Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hallucinant rapport Amsterdamse Kunstraad: "vrijheid van meningsuiting bedreigt inclusiviteit"

Rest van Nederland, en dan nu een bericht uit de stad waar de zon omheen draait.

De openingskwoot op p2

Pak uw lesboek van de Amsterdamse Kunstraad "Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit - de volgende stap" erbij en sla naar pagina 6 (PDF). Daar leren we het volgende. "Amsterdam is een superdiverse stad, maar defensieve tendensen in de Nederlandse samenleving maken dat veel mensen in hun eigen hoekjes en hokjes blijven. (...) Het gevoel Amsterdammer te zijn overstijgt veel politieke, sociale en demografische tegenstellingen. Maar onder het mom van het recht op vrije meningsuiting, wordt het inclusieve klimaat dat Amsterdam wil nastreven, bedreigd." Waarna er per voetnoot wordt verwezen naar: "Philomena Essed, hoogleraar in Critical Race, Gender and Leadership Studies, spreekt in dit verband over entitlement rascism: discrimerende uitspraken die verdedigd worden met een beroep op de vrije meningsuiting."

Nou jongens, #UniteBehindTheScience, daar gaan we dus wat aan doen en wel via de kunsten: "In het nieuwe kunstenplan wil het college eisen stellen op het vlak van diversiteit. De instellingen die een subsidie willen ontvangen in het kader van het kunstenplan, moeten een actieplan opstellen over inclusiviteit en diversiteit (van governance tot organisatie en bedrijfsvoering, van publiek tot programma en talent). Het actieplan inclusiviteit dient als instapeis om in aanmerking te kunnen komen voor een kunstenplansubsidie."

Om het Wakanda aan de Amstel te realiseren heeft de Kunstraad 21 speerpunten aan de deur genageld. We vissen de winnende zes er na de breek even uit. Kunstmeisje Kate schreef er destijds in de aanloop naar het rapport dit over.

2- Training personeel op inclusieve werkhouding
"Veel mensen zijn overtuigd van de correctheid van hun eigen morele inzicht, maar realiseren zich niet dat die morele inzichten mede zijn gevormd door een maatschappij waarin ongelijkheid niet voor iedereen direct zichtbaar is. Het is belangrijk dat alle medewerkers de kans krijgen om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de onbewuste overtuigingen die inclusiviteit in de weg staan. Kunstenplaninstellingen moeten gestimuleerd worden hun personeel een training aan te bieden op het gebied van een inclusieve werkhouding. Deze trainingen hebben niet als doel om een wereldbeeld op te leggen, maar om de intrinsieke motivatie op te wekken het dominante wereldbeeld ter discussie te stellen. Deze trainingen kunnen een doorwerking hebben op het aanbod en het publiek dat wordt bereikt."

4- Vertrouwenspersonen met kennis van inclusie
"Een inclusieve cultuursector biedt een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. In de strijd tegen onbewuste vooroordelen op de werkvloer is het delen van ervaringen essentieel. De brancheorganisaties in de cultuur hebben zich geschaard achter het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief. Dit door de minister ondersteunde initiatief is ondergebracht bij het LKCA en fungeert als inspirator en stimulator voor de cultuursector. Op alle niveaus in de organisaties moet het belang van inclusie en wederkerigheid bespreekbaar worden gemaakt. Interne vertrouwenspersonen kunnen worden aangesteld (of de bestaande vertrouwenspersonen bijgeschoold), met kennis over het inrichten van een inclusief werkklimaat."

7- Verplichting van de Rooney Rule
"De kunstraad is van mening dat instellingen bewust in hun werving en selectie een inclusief werknemersbestand moeten nastreven, zeker waar het leidinggevende functies betreft. Wanneer instellingen verplicht worden diverser te werven krijgen zij ook inzicht in keuzes die zij maken bij de selectie. Instellingen in het kunstenplan krijgen een inspanningsverplichting om de Rooney Rule15 te hanteren: bij het vervullen van leidinggevende en gezichtsbepalende functies moeten in elk geval twee van de kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, een biculturele achtergrond hebben."

8- Inclusieve beoordelingscommissies
"Op weg naar een nieuw kunstenplan zet de kunstraad de focus op inclusieve houding en bewust handelen centraal – bij de instellingen, maar zeker ook aan de kant van de beoordeling. Een inclusief kunstenplan is alleen mogelijk wanneer op alle niveaus in de subsidieketen, van kaderschetsing tot uitvoering en beoordeling, sprake is van een inclusieve houding. Om de aanvragen en de daarin verwoorde artistieke kwaliteiten goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat de beoordelingscommissies bij de kunstraad en het AFK een inclusieve houding en diverse samenstelling hebben."

20- Een workshop voor het voortgezet onderwijs over vrijheid van meningsuiting
"Amsterdam heeft een bloeiende debatcultuur. In een stad waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is, ontstaat soms de misvatting dat dit ook het recht om te beledigen zou inhouden. De gemeente moet zich samen met de debatpodia in de stad actief inzetten om verbale agressie te beteugelen en te investeren in bewustzijn van de grenzen van meningsuiting (zowel juridisch als maatschappelijk). Om het gevoel van een veilig klimaat voor debat te bevorderen, adviseert de kunstraad voor het voortgezet onderwijs een workshop te faciliteren over vrijheid van meningsuiting, waarin onder meer het onderscheid tussen vrije meningsuiting en haat zaaien duidelijk wordt gemaakt. Deze workshop kan gemaakt worden in de vorm van een (rollen)spel, naar het voorbeeld van Democracity."

21- Chief Cultural Diversity Officer
"Kunst heeft een autonome kracht. De ontwerpkracht van kunstenaars kan een gunstige invloed hebben op andere beleidsdoelstellingen in andere domeinen. Om toegang te verkrijgen tot de relevante ambtelijke en bestuurlijke circuits en de cultuursector te inspireren rond inclusiviteit en diversiteit, adviseert de kunstraad een Chief Cultural Diversity Officer aan te stellen bij de gemeente. Deze functionaris moet net als de Chief Technology Officer en de Chief Science Officer als een adviseur en makelaar te werk gaan en opereren in de volle breedte van het gemeentelijk beleid. De CCDO moet alarmeren, agenderen en aanjagen en de cultuursector aansporen de volgende stap te zetten naar duurzame inclusiviteit."

A. Nanninga weer eens het laatste bolwerk tegen deze voorgestelde closed loop

Reaguursels

Inloggen

Ze staan al klaar om de "Nachtwacht" te corrigeren. Minimaal twee getinte schutters en een een transgender piekenier. Zelfs onze reclamemakers zijn tegenwoordig zo verschrikkelijk policor.

strawdog | 27-09-19 | 20:05 | 1

Playmobil heeft het begrepen. Voor de allerkleinsten al. De speeltuin 1.2.3. Er glijdt een bruin ventje van de glijbaan terwijl 2 blonde meiskes hem vriendelijk toelachen. Op het pirateneiland echter verstopt de lichtgetinte piraat (met zwaard en ooglap) zijn buit in een kist. Dit benadert de werkelijkheid toch wel gevaarlijk dicht. En is dus racisme. Ben benieuwd hoe lang dit nog verkocht mag worden.

Wiebenick | 27-09-19 | 20:40

Lijkt me een prima verhaal om die Islamitische haathutten in 020 meteen mee aan te pakken, toch...

Spiderman1 | 27-09-19 | 19:57

Dit is dus fascisme pur sang. Enge mensen.

Kernsplijter | 27-09-19 | 18:06

Zeg, zou dit niet een heel slimme truuk kunnen zijn om geen subsidies meer te hoeven uitdelen? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een kunstenaar aan deze idioterie wil voldoen.

John9oo9 | 27-09-19 | 16:36

Groeiende antwoorden op de accuzuur lekkende femi-gleuven zijn MGTOW.
De Neo Pol Potters kunnen PGTOW verwachten; Patriots Going Their Own Way.
Divers en inclusief als vanouds maar wel klaar met uitsluiting, parasitisme, zwarte pieten en onbeschofte ondankbaarheid.

Rahul | 27-09-19 | 16:19

How about eerst de subsidie voor die Kunst Raad (en aanverwante clubjes) naar 0,00 Euro. Wie heeft er godverdegodver ooit gehoord van een "Philomena Essed, hoogleraar in Critical Race, Gender and Leadership Studies"? De zoveelste foprofessor. En in plaats van zich met Kunst bezig te houden is die raad dus bezig met allerlei schimmige projectjes die niets met kunst te maken hebben en gaan dus ver buiten hun boekje.

EnNouJijWeer | 27-09-19 | 13:20

Het is niet ondenkbaar dat dit voorstel wordt aangenomen, en tot beleid wordt verheven. Het zou dan aardig zijn als een of meerdere van de "grote jongens" (bijv. het Concertgebouw) vervolgens zou zeggen: "Steek het plan maar in je reet, wij bepalen zelf wel wie we aannemen en wie niet." Ik ben benieuwd naar wat er dan gaat gebeuren. Komt de wethouder persoonlijk langs, om met houten platen de ramen en deuren van het Concertgebouw dicht te spijkeren?

Rhenium | 27-09-19 | 13:09

Natuurlijk heeft Philomena Essed, en met haar Glora Wekker, Sylvana Simons, Anousha Nzume, een afkeer van de VvMU. Omdat zij dan simpelweg te horen krijgen, dat hun droomwereld niet echt is. De droomwereld waarin zij hun gelijk aan de rest menen te moeten opleggen. Zij zijn doodsbang om te horen dat al dit zogeheten gebrek aan inclusiviteit en vermeende discriminatie niet bestaat. Dat de ondervertegenwoordiging van hun soort mensen op leidinggevend niveau een bewijs is van uitsluiting. Hun allergrootste angst is, dat zij helemaal niet nodig zijn. Dat, als zij morgen allemaal weg zouden zijn uit NL, het leven hier gewoon doordraait en wij geen gemis ervaren.

Dit hele circus komt voort uit een diepgewortelde onzekerheid over zichzelf en over kunnen. Deze onzekerheid is omgezet (met hulp/begeleiding) in een niet te stuiten heerszucht en heersdrang. Op een dag zal het daglicht laten zien dat de keizer geen kleding draagt en dan zal dit zich tegen hen keren.

Arachne | 27-09-19 | 12:32 | 3

@Arachne | 27-09-19 | 12:32 |
"(...), het leven hier gewoon doordraait en wij geen gemis ervaren."

Ik zal niet alleen geen gemis ervaren, ik zal van blijdschap hossend door de straten gaan hier. En dat heeft niets met hun huidskleur te maken, maar alles met de kots opwekkende waanzin die ze over ons uitstorten.

Sjefke7807 | 27-09-19 | 12:45

Spot on, een geweldig scherp neergepend stuk, top!

lanexx | 27-09-19 | 13:00

Laten we de Kunst die dan niet aan de nieuwe richtlijnen voldoet "Entartete Kunst" noemen.

EnNouJijWeer | 27-09-19 | 13:23
-weggejorist-
Bat-Adam | 27-09-19 | 12:31

"Het gevoel Amsterdammer te zijn overstijgt veel politieke, sociale en demografische tegenstellingen." Heel snel een teiltje, alstublieft...

Goldfinger | 27-09-19 | 12:04 | 2

Veel Amsterdammers voelen zich Amsterdammer in hart en nieren maar herkennen Amsterdam niet meer, want het wordt van hen afgenomen.
Die lui van de Kunstraad zijn Amsterdrammers, willen Amsterdam vormen, omvormen, vervormen tot wat hen voor ogen staat, appeltjesgroene velden zoals Mariko Peters die in een visioen zag, een aards paradijs waarin vrede heerst, waarin het zelfbewustzijn van de bewoner helemaal murw geslagen is en de kennis van goed en kwaad in zijn geheel is overgedragen aan de bestuurders, de apparatsjiks, de bloedhonden en geselaars. Een Amsterdam waar de kunst volledig in dienst is gesteld van de ideologie en daaraan ondergeschikt is gemaakt.
Maar echte kunst laat zich niet dwingen en laat zich niet vernietigen. Gelukkig maar.

Schoorsteenveger | 27-09-19 | 12:25

Zei de Achterhoeker.

Uw Verzekeringsadvis | 27-09-19 | 17:10
-weggejorist-
wizzz | 27-09-19 | 11:33 | 1

"Als pionier van het landschap van de toekomst onderzoekt hij het begrip schoonheid, dat vorm krijgt in nieuwe maatschappelijke kernwaardes als schone lucht, schoon water en schone energie." Kijk, Daan Roosegaarde heeft het begrepen. Het Groninger museum loopt met hem weg. Geen wonder, in dit linkse bolwerk. Kritische noten worden door de kunstenaar niet gewaardeerd. Past ook naadloos in het plaatje. Het foeilelijke museum zelf is een klap in het gezicht van elke liefhebber van schoonheid, en tevens een geldverslindend prestigeobject. Het landschap van de toekomst is een desolate betonvlakte die zich wellustig uitstrekt, pal voor het mooie station van Groningen. Eat that, sukkels.

Wiebenick | 27-09-19 | 11:32

Hoe is dit nog nieuws? Overgenomen door pro-EU platformen en gerund door linksgekkies - de kunstenwereld is reeds lang door-en-door verrot en heeft zich als voornaamste doel gesteld om u murw te beuken met hun propaganda. Geheel schaamteloos, overigens - bij de Brusselse "kunstentempel" BOZAR steken ze het niet onder stoelen of banken:

"Het Paleis voor Schone Kunsten kiest voor een resoluut Europeesgerichte positionering. Daarom wil BOZAR de Europese hoofdstad dan ook een dynamische, inclusieve en sector overschrijdende ruimte schenken waar bezoekers, artiesten en partners terechtkunnen voor diepgaande gedachtenuitwisseling. In Salon Europa geven debat en artistieke projecten gestalte aan alle democratische waarden. In dit burgerschapslaboratorium krijgt de Europese bezieling vorm door het delen van ieders verhaal en visie op een betere samenleving. De uitwerking, voorstelling en confrontatie tussen artistieke projecten dient als voedingsbodem voor die dynamiek, die de complexiteit van het Europese project en zijn vele maatschappelijke uitdagingen in kaart brengt. Ze getuigen van het belang van kunst in onze zoektocht om de wereld van vandaag te begrijpen en het onmisbare burgerengagement aan te wakkeren (...)"
www.bozar.be/nl/static-pages/145070-s...
-
Een greep uit de lange rist Eurofiele, "Weg-Met-Ons" propaganda vermomd als "artistieke projecten" wil ik u niet onthouden:
-
European Angst: Conferentie over populisme, extremisme en Euroscepticisme in de hedendaagse europese samenleving:
"In Europa laaien gevoelens van haat, woede en angst weer op. Populistische en nationalistische partijen en bewegingen krijgen meer slagkracht. De radeloosheid bij de traditionele politieke en culturele instellingen groeit recht evenredig. Van zodra de populistische retoriek deel wordt van het publieke discours, vallen de gevolgen niet meer te voorspellen. Het referendum over het uittreden van Groot-Brittannië was hiervan de perfecte illustratie. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit nu? Hoe gaan we ermee om?"
www.bozar.be/nl/activities/121007-eur...
-
De Strijd Tegen Afrofobie: Stand van zaken in Europa:
"De migrantencrisis en de opvang van migranten verdelen de Europese Unie en tegelijk zien we een zorgwekkende toename van xenofobie in de lidstaten. Naar het voorbeeld van de protestbeweging ‘Black Lives Matter’, die in de Verenigde Staten is ontstaan, hekelen de zwarte gemeenschappen in Europa het feit dat Europa absoluut niets onderneemt tegen het racisme en de afrofobie waarmee zij in het dagelijkse leven nog altijd geconfronteerd worden. Tijdens dit debat komen Europarlementariërs aan het woord, activisten, een historicus en een onderzoeker. Samen maken ze een stand van zaken op van het gevoerde beleid en de acties die worden opgezet om de afrofobie in Europa te bestrijden."
www.bozar.be/nl/activities/123451-de-...
-
European Lab 03/10:
"Enkele dagen voor de Worldwide Rebellion van het collectief Extinction Rebellion in oktober laten we op de eerste dag van het European Lab Brussels jonge klimaatactivisten aan het woord. Terwijl zij politieke spelletjes aan de kaak stellen, licht filosoof Bernard Stiegler diezelfde avond zijn visie op de huidige ecologische en digitale verschuivingen toe.
Het Europese perspectief zal centraal staan in de debatten, aangezien de besproken uitdagingen een oplossing op Europees niveau vereisen. Kersverse Europarlementsleden zullen tijdens het forum het debat aangaan.​​​​​​​"
www.bozar.be/nl/activities/160243-eur...
-
Debates:
"Drie thematische debatten: Hoe zit het met de strijd tegen de discriminatie van zwarten in Europa? Van Zwarte Piet tot de “Noirauds”, hoe zit het met ‘black face’-praktijken in België? Hoe is de relatie tussen de Noord-Afrikaanse en Sub-Saharaanse gemeenschappen in België?"
www.bozar.be/nl/activities/123137-deb...
-
Doe-Het-Zelf-Propaganda: de handleiding:
"Ooit al gedroomd van je eigen media-imperium om een extreemrechts of ander radicaal gedachtegoed de wereld in te sturen? Jaloers op de mediamagnaten in het Hongarije van Órban of op het kersverse hoofd van de RAI, aangesteld door Salvini? Op zoek naar kanalen om je invloed te vergroten en te klimmen in de peilingen bij de bevolking? Dan ben je aan het goede adres, want in amper twee uur tijd legt het team van Are We Europe je uit hoe jij in zeven stappen je eigen media-imperium bouwt. Met het artikel en het onderzoek van de Oostenrijkse journaliste Nina Horaczek – de inzending van Falter voor de European Press Prize – als leidraad, belicht deze workshop de strategieën die extreemrechts gebruikt om de media naar hun hand te zetten en de publieke opinie te sturen."
www.bozar.be/nl/activities/160034-doe...
-
IncarNations:
"​​​​​​​De tentoonstelling IncarNations, opgezet door de kunstenaar Kendell Geers samen met de verzamelaar Sindika Dokolo, weerspiegelt de diversiteit van het Afrikaanse artistieke erfgoed, met Afrocentrische blik en inclusief de diaspora, de slavenroutes, het kolonialisme en de onafhankelijkheidsbewegingen. De Senegalese filosoof Souleymane Bachir Diagne benadrukt: “Etnografische musea verloochenen de kunst, want ze staan een reële connectie met de tentoongestelde objecten in de weg. Door haar koloniale wortels ontwikkelde de etnografie zich als wetenschap van al wat radicaal anders is, en dus ligt het in haar aard om het vreemde, het anders-zijn en de afscheuring te creëren.”
www.bozar.be/nl/activities/154489-inc...
-
European Lab Brussels 2018:
"Kan Europa nog gered worden? Kan het gered worden van het nationale populisme, dat in steeds meer landen aan de macht komt, in Hongarije, Polen, Oostenrijk, en nu ook in Italië? (...) een kans om van gedachten te wisselen, inspiratie op te doen en te debatteren, om duidelijk te maken dat er redenen zijn om hoopvol te zijn en om de solidariteit te verstevigen tussen al degenen die weigeren zich aan fatalisme over te geven."
www.bozar.be/nl/activities/142414-eur...
-
Black Britain:
"De Britse literatuur lijkt van buitenaf vooral wit en mannelijk met grootmeesters als Ian McEwan en Julian Barnes. Maar er is zoveel meer dan dat. Hoog tijd om dat te ontdekken! Vijf schrijvers met Afrikaanse of Caraïbische roots komen naar Black Britain. Ze schrijven over de in's en out's van her majesty's empire: identiteit, migratie, racisme, maar er is ook plaats voor liefde en protest."
www.bozar.be/nl/activities/144163-bla...
-
Welke Europese richting voor een betere toekomst?
"Dag op dag een jaar na de oproep op 9 mei voor een nieuwe Europese renaissance en enkele dagen na de Franse presidentsverkiezingen, openen BOZAR en CIVICO Europa samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, een groot Europees burgerdebat over onze gezamenlijke toekomst. Wat voor een Europa is er nodig voor een betere toekomst? Hoe kunnen we de burgers en de maatschappij engageren om een nieuwe etappe in de geschiedenis van de Unie aan te vatten?"
www.bozar.be/nl/activities/128469-wel...
-
Al dit fraais gemist, zegt u? Hopelijk zijn de kunstminnenden onder u er volgende keer wél bij en wordt uw "onmisbare burgerengagement" weer wat "aangewakkerd". Tot gauw in het dichtsbijzijnde "burgerschapslaboratorium" dus. Or else.

Herbert_von_Caravan | 27-09-19 | 11:08

Wat vindt Kate van KIRAC hiervan?

Schoorsteenveger | 27-09-19 | 11:02

In België zijn ze al een stukje verder afgetakeld, met een heuse 'Checklist Diversiteit':
"Met de online Checklist Diversiteit van HRwijs ga je na of je organisatie rekening houdt met verschillen tussen medewerkers. Is er ruimte voor gebed? Kunnen medewerkers lang genoeg op vakantie om hun thuisland te bezoeken?"
hrwijs.be/node/690

JackStick | 27-09-19 | 11:01 | 1

"Thuisland"? Mag dat woord wel? Blijft België zo niet teveel in de wij-zij-modus hangen? Dat klinkt niet inclusief.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 11:09

Stelletje idioten die zichzelf veel te belangrijk zijn gaan vinden. Kan nu want economische voorspoed. Wanneer de recessie toeslaat is deze onzin snel verdwenen. Komen er namelijk weer partijen aan de macht die de zaken op orde moeten brengen.

metdedag | 27-09-19 | 10:59

Of VvMU een bedreiging is voor ‘inclusiviteit’ (verschrikkelijk jeukwoord, trouwens) is weet ik niet. Maar het staat wel vast dat links een bedreiging is voor democratie en vrijheid!

kunstliefhebber | 27-09-19 | 10:56 | 2

Zoals altijd in de geschiedenis. Sprak gisteren een vrouw uit Cambodja waar de moeder van was vermoord door de heer Pot. Hoeveel linkse idioten destijds bewonderden de massamoordenaar. Hoeveel van deze lieden hebben nu mooie baantjes in Amsterdam.

metdedag | 27-09-19 | 11:03

Links heeft de VvMU gebruikt om aan de macht te komen, daarbij de kiezers het gevoel gevend dat zij in het verzet zaten en tegen een overheersende macht vochten. Toen links de macht bezet heeft het politieke correctheid ingevoerd om tegenstanders te kunnen demoniseren en de macht te consolideren. Nu links stevig verankerd zit en haar tentakels in alle geledingen van de maatschappij en het privéleven van de burgers heeft, schaft ze de VvMU af.

De vrijheid van meningsuiting is gevaarlijk dan wapens. We staan geen wapenbezit toe; waarom zouden dan wel deze vrijheid toestaan? (vrij naar Joseph Stalin)

Arachne | 27-09-19 | 12:21

- Amsterdamse toezichtsraad "Toezicht, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit
- Amsterdamse dansraad "Dans, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit
- Amsterdamse ondernemingsraad "Onderneming, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit
- Amsterdamse raad van infrastructuur "Infrastructuur, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit

JackStick | 27-09-19 | 10:52

Dan ben je pittig van het pad af als je jezelf zo'n God almighty taak toedicht. Vroeger was kunst nog een heerlijke ongeorganiseerde bende, zat een hoop rotzooi tussen maar er kwamen ook vernieuwingen uit voort. Dat is bij deze dichtgetimmerd. U mag uw expressie uiten mits u aan de regeltjes voldoet.

De_dorpsgek | 27-09-19 | 10:45

In een advies van de Raad voor Cultuur (Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur) over een herziening van het cultuurbestel staat als belangrijke voorwaarde: "Cultuur biedt een vrijplaats voor botsende meningen; het stelsel biedt ondersteuning aan debat en reflectie rond kunst en erfgoed.” Huh

Maxi | 27-09-19 | 10:28

Je kan een hoop mooie woorden achter elkaar zetten maar dat maakt het nog niet waar. De politiek moet toch echt uitgaan van de waarheid dus kom maar op met dat bewijs.

Sqbar | 27-09-19 | 10:15

Zo zie ik dan wel dat mijn stem op Mevr. Nanninga een terechte was. Wat doet ze dit goed, een écht liberaal rechts geluid in linksbolwerk Amsterdam.
Wat die kulturkammer verder allemaal nog uitkraamt zal me een zorg zijn, de Amsterdamse kunstwereld is al een tijdje morsdood en wat die in eigen gelederen allemaal voor zwartwit criteria in willen voeren zal me óók een zorg zijn. Er komt zometeen gewoon helemaal niemand meer op die opening behalve dan de idioten die dit soort brol uitkramen. Helaas mogen ze er dan veelal niet in, te wit. Of in ieder geval lijkbleek van angst om de verkeerde kleur, mening of sexuele voorkeur te hebben. Ik zeg: Meer van Dit! Hoe eerder de hele handel implodeert hoe beter en buiten de kunstwereld interesseert het helemaal niemand. Voor "niemand" mag je ook gerust allochtoniërs lezen, die boeit het namelijk sowieso al niet, de gemiddelde opening is een intens blanke aangelegenheid met hooguit wat naar voren geschoven POC's om de boel wat op te fleuren maar verder dan gebruiksvoorwerp komen die niet, je denkt toch niet dat die omhooggevallen kunstkenners een kunstenmakende neger serieus als gelijkwaardige gaan beschouwen? Nee man, wie moet je dan nog vertroetelen, als slachtoffer gebruiken en je eigen zieke ideologie aan ophangen?
Mijn advies aan échte kunstenaars: Maak dat je zelfstandig wordt, vrij van subsidie. Alleen dán kan je échte kunst maken ipv reclame voor deze doorgeslagen übersocialisten.

elfenstein | 27-09-19 | 09:55 | 2

Ik ben heel bang dat die laatste zelfstandigheid snel wordt omgebogen in een isolement. Omdat er eerst wordt gekeken naar je achtergronden ipv je kunst. En hoe deze conformeren aan de zaken die op de gemeenteraadsvergadering werden voorgesteld.

NiCeY | 27-09-19 | 10:14

@NiCeY | 27-09-19 | 10:14:
Ondanks het feit dat wat ik doe door sommige mensen als kunst wordt gezien waak ik er voor mezelf zo te profileren. Ik maak installaties, bouw lichtobjecten en verzin rare geluidssystemen maar het is vele malen lucratiever om dat als gewone non-kunst functionele installaties te marketen dan als kunst. Ik verdien er best leuk aan overigens, zonder 1 cent subsidie. Gewoon hard werken, serieus goede dingen maken en die goed verkopen. Als je moet kiezen tussen ondernemerschap of kunstenaarschap dan is uit je keuze heel duidelijk af te lezen of je er zelf wel fiducie in hebt. De échte succesvolle kunstenaars zie je niet bij al die subsidiemeuk, die blijven daar verre van, bad for business.

elfenstein | 27-09-19 | 10:27

Hey! Ik zie een nieuwe aflevering van Jiskefet zo voor me. Zo doorgeschoten fout dat het weer hilarisch wordt.

polderslootje | 27-09-19 | 09:54

Van Kooten en De Bie, kom er maar in.

Acidstain | 27-09-19 | 09:53 | 2

Acidstain: ongeveer de zelfde gedachten op de zelfde tijd.

polderslootje | 27-09-19 | 09:55

Het is goddomme de DDR maar dan opnieuw.

wilmeister00 | 27-09-19 | 09:46

Ongelooflijk als je probeert in te denken wat de kosten zijn van dit rapport. Eindeloos vergaderen met holle frasen over inclusiviteit, concepten, vergaderen over veranderingen, definitief rapport, wat natuurlijk verspreid moet worden, waarna iedereen, ook Annabel, zich door deze gortdroge materie moet worstelen zonder van je stoel te vallen. En ondertussen sluit een school in 020. Is het niet de hoogste tijd dat het bestuur van 020 gaat beseffen waaraan de aandacht en de schaarse financiële middelen besteed moeten worden? Een basisschool die moet sluiten lijkt me toch wel wat belangrijker dan dit gezever. Doe eens wat zuiniger met je geld en geef de scribenten van dit rapport niet de ruimte het geld te verspillen aan dit soort zinloze producten.

ches | 27-09-19 | 09:38

Typisch laffe overheidszwendel, dit gesol met kunst. Want daar hoef je niets voor te kunnen of weten, het is naar volslagen willekeur subsidies toekennen en prijsjes uitdelen - alleen huidskleur/afkomst zijn criteria.
Ze durven natuurlijk nooit diversiteit op te dringen bij werktuigbouwkunde of scheikundige technologie. Welnee, ze plakken een hoofddoek of Ghanees voor de buis en roepen: "Kijk ze eens meedraaien."
Kolder.

Madame Poitiers | 27-09-19 | 09:34 | 1

Lekker de linkspoot uithangen met andermans poen en ondertussen je kop zo diep mogelijk in de hol van de linkse wethouder stekken.

wilmeister00 | 27-09-19 | 09:47

Alles draait maar om één ding en dat is de gestage vervanging van de Nederlandse identiteit en ethniciteit. Of het nu om kunst, media, politiek of wat dan ook gaat. Dat staat altijd centraal. En de resterende Nederlanders mogen het allemaal betalen.

du Roi Soleil | 27-09-19 | 09:30 | 7

@dorstig! | 27-09-19 | 10:07:
Die Böhse Onkelz. Ooit heel lang geleden op een obscuur duits festival gezien, samen met de toen nog onbekende band Rammstein. Potverrrr, wat een feest was dat.
Voor wie ze niet kent, er gebeurt wel meer bij onze oosterburen op muzikaal gebied waar wij niet de flauwste notie van hebben:
www.youtube.com/watch?v=uUPFVz8ZtA4

elfenstein | 27-09-19 | 10:39

@elfenstein | 27-09-19 | 10:39: Uiterst subjectieve tip m.b.t. Germaansche muziek : Sopor Aeternus & the ensemble of shadows

Rest In Privacy | 27-09-19 | 10:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik ben wat in de war.
De kunstraad neemt diversiteit zeer serieus. Diversiteit betekend niets anders dan het recht hebben om jezelf te kunnen zijn en te mogen verschillen van andere mensen. Op het vlak van kleur, haar, sexualiteit, gender en religie.
Maar aan de andere kant wordt het benadrukken van deze verschillen een bedreiging voor inclusiviteit gevonden.
Dit soort tegenstrijdige formuleringen doen mij denken aan sektes waarbij enkel de guru, dininee of führer bepaalt wat de juiste handelwijze is. De volgelingen zelf kunnen dat niet omdat de regels expres vaag en multi-interpretabel gehouden worden. Zo creeer je een hermetisch -gesloten- systeem waarin de macht geborgd wordt door het exclusieve recht van de priesterkaste op tekst exegese.

Koning_Meh_1 | 27-09-19 | 09:21 | 1

BetekenT

Koning_Meh_1 | 27-09-19 | 09:22

Inclusiviteit in de Kunstwereld.

En de sector had al te kampen met teruglopende bezoekersaantallen.

Oebel | 27-09-19 | 09:17

Daar gaat de kunstraad natuurlijk helemaal niet over. De taak is politici die niets weten over kunst te vertellen wat goede kunst en wat slecht kunst is. Noch de kunstraad noch de Gemeente Amsterdam zelf gaan over "inclusiviteit" wat dat ook moge betekenen noch over diversiteit. Daar gaat het Rijk over.

AlexanderVissers | 27-09-19 | 09:13

Is dit het terughalen van de kulturkammer? Tekenen of je krijgt geen subsidie. Vraag maar aan Ingrid van E.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 09:06 | 1

de goede oude kultuurkamer.

Captain_Dipshit | 27-09-19 | 11:53

De vrijheid van meningsuiting is de reden dat ze überhaupt dit rapport kunnen publiceren. Niet te verwarren met "de vrijheid van MIJN meningsuiting"

een_mike | 27-09-19 | 08:47

Ach, klop voor de verandering eens aan bij de Turkse of Marokkaanse gemeenschap. Hoe staan zij tegenover een dochter die met een blanke (of zwarte) jongen wil daten? Wat doen zij met een zoon die homoseksueel is? Gebruiken zij een heel scala aan scheldwoorden voor mensen van andere origine?

Mijn vrouw is Aziatisch en als wildvreemde mensen "voor de grap" opeens Chinees gaan nadoen zijn het altijd mensen "met een Meditterraan uiterlijk." Het overdreven en vooral volledig op de blanke gemeenschap gerichte diversiteitsgedram roept terecht weerstand op en brengt je alleen maar verder van die kleurenblinde maatschappij.

drs. Levi Samsonov | 27-09-19 | 08:45 | 3

Heb eens aan een Turkse man gevraagd of het een probleem zou zijn als zijn zoon of dochter met een Hollander thuis zou komen en uiteindelijk willen trouwen . Geen probleem zei hij als ze zich maar bekeren tot de islam. En wat als het andersom zou wezen , dat zijn dochter of zoon zich dan tot het christendom zou bekeren vroeg ik. Als blikken konden doden had ik dit nu niet meer kunnen neerplempen.

Jan Leul | 27-09-19 | 08:51

@Jan Leul | 27-09-19 | 08:51: Je trapt open deuren in vrind. Zo waren de christen ook; tijdens de inquisitie!

dorstig! | 27-09-19 | 09:41

@dorstig! | 27-09-19 | 09:41:
Dat is wel een tijdje terug. Wil jij de Turken van nu vergelijken met de inquisitie?

metdedag | 27-09-19 | 11:05

Twijfel of dit toch niet zo'n sterke zet van Nanninga is.
Inclusiviteit wil zeggen niemand selectief buitensluiten. Dat wordt dus straks niemand mogen buitensluiten.
(vraag aan de kunstraad: Mag je dan bijvoorbeeld pro-IS-kunst of een Nazi-kunst, anti-homo-kunst maken? We mogen niemand buitensluiten toch? Of maken we nu een Karl Poppertje)
Nanninga gaat er vervolgens vanuit dat mensen die aan indentiteits politiek doen (slachtofferschap stellen, claimen en daarmee mensen groeperen), daarbij vooral de aandacht, subsidie en toegang krijgen.
Dat stelt ze, maar klopt dat wel. Je moet dat eerst aantonen en niet alleen stellen dat dat zo is. Dat maakt het werk wat makkelijker zeg maar. Nu roept het vragen op, nog niet eens over geëngageerde kunst, waar ze niet op in gaat want ze leest gewoon op, helaas, wat ten nadele van FvD is.

kloopindeslootjijook | 27-09-19 | 08:42

En een kampwachteres als voorzitter van dat debatje in de amsterdamse raad.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:38 | 2

Welnee, Nanninga dendert ook gewoon door omdat ze een te lang verhaal heeft. Had ze ook even kunnen timen.

kloopindeslootjijook | 27-09-19 | 08:46

@kloopindeslootjijook | 27-09-19 | 08:46:
Of je laat iemand die een betoog afsteekt tegen deze aperte waanzin gewoon even uitpraten? Die interrupties zijn van dusdanig laag allooi en bovendien niet op topic dat ze in principe geweigerd moeten worden door de voorzittert. Twee keer interruptie, twee keer van boetnlaanders, twee keer zeer fout hengelen naar racistische inhoud in Annabel's betoog. Twee keer zo belabberd ingebracht ook dat ik het nog knap vind dat ze het kon verstaan. Haar antwoorden waren trouwens wel lekker kort. Bullshit & verdraaide uitspraak. En doorrrr. Mooi doet ze dat, een echte powervrouw. Gek genoeg weet ik zeker dat die o zo inclusieve types die daar zitten veel liever een half turks/marrokaanse man hadden gezien ipv een doortastende blanke dame met een mening.
Die diversiteit, die werkt maar 1 kant op mensen, snap dat dan. De kant van de nieuwe nazi's op, dus.

elfenstein | 27-09-19 | 10:04

Hoewel ik niks heb met dat inclusieve gezeur zit er wel een punt in de stelling dat de VVMU wel zeker meer dan eens misbruikt wordt om ongewenste ontwikkelingen weg te bully-en. Ofwel : Een grote muil opzetten om tegenstand te smoren.

Kan je zeggen: Daar moet iedereen maar tegenkunnen. Maar het kan desondanks intimiderend werken. Als ik de reacties hieronder lees bevestigt dit alleen maar die stelling. Waar het op neer komt is dat deze mensen - al zeiken ze wel spijkers op laag water - gewoon hun smoel moeten houden als ik dat allemaal zo lees. Is dat intimiderend? Ja ik denk het wel.

Wat dan weer triest is dat dat hele inclusieve gedoe in zichzelf racisme inhoudt, als sollicitanten keurig naar kleurquotum worden geselecteerd, alsof "diversiteit" van de huidskleur afhangt. Koppeling van karakter-eigenschappen aan de huidskleur. Dat is belachelijk natuurlijk. Het is maar 1 stap verwijders van de schedelmetingen. Als je racisme wil tegengaan moet je vooral alles op huidskleur gaan quoteren. Een zinloze weg.

Beste_Landgenoten | 27-09-19 | 08:35 | 2

Dit is de wet van het Omgekeerde Effect van Beleid. Deze natuurwet wordt ook wel de wet van Langshetrandje genoemd.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:40

De vrijheid van meningsuiting dient absoluut te zijn anders bestaat het hele begrip niet. Er is niet zoiets als een beetje vrijheid. Sinds die rommel in het wetboek terecht is gekomen over groepsbelediging etc.. is de vrijheid in Nederland verloren gegaan. ZIe Wilders voor waar dat toe leidt. Ik weet genoeg.

elfenstein | 27-09-19 | 10:06

"Veel mensen zijn overtuigd van de correctheid van hun eigen morele inzicht...". Ik dacht: Ha, nu volgt een mooi stukje zelfreflectie. Maar dom van mij natuurlijk. Het zijn altijd anderen die dat probleem hebben....

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:32

Die optie om Amsterdam af te laten scheiden van Nederland, geopperd door hoofdakela Ollongren, staat die nog?

dyslexieman | 27-09-19 | 08:32 | 1

Of misschien kunnen we Schiphol laten waar het is en Amsterdam verplaatsen naar de Noordzee?

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:36

Inclusiviteit: gansterrap is echt een aanwinst, de hele bling-bling cultuur die een miljoenmiljard ver af staat van een echte inclusieve samenleving met als gevolg drugs die die cultuur in stand houden, de criminaliteit, en ga zo maar door. Nee niet die primitieve kunst die door Pikasshole is omarmd. Kijk dat was prachtig. Maar de vernegering en nog erger de noordafrikanisering van onze hoofdstad eist dat Adam uit het paradijs dat NL ooit was wordt gezet en van A'dam tot Ha'mam wordt gemaakt. Ik zou zeggen ga lekker door. Tegen de tijd dat de boel echt gaat ontploffen ben ik toch al deaud. Kijk dat is nu mijn spirit geowrden. Bedankt poltiek.

ecologiste | 27-09-19 | 08:26 | 1

Gangsterrap verheerlijkt geweld en criminaliteit, roept op tot haat jegens politie, is enorm vrouw- en homo-onvriendelijk en is doorspekt van racistische referenties aan joden, Aziaten en blanken. Met andere woorden, een Amsterdamse subsidie waard!

drs. Levi Samsonov | 27-09-19 | 08:53

Manohmanohman, Wat zijn dat toch weer een ongelovelijk wollig en reteneukerige toestanden in het kontgat van Nederland.
Waar maakt die koekwauz zich nou druk om?
Alsof ik aan een kunstwerk kan zien of het door een neger of chinees is gemaakt.
Ga je eens druk maken over het nivea van de huidige moderne kunst ( Het meren deel is gewoon rotzooi). De enige kunst is een gek vinden die er voor wil betalen.

Datgingniegoed | 27-09-19 | 08:26

Mooi hoor, intolerantie en uitsluiting onder het mom van inclusie. Totalitaire fantasietjes van de kunstraad.

ratelaar | 27-09-19 | 08:26 | 1

Waar heb ik dat eerder gezien??? Oh wacht...

kunnenzedanniks | 27-09-19 | 09:17

Amsterdam waar alles kan. Inclusief stedensuïcide.

Overnijd | 27-09-19 | 08:21 | 1

Kopieren een op een alles van wat er in Californie gebeurt. En wat zou gebeuren in New York, ware het niet dat Giuliani de stad niet al te lang geleden heeft schoongeveegd.

Zit niets origineels aan deze SJWs.

Graaf_van_Hogendorp | 27-09-19 | 08:23

Een rollenspel om het verschil tussen vrijheid van meningsuiting en haatzaaien uit te leggen.

JJMS | 27-09-19 | 08:19

De Nazi's hadden daar op 22 September 1933 de Reichskulturkammer voor in het leven geroepen.
De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld instituut, waar alle kunstenaars, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. Het oogmerk was de pers en de kunstenwereld onder strenge controle te houden en waar nodig te censureren. De Kamer was onderdeel van de nazificatie van de Nederlandse samenleving tijdens de bezetting.

Oude tijden herleven, de 5de colonne doet haar werk...

Tollebol | 27-09-19 | 08:15 | 1

Kulturkammer inderdaad. Binnenkort allen kunst die het groensocialisme welgevalt.

Overnijd | 27-09-19 | 08:22

dus communisme in de vorm van inclusieviteit

Oromis | 27-09-19 | 08:15

"entitlement raSCism"??!??

Ze hebben hun mond vol over racisme, maar ze weten niet eens hoe ze het moeten spellen!

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:12 | 1

"Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad wordt benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders."

Mijn eerste gedachte: 'entitlement racism' + gemeenteraad = Syl.

MickeyGouda | 27-09-19 | 08:34

Nanninga duikt wel weg voor de vragen, ze weet donders goed dat de vraag ging over het begrip wortels en identiteitspolitiek.
Kan ze wel heel zelfverzekerd overheen praten en ontwijken, maar dat is helemaal niet nodig. Het juist belangrijk omdat even helder neer te zetten.
Nu blijft dat als een FvD-inconsistentie in haar verhaal hangen.

kloopindeslootjijook | 27-09-19 | 08:09 | 2

Als je claimt dat de westerse cultuur bedreigd wordt en een homeopathische verdunning ondergaat, is dat dan ook identiteitspolitiek?

kloopindeslootjijook | 27-09-19 | 08:50

Links zal op elke manier, met elk smoesje hoe achterlijk ook, proberen de pijlers van een democratie ondermijnen.

Moonwarrior | 27-09-19 | 08:05

Krankzinnige verbanden leggen is ook een kunst, waarbij ik mij geen beeld kan boetseren, van wat deze “creatieve geesten” nu werkelijk bedoelen.
Hoop schilderachtige woorden om uiteindelijk gewoon om geld te vragen.
Nóg meer geld.
Zeg maar “inclusief” btw, uit uw portemonnee.
Goedemorgen allemaal, het wordt weer zo’n dag.
Greetje Tonijndwerg speelt vandaag even voor God.

Ruimedenker | 27-09-19 | 08:04

Daarnet flitste door mijn hoofd "Wat zou Jeroen Krabbé hier nou diep in zijn hart van vinden?' en dit keer ben ik ook echt benieuwd naar het antwoord. Krabbé gaf zelf in een interview aan zich 'hartstikke joods" te voelen en we weten allemaal dat de meeste importculturen zijn volk geen warm hart toedragen.

MickeyGouda | 27-09-19 | 08:04 | 2
-weggejorist-
3xDrommels | 27-09-19 | 08:13

@3xDrommels | 27-09-19 | 08:13:

Ik heb die toespraak net gelezen, met dank voor de tip. Zoals altijd met deugteksten is er inhoudelijk weinig tegenin te brengen. De boodschap wordt alleen nooit gericht aan de groep mensen die er van moet leren. Dáár zit de hypocrisie, of de angst, waar ik me dan nog iets bij kan voorstellen.

MickeyGouda | 27-09-19 | 08:28

Vrijheid van meningsuiting betekent voor mij dat ik alles mag zeggen. Echt alles. Maar ik mag niet beledigen? Hoe wordt een belediging bepaald dan, langs welke meetlat gelegd? De een voelt zich sneller beledigd dan een ander, zoiets is niet objectief vast te stellen, lijkt me.

quigg | 27-09-19 | 08:03 | 2

Dat is ook gewoon zo, het is een universeel recht van een mens om welke gedachte dan ook via de stembanden naar buiten te brengen. Geen enkele wet of dwang kan dat tegenhouden (alleen linksen, en religeuzen zien dat vanwege hun geestelijke beperking niet). Doordat de een zijn vrije mening uit is de ander beledigd. Ik vind de Islam een verschrikkelijke onderdrukkende religie. Doordat ik dat uit beledig ik al bij voorbaat mensen. Door te zeggen dat vrijheid van meningsuiting stopt bij beledigen begeef je je op een hellend vlak. Beledigen is dus gewoon een vorm van vrije meningsuiting, net als vloeken of de profeet beledigen, maar zeggen dat vrijheid van meningsuiting stopt bij beledigen is ook (maar) een (vrije) mening (uiting)

jachtbitter | 27-09-19 | 10:35

dat gaat gewoon via het politburo, gewoon objectief.

Struikrover3 | 27-09-19 | 10:40

Wordt tijd voor:

Kick Out Amsterdam

Ze krijgen ongelooflijke hoeveelheden subsidie per inwoner, oa meer dan twee keer gemiddeld per persoon uit het gemeentefonds, weg ermee, kan de rest van nederland een stuk minder werken of heeft meer te besteden....

Tee Of Cup | 27-09-19 | 08:00

Mijn God, is nu er werkelijk op gelet dat op iedere foto in het document minimaal 50% allochtonen voorkomt.

24qv | 27-09-19 | 07:59 | 3

wel eens in A'dam geweest? Daar helaas realiteit, dankzij knuffelgedrag GL.

GWBA | 27-09-19 | 08:35

Dat zie je ook steeds vaker bij alle reclames.
Een quotum dat (nog) niet in verhouding is, maar dat men blijkbaar graag als toekomst ziet.
Het gevaar van inclusiviteit is dat het, ook weer, een aanzuigende werking heeft.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 08:41

Amsterdam , de bakermat van de moderne dictatuur.

laurentius | 27-09-19 | 07:55

25 jaar geleden was dit een vermakelijke Jiskefet sketch geweest, nu lees je het in het nieuws.

Kunst met allerlei regels, gaat tegen alles in waar expressie voor staat, volslagen waanzin. Meer aandacht voor mensen die anders zijn binnen de kunst, heeft blijkbaar prioriteit boven stromingen die anders denkenden, vrouwen en anders seksueel georiënteerde wel degelijk actief discrimineren.

Vrijheid van meningsuiting op dit punt bijstellen is onwelgevallige meningen censureren. Zelfs de speelgoedfolders moeten biologieontkennend gaan suggereren dat ook mensen ZONDER baarmoeder kinderen op de wereld kunnen zetten.

een_mike | 27-09-19 | 07:52 | 1

Exact het zelfde als de CO2/Stikstof hoax,deze " gender neutrale" bullshit die over ons uitgestort wordt door de liberale/gristelijke/rode defacto totalitaire media.

Eendragtmaaktmagt | 27-09-19 | 08:14

“Amsterdam heeft een bloeiende debatcultuur. In een stad waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is, ontstaat soms de misvatting dat dit ook het recht om te beledigen zou inhouden. ”
En daar gaan we weer. Beledigd zijn is subjectief. Zo voel ik me bijvoorbeeld beledigd door burka’s. En nu?

Rico Tampeloerus | 27-09-19 | 07:40 | 1

Bent u allochtoon of minderheid? Nee? Niet zeiken en doorwerken. De subsidies en uitkeringen moeten betaald worden.

GWBA | 27-09-19 | 08:38

Mag ik zeggen dat die vrijheid van meningsuiting de reden van diversiteit is, en niet de vijand?
Of mag dat niet.

frickY | 27-09-19 | 07:39

Vanaf mijn overgrootouders tot aan mijn kinderen komen we uit Amsterdam. Zelf ben ik reeds jaren geleden vertrokken. Het is niet mijn stad meer. Ik vind het erg om te zeggen maar vergeet die stad. Het is klaar. Aan al het goede komt een eind.(vooral mogelijk gemaakt door links)

D.Bader | 27-09-19 | 07:38

Nah. Gelikt beleidsdocument zoals er zo vele waren, zijn, en nog geproduceerd zullen worden. Ik zie trouwens dat de Joop ook genoemd wordt:
"Media schenken veel aandacht aan ongezouten meningen en via online platformen wordt het denken in extremen versterkt."
Tsjongejonge !!

LucaBrasi | 27-09-19 | 07:37

Fascisme. Volgende stap: verboden te trouwen met een Nederlander/mono-cultureel. Je wordt als Nederlander gezien met de bijkomende nadelen als je een achtste Nederlands bloed hebt. We moeten niets meer met dat Amsterdam te maken hebben.

Repetitive Beats | 27-09-19 | 07:34 | 1

Winkels verboden voor blanken. Ik vrees dat we dat binnenkort nog gaan meemaken.

IkWilOokWatZeggen | 27-09-19 | 08:04

En ook dat domme ge-engels wat je altijd bij dat soort clubjes ziet. Dat citaat waar dit artikel mee begint, die termen "diversity officer" etc. Het Nederlands is niet "inclusief" dus door de plee die taal. En die mensen gaan over het kunstbeleid. Man man man..

halbstark | 27-09-19 | 07:28 | 1

Ze moeten rapporteren naar en communiceren met de UN en allerlei NGO's. Die zijn taalkundig niet divers en ook niet inclusief, de grootste gemene deler is dan al snel "exclusive English" (pun intended).

kindapaas | 27-09-19 | 07:51

Laat dit een waarschuwing zijn voor de rest van D66/GL stemmend Nederland. Dit is de totalitaire gekte die je krijgt wanneer ze een meerderheid hebben.

_Roy_ | 27-09-19 | 07:28 | 1

en heel VVD'66 en GL vindt het prachtig en staat te klappen.

GWBA | 27-09-19 | 08:41

Ik was 2 jaar geleden bij een besloten opening van een expositie in het Rijksmuseum, de directeur, meneer Taco Dibbits, hield de openingsspeech. De speech ging amper over de expositie, meneer ging ons uitgebreid vertellen hoe verschrikkelijk het was dat Trump tot president van de VS gekozen was. Niemand begreep het eigenlijk, zelden iemand zo voor lul zien staan voor een volle zaal. De enigen die enthousiast applaudisseerden waren zijn medewerkers, ze moesten waarschijnlijk wel.

Mr_Natural | 27-09-19 | 07:27

Subsidies voor inclusieve kunst? Dat is toch van mijn belasting centjes wat ze innen over mijn nijvere arbeid? Mij is niets gevraagd hoor!

Misterspok | 27-09-19 | 07:21 | 2

Wanneer was de laatste keer dat u (en/of de Nederlander) om uw mening over een specifieke zaak is gevraagd? En wat is er met die mening gedaan?
I rest my case.

EEnzame SchizofrEEN | 27-09-19 | 07:29

@ES: u doelt waarschijnlijk op ons van een kort leven beschoren Referendum? Wat was democratie toch mooi, hè... voor even... En terug naar de dictatuur die 'Koninkrijk der Nederlanden' heet...

GWBA | 27-09-19 | 08:45

Respect voor onze Annabel. Ik heb even geluisterd naar het stukje, niet helemaal, want ik kon het gezever gewoon niet meer aanhoren. Wat een niveautje en waar gaat het over. Kortom: hek om A'dam en maak het zelfstandig. Heeft de rest van Nederland er een attractie bij.

Ronnie uit Helmond | 27-09-19 | 07:11

De belangrijke Nederlandse kunstschilders uit de Gouden Eeuw zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Jan Steen, Carel Fabritius, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, etc, worden bijna vier eeuwen na dato nog steeds internationaal geëerd om hun schilderskunst vanwege talent bovendrijvend zonder van ene florijn subsidie afhankelijk te zijn. Dit waren echte kunstenaars die vanuit hun ambacht onafhankelijk hun beroep uitoefenden.

drs.Nee | 27-09-19 | 07:11

Net nu autochtone Nederlanders in redelijk wat Amsterdamse wijken ver in de minderheid zijn, en dus in aanmerking komen voor regelingen die voor minderheden gelden, zodat deze groep ook een keer kan profiteren van deze 'positieve' discriminatie, worden de spelregels gewijzigd. Nu is het de bedoeling dat je een bi-culturele achtergrond hebt. Niet heel erg inclusief voor mensen met een mono- of multiculturele achtergrond.

Pianoman | 27-09-19 | 07:05 | 1

Maar is dat dan niet het doel? Zorg dat de singulaire, niet -diverse, homogene bevolking verdwijnt en er één europese mix komt.
Om dit te bereiken worden er uiteraard spelregels gemaakt en vervolgens gewijzigd. Doel is dat 'de autochtone Nederlander' verdwijnt.

EEnzame SchizofrEEN | 27-09-19 | 07:35

Kunst moet aanzetten tot nadenken. Stof geven tot discussie.
Op deze manier word dat geblokkeerd.

Gokmaar | 27-09-19 | 06:53

Dit.Land.Is.Stuk

de vetnek | 27-09-19 | 06:50 | 2

Het land stuk maken is ook kunst. Moorden ook.

Ronnie uit Helmond | 27-09-19 | 07:05

@Ronnie uit Helmond | 27-09-19 | 07:05: Vroeger was kunst iets dat slechts enkelen 'konden'. Vervolgens werd het de kunst rommel voor een hoop geld weg te zetten; het moment dat steeds meer mensen in het museum fluisterden dat hun 5 jarige dit ook konden maken.
Nu is het kunst als je met je troep overleeft zonder enige subsidie.
Kunst is al lang onlosmakelijk verbonden met geld.

EEnzame SchizofrEEN | 27-09-19 | 07:38

Een groep mensen die voorschrijft hoe kunst er uit moet zien of welke kunst wel of niet door een politieke begeleid kan is geen goed idee. De vergelijking met totalitaire regimes is snel gemaakt. Goedgekeurd door de cultuur raad.

Nee, links en kunst heeft altijd voor vrijheid en schoppen tegen heilige huisjes gestaan. Vrijgevochten vrijheidslievend geen regels.

Nu links zelf de gevestigde orde is verschijnen voorschriften en rapporten hoe de mens moet leven. Niks vrij, niks vrijgevochten. Laat staan vrijheidslievend.

ristretto | 27-09-19 | 06:38 | 1

All animals are equal, but some animals are more equal than others.
De volgende stap kan zijn dat boeken met dit soort teksten geweerd worden.

EEnzame SchizofrEEN | 27-09-19 | 07:01

vanwege dit en de waanzin wat er in Europa gaande is, zijn mijn joodse vrouw en ik groot fan van het Amerikaanse freedom of speech model.
maga.

Schepvogel | 27-09-19 | 06:29

vanwege deze onzin en wat er allemaal in Europa gebeurt zijn mijn joodse vrouw en ik zijn groot fan van de freedom of speech zoals de Amerikanen dat hebben.

Schepvogel | 27-09-19 | 06:26

Aanvulling: - 22
Oud-PvdA-voorzitter Felix Rottenberg - bekend van jarenlang gratis zendtijd politieke partij bij de NPO VARA DWDD tijdens verkiezingstijd waar hij zijn 'objectieve' politieke opinie kon spuien - is het opperhoofd van de Amsterdamse Kunstraad. Als voorzitter mag hij in die bestuurdersfunctie annex raadgever en moderator in deze, geen naam hebben?!

drs.Nee | 27-09-19 | 06:20 | 1

Rottenberg grootste verdienste is dat hij de PvdA mede heeft doen imploderen. Laat hij dat bij deze " Kultur Kammer" ook maar doen.

Eendragtmaaktmagt | 27-09-19 | 08:19

Applaus voor Annabel temidden van het zoepzooitje

donald_en_ronald | 27-09-19 | 03:17

Kunst is: alles wat meer is dan iets wat puur functioneel is.
Gek dat meningen en individualisme wat anders is dan functioneel, ineens wel bedreigd wordt

Olleke | 27-09-19 | 03:05

"Minder Marokkanen" - mag niet.
"Minder asielzoekers" - mag niet.
"Meer vrouwen" - mag wel.
"Meer diversiteit (lees: minder blanken) - mag wel.
Begrijpt u het nog?

JackStick | 27-09-19 | 02:58 | 1

Ja de regel is als volgt; elke groep die zich in het publieke debat als slachtoffer kan framen, die krijgt meer ruimte dan andere groepen.

Nederland80 | 27-09-19 | 08:14

Zeer knap dat Nanninga het volhoud in dat zooitje daar. Alleen al het serieus moeten lezen van dit onzinnige, schadelijke en vrijheid en democratie ondermijnend rapport van de kunstraad. En als ik me niet vergis neemt de betreffende wethouder het nog serieus ook?

Geweldige performance ook trouwens ze zet die pippo's van Denk en BIJL zwaar voor lul, wat een sjappies haha.

de kunstraad adviseert een Chief Cultural Diversity Officer aan te stellen bij de gemeente... gaan deze kosten van de subsidiepot af?

ja-nee-misschien | 27-09-19 | 02:47

Ik vind dit weinig inclusief jegens de mensen die wèl werken (voor hun geld).

VP732 | 27-09-19 | 02:39 | 1

En die deze hersenverwekende onzin allemaal betalen. Of anders gezegd op wiens portemonnee deze al dan niet gediplomeerde (het achalsjemaarjebestdeeddiploma?) diversiteitsclowns parasiteren.

Mazzelstof | 27-09-19 | 05:44

Gewoon alle kunstsubsidie afschaffen.
Kijk, als die kunstenmakers willen tokkelen, tekenen, strijken, pingelen, verven, roffelen, springen, toeteren enz.: mijn zegen hebben ze.
Maar waarvoor moet dat met belastinggeld gesubsidieerd worden?
Ik word ook niet gesubsidieerd in mijn bezigheden
Ik kan bijvoorbeeld schitterende bochten maken, zowel met de vlieger als op vier wielen, mensch kom ereis kijken. Maar ik betaal het wel zelf!

zetje01 | 27-09-19 | 02:36

Dus als iedereen exact hetzelfde denkt als zij denken ontstaat er inclusiviteit. Wijk je er enigszins vanaf door zelf te denken wordt je buitengesloten door de mensen die er de bek van vol hebben om te gaan verbinden. Maar dan natuurlijk wel iedereen die dezelfde mening heeft. Op de een of andere manier klinkt dat mij fascistisch in de oren. Iedereen hoort erbij, behalve de mensen die... - zelf kunnen denken.- een andere mening hebben. - kritisch zijn. - in discussie kunnen gaan zonder heel hard fascist te schreeuwen omdat de argumenten op zijn. oftewel klemgezet met de reeële feiten. Hypocriet heet dat. Lekker inclusief zijn in je eigen bubbel.

Lappedonsje | 27-09-19 | 02:20

Fascisme gaat het nog helemaal worden in 2020... Wat zeg je? Nu al zo?
Oh, nou ja. Dan hoor je het nu ook eens van een ander.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 01:51

Allemachtig wat een hoop onzin opgesteld door betonblokmensen die zelf geen enkel greintje originaliteit of kunstzinnig talent begrijpen of bevatten.......
Kunst kan je niet vatten in regeltjes of de kop in drukken met regeltjes....
Vaak geprobeerd in oost en west waar je exact het standbeeld krijgt wat de commissie wil zien...... Ik krijg uitslag en wordt woest omdat het elke lust van een beginnende kunstenaar kapot maakt. .... Vrijheid betekent ook echte vrijheid en het eerste wat in me opkomt is een vernietigend werk te maken over de regeltjes waar je dus aan moet voldoen..... Bah.....

dijkbewaker | 27-09-19 | 01:46

Amsterdam heeft een orkest, opera , theaters en 50 musea van wereldniveau alwaar ik zelden een "Nieuwe Nederlander" zie. Waarom eigenlijk niet? Gebrek aan nieuwsgierigheid?

von Trier | 27-09-19 | 01:22 | 2

Inderdaad, je ziet ze nergens. Nul interesse behalve als het om hun roots gaat.

Oprisp | 27-09-19 | 01:30

Dat komt wel, zodra ze er gratis geld voor toe krijgen.

Guido | 27-09-19 | 07:28

Na bezichtiging van de overzichtstentoonstelling :design van het Derde Rijkin het Design Museum den Bosch concludeerde de geleerden uit Amsterdam dat de nazis best wel goede ideeen hadden en besloten dus ook maar over te gaan tot de oprichting van een echte Cultuur Kamer. De geschiedenis herhaalt zich met hetzelfde soort ubermensen. Die noemen we nu politiek correcte denkers.

eh.dinges | 27-09-19 | 01:16

Ach, we moeten toch een beetje kunnen lachen om dit soort idioten.
Waarom serieus nemen?
Nergens voor nodig wat mij betreft.

HoerieHarry | 27-09-19 | 00:52 | 6

Het is dat die clowns ons opleggen wat wij moeten doen. Nu nog in de culturele sector maar binnenkort ook in uw house of prostitution. Gaan ze daar kijken of je ook een zwarte lesbische dwerg hebt en een transexuele aziatische reus.

Lt-Kol Kilgore | 27-09-19 | 06:30

@Lt-Kol Kilgore | 27-09-19 | 06:30:
Yup. Zelfde met Zwarte Piet activisten die niet alleen in hun eigen Amsterdam een intocht zonder ZP willen, maar ook in Schubbekutteveen waar ze verder nooit komen en mee te maken hebben.

Zelfde met Greta Thunberg die al lang niet meer alleen voor het klimaat preekt, maar een politiek-ideologische boodschap rondschreeuwt en wil dat democratie wordt ingeperkt zodat 'de juiste mensen' de 'juiste beslissingen kunnen nemen', ook als er geen meerderheid voor is.

Ze willen macht, weten dat ze in de minderheid zijn, en dus moet de democratie wijken voor hun verhevenheid.

raskol | 27-09-19 | 07:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Altijd geleerd dat kunst moest prikkelen. Nu moet het binnen de lijntjes kleuren. Bepaald door kleurloze ambtenaren. Ik heb steeds meer het gevoel in een dictatuur te leven. United behind the science: niet meer kritisch zijn, maar volgen. Bepaald door een spijbelend kind en niet een geleerde. Niet meer met drie blanke vrienden een theatergezelschap beginnen, maar eerst in de Bijlmer een vriend shoppen en de terugreis overleven. Bepaald door een hoogleraar die geen reet van theater weet. Een veilige debatomgeving is dat Erdogan of de niqaab mijden? Het debat is juist de plek om de wolven van de schapen te kunnen onderscheiden. De intoleranten de tolerantie laten bepalen dus. Wat en hoeveel ik eet, wordt straks door de overheid, lees veganisten en calvinisten, bepaald. Wat ik over de (nationale) geschiedenis, man/vrouw rolverdeling of tradities leer, wordt door feministen, ex-slaven, anti-nationalisten of immigranten bepaald. Waarom is steeds de extremist de baas? Zijn we zo bang van onszelf dat de vijand bepaalt? Durven we de vrijheid niet meer aan en kiezen we de veiligheid van geseling door regels.

arlen | 27-09-19 | 00:49 | 1

En daarom, een paardenmiddel misschien maar wel nodig, Make Greet Great Again!

isitsoornot | 27-09-19 | 01:06

Mja, de linkse Deugmensen schilderen zichzelf steeds meer in een hoek. Hun ideologie raakt kant nog wal en zij vinden daarom steeds meer noodzaak gerechtvaardigde kritiek op hun dogma te verbieden of met geweld te bestrijden. Het fascisme dat zij zeggen te bestrijden worden zij steeds meer ZELF.
Het huidige klimaat van klimaat-angst aanjagen riekt naar spijkerlaarzen en fakkels en kristalnacht.

Jan Passant mk2 | 27-09-19 | 00:32 | 1

Winston Churchill en Jacques Presser: "De antifascisten van de toekomst zullen de nieuwe fascisten zijn." (Geldt ook voor de klimaatfascisten)..

Rest In Privacy | 27-09-19 | 01:58

Ik ben oud genoeg om de meeste dieptepunten van de Koude Oorlog bewust te hebben meegemaakt, maar dit heeft zelfs geen precedent in het meest verstokte havikencontingent van de Sovjet-Unie. Lieve help, ik ben blij dat ik geen kinderen meer op school heb.

Schulzie | 27-09-19 | 00:31 | 2

De ontwikkelingen in de afgelopen decennia zijn verbijsterend: ik had veertig jaar geleden niet kunnen bevroeden dat ik nu in een open inrichting zou leven!

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:00

Hoezo? Daar was de heropvoeding van andersdenkenden toch ook gebruikelijk. En daar moest ook in iedere organisatie een bewaker van het gedachtegoed aangesteld worden.

frank87 | 27-09-19 | 09:03

Zijn er hier psychiaters in de zaal? Kan iemand mij vertellen aan welk ziektebeeld iemand leidt die tot dit soort inzichten komt? Is hier sprake van massapsychose, gelet op de aantallen die zich kunnen vinden in dit soort waanideeën?

Crusher | 27-09-19 | 00:30 | 3

Het begint in the USA en eindigt altijd hier met enige vertraging. Ze denken dat wat daar geldt 1 op 1 hier ook geldt. Alleen hebben wij een heel andere geschiedenis.

sprietatoom | 27-09-19 | 00:32

Het is een vorm van sektarisme, je krijgt heel veel kudo's van de groep als je meegaat in die gekte... ga je er tegenin dan word je verketterd... simple as that!

Ofzoiets... | 27-09-19 | 00:38

@sprietatoom | 27-09-19 | 00:32: Bravo sprieatoom ! US of A is een achtelijk land bevolkt door 3e rangs Europeanen die hier geen baan konden vinden.

Eendragtmaaktmagt | 27-09-19 | 08:22

Laat je ombouwen tot vrouwelijke neger en de wereld gaat voor je open, de subsidiekraan ook. Kassa !

sprietatoom | 27-09-19 | 00:29 | 1

Haha, goede tip. Laten we dat doen met zijn allen

Misterspok | 27-09-19 | 08:21

Amsterdam EN inclusiviteit in een zin. Lamaar. Niet eens zin om te lezen.

popeye-de-zeemeermin | 27-09-19 | 00:29 | 2

Amsterdam is de meest benepen en intolerante stad van Nederland. Het is er ook nog eens gevaarlijk voor homo's en joden, maar dat terzijde.

Dat heeft alles te maken met het linkse beleid dat dit allemaal stimuleerde.

Jan Passant mk2 | 27-09-19 | 00:39

@Jan Passant mk2 | 27-09-19 | 00:39: de bruinhemden dus.

Ronnie uit Helmond | 27-09-19 | 07:12

Merkwaardig genoeg komt het moderne (lees extreem) linkse denken aardig in de buurt van onderstaande criteria…
Ideologisch totalisme:
1. Milieu Control - een volledige beheersing van het leefmilieu van de volgelingen. Het systeem schermt de volgelingen af van alle ongewenste invloeden van buitenaf en van binnenuit. Milieu control in zijn meest absolute vorm leidt tot verval van de persoonlijke autonomie en tot het verdwijnen van de grenzen tussen zelf en omgeving.
2. Mystical Manipulation - een absoluut vertrouwen in de juistheid van de beslissingen - hoe absurd of tegenstrijdig ook - van de hogere regionen van de organisatie. Het doel heiligt alle middelen en heiligt ook de institutie die de middelen inzet. Mystical manipulation leidt tot verval van kritiek en tot onvoorwaardelijke aanpassing aan en anticipatie op de wensen van de manipulatieve institutie (de Partij, de Leider, het Volk).
3. The Demand for Purity - een strikt dualistische visie op mens en wereld, resulterend in een diepe kloof tussen goed en kwaad, waarbij het goede altijd samenvalt met de heersende ideologie. Van het individu wordt een leven verwacht in strikte overeenstemming met de ideologie, alles wat buiten de ideologie valt, wordt beschouwd als vijandig aan de ideologie en dus als slecht. The demand for purity leidt tot een praktijk van zuiveringen en induceert op individueel niveau sterke schuld- en schaamtegevoelens. Schuld omdat men de hoge ideologische standaard niet haalt, schaamte omdat voor dit tekortschieten vernederd en gestraft wordt.
4. The Cult of Confession - de institutionalisering van biecht, bekentenis en zelfbeschuldiging als publieke verschijnselen om aan de sterke schuld- en schaamtegevoelens uitdrukking te kunnen geven. The Cult of Confession is een erkenning van het feit dat er geen grenzen zijn tussen het individu en zijn omgeving, het individu is eigendom van het systeem.
5. The ‘Sacred Science’ - de onaantastbaarheid van het centrale dogma, dat als religieuze waarheid de leer onaantastbaar, als wetenschappelijke waarheid de leer onaanvechtbaar en als normatieve waarheid de leer onovertrefbaar maakt. Totale ideologie is een mengsel van mystiek en logica, van rationaliteit en irrationaliteit, onontwarbaar met elkaar verbonden in een pretentie van onfeilbaarheid. Sacred Science geeft het individu een sterk gevoel van innerlijke zekerheid: men heeft de waarheid gevonden. Er is een verklaring voor alles en alles heeft zin in het perspectief van het bereiken van het grote ideaal.
6. Loading the Language - het totaal ideologische jargon is voor een belangrijk deel opgebouwd uit ‘god terms’ en ‘devil terms’, begrippen met een vaste positieve of negatieve betekenis, die zo abstract zijn dat ze naar believen gemanipuleerd kunnen worden in dienst van de ideologie, en zo categorisch dat ze verdere discussie overbodig maken. Loading the Language leidt tot een clichématig en verarmd taalgebruik, ontdaan van iedere behalve de ideologische inhoud.
7. Doctrine over Person - de leer is belangrijker dan het individu, dus mag en moet het individu aangepast worden aan de eisen van de leer. De orthodoxie is de hoogste norm geworden en ‘the will to orthodoxy’ is een voortdurende poging om de wereld in overeenstemming te houden met de vriend- en vijandbeelden van de doctrine. Doctrine over Person leidt tot een hoge mate van hypocrisie: een uiterlijke aanpassing aan de eisen van de doctrine.
8. The Dispensing of Existence - het bestaan in een totalistisch systeem is precair geworden. Een menselijk bestaan of zelfs het menselijk leven is alleen weggelegd voor wie leeft in overeenstemming met de leer. Geloven en gehoorzamen zijn de basisvoorwaarden voor het bestaan. The Dispensing of Existence leidt tot een permanent gevoel van angst over de continuïteit van het bestaan.
Aldus Prof. Paul Schnabel…
Paul Schnabel is een Nederlands socioloog en voormalig Eerste Kamerlid voor Democraten 66. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2013 tot 2015 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Geboren: 17 juli 1948 (71 jaar), Bergen op Zoom

Partij: Democraten 66
Opleiding: Universiteit Utrecht
Ambt: Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Nederland sinds 2015

Ofzoiets... | 27-09-19 | 00:28 | 1

Hartelijk dank, duidelijk uiteenzetting van Schnabel.

von Trier | 27-09-19 | 01:08

"The consequence of the
diversity story is this; It robs
all people of their dignity. It makes
our recognition of our
basic humanity impossible.
It emphasizes how we are
different rather than how we
are similar."

Flamouscage | 27-09-19 | 00:25

Ik wil dood. Serieus. Ik trek dit niet meer.

Bigi Bana Boy | 27-09-19 | 00:20 | 3

Dat je je overgeeft aan dit gelul, dat willen ze juist!

Analia von Solmsch | 27-09-19 | 00:21

Wacht even. Schrale troost misschien maar je kan nu zelf als participerend observant getuige zijn van de ondergang van een beschaving. Meestal lees je dat in een geschiedenisboek.

isitsoornot | 27-09-19 | 00:56

@isitsoornot | 27-09-19 | 00:56: Inderdaad: met simpel doch gezond boerenverstand kun je je alleen nog maar vergapen aan en verbazen over wat er allemaal tegenwoordig gebazeld wordt.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:06

Op 4:20 in het filmpje lijkt het er toch verrekte veel op dat die Mangal rechtsonderin een naambordje met alleen "zwarte" heeft. Dat gaat mij wat ver, hij heeft ook een naam.

Zwartbroek | 27-09-19 | 00:16 | 1

Dat is dankzij jou niet onopgemerkt gebleven.

drs.Nee | 27-09-19 | 06:14

Ha inclusiviteit. Goed nieuws voor ‘jongeren’ ook. Uitslapen, trainingspak aan met slippers, kapper, shoarmatent, beetje staan. Allemaal voorbij. De betonfabriek draait lekkerder met jullie.

RickTheDick | 26-09-19 | 23:57

Dus krijg je verplicht positieve discriminatie m.b.t. tot afgedwongen diversiteit in de kunsten en daar moeten de Amsterdamse kunstinstellingen een positief plan voor aanlleveren anders loopt hun subsidie gevaar. De totale krankzinnigheid van dit land wordt altijd het eerst zichtbaar in Amsterdam. Annabel is gelukkig wakker.

Jan, Leiden | 26-09-19 | 23:52 | 1

Ja, die is wakker. Zonder invloed. In Den Haag zit Wilders en die is up and functionable. De bezem moet erdoor. Nationaal. Make Greet Great Again.

isitsoornot | 27-09-19 | 00:12

Amsterdam is allang haar indentiteit kwijt, het is niet meer dan mooi decor, een verzamelplaats van gelukzoekers, expats en wannabees die wel willen genieten van de vrijplaats maar zonder iets bij te dragen, en NEE: een koffietentje, een galerietje, een vapeshop: maakt nog geen stad.
Het zit met roze dreadlocks op een kleedje in het Vondelpark te niksen met alleen gelijkgestemden. Gitaartje erbij en het is artistiek.
Het zijn allemaal consumenten, ze komen alleen halen, niets brengen.
Heb ik nig niet eens over de miljoenen toeristen.

Analia von Solmsch | 26-09-19 | 23:48

Te makkelijk en al genoemd, maar ik moet even:
"Weet je wie ook ook strenge eisen aan kunst stelde?"
.
Het is toch steeds weer verwonderlijk hoe goed bedoelende linkse gutmenschen
niet van zichzelf kunnen inzien dat ze zich fascistisch gedragen...

hotmint | 26-09-19 | 23:38

Intrinsieke bullshit. Hoeveel actiepunten kun je verzinnen om je standpunt door te drammen?
Werkelijk, in wat voor bubbel leef je dan! Het is hermetische poëzie.
Kunst is kunst, kunst heeft helemaal geen autonome kracht. Het hangt aan de muur, mensen lopen er aan voorbij, ergeren zich of vinden het mooi. Als je niet jofel in je hersenpan bent dan denk je dat jouw creatie de wereld kan veranderen.

Analia von Solmsch | 26-09-19 | 23:34 | 1

Het idee dat 'kunst' iemand tot een Goed Mens maakt wordt telkens weer gebruikt om moordenaars en verkrachters vrij te laten (die toevallig wat leuke gedichten of fijne schilderijtjes hebben geproduceerd). Verbazing alom als meneer binnen een jaar na vrijlating een dozijn slachtoffers blijkt te hebben gemaakt.

Telkens weer probeert men het tuig met kunst-lessen tot rede te brengen: liefst Mozart en Rembrandt, maar anders mogen ze beginnen met gesubsidieerde rap en getolereerde graffiti als gate-way drug richting de hogere kunsten.

******** | 27-09-19 | 00:33

Kunst?
De Kuip heeft de live versie van Bobby Jean.
Of bestond dat in mijn herinnering?
Baby Jane (Rod Stewart) in elk geval.
www.youtube.com/watch?v=dxl2r6GuL2w

Oh god's zoon die niet bestaat, muziekjes man. Kan zo groots zijn

chicago river | 26-09-19 | 23:32 | 6

@chicago river | 26-09-19 | 23:38: Maar in Rotterdam krijgen ze binnenkort een nieuwe Kuip. Eentje met kind en badwater.

Oprisp | 26-09-19 | 23:45

Goktent ad Maas gaat het heten. En Van Hanegem mag het lintje doorknippen.

Oprisp | 27-09-19 | 00:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Gelukkig maken wij burgers van Nederland dat zelf wel uit. De " kunstraad" van A'dam? Wie heeft daar ooit van gehoord ? Fascisme keert terug verkleed als anti-fascist ( Antifa of Groene Khmer). De burger wordt geacht zijn of haar smoel te houden. Betalen moet wel en graag op tijd,anders boete.
Amsterdam is een prachtige oude stad,maar de huidige bestuurders zijn gewoon marxisten-leninisten en trotzkisten vermomd als GroenLinks,DDR666 en in mindere mate de PvdA. Het wordt tijd voor een revolutie van de zwijgende brave burger. Dit gaat te ver. De " vluchtelingen" en de diversiteits nonsens worden ons door de strot geduwd maar wij stammen niet af van ganzen maar van weerbare,zelfdenkende en handelende mannen en vrouwen. Aanpakken die gekken! Afzinken in het IJ die kunstraad !

Eendragtmaaktmagt | 26-09-19 | 23:30 | 1

Zeer juist, vooral het laatste, tijd dus voor een nieuwe Acte van Verlating, waarin Nederland afscheid neemt van Amsterdam als hoofdstad en deel van De Natie. Toedels 020!

De Briemusketier | 26-09-19 | 23:51
-weggejorist-
Minus Richels | 26-09-19 | 23:29

Echte inclusiviteit houdt ook rekening met rabiaat rechtse witte kunstenmakers. Echte inclusiviteit houdt ook rekening met rabiaat linkse zweefmalloten met een kleurtje.
Echte inclusiviteit houdt zelfs rekening met mensen die exclusief zijn.
Maar in 020 is alles anders.

Schadenfreude | 26-09-19 | 23:28 | 1

Men wil graag de islam om armen, nou de islam is niet echt bekend om inclusiviteit.
Mannen en vrouwen van elkaar scheiden. Behalve in het huwelijk: dan mag een vrouw niet eens scheiden ...

Analia von Solmsch | 26-09-19 | 23:38

Chinese communisten, opgehitst door een collectieve gekte die vanuit de hoogste machthebbers werd gedirigeerd, vernietigden in de jaren ´60 en ´70 op enorme schaal het Chinese culturele erfgoed; tempels, kerken, beelden, historische gebouwen, bibliotheken, graven van vroegere keizers en zelfs het graf van Confucius werden vernield. Communistisch China pleegde culturele zelfmoord.

De islamitische terreurgroep IS deed (en doet nog steeds) het zelfde in Syriè en Irak. Oude tempels, kerken, complete historische steden en overblijfselen van grote beschavingen werden en worden opgeblazen en kort & klein geslagen.
De Afghaanse Taliban vernielen en vernielden op grote schaal Afghaans cultureel erfgoed.

In vrijwel alle Oost-Europese landen en de Sovjet-Unie is gedurende 70 jaar, de tijd van linkse socialistische dictaturen, het culturele erfgoed zwaar verwaarloosd en de vernieling ingegaan. Boeken werden verboden, bepaalde muziek eveneens, schrijvers, intellectuelen en andersdenkenden werden opgesloten in psychiatrische inrichtingen en werkkampen.

In het Nationaal-Socialistische Duitsland van de jaren ´30 en ´40 werden critici van het bewind opgepakt, gemarteld, vermoord en opgesloten. En er was de Kulturkammer. Die bepaalde welke kunst en welke kunstenaars ´goed´ waren. Niet-goedgekeurde kunstenaars werden geterroriseerd en tot staatsvijanden verklaard.

De huidige linkse elite, geïnspireerd door de aan waanzin ten prooi gevallen linksen in Amerika, zet de eerste, nog bescheiden stapjes op de weg naar culturele zelfmoord; Zwarte Piet is al afgeschaft, evenals talrijke andere niet-policor tradities, de Gouden Eeuw, inclusief de in die tijd vervaardigde kunstwerken en schilderijen zijn al besmet verklaard, de Gouden Koets is racistisch verklaard, en niet-inclusieve kunstenaars en niet-inclusieve culturele of kunst-instellingen worden buitengesloten, tenzij ze, gedwongen door de Amsterdamse Kulturkammer, "een actieplan opstellen over inclusiviteit en diversiteit".
Een deug-verklaring.
Een soort Ariër-verklaring dus.

Als deze waanzin niet gestopt wordt, staat ons nog een bedenkelijke toekomst te wachten.

Peter Emile | 26-09-19 | 23:26 | 3

Die toekomst is helaas al lang begonnen.

EenGoedBegin | 26-09-19 | 23:32

Je was me net voor.

Rohin | 27-09-19 | 01:05

Vlak ook de Ceaușescu's niet uit. Die haatten het Orthodox Christelijke erfgoed en herinneringen aan de oude traditionele Roemeense cultuur tot op het bot, braken kerken, kloosters en half Boekarest ("het Parijs van het oosten") tot de grond toe af om er de meest afzichtelijke en mensonvriendelijke socialistische woonbarakken en een protserig, onbetaalbaar megapaleis voor "het volk" (zichzelf dus) te bouwen. Alles wat naar traditie, gezin of autonomie riekte moest kapot. Alles moest collectief en grootschalig.

Elena werd bejubeld als "wetenschapper van wereldfaam" op scheikundegebied en kreeg er zelfs prijzen voor, maar was feitelijk een domme boerentrien met het verstand van het achtereind van een varken. Maar propaganda wordt blijkbaar voor zoet koek geslikt als het maar collectivisme en vervreemding en ontworteling van mens en maatschappij bevordert.

Wol | 27-09-19 | 11:36

Raadslid Nanninga zou eens naar een logopedist moeten gaan. Ze zit veels te hoog met haar stem en dat maakt het ongewild hysterisch. Lager met die stem, het klinkt te verongelijkt en daar knappen mensen op af. 80% van een boodschap is het timbre en de toon waarop je praat.

von Trier | 26-09-19 | 23:25

Niks is meer inclusief dan mensen met een andere mening uit te sluiten.

AlexStone | 26-09-19 | 23:24

dit hele verhaal komt dus samenvattend op het volgende neer:we zijn inclusief en enorm divers zolang je het maar eens bent met onze mening .ben je dat niet,ben je niet divers en inclusief .maar heau ff het is toch divers en inclusief ???ik hou er dus een andere mening op na die ik hier niet zal ventileren ,maar hoor ik er nu ook bij dan of ben ik uitgesloten dan de inclusiviteit en diversiteit.vragen vragen ... lastig ..

bowlfabriek | 26-09-19 | 23:23 | 3

U mag niet langs start, ontvangt geen subsidie en moet verplicht op een diversiteitscursus.

Afgeschminkte Bassie | 26-09-19 | 23:40

@Afgeschminkte Bassie | 26-09-19 | 23:40: In de gevangenis is het beter!

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:11

@Afgeschminkte Bassie | 26-09-19 | 23:40: Binnenkort in Amsterdam : heropvoedingskampen, kinderen die op school uitgehoord worden over het diversiteitsdiscours thuis en gele merktekens op kleding voor hen die betrapt zijn op niet-inclusief gedachtengoed.

5611 | 27-09-19 | 04:39

Volgens mijn oude vader zou meer dan de helft van deze gemeenteraad in Amsterdam vroeger ruimschoots voldoen aan het profiel om in een RPI opgenomen te worden.

Peerkeoud | 26-09-19 | 23:19

“Zou ik ook, tegen vergoeding van de gemaakte kosten, iemand zijn kantoor gebombardeerd kunnen krijgen? Het is het kantoor van de Amsterdamse Kunstraad, Kloveniersburgwal 47, 1011 JX Amsterdam. Het is een bovenhuis, dus het is wel precisiewerk. Eronder woont Jeroen Krabbee, en die kan dus in één moeite meegenomen worden.” Vrij naar "De aardappeleter" van Gerard Reve.

De Briemusketier | 26-09-19 | 23:16

Dus kort samengevat: je moet je muil houden en luisteren, want iedereen moet diversiteit willen... Wat een gaaf land is dit aan het worden.

GWBA | 26-09-19 | 23:13 | 1

De vrijheid van meningsuiting is groot genoeg om op zichzelf te passen.

De Briemusketier | 26-09-19 | 23:19

Dus om soepsidie te krijgen worden alle schilderijen groen inplaats van roze of blauw. Bij het ballet alle pakjes groen. En bij alle galleries geen rode loper maar een groene. En hop opgelost. Alles gender neutraal.De directeuren allemaal in een kermit pak. Ook opgelost. Pff dat 020. Als ze niks hebben om te zeiken zoeken ze het wel. Begrijpt iemand er echt wat van. Nope. Maar het staat wel interresant . Toch!!

tweetybird | 26-09-19 | 23:08

Waar Diversiteit zijn lelijke smoelwerk toont groeit geen gras meer, laat staan kunst. En wat zijn ze bang voor mensen met een stukje canvas en een pot verf.

De Briemusketier | 26-09-19 | 23:06

Ik ben een kunstliefhebber, en dit soort krankzinnig gebazel heeft daar niets mee te maken. Wanneer gaan we nou eens met zijn allen beseffen dat amsterdam opgegeven moet worden, over moet worden gelaten aan de toeristen, en de enkele provinciaal die daar nog wil wonen en interessant wil lijken?

captainobvious | 26-09-19 | 23:05

Even tellen: aan dat pamphlet hebben zo'n 70 (zeventig) genders meege"werkt", als je het in elkaar frommelen van deze belachelijke shit nog werk mag noemen. Dit heeft diverse maanden van consensusvergaderingen gekost, inclusieve uiteraard het nodige vreet- en zuipwerk ("werk").
Graag even nagaan wat deze belachelijke shit heeft gekost.

jacobh-59 | 26-09-19 | 23:05 | 1

Onzin. Het is aan de UvA wetenschappelijk bewezen dat er niet meer dan 26 genders zijn want meer letters zitten er niet in het alfabet.

5611 | 27-09-19 | 04:42

Met het meteorologische klimaat is niks mis, dat gaat z'n eigen gang, hoef je niks aan te doen. Het geestelijk klimaat echter, is door en door verrot. Waarschijnlijk is het een degeneratieverschijnsel.

isitsoornot | 26-09-19 | 23:02

Rotterdam heeft Feyenoord, maar dit is nog erger.

spanarchist | 26-09-19 | 23:02 | 2

"Vooruitgang bestaat niet en zoals het nu is is het al erg genoeg".
Gerard Reve.

De Briemusketier | 26-09-19 | 23:08

0-3

jacobh-59 | 26-09-19 | 23:16

Vinden jullie het erg dat ik er niet een reet van snap?

oakmont | 26-09-19 | 22:59 | 6

@oakmont | 26-09-19 | 23:14: 'Pinda,s......' zei u dat? U passeert hier de grens van associatief privilegisme. Net als 'Negerzoenen' en 'Moorkoppen', nog done!

kotelet | 26-09-19 | 23:23
-weggejorist-
******** | 27-09-19 | 00:40
▼ 3 antwoorden verborgen

Op de oude meesters na mag van mij kunst ten grave gedragen worden.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:59 | 1

Hmmm zoals ik dit kunstknuppel groepje begrijpt is het waarschijnlijk juist die oude kunst die ten grave gedragen gaat worden.Zeg maar vooral uit de 17 e eeuw want het gouwe eeuw noemen en je kunt de soepsidie al vergeten.

tweetybird | 26-09-19 | 23:30

Tirza de Fockert als voorzitter. Om nog maar eens te benadrukken hoe diep men in de hoofdstad gezonken is.

spanarchist | 26-09-19 | 22:58 | 2

Tyrza de Fockert heb wel gestudeerd, maar liefst 10 jaar aan de VU Amsterdam dus die weet ut heus wel hoor, wij als loonslaven moeten onze bek houden want
Tyrza is ook nog eens van Groen Links, pas maar op!

oakmont | 26-09-19 | 23:17

Islam
is
right
about
women.

KlauwnBassie | 26-09-19 | 22:53

Nederland heeft ook een archipel.
Gaat van pas komen.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:42

Overigens2 ben ik van mening dat de Vrijheid van Meningsuiting zo groot mogelijk dient te zijn. Meestal wordt er dan als enige restrictie bij gegeven dat oproepen tot geweld een brug te ver is. Maar ook daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ik kan mij heel goed voorstellen dat een Iraqi niet alleen een schoen naar ex-president Bush wil gooien, maar dat hij hem graag om zeep zou willen helpen als boetedoening wegens het vernietigen van zijn land.
Ik begrijp dat 100%. Ga ik nu over de brave mensenschreef?
't Zal wel. Evocatus

Evocatus | 26-09-19 | 22:42 | 2

Volgens mij is de vrijheid van meningsuiting inmiddels juist zo groot en dwangmatig geworden dat-ie z’n doel verontrustend vaak voorbijschiet.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:56

Ik ga met je redenering mee. Slechte ideeen dienen zonlicht te krijgen om te verdorren, niet veilig opbergen uit het zicht om voort te woekeren. Zelfs rare verhalen over Joden op NPO1 gewoon bespreken. Alsook monder minder minder uitspraken.

Winter_is_coming | 26-09-19 | 23:04

Is makkelijker voor moslims om naar mekka te bidden. Down under moet men in een ronde aarde theorie een handstand maken om de juiste bidrichting te doen. Dan maar een ander wereldbeeld

Winter_is_coming | 26-09-19 | 23:07

Yepp. Dat brengen ze dan heel interesant met de titel. De aarde als pannekoek.

tweetybird | 26-09-19 | 23:11
▼ 1 antwoord verborgen

Reken maar dat deze gasten veel geld hebben te verdelen als subsidie.
Dus als je als kunstenaar subsidie wilt zul je naar hun pijpen moeten dansen en inclusief en divers zijn en heel precies hun regeltjes volgen.
Heb je per ongeluk een herentoilet en een damestoilet dan kan dat al reden zijn om je subsidie kwijt te raken.
Overigens verdienen deze subsidie kunstenaars het te dansen naar de wensen van een stel idioten.

Osdorpertje | 26-09-19 | 22:41 | 3

Een echt divers museum heeft straks geen wc. Dan mag je tegen de kunstwerken piesen.En noemen het dan de culturele exclusieve genderneutrale openbare wc.

tweetybird | 26-09-19 | 23:14

Het zijn geen idioten. Ze weten heel goed wat ze doen en waarom.
Het was gewoon even wachten tot ze dat Zaad Der Destructie hier wortel zouden proberen te laten schieten.
Het is het tegenovergestelde van vrijheid. Vrijheid van denken.
De kern van alle vrijheid.

Flamouscage | 26-09-19 | 23:28

Is die gouden wc nou nog teruggevonden?

******** | 27-09-19 | 01:06

Waarom wordt dat biculturele zo verheven? Domlinks snapt maar niet dat iemand er niets aan kan doen als Nederlander geboren te zijn. Of God verhoede blank.

Repetitive Beats | 26-09-19 | 22:39 | 3

Toon geen enkele belangstelling, het is de kat die zo-even door de tuin liep, ga er nooit heen, praat er niet over.

ritter vn hüpfburg | 26-09-19 | 22:42

Ik ben ook bicultureel: actief onderdeel van de biercultuur alsook de wijncultuur. Telt dat ook als bi?

Winter_is_coming | 26-09-19 | 23:08

Ik ben bicultureel.
Het zorgt ervoor dat je je niet echt verbonden voelt met welke cultuur dan ook. In elk geval niet op die manier dat je weerstand hebt om de heersende cultuur om zeep te helpen. Wat dus het plan is. Anders doe je dit niet.
Ik heb ook nog een moderne kunstacademie doorlopen (behoorlijk stukkie terug ) en heb gezien hoe vrijheid, creativiteit en schapingsplezier de nek wordt omgedraaid.
Politiek is stroomafwaarts van cultuur. Dit is hoe de grondslag van cultuur, en dus politiek vernietigt kan worden.
Donker.

Flamouscage | 26-09-19 | 23:41

Overigens ben ik van mening dat er e.e.a. in de kunstenwereld, zeker in die van Amsterdam moet veranderen.

1. De Kunstraad wordt afgeschaft, want
2. Alle kunstsubsidies worden afgeschaft.
OF
1. Alle kunstsubsidies worden afgeschaft, dus
2. De Kunstraad wordt afgeschaft.

Hoe zal ik het zeggen? Schaffen wir das?

Wie zichzelf kunstenaar wil noemen en meent dat hij een bijdrage moet en kan leveren aan het culturele klimaat en welzijn van zijn medemens moet dat vooral doen. Maar op eigen kosten en zelf de broek ophoudend.

[Geestelijk welzijn is in deze zeer breed, want het kan ook zijn dat het broze denkraampje van die betwetende medemens grotelijks verbrijzeld wordt. Vandaar het onderstaande verhaaltje.]

Kazuo Ohno, een van de grondleggers van butoh werkte een groot deel van zijn leven als gymnastiekleraar op een school, zelfs tot zijn 86ste.
Kijk, zo doe je dat. Evocatus

Evocatus | 26-09-19 | 22:36

Als je al die punten leest en het leest als één grote Koot & Bie sketch uit de vorige eeuw, een letterdiarree, bij elkaar verzonnen door talentloze regelneven, die ondanks een niet afgemaakte HBO of universitaire studie later toch nog op een positie terecht zijn gekomen waar ze aan wat touwtjes mogen trekken, dan weet je zeker dat er niet sprake is emmers subsidie, niet van bakken subsidie, niet van containers subsidie, maar van olietankers vol subsidie.

Allemaal intrekken, dat gratis geld. Die vrijgestelden hebben veel te veel vrije tijd en niets om handen, waardoor ze al deze onzin bij elkaar kunnen verzinnen.

Maar ja, als je ziet dat Nanninga het op moet nemen tegen ene Mangal die zo onduidelijk formuleert dat je inderdaad niet snapt wat zijn vraag is, ene Jazy Veldhuyzen - een rare lakei van Silly Syl - en dat de voorzitter Tirza de Fockert is, die het liefst de NGO schepen met dobbernegers het IJ ziet povaren om ze in Amsterdam te verwelkomen, dan weet je dat het een gevecht tegen de bierkaai is, waar het alleen maar van kwaad tot erger gaat.

Het doet me denken aan een heel oud verhaal van Belcampo - ik ben de titel kwijt - dat ik als middelbare scholier las, over een stad waar ook alle inwoners volslagen getikt waren geworden en hun stad vernietigden door de meest dwaze maatregelen.

Dr_Johnson | 26-09-19 | 22:34 | 3

Was dat niet Rijssen?

JvanDeventer | 26-09-19 | 22:51

In Rijssen speelt het verhaal 'het grote gebeuren' wat gaat over de dag des oordeels die in Rijssen begint. Later ook verfilmd door Jaap Drupsteen. De huizen blijven heel, maar er komt wel een gezin in voor dat alles in huis kort en klein slaat. Ik denk dat de film wel op youtube te vinden is, daar heb ik hem jaren geleden van af geplukt.

John9oo9 | 27-09-19 | 11:26

Andere Menschen moeten des morgens vroeg gewoon uit de zure lappen kreupelen om naar hun werk te gaan..........

grapjasz | 26-09-19 | 22:33 | 2

Als die lappen echt zo zuur zijn, dan zou ik juist maar eens een dagje thuis blijven om ze te wassen...

Rest In Privacy | 26-09-19 | 23:04

@woordgrap van de dag | 26-09-19 | 23:04: zuurpruim.

grapjasz | 27-09-19 | 00:52

Ik sluit me aan bij HoerieHarry: ik ben nu nog ondernemer, maar ik krijg steeds meer naar de edele kunsten.... Tot 5:00 s,ochtends inspiratie opdoen et Café.... Mijn huis veranderen in dat van de familie uit 'Schatjes'.... Uitslap..... Euh.. ik bedoel natuurlijk de broodnodige slaap van de rede.... En aan het einde van de maand mijn gage... Door u betaald!

kotelet | 26-09-19 | 22:32

Puur marxistisch activisme, betaald door de belastingbetaler. En een hele sector proberen te dwingen mee te doen, anders geen centjes mee. Dat hele subsidie circuit afschaffen.

Blauwpetje | 26-09-19 | 22:29 | 2

En dan is er "inclusieve" kunst of kunst van mensen met een beperking, komt er geen hond kijken. Want gelukkig kunnen mensen niet gedwongen worden te gaan kijken.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:32

@arie-hoax | 26-09-19 | 22:32: Oh, er komt echt wel publiek. De volgende stap is een puntenpaspoort waarin je groene stempels krijgt voor iedere deugactie (bv bezoek aan een inclusieve tentoonstelling} en rode stempels als je niet deugt (bv BBQen, een poc geen voorrang geven op de stinkgracht of anders dan D666/GL stemmen. Heb je 5 rode stempels meer dan groene dan word je door de KuPo (KulturPolizei ook wel DiPo, DiversiteitsPolizei, genoemd) thuis opgehaald en naar een heropvoedingskamp gebracht. Je huis wordt dan heel inclusief vrijgegeven voor We Are Here.

5611 | 27-09-19 | 04:56

Zeer verstandige woorden van Annabel.
Die Kunstraad is compleet van de pot gerukt. Of ze daar al een Diversity Officer hebben weet ik niet, maar de Chief Insanity Officer heeft overduidelijk grote successen geboekt.

JvanDeventer | 26-09-19 | 22:29

De Kunstraad, is dat nou zoiets als de Kulturkammer?

Argyronauta | 26-09-19 | 22:28 | 6

@Peter Emile | 26-09-19 | 22:37:
Nou, ik dacht eigenlijk dat de pindakaasvloer van Wim Schippers nog net mag (want erkend VPRO); dat een pindakaasvloer van een onbekende blanke niet mag (want kunstenaar is blank) en dat een pindakaasvloer van een dwerg-Pygmee uit Oeganda grensverleggend en geweldig is.

JvanDeventer | 26-09-19 | 22:46

@JvanDeventer | 26-09-19 | 22:46: Eens, dit moet een positief discrimminatie-feestje worden tegen de blankeman / kunstenaar en blanke man in het algemeen worden.

HaatbaardKnipper | 26-09-19 | 22:49

@Blauwpetje | 26-09-19 | 22:32: Misschien is het beter om het Rijksmuseum te verplaatsen want ik zie zo'n Amsterdamse Kulturkammer er inderdaad voor aan om de Nachtwacht cs ritueel (kunst!} te verbranden.

5611 | 27-09-19 | 04:50
▼ 3 antwoorden verborgen

Tijdens de "Culturele Revolutie" in het communistische China, waarbij naar schatting een paar miljoen mensen om het leven werden gebracht omdat ze niet de juiste denkbeelden erop na hielden, werden intellectuelen uit hun huizen gesleept, met papieren puntmutsen uitgemonsterd en publiekelijk mishandeld en te schande gezet.

Het Centraal Comité van de Kunsten zet met dit rapport vol rabiate diversiteits- en inclusiviteits-nonsens een eerste stap naar de uitsluiting (= exclusie, mind you) van díe kunstenaars, die deze waanzin niet kunnen of willen onderschrijven. Voorlopig worden ze uitgesloten van subsidie, begrijp ik uit dit rapport. Het wachten is op het moment dat ze publiekelijk te schande worden gezet, net als tijdens die abjecte "Culturele Revolutie" (tijdens welke er overigens op ongekende schaal vernietiging van cultureel erfgoed plaatsvond).

Heeft u een andere opvatting dan ons, moreel hoog boven u verhevenen? Dan geldt voor u de bedelstaf, en in de toekomst misschien wel verbanning naar de Goelag.

Ben benieuwd wanneer de Opperste Sovjet in de Sztopera niet- of minder-inclusieve mensen tot staatsvijandig verklaart. Bijvoorbeeld critici van de islam.

Overigens gaat die hele, uit Amerika overgewaaide diversiteits- en inclusiviteitswaanzin, geheel voorbij aan de bevolkingsgroep die eigenlijk als eerste zou moeten worden aangesproken, maar die zichzelf het kampioenschap van de uitsluiting en de discriminatie mag toekennen: de moslims. Daar hoor je die gek geworden linksen niet over.

"De inclusieve samenleving". "Diversiteit". "Gender-neutraal".
Dat er ùberhaupt mensen zijn die deze begrippen, deze persiflages op het Gezonde Verstand, nog zonder blozen over de lippen krijgen, is echt verbijsterend.

Peter Emile | 26-09-19 | 22:23 | 5

Peter Emile | 26-09-19 | 22:23
Jij zou je column hier moeten hebben.
Of eigenliik net niet moeten, maar gewoon hebben.

chicago river | 26-09-19 | 23:03

60 miljoen doden meneer. Dat is het plan hier ook.
Dit zijn diezelfde "mensen" die dit in gang zetten. Het waren non-Aziaten die in de top in China de communistische partij in gang zwengelden. Oh ja, net als in Rusland in 1917. Goh...

Flamouscage | 26-09-19 | 23:47
▼ 2 antwoorden verborgen

En na afloop van de vergadering namen ze nog een snuifje.

Jan Dribbel | 26-09-19 | 22:21 | 1

Na afloop. Ik ben bang dat het voor en waarschijnlijk na was. Doe daarbij veel drank en nog wat pillen en dan krijg je dit.

tweetybird | 26-09-19 | 23:23

Het rapport bulkt van doorgesnoven waanzin, en dan ook nog gesubsidieerd!

Opajoop | 26-09-19 | 22:14

Wie betaalt het loonstrookje van deze halve zolen..?

grapjasz | 26-09-19 | 22:13 | 1

U en ik o.a.

Tikkie Terug | 26-09-19 | 22:25

Wat een erbarmelijk niveau van de interrupties. Amsterdam is hopeloos en geen aandacht meer aan schenken

Eddy67 | 26-09-19 | 22:13 | 3

'De partijleider van FvD zegt dat hij streeft naar een dominant blank Europa.'
Laster. Pure laster.

SIogra | 26-09-19 | 22:18

Duidelijk geselecteerd op afkomst

fail | 26-09-19 | 22:30

waarom beginnen we niet met de bouw van een hoge muur met wachttorens om het gesticht Amsterdam.
Door alle stroom, gas en water af te sluiten besparen we ook nog op een hoop CO2 en Nox

captain-caveman | 26-09-19 | 22:12 | 2

Een hek en een mijnenveld om 020-Gaza heen lijkt mij véél zinniger. Een vrijwillig en uiteraard ook gratis vertrek met vrijgeleide naar een paradijselijke plek voor de weinige nog echte geboren en getogen Amsterdammers dient zonder ook maar enig voorbehoud geregeld te worden.

Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 22:28

@Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 22:28: - hek nee want een gladde muur is beter (niet beklimbaar).
- extra Mijnenveld als aanvulling voor de wachttorens is daarentegen wel een zinnige aanvulling.
- Herplaatsen van echte Amsterdammers moet wel onder strikte medische en geestelijke controle gebeuren helaas zijn er al teveel die te veel aangetast zijn om nog te kunnen herplaatsen in een normale leefomgeving.

captain-caveman | 26-09-19 | 22:43

'All art is quite useless', volgens Oscar Wilde. Als dat besef nu eens zou doordringen, hoeft er ook niet zo veel geld naartoe.

gestoptmetroken | 26-09-19 | 22:11 | 1

Ik vraag me af of je de quote van Wilde wel helemaal begrepen hebt. Het nut van kunst ligt in de kunst zelf en is niet bedoeld om te functioneren als politiek danwel religieus instrument of anderszins dan de uitdrukking van zichzelf.

canis lupus | 26-09-19 | 22:45

Zoveel onzin heb ik de afgelopen 74 jaar nog nooit gelezen. Godzijdank kan ik het ook niet volgen. Je zult toch stukadoor zijn en in Amsterdam wonen. Kan die gemeente niet worden omringd door een Heras-hekwerk en in zijn totaliteit tot quarantaine-gebied worden verklaard?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:10 | 3

En voor de zekerheid stroom erop.

ViaNova | 26-09-19 | 22:17

Vergeet het mijnenveld niet.

Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 22:29

@ViaNova | 26-09-19 | 22:17:

Yepp en omdat we de rotste niet zijn doen we er natuurlijk groene stroom op van windmolens.

tweetybird | 26-09-19 | 23:25

Amsterdam ,need to say more ?

iopeth | 26-09-19 | 22:09

Goed verwoord mw. Nanniga. Het niveau van de interrupties is om te janken. Zitten die mensen daar echt van ons belastinggeld? Waarom mogen we niet een soort minimale eis stellen aan de competentie van mensen die in zo'n raad zitten?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:09

Ik had pagina 6 ingeladen als luisterboek. Hoor ik de stem van Greta Thunberg...

Sliptong | 26-09-19 | 22:07

Dat wordt dus zwarte kunst onder de boerka........

Elder of Z. | 26-09-19 | 22:05

Ik noem me tegenwoordig ook kunstenaar.
De eerste kunst moet er nog uitkomen maar ik kijk er naar uit.

HoerieHarry | 26-09-19 | 22:05 | 7

@HoerieHarry | 26-09-19 | 22:21: Schijtzat zou ingevolge zijn nick voldoende bruine klei ter beschikking hebben dus wat let u als kunstenmaker.

Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 22:33

Hierbij alvast de titel van uw eerste werk: "Diversity of the Inclusive Global Warming into Climate Change Genderalism". De titel verkoopt, dat is zeker. Aan u om het kunstwerk te ontwerpen: iets met zwarte en witte schoensmeer en papier maché verknutseld op een dooie vis als symbool van zonnemolens die "How Dare You" zingen in de wind. Succes ermee!

jacobh-59 | 26-09-19 | 22:42

@Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 22:33: haar nick, Nelis. Maar klopt als 'n bus.

schijtzat | 27-09-19 | 09:43
▼ 4 antwoorden verborgen

Dag in dag uit en langzaam maar zeker wordt onze Nederlandse cultuur afgebroken. Je begint er helaas aan te wennen.

HaatbaardKnipper | 26-09-19 | 22:05

Entartete Kunst-raad

ScumbaggusMaximus | 26-09-19 | 22:03

Mijn hemel, wat een enge teksten blaat de kunstraad uit. Eén geruststelling is dat deze luchtfietserij echt nooit gaat werken omdat het niets te maken heeft met de werkelijkheid. En die werkelijkheid is dat veel mensen met een kleurtje helemaal niet verlegen zitten om een plekje in de 020-kunstwereld. Mensen tegen hun zin ergens mee gelukkig maken, heeft nooit gewerkt.

Amsterdamsko | 26-09-19 | 22:03 | 4

Een boel woorden om te zeggen dat kunst opvoedend en politiek correct moet zijn om in aanmerking te komen voor kunstsubsidie.
En officieren gaan de kunst langs de politiek correcte meetlat leggen.
Vrijheid van kunst, dat mag niet (en dan wordt haatzaaien er met de haren bijgesleept, alsof vrijheid alleen maar daar toe leidt).

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:16

@arie-hoax | 26-09-19 | 22:16: Naar goed voorbeeld in Nationaal Socialistisch Duitsland en Communitisch Rusland / China. Links heeft iets met dwang in de kunst.

HaatbaardKnipper | 26-09-19 | 22:29

Eén geruststelling is dat deze luchtfietserij echt nooit gaat werken. Deze luchtfietserij stoelt op dezelfde ideologie als waaraan de linkse partijen zich nu oriënteren. Ik zou het dus liever niet onderschatten, zeker niet omdat VVD en CDA altijd met links moeten samenwerken zolang ze alles rechts van de VVD uitsluiten. Dit heeft echt potentie landelijk te gaan en bij uw deurtje aan te klopen.

Blauwpetje | 26-09-19 | 22:39
▼ 1 antwoord verborgen

Annabel doet het uitstekend. Als ik in Amsterdam zou wonen, stemde ik FvD.

Rosaturbinata | 26-09-19 | 22:01

En iedereen die niet inclusief bevonden wordt moet dan zichtbaar een gele ster op de kleding dragen. Die kunnen dan naar zon cursus kamp gebracht worden. waar dan op de poort staat "divers macht Frei"

hatschjoe | 26-09-19 | 22:01 | 4

Dat is passend beeldvorming en misschien een idee voor Cortes en zijn cartoons: "Diversiteit macht Frei" en dissidenten met geel sterren met een A van Andersdenkende. D van Dissident zou beter zijn als D niet te verwarren was met de zeer heilige linkse woord Diversiteit©.

unshift | 26-09-19 | 22:12

Goeie! ..... en dan ook nog onderduiken bij gewoon discriminerende, niet-diverse, niet-integrerende teringTurken of Kutmarokkanen. Of bij negers, kan ook heel gezellig zijn.
@ unshift | 26-09-19 | 22:12 Ik wil wel een ster met dubbel F op mijn jas (Fuck de Fascisten ofzoiets...) .... of kom ik dan het kamp niet meer uit?

Bakschuif | 26-09-19 | 22:23
▼ 1 antwoord verborgen

'Amsterdamse Kunstraad', dat klinkt gelijk al als de meest wereldvreemde raad die de mensheid ooit gekend heeft. Misschien spelen ze gelijk met allerhande communistische partijen uit de vorige eeuw.

Nederland80 | 26-09-19 | 22:00 | 2

allemaal kunstkoppen en andere nep...

Bakschuif | 26-09-19 | 22:23

nee hoor, tussen 1940 en 1945 hadden we de 'cultuurkamer' die 'entartete' kunst moest opsporen en weren, grotendeels bestaand uit NSB'ers. Deze Amsterdamse kunstraad past perfect in het plaatje als de moderne opvolger hiervan.

me163komet | 26-09-19 | 22:30

Als we allemaal hetzelfde zijn, zouden we elkaar kapot discrimineren.

Kudtkip | 26-09-19 | 21:56

Welke club is dit dan weer? Vast heel belangrijke mensen!

Dirk III | 26-09-19 | 21:54

Je zou toch maar met een clubje zeldzame liefhebbers iets neutraals en sufs doen als, ik noem maar wat, alle graffiti in de stad op de foto zetten.
Je doet een subsidie aanvraag voor een betere camera, lens en opslag.
En dan krijg je dit op je dak!

dugo | 26-09-19 | 21:54 | 3

De officier van de inclusiviteit gaat kijken of jouw kunst wel past in de linkse uitleg van de vage kreten 'diversiteit' en 'inclusiviteit'. Want kunst moet politieke wensen uitdragen.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:03

@arie-hoax | 26-09-19 | 22:03: Ja, en dan gaan initiatieven die uit eenvoud al compleet neutraal te werk gaan altijd nat. Je krijgt vervolgens een hele vreemde distributie waarbij de modus een enorme douw krijgt. Linksom of rechtsom doet het afbreuk aan een vage kreet als 'democratisch'.

dugo | 26-09-19 | 22:28

Gewoon weer een stelletje linkse zeikerds die niets beters te doen hebben.
Het verbaast me niet eens meer.

HoerieHarry | 26-09-19 | 21:54 | 1

Klopt, heb hetzelfde: verbazen doet het niet meer. Toch is het niet zonder importantie. Iedere dag worden dit soort stapjes gezet ten faveure van de (cultuur) marxistische droom. We laten het ons overkomen, net als de klimaatidiotie..

HaatbaardKnipper | 26-09-19 | 22:12

Blanke mannen zijn een minderheid.

haddem | 26-09-19 | 21:52 | 2

Hier niet. ;-)

MickeyGouda | 26-09-19 | 22:04
-weggejorist-
Tony9mm | 27-09-19 | 11:26

Nationalisme is fout, maar er schijnt dan wel weer een echte Amsterdammer te bestaan. En alleen die echte inclusieve Amsterdammers krijgen subsidie voor kunst.
Het is typisch socialisme wat we hier zien.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:51

Net het filmpje bekeken van FvD - Annabel Nanninga 'over diversiteitsdwang in onze cultuur' en ik vind haar kritiek helemaal terecht en goed verwoord. Zelfs al hoor ik eigenlijk niets nieuws, kan dit toch niet vaak genoeg gezegd worden, en ben ik blij dat zij dat in de gemeenteraad doet. Ze is een held, want zij zegt wat velen denken, maar niet durven, of erger nog, zelfs niet vrijelijk kunnen zeggen in dit verstikkende maatschappelijke klimaat van 'politieke correctheid'.

Helaas (moet ik er ook bij zeggen) zal de boodschap waarschijnlijk helemaal niet aankomen bij al die extremisten en al hun faciliteerders. Veel van die mensen zijn ideologisch compleet bezeten. De gehersenspoelde en zelfs gevaarlijke zeloten zoals Eduard Mangal van Denk en Jazie van Veldhuyzen van Bij1 die Nanninga interrumpeerden, inclusief het electoraat van Denk en Bij1 zijn helemaal niet bevattelijk voor kritiek en alles wat tegen hun dogma's indruist.
Denk en Bij1 zijn de onverdraagzaamheid zelve, terwijl ze ten onrechte voortdurend andere juist daar van betichten. Dat is niet alleen de tactiek waarin ze grossieren, maar bovendien ook goed door gedijen.

GeinPonempie | 26-09-19 | 21:44 | 1

Serieus, wat moet je met zulke interrupties? Bizar.

SIogra | 26-09-19 | 22:14

"Veel mensen zijn overtuigd van de correctheid van hun eigen morele inzicht, maar realiseren zich niet dat die morele inzichten mede zijn gevormd door een maatschappij waarin ongelijkheid niet voor iedereen direct zichtbaar is."

Er zijn inderdaad mensen overtuigd van hun eigen morele inzicht en zij krijgen zonder enige belemmering de mogelijkheid om te strooien met geld om op die manier hun waanbeelden te versterken.

Sikke van der Veer | 26-09-19 | 21:44 | 1

En als een Peter Ridd feitelijk aantoont dat het Grote Barriererif gewoon gezond is, wordt hij ontslagen door de universiteit omdat hij 'gedragsregels' geschonden zou hebben.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:53

In dit land is 10% van buitenlandse afkomst. Dan is 10% gekleurde mens op tv en waar dan ook dus prima.

WillemWordtWakker | 26-09-19 | 21:41 | 2

Maar is dat ook 10%, en is dat dan minimaal of maximaal?

Ruler | 26-09-19 | 22:14

Nee. Zo'n 25%. Er zijn 13 miljoen Nederlanders, en het worden er per dag minder. Zoek maar op in het cia gov world factbook.

Population: 17.151.228 (July 2018 est.)
Ethnic groups:
Dutch 76.9%, EU 6.4%, Turkish 2.4%, Moroccan 2.3%, Indonesian 2.1%, German 2.1%, Surinamese 2%, Polish 1%, other 4.8% (2018 est.)

DebraCadabra | 26-09-19 | 22:16

Nou ja, hatespeech en meningen die anderen in gevaar brengeen zijn ook in het Westen vrijwel overal verboden, dus complete VVMU bestaat sowieso niet.

Dat mensen er zo mee aan de haal gaan is natuurlijk totaal koekoek.

menage | 26-09-19 | 21:39

"Training personeel op inclusieve werkhouding"

Alleen het begin al. Geweldig. Misschien kunnen we een soort van camping inrichten op de Veluwe waar we deze indoctrinatie eh, "training" mogen ontvangen. Is toch altijd ongedwongen sfeertje op zo'n camping of kampement of kamp of kamp met prikkeldraad. Met wachttorens. De winter komt er aan dus krijg je dat echte Solzhenitsyn gevoel er extra gratis bij. Wat een ervaring. Vertrouwenspersonen met kennis van inclusie kun je herkennen aan hun 5 kilo medailles zonder betekenis en hun gigantische pet, ze kijken altijd kwaad en nooit blij. Ik hou maar op, rum smaakt te goed...

Zwezerik | 26-09-19 | 21:39

Laat die kunstraad toch links liggen.
Dat zij geen moraal en fatsoen bezitten is hun probleem niet de mijne.

botbot | 26-09-19 | 21:38 | 1

Toch wel, beste Bot. Want:
- jouw belastinggeld wordt ingezet om de Kunstraad te financieren
- zij willen/ eisen dat jij je aanpast aan hun idealen
- doe je dat niet c.q. heb je een andere mening, dan word je direct gestigmatiseerd als racist/ xenofoob/ nazi
- kortom, koppijn krijg je van die gasten..

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:52

Stapje voor stapje pakken de linkse fascisten hun invloed. De installatie van deze Reichskulturkammer is just the next step.

postmodernismisdead | 26-09-19 | 21:38 | 1

Het wordt inderdaad steeds lastiger om de Godwin te vermijden bij dit soort links extremisme.

Dampende_aardappel | 26-09-19 | 22:09

Wij betalen hiervoor met ons belastingen. Dankzij linkse waanzin is Nederland in een permanent crisis van belastinggebrek, zo erg dat als 'nood' oplossing overal belasting uitgemolken moet worden waar er nog maar iets uit te melken valt, waar geen flat tax toegepast kan worden maar in plaats daarvan een oneerlijk belastingsysteem waarbij mensen wie meer werken/inzetten harder bestraft/bestolen worden. Allemaal om de grote uitdijende belastingverslaafde 'machine' draaiend te kunnen houden. Het is niet eerlijk maar wat eerlijk is noemt links oneerlijk omdat zij meesters zijn in het omkeren van betekenissen in hun eigen voordeel.
De donkere ironie in dit verhaal is dat de oplossing die links (en tevens de meeste Nederlanders) naar grijpt voor vele tientallen jaren permanent falend socialistische beleid, is nog meer socialistische beleid. Een vicieuze cirkel dus. Het wordt tijd voor een revolutie, en niet de Marxist revolutie die links graag wil, maar een revolutie waarbij de vrijheden van de individueel boven het collectief wordt gesteld en waarbij een nieuwe constitutie wordt gecreeerd die ons vrijheden (o.a. recht op eigendom, zelfbeschikking, etc) beschermd van linkse 'mob rule' en de overheid, en hun natuurlijke expansieve neigingen.

unshift | 26-09-19 | 21:37 | 3

Duidelijk.

ZZP-er | 26-09-19 | 21:41

Hoewel ik het eens ben met je probleemanalyse heb ik mijn bedenkingen over je oplossing. Het gaat uit van de liberale mythe van de cultuurloze mens.
Mensen willen zich van nature organiseren in groepen, op basis van bijvoorbeeld etniciteit, cultuur, nationaliteit, religie, politieke opvattingen enzovoort. En die groepen zullen of samenwerken of puur de belangen van de eigen groep bevorderen, desnoods ten koste van andere groepen (zoek eens op de term "prisoner's dilemma").
De voedingsbodem en aanjager van deze identiteitspolitiek is de massa-immigratie uit de armere delen van de Derde Wereld (met name Afrika en het Midden Oosten), mensen die wel in Nederland willen wonen om economische redenen, maar geen Nederlander willen zijn. Mensen met een cultuur zonder democratische tradities, en geen loyaliteit naar inheemse Nederlanders of de Nederlandse cultuur. En het komt hen goed uit als Nederlanders zich individueel opstellen (op straffe van beschuldigingen van "racisme") terwijl de immigranten wel de belangen van hun eigen groep najagen. En daarbij karrenvrachten voorgekauwde propaganda uit blik geleverd krijgen van de Amerikaanse Marxistische/intersectionele universiteiten. Wat hoognodig is, is een immigratiestop uit de derde wereld. Eerst de kraan dicht, dan dweilen.

petersteenkamp | 26-09-19 | 22:04

Voor de zoveelste keer: wat is dan het doel precies en hoe ziet de (kunst-)wereld er dan uit?

Poesmobiel | 26-09-19 | 21:35

'in mijn eigen hokje blijven'. Ik mag dus niet niet meedoen. Ik voel hier wel website inbreuk op mijn vrijheden.

Yeohan | 26-09-19 | 21:34

Ik blijf het zeggen. Stapje voor stapje. In de gremia die er toe doen. Die het voor het zeggen hebben. Wen er maar aan of emigreer

batvoca2 | 26-09-19 | 21:33 | 1

Och, of blijf gewoon en erger je er niet aan. Dat is ook nog een optie, die me trouwens prima bevalt. Scheelt je een hoge bloeddruk, uit de hand lopende discussies en een hoop aangeprate angst. Daar heb ik allemaal geen zin in.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 23:00

Wtf heeft een Kunstraad met diversiteit te maken? Waar bemoeien die linkse kwezels zich mee?? Een automonteur gaat toch ook geen politiek beleid maken? Ga weer lekker vingerverven en laat de grote mensen met rust.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:32 | 8

@Berbaar | Mja, discussiëren met andersdenkenden heeft soms meer waarde dan met gelijkgestemden. Openstaan voor andere meningen maakt je wereld groter immers. Echter, mocht u openstaan voor een klein verbeterpunt: probeer het wat minder op de persoon te spelen, dat praat een stuk vriendelijker. Cheers!

Rest In Privacy | 26-09-19 | 22:22

@Joey Finkleberry | 26-09-19 | 22:22:
Ach ik ben nog van de oude stempel toen er minder sneeuwvlokjes rondliepen in en ook boven de panelen.
De scheldwoorden en verwensingen vliegen me soms om de oren.
Boeit me niet, ze weten niet beter en de NSB knop gebruik ik niet.
Prima om weer eens een reaguurder met iets van een dikke huid te treffen.
Fijne avond.

Berbaar | 26-09-19 | 22:41

@Berbaar | Da's mooi, dan zijn we van dezelfde stempel. Ben ook van het credo: als je uitdeelt, moet je tevens kunnen incasseren. Zit dus wel snor allemaal. Mooi dat dit mogelijk is op GS, ook al zitten we een aardig eind van elkaar vandaan qua algemene overtuiging & politieke voorkeur. Cool.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 23:11
▼ 5 antwoorden verborgen

Best wel knap van Annabel, ze neemt de tijd en moeite om 30 paginas tekst onzin door te spitten, te ploeteren.

Ik zocht even op "mening" en kwam het volgende tegen.
Op pagina 6-7, deze parel van newspeak (o.a door introductie van termen en "definities" zoals "inclusieve klimaat" die als vanzelfsprekend door de auteur gehanteerd worden)

"Het gevoel Amsterdammer te zijn overstijgt veel politieke, sociale en demografische tegenstellingen. Maar onder het mom van het recht op vrije meningsuiting, wordt het inclusieve klimaat dat Amsterdam wil nastreven, bedreigd. Media schenken veel aandacht aan ongezouten meningen en via online platformen wordt het denken in extremen versterkt."

Wie dit allemaal snapt, mag het zeggen.

Nu gaat men een bocht van 180 graden maken, eerst had men het over denken in extremen (wordt niet uitgewerkt, dikke onvoldoende)
maar nu heeft men het opeens over "herwaardering nodig van het genuanceerde denken" (ook niet uitgewerkt, ook onvoldoende, best wel eng, want wie doet de herwaardering)

Al dit enge fraais komen we dan tegen op pagina 26
"Er is een herwaardering nodig van het genuanceerde denken, voor de
verhalen die de diversiteit aan meningen en ervaringen in de stad laten
zien. “We leven steeds meer in onze eigen bubbels. Dat wordt alleen
maar sterker. […] Een groot deel van de bevolking kan en zal
meer eigen keuzes maken, meer vrijheid genieten en meer regie
over het leven hebben. Een ander deel helemaal niet. Wie komt
er straks nog op voor het algemeen belang?”
Kim Putters, Veenbrand, 2019

thephysicist | 26-09-19 | 21:32 | 1

"Wie dit allemaal snapt, mag het zeggen."
Zoiets?
"Wij willen een Amsterdam afdwingen waarbinnen er volstrekt geen verschillen meer zijn tussen mensen in wat dan ook. Wij willen hyper-nivelleren in alles. Wij willen graaien, pakken en roven, leegzuigen en parasiteren en ons storten op eenieder die het in onze ogen in wat dan ook beter heeft dan wij. Daarbij is het zaak dat elke persoon die zich over deze operatie kritisch uitlaat het zwijgen wordt opgelegd, en elk medium dat deze kritiek verspreidt in de ban wordt gedaan."

Schoorsteenveger | 27-09-19 | 11:00

Je mag veel zeggen maar je hoeft niet alles te zeggen

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:32

In Amsterdam zijn de echte problemen kennelijk op.

Hommel | 26-09-19 | 21:31 | 1

nee hoor, ze zitten in de raad...

Bakschuif | 26-09-19 | 22:30

Kulturkammer anno 2019. Maar gelukkig hebben we Tante Bel nog !

Vesta | 26-09-19 | 21:31

Eindelijk! Krijgen we eindelijk eens de langverwachtte KulturKammer. Wordt alles toch nog mooi en gelijk en inclusief.

muppet020 | 26-09-19 | 21:30

nu ik nog mijn vrijheid van meninguiting heb, sorry mijn entitlement...

Geachte kim il sung (of welke kim dan ook) alles is vergeven kun je even 1 van je raketten op amsterdam afvuren, dank je, kusjes

pantera | 26-09-19 | 21:29 | 2

Al die handgranaten nog niet genoeg ?

Kim-Jung-Un | 26-09-19 | 21:58

Hij is goed!

Twisted_Faith | 26-09-19 | 22:03

Ja maar zwarten mogen alleen geïnterviewd worden door zwarten, want dat is inclusief.

geenspam | 26-09-19 | 21:29

Stop alle subsidies.,ik heb het al vaker gezegd.
Er zijn maar zeer weinig er toe doende kunstwerken onstaan die gesubsidieerd zijn.
Kortom het kost veel en levert niets op. En dan heb ik het over intrinsieke waarde vwb de opbrengsten.

watergeus | 26-09-19 | 21:28 | 2

Beter niet FvD stemmen dan want volgens Annabel zijn die wel voor.

Berbaar | 26-09-19 | 21:30

Helaas is er niet alleen een partijkartel, maar strekken haar tentakels zich uit naar een subsidieslurperskartel. Deze dienen de partijen, de subsidieslurpers dienen de partijen.

Nuuk | 26-09-19 | 21:32

“defensieve tendensen in de Nederlandse samenleving maken dat veel mensen in hun eigen hoekjes en hokjes blijven”. Ja, want wijven (?) onder een tent zijn natuurlijk hartstikke verbindend en groepen terroriserende mocrojeugd dragen de Nederlanders die ze lastigvallen een warm hart toe.
Zolang dat soort clubs van vollidioten niet voor minstens 20% gevuld wordt met normale Nederlanders kan ik ze onmogelijk serieus nemen.

Hetze Haatstra | 26-09-19 | 21:26

Hulde voor Annabel en haar geduld trouwens. Dit geeft weer moed om op het FvD te stemmen.

Jankvogel | 26-09-19 | 21:26 | 1

Het was een beetje niveau voorleesmoeder maar positief kan je zeggen dat ze zich goed had voorbereid.
Verder had ze een punt over dat rapport.

Berbaar | 26-09-19 | 21:29

Het is natuurlijk wel zo dat Rembrandt en Monet foute blanke mannen waren. Dat moet natuurlijk gecompenseerd worden met boetedoening en herstelbetalingen aan diversiteitsbelevers uit verre, warme landen. En die diversiteit moet vanzelfsprekend milieuvriendelijk worden geïmporteerd in recyclebare rubberboten. En de Orde van Blanke Strijkstokkiërs moet daar natuurlijk wel beter van worden. Op kosten van de werkende blanke duivels, uiteraard. Ik stel voor om een slotgracht van 25 meter breed en diep om Halalsterdam heen te leggen.

Nivelleermarionet | 26-09-19 | 21:25

Het is klaar.
Dit houdt niet meer op, ik verhuis naar de antillen.
Tegen de tijd dat die gekkigheid daar aankomt zit ik aan het goede eind van de stok.

wan hung lo | 26-09-19 | 21:25 | 1

Weet je wie daar ook bijna aankomt?

sjef-van-iekel | 26-09-19 | 21:31

Mag ik even een teiltje? Er moet een Chinees naar buiten. M.u.v. de immer scherpe mevrouw N.

F. Jacobse | 26-09-19 | 21:25

Ongelijkheid is goed. "Verschil moet er wezen" zei mijn vader, toen ik hem vroeg waarom mijn zus 25 gulden zakgeld plus 100 gulden kleedgeld per maand kreeg, en ik maar moest werken voor mijn geld.

"Verschil moet er wezen" zeg ik tegenwoordig tegen collega's die mij vragen waarom ik veel meer verdien dan hen en de regels niet voor mij gelden.

LiniaalRectaal | 26-09-19 | 21:20

Wie vrijheid van meningsuiting wil afschaffen, mag die het eerst ontnomen worden. Veel succes met schreeuwen tegen de muren van je gewatteerde cel.

Vrijheid van meningsuiting is NIET leuk vinden wat je hoort, zodat je een ander kan laten horen wat je (niet) leuk vindt.

Wol | 26-09-19 | 21:19

Dit soort teksten op papier uitkotsen kan echt alleen een buiten de werkelijkheid staand gesubsidieerd clubje in een land/stad waar het te goed gaat. Dit is pure decadentie, wat een gekte. Tijd voor een crisis.

Jankvogel | 26-09-19 | 21:18

Goede kunstenaars hebben geen behoefte aan subsidie. Die verkopen gewoon.

Cumswapfiets | 26-09-19 | 21:18

Dit soort inclusiviteitsgelul is over komen waaien uit de VS en heet daar Critical Race Theory. Het is helemaal geen theorie, maar een doctrine, en het woord 'critical' verwijst naar de 'Kritische Theorie' van de Marxistisch georiënteerde Frankfurter Schule. Het is de postmoderne invulling van oude Marxistische ideeën, met als kernidee dat er vele waarheden zijn die niet tot elkaar herleidbaar zijn. Elke groep, elke identiteit zijn eigen, onvervreemdbare, volledig immune waarheid, en geen enkele waarheid, ook niet die der logica of die van de rede of die van de wetenschap, staat boven andere waarheden.
Dit is de wereld waartegen Alain Finkielkraut zich afzette in zijn nog steeds zeer relevante "De ondergang van het denken" (1988).

Schoorsteenveger | 26-09-19 | 21:18 | 5

@MickeyGouda | 26-09-19 | 21:32: Daarvoor moet je natuurlijk ook weer in de USA zijn. De meest bekende voorvechter van inclusiviteit, Martin Luther King, had eigenlijk uitsluitend blanke fans. Nagenoeg elke neger in het hedendaagse Amerika beschouwt King als een verrader van zijn ras en idoliseert juist Malcolm-X die de rollen omgedraaid wilde zien. De inclusieve maatschappij bestaat uitsluitend in het hoofd van een handvol blanke sneeuwvlokjes die weigeren in te zien dat al die minderheidsgroepen helemaal geen zin hebben om op te gaan in de massa. Zelfs ik die gewoon voor blank kan doorgaan wil er niet eens bij horen. Ga weg!

Pierre Tombal | 26-09-19 | 22:44

@Pierre Tombal | 26-09-19 | 22:44:

"Zelfs ik die gewoon voor blank kan doorgaan wil er niet eens bij horen."

Deze kaaskop - die is geconditioneerd om binnen de lijntjes te lopen - krijgt ook steeds meer de neiging zich te distantiëren van de "norm". Ik hoor u.

MickeyGouda | 27-09-19 | 07:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik moet toegeven dat dit een geniale zet is in de richting van het slechts toekennen van subsidies aan de eigen selecte vriendenkring. Aangezien deze subsidies ook van mijn belastingcenten worden betaald stel ik voor deze subsidies per onmiddellijk volledig te schrappen.

me163komet | 26-09-19 | 21:18

*Wijst naar voorhoofd*....

kotelet | 26-09-19 | 21:15

Dat is in Rotterdam al een jaar aan de hand hoor.
Daar moet kunst nu meer aansluiten bij de diversiteit van de stad.

Premier Trutte | 26-09-19 | 21:15 | 4

@Berbaar | 26-09-19 | 21:24: De bedoeling is dat culturele en sociale projecten vooral geinitieerd en uitgevoerd gaan worden door mensen met een migratie en islamitische achtergrond.
Daar is natuurlijk vanalles voor en tegen te zeggen.
Maar goed. Kunst en Cultuur is nu eenmaal het vervoermiddel voor het linkse gedachtegoed.

Premier Trutte | 26-09-19 | 21:33

@Premier Trutte | 26-09-19 | 21:33:
Leuk verzonnen.

Berbaar | 26-09-19 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

Ach ja, het is Amsterdam maar. VVMU overboord voor de ideale deugwereld. Bahbah.

bulk | 26-09-19 | 21:13

"We willen geen wereldbeeld opleggen''
vertaling: "We willen een wereldbeeld opleggen.''

overdrijfnietzo | 26-09-19 | 21:10 | 3

Yep. En wie het daar niet mee eens is, die heeft pech, krijgt geen geld en zal worden gedwongen stil te zijn want anders ben je een racist.

Via dwingende regeltjes worden de eigen vriendjes geïnfiltreerd in alle bestaande structuren en wordt het over genomen.

Zo vergaat het ook vele (voetbal) verenigingen door het gehele land. Dat is in het klein, en dit is in het groot.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:13

Nee ze willen dat iedereen die hun wereldbeeld verstoort zwijgt.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:14

Volkomen geschift volk.

Fijnstoffer | 26-09-19 | 21:08 | 1

Inderdaad. Volkomen gestoord. Het ergste is, ze komen er nog mee weg ook.... in shithole A'dam

ChupaChupa | 26-09-19 | 21:27

Een hoop bladibla maar dat is nu eenmaal hun business met "Kunstenplan".
Kijk ik begrijp best dat je in een diverse stad als Amsterdam, ook diverse kunst wil subsidiëren.
Niet alleen het Concertgebouw maar ook hiphop en Kwaku (gebeurt al lijkt me).
Dat je dus met de diverse samenstelling rekening houdt is prima maar om het nu dwingend op te leggen?
Nein Danke.
Kwaliteit eerst en daarnaast of daarna rekening houden met diversiteit.
Annabel heeft een punt om dit rapport af te schieten maar niet de achterliggende gedachte om rekening te houden met de diversiteit van de stad.
Eerste stukje van de pdf:
"Kunstenplaninstellingen richten zich te veel
op een publiek dat de weg naar de podia
en musea al weet te vinden en te weinig
op de samenleving in zijn geheel, met als
gevolg dat de urgentie en importantie
afnemen. Om relevant te blijven voor de
Amsterdammer van de toekomst zullen de
kunstenplaninstellingen hun blikrichting
moeten verbreden samen met het alom
aanwezige creatieve talent in de stad."
Dat lijkt me niet zo gek.

Berbaar | 26-09-19 | 21:08 | 7

Kunst moet niet aangepast worden aan de doelgroep maar je moet verschillende doelgroepen in staat stellen kennis te laten maken met diverse kunst. Het liefst met onderwijs. Laat bijvoorbeeld een Marokkaans jongetje maar naar een balletvoorstelling gaan, laat een Surinaams kind maar luisteren naar Mozart, en laat een Wesley zich verbazen over moderne beeldende kunst in het Stedelijk. Misschien gaat er wel een wereld voor ze open. Of breng het concertgebouwpubliek maar eens in contact met hiphop en het hiphoppubliek naar het concertgebouw.

osolemio | 26-09-19 | 22:11

@osolemio | 26-09-19 | 22:11:
Eens, in het geciteerde stukkie staat dat deels ook.
Het rapport slaat verder door dat gaf ik al eerder aan.

Berbaar | 26-09-19 | 22:23
▼ 4 antwoorden verborgen

Gelukkig hebben we de kunst uit de Gouden eeuw nog...

Hadena | 26-09-19 | 21:08

Krijgt elke kunstenaar in Amsterdam nu een man met regenjas en richtmicrofoon op zolder?

Harry Turtle | 26-09-19 | 21:07 | 2

Elke kunstenaar mag pas kunst maken als hij lid is van de Kulturkammer. Zo niet dan geldt er een beroepsverbod.

Lafayette | 26-09-19 | 21:12

Geinig, ik zit op pagina 16 naar de namen te kijken. Er heten er fucking weinig Mohammed, Fatima of Mbutu. Maar ja, dat is de commissie. Dan gaat het over subsidiegeld, moet je vooral naar jezelf toeschuiven zeker.

knutsel_ | 26-09-19 | 21:12

*van de pdf van het jaarverslag van 2018.

knutsel_ | 26-09-19 | 21:13

@knutsel_ | 26-09-19 | 21:12: Marxisme is een 100% door blanken bedachte ideologie, net las de vervolgslagen erop, zoals "critical race theory", die ze aanhaalden. Het wordt ook door blanken uitgedragen.

Blauwpetje | 26-09-19 | 22:55

Nanninga is net zo scherp als ze mooi is!

Genodigde | 26-09-19 | 21:06 | 5

Volgens mij wordt ze grijs van al die ellende.

SIogra | 26-09-19 | 21:26

@Schoorsteenveger | 26-09-19 | 21:21:
Nee, juist niet. Dan gaat het vervolgens alleen maar over de definitie, en verzandt je in sneue miereneukerij. Dat is exact waar de drammertjes je willen hebben, terwijl jij het juist over de inhoud wil en moet hebben.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik snap het allemaal niet meer. Men wil inclusiviteit (wat er al lang is in het grootste deel van het land), men heeft de pik op mensen die maar in hokjes blijven denken, en vervolgens gaan ze zichzelf in een zelfgebouwd hokje stoppen en dat moeten de mensen dan nog snappen ook en er vooral niet over praten.

Peerkeoud | 26-09-19 | 21:05

Ik zeg het al jaren, Nederland een open-inrichting van bestuurlijke- en politieke lieden die zo ver zijn doorgeslagen dat zij het land, met de ziel, identiteit, cultuur en geschiedenis verkwanselen. Dit land bestaat over 20 jaar niet meer. Nostradamus beschreef het al in een van zijn vele kwatrijnen, de val van westerse beschaving. Hij krijgt gelijk. Met dank aan de linkse hypocriete deugers die dit mogelijk maken. RIP.

De Evangelist | 26-09-19 | 21:04

Wat een enorm wollig gelul om meer geld voor je SJW jazz hands vriendjes binnen te harken, terwijl je en passant even bepaalt wie wel en wie niet (en op welke wijze) kritiek mag leveren of überhaupt iets mag zeggen.

Eng volk, die linksdraaiende kunstzinnigen.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:04 | 1

Dat is het dus gewoon, het is een 'ons kent ons' gebeuren in die kunst wereld en de subsidie pot moet weer eens op want einde van het jaar nadert en het budget moet natuurlijk niet gekort worden. Dus alle luie kunstenaars komen weer even onder hun subsidiesteen vandaan gekropen om weer voor een heel jaar onder de pannen te zitten en weer een lekker kluif geld in de pocket te kunnen stoppen. Voor hele gaar niks weer een jaar lang lang leve de lol en net doen of je kunstenaar bent maar alleen met politiek gewauwel de kluit belazeren. Afschaffen als die subsidies aan vage clubjes.

clockandhammergame | 27-09-19 | 05:43

Sorry hoor! Echte kunstenaars zijn zo exclusief als de neten en horen zich vooral niks aan te trekken van het volk. Damn buzziebuddies..

Phreack | 26-09-19 | 21:04

Nu dit weer, compleet geschift. De bezuinigingen in de psychiatrische zorg resulteert in een hoop gekkies.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:03

Linkse zooi: Don't go away mad, just go away !

Michael Boss | 26-09-19 | 21:01

Amsterdam is echt een meme van zichzelf aan het worden. Het gevoel Amsterdammer te zijn overstijgt alle vormen van orde en de trias politica, behalve als je een echte Amsterdammer bent die met lede ogen deze bende moet aanschouwen. Lijkt mij voor die mensen echt onwerkelijk. Was eens hun trots, lijkt nu op een openbaar gesticht. Die rivaliteit tussens ons en hun heeft ook weinig jus meer. Ze hebben meer last van zichzelf dan van ons dus wij gaan maar naar huis dan. Gegroet,
Rotterdam. :/

GraafKaasschaaf | 26-09-19 | 21:01 | 2

Inderdaad: Annabel Nanninga en ik zijn geboren Amsterdammers. En ook wij zien hoe andere Nederlandse steden zoals bijvoorbeeld Rotterdam nu worden verkwanseld.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-09-19 | 21:07

Annabel for president!

eerstneukendanpraten | 26-09-19 | 21:00 | 1

Bevestigen doet!

ProAsfalt | 27-09-19 | 00:00

Dit rapport alleen al kost een fortuin aan soepsidie.
Hoe denkt die praktisch failliete stad Amsterdam aan dat geld te komen?

Abject | 26-09-19 | 21:00 | 1
-weggejorist-
3xDrommels | 26-09-19 | 21:06
-weggejorist-
3xDrommels | 26-09-19 | 20:59

Dus er zit daar een raadslid met een sticker " Zwarte Piet is racisme" ? En dat wordt getolereerd?

René5934 | 26-09-19 | 20:59 | 3
-weggejorist-
3xDrommels | 26-09-19 | 21:13

@3xDrommels | Uhm, dus dan mag een sticker met een hakenkruis ook van u?

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:57
-weggejorist-
3xDrommels | 27-09-19 | 03:09

Nou heb ik wat overgewicht, ik lijd onder de fysieke maar zeker onder psychische last hiervan, ik denk dat ik als minderheidsgroep ook maar eens subsidie aan ga vragen, ik heb er toch gewoon recht op als minderheid, met een ton of vijf kan ik al aardig uit de voeten om dit grote onrecht aan te pakken en op een identiteit inclusieve manier gestalte te geven.

zwellevertje | 26-09-19 | 20:58 | 2

Maak je niet dik joh.

schoon-schip-maken | 26-09-19 | 21:06

Kijk eens om je heen. Helaas zijn mensen met overgewicht (newspeak: met een normaal figuur) helemaal geen kleine minderheid meer. Het barst ervan. Je moet iets anders zoeken

BlowingBubbles | 26-09-19 | 21:11
-weggejorist-
frank4444 | 26-09-19 | 20:57

Gvd was ik maar in de oertijd geboren, geen politici, geen rekeningen, geen internet en andere slecht nieuw brengende mediamedia, enz. enz. Overdag een beetje met je buddies op jacht en bij terugkomst pak je achterin de grot effe je wijf en daarna kuieren bij het kampvuur met een lekker stuk vers hertenbiefstuk. En je werd hooguit 40 dus ook geen gezeik over pensioenen e.d.

Jan Leul | 26-09-19 | 20:57 | 1

De Stam van de Holebeer

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:58

Ik zou bijna zeggen dat Tante Bel knettergek is om dr dure adem aan dat riool te verspillen..
Handdoek in de ring en laat t zooitje zichzelf maar opdoeken. Stelletje labiele flikkers met een "black lives matter" button in de gemeenteraad.. En nu heel snel terug die boot in van je en roeien met dat eeuwig verontwaardigde smoelwerk van je.

schoon-schip-maken | 26-09-19 | 20:56

Ooit was vrijheid van meningsuiting bedoeld om de belangen van minderheden te beschermen. Als hun belangen vertrapt zouden worden, hadden ze in ieder geval recht om te protesteren.
Nu heb je linkse deugfascisten die zich ongevraagd opwerpen als "beschermer" van minderheden en dat vermeende morele gezag te gebruiken om mensen de mond te snoeren.

petersteenkamp | 26-09-19 | 20:55 | 2

En zo is het.
De sketches van Keek Op De Week van van Kooten en Bie hadden nog niet 1% van het absurdisme als wat die linkse koekenbakkers uitkramen met hun infantiele gedram.

gemeentereiniging | 26-09-19 | 22:43

Ah joh, nog ff en dan zijn personen met een Hollandsche achtergrond in de minderheid. Dan nemen ze het voor ons op. Winning.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:54

It makes it difficult = NOT IMPOSSIBLE ! Do something, or go back !

Michael Boss | 26-09-19 | 20:55

Annabel, wat een heldin ! Wat kan ze formuleren en de spijker op zijn kop slaan. Je zal je de tegenwerpingen van die Bij1 debielen maar moeten laten welgevallen. Sinds Me Too, zwarte piet en Sylvana ben ik een gore seksistische, rechtse racist geworden. En geloof me, dat was ik nooit. Dus bedankt linkse griezels.

pleemobiel | 26-09-19 | 20:54 | 3

Idem hier. En ik ben ook nog een trotse ‘witte’.

paridae | 26-09-19 | 20:59

Over racisme en Sylvana gesproken,

“Als je op zwarte mannen valt, heb je echt een probleem. Vrouwen, wit en zwart, die op zwarte mannen vallen, zijn vaak alleen en lopen tegen dezelfde dingen aan. Ontrouw, onbetrouwbaarheid, geweld, het onvermogen van die mannen om over gevoelens te praten.
www.welingelichtekringen.nl/beroemd-2...

Jan Leul | 26-09-19 | 21:03

Ik bewonder Annabel dat ze dit allemaal ook leest en ik heb medelijden met haar dat ze dit moet vanuit haar functie. Ik zou helemaal gek worden.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:53

videootjes werken weer es niet. Is het Bluebillywig niet dan is het een andere monetisation-boer wel.

geen_impulscontrole | 26-09-19 | 20:53

De kunstraad is ervan op de hoogte dat Hitler en Marx al een paar jaartjes dood zijn?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:53 | 2

Van wie heb je dat?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:05

*kuch*
Sterke vraag van Kuifje zeg!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-09-19 | 21:08

Heeft die kutstad niet eerst een paar andere urgente dingen te fiksen i.p.v. dit abstracte gendergeneuzel? Wat een farce en wat een poppenkast.

gemeentereiniging | 26-09-19 | 20:52 | 5

@ChupaChupa | 26-09-19 | 21:35:
Als Onze Kutminister dit kutbeleid financiert is het landelijk kutbeleid. Die kutstad loopt dan gewoon weer eens vooruit op de rest van dit kutland. Zo goed?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:39

Begin er maar mee een rasta haar drummer in het concertgebouworkest op te nemen als slagwerker. Dan komt dat gewenste publiek wel. Daarna de rest van het orkest met en met 'verbeteren

ritter vn hüpfburg | 26-09-19 | 23:02

@Hollende_Kleurling | 26-09-19 | 21:39: hoe je het ook went of keert, het blijft een arrogante kutstad. dat waren de originele amsterdammers al, de nieuwe import amsterdrammers zijn echter nog veel erger in de praktijk.

lovekila | 27-09-19 | 08:23
▼ 2 antwoorden verborgen

"Het gevoel Amsterdammer te zijn overstijgt veel politieke, sociale en demografische tegenstellingen"
Net of 'de' Amsterdammer bestaat ...

Wekkertje | 26-09-19 | 20:52

En deze 'crap' allemaal van belastinggeld.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:51

Ach nou weet ik alvast wat er in de toekomst tijdens het apel word opgedreund als ik in een door links geleide heropvoedingskamp kamp zit..
Denk maar zo misschien krijgen wij van geenstijl onze eigen barrack!

Barkruk2 | 26-09-19 | 20:48 | 1

Reaguurders een eigen barak?.... nee, die verdwijnen gewoon.

me163komet | 26-09-19 | 22:32

AKA 'ik ben beter met mijn menings dan hunnie'

SIogra | 26-09-19 | 20:48

Ze zijn terug en niet teruggefloten. Dezelfde steen en toch opnieuw gestoten.

Busverhuur | 26-09-19 | 20:47 | 1

zeg, citeer een rechtse zanger.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:58

Die Rooney (Wayne?) Rule komt mij wel goed uit: heb zowel in Friesland als in Groningen gewoond, dus ben zeker bi-cultureel. Bovendien heb ik via GS contact met mensen uit Dordrecht en uit Drenthe.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:46 | 4

*Kuifje-van-Friesland-tot-Drenthe*
Nou ken ik toevallig iemand uit Ghana! En ik ben ook wel eens in Bolivia geweest. Maar helaas interesseert dat helemaal niemand.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-09-19 | 20:58
▼ 1 antwoord verborgen

Kan iemand mij oprapen, viel plat op mijn bek.

kwark001 | 26-09-19 | 20:46

Ik doe het niet graag maar ik moet wel. Dit neigt naar Entartete Kunst zoals door de nazi's voorgeschreven. De stakkers hebben zelf niet door dat wat ze prediken precies datgene is waar ze altijd tegen waren. Het ontploft in hun gezicht en toch zien ze 't niet.

Busverhuur | 26-09-19 | 20:46 | 4

We bedoelen hetzelfde. De nazi's schreven voor wat slecht of goed was. Het gebeurt gewoon opnieuw, opnieuw door degenen die ons er voor waarschuwden... De ironie.

Busverhuur | 26-09-19 | 20:59

@Busverhuur | 26-09-19 | 20:59:
Je hoeft niet de nazi's als voorbeeld te noemen. Elke autoritaire ideologie/dictatuur stelt strenge eisen aan wat kunst is en hoe dat er uit moet zien. Kunst en het vrije woord zijn gelijk aan elkaar.

Lafayette | 26-09-19 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Het succesvolle kritische del van de wereld dat als eerste de mantel van regressie van zich afwierp, vond nergens beschutting. Darwin was te zinloos, de markt geen thuis en de ruige wind van Nietzsche ondragelijk. Arm vruchteloos volk.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:45

"bij het vervullen van leidinggevende en gezichtsbepalende functies moeten in elk geval twee van de kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, een biculturele achtergrond hebben"
Zie hier! De bittere ironie. Racisme was nooit geïnstitutionaliseerd, maar onder het mom van inclusiviteit en diversiteit wordt discriminatie middels quota tot de norm en nieuwe standaard 'verheven'. Regressief extreemlinks beleid in optima forma.
Dit is wat je krijgt wanneer raciale (c.q. racistische) identiteitspolitiek omarmt wordt door zelfverklaard politiek correcte goegemeente.

GeinPonempie | 26-09-19 | 20:45 | 2

Binnenkort ook quota voor media (oh nee die zijn er al), scholen en woonwijken, vanuit weer een andere adviesraad?

2tribes | 26-09-19 | 21:44

Ras bestaat natuurlijk niet omdat er geen duidelijke afbakening is tussen de verschillende rassen. Voor bicultureel is dat natuurlijk anders. Een katholieke Limburger en een protestantse Fries resulteert natuurlijk in een geschikte biculturele kandidaat, toch? Of een Oost-Europeaan en een Nederlander dan? Of willen ze gewoon zeggen dat een van de ouders een kleurtje moet hebben?

earrebarre66 | 27-09-19 | 13:12

"ontstaat soms de misvatting dat dit ook het recht om te beledigen zou inhouden". Dat is dus geen misvatting. Vrijheid van meningsuiting wordt niet afgewogen aan het aantal mensen dat zich 'beledigd' voelt door een mening. Je moet die vrijheid natuurlijk niet gebruiken enkel en alleen om anderen te kwetsen. Echter, met genoemd argument kan je iedereen de mond snoeren met het argument dat je je beledigd voelt. Dat slaat totaal door.
Daarnaast werkt dit soort geneuzel averechts. Het creëert irritatie jegens een groep. Niet vanwege afkomst, maar vanwege dat vreselijke huilstruikgedrag. Echt, doe normaal en heel Nederland doet normaal terug.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:45

Die voorzitter van de raad is ook helemaal van het padje. Wat een raar wijf is dat zeg met dat gekke stemmetje. Dat is het niveau in Amsterdam anno 2019. Hulde voor Annabel die nog enige realiteitszin inbrengt.
Wat een kut stad is het geworden.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:45

De idiotie kent geen grenzen. Serieus, wat is deze...

geschift.

EefjeWentelteefje | 26-09-19 | 20:43 | 1

ik maak mezelf maar wijs dat het een grote grap is, dan kan ik er nog om lachen. Anders moet ik ook aan de troosthond...

2tribes | 26-09-19 | 21:40

Eisen stellen aan kunst.. nog ff en je mag alleen nog beelden maken van hun onvolprezen leider Femke.

Forwaards | 26-09-19 | 20:43 | 1

Ze schrijft dan ook een boek binnenkort ---> Mein Krampf

Note to Joris: dat is bedoeld als humor, verwijzend naar kramp in d'r kaak en een te verwaarlozen boekwerk uit de vorige eeuw.

Rest In Privacy | 27-09-19 | 02:41

Goed verhaal van Nanninga , tussendoor een paar stompzinnige interrupties van DENK en BIJ1 randdebielen.

Zwizalletju | 26-09-19 | 20:43

Je beledigd voelen mag en kan gewoon. Zijn ze nu helemaal in de aap gelogeerd.

geen_impulscontrole | 26-09-19 | 20:42 | 1

Door een aap gedrogeerd?

Racist!

Kaas de Vies | 26-09-19 | 20:50

"Veel mensen zijn overtuigd van de correctheid van hun eigen morele inzicht, maar realiseren zich niet dat die morele inzichten mede zijn gevormd door een maatschappij waarin ongelijkheid niet voor iedereen direct zichtbaar is". Inderdaad, linkse griezels die vinden dat andermans meningen volkomen onbelangrijk zijn. Ik lust geen peultjes meer.

Synecdoche | 26-09-19 | 20:42

amsterdam is een hokje

kantje_boord | 26-09-19 | 20:42

Annabel. Wat heb je toch een eenzame rotbaan tussen die talentloze id freaks.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:41 | 3

Ik snap niet hoe ze 't in 's hemelsnaam uithoudt tussen die idioten.

#respect

EefjeWentelteefje | 26-09-19 | 20:50

Respect voor Annabel!

Montesquieue | 27-09-19 | 08:46

Als satire werkelijkheid wordt...

Enter Yeti | 26-09-19 | 20:41

Over 200 jaar wordt onze periode beschreven als het tijdperk van de geestelijke aberraties. Een tijdelijke terugval in de geestelijke, intellectuele en morele ontwikkeling van de mensheid. Net zoals we nu tegen het nazisme aankijken.

halbstark | 26-09-19 | 20:40 | 1

Hoe moet dit worden geïnterpreteerd? De vergelijking met het nazisme vind ik nogal bedenkelijk tenzij u de vergelijking doortrekt naar het toenemende antisemitisme met als hoofdoorzaak de import van de achterlijke islamitische doctrine.

Nelis SplitBloes | 26-09-19 | 23:01

Vandaag voel ik mij Napoleon.

De mannen in de witte jassen zeggen van niet.

Wie heeft er gelijk?

Kaas de Vies | 26-09-19 | 20:40 | 4

Ik voel mij Stalin vandaag, wodka?

Twisted_Faith | 26-09-19 | 20:47

Een schizofrene instinker.

roxymusic | 26-09-19 | 20:48

Moeilijk moeilijk

Rest In Privacy | 26-09-19 | 20:52
▼ 1 antwoord verborgen

Zolang het nog kan: Ze zijn niet goed bij hun hoofd.

marcoplarco | 26-09-19 | 20:39 | 3

Nou het is wel echt zo dat er in Rembrandts Nachtwacht en de Zonnebloemen van Van Gogh toch echt geen transgenders en bootvluchtelingen te zien zijn! Waren ze toen helemaal mal of zo? En natuurlijk moeten wij hier nu ook een Chief Cultural Diversity Officer krijgen!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-09-19 | 20:40

Daar is de Amsterdamse Kultuurkamer.

CoffeePatch | 26-09-19 | 20:39
-weggejorist-
oliebolletje234 | 26-09-19 | 20:38

Globalisme # Nationalisme

kaasfondue | 26-09-19 | 20:37

Hek er om heen. Afgraven. En af laten drijven. Zoek het maar uit. De rest van NL red zich wel.

DeJemelscheet | 26-09-19 | 20:37

Diversiteit is een ander woord voor anti-blank.

Turbulentie? | 26-09-19 | 20:36 | 1

Ze zijn niet helemaal anti-blank hè. Er zal namelijk wel iemand moeten zijn die het geld verdient (en afdraagt via belastingen). En dat gaan die niet-blanken alvast niet zijn.

TheEgg | 27-09-19 | 08:32

"Philomena Essed, hoogleraar in Critical Race, Gender and Leadership Studies"
Ja, dat is nu net het probleem; dat je tegenwoordig hoogleraar kan zijn van iets dat helemaal niets met wetenschap, maar slechts met politiek ideologisch activisme te maken heeft.

GeinPonempie | 26-09-19 | 20:35 | 2

Het hoogleraarschap is mee-gedevalueerd, tezamen met de rest van het onderwijs.

EefjeWentelteefje | 26-09-19 | 20:43

Weet je wie ook van een streng toezicht op kunst instellingen hield?

Harry Turtle | 26-09-19 | 20:35 | 5

Je was me net voor, Harry. De Amsterdamsche Kunst Kammer riekt inderdaad naar totalitair gezag. Alles zal en moet voldoen aan hun wereldbeeld. Ben benieuwd wanneer ze de eerste boek- en schilderij-verbrandingen gaan houden..

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Communisme is nooit verslagen, en komt terug in vergelijkbare, doch subtielere vorm.

haddem | 26-09-19 | 20:34 | 12

Dat noemen wij in huize Graai deugfascisme.

Graaisnaaiert | 26-09-19 | 21:19

@Zwezerik | 26-09-19 | 21:16:
Nogmaals zie @21:11.
Communisme is een ideaal dat door mensen bereikt zou kunnen worden, als.....
Religie is in handen van een immer barmhartige doch zeer wraakzuchtige God. Tevens bepaalt Hij jouw toekomst tot in de de eeuwigheid. Daar komt geen mens bij kijken.
Maar dit verschil hadden jullie slimme medeguurders zelf eigenlijk ook al wel bedacht. Toch?

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:22

Hmm, geloof dat ik mijn eerste reactie nu zelf onderuit schoffel.
Tijd voor een Snickers.

Rest In Privacy | 26-09-19 | 21:36
▼ 9 antwoorden verborgen

'Wie zijn wij?'
Veel vrouwen, Felix Rottenberg en een moslim.

SIogra | 26-09-19 | 20:34

Deze mensachtigen zijn de veroorzakers van de ondergang van de moderne westerse beschaving.

Montgomery Burns | 26-09-19 | 20:32 | 1

Dit hierboven! ! ! ! ! ! !

Trans_Fimmermans | 27-09-19 | 00:10

Volkomen doorgedraaid dat volk...

Zwijneveld | 26-09-19 | 20:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl