Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Politie vertrouwt politie niet meer

Zet uw fiets extra goed op slot vandaag

Sfeertje hoor

Van het ooit zo soevereine imago van de politie is weinig meer over. Misschien werd dat beeld altijd al geromantiseerd, maar de politie blijkt inmiddels ook maar gewoon een zoveelste bureaucratische muntenschuifmachine voor raamambtenaren die het eigen belang in ellebogenwerk omzetten, op kosten van het algemeen nut. "Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie", schrijft de Laatste der Rokinhikanen, Marcel Haenen. Een "sluimerende ruzie" is geëscaleerd binnen het internationale inlichtingennetwerk van de Landelijke Eenheid en daarom lopen onderzoeken naar cokehandel, de identiteit van informanten en het interne onderlinge vertrouwen gevaar. Er zou zelfs een informant een politiefunctie hebben gekregen, die tien jaar later "werd gearresteerd en veroordeeld omdat hij als rechercheur op grote schaal politie-informatie bleek te verkopen." Tien jaar later. Dit is geen interne ruzie van gisteren, dus. En wat deed nou de vlam in de pan slaan? De aanstelling van een teamchef als liason officer in Polen, die "zich met regelmaat schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega’s." Nou moe. Blijkt die hausse aan racismeverwijten die dit land overspoelt toch in staat om misstanden op te dreggen!

Reaguursels

Inloggen

Die gasten trainen soms in Zuiderpark. Zie je de getintiërs al apart lopen.

donald_en_ronald | 19-11-19 | 21:01

Waarschijnlijk heeft die meneer die thuiszit genoeg van zinloos management in de politieorganisatie.

Troumoetblijcken | 19-11-19 | 16:57

Gelukkig zijn we net op tijd weg voordat Nederland he-le-maal bestuurlijk in elkaar stort door een combinatie van incompetentie, corruptie en lafheid

litebyte | 19-11-19 | 12:21 | 1

De lafheid van Koeman tegen N Ierland, was kenmerkend voor dit landje.

joppo0 | 19-11-19 | 12:45

Politie vertrouwt politie niet meer ,en ik als burger helemaal niet.

gerrit5042 | 19-11-19 | 11:31

De politiek moedigt de diversiteit bij de politie aan. Moet je natuurlijk niet verbaasd zijn dat de politie ook aangetast wordt met de daarbij horende problematiek.

jochum1980 | 19-11-19 | 10:48

Die Ellie Lust mogen ze ook wel eens in de gaten houden.

JvanDeventer | 19-11-19 | 10:46

Grappig. Ieder lijstje met misstanden eindigd met 'discriminatie'. Waarbij de groep die dat als misstand meldt, onevenredig vaak behoort tot de groep die de andere misstanden pleegt. Tsja..

marcoplarco | 19-11-19 | 10:34

Was dat briefje wat Felix Rottenberg heeft opgesteld voor de kunstraad niet bedoeld voor de politie? 15 vragen over inclusiviteit en diversiteit, en die allemaal positief beantwoord moeten worden voordat je überhaupt toegelaten wordt bij de politie?

lanexx | 19-11-19 | 10:13 | 1

Leg Rottenberg maar eens aan de hypnose. Je oren zullen tuiten.

BinAardig | 19-11-19 | 10:19

Wat is 'Biem' in het Fries?

marcoplarco | 19-11-19 | 10:35

Mislukte plofkraak?

Plat-forum | 19-11-19 | 11:11

“De politie is je beste kameraad”. Toon mij uw vrienden en ik zal zeggen wie ge zijt.

Schriever | 19-11-19 | 10:03

Als ik als ervaren diender links en rechts zou worden ingehaald door nauwelijks normaal Nederlands kunnen sprekende Morokkanen en Turken die er met de haren zijn bij gesleurd door een ' talent scout' (die ook haar quotum moet halen) en die in een 'versneld ontwikkelingstraject' ( waar jij jaren over hebt moeten doen) twee of drie rangen hoger worden geschópt om .... jouw baas of jouw volwaardige collega te worden, dan is dat op z'n best even slikken. En als dat dan ook nog eens de eikel blijkt te zijn waarvan je weet dat hij nét effe iets te geregeld Arabisch liep te lullen door z'n mobieltje voor een geopend scherm... dan gaat het vanzelf wringen.

bisbisbis | 19-11-19 | 09:59 | 5

Je hebt dit van een vriend?

marcoplarco | 19-11-19 | 10:36

Het is ook erg irritant wanneer een nauwelijks Nederlands sprekende agent jou wijst op een verkeersovertreding en preek wil gaan afsteken. Heeft niets met discriminatie te maken maar met gebrek aan "respect" naar de burger toe, vind ik dan he.

Plat-forum | 19-11-19 | 11:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Zo rond 1975 toen de allochtonenproblematiek zich begon te uiten kregen de deugende maakbaarheidsridders het geweldige idee om meer van die gemarginaliseerde groep bij de politie te trekken.
De mens was namelijk compleet maakbaar en elk verschil in uitkomst was daarmee het product van discriminatie. En dus minder discriminatie = minder crime.

En de wereld was af! Geschiedenis was klaar, god was onnozel en lang leve de maakbaarheid. Nu restte ons slechts achterover leunen tot de wereldvrede volgt.

Zalig waren de onnozelen.

We zijn zo ver afgetakeld. En veel onnozelen kunnen het simpelweg niet toegeven. Maakbarheid is nog steeds voor vele het nieuwe godbeeld. En toegeven dat ze het onherroepelijk hebben verkloot voor iedereen zou een soort massale ego-dood teweeg brengen.
Racisme schreeuwen is alles wat hun dus rest, ze doen dit uit noodzaak.

En wij? Onze ogen zijn slechts genoeg geopend zodat het pijnlijk duidelijk is. Maar de entropie is al in een zo ver stadium het enige wat we kunnen doen is hetzelfde als Cassandra van Troje.

KutFilosoof | 19-11-19 | 09:54

Als juist de Nederlandse ambtenaren jarenlang het volk tienduizenden (65.000) regels opleggen voor wat betreft goed gedrag, dan is dat in 2019 in de verste verte niet meer actueel en dus toepasbaar. Dat geldt dus ook voor die ambtenaren zelf.
Ik zie dus het probleem niet. Meer.

hollandsevluchteling | 19-11-19 | 09:51

De afkalving van de politie begon al in de tijd van Joop de Uyl. De slogan "de politie is je beste vriend" en later "die pet past ons allemaal" waren de eerste pogingen van links om het gezag van de politie te ondermijnen. De politie is niet onze vriend, ook niet onze vijand en die pet past de man/vrouw die het vak van politie willen uitoefenen. De politie moet gewoon zijn werk doen, zonder aanzien des persoons en met handhaving van de wet. Groen Links is altijd al voor afschaffing van de politie geweest en heeft er alles aangedaan om de hun gezag te verlammen. Kritiek op het optreden van de politie werd al gauw tot inzet van hun repliek. Thans zitten GL'ers op hoge posities in het opleidingsgebeuren van de politie en het effect daarvan is zichtbaar. Hoe anders zou de politie tot de overweging kunnen komen om te gaan iftarren. En bezie hun willekeur en doofpotterij bij de aanpak van zaken waarbij allochtonen betrokken zijn (suikerspiegels etc.).
Mijn oudste broer was ooit bij de rijkspolitie, in de tijd dat het uniform met trots en gezag werd gedragen. Thans loopt de politie in een veredeld joggingpak.

Broadsquire | 19-11-19 | 09:48 | 2

'Groen Links is altijd al voor afschaffing van de politie geweest'????? Schei eens even uit. IS hier enig bewijs voor?

Keessie-Neistat | 19-11-19 | 10:37

@Keessie-Neistat | 19-11-19 | 10:37:
Nee, dat zegt hij inderdaad verkeerd. Groen Links is voor behoud van de politie als organisatie. Ze moeten zich alleen niet meer zo concentreren op het handhaven van de wet. Ze moeten meer vergaderen. Ze moeten vaker aangifte weigeren als dat een duidelijk racistisch motief heeft. Ze moeten minstens 50% vrouwen in dienst hebben en de hoofdcommissaris moet een vrouw zijn. Er moeten veel meer Marokkaanse en Turkse politemensen komen. Er moet veel meer papier geproduceerd worden en over dat papier moet dan weer worden vergaderd. Ze moeten veel meer samenwerken met Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de jeugdzorg en de Grijze Wolven.
Volgens mij is dat wat GL in grote trekken met de politie wil.

JvanDeventer | 19-11-19 | 10:54

We importeren mensen naar Nederland uit gebieden waar werkelijk nog nooit iets mooi's is opgebouwd of geleverd . Hun cultuur heeft een basis van oorlog , criminaliteit en corruptie .
Wanneer deze cultuur op grote schaal vermengd gaat worden in onze maatschappij kan je toch met een klein beetje boerenverstand inschatten dat onze maatschappij naar een steeds bedenkelijker niveau zal afglijden .

leo59 | 19-11-19 | 09:48 | 2

Goede analyse van de werkelijkheid!

vluchtelingallergie | 19-11-19 | 10:35

Tja enige juiste is dat dus niet af te wachten maar te emigreren. Neem het heft in eigen hand want de overheid is al 50 jaar bezig een duizenden jaren opgebouwde samenleving te vernietigen. En het is onomkeerbaar, een waanzinnig en krankzinnig experiment. Alsof je een gerecht maakt en er wat kruiden op gooit waarvan je geeeeen idee hebt of het uberhaupt lekkerder wordt. Daarna pleur je alles de prullenbak in, de nieuwe kruiden die je er in luttele seconden bij gooide en het uren op het vuur gekookte gerecht waar je zoveel tijd en moeite had ingestoken.

Spaanse Peetvader | 19-11-19 | 10:53

Onze regering is zeer capabel in het vernietigen van alles wat Nederlands was.
Goed en betaalbare zorg
Goed onderwijs
Gevoel van veiligheid
Wetgeving die eerlijk was
Nederlandse identiteit en tradities
Gelijkheid bij hulpverlening
Aandacht en luisteren naar de gewone man ipv multinationals
Je mening mogen uiten

Dit land gaat steeds sneller kapot

Olleke | 19-11-19 | 09:46 | 5

@Spaanse Peetvader | 19-11-19 | 11:05: Gelukkig ben ik al op jaren en hoef ws geen 10, 15 jaar meer mee, gelukkig. Emigreren waarheen? Zelf zou ik wel naar Koerdistan willen. Maar dromen moet je koesteren. En gelukkig kun je zo even met YT naar Koerdistan afreizen. Heerlijk, uitroepteken.

BinAardig | 19-11-19 | 12:24

@Spaanse Peetvader | 19-11-19 | 11:05:
... of je bestormt de brug....

Joost2B | 19-11-19 | 12:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Allochtone agent relatief vaak betrokken bij corruptie

Agenten, douaniers en marechaussees met een migratie-achtergrond zijn relatief vaker betrokken bij omkoping en andere integriteitsschendingen. Zij zijn extra kwetsbaar, omdat in hun doorgaans uitgebreide familie- en kennissenkring relatief vaker criminelen rondlopen die hen actief benaderen. Tijdens screenings van personeel is onvoldoende aandacht geweest voor hun sociale herkomst.
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

janleuk | 19-11-19 | 09:33 | 4

Nou precies wat ik hierboven ergens al reaguurde. Bedankt voor het linken.
Dit probleem gaan we niet meer oplossen, aangezien de diversiteit alleen maar verder opgedrongen wordt. Er is helaas geen oplossing meer. In een tijdsbestek van een jaar of 5 is mij de hoop op een betere wereld wel vervlogen.
Alleen nog maar ellende en gedoe en slechte berichten. Zelfs de hoogconjunctuur van de afgelopen 5 jaar is niet bij de burger terechtgekomen. Eigenlijk bij niemand in Nederland.
Beetje OT, maar het is allemaal onderdeel van een wereld die over een jaar of 10 niet meer zo kan bestaan. Dit moet allemaal effect gaan hebben, iedereen wantrouwt elkaar, en met reden. Een niet normaal functionerende politie zal het probleem alleen maar verergeren.

Nuchternederland | 19-11-19 | 09:43

Yepp dat slinkse diversiteits dingetje heeft zulke grote propporties gekregen dat het er niet meer om gaat of de goede op de goede plaats zit maar of er aan dat slinkse diversiteits dingetje word voldaan. En dan krijg je dat soort taferelen.Geen opleiding of dat je niet tot drie kan tellen interreseert ze geen fluit meer. Als je maar in een groep valt die diversiteit uitstraalt. Zoals transgender. Multikul of noem maar op.Yep of je werkelijk geschikt bent. Het zal die leiding hemaworst zijn. Zolang zij maar aan dat quotem komen van diversiteit. Zodat ze geen gezeik krijgen.

tweetybird | 19-11-19 | 10:07

@Nuchternederland | 19-11-19 | 09:43: Hoho, niks niet OT; een reëel probleem dat maar al te vlot wordt weggehoond door de veroorzakers. Nederland is al lang 'mijn' land niet meer, het is een vervuild gebied waar in rap tempo mensen met andere mores komen wonen, die tot vervelens toe zich niet aan wetten houden, of het nu om moedwillig negeren/weigeren gaat dan wel niet begrijpen. Ze strooien met geld (nieuwe auto's voor de deur die even duur zijn als de woning), aanbouw tegen de achterpui (hoezo, regelgeving? Doen we gewoon), verkeersregels gelden blijkbaar niet voor hen. Het wantrouwen jegens deze mensen neemt dagelijks toe, want werken lijken ze niet te doen, en helaas, de politie is alleen nog telefonisch bereikbaar en is aan handen gebonden. Een wijkagent zullen we wel hebben, maar de buren is nog maar kleingeld vergeleken met de rest van de wijk.
Het kantelpunt gaat nog komen, als de middenstand uit onvrede dan wel omdat ze het niet langer bolwerken, Nederland gaan verlaten om elders als arbeidsmigrant aan de slag te gaan; wie blijven er dan in dit landje om de boel draaiend te houden? Mijn buren in elk geval niet, die zijn gewend hun hand op te houden. Of ze zijn crimineel, en dan hebben die een probleem want geen afnemers meer.

EEnzame SchizofrEEN | 19-11-19 | 10:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ik hoor alleen maar verhalen over agenten die elkaar aanduwen in natura2000 gebieden. Misschien dat men daarom zo snel over discriminatie begint te miepen.

Deflatiemonster | 19-11-19 | 09:28

Ondertussen pakt oud politiechef Bernard Welten 150.000 euro winst bij de verkoop van zijn door de politie (gedeeltelijk) gesubsidieerde villa.
www.parool.nl/nederland/verkoop-polit...

janleuk | 19-11-19 | 09:28

Sinds het boeren en bouwvakkers protest, geen enkel respect meer voor de politiepet en eigenlijk het volledige justitiele apparaat. Genoeg voorbeelden waarop de politie wat gemakkelijker had kunnen omgaan met bepaalde situaties. Maar heb het idee alsof het voornamelijk befehl ist befehl en ordnung muss sein is bij de politie.

Indoneesje | 19-11-19 | 09:26 | 5

@Superior Bastard | 19-11-19 | 09:40: Nope, dat ga ik ook zeker niet doen. Gezien het feit dat slechts 2% van alle misdrijven worden opgelost. Kun je beter maar zelf de zaken in handen nemen. En gelukkig heb ik ze nooit nodig, hooguit andersom als ik weer eens getuigen ben of ingrijp in situaties waar 9 van de 10 mensen 80 kleuren stront schijt. Overigens heb ik met politie samengewerkt, enige waar kordaat word opgetreden is bij voetbal hoolies. Vaak zat moeten aanhoren dat hangjeugd etc nauwelijks wat tegen gedaan mag worden, want rascisme.

Indoneesje | 19-11-19 | 10:05

@tweetybird | 19-11-19 | 09:41: Ik ken de verhalen en heb ook daarover weleens met politie gesproken. Maar dat was alweer ruim 10 jaar geleden. Sindsien zie ik de tendens veranderen.

Indoneesje | 19-11-19 | 10:07

@Indoneesje | 19-11-19 | 10:07:

Hoe dacht jij dat het is om bij de politie te werken bij bijvoorbeeld aangifte,om aangiftes op te nemen. En dan letterlijk van leidingen te horen dat je de burgers zoveel mogelijk moet afschepen en ze een aangifte uit het hoofd te praten en zo. Nou dat is nou niet bepaald stimulerend.Dan ga je al gauw niet meer graag naar je werk met de hele dag scheldende burgers die zich niet serieus genomen voelen. En dat is helaas door de crimefighters partij de VVD de nieuwe tendens met al hun bezuinigingen.Stop het gewoon in een la. Dan zie je het niet en is het opgelost.En komt er 1 en ander uit. Schuiven we wat met cijfers en noemen we het overig. Maar ja ik denk dat we de komende vier jaar weer die corrupte cijfertjes schuif partij krijgen. Want de VVD laat het altijd weer mooi er uit zien. Alleen is het niet mooi. Helaas trapt een groot deel van die bevolking er in. En stemt weer op die corrupte cijfer schuivertjes.En eerlijk is eerlijk. Er valt ook nog maar weinig te kiezen. Twee partijen worden uitgesloten en die oppositie zijn ja en amen kneuzen ,een verlengstuk van dit kabinet voor eigen dealtjes met dit kabinet. Die zitten er ook enkel nog maar voor eigen gewin.Op bijvoorbeeld een omzigt na en nog wat mensen zoals een agema een bosma en nog wat mensen. Helaas krijgen die weinig steun en is het vaak knokken tegen de bierkaai.Want iedere partij heeft wel zo'n dissident.Die wel verandering wil. Maar worden meer als beetje vervelend ervaren en laat maar lullen.Zie de politiek van tegenwoordig en onze tweede kamer.En dan heb je ook nog dissidenten die het niet meer aan kunnen bijvoorbeeld. Uit hun partij stappen en dan groep gaan heten. Mooi man.Nog effe en we hebben 60 partijen in nederland. Allemaal beginnend met Groep.

tweetybird | 19-11-19 | 10:36
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
2voor12 | 19-11-19 | 09:23 | 3

Ik kom nooit een agent tegen. Alleen wat blanke, obese types op een fiets die een geel hesje dragen met daarop 'Handhaving'.
Diversiteit is daar ver te zoeken.
Ik zie eigenlijk nooit een kleurling op een fiets.

gestoptmetroken | 19-11-19 | 09:18 | 6

Kom ze alleen tegen bij belastingfuiken waar ze als hulpje vd belastingdienst oude auto's in beslag nemen van mensen met een paar honderd euro schuld.

janleuk | 19-11-19 | 09:35

@janleuk | 19-11-19 | 09:35: Nemen ze ook auto s (Jaguars ,Tesla, BMW 7 serie) in beslag van die bankiers en Hedgefondsbazen die voor miljarden de belasting hebben getild met illegale Cum ex handel ?

joppo0 | 19-11-19 | 09:42

Die kleurling gaat straks in de Audi. Daar zijn die wagens ook voor aangeschaft, anders hadden Mo en Adhullah nooit bij de politie gekomen.
Je denkt toch niet dat die gasten op een fiets door weer en wind gaan?

EEnzame SchizofrEEN | 19-11-19 | 10:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Uit dat artikel:" Collega’s van deze teamchef zeggen deze aanstelling niet te begrijpen omdat hij zich met regelmaat schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega’s."
Vroeg me af of hij een voorbeeld zou kunnen geven van de discriminatie waaraan deze chef zich schuldig gemaakt zou hebben, want de laatste decennia kun je alle kanten op met het woord "discriminatie".

nikolaos | 19-11-19 | 09:17 | 4

@HeEnalu | 19-11-19 | 09:33: Met het aanstellen van agenten uit die groepen hoopte men een betere grip te krijgen, maar men vergat waar vaak de loyaliteit van die agenten ligt. En dan bedoel ik niet meteen bij criminelen, maar wel bij hun eigen afkomst.

Nuchternederland | 19-11-19 | 09:36

@HeEnalu | 19-11-19 | 09:33: procentueel gezien liggen de verhoudingen qua criminaliteit volledig scheef. Maar als er 1 gevalletje met een allochtoon is die slachtoffer/benadeeld word door een autochtoon dan deugt voltallig autochtoon NL niet en moeten we massaal veranderen. Het is allemaal zo doorzichtig en laf.

Hollandse_blauwe | 19-11-19 | 09:38

@HeEnalu | 19-11-19 | 09:33: Nee, maar wat wel discriminatie is is het feit dat u Antillianen en Roma/Sinti niet benoemd in uw lijstje. Foei ! Nergens zoveel criminaliteit als onder deze 2 groepen, en u discrimineert ze door ze niet te noemen. How dare you !

The2Amendment | 19-11-19 | 09:59
▼ 1 antwoord verborgen

Er is gewoon teveel geld te verdienen met coke , XTC, MDMA en alle verdere rommel die de nederlandse drugslabs of containterhavens verlaten.
Zaak is dus van uw mannetje/vrouwtje bij de politie / douane / havenbedrijven etc te hebben. Onderling is er dan ook nog concurentie, met uw blote voeten in een bijennest gaan schoppen is veiliger dan u met die shit te gaan bezig houden.

Lt-Kol Kilgore | 19-11-19 | 09:12 | 1

U vergeet de nep medicijnen, ook echt geld mee te verdienen.

joppo0 | 19-11-19 | 09:43

Dat ze er ook zo mee naar buiten treden ook.
Volgens mij is het mis gegaan toen de eerste Porsches de deur uitgingen.
Hoe dan ook, fiets op slot? Jazeker, maar mijn vouwfietsje is zo oud, daar taalt de ergste junk nog niet meer naar.
Eerder nog een bezopen kat na het uitgaan in het stappen, die zn eigen fietssleutel niet meer kon vinden.

chicago river | 19-11-19 | 09:12 | 2

Maakt het uit? In beide gevallen is je fiets weg...

peterdh | 19-11-19 | 09:38

Er is een tijd geweest dat de Politie in de VW Kever reed en de bewakingsdiensten in een Porsche (Hoogenboom).

Keessie-Neistat | 19-11-19 | 10:29

Lees het boek "De Gekooide Recherche": deblauwediender.nl/de-gekooide-recher...

Citaat: "In de eerste vier hoofdstukken beschrijft de auteur voornamelijk die grote onderzoeken, zonder uitgebreid in te gaan op de talrijke bottlenecks en zwakke plekken binnen de opsporing, waarover hij zijdelings een aantal opmerkingen plaatst. Die komen pas in hoofdstuk V (Het kerkhof van de kansrijke zaken) nadrukkelijker aan bod. Hij heeft het dan enerzijds over de vele zaken, die volgens hem meer dan voldoende onderzoek in zich hebben om er een “ronde” zaak van te maken maar niet worden opgepakt en afgerond. Anderzijds beschrijft Princen uitgebreid de klaagcultuur over gebrek aan capaciteit en over de waan van de dag, waardoor zaken niet voldoende worden onderzocht.
Princen raakt geleidelijk aan gefrustreerd doordat hij te vaak wordt geconfronteerd met zaken die op de plank blijven liggen, worden af- of doorgeschoven en met zaken die niet voldoende worden onderzocht."

theo-is-dood | 19-11-19 | 09:08 | 2

Het komt er grof gezegd op neer dat je in Nederland kan worden vermoord zonder dat iemand daar naar taalt, behalve - hopelijk - je naasten. Ik heb deze zaak al eerder aangestipt, omdat hij blijft rondspoken in mijn hoofd: Larissa Dumont, 25 jaar, moeder, professionele amazone, gruwelijk vermoord volgens alle externe deskundigen die over deze zaak zijn geconsulteerd, conclusie: ongeval. Eerst zou ze zijn doodgebeten door haar eigen paard (met bit en al), vervolgens volgde één of ander zwatelverhaal over een spijker die haar hals met een rechte incisie van bijna oor tot oor zou hebben doorgesneden. Een gebrek aan mankracht, expertise of - en deze zou ik het ergste vinden - onwil?

MickeyGouda | 19-11-19 | 09:27

@MickeyGouda | 19-11-19 | 09:27:
Waarom denk je dat in NL de grootste criminelen van Europa zitten, met daarbij nog het dingetje dat NL geen criminelen naar oost Europa uit zet om humanitaire gronden; geen eigen wc op cel en gedeelde cel.

HeEnalu | 19-11-19 | 09:37

Alles is gepolitiseerd. De mars door de instituties wordt met veel tromgeroffel gelopen.
Politie, onderwijs, cultuur, ambtenaren, justitie, zorg. Gepolitiseerd. Het gaat om wat je vindt, niet om wat je kan of doet.

ristretto | 19-11-19 | 09:07 | 2

U zegt het mooi, 'het gaat om wat je vindt' !! Precies zo gaat al het een aantal decennia.

Rest In Privacy | 19-11-19 | 09:24

Erger nog, het gaat om wie je kent, niet om wat je kan.
In een puur politieke omgeving zou het nog om de juiste mentaliteit kunnen draaien. Helaas is dat bij sommige stichtingen zelfs ver te zoeken en gaat het vooral om het netwerkje. Dus komen er vooral adviseurs uit Den Haag naar 010 om hun kunstje (in herhaling, heb het even opgezocht!) in te voeren. Niet dat het kunstje effect heeft (tenzij je de hoge kosten meetelt), maar omdat de voorzitter veel 'vrinden' in het haagse heeft.

EEnzame SchizofrEEN | 19-11-19 | 10:48

Georganiseerde misdaad is niet best, maar al die mensen die gedurende de dag sneller dan 100km/u rijden zijn het echte probleem.

Nederland80 | 19-11-19 | 09:05 | 1

Al antwoordde Cora van Mora erg vaag op de vraag of de 100 ook gehandhaafd zou worden.

Nuchternederland | 19-11-19 | 09:34

Nou, ze stonden vorige week keurig aan de deur voor een niet betaalde bekeuring.

Piet Karbiet | 19-11-19 | 09:03 | 2

Gewoon gaan zitten. Vinden ze niet leuk.

Ernie63 | 19-11-19 | 09:34

Diversiteit werkt niet, bij de politie niet, en in de hele maatschappij niet. En toch wordt het erdoor gedrukt, en is het eigenlijk al te laat ook. Wat nu? Gewoon de burgeroorlog afwachten, dan worden de kaarten opnieuw geschud.

Rest In Privacy | 19-11-19 | 09:03 | 5

@theo-is-dood | 19-11-19 | 09:12:
Mooie vondst Theo, als je het rustig doorleest kom je zo'n beetje alle denkfouten tegen die debet zijn aan de (ideologische) rotzooi waarin wij ons bevinden.

nikolaos | 19-11-19 | 10:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Wie journalist Marcel Haenen 15 jaar gevolgd heeft komt toch wat tegenstrijdigheden tegen, altijd iets met schrijf/beleidsdoel.
Zijn zwager was jarenlang baas van het OM, ik geloof hem niet.

grindbak | 19-11-19 | 09:03

Ik heb net 'Moordsporen' van Van der Graaf en Gosewehr gelezen. Laat ik voorzichtig zeggen dat voor politie én justitie het algemeen nut niet altijd de hoogste prioriteit lijkt te hebben.

MickeyGouda | 19-11-19 | 09:03

Dat gaat nog wat worden met het handhaven van de 100km/h limiet die binnenkort op alle NL snelwegen van kracht wordt.
Diversiteit binnen het politiecorps heeft de organisatie duidelijk geen goed gedaan.

Dutch_Viscount | 19-11-19 | 09:03

Onderwereld verweven met de bovenwereld. Quota aanneem diversiteitsbeleid belangrijker vinden dan de beste kandidaat. Het is triest dat deze koers noodzakelijk is om respect af te dwingen op de straat , probleemwijken en buurten.

Hollandse_blauwe | 19-11-19 | 09:01

Niets mis met de gewone politieagent die zijn of haar best doet de verloederende multiKul leefbaar te houden. Vooral in de grote linkse stinksteden.

Met de korpsleiding is er wel degelijk wat mis, dat werden Deugpionnen van politieke makelij. Eenheidsworst van de lopende band van het globalisme. 1 op 1 uitwisselbaar met de jette's, rutte's, brusselmannen en mouthanen.

Jan Passant mk2 | 19-11-19 | 08:58 | 1

Voor de agent is er de op 'schapen' aangepaste sollicitatie procedure.
Karakter wordt eruit gefilterd.

Rest In Privacy | 19-11-19 | 09:27

De Politie is een organisatie in verwarring want aangestuurd door een eurofiele laffe overheid.

frisenfruitig | 19-11-19 | 08:57

Maar de stikstof"crisis" is het allerergste dat Rutte ooit heeft meegemaakt.

John McClane | 19-11-19 | 08:55 | 3

De stikstofcrisis floreert zolang erover gepraat wordt. Dat houdt boemannen in leven.

Jan Passant mk2 | 19-11-19 | 09:03

Het moet toch zo zijn dat integere en kritisch zelfdenkenden gehaat worden of uitgelachen, stel ik me zo voor.

Rest In Privacy | 19-11-19 | 09:30

Zelf verzonnen crises zijn best eng.

Ernie63 | 19-11-19 | 09:36

Meer diversiteit bij de overheid levert kennelijk meer corruptie op. Het zoveelste mislukte sociale experiment in dat geval, dus verbazen doet het niemand meer. Het vervelende is dat het rottingsproces niet te stoppen is als bovenstaande klopt, want wee degene die aan het sacrale, onaantastbare diversiteitsideaal komt. Als je het eraf brengt met alleen ontslag, mag je in je handen knijpen, maar soms leidt het zelfs tot vervolging. Vraagtekens zetten bij het diversiteitsstreven is op zijn minst verdacht en als een paar van origine exotische langtenigen nog gekwetstheid veinzen ook, dan houdt geen rechter zijn befje droog en kan je het schudden. Ook weten we allemaal wat er met klokkenluiders gebeurt in dit land.

Schulzie | 19-11-19 | 08:55 | 2

Het enige dat waarschijnlijk keihard aangepakt gaat worden is die vermeende discriminatie. Uiteindelijk resultaat: een etnische samenstelling van het politiekorps die je eerder verwacht in Zuid-Afrika.

Schulzie | 19-11-19 | 09:07

@Schulzie | 19-11-19 | 09:07:
Zie de kwestie van de Marokkaanse politiechef Fatima: www.volkskrant.nl/mensen/hoe-kon-de-k...

Dat je het vereiste opleidingsniveau niet hebt maakt niet uit!: "Dat Aboulouafa niet het vereiste hbo-diploma heeft voor een managementfunctie als teamchef, mag niet deren. De Leidse politieleiding vertelt dat het soms nodig is ‘buiten de lijntjes te kleuren’ als je meer diversiteit wilt binnenhalen. Na een half jaar voltooit Aboulouafa het ontwikkeltraject met een goede beoordeling: van operationeel expert wordt ze benoemd tot teamchef. Daarmee gaat ze in één klap twee rangen omhoog."

theo-is-dood | 19-11-19 | 09:15

OK Boomer

kapotte_stofzuiger | 19-11-19 | 08:58

Bel de wouten!

ugur | 19-11-19 | 08:54 | 1

Ja, dat kan dus juist niet meer.
Het begint erop te lijken dat je beter je eigen privélegertje kunt starten.
(Bedankt voor het likken van de a*rs van Links, Mark!)

Aristotalloss | 19-11-19 | 09:26

"bureaucratische muntenschuifmachine voor raamambtenaren die het eigen belang in ellebogenwerk omzetten, op kosten van het algemeen nut"

Dat geldt voor alle overheidsinstellingen, alleen brandweer (die is deels vrijwillig) werkt uit altruïsme (en zij pyromaan)

kapotte_stofzuiger | 19-11-19 | 08:53 | 2

Wij moeten het nog maar eens hebben over het altruïsme bij de Amsterdamse brandweer...

bisbisbis | 19-11-19 | 09:13

Dit is nog maar het begin van het faillissement van de onwerkbare diversiteit

Abu Bachouca | 19-11-19 | 08:49 | 2

Krekt Abu, het gaat nog vééél "leuker" worden (nee ik mag niet schreeuwen).

BinAardig | 19-11-19 | 08:51

Uitvoerende agenten kunnen niet oplossen wat van hogerhand al dan niet moedwillig aan ellende wordt aangericht. Dan maar surveilleren in straten waar het niet zo gevaarlijk is en hopen dat het meevalt. Ach een meisje van 19 aan gort geschoten? Tja, lastig. Roofoverval, plofkraak, tja, collateral damage. De klok teruggezet naar 300 jaar geleden, toen was het ook niet zo veilig op straat, net als nu. Dank hoor, Rutte I, II en III en de rest van het witteboordengespuis.

ugur | 19-11-19 | 09:01

Werken in Polen? Dat heet weggepromoveerd dus de man is wel gestraft, maar volgens de allochtone piranha's nog niet genoeg want stuur een grap in de team app en je hebt een deug rechtzaak te pakken. Toen ik met antilianen hun mail meelas schrok ik hoe hatelijk en vilein racistisch die zijn over Nederlanders, dat overstijgt de belgenmop, pure haat.

28 | 19-11-19 | 08:49 | 1

Het maroc forum wel eens gelezen?

Bijtendehond | 19-11-19 | 10:15

Een wat meer dan gemiddelde achterdocht naar ‘bepaalde’ collega’s toe komt logischerwijs voort uit het feit dat deze groep verhoudingsgewijs vaker betrokken is bij infiltraties vanuit het criminele milieu en het doorspelen van info aan de onderwereld. Beter en uitgebreider antecedentenonderzoek zou dit kunnen voorkomen, maar dat zal dan weer als een vorm van racisme worden opgevat.

laurentius | 19-11-19 | 08:48 | 2

Dit is precies de reden waarom ik ervan overtuigd ben dat over 20 jaar de politie totaal niet meer functioneerd. Verschillende interne groepen die elkaar wantrouwen

Suncatcher | 19-11-19 | 08:56

De politie is een van de uitvoerende organen van de overheid.
Met een overheid als de huidige vind ik het nog best goed gaan.

keestelpro | 19-11-19 | 08:48 | 2

haha, eens!

pibasso | 19-11-19 | 08:49

Schitterend! Een geweldig décompliment voor onze ondemocratische roverheid.

ugur | 19-11-19 | 08:55

Handhaving, rechtspraak en defensie zijn de meest essentiele kerntaken van een staat. Als dat al totaal niet meer functioneerd, heb je dan nog wel bestaansrecht als rijksoverheid zijnde?

TheOracle2 | 19-11-19 | 08:48

Wat deed nou de vlam in de pan slaan. De aanstelling van een teamchef als liason officer in Polen die ,,zich met regelmaat schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega,s. Dan zit de man toch op goede plek daar in Polen volledig geïntegreerd in de daar heersende mores noemen ze daar ,,positieve discriminatie,, een niet geheel onbekend onbegrip in El Hollanda toch? lol

william7055 | 19-11-19 | 08:45 | 1

In Polen zitten geen turken en marokkanen, dus probleem opgelost.

Nuchternederland | 19-11-19 | 09:31

De Pliesie móet een afspiegeling van de samenleving zijn en snel ook even aub! De Verrijking / Omvolking is al 45 jaar gaande en dat zie je bij de Pliesie niet terug. Meer arabieren, afrikaners, eskimo's aub, uitroepteken.

BinAardig | 19-11-19 | 08:45 | 2

U bent ófwel blind, ófwel u begeeft zich nooit op straat, ófwel u bent aan het trollen. Wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is, is dat u zoals de meeste inwoners van dit land in de afgelopen twintig jaar geen diender van dichtbij hebt gezien...

bisbisbis | 19-11-19 | 08:52

En in bepaalde functies is geen Marokkaan of Turk geïnteresseerd. Lopen liever met een 9mm buiten dan werken op de 112-meldkamer. En dat terwijl veel 112-calls, zeker in de steden, van Arabisch sprekenden afkomstig zijn en deze mensen, in paniek, allerlei talen spreken maar zeker geen Nederlandsch.

Keessie-Neistat | 19-11-19 | 10:33

Het is de agent op straat verboden zijn werk te doen door de linkse politietop die hun baantjes na een linkse fopstudie hebben gekregen omdat ze lid waren van een politieke partij.
Ondertussen heb je een ondernemingsraad die te druk bezig is om feest te vieren om zo hun budget op te krijgen.
Arrestanten staat op straat nog voor het proces verbaal is uitgetypt.
Agenten van etnische afkomst vertellen radicale moskeeën dat ze in de gaten worden gehouden.
Slechts 2% van alle misdrijven wordt opgelost.
Waarschijnlijk kan je de politie net ze goed opheffen en het zou weinig verschil uitmaken.

Osdorpertje | 19-11-19 | 08:43 | 2

Wie beschermt de criminelen dan? Anyway, ik vertrouw de man op de straat nog wel. Maar die top... No way.

Omebert | 19-11-19 | 08:47

Wie gaat dan boetes uitdelen voor 3km snelheidsovertredingen op superveilige 10 baans wegen, en incasseren als de verkeerscrimineel na dat het CJIB de boete voor de derde keer heeft verdubbeld die nog niet heeft voldaan?

The7thGuest | 19-11-19 | 10:22

OM, Politie, UWV, Belastingdienst.... niets werkt.

Kaas de Vies | 19-11-19 | 08:41 | 2

We betalen voor een rijksBijenkorf, maar krijgen de service van een rijksAction.

kapotte_stofzuiger | 19-11-19 | 08:55

Klopt.Het Grote Falen van de staat is nabij. Dat is allemaal te danken aan de Grote Verdomming: het naar beneden bijstellen van opleidingsnormen zodat de minder begaafden onder ons ook konden afstuderen aan wat ooit tot de beste universiteiten ter wereld gerekend mocht worden. Dat is doorgesijpeld tot op het kinderdagverblijf.

bisbisbis | 19-11-19 | 08:56

Ook de politie moest mee in de schaalvergroting.
En keer op keer blijkt dat schaalvergroting voor ellende zorgt.

Croxifoxio | 19-11-19 | 08:40 | 6

@Blonde Nel | 19-11-19 | 09:41: eens met......

Blonde Nel | 19-11-19 | 09:41

@Blonde Nel | 19-11-19 | 08:44: Eensch. Zo gaat het ook al jaren in het onderwijs. Examens worden steeds makkelijker omdat anders de nieuwe Nederlanders nooit slaginskansen heeft. Het boek "Duitsland schaft zichzelf af" van Thilo Sarrazin kan één op één worden doorgetrokken op Nederland. Wat zeg ik.. Europa. We streven rechtstreeks af op een derde wereld continent.

The7thGuest | 19-11-19 | 10:12

@The7thGuest | 19-11-19 | 10:12:
Ach wel een voordeel.
In derde wereld landen heb je geen uitkering en zonder uitkering gaan veel 'immigranten' uit zich zelf weer terug al dan niet tijdens een strenge winter.

Cadaver | 19-11-19 | 10:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Deze puinhoop is ook één van de verdiensten van 10 jaar Rutte!

Fatwabuster | 19-11-19 | 08:38 | 11

@Aristotalloss | 19-11-19 | 09:31: De VVD is een liberale partij, voortgekomen uit een liberale partij, voortgekomen uit vrijzinnig democratische kring, en uiteindelijk ontstaan als afsplitsing van de socialisten.

Niks rechts conservatief.

Arachne | 19-11-19 | 13:12

@Arachne | 19-11-19 | 13:12: Uiteindelijk gaat de VVD terug op de Liberale Staatspartij; een traditioneel (lees: conservatief) liberale partij.
Linkse leugens Arachne... ;•)

Aristotalloss | 19-11-19 | 13:50
▼ 8 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen