Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Docent: 'Meer geld onderwijs is niet de oplossing'

Knipperdeplak uit de mail

Docenten staken voor de derde keer in een jaar weer voor meer geld en een verlaging van de werkdruk. Helaas luisteren politici niet. Ze pompen telkens weer geld in het onderwijs, maar dat lost blijkbaar niets op. Ik heb zelf bijna 20 jaar voor de klas gestaan. Geloof me: de geldverspilling, de inefficiëntie, de bureaucratie, de vergadercultuur, het anti-docentbeleid, de periodieke veranderingen en de administratieve last zijn weerzinwekkend.

Het ministerie van onderwijs vaardigt om de gemiddeld drie à vier jaar nieuwe kwalificatiedossiers voor het MBO uit. Een kwalificatiedossier schrijft per opleiding gedetailleerd voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Een redelijk succesvolle invoering van een nieuw kwalificatiedossier duurt doorgaans drie jaar. Voordat een onderwijsprogramma goed en wel staat, kondigt het ministerie nieuwe kwalificatiedossiers aan en start meteen de voorbereiding van de invoering van die nieuwe dossiers. Schoolbesturen zien in de komst van nieuwe kwalificatiedossiers altijd een aanleiding tot bezuinigingen. Kortom, er is nooit rust in de tent. Stop de periodieke onderwijsveranderingen.

Stop met experimenteren

Nieuwe kwalificatiedossiers gaan hand in hand met de invoering van experimentele onderwijsmodellen. Het afgelopen decennium is klassikaal lesgeven vervangen door het individuele leerproces. Kennisoverdracht aan een klas in een afgesloten veilige ruimte is taboe. Leerlingen urenlang met hun laptop, opdrachten en projectwijzers ophokken is hip. Docenten staan niet meer voor de klas, maar voeren voortgangsgesprekken, ontwikkelen projectwijzers en beoordelen werkstukken aan de hand van correctiemodellen die de dikte van een ouderwets telefoonboek evenaren. Stop met experimenteren in het onderwijs.

Managers in het onderwijs veronderstellen ten onrechte dat zij zinvol bijdragen aan het primaire proces. Ze vinden zichzelf vooral erg belangrijk, bewegen onzichtbaar door het gebouw, spreken een raadselachtige taal die hun onkunde moet maskeren en wuiven inhoudelijke kritiek achteloos weg. Verder blinken ze uit in vergaderen, elkaar mailen en koffie drinken. Tot overmaat van ramp steunen ze hun docenten niet, waardoor het gezag van docenten al jaren afbrokkelt. Docenten zijn last- en kostenposten. Ontsla alle managers en verzelfstandig onderwijsteams.

Managers schofferen en demotiveren hun deskundige docenten door het inhuren van externe adviseurs die zonder enige aantoonbare ervaring vertellen hoe docenten hun onderwijs in moeten richten. Externe adviesbureaus dienen schaamteloos torenhoge facturen in voor hun lachwekkende schijnvertoningen. Stop het inhuren van externe adviesbureaus.

De beheersing van de Nederlandse taal en de rekenvaardigheid van leerlingen is schrikbarend afgenomen. Ze schrijven onbegrijpelijke zinnen, gebruiken nauwelijks leestekens en vertrouwen blindelings op de spellingcontrole van hun tekstverwerker. Voor eenvoudige berekeningen hebben ze hun rekenmachine al nodig. Verbeter het taal- en rekenonderwijs en voer verplichte centrale taal- en rekenexamens op niveau in.

'Meer geld' is niet de oplossing

Het aantal leerlingen dat zorg nodig heeft in het onderwijs is fors gegroeid. Evenzo groeide de zorgtaak van een docent uit tot een heus zorgteam. Zo’n zorgteam plakt ongevraagd etiketten op leerlingen, waarna de zorgmolen begint te draaien. Betutteling, gesprekjes, testen, medelijden veinzen, trajecten en externe instanties inschakelen. Rem de ongebreidelde groei van de zorg in het onderwijs af.

Binnen het MBO schrijven docenten zelf examens of kopen onderwijsteams examens in bij erkende externe organisaties. Zelf examens schrijven, vreet kostbare tijd. Een andere docent moet elk examen aan de hand van allerlei protocollen officieel vaststellen. Externe examens bevatten vaak moeilijke teksten en dubbelzinnige vragen, waar leerlingen moeite mee hebben. Bovendien zijn externe examens peperduur. Voer centrale examens in.

De administratieve last is voor docenten ondraaglijk. Voor bijna elke handeling bestaan omslachtige procedures die in vuistdikke handboeken zijn vastgelegd. Docenten moeten bijna al hun handelingen verantwoorden door verslaglegging in meerdere systemen of het invullen van stapels papier. Stop met zinloos vergaderen, schaf zinloze studiedagen af, koppel systemen aan elkaar en vereenvoudig procedures.

Meer geld lost de problemen in het onderwijs niet op. Er zwerft genoeg geld rond in het onderwijs, alleen vindt er geen adequate besteding plaats. Het geld komt nooit bij het primaire proces terecht, maar verdwijnt simpelweg. Pak de schimmige geldstromen aan en stop de nodeloze geldverspilling.

Het onderwijs bezuinigt hoofdzakelijk op personeel. Starters werken in het onderwijs aanzienlijk meer uren dan ervaren docenten en ontvangen daarvoor een lager salaris. Instructeurs en startende docenten beginnen in loonschaal L10 (voorheen LA) en kunnen maximaal doorgroeien tot en met L11 (voorheen LB). Oude(re) ervaren docenten vallen in de riante(re) loonschalen L12 en L13 (voorheen LC en LD). Geen wonder dat starters vanwege een hoge werkdruk en een laag salaris afhaken. Bovendien staan er nauwelijks sancties op ervaren docenten die er de kantjes vanaf lopen. Verdeel de werkdruk gelijkmatig(er) en schop docenten die niet functioneren of zich minimaal inspannen op straat.

Tot slot: alleen een snoeiharde sanering en een radicale reorganisatie van het onderwijs kunnen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verbeteren. Het onderwijs kan fors goedkoper! Docenten en leerlingen hebben baat bij orde, regelmaat en rust.  

PS Lees eens een kwalificatiedossier van het MBO door en de moed zakt je in de schoenen.

[NAW bij redactie bekend]

Reaguursels

Inloggen

Iets betere salarissen voor bepaalde categorieën, meer leerkrachten, kleinere klassen en bepaalde maatschappelijke problemen bij de politie neerleggen ipv verstoring van het normale curiculum op de scholen.
Verder minder zware directies, overhead, en geen geld oppotten voor tendentieuze gebouwen en kantoren waar veel geld in gaat zitten.

Moneytron | 03-02-20 | 00:37

We hebben al heel wat jaren in Nederland een management probleem ; teveel managers ! Zo ook in het onderwijs. Ontsla 2/3 van de managers op elke school .

Kim-Jung-Un | 02-02-20 | 23:31

Het kan wat mij betreft loonschaal XY of FUCK zijn. Zet er eerst maar een bedrag bij of op zijn minst een linkje naar de tabellen.

Frau Merkel | 02-02-20 | 21:22

Hoeveel managers, deskundigen, teamleiders enz staan er achter elke docent eigenlijk? Mijn gevoel zegt teveel, zeker omdat ze eigenlijk vooral dingen bedenken die afgaan van het echte lesgeven.

johndeer | 02-02-20 | 21:11

Stel je voor, mama is nooit thuis want werken en pietje komt verontwaardigd thuis van school. Mama denkt, hier kan ik goedmaken dat ik er nooit ben voor Pietje en ze gaat op hoge poten naar school. De directie roept de docent bij zich en die mag zich verantwoorden want om een onverklaarbare reden zijn directies heel bang voor ouders. Directies begrijpen helemaal niet hoe sterk de school staat. Je kunt als school gewoon zeggen: als het niet bevalt dan flikker je maar op. En als mama dan thuis komt met de mededeling dat Pietje morgen niet 5 maar 23 km moet fietsen en nieuwe vriendjes moet gaan maken, dan denk ik dat het heel snel klaar is met zeilende ouders.

hustler01 | 02-02-20 | 20:55
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-02-20 | 20:48 | 3

Merk hier ook alles van. Ben een zij-instromer binnen de hoek applicatie ontwikkeling op het mbo. Studenten geven bij mij aan dat ze enorm veel van het vak leren en ontdekken wat het vak inhoudt. Docent die al jaren voor de klas staan kennen of geen programmeertaal of alleen iets van HTML of gedateerde in legacy geraakte programmeertalen. Dikke loonschalen LD /LE, toegevoegde waar in het onderwijs extreem onvoldoende. Gevraagd wat ik kan / moet doen om bijv. van LB door te groeien naar LC... tja dat is eigenlijk niet duidelijk...

Volg ook nog een opleiding om bevoegd docent te worden... (Zgn. PDG). Nog nooit zo’n onzin gehoord op een opleiding! Als die opleiding een goede afspiegeling is van andere docentenopleidingen, dan snap ik wel dat jonge docenten volstrekte onkundig zijn.

Los van dat het m’n werk is, vind ik mbo/hbo en mogelijk universitair zwaar overgewaardeerd. Wat mij betreft terug naar meer algemene opleidingen en of eerder aan het werk kunnen, als je dat wilt. Voor mij persoonlijk geldt dat ik op het hbo niet veel skills en kennis heb opgedaan.

Reaguurmuur | 02-02-20 | 20:41

Stuur dit stuk gelijk aan Arie Slobberdewatskie.
Gaat deze man wellicht eens iets begrijpen van het onderwijs.
Verkeerde man op de verkeerde plek.
Arie kan beter het ministerie van verzuiling voorzitten!

Rdock | 02-02-20 | 20:18 | 3

Ken Arie Slobber niet zo, maar je kan van de beste man niet verwachten dat hij decennia verkeerd beleid in 4 jaar rechttrekt.

El Sid | 02-02-20 | 20:37

@El Sid | 02-02-20 | 20:37: Nee, hij zeker niet.

Guiseppe | 02-02-20 | 20:54

Arie heeft zelf jarenlang als leraar in het onderwijs gewerkt.
Jouw kritiek geldt meer voor Arie's collega Engelshoven.

xavier | 02-02-20 | 22:43

Prachtig stukje. Kan zo opgestuurd worden en bij alle woordvoerders van de Tweede Kamer op hun bureau worden gelegd. Plus veel.

El Sid | 02-02-20 | 19:20 | 2

Niet dat ze er wat aan gaan doen, maar het idee is leuk.

Frau Merkel | 02-02-20 | 21:23

@Frau Merkel | 02-02-20 | 21:23: Ach, ik heb maar eens wat geks gedaan.

El Sid | 02-02-20 | 22:43

salarissen liggen hoger dan bij de andere (semi)overheidsdiensten (politie zorg etc) dus al die mensen die staken puur voor hun eigen salaris zijn hypocriet.

Petroselinum crispum | 02-02-20 | 19:13 | 3

U vergist zich, de salarissen liggen ongeveer gelijk bij de (semi) overheid. Een agent is mbo niveau, een verpleegkundige ook. Een docent is minimaal hbo niveau en daar zit het verschil in.

BozePaarseMan | 02-02-20 | 19:34

Veel verpleegkundigen hebben een stevige HBO opleiding met verplichte bijscholing in principe 24 /7 365 dagen inzetbaar. Onderwijzers met HBO hebben vaak een zwak havo pret pakket of een mbo als vooropleiding. Het is onbegrijpelijk dat onderwijzers kunnen beslissen over de toekomst van kinderen zonder speciale opleiding en certificering !

vranac | 02-02-20 | 19:52

@vranac | 02-02-20 | 19:52: Het wordt tijd dat wij onze eigen kinderen gaan onderwijzen. Op de huidige basisscholen werken alleen nog maar Greta's (zowel vrouwelijk als mannelijk). Ik ben die linkse vuilspuwers meer dan zat. Watjes!

Rdock | 02-02-20 | 20:23

Ik word heel verdrietig van die rugzakkies, kinderen die gewoon niet zo slim zijn, maar door hun alleenstaande moeders en alle instanties die er omheen dansen worden versleten voor geestelijk gehandicapt. Moeten ze weer met een speciaal busje worden opgehaald om naar hun speciale school te gaan, laat die kinderen gewoon lekker zichzelf zijn.

sarcastro | 02-02-20 | 19:00 | 2

Dat kan juist op die speciale scholen.

BozePaarseMan | 02-02-20 | 19:10

@BozePaarseMan | 02-02-20 | 19:10: Kan ook prima op normale scholen als scholen en ouders bereid zijn te accepteren dat die kinderen misschien minder goede cijfers halen.

sarcastro | 02-02-20 | 19:47

Nu heb ik ook een schoolgaand kind, en elke dag van de week is er wel wat speciaals te doen op school: dan moet je weer een lampion met batterij meegeven voor Halloween, dan moet er een knuffel mee, want ze gaan naar het ziekenhuis en dan moet de beer "beter"gemaakt worden met pleisters, etc.
Dan is het weer "modderdag" -speciale kleding, dit en dat schoeisel.
Dan moeten ze weer een speciaal ontbijt op school, waarbij de ouders ook moeten komen (hoe dan als je werkt?) .
Dan weer een voortgangsgesprek, oudergesprek etc.
Stapelgek wordt je er van.
En dan om 14.00 uur is de school uit, dus dat komt ook niet goed uit als je werkt.
En mooi dat ik niet begin aan het opvang-circus, de naschoolse opvang, want voordat de belastingdienst precies door heeft waar je recht op hebt, ben je 2 jaar verder, met het risico dat je later terug moet betalen of zoiets.

Mijn advies: leer nu eerst eens ouderwets (hoofdrekenen, de Nederlandse taal, eventueel een combi van biologie, natuurkunde en geschiedenis/maatschappijleer.
Ook Engels zou een goed idee zijn en programmeertalen.
Wiskunde en scheikunde, waarom is dat nodig?
De meerderheid van de kinderen gaat niet in die sector werken.
Economie/boekhouden, ja, mensen moeten weten hoe geld en economie werkt, het is bijna het belangrijkste heden ten dage in een westerse maatschappij.
Geen kostbare tijd aan gymnastiek besteden, met uitzondering van gratis schoolzwemmen, waarbij ieder kind zover moet komen, dat ze in ieder geval zich kunnen redden als ze in het water vallen. Tegenwoordig zijn kinderen zo goed met tablets, laptops etc., maak daar gebruik van, laat ze desnoods Wikipedia doorspitten, of YouTube-filmpjes bekijken over historie.
Maar goed, ik ben zelf een autodidact, en heb niet eens een zwemdiploma of zelfs een middelbare school diploma, heb gewoon als hobby 8 talen geleerd via mijn eigen methodes.

King of the Oneliner | 02-02-20 | 18:52 | 4

Wiskunde is een fundamenteel onderdeel van heel veel opleidingen. Dat lijkt me zeker geen vak om overboord te gooien.

Sir Hackalot | 02-02-20 | 19:31

Ha, mijn broer heeft precies dit soort verhalen. (Ik heb zelf gelukkig geen kinderen.) Ouders worden beziggehouden in hun schaarse vrije tijd met de meest idiote evenementen. Juffie neemt afscheid van de school? Heel feest georganiseerd. Naast de "gewone" feesten zoals eindejaarsfeest en kerst (of winter, weet ik veel hoe het nu heet) die niet meer gewoon mogen zijn: hele lijsten met taken en benodigdheden waar de ouders aan moeten voldoen om het zo spectaculair mogelijk te maken, choreografieën en halve musicals moeten worden ingestudeerd, limousines gehuurd, pakken genaaid.... Krankzinnig, omdat het nooit meer gewoon mag zijn.

kapoerewiet | 02-02-20 | 20:09

Boekhouden is bijna volkomen geautomatiseerd. Waarom zou je dat nog onderwijzen?

arlen | 02-02-20 | 20:24
▼ 1 antwoord verborgen

Misschien zouden we net zoals in China de opdracht centraal moeten stellen en niet politiek of de persoon. Snel moest weg, omdat het draagvlak er niet meer was en niet vanwege het falen van de dienst.
In het onderwijs is jarenlang geld herverdeeld, bezuinigd, extra geld gegeven, meer taken erbij , geen rekentoets ingevoerd dan weer wel, 1ste fase en 2de fase ingevoerd, emancipatie van gehandicapten geprobeerd, gelijkheid arm-rijk nagestreefd etc. Een doelstelling is nooit primair geweest: het beste onderwijs voor de gemiddelde leerling of student. Echte talenten vinden hun weg wel. In het onderwijs nu is teveel aandacht voor de probleemleerling, de leerling van tussen de cijfers 5 en 8 wordt vergeten. De 5 wordt een 6, want afrekenen mag niet. Aan het VWO zie je dat het diploma belangrijker is dan de kennis. De toename van, een verdubbeling in een paar decennia, het aantal diploma's op het VWO is absurd. Of het brein moet dezelfde ontwikkeling doormaken als een chip. Ouders vertrouwen niet meer op opgedane kennis, maar op toegedicht denkvermogen. Kinderen worden het VWO opgeduwd, al dan niet met een advocaat.Een HAVO-diploma is natuurlijk in tegenspraak met de maakbare samenleving. Een man moet immers ook een vrouw kunnen worden.
Uit onderzoek is gebleken dat extra geld voor onderwijs zelden aan onderwijs of leraren is besteed. Verhoog de salarissen met minstens 20%, zodat het vak weer aantrekkelijk wordt. Het leenstelsel duwt potentiële leraren naar de private sector. Merkwaardig ook in de NRC opgemerkt door D66'er Marietje Schaake. Ging over de VS, maar was één op één te vergelijken met NL. Politieke voorstanders van het leenstelsel geloven er zelf ook niet in.
De werkdruk is relatief: ja, veel taken en regels, maar lange vakanties. Belangrijk is om de taakomschrijving te herdefiniëren. Een leraar of onderwijzer is een opleider en geen arts, maatschappelijk werker of politieagent. Haal dat werk bij hen weg. Testen, examens, proefwerken gewoon digitaal afnemen. Alleen de werkstukken nog door een docent laten afnemen. Zolang het onderwijs het speeltje van de politiek, geloof, ideologie of ouders blijft, zie ik het niet positief veranderen.

arlen | 02-02-20 | 18:48

Er is een heel onderwijs circus gebouwd waarbij 'belangen' ervoor zorgen dat alles bij het oude blijft. Klachten van leerkrachten worden misbruikt om meer geld te krijgen die volledig wordt gebruikt om het circus verder uit te bouwen, niet om leerkrachten meer salaris te geven. Leerkrachten laten zich ook misbruiken door het circus zonder dat ze dat in de gaten hebben. Leerkrachten zijn dan ook dom.

ZwarteDag | 02-02-20 | 18:45

De geest is niet uit de fles, maar uit de school! De ware geest van plezier in lesgeven dan, niet verpest door leerlingen maar zwaar verpest door overbodige bestuurslagen, min. Onderwijs,adviesbureaus en directies die, zelf voor de klas, af zouden gaan en huilend de klas verlaten. Het artikel geeft een goed overzicht van de ellende waarin leraren zich bevinden.Ook op ROC's, (waar onze stukjesschrijver over schrijft) komt alles wat mis is wel aan de orde. Kortom: goede analyse!

xavier | 02-02-20 | 18:23 | 1

Goede analyse verkeerde conclusies.

ristretto | 02-02-20 | 22:27

Het onderwijs heeft te weinig doorstroom. Weinig docenten stromen door naar managementsfuncties terwijl daar de kennis en ook talent aanwezig is. Wat van ver komt is kennelijk altijd beter.

BozePaarseMan | 02-02-20 | 17:44 | 1

Dat principe heeft ondertussen het dele land in de greep, ter zake deskundigheid is niet meer gewenst in het management.

piet7003 | 02-02-20 | 17:46

Zeikers die docenten,er zijn zoveel beroepen waar het zwaar is en die krijgen niet van die megavakanties. Deze dames/heren moeten hun knikkers tellen.

larie | 02-02-20 | 17:41 | 8

Man, man, man, wat ben je een jankerd! Zoals al eerder gezegd, stuur je eigen mail met je arbeidsklachten. Of ga zelf in het onderwijs werken, immers: lekker veel vakantie, riant salaris!

Quichegerechtigde | 02-02-20 | 19:00

Die vakanties krijgen ze niet gratis. In het onderwijs geldt een jaartaak van 1659 uren. Die moet worden gemaakt in de tijd buiten de vakanties om. Maar in de vakanties wordt ook vaak doorgewerkt: lesvoorbereidingen, toetsen nakijken, werken aan het zoveelste onderwijsvernieuwingsproject dat van hogerhand over de schutting wordt geflikkerd.

Quichegerechtigde | 02-02-20 | 19:10
▼ 5 antwoorden verborgen

Zoals de beste François Proust eens verkondigde: Wat is het belangrijkste verschil tussen een leraar en een manager? Het is de leeftijd van de mensen die aan hen zijn toevertrouwd. De meeste leraren voeden kinderen op, terwijl de meeste managers de volwassenen infantiliseren.

Nehemia | 02-02-20 | 17:21

Met MINDER geld kan je vaak ook problemen oplossen; minder onnodige bestuurslagen, minder overhead, minder administratie, minder vergaderen, enz.

Harry.Langezwaal | 02-02-20 | 17:12 | 3

Precies, er moet minder geld naar het onderwijs. Weg met al die managers en bureaucraten. Het kapitaal moet voor de klas staan en niet in ivoren torens zetelen.

Al het geld dat de afgelopen decennia naar onderwijs gegaan is, is naar managers en gebouwen gegaan. De werkvloer is alleen maar uitgeknepen.

5611 | 02-02-20 | 18:17
-weggejorist-
El Sid | 02-02-20 | 19:22

@El Sid | 02-02-20 | 19:22: Dit is precies wat er mis is in de Nederlandse instituten.

El Sid | 02-02-20 | 19:24

En dat inhuren van externe geflipte docenten met rare cursussen.
En vreemde keurmerken over portfolio's.
Alleen zodat het management weer een vinkje kan zetten op een lijstje.
Wat het effect op de onderwijskwaliteit van die cursus of keurmerken is, kan ze meestal geen moer schelen.
Het is net het bedrijfsleven.
En een belastinggeld dat dat kost.

kloopindeslootjijook | 02-02-20 | 17:01

Ben ik ff blij dat het op mijn scholen hoofdzakelijk leraren waren die mij een uitstekende basis hebben gegeven voor mijn toekomst. Samen met enkele juffen en één hele strenge bovenmeester.
Geen gepamper... gewoon keihard leren. Zonder computer of rekenmachine.
Telefoons hadden we gelukkig niet. Hoofdbedekkende kleding en zonnebrillen waren verboden. Spijbelde je, dan stond er al snel een inspecteur aan de deur.
Tegenwoordig moet alles maar kunnen. (How dare you!!)
De jeugd heeft de toekomst. Nou.... sterkte dan maar.

Schietmijmaarlek | 02-02-20 | 16:57 | 2

Even ter info: Greta Thunberg zit vanwege een verstandelijke beperking op een school voor aangepast onderwijs, waarbij het volgen van de lessen geen plicht is vanwege het lage niveau. Haar "schoolstaking" was niets anders dan gewoon met een bord gaan zitten.
(Overigens niets mis met een laag niveau, behalve als het misbruikt wordt door handige marketing managers met toestemming van haar ouders)

Tuinhekje | 02-02-20 | 17:17

Eindeloos reorganiseren om het reorganiseren, ook zo fijn.
Is weer een stel nieuwe managers doorgejobhopt, gaan ze lekker reorganiseren. Je kunt er op wachten.Zo vlak voordat de reorganisatie klaar moet zijn, zijn ze weer weggejobhopt.
Scholen samenvoegen, want dat is efficiënter. Hebben ze een directeur over. Wat moeten we daar nu weer mee. Dure docent van maken dan maar.
Een paar jaar later: we gaan de school splitsen, dat is efficiënter.

kloopindeslootjijook | 02-02-20 | 16:53 | 1

Dat fuseren is echt een managenentspeeltje. Latijnserige naam van een merkenbureau erop, College van Bestuur installeren met grootverdieners, uitgerangeerde politicus als bestuursvoorzitter, stafafdelingen uit de grond stampen die de ene rapportage na de andere van de werkvloer willen, ontwikkel- en kwaliteitsprogramna's opstellen, nieuwe gebouwen neerzetten, constant opleidingen herschikken en om de paar jaar reorganiseren. En ondertussen de docent voor de klas steeds verder uitknijpen ten gunste van de ivoren toren.

5611 | 02-02-20 | 18:25

Management hoeft niet gedaan te worden door 1 fte tot "manager" te bombarderen. Het kan ook over verschillende mensen verspreid worden, met 1 directeur die in de gaten houdt of alles gedaan wordt.
Management is een bedrijfsproces. Daar is veel van nodig bij de oprichting of uitbreiding van een organisatie, maar weinig wanneer de zaken op rolletjes lopen. Terugloop van de hoeveelheid managementwerk betekent dat de manager uiteindelijk ontslagen moet worden. Helaas is het de manager die dat moet regelen, en daar zit het probleem: de manager gaat zichzelf niet ontslaan.

petersteenkamp | 02-02-20 | 16:11

Vroeger was het wiel nog rond.
Lts,mts,hts,leao enzovoorts.
Mooi strak ,geweldig simpel en duidelijk.
Leraren van de oude gaarde toen ik begon studeerden 10 jaar voor hun leraren diploma.
Ik mocht het in 6 jaar doen omdat ik al een meester diploma had.
Maar nu doen ze het in 2 jaar en denken dat ze leraar zijn,verbazend.

rein9576 | 02-02-20 | 16:00 | 6

In mijn tijd kon iemand 8 jaar doen over een studie geschiedenis en vervolgens Minister President worden.

Bon-sens | 02-02-20 | 16:37

Die noemen ze lesboeren. (niet negatief) Lesboeren onderwijzen zonder er aan te lijden. Zit in het bloed inderdaad.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 17:42

Yep.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 17:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed verhaal.

Metaalenzo | 02-02-20 | 15:59 | 1
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 02-02-20 | 16:05

De degradatie van het onderwijs is begonnen sinds de sector is overgenomen door vrouwen. In het basisonderwijs zie je vrijwel alleen nog maar jonge grietjes (vaak afkomstig van het vmbo) voor de klas staan.

Vroeger was de 'meester' een strenge man. Als je niet wou leren of je kon je niet gedragen, dan werd je gewoon van school gestuurd. Wat me ook opvalt is dat vroeger hooguit 10% van de kinderen naar het vwo ging. Tegenwoordig gaat 25% naar het vwo en de kinderen zijn echt niet slimmer geworden. Integendeel...

Erno-NL | 02-02-20 | 15:50 | 11

"Tegenwoordig gaat 25% naar het vwo"
Blijkbaar zat jij daar niet bij, want rekenen is niet jouw ding...

ZwarteDag | 02-02-20 | 18:47

@sjef-van-iekel | 02-02-20 | 16:11: Volgens mij dus niet; als ze al 2 ouders hebben dan zijn die allebei aan het werk en te moe om zich met de opvoeding bezig te houden. De school en de straat zijn de moderne pedagogen.

harry19612 | 02-02-20 | 19:53

@WirMachenMusik | 02-02-20 | 16:13: Dat heb ik inderdaad ook gelezen ja. Ik denk niet dat dat relevant is, omdat IQ los zou moeten staan van opleiding/opvoeding en als een test goed is opgezet dan mag dat dus niet van invloed zijn. Waardoor het wel komt? Ik heb geen idee, maar ik ben toch al niet iemand die meent dat een hoog IQ betekent dat je slimmer bent; je hebt wat meer inzicht in bepaalde zaken dan gemiddeld. Ik ken in ieder geval beduidend slimmere mensen met een veel lager IQ dan ik.

harry19612 | 02-02-20 | 20:01
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik denk dat veel problemen kunnen worden opgelost door kwaliteits en kwantiteitseisen te kijken bij o derwijzend personeel.
Er zijn nog steeds onderwijzers/onderwijzeressen die niet in staat zijn om een klas gemiddelde rekenvaardigheden aan te leren. Dat is een kwaliteitseisen, meetbaar en beloonbaar.
Daarnaast is een deel van de loonproblematiek terug te voeren op de normaal in dit land dat PO personeel gewoon een 21 urige werkweek heeft.. of minder.. gewoon. Omdat je met het onderwijs gewoon een leuk bijbaantje hebt.
Betaal gewoon glijdende schaal obv aantal uren werkweek, die bij volledigheid gewoon 38 uur telt. Alles daaronder betaald dan percentueel minder. Dat scheelt een sloot aan kosten voor een school.

Epistulae_Morales | 02-02-20 | 15:47 | 1

Lees je plempsel nog een keertje door, voordat je over kwaliteitseisen begint. En wat zijn kwantiteitseisen voor onderwijzend personeel? Moet een leerkracht minimaal voor 3 werken?

LesPaul | 02-02-20 | 17:13

Van de week bij de AH een doos met keurig 5x4 blikken bier af te rekenen. Begint de kassière tot mijn schrik 2-4-6-8- etc te tellen.

SaintNick | 02-02-20 | 15:45 | 1

Herkenbaar en grappig als het niet zo sneu geweest zou zijn.

Rohin | 02-02-20 | 16:04

Vroeguh was het leven simpel, bracht de vader het loon op en deden de moeders het huishouden en de opvoeding. Nu worden de baby's 5 dagen in de week bij de opvang gedumpt omdat pa en ma naar hun werk racen omdat ze tot hun nek in de hypotheek en andere leningen zittten. Stress stress stress

MaatJan | 02-02-20 | 15:40 | 4

@Prediker | 02-02-20 | 16:42: De school is sociaal geaccepteerde dwangarbeid. In pedagogisch opzicht kun je bijna spreken van een gesloten inrichting. Je zult en je moet gaan of de leerplichtambtenaar klopt binnen no-time schuimbekkend op je deur. Wat blijft er effectief nog hangen van alles wat je eens moest leren? Hooguit wat basale kennis. De zogenaamd educatieve staatsprogramma's zijn aan een grondige herziening toe.

Nehemia | 02-02-20 | 17:34
▼ 1 antwoord verborgen

In steden waar vooral bepaalde bevolkingsgroepen op school zitten is het leraren tekort vaarwel groter. Benieuwd waar dat door komt.

generaal speklap | 02-02-20 | 15:34 | 1

"leraren tekort vaarwel groter"
Het afkalven van de kennis begon met de kneuzen die blind op autocomplete vertrouwden.

3*links=rechts | 02-02-20 | 17:17

Het onderwijs, de politie, de zorg, ouderen en jongeren, ouders en kinderen: goedbeschouwd moet de hele maatschappij worden gereset.

MickeyGouda | 02-02-20 | 15:32 | 2

Mee eens. En dat kan volgens mij slechts door de culturele hegemonie van de zogenaamde 68er-revolutie te verdringen. Die naar mijn geschiedenisfilosofische overtuiging sowieso vroeg of laat zal worden verdrongen door een nieuwe culturele revolutie. Wat wij kunnen doen is met vele kleine awakening-bijdragen dat proces versnellen en de richting ervan beïnvloeden.

WirMachenMusik | 02-02-20 | 15:46

Certo. Helemaal eens.

ristretto | 02-02-20 | 22:31

Een van de hoofdproblemen is dat er vaak in één klas twee typen leerlingen zitten. Maan en Sterre, die hebben geleerd dat ze met hun ouders over van alles als semi-gelijkwaardige partners in discussie mogen gaan (deels al erg vermoeiend). En daarnaast Mo en Ali die a) vaak thuis al gewend zijn de baas te zijn over hun moeders b) een vader hebben die absoluut geen discussie duldt en c) in de moskee vaak leren dat je niet naar ongelovigen hoeft te luisteren. Dus je hebt twee hoofdtypes leerlingen: één die "verwacht" dat je over alles gelijkwaardig met ze in discussie gaat en één die je waarschijnlijk als ongelovige (zeker bij vrouwen) al vanaf het begin niet serieus neemt, maar al helemaal niet wanneer deze zien dat je leerlingen als semi-gelijkwaardige discussie-partners tegemoet treedt...

RichardBandler | 02-02-20 | 15:28 | 6

@generaal speklap | 02-02-20 | 15:38:
Ik verzeker u dat de ouders van Maan en Sterre rustig in staat zijn om uw hoofd te eisen als u vaststelt dat Maan of Sterre een keertje zijn huiswerk niet heeft gemaakt, of als u niet bereid bent te erkennen dat Maan hoogbegaafd is. De leiding van een school zit meestal zo in elkaar dat ze liever geen ruzie met de mama of de papa van Maan willen, dus word je als leerkracht gedwongen om excuses aan Maan te maken. Ook al ben je van de oude stempel, ook al heb je genoeg gezond verstand, ook al weet iedereen dat Maan een vervelend aanstellertje is.

JvanDeventer | 02-02-20 | 16:17

Ja, klopt. De schoolleiding kiest vaak de kant van de ouders ook...

RichardBandler | 02-02-20 | 18:06

Deels waar, echter was dit een veel kleiner deel van deze populatie. En stonden hun ouders vaker aan houw kant. En trokken niet de racisme kaart bij alles.

RichardBandler | 02-02-20 | 18:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Amen. Wat een goed stuk. Ik heb nog een punt toe te voegen: maak de schalen van docenten veel minder afhankelijk van het door de docent ooit genoten onderwijs. Een academisch gevormde docent is niet automatisch beter in lesgeven, ook in 6VWO, dan iemand met HBO. Bijna nergens meer in het bedrijfsleven zijn de grenzen tussen HBO en WO zo scherp als in het onderwijs. Van docenten verwachten we naast materiekennis ook inlevingsvermogen in de belevingswereld van hun leerlingen, goed contact kunnen leggen met ouders, betrokkenheid, het zich zelf ook aan de regels kunnen houden, het kunnen handhaven van de orde, inzicht in wat er thuis kan spelen, toegankelijkheid, geduld, zorgzaamheid, vriendelijkheid, en nog tal van andere eigenschappen en vaardigheden. Het gaat kortom om zaken die docenten helemaal niet leren op de universiteit! Het is leuk als een docent wiskunde misschien iets meer weet van oneindige galoistheorie, maar het is zeker niet essentieel om goed te kunnen lesgeven.

Pianoman | 02-02-20 | 15:23 | 3

Daar komt nog bij dat sommige docenten hun tijd met name besteden aan bijvoorbeeld leerlingbegeleiding, zaken waarvoor ze helemaal niet zijn opgeleid, maar waarvoor ze wel een salaris ontvangen dat in overeenstemming is met hun ooit genoten opleiding... Het systeem functioneert dus simpelweg niet meer.

Pianoman | 02-02-20 | 15:28

@Pianoman | 02-02-20 | 15:28:
Er zijn zelfs mensen die vinden dat je zelf niet hoeft te kunnen rekenen als onderwijzeres. Als je maar goed kunt lesgeven. Als je het maar goed kunt uitleggen.

JvanDeventer | 02-02-20 | 16:39

@JvanDeventer | 02-02-20 | 16:39: Vroeger konden we nog hoofdrekenen en meerdere getallenreeksen zoals telefoonnummers onthouden. Dat vermogen heeft de jeugd niet meer of amper. Dat is slechts nog een residu van vroeger.

Nehemia | 02-02-20 | 17:38

Ach ja, de kwalificatiedossiers - ofwel de KD's in de volksmond. Opeens waren die er: bureaucratische monstruositeiten waarin tot op een ridicuul micro-niveau gespecificeerd stond wat de 'kandidaat' allemaal moest kennen en kunnen. De allereerste KDs voor de opleidingen waar ik les gaf, waren dacht ik ca 40 pagina's lang. Elke keer als er 'nieuwe' KDs kwamen waren die langer, nooit korter, tot over de 100 pagina's toe, dacht ik.

Nou ja, ik ben er nu, godzijgeloofdengeprezen, uit, en hoef me nooit meer te ergeren aan KDs en honderd andere zaken die het onderwijs de laatste ca 20 jaar zo zwaar maken.

"Geloof me: de geldverspilling, de inefficiëntie, de bureaucratie, de vergadercultuur, het anti-docentbeleid, de periodieke veranderingen en de administratieve last zijn weerzinwekkend."

Mensen die echt eens willen weten hoe erg het daarmee gesteld is, raad ik van harte aan het vorig jaar verschenen boekje van Eelco Runia "Genadezesjes" te lezen. Runia beschrijft daarin weliswaar de gang van zaken van het onderwijsinstituut waar hij werkzaam was, de universiteit van Groningen, maar het is echt voor 80% of meer direct toepasbaar op de situatie op de ROCs (niet helemaal dus, want docenten in het MBO hebben bv niet, in tegenstelling tot wetenschappelijk medewerkers aan de universiteit, een 'onderzoekstaak' in hun aanstelling).

"De beheersing van de Nederlandse taal en de rekenvaardigheid van leerlingen is schrikbarend afgenomen."

En niet alleen bij hen natuurlijk. Er zijn ook docenten die fouten maken waarvan je denkt...... nou. Een jongere collega van me die vooruit wilde in de 'vaart der volkeren', zal ik maar zeggen, had op zeker moment een 'coördinerende' functie, schreef een brief namens school aan de ouders/verzorgers, en sloot die af met de regel: "Aan deze brief kunnen geen rechten verleend worden". Domme verschrijving, zou je kunnen denken, kan de beste overkomen, maar hij had dit soort dingen vaker, en zo'n brief gaat wel naar alle ouders. Laat hem dan even checken door een docent Nederlands, zou je zeggen. Maar tegenwoordig denk ik: ach, verreweg de meeste ouders merken zoiets ook niet meer op.

Nee, als ik nu jong zou zijn, zou ik me nog wel tien keer bedenken voordat ik voor het onderwijs zou kiezen. Exact dát doen veel jongeren van nu dan ook, en vandaar dat grote lerarentekort.

Dr_Johnson | 02-02-20 | 15:16 | 6

@EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 15:44:
Rembrandt van Rijn begreep destijds al helemaal niets van die kofschipregel.
Ik Rem brand, jij Remt brand enz. t/m zij Remmen brand.
maar
Ik brand Rem, jij brandt Rem, hij brandt Rem en ik heb Rem gebrand.
De mensen snappen de simpelste dingen niet meer.
Rembrandt heeft het toch nog ver gebracht.

JvanDeventer | 02-02-20 | 16:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Klassikaal onderwijs is nog van voor WO1. Leerlingen kunnen sneller en beter tot info beschikken dan docenten. Deze docent die vaak LD schaal heeft en elk jaar het zelfde plaatje afspeelt en zich te goed voelt om zichzelf te ontwikkelen en te innoveren. Deze docenten zijn funest voor een organisatie die mee wil gaan met z’n tijd.
Daarnaast is het model in VO ook achterhaald. Je bent zo goed als je laagste vak. Alsof je Frans nog meeneemt naar je keuzepakket maar Frans zorgt er wel voor dat je geen vwo kan doen en naar havo moet.

Leerlingen moet je laten leren in hun kracht en niet onderuit halen in hun zwakte.

Ernstige Zaken | 02-02-20 | 15:15 | 12

@Rhenium | 02-02-20 | 18:59: Zorgen dat je in je kracht komt. Ik had een ex die dat voortdurend zei. Is coach geworden. Pfffttt...

Rest In Privacy | 02-02-20 | 19:10

Huilie huilie, ik wil vwo doen maar niet de vakken die mij moeite kosten.

Montesquieue | 02-02-20 | 23:46

@Rhenium | 02-02-20 | 18:59: ons onderwijssysteem is oud, moe en op sterven na dood. Het heeft goed gewerkt, maar of mensen zo nog willen en kunnen leren in de toekomst is zeer de vraag. Een enorm onderschatte factor is de motivatie bij zowel leerling als leerkracht.

ristretto | 03-02-20 | 06:17
▼ 9 antwoorden verborgen

Als ik dat kwalificatie dossier van het mbo zie, lijkt het werk van een leraar nogal op dat van een raamambtenaar - wat een ellende zeg.

bleached | 02-02-20 | 15:14

Vergaderingen, raden, comissies, Nederland is bijna af.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 15:12

Deze mijnheer of mevrouw heeft groot gelijk. Vooral dat geëxperimenteer word je gek van. Heb paar maanden terug zoon van school gehaald en op een andere gezet omdat de oude school een nieuw systeem had: 1 lesuur per vak per week met docent, rest zelf uitvogelen. Uiteraard op laptop. Wiskunde zelf uitvogelen? Binnen 3 maanden alle leerlingen leerachterstand. Mijn vrouw en ik zijn mondig dus wij zoeken wel een andere school. Maar hoeveel kinderen hebben zulke ouders? Ouders die uberhaupt weten wat er gebeurt op een school? En al die managers. Heb klacht ingediend bij overkoepelend bestuur. Kreeg manager aan de lijn die geen enkele vraag van mij inhoudelijk kon beantwoorden. Heb m gegoogeld, was een oud-bank manager. Wat de fuck doen die op een school?

misty pain | 02-02-20 | 15:11

Goed stuk, maar zijn het nou niet bij uitstek de meerderheid der onderwijzers, vaak uit het vaginale vak (sorry dames en uitzonderingen) die juist heel erg voor de totaal doorgeslagen doodknuffel-, elk detail en risico controleren en "alle kinderen zijn gelijk" cultuur zijn? Enerzijds stem je op linkse partijen, plus CDA en VVD die allemaal niet vies zijn van apparatsjiks, ambtenarij, overbodig management en dure externe adviesbureaus, plus open grenzen die je grootstedelijke scholen laten vollopen met kansenparels, allahtochtonen en achterstandiërs, maar anderzijds klaagt men steen en been over de gevolgen.

En nee, het geld kan het probleem niet zijn, hooguit hoe het verdeeld wordt en wie het krijgt inderdaad. In Finland hebben ze talloze jaren bovenaan de PISA lijst geprijkt, staan alléén academici voor de klas en krijgt als ik eerder Google mocht geloven een leraar minder salaris dan hier. Misschien wordt het tijd voor een beetje vrijheid en verantwoordelijk (enge, kil liberale woorden)?

Zou misschien een idee zijn om scholen voortaan in handen te geven van de onderwijzers als "aandeelhouders" van de school. Of dat gezien het niveau en de mentaliteit van veel onderwijzers in eerste instantie uitloopt op een bloedbad van rode cijfers, kift en mismanagement is nog afwachten, maar het managen van bovenaf werkt blijkbaar ook niet.

Laat de onderwijzers zelf hun manager(s) en overige personeel kiezen of de methode waarop die worden aangenomen. Als ze op de bureaucratie weten te besparen mogen ze (een deel van) die besparing zelf houden. Laat ze deels zelf weten hoe ze op die school de salarisniveaus en mogelijkheden van verhoging indelen, of er wel of geen (hoge) opleiding of aantoonbare kunde vereist is, zij-instromers\parttimers welkom zijn, enzovoorts. Wellicht zelfs de scholen hun eigen prijzen laten stellen, zodat ze die ook kunnen verhogen als het nodig is voor extra personeel, of verlagen door concurrentie van andere scholen die het met minder kunnen. Maar om te beginnen gewoon een bedrag per leerling geven, afhankelijk van (relatieve) meetbare prestatie en de leraren zelf laten uitzoeken of ze die gelijk verdelen of welke "experts" en ondersteuners ze nodig denken te hebben. Al die externe adviezen en extra's komen uit dezelfde pot... Onzinnige besteding betekent eigen inkomen verlagen.

Voer inderdaad centrale examens in, minimaal op een klein kernpakket van essentiële vakken. Gewoon, lezen, schrijven, rekenen, basale wiskunde, taal, wellicht wat logica of kritisch denkwerk of "leren leren", maar laat de school zoveel mogelijk vrij in welke vakken men geeft: theoretisch, praktisch met de handjes of beide. Welke lesstof en methodes ze gebruiken, of ze alle leerlingen van elk niveau in één klas stoppen of juist de excellente en meest uitgedaagde in aparte klassen van de middelmaat. Of ze nu klassikaal of "modern" les willen geven. Of ze wellicht leerlingen willen belonen voor prestatie of juist niet.

En meten is weten: hou elk jaar een centraal examen, met eerst een instaptoets voordat de kinderen aan hun school beginnen. Daarmee weet je het niveau van de leerlingen ongeveer gemiddeld, ongeacht of er uitschieters bij zitten die toevallig net hun dag niet hadden tijdens de toets. Daarmee kun je ook zien welke scholen gemiddeld meer moeilijke gevallen hebben. Aan het eind van elk jaar hou je weer een examen en zie je in hoeverre ongeveer de leerlingen vooruitgegaan zijn (of niet).

Doe examens altijd in multiple choice vorm, gehusseld in tig versies die je pas op het laatste moment at random kiest zodat men moeilijk kan spieken en er weinig mogelijkheid is tot discussie over (on)juiste antwoorden en nakijken zelfs automatisch kan. Het is voldoende dat je aantoont dat je weet hóe je een essay of werkstuk hoort te schrijven of kritisch te lezen, hoe je som hoort op te lossen (of gewoon het juiste antwoord produceert), welk jaartal (ongeveer, vergeleken met minder voor de hand liggende antwoorden) de Vrede van Dinges was, niet dat je oneindige nutteloze projecten doet.

Zorg dat een substantieel deel van het inkomen van de school en het salaris van de leraren afhankelijk is van hun relatieve prestatie qua gemiddelde vooruitgang van de leerlingen en ook vergeleken met de andere scholen. Gecompenseerd naar aantallen talentvolle en moeilijke leerlingen die je eerst mat. Geef de helft daarvan als individuele bonus en de helft als collectieve voor alle leraren. Zodat ook de minkukels, de minimumlijders, de eeuwige jankers onder de docenten een belang hebben bij het goed presteren van de uitblinkende collega's i.p.v. ze te saboteren, omlaag te trekken of weg te pesten. En wie stelselmatig ernstig ondermaats presteert en daarmee iedereen omlaag trekt mag vertrekken (mits er een alternatief voor handen is).

Of er wel of geen ouderinspraak is of voortgangsrapportages moeten worden gemaakt bepaalt de lerarenraad van een school ook zelf. Als het aan mij zou liggen zou ik bij eventuele klachten over docenten de beoordeling van die klacht laten richten aan de directeur of één of meer collega's, om eventueel conflict en dreiging te voorkomen. Bevalt de uitkomst of het schoolbeleid je niet? Zoek maar een andere.

Hopelijk blijkt dan uit de praktijk wat wel en niet werkt en hebben (of krijgen door schade en schande) de leraren zelf een belang bij het creëren van een zo effectief en voor henzelf prettig mogelijke leeromgeving.

Wol | 02-02-20 | 15:07 | 2

Ik begrijp wanneer mensen geen tijd hebben om korte stukjes te schrijven. Maar dit is best lang voor een reaguursel.

Polarisator | 02-02-20 | 15:16

@Polarisator | 02-02-20 | 15:16:

Ah, u kent reageerder Wol niet? Wol is inderdaad niet van de oneliners "Ik vind het allemaal kut", maar onderbouwt zijn/haar meningen altijd zorgvuldig. Dan worden reacties wat lang, maar van Wol is het altijd de moeite waard om ze te lezen.

Dr_Johnson | 02-02-20 | 15:40

Niet allemaal even consequent, wat hier wordt geschreven. Hoe kun je tegelijk eindelijk rust in de tent organiseren en tegelijk met een snoeiharde aanpak rigoreus reorganiseren?

Janas | 02-02-20 | 15:04 | 1

Als je het probleem (een loodzwaar waterhoofd van managementslagen) snoeihard wegsnijdt ontstaat er vanzelf rust in de tent.

Dandruff | 02-02-20 | 15:45

Op zich heeft de overheid wel minder ambtenaren, agenten en leraren zijn dat immers ook. Tot dat een of andere Pipo straks besluit dat we die takken van sport moeten gaan privatiseren. D66 is daar vast wel voor te porren.

marrretje | 02-02-20 | 15:00

Het onderwijs is al langer gewoon slecht.
Ik keek vaak naar 'Met het mes op tafel', waarin meestal een simpel rekensommetje voorkomt, in de geest van; Piet koopt drie pond kersen en eet één pond op. Hoeveel blijft er over voor Jan?
Zulke sommen snapt dan niemand.

Carmelita | 02-02-20 | 15:00 | 1

Ja idd zo. Maar "Piet koopt drie pond kersen en eet één pond op. Hoeveel blijft er over voor Jan?" Is best een lastige hoor, als je niet geleerd krijgt dat Jan geen 'recht' heeft op de kersen van Piet en Piet niet verplicht is om zijn kersen te delen. En daarbij,.. is Piet m/v/x en/of zwart of wit danwel regenboog of roetveeg ? Allemaal belangrijke deelbaarheids factoren. Toch ?

grapo | 02-02-20 | 15:15

Als er gekliert wordt in de klas mag je als leraar niks doen.Doe je dat wel en de ouders komen klagen trekt de schoolleiding altijd partij voor de leerling.
Mocht de leerling zo'n grote klootzak zijn dat de school hem/haar wil verwijderen dan is de school verplicht een andere school te zoeken voor het klootzakje.
Als die laatste regel nou eens afgeschaft werd en je stelt de ouders verantwoordelijk ben je van vel gezeik af.
En nog iets,laatst was er in Almere op een school geen wifi.
De school werd gesloten!De leraren wisten dus niet hoe ze les moesten geven als er geen internet verbinding is.En dat wil meer geld?

pejoar | 02-02-20 | 14:58

Ik doe tegenwoordig mee aan die 1vandaag enquêtes zodat mijn reacties ook daarop genegeerd kunnen worden. Ik heb dus ook gereageerd op het onderwerp 'meer geld voor het onderwijs' o.i.d., en nee, ik ben niet voor meer geld voor het onderwijs. Wat die meneer hierboven beschrijft, bevestigd mijn gevoel, en loopt naadloos over in wantrouwen t.o.v. de VVD en hun 'meer geld in de economie'.
Bakken met geld ergens tegenaan smijten zorgt enkel voor een aanwas van bloedzuigers die met gladde praatjes, powerpoints en flipovers domme afdelingsmanagers paaien dat hun methoden resultaten gaan opleveren.
Zo herkenbaar, het negeren van de expertise op de werkvloer en daarvoor in de plaats externe sneuneuzen inhuren die met bruine schoenen en glad pak vervolgens de vaklui gaan vertellen hoe zij hun werk moeten doen. Het is zo in het onderwijs, het is zo in de ICT, en het zal ook wel bij andere beroepsgroepen gelden.
Dit land gaat kapot aan idioten die zo weinig fantasie hadden dat ze uit armoede maar bedrijfskunde zijn gaan studeren. Want werken was ze uiteraard te min, en het grote geld lonkte in de verte.
Die fantasielozen bestieren nu dit land in alle hoeken en gaten, vreten het bedrijfsleven en overheid kaal met klinklare nonsens die veel weg heeft van een cursustraject bij Avatar of Scientology. De ultieme kleren van de keizer waarbij afdelingsmanagers - die eveneens nooit ergens een origineel idee over hadden - goede sier maken bij andere managers door complete kletspraat voor evangelie aan te nemen.
Het is geen verrassing dat de ultieme manager tevens premier is geworden van dit land, en je ziet wat er van komt....

Datsun_Cherry | 02-02-20 | 14:58 | 2

Nou én? Mensen zijn toch bezig?

Polarisator | 02-02-20 | 15:03

Én de ideologisch gedreven pedagogische moderniseringsplagen met als tendenties "leren moet vooral als leuk en gezellig ervaren worden", afkeer van dwang, discipline en "van buiten leren", standaardisering als procrustusbed voor leraren en leerlingen, inclusiviteit enz.
Én de verdringing van traditionele schoolvakken door politiek correcte indoctrinatie.
Én systemische uitholling van intellectuele vereisten voor leraren enz.
In ieder geval had mijn generatie zonder zulke "belemmeringen" op het einde van de vierde klas LO (nu groep 6) en notabene met steeds meer dan 40 jongens in de klas, al meer over taal(beheersing), rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis geleerd dan nu mijn achterneefjes met bijvoorbeeld een HAVO-diploma.

WirMachenMusik | 02-02-20 | 14:55 | 3

Precies en meer van dat!

pejoar | 02-02-20 | 15:00

Dat dus.

grapo | 02-02-20 | 15:04

Vergeten:
Én dan moeten we al lang voor het vierde leerjaar ook nog de katechismus van buiten kennen.
Én in de zesde klas (nu groep 8) ook nog over muziek en notenleer geleerd wat nu slechts kinderen weten die tenminste één jaar muziekschool hebben gedaan.

WirMachenMusik | 02-02-20 | 15:21

Wat nou als de overheid gewoon 'Nee' als antwoord geeft op al deze demonstraties, en niet meer geld toekent aan de docenten. Dan kan dat volgens mij maar leiden tot twee uitkomsten:
A) òf docenten nemen massaal ontslag en gaan een andere, beter betaalde, baan zoeken,
B) òf ze gaan, onder protest, door met hun werkzaamheden.
Nou, optie B levert sowieso geen problemen op, maar optie A ook niet, want als de vraag hoger wordt dan het aanbod in een beroepsbranche, dan gaat er vanzelf meer geld naartoe. Zo werkt het ook bij het enerzijds verstrekken van subsidies (als je ergens meer van wilt) en het anderzijds heffen van belasting (als je ergens minder van wilt). Als je een beroep aantrekkelijker wilt maken, moet je gewoon meer geld bieden. Oftewel, als de docenten meer geld willen voor hun branche, dan moeten ze massaal ontslag nemen. Anders is er geen enkel probleem, ze hebben destijds voor dit beroep gekozen, en waren dus tevreden met het salaris dat hun te wachten stond. Ik verwacht dus niet dat docenten massaal ontslag zullen gaan nemen als de overheid simpelweg 'Nee' zegt, en dus is er helemaal geen probleem. De docenten bluffen!

JackStick | 02-02-20 | 14:54

Er is geld genoeg in het onderwijs.Er blijft teveel hangen in de stichtingen met veel te veel lagen.En hoe groter de stichting hoe ondoorzichtiger het wordt.

flesje | 02-02-20 | 14:54

Laten we het gewoon anders doen. Het onderwijsveld geeft aan hoeveel geld het nodig heeft maar tegelijkertijd geeft het ook aan op welke momenten en op welke resultaten het afgerekend wil worden. Gewoon boter bij de vis want dat valt wel op in discussies over het onderwijs: altijd weer de suggestie dat geld alles oplost maar zich nooit committeren aan enig resultaat.
M.a.w.: we moeten gewoon geld geven en verder onze waffel houden.

Amsterdamsko | 02-02-20 | 14:53

Terug naar klassikaal onderwijs kan niet meer.
Er is internet en ouders zoeken op waar ze recht op menen te hebben, zoals vooral extra aandacht voor hun kind.
Er zijn dan zoveel kinderen met "stoornissen, of ze zijn gewoon dom, maar dat heet tegenwoordig "hoogbegaafd".
LOL

Carmelita | 02-02-20 | 14:51 | 8

@Kaas de Vies | 02-02-20 | 14:53: U bedoeld te hoog begeven ? *Flight of Icarus, Iron Maiden luistern gaat*

grapo | 02-02-20 | 15:01
▼ 5 antwoorden verborgen

Terug naar de basis, weg met leerfabrieken. Klassen van maximaal 20 leerlingen. Leraren in dienst van het land, het loon bedraagt 2500 euro netto per maand voor 40 uur per week waarvan 32 uur in school voor de klas. School is om te leren, zorg en opvoeding horen niet op school. De religie of politieke overtuiging van de leraar hoort achter zijn eigen voordeur. Politiek en religie mogen op geen enkele manier van invloed zijn op het onderwijs. Maatschapijleer is een les om de verschillende facetten van de maatschapij te leren kennen en niet om een maatschapij te vormen of sturen. Links re hts gelovig of niet, hoort bij opvoeding (en eigen keus) en niet bij scholing. Moeilijke leerlingen moeten asap naar een speciale school en naar zorginstelling indien noodzakelijk. Uit het onderwijsbudget mag geen aktiviteit bekostigd worden die met zorg te maken heeft.. en andersom. Ouders die verzuimen (of onkundig zijn) om hun kinderen op te voeden binnen de algemeen aanvaardde menselijke normen en waarden , worden uit ouderlijk macht ontheven tot ze middels onderwijs e.d hebben geleerd hoe dat moet.
Politici mogen alleen in politiek werkzaam zijn indien ze universitair master degree hebben in de relevante richting van hun portfolio.
*plop* dikke löl het is Zondag.

grapo | 02-02-20 | 14:50

Laat scholen zelf weer verantwoordelijk zijn voor inhoud en kwaliteit van hun onderwijs, verbied school-conglomeraten en stuur alle ambtenaren van het ministerie van onderwijs de laan uit. Dat is het beste wat de minister voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs kan doen.

JanVergoor | 02-02-20 | 14:49

Begint een beetje Goebbeliaans te worden, de vvd mantra, 'geen zak geld ertegenaan gooien'.
Demense beginnen het over te nemen. Gefeliciteerd!

Einde van de Domheid | 02-02-20 | 14:48 | 1

Kun je 0,01% van de column ook inhoudelijk weerleggen?

Of kom je alleen even zeggen dat je de column niet gelezen hebt omdat je niet wilt weten waar je over praat, omdat iemand die niks weet ook niet kan liegen en dus altijd gelijk heeft?
Of zoiets?

Dandruff | 02-02-20 | 14:52

Meer geld is idd niet de oplossing. Sinds de scholen zelf een zak geld krijgen (lumpsum) ipv dat dit via Zoetermeer verdeeld werd mogen ze dus zelf het geld naar eigen inzicht besteden. Maar wat is de school? Dat is vooralsnog het schoolbestuur en nog steeds niet de werkvloer van de ervaren docenten. Het geld wordt dus door schoolbesturen en daarmee primair managers in samenspel met allerleis adviseurs van buiten besteed om nog steeds allerlei onderwijsvernieuwingen te bekostigen waar de werkvloer meestal niet op zit te wachten en het onderwijs niet beter wordt ondanks alle theorieën. Het geld komt niet ten goede aan kleinere klassen, minder werkdruk, en minder veranderingsdrift.

Arne Appelmelk945599 | 02-02-20 | 14:45

De educatieve industrie doet precies wat het hoort te doen. Mensen aan het werk, braaf en anti-revolutionair houden. Kinderen zo lang mogelijk uit het arbeidsproces houden en tot conformisten maken.
Iedere leerkracht die denkt dat de primaire doelstelling van de educatieve industrie kennisoverdracht is heeft het simpelweg niet begrepen.

Ga eens blij zijn met je bezigheid.
Kinderarbeid is ook niet alles!

Polarisator | 02-02-20 | 14:44

Oh ja, en meer bewegen: één keer in de week een flinke wandeling met de hele klas. (in het gelid). Dit is goed voor het brein.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 14:43 | 2

En 's ochtends in de houding staan voor de Nederlandsche driekleur. Op alle scholen. Zodat de "kids" zich herinneren dat ze in Nederland zijn en niet ergens in Anatolië of het Rifgebergte en dat hier de Nederlandsche wetten en omgangsvormen gelden en niet de achterlijke dictaten van een vroegmiddeleeuwse volksmenner uit Mekka.

Heiner | 02-02-20 | 15:11

Anekdote-tijd!
Twee jaar geleden, eind van de middag, twee boze ouders aan de deur van het lokaal.
Moeder 1 ging helemaal los, waar had ik als docent het gore lef vandaan, om de kinderen in een rij naast de school te laten staan, wachtend, in de zon, het had volgens haar lieve knulletje wel een half uur geduurd en ik zou de klas meermalen hebben verteld dat ze niet moesten piepen, in het leger stond je gewoon helemaal stil, ik was een houwdegen die nooit voor de klas had gemogen.
Daarna moeder 2, over exact dezelfde situatie, of ik wel goed bij mijn hoofd was om de hele klas al buiten in de rij te laten staan terwijl haar hele lieve knulletje zowaar moest rennen (!!!) om zijn spulletjes bij elkaar te zoeken en of ik wel wist dat hij zijn schaakpotje nog even af had willen maken...
Beide hadden uiteraard ook een melding gemaakt bij de directie. Die er niet tegenin ging maar het maar liet gaan.
Achteraf moet je er maar om lachen.

EEnzame SchizofrEEN | 02-02-20 | 15:50

De afgelopen halve eeuw heeft de PvdA steeds onderwijs naar zichzelf toe getrokken als ze in de regering zaten.
Daarom is het niet meer dan eerlijk om de schuld van het verslechterde onderwijs bij de PvdA neer te leggen. (En ook een beetje bij de andere partijen omdat zij het toe lieten).
Er zijn een aantal redenen dat de PvdA het onderwijs helemaal kapot wilde:
- Een einde maken aan het standen verschil in het onderwijs. Elitaire opleidingen voor rijkeluiskindjes die ze een voorsprong gaven op arbeiderskindjes werden afgeschaft. Met als gevolg dat er geen opleidingen meer zijn die uitsteken boven het gemiddelde.
- Een ver gaande wens tot nivellering. Het gemiddelde werd afgestemd op de slechtst presterende leerlingen. Het niveau ging nog verder omlaag.
- De maakbare samenleving begint op school door van boven af op te leggen wat door politie idealen gewenst was zonder aan te sluiten bij wat werkelijk nodig was. Nederland moest een kenniseconomie worden waardoor hele volksstammen buiten de boot vielen en niemand nog met z'n handen kan werken en we timmermannen en loodgieters uit Polen moeten halen.
- Het laten leiden door de waan van de dag door het invoeren van allerlei onderwijs vernieuwingen omdat dat aansloot bij de hipste en modernste theorieën, zonder dat onderzocht was of het wel werkte of überhaupt wel een verbetering was. Alles moest anders en vooral zo min mogelijk klassikaal.
- De wens banen te creëren door inefficiëntie wat vooral veel management op leverde. Waardoor er in eens een hele management laag is ontstaan tussen de directie en de onderwijzers die je vroeger niet had, en ook niet nodig had.

Als de Pvda al schuldig is aan de slechte staat van het onderwijs, dan zijn de afgelopen generaties onderwijzers mede schuldig door steeds PvdA te stemmen.

Osdorpertje | 02-02-20 | 14:41

Even vijf simpele maatregelen die de Minister kan aankondigen waardoor de werkdruk enorm afneemt: (even gericht op het basisonderwijs)
1) Het opstellen van rapporten is een tijdrovende klus die vereenvoudigd moet worden. Cijfers voor: taal, spelling, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer (7). Letters voor tekenen, handvaardigheid, muziek, gym (4 items) en dan maximaal 4 items naar keuze voor de school. Dit brengt een rapport van soms meer dan 50 beoordelingspunten terug tot een overzichtelijk geheel.
2) Registratie dient op papier plaats te vinden, niet meer digitaal en staat in het teken van de items die op het rapport gescoord worden.
3) De school concentreert zich op de hoofdvakken van het rapport.
4) Leerlingen die zich niet gedragen mogen via een eenvoudige procedure worden geschorst. Daar dient de minister een simpele procedure voor op te stellen.
5) Digiborden naar de zijkant van het lokaal voor sporadisch gebruik. Grote white-boards / krijtborden. Weer de nadruk op werken en ploeteren in plaats van digitaal vermaak. Kinderen kijken thuis al genoeg naar schermen.
Viel mee toch?

Rest In Privacy | 02-02-20 | 14:41 | 1

Eg wel.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 17:54

Dit is toch ook totaal niet exclusief het geval in het onderwijs. Geld wordt altijd misbruikt door nutteloze figuren die het inpikken zonder bij te dragen aan een oplossing. Dat is de aard van onze soort. Hebbe hebbe hebbe, de rest is bijzaak.

ZureKoek | 02-02-20 | 14:36 | 1

Klopt, ga maar eens kijken in de sociale sector (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, ouderenwerk).

Weerduivel | 02-02-20 | 14:40

Geef asjeblieft weer klassikaal onderwijs. Een maatstaf per leeftijd/klas. Deze manier, waarop de onderwijzer een soort van verantwoordelijk wordt gemaakt, voor de prestatie van elk individu is de omgekeerde wereld.
Overigens was ik vaak snel klaar met toetsen. Ik vond het prettig om dan even een kwartiertje niets te doen, terwijl anderen nog bezig waren. Ik zou het zeker niet op prijs hebben gesteld wanneer ik dan meteen maar een extra opdracht moest doen.

Leptob | 02-02-20 | 14:24

"Er zwerft genoeg geld rond in het onderwijs, alleen vindt er geen adequate besteding plaats. Het geld komt nooit bij het primaire proces terecht, maar verdwijnt simpelweg."

Het onderwijs is zo te lezen een goeie afspiegeling van de samenleving.
Helaas.

Vesta | 02-02-20 | 14:24 | 1

Precies dat is het probleem ook, het wordt niet structureel ingezet voor leerkrachten. Idem de zorg. En dat is gewoon heel erg triest. En het kan wel. Net over de grens in Duitsland speelt dit niet, professionals hoed betaald voor de klas en geen verdamping van geld.

Jan, Leiden | 02-02-20 | 14:32

Ik ben het onderwijs uitgestapt omdat ik het te saai vond en gek werd van de zeikcultuur die er heerst. In mijn 20 jarige loopbaan heb in de minste werk druk in het onderwijs ervaren... en dat ik nu weer vakantiedagen moet opnemen vanwege de stakingen en studiedagen maakt mijn respect als oud docent niet heel veel groter. Ik werk in het ‘sociaal domein’ nu voor hetzelfde salaris als een gemiddelde docent maar kan je zeggen dat de werkdruk vele malen hoger is. Evenals de administratieve rompslomp.

overVecht | 02-02-20 | 14:22 | 2

Eensch. Ook ik heb dit pad gevolgd (van onderwijs naar sociaal domein) en maak hetzelfde mee. In het onderwijs altijd gezeik en gezeur.

Weerduivel | 02-02-20 | 14:46

@Weerduivel | 02-02-20 | 14:46:

Ja he!? Dan liever wat meet werkdruk dan dat gezeik en gezever... zoals Brigitte Kaandorp zei:’het is zo zwaaaaaarr’

overVecht | 02-02-20 | 15:23

Het probleem is ook - en niet alleen bij het onderwijs - dat je tegenwoordig een loser bent als je jezelf niet ‘manager’, ‘coördinator’ of iets dergelijks kan noemen, maar dat je bezig bent met het primaire proces waarvoor de organisatie waar je werkt voor op aarde is.
Hoe minder je bijdraagt aan dat primaire doel, hoe hoger de waardering, zowel immaterieel als in salaris. Om gek van te worden.

matatwork | 02-02-20 | 14:18 | 4

matatwork | 02-02-20 | 14:18,

Eens. Die overwaardering van managementfuncties zie je ook wel in commerciële sectoren, maar daar wordt regelmatig gesnoeid. Omdat een bedrijf gewoon winstgevend moet blijven.

Bij de overheid is ontslag veel lastiger, en dus groeit er een waterhoofd.
Zowel van mensen die vanaf de werkvloer omhoog klimmen, als van mensen die vanaf het hoger onderwijs gelijk topfuncties krijgen. Een teveel van die laatsten is een plaag omdat ze niet weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.
Dat mensen vanaf de werkvloer omhoog willen klimmen is ook begrijpelijk; zeker in zware beroepen als de zorg (even op je 55e een patiënt van 140 kilo omdraaien).

Dandruff | 02-02-20 | 14:43

Daar heb je een heel goed punt.
Mijn 'carrière' is soort van 'vastgelopen' omdat ik het vertik om een 'manager' te worden. Ik ben liever inhoudelijk bezig, als analyticus en speurneus. Dus met het èchte werk.
Dat tikt natuurlijk niet aan bij de binnenkomende pecunniae. Gelukkig heb ik de 'managers' vanwege dier volstrekt onbenul qua kennis, altijd buiten de deur weten te houden. Tot dusverre...

EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 14:43

Eefje. Laot se de klere krijge.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 18:10
▼ 1 antwoord verborgen

Wel makkelijk om alle schuld bij anderen te leggen en zelf in een slachtoffer rol te kruipen. Maar de afbraak van goed onderwijs valt toch ook zeker leraren te verwijten.

trekarm | 02-02-20 | 14:15 | 7

In de slachtofferrol kruipen...? Je bent nog vergeten 'schreeuwen vanaf de zijlijn', en 'roeptoeteren', de reflexmatige reacties van d66-clowns. Je hebt er geen snars van begrepen.

isitsoornot | 02-02-20 | 14:50

@Amsterdamsko | 02-02-20 | 14:44:

Jouw punten 1, 2 en 3 weerleggen niet de punten van de column. Puntje 4 van @aflaatverkoper trouwens evenmin.

Bovendien geldt voor punten 1 en 2 dat het drogredenen zijn (op hele beroepsgroep gericht, niet bewijsbaar ad hominem). Los van het feit dat er zat leraren zijn die wel heel goed kunnen spellen, neemt die claim de systeemfouten niet weg. Integendeel;
- omdat leraren overbelast worden, is er minder tijd voor spelling;
- waardoor beter gekwalificeerde leraren liever ander werk zoeken;
- waardoor de volgende generatie leraren minder goed kan spellen.

Voor puntje 3 geldt verder dat daar goed of slecht onderwijs niet mee valt. Beoordelings- en functionerings- gesprekken zijn leuk voor pennenlikkers maar het onderwijs heeft decennialang zonder gekund.
Ik heb leren spellen in de tijd dat de leraar 6e klas (groep 8) tevens schoolhoofd was. Volgens mij spel ik ondanks dat "gemis" best redelijk, en dat geldt voor meer mensen van mijn generatie.

Alweer 20 jaar geleden sprak ik een oud-lerares, en die vertelde me hoe ze het aantal vergaderingen had zien groeien van een paar per jaar naar een paar per maand, soms 2 per week.
Zou dat de spelling sindsdien echt verbeterd hebben?

Dandruff | 02-02-20 | 15:19

@Dandruff | 02-02-20 | 15:19:
Mijn punten waren niet bedoeld om de punten in de column te weerleggen maar ter ondersteuning van de opmerking dat de afbraak deels (gaf ik ook aan) ook aan (sommige) docenten te wijten is.
Punten 1 en 2 kunnen natuurlijk altijd genuanceerd worden en gelden natuurlijk niet voor alle docenten maar ik beperk me even tot de Amsterdamse situatie. Ik heb keiharde bewijzen van zowel punten 1 als 2. Dat is mijn realiteit die ik niet kan wegmoffelen. Ik neem daarnaast aan dat u ook bekend bent met onderzoeken die aantonen dat het met de kennis van de gemiddelde Paboleerling droevig gesteld is.
Beoordelings- en functioneringsgesprekken per definitie afdoen als pennenlikkerij vind ik tekenend voor een deel van het onderwijsveld want mits goed uitgevoerd (let op de voorwaarde!) kunnen ze een bron zijn van kennis vergaren, prestatieverbetering, openstaan voor collegiale kritiek en verbetering. Een heleboel branches plukken hier de vruchten van maar de onderwijsbranche is natuurlijk weer zo uniek dat dit allemaal daar niet hoeft.
Het gevolg daarvan was: onderwijsveld als een gesloten bastion dat zich weining aantrok van wat er in de wereld omheen gebeurde. Het adagium was: geld geven en bek houden. Die tijd is voorbij. Het onderwijsveld heeft die bemoeienis van buitenaf deels over zichzelf afgeroepen. Nu wil de maatschappij terecht weten wat daar allemaal gebeurt en tegen welke kosten en rendement. Er zullen ongetwijfeld systeemfouten zijn en die moeten er echt uit. Maar zoals het vroeger was, wordt het nooit meer.

Amsterdamsko | 02-02-20 | 17:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Korte conclusie: hoe breek je de macht van managers en bestuurders zonder de school te vernielen?
Ik weet geen snelle oplossing, wel een langzame. 1. Begrens de beloning van managers en bestuurders en ingevlogen consultants via de wet tot maximaal 2x het lerarensalaris.
2. Beoordeel en beloon scholen op de kwaliteit van hun examens, niet op aantallen diploma's

Schadenfreude | 02-02-20 | 14:14 | 1

2x? Wat zou je denken van hetzelfde salaris? Waarom zou de professional minder moeten verdienen dan de iemand die wat met uren en centen zit te schuiven?

JanVergoor | 02-02-20 | 14:42

Gezocht: Riffijnse glazenwasser met Persoonlijk profileren K0877 in z'n pakket.

aflaatverkoper | 02-02-20 | 14:11

Heb zelf ook als zij-instromen anderhalf jaar bij een Noord-Hollands MBO gewerkt. Je gaat er vol enthousiasme in en aan het eind weet je niet hoe snel je weer weg moet zijn.
Opleidingsmanagers die uit budgetoverweginging aan docententeams vragen of ze naast hun taken ook nog specialistische taken (ja, echt!) als schoolmaatschappelijk werk, dyslexiebegeleiding, autismespectrumstoornissen op zich te nemen, omdat er anders een docent uit moet. Externe specialisten hakken in het budget, tja....
Maar geld is sowieso een aanstichter voor perverse prikkels. Zo draait het bij iedere opleiding op dit MBO om het cijfer onder de streep. Je krijgt geld per leerling, en geld per gediplomeerde. Zo gebeurde het regelmatig dat ik onder druk gezet werd om van leerlingen de toetsen milder te beoordelen zodat er geen overgangsproblemen konden ontstaan. Want als een leerling afhaakt, dan werd dat gelijk financieel gevoeld. Waar ik me bovenal over verbaasde was een groteske experimentele speeltuin qua pedagogie en didactiek...
Maar het meest bizarre is het grossieren in financieren van opleidingen van docenten waar je je van afvraagt of het de leerling er wat aan zou kunnen hebben.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar alle problemen ontstaan bij chronisch geldgebrek, bizarre financiële constructies, van de pot gedrukte opleidingsmanagers, die alles afwentelen op docententeams, die vervolgens leeglopen op hun altruïsme en ieder enthousiasme zien verdampen.

Pedante-aap | 02-02-20 | 14:10

De leerling van nu is - behoudens uitzonderingen - een onhandelbaar gedrocht geworden. Een onderwijsbevoegdheid is niet meer genoeg. Ervaring als dompteur in een circus is een pré voor die functie.

isitsoornot | 02-02-20 | 14:07

Ze zijn ALTIJD aan het fucken met dat onderwijs. Is al zo sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968. Sindsdien is deze wet TWEEHONDERDDERTIG keer gewijzigd. Het moge duidelijk zijn dat ze op het ministerie van onderwijs geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn. Al die veranderingen legitimeren wel de salarissen van al die ambtenaren die op dat ministerie werkzaam zijn, en daar gaat het natuurlijk om. Al dat gepruts, gefuck, geknoei en gekloot aan dat onderwijs is hun verdienmodel.

Motleycrew | 02-02-20 | 14:06 | 7

Oei Randje. Beetje dwarsig?! Heel goede leerlingen konden nog wel eens een klas overslaan.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 18:07

Het beste wat het onderwijs zou kunnen overkomen, is het verbieden van de opleiding onderwijsdeskundige op de universiteiten, uiteraard gevolgd door een decimering van het Ministerie van Onderwijs.

5611 | 02-02-20 | 19:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Het probleem is dus niet een tekort aan gekwalificeerd personeel, maar een verziekte werksfeer. Meer geld naar het onderwijs zal daar niets aan veranderen, integendeel juist.

En die foto van Klaver is precies op het juiste moment geschoten. Kudos voor de timing van de fotograaf (mocht het bewust zijn).

threeheadedmonkey | 02-02-20 | 14:05

Stop gewoon met die megascholen bouwen, ga weer terug naar kleinschaliger onderwijs. Dat komt de kwaliteit onmiddelijk ten goede. ik zeg daarmee geen kleinere klassen 25 a 30 leerlingen ging vroeger ook goed. Alleen de leerfabrieken zijn commerciele instellingen geworden en zoals de leraar hierboven ook schrijft gestuurd door managers ipv een school directeur en de good-old decaan/conrector van vroeger.

VMBO kan gewoon weer terug naar LTS. en plaats de juiste niveaus bij elkaar en meng dat niet. We kunnen met zijn allen blijven wegkijken maar je ziet dat de integratie van laagontwikkeld en hoogontwikkeld op deze scholencomplexen gewoon niet werkt.

gummetjes | 02-02-20 | 14:02

In feite ook een beschrijving van corruptie. Incompetente managers die externe vriendjes dik betalen voor lulkoek. Bobo's op ministeries die zichzelf en hele afdelingen bezighouden met het uitvaardigen van onzin. Het is als kanker in een vergevorderd stadium. Zie er maar eens van af te komen.
Oh, en onderwijswereld, ga vooral door met stemmen op D66, de onderwijspartij die de VVD aanstuurt. Dan komt alles uiteindelijk goed.

Fijnstoffer | 02-02-20 | 14:02 | 1

D666 is niet de partij van het onderwijs, maar is de partij van de inderwijsnanagers.

5611 | 02-02-20 | 19:41

Meer geld Is ook niet de oplossing. In het onderwijs zijn de deeltijdbanen oververtegenwoordigd! Velen, meestal vrouwen, hebben een pracht van een deeltijdbaan (20 uur of minder) en op alle schoolvakanties aangepast. Niet voor niets staat Nederland v.w.b. de deeltijdbanen, door vrouwen bemand, aan de kop in Europa. Is het nou echt zo moeilijk om in een volledige baan te werken, zoals zovele vrouwen in het bedrijfsleven ook doen? Ook las ik dat er in Nederland nog rond de 8000 onderwijzer(essen)s werkloos bij de UWV zijn ingeschreven. Los eerst het personeelstekort eens op door hier wat aan te doen!

De Laureaat | 02-02-20 | 14:01 | 5

@vranac | 02-02-20 | 14:54:
Klopt! Is op grote schaal gebeurd: regeling, daarna nog de volle 3 jaar W.W. volgens de oude regeling en daarna bijstand/IOAW.

Wering | 02-02-20 | 15:04

@EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 14:49: Als je belasting plus terugval in toeslagen gaat berekenen van zeg 15k tot 25k bruto kom je boven de 95% uit. Ofwel van die 10k extra verdienen houd je 500 per jaar over. Reken wegvallen allerlei gemeentelijke speeltjes als gratis OV of kwijtschelding heffingen mee en je houdt netto minder over.

5611 | 02-02-20 | 19:44

@5611 | 02-02-20 | 19:44:
Psies wat ik bedoel. Het heeft voor het overgrote gedeelte van de werknemers in deeltijd, of het nu mannen of vrouwen zijn, zo goed als geen enkele zin om meer uren te gaan draaien als je tweeverdiener bent.
Geen wonder dat deze docenten er dus niet voor te porren zijn.
Nogmaals, maakt geen donder uit of je man of vrouw bent.

EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 22:09
▼ 2 antwoorden verborgen

"Starters werken in het onderwijs aanzienlijk meer uren dan ervaren docenten en ontvangen daarvoor een lager salaris. Instructeurs en startende docenten beginnen in loonschaal L10 (voorheen LA) en kunnen maximaal doorgroeien tot en met L11 (voorheen LB)."

Waarom vele mensen GEEN zij-instromer willen worden is dit:

Wie een wo- of hbo-studie als vooropleiding heeft kan makkelijk het onderwijs instromen.
Maar ...

Volgens de CAO voor het PO verdient een zij-instromer het minimum-loon! Dat is per 1-1-2020 dus 1653,60 euro.

Een docent in het PO, loonschaal 10, trede 1, verdient 2678 euro!
Dat is nogal een verschil! Meer dan 1000 euro per maand verschil!

Dat is alvast reden 1 waarom niemand het onderwijs in wil. Het financieel verschil tussen instromende en docenten is te groot.

Reden nr 2 is het salaris.
Kom op zeg! MINIMUMLOON!?!?!?

Je denkt toch zeker niet dat mensen nog in die "roeping-smoes" trappen, en in het PO gaan werken? Waarvoor? Voor een minimumloon?

En de vakbonden zijn leugenachtige prutsers.
Ze zeggen op te komen voor onderwijzend personeel?
En?
En dan weten ze geen beter onderhandelingsresultaat te bereiken dan het minimumloon?

Reden nummer 3 zijn het gedrag van ouders. Politie die moet komen voor 40 agressieve familieleden (waargebeurd, op een school in Z-H) omdat Ali een slecht cijfer had, zijn leraar een grote bek gaf, hem sloeg en toen de klas uitgestuurd werd. Tja, dan gaat de lol al snel ervan af...

gaffelbaard | 02-02-20 | 13:59

Laten we beginnen met een verplicht quotum. Verplicht om mannen aan te nemen, ook in de zorg. En een verplicht quotum full-timers. Minimaal 75% van het personeel moet een full-time contract hebben. En dan eens kijken of er nog steeds een probleem is. Denk het niet.

The2Amendment | 02-02-20 | 13:58 | 2

Quota zijn leuk voor functies waar genoeg aanbod is, maar veel scholen in de randstad zijn al erg blij wanneer ze de formatie tot de zomervakantie gedekt hebben. Ben het erg eens met het doel dat je hiermee wilt bereiken, maar op dit moment onuitvoerbaar.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 14:27

En als zij dan van hun 25e tot hun 70e gedurende 45 jaar ook fulltime pensioen opbouwen, dan wordt dát verschil ook kleiner ten opzichte van de mensen die van hun 18e tot hun 68e (gedurende 50 jaar!) -vaak fulltime- moeten werken!

Wering | 02-02-20 | 15:01

Ik werk niet in het MBO maar in het VO, maar mijn klachten (op de kwalificatiedossiers na) zijn geheel en precies die van de schrijver. En helaas is dit nog lang niet compleet. En helaas hebben we het HBO, het basisonderwijs en de "universiteiten" nog niet eens gehad. Helaas hebben we dan nog niet over "passend onderwijs" gesproken. Het is om gek van te worden.

JvanDeventer | 02-02-20 | 13:58 | 1

Als HBO docent bevestig ik dit verhaal ook. Wil ook toevoegen dat door de verplichte schaalvergroting vooral de ondersteunende diensten het geld opmaken en elkaar bezig houden met constante plannen voor "betering" van het onderwijs.

WellusNietus | 02-02-20 | 14:04

Pim Fortuyn beschreef precies dit, ook in de zorg.
Hele managementslagen, die dure externe bureaus inhuren. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan helemaal niks, en daarom wilde Fortuyn juist minder geld naar die sectoren. Eerst orde op zaken stellen, door te zorgen dat er weer een piramide structuur staat. Dus meer mensen op de vloer dan aan de top.

Die vloer doet namelijk het echte werk. De top is er alleen maar om alles op de vloer in goede banen te leiden. Als de piramide topzwaar wordt kost dat relatief veel loonkosten terwijl dat op de vloer niks oplevert. Integendeel, zich vervelende managers gaan voortdurend nieuwe regeltjes bedenken en procedures veranderen om zichzelf bezig te houden.
En de werkvloer kan dat niet aan.

Dus. Fors snijden in die dure toplaag.
Pas dan kunnen eventuele tekorten worden aangevuld.
Als je benzinetank lek is moet je er niet blind extra benzine ingooien; maar eerst het lek zoeken en dichten.

Dandruff | 02-02-20 | 13:56 | 7

@Gokmaar | 02-02-20 | 14:05:

Die heeft waarschijnlijk geen zin om met die wagen mee te rennen.
Dus die huurt een extern adviesbureau in dat weer een uitzendkracht inhuurt.

Dandruff | 02-02-20 | 14:10

@Dandruff | 02-02-20 | 14:08: Nee, maar wel dat je twee mensen moet vinden of opleiden voor één baan. In Amsterdam kun je dan niet wonen. Ruzie over het examen, de werkdagen of überhaupt? Wie gaat er weg? En vindt maar weer iemand voor 2 dagen. Deeltijd is improductief. Helemaal als het gaat over pensioen. Middelloon x 0,7 x 0,4 of 0,6= nieuwe armen.

arlen | 02-02-20 | 14:45

@arlen | 02-02-20 | 14:45:

Toch is deeltijdwerk niet typisch des overheids, ook in de private sectoren werken veel vrouwen deeltijd. Mensen werken minder dus krijgen minder betaald, dus blijft de productiviteit gelijk.
De nadelen die je noemt vallen in het niet bij de nadelen van vergrijzing, en / of het importeren van koekoekseieren.
Het is volstrekt logisch dat een vrouw die kinderen heeft, minder gaat werken. Zonder die kinderen heb jij straks geen pensioen.

Dandruff | 02-02-20 | 15:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Heerlijk die eeuwigdurende onophoudelijke solidariteit van de PvdA, D66, GL en de SP, het is net alsof je in je broek hebt gepiest. Het geeft even een warm gevoel, en als het is opgedroogd gaat het stinken. Die partijen maken bij acties altijd reclame ......(uitsluitend voor zichzelf).

Broadsquire | 02-02-20 | 13:51 | 2

Mooi verwoord.

Datgingniegoed | 02-02-20 | 14:03

Met name PvdA en D666 zijn hoofdschuldige aan ruim 50 jaar gesol met het onderwijs met als resultaat bureaucratische onderwijgedroxhten met latijnserige namen en een college van bestuur. Alle geld gaat naar de koepel, vaak met een overbetaalde, uitgerangeerde politicus aan het hoofd. De stakers zijn ziende blind. Ze moeten niet bij de politiek zijn maar bij hun besturen. Fortuyn had absoluut gelijk en dit geldt ook voor de zorg, justitie en OV.

5611 | 02-02-20 | 19:54

Basisonderwijs moet ook terug naar cijfercultuur. Leerlingen krijgen geen rapportcijfers meer, maar letters. Zoals G voor goed, V voor voldoende etc. Het nodigt de leerlingen niet meer uit om zichzelf te verbeteren. Vooral in de laatste klassen op de basisschool moeten de leerlingen beter klaar gestoomd worden voor middelbare onderwijs.

TRUMP | 02-02-20 | 13:51 | 1

Meh, je hebt ook een v- en een g+ etc waarmee je effectief een schaal van 1 tot 10 opbouwt, maar dan nodeloos ingewikkeld.

sarcastro | 02-02-20 | 18:49

Dus het probleem is dat leraren naast hun 25 contacturen van 50 minuten per week, in de 38 weken per jaar dat de school open is, nog enkele andere taken hebben? Het onderwijs is de ultieme snowflake branche.

_pacman_ | 02-02-20 | 13:49 | 7

@Dandruff | 02-02-20 | 13:59: Ik krijg jeuk van die eigengerechtigde verwende leraren die alleen maar kunnen klagen over hoe zwaar en onderbetaald hun vak wel niet is en voortdurend de zelfbevestiging zoeken bij andere klagende leraren. De werkelijkheid is dat werkdruk nu eenmaal bij werk hoort. Ik ben werkzaam in een andere branche: zelfde regeldruk, zelfde managementlagen, zelf je broek ophouden zonder ambtenarenstatus wat ontslag onmogelijk maakt und so weiter. Klaagcultuur, dat is het.

_pacman_ | 02-02-20 | 14:09

Pffff, jij bent af....

SterF... | 02-02-20 | 14:10

@_pacman_ | 02-02-20 | 14:09:

Je herhaalt dat je niet weet waar je over praat.
Goed punt, maar dat wist ik al.

Maar dat is niet waar deze column over gaat. Er zijn vast veel meer dingen waar je niks van afweet, maar die zijn hier niet relevant.
Dus lees de column en ga daar op in; of doe geen van beiden.

Dandruff | 02-02-20 | 14:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Als ik de salarissen vergelijk met gemeenten en rijk is schaal L10 uit het onderwijs gelijk aan schaal 9 bij de ambtenaren. Dat is een normale startschaal voor hbo'ers. Ontwikkel je je goed, dan kun je doorgroeien naar schaal 10, een enkele naar schaal 11. Zo laag is dat salaris van een leraar dus niet.

gozoman | 02-02-20 | 13:47 | 4

@Dandruff | 02-02-20 | 14:01: Heb ik natuurlijk gedaan. Citaat: "Geen wonder dat starters vanwege een hoge werkdruk en een laag salaris afhaken." Dus een lagere werkdruk tegen gelijk salaris accepteert men wel?

gozoman | 02-02-20 | 14:33

@gozoman | 02-02-20 | 14:33:

Dat zal, zoals in elke sector, per persoon verschillen.
Maar ruim 90% van de column gaat over onnodige werkdruk, zinloze regelgeving, voortdurend veranderende procedures en protocollen, overbodige vergaderingen, etc.
Dat is het echte probleem, en dat jaagt ook veel talent weg.

Meer loon kan dat iets verbeteren, maar de kern van het betoog is dat dat overbodige waterhoofd aan management weg moet.

Dandruff | 02-02-20 | 15:37

@Dandruff | 02-02-20 | 15:37: Voeg dar nog aan toe onaangepaste, agressieve kansen"jongeren" en eisende ouders, dan ben je er wel.

5611 | 02-02-20 | 19:57
▼ 1 antwoord verborgen

Handig: je kunt ook Bierkennis leren! Aldus het kwalificatiedossier.
<3 MBO!

Analia von Solmsch | 02-02-20 | 13:44 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

"WAT? Sta jij nog voor de klas?", vroeg zo'n manager aan mijn zwager...

Verderkijkert | 02-02-20 | 13:43

Goed onderwijs is al niet meer mogelijk. Het is te laat. De gemiddelde docent is zelf het product van slecht onderwijs en heeft dus zelf al onvoldoende kennis om over te dragen. De infantilisering en debilisering van de samenleving is op bepaalde terreinen al lang begonnen. En de managers springen na hun verwoestende werk als sprinkhanen over op een nieuw project. Zal wel iets te maken gaan hebben met 'klimaat' of zo. Het nieuwste verdienmodel voor de opportunisten.

isitsoornot | 02-02-20 | 13:43

Heel duidelijk betoog.
Wat ik mij altijd weer afvraag: als nou overduidelijk is dat een bepaalde 'onderwijsvernieuwing' niet, of zelfs negatief werkt, wat is er dan zo fout aan om die 'vernieuwing' gewoon terug te draaien?

Er is nooit iets mis geweest met klassikaal onderwijs. Met gewoon rijtjes stampen, met de grammatica leren, met hoofdrekenen zodat je niet continu afhankelijk bent van je foon. En ja, kennis, u weet wel, in het hoofd, en niet 'dat kun je ook opzoeken', maakt kinderen en volwassenen sterker en zekerder.

Maar goed, de afbraak begon al in 1963 met Cals en z'n mamoetwet.
Excelleren mocht niet meer, einde van de HBS - een geweldige opleiding waar je dus echt talent voor moest hebben maar die, in tegenstelling tot het gymnasium, voor iedereen bereikbaar was mits dus inderdaad slim en talentvol.
Dat paste uiteraard niet in het populaire maakbaarheidsgeloof en 'iedereen gelijk'-ideologie van die tijd.
Helaas helaas, dat verschrikkelijke geloof is nog steeds leidend.

Wat is er nou zo vreselijk aan het herinvoeren van een soort HBS en een stevige vakopleiding voor wie liever met zijn (of haar!) handen werkt? Belangrijkste: wat is er zo 'erg' aan excelleren en erkennen dat we, nee, niet allemaal dezelfde talenten hebben, en dat er zelfs - jazeker - gewoon DOMME kinderen bestaan, die overigens wel recht zouden moeten hebben op passend onderwijs, zoals dat vroeger bestond in de vorm van speciaal onderwijs?
Kan iemand mij een en ander eens uitleggen?

EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 13:42 | 12

@EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 15:02: herkenbaar Eefje, in de grote stad de HBS op het friese en groningse platteland de mulo en daarna de kweekschool. De slimste doorzetters studeerden door voor LO of MO aktes en hebben een grote bijdrage geleverd aan het onderwijs in de jaren 50 en 60.

vranac | 02-02-20 | 15:16

@vranac | 02-02-20 | 15:16:
Met andere woorden: iedereen met talent, en/of een keihard doorzettingsvermogen, kreeg destijds alle kansen, wat je afkomst ook was.
Dank weer Linkse Kerk, om dit om zeep geholpen te hebben.
Helaas, met het huidige virulente geheugenverlies, zal niemand zich dit meer herinneren, op een paar uitzonderingen na dan - u en ik.

EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 15:38

@EefjeWentelteefje | 02-02-20 | 15:38: Het is nog erger. Dankzij de af raa van publieke scholen door links vluchten welgestelde ouders naar dure bijlessen of nog duurdere priveschool en voor hun kinderen waar ze nog wel wat leren. Zo kunnen ze na de basisschool keurig naar VWO of beter nog gymnasium als opmaat voor een universitaire studie.

Kinderen van minder bedeelde ouders zijn veroordeeld tot publieke scholen waar ze tussen kansen"jongeren" amper iets leren en zien DATVWO steeds verder uit beeld verdwijnen.

Dankzij links zijn status en inkomen daarmee weer erfelijk aan het worden. Overigens boeit dat links niet want hun voormalige achterban rekenen ze tegenwoordig tot de tokkies.

5611 | 02-02-20 | 20:22
▼ 9 antwoorden verborgen

Iedere alinea een keihard bemmende punt maken. Goud, mirre en wierook voor @[NAW bij redactie bekend]

Rest In Privacy | 02-02-20 | 13:40 | 7

@Kuifje-naar-Brussel | 02-02-20 | 14:08: Dat de leerkracht moet blijven inschatten waar een leerling het beste uit zichzelf kan halen itt tot een objectief metende toets? Wat heb jij uit die discussie gehaald? Mijn mening is overigens dat beide belangrijk zijn en dat de mix tussen de leerkracht die de vaardigheden kent (maken ze huiswerk, executieve vaardigheden etc) en de toets tot een gedegen advies leidt.

Belast | 02-02-20 | 14:26

@Belast | 02-02-20 | 14:26: Mijn indruk is dat toetsen (inderdaad) objectiever zijn dan het advies van de leerkracht. En dat je die toets dus een belangrijke rol moet laten spelen. Maar de docenten dachten daar toch anders over.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 16:32

@Kuifje-naar-Brussel | 02-02-20 | 13:43: Terug naar de situatie van voor de Mammoetwet zou niet verkeerd zijn inclusief apart, aangepast onderwijs voor hen die echt niet mee kunnen komen.

Dan ga ik er wel vanuit dat islamitische scholen het probleem van onaangepaste, agressieve "kansen"jongeren op gaat lossen. De niet benoemde olifant in de kamer die ondertussen wel 20% van de populatie uitmaakt.

5611 | 02-02-20 | 20:29
▼ 4 antwoorden verborgen

Zo'n beetje alle docenten zijn links of extreemlinks. Dat is een veel groter probleem dan de bemensing ervan.

JackStick | 02-02-20 | 13:38 | 3

Meer verontrustend is dat steeds meer millenials communisme best wel oke vinden.

Reebensteeltje | 02-02-20 | 13:44

Bemanning Jack, bemanning.

Alco-de-Holist | 02-02-20 | 14:07

@Reebensteeltje | 02-02-20 | 13:44: Het is begrijpelijk. Het hele onderwijsveld is overwegend een linkse onderneming. Het is een kweekschool voor socialisten en marxisten geworden. Daarom wacht ons ook een rampzalige toekomst.

Nehemia | 02-02-20 | 17:48

In de loop der jaren is het onderwijs er alleen maar op achteruit gegaan. Als je nagaat welke (digitale) hulpmiddelen er in het onderwijs bij zijn gekomen, kun je alleen maar concluderen, dat de leraar m/v met het krijtje in de hand voor het schoolbord destijds betere resultaten bereikte dan het miljarden opslorpende onderwijs van nu.

Rationa | 02-02-20 | 13:38

Minder overheidsbemoeienis, volgens mij is dat de oplossing. En dat geldt niet alleen voor het onderweis trouwens.

VanBukkem | 02-02-20 | 13:37 | 5

Ja, laat de Jehovah's, katholieken en moslims lekker hun gang gaan. Geen controle en het hoofdstuk 40-45 slaan we dus maar over. Niemand die er om maalt. Of maatschappijleer over Trump. Stel duidelijke regels op en scheidt taken. Opvoeding van het kind thuis is geen docententaak , maar van de schoolarts. Decentralisatie van examens terugdraaien. Zorgkinderen uit de klas. Voltijd werken invoeren. Studiedagen afschaffen, die zijn alleen gewenst vanwege gratis koffie, lunch en eerder naar huis. Enz.

arlen | 02-02-20 | 14:13

@Ridde Rogter | 02-02-20 | 13:46:

sarcastro | 02-02-20 | 18:42

@Ridde Rogter | 02-02-20 | 13:46: Don't believe the hype, in de zorg is het een en al overheidsbemoeienis.

sarcastro | 02-02-20 | 18:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Je zit er als leraar toch zelf bij? Er is een lerarentekort, dus de perfecte onderhandelingspositie. Gewoon goede salarissen en arbeidsvoorwaarden onderhandelen, dan blijft er geen geld over voor overbodige management lagen. Vraag en aanbod, mensen.

A.de Knaller | 02-02-20 | 13:37

Dit is ook gewoon een nadeel van onze democratie of democratie in het algemeen, elke 4 jaar wisseling van de wacht, andere partijen in het kabinet die weer andere dingen belangrijk vinden, andere accenten willen leggen en zich willen profileren en daarbij moeten dan ook nog compromissen worden gevonden met steeds meer partijen. Ze zijn gewoon non stop bezig, hier weer een regeltje erbij, daar weer een toeslagje erbij, weer ergens anders een loketje optuigen zodat iedereen de overwinning kan claimen na onderhandelingen. Het begint een onbestuurbare brij te worden.

Capt. Iglo | 02-02-20 | 13:37

Wil je dat iedereen kan leren? Dan moeten we alle leraressen steriliseren.

minnenman | 02-02-20 | 13:36

Veel vergaderen is inderdaad vervelend, en vooral vergaderen met leerkrachten, want die zijn vaak nogal lang van stof.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 13:36 | 6

Bovendien weten ze altijd alles beter en zijn ze oprecht verbaasd als er iemand een totaal andere visie op na houdt dan de hunne .

zwellevertje | 02-02-20 | 13:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Terug naar de jaren 60/70. De hoofdonderwijzer lagere school was tegelijk de directeur, de rector voortgezet onderwijs was ongeveer de helft van de week aan het lesgeven. Die mensen kenden de kinderen nog, en wisten wat er speelde.
Geldt niet alleen voor het onderwijs trouwens. De hele zorg is verziekt door managers, ieder bedrijf dat vroeger nog een nutsbedrijf was. Alles moest groter worden, en dus ook gemanaged worden, want dat zou goedkoper zijn, Vergeet het maar, het enige waar managers goed in zijn is het vergroten van het netwerk van managers, zodat ze zelf geen werk meer hoeven te verzetten, en elke vorm van verantwoordelijkheid kunnen afschuiven op een lagere trede van de ladder.

LesPaul | 02-02-20 | 13:36 | 2

Ja zo gooide mijn rector mij altijd in de prullenbak. Bijzondere tijd.

Kaas de Vies | 02-02-20 | 13:37

@Kaas de Vies | 02-02-20 | 13:37: Denk dat daar tegenwoordig een vuilcontainer voor nodig zal zijn Kaas. Voor mij iig wel.

LesPaul | 02-02-20 | 17:35

Ik heb meer respect voor mensen met een uitkering dan managers en externe adviseurs. Die "verdienen" relatief veel geld en dan lopen ze echte werknemers ook nog in de weg.

Middensteun | 02-02-20 | 13:35 | 10

@Kaas de Vies | 02-02-20 | 14:22: Het kuddo-systeem was voor mijn tijd. Een soort waarderingspunten van andere reaguurders, begreep ik. En kon je ook negatieve kuddo's uitdelen?

Rest In Privacy | 02-02-20 | 16:35
▼ 7 antwoorden verborgen

En het wegschuiven van de aansprakelijkheid, daar hebben scholen ook een dagtaak aan. Elk wissewasje wordt doorgestuurd naar bureau Halt. Triest

van heinde en verre | 02-02-20 | 13:34

Nou spreek ik nogal wat onderwijzers maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een hele hoop van hen die vergader en wouwel cultuur geweldig vinden, liever een middagje interessant doen in een vergadering, workshop of wat voor andere activiteit die niets met het onderwijzen van kinderen te maken heeft dan gewoon les geven.

zwellevertje | 02-02-20 | 13:34 | 3

Lees je reactie nu pas. Zei het hierboven ook al: ze horen zichzelf erg graag praten en nemen ook alle tijd om hun argumenten uit de doeken te doen.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 13:38

@Kuifje-naar-Brussel | 02-02-20 | 13:38: Tsja, die vergader training is goud waard als je politieke ambities hebt. Vooe het lidmaatschap van de Gemeenteraad of Provinciale Staten krijg je politiek verlof, als je gehoorzaam meekakelt wordt je misschien wel wethouder of gedeputeerde en kan je je zakken vullen. GL OF CDA maakt niet uit, kijk maar naar onze haagse topper Hugo de Jonge.

vranac | 02-02-20 | 16:14

Wat een schitterende foto met de parasiet Klaver. Die denkt even mee te liften op een maatschappelijke onvrede, maar dat bord!!: “een plaag, die moet dus omlaag”. Geniaal.

Verder het betoog. Duidelijk verhaal en er moet natuurlijk minder bureaucratie en vooral die eindeloze projecten komen. Dat laatste is bezigheidstherapie voor goedbetaalde managers die alleen maar bezig zijn water rond te pompen teneinde de eigen betrekking veilig te stellen. Ik zeg “betrekking” want een baan wil ik het niet noemen, dat is voor mensen die een echt beroep uitoefenen.

Kijk wat dat betreft eens naar de succesvolle organisatie Buurtzorg. Uit onvrede begonnen bij een verpleegkundige die de regelzucht en managers zat werd en zonder die blaast een zeer succesvol bedrijf op heeft gezet. Dat hebben we meer nodig en heb dat volgens mij ook al eens bij het FvD gelezen in de zin van laat de zorg over aan zorgverleners en het onderwijs aan de docenten.

Nuuk | 02-02-20 | 13:32 | 4

@arie-II | 02-02-20 | 13:40:
Dolf Jansen? Dat hij vanuit zijn woning in Ierland maar veel mag zwemmen in de Ierse zee.

F. Jacobse | 02-02-20 | 13:58

@arie-II | 02-02-20 | 13:40: Dolf staat iedere maand wel een keer een groep stakers aan te moedigen. Niet weg te slaan van het Malieveld.

Rest In Privacy | 02-02-20 | 14:10
▼ 1 antwoord verborgen

Hier en daar is de toon wel heel erg popie jopie maar er zitten een paar rake observaties in dit stuk. Eerder schreef ik al dat scholen moeten stoppen met het zijn van welzijn- en/of zorginstelling. Dat zijn taken die elders in de maatschappij uitgevoerd moeten worden. Voorbeeld: docenten moeten dus de verleiding weerstaan om het dagelijkse ontbijt voor Romeo te verzorgen omdat zijn ouders dat simpelweg nalaten.
Eigen ervaring leert dat beoordelingsgesprekken geen gemeengoed waren in het onderwijs. Er is wel een voorzichtige kentering gaande maar menig docent kan dus zonder enige consequentie gewoon matig tot slecht presteren.
Er valt nog veel meer te doen in het onderwijs en geld erin pompen is eigenlijk het ontwijken van impopulaire maatregelen.

Amsterdamsko | 02-02-20 | 13:30 | 1

Aan de ene kant is de bescherming een probleem vanwege luie en ondermaatse docenten. Aan de andere kant is het ook een bescherming tegen managers die dan een machtspositie hebben tegenover docenten en vanalles op hen kunnen botvieren. Bijv. ouderen ontslaan en dan goedkope jongeren aanstellen om vervolgens van het bespaarde geld een opdracht aan een bevriend onderwijsbureau te verstrekken.

arlen | 02-02-20 | 13:51

Lang verhaal maar nergens de woorden massa immigratie of islamisering.
Gelukkig maar, dan hebben de problemen in het onderwijs daar niets mee te maken.
Agressie op het schoolplein blijkt ook geen probleem.
Eigenlijk dus ook wel een geruststellend verhaal, voor mij dan.

G.M.I.M. Pet | 02-02-20 | 13:29

Dat gaat dus niet veranderen, er eten teveel mensen mee met dit soort "kenniseconomie". De ministeries zitten vol met ambtenaren die leven bij de gratie van heel veel regels en de eerste kamer zit vol met deeltijdpolitici die tegelijk bestuurder zijn in de publieke sector. Deze bestuurders hebben heel veel geld te verdelen dankzij deze regelgeving. Hoe dan ook praat je hier met kalkoenen over het kerstmenu; dat wordt dus hoogstens "Calcoen" van de vegetarische slager.....

Pierrepoint | 02-02-20 | 13:28

Hear Hear!! Eindelijk een stuk waar man en paard worden genoemd. Vooral die managers met hun blauwe pakken en bruine puntschoenen. Ik heb ze ook om me heen gehad. Vreselijk, wat een arrogantie bij die onbenullen. Inderdaad; niet luisteren naar de praktijkverhalen, maar steeds weer workshops bedenken waarbij de leraren elkaar moeten leren KENNEN en VOELEN. Het zweverige imago van o.a bolletje wol naar elkaar gooien is een idiote manier van omgaan met elkaar. Goed stuk!!

antonconstandse | 02-02-20 | 13:26 | 3

Vergeet ook niet dat het 'eigenaarschap' van het leerproces naar de leerling toe moet.

lekgoot | 02-02-20 | 13:29

Bolletje wol ?? vergis jij je niet met een klinker ?

Gokmaar | 02-02-20 | 13:38

En Elkaar een stukje vertrouwen geven,pro actief, over de muur kijken,out of de box denken, open door policy,ik sta voor alles open,... etc etc. ja ja. Als er een competitie open deuren intrappen en clichés strooien zou zijn.

miko | 02-02-20 | 16:14

Het onderwijs is al een soort van kastenstelsel geworden en dat moet juist veranderen, geld is er al genoeg opgepot in schoolstichtingen en meer geld gaat alleen gaat naar de vergadercultuur en dure managers van stichtingen en werkreizen naar het verre buitenland om zgn. ervaring op te doen.

steekmug | 02-02-20 | 13:25 | 1

Die managerscultuur is verschrikkelijk. Het is ook bijzonder ineffectief en het werkt verlammend op het doen en laten van de docenten binnen de school.

Nehemia | 02-02-20 | 17:55

Tijdens mijn schooljaren was op de lagere school een onderwijzer 'de baas' en op de middelbare school was alleen de rector ex-docent; de conrectoren en decaan vervulden hun taak naast de lesuren die ze gaven. Was het onderwijs toen slechter dan nu? Ik denk het tegendeel.
Zodra je gespecialiseerd management binnenhaalt begint alle ellende. Management groeit altijd en zaait altijd uit in alle geledingen van een organisatie. Management moet zijn eigen onmisbaarheid voortdurend bewijzen met nieuwe regels, toetsingen en protocollen. Op zeker moment wordt uiteraard een kritieke massa bereikt en klapt de zeepbel. In het bedrijfsleven gebeurt dat zodra de managementlaag niet meer oplevert dan ze kost, maar in de publieke sector heb je zo'n vorm van natuurlijke selectie nauwelijks. Ik vrees dan ook dat onderwijzend personeel en zorgverleners de hulp zullen moeten inroepen van de boeren, om hooivorken te lenen.

Hetze Haatstra | 02-02-20 | 13:22 | 8

@lekgoot | 02-02-20 | 13:25: Gelukkig is dit nu vervangen door communicatiewetenschappen en genderstudies.

marcoplarco | 02-02-20 | 16:04

@marcoplarco | 02-02-20 | 16:04: Tsja, bedrijf is ook wel een fout woord... maar tegenwoordig praten ze ook bij de politie over bedrijf de prestatienormen, de audi's en mercedes' en hebben ze al.

vranac | 02-02-20 | 16:46

Managers op scholen zijn eerst leraar geweest en geloof me, die blonken niet uit voor de klas. Nu de leraren over wie zij leidinggevende mogen spelen de maat nemen gaat ze daarentegen goed af. De schoolleiding die deze incompetenten benoemd hebben staan achter hun beleid en dus zijn leraren aan hen overgeleverd. Resultaat: angstcultuur en frustratie. Iemand nog vragen?

Montesquieue | 02-02-20 | 23:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Als managers een probleem zijn/vormen, waarom dan niet met een groep docenten een nieuwe school oprichten? Dat is een kwestie van een aanvraag indienen bij het ministerie van onderwijs. Als ze slim zijn vermelden ze op de aanvraag iets over 'goed voor het klimaat' en/of 'groen'. Zo'n aanvraag met dergelijke termen kan men anno 2020 immers niet weigeren. En dus zodra de goedkeuring binnen is, gewoon wat noodlokalen huren en stukje grond bijvoorbeeld op een weiland van een voormalige veehouder. Of zeg ik nu iets stoms?

Rest In Privacy | 02-02-20 | 13:22 | 5

@Wering | 02-02-20 | 14:40:
Juist,en je hebt geen verwarmingskosten,meubilair (school meubels zijn dom duur) papier,computers etc.ik schat dat buiten je personeels kosten je minimaal drie keer zo veel andere kosten hebt.
Dus reken maar op een euro per kind en misschien wel meer.
Ik betaalde al bijna 700 euro per kind voor een lagere school. En volgens mij betaal je dat ook bij de IS in nederland

miko | 02-02-20 | 16:05

@miko | 02-02-20 | 16:09:
Toch zou het interessant zijn om te weten wat het reguliere onderwijs nu gemiddeld kost per kind (als je de kosten van al die fratsen die de boel alleen maar frustreren en belemmeren, zou meerekenen).

Wering | 02-02-20 | 16:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoals ik bij het vorige onderwijs item schreef. Achter welke politieke figuren lopen die onderwijzers, zorg mensen en politie beambten aan? Jaar na jaar, dezelfde partijen die zich bij de stakingen en acties melden, zich solidair verklaren, van alles beloven en vervolgens geen moer veranderen. Althans wel gender neutrale toiletten en gebedsruimtes voor de profeet, dat wel. Als je dat niet wil inzien en ze blind blijft volgen, dan vraag je om ellende, dan is het je eigen keuze geweest.

Broadsquire | 02-02-20 | 13:22 | 2

En dat staat dan nog voor de klas ook.

sarcastro | 02-02-20 | 18:32

Die partijen hebben het altijd over "Die docent" "die verpleegkundige" "die brandweerman" , " die politie-agent" Ze zullen het nooit hebben over die grondwerker, betonvlechter, agrariër, kassière of vrachtwagenchauffeur. Die bestaan niet voor die partijen. Dat kon je ook goed zien toen het vorige kabinet op zijn einde liep en de verkiezingen eraan kwamen. Ineens liet Asscher alles uit zijn handen vallen en hij maakte zich alleen nog maar druk over de salarissen van leraren. Daar had ie zelfs de val van het kabinet over dat toen al bijna demissionair was, Er waren genoeg andere slepende hoofdpijndossiers, hij deed er niets meer aan. Een minister die het goed vindt dat zijn werknemers staken om meer geld te krijgen. Welke werkgever vindt dat ook? Hij zat achter die stemmen aan, net zoals Klaver en Pechtold achter die stemmen aanzat, meer niet. En daar had ie wel een zak vol met andermans geld voor over.

Heiner | 02-02-20 | 22:06

Managers zijn net als sigaretten en veel alcohol een groot gevaar voor de volksgezondheid .

leo59 | 02-02-20 | 13:19

Nou dat is dan mooi kut want Rutte heeft voor ieder denkbaar maatschappelijk probleem altijd maar één dezelfde oplossing: meer geld geven. tot nu toe heeft dat nooit gewerkt, begint nu zelfs steeds meer en steeds serieuzer averechtse effecten te hebben, maar bij gebrek aan visie, daadkracht en leiderschap kan de man, en zijn meest linkse en meest doelloze kabinet ooit, niets meer dan wat geld over de schutting mijten en dan maar hopen en soms stiekem bidden dat 'iemand' het 'vanzelf' oplost. Want anders moet men zelf verantwoordelijkheid nemen, moeilijke vraagstukken als immigratie en integratie agenderen, en uiteindelijk, godbetert, iets gaan beslissen wat negatieve politieke gevolgen zou kúnnen hebben. Dat moeten we niet willen met zn allen; zal Rutte met zijn eeuwige sleetse grijns zeggen. Dus fourneer maar snel een paar miljard, geef de zeikerds wat knaken zodat ze een autootje kunnen kopen en wat te nassen, dan houden ze een tijdje hun bek, is Rutte weer de getapte jongen en kan alles lekker doormodderen zonder dat iemand zn politieke vingers hoeft te branden. Dus dat gaat een volgende crisis worden voor Rutte. Geld geven helpt niet meer. Zijn hele bestaansrecht dondert in elkaar.

Macroglossum | 02-02-20 | 13:18 | 4

Marx Rutte heeft wel een visie maar die noemt hij niet want dan wordt hij niet meer gekozen.
(Meer EU en nog veel meer immigratie want er is blijkbaar iets mis met 'blank' zijn vinden de linkse racisten.. En nog nationale gevoelens hebben..)

Aristotalloss | 02-02-20 | 13:47

Ik ken mij eerlijk gezegd geen één regeringsmaatregel herinneren die géén meer geld uitgeven behelsde. Nooit eens creatiever geld uitgeven. Alleen bezuinigingen.

Sans Comique | 02-02-20 | 15:18

Mark Rutte heeft voor alles een oplossing:
Lachen.

Is dit nog nieuws? | 02-02-20 | 17:07
▼ 1 antwoord verborgen

Die 2 dames voor het bord 'Juf = zwanger GEEN vervanger' zijn zwanger?

Fatwabuster | 02-02-20 | 13:16 | 3

Ja, raar bord. De vraag moet natuurlijk zijn: waarom heeft die juf geen anti-conceptiemiddel en/of een condoom gebruikt? Daarbij; ze heeft toch al kinderen om voor te zorgen? Een heel klas vol! Maar nee, egoïstisch als ze was, wilde ze er nog een eigen baby/kind bij. ;)

Rest In Privacy | 02-02-20 | 13:28

@kweethetooknietbeter | 02-02-20 | 13:28: Groeps druk bij mijn kinderen op school hebben die wijven in een paar jaar een klas vol gefokt, minimaal twee , vaak drie of vier.

vranac | 02-02-20 | 16:17

Bijna een heel jaar betaald weg van werk, vervanger in moeten huren om de schade te beperken, goede mogelijkheid dat ze helemaal niet meer terugkomt en we voor niks hebben geïnvesteerd in haar opleidingen. Wat kost dat allemaal wel niet? Laat ze dan gewoon meteen een nest werpen en verder thuisblijven, kunnen ze desnoods voor de klas gaan staan als de kinderen uit huis zijn.

sarcastro | 02-02-20 | 18:30

Als de docent niet meer klaagt en de pastoor niet met vraagt, dan nadert het einde der dagen.

Miezerig | 02-02-20 | 13:16

Iemand uit het werkveld die het kan weten. Helaas is en blijft hij een roepende in de woestijn. Er gaan teveel belangen en vooral geld om in het onderwijs. Niet in de laatste plaats van belang voor gewezen politici. Daar gaat de huidige politiek echt niets aan veranderen.

goedverstaander | 02-02-20 | 13:15

Dit lijkt wel een klokkeluider. Overheid neem deze man te grazen als vb voor de rest vd kudde.

ger1306 | 02-02-20 | 13:14

kijk kijk, iemand die het begrijpt. Zo iemand zouden ze in Den Haag ook eens moeten hebben.

jan-lul-de-behanger | 02-02-20 | 13:14

'alleen een snoeiharde sanering en een radicale reorganisatie van het onderwijs kunnen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verbeteren.'
Ironisch genoeg moet zo'n reorganisatie toch weer uitgevoerd worden door overheid en managers waar u nou juist vanaf wilt, of hoe ziet u dit praktische gezien gebeuren?

Ilyrm | 02-02-20 | 13:13 | 3

Ik ben het overigens wel met uw standpunt eens, maar vraag me af hoe het uitgevoerd moet worden

Ilyrm | 02-02-20 | 13:16

Stap één is de leraar weer de mogelijkheid geven om respect af te dwingen. Geen 'Jan' en 'Marie' maar meneer en mevrouw. Geen medaille voor het meedoen, maar gewoon 1000 strafregels als je niet je best gedaan hebt. En wat mij betreft is misdragen in de klas gewoon weer reden om een schop onder het achterwerk te krijgen. En wee de ouder die komt klagen, die gaat een dag met ezelsoren op in de hoek van de klas staan. Het gepamper moet over zijn.

marcoplarco | 02-02-20 | 15:02

@Ilyrm | 02-02-20 | 13:16: Niet met behulp van de overheid in ieder geval. Denk dat we het moeten hebben van private initiatieven, nieuwe scholen die gewoon schijt hebben aan wat de overheid zegt.

sarcastro | 02-02-20 | 18:31

Moeat die onderste foto nou echt?

Mr.Crowley | 02-02-20 | 13:12 | 5

@Kapitein Sjaak Mus | 02-02-20 | 13:16:
Nou zie ik hem.
Geniaal.

Mr.Crowley | 02-02-20 | 13:17

@Kapitein Sjaak Mus | 02-02-20 | 13:16:
Dank.

Mr.Crowley | 02-02-20 | 13:18

@Kapitein Sjaak Mus | 02-02-20 | 13:16:
"Goed kijken"
LOL

aflaatverkoper | 02-02-20 | 14:13
▼ 2 antwoorden verborgen

die zal nooit een dodubbeltje worden

Hemmenaar7 | 02-02-20 | 13:08

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland