Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Stikstofmodel is drijfzand

We zijn het enige land met een stikstofcrisis

IS WEL ZO

De presentatie van Mesdag toonde een gigantische denkfout. De commissie Remkes heeft in haar doorrekeningen gekeken naar de neerslag van stikstofoxide en ammoniak in heel Nederland, terwijl alleen Natura2000-gebieden beschermd moeten worden.

Volgens Remkes is stikstof die de boer op zijn eigen land injecteert en die door zijn eigen planten wordt opgenomen ook milieubelastende uitstoot. Zelfs het deel dat zijn erf niet verlaat, zelfs het deel wat in het schap van de supermarkt terechtkomt. Wat van hun boerenerf afwaait, wordt niet gesaldeerd met wat hun boerenerf opwaait en opgenomen wordt in hun product.

Alsof die uitglijders niet genoeg zijn, doet de commissie Remkes alsof hun data heilig en feilloos is. Alle nuance ontbreekt. Ze melden zelfs niet dat ze data uit 2016 en 2017 gebruiken, in een grafiek met de titel 2018. Dat geeft een achterhaald beeld vanwege de dalende veestapel en afgedwongen levensgevaarlijke milieumaatregelen zoals afgedekte mestkelders.

Mesdag meldt deze onzekerheden wel (zoals het hoort), wat helaas door te veel luisteraars wordt uitgelegd alsof alleen in hun werk onzekerheid zit. Nee, ze hebben het vooral over de aannames die zitten in de gegevens en rekenmodellen van de overheid. Dit beleid is zo ingrijpend en zo duur, dat een beetje hard bewijs echt gewenst is.

Stilstaan bij een Standbeeld

Het huiswerk dat de bouw en de boer de nek omdraaide, rammelt aan alle kanten. Die disclaimer hoorde in ieder Kamerdebat, ieder rapport en iedere krant. Zelfs als we met zijn allen Nederland verlaten en daarmee alle industrie, verkeer en vee opheffen, dan zal er nog op beschermde zandgronden te veel stikstof zijn. We jagen een spook na.

Bovenop dat de gegevens en modellen een projectie zijn van de werkelijkheid met forse beperkingen, matchen ze al jaren slecht met fysieke meetgegevens. Al deze theorie komt niet goed overeen met de praktijk. Dat gaf al de mini-docu Barsten in het ammoniak bastion en dit fantastische hoorcollege meetfouten maken. Een normale empirist gaat dan terug naar de tekentafel.

Het rekenmodel is sowieso scheef opgezet, waar boerderijen identificeerbaar per koe erin staan, wordt bij de industrie gewerkt met schattingen en gemiddeldes zonder exacte locaties. Alleen de echt zware industrie staat op het juiste adres erin. Bij het opstellen van het model, jaren terug, lag de focus al op de landbouw. Biased. Het maakt nu een directe heksenjacht op boeren mogelijk.

Zelf een bedrijf dat al tientallen jaren een bepaalde uitstoot heeft, een uitstoot die in het rekenmodel staat, die dus niet alleen gereserveerd is, maar er ook al echt instaat, krijgt geen vergunning. Nee er moet eerst ruimte gezocht worden. Moet je voorstellen dat je een afspraak hebt in een restaurant, die staat in het boek, je zit op de stoel en dan zegt de ober dat er geen plek voor je is. Pure waanzin.

Bij vliegtuigen is het nog leuker, anderhalve minuut na de start, wanneer het toestel boven de 3000 voet (914 meter) hoogte vliegt, telt haar uitstoot niet meer mee. Als je aanneemt dat een vlucht gemiddeld een paar uur duurt, wordt op die manier 99% van de uitstoot onder het tapijt geveegd, vergeten en verwaarloosd. Terwijl turbinemotoren blijven grossieren in stikstofoxide. (PDF)

Evenals industrie die een lange of warme schoorsteen gebruikt. Die uitstoot verdwijnt in de rekenmodellen. In de hogere atmosfeer ontstaat niet een dikke laag stikstofoxiden en ammoniak, beide lossen op in regenwater en komen als neerslag ter aarde. Het wordt over een groter oppervlak verspreid, maar als iedereen dat doet, blijft het gemiddelde depositie hetzelfde.

Je kan de data eindeloos analyseren, maar als alle vliegtuigen, sjoemeldiesels, zware, middelgrote en kleine industrie er niet correct instaan, komen die er ook nooit uit als lokale veroorzakers. Shit in, shit out. Nog voordat je categorieën aanmaakt om de data weer te geven in een cirkeldiagram, mis je alle ingrediënten om de schuldvraag te beantwoorden of beleid te vormen.

Desondanks heeft Mesdag exact hetzelfde rekenmodel en dataset gebruikt. Uit armoede - er is niets anders - maar ook om nader tot elkaar te komen. Je kan beter de ander wijzen op 1 grove fout in hun denkwijze, dan er een compleet ander verhaal tegenover te zetten.

De belangrijkste correctie: Niet kijken naar de neerslag op heel Nederland - dat voor het overgrote deel geen natuurgebied is - maar alleen naar de stikstofoxiden en ammoniak die volgens het model in natura2000gebieden terechtkomt. Het is achteraf bezopen dat het RIVM en de commissie Remkes die berekening niet zelf gedaan heeft. De bijdrage van boeren halveerde ruim.

Helaas blijkt zelfs in juridisch opzicht het paniekvoetbal onnodig. De Europese habitat-richtlijn bevat helemaal geen termijn waarbinnen een Natura2000-gebied beschermd of hersteld moet zijn. De haast is een Nederlands gespeeld feestje. Een vergunning mag gewoon worden verleend als op termijn mitigerende maatregelen goed geborgd en mogelijk blijven.

Dit zie je ook in onze extreme stikstofnorm, die 140 keer strenger dan in Duitsland, wat de meest bizarre grenseffecten geeft. Er hoort per habitat gekeken te worden wat mogelijk is, wat per Natura2000-gebied een verschillende norm geeft. Doordat Nederland al deze stikstof-ruimte niet pakt, zijn we het enige land met een stikstofcrisis.

Het RIVM beweerde in de media transparant te zijn, die grove leugen is nooit door politici of media gekielhaald. Vrijelijk mocht hun directeur oreren over stikstof, en deskundigen werden op het schild gehesen. Alleen conclusies van onderzoeken werden gedeeld en dat leidde tot een landelijke bouwstop en de doodsteek voor het boerenbedrijf.

Een gedeelte van de gegevens en rekenmodellen werden pas gedeeld na lange juridische procedures. (broncode Aerius nog niet) Binnen normaal wetenschappelijk onderzoek deel je die gegevens al voor peer review, in de hoop op een latere publicatie. Ik wist niet of het RIVM iets te verbergen had, ik weet wel dat ze alles hebben verborgen, jarenlang lang, totdat de rechtbank ingreep.

De stikstofcrisis, het stikstofbeleid en de noodwet leunen op fruit from the poisoned tree.

Reaguursels

Inloggen

De meeste boeren gebruiken hun stikstof voor bemesting van het land. Meestal komen ze nog tekort, wat aangevuld met kunstmest. Ik neem aan dat de meeste stikstof in de lucht wordt veroorzaakt door onweersbuien, fabrieken, vooral de lucht- en scheepvaart en (vracht)auto's. Men wil vooral de schrale natuur behouden, Dit lijkt mij nogal eenzijdig. Zoals zoveel tegenwoordig is dit volledig onzinnig.

Chicard | 23-02-20 | 15:59

D66 logica:
We moeten als enigste land ter wereld van het aardgas af: we kunnen niet onbeperkt economisch groeien, want het klimaat moet veranderd worden.
We hebben als enigste land ter wereld een stikstof crisis: we kunnen niet onbeperkt economisch groeien, want het klimaat moet veranderd worden.
De grenzen moeten weg, iedereen is welkom, anders komt de economische groei in gevaar.

Bolder | 23-02-20 | 13:00 | 2

Inderdaad, maar iedere 8 jaar een miljoen mensen erbij is prima. Ze zijn compleet van het pad af.

m.fucker | 23-02-20 | 14:20

Ja, kort en bondig, dat is 'em wel denk ik zo. Prima samenvatting van wat er rondspookt in de miniscule Alfa-breintjes van Dram66. Niet veel goeds.

Kinkfactor | 23-02-20 | 16:20

20% van de stikstofdepositie op de Brabantse Wal komt van landbouw. 50% van de stikstofdepositie op de Groote Peel komt van de Landbouw. Dan is het niet logisch om een reductie-doelstelling voor de landbouw in heel Brabant of heel Nederland te formuleren, maar om rondom de Groote Peel een grote reductie te eisen en rondom de Brabantse Wal geen reductie, maar ook geen stijging te eisen. Dan is het ook logisch om te kijken welk gebied van Brabant buiten de invloedsfeer van stikstofgevoelige Natura2000 valt, waar mogelijkheden voor groei zijn. De ruimtelijke ordening binnen de provincies moet dit met maatwerk aanpakken.
.
Verder zijn gemiddelde cijfers van deposities totaal niet interessant, behalve voor de beeldvorming. En daar gaan zowel de boeren als D66 op eigen wijze mee aan de haal. Die zogenaamde 'ontmaskering' van het RIVM en de verdachtmakingen richting Mesdagfonds zelf zijn beide enorm kinderachtig en niet relevant. Maar ja, alles moet via de polemiek tegenwoordig. Zelfs zo een saai onderwerp. Bizar eigenlijk.

tipo | 23-02-20 | 12:46 | 3

Pas eerst die idiote norm maar aan. Heb je geen probleem. Al was verkeer 100 procent verantwoordelijk voor de depositie wat dan nog. 100 procent van extreem weinig is nog niets. Idioterie.

Mart6037 | 23-02-20 | 13:07

@Mart6037 | 23-02-20 | 13:07: Welke norm? Er is geen norm. De kritische depositiewaarde is een biologisch gegeven, geen juridische norm.

tipo | 23-02-20 | 13:27

@tipo | 23-02-20 | 13:27: En die is alleen in Nederland zo extreem.laag? En als het geen juridische norm is, is hij ook niet afdwingbaar. Was er geen OAS nodig. Zou vreemd zijn hè. En een biologisch gegeven? Van wie, volgens wie, voor wat? Verarming van gronden? Koekoek.

Mart6037 | 23-02-20 | 13:37

Uitgebreid politiek onafhankelijk onderzoek van de Hoge Raad heeft aangetoond dat het zo is. Ook de wetenschappers in de tweede kamer en kabinet hebben zich hierin verdiept, bijgestaan door politiek ongekleurde ambtenaren dus het stikstof probleem moet wel waar zijn....
We worden bestuurd door idioten, deels nog door ons zelf gekozen.

Zorc | 23-02-20 | 12:32

De normen zijn zo streng en extreem laag dat een halve drol van een Schotse Hooglander al een milieudelict oplevert. En hoeveel van de runderen, reeën, ganzen etc schijten niet rechtstreeks in een natuurgebied. Deze allemaal afschieten geeft een duizendmaal groter effect dan de hele landbouw, industrie en mensheid hier wegjagen.
Kortom: het gaat helemaal niet om stikstof, het is puur landjepik van een achterbakse regering. Deep state?

Mart6037 | 23-02-20 | 12:17 | 6

@Dandruff | 23-02-20 | 13:06: Natuurgebied zonder wild is saai. Maar als stikstof echt een probleem was moet je dieren die rechtstreeks erin schijten aanpakken. Meer effect dan tienduizenden die een eind verderop schijten. Toont maar de waanzin het het zogenaamde stikstofprobleem aan.

Mart6037 | 23-02-20 | 13:11

@Dandruff | 23-02-20 | 13:06: PS Die aantallen dieren kloppen ook niet erg. En geen honden meer in natuurgebieden uitlaten. Één drol overschrijdt ook de norm.

Mart6037 | 23-02-20 | 13:22

@Mart6037 | 23-02-20 | 13:22:

De aantallen dieren kloppen redelijk, uitgaand van geslachte dieren + geëxporteerde dieren. Slachtvee leeft namelijk veel korter dan een jaar, dus een jaarlijkse telling zegt niks.
Dat verderop schijten klopt, dat is ook een punt van Feynman. Maar het is natuurlijk een principekwestie dat 1.000 reeën nooit schadelijker kunnen zijn dan 22 tot 27 miljoen varkens.
Of 17 miljoen Nederlanders; want dat is het werkelijke probleem.

Verder zijn we het eens, het "stikstof-probleem" is totale waanzin; nota bene gecreëerd door onze eigen overheid.

Dandruff | 23-02-20 | 13:51
▼ 3 antwoorden verborgen

De bijdrage van Feynman trekt mij over de streep om Geensteil financieel te helpen. Ik kan echter voor de life of me geen bedel link vinden. Anyone?

DeLangeZwans | 23-02-20 | 12:10 | 3

Vlak boven de vermelding van de auteur ziet u een banner waar u op kunt klikken.

nieuwe_Deen | 23-02-20 | 12:25

om co2 op te slaan moeten planten groeien, om te groeien hebben planten stikstof nodig. het stikstofbeleid van nu is dus ook nog eens slecht voor het klimaat.

kantje_boord | 23-02-20 | 12:08 | 1

En hier moeten de natura gebieden zo arm mogelijk zijn qua grond. En dat er in de Amazone ook net als hier in natuurgebieden roofbouw gepleegd wordt is ineens erg. Die milieuclubjes weten gewoon niet meer wat ze willen.

Mart6037 | 23-02-20 | 12:19

Stel, je hebt 3 kinderen; Jan, Jaap en Joop.
Je vraagt ze alle 3 om op hun vrije zaterdag hun eigen slaapkamer op te ruimen, maar Jaap en Joop gaan stiekem de hele dag op de X-box. Alleen Jan ruimt zijn kamer op, pakt de stofzuiger en wast de ramen.
Dus de volgende dag moeten Jaap en Joop alsnog hun kamer opruimen.
En omdat Jaap en Joop het "gemeen" vinden om Jan niet aan het werk te zetten, laat je Jan de wc's, de keuken en de douche schoonmaken.

Dat is de GroenLinkse milieuwaanzin. Je best doen wordt bestraft.
Daarom moet Nederland van het gas af, wat honderden miljarden kost.
Terwijl andere EU-landen juist AAN het schone gas gaan.

Daarom moeten de Nederlandse boeren, de schoonste ter wereld, verdwijnen. Zodat veel vervuilender landbouwgebieden kunnen floreren.
Groot voordeel daarvan is volgens de milieulobby dat we flink gaan verarmen, maar vooral dat we voor voedsel afhankelijker worden van buitenlandse dictators. Een belangrijke doelstelling van de EU.
Ook gaat de milieuvervuiling flink omhoog, en dat is volgens de milieulobby noodzakelijk om hun subsidies veilig te stellen. Helemaal debiel is dit beleid dus niet; er zit een idee achter.

Dandruff | 23-02-20 | 11:54 | 4

@brie-de-penis | 23-02-20 | 12:40:

Onjuist, Amerika bepaalt helemaal niks hier. Anders zouden we niet al decennialang met anti-Amerikaanse retoriek worden geïndoctrineerd. De meeste Amerikanen zijn dus lang niet zo dom, dik en grofgebekt als de Pol Pot aanhang hier beweert. Google er maar eens op.

Verder bepaalt de EU haar eigen beleid, en ook afzonderlijke EU-landen doen dat. Diverse EU-landen kopen bijvoorbeeld gewoon gas van de Russen. En verkopen van alles aan China of andere landen die door de VS worden geboycot.
Daar kunnen de VS verder weinig tegen doen behalve boetes opleggen als zo'n bedrijf ook in de VS zit. Ook de EU en afzonderlijke EU-landen doen dat overigens als een bedrijf bepaalde regels overtreedt. China is bijvoorbeeld ook in Europa omstreden, vanwege spyware in hun producten en vanwege het stelen van ideeën.

Maar in alle gevallen komt daar altijd een rechter bij kijken, ook in de VS. De VS leggen ons niks op.

Dandruff | 23-02-20 | 13:19
-weggejorist-
Hermanstraat | 23-02-20 | 13:21

@Hermanstraat | 23-02-20 | 13:21:

In Portugal mogen geen nieuwe huizen meer opgeleverd worden zonder gasaansluiting. Iedereen moet aan het gas, want dat is zo schoon.
Gelukkig hebben wij al decennialang dat schone gas, scheelt ons geld.
Toch?

Of nee wacht. Omdat we zo ons best deden krijgen we straf.
En wel een energietransitie van (hopelijk) slechts 1.000 miljard.
Straf omdat we al decennialang schoner waren dan de rest.

Totale waanzin dus. Dit heeft helemaal niks met "milieu" te maken.
Die milieucriminelen noemen biomassa "klimaatneutraal" en zelfs "groen", terwijl biomassa;
- 100% vervuilender is dan gas;
- zelfs 20% vervuilender is dan "vieze" steenkool!
En daarvoor worden dus hele oerwouden gekapt...

Dandruff | 23-02-20 | 13:40
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe krijg ik als (r)overheid goedkoop landbouwgrond in handen om van Nederland één grote stad te maken.....

Mo het varken | 23-02-20 | 11:37 | 1

en om windturbines en zonneparken aan te leggen.

kantje_boord | 23-02-20 | 12:10

De boeren en de bouwvakkers kunnen nog zo vaak demonstraties houden, er is maar één oplossing, uit de E.U. Die bepaalt namelijk wat er moet gebeuren Duitsland en Frankrijk maken samen de dienst uit en kunnen zo de Nederlandse concurrentie dwars zitten. Nederlandse invloed in de E.U. ± 3,5%....
Tevens dient de Nederlandse grondwet worden aangepast. En laat al die mensen die lid zijn van de postcodeloterij en tegen de stikstofmaatregelen zijn helemaal hun mond dicht houden. Postcodeloterij is namelijk de grote sponsor van deze stikstof maatregeling.

Mo het varken | 23-02-20 | 11:33 | 3

Helaas, onzin. Natuurlijk moeten we uit de EU, om heel veel redenen.

Maar deze maatregelen zijn bedacht, bejubeld en uitgevoerd door Nederlandse subsidiesponzen, Nederlandse journalisten, Nederlandse politici, Nederlandse ambtenaren en Nederlandse juristen.
Andere EU-landen voeren een heel ander beleid.
Die andere landen hebben overigens weer hele andere binnenlandse molenstenen om hun nek hangen. Zie hoe de Brexit van binnenuit gesaboteerd werd door Britse subsidiesponzen, journalisten, politici, ambtenaren en juristen.
Heel West Europa wordt door haar eigen elites ondermijnd. De EU is slechts een uitvloeisel daarvan, het werkelijke probleem zit veel dieper.

De drang om het Vrije Westen te vernietigen is een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Toen werden Westerse samenlevingen overspoeld met linkse denkbeelden als eenzijdig pacifisme, cultuurrelativisme, cultuurmarxisme en zelfhaat. Veel van die clubjes werden betaald vanuit het Oostblok, en dat was geen toeval; de socialisten wilden zo onze samenlevingen verzwakken.

Vandaar dat Oost Europese landen zoals Polen niet oproepen tot grootschalige collectieve zelfmoord; dat was daar nooit een doelstelling.
Alleen "onze" universiteiten, politici, MSM en overheden werden daarmee geïndoctrineerd. En na de val van de muur zijn die "nuttige idioten" van destijds sindsdien gewoon doorgegaan met de linkse "weg-met-ons" religie.
De marxistische studenten van weleer werden kamerleden, ministers, rechters, topambtenaren en redacteuren.
En voilà; hier staan we nu.

Dandruff | 23-02-20 | 12:15

@Dandruff | 23-02-20 | 12:15: Helaas Dandruff ook al zal uw redenatie waarheden bevatten, de politiek beslist en zoals zo vaak de E.U.
Nederland heeft namelijk in zijn grondwet staan internationale wetgeving gaat boven nationale wetgeving. En voila, hier staan we nu.

Mo het varken | 23-02-20 | 17:58

@Mo het varken | 23-02-20 | 17:58:

Alles wat ik zeg klopt 100%, dat kan iedereen gewoon opzoeken.
"Zal waarheden bevatten" is dus nogal een understatement zolang u geen woord dat ik schreef probeert te weerleggen.

Uw stelling dat NL internationale wetten boven nationale wetten laat gaan klopt ook, maar staat hier volledig los van. Andere EU-landen zoals Duitsland doen namelijk niks met die EU-richtlijnen.
Richtlijnen ja; geen wetten. "Wij" kiezen er zelf voor die richtlijnen zo extreem fanatiek na te leven.

En dat bevestigt mijn punt; niet EU-bureaucraten, maar onze eigen NL-se bureaucraten naaien onze boeren. Kortom uw argumenten bewijzen mijn gelijk. Want wie hebben in onze grondwet vastgelegd dat EU-wetten boven onze wetten gelden?
Juist ja.
Daarvoor was 2/3 meerderheid van "onze" Trojaanse paarden nodig.

Dandruff | 23-02-20 | 18:50

De oppervlakte van Nederland bedraagt minder dan 1% van Europa.
De oppervlakte van Europa is slechts 2% van de aarde (landoppervlakte)
Dit land laat zijn burgers heel veel betalen vanwege onzin.
Nergens op deze planeet zijn ze zo gek.

pejoar | 23-02-20 | 11:30

iedereen die er ook maar iets meer verstand van heeft dan, laten we zeggen, Feynman, snapt dat de Mesdag stichting wel heel erg voor eigen parochie preekt, en gebieden en cijfers gebruikt in dit rapport die domweg niet waar zijn en niet meetellen.

captainobvious | 23-02-20 | 11:22 | 3

filmpje niet bekeken? obvious!

beerhunter | 23-02-20 | 11:28

@captaincaveman,

Je weerlegt 0 van de genoemde feiten, en 0 van de genoemde cijfers.
En waarom vind jij eigenlijk dat overheden nooit liegen?
Is dat omdat overheden altijd elke controle op hun onderzoeken blokkeren?

Iedereen met iets meer verstand dan, laten we zeggen, een cavia, snapt dat ook een overheid voor eigen parochie predikt. Jouw claim dat wie zijn rekenmodelellen geheim wil houden altijd gelijk heeft, is dus niet zo sterk.

Dandruff | 23-02-20 | 11:30

Ik doe niet aan geloven. Zie Feynman | 23-02-20 | 09:19

Feynman | 23-02-20 | 11:39

Jarenlang heeft Remkes zelf voor een ongebreidelde uitstoot gezorgd met dat rotte gebit van hem

van Dam | 23-02-20 | 11:18

Overheid is crimineel, dat was overigens nooit anders vanaf de roofridders.

guru? | 23-02-20 | 11:16

Dit land moet kapot, dus dan bedenk je gewoon wat.

Cor Netto | 23-02-20 | 11:02 | 3

Vanmorgen op wnl Syb Wybenga over een bijeenkomst waar de aanwezigen een lied moesten zingen met de tekst we gaan van het gas af. Een soort brainwash ala Jim Jones.

likdoorn | 23-02-20 | 11:21

City mensen vs Country mensen. City mensen zijn met meer en D66 of GL en geven geen shit om die bekrompen Country mensen. Zij weten het beter en stippelen een fraaie deugtoekomst voor Merel en Sterre uit.....

ManusMann | 23-02-20 | 10:50

We worden met al die halve gegevens misleid en de boeren worden op het altaar gelegd. Omdat ineens wij veel strenger zijn met cijfers dan inze buurlanden ook nog? En toch wordt er op GL en D66 gestemd door lui die zonder verstand de boel overschreeuwen op basis van onjuiste niet eerlijke gegevens? Hoe dan, vraag je je dan af.

Jan, Leiden | 23-02-20 | 10:37

Wanneer gaat de gewone nederlander eens op het malieveld staan? Onee we moeten helaas werken.

funkyd | 23-02-20 | 10:21 | 9

Kuifje, er is weinig extremistisch aan het verweer van de boeren. Met hier en daar een milde uitschieter is het allemaal ontzettend gemoedelijk en beschaafd verlopen tot op heden.
De boeren gaan middels hun belangenbehartigers een inhoudelijk debat aan, en dat doen ze heel goed. Ze dragen onmiskenbare punten aan. In een functionerende democratie zou dit onherroepelijk tot stevige herzieningen van de modellen en het voorgenomen beleid leiden.
Maarja, Democratie, wat is dat tegenwoordig nog?
Eens per vier jaar krijgt het volk een lading Kartel-cabaret. Dan veinst de gevestigde orde het opkomen voor de belangen van de burger. Wordt het cordon sanitair weer wat verder uitgebreid. Om daarna weer lekker vier jaar iedere motie van wantrouwen buiten de deur te houden.
Ondertussen worden precedenten door rechters geschapen waarin supranationale instanties onze soevereiniteit van de Nederlander af neemt, totdat er geen weg meer terug is en de poppenkast in Den Haag ook kan worden opgedoekt.

Joostmochtnietsweten | 23-02-20 | 11:13
▼ 6 antwoorden verborgen

Mooi he. Gaan we de grens over en daar moet je juist op gas gaan stoken. Vanwege het milieu. Dan is er geen stikstof, de lucht is ineens helder. Toch mooi dat die stikstof weet dat hij de grens niet over mag steken.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 10:20 | 1

Grenzen dicht helpt wel.

bijna_raak | 23-02-20 | 10:44

ZwarteDag | 23-02-20 | 00:13
Dat water is aangemerkt als natuurgebied. Te veel ammoniak erin, en het water wordt te basisch voor dat beschermde natuurgebied. Daarom is de veestapel al aan het krimpen en met dichte mestsilo`s en dichte mestkelders hun uitstoot aan het reduceren. Daar kan je vertrouwen in hebben, want die sector is al gehalveerd.

Te veel stikstofoxide in het water van een natuurgebied kennen we als saltpeterzuur. Daar gaat de flora en fauna ook op achteruit. Je kan niet aan de ene kant zeggen dat het water natuurgebied is, en aan de andere kant het niet meetellen.

Stoot je op oppervlaktewater ammoniak en stikstofoxiden uit in de juiste verhouding, heb je geen zuur/base effect, maar wel extra stikstof in het water. Dan krijg je veel meer plantengroei in het water. Dat is voor sommige natuurgebieden onacceptabel.

Wat jij nu voorstelt, is dat we ontkennen dat het waddengebied of ander oppervlaktewater een natura2000gebied kan zijn. Gewoon zonder argument, tegen de wetgeving in, ontkennen dat het een natuurgebied is. Nou daar denkt de EU, de RvS en iedere natuurbeheerder anders over.

Wat pas echt schofterig is, is dat het RIVM nu een nieuw grafiekje heeft gemaakt, met een deel van de natuurgebieden. a-select geselecteerd, om de boeren weer op nummer 1 te zetten. Dat kan ik ook. Even kijken per natuurgebied of de boer nummer 1 staat, en dan alleen die gebieden optellen. Een tweede kaartje met het andere deel, een verantwoording, of een berekening, het ontbreekt allemaal weer.

Het is dezelfde methode als het eerste cirkeldiagram van Remkes. Een deel van de uitstoot buiten beschouwing laten terwijl die stikstof toch echt terug op aarde komt en niet naar Mars vertrekt, om daarna de zwarte piet te geven aan de partij die dankzij de veestapel registratie beter in beeld is.

Feynman | 23-02-20 | 10:11

Vroeger ging ik als kind met mijn vader naar de heide om turf te plaggen. Nu ik heden ten dage van het gas af moet, staat mij het zelfde te wachten om ons huis te verwarmen. Krijg ik het twee keer warm.

mygoodness | 23-02-20 | 09:58 | 4

@Erikjan79 | 23-02-20 | 10:04: Dat je het hoort wil niet zeggen dat het waar is lees gouden jaren eens of het grote goed nieuws boek. Beter gezegd het is meer een kwestie van een slecht geheugen.

bijna_raak | 23-02-20 | 10:51

@bijna_raak | 23-02-20 | 10:51: Ik heb het boek: Gouden Jaren, geschreven door een vrouwelijke econoom, maar bovenal nostalgisch en persoonlijk. Ik heb die tijd zelf nog net meegemaakt. Het grote verschil met nu en vroeger is:
-geen internet en mobiel
-huur en koopwoningen veel goedkoper, maar TV's , radio's, wasmachines etc veel duurder.
-een veel homogener bevolking
-minder buitenlandse vakanties
-minder luxe
-vrouwen waren veel vaker alleen huisvrouw

King of the Oneliner | 23-02-20 | 11:20

@King of the Oneliner | 23-02-20 | 11:20: Jij bent geen koning dus je lult uit je nek.

IkBen9 | 23-02-20 | 15:58
▼ 1 antwoord verborgen

Het mooie Oostenrijk, 2x zo groot als NL en half zoveel mensen als NL. Daar hebben we al een punt.
Er groeit zoveel hoet als bouwmateriaal dat ze het bijna niet weggekapt krijgen.
Het afval, dient om de stroken, vermalen en geperst tot snippers.
Ook veel koeien, varkens, groente, fruit, maar hoofdzakelijk voor henzelf, niet als tweede grootste exporteur ter wereld.
Best wel interessant eigenlijk.

Ray Skak | 23-02-20 | 09:53

Van D66, een stedelijke partij, verwacht je tegen het belang van boeren in te gaan. Maar CDA en CU toch echt niet (en VVD ook niet echt). Het CDA is bezig zijn toch al slinkende kiezersdeel versneld te slopen. Nogal suïcidaal. Vooral omdat het niet hoeft, om vele redenen (die postzegelnepnatuur 'redden' is onzin bijvoorbeeld). Het CDA werkt gewoon mee aan de omvolking van boeren naar ambtenaren. Maar ambtenaren zijn meer D66- dan CDA-achterban. Het CDA is al decennia de oude gebroken ruggengraat van Nederland en die partij is zich nu helemaal met de grond gelijk aan het maken. Jammer, want ik denk dat het CDA ideologisch gezien goud in handen heeft. Maar zelf lijken ze er niet meer in te geloven en lijken ze het te hebben opgegeven, en doen ze gewoon maar mee met partijen die hip en modern overkomen, hopend dat dat ook een beetje op hen afstraalt.

nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democr...

Rest In Privacy | 23-02-20 | 09:52 | 6

@mygoodness | 23-02-20 | 10:05: en die ook zegt dat we alle asielzoekers moeten toelaten want christenplicht. En als er geen eten/woonruimte is klampt men zich vast aan het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Dat er dus dan wel iemand komt die dat zo maar uit de hoge hoed tovert.

LucaBrasi | 23-02-20 | 10:19

Als je een CDA'er een hand geeft moet je je vingers natellen.

bijna_raak | 23-02-20 | 10:53

@bijna_raak | 23-02-20 | 10:53: Een uitspraak van een D66-er. Maar D66-ers zijn goede leerlingen gebleken, die hun leermeesters overtroffen hebben. D66: de turbo op bullshit en bedrog.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 11:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Door de overheid/politiek/EUnie/Brussel afgedwongen zitten we binnenkort allemaal vast in drijfzand.

frisenfruitig | 23-02-20 | 09:48

Vergeet aub niet dat NL vier maal zo dicht bevolkt is als het gemiddelde EU land. Een hogere uitstoot is dan geen wonder. Bovendien is stilstof geen vergif (dat is framing): er zijn simpelweg wat plantjes die we mooi vinden en die niet van veel stikstof houden. Gras, luzerne en brandnetels zijn er dol op. Wist i dat brandnetels ook heel gezond en eco zijn?

Rest In Privacy | 23-02-20 | 09:33 | 4

@Gezonde_Roker | 23-02-20 | 09:54: Het is ook een prima middel om te voorkomen dat de duin wegwaait, zelfs zand en ander sediment invangt, en daarmee de duin ophoogt. Op die manier probeert de natuur de zeespiegelstijging een beetje te compenseren. Waarom de mens dat gaat saboteren om natte voeten te krijgen, snap ik niet.

Feynman | 23-02-20 | 09:56

@Feynman | 23-02-20 | 09:56: Klopt helemaal. Die gewenste verschraling leidt tot verstuiving van één van de grootste natuurlijke barrières die we hebben tegen de zee.

Gezonde_Roker | 23-02-20 | 10:05

In de jaren 50 was Nederland met 11 miljoen inwoners vol. Nu hebben we er over de 17 miljoen en komen er miljoenen bij door de import-politiek. Een grotere stad per jaar! Dat is de reden van de overbevolking. De originele bevolking is helemaal niet gegroeid. De politici hebben dit gedaan en geven nu de schuld aan de boeren. Makkelijk hoor.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 10:23
▼ 1 antwoord verborgen

Deze powerrant van vier maanden geleden legt al de vinger op de zere plek. Het stikstofmodel is nooit geijkt. Dat gaat de UvA nu pas doen. Alles wat hierin gezegd wordt, is ook allang bevestigd vanuit het RIVM. Aerius model (stikstof metingen) waardeloos, 100% afwijking met de werkelijkheid is normaal. De onzekerheid in de computer is rustig tientallen kilo`s per hectare. Dat is geen solide jurisdische basis om een bouwproject te stoppen dat hooguit een gram per hectare kost. www.youtube.com/watch?v=ehbYDxkMCOs

Binnen het Remkes model en het Mesdag model is de bouw verwaarloosbaar, die moeten gewoon door, zeker gezien de woningnood dankzij immigratie & ouderen die niet doorstromen naar goede gezellige zorginstelling. Die mogen in een veel te groot huis creperen.

Industrie is verkeerd weergegeven. Dat kan iedereen zien die modelregels die door het RIVM zijn gecommuniceerd. Dat kan je zien in de gedeelde data waarmee het model gevoerd wordt. Dat kan iedereen zien in de vergunningverlening aan zware industrie. Daarover hoef je geen welles nietes te doen, het staat gewoon zwart op wit online.

Verkeer, verwarming en industrie hebben we niet alleen een rekenmodel van, maar ook satellietbeelden. We weten dat deze groep vooral stikstofoxiden uitstoten. Vanuit de ruimte kunnen we iedere grote stad en industrie zien liggen, vele extremer dan de heatmaps die het rekenmodel geeft. Dan weet je gewoon direct dat het model een onderschatting heeft bij grote steden. Die zijn veel vervuilender dan de cirkeldiagram van Remkes wilde doen geloven.

Hier wordt een sector gesloopt die we de vorige hongerwinter hard nodig hadden. Niemand praat over de strategische waarde van eigen voedsel van eigen bodem. Deze planeet is geen veilige plek, je moet een beetje vooruit zien.

De sloop van deze sector is ook pure kapitaalvernietiging. Minder belastinginkomsten, meer belastinguitgaven. Het is niet alleen de boer die hier genaaid wordt en mag bloeden, het is iedere burger. U krijgt minder eten, en u mag betalen voor dat privilege.

De felle klimaatdiscussie zorgt ervoor dat niemand meer goed oplet welke maatregel echt werkt en niemand kijkt of die maatregel de meest kosteneffectieve is. Het is een religie, hoe duurder hoe beter. Zelfkastijding is de norm. Het leidt tot waanzin met biomassa die erger is dan fossiele brandstoffen. Tot batterijracers, terwijl met dezelfde subsidie honderd keer zoveel CO2 uitstoot kan worden voorkomen.

Een beetje visie, verantwoording afleggen of prijsbewust handelen, het gebeurd gewoon allemaal niet.

Feynman | 23-02-20 | 09:19 | 4

"Hier wordt een sector gesloopt die we de vorige hongerwinter hard nodig hadden. Niemand praat over de strategische waarde van eigen voedsel van eigen bodem. Deze planeet is geen veilige plek, je moet een beetje vooruit zien."

Hear, hear. Prima stuk Feynman, hulde.

MansEnGarde | 23-02-20 | 10:53

Je vraagt je echt af of onze politici het land nu bewust naar de galemiezen proberen te helpen.

bijna_raak | 23-02-20 | 10:55
▼ 1 antwoord verborgen

Wij wonen op de grens Nederland Duitsland. Voor zover ik kan kijken is het overal even groen. Oh ja, het stikt hier van die ellendige windmolens. Dat vooral, doet pijn aan de ogen.

mygoodness | 23-02-20 | 09:18

Natúúrlijk, de club die ingehuurd werd door een boerenlobby, weet het beter.... Weinig geloofwaardig, Feynman.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 09:03 | 11

Jij hebt wel veel vertrouwen in de overheid. In het verleden en heden hebben ze wel bewezen, dat ze de cijfers niet op orde hebben. De slinkse partijen hebben de stikstofnorm zo laag gezet, dat je in dit dichtbevolkt land never-nooit aan die norm kan voldoen. Zo dwingt een rechter af dat we allemaal aan de oplaadpaal en warmtepomp moeten, zonder veestapel en dan redden we het nog niet.

varkensboer | 23-02-20 | 10:46

@Kuifje-naar-Brussel | 23-02-20 | 10:16: Rivm is niet onafhankelijk, verder is er altijd een subjectieve weging. Zoiets hou je altijd, Echter, er zijn zeker sinds Rutte genoeg voorbeelden van gesjoemel. Deze weekeen artikelin de VN over de adviescommissie en politiek. Politici zijn dol op adviezen en pakken Bvk steeds het door henzelf gewenste advies. Dat zou dan onafhankelijk zijn ?

Nichtsneues | 23-02-20 | 10:51
▼ 8 antwoorden verborgen

Je ziet het in onze kleine stad al vele jaren, natuur wordt gesloopt vol bebouwd of weg gehaald alles moet er aangeloven onder zieke boom of gevaar voor......want er is niks mee te verdienen . Natuur voegt kwaliteit toe aan het leven maar dat kan niet gemeten in geld , dus weg er mee
Huizen is geld ,geld is macht

Banenenrepubliek | 23-02-20 | 08:36 | 3

Als de gemeente hier bomen sloopt kafferen we de gemeente uit halen we er de regionale media bij en mogen we van de wethouder mooie hoge bomen naar keuze terug.

Shoarmamasutra | 23-02-20 | 08:44

Ik heb een amtenaar wel eens gewezen op het feit dat mensen kwaliteit van wonen dus meer groen belangerijk vinden zeker in kleinere steden en minder stress en gezonder leven maar deze man zei kwaliteit is veel voorzieningen daar hebben de mensen iets aan .dus volgens hem is een pannekoekhuis ipv stadspark beter.

Banenenrepubliek | 23-02-20 | 08:45

Dom geloel. Wie haalt er elk jaar een stad als Breda binnen? En waar gaan die wonen? Dus blijf lekker links stemmen, komen er vanzelf nog meer huizen.

Zeiss | 23-02-20 | 09:29

Er zal toch wel iets aan de hand zijn. Het is nu zo dat ik een piepend geluid hoor bij het inademen. Bij mijn geboorte was dat nog niet zo.

Leptob | 23-02-20 | 08:29

De commissie Remkes doet wat alle commissies doen; onder het mom van wetenschap formuleren ze wat hun opdrachtgever graag wil horen. Rectificaties op bladz. 50 rechtsonder, die kleine grijs gedrukte lettertjes zonder spaties.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 08:15 | 5

Mesdag rectificeert een debatbepalende misser die de Commies Remkes heeft gemaakt en onderbouwt deze met transparantie berekeningen middels het model van het RIVM zelf.
Feiten zijn feiten. Ook als ze komen van iemand die belang heeft bij die feiten.
Het weg laten en verduisteren van feiten in het belang van de opdrachtgever, dat is veel moeilijker te verdedigen.
Maarja, Kuifje staat al jaar en dag op de PartijKartel-loonlijst, dus zal zijn werkgever met hand en tand verdedigen.

Joostmochtnietsweten | 23-02-20 | 11:06

Yep onderzoeken worden doorgaans geschreven naar de wenselijke eindconclusie.

2tribes | 23-02-20 | 11:07
▼ 2 antwoorden verborgen

We krijgen (of hebben) een emissiehandel in stikstofuitstoot. Vorig jaar heeft uw overheid 142 miljoen verdiend mer veiling emissierechten co2.
Dat dus.

Alquest | 23-02-20 | 08:03

Had uw column toch bij de eerste zin gelaten. Die was al niet meer te overtreffen.

harryverdetsie | 23-02-20 | 08:00

De nieuwe werkwijze is als volgt: Je spreekt wat af met je "vrinden" in Davos. Daar mag niemand wat van weten overigens totdat het een internationaal akkoord is. Dan ga je terug naar je respectievelijke land en druk je dat akkoord er zo snel mogelijk doorheen. Vervolgens klaagt een NGO of ander gesubsidieerd belangenclubje de overheid aan omdat we dat akkoord niet naleven, en geeft de rechter aan dat het akkoord moet worden nageleefd. Waarna de overheid zijn toneelstukje opvoert dat ze nu echt niet anders meer kunnen.
En de kiezer? hahahaha, die staat er bij en kijkt er naar.

OudeNederlander | 23-02-20 | 07:31 | 1

Ja, in essentie is dit de schets van de hedendaagse "democratie". En NL voorop bij deze Rotary op hoog niveau.

Fantomas | 23-02-20 | 08:37

Daar komt ook nog bij dat stikstof uit het buitenland alleen in lagere luchtlagen wordt meegenomen. Ik weet nu even niet dat men dit met een gefabriceerde formule berekend of echt meet maar het klopt absoluut niet. Immers in de hogere luchtlagen zit ook stikstof wat dus niet wordt meegeteld.

Daarbij is de lobby van natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere milieugroepen te sterk en gebaseerd op een ideologie. Niet op realiteit.
Die partijen krijgen voor elke hectare bos wat men kapt en er heide van maakt POEN voor het hout (alleen nu brengt het niets op) en de subsidies uit Brussel ivm Natura 2000.
Wanneer je nagaat dat de heide ontstaan is door het afplaggen van rijkere gronden en of het afwateren van moerassen om veen te steken steken is het een gospe om te bepalen dat het Nederlandse natuur is.
Sterker, ook al toen er nog bijna en helemaal geen auto;s waren, veel minder vee etc. Ook toen kon men heide niet in stand houden zonder af en toe wat te kappen en vooral niet zonder schaapskuddes er rond te laten grazen. Google eens: waarom doen we zoveel moeite voor dit kleine plantje
Dan lees je dat natuurmonumenten zelf zegt schapen ervoor nodig te hebben. Maar wat deden de overheden, overal bezuinigen, ook op de schaapskuddes waardoor er veel verdwenen en wordt het moeilijker de heide in stand te houden.

Ofwel, het hele land wordt inde gordijnen gejaagd, alles en iedereen op kosten gejaagd door ideologische malloten waarvan we weten dat die op welk vlak dan ook, deel 2 >

Moneytron | 23-02-20 | 07:27 | 1

gevaarlijk zijn.
Google: 2Doc schapenheld.
En google: Een veel te beperkte visie op de natuur brabants dagblad.
Op de Deurnese Peel mag de stikstof neerslag 5,5 kg p.hectare bedragen. Daar waar veel boeren en industrie en verkeer in de buurt is. Hoewel neerslag vd boerderij niet ver van de locatie neerslaat, eerder heel dichtbij. En hoeveel neerslag is er op Rottumerplaat waar geen boeren en verkeer en industrie is, ... 14 kg p.hectare.

Kortom er klopt ginne inne flikker van ut beleid. Loat die Groen Linksers en D66 en Urgenda lui dees daoge 50 glaozuh bier drinken in 1 avond. Nee, meer tot een zwaar delirium aan toe. Wellicht dat dit ze opheldert.

Moneytron | 23-02-20 | 07:36
-weggejorist-
Boerenlogica | 23-02-20 | 06:16

Autootje op gecomprimeerde lucht dan? Licht van gewicht, beetje lucht er in, en gaan met de banaan.
Waarom dat nou weer zo'n bolletje moet worden is me niet duidelijk www.youtube.com/watch?v=MW7eq6pfzb0

Oprisp | 23-02-20 | 03:00

Grote klimaatveranderingen in de geschiedenis komen door:
1) De Zon, activiteit
2) Asteroïden, inslagen
3) Vulkanisme, uitbarstingen

Voor de huidige tijd kunnen we er nog het volgende bijzetten:
4) Onbalans draaiing aarde (is bewezen)
5) Beweging magma onder het aardoppervlak waardoor posities veranderen.
6) Onomkeerbare ontginning en ontbossing (de mens)
7) Opstoken fossiele brandstoffen (de mens).

Aldus kunnen we pas bij punt 6 en 7 actie ondernemen, immers op punt 1 t/m 5 hebben wij geen enkele invloed. Hierop zouden wetenschappers met modellen en kansberekening aan de slag kunnen gaan hoe groot het percentage is wat de mens bijdraagt-, en hoe groot de kans is dat er wat gaat veranderen aan het klimaat en dus welke kant het opgaat.

Sw.Dwaallicht | 23-02-20 | 02:25 | 7

@Binnenbaan | 23-02-20 | 06:53: Vroeger bleef het in Afrika nog een beetje binnen de perken door een hongersnood of een burgeroorlogje. Daar hebben we vanuit het westen een stokje voor gestoken, maar het fokt nog steeds als konijnen.

GOEM | 23-02-20 | 08:07

@M13 | 23-02-20 | 07:50: Nou, nee. 'Anticonceptie in het kraanwater' past precies in het rijtje maatregelen dat de Nazi's voorstonden om de kwaliteit van de genenpool te verbeteren en het dat was typisch voor het nationaal socialisme (een Linkse beweging trouwens). Dat is geen Godwin, dat is gewoon even een feitje benadrukken.

Sans Comique | 23-02-20 | 11:00

Onwijs jammer dat sommigen van jullie de boel alhier (bewust) onderschijten zonder met inhoudelijke reacties te komen. Discussievervuiling is wel ’n dingetje…

Sw.Dwaallicht | 23-02-20 | 15:29
▼ 4 antwoorden verborgen

750 miljoen om het stikstofprobleem aan te pakken.
Waarvan de helft voor het uitkopen van boeren is. UITKOPEN.
Niet voor innovatie, aanpassing of andersoortige oplossingen, nee, voor opzouten.
En die 750 milj. staan nog los vd al eerder gereserveerde 180, om varkensboeren in Brabië uit te kopen.
En dat terwijl de varkenshouder niet eens zoveel stikstof produceert.
Vraagje aan Jetten: hoe gaan we die 260.000 nieuwe Almeerders uit Afrika te vreten geven?
Boontjes uit Kenia met een kipfilet uit Oekraïne?
Het verhaal sti(n)kt aan alle kanten.

Ruimedenker | 23-02-20 | 02:12 | 5

@Mispel | 23-02-20 | 08:32: Nederland is proeftuin van de EU. Dat is al wel duidelijj. Niet voor niets is Timmermans EU commissaris klimaat.
EU leger komt ook steeds dichterbij.
Binnen de EU komt steeds meer druk op de ketel. Benieuwd hoe lang dat feestje nog duurt, maar niks is voor eeuwig ;-)

Gazelle | 23-02-20 | 11:01

@Haagineesch | 23-02-20 | 06:50:
Dat en de vrijkomende (bouw)grond -de EU-belangen zijn dus groot om dit erdoor te krijgen. Dat de cijfertjes hier en daar niet helemaal kloppen, hoeft dan natuurlijk geen bottleneck te vormen. En wat @Mispel zegt over NL als proeftuin, klinkt best aannemelijk, Maar waarom dan toch ons kikkerlandje -omdat wij als kikkers het minste verzet plegen?

2tribes | 23-02-20 | 11:18

Straks alle groenten en fruit uit Afrika moeten halen zodat wij dus afhankelijk van Afrika worden terwijl wij in Nederland het meest succesvol zijn in het verbouwen van allerlei producten. Willens en wetens dit kleine landje van iedereen afhankelijk maken.

clockandhammergame | 23-02-20 | 13:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Verzonnen bewijs voor een niet bestaand probleem waardoor nutteloze klaplopers de schuld leggen bij bikkels die zorgen dat we te eten hebben om te voorkomen dat natuurgebieden verdwijnen die zijn ontstaan nadat we het originele natuurgebied verkloot hadden - opgelost met een economisch-rampzalig plan wat geen énkel effect op het überhaupt nooit bestaand hebbende probleem heeft. In het kort; clusterfuck.

rendang31 | 23-02-20 | 02:09

En heeft het RIVM de stormen van de laatste weken meegenomen in de actuele stikstofdepositie berekeningen?
Het waait gewoon allemaal weg.

de honden blaffen... | 23-02-20 | 01:45 | 1

Depositie bij, 30 graden boven nul,
20 graden onder nul,
Down Burst oftewel valwinden onder onweersbuien,
Hoge druk, opwaartse luchtstroom,
Lage druk, neerwaartse luchtstroom
Onweer, electrisch geladen lucht kolommen
Bliksem ontladingen, ontbranding,
Zomaar wat mijmeringen,zitten niet in de modellen van het RIVM en zijn nog nooit onderzocht

dehandigesmeerlap | 23-02-20 | 04:05

Stel dat iedereen een warmte pomp zou hebben, wat zou dat dan voor een effect hebben op de aarde, is die temperatuur wisseling wel goed voor ons bolletje?

tsjajaja | 23-02-20 | 01:44 | 4

Als iedereen een warmtepomp zou hebben, lag ons energienet allang plat. Het electriciteitsnetwerk is niet berekend op een toename van 1387%, in gebruik.

Het brein erachter | 23-02-20 | 06:04

@de honden blaffen... | 23-02-20 | 01:48: Wel even de gasbesparing meenemen in uw calculatie.

Crossing_The_Rubicon | 23-02-20 | 09:30
▼ 1 antwoord verborgen

En zo bleef incompetente faalhaas Remkes ook jaren na minister af te zijn nog steeds schade berokkenen aan Nederland bv. Nuttig hè, die parlementaire democratie in ons landje? Je komt gewoon echt niet van die faalnummers af, ongeacht waar je op stemt.....

Nederlanddraaitdoor | 23-02-20 | 01:44 | 1

Inderdaad, wedden dat Pechtold ook nog eens terug komt als hij zijn huidige job bij het CBR verkloot heeft ?

sprietatoom | 23-02-20 | 03:48

Het elektriciteitsnet kan het nu al niet meer aan.
Als iedereen elektrisch gaat koken, warmtepompen installeert en elektrisch gaat rijden wordt dat de ondergang van Nederland.
www.rijnmond.nl/nieuws/192357/2250-hu...

de honden blaffen... | 23-02-20 | 01:27

Ik zou iets kritischer kijken naar een rapport waarvan op de presentatie al aan het licht kwam dat het gebaseerd is op schimmig rekenwerk. Mesdag verdunde het aandeel van de landbouw door grote wateropvlakten mee te rekenen. Een foutje zeggen ze, maar het is zo'n debiele fout dat het óf bewust is óf de onderzoekers incapabel zijn.

beldewouten | 23-02-20 | 01:11 | 4

@knutsel_ | 23-02-20 | 01:25: nee, niet gekeken. Niet in de gelegenheid. Ik viel vooral over de eerste zin. Overigens lijken me dit soort slordigheden ook een gevolg van het niet volledig vrijgeven van data, dat dan ook weer.

beldewouten | 23-02-20 | 01:40

Incapabel en debiel gaat vaak samen.

Jan Dribbel | 23-02-20 | 02:07

Helemaal geen foutje. Doe je huiswerk dude!

Crossing_The_Rubicon | 23-02-20 | 09:31
▼ 1 antwoord verborgen

Ah, Feynman gelooft het rapport van WC eend. Tuurlijk.

DeEchteWaarheid | 23-02-20 | 00:39 | 8

Nee de overheid, die is pas betrouwbaar. Kun je gewoon blind vertrouwen hoor. Je weet toch dat Markie graag mensen van achteren neemt ? Nou dan, het probleem is verzonnen en RIVM heeft toegewerkt naar de gewenste uitkomst. Zonder dat je je erin verdiept weet je dat het niet klopt.

sprietatoom | 23-02-20 | 03:35

Ja, Feynman is wel vaker erg vooringenomen.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 09:06

Zie Feynman | 23-02-20 | 09:19 hierboven, ik doe niet aan geloven. Je kan de bronnen bij RIVM, vergunningverlening en satalietdata zelf checken, dat heb ik ook gedaan.

Feynman | 23-02-20 | 10:14
▼ 5 antwoorden verborgen

Behalve als D66 voorstelt om 10.000 woningen te bouwen voor de klaplopers die ons land binnenkomen.

Tuinhekje | 23-02-20 | 00:37 | 1

Zitten al 600k van die klappers dus die paar extra woningen zijn kleingeld.

Trumme | 23-02-20 | 01:17

U beweert dat het rekenmodel scheef is opgezet. Ik ben er echter van overtuigd dat de uitkomst precies is wat de regering als uitkomst wilde. Namelijk, de boeren moeten weg om ruimte te maken voor woningbouw voor de nieuwe Nederlanders. Dat er als collateral demage wat aannemers omvallen, soit. Beleid, beleid, en nog eens beleid.

The7thGuest | 23-02-20 | 00:28 | 2

En het geeft de overheid de mogelijkheid de energiebelasting fors te verhogen. Want die nieuwe Nederlanders kosten ook veel geld.

The7thGuest | 23-02-20 | 00:34

Juist

Jan70 | 23-02-20 | 09:20

Mesdagfonds belazert de boel door de natuurgebieden in het water, zoals de Waddenzee, het IJsselmeer, de Oosterschelde en zelfs de Noordzee kust mee te nemen in de cijfers.
Het is belachelijk om wateren mee te nemen in de berekeningen, dat is alleen gedaan om de cijfers mee te manipuleren zodat de boeren bijdrage minder zou worden. Dat is zo doorzichtig dat alleen boerenlobby clubs dat voor waar aannemen.
Feynman neemt dit creatieve boekhouding voor waar aan zonder ook maar een kritische noot te plaatsen.
Voorspelling: iedereen die er toe doet gaat het mesdagfonds 'rapport' negeren en terecht.

ZwarteDag | 23-02-20 | 00:13 | 19

Op zee heb je scheepvaart beste Zwitsal. Je weet wel olie tankers,container schepen,iets met Rotterdam enzo... motoren daarvan zijn niet zo fris... dus daarom ook water mee rekenen!

dehandigesmeerlap | 23-02-20 | 04:16

@watazooi | 23-02-20 | 00:24:
Maar dat imaginaire probleem van Jetten speelt straks toch helemaal niet meer als Nederland enkel nog uit beton en windmolen bestaat?

2tribes | 23-02-20 | 11:27
▼ 16 antwoorden verborgen

Het meest onbegrijpelijk is dat de overheid wel 750 miljoen euro uitgegeven heeft om te voorkomen dat stikstof uitstotende KLM/Airfrance vluchten overgeheveld worden naar Parijs en over de andere kant miljoenen wil uittrekken om de landbouwers uit te roeien. Toppunt van hypocrisie.

watazooi | 23-02-20 | 00:10 | 1

Het geheel is een hele bergketen van hypocrisie...

Witte_Willem | 23-02-20 | 00:14

Remkes... Een ware 'freund'...!

Witte_Willem | 22-02-20 | 23:59

Ik wacht op de dag dat de klimaat gekkies een flinke dosis stik-stof binnen krijgen.

likdoorn | 22-02-20 | 23:57 | 1

Bij elke ademteug tachtig procent. Dat zal ze leren!

knutsel_ | 22-02-20 | 23:58

ALLES waarover hysterisch op de nieuwstamtam wordt geslagen is een leugen. Al die overdreven mediaaandacht kost extreem veel geld, er moeten achter dit soort zaken zeer grote belangen schuilgaan. Astroturf op grote schaal.

De vraag is dus louter: wat zijn die belangen? Wat proberen de milieuclubs en de overheid hiermee te bereiken?

Max Headroom | 22-02-20 | 23:51 | 6

@knutsel_ | 22-02-20 | 23:57:

De vraag is welk verdienmodel men nastreeft. Ongetwijfeld ligt er een plan voor enkele lucratieve 'transities' op de plank. Mij is nog niet duidelijk hoe of wat.

Max Headroom | 23-02-20 | 00:21

@Max Headroom Het is ook vrij complex en je kan snel in complotshit verzanden. Geen idee wiens belangen prevaleren. In het geval van het betreffende, stikstof, lijken de feiten er nauwelijks toe te doen, maar de maatregelen hebben kennelijk een enorm positieve invloed op iemands bankrekening. Of anders alleen ermee bezig zijn is al lucratief. Teveel ambtenaren, teveel subsidie, teveel belangen. Kan ook zijn dat ze in Den Haag überhaupt maar wat doen. Op zich een reële kans.

knutsel_ | 23-02-20 | 00:28

Paranoimia natuurlijk.
Zou Max moeten weten.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 08:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Let maar op. De politiek probeert dit weer dood te zwijgen. Snappen jullie nu waarom we blijven protesteren.

varkensboer | 22-02-20 | 23:48 | 5

Varkensboeren produceren vooral voor China. Wordt het dan geen tijd om eens te verhuizen?

Rest In Privacy | 23-02-20 | 09:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Natuur moet worden aangelegd, beheerd en gecontroleerd. Want er is subsidie voor. En dat moet op. Dus dat doen ze dan. Dan willen ze iets maken, wat het al is. En wat ze dan uiteindelijk maken met heel veel subsidie, is iets anders dan het had moeten worden (want dat was het namelijk al.)
En wat het dan is geworden kun je van alles noemen, maar geen natuur.
youtu.be/FJhVEMamHMY

Stormageddon | 22-02-20 | 23:43 | 2

Dat is een grote waarheid. Je kunt 'natuur' vervangen door 'de overheid', 'democratie', 'onderwijs', 'zorg'. Het blijft waar!

Max Headroom | 23-02-20 | 00:32

Bij ons in de polder stond een groot bord langs de weg, met de namen van de aannemers, de opdrachtgevers en de subsidiegevers.
"Aanleg nieuwe natuurgebieden".
Tsja...

de honden blaffen... | 23-02-20 | 01:20

De grootste misrekening die ze hebben gemaakt: De stikstof emissie moet omlaag, we nemen de zelfstandige boertjes, geen collectief dus weinig weerstand, dan kunnen de grote jongens rustig doorstoken.

kneuterzak | 22-02-20 | 23:41

Steun

deugnietmee | 22-02-20 | 23:33

De overheid bestaat uit belanghebbenden en te duurbetaalde buklaven. Dat wat voor werk moet doorgaan heeft zelden gevolgen. En als het dat al heeft dan blijven die buiten de privésfeer van de ambtenaar in kwestie.
Zoals ik het zie speelt het orkest al, het is alleen de vraag hoeveel mensen de versterker aan gaan zetten en op welk volume.

InSight | 22-02-20 | 23:31

Wij hebben wel een stikstofprobleem.

Wij moeten niet willen met z'n allen dat wij alleen maar wietplantjes, rabarber en als het warmer wordt bananenbomen zullen zien.

ProAsfalt | 22-02-20 | 23:30 | 1

Niks mis met een bananenboom..

EEGlivesagain | 23-02-20 | 09:59

Wat vind Benny Jolink hier eigenlijk van?

Pluisbaard | 22-02-20 | 23:24

Dit onderwerp is de sterkste kant van Geenstijl... Hulde !!!

kat-de-kat | 22-02-20 | 23:23

In het jaar 2019 is de zeespiegelstijging bijna verdubbeld.
Na een jarenlang stabiele 3 mm is het nu 5 millimeter stijging.
Als die trend zich voortzet zijn de rapen echt gaar.
Wou ik toch even kwijt. Ben heel benieuwd wat het in 2020 gaat worden.

snapal | 22-02-20 | 23:05 | 11

@Kinkfactor | 23-02-20 | 01:57: Al Gore die met zijn prive jet, overal toespraken houdt over het milieu tegen een zeer royale vergoeding, even als die Thungdwerg die ook niet voor niets komt, zaken zijn zaken en het verdienmodel is extreem goed.

Jan70 | 23-02-20 | 09:38

@Gulliver | 23-02-20 | 00:01: oppervlak of volume ? Ik zie trouwens dat we deze winter gelijk opgaan met 2012, all time low. Dus hoezo hersteld?

Nichtsneues | 23-02-20 | 10:55

@litebyte | 22-02-20 | 23:45: het maakt voor onze zeespiegelstijging uit of ijs op de zuidpool of groenland smelt.
Eerder werd de landpeilstok gebruikt, nu satellietmetingen. Sinds 1993. Dat mag je niet op 1 hoop gooien.

Nichtsneues | 23-02-20 | 11:00
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik ben blij dat ze eindelijk vorige week weer een iets nieuwe versie online hebben gezet. Of dat de laatste is weten we niet, RIVM blijft dit model finetunen, omdat de resultaten nog niet kloppen. Uiteraard wordt deze broncode na vier maanden radiostilte weer smerig vlak voor publicatie van Mesdag, terwijl 7 januari de brondata verstrekt is, na een vonnis van de rechter. Dan vraag je eigenlijk aan iemand die al zes weken aan het rekenen is, overnieuw te beginnen. Ondanks een gerechtelijk bevel tot transparantie is het onderzoek dat de commissie Remkes, RIVM & kabinet gebruiken, niet reproduceerbaar. Op een universiteit wordt je vriendelijk verzocht je huiswerk te gaan doen, op het binnenhof mag je als een ongeleid projectiel verder.

Feynman | 23-02-20 | 10:26

Nog een leuke: het KNMI hield afgelopen jaar een grafiek bij die het neerslagtekort aangaf t.o.v. andere jaren. Omdat het zo heet en droog was. Sensatie! Klimaatproblemen! Ergens rond november zijn ze ermee gestopt, toen het toch een neerslagoverschot werd. Vonden ze 't niet meer leuk. Inmiddels staat het water her en der tot aan de lippen... maar dat draaien ze vast ook wel weer richting klimaat. Wat is er mis met een natte lauwe winter en een prachtige zomer? Hoe kunnen die andere landen in Europa toch toe met 425 mm en wij niet met 850 mm? Mag gras niet geel zijn hoog zomer?

wilderst | 22-02-20 | 22:56 | 6

@DeWeerman | 22-02-20 | 23:28: Het is een complot als je dit gebruikt in de media, want in de zomer is er ALTIJD een neerslagtekort, dat noemt men stemmingmakerij.

wilderst | 22-02-20 | 23:56

@wilderst | 22-02-20 | 23:56: paniek verkoopt beter dan romantiek ook voor het weerbericht en actualiteiten programmas geen hond kan het checken

Banenenrepubliek | 23-02-20 | 08:11

@wilderst | 22-02-20 | 23:56: Het neerslagtekort is het verlies aan opgeslagen water, en daarom de meest relevante variabele voor de landbouw. Dat heeft niets met stemmingmakerij te maken.

DeWeerman | 23-02-20 | 11:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk Feynman, duidelijk, helder, to the point en geen uitstapjes naar andere onderwerpen.

knutsel_ | 22-02-20 | 22:56

De ‘haast’ was de druk van GL en D66. Dat kwam de vvd goed uit om de EU te pleasen. Als wisselgeld hebben ze waarschijnlijk een opening geboden op migratie oid.

BozePaarseMan | 22-02-20 | 22:48

Het is klimaat oplichting in de meest perverse vorm, typisch Nederlands. Wij zijn goed in veel zaken, dus op het gebied van totale misleiding en klimaat fraude ook. Op een zijspoor, Staatsbos maffia is in zuid/oost Friesland bossen aan het uitdunnen? De manier waarop is gruwelijk, hele percelen worden plat gegooid. Men vermoord de bebossing voor dubbele winst i.v.m. bio verbranding. Waarom wordt Staatsbosbeheer niet aangepakt voor klimaat vernietiging?

paulisimo | 22-02-20 | 22:46 | 3

Hoeveel hectare aan bos wel niet in het Drents Friese wold is gekapt is ronduit absurd. Via google maps kun je precies zien hoe staatsbosbeheer met de kettingzaag in dit gebied tekeer is gegaan.

therealbraindump | 22-02-20 | 22:58

@therealbraindump | 22-02-20 | 22:58: kettingzagen gaan veel te langzaam, ze hebben nu boomnocide machines (skidders) die killen een boom in een oogwenk.

revolte | 23-02-20 | 01:17

Alles wat staats bos beheer verdient is minder subsidie zo werkt datbij de overheid

Banenenrepubliek | 23-02-20 | 08:13

Ik heb vaak het gevoel dat de klimaat gekte in 031 niets te maken heeft met het in stand houden van de aarde, het milieu, de ijsberen of zoiets.
Het lijkt er meer op dat men deze onzin uithaalt om de FvD, die uitgesproken tegen klimaat gekte is, dwars te zitten.
Evenzeer worden Marokkanen geknuffeld om Geert te pesten, komen er hordes immigranten binnen om PVV en FvD te dwarsbomen. En laat men oudjes in hun luier broeien, omdat Fleur Agema, die voor de ouderenzorg opkomt, nu eenmaal PVV'er is.
Wat het kost, wat het ons land aandoet, wat u er van vindt, dat is dan even niet belangrijk. Dat pesten mag vele miljarden kosten en hele gebieden ontbossen, het doel heiligt de middelen.

Broadsquire | 22-02-20 | 22:46 | 4

@litebyte | 22-02-20 | 22:51: Vreemde redenering van je. FvD en PVV worden door het de huidige machthebbers geïsoleerd. Mag wel wat kosten en de meeste mensen blijven de huidige elite geloven zolang ze brood en spelen krijgen. Is altijd zo geweest, zal altijd zo zijn.

WilhelmusCA | 22-02-20 | 23:17

Litebyte, je draait het om. Fvd wil iets veranderen en zal daarin allianties vormen. Maar ze willen niet regeren om alles bij het oude te kunnen houden.

Joostmochtnietsweten | 22-02-20 | 23:36

@litebyte | 22-02-20 | 22:51: En dus moet je maar gaan stemmen op partijen die die idioterie in stand proberen te houden. Nee, dat is pas snugger.

5611 | 22-02-20 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

Tja.... je kunt er van alles over schrijven, je kunt geleerden met tegenbewijs aan het woord laten (Niet dat de staatsomroep dat doet...) maar Jetten en zijn cornuiten denken dat zij hun gelijk moeten aanhouden en doorvoeren.

Sinclair | 22-02-20 | 22:44 | 1

Nou dat stukje over die bio massa en bomenkap en bij Kassa over de gevaarlijke in brand vliegende elektrische auto's gaat het toch de goeie kant wel op.

Plat-forum | 22-02-20 | 23:01

Na anderhalve minuut is dat vliegtuig allang niet meer boven Nederland... ok, tikje overdreven dat, maar als je in gaat zoomen op de Natura2000-gebieden, dan moet je ook voor vliegtuigen een model hanteren voor de hoeveelheid stikstof die daadwerkelijk in die gebieden neerslaat. En dat is niet 99% van de uitstoot gedurende uren vliegen.

Verder wel eens met de teneur van het verhaal: we moeten echt een stapje terug doen en even nadenken over waar we nu met z'n allen in godsnaam mee bezig zijn.

Muxje | 22-02-20 | 22:40 | 1

Het gaat niet alleen om de vliegtuigen die een Nederlandse luchthaven aandoen, maar ook de vliegtuigen van bv London naar Frankfurt die over Nederland gaan. Dan is het ook nog eens afhankelijk van de weersomstandigheden afhankelijk welk gedeelte er in een Natura2000-gebied terecht komt. Met een beetje stevige zuid-westen wind, kan hier de zooi neerdalen van alles wat boven Parijs vliegt.

Boeloeboe | 22-02-20 | 22:54

Goed stuk, Feynman! Rekenen leer je in de 3e groep (vroeger 1ste klas) van de lagere school. Zodra het ingewikkeld wordt, moet je aannames doen als basis van het rekenmodel, teneinde de werkelijkheid in het model te kunnen gieten. Dat leer je als je ouder bent. Die aannames maken of breken het model. Modellen die de toekomst voorspellen kun je niet testen, omdat de toekomst nog niet gebeurt is. Wel kun je de aannames tegen het licht houden. Dat dat (in de media en de politiek) zo weinig gebeurt is uitermate zorgwekkend! Soms lijkt het wel alsof het hele land zijn verstand verloren heeft (voor zover ze dat al hadden). Dan is het goed om te lezen dat er hier nog mensen zijn die wel zelf durven na te denken!

EenGoedBegin | 22-02-20 | 22:38

ach heel dat Stikstof is 1 grote leugen , we moeten bouwen dus de boeren zitten in de weg , we halen wel ergens anders het vlees wel vandaan bij handel akkoord canada de visserij zitten ze ook al dwars moet weer windmolentjes komen , dan weer dat zgn biomassa wel in amerika alle bomen rooien ow ow ow wat zijn we toch begaafd met het natuur
wat zijn we afgleden met heel dat eu

out-of-de-box | 22-02-20 | 22:32 | 1

Alles wat de EU kapot kan maken is welkom, maar dit is toch echt een NL feestje.

LesPaul | 23-02-20 | 00:09

Dat hele stikstof beleid berust op een vergissing, maar politici zullen nooit een vergissing toegeven en gaan liever verder op de ingeslagen weg, zelfs als de ingeslagen weg op een vergissing berust.

Osdorpertje | 22-02-20 | 22:31 | 1

Zelfde met klimaat, immigratie, de EU en ga maar door. Allemaal te veel geïnvesteerd politiek prestige om daar nog rationeel naar te kijken dus modderen we maar verder op de doodlopende weg. Om hopeloos van te worden.

5611 | 22-02-20 | 23:57

Als ecoloog, natuurliefhebber van het eerste uur en indiaan in een vorig leven zeg ik u beste Feynman. Er is geen sprake van een verschroeide aarde door stikstof uitstoot. Het is goed dat u de stikstofmanie doorprikt rondom Natura2000 relic-gebieden, maar het ware probleem in de teloorgang van de biodiversiteit in ons landje heeft alles te maken met eilandvorming, zoals overal elders ter wereld. Daar zijnveel dikke boeken over geschreven, maar er is een dikke leesbare pil die het mooi samenvat; "Het lied van de dodo" van David Quammen (1996). Om iets te begrijpen van natuur, moet je iets begrijpen van verbinding, want alles is verbonden. Ah kijk, de indiaan in mij staat weer op.

suscrofa | 22-02-20 | 22:26 | 1

Ik zie geen indiaantje, maar iemand die een prima boek ten tonele brengt...
Waarvoor hulde!

SterF... | 22-02-20 | 22:42

Vrijwel een teveel aan alles is niet goed, of dat nu stikstof is of VVD'ers, Feit is dat er wel heel selectief door beide partijen met cijfers wordt omgegaan.

Je kan ook als land zeggen, we zetten niet meer in op groei en we gaan onze economie anders inrichten over de hele breedte en niet dat wat zo politieke uitkomt t.b.v. machtige marktpartijen..

Dat achterlijke labbekakkers als Hans de Boer, Jetten en Rutte ervoor pleiten dat Nederland maar door moet groeien ten faveure van de groot-industrie en aandeelhouders is nogwel het meest schadelijke.

litebyte | 22-02-20 | 22:25 | 1

Yep.

ger1306 | 23-02-20 | 00:44

Ik ben stikstof moe.

Rammstein | 22-02-20 | 22:22 | 2

Ambtenaarmoe is een beter woord. Alle ‘problemen’ in dit land lijken met name voort te komen uit de ambtenarij.

Eagle_Eye | 22-02-20 | 22:28

@Eagle_Eye | 22-02-20 | 22:28: Het gebeurt gewoon voor je neus en er is niets aan te doen. Misschien een landelijke staking van iedereen die dat geleuter en gelieg meer dan zat is, maar dat zie ik ook niet gebeuren.

Rammstein | 22-02-20 | 22:37

Ben wel blij dat jullie het echte verhaal laten zien. Al dit gasten gaan over de rooie, nu dit is uitgelekt. Ik wil die smoelwerken van die gasten weleens zien...…... Rutte, Remkes, Klaver , Jetten etc.etc.

gebochelde | 22-02-20 | 22:21

Nogmaals mensen: nota bene op de site van het ultra linkse knmi staat de uitleg van de opwarming in NL en Europa. Het komt omdat de lucht SCHONER is. Hierdoor is er minder mist en een sterkere zon komt door naar het aardoppervlak.

wilderst | 22-02-20 | 22:21 | 9

@snapal | 22-02-20 | 22:56: Dat is inderdaad ook een belangrijk gegeven in de opwarming en verkoeling. De aarde reguleert dat zelf. We hebben nu een tijd geen grote uitbarstingen gehad, zodra er die weer komen zal het afkoelen. Dus geniet ervan, zolang het kan!

wilderst | 22-02-20 | 23:00

@wilderst | 22-02-20 | 23:00:
Klopt. toen de Krakatau uitbarstte daalde de wereldtemperatuur.
Maar de natuur regelt niks hoor, het is maar net hoe het met een vulkaan gesteld is. Dat heeft niks met een temperatuur op aarde te maken.

snapal | 22-02-20 | 23:12

Meer zon is meer warmte , is meer airco , is meer elektra, is meer problemen toch misschien is hout stookcentrale geen slecht idee geeft meer rook is minder zon

Banenenrepubliek | 23-02-20 | 08:19
▼ 6 antwoorden verborgen

Haha, waarom zou de politiek luisteren naar een stelletje plebs? Niemand doet ze wat. De politie en het leger is er voor hen, niet voor het volk. Stemmen heeft ook geen zin; zij luisteren alleen maar naar het grote geld, en geen stem in de wereld veranderd dat. Maar koester gerust uw valse hoop. Toi toi.

Mozes Langebroek | 22-02-20 | 22:18

Pijnlijk maar waar, politici hebben werkelijk geen idee waar ze mee bezig zijn.

Rest In Privacy | 22-02-20 | 22:13 | 6

@Viper52 | 22-02-20 | 22:59: Dat wordt een kwestie van belasting (lees boete) dwang. Ze gaan de accijnzen op gas langzaam opbouwen met de bekende excuses totdat het relatief niet meer te betalen is. Dat beleid wordt al decennia lang gevoerd en zal nu ook gaan gebeuren.

Die zogenaamde energie transitie (lees belasting transitie) gaat er komen.

litebyte | 22-02-20 | 23:11

@litebyte | 22-02-20 | 23:11: Precies, de woningeigenaren de duimschroeven aandraaien met ecotax hier en klimaattax daar en vervolgens als die mensen het opgeven, staan juichen dat er zo'n groot draagvlak is voor die transitie van ze.

5611 | 23-02-20 | 00:06

@litebyte | 22-02-20 | 22:46: Aan Omzigt heb je geen zak, grote mond maar puntje bij paaltje gewoon bij het kruisje tekenen wat het CDA wil.

Jan70 | 23-02-20 | 09:46
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Motleycrew | 22-02-20 | 22:12

Er wordt nu over onze hoofden, en tegen de wil van het volk TWEE grote plannen uitgerold.
►Constante immigratie, hoewel draagvlak steeds kleiner wordt, zelfs onverantwoord, en er een enorm woningtekort is, waar enorme investeringen voor nodig zijn, en geldstromen van laag naar hoog.
►Energietransitie: van het gas af, elektrisch rijden, koken en verwarmen, dit alles opgebracht door wind- en zonne-energie, waar enorme investeringen voor nodig zijn, en geldstromen van laag naar hoog.

Die Bilderberg-conferenties, old boys-network, Illuminati? ; je zou er bijna een complot achter zien achter de schermen.
Kijk naar dit zinnetje: waar enorme investeringen voor nodig zijn, en geldstromen van laag naar hoog.
De banken en bedrijven hebben weer een nieuw verdien-model ontdekt.
De burger betaalt, de bedrijven en banken cashen.
Waar hebben we dat eerder gezien?
Oh ja, oorlogen, hypotheken, omvallende banken die gered moeten worden.
Hetzelfde in nieuwe verpakking.
Wat zijn ze toch slim, the boys at the top of the hill.

King of the Oneliner | 22-02-20 | 22:12 | 1

Als eerbetoon aan de koning van de oneliner:
Spijker en kop.

laagvliegert | 22-02-20 | 22:25

Ondertussen o.a. vandaag in de VK,

Tientallen Nederlandse multinationals steunden in de jaren negentig het Global Institute van klimaatscepticus Frits Böttcher, zo blijkt uit zijn nagelaten archief. Dankzij financiële steun van ruim 1 miljoen gulden kon Böttcher het verhaal verspreiden dat het broeikaseffect een mythe was. Zijn lobby heeft er volgens experts aan bijgedragen dat het Nederlandse klimaatbeleid maar langzaam op gang kwam.

Hadiho | 22-02-20 | 22:09 | 4

Hoeveel geld hebben de klimaatclubs ontvangen om te verkondigen dat we allemaal dood gaan?

Rest In Privacy | 22-02-20 | 22:36

@Gulliver | 22-02-20 | 22:36:
Als je de prijs van de zendtijd op de NPO meerekent een krankzinnig hoog bedrag.

de honden blaffen... | 23-02-20 | 01:23
▼ 1 antwoord verborgen

De wereld is groter dan Nederland.
En we doen hier best slimme dingen
'Mestbewerkingsinstallatie uit Bernheze voortaan de duurzaamste van boeren in Europa'
mooibernheze.nl/nieuws/6898/45718/mes...
27 Veehouders in de regio Bernheze ontwikkelden zelf een mestbewerkingsinstallatie waarin ze 60.000 ton mest omzetten
- ze zetten biogas om in warmte en groene stroom voor maar 6000 huishoudens
- 70% schoon water wordt uit de mest gehaald
- De warmte wordt gebruikt om mest te verwarmen te drogen tot hoogwaardige organische mestkorrels.
Maar nu komt het.....................................:
'De organische mest uit Bernheze is veel gevraagd in land- en tuinbouwgebieden in Duitsland, Frankrijk en Oost-Europa. Daar is juist een tekort aan mest. De Bernheze organische mest gaat chemische kunstmest vervangen en verbetert de bodem. Nieuwe bomen, planten, groenten en fruit kunnen ermee worden gekweekt. '
Leg even uit, Remkes, in welke zin die mestproductie een probleem is dan.
Mensen elders in Europa willen die mest graag hebben, als vervanger van kunstmest. Want dit is voor de burger niet goed te volgen meer.

kloopindeslootjijook | 22-02-20 | 22:08 | 4

Dus: hier krijgen de boeren een boete omdat ze teveel mest produceren (teveel ten opzicht van wat eigenlijk. oppervlakte? aantal dieren?).
En in andere landen van de EU willen ze die mest importeren, want er is behoefte aan.
Hoe kan dat nou tegelijk waar zijn. Dat kan alleen als je een op een rare manier aan het meten bent. Heel bekrompen dus. En waarom zou je dat doen.

kloopindeslootjijook | 22-02-20 | 22:13

De wereld kan niet zonder Nederlandse boeren

elevator | 22-02-20 | 22:15

Blinde vlek bij politici en ambtenaren om mest niet te zien voor wat het werkelijk is: een kostbare bron van mineralen en voedingsstoffen voor plantjes.

Idealiter zouden de boten die de soja voor ons vee aanvoeren, die mest, al dan niet bewerkt, mee terugnemen naar zeg Brazilië om daar op de sojaakkers te strooien. Maar, ja, wij hebben figuren als Jetten en Rutte.

5611 | 23-02-20 | 00:12
▼ 1 antwoord verborgen

Het is mij overduidelijk dat er hier hele andere belangen spelen dan de zogenaamde bescherming van de natura2000 gebieden en het niets anders is dan een ordinaire grond roof. De onteigening van agrarische grond door de roverheid.
Die kale neet van D66 begon de meet uitkomsten van Mesdag onmiddelijk als niet geldig te labelen en te schermen met de uitspraak van de rechter. Inplaats van opgelucht te zijn met de uitkomst wil hij kosten wat het kost de huidige plannen ( halvering vee stapel) door drukken. Dus het is hem niet meer om de Natura2000 gebieden te doen maar puur het slopen van de agrarische sector en visserij sector.
Wake up and smell the coffee!
m.youtube.com/watch?v=n7eQC_rvF6E

Datgingniegoed | 22-02-20 | 22:07 | 1

Ze hebben die grond nodig voor hun asieleisers en hun zonneparken.

5611 | 23-02-20 | 00:13

Modellen zijn fantastisch voor politici; je kan er uit laten komen wat je maar wil. Als je gaat meten en rekenen wordt het een ander verhaal.

Harry.Langezwaal | 22-02-20 | 22:06

En laten we vooral figuren als ('ik zit overal met mijn tengeltjes aan') Doekie Terpstra niet vergeten. Als voorzitter van een of andere installateurs vereniging is hij dusdanig begaan met het milieu dat hij iedereen van het gas en aan de warmtepomp wil hebben. Belangeloos uiteraard.

Wekkertje | 22-02-20 | 22:04 | 1

Zie ook Nijpels.

Jan70 | 23-02-20 | 09:50

Stikstof my ass. De kosmopolitische D66-er wil de CDA-stemmende boer kapot maken.

skoftig | 22-02-20 | 22:03 | 2

Bleker was CDA. CDA zit in de regering. CDA is gewoon vies. Goedemorgen.

Rest In Privacy | 22-02-20 | 22:08

Dat doet het CDA zelf wel.

DeWeerman | 22-02-20 | 23:18

De overheid wil die grond van de boeren. Goedkoop inkopen en duur verkopen om er huizen op te zetten. Daarvoor zijn argumenten nodig, en het RIVM levert. 'Daar moet sturing op.' Nog een banaan?

Rest In Privacy | 22-02-20 | 22:02

Stikstof en CO2 zijn de Prozac en Speed van planten.
Niks lekkerder dan dat voor wat groeit en bloeit en ons altijd boeit (voor geen meter).

De natuur is zo sterk, dat in de omgeving van Tsjernobyl een bloeiende rimboe is ontstaan, waar alles en iedereen gedijt, en ook op de Bikini-eilanden groeien weer palmbomen.
Dit beetje (foutief gemeten en berekende) stikstof in Nederland en CO2 maakt nog geen mini-deukje in het pak boter dat het aardse eco-systeem heet...

King of the Oneliner | 22-02-20 | 22:01 | 2

Zelfs het team van TopGear leeft nog na een bezoekje aan Tsjernobyl.

Wekkertje | 22-02-20 | 22:10

De natuur is sterk en probeert alles te corrigeren

elevator | 22-02-20 | 22:11

Het heeft met EU geld te maken , komen we nog wel achter.

newray | 22-02-20 | 22:01 | 1

Zie natura2000

Canis.bonus.es | 22-02-20 | 22:02

Ik woon zelf een paar honderd km verderop. Geen enkel artikel of iets maar ook over een stikstofcrisis. Niemand die er ook maar iets over heeft gehoord.

diek | 22-02-20 | 22:01

@Berbaar | 22-02-20 | 21:07:
Meegelezen?
Welterusten.

Rest In Privacy | 22-02-20 | 21:59

Wetenschap drijft op nederigheid. Echte wetenschappers wensen gecorrigeerd te worden als dat de resultaten van hun onderzoek verbetert. De BV Nederland wordt niet geregeerd door wetenschap maar door angst. We worden bestuurd door amateurs.

Leduc | 22-02-20 | 21:59 | 1

In het beste geval, of ze doen het expres?

Canis.bonus.es | 22-02-20 | 22:03

Feiten doen er niet meer toe.
Men werkt toe naar gewenste uitkomsten.

de honden blaffen... | 22-02-20 | 21:59

Volgens de onpartijdige Hiemstra klopt het model van de RIVM wel en moet dit gezeur van een ondeskundige groep mensen een keer ophouden. De mens is de oorzaak van de huidige klimaat opwarming en de boeren veroorzaken de overmatige stikstof uitstoot. Punt klaar en nu betalen!

Ik_weet_het_beter666 | 22-02-20 | 21:55 | 1

Nederland kan de wereld redden !

elevator | 22-02-20 | 22:00

Hoe erg ik het ook vind, de boeren voeren een verloren strijd. Omwille van het overeind houden van landen en banken moet en zal de groene maffia beschikken over de boerengrond. Daarnaast en nog veel belangrijker is één en ander beleid vastgelegd in de UN Agenda's (20)30 en 21(00). Het beleid wat nu uitgerold wordt is exact wat er in staat (net als overigens de migratiestromen). Enkel een grof burger- en boerenopstand kan dat nog voorkomen. En die opstand zal veel groter moeten zijn dan ons volgzaam landje.

laagvliegert | 22-02-20 | 21:52 | 1

Gaat nooit gebeuren; dit schapenvolk laat zich willoos naar de slachtbank leiden. Heeft te maken met de refomentaliteit waarin het overheidsgezag rechtstreeks van God gegeven is en dus onaantastbaar is. En als er al een groep protesteert zoals de boeren, dan is het schapenvolk er als de kippen bij om ze weer in het gareel te duwen want anders komt men nog te laat bij de slachtbank.

5611 | 23-02-20 | 00:38

Vergeleken met Rutte c.s. is president Xi Jinping van China een wonder van transparantie. In NL anno nu wordt de ene na de andere beerput geopend en de verantwoordelijken fladderen als beloning van de ene top-positie naar de andere. En ze zijn er nog trots op ook.

isitsoornot | 22-02-20 | 21:50

@DeWeerman | 22-02-20 | 23:13: Dat is het lastige. NOx en NH3 zijn heel verschillende stoffen maar worden beide onder het stikstofdebat geschaard. NOx is vooral verkeer en havens, NH3 meer de boeren inderdaad.

5611 | 23-02-20 | 00:40

@5611 | 23-02-20 | 00:40: Dat is helemaal niet lastig. Het Tropomi plaatje laat NOx zien, en daarom zien we de steden oplichten. Feynman laat zien dat de stelligheid van zijn artikel niet in overeenstemming is met zijn kennis van het probleem. De rekenmodellen weten prima dat NOx in steden voorkomt en NH3 op het platteland.

DeWeerman | 23-02-20 | 10:59

@DeWeerman | 23-02-20 | 10:59: Het Tropomi plaatje laat NOx zien, die kan je vergelijken met de heatmap NOx vanuit het RIVM-model. Dan zie je in 1 keer de onderschatting in het RIVM-model van NOx.

Die onderschatting is geen verrassing, want het RIVM en de vergunningen van Schiphol, Tata, Shell en andere industrie melden netjes dat je alle stikstofoxiden in de hogere atmosfeer niet hoeft mee te rekenen. Dit stikstof bestaat wel, je ziet m in Tropomi en je ziet m niet in het rekenmodel of de cirkeldiagram van Remkes.

Feynman | 23-02-20 | 13:32
▼ 2 antwoorden verborgen

*NL-vlag* Hup Boeren! *trekker*

Rest In Privacy | 22-02-20 | 21:48 | 3

En hij knielde naast zijn ploeg in het gras, en de boer, hij werd verhoord. Zo menigeen had een schonen droom, maar de boer, hij ploegde voort.

Oprisp | 22-02-20 | 21:54

@Oprisp | 22-02-20 | 21:54:
Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
De boven-ons-gestelde, met zijn vale klerkensmoel.
(vrij naar..)

Rest In Privacy | 22-02-20 | 21:58

Geen boer zo snel, de rapen gaar
Er is altijd wel, een ambtenaar

Oprisp | 22-02-20 | 22:13

Gemanipuleerd bewijs rondom MH17, verkeerde cijfers voor berekenen energietransitie en nu het volledig uit de duim gezogen stikstof probleem. Dat er nog geen revolutie is uitgebroken is me een raadsel...

Eagle_Eye | 22-02-20 | 21:44 | 1

Mag je niet over oordelen want de wetenschappers weten het beter .

elevator | 22-02-20 | 22:05

Uiteindelijk is er maar 1 oplossing> een dijk tussen Engeland en Noorwegen en een dijk tussen Engeland-Frankrijk.
Beter om daar nu al geld voor opzij te zetten, groen proberen te zijn op deze beperkte schaal zet geen zoden aan de dijk...

snapal | 22-02-20 | 21:41

Maak Greet en Thierry Groot. Hopelijk is het nog niet te laat om de waanzin, de linkse massa-psychose, te keren.

isitsoornot | 22-02-20 | 21:39 | 2

Maakt niet meer uit wat er gestemd gaat worden als het maar niet door wordt gegaan met deze bizarre milieu maatregelen .

elevator | 22-02-20 | 21:53

@elevator | 22-02-20 | 21:53: Van G&T weet ik zeker dat ze er wat dit betreft net zo over denken als ik. De hele rest is onbetrouwbare politieke diarree.

isitsoornot | 22-02-20 | 22:06

Nederlandse boeren worden benadeeld, t.b.v. Oekraïne. Nederland moet een stadstaat worden, en afhankelijk worden gemaakt. Alles voor een steeds machtigere EU-kliek te Brussel.

Fijnstoffer | 22-02-20 | 21:39 | 1

Bullseye!

Datgingniegoed | 22-02-20 | 22:19

Ik stel voor om verspreid over heel Nederland natuurgebiedjes ter grote van 1 of 2 voetbalvelden aan te wijzen, waar men helemaal niks doet en puur en alleen de natuur zijn gang laat gaan. Dus geen menselijk ingrijpen. Het enige dat in die gebeieden mag is kijken wat er groeit, bloeit, leeft, afsterft en als voedingsbodem voor iets anders dient, etc. En dan spreken we af dat we vanaf blijven tot eind 2030.

Rest In Privacy | 22-02-20 | 21:38 | 3

Nee, dat kan niet. Natuur moet je beheren, vinden ze bij Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en Milieudefensie. Daar moet je actief in ingrijpen en bijsturen, vinden ze. Hoveniers zijn het eigenlijk, maar dat durven ze niet toe te geven.
En daarom maken ze er ook altijd natuurgebiedjes en eilandjes bij. Markerwadden, De Kreupel en dat soort onzin. Mag niemand komen, behalve de hoveniers en biologen van SBB, NM en WU enzo. Om in te grijpen als de natuur niet doet wat zij willen. .

Stormageddon | 22-02-20 | 21:58

@Stormageddon | 22-02-20 | 21:58: Sowieso zijn die heidetuinthes van ze die nu zo in de mode zijn, pure culturele constructed, ontstaan door eeuwenlang uitputten van de grond. Bij nul beheer onder natuurlijke omstandigheden evolueren ze echter binnen enkele decennia naar natuurlijke staat, ook door natuurlijke stikstofdepositie: meestal eikenberkenbos.

5611 | 23-02-20 | 00:45

De uitzending van Weltschmerz is een must see. De milieu lobby is compleet ontmaskerd. De boeren hebben gewoon gelijk. De reputatie van het RIVM staat openlijk ter discussie wat mij betreft. Eerst geen informatie geven, daarna halve informatie om ten slotte via een kort geding gedwongen te worden om het model en de data te laten checken. Hoezo alles onder de pet houden? Het lijkt de Belastingdienst wel. Dat doe je alleen als je wat te verbergen hebt. Dan de Commissie Remkes die haar eigen, naar nu blijkt, hele tendentieuze conclusies trekt. Het RIVM, zo blijkt ook, weet dat die tabel een gebrekkige weergave is, maar zwijgen daarover. Terwijl het beleid daar wel op dreigt te worden gebaseerd. Dan kan je rustig zeggen dat er een politieke agenda is die niet direct boer- of bouwvriendelijk is. Kijken hoe het Ministerie van Landbouw hierop gaat reageren...

Romeintje2 | 22-02-20 | 21:36 | 1

Stuk gezien inderdaad. Heel verhelderend.

BrokenTipi | 22-02-20 | 21:41

Den haag is onderhand net zo gek als brussel.

Beleid wordt niet bepaald op records gehaald elders, maar op wensdenken van een zeer beperkte groep kamergeleerden zonder werkelijke praktijkervaring.

Rutte drie is onderhand het slechtste kabinet ooit, met voorsprong !

Tee Of Cup | 22-02-20 | 21:36

97% van de gesubsidieerde wetenschappers is het er over eens, U betaald en wij rekenen net zo lang totdat de gewenste uitkomst is bereikt.

revolte | 22-02-20 | 21:35 | 1

Gewoon zelf kijken en je weet dat er geen stikstof probleem bestaat , de natuur lost dit zelf op , Nederlandse maatregelen maken geen verschil .

elevator | 22-02-20 | 21:40

Boeren worden zelfs dubbel genaaid.
Voor veel geld moesten ze een emissievrije stalvloer installeren, maar nu blijkt dat de meststoffen explosies kunnen veroorzaken, want de mestgassen kunnen niet weg, wat ook de bedoeling van die stalvloer is.

snapal | 22-02-20 | 21:33 | 3

Ik zou als boer planschade claimen.

marcoplarco | 22-02-20 | 22:08

Mestgassen altijd linke soep, lijkt me meer een `engineering problem' dan een stom plan.

dugo | 22-02-20 | 23:41

Afzuigen en als biogas verkopen?

5611 | 23-02-20 | 00:46

Waar komt trouwens die 10% ethanol vandaan die de Euro95 benzine zo inefficiënt maakt dat je net zo goed Euro98 kunt tanken ? Suikerriet uit Brazilië ?? Dat moeten toch enorme volumes zijn ?

Wekkertje | 22-02-20 | 21:32 | 8

Mais, hier wordt bio brandstof uit gewonnen

oplooprem | 23-02-20 | 00:19

E10 is schraal en presteert ondermaats. Tevens lijkt het erop dat mijn trouwe 16 klepper klepschade heeft opgelopen door die rommel. Ik tank nu consequent Euro98 (E5) en dat gaat stukken beter, fellere acceleratie, mooiere rondgang v.d. motor en vooral stukken zuiniger.

De vraag is of Overheden de Oliemaatschappijen onder druk hebben gezet om rommel (E10) te verkopen. In mijn optiek gaan er een boel automotoren vroegtijdig sneuvelen. Het probleem is dat men niet een partij kan aanwijzen daar men overal tankt waar dit nodig mocht zijn.

Overigens heb ik altijd Diesel (B7) gereden, dit naar volle tevredenheid. Hierdoor overweeg ik weer een diesel te kopen, de straf opgelden neem ik op de koop toe.

Sw.Dwaallicht | 23-02-20 | 01:02
▼ 5 antwoorden verborgen

Dus eigenlijk had Henkie Bleker gewoon gelijk.

Stormageddon | 22-02-20 | 21:32 | 3

Henk heeft altijd gelijk. Zo'n politicus is het.

BrokenTipi | 22-02-20 | 21:39

Het gedoe inz de Hedwigepolder?

bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:42

@bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:42:
Nou nee, met het beleid voor de vergunningsverleningen voor boeren.

Stormageddon | 22-02-20 | 21:52

Stel je loopt in een licht bebost gebied met wat agrarische bedrijven vlak langs de grens met Duitsland, na een kwartiertje wandelen loop je Duitsland binnen, hetzelfde gebied maar dan een grens over. En opeens zie je het, het is een andere wereld met hele andere milieu normen. Wat een verschil, je merkt het meteen.....

Broadsquire | 22-02-20 | 21:30 | 2

Qlle eu-lidstaten zijn gelijk, behoudens dat de ene lidstaat meer (netto) afdraagt aan het gedrocht eu dan de andere.

bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:36

@bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:36: Behoudens dat voor Nederland veel strengere EU-normen gelden.

5611 | 23-02-20 | 00:48

Wie betaalt bepaalt. Tot zoverre het “ onafhankelijke” onderzoek van Mesdag. Of had iemand gedacht dan zo’n instituut ooit iets anders zou hebben durven beweren?

Bigi Bana Boy | 22-02-20 | 21:26 | 3

Ik weet dat linkse lemmings als jou daar moeite mee hebben, maar probeer eens voor jezelf na te denken en je in de materie te verdiepen. Zoals de mensen van Mesdag bijvoorbeeld hebben gedaan. Met welke van hun beweringen ben je het oneens en waarom? En anders snel terug naar Joop.nl

paulis | 22-02-20 | 21:32

Nee hoor , het Mesdag fonds heeft alleen de gegevens van het RIVM door gerekend en kreeg toen een andere uitkomst .

elevator | 22-02-20 | 21:36

Oké, hun naamplaatje staat je niet aan. Wat zijn verder je inhoudelijke bezwaren?

5611 | 23-02-20 | 00:49

Belachelijk hoe lang dit ons land al in een houdgreep houdt. Allemaal door de groene gekkies die zelf groen rijden niet met groen genoeg vindt.

Extra.Paracetamol | 22-02-20 | 21:25 | 1

Gek dat inwoners van een land dat 'overwonnen' moest worden op de 'natuur' er zo makkelijk over denken. Of juist niet gek... nou ja...

SterF... | 22-02-20 | 21:45

Maar het RIVM is zo onafhankelijk wordt dan altijd gezegd, sure.

sprietatoom | 22-02-20 | 21:21 | 4

@Bigi Bana Boy | 22-02-20 | 21:26: daarom heeft mesdag ook dezelfde rekenmethodes aangehouden. Dan spreken ze dezelfde taal. Niemand is onpartijdig. Als je zonodig windmolens in Nederland wilt hebben, beginnen we in de stad Amsterdam en vullen we allereerst de Randstad met windmolens. Niet zeiken als je niet kunt slapen, je bent de grootste energievreter en je weerlegt nu niet het probleem bij een ander.

BrokenTipi | 22-02-20 | 21:30

@Bigi Bana Boy | 22-02-20 | 21:26: en het RIVM wel? Een instituut dat vertrouwen heeft in haar eigen kunnen is transparant over de gebruikte modellen en aannames en publiceert deze uit eigen beweging bigi..

therealbraindump | 22-02-20 | 21:38

Welk deel van RIJKS-INSTITUUT is u niet duidelijk?

marcoplarco | 22-02-20 | 22:05
▼ 1 antwoord verborgen

Het stikstofargument is bedacht om boeren te verjagen.
Land is nodig voor Teslapanelen en voor Afrikaanse vacaturevullers,
De bouwers werden er en passant bijgesleeept.
Nu rijden we 100 en kunnen we van Almere een metropool maken.

Ruimedenker | 22-02-20 | 21:21 | 9

@brownsugar | 22-02-20 | 21:25:
Heb je zelf een betere verklaring, of geloof je werkelijk dat we in een crisis beland zijn?
En nee BruineSuikerT, nuchterheid is niet besmettelijk.
Was het maar zo’n feest.

Ruimedenker | 22-02-20 | 21:38

@brownsugar | 22-02-20 | 21:37: lezen is niet je sterkste kan, nietwaar? Ik zei toch dat je als 1e dood zou zijn en de marxist als laatste. ;)

BrokenTipi | 22-02-20 | 21:42
▼ 6 antwoorden verborgen

Zo jammer. Het voorlaatste woord verkeerd geschreven. Poised?

SaintNick | 22-02-20 | 21:21 | 2

SainNick, het zou je sieren als je op Feynman's reactie reageert.

Fantomas | 22-02-20 | 22:25

Varkenshaasje was weer heerlijk vanavond. Wat is een "lange" schoorsteen .. en kan die op een varkensflat?

dugo | 22-02-20 | 21:20

Soms is een complot gewoon een complot. Overheids, bankwezen, energiebedrijven en ngo's onder 1 hoedje om boeren goedkoop of gratis van hun grond af te krijgen.

Bij de visserij had men geen stikstof-façade nodig; youtu.be/x5azNX9kvYc

paulis | 22-02-20 | 21:19 | 8

@brownsugar | 22-02-20 | 21:27:
Of je kunt jezelf ook even verdiepen in wat de heren vissers beweren en zelf even googlen hoe dat zit. En dan blijkt dat ze geen ongelijk hebben.
Alle nota’s van het ministerie zijn openbaar, met de bronvermeldingen.
Een uurtje zoeken en lezen je kunt vrijwel alles verifiëren, wat zij en die kale Fries zeggen. www.youtube.com/watch?v=b_51Eyjf7M4

Stormageddon | 22-02-20 | 21:42

@brownsugar | 22-02-20 | 21:27: Je kunt grappige dingen proberen te roepen maar staaf je bewering eens met feiten. Paulis heeft je in elk geval al een voorschot gegeven, de rest kun je zelf vinden. Of ben je niet zo kritisch en heb je liever dat wij maar geloven wat er door het RIVM wordt geroepen?
Denk eens na over de mogelijkheid dat het RIVM een incompetente club is, geleid door een minister zonder enig verstand van zaken. Dat is namelijk wat we mogen concluderen uit het foute huiswerk van het RIVM. Denk dan eens even verder over waarom dat zo heeft kunnen gebeuren, dat het RIVM klakkeloos werd geloofd. Net zoals Zeeland klakkeloos geloofde dat er een kazerne kwam en daarvoor even alvast wat miljoenen uitgaf aan infraprojecten... die later overbodig bleken.
Incompetentie weelt tierig onder politici en grote bedrijven maken daar handig gebruik van. En als u werkelijk geloofd dat alle 150 TK leden, 75 EK leden, ministers, stassen én premier allemaal 100% integer zijn, laat ik u dan verwijzen naar de website www.isereenvvderopgestapt.nl voor een inschatting van de integriteit van 1 clubje, de rest even buiten beschouwing gelaten. Hierin zitten geen trendbreuken, dit is gewoon keiharde maar simpele statistiek.
Daar PVV en FvD bij slepen is niet heel snugger, dat snap je nu zelf ook wel.

Busverhuur | 23-02-20 | 09:09
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat hele stikstof gedoe stond niet in de verkiezingscampagne.

Is dit nog nieuws? | 22-02-20 | 21:18 | 9

Het klimaatakkoord, de klimaattafels en de klimaatwet ook niet. Alleen bij GL stond er (uiteraard) een uitgebreide paragraaf over klimaat in het verkiezingsprogramma. Bij de huidige coalitiepartijen nauwelijks een paar zinnen. En inzet van de campagne was het al helemaal niet. Maar ja, ze gokken er gewoon op dat iedereen kort van memorie is.

Stormageddon | 22-02-20 | 21:46

@Stormageddon | 22-02-20 | 21:46: Is er geen internationale wetgeving dat een regering niet zonder mandaat mag regeren? Dit zijn fundamentele maatschappij-ontwrichtende maatregelen waar wij als burger nooit in gekend zijn. Hoe stoppen we deze waanzin??

marcoplarco | 22-02-20 | 22:02

@marcoplarco | 22-02-20 | 22:02:
De verkiezingsuitslag is het mandaat. Wat ze er daarna mee doen is aan de partijen. Daar zou je eventueel een provisie in de grondwet voor kunnen maken, maar dat lijkt me juridisch lastig én het is niet te handhaven. Veel beter zou het zijn om regering en parlement afzonderlijk te kiezen. (Gekozen MP dus eigenlijk).

Stormageddon | 22-02-20 | 22:38
▼ 6 antwoorden verborgen

Liegen, sjoemelen, draaien, nepcijfertjes, fake-rapportjes: de Nederlandse overheid ten voeten uit. Eigenlijk is het gewoon een ordinaire criminele bende.

Neem nou de zeespiegelstijging. Ondanks alle leugenachtige rapportjes en hysterisch gekrijs, bedraagt deze 17.8cm/eeuw in het heden en was de zeespiegelstijging 120 jaar geleden toen de nauwkeurige metingen begonnen ook 17.8cm/eeuw. Ruim vóór de grote toename van de CO2 uitstoot begon, dus.

echt_links | 22-02-20 | 21:15 | 1

Nederland was vroeger een zeebodem maar over zeespiegeldaling heb ik ze nooit horen zeuren.

Busverhuur | 23-02-20 | 08:51

In de planeconomie van de EU zijn feiten niet relevant.

Ongeblustekalk | 22-02-20 | 21:14 | 3

Indien u meer, minder eu wilt danwel het consolidatieproces wilt laten voortgaan; hoe nu verder met dit voortschrijdend inzicht?

bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:19

@bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:19: Tijdens het consolidatieproces ingrijpen, anders gaat het zoals de leiders het besloten hebben.
Intelligent ben je, dom onderstel.

Ongeblustekalk | 22-02-20 | 21:27

Die planeconomie enzo; moet ik mij daarbij voorstellen qua eu?

bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:31

Nederlandse boeren ontvingen, naast andere vormen van subsidie (zoals de basisbetalingsregeling, en nog zo'n 10 andere regelingen) inmiddels al bijna 2 miljard euro EU-subsidie voor vergroening alleen.

Baron Clappique | 22-02-20 | 21:09 | 9

@Mr.Crowley | 22-02-20 | 22:27:
Je bent in de war met advocaten, bankiers ,registeraccountants en dat soort volk.

Baron Clappique | 22-02-20 | 23:21

@Baron Clappique | 22-02-20 | 23:16: Zeg baron, wietkwekers doen dan wel iets met plantjes maar zijn geen boeren. De door jouw beschreven modus operandi en de schaalgrootte doen meer aan die groep denken.

5611 | 23-02-20 | 00:56

@Baron Clappique | 22-02-20 | 23:16: Klets niet zo stom.

Busverhuur | 23-02-20 | 08:49
▼ 6 antwoorden verborgen

Toch nog maar even de link willen herhalen die @ Stormageddon gister doorgaf op het ‘ polar vortex’ topic. Soms zin bepaalde zaken zó simpel te duiden. Aan de goegemeente en bestuurders idd om hier notie van te willen nemen. m.youtube.com/watch?feature=share&...

bij gelegenheid | 22-02-20 | 21:08

Is het OM al een onderzoek naar Remkes gestart? Zijn leugenachtig onderzoek is frauduleus en crimineel op alle fronten.

smdyasc | 22-02-20 | 21:07 | 1

Een fout onderzoek maken is an sich niet strafbaar maar ik denk dat Remkes gewoon een opdracht heeft uitgevoerd in de domme hoop dat demense het onderzoek niet zouden lezen, laat staan begrijpen.
Remkes is van de generatie zonder internet, waarin onderzoeken in multomappen werden opgeslagen in stalen archiefkasten om nooit meer opgepakt te worden. Helaas voor hem staat alles op de internetz en is alles verifieerbaar.
Zeg maar dag met het handje en stel die smeerlap aansprakelijk voor alle economische schade in dit land.

Busverhuur | 23-02-20 | 08:48

Dit is de eerste dominosteen die gaat vallen. De hele stikstof/klimaatcrisis is een hoax. Of zoals iemand anders het hier heel goed zei: de stikstof en het klimaat waren er al, het kabinet heeft de 'crisis' erbij gehaald..

BRR76 | 22-02-20 | 21:06 | 4

@Wekkertje | 22-02-20 | 21:15: Blijft een feit, dat sinds we het land hebben volgelegd met zonnepanelen, de temperaturen plotseling aanzienlijk zijn gestegen: door mensen veroorzaakte temperatuurstijging?

Janas | 22-02-20 | 21:52

@Janas | 22-02-20 | 21:52:
Dat de buren de voor- en achtertuin betegeld hebben helpt hier binnen de bebouwde kom niet echt. Als ik op een warme dag de bebouwde kom uitrijdt op mijn 'brommer' scheelt dat vaak 8 graden.

Wekkertje | 22-02-20 | 21:59
▼ 1 antwoord verborgen

Owja... Cafe Weltschmerz... dáár wordt dé waarheid gezegd! Manmanman

overVecht | 22-02-20 | 21:04 | 5

Café weltschmerz zijn interviews. Vaak dicht bij en soms iets verder van de waarheid. Maar toch geregeld zeer verdiepend en informatief.

Joostmochtnietsweten | 22-02-20 | 21:14

Ergo jij bent niet in staat zelf het waarheidsgehalte uit informatie te bepalen en bent daarom louter afhankelijk van de autoriteit die het zegt? Manmanman... wat rot voor je.

BrokenTipi | 22-02-20 | 22:23

Het is vanille, maar toch beter dan NPO.

Iggy_Plop | 22-02-20 | 23:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Nederland. Gidsland in hoe het niet moet.

Poesman | 22-02-20 | 21:03 | 1

En het dan ook nog laten voorkomen alsof al die verdragen in steen gebeiteld staan. Nooit een proef-periode, want tja, dan kun je evalueren.

Iggy_Plop | 23-02-20 | 00:10

Prima interview inderdaad.

Stevo365 | 22-02-20 | 21:11

Erg sterk interview. Must watch

Joostmochtnietsweten | 22-02-20 | 21:52

Hele goede interviews. Wat echter nog niet gemeld is, is dat we hier 'bijzondere' plantjes beschermen in Natura2000 gebiedjes die de naam natuur niet mogen dragen.

Erger nog, sommige van die plantjes zijn alleen bijzonder IN NEDERLAND. Elders in de EU staat diezelfde vegetatie volop. Waarom moeten hier dan plotseling wel landsgrenzen aangehouden worden?

Het is totaal bezopen. Hoe oh hoe stoppen we deze waanzin??

marcoplarco | 22-02-20 | 21:55
▼ 1 antwoord verborgen

Stikter maar in.

miko | 22-02-20 | 21:00 | 1

Ja, maar.. jij eerst want jij was eerst!

BrokenTipi | 22-02-20 | 22:24

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl