse en semi-linkse en vooral religieuze partijen moet een bijsluiter komen wat de risico's zijn voor stemmen op die partij.

van stampij | 26-12-20 | 17:14

Er lijkt maar een oplossing: Revolutie!

TinusVlugOpDeKut | 26-12-20 | 17:14 | 2

Of gewoon het democratisch stelsel uit 1848 van Thorbecke in ere herstellen. Het is dag in dag uit wel duidelijk dat we gemanaged worden door complete incapabele idioten. Zowel op landelijk als op stedelijk niveau.

keestelpro | 26-12-20 | 17:16

Ik werd lid van de partij D66 omdat ik oprecht geloofde in de waarden waar de partij voor staat: gelijkheid en mensenrechten.
---
Ik hoefde gelijk niet verder te lezen: vrouw. En wel domme, simpele vrouw die zo'n type is die alle grenzen open zpu zetten voor import behalve de grens van haar voordeur. Het aller-aller ergste soort mens dus.

appeltjesgroeneweide | 26-12-20 | 17:08 | 1

Als u een partij zoekt die voor gelijkheid is en mensenrechten dan is de Pvv uw partij. Pvv is trouwens de enige partij die wilt dat elke burger voor de wet gelijk behandeld wordt.

Hollandse_blauwe | 27-12-20 | 10:07

Nu we hertog over de D66 hebben, weet Jos ook waarom mevrouw Hachi (haar buitenlandse naam is niet te onthouden voor een autochtoon als ik) plots vanuit de Tweede Kamer naar de VS vluchtte om daar te folderen voor de mevrouw van de man die een vrouw met een sigaar deed? Had meneer Alexander Penthouse haar soms willen aanduwen...

eerstneukendanpraten | 26-12-20 | 17:08 | 1

U beantwoordt de vraag eigenlijk al zelf. Abortander heeft haar bezwangerd en na een abortus zou hij wel een leuke stagezijn geweest. Lekker fris allemaal. in de VS regelen. Zoiets moet het

Bakkeleures | 26-12-20 | 18:16

Precies wat hij zegt in zijn begin. We mogen kiezen uit voorgesorteerde poppetjes. En dat noemt men democratie.

Peerkeoud | 26-12-20 | 17:07

Gelukkig heeft D66 dan ook de ultieme oplossing voor het democratische probleem: volledig overdracht van alle macht aan ongekozen bureaucraten en despoten in Brussel. Zo is er geen enkele verkiezing geweest waarbij het volk Timmermans heeft gekozen maar toch mag hij nu 1000 miljard euro door de plee spoelen "voor het klimaat" en als dictator landen verplichten daar aan mee te doen.

2voor12 | 26-12-20 | 17:07 | 4

maar heb jij hem gekozen tot milieu- dictator die 1000 miljard mag verpissen?

2voor12 | 26-12-20 | 17:54

Dat is toch ook zo?

GekkePietje | 26-12-20 | 18:07

@kantje_boord | 26-12-20 | 17:32: Zes (6) van de 26 zetels naar de PvdA. Nog geen 42 procent ging stemmen. Maar inderdaad: toen de grootste partij.

Dr. Worstenbroodje | 26-12-20 | 23:21
▼ 1 antwoord verborgen

"adviseur van Kaag"..... van Pala-corrupt tot Drimmel-knijpdorpsplein. 666..... erger dan CDA en VVD, PvdA is al 10 jaar failliet. Graag 10 echt slimme mensen het land laten regelen en geen 7e keus verkiezingszaaltjes en activisten, het is genoeg geweest 3 decennia met al die kleuters.

grindbak | 26-12-20 | 17:07

Is dat een hengel van TelSell of zeau? Je kunt er ook mee barbecuen trouwens...

eerstneukendanpraten | 26-12-20 | 17:02

Hallo Jos. Wat een flinke kerstmand! Ik ga het helemaal lezen want 2e kerstdag.

keestelpro | 26-12-20 | 17:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl