Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat zijn de gevolgen van Biden of Trump?

Iene miene mutte

In november moeten de Amerikanen naar de stembus. De opiniepeilingen lieten steevast een voorsprong zien voor Biden, maar Trump is nu bezig met een flinke opmars. Nu hebben de peilingen een trackrecord waar zelfs een gemiddeld politicus zich voor zou schamen, dus of dat nu veel houvast kan geven is de vraag. Gezien de BLM en Antifa-protesten de Amerikanen alleen maar verder hebben gepolariseerd en er een grote groep twijfelaars is (was), lijkt het mij dat Trump weer gaat winnen. Net als de vorige keer, hoeft hij eigenlijk geen campagne te voeren voor deze twijfelaars; dat doen de Democraten c.s. voor hem. Volledigheidshalve zal ik grofweg uiteenzetten wat de impact zal zijn van Biden of Trump als president voor de komende vier jaar. De Amerikanen zullen het verschil echt merken, maar of dat ook voor de rest van de wereld zal gelden?

Voordat de verschillende gevolgen besproken worden, is het goed om te weten dat zowel in de Senate alsmede the House of Representatives verschuivingen kunnen plaatsvinden. Mocht de nieuwe President in beide een meerderheid krijgen, dan kan hij zijn verkiezingsbeloftes makkelijker uitvoeren. Mocht dat niet het geval zijn (iets wat Trump dus heeft meegemaakt), dan wordt het allemaal veel gecompliceerder, want dan moeten er veelal akkoorden met de tegenpartij worden gesloten. Met veto’s en executive powers kan de president het één en ander, maar het is verre van ideaal. Het nu volgende is gebaseerd op een meerderheid in beide “Houses” voor de nieuwe president. 

Mocht Biden de nieuwe president worden, dan zal hij een boel maatregelen van Trump terugdraaien. Zo zal de winstbelasting, die Trump flink heeft verlaagd, van 21% naar 28% worden verhoogd. Verder is Biden voornemens om kapitaalwinsten voor mensen met een inkomen boven USD 1 miljoen te belasten tegen een tarief van 43% (is nu nog 20%). Grote vastgoedeigenaren kunnen ook een bezoek verwachten van de belastingdienst. Dit alles zou dan ruimte geven om de middenklasse te helpen via lagere lasten en douceurtjes. Wellicht dat Biden een deel van de studieschuld zal kwijtschelden (totaal aan studieschuld is nu een ongelooflijke USD 1,53 biljoen) en huiseigenaren zal helpen via allerlei regelingen. 

Internationaal gezien zal Biden de VS laten terugkeren in het oude systeem. Het Milieuakkoord van Parijs kan dan weer uit de kast getrokken worden, de VN kan weer geldstromen van de VS verwachten en de Chinezen kunnen een meer gematigde (of beter gezegd: een minder verbeten) onderhandelingspartner tegemoet zien. Allemaal mooi voor de bühne, maar dat dit tot een ander toekomstpad zal leiden, durf ik te betwijfelen.

De oplopende tekorten zullen in ieder geval wederom door de Fed moeten worden opgevangen. Biden zal op het eerste gezicht een meer harmonieuze relatie met de Fed gaan hebben, maar achter de schermen zal er precies hetzelfde plaatsvinden als dat wat Trump voor de schermen laat zien. De positie van de dollar blijft dus een punt van zorg (daarover later meer). 

Al met al een mixed bag. Wall Street zal in eerste instantie niet blij reageren (maar zeer waarschijnlijk dat het grootste deel van deze reactie al voor de verkiezingen zal plaatsvinden); bedrijven worden zwaarder belast, speculeren op de beurs wordt minder aantrekkelijk, en regeldruk zal omhoog gaan. De middenklasse kan dan weer profiteren door voornoemde maatregelen en dit zal dus het consumptieniveau relatief ten goede komen. Op termijn weer positief voor bedrijven. Ook de internationale betrekkingen worden op het eerste gezicht beter, wat de sfeer internationaal wat kan verbeteren. Al met al zal Wall Street wel bijdraaien, ceteris paribus (het overige gelijk blijvend).

Mocht Trump winnen, inclusief beide “Houses” dus, dan kan de Fed sneller radicaler uitpakken (2 posities van de 7 kunnen door de nieuwe President benoemd worden). Samen met verdere deregulering, zou Wall Street daar in eerste instantie wel blij mee zijn. Er komt sneller meer flow (liquiditeit; zie vorige blog) naar de financiële markt, wat de prijzen zal opdrijven (veel kan al voor de verkiezing ingeprijsd worden). Aandeleninkoop en andere ongein helpen dan een handje mee. 

Maar de dollar zal verder als wapen worden ingezet (weaponizing the dollar). Trump heeft als geen andere president door dat hij de wereldreservemunt status van de dollar kan misbruiken. Nu deed iedere president dat wel, maar Trump is wel erg agressief hierin (één van zijn meest kwalijke kanten van zijn presidentschap; iets wat de MSM geheel is ontgaan; meer hierover kunt u hier lezen). Nu dit pad eenmaal is ingezet, is er nauwelijks een weg terug. Ook niet voor een andere president. 

De wereldhandel zal op korte termijn last hebben van de meer recalcitrante opstelling van Trump; oude deals worden eenzijdig opgezegd en Trump zal met zijn harde onderhandelingen velen tegen de haren instrijken. Maar of een Biden presidentschap nou tot significant andere uitkomsten op lange termijn zal leiden? 

Het grote verschil tussen beide kandidaten op internationaal vlak is dat Trump veel harder is naar de NAVO-landen (overigens geheel terecht). Dat zal koren op de molen zijn van de pro EU-kliek die hierin het bewijs ziet dat de EU een eigen leger nodig heeft. Een Trump presidentschap zal dus juist nog sneller tot meer EU leiden. Nog een ander verschil is dat een Biden presidentschap tot meer militaire acties zal leiden (terug naar oude niveaus van Obama). Iets wat na nog eens 4 jaar Trump toch weer zou gebeuren. 

Beide kandidaten zijn in ieder geval eensgezind wat betreft geld uitgeven; beiden hebben plannen voor grote economische stimulatiepakketten. Helaas laten zowel Trump als Biden de beste maatregel links liggen: het bekostigen van belastingverlaging door inkrimpen overheid. Dus wie ook president wordt, de Amerikaanse begrotingstekorten zullen verder oplopen. 

Hierdoor zal de Fed in tandem moeten gaan optreden om de tsunami aan nieuwe Amerikaanse staatsschulden op te kopen, iets wat de positie van de dollar verder kan ondermijnen. Het is maar dat er geen goede alternatieven zijn voor de dollar en de Amerikaanse financiële markten, anders was het allang hommeles geweest. Dat is dus iets wat zowel Trump (al bewezen) alsmede Biden aan de dag zullen moeten/gaan leggen. Politici die denken dat Biden een gedegen dollarbeleid zal gaan voeren, zullen van de koude kermis thuiskomen. 

Kortom, de Amerikaanse overheid zal hoe dan ook de tekorten flink laten oplopen en de Fed zal de geldpersen in tandem laten meelopen. De status van de dollar als wereldreservemunt zal volledig worden benut, waardoor de facto de kosten van de Amerikaanse herstelprogramma’s grotendeels door andere landen gedragen zal moeten worden. De herstelprogramma’s zijn verschillend tussen beide kandidaten en zullen dan ook verschillende delen van de Amerikaanse bevolking verschillend raken. 

Maar het zijn de tekorten, de Fed en de positie van de dollar die er echt toe doen; deze drie factoren zullen de toekomst van ons allen vormen. De verschillen tussen een Trump of een Biden presidentschap zullen met name gevoeld worden door de Amerikanen zelf, maar voor de rest van de wereld zie ik op middellange termijn bar weinig verschil omdat de drie factoren onafhankelijk van de verkiezingen zijn. Wellicht dat de wereld het Amerikaanse beleid eerder accepteert van Biden dan van Trump, maar het is uiteindelijk lood om oud ijzer.

Ik blijf dus gewoon goud poetsen.          

Reaguursels

Inloggen

Wellicht doel je in je artikel vooral op de economische consequenties die niet significant zullen verschillen als Trump dan wel Biden als president zal worden gekozen. Maar ik denk dat het respectievelijke buitenlandse beleid van de VS onder beide potentiële presidenten in die mate zal verschillen dat het in jouw artikel onderbelicht lijkt te blijven. Protectionisme (Trump) vs ultraglobalisme (Biden). Dat is niet lood om oud ijzer. Zullen we voelen zelfs.

suscrofa | 20-09-20 | 23:49 | 2

Klimaatopwarming zal met de democrats aan het roer nog harder pieken.

suscrofa | 20-09-20 | 23:56

Biden zal er zeker opnieuw militaire druk op de Russen gezet worden, Oekraïne laait op Syrië ook. In Afghanistan gaan de vredesonderhandelingen van tafel en een nieuwe bezetting. Europa zal het zwaar te voortduren krijgen onder de gevolgen net als tijdens de Obama jaren.

P-unit | 21-09-20 | 00:19

Sorry GS, de eerste zin is al fout,
Amerikanen moeten niet naar de stembus in november. En ook niet in 1 van de andere 11 maanden.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 23:09

inktank.fi/this-list-of-all-euromyths...

In Amerika worden de bosbranden door links aangestoken. Alles is mogelijk tegenwoordig met de fakenews banenmarkt. Project fear...
Dumb (dement) VS dumber (dement)

Itastijl | 20-09-20 | 19:24 | 1

Één van de vele, vele nonsens verhalen die via obscure websites de wereld in worden geholpen.

Beste_Landgenoten | 20-09-20 | 23:07

Gisterenavond weer veel "incidenten". Onder andere in San Diego, Californie waar mensen, blijkens een YouTube livestream, lekker op een groot terras bij Little Italy zaten te eten. Komt me toch daar pardoes een groep (man of 50) van de BLM types (overgrote deel blank) komt aangelopen, velen in Antifa-zwart gekleed, en enkelen met een grote megafoon uitgerust die de gebruikelijke kreten uitkotsen: "white silence is violence" en zo, maar nieuw voor mij Black Lives Matter... MINIMUM. Uiteraard ook "We Love Black Culture" en nog meer van dat soort dingen. Terwijl je gewoon met de kids(!) lekker zit te eten en die zitten nu met hun handen op hun oren te huilen. En natuurlijk, zoals al maanden lang het geval is, geen politieagent die z'n gezicht durft te vertonen. Nou je kan wel raden op wie die ouders nu gaan stemmen (als ze slim zijn).

EnNouJijWeer | 20-09-20 | 19:07

Ik denk dat er in de VS veel minder te halen is door inkrimpen van de overheid dan hier in EU. Geen idee wat de cijfers zijn, maar ik betwijfel die stelling.

nieuwe_Deen | 20-09-20 | 19:07 | 1

De overheid is daar vele malen kleiner dan hier, zoek voor de grap eens op hoeveel mensen er bij de belastingdienst van beide landen werken

Diederik_Ezel | 20-09-20 | 19:59

Laten we maar eens afwachten, vier jaar terug werd de uitslag ook niet verwacht.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 19:01

Als Biden de verkiezing wint wordt Kamala Harris de feitelijke president.

Rhenium | 20-09-20 | 17:41 | 2

Ik heb het vermoeden dat dit de daadwerkelijke strategie is. Bij het tussentijds overlijden wordt de vice-president de opvolger. En met de leeftijd/fysieke gesteldheid van Biden, is dit niet geheel ondenkbaar.

FrikandellenEdje | 20-09-20 | 18:37

@FrikandellenEdje | 20-09-20 | 18:37: Dat denk ik ook en het vermoeden is nu nog sterker want hij had het laatst over een Harris-Biden administratrion.

nikolaos | 20-09-20 | 19:20

'Burn Congress down': voormalige CNN-presentator, prominente schrijvers en een professor dringen allemaal aan op een gewelddadige reactie als de vervanging van het Hooggerechtshof van Ruth Bader Ginsberg vóór de verkiezingen wordt gestemd

www.dailymail.co.uk/news/article-8751...

Swieberj | 20-09-20 | 16:16 | 1

Trump gaat zsm benoemen, hij heeft geen keus. Dit is te belangrijk en deze kans is te groot om te laten liggen. Het argument van de Democraten dat Obama het in 2016 niet gedaan heeft is niet valide. De enige reden dat Obama toen niemand benoemd heeft is omdat hij een zgn Lame duck was en op geen enkele manier een stemming had kunnen winnen. Geloof maar dat ie anders iemand benoemt had. Ten tweede betrof het destijds Obama's tweede termijn en zou er dus hoe dan ook een nieuwe president komen. Trump gaat een landslide overwinning tegemoet waardoor ook het argument van een nieuwe president niet van toepassing is. Op de achtergrond speelt ook nog mee dat de Dems allerlei rare juridische streken hebben aangekondigd als ze verliezen. Een incompleet SCOTUS is dan niemand handig en voor Trump is een conservatief SCOTUS dan uiteraard helemaal top... Dus geloof maar dat ie meteen gaat benoemen, de Dems gaan volledig van het padje de komende tijd. Biden is serieus en in rap tempo seniel aan het worden en RBG legt juist nu het loodje... Het lijkt wel een goddelijke interventie! You shall not pass... Geheel terecht trouwens ook, Biden is vele malen zwakker dan Hillary, zijn campagne is van een ongekend treurig niveau en komt nergens verder dan BAD MAN ORANGE! en verder helemaal niks... Terwijl op de achtergrond democratische steden in lichteraaie staan.. Wat denk je dat er gaat gebeuren...?

TiTi_no_ghost_237 | 20-09-20 | 20:00

Met Biden krijg je meer BLM en Antifa, en met die clubjes krijg je meer terreur en vernielingen. Lijkt me een makkelijke beslissing in het stemhokje.

johndeer | 20-09-20 | 16:15 | 5

Er zit nu toch een Republikeinse president ? Waarom zou een democraat het nog slechter doen ?

elevator | 20-09-20 | 18:48

@elevator | 20-09-20 | 18:48: Als het aan Trump ligt is het met 30 minuten tot 45 minuten afgelopen met de riot. Probleem is dat de gouverneur van de staat om hulp moet vragen. En de Democraten doen dat dus in principe niet. Integendeel, die verbieden het gebruik van traangas, stellen politie-vrije "demonstratie zones" in, etc. Een Democratische president gaat natuurlijk z'n partijgenoten niet afvallen en schuift de schuld natuurlijk meteen door naar de politie (want de BLM'ers/Antifa mogen onder geen enkel beding in een kwaad daglicht gezet worden want dan zijn ze namelijk zelf 'racist' en dat kunnen ze niet hebben)

EnNouJijWeer | 20-09-20 | 19:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Als je trouwens echt wil lachen, moet je even kijken hoe achterlijk het Amerikaanse electorale systeem in elkaar zit: mobile.twitter.com/NateSilver538/stat...

Een rurale stem is 2.5x zo veel waard als die van iemand in de stad.

De Eierbal | 20-09-20 | 16:12 | 7

@justinianus | 20-09-20 | 17:46:
Vooralsnog blijken de meest achterlijke morons van de VS in de steden te wonen, die hun eigen steden in de fik steken. Maar dat is het punt helemaal niet, dat was ook niet de vraag aan De Eierbal. Ik vroeg hem wat hij achterlijk vindt aan het kiessysteem voor het presidentschap van de federatieve USA.

Stormageddon | 20-09-20 | 18:19

Je kunt je afvragen of een districtenstelsel zoals in de VS democratischer is dan ons systeem, valt veel voor te zeggen.

Diederik_Ezel | 20-09-20 | 18:24

Het systeem is misschien niet perfect maar t werkt prima, de EU kan daar nog wat van leren (maar dat gaan ze echt niet doen want dan krijgt het gepeupel teveel te zeggen). Zelfs voor Nederland zou er wat voor te zeggen zijn om bepaalde gedeelten over te nemen (Senaat systeem).

Doordat er 2 senatoren per staat zijn en elke staat ook een x aantal afgevaardigden heeft in combinatie met het kiessysteem voor een president kunnen juist de grote steden en druk bevolkte Staten niet overheersen.

Afgevaardigden en senatoren willen graag het beste voor hun Staat en worden daar dus om de zoveel jaar op afgerekend. Kom daar in NL of de EU maar eens om.
Iemand die president wil worden moet dus ook goed kijken wat er op het platteland leeft maar ook in de steden. Een stad of regio die altijd op jouw partij heeft gestemd kan zomaar de andere kant opgaan omdat inwoners niet het gevoel hebben dat hun belangen goed worden vertegenwoordigt. De swing States zijn belangrijk maar vergeet nooit de Staten waar t wat morrelt, dat waren dus de Staten waar Trump toch won in 2016 en waar Clinton zeker dacht te zijn van de overwinning.

klaas24 | 20-09-20 | 19:48
▼ 4 antwoorden verborgen

Trump wordt weer president, de gemiddelde amerikaan kan het niet waarderen als hij niet meer naar de Home Depot, Wall Mart of McDonalds kan omdat deze zijn vernietigd door activisten van Antifa, "Burn Loot Murder" en andere links tuig.

Nissan GT-R | 20-09-20 | 15:36

Alexander kijkt puur met een economische bril naar Trump/Biden, maar er spelen momenteel in de wereld veel belangrijkere samenlevingsontwrichtende krachten. BLM wil communisme. Biden is pro BLM. Met Biden aan het roer gaat ook de islamisering van Europa gestaag door. Dat zijn wel even zaken die een stukje belangrijker zijn voor de toekomst van de mensheid, dan hier en daar wat financiële schommelingen.

JackStick | 20-09-20 | 15:06 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 20-09-20 | 15:21: Joe waait met alle winden mee. Als Joe president wordt dan zal extreem-links van binnenuit de macht proberen te grijpen en Joe zal ze niet tegenhouden.

petersteenkamp | 20-09-20 | 16:11

@petersteenkamp | 20-09-20 | 16:11: Soort van nieuwlinks uit de Nederlandse 70’er jaren teloorgang.
Met Terlouw,van Dam,Scheafer.
Wat een stelletje marxistisch ratten.
Hebben grote bijdrage gedaan,aan zichzelf en hun talloze overhead clubjes.

De Profundus | 20-09-20 | 16:57
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
CurtisJohnson | 20-09-20 | 14:53 | 1

Ik denk dat de verschillen tegenwoordig meer dan ooit ook met maatschappelijke verschillen te maken hebben.
Wat betreft de economie deed Trump het vóór de crisis behoorlijk goed, ook voor de modale huishoudens die uiteindelijk per jaar tussen de $4.500 en $8,500 meer te besteden hadden.
Trumps lage werkloosheidscijfers zijn niet alleen goed voor de staatskas maar zeker ook voor de sociale cohesie, persoonlijke (geestelijke) gezondheid en zelfwaardering.
De Democraten zijn sinds jaar en dag met de postmodernistische identiteitspolitiek in de weer gegaan, hetgeen een behoorlijke impact heeft op het natuurlijk en spontaan functioneren van het individu. Dat werkt behoorlijk door op de perceptie van de samenleving op individuele vrijheid en waardering en vice versa.
We merken dit in Nederland ook; de maatschappelijke reuring die ontstond rond René van der Gijp die zich bij Voetbal Inside als vrouw verkleedde of de welhaast landelijke rel rond de 'grap' over Akwasi van Johan Derksen zijn exemplarisch maar zeker niet meer onverschillig. Lichtgeraaktheid lijkt een hype te worden met een positive feedback loop.
Op sociaal vlak schuurt het steeds harder, zeker ook in de VS.
Een cool-down zie ik zo snel niet gebeuren. Niet dat er geen personen zijn die anderen ronduit respectloos bejegenen, maar om iedere mening, zienswijze of uitspraak te gaan fileren of te wegen op een deugzaamheidsweegschaaltje lijkt me niet de oplossing.

Idiosyncrator | 20-09-20 | 14:23

Sinds wanneer zij we die US zo belangrijk gaan maken? Nergens voor nodig.

Naall | 20-09-20 | 14:17 | 8

@oldandwise | 20-09-20 | 14:40: zonder Engeland en VS hadden de Canadezen de Duitsers geen strobreed in de weg kunnen zitten. Dus mede door.

jacobwillem | 20-09-20 | 15:43

@laatjenietkisten | 20-09-20 | 14:22: Vroeger hoorde en las je in Nederlandse media veel meer over Duits en Frans beleid. Tegenwoordig wordt je doodgegooid met nieuws over de VS. Buitenproportioneel zelfs. Terwijl Frankrijk, Duitsland, Griekenland etc echt veel en veel belangrijker zijn voor Nederland.
Ik gok dat journalisten geen Duits of Frans kunnen, maar wel Engels.
Slim lijkt me het niet, die overkill aan Trump info.

Bataafje | 20-09-20 | 18:35

@oldandwise | 20-09-20 | 14:40: Ligt er aan welk deel van Nederland je bedoeld. Het westen en van daar uit over de afsluitdijk naar het noorden waren de Canadezen, met hier en daar een poolse brigade en onze eigen Princes Irene Brigade natuurlijk. Wat verder naar het oosten was Brits gebied, maar in Limburg vochten de US mannen tot helemaal de Elzas, waar de Fransen ook nog een duit in het zakje deden met daarbij wat noord Afrikaanse mannen.
Verder waren er in de Britse sector ook nog wat Amerikaanse luchtlandingstroepen actief, vooral tijdens Market Graden, zo'n 76 jaar geleden.

Peerkeoud | 20-09-20 | 19:11
▼ 5 antwoorden verborgen

Nationalisme is al jaren in opkomst omdat cultureel globalisme niet werkt.
Amerikanen zijn cultureel nationalistisch en kiezen weer voor Trump.

De EU, een continentaal-fascistische club, zal daarom de schroeven van hun fascistische ideologie gaan aandraaien. Wanneer Trump zijn Verenigde Staten sterker maakt, zal de EU daaronder lijden en nog opzichtiger aansturen op het vormen van hun Verenigde Staten van Europa.

De demoniseringscampagnes van de EU tegen de 'populisten' of zelfs 'rechts-extremisten' in Nederland (en elders in Europa) enge vormen zullen aannemen.

Wat het met geld, goud, en andere middelen van het kwaad doet is onbelangrijk; de economie is reeds naar de klote, dus de strijd die volgt zal gaan om macht. Macht op het wereldtoneel en over zoveel mogelijk volk. Enkel nationalisten kunnen dat voorkomen; volksvertegenwoordiging in en over eigen land.

Iene Miene Mutte, nooit meer Rutte. Zou mijn gedachte zijn. Edoch, ik geloof al jaren niet meer in democratie, dus het blijft slechts een gedachte. Een wens dat 'Nederland eerst' ooit nog haalbaar zou zijn vanuit dit corrupte systeem.
Maar Trump wordt herkozen, zoveel is zeker. En hier in NL komt meer ellende.

Mensdier | 20-09-20 | 14:08

Time will tell.

Bataafje | 20-09-20 | 14:07

Trump is in diverse staten inmiddels gestopt met TV-reclames. De 'succesvolle zakenman' is door zijn geld heen en gaat zich alleen nog maar richten op digitale advertenties. Ondertussen haalde Biden een maandrecord aan donaties binnen. En daar komt nog 100 miljoen van Mike Bloomberg bovenop, om in Florida iedereen de moeder te adverteren.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 14:00 | 10

@Kuifje-naar-Brussel | 20-09-20 | 15:03:
”vermoeden”
Geen feiten, geen bewijzen, geen bronnen.
Fantasietjes, vermoedens, uit een natte wind uit hetzelfde poepgaatje als de 15.000.

Stormageddon | 20-09-20 | 15:26
▼ 7 antwoorden verborgen

De Amerikanen moeten niet, maar mogen in november naar de stembus.

laatjenietkisten | 20-09-20 | 13:55 | 3

Gefeliciteerd met uw eerste nietszeggende reaguursel, zwitsal. Volgende keer beter.

halfvolle glas | 20-09-20 | 17:51

@halfvolle glas | 20-09-20 | 17:51: Hij betaalt er tenminste voor.

Graaier | 20-09-20 | 19:07

@halfvolle glas | 20-09-20 | 17:51: Boeie...

laatjenietkisten | 20-09-20 | 19:10

Biden steady 7 procent voor in de peilingen. Dus Trump kan beginnen met het Witte Huis te ontruimen.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 13:54 | 10

Zou mooi zijn als Trump verliest, maar ben er nog niet zo zeker van

Diederik_Ezel | 20-09-20 | 15:17

@Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 14:27: ik vertrouw Carlos Osweda (twitter) fantastische man. Hij wijst er op dat Trumps mensen per week op 1 miljoen deuren kloppen. Zij weten hoe de vlag erbij hangt. Biden doet niet aan canvassing. Zijn volgers adoreren marxistische groepen die plunderend en brandstichtend door de steden trekken en daarmede zelfs de verstokte Democraten doen besluiten om dit keer maar eens voor Trump te gaan. En omdat dat niet chique is vertellen ze dat verder aan niemand. Let maar op. Het wordt een massazege. Kan niet anders. De `democraten zijn de volgende decennia uitgespeeld. Verheug me nu al.

Buerman | 20-09-20 | 18:51

Hillary stond toch op 91% vs. Trump op 9% kans om President te worden in 2016?

Oh wat was dat mooi om te zien. De hele voorste rij in beslag genomen door pro-Hillary huppelk*tjes die stonden te party'en en hoe langer de nacht duurde, hoe meer de lach van de gezichtjes afging tot ze op het laatste in elkaars armen stonden te janken. Dat kan je ze natuurlijk niet kwalijk nemen, maar wel de "professionele peilers" die met "wetenschappelijk methodes" tot die getallen kwamen -- en bleken dus compleet op hun gat te gaan.

EnNouJijWeer | 20-09-20 | 19:25
▼ 7 antwoorden verborgen

Gevaar Biden of Trump?

Het gevaar zit in de EU, Biden of Trump zou in principe niet uit moeten maken, het is hoe de EU met die herverkiezing van Trump om gaat...

BadPatNL | 20-09-20 | 13:51 | 1

Exact. Ben meer ongerust over de EU dan Amerikaans poppetje.

halfvolle glas | 20-09-20 | 17:53

G

BadPatNL | 20-09-20 | 13:50

Blijf lekker goud poetsen, dan kan ik meer en goedkoper bitcoin inslaan.

Arkan Sonney | 20-09-20 | 13:45

Hoor weinig over het overlijden van Associate Justice of the Supreme Court Bader Ginsburg.
Toch niet onbelangrijk. De onofficiële Biden-campaign roept alvast op tot (nog meer) brandstichting & geweld, mocht Trump een vervanger aanwijzen. Voor de mogelijke staatsgreep door de globalisten kan plaatsvinden.

Daarbij zal de omstreden-omstrijding tegen de aanstelling van collega Kavenaugh verbleken.

Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 13:40 | 9

@Kuifje-naar-Brussel | 20-09-20 | 14:01:
Dat was n de jaren ‘90 zo. Je leeft in het verleden Kuif.
De partij Is geen schim meer van het was. Aan de ene kant de globalistische heksenkring van Hillary, Pelosi en Pocahontas en aan de andere kant de identity politics Squad van AOC en Ilhan Omar etc. Extreem links.
En de houden elkaar in houdgreep. En gewone liberale de oceaten moeten van allebei niks meer hebben.
Ga gewoon even kijken naar #WalkAway. Een beweging van duizenden, tienduizenden mensen die de partij vaarwel zeggen. En daar zit van alles bij. De “oprichter” is Brandon Straka, een homofiele kapper uit NYC. Niet wat je typische neoconservatieve Christian redneck zou noemen. Maar hij gaat wel op Trump stemmen.
Of Karlyn Boryshenko. Een sociologe, die je op het eerste gezocht onmiddelijk bij de SJW club zou indelen. Nope. Ze gaat Trump stemmen. Adam Crigler, een skateboarder, podcaster, ziet eruit als een hippie, nooit politiek actief geweest. Gaat Trump stemmen. Het bord is 180 graden gedraaid.
Pay attention. Je hebt geen idee wat er gebeurt in de VS.

Stormageddon | 20-09-20 | 15:40

Wat je ook niet hoort is dan Biden z'n lijst met mogelijke nominaties GEHEIM houdt. Ultra-linkse Alexandria Ocasio-Cortez "AOC" zegt zelf dat Biden die lijst inderdaad geheim moet houden omdat openbaarmaking demoralizerend en tot splijting BINNEN DE EIGEN PARTIJ zou leiden.

twitter.com/nytimes/status/1307455563...

EnNouJijWeer | 20-09-20 | 19:33
▼ 6 antwoorden verborgen

Niet minder dan 328,2 miljoen Amerikanen en de keuze is tussen een controversiële showman en een bejaarde met dubieuze neigingen naar minderjarigen. Maar goed, gegeven dat wij hard op weg zijn om volledig op te gaan in het Vierde Rijk, zal de uitkomst voor ons niet veel verschil uitmaken.

MickeyGouda | 20-09-20 | 13:40 | 28

@Kuifje-naar-Brussel | 20-09-20 | 15:20: Daarmee pretenderend dat je een mening hebt? Die eeuwigdurende klaagzang is gewoon ordinaire roddel...
Heeeel vermoeiend...

Pierre Lebon | 20-09-20 | 15:53

De bejaarde is alleen voor de show. Kamala Harris is het echte gevaar, Gelukkig is Ilhan Omar in Somalie geboren en valt dus af als keuze voor nieuwe Vice-President, maar Ayanna Pressley komt uit Cincinnati en (drumroll please) Alexandria Ocasio-Cortez komt uit NYC (ba-dum tss). En maak dan je borst maar nat als gemiddelde Amerikaan die in de (normaal gesproken) vredige, rustige voorsteden woont.

EnNouJijWeer | 20-09-20 | 19:38

@Kuifje-naar-Brussel | 20-09-20 | 15:01: Kuif, het valt op dat je weinig van de Donald begrijpt en dat je feiten verdraait. Trump was volgens het door jou zo bewierookte kabinet veel te vroeg met het dichtgooien van het luchtruim voor vliegtuigen uit Europa. Dus hoeveel te laat was hij?
Dat bleek drinken was duidelijk een vorm van cynische humor, maar dat is je in je vooroordeel helemaal ontgaan.
Ja, het is een hork, maar alle Amerikanen die ik ken, samen met de Canadezen die in de US werken, zeggen allemaal dat hij een zegen is in vergelijking met de oorlogszuchtige en geldverslindende voorgangers van hem. Hij komt op voor banen. Dat dit jaar een pandemie heerst wordt hem niet kwalijk genomen door de mensen. Ze vinden het een onbeholpen hork, maar ze vinden wel dat hij de juiste dingen doet voor de Amerikanen en dat vinden ze fijn.

Voor de rest zal het mij aan mijn ...

Peerkeoud | 20-09-20 | 19:56
▼ 25 antwoorden verborgen

"milieu akkoord van Parijs!? Bedoel je soms het misdadige "klimaat"akkoord dat vooral de westerse industrie naar de Derde Wereld ging jagen en effectief dus geen effect zou hebben op de CO2 uitstoot, naast het verrijken van allerlei oplichters als Al Gore?

petersteenkamp | 20-09-20 | 13:38 | 2

Precies.

Lupuslupus | 20-09-20 | 13:49

China was een grote steunpilaar voor "klimaat akkoord".
China beloofde plechtig hun C02 uitstoot over een jaar of dertig te halveren. Dat kost ze geen cent - en levert ze de straf-centen op van landen die zichzelf draconische doelen stelden. Zoals Nederland.

Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 14:20

Als semi-pro doomdenker heb ik hier wel een mening over.
Het is heel simpel, als Biden wint krijgen we de oorlog die Killary niet heeft kunnen voeren. Het midden oosten zal worden vernietigd (met name Israel) en Europa belandt in een vreselijke burgeroorlog. Zuid Amerika, India en Afrika worden uitgeroeid door Gates en leeg geplunderd door de wapenfabrikanten, China houdt zich nog een paar jaar op de achtergrond en lacht zich suf. Als 't ergste stof is opgetrokken Poetin krijgt oost Europa terug en Erdogan kan eindelijk zn Islamzin doordrijven in west Europa

4HoogAantWater | 20-09-20 | 13:32 | 7

@Lupuslupus | 20-09-20 | 13:50: Hij wilde Assad laten doden maar werd tegengehouden door een voormalige generaal en destijds minister van defensie, Mattis.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 14:20

Ach, chaos wordt het toch wel. Als de Dems aan de macht komen dan gaat het waarschijnlijk nog een stukje sneller, want dan wordt clubs als BML, Antifa en aanverwante marxistisch-fascistische organisaties nog nauwelijks iets in de weg gelegd.

Here's Freddy | 20-09-20 | 14:36

@Here's Freddy | 20-09-20 | 14:36: Biden heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen het geweld. Dus de dems gaan straks schoon schip maken.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 15:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Trump heeft geen competitie. Biden slaat geen deuk in een pakje boter en heeft een autocue nodig bij alles wat hij zegt om de draad niet kwijt te raken. Ook het niet veroordelen van de riots en looting door antifa en BLM zegt veel over de democraten.

culture_vulture | 20-09-20 | 13:32 | 2

Wat een keuze in de USA , 2 ouwe mannen

elevator | 20-09-20 | 13:35

U heeft Trump nog niet horen ad-libben?

Amazing Tukker | 20-09-20 | 13:55

De EU maakt van zijn burgers volgzame schapen. De USA maakt van zijn burgers wolven.
De EU zal hoe dan ook steeds meer aan kracht verliezen.

Mr.Crowley | 20-09-20 | 13:26 | 12
▼ 9 antwoorden verborgen

Als je de "money talks" aanname doet en kijkt naar de bookmakers, dan liggen de kansen veel dichter bij elkaar. www.oddschecker.com/politics/us-polit... Biden 13/15 (=26/30) en Trump 11/10 (=22/30). Heeft er iemand een goede bron hoeveel geld er per kandidaat is ingezet?

Feynman | 20-09-20 | 13:25 | 5

Gerrymandering draagt een groot aandeel, t.o.v. eenvoudig het hoogste bedrag in geld bijdragen. Bloomberg stopte naar verluid U.S. $ 500 miljoen in zijn president campagne voor 2020 - Echter heeft het bij lange na, niet gehaald.

Nederlandop1 | 20-09-20 | 13:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat een overwinning van "De Donald" Nederland wel eens sterker in de klauwen van de EU zou kunnen duwen is een heel onaangename gedachte. Maar het zou waar kunnen zijn. Desondanks vind ik dat Nederland en de VS beiden hun eigenbelang voorop moeten zetten. Dat kan af en toe botsen, maar dat moet dan maar.

Mag ik verder Ellekzender Sessen Ven Elsloe erop wijzen dat veel van zijn Engelse termen, al of niet cursief geschreven, gewoon Nederlandse equivalenten hebben?
impact --> effect
trackrecord --> reputatie, staat van dienst
Senate --> Senaat
House of Representatives --> Huis van Afgevaardigden
En wat is een "mixed bag"? Wat is "in tandem"? Geen idee.

JvanDeventer | 20-09-20 | 13:22 | 4

Nederland is veel te klein om een eigenbelang te kunnen nastreven. De Britten krijgen internationaal al niks voor elkaar.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 13:57
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is een controversieel standpunt, maar ik ga ervan uit dat Joe Biden slechts bedoeld was als tussenpaus. Kamela Harris ligt ook niet goed. Sta niet raar te kijken als ze Michelle Obama gaan lanceren. De reden is simpel. Ze is erg populair bij de achterban en dat geeft Obama een reden om achter de schermen (mee) te regeren. Dan zal het Obama zijn die de lijnen uit gaat zetten. Uiteraard zal dit plan jammerlijk falen.

Nehemia | 20-09-20 | 13:14 | 2

Precies, ik heb ook nooit het idee dat ze tegenover een zittend president altijd hun sterkste kandidaat zetten. Want de zittend president is altijd dik in het voordeel.

Captain Pervert | 20-09-20 | 14:07

Mooie theorie, maar de verkiezingen zijn op 3 november. Denkt u niet dat behalve woedende Republikeinen ook heel veel Democraten zich flink belazerd zullen voelen als hun stem op Biden een stem op een mystery candidate zou blijken te zijn? Los daarvan zou een dergelijke actie de geloofwaardigheid van iedere toekomstige kandidaat van de Democraten ernstig beschadigen.

Stijlicoon | 20-09-20 | 14:22

Als die biden president wordt sterft hij in het harnas van ouderdom. Wie kiest er nu een vent waarvan je weet dat hij niet in staat is 8 jaar vol te maken?

SterF... | 20-09-20 | 13:06 | 7

@horsteknots | 20-09-20 | 13:11:
Grappig genoeg is 8 jaar wel een betere maatstaf, als je deze keer op iemand stemt om president te worden mag je van jezelf, voor zover je jezelf een beetje kent verwachten dat je over 4 jaar nog steeds die mening hebt en dus weer op 'm gaat stemmen.

elfenstein | 20-09-20 | 13:23

Volgens mij is dat ook onderdeel van het grote plan. Joe Hiden valt dood neer, de troetelallochtoon krijgt een of ander schandaal/ongeluk te verwerken en Hillary is de nar die uit het doosje komt gesprongen. Waarna de eerste Iranoorlog gaat beginnen.

Klappernoot | 20-09-20 | 13:24
▼ 4 antwoorden verborgen

@lalalilo en evt. anderen:
Is al zo oud als de weg naar Rome.
Chinese bluf op overname Taiwan.
Wilde het het echt was het al decennia geleden beurt.
Hongkong krijgt het er ook niet onder.
Why?
Omdat het land dat helemaal niet wilt.
Grote muil opzetten, wilt het. Meer niet.
Xi KingPing en zn maatjes zijn vandaag de dag helemaal druk met andere zaakjes.
In andere oorden.
Denk: Nigeria, oude Congo.
North America, L-America en zelfs old stubborn Japan.

chicago river | 20-09-20 | 13:05 | 4

U mist een paar afslagen ben ik bang

lalalilo | 20-09-20 | 13:15

@lalalilo | 20-09-20 | 13:15:
Jij wilt met stalen face beweren dat Beijing, Taipei of Hongkong er niet voor 100% met gemak onder kon krijgen als het dat gewild had?
Think again.
It's the economy, stupid.

chicago river | 20-09-20 | 13:20

@chicago river | 20-09-20 | 13:20:
ik weet niet wat je bedoelt. Mao wilde taiwan al innemen maar daar staken de amerikanen een stokje voor door eventueel te dreigen met de atoombom. Overigens was taiwan toen vele malen sterker met zn gevechtsvliegtuigen.

lalalilo | 20-09-20 | 15:02
▼ 1 antwoord verborgen

In de Rasmussen peiling ( een van de weinige peiling bureaus die het juist had in 2016) stijgt Trump nu naar 53% goedkeuring.

Dat is vrij goed naar Amerikaanse verhoudingen.
==========

The Rasmussen Reports daily Presidential Tracking Poll for Friday shows that 53% of Likely U.S. Voters approve of President Trump’s job performance. Forty-six percent (46%) disapprove. The last time the president's job approval reached a high of this number was in September 2019.

www.rasmussenreports.com/public_conte...

Swieberj | 20-09-20 | 13:04 | 1

12 more years.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 13:25

Taylor Swift met commentaar? Wat bezielt al die 'beroemdheden' om zo stelling te nemen? Alsof de mening van Bonny st Claire er in NL iets toe doet.

NeedIsaymore? | 20-09-20 | 13:00 | 3

Hé ho, vlak Bonnie niet uit...

wiener mit pommes | 20-09-20 | 13:35

@wiener mit pommes | 20-09-20 | 13:35: Zonder dc's verkoopt dat wijf geen nummer.

pickalilly | 20-09-20 | 14:00

Laat Biden eerst maar de verkiezingen halen, en dan heb ik het niet over een aanslag.

LoperH2 | 20-09-20 | 12:57

Hoe zit het eigenlijk met die Muur van Trump, is die al af?

Diederik_Ezel | 20-09-20 | 12:54 | 10

@Nehemia | 20-09-20 | 13:24: De muur is maar 3 mijl langer geworden de rest is simpelweg vervangen.

Amazing Tukker | 20-09-20 | 14:03

Er is nu iets meer dan 300 mijl gebouwd (iets meer dan 482 km dus). De werkzaamheden zijn nog gaande. Het streven is om rond de jaarwisseling op 500 mijl te zitten. Nu de middelen beschikbaar zijn en de werkzaamheden in volle gang, schiet het flink op. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat maar een zeer beperkt deel van de border wall nieuw is. Veruit het meeste is een vervanging van wat er al stond. Wat de meeste media er dan weer niet bij vertellen is dat wat er stond, vaak niet meer dan kippengaas, een tuinhekje of wat prikkeldraad was. Het stalen hek is tussen de 5,5 en de 8,5 meter hoog. Er zijn plaatsen die geen hek nodig hebben in verband met natuurlijke barrières. De Rio Grande, de grensrivier tussen Texas en Mexico is daarvan de bekendste. Verder zijn er locaties waar al een degelijke afsluiting staat. Ook daar hoeft geen nieuw hek te komen.
Sommige mensen vinden dat het een mager resultaat is voor 4 jaar presidentschap. Als je de tijd die gemoeid was met het verkrijgen van de middelen eraf haalt dan valt dat reuze mee. Border Patrol is overigens erg blij met the wall.

Stijlicoon | 20-09-20 | 14:13

@Stijlicoon | 20-09-20 | 14:13: LOL, natuurlijke grens, de Rio Grande. Net zo als de middellandse zee tussen Afrika en Europa, of het Kanaal tussen Europa en het VK. Zo'n natuurlijke grens dus.

Peerkeoud | 20-09-20 | 19:46
▼ 7 antwoorden verborgen

Het verschil qua kracht en energie tussen Biden en Trump is enorm.

Trump is zeer actief en komt krachtig over; inclusief zijn persconferentie met een ( zeer vijandige) media.

Biden kan amper praten en neemt soms alleen makkelijke vragen van de media aan die dan ook nog vooraf moeten worden ingedient waarbij de antwoorden door zijn staffers worden klaargemaakt.

Gisteren gaf Trump nog een verkiezingsbijeenkomst. Vaak leuk om te zien omdat Trump ook de nodige grappen er tussendoor gooit.

Wat je ook ziet is dat de meeste gewelddadige protesten van anti-Trump demonstranten komen en niet van Trump supporters.

========

Anti-Trump-demonstranten vechten met de politie en verzetten zich tegen arrestatie in NYC.

twitter.com/stillgray/status/13073970...

Swieberj | 20-09-20 | 12:54 | 3

Grappig, ik zie juis het tegenovergestelde. Ik zie Trump logische vragen over de gevolgen van zijn vaak controversiële beslissingen weigeren te beantwoorden, ik zie Trump weglopen van persconferenties na één ongewenste vraag, ik zag Trump reporters wegsturen van persconferenties op het Witte Huis (iets wat hij helemaal niet kan).

Blijkbaar kijkt u naar andere nieuwskanalen als mij.

Amazing Tukker | 20-09-20 | 14:07

@Amazing Tukker | 20-09-20 | 14:07:

Trump beantwoord de vragen van "journalisten"; vragen die ook vaak verkapte aanvallen zijn. En toch beantwoord Trump rustig de vragen. Ook houd hij meeting waarin ook de media word uitgenodigt.

Je kan zonder overdrijven zeggen dat Trump de meest transparante president is van afgelopen jaren.

Biden daar entgen aan de andere kant houd zelden een persconferentie en als die word gehouden zijn het zeer makkelijke vragen die ook nog eens van te voren moeten worden ingeleverd.

Swieberj | 20-09-20 | 15:13

@Amazing Tukker | 20-09-20 | 14:07: ... andere nieuwskanalen dan ik. Leren ze op de linkse scholen nu ook al geen fatsoenlijk Nederlands meer of is hetgeen je schrijft Twents dialect dat we moeten respecteren?

Peerkeoud | 20-09-20 | 20:02

Biden staat bovenaan in de peilingen? Daar geloof ik niks van. Als Joe ergens spreekt komt er anderhalve man en een paardenkop opdraven. Dat Ruth Bader Ginsburg is overleden zal Trump overigens geen windeieren leggen. De zaak is voor Trump om nog voor de verkiezingen een Republikein als opperrechter aan te wijzen. De Democraten zijn in rep en roer en zijn tot alles in staat.

Nehemia | 20-09-20 | 12:53 | 7

@Nehemia | 20-09-20 | 13:03: Het is zelfs nog erger, RBG wilde dat er pas een rechter benoemd zou worden als er een nieuwe president gekozen zou zijn. Wanneer Trump het veld ruimt dus. Zelf vind ik dat RBG daarmee haar boekje ernstig te buiten ging. Rechters gaan niet over hun eigen opvolgers. Los daarvan is het toch een beetje sneu als van alles wat je je familie, vrienden, wereld zou kunnen wensen, dit je laatste wens is. Maar goed, ze lag op haar sterfbed dus laten we het maar door de vingers zien.

Stijlicoon | 20-09-20 | 13:56

Het is toch van de zotte dat de rechter een kleur heeft die bepalend is voor de uitkomst van rechtszaken. De rechter hoort de wet te interpreteren. "La bouche de la loi", ofwel de mond van de wet, noemde Montesquieu dat.
Maar goed, in Nederland heb je ook het fenomeen D66 rechters, in de USA komen ze er in elk geval openlijk voor uit dat ze niet neutraal zijn.

Captain Pervert | 20-09-20 | 14:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Ze mogen van alles proberen, maar The Trump Dynasty dendert ook na november door.
Voorspellingen, wensen en het ligt er gewoon aan of je het aan een Pro Trumper vraagt of aan een linksche antifafiel, ik denk, dat het overgrote deel van Amerika niet dat is waar wij hier in de neppersmedia een beeld van voorgeschoteld krijgen.
De linksche media denkt en probeert door hard en nog harder te schreeuwen, bashen een schijnpeilings meerderheid te tonen, net zoals in 2016 alleen zullen de clintonmaffiabendes nu minder verbaasd zijn, wanneer Trump wint, maar dan geven ze die kameel & biden de schuld, want hadden ze hillary maar moeten vragen, want die kan over water lopen en duizenden negatieve emails als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.
Gaat ze niet lukken The Trump Dynasty will Prevail !

Slurfje | 20-09-20 | 12:51 | 2

Helemaal mee eens.

Harrie7949 | 20-09-20 | 13:05

De kans is redelijk dat het een enorm gesteggel wordt over de winst tussen beide kandidaten waardoor er een vacuum ontstaat voor maanden.
China zal maximaal profiteren en Taiwan innemen.
Vanaf dat moment wordt het pas echt spannend in de wereld

lalalilo | 20-09-20 | 12:48

Goede analyse, maar de alinea over 'weaponizing the dollar' is te kort. Dankzij deze agressieve politiek van de VS zullen China, Rusland, Iran, India en wie weet ook de Arabische oliestaten + Brazilië van de dollar als reservemunt af willen en dit ook concreet gaan realiseren. Wat is de VS/ blijft van de VS over zonder de dollar als reservemunt? Daar zou ik graag meer info over ontvangen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 20-09-20 | 12:47 | 2

Ook interessant is de vraag welke munt als reserve gebruikt zal gaan worden.
Renminbi? Yen?
Roebel of Euro zullen het niet worden.

Kapitein Sjaak Mus | 20-09-20 | 13:06

@Kapitein Sjaak Mus | 20-09-20 | 13:06:
Ik denk dat het geiten en kamelen gaat worden, uiteraard nadat het stof is gaan liggen en de lijken opgeruimd.

elfenstein | 20-09-20 | 13:17

Dat Biden echt wat voor de middenklasse gaat doen, daar geloof ik helemaal niets van. De Dems deden dat onder Obama niet, en onder Clinton niet. Clinton heeft met Nafta meer globalisering gebracht, en daarmee verarming van de middenklasse. En Biden heeft al die jaren meegedraaid en het beleid gesteund. Biden is de kandidaat van Wall Street.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 12:46 | 4

@Slurfje | 20-09-20 | 12:55: Over de vrede in het Midden-Oosten lees ik in de Nederlandse MSM wel zure commentaren dat Trump alleen maar de evangelicals een kado geeft. Daar kan ik van genieten. Zo zuur.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 13:02

@Sitting_targets | 20-09-20 | 13:02: Een columnist in de Volkskrant wist te melden dat Trump die vrede alleen maar bewerkstelligt voor zijn herverkiezing. Hoe cynisch wil je het hebben.

piloot47 | 20-09-20 | 13:06

@piloot47 | 20-09-20 | 13:06: Het zou ons eigenlijk ook wel goed uitkomen. Weer een aantal veilige landen er bij zal ik maar zeggen.

Peerkeoud | 20-09-20 | 20:06
▼ 1 antwoord verborgen

Als Biden wint zal niet Biden ( die weet amper wat er om hem heen gebeurt) maar zijn staffers het beleid bepalen.

En wie zijn die staffers?

Veel dan Biden staffers zijn Bernie Sanders suppoters van het type Antifa en BLM.

Dus je weet ongeveer wat voor soort beleid je gaat krijgen. Een soort GroenLinks beleid op steroïden.
============
Geweld en plunderingen leveren alleen een tweede termijn-Trump op

Linkse massapsychose gijzelt het Vrije Westen

opiniez.com/2020/09/02/geweld-en-plun...

Swieberj | 20-09-20 | 12:45 | 4

Precis @Swiebertje, helemaal goed.

Slurfje | 20-09-20 | 12:56

@Swieberj | 20-09-20 | 12:59: Fake news. Sanders is niet anti-blank en niet van de identity politics. Sanders wil niet de hele boel plat branden.

Sanders heeft het beste met iedereen voor, of je het met hem eens bent of niet. En Sanders is een laffe sukkel, die zich telkens weer laat naaien door het establishment van de Dems. Genaaid door Hillary, gaat toch campagne voor haar voeren. Waarna, stank voor dank. Ook nu krijgt Sanders weer de schuld voor al het falen van Biden. Wat een watje, die Sanders.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 13:08
▼ 1 antwoord verborgen

Gelauff's NOS heeft ondertussen moeite om Biden "positief" te blijven framen. Trump "negatief" neerzetten lukt ze goed.

Vandaag een artikel dat Trump en Biden gezamenlijk 34 maal beschuldigd zijn van seksueel wangedrag. En dan toch effe moeten zeggen dat "Trump veel vaker bla bla bla".

Alleen al om Gelauff z'n dag te verkloten hoop ik dat Trump de verkiezingen en de Nobelprijs wint...

Odin | 20-09-20 | 12:42 | 1
-weggejorist-
Cofit1984 | 20-09-20 | 12:58

Wie het ook wordt maakt geen moer uit. Er zal echt helemaal niets veranderen.
De mensen die dat kunnen of willen blijven toch dezelfden.

DrumPiet | 20-09-20 | 12:42 | 2

De maatregelen in de eerste alinea lijken me prima, pak de rijken eindelijk eens aan.

Uw Verzekeringsadvis | 20-09-20 | 12:44

Niet de hoop opgeven Drumpiet. Misschien komt slow Joe nog wel langszij.

Nehemia | 20-09-20 | 13:11

De dood van RBG geeft Trump het zetje dat hij nodig heeft. Het moment kon niet beter voor Trump. Volgende week wijst hij een opvolger aan. Het wordt een vrouw. En dat is een strategische meesterzet van Trump, helemaal als ze niet blank is. Trump slaat dan een hele zwerm vliegen in één klap:
1. Trump lost wederom een verkiezingsbelofte in (conservatieve rechters benoemen). Zijn slogan 'promises made, promises kept' glanst daardoor als nooit tevoren.
2. Trump toont zich een leider. In de Amerikaanse grondwet staat dat de president kandidaten voor het Supreme Court aandraagt. Het is dus zijn taak en niemand kan hem kwalijk nemen dat hij die taak vervult.
3. Trump neemt de Democraten de wind uit de zeilen. Zij kunnen hun kiezers immers geen Supreme Court Justice meer in het vooruitzicht stellen.
4. Trump trekt de samenstelling van het Supreme Court naar rechts. Zijn religieuze en conservatieve achterban zullen hem eeuwig dankbaar zijn. En laat dat nou net de groep zijn die - net als in 2016 - om hele andere redenen grote moeite zou kunnen hebben met Trump.
5. Trump verenigt de Republikeinse senatoren. Zij snappen immers ook wel dat ze deze benoeming maar beter niet kunnen laten liggen tot na de verkiezingen.
6. Door een vrouw te benoemen, laat Trump zien geen vrouwenhater te zijn.
7. Door een latina aan te wijzen (ja, er staat er één op de lijst van potentials!), krijgt Trump de kans om meer latino's in zijn kamp te krijgen.
8. Door een latina aan te wijzen, verliest het beeld van Trump als xenofoob aan kracht en geloofwaardigheid.
9. Trump dwingt de Democraten om zich ongekend fel uit te spreken tegen de voordracht van een vrouw (en mogelijk latina). Linksom of rechtsom, dat ziet er voor de Democraten nooit goed uit.
10. Wat er ook gebeurt, het gaat de komende weken hierover. Dus zelfs als het mislukt en de benoeming niet kan plaatsvinden, dan nog is de aandacht weg van onderwerpen waar Trump momenteel kwetsbaar is: corona, economie en banen.
Ergo: Trump wint. Hoe dan ook.

Stijlicoon | 20-09-20 | 12:42 | 12

@Hendrik Zeevaarder | 20-09-20 | 13:09: Doet pijn een onderboiwde reactie.

pickalilly | 20-09-20 | 14:04
▼ 9 antwoorden verborgen

Je zegt dat Trump koren op de molen is voor eu defensie. Maar ten eerste speelt de eu niets, maar dan ook niets klaar. Van Syrië tot Turkije tot corona, tot onlusten in Frankrijk. We zouden dus beter af zijn met een defensie. Griekenland zal met een eigen defensie macht meer gebaat zijn om de migranten tegen te houden. Klaar. Omdat daar nog enig nationalistisch gevoel zit, bij Grieken die het eigen land verdedigen. In plaats van een stel huurlingen die vechten voor uit wiens zakken het geld komt. Dan nog maar niet te spreken over de motivatie van de EU. Ze hadden al lang meer kunnen doen. Maar dat past niet in het EU plan: eerst zorgen voor je eigen baantje, dan voor de plebs. Dacht je dat die honderdduizend EU ambtenaren ook maar 1 ding geven om het land waarin ze zijn opgegroeid? Aan wie zij hun opleiding te danken hebben, waar zij weer recht maken op de verzorgingsstaat? Nou dacht het niet. Die zitten voor het eigen gewin. En dat houdt in; meer en meer macht naar zich toetrekken.

peterdh | 20-09-20 | 12:41 | 5

@Beste_Landgenoten | 20-09-20 | 12:52: Zeg, wie heeft de NATO verder afgebroken. De US, die ver boven de afgesproken grens investeert, of al die EU landen die pang pang moeten roepen omdat de centjes voor echte kogels niet ter beschikking worden gesteld. Houd het wel een beetje reëel hier oké.

Peerkeoud | 20-09-20 | 20:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Over de NAVO. Het idee bestaat in de VS dat Europa aan het freeriden is op kosten van de VS. Dat is Trumps beeld van de wereld, alles wat geld kost, is uitbuiting. Handelsverdragen idem. De zerosum game.

Wat hij vergeet is dat troepen in Europa op allerlei manieren in het voordeel van de VS werken. Hetzelfde geldt voor Zuid Korea, waarvan Trump ook denkt dat zij freeriden. Het Pentagon heeft geprobeerd uit te leggen aan Trump, wat de waarde voor de VS is van troepen overzee, de waarde van de NAVO, voor de veiligheid van de VS zelf.

Trump liet deze generaals in verbijstering achter. Trump brengt het als een enorme prestatie dat hij de NAVO landen heeft aangespoord om meer aan defensie uit te geven, alsof dat de enige waarde is van de NAVO zelf. Overigens is die 2% terecht, daar niet van, maar het idee dat dit het enige is, de centjes, dat kenmerkt Trumps totale onbenul.

Over de meerderheid in de senaat. Ook Obama heeft jarenlang de absolutie en totale tegenwerking ervaren van de Republikeinse meerderheid. Elk wetsvoorstel werd getorpedeerd. Mijn idee is dat een absolute meerderheid in zowel Congres als Senaat een ramp zouden zijn voor de VS. Dan zie je dat de stuurloosheid en de impulsieve stijl van Trump de VS in chaos en mogelijk een burgeroorlog zal storten. Er is nu al weinig bijsturing meer, omdat Trump iedereen met enig verstand heeft weggewerkt uit het Witte Huis, dan zal dit extreme vormen aannemen.

Beste_Landgenoten | 20-09-20 | 12:41 | 4

U bent geen objectieve beschouwer en dus bestaat uw verhaal vooral uit wensdenken met een giftige saus.

Net als in NL en ook in de EU en VS hebben de kiezers hun buik vol van dom-linkse MSM, politici en journalisten maar jammer genoeg hebben alleen de VS een rechtse aandachttrekkende voorman die het tegen de duizenden Goebbels adepten van dom-links kunnen opnemen.

ZegMaarJansen | 20-09-20 | 13:39

Zoals gewoonlijk weer een gekleurd kulverhaal. Mijn beste.

bigstone | 20-09-20 | 14:02
▼ 1 antwoord verborgen

NOS Teletekst: "Engeland beboet negeren quarantaine".
Ik vermoed dat pro EU Nederlanders dit anders lezen dan hoe het is. Bewuste NOS propaganda tegen het VK?

Harrie7949 | 20-09-20 | 12:40 | 1

Ik zal maar niet verklappen hoe ik deze kop las

korkienie | 20-09-20 | 12:42

Alan Lichtman zat er wel naast met Alan Gore. Maar de presentator verduidelijkt haastig dat Alan Lichtman de meeste popular votes had en zijn tegenhanger meer electoral votes, en dat deze daardoor won. Verder verwijt hij Trump het ontbreken van militaire successen. Maar een president die heeft weten te voorkomen dat er nieuwe oorlogen ontstonden kan ook geen militaire victory op zijn conto bijschrijven. Leuk systeem van Alan Lichtman, hij noemt 13 punten op waarmee te bepalen valt wie er wint. Maar zijn rekenmodel stamt uit begin jaren 90, toen banken nog kasboeken op papier bijhielden.

Tuinhekje | 20-09-20 | 12:39

Het is een korte stukje proza zonder diepgaande onderbouwing. Maar ik wil het best allemaal aannemen. Waar ik de shit zie aankomen is meer de sterke stroming socialisme, of zelfs Marxisme. De roep in Amerika is groot aan de linkerzijde (niet dat ze weten wat het inhoudt), maar ook EU roept het steeds luider. Ik ken geen enkel succesverhaal, maar blijkbaar is het deze anders. Maar als je het mij vraagt, laten we dat dan maar eens niet uitzoeken en ervaren.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 12:38 | 3

Alleen jammer dat er altijd zoveel doden bij vallen, de experimenten met communisme en socialisme in het verleden bieden helaas wél garanties voor de toekomst.

elfenstein | 20-09-20 | 12:52

De VS is de meest rechtse samenleving die er is, en is daardoor de afgelopen decennia steeds meer in handen gekomen van roofkapitalisten waardoor inkomensongelijkheid behoorlijk is toegenomen. Het individualisme en kapitalisme is daar gewoon te ver doorgedreven sinds Reagan.

Dat dan een deel van de mensen die zich genaaid voelen door beide rechtse partijen en naar links kijken is dan niet geheel onlogisch. Tot nu toe zijn Republikeinen er in geslaagd om een groot deel van de arme blanke bevolking tegen hun eigen belang te laten stemmen door het op de Bijbel en guns te gooien, maar ook dat houdt een keer op. In dat verhaal komen nu ook barstjes.

De VS moeten ook gewoon zorgen dat ze werken aan een iets meer sociaal-democratisch stelsel, anders krijg je onherroepelijk meer polarisatie in de komende jaren.

Japannert | 20-09-20 | 13:17

Biden is zichtbaar dement. Dat moet je niet willen. De riots zullen Trump het laatste zetje geven voor nog eens 4 jaar. Ben benieuwd wat voor geweld links gaat plegen zodra grote delen van de dubbele en frauduleuze mail-in-votes ongeldig verklaart worden...

Walter E. Kurtz | 20-09-20 | 12:37 | 5

@Japannert | 20-09-20 | 13:10: Ik verheug mij op het debat tussen die 2. Zou mij niet verbazen als de democraten het debat niet door laten gaan.

Per post stemmen wordt een fraudegevoelig ding en vrees het ergste vooral uit kamp democraten wanneer zij verliezen.

jacobwillem | 20-09-20 | 15:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Voor de financiële markten maakt het niet zoveel uit wie er wint, als er maar een duidelijke winnaar is.

Ik heb medelijden met de Amerikanen, je zal maar een keuze moeten maken tussen een narcistische dwaas en een linkse ideoloog op leeftijd.

Maya de Blij | 20-09-20 | 12:33 | 4

Eens. Nu RBG dood is, is de Supreme Court in een mogelijke gelijkspel positie als het resultaat van de VS verkiezing daar besloten moet worden (dit moest ook in 2000). De Democraten hebben waarschijnlijk de Speaker of de House nog in januari 2021, die volgens de grondwet acting President wordt als het dan nog niet geregeld is.

HetGewoneNormaal | 20-09-20 | 12:52

Linkse ideoloog? Waar heb je het in godsnaam over? Biden zit aan de rechterkant van de Democratische Partij ,en de Democratische Partij is naar internationale maatstaven gewoon recht conservatief. Een partij met een gelijksoortig programma en politic zou in Nederland verreweg de meest rechtse, conservatieve partij zijn.

Japannert | 20-09-20 | 13:08

Klopt

Sofa1 | 20-09-20 | 13:46
▼ 1 antwoord verborgen

Geheel toevallig stuitte ik vandaag op iets waar ik mij totaal niet bezig houdt, op de valutakoers van de Britse pond. En zag staan €1 - £0,91. Ik had in mijn hoofd, nog altijd £1 - FL3,50. Wie heeft er nou geprofiteerd dan?

Leptob | 20-09-20 | 12:26 | 13

@boerk | 20-09-20 | 12:35: De slechte omrekenkoers was een gepland cadeau aan het zuiden van onze leiders. Maar is altijd ontkend.

bigstone | 20-09-20 | 13:39
▼ 10 antwoorden verborgen

Biden is niet de echte kandidaat voor de staatsmacht van de VS. Dat is een bizar kongsi van extreemlinkse activisten, klimaatgekken, wallstreet & het militair industrieel complex.
Mevrouw Kamela staat nu al te popelen de kroon over te nemen van de snel te vervagen frontpop van het globalisme. De CCP duimt alvast mee voor haar.

Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 12:21 | 6

De Russische voorkeur voor Trump toont helder aan van wie zij het meeste voordeel verwachten. Trump is the gift that keeps on giving, voor Poetin.

Beste_Landgenoten | 20-09-20 | 12:43

@AntiZanicz | 20-09-20 | 12:30:
De TV is mij teveel een Hollywood-versie van de werkelijkheid. Wanneer ik een propagandische links/globalistische film wil zien ga ik Netflix overwegen. Dat is in minder fake dan een productie van CNN, BBC of NOS.

Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 13:25

@Jan Passant mk2 | 20-09-20 | 13:25: CNN is vreselijk geworden daar is NPO met haatzaaiend en eenzijdige berichtgeving een zeer kleine jongen bij. Keek vroeger veel CNN maar laatste jaren niet meer maar enige weken geleden heb ik er weer eens naar gekeken en moest er echt van schikken en hou mijn hart vast wat er na3 november gaat gebeuren.

jacobwillem | 20-09-20 | 16:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vindt de verkiezingen in china ook belangrijk,en turkije en nog wat islamitische dictaturen.

van stampij | 20-09-20 | 12:20 | 2

Ik denk dat de Volkspartij Voor Bami en Democratie hoge ogen gaat gooien bij de Chinese verkiezingen.

Rest In Privacy | 20-09-20 | 12:24

Dank Alexander. Heel aardig exposé van wat misschien komen gaat. Jammer dat je zo weinig uitwerkt en stellingen graag afsluit met n vraagteken.
Ben het eens met de focus op de financiële huishouding vd VS: de rammelt aan alle kanten. De Amerikaanse staatsschuld dreigt als n zwart gat dat de rest vd westerse wereld zal opslorpen wanneer de pétrodollar het vertrouwen verliest.
Daarover lijken Biden noch Trump zich te bekommeren.

DinkyToy | 20-09-20 | 12:18 | 2

Petro dollars? Zijn die er nog. Een zeer groot deel van de staatsschuld is in Chinese handen. Wanneer die een kwartaal over slaan bij nieuwe staatsschuld is het gedaan met de yanks. Hoewel ze dan misschien zaken van andere landen onteigenen. Zoals het Nederlandse goud. Het beste zou zijn dit ook snel te repatriëren. Hier is het veiliger dan in VS of VK.

AntiZanicz | 20-09-20 | 12:29

@AntiZanicz | 20-09-20 | 12:29: gaat de dollar naar de klote, dan hebben de Chinezen daar net zoveel last van.

Met hun zevenhonderdmiljoen inwoners op de rand van de armoede. Het zal niet voor niets zijn dat Xi nu als een malle landbouwproducten aan het hamsteren is.

Ieder regiem is negen gemiste maaltijden verwijderd van een revolutie.

Glasgow Argus | 20-09-20 | 12:35

Ooit hoorde ik iemand zeggen: "Iemand die van geld houdt, houdt niet van zijn medemens. "

Rest In Privacy | 20-09-20 | 12:17 | 3

Daarom heb ik waarschijnlijk geen geld.

overVecht | 20-09-20 | 12:19

Geld is ook niet om van te houden maar om voor je te laten werken.

jaimelavie | 20-09-20 | 12:21

PvdA dogma. Gillen dat je eerlijk moet delen en dat jij gierig bent. Wanneer ze persoonlijk geld en macht hebben wonen ze in kastelen en delen niks. Dat zit ook in die kreet 'iemand die van geld houdt houdt niet van zijn medemens.

Premier Trutte | 20-09-20 | 12:28

Mijn bankrekening staat droger dan de kudt van mijn schoonmoeder dus het zal allemaal wel dat geleuter over geld... in huize overVecht is het al tijden niet meer aanwezig.

overVecht | 20-09-20 | 12:16 | 5

@Enter Yeti | 20-09-20 | 13:01:
Blik Perlenbacher 0.5L: 0.53 euro.
Blik Heineken 0.5L: 1.20 euro.
Premium = 2 euro/maand. Dat zijn 4 blikken pearly ipv freddy. Valt wel mee dus.
En verder heb ik dan nog 3 Ferrari's, een privejet en een middelgroot eiland in de carribean.

elfenstein | 20-09-20 | 13:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Goud poetsen?
Baar in huis, of aandelen die niets waard kunnen zijn?

H0lland | 20-09-20 | 12:11 | 1

Goud hoeft niet gepoetst.

Kapitein Sjaak Mus | 20-09-20 | 12:44

Jaja wat een verhaal, pres Bonkers Bonespur will railroaded-out. Zou dat niet gebeuren dan gelooft iemand dat hij beide huizen oo zou winnen? Er zijn zo 15 RNC senators die voor hun leven vrezen onder wie lobbernek Mitchel en lafmans Graham. Met 4more years is het land uitgewoond. De staatsschuld ondragelijk en het gezag in de wereld nihil. De dwaas is played like a violin door ieder die zich daartoe verlaagt. Johnson zal hem straks fellatio moeten geven om nog ergens wat te bereiken. Putin dreigt met onbetaalde leningen, Xi knijpt hem af. Kim schrijft your Excellenty. Misschien dat Baudet wat voor Nederland kan bereiken met wat Boreale gedichten en Uilen van Minerva. Die zal Bonkers ook wel leuk vinden hoewel hij niet veel liefde heeft voor zijn merendeels Duitse afkomst via immigrant Opa (met Oma) de bordeelman en dienstontduiker, vader de vastgoed man. Zijn Schotse immigranten moedertje is hem meer lief hoewel die in de familie betekenisloos was.

AntiZanicz | 20-09-20 | 12:11 | 7

@piloot47 | 20-09-20 | 12:53:
Anti's gezanik in de tegels onder dit topic doen mij de haren ten berge rijzen. Volgens mij is z'n random trumpsynoniemengenerator blijven hangen. Dat, of er moet een BMOVL filtertje overheen. Bonkers Bonespur is wellicht op engelse sites een lollige typering, hier slaat het helemaal nergens op en al helemaal niet als je 'm iedere tegel gebruikt.

elfenstein | 20-09-20 | 12:59

@elfenstein | 20-09-20 | 12:59: Hij heeft die typering kennelijk ergens op een Amerikaanse site opgeduikeld en is nu erg trots op die vondst.
Misschien aardig als hij die 'bone spur' even toelicht vanuit Trumps biografie.

piloot47 | 20-09-20 | 13:14

@piloot47 | 20-09-20 | 13:14: Cadet Bonespur, five deferments. NU de stoere oude man die een schoolschooter met blote handjes zal neutraliseren. Dit terwijl de angst op zijn gezicht staat wanneer er een podiumspringer dreigt en hij weg duikt achter het spreekgestoelte. Achteraf verklaart Bonespur: 'I was ready for him'

AntiZanicz | 20-09-20 | 18:34
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Boerenlogica | 20-09-20 | 12:11 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

De peilingen kloppen net als de vorige keer niet en biden is dement. Trump 2020!

grownoodlyappendages | 20-09-20 | 12:11 | 11
▼ 8 antwoorden verborgen

Niet slim van Biden om de winstbelasting terug te verhogen. Belasting gebruik je om iets terug te dringen waar je minder van wil, of om goed gedrag uit te lokken. Minder winst (en minder bedrijvigheid) lijkt me geen goed doel. Beter om een laag tarief te houden en dan zorgen dat bedrijven dat tarief ook daadwerkelijk betalen door belastingontwijking tegen te gaan. Je kan ook denken aan een belastingkorting voor bedrijven die werk maken van kennisontwikkeling en productie op eigen bodem (meteen een leuk douceurtje voor het MKB, die nu altijd de volle mep betalen).

Zelfde geldt eigenlijk voor de belasting op vermogensaanwas: zorg dat de aanslag reëel is, zonder ontwijkingen en aftrekposten, in plaats van het tarief op te schroeven. Met dat laatste straf je alleen eerlijke mensen.

Enneuh, wanneer krijgen wij eindelijk eens een belasting op vermogensaanwas in plaats van vermogen. Nu zien mensen met een dikke spaarrekening zonder rendement hun spaargeld elk jaar een stukje afgeroomd worden door de fiscus, terwijl mensen die met geleend geld in vastgoed beleggen 0% betalen; zowel de huur als de winst op een verkocht pand zijn belastingvrij zolang je maar genoeg schulden aanhoudt..

Muxje | 20-09-20 | 12:09 | 7

In de herfst van mijn leven, heb ik alles verkocht. Maar moest daarom emigreren, in NL zou een toekomst onmogelijk zijn. Het VK is nu belasting vrij voor mij door geen vermogen aanwas wat hier dus geld.

bigstone | 20-09-20 | 12:35

@bigstone | 20-09-20 | 12:35: Ach jee, de vermogensbelasting in microperntages is te veel ? Hoe geloofwaardig is dat. In VK is alles veel duurder dan in de Randstad. Hoe gaat u dat redden.

AntiZanicz | 21-09-20 | 11:37
▼ 4 antwoorden verborgen

De hoop is natuurlijk dat de bully verdwijnt en dat er aan de andere kant een vitaal mens in de plaats komt. Niet nog een bejaarde. De pitbull heeft dan wel de VS van een aantal hete hangijzers verlost en de wereldeconomie iets meer gebalanceerd.

Einde van de Domheid | 20-09-20 | 12:09 | 11

@AntiZanicz | 20-09-20 | 12:18: "Vooralsnog is hij duidelijk fitter en helderder dan Bonkers die maar een paar jonger is..."

Ja, nou. Kijk eens een paar filmpjes van Biden zonder teleprompter. Echt vitaal, helder en duidelijk. Hij brabbelt alleen onsamenhangende onzin. Je ziet ook een moment met wanhoop omdat ie niet het juiste briefje kan vinden.

www.youtube.com/watch?v=sExGofYTfuI

BenBinnen | 20-09-20 | 16:48

@BenBinnen | 20-09-20 | 16:48: Onzin, Bonkers Bonespur kletst altijd maar wat met kinderlijke zinsopbouw en woordgebruik. Biden kletst zo een uur door met coherent verhaal.

AntiZanicz | 20-09-20 | 18:30

@BenBinnen | 20-09-20 | 16:48: Bonkers kan niet voorlezen van papier en ook niet van een teleprompter. Uit zijn hoofd spreekt hij met de 'musings of an imbecile and idiot.

AntiZanicz | 20-09-20 | 18:31
▼ 8 antwoorden verborgen

Hoe vaak hebben de peilingen er eigenlijk naast gezeten de afgelopen 30 jaar, wat betreft de presidentsverkiezingen in de vs? Volgens mij namelijk niet zo vaak. Nu ze bij de laatste fout zaten, wordt net gedaan of dat de norm is terwijl het de uitzondering is.

Capt. Iglo | 20-09-20 | 12:07

Na het heengaan van RBG en de nieuwe Supreme Court benoeming die nu volgt doen de verkiezingen nauwelijks meer ter zake: de republikeinen hebben de buit linksom of rechtsom binnen.

Gelukkig wel.

Balsaq | 20-09-20 | 12:06 | 2

Dat is de minst courante analyse. Bonkers zal zich in de voet schieten en met de Bonespur erbij gaat hij met pek en veren heen.

AntiZanicz | 20-09-20 | 12:14

Vreemd is dat er nu analyses en data zijn die op een blow out duiden. Of zoals Scaramucci (harvard) duidt: een annihiation

AntiZanicz | 21-09-20 | 11:35

Nou, hier hebben we wat aan...

hotnot | 20-09-20 | 12:05

Meet the new boss. Same as the old boss.

Varende_Reaguurder | 20-09-20 | 12:05 | 3

De tijd van eenheid van bestuur is wel voorbij in de VS. Bonkers Bonespur maakt alles kapot en straks is er geen functionerende overheid meer. Heel vervelend als je wat had willen bereiken.

AntiZanicz | 20-09-20 | 12:37

Tom Lanoye, huisvriend van DWDD, heeft in het chique grachtengordelkrantje NRC een van gif en Trumphaat doorspekt stuk geschreven.
www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/waarom-t...
Alleen daarom al hoop je dat Trump zijn tweede termijn in gaat.

leo de pejo | 20-09-20 | 12:04 | 9

@Tuinhekje | 20-09-20 | 12:45: Genoeg rechtse blaadjes. De hoofdredacteur moet het ook een aanwinst vinden. Veel rechtse lieden kletsen en schrijven maar wat en het is vaak slecht te pruimen vanwege het bogusgehalte en gebrekkig talent.

AntiZanicz | 20-09-20 | 13:29

@AntiZanicz | 20-09-20 | 13:29: "Bogusgehalte en gebrekkig talent" Dat is een goede omschrijving van je reacties.

Varende_Reaguurder | 20-09-20 | 14:04

Zo. Ik krijg toch de indruk dat Tom Lanoye toch een paar kleine puntjes van kritiek op Trump heeft. Wat een vitriool, niet te geloven.
En het hilarische is dat Trump geen idee heeft wie Lanoye is en hoezeer dat mens zich druk maakt om hem. Lachwekkend gewoon, de mier die de olifant pootje wil lichten.

Graaisnaaiert | 20-09-20 | 14:57
▼ 6 antwoorden verborgen

De VS is voor sancties op bepaalde landen.
Maar drijven deze handel-sancties deze landen niet in handen van China, die eindeloos gigantische leningen blijft verstrekken totdat de landen geen keus meer hebben dan deze gaan afbetalen in de vorm van eigen industrie, grondstoffen, visgronden, havens en olie? Dat is precies wat de VS niet wil, China meer en meer in bezit laten komen van grondstoffen en industrie.
Daar doet Trump nog niets mee. Moet hij wel gaan doen.

kloopindeslootjijook | 20-09-20 | 12:04 | 2

Bonkers Bonespur wil sancties op Iran maar jodocus heeft niet onthouden dat hij zelf uit verdrag is getreden en geen partij meer is. De wereld zal de VS snlevergeten als partner of macht in de wereld. De landen in Afrika worden ook wel wakker alleen ontdekken ze dat de Chinese leningen wel afgelost moeten worden terwijl men in het Westen nogal eens gevoelig was voor het onvermogen.

AntiZanicz | 20-09-20 | 12:36

@AntiZanicz | 20-09-20 | 12:36: Hoe lang echoën die al vage gedachtes van je nu rond in je holle hoofd? Tiet vur juh pilleke, mien jong!

lovekila | 20-09-20 | 14:51

Gaat Erdo (vanuit zijn nakend faillissement) via Griekenland de vijfde economie van de wereld proberen te realiseren? Begint China een oorlog met VS, India met China? Knap hoor dat je dit al weet in te calculeren.

De toekomst moet nog gebeuren en het kan (nog) alle kanten op!

Einde van de Domheid | 20-09-20 | 12:04

Hoe hypocriet de democraten kunnen zijn is terug te zien bij de keuze van Kamala Harris. Haar grootouders hadden de nodige slaven. Wat zeggen de democraten? Harris is niet verantwoordelijk voor haar grootouders... Voor de rest willen de democraten wel reparatiegeld voor iedereen met een getinte huidskleur want de witte mens is nog steeds verantwoordelijk...

WellusNietus | 20-09-20 | 12:03 | 4

Als je wit bent en je voorouders hadden slaven, dan is dat erger dan dat je zelf gekleurd bent en je voorouders hadden slaven.
Dat is best raar inderdaad.
Het gaat toch om de slavernij, niet om huidskleur?

kloopindeslootjijook | 20-09-20 | 12:11

onzin.

Japannert | 20-09-20 | 13:02

Haar grootouders hadden geen slaven.

AntiZanicz | 20-09-20 | 13:26
▼ 1 antwoord verborgen

Dus de conclusie is: het maakt geen zak uit... Nou mooi, dan hoeven we er ook geen aandacht meer aan te besteden in Nederland. Kunnen we onze aandacht gaan richten op het oplossen van de problemen hier...

Odin | 20-09-20 | 12:01

Ooit komt er een dag dat mensen zullen begrijpen dat alles hetzelfde blijft.

BobDobalina | 20-09-20 | 12:00 | 1

Deze dagen zit dat er niet in.

AntiZanicz | 21-09-20 | 11:31

Pepsi of Coca Cola. Zeg het maar.

Poesman | 20-09-20 | 11:58 | 5

Raak! cola is de enige echte.

Frau Merkel | 20-09-20 | 12:19

@Frau Merkel | 20-09-20 | 12:19: Vraag dat maar aan Klaas Bruinsma!

Maya de Blij | 20-09-20 | 12:25

Raak had ook cola

Beste_Landgenoten | 20-09-20 | 12:45
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl