Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Gezichtsloos

Het is niet het AD dat geweld uitlokt door dit te signaleren, het is de wetgever die vergeten is dit strafbare feit uit te sluiten van het burgerarrest. 

tuut tuut, hier is hans

Deze week is een symbolisch verbod tegen symbolische gezichtsbedekking ingegaan. Na 14 jaar werd de motie Wilders uitgevoerd, zonder enige intentie daadwerkelijk te gaan handhaven. Gedogen in de polder. Alles pais en vree, iedereen tevreden, totdat het Algemeen Dagblad publiceerde over een setje Galliërs, een vergeten groep handhavers, de burgers. Toen had de boodschapper het gedaan.

Lang voor de landelijke politiek het verbod aankondigde, stond president Femke Halsema van de Nieuwe Republiek Amsterdam op haar zeepkist te galmen dat ze binnen de grachtengordel zelf bepalen welk deel van het wetboek gebruikt wordt. Het verbod werd een politiek instrument om mee te profileren. Voor- en tegenstanders pakten hun mediamomentjes.

De landelijke politiek verbood de boerka, om aansluitend te zien hoe deze wordt gedoogd door de lokale politiek. De politie publiceerde zelfs creatieve oplossingen voor een nog niet voorgekomen probleem. Deze besluiten werden in een ongekend tempo genomen. Hier was bewust in het wetboek een weeffout gemaakt, de Raad van State had deze ellende al voorzien.

Men was alleen het burgerarrest compleet vergeten. De Nederlandse burger heeft een zelfstandige bevoegdheid te handhaven. Het is niet het AD dat geweld uitlokt door dit te signaleren, het is de wetgever die vergeten is dit strafbare feit uit te sluiten van het burgerarrest. Dat is gewoon een harde fout van de Kamer. Huiswerk niet gedaan, daar worden louter anderen voor gestraft.

Katja S.

Een burgerarrest waarin alleen proportioneel geweld wordt gedoogd tijdens én direct aansluitend aan het delict. Alleen bij heterdaad. Je mag gepast geweld gebruiken om een delict te stoppen en een verdachte voor de politie beschikbaar te houden. De vraag is natuurlijk direct wat wel of niet gepast is. Wat mag wel? Wat gaat te ver?

Natuurlijk mag bij een moordenaar of aanrander een stuk meer dan bij een inbreker of winkeldief. Per geval wordt er anders beslist na een uitgebreide weging door magistraten, en de burger heeft maar correct in te schatten op basis van onleesbare wetgeving in Oudnederlands taalgebruik terwijl die onverwacht met een extreem heftige situatie wordt geconfronteerd.

Deze lat ligt bij een stukje geweldloze gezichtsbedekking nogal hoog. Dankzij de ongekende en onbeperkte barmhartigheid richting criminelen die de togabrigade bevangen heeft, verwacht ik oprecht dat de rechtbank geen enkel geweld zal dulden. Vastpakken zal al een brug te ver zijn. Helaas komen we dat pas definitief te weten na een aantal uitspraken, als het schip al gezonken is.

De gewenste situatie, dat alle moslima's zich netjes aan de Nederlandse wet houden is utopisch. Derk Sauer heeft volledig gelijk, deze nieuwe wet maakt van de boerka en niqaab een politiek statement, en zal meer mensen aanzetten deze te dragen. Deze religieuze symbolen hadden al een functie als religieus vlagvertoon, en deze wet versterkt dat effect.

Het lukt de regering al niet effectief op te treden tegen uithuwelijken in het buitenland, genitale verminking of gebrekkige educatie met islamitische inslag. Toch was de verwachting dat in dit dossier het kabinet plotseling zou excelleren met een stukje wetgeving dat totaal niet te handhaven is. Albert Einstein had al een mening over die denkwijze.

Andere clubjes zoals Antifa plegen met gezichtsbedekking ernstige delicten, allemaal zwarte kleding aan, en daarmee ontspringen ze de dans. De miljoenen vreedzame betogers in Hong Kong gebruiken lasers om de automatische gezichtsherkenning van camerasystemen te frustreren. Zonder specifieke wetgeving wordt cameratoezicht zinloos.

Voorstanders van gezichtsbedekking roepen dat het allemaal vrijwillig is. Dat zal voor een aantal vrouwen zeker gelden, maar echt niet voor alle. Subtiele dwang vanuit groepsdruk, of gewoon de harde hand van een echtgenoot die de Koran te letterlijk leest. In islamitische landen zitten vrouwen die hun hoofddoek afdeden gewoon jaren in de cel.

De islamitische aanname dat er een noodzaak om vrouwen te bedekken is ook zeer denigrerend naar moslimjongens. Alsof zij gelijk in een oversekste toestand komen als ze een ontblote enkel zien. Alsof deze gasten niet normaal met vrouwen kunnen omgaan. Een soort geestelijke beperking dat ze alleen bronstig gedrag kunnen vertonen en gaan sissen en fluiten. Ze kunnen ook best normaal doen.

Moeiteloos wordt raamprostitutie afgeschaft omdat een deel van de vrouwen gedwongen wordt. Een andere symboolmaatregel waar de criminele foute pooier de dans ontspringt. Waarbij de kwetsbare vrouwen verdwijnen naar een internet met veel minder mogelijkheden tot effectief toezicht. Het probleem is van het straatbeeld, uit het oog, uit het hart.

Zelfs de Volkskrant geeft in een artikel toe dat voormalig Nederlands Indië langzaam de sharia wordt ingevoerd. Waar seksuele vrijheid verdwijnt. Waar kledingvrijheid verdwijnt. Als we ons aanpassen aan een religieus ingegeven politieke ideologie, continu buigen, nemen we afscheid van de multiculturele droom en bereiden we ons slaafs voor op een nieuwe periode van monotheïsme.

Dit gaat om geloofsvrijheid. Vooral de vrijheid niet in de islam te geloven en de vrijheid niet te geloven.

Reaguursels

Inloggen

Op naar het hoofddoekverbod in de openbare ruimte. Weg met die islamitische provocatie.

HaatbaardKnipper | 04-08-19 | 16:10 | 1

graag

Joostmochtnietsweten | 05-08-19 | 21:10

"Deze religieuze symbolen hadden al een functie als religieus vlagvertoon, en deze wet versterkt dat effect."

Feynman, als aanvulling: voor sommige moslim(a)s is het een vrijwillige voortzetting van in vroeger tijden verplichte kledingvoorschriften.

"Jews and muslims in Spain were required to wear special clothing to distinquish them from christians up to 1492.
Bron: The Right to Dress: Sumptuary Laws in a Global Perspective, c.1200–1800


*** just saying ***

gaffelbaard | 04-08-19 | 14:33

Zonder een definitie van wat het begrip "godsdienst" precies zou moeten betekenen, zit die regel in de grondwet ons behoorlijk dwars in de keel.

Pierre Lebon | 04-08-19 | 13:39

Drie mensen komen een politiebureau binnen. De voorste draagt een boerka, nummer twee een bivakmuts en de laatste een integraalhelm. De dienstdoende politieman achter de balie verwijst de boerka drager/draagster naar de aparte boerkaruimte, de bivakmuts wordt met getrokken wapen gearresteerd en de tegen de drager van de integraalhelm wordt gezegd de pizza's links op het hoekje van de balie neer te zetten. Of zou het anders verlopen?

Een vrije paling | 04-08-19 | 11:19 | 1

You just put a smile on my face.

De_dorpsgek | 04-08-19 | 14:30

"Toch was de verwachting dat in dit dossier het kabinet plotseling zou excelleren met een stukje wetgeving dat totaal niet te handhaven is."

Als er één wet juist wel makkelijk te handhaven is, dan is het deze wel. De pakkans is 100% en het draagvlak is driekwart van de bevolking (blijkt uit onderzoek van Maurice).
Kom daar maar eens om bij een wet die kleine snelheidsovertredingen op een lege snelweg snoeiharde boetes oplegt: pakkans nihil, draagvlak nihil. En toch zie je dat de overheid massaal inzet op handhaving van laatstgenoemde wet.

Chiant | 04-08-19 | 10:57 | 2

De wet is moeilijk te handhaven door de beperkingen die zijn aangebracht. Een algemeen verbod in de gehele openbare ruimte was veel duidelijker geweest.

Guido | 04-08-19 | 12:20

Het is niet moeilijk om een lijst te maken met locaties waar het verbod geld. Dat is weer handig te vatten in een website met GPS koppeling. Goed te doen

Joostmochtnietsweten | 05-08-19 | 21:13

De ophef over eventuele burgerarresten is veroorzaakt door de politie en andere tegenstanders van de wet. Daar waar zij simpelweg weigeren om een wet te handhaven of oproepen om dat niet te doen, ontstaat chaos en eigenrichting. Sta je dan als boerkadraagster. Was je eerst blij met de stoere taal van Halsema, moet je nu vrezen voor burgerarresten. Weer zo'n deugreactie die totaal verkeerd uitpakt.

Amsterdamsko | 04-08-19 | 10:31 | 1

Het door het bevoegd gezag aangeven wetgeving niet te gaan handhaven is inderdaad geen slimme zet geweest!

Het brein erachter | 05-08-19 | 12:08

Dit stuk gaat weer alle kanten op. Onduidelijk blijft waarom het burgerarrest niet toegepast zou mogen worden op het boerkaverbod. Goed dat de wetgever dit niet heeft gedaan. Dat zou in nog meer verwarring resulteren en de indruk wekken dat de wetgever a priori al bezwijkt voor de tegenstanders van de wet.

Amsterdamsko | 04-08-19 | 10:15

Probeert u toch maar eens met een vergiet op het hoofd, als rechtgeaard Pastafari, op een pasfoto een rijbewijs te bemachtigen. Het gaat u niet lukken. De Pastafari worden niet gezien als een "serieuze" religie en daarom mag het vergiet worden geweigerd en een hoofddoekje niet.
Een serieuze religie... wat is dat dan? Moet het opperwezen weerzinwekkend zijn, almachtig en alziend? En in welke wet wordt dit voorgeschreven?
Godsdienstvrijheid is prima maar wel achter uw voordeur. Er wordt teveel rekening gehouden met gelovigen. Zo hebben kerken een ANBI status, mogen ze vrij bladeren door de GBA, mogen joden en moslims stukjes piem0l afsnijden zonder medische noodzaak, mogen ze onverdoofd slachten, hoofddoeken en tulbanden op pasfoto's dragen, beieren op zondag en roepen op vrijdag zonder omgevingsvergunning (de oude Hinderwetvergunning) en houdt heel het land een vrije dag bij de geboorte en wederopstanding van ggggggggristus en nog meer geestverschijningen van gelijke persuasie. Kortom: de gelovigen bepalen me net ietsje teveel in dit land en krijgen privileges omdat ze allemaal, zij het in een verschillend, opperwezen geloven. Hendig sjiek.
Ik als ongelovige moet het allemaal lijdzaam aanzien en ondergaan. Maar met zoveel wetenschap kunnen we toch wel stellen dat het geloof in een denkbeeldig opperwezen geen enkele serieuze aanleiding heeft en dat we dit beter naar de achtergrond kunnen manoeuvreren? Dat we wetenschap en kennis laten prevaleren boven rare gedachtekronkels? We waren op de goede weg met onze verlichte maatschappij maar er zijn de laatste decennia weer dwaallichten bijgekomen die enkele eeuwen terug in de tijd leven. De aarde wordt weer plat, het universum draait om de aarde en god is de heerser over alle dingen. Mark my words: omdat we niet terugvechten worden we overlopen. Wij gaan het nog meemaken.

Bakkeleures | 04-08-19 | 09:17 | 7

Reaguursel van de dag. Bravo, mee eens. 100% mee eens.

Peerkeoud | 04-08-19 | 11:29

De moeilijkheid is dat de islam géén religie is, maar een totalitaire ideologie die, desnoods met grof geweld, de ganse wereld wil beheersen. Mohammedanen staan daarom gelijk aan communisten, fascisten en (nationaal-)socialisten, maar niet aan joden, christenen, boeddhisten of hindoes.

Guido | 04-08-19 | 12:23

@Een vrije paling | 04-08-19 | 11:28:

Een Deense cultuurhistoricus vergeleek laatst op NPO3 het dragen van een Boerka (of hoofddoekje want gelijke strekking) met het dragen van een hakenkruis. Symbolen van fascistische regimes. Alleen is de ene toegestaan en de andere streng verboden.

K. Westergaard | 04-08-19 | 18:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Zou me niet eens verbazen als hierom het lastige burgerarrest wordt aangepast of geschrapt. Waar nationaliteiten rassen zijn en feiten meningen, daar is alles mogelijk. ¨Down the rabbit hole¨.

squadra | 04-08-19 | 09:04

In de landen waar die burka's normaal zijn zijn die vrouwen niet meer dan loslopend vee van de mannen. Zonder rechten. Hier proberen we deze vrouwen als mensen te zien. Met rechten. Maar dan moet je ze wel kùnnen zien.

Leptob | 04-08-19 | 08:30

De vrijheid te geloven dat je zelf nergens in gelooft en dat jouw overtuiging dùs de waarheid is. Het domste, gevaarlijkste en meest moordlustige geloof ooit, want compleet overtuigd van hun gelijk.

Balgesjaakt | 04-08-19 | 08:22 | 4

Dus volgens u moet ik wel ergens in geloven? Ook lekker extreem, ik laat het lekker allemaal open, ik kan niet bewijzen dat god bestaat en ik kan ook niet bewijzen dat hij niet bestaat. Wel kan ik redeneren dat als hij wel bestaat, hij een sadistische klootviool is die meer dan 400 ziektes heeft bedacht om kinderen voordat ze 1 jaar oud zijn dood te maken, mooi he?

Zoon van Boer | 04-08-19 | 09:50

@Zoon van Boer | 04-08-19 | 09:50: Niet handhaven heeft niets met geloof te maken, wel met de aanhangers van bepaald geloven die moord en brand schreeuwen en waarvoor de politiek en wij kennelijk buigen.

Ben5570 | 04-08-19 | 10:09
▼ 1 antwoord verborgen

Op die laatste foto is haar boerka afgezakt, dan moet ze wel een grote kop hebben.

watmagjenogwel | 04-08-19 | 04:13

Religie hoort NIET thuis in het publieke domein. Dit verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, zoals bivakmutsen en boerka's heeft te maken met het verhogen van ons gevoel van veiligheid binnen de openbare ruimte. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep zich aan eventuele opsporing kan ontrekken. Haal anders al die camera's ook maar weg ! Deze wet moet eigenlijk gewoon gaan gelden voor alle openbare ruimtes, dus ook alle straten, winkels, etc...

scorpio777 | 04-08-19 | 03:29

Beetje overdreven al die ophef.
Neem Frankrijk, toch een iets groter en Europees gezien belangrijker land dan ons kikkerlandje: Frankrijk was in 2011 het eerste Europese land met een echt boerkaverbod. Er mag geen boerka of nikab worden gedragen in het openbaar.!!
Dat is andere koek. Vrouwen die dat toch doen, riskeren een boete van 150 euro. Een vrouw stapte naar het Europese Hof in Straatsburg om het verbod aan te vechten, maar het hof stelde haar in het ongelijk.
Gaat er nou niemand meer op vakantie naar Frankrijk van de boerka liefhebbers.
Zien we `Nederlandse linkse helden in Parijs protesteren tegen zoveel boerka onrecht. Of zitten die net als iedereen op een terrasje uit te rusten na het Louvre doorlopen te hebben? Kleding boycot?
---
Verder hoor je er niet zoveel over, wellicht omdat de focus er niet op licht.
Meer Europese landen hebben een hak in het zand gezet wat betreft de boerka.
Duidelijk verhaal.
---
We komen een beetje achteraan de rij aansluiten met een halfslachtig geval met meer vragen dan antwoorden.... Typisch Hollands....

dijkbewaker | 04-08-19 | 02:46

Een burgerarrest moet ook in verhouding staan tot de gepleegde misdrijf of overtreding. Zo is iemand aanhouden omdat die persoon door rood licht oversteekt, niet in verhouding.
Verder mag je bij een aanhouding iemand vastpakken bij de pols om te voorkomen dat ie wegvlucht. Mocht ie geweld gebruiken om los te komen, dan mag er ook proportioneel geweld gebruikt worden om hem tegen te houden

Rest In Privacy | 04-08-19 | 02:25

Het gaat weer es alle kanten op. Het AD is idd een erg foute krant.

Shareholder II | 04-08-19 | 01:01 | 1

wat is er fout aan ?

Kim-Jung-Un | 04-08-19 | 02:10

Ik heb zo'n vermoeden dat wanneer jij als burger zo'n wandelende vuilniszak arresteert, de vuilniszak niet wordt vervolgd, maar jij wel omdat je haar pijn hebt gedaan. De agenten die de arme, zielige Michael Panhuis hebben gearresteerd, worden toch ook vervolgd omdat ze hem pijn hebben gedaan? De zielenpiet kan niet eens meer tennissen!

MAD1950 | 04-08-19 | 00:38

een verzadigingstactiek zou interessant kunnen zijn. Gewoon alle Nederlandse vrouwen (en wellicht mannen) een maandje in een boeka laten lopen. Uiteraard op vrijwillige basis. Kan voor interessante effecten zorgen.

jan-lul-de-behanger | 04-08-19 | 00:38

Hoezo niet handhaven?
Van de Burka Boete kan je goede dingen doen.
Zoals de-radicaliseringsprojecten voor burka-draagsters of project duurzame burka's van fairtrade katoen en burka-naailessen.
Hele volksstammen kan men ervan tot werk stellen.
De arme vrouwtjes treft het niet.
Er zijn al twee burka boete betalende organisaties.
Nida en Blauwe Moskee in A,dam.
En er zullen meer komen, want dikke status en doekoe zat in dat circuit.
Dus geen false schaamte. Laat de ping, ping rollen.

MistaRazista | 04-08-19 | 00:29 | 2

Je klinkt als een roomse katholiek..

Shareholder II | 04-08-19 | 01:14

@Shareholder II | 04-08-19 | 01:14:
Machiavelli 101

MistaRazista | 04-08-19 | 02:40

Een zooitje slappe linkse wegkijkende dwaallichten zien geen probleem in deze waanzin. In een westerse samenleving hult een vrouw zich niet in een sarcofaag van katoen zo simpel is het.

WantrouwendBurger | 03-08-19 | 23:58 | 2

Dit maak jij niet uit. Zo simpel is het.

Shareholder II | 04-08-19 | 01:23

@Shareholder II | 04-08-19 | 01:23: Wat wij wel uitmaken is een vrouw die ertoe gedwongen wordt de vrijheid te kunnen geven om zelf een beslissing te kunnen maken ! Dit gaat niet om Is lam fobie, maar om vrouwenfobie !

Kim-Jung-Un | 04-08-19 | 02:31

"De landelijke politiek verbood de boerka," - Fout. De landelijke politiek normeert het laten zien van een gezicht in de publieke ruimte middels een wet die gezichtsbedekkende kleding verbiedt. Onze wet is nu eenmaal niet ingegeven door een religieuze autoriteit en ik hoop dat iedereen inziet dit echt een principe is waarvoor we NOOIT moeten buigen.

Claude_Vieaul | 03-08-19 | 23:47 | 1

Juist!

Risingson | 04-08-19 | 00:00

Ik geloof dat inmiddels al de hele week elke dag artikelen over gezichtsbedekkende kleding gaat, dus veel nieuws kun je eigenlijk niet meer toevoegen.

Disclaimer: sorry voor de long read.

Veel geklaag weer uit de moslimhoek, men schiet – zoals gewoonlijk - weer in de bekende slachtofferrol.

Nederland is een land met een lange traditie van polderen. Concessies doen. Dat is onze cultuur. Deze boerka draagsters hebben dat nooit geleerd, want in de Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse culturen is dit een onbekend fenomeen.

Had je vroeger een katholiek dorp aan de rivier, en even verderop een protestants dorp aan diezelfde rivier, dan was er meestal onderling weinig tot geen contact. Met in ieder geval één uitzondering; namelijk onderling contact over het onderhoud aan die dijk die langs de rivier loopt.

Indien bijvoorbeeld het katholieke dorp geen onderhoud aan de dijk verrichtte, of visa versa, dan zou die dijk het wel eens kunnen begeven. Met als gevolg dat niet alleen het katholieke dorp onder water zou lopen, maar ook het protestantse dorp. Iedereen moest dus met elkaar om tafel om elkaars verantwoordelijkheden goed af te stemmen. Hoeveel men elkaar ook verafschuwde of zelfs haatte. Want een centrale overheid, die als Vadertje Staat alles verzorgde, was er simpelweg niet. Je moest het dus met elkaar rooien.

Even met zevenmijlslaarzen door de naoorlogse geschiedenis (voeg toe en/of corrigeer naar hartenlust. Worden we namelijk allemaal wijzer van).

Anno jaren ’45-‘60
Nederlandse (anders- en niet gelovige) autochtonen bouwen dit kapotgeschoten land op, tot één van de rijkste landen ter wereld.

Anno jaren ‘60-’90.
Gastarbeiders met een islamitische achtergrond komen naar Nederland. Ongeveer 14.500 zijn daadwerkelijk uitgenodigd, de rest is hier op eigen houtje naartoe gekomen. Géén dwang dus (idem voor de Surinamers die naar Nederland kwamen, even speciaal die toegevoegde opmerking voor Sylvana). En om te werken, niet om ons “cultureel te verrijken”. Werken uiteindelijk veelal in industrieën die eigenlijk failliet hadden moeten gaan (niet rendabel), maar nu door goedkope arbeid het nog even langer kunnen volhouden. Gaan uiteindelijk tóch failliet eind jaren ’70. En in de schoonmaakindustrie. Kortom: Nederland heeft weinig economisch voordeel gehad aan gastarbeid.

Veel gastarbeiders dus werkloos. Maar: werkloze gastarbeiders worden niet door overheid terug gestuurd (rara, welke linkse politieke partij(en) zit(ten) hier achter?). Werkloze gastarbeiders halen vrouwen en kinderen hierheen (rara, welke linkse politieke partij(en) liet(en) dit toe?). Vele families integreren niet. Assimileren niet. Want uitkeringen, dus financieel niet langer afhankelijk van werk waar men zich op de werkvloer moet aanpassen. Vervolgens generatie op generatie werkloos en afhankelijk van een uitkering (u weet inmiddels vast wel welke politieke partij(en) wij hier dankbaar voor kunnen zijn).

Als kers op de taart krijgen ze ook nog eens een Nederlands paspoort, gratis en voor niets (rara, welke linkse politieke partij heeft dat geregeld?), zodat hun verblijf in Nederland definitief geregeld is.

De meeste autochtone anders- en niet-gelovige Nederlanders werken in die periode gewoon door aan het in stand houden van de welvaart in dit land.

Anno nu.
Vele generaties afstammelingen van gastarbeiders hebben nooit gewerkt. Nooit hoeven werken. Nooit hoeven integreren, nooit hoeven assimileren. Konden altijd binnen hun eigen kring “overleven”, gefinancierd door de staat m.b.v. uitkeringen, toeslagen en “gratis” gezondheidszorg en werden door de overheid volledig met rust gelaten.

Al die “gratis” voorzieningen en vrijheden ziet men inmiddels veelal niet als een gunst (opgebracht door hoofdzakelijk de Nederlandse autochtonen), maar als een onwrikbaar, verworven recht. En probeer maar eens iets dat als een recht wordt gezien van iemand af te nemen..

De meeste autochtone anders- en niet gelovige Nederlanders werken door aan het in stand houden van de welvaartstaat.

Dan komen we weer terug op het “polderen”, concessies doen.
Iedere concessie die deze boerka dragers moeten doen zien zij als het afpakken van een voor hen onvervreemdbaar recht.
De gemiddelde boerka drager (zelfs diegene met werk, waarschijnlijk een gesubsidieerde baan) deelt mee in de welvaart die veelal niet door henzelf is opgebracht, noch door hun voorouders. Die welvaart is opgebracht door de werkende anders- en niet-gelovige autochtoon en zijn/haar voorouders.

Nu vraagt die anders- en niet-gelovige autochtoon een kleine concessie. Namelijk herkenbare gezichten in openbare gebouwen. Voor de veiligheid. Zoals we hebben gezien in Europa wil er nogal eens iets misgaan met de veiligheid.

Het antwoord, geheel volgens verwachting overigens, van de boerka draagsters is onwil, ontevredenheid, woede en zelfs blinde haat. Waarbij alles uiteraard geframed wordt als “racisme, discriminatie, islamfobie” et cetera. Nul komma nul toegeeflijkheid aan hun kant.

Tja. Wanneer je, vanwege de door Vadertje Staat gegarandeerde financiële onafhankelijkheid, nooit hoeft te polderen om te overleven, waarom zou je dan nu ineens concessies gaan doen?

De schuld ligt uiteindelijk dus bij de politieke partijen (u mag weer raden wie) die deze mensen hebben toegelaten, hen hier lieten blijven, hen op geen enkele manier hebben gedwongen zich aan te passen, hen Nederlandse paspoorten hebben verstrekt én hen van wieg tot graf financieel volledig onafhankelijk hebben gemaakt.

Ga dan maar eens een concessie proberen te krijgen bij mensen die (zeggen) op grond van hun geloof een boerka dragen.

De PvdA stijgt trouwens weer in de peilingen.

Kompromat | 03-08-19 | 23:31 | 8

* buigt *

Zoloft | 03-08-19 | 23:52
-weggejorist-
Tom 1382 | 04-08-19 | 01:45

@Stormageddon | 03-08-19 | 23:45: Dat komt uit 2015. Wat hebben ze gemist in den Haag?
Onvoorstelbaar dat we sigaren uit eigen doos blijven uitdelen, terwijl daar weinig tot niets voor terug komt.
2015: 6% van de bevolking is Islamistisch. 2050: 10% van de bevolking. Dat kan bruintje misschien nog net trekken (of mag je dit niet meer zeggen), maar wat gaat er gebeuren als 20-30% Islamistisch is. Wie gaat dat betalen, als ze vinden dat ze geen bijdrage aan de maatschappij en bijbehorende kosten moeten verlenen. Waar gaan ze dan het handje ophouden?
Ik maak dat met mijn oude lijf niet meer mee, maar O wee, O wee, de kinderen van nu. Doen we 1000 miljard voor het milieu en het klimaat om onze kinderen een mooie leefbare wereld na te laten, gaan we ze overdragen aan een "geloof"/ideologie die een leefbare wereld helemaal niet nastreeft, tenzij je hoog genoeg in de Islamboom zit om de vruchten te plukken.

Peerkeoud | 04-08-19 | 13:44
▼ 5 antwoorden verborgen

Enigszins off-topic, maar toch: Wij in Nederland schieten in een kramp en voeren een zielig achterhoedegevecht met de wezensvreemde ideologie van Mo. Maar in China (Beijing) wordt elke uiting van de islam, arabisch enz. verwijderd, desnoods met geweld. (Zie Trouw 3/8) Het kan dus wel! In Nederland buigt men en geeft toe. Daarom een achterhoedegevecht.

xavier | 03-08-19 | 23:13 | 4

@Uw Verzekeringsadvis | 03-08-19 | 23:32: Dat is allang geen communisme meer en gelukkig maar. Staatskapitalisme dat dan weer wel.
Edoch hebben ze van die ouwe Mao wel 1 ding goed onthouden. Religie is opium voor het volk en de islam is arsenicum voor de mensheid.

Zapata10 | 03-08-19 | 23:49

@Zapata10 | 03-08-19 | 23:49:
Goede bijdrage. Het kenmerkende verschil tussen corporatisme (het Westerse model) en het Chinese staats kapitalisme: bij staats kapitalisme geeft een afvaardiging van het volk, "de partij", de corporates instructies, terwijl bij het corporatisme de corporates de staat instructies geven. In beide gevallen is propaganda een belangrijk instrument want uiteindelijk is het volk met meer en massale volksopstanden kunnen het hele kaartenhuis laten instorten.

kindapaas | 04-08-19 | 03:06

@Zapata10 | 03-08-19 | 23:49: was Marx “Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people”

Risingson | 04-08-19 | 07:13
▼ 1 antwoord verborgen

Uiteindelijk gaat dit ook over gelijke behandeling en wat maatschappelijk geaccepteerd wordt.
Niemand zal het accepteren als iemand met bivakmuts op in een bus gaat zitten, een supermarkt inloopt of bankzaken gaat regelen. En terecht. Niemand zal het accepteren als iemand in een outfit van de KKK over straat gaat lopen of daarmee een ziekenhuis in gaat. En terecht.
Waarom moet dat dan wel gedoogd worden omdat iemand toevallig een geloof aanhangt?
We willen toch zo graag dat mensen, ook vrouwen participeren in de samenleving? Dat ze werken, actief zijn in het verenigingsleven, integreren?
Welke werkgever zal ooit iemand in een Boerka aannemen? Welke teamsport kunnen die vrouwen doen?
Hoe kunnen ze ooit integreren?
De mensen die pleiten voor de vrijheid om overal en altijd een Boerka te mogen dragen zijn volledig van de pot gerukt.

Zapata10 | 03-08-19 | 22:51 | 2

Zo is het. Boerka's en nikaabs horen in een westerse, seculiere samenleving niet thuis. Zo simpel is het.

Een boerka of een nikaab is m.i. ook helemaal geen "kleding", net zo min als een integraalhelm kleding is. Een integraalhelm heeft een zeer specifieke functie, op een motor en dergelijke. Maar je loopt er niet gewoon mee op straat.

Boerka's/nikaabs zijn geen kleding, het zijn "maskers". En in Nederland beperken we het dragen van maskers tot die paar dagen carnaval ieder jaar, meer niet. Wat mij betreft wordt dat boerkaverbod zo snel mogelijk uitgebreid tot een totaal verbod.

Dr_Johnson | 03-08-19 | 23:14

@dr_johnson: een totaal verbod op de Islam, that is.

GWBA | 03-08-19 | 23:50

links heeft weer een weekje kunnen deugen, maar nu over naar belangrijke zaken. Het voetbalseizoen is weer begonnen.

yeps | 03-08-19 | 22:35

@Feynman
"Na 14 jaar werd de motie Wilders uitgevoerd"
Nee dat werd die dus niet want die motie was geheel anders.
Het is inderdaad Feynman maar niet de feiten.

Berbaar | 03-08-19 | 22:34 | 6

@bij gelegenheid | 03-08-19 | 22:48:
Ergo de motie Wilders werd dus niet uitgevoerd.
Feynman dus en niet de feiten.

Berbaar | 03-08-19 | 22:58

@berb: oef, wat kun jij zuigen zeg. Of je nou wel of geen gelijk hebt, je weet altijd te zuigen.

GWBA | 03-08-19 | 23:54

Het leven is een pijpkaneel, een ieder zuigt en krijg zijn deel.

NeedIsaymore? | 04-08-19 | 09:10
▼ 3 antwoorden verborgen

En dat allemaal om een fictief wezen met een zelfbenoemde profeet die er een geweldadige hobby en ook sex met kinderen op na hield.

Sinclair | 03-08-19 | 22:30

Schouderophalend. Dit hele gebeuren is een hype en het ligt prima tussen de komkommers, terwijl er genoeg wèl noemenswaardige zaken gaande zijn in deze wereld momenteel...

Latrinalia | 03-08-19 | 22:18 | 7

@MickeyGouda | 03-08-19 | 22:42:
En dan is het ineens huilen geblazen, door de Berbaartjes en Andrewtjes van deze wereld. Dit hadden ze toch echt niet aan zien komen, hoe kon het toch gebeuren!?
Ja, daar had de overheid destijds toch echt wat aan moeten doen, daar hadden mensen beter over na moeten denken.

Wegkijkers pur sang, met een grote smoel. Maar inhoud en inzicht? Nul komma nul.

TeeJee | 03-08-19 | 23:00

@Berbaar | 03-08-19 | 22:55:

Als puntje bij paaltje komt zullen we zien wie van ons twee het bangst is, Berbaar. Vergis je niet. Hoe staat het met dat blocken?

MickeyGouda | 03-08-19 | 23:00
▼ 4 antwoorden verborgen

*-Politie, goedemiddag" *-"Goedemiddag, met Fred: ik heb zojuist een burgerarrest uitgevoerd op iemand met een Burka. Er staat een groep van 40 man om me heen te schreeuwen, en er komen steeds meer scootertjes aanrijden. Wat moet ik doen?" _Sorry mijnheer, maar Burkas hebben geen prioriteit. Mijn collega,s -en een ambulance- kunnen over 2 uur bij u zijn. Schikt dat? Hallo......? Hallo......? Mijnheer Fred?"

kotelet | 03-08-19 | 22:17

God. Luister we hebben veiligheidsdiensten. Die passen op ons zo goed als ze kunnen.

www.youtube.com/watch?v=zjIK_VXg6aY&a...

Er zitten zo'n 300 domme wijven die een boerka dragen. Zolang ze niemand lastig vallen. Niet in openbare gebouwen komen of in het openbaar vervoer is er niet veel aan de hand. Je moet wel echt hysterisch zijn om je daar zorgen over te maken.

Echt. Dramaqueen op en top. Hou toch op met die onzin.

Andrew Deen | 03-08-19 | 22:14 | 23

@botbot | 03-08-19 | 23:45:

Dat is nogal bekrompen. Ik wil niet lullig doen maar de meeste moslims (ook salafisten) zien ISIS als Khawarij. Hier leesmateriaal.

nl.wikipedia.org/wiki/Kharidjisme

In een breder beeld zijn extremisten weinig populair. Zelfs niet bij salafisten die (hoe naar en akelig ook) absoluut geen heil zien in in deze "tak" van islam.

Andrew Deen | 03-08-19 | 23:56

@Andrew Deen | 03-08-19 | 23:56:
Dus die dame hangt geen extremistische tak aan.
Mooi, dan kan zij zich normaal westers kleden.
Maar dan komt de aap uit de mouw, ze wil dat niet omdat zij extreem is.
Wat de andere moslims er van vinden laat mij koud, zij roept bij mij de meest gruwelijke herinneringen op.

botbot | 04-08-19 | 00:09

Voordat we onder het juk van het Christendom vandaan waren is er ook heel veel strijd en individueel leed geweest. Problemen moeten benoemd worden En er moeten strepen getrokken worden of denk je dat we zomaar in deze samenleving terecht zijn gekomen?
Ik ken mensen van mijn moeders leeftijd die op zondag niet mochten voetballen en elke dag hoorden dat ze een zondaar waren.
Maar jij roept maar wat. Je gooit daar iets in als argument zonder te weten wat mensen daarvoor gedaan hebben.

letopuwzaak | 04-08-19 | 10:33
▼ 20 antwoorden verborgen

Als wij het boerkaverbod niet consequent handhaven, gaat er voorspelbaar en op een korte termijn -onder heel veel meer- het volgende gebeuren:
-
Er zal in sommige stadswijken geen alcohol verkocht kunnen worden. Ook de grote supermarkten zullern daar in mee gaan. Brandverzekeringen immers zijn duur. Plaatselijke bestuurderen zullen deze 'keuzes' van supermarkten 'respecteren'.
-
Er gaat een halal-afdeling komen in de supermarkten van sommige wijken. De grote supermarktketens gaan daarin mee. Niet heel veel later zal er in een aantal wijken geen varkensvlees verkocht kunnen worden. En de plaatselijke bestuurderen zullen de 'keuze' van de supermarkt 'respecteren'.
-
Er komen 'buurtwachten'. In veel wijken bestaan die feitelijk al, al dan niet met medeweten en medewerking van lokale autoriteiten. De Wet op de Weerkorpsen wordt door bestuurderen spontaan even buiten beschouwing gelaten.
-
'Broeders' zullen een enorme, niet-aflatende druk op 'zusters' uitoefenen om zich 'zedig' te kleden. En de betrokken jonge dames zullen daar massaal in mee gaan.
En de plaatselijke bestuurderen zullen de andere kant op kijken.
-
'Onzedige' reclame kan niet meer in sommige wijken. De paspoppen gaan uit de étalages. En de plaatselijke bestuurderen zullen daar in mee gaan.
-
In sommige stadswijken zal een 'moslim arbitrage commissie ' worden ingesteld. Feitelijk is dat een sharia rechtbank. Buurtbewoners zullen zich 'vrijwillig' onderwerpen aan de 'oordelen' van deze commissies. Het stadsbestuur zal de 'keuze' van de bewoners 'respecteren'
-
Er zullen aangiften worden gedaan van grootschalig, wijdverbreid misbruik onder jonge, niet Islamitische meisjes door moslim bendes. En met die aangiftes zal op aanwijzing van B&W niets worden gedaan.
-
Er komen treincoupés en trambalcons uitsluitend voor zedig bedekte islamitische dames. Voor hun veiligheid, uiteraard. De vervoermaatschappijen zullen deze 'keuzes' van de betrokken dames 'respecteren'.,
-
Madrassah's, met name bij Turkse moskeeën, zullen gemeengoed zijn ( en van belastinggeld betaald worden).
-
Niet-islamieten zal het leven in de 'moslim' -wijken feitelijk onmogelijk worden gemaakt. En de autoriteiten zullen daar geen antwoord op hebben.
-
Er zal een enorme druk op overheden en woningbouwverenigingen worden uitgeoefend om 'islamitisch' te bouwen, met gebedsnissen, voetenwasbakken, gescheiden woonvertrekken voor de echtgenotes en acht kinderslaapkamers. En met name de woningbouwverenigingen zullen hier in mee gaan.
-
Ziekenhuizen zullen speciale 'moslimverdiepingen 'inrichten (tijdelijk, totdat er een volledig islamitisch ziekenhuis staat) En de plaatselijk overheden zullen dat bekostigen.
-
Bewonersvoorzieningen op wijkniveau zullen worden overgenomen door Marokkanen en Turken. Dat is nu vaak feitelijk al zo, maar de kaaskop klaverjas- en biljartclubs zullen er niet meer in komen. En de gemeenten zullen hun voorzieningen verzetloos laten overnemen.
-
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het baardmansenvolk zal NOOIT ophouden met zeuren, jammeren, bedreigen, en intimideren.
-
En onze overheden zullen er geen enkel antwoord op hebben.

bisbisbis | 03-08-19 | 22:12 | 34

@Mijzelf
in in = niet in

Alco-de-Holist | 04-08-19 | 08:55

@Andrew Deen | 03-08-19 | 22:47:
Jij weet helemaal niet wat mijn oorlog is en wat ik daarin relevant zie.
Het feit dat jij daarin helemaal niks relevant ziet en alleen maar wil strijden tegen het topje van de ijsberg, en niet al die kleine dingen ziet die daartoe leiden, dat is jouw beperking.

letopuwzaak | 04-08-19 | 10:35

@Andrew Deen | 03-08-19 | 23:28:
Lol

letopuwzaak | 04-08-19 | 10:37
▼ 31 antwoorden verborgen

Las zonet in The Sun dat bijenhouders in het VK bezwaar hebben aangetekend tegen een eventueel verbod op gezichtsbedekkende kleding. Met dit staaltje van casuïstiek wordt daar elke boerka-ban voorkomen. Nee, dan is Denemarken beter bezig. Daar letten ze extra scherp of iemand zich WIL aanpassen aan de Deense leefgewoonten of dat iemand zich met hand, tent, en tand verzet tegen de Deense samenleving en de integratie in die maatschappij. Denemarken lijkt in tegenstelling tot Nederland niet op een grote Den Dolder kliniek waar de hysterie en waanzin uit- en rondspookt op ongekende schaal.

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-08-19 | 22:12 | 2

In Denemarken hebben ze het licht gezien, of zijn ze, wat ik hier altijd lees, "woke", of "ge-redpilled".

Die socialistische Mette Frederiksen heeft de verkiezingen gewonnen op een keihard anti-immigratieprogramma. Maar ja, daar woont ook maar ca een derde autochtone bewoners van de 17,3 miljoen Nederlanders die hier wonen. Christus, wat een kromme, kutte zin. Ik bedoel, in Nederland wonen 17,3 miljoen inwoners (hoewel er dacht ik maar iets van 13 of 14 miljoen oorspronkelijke Nederlanders zijn), en in Denemarken maar ca 5,7 miljoen Denen ( ik weet niet hoeveel je daar nog van moet aftrekken voor je het aantal échte Denen weet). Maar in denk dat Denen zich veel bewuster zijn van het feit dat ze door de massa-immigratie al snel een minderheid in eigen land zullen worden. Hier kan Rutte nog wel een tijdje doorgaan met "Wij zijn met meer". Maar op zeker moment zul je die slogan niet meer horen, en dan zal het te laat zijn.

Dr_Johnson | 03-08-19 | 22:39

@Dr_Johnson | 03-08-19 | 22:39: Nu ja, ga maar na. We zitten hier nu al op ruim een miljoen en het is nu niet zo dat die gasten zich er bewust op richten om een klein percentage van de bevolking te vormen. Die willen overheersen en zo gauw hun aantallen groot genoeg zijn ontstaat er als vanzelf een nieuw Kosovo, een nieuw Bosnië, Libanon voor wie oud genoeg is om het zich te kunnen herinneren.

Pierre Tombal | 04-08-19 | 11:15

Overal waar de islam verschijnt,
de vrede verdwijnt.
****
Dit is een feit als je de huidige status bekijkt van overwegend door moslims geregeerde landen.
Tevens een feit als je de historie analyseert van de islamitische geschiedenis.
Trouwens, de geschiedenis van marxistisch gelinkte politieke structuren kennen dezelfde onderdrukkende patronen.
Waar zijn we in Gods naam mee bezig, herstel, in Allahs naam mee bezig..???? Bij de baard van de profeet, wat een waanzin. Op vele plaatsen van de wereld hebben gezinnen geen 10 % van wat wij hebben en wij (Links + NPO + NWO) maken "ons" druk om "rechten voor moslims" die ze momenteel structureel wereldwijd hebben verspeeld getuige het AD artikel over islamisering van Indonesië. Laat ze allemaal het maagzuur krijgen met hun hoogmoedige denigrerende dwingelandij.

matrixbluepill | 03-08-19 | 22:11

Wat mij feitelijk het meest verbaast/irriteert, en tot regelmatig volcontinu nadenken stemt over de toekomst van NL op deze kwestie, is dat *wij* het over een probleem van *hun* moeten hebben.

Had ik om discussies over lopende mohammedaanse Komo-zakken gevraagd toen ik in een best wel prima omgeving werd geboren?
.
Nee, ik had niet gevraagd om gemengd te worden in discussies over allerlei mohammedaans spielerei. Sterker, ik had tot rond mijn puber leeftijd amper van islam: salafisme, wahabisme, clitoris-snijden, sjii'ieten, soennieten, Perzen, Ayatollahs, taqqiya, iftar, chador, niqaab, boerka, Hadith, soera's, noem maar op, ik had er nog NOOIT van gehoord.
/
Het was fijn gewees als het zo was gebleven, zonder geimporteerde problemtatiek.
Maar daar had de N-W-Europese politiek geen oren naar.
Islamieten, die moesten en zouden er komen. Kostte wat kost.. En dan niet het goed opgeleide deel, nee... we gingen de Anatolische onopgeleide achterlanders en rifland finland hierheen halen.
.
En daarom praten wij nu over fokking burka's en niqaabs in ons NL straatbeeld.

chicago river | 03-08-19 | 22:07 | 7

@chicago river | 03-08-19 | 22:17:
Ik denk ook dat je gelijk hebt en dat het er meer zijn.
Maar geloof mij maar dat er types in Friesland, Groningen, Drenthe, Overiissel, Gelderland, Limburg en Zeeland wonen die er zelden tot nooit eentje zijn tegengekomen.
Ik vind het ook een vreselijk fenomeen, maar we moeten niet doen alsof Nederland eraan gaat door dit soort extremisten.
Nu nog niet in iedergeval.

HoerieHarry | 03-08-19 | 22:26

@HoerieHarry | 03-08-19 | 22:26:
Het belangrijkste in je tegel is het "nog niet".
En exact daarom zet je op een gegeven moment een streep, en exact daar eindigt de flexibiliteit en welwillendheid. Tot daar, en dan is het klaar.

Dat doen we namelijk met alles, overal zijn begrenzingen, regeltjes, beperkingen en limieten. Nu ook hiervoor; mooi zo.
Dat houdt het leefbaar, op termijn.

TeeJee | 03-08-19 | 22:32

Yep. Dat heb ik eveneens met de gekleurde medemens. Begin jaren '60 zag je deze, zelfs in een havenstad zoals Rotterdam, zelden of nooit. Nu 50 jaar later wemelt het ervan en drammen ze je de oren van je kop.

RickVogelschrick | 04-08-19 | 00:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Al vanuit de verre geschiedenis moesten de vrouwen in diverse culturen worden opgesloten, in de kuisheidsgordel of volledig bedekt. Immers, de bloedlijn en daarmee het bezit moest nu eenmaal worden verdedigd. Een vrouw kan t stiekem met een andere man doen waardoor het bezit naar een andere familie gaat nl die van t bastaard kind. Als je de vrouw uit t straatbeeld laat verdwijnen wordt die kans zeer klein.
De westerse cultuur heeft zich met de tijd aangepast. De islam is hier in blijven hangen. De vrouwtjes zijn jaren wijsgemaakt dat t nu eenmaal verplicht is je te bedekken omdat men anders geen vrome moslima is en kiezen aldus eigen zeggen (maar in t eggie onder sociale en religieuze druk) voor hoofddoek of boerka.

Weerduivel | 03-08-19 | 22:05 | 1

Klopt helemaal, goede tegel. Het verschil: in het verlichte "westerse" model is continuïeit gewaarborgd door de introductie van de rechtspersoon (een "corporate", zoals BV, NV, Stichting, Ltd, Inc., trust enz enz). Daarmee ben je niet langer afhankelijk van zaken als erfrecht en dynastieke vorming om generatie overschrijdende groepsbelangen veilig te stellen.

kindapaas | 04-08-19 | 03:39

So,....
*half alfabet omhoog gooit*

miko | 03-08-19 | 22:02


"Alsof zij gelijk in een oversekste toestand komen als ze een ontblote enkel zien. Alsof deze gasten niet normaal met vrouwen kunnen omgaan. Een soort geestelijke beperking dat ze alleen bronstig gedrag kunnen vertonen en gaan sissen en fluiten."
De vraag stellen Feynman.
Ja dat is iderdaad een problee dat dez heen zich idnderdaad niet kunnen gedragen als ze maar iets meer zijn dan een enkel.
In de meeste religies is zelfbeheersing een deugd, in de Islam lijkt het tegendeel dat te zijn. Laat je lekker gaan. moord voor god en alles is weer goed.

miko | 03-08-19 | 22:02 | 4

Gedoe met islam dit, islam zo. En welke waardes hieraan kleven voor de mensjes die god noch gebod (meer) kennen doch enkel voor eigen gewin uit zijn, ongeacht de repressie hier op volgend ten aanzien van het burgerschap.
Koopmans en Kepel schreven er over. Lezenswaardige boeken.

bij gelegenheid | 03-08-19 | 22:12

Kleine aanvulling / correctie: zelfbeheersing is ook in de islam een deugd, maar natuurlijk alleen voor vrouwen. Mannen mogen uiteraard hun goddelijke gang gaan, want nou eenmaal hogere wezens dan vrouwen, die op hun taak als wandelende zoontjesfabrieken na, niet méér waard zijn dan de veestapel.

EefjeWentelteefje | 04-08-19 | 10:27
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Bakschuif | 03-08-19 | 21:59

Ben benieuwd hoe ze bij de gemeente zouden reageren als er een groep van 10 personen binnen zou komen met bivakmutsen op die een nieuw rijbewijs komen aanvragen. Of als er een vrouw in een niqaab na het tanken wil afrekenen. Een motorrijder is namenlijk bij veel tankstations verplicht zijn helm af te zetten.

broodje gezond | 03-08-19 | 21:58 | 2

Er zou niemand reageren, want: er zit niemand.
-
Ze hadden geen afspraak, ziet u. U dacht toch niet dat u zó maar even uw rijbewijs kon komen verlengen? Gemeenten geloven tegenwoordig niet meer zo in service voor hun burgers...

bisbisbis | 03-08-19 | 22:18

@bisbisbis | 03-08-19 | 22:18: Tot 11 uur in de ochtend kun je bij ons in 023 zonder afspraak je rijbewijs vernieuwen hoor!

broodje gezond | 03-08-19 | 22:40

Al die ophef weer. Lach die supervrome wijffies toch gewoon midden in t gezicht (waar je denkt dat deze zo ongeveer zou moeten zitten) uit, daar heb je ze veel meer mee.

Weerduivel | 03-08-19 | 21:57 | 1

Uitlachen? Wanneer je in een publieke ruimte bent en er komt zo'n wandelende tent binnen, zou ik heel graag keihard "BOM, BOM,!!1! Ren voor je leven!1!!" willen roepen. En dat dan alleen die wandelende tent blijft staan. Maar de Nederlanders zijn daar te nuchter voor ben ik bang en ik denk dat ik de enige ben die naar buiten rent...

GWBA | 04-08-19 | 00:41

"Krijgen we straks mystery-shoppers-met-boerka die gaan kijken hoe het winkelpersoneel er op reageert en als de winkelier er dan iets van zegt, dan wordt die winkel(ier) aan de schandpaal genageld en versleten voor racistisch/fascictisch/islamofoob?"

kweethetooknietbeter | 03-08-19 | 21:53 | 3

Nee, want in de winkel geldt er geen verbod.

TeeJee | 03-08-19 | 22:35

@TeeJee | 03-08-19 | 22:35: Inderdaad. Verbod geldt allen op locaties waar de abtenaren of semi-ambtenaren er zelf last van hebben c.q. een onbehaaglijk gevoel van krijgen. De NuKuBu kan verder het lazerus krijgen.

RickVogelschrick | 04-08-19 | 00:12

@TeeJee | 03-08-19 | 22:35:
Maar je hebt toch wel de keus of je een onidentificeerbaar object helpt of negeert? Eigenlijk moet je een bivakmuts in je zak hebben die je kan op doen zodra je zo'n vuilniszak tegen komt, kijken of zij dat net zo bedreigend vinden als ik de vuilniszak vind.

BekiekUtMoar | 04-08-19 | 09:57

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat deze discussie gevoerd moet worden in Nederland.
Ik mag mijn KKK uniform ook niet dragen in publieke ruimtes, dus waarom zou een Brrrrka wel mogen.
Het is gewoon Sekte kleding voor volk dat anoniem wil haten

Het leven is zwaar | 03-08-19 | 21:47 | 2

Het punt, m’n beste, is dat er een Wet bestaat die door diverse gemeenten niet zal worden gehandhaafd. De bananenmonarchie in wording, zeg maar.

bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:54

Goed punt. Misschien eens jurisprudentie uitlokken door in een wit gewaad met een Capilote op boodschappen te gaan doen. Heeft niets met KKK te maken. In Rooms-katholieke landen lopen ze daarmee in de Paas processies.

RickVogelschrick | 04-08-19 | 00:15

"De islamitische aanname dat er een noodzaak om vrouwen te bedekken is ook zeer denigrerend naar moslimjongens. Alsof zij gelijk in een oversekste toestand komen als ze een ontblote enkel zien. Alsof deze gasten niet normaal met vrouwen kunnen omgaan."

Ik vrees dat al vele generaties jongens dit op de koop toenemen omdat er tegenover staat dat hij en zijn broeders de baas zijn van het heelal dat islam heet.

Wat nog ernstiger lijkt is de denigrerende houding die dit burka gebod richting hun schepper, alsof die een domme fout gemaakt heeft bij de seksuele aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen.
Want of de mannen heeft hij te overheersend hitsig gemaakt, of de vrouwen te gewillig met hun verleiding. Ik denk dat moslim mannen gewoon de baas willen zijn.

Welles! Nietes! | 03-08-19 | 21:42 | 1

Natuurlijk, het is dominantie. Isoleren en depersonaliseren.

azijnseikerT | 03-08-19 | 21:50

Boerkaverbodswet is aangenomen vanwege de veiligheid zo wordt gesteld.
Het verbod geldt alleen voor in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen ( www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezi... )
Nu pak ik Opsporing Verzocht erbij en wat zie ik daar?
Geen criminaliteit met gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer (sinds alleen pin mogelijkheid), ziekenhuis, het onderwijs en overheidsgebouwen. Oké behalve die ene keer dat in de zomervakantie door lieden in de schoolvakantie de hele school werd leeggehaald maar toen was er geen hond aanwezig.
Wie worden wel geteisterd door personen met gezichtsbedekkende zaken? Cafetaria's, Pizzeria's, supermarkten en juist daar geldt het verbod niet.

Schiet mij maar lek.

ProAsfalt | 03-08-19 | 21:39 | 1

Maak u vooral geen zorgen: als het nog even zo door gaat qua polderislam, dan komt u vanzelf aan de beurt, qua lek schieten...

bisbisbis | 03-08-19 | 22:21

Ik blijf het zeggen: God (of Allah zo u wil) schiep Eva in haar blote dikke kont.

VanBukkem | 03-08-19 | 21:33 | 3

Jinek?
Die heeft ook dikke tieten de laatste tijd valt me op.

HoerieHarry | 03-08-19 | 21:39

En op een gegeven moment moest ze haar doosbedekken met een vijgenblad.

grapo | 03-08-19 | 21:46

@HoerieHarry | 03-08-19 | 21:39:
Altijd een aardig geveltje gehad maar sinds ze gebigd heet en er een aan de tepel heeft zijn het inderdaad aardige memmen geworden. HHHeeerrrrllluuukkk!!!

miko | 03-08-19 | 21:58

Is er geen echt nieuws?

hotnot | 03-08-19 | 21:32 | 5

@hotnot | 03-08-19 | 21:42:
Ga met/ op vakantie!!111!! Nadát het gepeupel weer hun vinexdingen bewonen. /tip.

bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:52

@bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:52: Ik bén op vakantie. een vriendin van overzee op bezoek. En die ga ik als ze naar huis toe gaat nog even wegbrengen. Druk zat.
We hebben gelachen op de geepereet, dus het gaat goed met me.

hotnot | 03-08-19 | 22:13

In Gelderland woonde een net vermoorde Albanees met een prive leger+ wapens volgens de Telegraaf.
Op de foto's van desbetreffende artikelen over hem zag ik voorbijkomen: 1 knikluchtbuks,1 start/alarm pistool,1 dummy ak47 met lelijke wijven en een 1 foto in een militaire dumpstore met PSU's.
Komkommers zijn gevaarlijker...

steekmug | 03-08-19 | 23:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Eens met de column.
Dit is symboolwetgeving die niet gehandhaafd gaat worden. Het toch instellen van een wet die niet gehandhaafd wordt accentueert de onmacht van onze democratie.Bijna net zo debiel als legaal vuurwerk verbieden, omdat het niet lukt illegaal vuurwerk aan te pakken.
Onze rechtsstaat gaat hier onherroepelijk falen. En we laten de hele wereld daardoor zien dat wij onze wetten en mensenrechten niet kunnen handhaven tegenover de "superieure" islam.

Veel liever dan een burkaverbod heb ik een eerlijke burkadiscussie.
Waarin keer op keer herhaald wordt waar de burka voor staat. Want de burka staat niet alleen voor legalisering van seksueel geweld tegen niet-islamitische meisjes en vrouwen, zoals de koran zegt. Veel linkse rechters en politici vinden immers ook dat seksueel geweld tegen niet-islamitische vrouwen gedoogd moet worden in naam van de "diversiteit".
De burka staat ook voor extreem (seksueel) geweld tegen islamitische vrouwen. Gedwongen uitgehuwelijkte 9-jarige moslima's; legalisering van eerwraak en eremoorden; stenigingen van overspeligen, inclusief slachtoffers van verkrachting; etc.

De burka is het symbool van extremisten die de sharia nastreven; een "rechtssysteem" gebaseerd op onrecht, ongelijkheid, perversie, wreedheid en moordlust. De burka staat voor grootschalige terreur, slavernij en genocide.
Wie dat allemaal bejubelt moet verbaal net zo hard worden aangepakt als iemand die in nazi uniform over straat marcheert.
De burka is immers ook het uniform van isis, hamas, taliban en boko haram.
Wie vrijwillig met die walgelijke lijkwades loopt verdient afwijzing.

Dandruff | 03-08-19 | 21:31

Gehersenspoelden kun je wel proberen te laten veranderen door bepaalde zaken te verbieden maar zo werkt het niet.
Die 200 of 300 die zo'n ding dragen gaan echt niets aanpassen omdat dat moet van de wet.
Geloof mij maar dat dat niet gaat gebeuren.

HoerieHarry | 03-08-19 | 21:28

Ik wil ook wel eens gezichtsloos zijn. Maar ja. Dan kijk ik weer in een spiegel.

Deksmaat | 03-08-19 | 21:25

Op die gaypride waren opvallend weinig regenboogboerka's waar te nemen dit jaar. Ze houden zich dus blijkbaar wel aan de nieuwe wet.

Hedieho | 03-08-19 | 21:23 | 2

Je hebt gekeken? Mag ik dat er uit opmaken?

miko | 03-08-19 | 21:57

Zenden ze dat op tv uit dan ?

Shareholder II | 04-08-19 | 01:27

De praktijk in Nederland is eenvoudig. In principe is hier alles verboden, behalve voor dadergroepen die gewend zijn geweld te gebruiken indien gehinderd in hun doen en laten.
Te denken hierbij valt aan moslims, criminelen en de fascisten van de AFA.

Jan Passant mk2 | 03-08-19 | 21:22

Het echte probleem in Nederland is handhaving, op papier is er van alles pico bello geregeld, de praktijk leert anders.
Droef is het dan ook dat in dit geval allerlei instanties al aangeven de wet niet uit te voeren, feitelijk onverteerbaar. Wie bepaalt welke wet of onderdeel daarvan nu wel of niet uit te voeren? Per definitie subjectief.
Met een ijsje in het OV een vette boete, met een zwarte afwerende en maatschappij afwijzende dikke vette middelvinger haatjurk houden ze de deur voor je open, hoe treurig is dat.
En maar pamperen, dat maakt dat ik me op straat en in een winkel harder / afwijzender ben gaan opstellen. En bv ook niet meer in de rij bij een doekjeskassa ga staan. Ben er helemaal klaar mee.
Verzetten kan ook zonder geweld, straal negeren, komt echt wel over.

bwanabanjo | 03-08-19 | 21:18 | 1

Nou ik zal in het vervolg een schepnetje meenemen hoor. Voor het geval ik er een in het wild tegenkom. "Hahaa mevrouwtje! Hebbes. In naam der wet, werp af die parasol!"

Rest In Privacy | 03-08-19 | 21:17

De boerka is ontmenselijking van vrouwen.
Dat is het probleem.
De islam is anti-mens.

watergeus | 03-08-19 | 21:16 | 1

De inhoud van de gemiddelde boerka is bereid tot schreeuwen en ander geweld om te bewijzen hoe vrij het zich voelt binnen een zwarte boerka bij temperaturen van klimaat-bedreigende proporties.

Jan Passant mk2 | 03-08-19 | 21:26

Stel nou dat er een boerka de bus instapt, mag of kan je die aanhouden als burger?

snapal | 03-08-19 | 21:08 | 8

Als er een boerka de bus instapt is het aan de chauffeur om daar tegenop te treden. Als passagier kun je er niets tegen doen, alleen een klacht indienen bij de busmaatschappij + een foto meesturen als bewijs. Politie bellen heeft geen zin, die komen toch niet. Het is gewoon een flutwet want het verbod zou moeten gelden in de hele openbare ruimte, dus ook de straat, winkels etc.

Goofje | 03-08-19 | 21:28

@Goofje | 03-08-19 | 21:28:
Wat ik zojuist @Feynman ook reeds meegaf: nl.m.wikipedia.org/wiki/Burgerarrest
Dit staat los van de wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding waarin in jip en janneke taal het volgende staat,
‘Iemand met gezichtsbedekkende kleding kan in het openbaar vervoer en in een gebouw van het onderwijs, de zorg en de overheid op het verbod gewezen worden door een medewerker van de locatie. De medewerker kan de betrokkene vragen om de gezichtsbedekkende kleding af te doen of anders de locatie te verlaten. Als de betrokkene dit niet doet kan de politie worden ingeschakeld en riskeert diegene een boete.’ www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2...

Vraag is dus; liet de Kamer in dezen steken vallen of staat het burger arrest hier bover casu quo buiten en elke waarde gaat een rechter hieraan willen meegeven?

bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:36

@bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:36: Ik had je al verteld dat de Kamer hier een Mulderfeit van had moeten maken. Dan was het bestuursrecht en geen strafrecht, waardoor ook het burgerarrest niet van toepassing is.

Feynman | 03-08-19 | 21:41
▼ 5 antwoorden verborgen

"Je mag gepast geweld gebruiken om een delict te stoppen."

Burqa / niqab aftrekken mag dus? Dan stopt immers het delict, en daarvoor lijkt mij typisch minder geweld nodig dan om een persoon van een locatie waar het dragen van zulke kleding te verwijderen (hetgeen soms niet mogelijk zal zijn, bijv. in een rijdende trein), en zou dus voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel.

OverdaanDerOnderheid | 03-08-19 | 21:06 | 1

Ik meen vandaag al een aantal aftrekbuddy's te hebben gezien ...

bisbisbis | 03-08-19 | 21:09

[.]Het is niet het AD dat geweld uitlokt door dit te signaleren, het is de wetgever die vergeten is dit strafbare feit uit te sluiten van het burgerarrest. Dat is gewoon een harde fout van de Kamer.[.]
Beste Feynman. Hetgeen het AD heeft gedaan is de burger er op attent willen maken dat er een ‘burgerarrest’ bestaat binnen de Nederlandse wetgeving. Waar vind u binnen de deze wet en specifieker de wet op gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding dit door u gestelde laakbare van de Kamer terug? www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2...
Wil ik toch graag wel vernemen.

bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:06 | 8

@bij gelegenheid | 03-08-19 | 21:45: Een burgerarrest wordt getoetst op proportionaliteit. Dat eist de wet. Dat kwam onder andere in het AD niet lekker naar voren. Waar je bij het ene delict met een gestrekt been erin mag, mag je bij iemand die een brood per ongeluk meeneemt bijna alleen lief praten. De aanwezigheid van een stuk kleding voor een gezicht levert geen gigantische inbreuk op bij de mensen in de direct omgeving. (geen winkeldief die een goed weggeneemt, geen inbreker/verkrachter/moordenaar in je woning, geen idioot die met een mes zwaait, geen puber die zijn handen niet thuis houdt). De vraag die een rechtbank zal moeten beantwoorden, is welke handeling nog proportioneel is. Op de ladder van alle delicten in het wetboek van strafrecht staat dit delict ook qua strafmaat niet echt bovenaan. Zoals ik al schreef, ik verwacht al niet dat vastpakken geaccepteerd wordt. Die mate van vrijheidsberoving staat al niet in verhouding tot het delict. (Meenemen van winkeldief naar kantoortje is regelmatig afgekeurd) Het had op de weg van de wetgever gelegen hier vooraf duidelijkheid te scheppen, door dit delict op gelijke voet te zetten met door rood rijden, bellen in het verkeer of fietsen zonder licht, wat het qua strafmaat al staat. Dan was er geen onduidelijkheid. Dan bestond deze vraag/discussie niet. Dan lopen beide partijen (verdachte & burger) minder risico.

Feynman | 03-08-19 | 22:10

@Feynman | 03-08-19 | 22:10:
Deze Wet. Een voortvloeisel van ‘9/11’ is dat burgers et al zich veilig moeten wanen in (semi) overheidsgebouwen. Gezichtsbedekkende kleding is derhalve in deze ruimtes niet meer toegestaan op straffe van een (financiële) boete. Tot aan het moment dat er een overheidsdienaar in functie verschijnt om een gemeld heterdaadje volgens deze wet naar behoren af te handelen het mij dat art53&128 burgerarrest hier opgeld doen. Je kunt namelijk niet als politieagent op voorhand al een overtreding in een bepaalde ruimte gaan constateren voordat deze gaande is. En dit behelst, me dunkt, deze wet. Dat het niet duidelijk omschreven staat mbt burgerarrest is van een andere orde.

bij gelegenheid | 03-08-19 | 22:37

@bij gelegenheid | 03-08-19 | 22:37:
af te handelen, lijkt het mij^

bij gelegenheid | 03-08-19 | 22:38
▼ 5 antwoorden verborgen

En toch is dit wat de meerderheid van het Nederlandse volk wilt, al dan niet bewust.
Zet je er maar overheen.

harry19612 | 03-08-19 | 21:03 | 4

@thephysicist | 03-08-19 | 21:25: Snap je echt niet dat die regering bestaat uit mensen die gekozen zijn door het volk? Als het volk anders zou stemmen, zou de regering uit andere mensen (met andere gedachten) bestaan. 1+1 enzo

harry19612 | 03-08-19 | 22:34

@harry19612 | 03-08-19 | 22:34:
Als ik mijn eigen voorkeur als voorbeeld mag nemen (in grote lijnen, een zelfvoorzienende EU met één taal, één gelijkgeschakelde staatsvorm voor alle lidstaten, stemmen zonder grenzen, vrije toe-en uittreding enz. enz), daar is vreemd genoeg geen enkele politieke partij voor. Er kan dus ook niet op gestemd worden. Wie weet hoeveel anderen er EU-breed zijn die dezelfde toekomstvisie delen, die komen niet aan het woord!

kindapaas | 04-08-19 | 04:02

@kindapaas | 04-08-19 | 04:02: En dat is dan ook het verschil tussen de meerderheid (het volk) en een individu (jij of ik).

harry19612 | 04-08-19 | 09:11
▼ 1 antwoord verborgen

het blijft gewoon dweilen met kapotte lappen zolang er niet hardop wordt uitgesproken net als om ringende landen. In het westen is de Islam welkom maar niet de extremistiche versie ervan.. die staat voor dood en verderf en een standaard segratie en des integratie.. dat kan niet in dit wereld deel.. spreek dat gvd dan gewoon heel duidelijk uit.. net als vrouwen niet naakt over straat mogen lopen omdat het aanstoot geeft en tot excessen leidt.. is de boerka in diezelfde lijn te zetten.. wil je wel een land met boerka's er zijn er genoeg waar eenieder dat vind en dezelfde gedachten koestert.. dan heb je dus de keuze om te gaan.. da's ook vrijheid!

fikkieblijf! | 03-08-19 | 21:01 | 1

Islam is welkom in het westen, wie, wat heeft dat bepaalt ? Ik vind dat helemaal niet zo en het liefst zie ik het weer verdwijnen (zal niet gebeuren, maar een mens mag dromen en wensen).

thephysicist | 03-08-19 | 21:20

Ik mis een beetje dezelfde relnichterigheid rond het fietsen met de telefoon in de hand. Dat is sinds kort verboden, levensgevaarlijk, een zeer groot probleem want het neemt vooralsnog niet af, en zo’n beetje iedereen lapt het verbod aan zn laars.

Waar zijn de koene jan hagels van deze tijd die deze problemen gaan aanpakken? Waar is dezelfde
Of is het gewoon niet interessant omdat het niet alleen om moslims gaat en is hier geen statement te maken rond moslims

Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:00 | 3

Lapt het verbod z'n aars, om even in de pride sfeer te blijven.

Twisted_Faith | 03-08-19 | 21:33

Eerder omdat er bij datgene wat u noemt nog wel (iets of wat) handhavend wordt opgetreden. Er zijn immers ook al boetes voor uitgedeeld. Voorafgaande aan de invoering van dat verbod was er ook geen grote ophef en op voorhand al een weigering om te handhaven. Niet zo heel bijzonder dus.

Dus helaas, helaas: een appels met peren vergelijking, Epistulae.

countus | 03-08-19 | 22:12

Heel simpel, de volgende stap. Stel: je bent een verzekeraar en iemand krijgt een ongeluk met de fiets en hij heeft eenmobiele telefoon bij zich. Hij is volgens de verzekeraar (een anonieme corporate) zelf schuldig vanwege app-gebruik (er is een automatische sms ontvangen rondom dat moment): de uitsluiting treedt in werking, geen vergoeding. Als verzekerde moet je dan aantonen dat onjuist is, geweldig. Is dat nu echt wat we willen?

kindapaas | 04-08-19 | 04:09

Dus als ze met een burka een bank mogen binnenlopen zonder dat iemand iets doet mag ik dat dus ook met een bivakmuts.

HoerieHarry | 03-08-19 | 21:00 | 8

@HoerieHarry | 03-08-19 | 21:47: Meestal hangt hij in het weekend wel rond,.. dan heeft hij verlof. of hij is toch naar de parade gegaan als transgender.

miko | 03-08-19 | 21:55

@HoerieHarry | 03-08-19 | 21:47:
Hij had een ui achter zijn naam gekregen. Vaak een voorbode voor een definitieve "weggesjorist en opgerot" afscheidsbericht van de redactie. Menig bekend reaguurder is dit jaar reeds op die manier eruit gewerkt.

Zou jammer zijn. Om dit soort gekkies kun je toch vaak wel lachen hier

Kompromat | 03-08-19 | 23:46
▼ 5 antwoorden verborgen

Nou, nou, Feynman, je laat wel zien uit welke hoek de wind waait door dit een "fout" te noemen. Ik noem het een uitdaging. En uiteraard mag je, als burger zijnde, de boerkadrager (m/v/x) ter plekke aanhouden, want anders komt de politie of helemaal niet, of expres met zoveel vertraging, dat de vogel (hihi) inmiddels al gevlogen is (noot: pinguïns kunnen niet vliegen) en er dus weinig meer te handhaven valt.

EnNouJijWeer | 03-08-19 | 20:54

Het lijkt mij dat de politiek het erom doet: oplossing op straat
ben je vrij te dragen wat je wilt, dus....... wat houdt ons tegen in het kader van privacy first allemaal een boerka over onze hoofden te trekken. Dan is die onzin snel afgelopen.

LostSandWich | 03-08-19 | 20:49 | 2

Ben benieuwd naar carnaval, volgend jaar..

Leduc | 03-08-19 | 21:03

ik prefereer een papieren zak met 2 ooggaten. Al vind ik zo'n Friday the 13th masker ook wel ok.

De waard zijn gast | 03-08-19 | 21:04

Ik durf hier zelfs de stelling aan dat als “de politiek” in de volle breedte had geëist dat hier hoe dan ook moest worden gehandhaafd, de politie er in haar vermeende almacht glashard voor was gaan liggen. Daarmee het desastreuze signaal afgevend van zowel regelrechte insubordinatie als algehele machteloosheid.

Ridde Rogter | 03-08-19 | 20:48

"De islamitische aanname dat er een noodzaak om vrouwen te bedekken is ook zeer denigrerend naar moslimjongens. Alsof zij gelijk in een oversekste toestand komen als ze een ontblote enkel zien. Alsof deze gasten niet normaal met vrouwen kunnen omgaan. Een soort geestelijke beperking dat ze alleen bronstig gedrag kunnen vertonen en gaan sissen en fluiten. Ze kunnen ook best normaal doen..."

Bullshit Bullshit Bullshit…

Normaal doen? Niet op straat, niet in het zwembad, niet in winkels, bioscoop, tram, trein, bus. Eigenlijk: nergens.

Feynman, dit is je slechtste artikel ooit.

Ze lopen 1000 jaar achter.
We accepteren hun gedrag, proberen het goed te praten of benoemen het niet eens; dan kijken we weg want het is zo vervelend voor de reputatie van Marokkanen… Bovendien willen we niet toegeven dat Wilders gelijk heeft. In tegendeel, we proberen die man veroordeeld te krijgen, niet de duizenden overlast veroorzakende, gewelddadige en zwaar criminele Marokkanen, die geen enkel respect hebben voor vrouwen, joden en homo's. Ze worden beschermd door politie en justitie.

1000 jaar achterstand in beschavingsniveau krijg je nooit weggepoetst. Er is maar één oplossing: paspoort afpakken en uitzetten, terug naar de Middeleeuwse zandbak.

Feynman, kijk niet weg! De burqa en nikaab worden niet vermeld in de koran maar zijn in die landen waarschijnlijk door overlast en ellende bedacht om de hitsige testikels in bedwang te houden. Als dat soort testosteronbommen in Europa terecht komen, denken ze dat ze alles mogen en kunnen. Toegeven moeten we niet doen. Die burqa en die nikaab moeten helemaal verdwijnen als signaal dat dit geen zandbakwoestenij is maar een christelijk-joods continent waar Mo niks te zeggen heeft en waar mensen wonen die zich niet gaan aanpassen aan een Middeleeuwse minderheid met lange tenen, korte lontjes en besneden piemeltjes die godvergeten verwent zijn door hun ouders en van kinds af aan geleerd hebben dat meisjes 'bezit' zijn en 'lustobjecten'.

Angélica de Sancé | 03-08-19 | 20:48 | 10

Je hebt helemaal gelijk maar de bekende politieke partijen hebben ons/jullie willens en wetens opgezadeld met dit probleem. Zij en hun familie behoren tot de incrowd die nooit zelf de geïmporteerde problemen zullen ervaren. En als de nood aan de man is vluchten dit soort deugtypes als eerste naar het veilige Zuid-Amerika of Australië. Het enige wat zou kunnen helpen is een staatsgreep en de verantwoordelijken voor een tribunaal brengen. Maar goed dat gaat toch niet gebeuren.

SugarCandyMountain | 03-08-19 | 22:19

@Angélica de Sancé | 03-08-19 | 20:48 |
Bam! Die zit. Geen woord aan toe te voegen.

Sjefke7807 | 03-08-19 | 22:22

@Angelica
Respectvolle bedekking komt buiten de Islam ook voor. De specifieke Islamitische vorm heeft zijn oorzaak echter in iets veel meer werelds: in de vurige wensch van onze vriend M, die de vrouw (Zeinab) van zijn aangenomen zoon wilde huwen. Niemand legde hem een strobreed in de weg, Zeinab zelf wel allerminst. Hij begeerde dus anderman's vrouw (een schending van de tien geboden, maar niet in de Islam: scheiden en opnieuw huwen, geen probleem, terugscheiden en verherveropnieuwhuwen, kan allemaal) en kreeg daar commentaar op. Een kuise vrouw ONTERECHT beschuldigen van zedeloosheid is één van de 7 hoofdzonden volgens de Islam zelf. Dit was echter de direkte omgeving van de oprichter zelf, dat die zich schuldig konden maken aan een onvergeeflijke hoofdzonde is ondenkbaar. Het verwijt van zedeloosheid WAS DUS TERECHT! De oplossing: rekken en er bij blijven+totaalbedekking+steeds meer regels en obfuscatie, vanwege een overduidelijke weeffout in dit prachtige geloof.

kindapaas | 04-08-19 | 04:31
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist-
keestelpro | 03-08-19 | 20:47 | 2

Boerkafans zijn bang dat door het verbod de kans op geweld jegens dragers zal vergroten.
Alsof de kaaskopjes en masse de kap eraf zouden trekken.
Zie je het al voor je? Neuh!
Zie eerder een troep sissers die een heel andere doelgroep belagen. Daar zijn er veel meer van, nu al.

snapal | 03-08-19 | 20:45 | 3

Inderdaad, dan was dat geweld allang toegepast. Op Joop.nl gaan ze er ook helemaal los over; 'rechts dit, rechts zo, rechts tokkie!, bla bla bla'.

Zoals de waard is etc; de (s)linksies hebben behoorlijk zieke geesten.

TeeJee | 03-08-19 | 20:50

@TeeJee | 03-08-19 | 20:50:
Het demoniseren van kaaskop is natuurlijk veel belangrijker, dan te kijken wie de echte problemen veroorzaken.

snapal | 03-08-19 | 20:59

kaaskoppen niet, tokkies die op een excuus zitten te wachten? Mwah.. heeft elke binnenstad ook al elk weekend mee te maken, zonder aanleiding zelfs. Ik zou niet verbaasd zijn.

Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:06

In de Islamitische landen zoals Iran en Saudi-Arabië hebben ze speciale Moslim Politie, de Mutawa.
Deze ziet er op toe dat vrouwen gesluierd over straat gaan.
Overtreders worden streng gestraft.
Hier in NL hebben we de MSM en Linkse Actievoerders zoals Amnesty-International die deze taak vervullen.
Goed om te weten !
en.m.wikipedia.org/wiki/Islamic_relig...

Bolder | 03-08-19 | 20:45 | 2

Islamitische religieuze politie is een pleonasme. Er bestaat geen andere religieuze politie dan islamitische religieuze politie.
Inderdaad heeft Amnesty zichzelf opgeheven en is nu een van de vele moslimorganisaties. Het zij zo. Op de vuilnisbelt ermee.

Mazzelstof | 03-08-19 | 21:12

inderdaad.. als je het zo bekijkt heb je helemaal gelijk..

fikkieblijf! | 03-08-19 | 21:13

Nu 18 doden.

De waard zijn gast | 03-08-19 | 21:08

18 people confirmed volgens pliessie.

Zoloft | 03-08-19 | 21:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat hier nog eens duidelijk wordt is dat het gewoon onmogelijk is om een Nederlander met een islamitische geloofsovertuiging bij ontoelaatbaar gedrag tot de orde te roepen. Zeker als het een persoon met gezichtsbedekking betreft. Ik zeg bewust persoon je hebt nl geen idee wie er onder schuil gaat. Deze groep mensen heeft het dus voor elkaar gekregen om een uitzonderingspositie in nederland te verkrijgen. Niet alleen voor de wet ben je al dader mocht je dit toch doen, want racistisch, ook voor de mede broeders en zusters ben je direct een prooi!

Nico1000 | 03-08-19 | 20:42

Kan Halsema niet verwijderd worden vanwege staatsondermijnende activiteiten?

smdyasc | 03-08-19 | 20:42 | 1

Alleen maar Halalsema weg is te weinig

Bakschuif | 03-08-19 | 21:55

Je kunt stukjes bakken wat je wilt Feynman, zolang we in dit land en continent bestuurd worden door een stel extreem laffe wezels, IQ-loze nitwitten en in feite niets minder dan collaborateurs (jazeker, de intrinsieke Islam heeft zelf bepaald dat het in oorlog is met alles wat anders is en de Europese beleidsbepalers heulen met dit kankergezwel) zal er gewoon echt niets veranderen.

En maar weglachen, en maar de racisme-kaart trekken. Want Islam is een ras, jazeker burger-plebs, het is maar dat U het weet!

Te dom om te schijten zijn ze, en om je kapot te schamen tegenover de komende generaties dat je het als volk zover hebt laten komen dat je land geregeerd wordt door een stel totaal verziekte policor-denkers die als een soort Neville Chamberlain met de kont omhoog en de aars open klaarliggen om zich te laten pakken dit land te grabbel te gooien aan de meest dwingende, intolerante en zieke ideologie die er ooit bestaan heeft.

Realism Is All | 03-08-19 | 20:41 | 2

Almaar blijven 'Appeasen', heeft vroeger toch ook zo goed gewerkt?

Kanarie_Geil | 03-08-19 | 21:17

Als een natie weigert om zichzelf in stand te houden verdient ze niet anders dan te worden weggevaagd.

Beefbus | 04-08-19 | 12:19

Kennelijk moet men eerst nog het specifieke wetboek/ wetsartikel erop naslaan om te bekijken of men een burgerarrest mag uitvoeren of niet ondanks het strafrechtelijke feit.
Ik noem maar een aantal fictieve voorbeelden
Woningovervaller, rijtjeswoning: mag niet.
Woningovervaller, villa: mag wel.
Een persoon die een agent in elkaar slaat: mag wel.
Een burger die een ander burger in elkaar slaat: mag niet.
Bankovervaller: mag wel.
Cafetariaovervaller: mag niet.
Supermarktovervaller, alleen de grote jongens: mag wel.
Supermarktovervaller, lokaal: mag niet.
Inbreker in een villa: mag wel.
Inbreker in de Bijlmer: mag niet.
Snelheidsovertreder: mag wel.
Wietplantjes: mag wel.
Wietplantjes in een villa: mag niet.
Witteboordencriminaliteit: mag niet.

ProAsfalt | 03-08-19 | 20:41 | 2

Je mag altijd een burgerarrest uitvoeren. Dat is feitelijk het recht iemand te manen te stoppen. Je mag de persoon vervolgens niet aanraken, dat is nl geweld en voorbehouden aan politie en leger in dit land, tenzij jezelf aangevallen wordt. Dan is het noodweer.
De persoon hoeft overigens geen gehoor te geven aan jouw oproep, tenzij je agent of boa bent. De persoon hoeft zich ook niet te legitimeren.
Dus probeer het eens zou ik zeggen. Vooral als er een moslimman met twee neven naast lopen... doe dan...

Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:11

@Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:11: Je hebt geloof ik niet echt door wat een "burgerarrest" is en hoe dit werkt, he? Lees Feynman er nog eens op terug: wat hij zegt klopt meer dan wat u zegt.

Een aanhouding door een burger ("burgerarrest") kenmerkt zich nu juist door het feit dat je iemand vastpakt/tegenhoudt en overdraagt aan de politie (z.s.m.). Dat is geen gebruik van "geweld", maar juist waar dat hele begrip "aanhouding" op slaat. Het is dus niet "iemand manen te stoppen" (alsof daar ook een wettelijke grondslag voor nodig is) en enkel aanraken is ook geen geweldgebruik.

Mag je bij een aanhouding als burger dan geweld gebruiken? Ter verdediging ja (noodweer), maar ook als dit anderszins nodig is om iemand te kunnen aanhouden (bijv. een belager van iemand wegduwen), mits het maar noodzakelijk en proportioneel is. De Hoge Raad heeft zich daar nog over uitgesproken.

countus | 03-08-19 | 22:22

Sauer en Feynmann : Punt is dat er niet hard genoeg wordt ingegrepen in dit Islamitische vrouwonvriendelijke , provocerende, onderdrukkende Wandelende Tenten gedoe. In Oostenrijk is het onder controle omdat ze het gewoon overal verboden hebben in de publieke ruimtes. Waarom kan dat gvd hier niet in dat slappe k*tland , met die slappe wegkijkende dwaallichten die het hier voor het zeggen hebben gekregen ? (En dat is de regering maar ook die vrouwenorganisaties die een podium krijgen in die sh*tkrant die ik , niet te geloven, zo'n 30 jaar gelezen heb,

Zwizalletju | 03-08-19 | 20:39 | 3

Als dit land sterk was, of sterkevinwoners had, dan hadden we die hele invasie sinds de Karen 60 niet nodig gehad. Dan hadden onze sterke mannen en vrouwen gewoon zelf gewerkt.

Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:13

@Epistulae_Morales | 03-08-19 | 21:13:
Onze sterke mannen en vrouwen werken alleen voor een eerlijke vergoeding. Import werkt de 1ste generatie voor veel minder. Bedrijven wisten het wel hoor.

Smeerzalf | 04-08-19 | 01:39

@Smeerzalf | 04-08-19 | 01:39: En, niet vergeten, een groot deel van de beroepsbevolking was in de jaren 60 en 70 bezig het wirtschatswunder op te takelen. Die Duitsers betaalden daar veer beter dan de Nederlandse bazen.

Petrus Poortwachter | 04-08-19 | 06:43

En hoe doen ze dit dan in Duitsland, Frankrijk, Denemarken etc. waar die dingen ook verboden zijn?

HoerieHarry | 03-08-19 | 20:38

De mensen die voor de boerka zijn, schijten in de bek van alle vrouwen die dit onder dwang moeten dragen. En dat zijn er veel.

Rico Tampeloerus | 03-08-19 | 20:35

Zolang de lachende leugenaar/ paars 3 hier aan de macht is, gebeurd er niks.

kotelet | 03-08-19 | 20:32

Amen. En over dat inpakken: de feministische organisaties lijken niet te zien dat het onderscheid tussen man en vrouw hier door wel heel zichtbaar wordt. Overigens in deze documentaire nazaten van de oprichter van de moslim broederschap aan het woord. Een gevaarlijke politiek islamitisch islamistische club.

youtu.be/29R69X0_H80

Marcello Christiani | 03-08-19 | 20:31

Het AD, misschien wel de slechtste krant van Nederland.....

Wijze uit het Oosten | 03-08-19 | 20:30

Ze naaien je geheid een gevangenisstraf aan wegens vrijheidsberoving.

botbot | 03-08-19 | 20:29 | 1

Jaaaaa, maar met een groep burgerarrest plegen tegen antifa, wanneer zij gewelddadig vernielen met bivak op. Kansrijk. En gepas geweld reikt dan een stuk verder...

Hemmenaar7 | 04-08-19 | 04:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos