Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Driekus Vierkant: Stikstof, de tien WTF momenten

Een gegarandeerd Jan Cees Vogelaarvrij blog over stikstof door vriend van de show Driekus!

Je zou het bijna vergeten, maar naast de coronacrisis zit Nederland ook nog in een stikstofcrisis. En het wordt er niet beter op…

Goede intenties: minder uitstoot
De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. Zo was er ooit de oprecht goede intentie om uitstoot van vieze en slechte dingen in Nederland terug te dringen. Daar kan niemand op tegen zijn. Zo ook de uitstoot van stikstof bijvoorbeeld. ‘Stikstof’ is niet één stofje. Het is een verzamelnaam voor meerdere en heel verschillende soorten uitstoot. Hier een overzicht van de tien grootste faalmomenten van de overheid in het stikstofdossier:

Wat is ammoniak?
Ammoniak (NH3) is een vorm van stikstof. Het is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is een bijproduct van veeteelt. Kippen, koeien en varkens piesen en poepen, en daar zit ammoniak in. Het is niet giftig, niet voor mensen, niet voor dieren, en niet voor planten. Integendeel: deze mest is echt geweldig om plantjes mee te laten groeien. De natuur houdt er van. Deze variant van stikstof is turbo-groeihormoon voor groenten, granen, aardappels, bomen, grassen, struiken en planten.

Biologisch product

Je eerste WTF moment

Je eerste WTF moment
Niet alleen dieren produceren ammoniak. Hallo kunstmest! Ondanks dat de mestkelders in Nederland bomvol zitten, beperkt de overheid (zucht, ja, de overheid, daarover straks nog veel meer…) het uitrijden van puur natuurlijke bio-mest, en in plaats daarvan stimuleert (een eufemisme voor afdwingen) men het gebruik van kunstmest. Jawel. Kunstmest. Kunstmest zit bomvol die ammoniakhoudende stikstof, en het wordt op niet natuurlijke wijze chemisch gemaakt van… jawel: aardgas. Groningen, olé! Alleen al kunstmestfabriek Yara te Sluiskil (voorheen de Nederlandse Stikstof Maatschappij) stoot een half miljoen kilo ammoniak per jaar uit: een kwart van de totale uitstoot in Nederland. Bovenop alle extreme CO2 die ze uitstoten. WTF.

Yara te Sluiskil is de grootste stikstofproducent van Nederland

Je tweede WTF moment
Het is te zot voor woorden dat we zoveel kunstmest maken, notabene van fossiele vervuilende CO2-uitstotende bronnen, terwijl we al een overschot aan bio-mest hebben, en de uitstoot willen verlagen. Maar ja, Nederland verdient goud geld aan het exporteren van kunstmest, en jullie groenten groeien er zo lekker van. Het kunstmatig laten groeien van jullie groenten, granen en fruit kost meer ammoniak dan de dieren bij elkaar kunnen produceren. WTF.

Is er iets mis met ammoniak?
Nou eerst even de voordelen: de natuur groeit ervan, en je groente groeit ervan. Dat zijn niet gewoon even leuke voordelen: we lijden sinds WWII geen honger meer dankzij (kunst)mest. Verder is ammoniak dus geen smerige giftige troep zoals stikstofoxiden dat wel zijn. En dan het enige nadeel, tenminste, als je van nepnatuur houdt: door ammoniak groeien sommige plantensoorten harder dan anderen. Want de bodem wordt er zuurder van. De ene soort kan dan de andere gaan overwoekeren. Als het in water terecht komt, groeien sloten en vaarten sneller dicht. Dus wil je de uitstoot remmen? Jawel.

Jullie eten lust mest heel graag

Plantjes en bomen lusten NH3 stikstof ook heel graag

Ja maar de natuur in Nederland dan?
Welke natuur bedoel je? De definitie van natuur is ongereptheid, zonder menselijk ingrijpen. Het tegenovergestelde van natuur is cultuur: door mensen aangelegd of beheerd. In Nederland is vrijwel geen natuur. We kennen mooie aangelegde en onderhouden parkjes en postzegeltjes. Tuintjes. Cultuurlandschap. Onderhouden door partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap en tal van andere clubs die vele miljoenen krijgen om die gebieden in een bepaalde staat te houden.

Hoe Nederland 'natuur' maakt

Je derde WTF moment
Toen Nederland nog wel echte natuur had, was ons land moerassig, veenachtig en bosrijk. Een rivierdelta, immers. Wat wij nu natuur noemen heeft nog het meeste weg van hoe Nederland pak hem beet ruim 100 jaar geleden eruitzag: arme schrale grond, met per plekje hele eenzijdige vegetatie. Zo werd Nederland na massale veenontginning en inpoldering. Daarvoor was Nederland veel natter en groener met meer bossen. Alles dat we niet ingepolderd hadden plagden we af omdat we het veen gebruikten voor turf. Lekker opstoken, zoals we ook het aardgas opfikten. Na ons de zondvloed, het gold toen en het geldt nog steeds. We houden dus een vals romantisch nepbeeld van de Nederlandse natuur in stand, met minder bomen dan de natuur zelf zou doen, en we smijten er ook nog eens vele miljoenen per jaar tegen aan om vergroening te voorkomen. Ja: Nederland had veel groener kunnen zijn, en dat was nog eens goedkoper ook. WTF.

Turfsteken verwoestte het landschap

Hoe Nederland eruitzag en uit kan zien

Dus wat is het probleem met ammoniak?
Natuurbeheerorganisaties willen al hun postzegeltjes nepnatuur graag in die nepstand van na de veenwinning houden: veelal schrale grond. Hoe meer ammoniak, hoe moeilijker dat voor ze is: de natuur doet namelijk nooit wat je wil: het woekert en het groeit. En ammoniak laat het harder groeien. Dus vinden zij ammoniak een probleem. Wij denken dan: pak bijvoorbeeld die kunstmestfabriek eens aan. Of wijzig je beleid naar een ander soort natuur. Echte ongerepte natuur bijvoorbeeld. Maar nee, ze richten zich op de boeren. Die zijn ineens de boeman. Overigens is het niet per se alleen die nepnatuur die ze in stand willen houden: zelfbehoud en invloed zijn tegenwoordig misschien nog wel belangrijker dan de nepnatuur die ze in stand willen houden.

Het ziet er mooi uit maar het is nepnatuur. Dure fake

Natura2000
Ken je de term Natura2000? Het is in de basis een enorm EU-fonds voor natuurherstel. Nederlandse provincies en natuurorganisaties doken bovenop die fondsen, want hallo: la la la gratis geld. Zo werden vele tientallen lapjes grond in Nederland ineens aangemerkt als uniek natuurlandschap. Wat dus geen natuurlandschap is.

Je vierde WTF moment
Wie kan er nu tegen meer natuur zijn, zeker als de EU betaalt? Nou, ook hier mooie intenties waarmee men de weg naar de hel plaveide. Veel van die natuurgebieden grenzen aan waar van oudsher geboerd werd. Idem naast industrie, of bebouwde omgevingen. Lekker handig dan. Bovendien werden zulke lage tolerantiegrenzen voor ammoniak vastgesteld, dat zelfs al zou je *alle* ammoniakproductie in Nederland stilleggen, dan nòg zouden de ammoniakwaarden boven de gestelde virtuele grens uitkomen. Hoe bedenk je het hè. WTF.

Je vijfde WTF momentje
Hee maar als ambtenaren gratis geld kunnen regelen, dan zijn er soms hele vervelende regeltjes waar ze dan graag omheen willen. Zo moet een natuurgebied wel verstoord zijn, maar ook kans maken op herstel. Dus verzon men maar gewoon de aanwezigheid van plantensoorten en dierensoorten. Politici en ambtenaren noemen dit flexibel en handig. Wij noemen het ordinaire subsidiefraude waarvoor ze de gevangenis in moeten worden gegooid, op slootwater met een vleugje natuurlijke ammoniak en op met kunstmest geteelde broccoli. Subsidiefraude met nepnatuur. WTF.

Stikstofoxiden
Okay, even genoeg over ammoniak. Het heeft voordelen en nadelen. Er is namelijk een echt giftige, vieze en vervuilende variant van stikstof. Laten we het daar eens over hebben: NOx. De zogeheten stikstofoxiden. Die komen vrij bij bijvoorbeeld verbranding. Denk aan vliegtuigen, auto’s, bouw, energieproductie en chemie. Stikstofoxiden zijn giftig voor mensen, dieren en planten. Ja: giftig. Smog. Fijnstof. Longaandoeningen. Vieze smerige troep is het.

Hoi Pernis. Hoi Schiphol. Hoi Tata. Hoi chemiebedrijven. Hoi fossiele energiebedrijven. Hoi files

Mensen in Nederland gaan eerder dood door vervuilde lucht. Vooral in de Randstad

Je zesde WTF moment
Je zou dus denken dat alle focus ligt op het terugdringen van stikstofoxiden: we worden er namelijk letterlijk ziek van. Maar nee. Bij boeren wordt de scheet van elke kip vergund, gemeten en gehandhaafd. Maar de luchtvaart? Boven de 900 meter wordt uitstoot niet meegenomen. Lekker wegkijken. De industrie? Veel vervuilers worden niet gemeten. Men werkt met modellen. Stel je toch eens voor dat je werkelijk zou meten wat de uitstoot is? Dan moet je namelijk ook handhaven. En dat wil je niet. Geen ambtenaar of politicus die de boeken in wil gaan als degene die de groei van Schiphol remt. Bij de boeren blijven ze stug in hun provincietehuis wachten na de boodschap dat de sector toch echt gehalveerd moet worden en men strengere maatregelen nastreeft dan het kabinet. WTF.

Wat hebben we in coronatijd prachtige strakblauwe hemels

Minder stikstof
Nederland wil dus – net als alle EU landen – uitstoot terugdringen. Een fijne intentie. Dus werd op Europees niveau afgesproken om stikstof in te perken. Voor het gemak gooide men alle vormen op 1 hoop. Een totaal niet realistische intentie overigens, want niet alles kan tegelijk: je kan niet meer huizen bouwen, meer vliegen, meer autorijden, meer industrie, meer eten produceren, en tegelijk meer (nep)natuur onderhouden en ook nog de lucht schoner krijgen. Natuurlijk kun je efficiënter gaan produceren en uitstoot afvangen. Maar die efficiency houdt ergens een keer op. Je zit bovendien met je internationale concurrentiepositie. Tot welke prijs kun je gaan? En wie betaalt dat dan?

Je zevende WTF moment
Soms zijn al je wensen domweg niet verenigbaar. Je moet dus keuzes maken. Of je niet committeren aan heftige regels, kan ook. Maar Nederland wilde geen keuzes maken, Nederland wilde alles. En tegelijkertijd committeerde Nederland zich wel aan de Europese regels voor minder uitstoot. Hoe dan? Alleen politici kunnen zulke onnavolgbare commitments maken. WTF.

PAS (je achtste WTF moment)
Als je meer wil uitstoten, dan moet je dat elders compenseren, daar had Nederland zich aan gecommitteerd. Wat verzonnen onze geniale ambtenaren en politici? Dat je die compensatie ook in de toekomst mocht doen. Nu bouwen, nu vliegen, nu rijden, nu produceren, nu uitstoten. Nu vergiftigen. En later wel een keer compenseren. Ooit. Dus nooit. Na ons de zondvloed, wederom. Dit noemde men het PAS. Op voorhand al werd geroepen dat deze sjoemelmethode nooit houdbaar was. Want dat was het. Ordinair de boel bedriegen. Belazeren. Besodemieteren. Frauderen. Toch stemde de 2e Kamer er mee in. En de 1e Kamer ook. Tot zover het democratisch controlerende proces. WTF.

Leegheid

Nederland keek weg
Dus wij bouwden, en reden, en vlogen, en produceerden, en we bleven Natura2000 gebieden naast chemplants en boerenbedrijven bouwen. We wisten heus wel dat het niet kon. Dat gesjoemel en gefraudeer. En lekker het land en de mensen vergiftigen met nog meer stikstofoxiden. Nederland als gidsland in de EU? Hahaha. We zijn de grootste opportunisten, we bedriegen de boel bij elkaar. Onze ambtenaren en politici dan hè. Landelijk, provinciaal en bij de gemeenten. Niet de brave burger, die een lekkere met kunstmest geteelde boterham eet, die door de vieze NOx-uitstoot COPD krijgt, die ondanks zijn ademproblemen geniet van een fietstochtje door de aangelegde nepnatuurparkjes, betaald uit bij elkaar gesjoemelde Natura2000 miljoenen die dezelfde burger bij elkaar ophoestte (haha ophoesten en COPD) in dit land met de hoogste belastingdruk ooit.

Je eerste duh moment
PAS mag niet! De Raad van State zette een streep door PAS. Als je uitstoot, moet je het NU compenseren. Na vele jaren wegkijken en sjoemelen liep Nederland keihard vast. Duh. Wat een verrassing. Het beleid van Nederland was illegaal. Yep: kabinet na kabinet brak haar eigen wetten. Moet jij eens proberen. Eindelijk werd men op de vingers getikt. Vreemd genoeg rolden er geen koppen. Werd niemand vervolgd. Honderden projecten vielen stil. Niet meer bouwen, niet meer uitstoten. Dikke paniek natuurlijk: paniek bij iedereen met zoveel boter op zijn hoofd dat je hem zo terug zijn moeder in kan duwen. Bouwend Nederland. De chemische sector. De fossiele energiesector. De overheid. Met al hun ambities. Die ze op de pof bij elkaar hadden gesjoemeld en besodemieterd. Duh.

Een streep door het gesjoemel

Salderen
De overheid zou de overheid niet zijn als ze niet weer met een bizarre Kafkaëske oplossing kwamen. In plaats van eindelijk eens een halt toebrengen aan de Natura2000 subsidiefraude, in plaats van echt eens in te grijpen bij die smerige stikstofoxidenuitstoot, in plaats van met schaamte oneervol ontslag te nemen, kwamen ze met een oplossing: salderen. Salderen betekent dat je de ene uitstoot vermindert om de andere uitstoot toe te staan. Klinkt mooi. Zo voorkom je ongebreidelde groei van uitstoot. Toch?

Je negende WTF moment
Onze geniale ambtenaren en politici willen uiteraard liever niet ter verantwoording worden geroepen. Men werkt zich nog liever dieper in de nesten. En heel Nederland meezuigend in hun vieze stinkende moeras. Want wat werd de oplossing nu: ammoniak tegen stikstofoxiden salderen. Alsof die tegen elkaar uitwisselbaar zijn! De effecten van beide zijn volstrekt anders. Het is alsof je minder broccoli eet, om meer whisky te drinken. Oh wacht. Dat klinkt best goed. Nee, het is alsof je minder vitaminen slikt, om meer heroïne in je aderen te kunnen spuiten. Bah! Ammoniak en stikstofoxiden zijn NIET uitwisselbaar! Zoiets imbeciels kan alleen in de politiek worden bedacht. Nepoplossingen voor zelfgeschapen waanzinproblemen. WTF.

Ammoniak salderen tegen stikstofoxiden is alsof je minder snoept slikt om meer gif in je aderen te kunnen spuiten

De boeren de klos
Het effect van dit absurde salderen tussen niet uitwisselbare stoffen is dat uit politieke overwegingen bizarre keuzes worden gemaakt. Boeren zitten politiek even in het verdomhoekje. Electoraal kun je scoren met anti-veeteelt populisme. Electoraal kun je scoren door voedselproductie tegenover huizenbouw te stellen. Electoraal kun je scoren door boeren versus economische groei te stellen. Valse tegenstellingen zijn het. Zo vuil als de stikstofoxiden, verpeste lucht en zieke mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Poah! John Deere

Je tiende WTF moment
Het is nu zover gekomen dat de provincie Brabant boerenbedrijven IN ANDERE PROVINCIES opkoopt ter faveure van hun eigen industrieagenda. Dat ze in Brabant op de valreep voordat de Raad van State een streep door PAS zette, er nog snel even voor een extreem uitstotende energiecentrale een VERGUNNING ERDOORHEEN SJOEMELDEN. Het gaat zover dat de CdK van Groningen holle retoriek gebruikt over het huis van democratie in een proces waar DEMOCRATISCHE BORGING EN CONTROLE VER TE ZOEKEN IS (en niet alleen in dit dossier in zijn provincie: hoi aardbevingen) in plaats van zijn burgers te beschermen tegen stikstofoxiden en zijn boeren te beschermen tegen de sector-slopende overheid. Het gaat nu zover dat de overheid KLM MET MILJARDEN REDT, dat tonnen giftige stikstofoxiden over ons land en onze mensen uitstrooit, maar boeren – die ons van voedsel voorzien – met miljarden uitkoopt zodat er minder natuurlijke ammoniak wordt uitgestoten, zodat ze meer ruimte scheppen om NOG MEER GIFTIGE STIKSTOFOXIDEN uit te kunnen stoten, over ons heen, en de rekening voor die miljarden ligt bij ons. Zo verziekt is dit dossier. Zo verziekt zijn deze politici. WTF, WTF. Die kunstmestfabriek laten ze voorlopig ook nog even met rust.

Brabant sjoemelde er nog snel een vergunning voor de Amercentrale doorheen

In Groningen lokte de provincie heftige protesten uit

Ontoerekeningsvatbaar
Men mag van geluk spreken dat het Nederlandse volk (dat in de ijdele hoop vertegenwoordigd denkt te worden nog steeds de salarissen van de ambtenaren en de politici betaalt) hen niet massaal ontoerekeningsvatbaar laat verklaren met hun bizarre ondemocratische en landsondermijnende beleid. Misschien moeten mensen eens met een trekkertje, politieondersteuning en een machtiging van een BOPZ-rechter onder de arm bij zo’n ‘huis van democratie’ aanbellen, om ze gedwongen op te laten nemen. We noemen het niet voor niets het provincieTEhuis.

Dingdong.

Dingdong

p.s. de boeren zijn niet onwelwillend om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ze reduceerden de uitstoot al met vele tientallen procenten. Er is niets onredelijks in hun nieuwe voorstellen (klik op doorlezen). Wij voorspellen dat het MOB (dat PAS succesvol aanvocht bij de Raad van State) ook de nieuwe voorstellen van het kabinet torpedeert, dat het Landbouw Collectief niet mee zal werken aan de plannen van het kabinet. Een situatie waarin de overheid zichzelf geheel voor eigen rekening in heeft gemanoeuvreerd.

Driekus Vierkant

Met toestemming overgenomen van zijn eigen blog

Reaguursels

Inloggen

Nog een WTF moment over stikstof voor u hier. Een reportage over hoe het RIVM zich door de politici laat gebruiken voor de valse spelletjes van politici, ofwel hoe ongelooflijk incompetent ze zijn. Ze zijn natuurlijk beide, dat weet u al lang.
https://www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA&list=FL25FH9erLbk7Go_ZC9nMvRw&index=50&t=3s

stampertje85 | 29-04-20 | 14:36

Kijk eens op www.ongerepte-natuur.nl/ voor hoe de politiek denkt over woeste grond en nog beter, waar je deze plekken (nog) kan vinden.

Deflatiemonster | 29-04-20 | 13:36

>> Want de bodem wordt er zuurder van.

NH3 is een base. UItgebreide discussie met chemici op twitter.
NH3 + water <-> NH4 (ammonium) + OH (extreem sterke base)

Zodra dit in contact komt met zure regen of zure bodem (zuur van SOx verbindingen etc) dan reageert de OH- met een H+ van het zuur en je krijgt een zout.
OH- reageert altijd met het sterktste zuur. Wel blijft dan 1 NH4 over, wat een (zeer zwak) zuur is.

Dus die verzuring van NH3 is onzin.

De 2e bron die ze noemen gaat via omzetting van N in de bodem door micro-organismen, maar dat kan ook obv N2 uit de lucht.

De zuurtegraad in de NL bodem is toegenomen de laatste 10 jaar omdat NH3 output al met 25% gedaald is en die daling was duidelijk sneller dan de daling van NOx => snellere daling van de base NH3 dan die van het zure NOx betekende grosso modo een verzuring van de bodem.

QED

Dr.JayJay | 29-04-20 | 12:24 | 1

Goed spul dus tegen de bodemverzuring (dat is toch ook een door ons veroorzaakte ramp?). Driekus, pas je stukje maar even aan want je hebt nog meer gelijk dan je zelf dacht.

dihydrogenmonoxide | 29-04-20 | 13:25

De Wiki van Natura-2000 zegt:

"Achtergrond van Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al decennia achteruit. Bescherming van flora en fauna is daarom voor veel Europese regeringen onderdeel van beleid. In 2001 is tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in Göteborg (Zweden) besloten om voor 2010 natuurbescherming ook in Europees verband aan te pakken. In 2004 is een voorlopige lijst van natuurgebieden gepubliceerd, waar in de volgende jaren nog vele gebieden aan werden toegevoegd. Doelstelling is dat verlies aan soorten planten en dieren in 2020 is gestopt en er zo veel mogelijk is hersteld."

Het gaat dus primair om biodiversiteit. Waarom is biodiversiteit belangrijk? Dat zegt de website over biodiversiteit:

"Het belang van biodiversiteit
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten."

Ofwel biodiversiteit is voor ons van (levens-)belang en de Natura-2000 gebieden zorgen daarvoor. Stikstof is daarvoor een bedreiging dus even kort door de bocht: Teveel stikstof is uiteindelijk niet goed voor onszelf. Het is dus niet uitsluitend een dure hobby van doorgeslagen groenwappies.

Beste_Landgenoten | 29-04-20 | 11:48 | 5

Hadden we wel beter een stuk oerwoud kunnen kopen ipv een stuk veen hier als het ons echt ging om biodiversiteit.

En "nieuwe" biodiversiteit mag niet. Dat is het gekke. Biodiversiteit is bij uitstek een mondiaal/Europees ding maar het wordt toch teruggelegd op nationale grenzen. Het gekke is dat exoten bestreden worden en eigen soorten krampachtig beschermd. Ik zou wel eens een stikstof rijk natuurgebied willen zien in NL, hoe we dat zouden inrichten.

Ik vind het dus lastig om dit niet als een papieren-werkelijkheid probleem te zien. 17 miljoen mensen + biodiversiteit boven alles is een lastige combi.

De Eierbal | 29-04-20 | 12:11

Maar ga nou ook eens op de argumenten van Driekus in, in plaats van vage algemeenheden te kopiëren van websites.

dihydrogenmonoxide | 29-04-20 | 15:36

Dus moet je de natuur met rust laten, dan komt er weer bos ipv heide die bijgehouden moet worden. Overigens hebben wij hier ook weinig diversiteit door de laatste ijstijd. Net als Scandinavië. We zijn nog herstellende.

Nichtsneues | 29-04-20 | 16:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Machtig mooi stuk Driekus. Om te janken. De provincies Noord Holland en Brabant hebben met een rekentruc ook lopen frauderen bij de vergunningen voor nieuwe biomassa centrales in o.a. Diemen. Uit die docu van Michael Moore blijkt ook de totale waanzin om bossen te verwoesten voor deze zogenaamde ''groene'' energie.

Piet Karbiet | 29-04-20 | 11:46

Zolang Nederland, volgens de MSM, Rutte als beste premier ooit blijven bestempelen, al het ‘beleid’ van het afgelopen decennium als zoete koek slikkend, zolang blijft hij en dit (k#@€ ) kabinet dit beleid uitvoeren. Geen kritische vragen van Jinek, want die heeft het ( verrassing) veel te druk met Trump-bashen. We ‘re screwed people..

silicon eagle | 29-04-20 | 11:44

Mensen laten zich onderdrukken door zgn wetenschappelijke modellen: RIVM stikstofmodel, Imperial College Wuhan virus model en niet te vergeten IPCC klimaatmodel.

Welkom tot fascisme dmv Rutte's deskundigen!

Compassie | 29-04-20 | 11:35

Hoe kom je goedkoop aan bouwgrond voor 500 vluchtelingen per week? Precies, bezitters van vele hectares grond wegpesten, de boeren dus

dk-- | 29-04-20 | 11:33

Het probleem is dat er teveel mensen zijn
En daardoor teveel vee en daardoor teveel landbouwgrond voor voedsel van mens en dier
En teveel grond voor huizen, wegen, kantoren, fabrieken, windmolens, zonnepanelen ed
En teveel auto’s, vliegtuigen, treinen, brommers en fietsen.
En daardoor teveel afval, CO2 uitstoot, stikstof, fijnstof en andere zooi en soms een virus.

Het probleem is dus: ER ZIJN TEVEEL MENSEN
Waarom is dat voor de NL regering, groene Khmer, EU, VN en andere milieu-maffioso dan geen issue?

Aantal mensen op aarde in 1900: 1,7 miljard
Aantal mensen op aarde in 1968: 3,5 miljard
Aantal mensen op aarde in 2018: 7,7 miljard
En als we zo productief door blijven neuken zitten we in 2080 op zo’n 15 miljard.
De club van Rome waarschuwde in 1968 al voor deze groei en stelde maatregelen voor. Nooit wat mee gedaan en het schandalige is dat tussen al die 600 voorgestelde maatregelen door de klimaat-tafels dit punt niet te vinden is.
Ach, neuk lekker door…
CO2 stijging is niet de oorzaak van klimaatverandering maar het gevolg van de explosieve groei van de wereldbevolking.
In Nederland zitten we nu op zo’n 17,5 miljoen mensen, illegalen en arbeidsmigranten niet meegeteld. In 1945 waren dat er 9,2 miljoen. Maar als we vanaf 1945 net zo hard productief hadden geneukt als in Afrika dan zaten we nu met 65 miljoen blanke Nederlanders opgescheept…

Eugen Sandow | 29-04-20 | 11:25 | 2

Begin over projectmatige sterilisatie en je hebt gelijk een Godwin aan je broek.

boccelullus | 29-04-20 | 12:32

De VN denkt dat het zo rond de 11-12 miljard stopt. Dat is dan exclusief ziekten. Een keer de pest er overheen a la 1348 of een Corona v3.1 en we hebben weer 4 miljard mensen.

Nichtsneues | 29-04-20 | 16:12

Mooi stuk en idd WTF!

drs. P | 29-04-20 | 11:05

Ik kwam vorig jaar op vakantie in het Harz gebergte tijdens een wandeling door het bos een (naar eigen zeggen) bioloog tegen, en begon met hem een praatje over de sterfte van de bomen. Hij was al drie dagen in het gebied, maar het was hem nog niet opgevallen (een kwart van de bossen daar is doder dan dood door een kevertje). Hij vond vooral brandnetels erg, die door de stikstof alles zouden overwoekeren omdat de grond minder schraal zou worden, wat mij juist een goede zaak leek. Mijn idee is dat je de natuur zijn eigen gang moet laten gaan, maar dat is onmogelijk voor dit soort 'natuurliefhebbers' die ernstig lijden aan kokervisie. Ze kunnen niet afblijven van de natuur, waardoor een 'oplossing' eigenlijk het volgende probleem wordt. Daarnaast zijn ze soms ronduit gevaarlijk en bereid geweld en andere ondemocratische middelen te gebruiken om hun bizarre ideeën er door te drukken.

Helemaal eens met dit stuk.

WldPlssr | 29-04-20 | 11:01

En dan steken extreemlinkse gekkies wel zendmasten in brand, maar geen illegale centrale.

Dauthi | 29-04-20 | 10:57

Wat is dit voor schaamteloos alleluja-verhaal over ammoniak dat ook nog eens gewoon niet klopt? Ammoniak is gewoon giftige troep.

Psycho Daddy | 29-04-20 | 10:26 | 3

WTF, ammoniak is een natuurprodukt.

WldPlssr | 29-04-20 | 11:05

@WldPlssr | 29-04-20 | 11:05: Dat iets in de natuur voorkomt wil niet zeggen dat het in grote hoeveelheden niet schadelijk is.

Heeft u wel eens met ammoniak gewerkt? Neem eens een glaasje van dit natuurproduct zou ik zeggen. Wel vooraf even 112 bellen.

Psycho Daddy | 29-04-20 | 15:23

Er zitten zoveel kanttekeningen aan het hele stikstofgebeuren dat het stuitend is hoe hier niet de discussie over gevoerd kan worden en de politiek en media hun eigen agenda door blijft drukken.
Het vertrouwen in de rechtstaat gaat zo wel behoorlijk naar de knoppen.

FredJ | 29-04-20 | 10:23 | 1

Mee eens, als je boeren of de industrie tijdig aankondigt dat er maatregelen aankomen (Bv over 10 jaar) kan de bedrijfsvoering aangepast worden. Ad hoc maatregelen zorgen voor de huidige ontwrichting. Over de boekhoudkundige truc waardoor ‘biomassa’ stoken in energiecentrales aanvaardbaar lijkt te worden gaan we over 10 jaar ernstig ons hoofd schudden

mreasyaloha | 29-04-20 | 10:32

Wat een kinderlijk ongenuanceerd stukje, het lijkt de schoolkrant wel. De kern van de zaak in het woord ‘stikstof-crisis’, is het plotseling overschrijden van de norm. Niet door een toename van de hoeveelheid stikstof maar door de aanscherping van die norm. Zo creërt de politiek de ene artificiële crisis na de andere.
Natuurlijk is het prima om het milieu schoner te willen maken. En dat doen we al tientallen jaren met behoorlijk succes. Dus er groeit mos op de zandgronden van de veluwe? Sloten groeien dicht? Als je de staat van het landschap per se wilt houden zoals die is, onderhoud het dan gewoon.

mreasyaloha | 29-04-20 | 10:11

Het is de schuld van de boeren! Met vriendelijke groeten Yes-r Feras Klavert.

24^7 | 29-04-20 | 10:07

Ik heb veel geleerd, mooi artikel. Er zal vast het één en ander niet helemaal kloppen of aangedikt zijn, maar het gros klinkt mij logisch en geloofwaardig in de oren. We zien, weer, de belachelijke kronkels van de politiek in een ingewikkelde moderne democratische maatschappij. Oorzaak en gevolg worden als logisch gepresenteerd, ook door de media, maar er blijken allerlei kronkels in te zitten welke zij gecreëerd door diffuse belangen en subsidies. Bizar genoeg hier een combinatie van grootkapitaal, via aardgas en grote industriële vervuilers en de milieuorganisaties plus politieke belangen (ze moesten van de EU, "iets doen"). Helaas trapt heel Nederland bijna in de.leugen. Net als nu met de zogenaamde Coronacrisis trouwens.

Argesus | 29-04-20 | 10:02

Het probleem blijft dat als hier minder boeren zijn ,wij voor voedsel meer af hankelijk worden van andere landen ,je ziet nu al dat het geen goed idee is als veel uit bv china komt en er gebeurt daar wat heel de wereld een probleem krijgt . waarom zouden we met voeding ook aankloten dus het verhaal schaal vergrooting brengt lager kosten is later altijd duurder .

Banenenrepubliek | 29-04-20 | 10:00

Zucht...
Het probleem is niet stikstof, maar te veel stikstof.
het probleem is niet de veehouderij, maar teveel en veehouderij, met teveel dieren waardoor teveel stikstof.
en inderdaad is nu berekend dat de landbouw rond 40 procent voor zijn rekening neemt.

Stikstof is nodig voor groei van planten, maar teveel stikstof is zeer schadelijk voor het overgrote deel van alle plantensoorten, en daarmee vervolgens ook voor alle diersoorten.
Kortom: van teveel stikstof gaat onze leefomgeving naar de klote, maar stikstof op zich is nuttig.
overigens weer een zeer bevooroordeeld stuk.

zeeman73 | 29-04-20 | 09:55

Tsja, de mestwetgeving in NL is grotendeels geschreven door de boerenlobby onder aanvoering van het CDA. Om dan nu op de politiek te gaan lopen kankeren is nogal hypocriet natuurlijk.

* Il Principe * | 29-04-20 | 09:53

De mens is corrupt. Zonder uitzonderingen. De overheid bestaat uit mensen. Ergo, de overheid is corrupt. Per definitie.

postmodernismisdead | 29-04-20 | 09:45

Goed stuk dit.

Ortega77 | 29-04-20 | 09:44

Eindelijk weer eens een goed stuk op GeenStijl!

David000000007 | 29-04-20 | 09:35

En dan geven ze de boeren de schuld van de uitstoot.

Mr.Crowley | 29-04-20 | 09:38

Misschien eens op zoek naar een niet-linkse bioloog of chemicus? Onderbouwing rammelt zoals tegenwoordig bij alle media dankzij een uitgekiende framing door de milieubeweging: mensen zijn immers dom. Een stikstofoxide als nitraat (NO3) is (letterlijk) broodnodig voor de groei van gewassen en levert indirect de bouwstof voor aminozuren. Aminozuren vormen de bouwstenen voor eiwitten. En laten nou net alle levende wezens via eiwitten functioneren. Nitriet (NO2) is wel giftig, dus met de term NOX staat de milieubeweging gelijk 3-0 voor. Want de bevolking denkt sowieso: chemie=eng. Dus, pakt allen uw biologieboek en zoek de stikstofcyclus maar eens op. Zie je in één oogopslag dat het nog een hele tour wordt zonder dierlijke mest om de overbevolkte wereld te voeden. Overigens ook hier maar even debunken: koolstofdioxide is net zo essentieel voor het leven en wordt -ook hier- nu caak als giftig aangeduid. Koolstofmonoxide is dat wel. Zelfde frame als voor de stikstof derhalve. Trap er niet in. Eerst de feiten graag.

Rest In Privacy | 29-04-20 | 09:29 | 6

@Mart6037 | 29-04-20 | 09:59: Klopt. Maar er is niemand op tegen dat stallen vervangen worden door schonere varianten. Zelfs milieuorganisaties niet. Het probleem is dat boeren willen _uitbreiden_ en daar zijn mensen dus tegen...

42 | 29-04-20 | 10:44

@42 | 29-04-20 | 10:44: Het probleem is dat regels veranderen met de snelheid van het licht. Vandaag dit, morgen dat. En dan ook nog regels met nul onderbouwing. Dat houdt niemand vol. En dat is ook de bedoeling van Den Haag.

Mart6037 | 29-04-20 | 11:59

@Mart6037 | 29-04-20 | 11:59: Dat valt wel mee. De subsidieregels veranderen net zo snel, en dat is absoluut geen probleem voor ze.
Het is gewoon de (al tientalle jaren oude) strijd tussen boeren die willen uitbreiden vanwege extra inkomsten en milieu-organisaties die willen dat ze krimpen. En ja, het wordt steeds duidelijker dat we meer aan het milieu moeten denken. Dus de boeren zijn langzaam de strijd aan het verliezen.
En dan krijg je dus dit soort bullshit stukjes over dat Ammoniak een mooi natuurproduct is dat helemaal niet giftig is. Neem nog een slok, jongens!

42 | 29-04-20 | 12:41
▼ 3 antwoorden verborgen

En dit allemaal door liegende en plucheklevende politici en in grote mate ook totaal verlinkste rechters die zich dit probleem hebben aanpraten. En dan de sector aanpakken die nog wel het meest ons "natuurlijke" landschap beheren en bewaken en die van levensbelang zijn... Maar boeren hebben natuurlijk geen leuke bestuursfuncties om na je politie carriere te bekleden...
Easy targets dus

WatZalIkErvanZeggen | 29-04-20 | 09:20

Ammoniak is niet giftig? Right...

42 | 29-04-20 | 09:19 | 2

Keukenzout is giftig; heeft doden veroorzaakt. Suiker is giftig; heeft doden veroorzaakt. Alcohol is giftig; heeft doden veroorzaakt. Water is giftig; heeft doden veroorzaakt. Dat hang allemaal af van hoe, in welke chemische binding en vooral hoeveel.

issieookweer | 29-04-20 | 11:50

Een tegelijk zetten ze die "natuur" in razend tempo vol met industriële installaties: wind turbines en zonneparken. Want daarvoor mogen alle milieuregels en procedures opzij gezet worden.

dihydrogenmonoxide | 29-04-20 | 09:17

Zo, dat was een duidelijk artikel. Meer van dit graag.

vlotterik | 29-04-20 | 09:13

Het enige wat schadelijk voor het milieu is en slecht voor de gezondheid, is het geen dat in het kabinet zit.
Elk dossier waar de woorden “sustainable development “ op staat moet je gelijk je handen vanaf trekken.

Datgingniegoed | 29-04-20 | 08:45

Mooi stuk waar ik helemaal achter sta!

Schepvogel | 29-04-20 | 08:41

Natura-2000 betekend alle dijken platschuiven, dan krijgt men pas een oerlandschap.

Sw.Dwaallicht | 29-04-20 | 08:32

Complimenten voor de heldere en volledige uitleg. Link doorgestuurd naar alle kennissen en vrienden. Om maar nooit te hoeven zeggen"als-ik-dat-had-geweten"

<navieve modus aan>
Waarom lukt het wel om in een read van 10 minuten het hele dossier door te lichten en ik op TV er geen touw aan kan vastknopen als de deskundigen het uitleggen?
<naieve modus uit>

SimpeleZiel | 29-04-20 | 08:23

De stelling van ‘snoep’ en ‘gif’ bij het plaatje klopt niet. Het moet iets positiefs (gezonds) zijn tegenover iets negatiefs (ongezonds). En nu is het snoep (ongezond) tegenover gif (ongezond).

Ewah1987 | 29-04-20 | 08:19 | 1

De tegenstelling snoep-gif is toch vrij duidelijk: lekker en niet dodelijk tegen vies en dodelijk.

mr.Cam | 29-04-20 | 08:53

En dat tegen de achtergrond van de globalisering agenda met de systematische aanval op het platteland en de landbouw, met name de veehouderij, en verschuiving van de productie van ‘vlees’ ongecontroleerd van het veld naar de centrale groet laboratoria met steun van big Bill natuurlijk. Argumenten zijn voedselschaarste door de lockdown en natuurlijk het klimaat. En zo schuift het snel naar een nieuwe wereld orde.. Hyperlinks werken niet voor dit onderwerp hier dus zoek zelf op ‘Coronavirus boost clean-meat-trend gates tyson’.

Cesna | 29-04-20 | 07:40

eindelijk begrijp ik het...

bimbam | 29-04-20 | 07:25

Geen enkel wtf moment gehad, typisch poldergewauwel gelezen. Iedereen een mening, en iedereen invloed, wat over blijft is kraak nog smaak maar wél alle belangen behartigd waardoor er dus een onsamenhangende kluwe aan polderovereenkomsten overblijft waarin overheid en het ambtelijk apparaat zich heel gewichtig op sluiten. De samenleving wordt steeds complexer (gemaakt).
Gelukkig ligt groen utopia aan de andere kant van de coronacrisis als ik alle blendle emoporn opinie stukjes mag geloven.

ratelaar | 29-04-20 | 07:08 | 3

Ratelaar is zelf aan het wauwelen ......

elevator | 29-04-20 | 07:57

wauwelaar

swassannuf | 29-04-20 | 09:48

Mooi artikel

van heinde en verre | 29-04-20 | 02:34

Geenstijl is een belangrijk venster op de wereld en een vergrootglas van Nederland.

Een Russische generaal blijkt toch betrokken te zijn bij MH17. Niet verwonderlijk maar het ontkennen van de betrokkenheid wordt moeilijker. Desalniettemin blijf ik van mening dat de NAVO nooit had mogen uitbreiden toen het Warschaupact werd ontmanteld. Er is een enorme kans op vrede verprutst, een kans om samen te werken met Rusland. Nu is de koude oorlog opnieuw opgestart. Het had zo mooi kunnen zijn… Vrede is toch de reden waarom ook de EU is opgericht? Tenminste, dat beweert Frankrijk: als Nederland moeilijk doet, komt er oorlog en als iemand dat kan weten, is het de Fransman wel die na Napoleons veroveringsdrang (compensatie voor iets piepie kleins denk ik dan bij mezelf) nog drie keer oorlog heeft gevoerd met de Duitsers. Maar goed, de vrede is ver weg dankzij het verbreken van de gedane beloftes aan de Russen en MH17 is daar een van de vele vreselijke gevolgen van, net zoals Putins wantrouwen naar het Westen en al het getreiter dat daaruit voortkomt.

Afrikanen uit Midden Afrika vechten met Afrikanen uit Noord Afrika. Daarmee laten ze zien dat ze een enorme aanwinst zijn voor ons land. Culturele verrijking in de dop, kansenparels die als kemphanen vechten om straks op straat het mooiste meisje van de klas ten huwelijk te mogen vragen. Daarbij zijn het ook nog eens allemaal moslims wat mooi meegenomen is: na de verkrachting moet het meisje instemmen met het huwelijk en is haar schande uitgewist. Fantastisch toch om zulke kerels straks te kunnen ontmoeten… Ik zou zeggen: Femke, ga ’s avonds ‘ns wat meer wandelen en schroom niet de ontmoetingen die je dan hebt op Geenstijl te beschrijven. Ik weet zeker dat de redactie je een eigen column geeft: Nachtboek van een bekeerde vrouw. Na aflevering 10 neem je een weekje rust en laat je je even checken op HIV.

Turken haten homo’s, ja en alles wat niet Turks is en de Fransen kiezen altijd eerst voor Frankrijk. De moordenaar van Anne Faber wilde ontsnappen. Hij is/wordt overgeplaatst. Jammer dat hij niet naar Ecuador kan. Zo’n gevangenis gun ik hem met heel mijn hart… Van Corona weten we nog steeds heel weinig. Het ontwricht veel landen op een enkel land na. Dat betekent dat de aanpak ook heel erg bepalend is. Maar juist omdat we niet in de toekomst kunnen zien wat er gaat gebeuren, hoewel sommige mensen geloven dat een glazen bol en koffiedik je iets kunnen onthullen, is het ontstellend dom hoe Nederland met zijn boeren omgaat en vijf miljard wil uittrekken voor stikstofmaatregelen. Hier en daar is er verschrikkelijke droogte of zijn er juist overstromingen. In veel landen ligt de agrarische productie stil en er zijn wereldwijd al grote tekorten. De wereldvoedselvoorraad is enorm gekrompen en juist de Nederlandse boer springt er torenhoog boven uit als het gaat om innovatie, kennis milieuvriendelijke productie, het hoogste rendement gelet op de investering en diervriendelijkheid. Nederland was de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. Zeker nu de tekorten oplopen en er straks grote schaarste dreigt, is extra productie noodzakelijk. Wie kan dat beter doen dan juist de Nederlandse boer? Als het door andere landen moet worden gecompenseerd, waar het rendement veel lager is en tegelijkertijd meer CO2/NH3/NO3- wordt uitgestoten, heeft dat alleen maar negatieve effecten. Stikstof stopt niet bij de grens… Als schaarste dreigt en de schappen in de winkels leeg blijven, komt onrust en volgen plunderingen/anarchie etc. De mensen die de Nederlandse boer belemmeren zijn werk te doen, zijn daar straks mede verantwoordelijk voor: Honger, ellende, vluchtelingen, milieuvervuiling. Typisch dat juist de linkse partijen dat niet begrijpen; zij zien de boer juist graag vertrekken en juichen bij zijn faillissement. Welk belang hebben zij bij honger, ellende, vluchtelingen en milieuvervuiling…? Of zijn ze allemaal zo dom als Klaver?

Angélica de Sancé | 29-04-20 | 01:30 | 1

Ik ga nu de stad in. In mijn limousine.

Hemke-Valsema | 29-04-20 | 06:20

Goed stuk.
Mooi om te zien dat Berbaartje en Kuifje uit hun holletje gelokt zijn.

SpicyMchaggis | 29-04-20 | 00:40 | 1

Dat je met die twee bezig bent zegt meer over u dan over hen...
Je mag het ook uitleggen...

SterF... | 29-04-20 | 01:02

Interessant artikel, zeker! Maar als ik iemand hoor roepen dat het állemaal ónzin en beláchelijk is, begin ik altijd te denken dat er waarschijnlijk toch REDENEN zijn geweest om bepaalde keuzes te maken.
En als ik als leek dan ook nog eens een volgens mij best wel belangrijke omissie tegenkom in het betoog, begin ik toch nattigheid te voelen. Ik lees namelijk niks over biodiversiteit. Het aantal soorten planten en dieren neemt de afgelopen decennia namelijk hard af, en dat lijkt nauw samen te hangen met de ammoniakdepositie. Nu is het op zichzelf geen probleem dat soorten verdwijnen, dat is van alle tijden en hoort erbij, maar het gaat veel te snel voor de natuur om zich aan te passen. En een grote biodiversiteit is van cruciaal belang voor ál het leven op aarde.
Begrijp me niet verkeerd, die Driekus zegt heus een hoop zinnige dingen, maar ik begin dan toch te denken dat 'ie misschien toch maar één kant van het verhaal vertelt.
Daarom, GeenStijl: ga eens op zoek naar iemand van 'de andere kant' voor een 'kloosried' hiervan, en laat Driekus daar dan weer op reageren. Daar hebben we wat aan, op deze manier is het wel een beetje makkelijk scoren bij het boerenliefhebbende GeenStijlpubliek.

Diewijfvandielange | 29-04-20 | 00:27 | 9

Ik ben heel erg voor biodiversiteit, ik houd van natuur, maar ik geloof niet dat de biodiversiteit heel veel gebaat is bij het overheidsbeleid. Dan verwacht je heel andere maatregelen.

van heinde en verre | 29-04-20 | 02:38

De biodiversiteit vergroten kan juist door minder stikstofarme nepnatuur te creëren. Slechts 100 inheemse plantensoorten zijn gevoelig voor stikstof, terwijl er ca. 1500 inheemse plantensoorten zijn in Nederland.

Partijen als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zouden per direct moeten stoppen met het kunstmatig in stand houden van deze schrale gebieden, en stoppen met het creëren van dit soort gebieden door massale bomenkap en afgravingen.

Laat de natuur zich aanpassen aan de in Nederland geldende omstandigheden, i.p.v. proberen duurt allemaal te sturen. Dan krijg je misschien een paar jaar wat minder planten en diersoorten, maar na verloop van tijd ontstaat er een nieuw evenwicht en zal de biodiversiteit enorm toenemen.

Gait-man | 29-04-20 | 09:26

Biodiversiteit hebben we al ingevoerd met de import van onze heilige asielzoekers.

Leffe Blonde | 29-04-20 | 10:20
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Schottelboot | 29-04-20 | 00:16

Laten we met z'n allen de waarnemingen van een Nederlandse satelliet, mbt de uitstoot van methaangas eens wereldkundig maken. De olie bedrijven maken er een zooitje van. Ik.ben een voorstander van fossiele brandstoffen,maar zuinigheid is dan een vereiste. Methaangas is echt een probleem, hoor er te weinig over.

Papakiloooo | 29-04-20 | 00:07

Mooi verhaal. Alleen ammoniak is wel degelijk giftig/gevaarlijk, bv bij inademing,

Tarvo | 28-04-20 | 23:51 | 3

Het gaat om de dosering.

de honden blaffen... | 29-04-20 | 00:07

Waarom zit het dan nog steeds in je eierkoeken?

down | 29-04-20 | 00:54

Salmiak is aggressief want basisch/alkalisch. Als je het neutraliseert met zoutzuur dan krijg je salmiakzout, dat gewoon eetbaar is (in bescheiden hoeveelheden). Salmiak/zwartwit zit vaak in drop.

petersteenkamp | 29-04-20 | 02:11

Hier in de buurt maken ze natuur door het bos om te kappen en er huizen neer te zetten. Blijkbaar mag dat in deze tijd gewoon nog als je wat rijker bent dan gemiddeld.

Rest In Privacy | 28-04-20 | 23:33 | 1

Hier in de buurt maken ze natuur door het bestemmingsplan te veranderen.
Jagen ze boeren van hun waardeloos geworden land, eeuwenoud cultuurlandschap.
laten het onder water lopen, het onkruid welig tieren, zetten een paar bordjes neer, et voilà, nieuwe natuur.

de honden blaffen... | 29-04-20 | 00:10

Neem aan dat we straks wel een ronkend rapport krijgen over de stikstofproductie tijdens corona om te kijken wat nu precies de invloed is van bijv. vliegverkeer.

Of toch niet zeker, lekker met de cijfers van ervoor blijven werken.

jip_86 | 28-04-20 | 23:09

Gewoon massaal allemaal de zee ff inlopen als we moeten schijten deze zomer. Spoelt het zo mijn en het kanaal uit.

Petertie | 28-04-20 | 23:07

Volgens Rutte was eerst CO2, toen stikstof en vervolgens corona de grootste crisis sinds WOII. Wat ze alledrie met elkaar gemeen hebben is dat elk van die drie crises door hem zelf veroorzaakt zijn en dat uitsluitend de maatregelen het probleem zijn en niet de CO2, of de stikstof of de corona zelf. Door de eerste twee gaan plantjes beter groeien en de laatste is een doodnormaal virusje vergelijkbaar met de griep...

Antiquerulant | 28-04-20 | 22:56 | 9

@SterF... | 28-04-20 | 23:41: Samson+Koopmans plan voor stikstof is slecht uitgevoerd door de politiek. Uitspraak van de rechter ging daarover. PFAS is fuck up 2.

arlen | 29-04-20 | 00:01

@SterF... | 28-04-20 | 23:09: De rechter heeft (in principe) die macht helemaal niet. De stikstofcrisis heeft twee oorzaken:
1. De overheid stelde normen die algemeen geldend zijn voor zowel particulieren als bedrijven en omdat dit alle bedrijfsvormen feitelijk onmogelijk maakte creëerde zij een vergunningenstelsel dat overeenkomstig de EU richtlijn die hieraan ten grondslag lag illegaal is.
2. Trias Politica is in Nederland verneukt doordat het hoogste rechterlijke orgaan (de tweede macht) een centrale rol vervult binnen de politiek (de eerste macht - de wet maker).

In lekentermen: doordat onze nationale politiek EU richtlijnen verder wenste door te voeren dan bedoeld kreeg een ongekozen politicus de kans om het complete land te gijzelen en maakte daar gebruik van. De absurditeit is dat het hete hangijzer hier niets meer is dan een getalletje in de uitvoeringswet welke gisteren nog aangepast had kunnen worden zonder dat de Eerste- of zelfs de Tweede Kamer daarvoor geraadpleegd hoeft te worden. Het is 100% ambtelijk geneuzel.

Pierre Tombal | 29-04-20 | 01:02
▼ 6 antwoorden verborgen

Bizar om de totaal ongerelateerde NH3 en NOx op één hoop te gooien. Wie verzint zoiets?

Gezonde_Roker | 28-04-20 | 22:51

Prima artikel!
Het is ook werkverschaffing voor ambtenaren en politici in een notendop.
Gaat nergens over, maar je verzint een probleem die er eerder niet was, maakt het groot door middel van specialisten die graag ook een koekje bij de koffie willen, en gezamenlijk pak je het niet bestaande probleem aan.....
Nou moet ik wel toegeven dat ik regelmatig aan dit theater mee heb gedaan , maar dan als spreekbuis met een forse achterban..... Voornamelijk ging het over het inrichten van een "natuurgebied" met alle compensaties enz.... en hoever de menselijke activiteiten daarin plaats mag vinden..... Daarbij de belangen van organismen vertegenwoordigen die onder water leven en schubben hebben...
Die hebben namelijk een ECHT! probleem wanneer de toegang naar de paaigronden opeens afgesloten worden zoals het in het verleden vaak gebeurd is... Klein onderdeel van het verhaal, maar vaak vergeten.... De vogelliefhebbers denken alleen in veren en liefst geen menselijk activiteit zodat Nederland nog kleiner wordt.... De waterkwaliteit is veel beter dan vroeger wat je in de natuur terug ziet, plus zien we in onze omgeving steeds meer vogels die al op uitsterven
stonden..... Dus wat dat betreft gaat het gewoon heel erg goed, en waar al die zgn problemen vandaan komen gaat eigenlijk totaal langs me heen en lijken gewoon totaal verzonnen te zijn.....(Arme boeren) Dit stuk gaat vooral over stikstofoxiden die dus wel een probleem zijn..... maar worden niet aangepakt..... om voor de hand liggende redenen...... Nogmaals, een goed stuk waar je even op moet teren om het goed te beseffen.....

dijkbewaker | 28-04-20 | 22:44 | 4

Met andere woorden; begrijp je onze rechtsstaat

SterF... | 28-04-20 | 22:52

@SterF... | 28-04-20 | 22:51: Degenen die due Natura2000-gebieden aangewezen hebben om subsidie uit Brussel te krijgen. Er was toen al discussie, ik heb hem meegemaakt in de recreatiesector, of dit niet de economie zou doodslaan.

5611 | 28-04-20 | 23:12
▼ 1 antwoord verborgen

zoals Yara in Sluiskil staat er nog zon fabriekje op chemelot in Geleen. Carbolim. Bij iedere lossing die een vrachtauto doet bij zijn leveradres blaast deze min 1000 kg af in de atmosfeer.
Per levering!! ze doen er zon 50 per dag

zalkmarzegge | 28-04-20 | 22:41 | 6

@bowlfabriek | 28-04-20 | 23:17:
Oeh, da's gevaarlijk spul. Schijnt zich vooral op en aan fikkies vast te hechten. Erg hardnekkig. Alleen te verwijderen met een dubbele dosis socialisme en het rigoreus schrappen van aftrekposten.

Graaisnaaiert | 28-04-20 | 23:40

Ten eerste carbolim verkoopt CO2 géén stikstofoxide's
Ten tweede 1000kg per lossing? hoe kom je aan dat getal? CO2 kost in de handel zo'n 6 a 7 euro/kg dus 50 x 1000 x 6,50= 325.000 euro per dag de lucht in ? alleen op werkdagen (262X325.000=85.150.000 euro) 85miljoen per jaar de lucht in, geloof je dat zelf?

pietnr1B | 29-04-20 | 09:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Aan wat fijn, zo ken ik ons aller Geenstijl weer. Geen makkelijke slecht / niet onderbouwde aluhoedje ridiculisering topicjes, maar prachtige uiteenzettingen tegen de haren in van de overheid. Hier ben ik lid voor.

paulis | 28-04-20 | 22:40 | 7

@Kuifje-naar-Brussel | 28-04-20 | 22:49: precies, reageer dan niet en laat mensen zoiets waarderen. Lijkt erop dat berbaartje er wakker van ligt dat mensen (een aantal reacties) er mee eens zijn.... mi hetzelfde

Dulacs | 28-04-20 | 22:54

Daar sluit ik me bij aan

van heinde en verre | 29-04-20 | 02:41
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 28-04-20 | 22:40 | 1

Krijgen we voor de corona2000 gebieden ook subsidie?

Rest In Privacy | 28-04-20 | 22:40 | 1

Ja, alleen geen AOW.

arlen | 28-04-20 | 23:25

Tsja, het verzelfstandigde "Staatsbosbeheer (...) moet zoveel mogelijk eigen middelen genereren." (Convenant 4 december 2014). Eerst onze mooie koelte-brengende bossen kappen met Natura2000-subsidie, om een heet quasi-woestijnlandschap aan te leggen. Daarbij profiterend van de torenhoge houtprijzen. En nu, bossen herplanten met - u raadt het al: subsidie.

Middenmoter | 28-04-20 | 22:36

En dan hebben we nog fosfaten, sulfaten en andere ongezonde uitstoten. Ook niet inwisselbaar. En die natuurverenigingen heten niet voor niets landschappen, die willen een landschap in stand houden. En de KLM krijgt nu steun, terwijl ze niet uitstoten! Mooi toch?

Hadena | 28-04-20 | 22:35 | 1

Fosfaten zijn nodig om kunstmest te maken. Planten hebben dat in bescheiden hoeveelheden nodig om eiwitten te maken. Bijna alle fosfaat die nodig is voor kunstmest komt van fosfaatrotsen (en een paar plaatsen waar veel vogelpoep is). Veruit het grootste deel van de wereldvoorraad van fosfaatrotsen ligt in China, de VS en Marokko. Bij het huidige gebruiksniveau is dat over honderd jaar op, en zonder fosfaat kan de landbouw op deze planeet maar 2 miljard mensen voeden. Nog een reden om geen "bioethanol" te gebruiken als brandstof, want dan raakt de wereldvoorraad fosfaat nog sneller op.

petersteenkamp | 29-04-20 | 02:22

Ik begin ongeveer elke 20ste vd maand met salderen.

echt he, de stront die in de plaats van de turf is gekomen, komt langzaam bovendrijven.

ptrck | 28-04-20 | 22:31

En dan is de kwalijke rol van de postcodeloterij (en hun “partners” Greenpeace, Natuurmonumenten et al.) alsmede de Rabobank, de energiereuzen en de provinciale en lokale politiek en bestuur bij de onteigening van boerenbrood nog niet eens benoemd.
Als we het dan toch over mest hebben, dan moet die beerput ook maar eens open.

Stormageddon | 28-04-20 | 22:30 | 2

*boerengrond.

Stormageddon | 28-04-20 | 22:31

De rekensom is dat boerengrond per m2 minder oplevert dan stedelijk gebied, of industrie. Nu boeren onteigend kunnen worden via wetgeving (Crisis- en herstelwet), hoeft voor de grond minder betaald te worden.

arlen | 28-04-20 | 23:30

Overheden zijn koning in het spinnen van echte problemen. Maar worden zelden gehinderd door enige vorm van kennis.
Zolang het maar mooi klinkt voor de buhne

Het leven is zwaar | 28-04-20 | 22:27 | 1

Er wordt een doel geformuleerd (in dit geval: boeren weg krijgen) en daar wordt een probleem bij verzonnen om het doel te bereiken. Elke. keer. weer.
Scheefhuren, gasbelasting, vuurwerkverbod, etc. Elke keer dezelfde taktiek, en televisiekijkend Nederland gaat er elke keer in mee.

jemagookniksmeer | 28-04-20 | 23:08

Lang verhaal Driekus, doen we niets mee.
De bezem zal door de agrarische sector gaan.
We gaan hier straks geen voedsel meer produceren voor de halve wereld ten koste van het milieu.
Slimme boeren sluiten een deal nu er de potjes voor zijn.

Berbaar | 28-04-20 | 22:26 | 16

@Berbaar | 28-04-20 | 22:47: Zullen we nog wel eens zien. Al 40 jaar lang probeert de overheid boeren het leven onmogelijk te maken en toch weet die sector door keihard te innoveren en nog steeds van wereldniveau te zijn. Echte producten die wereldwijd geëxporteerd en gewaardeerd worden. Heel wat beter dan wat vage handeltjes waar VVDers zo goed in zijn.

5611 | 28-04-20 | 23:20

@5611 | 28-04-20 | 23:20: berbaar heeft liever doorgefokt hormoonvlees uit Mexico dat via het genderneutrale verdrag met Canada hierheen wordt verscheept.

Stevo365 | 28-04-20 | 23:36

Wat zal meer doden opleveren, het coronavirus, of grootschalige hongersnood?

de honden blaffen... | 29-04-20 | 00:25
▼ 13 antwoorden verborgen

Net zoals bij de massa immigratie blijkt dat de overheid uitblinkt in t wegkijken,alles op z n beloop laten tot er 1 bomenknuffelaar naar de R v S stapt en dan gaan we de meest ridicule maatregelen nemen om de schijn bedriegt het braafste jongetje van Europa te worden.
Wanneer zal t kwartje eens vallen dat die 100.000 opvreters per jaar die hier naar toe komen waaien ook een aanslag zijn op de natuur want ze willen ook vrete,auto rijje en een huisje en 2 a 3 x per jaar terugvliegen om hun dikke buik te laten zien.

Ooievaar | 28-04-20 | 22:25 | 1

Ze kijken helemaal niet weg en doen het buitengewoon goed, echter voor een ander belang, dat dan weer wel. Volgend jaar gaan stemmen, dat zal ze leren.

piet12345 | 28-04-20 | 22:36

wikipedia: (na stukje dat het voor mensen niet heel erg giftig is): "Ammonia even at dilute concentrations is highly toxic to aquatic animals"

141535979 | 28-04-20 | 22:23 | 1

Wist u dat dieren ook in het water schijten? En dat rivieren naar zee stromen ? En dat het regelmatig regent?

vansuyle.com | 29-04-20 | 12:14

Lang verhaal. Bij het eerste kunstmest stukje gestopt. Kunstmest is ook kut voor het milieu, maar minder dan drijfmest. Te veel fosfaat en stikstof is wel schadelijk. Dit stukkie stinkt.

beldewouten | 28-04-20 | 22:22 | 3

Dus omdat je jezelf weigert te informeren, want dat kost moeite...
De NOS zal er een dezer dagen wel een handig, informatieve animatie over uitzenden. Dat is makkelijker en eerlijker.

Sjeik-Sjotum | 28-04-20 | 22:26

@Sjeik-Sjotum | 28-04-20 | 22:26: ik weiger verder te lezen als ik in 1 alinea al 3 fouten tref. Dat jij dat wel ziet als een betrouwbare bron, is jouw keuze.

beldewouten | 28-04-20 | 22:28

Drijfmest slechter dan kunstmest? Leg eens uit.

5611 | 28-04-20 | 22:48

Deze onzin met stikstof zegt alles over in wat voor tijd, of land, we leven. Nou, eigenlijk kan ik nog 50 dingen noemen maar dan schieten we hier allemaal collectief in een depressie. Morgen schijnt de zon hopelijk weer, hebben we toch nog iets om naar uit te kijken.

Stonecity | 28-04-20 | 22:19

Is dit een werkstuk voor de Middelbare Land- en Tuinbouw-school?

Rest In Privacy | 28-04-20 | 22:19 | 13

@Kuifje-naar-Brussel | 28-04-20 | 22:32:
Goede intenties: minder uitstoot
De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. Zo was er ooit de oprecht goede intentie om uitstoot van vieze en slechte dingen in Nederland terug te dringen. Daar kan niemand op tegen zijn. Zo ook de uitstoot van stikstof bijvoorbeeld. ‘Stikstof’ is niet één stofje. Het is een verzamelnaam voor meerdere en heel verschillende soorten uitstoot. Hier een overzicht van de tien grootste faalmomenten van de overheid in het stikstofdossier:

Zou je ze dan even willen aanwijzen en willen weerleggen met feiten?
Het zou je sieren.

Andersdenkend | 28-04-20 | 22:48

Ha! Kuif en Berbaartje beiden op hun pikkie getrapt!! Goed bezig, Driekus, je komt blijkbaar te dichtbij met je verhaal!

zwellevertje | 28-04-20 | 22:55
▼ 10 antwoorden verborgen

Je 11de WTF moment : Timmerfrans.

Jimmy Mc Clure | 28-04-20 | 22:17 | 1

What about Guy Verhofstadt? Niet dat ik de WTF momenten echt aan het hamsteren ben hoor. Gewoon, omdat ik member.

IkBen9 | 28-04-20 | 22:37

Goed stuk. Ook heel goed geschreven. Jou ga ik meer lezen.

Een hoop van die Natura2000-postzegels moet de status van Natura2000 ontnomen worden. Complete waanzin.

Rest In Privacy | 28-04-20 | 22:17

Sterk stuk. Goed verwoord en onderbouwd met feiten. Helaas kun je over ieder belangrijk dossier wel zo'n stuk schrijven.
Ergens ben ik wel blij dat ik dichtbij een echt stukje natuurgebied woon. Het is niet supergroot, maar het is er on Nederlands mooi.

Andersdenkend | 28-04-20 | 22:16

Ik raad iedereen aan om de docu van Michael Moore: Planet of the humans te bekijken. Op Youtube.
Hier ontmantelt hij de "waarheden en resultaten" van de groenestroom revolutie. Hij laat zien wat de kisten vs investeringen zijn, wie er baat bij hebben en waarom.
Het is ronduit schokkend om te zien hoe wij worden voorgelogen over de voordelen en de nood van 100en miljarden investeringen.
Kijk ajb deze documentaire. Als je na de uitzending van Lubach over groene stroom al dacht van een hoax: het gaat er veel, veel smeriger aan toe. Met maar een doel. De rijken nog rijker maken

Olleke | 28-04-20 | 22:12 | 4

Zou mooi zijn als een journalist hier een NL versie van maakt !

Jimmy Mc Clure | 28-04-20 | 22:28

@Jimmy Mc Clure | 28-04-20 | 22:28:
Marijn Poels heeft er een knappe docu over.
youtu.be/8RJW6SCkXyc

Stevo365 | 28-04-20 | 22:47

@Jimmy Mc Clure | 28-04-20 | 22:28: Kun je vergeten. Ook al is/was Michael Moore de held van extreem links, deze scheve schaats wordt zorgvuldig weggemoffeld. Onze gelijkgeschakelde pers weet wie zijn salaris betaalt.

5611 | 28-04-20 | 22:51
▼ 1 antwoord verborgen

In onze gemeente zijn er vennen... en als je niets doet dan zorgt de natuur er voor dat ze dichtgroeien. Dat willen "we" "natuurlijk" niet en dus om de zoveel jaar worden de vennen leeggeschrapt. En er zijn duinen hier. Maar laten wel wel wezen, ook de duinen in Brabant, zoals de Loonse en Drunense Duinen, zijn een gevolg van falend menselijk ingrijpen door overbegrazing en dergelijke (in een tijd dat niemand daar oog voor had). Nu is het "natuur". Oh en dat doet mij weer denken aan de oefengebieden van defensie voor tanks. Daar werd flink rondgeragt... prima de dierkens vonden het prachtig (er liep niemand, heerlijk rustig op de paar monsters na) en de planten die van rul zand houden ook.

Enrique C | 28-04-20 | 22:10 | 2

De beste manier om schrale natuur in stand te houden is er schapen in te jagen. Zo is dit soort "natuur" ook ontstaan. Doe je niks dan zal 90% van Nederland tenderen naar een of ander bos, al dan niet moerassig. Stikstof versnelt hooguit dit proces.

Goed artikel op een enkel foutje na (amnoniak is wel giftig). De kern: we zijn op een onhandige manier nepnatuur aan het conserveren zoals het nu is. Zou je wat meer meebewegen met hoe wij leven dan zou je bijvoorbeeld mooie eiken-beukenbossen krijgen.

5611 | 28-04-20 | 22:54

@5611 | 28-04-20 | 22:54: Inderdaad. En als je dan toch wat van die schrale heidevelden wil behouden dan moet je daar ook het traditionele landgebruik weer invoeren: schapen die 's nachts naar een stal of weide gebracht worden om daar te poepen (en beschermd zijn tegen wolven). En af en toe wat bomen en struikgewas kappen en afvoeren. En zorgen dat reeën en ander wild niet bij de boer kunnen gaan eten. Maar niet, zoals nu, de "natuur" volzetten met runderen en paarden en wat niet die hun stront daar achterlaten. Die schaapherders willen het maar al te graag doen, en het kost geen vermogen zoals het huidige beleid.

dihydrogenmonoxide | 29-04-20 | 09:08

Als de industrie met een hogere schoorsteen de stikstofoxide hoger in de dampkring brengt, dan verdwijnt het binnen de papieren werkelijkheid van de vergunnigsverlening. Compleet tegen de wet van Lavoiser in. De wet van behoud van massa geldt niet voor de grote industriëlen, wel voor alle andere scheikunde.

Boeren hebben geïnvesteerd in installaties die ammoniak afvangen. Simpel, een gasdichte giertank samen met droge en natte mest niet meer mengen. Na vergisting levert het nog groene energie op ook. Ammoniak is geen afvalstof, maar fantastische mest en ook bruikbaar voor andere producten. Toch blijft de politiek drammen op uitkopen en opheffen van de veestapel. Bij de coronaramp hebben we geen lokale productie van mondkapjes, medicijnen en testen, bij de volgende natuurramp hebben we geen eigen eten. Het gebrek aan visie wordt straks geëvenaard met een gebrek aan voedsel. Van een lege holle blik, in 1 rechte lijn naar een leeg bord.

Er is helemaal geen mestoverschot. Honger in Afrika komt door mislukte oogsten door verschaalde akkers. Je kan ieder jaar voedsel opsturen, of mest.

We maken onszelf kapot, en helpen daar niemand mee. Nederland wordt een stadstaat die voor ieder wissewasje afhankelijk is van toezendingen van anderen. Een terminale patiënt aan het infuus, zonder het besef zo’n infuus ook leeg kan. Deze wereld is geen filantropische instelling die comateuze patienten eeuwig in vegatieve toestand houdt.

Als je iets wil, zul je het zelf moeten doen.

Feynman | 28-04-20 | 22:10 | 4

@SterF... | 28-04-20 | 22:24: Laten ze dan maar meteen stoppen met het importeren van duizenden(!) piepjonge kalveren per jaar. Die hier worden vetgemest en daarna weer op transport gaan. Maar minister Schouten verdomt het om daar paal en perk aan te stellen.

Lupuslupus | 28-04-20 | 22:37

@SterF... | 28-04-20 | 22:24: vrij onzinnig inderdaad, NL dumpt duizenden tonnen uien per jaar in West-Afrika, tegen een fractie van de kostprijs van ter plekke geteelde uien. Waarom die uien zo goed groeien hier? Echt niet door stront maar door de superkunstmest van Yara en andere chemicaliën.

Sauspan_030 | 28-04-20 | 22:48

Mest moet je zien als een kostbare grondstof ipv een probleem. Als je het al niet rechtstreeks kunt gebruiken op het land, opwerken en terugsturen naar de landen waar vandaan bv soja komt.

5611 | 28-04-20 | 23:01
▼ 1 antwoord verborgen

Briljant artikel. Super logisch, kraakhelder beredeneerd en gestructureerd.

En je gelooft ieder woord van hoe erg het gesteld is met politici en ambtenaren. Zo onkundig, immoreel, en opportunistisch zijn ze echt. Het afvoerputje van onze samenleving. Mensen die geen vak kennen, geen hard skills hebben, maar wel slinks kunnen roven en zakken vullen.

_Roy_ | 28-04-20 | 22:09

Dat het hier van nature bos moet zijn klopt wel. Koop een stukje grond en doe er niets aan (geen onderhoud, geen dieren opzetten) en hop, paar jaar later staat het vol berken. Nog een paar jaar later heb je een bos. Zomaar zonder aanplanting of iets. Die natuurbeheerders daarentegen, wat zijn die maar druk bezig jaar in jaar uit, met hun ‘natuur’

nog-eenbelg | 28-04-20 | 22:09 | 3

De universiteiten leveren elk jaar weer lichtingen milieudeskundigen en natuurbeheers af. Die moeten natuurlijk (gesubsidieerd) bezig blijven.

fail | 28-04-20 | 22:16

Complete bospercelen worden door Staatsbosbeheer, een club die de natuur zou moeten beheren ook voor de generaties na ons, op grote schaal gekapt voor zandverstuivingen, heidevelden enzovoort. En juist deze gebieden verdragen slecht stikstof...

therealbraindump | 28-04-20 | 22:28

@therealbraindump | 28-04-20 | 22:28: Het probleem met die bekeidsnajers is dat er iedere zeg 20 jaar weer iets anders in de mode us. Eerst was bos goed, toen moest het loofbos zijn, toen moesten dingen als Amerikaanse eik weg en nu is schrale heide of arnetuerig hoogveen je van get. Ondertussen herken je natuur volgens dit soort natuurbouwers vooral aan de kapvlaktes en bulldozers.

5611 | 28-04-20 | 23:04

Blue Tiger heeft ook interessante gasten op het groene dossier. Af en toe is het echt niet te geloven hoe geniepig ze te werk gaan. Deze aflevering over de beleggingsclub 'natuurmonumenten' bijvoorbeeld. De afleveringen over grondroof zijn ook goed. Daar draait het uiteindelijk allemaal om denk ik.
youtu.be/qsT5xUxYnKU

Stevo365 | 28-04-20 | 22:08

Prima stuk Driekus! Inderdaad, hele bossen kappen in dit land want we moeten persé onze kaalgevreten heidevelden terug, maar ondertussen gaat onze klimaatpaus u weer geld uit de zak kloppen om miljarden bossen aan te leggen in de EU.

kaasboertje | 28-04-20 | 22:04

Bij alinea 'Ja maar de natuur in Nederland dan?' Moet ik aan windmolens op zee denken. Iets ongecultiveerds cultiveren met witte stokjes.

Hele grote verhalencampagne erbij met 'biodiversiteit' en 'milieu' en 'toekomst' en men slikt het. Terwijl er feitelijk natuur gesloopt wordt.

sjef-van-iekel | 28-04-20 | 22:04

Helaas. Nederland is druk... te druk.

Poesman | 28-04-20 | 22:03

Zou je ammoniak ook kunnen injecteren tegen corona? Ik ga effe Donald bellen.

Roehm | 28-04-20 | 22:01 | 3

Zeker kan dat. Het is zelfs de aanbevolen behandeling voor milieu extremisten.

fail | 28-04-20 | 22:08

En...? wat zei die?

Pardoes | 28-04-20 | 22:16

Het is zelfs onderzocht, en 100% zeker werkzaam, dat als pure ammoniak in voldoende mate geïnjecteerd word in het lichaam u nooit enige vorm van Corona of welke andere ziekte meer krijgt.

DeJemelscheet | 29-04-20 | 01:37

Wat is eigenlijk de economische toegevoegde waarde van geiten, is ook zo'n dingetje in oost Brabant en continu onder het tapijt geschoven. Ik zou zeggen stoppen. Mocht blijken dat we pakweg na een jaar naar de kloten gaan omdat we geen geiten meer hebben dan kunnen we een intelligente return overwegen.

pajans | 28-04-20 | 21:59 | 4

vegetariërs voer

arlen | 28-04-20 | 22:20

Geitenkaas

Gandalph | 28-04-20 | 22:36

geitenmelk, geitenhaar,geitensik, hup met de geit, en de laatste geitenpad. De belangrijkste hier komt iemand steeds mee weg.

grom | 29-04-20 | 12:06
▼ 1 antwoord verborgen

Zodra men gratis geld krijgt gaat men gekke dingen doen. Lobby hier lobby daar subsidie binnenhalen en mensen die hard werken hebben geen tijd om te lobbyen.

Henk P | 28-04-20 | 21:59

Eerst hadden de boeren- en bouwsector shit.
Nu heeft ondertussen bijna elke sector shit.

HoerieHarry | 28-04-20 | 21:58 | 1

Dat is het leven. Ups and downs.

Rest In Privacy | 28-04-20 | 22:50

Zonder kunstmest heb je (veel) meer grond nodig om dezelfde omzet te draaien?

Rest In Privacy | 28-04-20 | 21:58 | 1

Kunstmest is de pest voor de grond want zorgt alleen voor plantengroei. Na de oogst is de grond zo arm als de mieren want die 'mest' geeft niets terug aan de grond. Wat echte mest en compost wel doet, die verrijkt de grond.

Lupuslupus | 28-04-20 | 22:16

Het eerste WTF moment staat al in de eerste tien regels. Ammonia is de stikstofverbinding waar het hier om gaat en dat is wel degelijk giftig. Het is een zeer corrosief gas dat in contact met water, dat wil dus zeggen in contact met het menselijk lichaam, en dan ammonium hydroxide vormt. Dat is giftig, corrosief en tast gewoon op celniveau je lichaam aan.
Sukkels

Epistulae_Morales | 28-04-20 | 21:57 | 4

Ja. Daar begon het hoofdschudden bij mij ook al...

Enter Yeti | 28-04-20 | 22:09
▼ 1 antwoord verborgen

Goed stuk tekst. Ik ben weer helemaal b(l)ij

Bigthumb | 28-04-20 | 21:56 | 2

Maar wel fucking lang, het is dat ik huisarrest heb gekregen van de overheid.

MoonBeebe | 28-04-20 | 21:59

In Amsterdam kunnen de bewoners hun geluk niet op dezer dagen. Alleen jammer dat ze aan het eind van dit schone jaar 1 miljard tekort komen.

Trumme | 28-04-20 | 21:55 | 2

Misschien dempt dat de grote bek? Zou ze sieren...

SterF... | 28-04-20 | 21:58

Vreest niet, wij hier op het platteland dragen graag bij aan het exorbitante uitgavepatroon van onze zeer gewaardeerde hoofdstad.

Rest In Privacy | 28-04-20 | 21:58

Driekus, als ik mijn hooivork uit het vet moet halen, laat me weten. Je suis team boer!
Enig idee wat alleen de staat Texas alleen al aan kilotonnen methaan in lucht laat lopen. Wat een farce hier in Nederland.

pibasso | 28-04-20 | 21:53

Meer van dit graag Geenstijl.
Driekus +1

hisxxx | 28-04-20 | 21:53 | 1

Knap stukje idd. Lekker Driekus

Stevo365 | 28-04-20 | 22:00

Dan gaat Frankrijk failliet. Dat gaat dus niet gebeuren. Leve de EU.

Frau Merkel | 28-04-20 | 22:00

Daar moeten we inderdaad van af.

Rest In Privacy | 28-04-20 | 22:34

Kunstmest waar vrijwel alle boeren in NL op grote schaal hun land mee bemesten. Waarom? Snelle groei van gewassen. En de rede om natuurlijke mest niet te gebruiken is omdat de opbrengst van de oogst minder groot. Is. De boeren willen best wel, maar dan moeten ze allemaal dit doen. Overheid moet kunstmest verbieden... waarom stikstof importeren? We hebben hier genoeg in ons eigen land. Laat die zooi maar lekker in Marokko liggen, de bodem is daar allang in zicht.

Hollandse_blauwe | 28-04-20 | 21:52 | 6

@Trumme | 28-04-20 | 21:56: als we in dit land ipv kunstmest gewoon mest gebruiken van koeien bijvoorbeeld met wat stro resten erdoor en we kunnen nog voldoende exporteren, hier zat alle mondjes in overvloed voeden en gewoon weer 130 km/h over de autoweg knallen.

Hollandse_blauwe | 28-04-20 | 22:11

Deels is het omdat de samenstelling van kunstmest duidelijk is, en de opbrengst dus beter voorspelbaar. Dat is echter niet nodig, omdat bij het goed bemonsteren en mengen van mest dezelfde resultaten kunnen worden behaald.

fail | 28-04-20 | 22:11

Ho ho. Daar gaat Shells aardgasstrategie.

arlen | 28-04-20 | 22:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Alle inwoners er uit, alle industrie weg, geen verkeer meer. En nog haal je de stikstof eisen niet in sommige gebieden. Dat is nog eens realistisch beleid! +10 zetels

Stevo365 | 28-04-20 | 21:51

Geweldig betoog. Politici weten niets. Experts weten hoe het zit, maar die mogen nergens meer meepraten. Niet over het klimaat, niet over de energietransitie, niet over de stikstofoxide problematiek. Alles besluitvorming in Den Haag, maar ook provincie en gemeenten gaat over emotie en links gedram. We hebben in dit land geen realisten meer, allen nog dromers en drammers. Goede nieuws is dat er een moment komt dat de wal het schip keert.

Janpoepeenuitje | 28-04-20 | 21:51

Tja, wat is natuur... daar kan ik met stormageddon (ofzo) nog wel eens een discussie over beginnen. Persoonlijk vind ik een zwam die uit de zijkant van een witte paardenkastanje groeit, midden in de stad, al natuur. Het begrip landschap is ook een eenzijdige benadering...
Een filosofische benadering; heeft elke soort een intrinsieke recht op het bestaan? Moet een soort direct waardevol voor de mens zijn op dat recht op het bestaan?
Je hoeft niet per se een bomenknuffelaar te zijn om dit met nee te beantwoorden...
Dan is de consequentie de stikstof wat in te perken. Gewoon wat terugdringen (koop uit wie wil) en een beetje op letten...
Minder mensen is natuurlijk de beste oplossing, maar daar lijken we nog niet klaar voor ofzo...

SterF... | 28-04-20 | 21:50 | 4

@Is dit nog nieuws? | 28-04-20 | 21:54: Er zijn wat virussen waar men zich druk om maakt. GroenLinks is hypocriet tot en met.

Frau Merkel | 28-04-20 | 22:02

@Is dit nog nieuws? | 28-04-20 | 21:54:
Wat is er mis met wilde dieren? De natuurprogrammas zitten er vol mee.
Wat is er mis met onkruid? Elke wilde bloem of plant valt daar onder. Ook de mooie...
Wat je bedoelt met insecticide en pesticiden weet ik niet...
Insecticide als in de genocide op insecten?

SterF... | 28-04-20 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

Maar als je de overheid niet meer vertrouwd ben je paranoïde. Toch kuifje-weet-ik-waar?

witwas | 28-04-20 | 21:50

Beste @Driekus, Lieve @Geenstijl,

Zoals jullie weten is deze overheid alleen gevoelig voor arresten van de Hoge Raad, als het op milieu en klimaat aankomt. Daarom stel ik voor om deze 10 WTF momenten (waarvoor hulde, zeer goed omschreven) om te zetten naar 10 rechtszaken tegen de betrokken ministeries en een heuse Stijlloze crowdfundings actie te starten om al deze jurisprudentie te gaan opbouwen...

Ook al mogen we niet alle zaken winnen van D666 rechters, we maken er in ieder geval een hoop lawaai mee en (hopelijk) een boel mainstream nieuws...

Dus kom op Geenstijl, pak je rol als tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend leider op en voer ons aan richting Korte Voorhout nr 8!

Odin | 28-04-20 | 21:49 | 1

jammer maar ook bij de hoge raad wint de overheid altijd ....
Alleen niet wanneer er door 'corruptie' miljarden verdient kan worden,
zoals Ukrain, Urganda, hormoonvlees uit Canada/Mexico, WHO, 5G enz., enz., enz., etc..

klimaat-chantage | 29-04-20 | 00:19

De luchtvaart moet na de coronacrisis eens echt aangepakt worden. Op de eerste plaats heeft KLM ons alleen maar geld gekost. Nu moeten ze weer gered worden met belastinggeld. Maar kerosine is belastingvrij en er zit ook geen BTW op de tickets! De overlast is enorm en er moet netto geld bij. Waarom tolereren we dat?
Het vliegen hoeft niet verboden te worden natuurlijk, maar het hoeft ook niet betaalbaar te zijn om meerdere malen per jaar 'even voor een weekeindje' naar Milaan te vliegen. Laat vliegen weer een luxe zijn waar mensen een paar jaar voor moeten sparen. We maken anders het land ermee kapot.

du Roi Soleil | 28-04-20 | 21:48 | 10

Het dividend van Schiphol komt ook gewoon de staat toe. Nationaal en lokaal.

arlen | 29-04-20 | 00:16

Precies!

vlotterik | 29-04-20 | 09:24

@Gajus | 28-04-20 | 22:16: leuk als u voor een multinational werkt die ook nog eens uw vliegreis betaalt voor het hele gezin, maar als zelfstandige in het buitenland blijf ik graag tegen normale kosten vliegen. En nee, ik ga niet een andere sector noemen die ik vind dat moet worden aangepakt. Kunnen we in plaats daarvan de (boeren) bedrijven de ruimte geven om zelf met oplossingen te komen? En ondertussen alle subsidies en salarissen voor belangenclubjes en bestuurders opschorten en teruggeven aan de belastingbetaler.

vansuyle.com | 29-04-20 | 11:13
▼ 7 antwoorden verborgen

Ja doei he ik belasting betalende nederlander wil belasting heffen op nederland ivm het falend beleid!

riesepies | 28-04-20 | 21:45

Tijd voor huizen bouwen.
Weg met de boeren.
Economie.
Welkom welkom welkom

Is dit nog nieuws? | 28-04-20 | 21:45 | 3

Plus honderdduizenden sloebers uit hele verre landen, die voor Nederland hebben gekozen omdat dit land lekker slap, soft en toegeeflijk is.

Gajus | 28-04-20 | 22:06

U bent de ideale Rutteburger. Altijd klaar om zijn medemens een mes in zijn rug te steken.

5611 | 28-04-20 | 22:38

Compenseren we stikstof uitstoot door zandbakklootzakken te importeren? Dan snap ik het beleid.

MisterMr | 29-04-20 | 13:26

Jamaar de maximumsnelheid op snelwegen is toch terug naar 100?
Daarmee lossen we alle problematiek op...

stikstofhelp | 28-04-20 | 21:44 | 1

Heuh... De bordjes staan er. Da's alles.

marcoplarco | 29-04-20 | 09:45

Ja Vollenbroek, eat that.

de honden blaffen... | 28-04-20 | 21:41

Ik ben 300% voor Driekus, alleen jammer van die John Deere. Een echte vendt kiest voor Fendt.

postje | 28-04-20 | 21:40 | 5

@Is dit nog nieuws? | 28-04-20 | 21:56: in het wilde dierbaar bos?

IkBen9 | 28-04-20 | 22:15

Maakt niet uit. Een tractor staat voor rauwe power, ongetemd door onzijdige types als ons kabinet, die het liefst ons allemaal in een Toyota Prius zouden zien.

5611 | 28-04-20 | 22:40

postje | 28-04-20 | 21:40
Deutz ......

Der Schnitzeljäger | 29-04-20 | 09:25
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl