Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BANKBLOG - De sleutel tot economisch succes krijgt de schuld

Zelfs bij de VVD worden kreten gebezigd in de trant van “de vrije markt, dat kan echt niet meer hoor”

Plaatje

Het was weer een roerige week met BLM, KOZP, voetenwassers, kniebuigers, beeldenstormers, Antifa en zo verder. U zegt niet hardop dat u voor BLM bent? Dan bent u een racist! Dit anti-intellectuele proces is nu ook al een tijd gaande op gebied van economisch denken. Als het zo doorgaat, dan is een Den Uyl-achtige uitkomst nog het best case scenario. Kapitalisme ligt namelijk onder vuur; het krijgt de schuld van alles.

De term kapitalisme wordt te pas en onpas gebruikt in allerlei discussies, artikelen, en politieke debatten. Zelfs de BLM-club ziet in kapitalisme één grote racisme-machine. Toen de kredietcrisis in 2008 zijn intrede deed, kwam kapitalisme niet alleen door randfiguren en organisaties onder vuur te liggen; het gehele politieke spectrum en de burgerij waren er klaar mee. Nu we weer in een crisis terecht zijn gekomen, zal kapitalisme wederom onder vuur komen te liggen. 

De definitie van kapitalisme varieert per bron maar in het algemeen komt het hier op neer: “economische orde waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren, die de economische beslissingen nemen. Afstemming van de beslissingen gebeurt via het marktmechanisme.”. OK, maar hoe kan iemand nu beweren dat we in een kapitalistisch systeem leven? Particulieren bezitten in de meeste gevallen wel de kapitaalgoederen, maar ongeveer 50% van het inkomen wordt door overheden in beslag genomen in de vorm van directe en indirecte belastingen. Als we de vele reguleringen en verborgen belastingen meenemen die het gedrag van consumenten en investeerders a-natuurlijk beïnvloedt, dan sluit de bovengenoemde definitie nou niet bepaald nauw aan op de situatie in Nederland (en het Westen). Als labratten in een door de staat gemaakt doolhof, mogen de particulieren een beetje rondscharrelen. Oh wat zijn wij (economisch) vrij! Dus kapitalisme de schuld geven van alle ellende is op zijn zachts gezegd ondoordacht.

Ondank al het staatsingrijpen heeft het beetje kapitalisme wat we aan de dag hebben kunnen leggen, enorme voorspoed gebracht. En nee, niet alleen voor de rijke medemens, maar juist ook voor de arme! 

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Zoals hierboven te zien is, is de armoede flink gedaald en de babysterfte enorm afgenomen. Veel kan worden toegeschreven aan kapitalisme. Nu is er een enorm verhit debat (leestip) ontstaan over deze grafieken die door Bill Gates zijn getweet (wordt vast gezellig in de comments). In het algemeen is de strekking dat kapitalisme ons veel gebracht heeft, maar... mijn spin zou zijn: “dat beetje kapitalisme wat we hebben toegepast”, want er is inderdaad genoeg mis in de economie. 

Veel daarvan heeft juist te maken met machtsconcentraties van bedrijven en te innige relaties van deze bedrijven met de politiek en slecht monetair beleid. Hierdoor ontstaat er een socio-economisch systeem (kiest u maar: kleptocratie, piramidespeleconomie, plutocratie, Weimaristan, en zo verder) wat ver weg staat van de kapitalistische beginselen. 

Naar mijn inschatting, beweegt de westerse wereld nu steeds verder weg van deze beginselen. Politici, economen, en andere beleidsmakers, hebben allemaal de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Heel makkelijk worden problemen afgeschoven op het kapitalisme. Zelfs bij de VVD worden kreten gebezigd in de trant van “de vrije markt, dat kan echt niet meer hoor”. En nee, dit kwam niet uit de mond van een lokale VVD politicus, verre van. Alles en iedereen in de politiek, links en rechts, sociaal en liberaal, lijkt voor nog meer overheidsingrijpen te zijn. Door Covid-19 hebben de politici nu helemaal de smaak te pakken (Rutte nu op 45 zetels.. GO sheeple, GO!). 

Zoals de derde grafiek in combinatie met de andere twee laat zien, is er een enorme correlatie tussen vrijheid en economische voorspoed. Ik durf zelfs te spreken van causatie. Hoe meer vrijheid, hoe beter het kapitalistische systeem kan functioneren. Echter, nu gaat de overheid zowel de vrijheden alsmede het kapitalistische systeem verder indammen. De den Uyl tijden komen terug, met IB tarief van 71%. 

Nu wil ik graag Rutte c.s. op de hak nemen, maar deze regressie in economisch en politiek denken is overal waarneembaar. Rutte is een kind van zijn tijd. Hiermee wordt het gekozen beleidspad uiterst potent, in de zin dat de impact groot (maar negatief) zal zijn. Immers, als dit op globale schaal gebeurt, versterken de genomen maatregelen door de verschillende landen elkaar via de handelsverbindingen. Dan is het den Uyl scenario nog het minst slechte scenario waar op gehoopt mag worden. Mocht u twijfelen aan bovenstaande: “Rutte wil verder regeren en wordt GroenLinks een bestuurderspartij?”. Ik ga mijn wijnkelder weer in. Het ga u goed.      

Reaguursels

Inloggen

De politici kopen de kiezertjes met beloftes (meer groen milieu gezwam en immigranten) die worden ingelost door geld bijdrukken, dus ze naaien zichzelf (en mij) door de extra inflatie die dat teweeg brengt en onze kinderen door de extra hoge staatsschulden die moeten worden betaald (ooit)... Het ergste: ze snappen het niet eens... the Sheeple... snel: Goud en zilver....

surffee11 | 15-06-20 | 11:01

De titel Bankblog is redelijk bezijden de inhoud van het verhaaltje.

van Oeffelen | 14-06-20 | 21:21

Het zuivere kapitalisme is verworden tot instutioneel kapitalisme. Oncontroleerbare burocratische organisaties drukken op een knopje voor weer een triljardje erbij. En daar staat niks van waarde tegenover. Maar wat maakt het uit? We doen 20 jaar vast tegen nul procent en daarna rollen we door voor weer een jaartje of 20. Makkelijk zat toch? Kind kan de was doen. En kinderen zijn het.

squadra | 14-06-20 | 19:41 | 3

Het is geen kapitalisme. Door op dat knopje te drukken schakelen ze juist de werking van de markt uit. Ze schuiven het naar de toekomst door. Het is gewoon modern communisme, Niet de markt bepaald, maar de staat bepaald. NIet meer op het detaillistisch niveau van het vrij ondernemerschap naar collectivisme, maar te bepalen waar en wanneer de kosten komen te liggen. Nimmer werd er zoveel geld ingezet in de hoop dat het in de toekomst dan beter wordt. Dat zal dan wel de 'Mutter aller Wirtschaftwunders' moeten zijn,

Grachus | 14-06-20 | 21:15

Bij 5% deflatie per jaar is 0% rente 20jaar vast een flinke molensteen om je nek...

Joostmochtnietsweten | 14-06-20 | 21:41

Ik geniet van het niveau hier. Ik laat me heerlijk vaccineren. Dolletjes toch, op je vijf en zeventigste onvruchtbaar gemaakt te worden..

bolletje kaas. | 14-06-20 | 18:12

Je betoog klopt niet, het is absoluut niet 50% dat door de overheid wordt ingenomen. Ik werk als ZZP-er. Als ik jou een factuur stuur van 121 Euro, gaat binnen 3 maanden 21 Euro naar de overheid. Dan na een jaar nog eens 50 Euro, gesteld dat ik privé zet en er wat van koop. Dan betaal ik op alles wat ik koop nog eens 21% btw, dat is weer 10,50 Euro. Dus nu zit ik al op 21+50+10,50 = 81,50 Euro. Dat is nu al 67%. Verder betaal ik overal afvalheffingen, milieuheffingen, huisforfait. En dan heb ik nog niet eens vermogensbelasting gerekend. Verder moet ik als ik alles overerf aan mijn kinderen er nogmaals belasting over betaald worden. Ik schat dat we rond de 80 a 90% uitkomen. Reken dat maar eens goed door.

Patatter | 14-06-20 | 17:59 | 7

@W_F | 14-06-20 | 19:45:
Eens met je relaas, maar dat huis gaat natuurlijk naar Box 3.
En hoeveel vierkante meter zonnepaneel zei u? Tikt u straks ook gewoon belasting op af natuurlijk, niets zal worden ontzien in de aankomende geldhonger van ongekende proporties die nodig zal zijn om het failliete systeem nog zo lang mogelijk te laten draaien.
Hopelijk laten ze zuurstof onbelast.

Harry Turtle | 14-06-20 | 20:44

Wegenbelasting, BPM, kwartje van Kok, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering, etc, etc, etc

Joostmochtnietsweten | 14-06-20 | 22:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Nou het toch over geld en de EU gaat.
Italianen verdommen het om belasting te betalen daarom is de staatsschuld hoog en die van de Italiaan zelf niet.
In NL betalen we ons scheel aan belastingen, de staatsschuld is laag en die van de particulier hoog, een mooi feit.

Uw Verzekeringsadvis | 14-06-20 | 17:53 | 1

Dat is nou economie.
Mooi hé.

Mr.Crowley | 14-06-20 | 18:22

Laatste een fascinerende documentaire over armoe/achterstand in scholing zorg etc. in de VS.
1 v/d conclusies mensen als Gates betalen te weinig belasting, maken goede sier met hun eigen gekozen doelen terwijl het aan een overheid is om die doelen te bepalen die kan objectievere keuzes maken.

Uw Verzekeringsadvis | 14-06-20 | 17:49 | 1

De overheid in de VS maakt objectievere keuzes? Laat me niet lachen. Nergens in een westerse democratie is de invloed van “special interest” op de politiek zo groot als in de VS.

theo-is-dood | 15-06-20 | 08:45

Mijn collega is ooit opgegroeid in de oude DDR. De arbeidsproductiviteit was bijna 0. Waarom. Hard werken was dom. Alles ging naar de staat. Als je vrindjes had en je was lid van de partij kon je na 8 jaar een Trabant kopen. Was je geen vriendje kon je je auto vergeten. ‘Op menige verjaardag werd nauwelijks gesproken’ zei hij wel eens. Toen ik vroeg waarom dan reageerde hij voor mij uiterst schokkend. ‘Je kon je broer nog niet vertrouwen. Misschien een Stasi’. Zijn vader had ooit gezegd dat hij MOEST vluchten naar het Westen. ‘Dit systeem is een doodlopende weg’ vertelde zijn vader. Zijn vader kreeg gelijk, helaas overleed hij in 1988. Dat is wat men dus wil. Ridicuul idee.

Zeiss | 14-06-20 | 17:36 | 5

@kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:02: Communisme is wanneer socialisme tevens het economische verkeer gaat reguleren. Dat stadium zijn wij hier in Nederland én de EU reeds enige tijd gepasseerd. De DDR was een vakantiepark in vergelijking met wat die bende in Den Haag en Brussel met ons voorheeft.

Pierre Tombal | 14-06-20 | 20:35

@Pierre Tombal | 14-06-20 | 20:35:
Een vakantiepark met prikkeldraad en gewapende wachters.

Jackson | 14-06-20 | 22:14

Socialisme en Communisme... Allemaal Marx

Joostmochtnietsweten | 14-06-20 | 22:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Warrig stuk. Kapitalisme is niet zwart of wit. De staat van het kapitalisme zo als het in de "vrije" wereld is, bereikt de eindfase. De macht van enkele enorme bedrijven wordt zo groot dat ze zich kunnen onttrekken aan het democratische stelsel. Zo betalen Unilever en Shell samen minder vennootschapsbelasting dan een enkele modaalverdienende loonslaaf aan inkomstenbelasting. Een vrije markt heeft ook een strenge marktmeester nodig, en daar komen sommige politici nu eindelijk achter,

* Il Principe * | 14-06-20 | 17:27 | 2

Politici die na hun politieke loopbaan een baan zoeken in het bedrijfsleven.
Bijvoorbeeld een Camiel Eurlings.

Mr.Crowley | 14-06-20 | 18:24

@Mr.Crowley | 14-06-20 | 18:24:
En topmannen die met een telefoontje naar Rutte een belastingverlaging van miljarden proberen te krijgen zoals bij Unilever probeerde. Nu gaan ze naar het VK omdat ze nog meer krijgen van Johnson. De gewone Brit mag straks de buikriem weer wat strakker aanhalen

* Il Principe * | 14-06-20 | 19:32

Ach, feiten, dat is zo 2019, hebben de woke warriors niks mee te maken. Fiction rules.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 17:13

Weten we nog dat de USSR failliet ging?
Ze hebben nog geen flauw idee hoe dat nieuwe systeem moet gaan werken.

Mr.Crowley | 14-06-20 | 16:51 | 3

Sinds de vrije markt daar is gaat het inderdaad een stuk beter.
Blijkbaar is er nog iets anders nodig.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:05

@kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:05:
Inderdaad. Een betrouwbaar juridisch systeem van wetten en geschillenbeslechting. Een belastingdienst die niet corrupt is. Rule of Law

theo-is-dood | 15-06-20 | 08:49

Bedenk ook dat de politiek steeds meer verweven raakt met het management van multinationale bedrijven. Een echo van het communisme.

Mr.Crowley | 14-06-20 | 16:32
-weggejorist-
RubiconTheCrossing | 14-06-20 | 16:30

Een probleem is dat er in de markt een oneerlijke concurrentie is tussen de MKB ondernemer en de multinational. De MKB'er moet hoge belastingen betalen, terwijl multinationals overheden tegen elkaar kunnen uitspelen waardoor ze nauwelijks tot geen belasting hoeven te betalen. Hetzelfde geldt voor de super rijken die nauwelijks belasting betalen. Dit is geen kapitalisme, maar doorgeslagen modialisme. Overigens niet makkelijk om voor deze problematiek oplossingen te vinden.

Fijn_dat_je_er_bent | 14-06-20 | 16:24 | 13

@Mr.Crowley | 14-06-20 | 18:28:

Ik wel, jij blijkbaar niet. Jij woont in Rusland of zo. Jij denkt dat een handje vol leiders bepaalt hoe het geld even verdeeld wordt. Dan ben je heel dom of je bent een communist. Onze leiders doen niets anders dan op basis van marktmodellen aan wat knopjes draaien en daar komt dan een verdeling uit voort. Die wordt doorgerekend - afgezet tegen de markt - en dan pas wordt er beleid gemaakt. De markt is hier de algemene deler.

GeenHeil | 14-06-20 | 19:15

@Mr.Crowley | 14-06-20 | 18:28: Je snapt niet wat geenheil zegt. Jij hebt het over belastinggeld dat uitggegeven wordt door de overheid. Dat is slechts een heel klein deel van alle transacties die plaatsvinden in de markt. Feit is namelijk dat over maar een beprerkt deel van transacties ook belasting betaald wordt. De overheid heeft dus slechts een kleine hand in bepalen wat er met geld gebeurd in de markt. een heel groot deel van alle allocatiebesluiten in de markt wordt dus genomen door bedrijven en particulieren de overheid. Dat is ook waarom grote multinationals, door de globale markt en de werkelijkheid van landen die dmv. verschillende regels met elkaar concurrere, landen en hun belastingdiensten kunnen chanteren. Lobbies en vriendjespolitiek doen de rest voor het afbrokkelen van moraal en eerlijke concurrentie. Een vrije gelijke markt voor alle burgers en bedrijven is er in ieder geval niet meer.

mr.Cam | 15-06-20 | 11:19
▼ 10 antwoorden verborgen

Wie denkt dat we een kapitalistisch systeem hebben, leeft in een zeepbel. Het is gebaseerd op communisme, en het stevent nu steeds sneller af naar Bolsjevisme.

ubiquity | 14-06-20 | 16:12 | 1

Pilletje gemist vanmiddag?

* Il Principe * | 14-06-20 | 17:37

Zoals bij de analyse van Alexander trouwens ook al wat doorklinkt moet er voor een genuanceerde beoordeling van "kapitalisme" onderscheid gemaakt worden tussen verschillende varianten van kapitalisme. Met bijvoorbeeld op een afnemende "zuiverheidsschaal" van "real existierende" economische bestuurssystemen, met momenteel, het VS-plutocratische kapitalisme het zogenaamde Rijnlandse model (soziale Marktwirtschaft), en het Chinees socialisme als markeringspunten. Wat de de afgelopen tien jaar hier onder Rutte's premierschap gebeurde met o.a. de privatisering van de gezondheidszorg is bijvoorbeeld een door mij niet bepaald gewaardeerde verschuiving van het Rijnlandse model naar de VS-variant van kapitalisme.

WirMachenMusik | 14-06-20 | 15:56 | 2

Welnee, we hebben nog steeds het oude vertrouwde ziekenfonds. In dat opzicht heeft de nukubu niets te klagen. Enige probleem is dat de oude overheidsinstantie nu een marktpartij is die de gesubsidieerde zorggelden binnenharkt en geen enkel 'incentive' heeft om de kosten laag te houden, want bij een door staatswege gedwongen volksverzekering kun je zonder problemen de premie verhogen, al dan niet na handjeklap met de verantwoordelijke minister.

Grachus | 14-06-20 | 21:58

@Grachus | 14-06-20 | 21:58: een opmerking mbt de zorgverzekeraars.
Een experiment met een commercieel ziekenhuis wordt in Nederland nog steeds door de overheid tegengehouden. Terwijl in Duitsland commerciële ziekenhuizen prima functioneren.

theo-is-dood | 15-06-20 | 08:52

Kapitalisme heeft ons wel welvaart gebracht, maar voor hoelang? Keiharde kapitalisme is absoluut geen duurzaam systeem, en dan is dit planeet zo tegen begin volgende eeuw compleet leeggeroofd. Ieder jaar moet er meer geconsumeerd worden dan het jaar ervoor, want anders 'geen economische groei''. Houden we dat met z'n allen eeuwen vol met 10 miljard mensen tegen 2050? Geen fosfaat meer om kunstmest van te maken, geen aardolie meer om de machines te laten draaien. Ik moet het maar zien.. (niet letterlijk natuurlijk, want tegen die tijd ben ik al dood )

Nappa | 14-06-20 | 15:55

In een echte vrij markt, zou je natuurlijk ook je vrouw en kinderen moeten mogen verkopen.

Hadena | 14-06-20 | 15:54 | 1

In een echte vrije markt zijn "je" vrouw en "je" kinderen niet daadwerkelijk >>van<< jou. Verder is het sowieso een domme, lompe, smerige en mensonwaardige gedachte.

GeenHeil | 14-06-20 | 16:11

Ik geloof toch niet dat ik ene Bill Gates moet geloven als een onpartijdige beoordelaar van kapitallsme, in welke vorm hij dat dan ook wenst uit te leggen. Zo wantrouw ik ook de uitleg van Lenen en Stalin als het om socialisme gaat. Ze zijn er alle drie in elk geval heel rijk van geworden. Dus welk stelsel valt te prefereren?

dathoujetoch | 14-06-20 | 15:53 | 1

Nou, het kapitalisme dus, daar is men nog vrij om de zijns inziens beste keuzes te maken, en faalt hij, dan faalt hij en niemand anders.

Grachus | 14-06-20 | 21:25

Kapitalisme, liberalisme en vrije markt & mededinging zijn ideaal, met een efficiente overheid die ingrijpt om evidente maatschappelijke misstanden te bestrijden, zoals armoede, milieuverontreiniging, kinderarbeid, uitbuiting, inperking vrijheid van meningsuiting. Dat is iets anders dan allerhande politieke of vermeende economische doelstellingen te bewerkstelligen.

KristynzietdeFlarden | 14-06-20 | 15:52

Kapitalisme is qua economisch systeem hetzelfde als democratie als politiek systeem, het is de minst slechte vorm die je kunt hebben.

Aan mensen die denken dat we nu in een zuiver kapitalistische maatschappij leven: hahahahahaha.

JohnLocke | 14-06-20 | 15:48 | 4

Je kunt differentiëren natuurlijk; een kapitalistisch economisch systeem verpakt in een communistisch politiek systeem. We lopen China achterna in die zin. Of zij ons ?!

suscrofa | 14-06-20 | 16:28

@suscrofa | 14-06-20 | 16:28:
Bij dezelfde omstandigheden zouden ontwikkelingen waarschijnlijk parallel kunnen gaan verlopen.
In de evolutie zie je dezelfde ontwikkelingen bij diersoorten.

Mr.Crowley | 14-06-20 | 17:10
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben er deze week achter gekomen dat ik als hetero man fan ben van het 'homonationalisme' en sindsdien ben ik erg verward.

JohnLocke | 14-06-20 | 15:46 | 1

Ik zou graag fan worden van 'lesbische moederlandsliefde'. Nog niet gevonden.

Grachus | 14-06-20 | 21:28

Nee hoor, we leven in een anarcho-tyranny. Bestuurd door idioten en graaiers.

Piet Karbiet | 14-06-20 | 15:42

Als je het artikel in de Telegraaf leest over de Hema dan is dat voorbeeld. Activistische aandeelhouders die 12% rente krijgen en alle advocaat en advieskosten ter waarde van 40 milj. bij Hema indienen en er bij gebaat zijn als reddingsplannen mislukken.

Trumme | 14-06-20 | 15:41 | 1

Die 12% is de vergoeding voor een ACHTERGESTELDE lening! Kennelijk weet u niet wat dat is.

theo-is-dood | 15-06-20 | 08:55

Even goed onthouden BLM'ers en linksdenkende personen: uw vrijheden dankt u aan kapitalisme en liberaal gedachtengoed.

Troumoetblijcken | 14-06-20 | 15:35 | 4

@* Il Principe * | 14-06-20 | 17:42: wat is daar jammer aan?

Troumoetblijcken | 14-06-20 | 20:05
▼ 1 antwoord verborgen

OT maar prachtig vanwege de kramp waarin steeds meer mensen schieten. Vanmiddag schreef Tweakers dat GitHub (onderdeel van Microsoft), een online platform waar programmeurs code kunnen delen, de term "master" buiten gebruik gaat stellen. Ik deel de mening dat mensen met een donkere huidskleur stelselmatig worden gediscrimineerd, dat de afschaffing van de slavernij enkel een verschuiving van de onderdrukking heeft veroorzaakt en dat iedere fatsoenlijke samenleving de taak heeft om aan dit onrecht een einde te maken. Maar de reactie van GitHub vind ik wel heel merkwaardig en ik vraag mij opeens af hoe de BDSM community hiermee om gaat?

Red shirt | 14-06-20 | 15:34 | 1

Maar Slave mag nog wel?

Grachus | 14-06-20 | 21:29

Laat maar. Klok & klepel

Muxje | 14-06-20 | 15:40

@Muxje | 14-06-20 | 15:40:
Nee, toch lezen. Niet je kop in het zand steken en in je bubbeltje blijven bleren.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:06

Zegt mij helemaal niets deze plaatjes.
Niemand weet namelijk werkelijk hoe het globale plaatje er in de praktijk lokaal werkelijk uitziet.
Vooral mensen zoals Billy zelf vertekenen het gemiddelde.
98% van alle rijkdom is in handen van 2%.
Ik ga me niet rijk rekenen met Billy's poen, die niet in mijn zak zit, maar in de statistiek verschijnt. Omdat ik zo rijk ben gaat het iedereen beter. Ja op papier, sukkel.
Geen enkel systeem werkt als de parasietenbeval te groot is, ook niet degenen, die nog een beetje humanistisch zijn.
Dus als iets mis is met een systeem, hoeft het niet per se aan het systeem zelf te liggen, maar aan het gebruik ervan.

MistaRazista | 14-06-20 | 15:32 | 5

Pierre Tombal | 14-06-20 | 15:51
Goddelijke stasis in een globale economie dan?
McDonald op Mars. Kip Nuggets eten met Elon Murks?

MistaRazista | 14-06-20 | 16:16

@MistaRazista | 14-06-20 | 16:16: Er is niks goddelijks aan adel en nog minder aan linkse leiders die zonder uitzondering de gewoonte hebben om zelf niet mee te delen in de armoede waarin zij hun bevolking storten. Dat verguisde kapitalisme is nu juist het enige economische model waarin iemand met de juiste inzet van een dubbeltje een kwartje kan worden (en vice versa).

Het idee van een globale economie is sowieso ook al een toonbeeld van linkse gekte. Ik verdien mijn geld in de lokale economie en geef daar tevens het grootste deel van mijn inkomen weer uit. Slechts een miniem gedeelte van mijn geld vindt zijn weg richting bijvoorbeeld kleding welke is gemaakt in Bangladesh en indien je er naar zou willen streven om het inkomen daar gelijk te trekken naar dat van ons zou ik vervolgens kiezen voor een op dat moment goedkoper geworden artikel uit een lokaal naaiatelier (wegens geen transportkosten). Wat wil je nou verbeteren? Belangrijker nog: voor wie? Hoe voedzaam denk je überhaupt dat een euromunt is?

Pierre Tombal | 14-06-20 | 18:48

@Pierre Tombal | 14-06-20 | 18:48:
In een economie gaat het uiteindelijk niet om Guus Geluk verhalen van de enkeling.
Een economie, die alleen een elite de ruimte laat voor de "transfer of generational wealth" kan wat mij betreft de pot op, net zo een economie die uiteindelijk de meeste mensen alleen nog maar toelaat als werkende of minima-consumenten.
En bovendien hebben is het beestje nu "boom" tegen de muur gezet. Ik heb er een hard hoofd in voor de volgende generaties. Op z'n minst gezegd.

MistaRazista | 15-06-20 | 00:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Het kapitalisme is veel en veel te ver doorgeschoten.
Een simpel voorbeeld om te laten zien dat het niet deugt:
"Grootste Nederlandse kinderopvangbedrijf zit fiscaal op de Kaaimaneilanden"
"Het Canadese private-equitybedrijf Onex kocht KidsFoundation in 2018 voor 246 miljoen euro. De aandelen van het Nederlandse kinderopvangbedrijf zijn via een rechtspersoon in Luxemburg uiteindelijk in handen van twee investeringsfondsen die juridisch op de Kaaimaneilanden zijn gevestigd.
De aandeelhouders van nu zijn de fascisten van vroeger. Door voortdurend op het geld te spelen wordt het management steeds harder en moet de werknemer steeds efficiënter werken. Elke minuut telt want tijd is geld.
Tijd is geld. Het argument klinkt aardig maar de uitwerking is fascistisch want via een harde hand van buiten af worden werknemers steeds doelmatiger aangestuurd. Net zolang totdat robots het kunnen overnemen. Een mens wordt gezien als een werktuig dat geld kost.

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

ecologiste | 14-06-20 | 15:27 | 7

Dus even herhalen om te kijken of ik het goed snap:
1. Veel dames die zijn gaan participeren komen terecht in ambtenarenbanen cq voor rekening van de belastingbetaler;
2. Veel van hun kinderen worden professioneel opgevangen, grotendeels ook voor rekening van de belastingbetaler;
3. De winsten in de kinderopvangsector worden weggesluisd voor de belastingen
Allemaal winnaars! Toch?

Joris Beltsin | 14-06-20 | 20:33

@Mr.Crowley | 14-06-20 | 15:47: Klopt. In denk dat kleinschalige organisatie van schooltes uiteindelijk ook veel effectiever is. De oorzaak is niet de markt, maar overheidsbeleid, De overheid wil mega massa opleidingsinstituten en heeft deze ontwikkeling gestimuleerd. Idem kinderopvang. Om de vrouwen aan betaald werk te krijgen, is deze sector enorm gesubsidieerd. En daar plukken de aandeelhouders van al die verzelfstandigde BSO's 'het Vrolijke Kaboutertje' nu de vruchten van. Subsidie maakt meer kapot dan je lief is.

Grachus | 14-06-20 | 21:36

Via uw pensioenfonds bent u ook eigenaar. Nou en dat een groot investeringsfonds op de Cayman Islands of Bermuda zit. Zo gauw als dat fonds winst uitbetaald wordt die winst toch weer belast in Nederland, Duitsland, VS of waar dan ook.

theo-is-dood | 15-06-20 | 08:59
▼ 4 antwoorden verborgen

Het probleem mijnheer Sassen van Elsloo, is dat een gezond kapitalisme niet verenigbaar is met vormen van monopolisme, en evenmin met globalisme. Verder zorgt speculatie voor een ongezond beursklimaat, is geldcreatie een vat vol ongedierte. Ook zijn de problemen euro, overbevolking, volksverhuizing, religiedwang, klimaat en volkshysterie met het voorgaande, en elkaar, verweven. De onvermijdelijke uitkomst is dan ook ...

Rest In Privacy | 14-06-20 | 15:25 | 4

De helft vd onderwerpen heb ik al over geschreven!

Sassen | 14-06-20 | 18:16

Europa, het Nieuwe Afrika!

Grachus | 14-06-20 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Kapitalisme is het beste voor het herschikken van atomen.

dedeurdichtlasser | 14-06-20 | 15:21 | 1

De vrije markt lost ook alle files op.
Kom nou, het is geen perfect systeem.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:03

De netto vermogenswaarde van de woningcorporatie sector is ca 300 miljard euro: OZB waarde minus uitstaande leningen(80 miljard)
Die enorme nog steeds groeiende waarde is vooral tot stand gekomen door de Huurtoeslag ingevoerd 1 juli 1970 dus volgende maand precies 50 jaar!

De Den Uyl(Hans Wiegel:" Sinterklaas bestaat en hij zit daar") generatie heeft gelijk gekregen.

Rene strijland260746 | 14-06-20 | 15:17

"Ik ga mijn wijnkelder weer in". Dat zegt meer als het hele stuk. Zij, die het kunnen veroorloven graven zich in. Op alle vlakken.

horsteknots | 14-06-20 | 15:17 | 12

@Berbaar | 14-06-20 | 15:42: We mogen wel oppassen dat het hier geen kook- en wijnhoekje wordt...

staat het bier koud? | 14-06-20 | 15:50

@staat het bier koud? | 14-06-20 | 15:50:
Ach, een leuke afwisseling van de complottertjes dunkt me.

Berbaar | 14-06-20 | 17:55
▼ 9 antwoorden verborgen

Alle chaos op de wereld momenteel is allemaal onderdeel van een groter plan. Google maar eens op #TheGreatReset.
www.youtube.com/watch?v=8lh-HGcXE1Q

RickRD | 14-06-20 | 15:17 | 5

@RickRD | 14-06-20 | 15:38:
Dat de organisator van het World Economic Forum nl.wikipedia.org/wiki/World_Economic_... dat nastreeft is logisch, maar of het echt volledig gaat gebeuren hangt af van al die onafhankelijke landen en bedrijven. Je ziet in Nederland natuurlijk ook al jaren een ontwikkeling richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid, maar een reset ... het zal allemaal heel geleidelijk blijven gaan, alleen al door alle bestaande belangen en bestaande structuren, dat vervangen ze niet zomaar, dat duurt tientallen jaren.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 16:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Kapitalisme zoals het ooit bedoeld was is al een tijdje morsdood. Er is een pervers systeem gecreëerd door centrale banken die slechts een kleine groep financiële instellingen toegang geeft tot een onuitputtelijk berg 'gratis' geld.
Dit geld wordt vervolgens in bedrijven gepompt die niets meer met de kapitalistische grondbeginselen te maken hebben. Bedrijven als Zalando en Bol.com maken jaren lang enorme verliezen en het is zeer de vraag of ze ooit winstgevend zullen worden maar ondertussen wordt half retail Nederland kapot geconcurreerd.
Als 'gewone' MKB-er word je nog wel afgerekend op oude kapitalistische basis principes, Probeer als MKB-er maar eens een lening af te sluiten als je het voorgaande jaar verlies hebt gemaakt.
Dit is gewoon beleid. Net zolang de kleinere concurrentie uitroken tot er slechts enkele aanbieders over zijn waarna je samen de prijzen kunt bepalen. We hebben dit al gezien bij telecom providers en kabelaanbieders. Binnen het kapitalisme is concurrentie een groot goed maar waren het vroeger bedrijven die door service en innovatie als winnaars uit de strijd kwamen zijn het nu de bedrijven voor wie winst maken bijzaak is geworden en die door toegang tot gratis geld jaren lang verliezen kunnen maken met als doel om als laatste over te blijven. Dat is geen kapitalisme.

Plaktong | 14-06-20 | 15:15 | 22

@Plaktong | 14-06-20 | 17:28:

Nee, jij begrijpt het zelf niet. Jij denkt op de een of andere manier dat een investering per se succesvol moet eindigen en dat is niet zo. Jij vergeet de mogelijkheid dat die 300 miljoen daadwerkelijk tevergeefs verbrand zijn. Jij gaat er vanuit dat de investeerders uiteindelijk winst gaan maken. Maar dat ligt helemaal open. Het enige wat jij aangeeft, dat is dat de investeringen hoger zijn geworden.

Verder ga je totaal niet in op wat ik zei. Je neemt er alleen het voorbeeld uit dat jou goed uitkomt. Maar je vergeet dat er op de aandelenmarkt veel meer investeringen mislukken dan slagen. Er verdampen veel meer miljoenen dan jij het doet voorkomen. Reggae Reggae Sauce is een voorbeeld van een sausje dat geslaagd is en daar staan 999 sausjes tegenover die niet geslaagd zijn. Uber is geslaagd - qua bekendheid, qua winst kan het altijd nog mislukken -, maar er zijn 49 Ubers die niet geslaagd zijn. Henry Ford is geslaagd, maar er zijn 9 Henry Fords die niet geslaagd zijn. Investeren is deels gokken. Je weet vooraf nooit zeker of het gaat slagen of niet. Je begint altijd met verlies en het lukt vaker niet dan wel.

GeenHeil | 14-06-20 | 17:48

@GeenHeil | 14-06-20 | 17:48:
Maar dat is totaal het punt niet dat werd gemaakt. Ik heb hier boven al gezegd dat ik het met je eens ben dat een ieder z’n geld mag stoppen waar hij wil.
Het punt is dat de reden dat er in deze tijd zolang verlies kan worden gemaakt wordt veroorzaakt door een pervers monetair ‘0%” beleid. Dit is het verschil met het ware kapitalisme. Op een goed werkende geld markt wordt geld duurder als er veel vraag naar is en goedkoper als er weinig vraag is. Dit systeem is kapot. Dat er mensen zijn die hier gebruik van maken vind ik prima maar de veroorzakers zijn overheden. Banken worden al jaren gepusht om ook het MKB ruimer te financieren toch gebeurt dit maar mondjesmaat Dit geeft dus een ongelijk speelveld.

Plaktong | 14-06-20 | 18:12

@Plaktong | 14-06-20 | 18:12:

Kijk, als je bedoelt dat er een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd door het monetair beleid dat er in de afgelopen jaren in de EU is gevoerd - kunstmatige inflatie door de rente laag te houden -, dan ben ik het deels met je eens. Maar je zegt het zelf al: het zijn niet de overheden, maar de banken die voor dat ongelijke speelveld zorgen. De overheden pushen de banken juist om het MKB ruimer te financieren. Maar dat doen de banken liever niet en dat begrijp ik heel goed. Een MKB`er heeft veel meer risico`s dan een multinational - die is namelijk al gauw Too Big To Fail - en de winsten zijn veel lager. Het zou nogal communistisch zijn als de overheid de banken zou dwingen om het MKB ruimer te financieren. Als de banken denken dat ze meer winst kunnen maken door multinationals te financieren in plaats van het MKB, dan moeten ze vrij zijn om die multinationals de voorkeur te geven boven het MKB. Dat is overigens niet alleen in het belang van de aandeelhouders van de bank, maar ook in het belang van de klanten van die bank en van de medewerkers.

GeenHeil | 14-06-20 | 18:24
▼ 19 antwoorden verborgen

Ook kapitalisme:

Nederland heeft een grote hoeveelheid corona-vaccins gereserveerd. Vaccins die in feite nog niet bestaan.

Samen met Duitsland, Italië en Frankrijk gaat het om 300 miljoen doses. Voor mij wordt steeds duidelijker waar deze 'coronacrisis' écht om draait.

Manstein | 14-06-20 | 15:15 | 3

Om beter worden.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:25

"waar deze 'coronacrisis' écht om draait."
Je dacht toch niet dat er geen perverse prikkels in de farmacie bestaan en dat het echt alleen maar het beter maken van mensen gaat.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 18:09

Discussie samenvattend: Als er geen rijke mensen waren, konden arme mensen niet (voor hen) werken.

dathoujetoch | 14-06-20 | 15:15

Ayn Rand heeft het voorspeld : ze zullen net zoveel spaken in het wiel van het kapitalisme steken totdat het niet meer werkt, en dan zullen ze het ten grave dragen. Twee enorme fouten zijn gemaakt : 1) het geldsysteem is onder het mom van de noodzakelijke 'onafhankelijkheid' in handen gegeven van een heel kleine elite, die niet het algemeen belang, maar hun eigen belang daarmee nastreeft. Murray Rothbard voor wie het lezen wil. Resultaat is een ongelimiteerd bijgedrukte fiat currency, en alle economische ongelijkheid die daarmee samenhangt en 2) Slappe politici hebben steeds verder de deur opengezet voor een ongezonde verwevenheid tussen politiek en de Big Corps. David STockman beschreef het in The Great Deformation. Waarom voert Amerika al sinds de 2e wereldoorlog allerlei smerig proxy-oorlogen die alleen maar de olie- en wapenindustrie bevoordelen ? Terwijl ze hun eigen economie en sociale samenhang steeds verder verwaarlozen ? Terwijl infrastructuur en onderwijs steeds verder achteruitgaan ? En LET OP : met de EU gaan wij ook die kant op. Onze geldpers staat ook dag en nacht aan, om ons tot schuldslaven te maken. Europese wetten worden ook door sockpuppets geschreven, iedereen die de Brusselse krochten kent zal je vertellen dat de lobbyisten daar heer en meester zijn. En hoe luidde de voorspelling van Hayek ook weer ? Elke crisis zal worden aangegrepen om de macht van de overheid weer uit te breiden. De auteur signaleert terecht dat Rutte is opgeschoven, de tijd dat hij met een boek van Hayek in zijn handen de pers te woord durfde te staan, ligt heel ver achter ons.

CeesCloosd | 14-06-20 | 15:10 | 1

Links is de rot aan de wortel van elke maatschappij. Helaas voor hen is de wereld en rechts. Vanaf de tijd dat we in grotten leefde tot heden, is de wereld steeds verder vooruitgekomen, door individuen en partijen, die op basis van wederzijdse goedkeuring transacties met elkaar zijn aangegaan.

Je snijdt rake punten aan over monopoly geld en politici, die ons in een tijdperk van nep-kapitalisme gestort hebben. We zitten op een trein richting de afgrond maar het maakt niet uit.

Over een tijd zijn jij en ik er niet meer en wellicht is de hele maatschappij en beschaving hier ingestort. Belangrijk is dat de EU wordt opgezadeld met een schuld van 1 biljoen, zodat Frans Timmermans, zich, tot het einde der tijden, gedocumenteerd in de geschiedenis, onsterfelijk belachelijk kan maken.

En dat soort gedachten sterken me. We gaan het zien en zelf als het instort, dan zal uit de puinhopen, onze fijne rechtse wereld weer herrijzen. Om dat de bittere noodzaak tot realiteitszin, het wensdenken zal overstijgen. Elke cyclus weer opnieuw.

netniet | 14-06-20 | 15:20

Stel je een kabinet voor met de Klaver Meinhof Gruppe.
Groot Wassink als minister van Binnenlandse Zaken, Klaver op Economische Zaken en Klimaat, Halsema op Justitie en Kathalijne Buitenweg op de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Ver gezocht? Alles is mogelijk.

Broadsquire | 14-06-20 | 15:07 | 4

De horror.

vlotterik | 14-06-20 | 15:28

In dat kabinet zal ook een minister van heropvoeding komen.
Daarvoor zou die kwaadaardige heks van D66 uitermate geschikt zijn.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 15:30

@Berbaar | 14-06-20 | 15:25: dat zou nog wel eens enorm kunnen tegenvallen. Burgerrechten opgeheven. Alle Nederlanders geboorterechtelijk schuldig aan racisme. Welvaart uitgehold door de euro.
Ik verwacht een conservatief/populistische revolte in maart 2021. Bij de stembus wordt de rekening van Rutte vereffent.

ole guapa | 14-06-20 | 15:35
▼ 1 antwoord verborgen

Er is vooral een gewelddadige,geplande en door zeer rijken gefinancierde culturele revolutie gaande, die de Natiestaten moeten verzwakken of moeten doen instorten. De VS is natuurlijk het eerste doel,omdat de President van dat land de tegenovergestelde idee is toegedaan en aldus de grootste bedreiging vormt voor de revolutionairen. Met elders in het Westen veelal quislings en lafaards zo niet sympathisanten en meelopers van het rellende tuig in de lands/lokale besturen (zoals in de VS bv. in verscheidene Staten en heel veel grotere steden) is de vraag of dit nog wel goed kan aflopen,urgenter dan ooit,ook al omdat hier een soort Rutte zelfmisleidings syndroom diep deugend is ingevreten. U beleeft een historische thriller, voor een deel Weimar revisited.

hertogvanzottegem | 14-06-20 | 15:06

Het is aan eeuwen van kapitalisme te danken, dat Afro-Amerikanen, hier de vrijheid genieten om blanken voor racist uit te maken.

De westerse beschaving, is de beste beschaving die de wereld ooit gekend heeft. Dat wordt dagelijks bewezen, door de hordes mensen die zich permanente toegang proberen te verschaffen, tot die westerse beschaving. Dit terwijl de hang van mensen, uit die westerse beschaving om zich elders op de wereld te vestigen, nauwelijks bestaat.

Afro-Amerikanen, maken misschien maar 13 % van de bevolking uit maar zijn wel verantwoordelijk voor 53 % van alle geregistreerde moorden en 60 % van alle overvallen. Als het na een dergelijke daad, tot een vuurwapentreffen komt met politie en de dader wordt doodgeschoten, dan heeft dit niks met racisme te maken maar met de uitwassen van zelfverkozen gedrag.

Volgens cijfers van het Bureau of Justice Statistics, plegen Afro-Amerikanen ook over de periode 1975 tot 2006, op jaarlijkse basis al de helft van alle geregistreerde moorden. In absolute aantallen meten zij zich, met de blanke bevolking. Best een prestatie als je maar 13 procent van de bevolking uitmaakt.

De kans dat je als Afro-Amerikaan vermoord wordt, is hoger dan wanneer je blank bent. Volgens dezelfde cijfers, in 2006, 6 keer. Afro-Amerikanen, zijn 7 keer vaker dader, dan blanken. En in 94 % van de gevallen hoort bij een Afro-Amerikaans slachtoffer een Afro-Amerikaanse dader. Ze zijn hun eigen gevaar, niet politie of blanken.

BLM ? Begin bij jezelf.

netniet | 14-06-20 | 15:06

Zonder enige vorm van collectieve sturing werkt de vrije markt niet (van Elsloo).
Het is een beetje een cyclus hè, je roept het als het al een tijdje niet meer geroepen is en houdt het zo in leven....
Maar er is geen leven in vrije markt, alleen de victorie van de hebzucht.

Einde van de Domheid | 14-06-20 | 15:03 | 4

@Nichtsneues | 14-06-20 | 15:06: Zeg ik 'veel' overheidsingrijpen?
Maar goed, je noemt PTT, de postmarkt, op een gegeven moment liepen 2r 5 diesels in de straat van 5 postbezorgers, en nou zijn er nog maar een paar en de tarieven zijn enorm verhoogd. Kijk dan ook eens naar het velroop van die onzalige beslissingen. Alleen een beetje markt markt roepen, niet kijken, en dan weer 'markt markt' roepen!

Einde van de Domheid | 14-06-20 | 15:14

Waar baseer je die collectieve sturing dan op?

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 15:14
▼ 1 antwoord verborgen

Er is een begrip dat heet "econimic rent" wat ruwweg zegt dat veel kosten op dit moment niet in de prijs van producten zitten (zoals de kosten voor goed geschoolde mensen, langdurige veiligheid en vrede, innovaties van weleer, etc.). Het manco van puur "kapitalisme" is dat algemene en maatschappelijke kosten nauwelijks opgebracht kunnen worden. En dus leidt tot een race naar de bodem voor kosten (lees: inkomen werknemers). Dus de vraag is niet "krijgt kapitalisme de schuld van alles", de vraag is "in wat voor samenleving wil je leven met elkaar?

Alles pleit ervoor om productie van goederen, voedsel, medicijnen etc. "terug naar Europa" te halen en te accepteren dat we dus meer moeten betalen met elkaar in ruil voor kleinere afhankelijkheid van China en de VS. Kortere logistieke ketens, meer werkgelegenheid, waardecreatie in de EU, dus economische groei, meer sociale cohesie, jongeren aan het werk in maakindustrie, etc. etc.

Trump is helemaal zo gek nog niet met zijn "America First" strategie.

Odin | 14-06-20 | 15:03

Het leven is niet zo zwart/wit.
Meestal is marktwerking goed en soms niet.
Kijk naar de gezondheidszorg.

HoerieHarry | 14-06-20 | 15:02 | 2

Daar is eerder te weinig marktwerking.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:25

Nutsbedrijven horen in handen van de staat te zijn.

isitsoornot | 14-06-20 | 15:02 | 1

Welke bedrijven en voorzieningen wel of niet in handen van de staat horen te zijn, zou het gevolg moeten zijn van het democratisch proces en zou daarom per land en regio kunnen verschillen.
Alweer een reden waarom het jammer is dat wij niet meer in een democratie leven.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 15:15

Soms is het ook een rare toestand.
Bijvoorbeeld met de kippen uit de Oekraïne.
Er is helemaal geen gelijk speelveld, dus dan krijg je ook vreemde dingen en geen eerlijke vrije markt.
Hoe kan je daar nou als EU een soort vrije uitwisseling van diensten en goederen maken.
Er zal ergens wel iemand flink aan verdienen.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 15:02

Kapitalisme heeft meer voorspoed gebracht dan socialisme, maar ook uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het grote manco in het systeem is dat evenwicht niet het doel is, maar kapitalisme doelloos uitgaat van een continue groei van productiemiddelen en exploitatie. De natuur werkt anders, daar treden beperkende factoren op bij ongeremde groei. Weliswaar is de armoede afgenomen (wel beetje te makkelijk om daarbij uit te gaan van een kleine 2 dollar per dag als graadmeter voor extreme poverty) maar de wereldbevolking is exponentieel toegenomen. Waardoor beperkende factoren zoals een virus op de loer liggen. Er bestaat geen ideaal economisch systeem, men moet kiezen uit het minste van twee kwaden.

suscrofa | 14-06-20 | 14:59 | 5

@kortebroek | 14-06-20 | 15:03:
En bovendien: socialisme heeft vanaf de middellange termijn nog in geen enkel geval voorspoed gebracht om dat het niet duurzaam is.

jemagookniksmeer | 14-06-20 | 15:18

@jemagookniksmeer | 14-06-20 | 15:18:
Waarmee niet is gezegd dat kapitalisme wel duurzaam is. Ik hoop dat je 'm binnenkort weer kunt vinden. Planet of the humans. De eye-opener.

suscrofa | 14-06-20 | 15:52

@suscrofa | 14-06-20 | 15:16:
En China dan?
De smurft de resources overal af als een stofzuiger.
Van patenten, tot grondstoffen en water, land en lucht.
Gobble, gobble, gobble.

MistaRazista | 14-06-20 | 17:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Hangt er vanaf hoe het succes van de vrije markt meet en hoe die is afgeregeld.
De aanwezigheid van rijkdom,
of de afwezigheid van armoede,
of de afwezigheid van een lage kwaliteit van leven van mensen.
of hoeveel ellende een vrije markt correctie met zich mee mag brengen
en wie de ellende krijgt en wie de winst krijgt

Zitten nogal wat kanten aan.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 14:56

Prima stuk. Komt er kort op neer dat we gewoon massaal gaan stoppen met werken. De ECB gaat euro biljetten in 3D printen en Brussel gaat ervoor zorgen dat we in een schoon neutraal leef- en milieuklimaat iedere dag kunnen BBQ'en. Welkom in de heilstaat van Timmefranss.

Dwarsdenker | 14-06-20 | 14:55

De vraag is: hoe krijg je kapitalisme met een bovengrens zonder in socialisme te vervallen? Ik zou ipv de drie schijven een soort exponentiele belastingcurve invoeren (kan niet in het echt want dat begrijpen de ambtenaren die het moeten uitvoeren niet), die ervoor zorgt dat het veel minder dan nu wordt afgestraft om 2-3 ton per jaar te verdienen maar die het onmogelijk maakt om bijv meer dan 50 miljoen te bezitten.

skoftig | 14-06-20 | 14:54 | 7

@skoftig | 14-06-20 | 15:18:
Socialisme wil toch niet zeggen dat je een socialistische staat hebt. Het is een onderdeel van.

kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 15:33

@Berbaar | 14-06-20 | 15:22: 2.300 miljardairs hebben natuurlijk precies 2.300 miljard denkt u. Allemaal exact 1 miljard per persoon. Alleen Bezos heeft al 150 miljard heeft. De rijkste 8 miljardairs bezitten net zoveel als 60% van de armsten op de wereld. Schijntje al die miljarden niet?

Prinsemarij | 14-06-20 | 15:34

@Berbaar | 14-06-20 | 15:22: Hahahahaha, jij valt wel een beetje door de mand nu.
Ik hoop dat je je nog een beetje kan vasthouden in je val...
Begrijpend lezen beste vriend, of anders niet zo snel reaguren... is nergens voor nodig.

goldsammy | 14-06-20 | 16:57
▼ 4 antwoorden verborgen

en de Europese Unie wordt (is) een socialistische heilstaat waar noord nivelleren naar zuid en oost een feestje is, de EUroparlementariers zoals Sophia en Frans links deuglullen en rechts zakken vullen. De geldpersmachine 24/7 gratis geld drukt. Begrotingen niet op orde zijn maar wel weer worden aangevuld

HetOorAakel | 14-06-20 | 14:52 | 3

Zelfde script als 'de ondergang van de Romeinen' helaas.

piet7003 | 14-06-20 | 14:53

Een elementaire cursus macro economie en overheidsfinanciering lijkt mij voor u geen weelde. Wel een serieuze nominatie binnrngesleept voor slapluller van de dag.

Prinsemarij | 14-06-20 | 15:26

Marx waar blijf je, normaal hol je ook altijd je vriendin Merkel achterna.? Duitsland heeft de BTW verlaagd van 19% naar 16% en het lage tarief van 7% naar 5%.

revolte | 14-06-20 | 14:50 | 2

Kan niet want we hebben elk jaar meer geld nodig om de hobbies te bekostigen, onderwijl bezuinigen op zorg, politie en ouderen. Want ja de vergrijzing moet worden opgevangen.

piet7003 | 14-06-20 | 14:54

@piet7003 | 14-06-20 | 14:54: het kan wel en het moet ook om nòg grotere schade aan de economie te voorkomen. Als VVD niet meegaat met Duitsland dan zijn ze in maart 2021 geen stem waard. (Mijn stem hebben ze sowieso al 10 jaar niet meer).

revolte | 14-06-20 | 15:25

Jesse Klaver staat al met opgerolde mouwen klaar om uw bezit opnieuw te verdelen.

Schriever | 14-06-20 | 14:46 | 2

Uw bezit, ja! Niet het zijne.

JanBrel | 14-06-20 | 15:09

die acteur leeft een beetje boven zijn geestelijk vermogen.

revolte | 14-06-20 | 15:34

Belabberde 'analyse'. Voorbeeld: "Zoals hierboven te zien is, is de armoede flink gedaald en de babysterfte enorm afgenomen. Veel kan worden toegeschreven aan het kapitalisme." Ja hoor, toon het verband eerst maar eens aan. Zoiets als, in de laatste honderd jaar is het klimaat opgewarmd. Ook krijgen de christelijke partijen steeds minder aanhang.' Volgens de redenering van deze 'analyst' hangt dus dit ook met elkaar samen. Toch eerst maar eens 'De kern van de economie' goed lezen.

dathoujetoch | 14-06-20 | 14:45 | 6

Nou ja u heeft deels gelijk. In China is een staatsgeleide economie, maar dit gaat ten koste van de inventiviteit. Het staat China zelfs in de weg om een wereldmacht te worden.
In Afrika zien we geen of nauwelijks kapitalisme en het lukt Afrika maar niet om mee te komen. Vreemd, want ze zijn schatrijk aan grondstoffen (Die nu door China worden leeggeroofd!).
Europa kent een kapitalisme waarbij de lasten steeds bij de burger wordt gelegd en niet bij grote bedrijven. Is dat Kapitalisme? Ook wordt Europa overspoeld door kansarmen mensen, waardoor de collectieve uitgeven gigantisch stijgen en dat word weer betaald door de werkende belastingbetalende meerderheid, die niets te vertellen blijkt te hebben. Juist daar gaat het fout, de zwijgende betalende meerderheid wordt overschreeuwd door een besturende benoemde klasse (Halsema en consorten) en de subsidie/verdienmodellen van een kleine (schreeuwende) geldverslindende groep. De meerderheid betaalt.

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 14:58

Een eeuwigheid terug had je Henry Ford. (klote merk maar dat ter zijde) hij bedacht dat door productie te standaardiseren er meer auto's in minder tijd geproduceerd konden worden waardoor auto's goedkoper werden en dus bereikbaar voor de gewone man.
Henry Ford heeft er destijds goed geld mee verdiend (kapitalisme) maar de burgerij wereldwijd kon wel een auto kopen. (welvaartsgroei)
Welvaartsgroei (afname van armoede) maakte betere zorg mogelijk en toegankelijk waardoor de babysterfte daalde.. Wil u nog meer verband of wat?

normanius | 14-06-20 | 14:58

Lees de link even.

Sassen | 14-06-20 | 15:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik moet meteen denken aan Milton Friedman en Bernie Sanders en hoe Sanders geen spatader is veranderd in zijn narratief, maar wel 3 huizen en ettelijke miljoenen rijker is door zijn verkooppraatje.

youtu.be/sElz_P6QsZo

BrokenTipi | 14-06-20 | 14:39 | 2

Fantastisch filmpje. Uit de goede oude tijd dat je iemand in een debat nog de ruimte gaf om uit te spreken. Dank Tipi!

CeesCloosd | 14-06-20 | 14:52

@CeesCloosd | 14-06-20 | 14:52: en lekker actueel ook. Zo zie je dat het hele culturele marxisme al in de jaren 70 voeten aan de grond probeert te krijgen. Niks nieuws onder de zon.

BrokenTipi | 14-06-20 | 14:57

Kapitalisme werkt.
Welvaart brengt welzijn en stabiliteit en dus rust.
En natuurlijk kent de wereld een klein percentage heel, heel rijke mensen.
Maar het allergrootste deel van de mensen, laten we ze middenklasse noemen, heeft het bovengemiddeld goed.
Socialisme, communisme, fascisme zijn systemen die niet werken.
In elk land waar één van deze systemen leidend is/was hebben vooral de leiders en hun kliek het goed. Het volk ligt te creperen.
Elk systeem heeft zo zijn nadelen, kapitalisme is zeker niet 100% perfect.
Het is wel een systeem waar de meeste mensen een boterham kunnen verdienen en waarbij bovendien overheden, door hoge belastingen, dingen kunnen bereiken.
Voor links zijn die belastingen nooit hoog genoeg, zolang deze maar betaald worden door dikke blanke sigaarrokende mannen.
Noemt mij maar een systeem dat het beter doet dan kapitalisme.
‘Geld maakt niet gelukkig”, maar geen geld maakt zeker ongelukkig.
Niet voor niets komen mensen uit arme delen vd wereld naar Europa en de VS.

Ruimedenker | 14-06-20 | 14:36 | 7

@kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 14:53:
Ik wacht op de ideale mix.
Vooralsnog denk ik dat het kapitalisme hele sociale dingen kan verwezenlijken, wat niet helemaal hetzelfde is als socialisme natuurlijk.
Met wat kleine aanpassingen, de scherpe randjes eraf, ben ik ervan overtuigd dat kapitalisme het best werkt.
Nou ken ik de andere systemen alleen op papier, dus moeilijk te vergelijken.
Overigens zou ik niet graag in Venezuela wonen.

Ruimedenker | 14-06-20 | 15:01

@Knufter | 14-06-20 | 14:40: 1% bezit bijna alle rijkdom, tegelijkertijd is de 99% nog steeds beter af dan op welk punt in de geschiedenis dan ook. Met het feit dat een handjevol mensen obsceen rijk worden heb ik geen probleem. Waar ik wel een probleem mee heb is de onevenredig grote macht die dat voor hen met zich mee brengt. Rijke individuen en bedrijven hebben veel te veel invloed, zonder controle, en wenden die vrijwel nooit aan in ons aller belang. Daar moet wat aan gedaan worden, en als dat moet door ze hun rijkdom af te nemen, dan is dat maar zo. Maar die rijkdom op zich is voor mij geen reden om het ze af te nemen.

Muxje | 14-06-20 | 15:08

@Muxje | 14-06-20 | 15:08: Jij hoort waarschijnlijk ook bij die 1 procent, mondiaal gezien.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 16:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Vrije markt....
Laten we KLM redden!

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 14:34 | 8

@kortebroek | 14-06-20 | 15:09: Zelfde geldt voor alle kleine bedrijfjes en ondernemers die door deze uitzonderlijke situatie in de problemen zijn gekomen, maar buiten de (nogal willekeurige) regelingen vallen. Het MKB heet niet voor niets de motor van de economie.

Muxje | 14-06-20 | 15:22

@Muxje | 14-06-20 | 15:22:
Het is hard maar waar: De meeste kleine bedrijven kunnen vervangen worden door andere bedrijven. Macro-economisch gezien mogen er geen gigantische kosten gemaakt worden ondanks het persoonlijk drama. Maar als de overheid kan helpen met niet al te dure steun, dan moet dat zeker gebeuren. Ook moet de overheid zich maximaal inzetten dat deze bedrijven weer aan de slag kunnen. Treuzelen is het den boze.

kortebroek | 14-06-20 | 15:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Vrije markt, vrijheid, vrij spreken en vrij denken, nee dat moeten we maar afschaffen, zeker nu we toch in het tijdperk van de grote afschaffingen zijn beland.
En wie weet, straks de Klaver Meinhof Gruppe in het kabinet.

Broadsquire | 14-06-20 | 14:32 | 13

@ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 15:02:
Mark blijft gewoon lijsttrekker, even de premierbonus verzilveren.
MP niet meer, het is mooi geweest. Nu is het tijd om 5 jaar de kas te vullen als bestuursvoorzitter van een multinational, ze staan al te dringen.
Edith gaat de nieuwe MP worden, als U het mij vraagt.

Berbaar | 14-06-20 | 15:18

@Berbaar | 14-06-20 | 15:18: Is zij niet een beetje te licht (zal ik maar zeggen) voor die functie? Te jong en te onervaren, bedoel ik.

staat het bier koud? | 14-06-20 | 15:41

@Berbaar | 14-06-20 | 14:56:
Wat is dat dan? Kernenergie, immigratiestop, de geldpers uitzetten, geen stikstofdictatuur voor een paar plantjes en niet overgeforceerd van het fossiel af? Dat hebben FvD en de PVV ook. Waarom dan zo schelden op hun? Bang dat de VVD leegloopt?

kortebroek | 14-06-20 | 15:41
▼ 10 antwoorden verborgen

Dankzij het Kapitalisme leven wij hier in het Westen in grote voorspoed.
Dankzij corruptie en vooral Socialisme leven burgers in andere landen in armoede, ondanks jarenlange ontwikkelingshulp en subsidies naar NGO’s.

Bolder | 14-06-20 | 14:29 | 7

@kloopindeslootjijook | 14-06-20 | 14:59: in de jaren zeventig waren ze er misschien nog wel de fellow travellers, maar met de val van de muur zijn de meesten toch gewoon sociaal democraten en andersglobalisten

Rest In Privacy | 14-06-20 | 15:20

Socialisme werkt prima, als je a: een land vanaf nul moet opbouwen, b: als je een bevolking hebt die er collectief achterstaat en c: als je leiders hebben die zichzelf in dienst van de bevolking en het einddoel stellen. Ben je echter de fase van basale opbouw voorbij, dan zsm afschaffen, dan is socialisme alleen nog maar een rem op de individuele ontplooiing en ontwikkeling van de bevolking.

Graaisnaaiert | 14-06-20 | 15:54

@Graaisnaaiert | 14-06-20 | 15:54:
Met afstand de beste tegel in dit draadje, inderdaad is geen enkel systeem in iedere situatie de beste oplossing

kindapaas | 15-06-20 | 03:02
▼ 4 antwoorden verborgen

@Kuifje-naar-Brussel | 14-06-20 | 14:32: Dat maakt het alleen maar pregnanter. Laten we zeggen voor 1980 kon een gewone werknemer in zijn uppie een gezin met 4 kindrten onderhouden; moeder de vrouw deed het huishouden. En kijk nu, nu moeten beide volwassene keihard werken om een gezinnetje met 1 of 2 kinderen op de been te houden. Waar is het resultaat van al die extra inzet gebleven? Gokje: het begint met o en eindigt op verheid.

5611 | 14-06-20 | 14:56

@Gomezlopez | 14-06-20 | 14:42:
Vroeger konden we ook niet op vakantie. Dat gezeik over die vakantie als eerste levensbehoefte altijd. Ik nam een paar dagen vrij en ging m'n huis schilderen, dat is ook vakantie.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 15:10

@5611 | 14-06-20 | 14:56:
Je zou eens moeten kijken hoeveel geld je uitgeeft aan onnodige onzin. Een onnodig dure telefoon met dito abonnement, sportzenders, vakanties, uitgaan, sportschool ... daarnaast wonen we in iets andere huizen dan 40 jaar terug, die voor veel te veel geld gebouwd worden door het kartel van overheid, Bouwend Nederland en banken. De huizenprijsontwikkeling door de kunstmatig gecreeerde eeuwige schaarste heeft ook invloed op de huren en allerlei belastingen. Het is een spelletje.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 15:15
▼ 8 antwoorden verborgen

Rutte zei gisteren heel slim in een video chat met Klaas Dijkhoff dat er de komende tijd zo veel gedaan moest worden aan Corona en de crisis "dat er waarschijnlijk niet ook nog eens geld over zou zijn voor lastenverlichting". Klaas lachte bewonderend, want dat was feitelijk natuurlijk een Rutteaanse aankondiging dat de belastingen binnenkort weer omhoog gaan.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 14:22 | 5

Dan vraag ik me nogmaals af waarom landen als Duitsland, Oostenrijk en België wel aan lastenverlichting kunnen doen. Wat is hun recept?

Bataafje | 14-06-20 | 14:41

@Bataafje | 14-06-20 | 14:41:
Duitsland ontving vorig jaar miljarden op hun openstaande schulden door het ECB-spelletje met het geld printen (Quantitative Easing) de rente voor Duitsland was negatief als ze wilden lenen (voor ons ook overigens). Rutte heeft vorig jaar ook aan lastenverlichting kunnen doen, maar heeft de laatste jaren tegelijkertijd hervormingen doorgevoerd (HRA bijvoorbeeld beperkt, aflossen verplicht gemaakt). Die negatieve rente blijft natuurlijk niet zo (of misschien ook wel, maar dan is het systeem definitief naar de knoppen).

Watching the Wheels | 14-06-20 | 15:02
▼ 2 antwoorden verborgen

De schrijver wil, bewust of onbewust, het grotere plaatje niet zien.
En als je de oorzaak niet ziet, kun je het probleem ook niet oplossen.
Onze huidige situatie beschrijven als een resultaat van toevallig handelen door individuele landen is een gotspe.

OudeNederlander | 14-06-20 | 14:18 | 1

Het grotere plaatje is dat "het vrije Westen" de macht in de wereld in Amerikaanse handen wil houden. De Quantitative Easing en schuldvergrotingen moeten samen met het niet opleggen van belastingen aan Westerse multinationals zorgen dat Westerse bedrijven (incl. Westerse wapenontwikkelaars zoals Lockheed Martin) de macht in de wereld behouden t.o.v. hun concurrenten uit China. Ondertussen neemt de hoeveelheid schuld (geld) toe in de wereld en daarmee de armoede af.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 14:48

De gekte regeert op dit moment, door corona zijn alle financiële en rationele remmen los, niets is te gek, gemixed met racisme debat en milieureligie en een aanstaande hevige economische crisis, gaan we interessante tijden tegemoet.

Diminutive | 14-06-20 | 14:17 | 2

Welk debat? Het debat tussen een aantal benoemde bestuurders? Deze "discussie" heeft het woord racisme iets krankzinnigs gegeven.

Er wordt tegen de blanke gezegd, alleen jij als blanke kan discrimineren!
Dat impliceert dat je als blanke ver boven de rest van de wereldbevolking staat.

Een heerlijke "discussie" dus, met als uitkomst "de allesbepalende machtige blanke".
Wat een domme "discussie".

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 15:11

Plus doorgaande massa immigratie en OW hulp aan Afrikaanse landen etc. gaat inderdaad een groot probleem worden centen op, zoek het maar uit als jan l*l

Uw Verzekeringsadvis | 14-06-20 | 17:57

Oh ja, de armoede is gedaald.
10 Mensen die 10 euro per jaar verdienen en 1 persoon die 1 miljoen binnenharkt. Wat verdient men gemiddeld veel.

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 14:16 | 9

@LesPaul | 14-06-20 | 14:54:
Klinkt redelijk.
Waarom zou een werknemer die 0 risico loopt, het net zo breed moeten hebben als een ondernemer?
Het lijkt hier af en toe wel het forum van de CP.

Berbaar | 14-06-20 | 15:06

Misschien hadden die 10 anderen al miljoenen op de bank en die ene niet. Zelf denk ik dat de belasting meer naar het vermogen moet en minder naar het inkomen. Ben jij je grote vermogens waard? Dan renderen ze genoeg en kun je je belasting opbrengen. En anders, helaas, je vermogen zal ieder jaar iets krimpen.

kortebroek | 14-06-20 | 15:14

Armoede in dit land is geen keuzevrijheid hebben. Je gaat er niet dood aan maar die afhankelijkheid van het subsidiecircus inclusief controles + verantwoording lijkt me vreselijk.

Graaisnaaiert | 14-06-20 | 15:52
▼ 6 antwoorden verborgen

Klopt het dat de democratie afneemt sinds 11/9/2001 ? Dat gevoel had ik al.

Watching the Wheels | 14-06-20 | 14:14 | 2

Was al voorspelt door een Amerikaanse denktank (in 2016 nog een item bij forum NUjij) dat bij een toename van grote groepen Niet-Europeanen dit een gevolg zou zijn. Minder welvaart en minder vrijheid.

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 15:18

Sinds Paars is dat al het geval. Dichttimmeren, anders breekt de coalitie open bij de minste of geringste hobbel. Vergelijk het met wielrennen, niet de sterkste renner wint maar het sterkste ( = kapitaalkrachtigste ) team, waarbij illegale stimuli en onderlinge afspraken niet worden geschuwd.
Smerig spel, politiek.

Graaisnaaiert | 14-06-20 | 15:50

Trump's winst dit jaar is erg belangrijk.

Dat is het moment dat de fightback begint.

Rest In Privacy | 14-06-20 | 14:12 | 10

@Realism Is All | 14-06-20 | 14:33: Ja, hij doet het nu ook al zo goed, volgen tRamp zelf, en een paar volgers met oogkleppen.

LesPaul | 14-06-20 | 14:58

@LesPaul | 14-06-20 | 14:58: ik kan dit ff niet lezen met mn oogkleppen op.

Maar zelf ijskoud vvd66 stemmen? U bent werkelijk te grappig.

anti-fatwa | 14-06-20 | 15:10
▼ 7 antwoorden verborgen

O ja, grafieken.

ademende aarde | 14-06-20 | 14:09

Gewoon lekker pensioen hoogte laten afhangen van beleggingen....

Ook leuk.

Is dit nog nieuws? | 14-06-20 | 14:09 | 3

Inderdaad. Daar blijft dus amper iets van over. Je kunt beter zelf gaan sparen.
Maar ja, BLM, he. DA's veel belangrijker. Dus laten we het vooral daar over hebben.

Bataafje | 14-06-20 | 14:18

@Bataafje | 14-06-20 | 14:18: Het interesseert me geen reet.
Ik weet nu: Alleen ik als machtige blanke kan discrimineren.

Racisme kan dus alleen door de "machtige blanke" worden gedaan.

Wat een idiote "discussie" is dit toch.

ja-ja-nee-nee | 14-06-20 | 15:22

Geef mij een geladen pistool, een stuk touw, een aanstormende trein. Het maakt niet uit. Ik heb het gehad.

goedverstaander | 14-06-20 | 14:07 | 30

Met 120 van de 150 zetels die ruwweg hetzelfde willen is er inderdaad weinig te kiezen. De VVD heeft inmiddels de rol van het CDA overgenomen dat decennialang de koers bepaalde, soms overhellend naar links, soms naar rechts. Nee, Paars is het slechtste wat dit land is overkomen. een land waar centjes boven de mensjes gaat, competitie niet alleen meer in het carriere plaatsvindt maar ook in je persoonlijke leven waardoor het aantal burnouts en gebruik van pretmiddelen de hemel in is gestegen, anders is het niet vol te houden.
Enfin, de wal keert het schip uiteindelijk wel, blij in ieder geval dat ik er niet aan meer aan mee hoef te doen.

Graaisnaaiert | 14-06-20 | 15:48
▼ 27 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino