Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried van Boerkabuddies in NRC Afbakblad

NRC is deze vrijdag in een moskee geschreven, en dat lees je er flink aan af.

NRC Afbakblad reduceert boerka's tot een stukje stof en schmiert zich vervolgens met allerlei drogredenen onder de wérkelijke discussie uit: hoe kan een vrij land polderen met de uitwassen van een totalitaire ideologie die onze democratie en rechtsstaat verwerpt, zonder de eigen vrijheden zodanig met voeten te treden dat we geen haar beter worden dan de boosaardigheid die we er mee aan banden proberen te leggen? Maar vergeet dat dolende Commentaar, elders in de krant maken ze het nóg bonter, met een werkelijk debiel 'opiniestuk' van 28 (!) subsidieclubs voor (LHGBT-) vrouwen (m/v, al dan niet van kleur) die zich feminist noemen en daarom tegen het boerkaverbod het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding zijn.

Het is een tergend slechte tekst, maar we gaan 't toch kloosrieden - of juist daarom, want als je met zoveel clubs zoiets opstelt, zou je toch denken dat er tenminste één iemand met een rationeel brein tussen zit. Niet dus, en bij NRC hoef je ook niet meer op een kritische eindredacteur te hopen. Het is echt ongelofelijk dat deze pulp, die zelfs op OneWorld nog geweigerd zou worden, zo in de krant is gekomen. Enfin, komt-ie (en onderaan bekijken we ook nog ff de ondertekenende 'organisaties').

Boerkabuddies: Dit verbod is een moderne heksenjacht
GeenStijl:
Hoppa, de kop gaat er meteen hysterisch in. Niks "heksenjacht", dit verbod is een halve maatregel die op vloeipapier is geschreven en door niemand gehandhaafd zal worden.

Boerkabuddies: Hoewel de overgrote meerderheid van de Nederlanders kan genieten van de voordelen van 2019, worden vrouwen die een nikab dragen helaas teruggevoerd naar 1719. Een tijd waarin vrouwen die een te sterke wil en afwijkende mening hadden meedogenloos werden vervolgd. 
GeenStijl: Fout. In de islamitische jaartelling is het geen 1719, maar 1440. Een tijd waarin vrouwen die een te sterke wil en afwijkende mening hebben meedogenloos worden onderdrukt. Door hun eigen islamitische patriarchaat, dat zich als spreekbuis van hun profeet opwerpt, welteverstaan.

Boerkabuddies: De slachtoffers in dit verhaal zijn niet de mensen die zich storen aan een vrouw die een nikab draagt. Het zijn de circa tweehonderd vrouwen aan wie het zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen.
GeenStijl: Ten eerste. Hoeveel zijn het er nou? 200? 300? Misschien toch wel 500? Of nog meer? Niemand lijkt het te weten. Wij ook niet. Misschien weet Ebru het.
Ten tweede. Hoeveel van deze vrouwen werd het zelfbeschikkingsrecht al ontnomen op het moment dat ze de nikaab aan moesten trekken? In de media zien we alleen een paar vrouwen die een zelfverkozen wildkampement om gehangen hebben. Die zijn vocaal, maar niet representatief voor alle draagsters. Vrouwen die het vod verplicht moeten dragen, komen niet aan het woord, mogen niet aan het woord, en spreken goed mogelijk niet eens een woord Nederlands. Trap niet in de propaganda van die paar parasols die zich wél roeren - die zijn ideologisch van hetzelfde slag als de ISIS-vrouwen die in Koerdische kampen wachten tot ze worden opgehaald.

Boerkabuddies:  Als het om onze nationale veiligheid of de openbare orde zou gaan, waar zijn al die gewelddadige nikabdragers dan? Er is geen enkel bewijs waarmee dit veronderstelde gevaar onderbouwd kan worden.
GeenStijl: Nepnieuws, drogreden, vals frame. De wet gaat niet over nationale veiligheid, openbare orde of "gevaar". De wet (tekst) eist slechts dat je laat zien wie je bent als je onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen betreedt.

Boerkabuddies: Het is eerder een witte fantasie die je alleen in series en films ziet. Laten we fantasie en feiten niet met elkaar verwarren.
GeenStijl: De dogma's, vele uitbarstingen van geweld, de repressieve eercultuur en de wringende integratie van de islam - een "witte fantasie"? Deze laten we maar gewoon even voor de waanzin die het is.

Dag dames. Welkom in NEDERLAND

Boerkabuddies: Het gaat om onze burgerrechten, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Hoewel Nederland een zogenaamd geëmancipeerd land is, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, gelooft de staat er blijkbaar nog steeds in dat hij het recht heeft om te bepalen welke kledingdracht wel en niet gepast is voor vrouwen. 
GeenStijl: In deze geëmancipeerde samenleving zijn we allemaal gelijkwaardig. Bij gelijkwaardigheid hoort de wederkerigheid van sociaal contact. Mensen geven elkaar een hand bij een begroeting. En ze moeten elkaar in de ogen kunnen kijken. Dus moet de man die zijn integraalhelm ophoudt in de bus, deze sinds 1 augustus afzetten op straffe van een boete. Idem voor de man die met een bivakmuts de bibliotheek binnen loopt. En dus ook de nikaabdragende vrouw die een nieuw rijbewijs komt halen op het stadskantoor.

Boerkabuddies: Nadat de Raad van State een eerdere versie van het boerkaverbod had afgewezen in 2012 omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst, heeft het kabinet-Rutte III zich in allerlei bochten gewrongen om dit verbod toch door de Tweede Kamer te krijgen. 
GeenStijl: Lol. De uiteindelijke wet is net zo'n vodje als de nikaab zelve, stelt niks voor, straalt nul daadkracht uit en wordt door niemand gehandhaafd. Ja hoor, Rutte III heeft écht z'n best gedaan op dit wetsvoorstel...

Boerkabuddies: Dit is te danken aan het islamofobe klimaat in Nederland.
GeenStijl: Onzin. De werkelijkheid is dat we ons zelfs in wetgeving niet écht weerbaar op durven stellen tegen de uitwassen van een religie die maar 1 boek, 1 profeet en 1 waarheid erkent, waardoor die religie gestaag doch ontegenzeggelijk aan zelfvertrouwen, terrein en toekomst wint in dit land. Dit wetje onderschrijft dat andermaal, want waar je hem kan interpreteren als een (halfzachte, zinloze) poging om bepaalde uitwassen aan banden te leggen, wordt de wet nu voluit aangegrepen om moord, brand en slachtofferschap te claimen. Er wordt zonder schaamte een valse rol als onderdrukte ingenomen door een minderheid die, mocht ze zich ooit tot meerderheid omvormen, onmiddellijk al die liberale rechten en vrijheden zou schrappen en vervangen door de shariawetgeving van hun eigen religieuze stroming. Om het ook maar eens zwart/wit te stellen.

Boerkabuddies: Immers, het beeld van ‘de islam’ als het ultieme gevaar legitimeert dat witte mannen – die zich door de #MeToo-beweging toch al in een hoekje gedreven voelen – hun seksistische en islamofobe fantasieën op onschuldige moslima’s botvieren. De staat weet immers beter wat goed is voor een vrouw. 
GeenStijl: Hier halen de geachte ondertekenaars 'witte mannen' en 'de staat' door elkaar, óf ze denken dat 'de staat = witte mannen', maar hoe dan ook gaapt hier een retorisch gat waar je een stevige jihadvrachtwagen doorheen kunt rammen. En waar komt dat #MeToo ineens vandaan? Vrij letterlijk vertaald staat hier: 'Witte mannen zijn de staat en de staat wil moslima's haatneuken'. Tikkie absurd, wel. Dit is gekkiespost die wij lachend retour afzender zouden sturen, maar kennelijk is er echt helemaal geen kwaliteitscontrole meer bij NRC? 

HET WORDEN ER STEEDS MEER

Boerkabuddies: Wanneer gaan we als maatschappij accepteren dat vrouwen zelf weten wat goed voor ze is.
GeenStijl: Zodra vrouwen laten zien dat ze met die verantwoordelijkheid overweg kunnen? Nee, zonder gekheid: als de vrouwen die vrijwillig zo'n lompenvod omknopen denken dat het goed voor ze is, moeten ze hun gang gaan. Maar zijn die vrouwen ook bereid om te accepteren dat de maatschappij in bepaalde gevallen en op specifieke publieke locaties wederkerigheid, participatie en gewoon sociaal menselijk contact terug verwacht in ruil voor de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om jezelf op te sluiten in een regressieve ideologie? Waarom is dát dan teveel gevraagd? 

Boerkabuddies: ‘De vrouw mag er zijn zolang ze beschikbaar is voor onze blik’, is de onderliggende boodschap van de wet die de boerka verbiedt. Nederland is kennelijk nog niet klaar voor vrouwen die zelf regie nemen over hun lichaam en besluiten deze te onttrekken aan het ‘publieke oog’. 
GeenStijl: We zouden het graag wat optimistischer willen stellen, vanuit de vrijheidsgedachte: de vrouw mag er zijn zonder dat ze zich uit de samenleving hoeft te gummen door zich in een somber gekleurde rol stof te rollen.

Maar vrijzinnig en liberaal Nederland is ook wel een beetje klaar met de uitwassen en overtuigingen van een religie die democratie verwerpt, spuugt op de rechtsstaat, en een vrijwaring van spot en satire claimt. En doe nou niet of die - volgens jullie - 200 vrouwen de enige dames in dit land zijn die "regie nemen over hun lichaam", of is het einddoel soms dat *alle* vrouwen hun lichaam moeten 'onttrekken aan het publieke oog'? Ook hier is de retorica weer van een tranentrekkend niveau dat suggereert dat jullie, auteurs, allemaal maar één boek mogen lezen van je man. We keren de kwestie liever om: de vraag is niet of je in vrijheid zo'n boerka aan mag trekken. De vraag is of vrouwen die hem dragen de vrijheid hebben om hem weer úit te trekken. Misschien maakt de nieuwe wet daarin iets meer duidelijk en inzichtelijk, qua verschil tussen vrouwen die hun onderwerpingsmasker niet af willen zetten, en vrouwen die hem niet uit durven trekken.

Boerkabuddies: Deze wet is het resultaat van een perverse obsessie met tweehonderd vrouwen – 0,001 procent van de bevolking – die zich niet houden aan de regels van de witte mannelijke elite in de Tweede Kamer, van zowel linkse als rechtse partijen. Dit is dus ook een waarschuwing aan (witte) feministen die oorverdovend stil blijven. Zolang jullie meegaan in dit discours, staat het feministische mantra ‘baas over eigen lijf’ onder druk. 
GeenStijl: Die wittemannenbullshit ten aanzien van de politieke vertegenwoordiging hadden we al gehad (maar een derde van de Kamer is vrouw, en lang niet iedereen is blank). Wat rest is een absurde omkering die suggereert dat een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding eindigt in het opeisen - door "de witte mannelijke elite in de Tweede Kamer", van alle lichamen van alle vrouwen in Nederland. Nogmaals, NRC, hoe krijg je deze waanzin bij jullie door de eindredactie?

Boerkabuddies: Van de nikab kun je vinden wat je wilt,
GeenStijl: Een lelijk, stom, onvrij, antiliberaal, fundamentalistisch, dogmatisch, anti-westers, asociaal, ongelijk, ongemakkelijk, raar, middeleeuws, onderwerpend gevangenisconstruct voor submissieve vrouwen, geknechte vrouwen en naargeestige mannen. Zoiets?

Boerkabuddies: ...maar het is niet aan de staat om te bepalen hoe een vrouw haarzelf presenteert en kleedt.
GeenStijl: In principe eens, maar....

Boerkabuddies: Vrouwen die een nikab dragen zijn baas over hun eigen lijf. Zij kiezen bewust voor de manier waarop zij hun leven willen inrichten en wat het voor hen betekent om vrouw te zijn.
GeenStijl: ...hier geloven we geen ene kudt van. We hebben te veel video's gezien van de bevrijding van Raqqa of uit Iran, waarin vrouwen in grote vreugde dat vod afwerpen en zingen, dansen en de haren in de vrije wind laten dansen, om te kunnen geloven dat zij "baas over eigen lijf" waren of "bewust kozen" toen ze in zo'n patriarchenparasol werden opgerold. Daarnaast kennen we talloze twittertijdlijnen, artikelen en video's van powervrouwen en dappere deernes die verklaringen afleggen of lezingen geven over hoe ze in & door hun islamitische geloof werden onderdrukt. Eigenlijk zouden jullie - en zeker de vrouwenclubs onder jullie - je kapot moeten schamen dat je het uit je toetsenbord krijgt dat nikaabdragers "baas over eigen lijf" zijn. Want als je eerlijk bent, weet je: dit is in veel, zo niet de meeste gevallen, een abjecte leugen.

Boerkabuddies: Dit verbod wordt gebruikt om ons nogmaals door de strot te duwen dat islamitische vrouwen per definitie onderdrukt worden door hun familie, religie en cultuur. Het onderschrijft het gevoel van het Europese superioriteitsdenken en is het resultaat van de verrechtsing van de politiek. 
GeenStijl: Weer een boel wilde beweringen zonder bewijs. Gelukkig zeggen jullie zelf al dat het een "gevoel" is. Maar blijf lekker tegen alle beelden, bewijzen en getuigenissen in ontkennen dat de vrouwen een ondergeschikte tot onderdrukte rol hebben binnen de islam. 

Boerkabuddies: Onze Belgische zusters van BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd), een feministisch en antiracistisch actieplatform, hadden het twee jaar geleden nog als volgt verwoord: „In Nederland is er nog hoop voor moslima’s.” 
GeenStijl: LOL @ 'BOEH'. Prima naam voor een spokencollectief.

Boerkabuddies: Ondertussen is het vuur van deze hoop gedoofd, maar wij zullen die hoop nieuw leven inblazen. Wij geloven in een Nederland waar iedere vrouw baas is over haar eigen lijf, buik én hoofd. Wij noemen dit beestje dan ook bij zijn juiste naam: dit boerkaverbod is een moderne heksenjacht.
GeenStijl: Ik denk dat we onder de streep kunnen concluderen dat deze 28 subsidietietjes & halfies echt helemaal nergens hoop in blazen, en dat de kop boven hun artikel misschien wel de meest waanzinnige van een toch al behoorlijk ontspoorde week was. 

Bron: hoerrr hierrr (vanwege de paywall wel ff je browser een boerka aantrekken en door de gescheiden ingang naar binnen, als u begrijpt wat wij bedoelen.)

Zegt de ene boerka tegen de ander...

De 28 ondertekenaars, geduid:

S.P.E.A.K. (initiatiefnemers)
N.o.o.i.t. van gehoord, onvindbaar op internet. Deze VU-mevrouw zou er achter moeten zitten, samen met Berna Toprak die op haar ava wel 50 lijkt maar nog 30 moet worden, en die in een interview wel blijk geeft van eerlijkheid omdat ze patriarchaat & homohaat binnen de islam ook aankaart. 

Stichting Meld Islamofobie
Opgericht door vrouwen na Charlie Hebdo, toen ze besloten dat moslims daar het slachtoffer van waren. Ongetwijfeld gesubsidieerd, sowieso gelieerd aan de Internationale Socialisten.

Maruf
'Platform voor queer moslims'. Dit tikt zo veel risicoboxjes aan dat we er maar over zwijgen. Connecties met Tofik Dibi niet uitgesloten.

Wonda Woman
Faciliteren empowerment, voor iedereen die zich als vrouw identificeert. Dat is geen snedig sneertje, dat is gewoon en vertaling van hun website. Satire schrijft zichzelf immers tegenwoordig. Hippige titeltjes dan weer niet.

Fufu & Dadels
Podcast van drie Brabantse buitenlanders die over zichzelf praten.

Lillith Magazine
Jood-Amerikaans feministisch blaadje waarvan we ons ernstig afvragen of die weten dat hun naam hier onder staat. Dingetje van Hasna el Maroudi en Clarice Gargaard dat dus vermoedelijk niks met joden te maken heeft.

Hollandse Liefde
Liedje van Rob de Nijs (ok dat is wel een hele witte opmerking) Twee meisjes die de strijd tegen racisme en ongelijkheid aan gaan. 121 likes.

Bovengrondse
Die Correspedantwijvon die straatnaambordjes een kudt gaven.

De Goedezaak
Meestal hooguit een matig zaak, deze digitale splinter van de PvdA.

WOMEN Inc. 
Netwerk voor 'alle vrouwen', voornamelijk betaald door alle Postcodeloterijdeelnemers en belastingbetalers, die samen het gros van de 1.8 miljoen begroting ophoesten.

Bureau Clara Wichmann
Bureau van, de naam zegt het al, Clara Wichmann. Poogt vrouwenrechten te verbeteren via de juridische weg. Onderdrukking achter de voordeur kennelijk minder belangrijk.

Comité 21 Maart
AKA Quinsy Gario & René Danen, beroepsquerulanten zonder echte baan.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID)
Als we hieronder hun logo plaatsen, van hun eigen website af gehaald, dan weet de alerte lezer op zich genoeg:

facepalm

Stichting Fahm Instituut
Klein clubje holistische moslims

Black Queer Trans Resistance NL
Winnaars van de Oppression Olympics. Ontvingen hun gewicht in zwart goud.

MAARA Collective
Just another WordPress site

MVVN
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland. Een soort buurthuis voor berbers.

Dipsaus
Dat zijn die boze zwarte vrouwen die dankzij een combi van luiheid en subsidie omgerekend per minuut de duurste podcast van Nederland maken.

Women’s March NL
Ergens tussen ironie en irrationaliteit.

New Urban Collective
Zwartepiethaters, en we weten uit hun gelekte strategie dat ze hun missie willen mengen met de moslims.

Stop Blackface
Zie boven

Stem op een Vrouw
Behalve als het Annabel Nanninga is

IZI Solutions
Ingewikkelde cartoon , wel

Controle Alt Delete
Dat e'tje teveel is bijna net zo ergerlijk als hun gezever over etnisch profileren

H.J.O.S Nederland 
De O staat voor Onvindbaar

Wereldvrouwen
Niet Katy Perry, Kate Upton of Doutzen. En d'r heeft een wijf aan de website gezeten.

WijBlijvenHier!
Prima. Als je die vuilniszak maar van je hoofd haalt in de tram

Internationale Socialisten
Altijd de grootste joker in ieder spel kaarten.

Zo. Allemaal genoemd. Gratis SEO-waarde, maar wel dit topic altijd hoog in Google als je op een van de clubjes zoekt 😈

SJA. En nou?

Lol. Is wel zo

Nikaab = fanatisme

Reaguursels

Inloggen

Beste boerkabuddies, lopen jullie ook mee met dit hieronder?

1. Witnesses said the suïcide bomber who blew himself up was dressed in a niqab.
https://www.msn.com/en-nz/news/world/tunisia-bans-niqab-in-public-institutions-after-terror-attacks

2. ... terror suspect who escaped surveillance by disguising himself as a woman in a burqa ...
https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/04/suspect-burqa-counter-terror-restrictions

3. "Two women dressed in the religious garments blew themselves up on Sunday in Fotokol, killing 13 people. ... militants have increasingly been using female suicide bombers as they are often able to smuggle bombs into public places without detection."
https://www.bbc.com/news/world-africa-33553041

4. Malik, van de San Bernadino aanslag, droeg ook een niqab/burqa, maar op foto's van haar is ze gekleed in een Chador.

5. Shame on you. Loop je als boerkabuddie ook met haar mee? https://youtu.be/9x8URyS42zg

6. En loop je ook met haar mee naar het winkelcentrum?
https://youtu.be/FWLFyLa6yqg


En. Enz. Enz.

gaffelbaard | 03-08-19 | 19:17

Als het hier in NL hel op aarde voor Moslima’s is, waarom willen die IS vrouwen dan zo graag terug komen ?

Bolder | 03-08-19 | 16:27

Hoe zit het met de zelfbeschikkingsrecht van rokers,drinkers,en satanisten ?

iopeth | 03-08-19 | 16:26 | 1

... Leden van motorbendes, die in hun clubkleding willen rondlopen? Dat kan dan wel weer zonder ingewikkelde toestanden verboten en gehandhaafd worden.

2tribes | 03-08-19 | 17:30

De burka is de officiële lijkwade van isis, al-qaida, hamas, taliban en andere organisaties die volledige sharia eisen. De burqa is ook de verplichte klederdracht in landen met sharia, waar vrouwen qua rechten ongeveer gelijk zijn aan geiten, zoals Saoedi Arabië en Iran. De sharia is de op onrecht, ongelijkheid, perversie, wreedheid en bloeddorst gebaseerde "wetgeving" van de islam.

Wijven die vrijwillig die lijkwades dragen geven daarmee dus aan dat ze voorstanders zijn van slavernij, genocide; en uiteraard gedwongen huwelijken met piepkleine meisjes.
Een mooi voorbeeld daarvan zagen we een jaar of 10 geleden in Yemen, toen een kind van 12 overleed in haar "huwelijksnacht" met haar 40+ liefhebbende echtgenoot. Dit leidde tot wat schriftelijke protesten van een tiental ECHTE feministen daar, waarna vele honderden zwarte burkas de straat op gingen om te demonstreren vóór het recht om kleine kinderen te trouwen. Volgens die lijkwades heeft iedere moslim het recht om moslima's vanaf 9 jaar te trouwen; er zijn immers niet altijd ongelovige kinderen voorhanden. Op zich het minst debiele argument uit 1400 jaar islamitische redenatie. Maar zelfs in NL zouden er 12 tot 18 feministes moeten zijn die dat argument afwijzen.
Hoe "extreemrechts" het afwijzen van kindhuwelijken ook lijkt.

Volgens de burkabuddies hebben moslimvrouwen het recht te pleiten voor slavernij, genocide en extreme vormen van vrouwenonderdrukking. De burkabuddies zeggen, terecht, dat seksueel geweld een essentieel onderdeel van de islam uitmaakt.
Toch is het argument van de burkabuddies dat elke lijkwade seksueel geweld verheerlijkt onjuist. In veel moslimlanden zijn lijkwades verplicht, en riskeren vrouwen zonder lijkkleden stokslagen of erger. In andere moslimlanden worden lijkwades opgelegd door fanatieke familieleden, buren of gewelddadige organisaties. Die vaak dodelijk geweld gebruiken tegen ongesluierde vrouwen.

En ook in Westerse landen is mohammedaans geweld tegen ongesluierde moslima's een groeiend probleem. De burka is dus niet alleen een perverse variant op de swastika, gedragen door recalcitrante extremisten. De burka is ook wel degelijk een kledingstuk dat aan velen verplicht wordt opgelegd.

Dandruff | 03-08-19 | 15:26 | 2

Amen

Moeimaker | 03-08-19 | 16:08

helemaal mee eens

Jan70 | 03-08-19 | 17:39

Quote: (...) Het onderschrijft het gevoel van het Europese superioriteitsdenken (...)".
Deze passage zie ik als een doorzichtige poging om het belangrijke arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 1 juli 2014 (nr. 43835/11: S.A.S./Frankrijk) te negeren, waarin het EHRM oordeelde, dat het Franse verbod op gezichtsbedekkende kleding rechtsgeldig is, ik citeer:
"(...) the ban can be regarded as proportionate to the aim pursued, namely the preservation of the conditions of “living together” as an element of the “protection of the rights and freedoms of others”. (...) The impugned limitation can thus be regarded as “necessary in a democratic society” (...)."
N.B.: Het EHRM is géén EU-instelling, maar kort na de Tweede Wereldoorlog ingesteld door de 'Raad van Europa', met bijna 50 aangesloten landen. Het EHRM spreekt recht op basis van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de uitspraken zijn definitief en bindend (geen hoger beroep mogelijk).

Middenmoter | 03-08-19 | 14:48

Die 28 ondertekenaarsters weten waarschijnlijk niet dat veel vrouwen (de meeste?) uit de moslimgemeenschap juist van dat vod af willen.

Mubbenschonster | 03-08-19 | 13:34

Wat raar dat Kuifje uit Europa niet in deze thread was. Zijn de hackende muiters al weer bedaard?

Cobalt bomb | 03-08-19 | 13:29 | 1

Kuif is ook geen fan van de oprukkende Islam. Hij vergoeilijkt het ook niet, in tegenstelling tot Berry, de Deen en de Landgenoot.

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 13:59

De burkabuddies. Zij zijn dit, niet uit liefde voor die vrouw in burka, maar uit haat voor deze samenleving. Het zijn de zonderlingen die hun falen in deze maatschappij op het conto schrijven van diezelfde maatschappij. Zij leven al lang onder een virtuele burka, in afzondering in hun eigen waanzin en haat voor de wereld waarin zij leven. Zien zij een vrouw in burka, dan zien zij zich zelf.

forecastle | 03-08-19 | 12:24 | 1

Zelfbevlekkers, eigengeilers die zo graag willen laten zien dat ze deugen dat ze zichzelf tot buklaaf van willekeurig wat verlagen. Die burqa's intereseert ze helemaal niets, het had net zo goed om hondjes met 3 poten, cavia's met autisme of krekels met genderissues kunnen gaan, alles om zoch maar te doen laten gelden.

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 13:22

Wil je stompzinnigheid aanschouwen, naar Jinek kijken, de brabbelende apologeten, ja ze doen voorkomen alsof ze een mening hebben. Ze luisteren eerst naar wat gangbaar is in links trollenland, dan reageren, half verontschuldigend, het kruipers syndroom, als we maar op tv kunnen!

lanexx | 03-08-19 | 12:09

inzake NRC:
de benoeming van Vandermeersch, paste naadloos bij de nieuwe weg die de NRC indertijd was ingeslagen.
Het op straat zetten van columnisten als Afshin Ellian en redacteuren als Hans Moll, vormde slechts een bevestiging van die nieuwe geloofsrichting.

Met op de achtergrond SDEM, Stichting Democratie en Media. Waarbij het woordje 'Democratie' net zoveel betekenis heeft, als het woordje 'fascisme' in Antifa......

michelpen | 03-08-19 | 12:03

.. de (inter)Nationaal Socialistische Beweging is weer in opkomst. Het is blijkbaar onvermijdelijk dat zulke mensen altijd weer opstaan om inclusief samen te heulen met den vijanden van de eigen samenleving.

Wanneer ook Nederland de ring van de Boze Profeet kust, waar moeten alle bedreigde moslims dan heen die hun eigen islamitische landen nog willen ontvluchten.
Niet dat ik ze wil, maar onze Deugende overlords van EU en Verenigde Nazi's dus wel.

Jan Passant mk2 | 03-08-19 | 11:56

Witte mensen bestaan niet, next.

drs. P | 03-08-19 | 11:54 | 2

Wel degelijk en wij noemen ze albino’s.

medusa324 | 03-08-19 | 14:09
-weggejorist-
Rest In Privacy | 03-08-19 | 11:33

"In de media zien we alleen een paar vrouwen die een zelfverkozen wildkampement om gehangen hebben."

Juistem. En die paar hebben dan bijna altijd ook nog eens autochtoonse, oer-Nederlandse roots. Zij hebben in hun tienerjaren geheel zelfstandig en vrijwillig besloten om van de ene op de andere dag een transitie tot pinguïn door te maken. Hetgeen wel moet leiden tot de conclusie dat deze dames ofwel geestelijk totaal verknipt zijn, ofwel mentaal zeer beschadigd zijn, ofwel een enorme drang tot provoceren uit een zucht naar aandacht hebben. Alle andere argumenten die zij aanvoeren zijn er achteraf bij bedacht in een poging om hun idiote gedrag te vergoelijken of te verklaren.

Maar los van de discussie over het al dan niet vrijwillig in een tent over straat gaan: ik wil het gewoon niet. Net zo mijn als dat ik zou willen dat iemand de hele dag door als Pipo de Clown over straat gaat. Ik wil namelijk verbaal én non-verbaal op een normale manier kunnen communiceren met mensen. Maar dat mag je natuurlijk niet hardop uitspreken, want dan krijg je de strontkar over je heen met als argumentatie dat we in een vrij land leven (nog wel ja, point being) en dat mijn smaak niet kan bepalen hoe een ander zich kleedt. Klopt ook nog.

Chiant | 03-08-19 | 11:31

Ik zou bijna wensen tot de LGBTQ mensen te behoren, al was het alleen maar om me krachtig af te kunnen zetten tegen dit soort geesteszieken, die via het dito NRC een podium krijgen.

bolletje kaas. | 03-08-19 | 11:28

ze noemen zich "burkabuddies"
ik noem ze "burkabouters"

win | 03-08-19 | 10:44 | 1

Buddies, die plakte je vroeger tegen de muur

Wolfje_Tungsten | 03-08-19 | 10:52

Art. 1 GW gebiedt de overheid in gelijke gevallen gelijke behandeling te faciliteren. Ergo, als ik niet met een bivakmuts of integraalhelm bij de benzinepomp mag afrekenen mag Aisha in haar burka dat ook niet. Gelijkheid is een bitch als het verantwoordelijkheid/ plichten met zich meebrengt..

mr.money | 03-08-19 | 10:41

Eens GS. Ik geloof er ook geen ene kut van dat je dat ding aan wil.

Omebert | 03-08-19 | 10:36

Snappen vrouwen en linksen niet dat die koran door mannen geschreven is die maar een ding wilden.
De baas zijn.
Trouwens met dat andere boek is het niet veel anders.

pejoar | 03-08-19 | 10:20


Postcodeloterij subsidieert al die linkse clubjes.
Ze noemen dat goede doelen, hahahahaha ....

Bolhoed | 03-08-19 | 09:49

En dat deze wet in andere landen al langer bestaat en gehandhaafd wordt - zelfs in Marokko - dat negeren we nog eventjes?

Compos mentis | 03-08-19 | 09:43 | 2

In de belevingswereld van de gemiddelde egomane Nederlander bestaan andere landen niet. Zie ook het schofterige artikel gisteren over de door een aardbeving verziekte vakantie van een Nederlands gezin in Indonesié.
Artikel ging enkel in op de teleurstelling van dit gezin ('het was heel heftig, alles bewoog in het hotel") maar over lokale bevolking, schade, ingestorte gebouwen en gewonden geen woord.
Kijk, zo rolt de Nederlander...

Wolfje_Tungsten | 03-08-19 | 10:51

Deel de mening met meerderen hier; dit gaat juist averechts werken. De moslims in een slachtofferrol en de linkse sneeuwvlokjes staan er achter. Ook nog de oud greenpeace activisten die gaan staan schreeuwen en met het vingertje wijzen. Zo lang het 1 slappe slijmerige bende is hier en de politie en overheid kruipt voor agressieve allochtonen heeft dit totaal geen zin. Ik zou pertinent weigeren om in mijn eigen land te communiceren met zo'n wandelende parasol. Maar ik ben dan ook maar een witte racist waarschijnlijk.

Misterspok | 03-08-19 | 09:38 | 2

"Deel de mening met meerderen hier; dit gaat juist averechts werken. De moslims in een slachtofferrol en de linkse sneeuwvlokjes staan er achter."
En dus zal elk obstakel dat je islamitische achterlijkheid in de weg legt niet werken en is 'resistance futile'. Het is de slachtofferrol die het 'm doet.

Wolfje_Tungsten | 03-08-19 | 10:55

Waarschijnlijk wel ja, maar dat zouden meer mensen moeten doen, ik ben er zo een, en wat andere zgn. Progressieven on wegkijkers daarvan vinden, I simply don't give a f*ck.

Mallepietje1001 | 03-08-19 | 11:58

Hier word je toch kots en kots ziek van , de linkse rakkers hebben weer een stok om mee te slaan,stelletje hypocriete viezeriken.

WegmetdeEU | 03-08-19 | 09:27 | 1

Gewoon negeren, en als ze het echt willen gewoon vertellen wat ze kunnen doen met hun ewige gejank.

Mallepietje1001 | 03-08-19 | 12:01

Ik mis echt een punt in de riposte van Geenstijl, en wel dat deze (slappe) wetgeving en sowieso onze wetgeving een diepere grond heeft. Deze zit in onze maatschappelijke, op christelijke grondslag gebaseerde, waarden. Die worden wel aangehaald in de close read, terwijl er aan voorbij wordt gegaan dat dit de essentie is waarom we gezichtsbedekkende kleding en dan met name die van nikaabs en burka's niet moeten accepteren in publieke plaatsen waar mensen onvermijdelijk bij elkaar komen.

Elpefo | 03-08-19 | 09:09

Alle organisaties, misschien op een na zullen vast gezeteld zijn in Amsterdam. Domme wijven, allemaal. Achter het aanrecht godver!

pibasso | 03-08-19 | 09:06

Wat het artikel duidelijk maakt is dat ik nu weet waatom ik zo idioot veel belasting moet betalen. Het is om al die zeikclubjes te voeden die tegen mij als blanke man aan staan te pissen.

2voor12 | 03-08-19 | 09:04 | 5

@Mr_Natural | 03-08-19 | 09:22:
www.rotterdam.nl/loket/subsidie-samen...

Dit zou een leuk onderwerp zijn voor een vast GS-column. De subsidiewaanzin. Als elke GS-reaguurder uitzoekt aan welke bizarre clubjes zijn/haar gemeente subsidie verleent, dan kan GS hier nog weken plezier van hebben.
We moeten beseffen dat we via ons belastinggeld ook clubs van geld voorzien die ons en onze samenleving haten.

theo-is-dood | 03-08-19 | 10:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Toch wel humor dat geenstijl voor de rechten van de vrouw moet opkomen, want de feministen laten zij als een baksteen vallen.
Door de mannen verzonnen. Het had net zogoed een kogel aan een ketting kunnen zijn. Mannen willen dat vrouwen zich bedekken. Zelf kijken ze wel uit voor zo'n vrijheidsbeperkende onding.
Hou het maar in stand feministen, verdedig de mannen maar die vrouwen onderdrukken. Goed bezig.

Wim Venijn | 03-08-19 | 08:41 | 2

Feminisme is ook door mannen verzonnen.

Mr_Natural | 03-08-19 | 08:49

Je depersonaliseert zo n persoon gewoon. Door haar gezicht weg te retoucheren.

azijnseikerT | 03-08-19 | 09:05

"De wet (tekst) eist slechts dat je laat zien wie je bent als je onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen betreedt".
Eigenlijk is dat juist vreemd. Ik kan me voorstellen dat je juist daar de behoefte kan hebben aan anonimiteit. Het zou een mensenrecht moeten zijn dat wanneer je je in de openbare ruimte bevindt je het recht hebt op het zien van elkaars gezichtsexpressies.

roevka | 03-08-19 | 08:31

Ik las vanmorgen weer in de krant dat niet-Moslims echt net zo vaak homofoob zijn dan Moslims. Yup...

STEL DAT (ik geloof er geen barst van maar STEL DAT) de aantallen gelijk zijn, dan nog is de intensiteit van homofobie wel een belangrijke nuance. Die de 'objectieve' journalisten uiteraard even vergeten want past niet in het straatje.

Maw.:
10 niet-moslims die zeggen dat ze nix van homo's moeten hebben en het maar vies vinden wat homo's doen, of 10 Moslims die zeggen dat homo's net zo laag zijn als varkens en van de flat af mogen en mogen/moeten branden in het hellevuur.

En dat is dan volgens de media hetzelfde. Want de aantallen zijn gelijk.
Right...

Realism Is All | 03-08-19 | 08:15 | 4

@Hollende_Kleurling | 03-08-19 | 08:20:

1 Johan Derksen, grof gebekt en hard en vilein maar geen intrinsieke slechtheid van binnen die een overduielijke grap maakt staat gelijk aan 1 Mullah Mufti Ayatollah (of hoe die clowns ook mogen heten) met Het Handboek Van De Haat al zwaaiend in de klauwen.

Dat soort linkse logica dus...

Realism Is All | 03-08-19 | 08:31

@Realism Is All | 03-08-19 | 08:31: Nee hoor, Johan Derksen is het probleem. Dat kun je niet zeggen van moslims die homo's van gebouwen willen afsmijten omdat ze daar alleen maar van zouden gaan radicaliseren. (Da's Joop logica, niet eens een karikatuur overigens).

Mazzelstof | 03-08-19 | 08:52

@Realism Is All | 03-08-19 | 08:31: noemde je nu links en logica in een zin?? Lol.

Mallepietje1001 | 03-08-19 | 12:05
▼ 1 antwoord verborgen

Als we alle leden van deze geestelijk gemankeerde rovers-clubjes op gaan tellen kom ik precies op het aantal mensen uit wat elke keer de 5% is die in allerlei onderzoeken en enquetes tegen Zwarte Piet is, tegen het Boerka-verbod, denkt dat Islamofobie (LOL: mensen hebben dus een *niet-reële* angst voor de Islam, na alles wat ze op tv zien en de kranten lezen... Hoe verzin je het...) bestaat etcetc.

Maar de supergrote minderheid krijgt het meest voor elkaar. Altijd. Maar. Weer.

Nederland ondemocratisch bananenland is een volledig terechte omschrijving.

Realism Is All | 03-08-19 | 08:08 | 4

@therealbraindump | 03-08-19 | 08:40: het meest kwalijke van de afgelopen jaren is voor mij nog steeds het Urgenda proces geweest. Rechters die het beleid van een land bepalen opgestookt door een stel klimaatdrammers.

azijnseikerT | 03-08-19 | 09:09

@azijnseikerT | 03-08-19 | 09:09: eens, het fundament van de trias politica staat door deze uitspraak ter discussie. Nu maar hopen dat de hoge raad de uitspraak van de Haagse rechtbank vernietigd. Persoonlijk denk ik dat je Urgenda weinig kunt verwijten, de Haagse rechtbank des te meer.

therealbraindump | 03-08-19 | 09:39

@therealbraindump | 03-08-19 | 08:40:
U heeft hier de essentie te pakken: de stem van een gesubsidieerde NGO (een rechtspersoon itt tot een natuurlijk persoon) telt zwaarder dan de stem van een verzameling natuurlijke personen. Corporatisme aan het werk.

kindapaas | 03-08-19 | 10:07
▼ 1 antwoord verborgen

NRC is kotsopwekkend. Lijst van 28 is dat ook. Wat aan deze toestand vooral erg is: dat de 'intellectuelen' van het NRC zich hiervoor lenen. Geeft aan dat Nederland ziek is, doodziek; een entiteit waarvan een stel idioten de richting en het beleid bepalen. De islamisten kunnen tevreden zijn.

Fijnstoffer | 03-08-19 | 08:08 | 1

Die lijst van 28 is vooral lachwekkend, van de opgesomde 28 ken ik er slechts een paar en neem geen enkele serieus

mr.money | 03-08-19 | 11:31

Vrijheid kan angstaanjagend zijn voor wie enkel onvrijheid heeft gekend. Deze onvrijheid dan maar vrijheid noemen en de keuze daarvoor 'zelfbeschikking' maakt dit niet anders. Het houdt de onvrijheid in stand. Erger vind ik dat het een weinig hoopvol teken is voor diegene die alle moed aan het verzamelen is om de stap richting meer vrijheid en werkelijke zelfbeschikking te zetten. Wat voor signaal zend je dan uit? Ik begrijp werkelijk niet waar deze "goede" doelen mee bezig zijn. Het tart alle logica. Zo, en nu hou ik er over op. Klaar mee.

Rest In Privacy | 03-08-19 | 07:43 | 3

"Goede doelen"... welke?
Dit zijn 28 jank clubjes welke hun bestaansrecht ontlenen aan enkel het feit dat we in Nederland zo'n geweldig goed subsidie potjes systeem hebben.

normanius | 03-08-19 | 08:25

@normanius | 03-08-19 | 08:25:
AI staat hier nu niet bij maar we kennen hun bizarre standpunt inmiddels. In mijn jeugd hield AI zich bezig met daadwerkelijke vervolging en marteling in landen met enge regimes. AI gaf een stem aan hen die geen stem hadden. Nu gaan ze vol op het inclusiviteitsorgel en kunnen niet langer voorbij de eigen vijandsbeelden kijken.

Het regime in Iran mag dan wel slecht zijn voor vrouwen, witte mannen mogen in Nederland niets zeggen van uitingen die voortspruiten uit dezelfde ideologie. Dan is het ineens "wit superioriteitsdenken". Mijn witte behind denkt dat je dan compleet de weg kwijt bent als NGO.

Rest In Privacy | 03-08-19 | 08:40

@normanius | 03-08-19 | 08:25:
Op zich juist maar het is precies andersom: ze ontstaan omdat er selectief gesubsidiëerd wordt.

kindapaas | 03-08-19 | 10:09

Wij van de zorro sociaty Zzzoro wensen dit ook te onderschrijven aangezien wij ons nu niet meer kunnen manifesteren in uniform.

Lt-Kol Kilgore | 03-08-19 | 07:10

Het is gewoon appeasement richting de islam. Zo beschouwd denk ik dat islamofobie inderdaad heel erg echt is. Het is de angst om kritisch te zijn richting de islam, omdat men de consequenties van die kritiek vreest. Kwade met bloeddorlopen ogen volgevreten mannen rond moskeeen die zich opgezweept door de imam als een roedel dolle honden gedragen. De angst voor Nourdin die je tot racist bestempeld. De angst voor een boze menigte in Pakistan, die een zeloot voortbrengt, die hier komt met de intentie om ’verhaal te halen’ over het boerkaverbod. De angst voor een ‘verwarde man’ die van achter je keel komt doorsnijden wanneer je nietsvermoedend in het zonnetje zit te genieten terwijl ‘ie allah afbakbar roept, maar later voor de rechter verklaart bezeten te zijn door ‘djinns’. De angst voor een groep islamistische jongeren die in een vakantiehuisje wapens hebben aangeschaft en in de laatste fase van hun voorbereiding zitten om een aanslag te plegen.
En die angst, die voortgebracht wordt door een groeinde lijst van islamitisch geweld wordt op de ‘witte man’ geprojecteert. Hoe durf je!
Wie is hier nu de onderdrukker? Wie neemt nu het recht in eigen hand? Het AD die uitlegt wat een burgerarrest is omdat de smerige deugers de wet toch ondermijnen?
Dezelfde progressieve lui die heel ‘intellectueel’ een oogje dichtknepen bij de drugshandel waardoor die netwerken konden groeien met een golf van niets ontziend drugsgerelateerd geweld door Amsterdam en Nederland tot gevolg. Compleet met vergismoorden en afgesneden hoofden. Burgemeesters luiden nu de alarmklok over ondermijning door die criminelen. Dat is de consequentie van je lafhartige wegkijken. Je lafheid verstoppen onder een sausje van betrokkenheid met een snufje verzet tegen een tirranie. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo eindeloos laf zou zijn!
Hoe durf je! Hoe durf je!? Hoe durf je?

ratelaar | 03-08-19 | 07:01 | 3

Juist. Als er mensen zijn die dit willen tegengaan, dan zal dat georganiseerd moeten worden, maar niet op grass-roots niveau maar vanuit de EU of zelfs verder op. Bestook je favoriete politieke partij met ogenschijnlijk onschuldige vragen, zoals "waarom is er rente op staatsleningen" en "waarom hebben we geen EU brede zelfvoorzienende landbouw en industrie", "waarom hebben we geen gemeenschappelijke taal voor onderwijs, media en openbaar bestuur", terwijl de veel meer ingewikkelde muntunie wel tot stand is gekomen. Uiteindelijk gaat het om dit soort elementaire vraagstukken (simpel materialisme ipv ideologie) en niet over identiteit, waarvan de toenemende islamisering een mooi voorbeeld is. Islamisering lost uiteindelijk niets op; de planeet is nog steeds eindig als iedereen moslim is, er wordt dan alleen anders toegewezen en herverdeeld.

kindapaas | 03-08-19 | 07:18

We zijn als natie vergeten waar we vandaan komen. Wat onze ouders en grootouders en overgrootmoeders hebben gepresteerd. Onze welvaart zorgt voor een permanente situatie van “brood en spelen”. Nederland en West-Europa herpakken zich pas na een grote economische crisis. Pas dan zal er een streep worden gehaald door alle subsidies die de meest belachelijke haatclubs in stand houden. Pas dan stopt de ongebreidelde immigratie van analfabete kanslozen. Pas dan durft de politieke elite duidelijk te kiezen voor een beleid van ‘meedoen of wegwezen’.

theo-is-dood | 03-08-19 | 07:49

Inderdaad.
Thx

Bat-Adam | 03-08-19 | 09:00

Als je na 18 jaar, zo´n artikel als afscheid achter laat, moet je het wel heel erg gehad hebben met die zooi daar. Wat een verbitterd verhaal.

hetgingperongeluk | 03-08-19 | 09:25

Om te janken. Schitterend land, cultuur, hele vriendelijke mensen, heb er genoten. Dit gun je echt helemaal niemand, Islam.

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 11:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Ook goeiemorgen! Nu had ik op Dumpert van de week nog een filmpje gezien van een herhaaldelijk "shame on you!" krijsende burkamadam die achter de één of andere gay-parade aanliep te schelden, in d'r uppie. Gaan onze boerkaas dat vandaag ook doen, bij die lgtbbq-hysterie in Amsterdam?

Lijkt mij erg leuk; ik heb dat plaatje nl. gemist bij Art en Eva en Nieuwsuur en zo.

dopinie | 03-08-19 | 05:07 | 2

Het wachten is inderdaad dat wij gaan worden aangesproken op het feit dat wij een biertje drinken, een een pondje karbonades kopen of de enkels van onze vriendin zichtbaar zijn. Gaat geen 10 jaar meer duren...

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 11:48

Zou Burka nog solidair zijn met KOZP als haar zoontje straks naar het sinterklaasfeestje wil?
Of zouden die moslims een pesthekel hebben aan negers?
Misschien krijgen we dan wel een vrouwelijke Sint, eentje in een burka, en een albino neger.

Oprisp | 03-08-19 | 03:53

Je komt tegenwoordig wel heel erg gemakkelijk op de tv, dat ding gaat meer en meer op een dobbelsteen lijken. vandaag heet ie Mekka tv morgen Tribunaal tv.
Ik zal het niet meer meemaken maar de presentator van dienst zal dan geen Jinek heten. Ik kan me wel voorstellen,dat opknopen tegen die tijd vervangen is door verzuipen in een pot olie, die we bewaard hebben in het archeologisch museum van Mekka.

topsporter | 03-08-19 | 03:13 | 1

meer heten.

topsporter | 03-08-19 | 03:14

Screenshot: niqabis: onthoofd de vijanden van de islam.
Heeft de politie al een arrestatieteam klaar staan om deze vuiligheid op te pakken?
Natuurlijk niet, draai je het om en schrijf je: alle moslims moeten onthoofd worden dan is de wereld te klein.
Dan bemoeit zelfs de VN zich ermee.

Jan Dribbel | 03-08-19 | 02:52 | 1

Ctrl + is uw redding. Een brilletje kost ook bijna niks.

Mazzelstof | 03-08-19 | 07:38

Nergens in de koran staat dat vrouwen een nikab moeten dragen. Ze maken het er zelf van. Geen koran onderbouwing dus. Net zoals ik eigenlijk mag claimen in clownspak voor de klas te mogen staan of in tanga. Geen bijbel onderbouwing maar het dan op de bijbel toch ga claimen. Het wordt ook verboden en niemand vindt dat raar. Hoe kan dat.?

Breakdance | 03-08-19 | 02:48 | 2

"Black Queer Trans Resistance NL"
.
Ik zit nu net die lijst even door te nemen en ik dacht dus serieus dat dit een joke van Van Rossum was. Het bloody bestaat dus echt en deze mensen nemen zichzelf nog serieus ook.

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 02:35

Ik word zo langzamerhand kotsmisselijk van het domme gekrakeel van al die sjw- en lhgtbszfckd- clubjes die via de talloze vrouwelijke journalistes, publicistes, redactrices en praatshow-hostessen de krantenkolommen en de tv-schermen mogen vervuilen met hun hysterische gesnater.

Of het nu gaat over islamitische verstopdoeken, over de Gay Pride die niet meer zo mag heten en die definitief verkloot is, over Zwarte Piet en de veronderstelde discriminatie van negerts of types met een ander kleurtje, of over de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de polletiek of over het kwaad dat 'islam' heet, elke discussie wordt gedomineerd, geclaimd en vervuild door de verzamelde schreeuwerds op links die zich sjw'ers, 'warriors', noemen. 'Strijders' dus.

Links heeft altijd al iets gehad met die benaming, "strijders"; "Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit" en afbeeldingen van gebalde vuisten en zo. Want in deze ontkerkelijkte tijden is iedereen immers op zoek naar zingeving nietwaar.

Ook de moordlustige barbaren van IS presenteren zich graag als 'strijders'. Want het woord 'strijders' suggereert zoiets als legitimiteit, als het rechtvaardig vechten voor een edel doel. Net zoals de moordenaars, de gijzelnemers en criminele drugshandelaren van linkse strijdgroepen als "Lichtend Pad" en "FARC" zich óók 'strijders' noemden. En dan heb ik het nog niet eens over de strijders, pardon, massamoordenaars van de extreem-linkse Cambodjaanse Rode Khmer, ooit de favoriete beweging van een aantal oprichters van GroenLinks.

Maar ik dwaal af.

Ik heb in elk geval hoe dan ook besloten als homo definitief afstand te nemen van al deze SJW- en LHGTBZXFCKD- strijdclubjes, die zich nu kennelijk óók al gelieerd hebben aan de omhelzers van de radicale islam en de de-humaniserende, middeleeuwse clubkleding die deze totalitaire beweging oplegt aan haar vrouwelijke leden.

Ik wens me als homo niet langer te laten vertegenwoordigen door idioten.

Peter Emile | 03-08-19 | 02:15 | 8

Mannen, tsja mannen.... we stonden erbij en keken ernaar, we zijn teveel verwijfd. We zijn doorgeslagen en hebben het laten gebeuren bij gebrek aan mannen dingen. Nu zoek mannen elkaar steeds vaker op. Wellicht weer tijd voor ¨Fight Club¨. In uw lijstje zouden Che Guevara en Malcolm X ook een mooie aanvulling zijn. Die hadden alleen geen hosmo voor zover ik weet...

hetgingperongeluk | 03-08-19 | 08:03

@ratelaar | 03-08-19 | 07:38:
Het Marxisme wordt doorgaans verkeerd begrepen. Zelf (als overtuigd Marxist, maar van de orthodoxe eigenwijze soort) zie ik het werk van Marx als een prisma: het stelt je in staat een complexe werkelijkheid te vertalen in eenvoudig te begrijpen elementen, vergelijkbaar met een lichtstraal die uiteenvalt in de verschillende kleuren van het spectrum.

kindapaas | 03-08-19 | 10:15

Held!

Mallepietje1001 | 03-08-19 | 14:15
▼ 5 antwoorden verborgen

OT. Ik zie geen items meer onder de rubriek "Reactiepraat".

FredKlep | 03-08-19 | 01:24 | 3

*Redactiepraat*

FredKlep | 03-08-19 | 01:28

Zou er nog iets anders voor in de plaats komen? Autobahn, Das Kapital en Dumpert zijn ook al verdwenen.
En maar lappen, of niet dan Fred.

Oprisp | 03-08-19 | 01:40

Nou zeg , krijgen we een burkaverbod
Staat de tent op zn kop
Das nou tog ook wat zeg
Bijna weer car na val
Lalalalalalalalalala

nemeton | 03-08-19 | 01:23

In de herhaling liep ik tegen een uitzending van Jinek aan. Nou prijs schieten voor mevr. de ondervraagster, want ze kon heerlijk eenieder aan tafel een verhoor afnemen: Wat vindt u van het boerkaverbod.

Aanwezig
Derk Sauer. Rossiyskiy ekspert po islamu
Rechtbantekenares Petra Urban, met als bijbeun islamologe
Hans Kraay: voetbaloloog met specialisatie islam- jihadvoetbal
Saskia Belleman: Geheel op de hoogte van het juridisch Mohammedanisme.
Arjan Postma: deskundige in boshammedanen.
Uiteindelijk sloofde iedereen zich uit om te erkennen dat elkaar in de ogen in NL toch wel een vereiste was, maar die wet, nou, nee. Of woorden van die strekking.

Got verhoede dat ik daar ooit zou zitten, mijn wedervraag zou zijn: Wat vind u er zelf van. Zou er dan net zo'n zoekend en hakkelend antwoord komen als de rest ten beste gaf.

Hoi mevr. Jinek, uw eigen mening graag. In de volgende uitzending als u 't lef heeft. (Helaas, als ze het al zou doen, dan kan ze het natuurlijk fantastisch voorbereiden, dus het telt eigenlijk niet. De arme gasten moeten maar even meteen zonder voorbereiding reageren)

Waarom trapt zo iemand als dhr. Postma hier in: Uitstekend verhaal over de bosbranden, daarvoor zit hij daar. Niet om zijn religieuze inschattingen ten beste te geven. Maar OK, kom maar eens onder de druk het moment uit.

Niemand die zei: Sakkerloot, dat verberglappengedoe, 't is toch een uiting van een sterk sectarisch getint soort ideologie die zich op alle fronten afkeert van, niet-Mohammedanen afwijst en zich verzet tegen wat in NL gangbaar, normaal, gewenst en vereist is in het dagelijks intermenselijk verkeer. Tegelijkertijd wel gebruikmakend van alle NLse vleeschpotten.

Die mevr. die al eerder op de tv optrad. Tamara? Ze is ziek, triest voor haar, maar lekker tussen echte soortgenoten gaan wonen in Verwegistan is geen optie, want de zorg zoals die hier is bestaat daar niet.
Zo ik ben weer wat rustiger. Evocatus

Evocatus | 03-08-19 | 01:17 | 1

De "vleeschpotten" (=schaarse basisvoorzieningen) zijn eindig, zodra die leeg zijn valt er eigenlijk niets meer te "vertegenwoordigen" (=A, politiek en opinieleiders ); A heft zichzelf dan op en er moet een "Nieuwe Orde" uitgeroepen worden, die niet alleen rekening houdt met een beperkte capaciteit van de schaarse basisvoorzieningen[*] maar ook met de identiteit van de benutter wat leidt tot éeńzijdige groepsvoorkeur, zonder mogelijkheid van verweer (klagen, bij wie? De UN "mensenrechten" commissie?).
De nieuwe aanwas van kneedbare volgelingen van de vrede (=B) is echter schier oneindig waardoor nu al duidelijk is dat B uiteindelijk aan de knoppen gaat zitten. Bij de UN is dat zelfs al onderdeel van beleid voor wie goed heeft opgelet.
Wat denkt Evocatus zelf, wie geeft er als eerste toe in geval van onenigheid nú, A of B?

[*] Denk bij "basisvoorzieningen" in eerste instantie aan "Voeding, Kleding en Behuizing". Kort en bondig, handig bij discussies. Naar wens aan te vullen met bv GLW, dwz geprivatiseerde maar in wezen (locale) collectieve voorzieningen.

kindapaas | 03-08-19 | 03:38

Beter geen boerka verbod. Zo zie je meteen de fanatiekste van dit geloof. Ik geloof niet dat er veel onvrijwillige zijn en daar moeten we ook maar niet teveel medelijden mee hebben. Het gaat meer om het type wat van de week bij Jinek zat. Enge meisjes met vaak dito overtuiging. Ik zou zeggen laten lopen en wekelijks fouilleren. Die hebben wat te verbergen. Zullen ze best fijn vinden ook.

miko | 03-08-19 | 01:10 | 2

Dat zou alleen een te verdedigen argument zijn als inderdaad boerka's vrijwillig worden gedragen. Dat is niet het geval. En zelfs voor die het gebod op "bescheidenheid" negerende zichzelf opwerpende luidruchtige uitzonderingen en zoals zij ook onbedoeld glashelder demonstreren, is van vrijwilligheid in godsdienst sowieso nooit sprake.

Mazzelstof | 03-08-19 | 07:43

Al het denken van een godsdienstige is in dienst van specifieke religie. Dat gaat vooraf aan logica. En vrome moslims bezigen zonder enige schaamte ook de taal en spreken over zichzelf als slaven van Allah. Slaven hebben niks te willen. Die hebben alleen te gehoorzamen.

Mazzelstof | 03-08-19 | 07:53

Wegens collaboratie met de nazi's mocht deze krant na de oorlog 2 jaar niet onder de eigen naam uitkomen. Misschien wordt het weer eens tijd voor een naamsverandering ?

Baron Clappique | 03-08-19 | 01:05

Die boerka wordt zolangzamerhand het symbool van de Nederlandse Goetterdaemmerung...... eigenlijk wat mij nog het meest van "alles" tot op het bot irriteert.
We zullen moeten inzien dat we beslissende "strijd" tegen de ideologie van de islam al verloren hebben......"they will breed us out".
Verdere uitleg/discussie/kopjes thee/"in gesprek gaan....... allemaal gelul.. we're
fucked.
sorry.


grapjasz | 03-08-19 | 00:45 | 1

Jij bent zeker de leukste thuis. Grapjasz!

Dirk III | 03-08-19 | 01:01

De burka, het visitekaartje van de IS vrouw. Je zou er maar mee geassocieerd willen worden. De hedendaagse 'feministen' zijn ook een stel griezels geworden. Wat zal er een subsidie naar al hun duistere clubjes gaan.

miss error | 03-08-19 | 00:41 | 4

Waar zijn de Hedy d' Ancona's, Groentemannen en Sonja Barends eigenlijk gebleven? In het bejaardenhuis? Of telt het ineens niet meer als de vrouw een kleurtje heeft?
nl.wikipedia.org/wiki/Rooie_Vrouwen_i...

Oprisp | 03-08-19 | 01:21

@Shareholder II | 03-08-19 | 01:19: Toch zie ik liever de expressie van deze bonte stoet van mensen dan deze grauwe vormloze bedekkende tenten die een en al onderdrukking uitstralen. Dit zijn ook de vrouwen die aparte zwemuurtjes willen en aparte ingangen voor man en vrouw willen. Wat een vooruitgang!

miss error | 03-08-19 | 05:23

@miss error | 03-08-19 | 05:23: Ik ook. En ik ben ook niet voor aparte zwemuurtjes. En ik had het ook niet over vooruitgang..

Shareholder II | 03-08-19 | 15:10
▼ 1 antwoord verborgen

Ik haat de islam en weet je wat........... het kwam echt niet toen ik op een ochtend wakker werd.
het heeft er echt zijn redenen wel voor.

ditotje | 03-08-19 | 00:38

In moslimlanden presteren ze niets. Als er geen bodemschatten zijn, leven ze in armoede en oorlog.
Laks en lui, net als de vrouwen die zich niet verzorgen, haar kammen enz, maar enkel simpelweg een tot over de kop spannen.

Flikke-Rob | 03-08-19 | 00:33

In moslimlanden presteren ze niets. Als er geen bodemschatten zijn, leven ze in armoede en oorlog.
Laks en lui, net als de vrouwen die zich niet verzorgen, haar kammen enz, maar enkel simpelweg een tot over de kop spannen.

Flikke-Rob | 03-08-19 | 00:32

Ik snap deze hele discussie niet. Als die wijven er nou voor kiezen om er straal voor, of in die cultuur achter, lul erbij lopen. Wat is het probleem? Het staat mij, zover ik weet, vrij om met een roze hanenkam en rood gekleurd oogwit voor paal te staan als ik dat wil. Laat ze toch lekker in hun achterlijke lompen als paria's zichzelf belachelijk maken. Weet dat ze uit een cultuurtje komen waar Chimansees die mieren vangen met stokjes op neer kijken. Maak liever een wet die het mensen/ bedrijven/ instanties vrij staat om niks te maken te willen hebben met imbecielen met religieuze tekens. Ik zal wel ver achter lopen maar zover ik weet leven we in een seculiere staat. Schaf verder de bijstand lekker af. Dan maakt het niks uit of ze in hun vuilniszak in hun kattebak of hier ronddolen.

erasmus1000 | 03-08-19 | 00:30 | 3

@Erasmus: Helemaal eens. Je mag er bij lopen in de meest ridicule kledij. Maar accepteer dan ook de maatschappelijke consequenties. Wilt u in boernoes of boerka achter de kassa? Nee, mijn winkel, mijn regels. En dan ook geen uitkering.
Helaas denkt de rechter daar anders over. Zoek maar op rechtspraak.nl met het zoekwoord ‘boerka’.

theo-is-dood | 03-08-19 | 08:01

U begrijpt er echt niets van

DikkeWalm | 03-08-19 | 08:04

@DikkeWalm | 03-08-19 | 08:04: Leg dan eens uit wat er niet klopt aan mijn redenering. Het lijkt me erg eenvoudig; als je je door het dragen van bepaalde kledij of symbolen afzet tegen de westerse nederlandse maatschappij, dan moet je aan de andere kant niet je hand ophouden en een uitkering krijgen van diezelfde maatschappij.

theo-is-dood | 03-08-19 | 10:59

Deze ga ik morgenochtend bij het ontbijt lezen! De eerste alinea's stonden mij zeer aan.

SaintNick | 03-08-19 | 00:28

Misschien zouden wat meer mensen in Nederland zich moeten afvragen hoe ons land er zou uit zien als iedereen verplicht een burka zou moeten dragen... Ga eens demonstreren in Den Haag met duizend mensen die allemaal een burka dragen..... Denk dat het draagvlak ook onder de sympathiserende deugmensjes wat minder wordt...

enjroe | 03-08-19 | 00:18

"Maar..... vroeger was alles beter. Toch?" Welnee, lang niet alles was vroeger beter. Er waren klootzakken, hufters en mensen die niet helemaal sporen. Het was zeker weten niet altijd fijn. "Maar..... waarom dan terug, naar een tijd die niet meer bestaat?" Dat kan niet! Wel kunnen we mensen uit deze samenleving verbannen, die -het lijden des levens- erger maken. Die geld kosten, en die alleen maar meer ellende met zich meebrengen. Het leven is geen feestje: laten we ons met onze eigen problemen bezighouden. Daar hebben we werk genoeg aan. Trap ze eruit!

kotelet | 03-08-19 | 00:17

wel eerlijk dat NSB-ers er nu openlijk voor uit komen

MoonBeebe | 03-08-19 | 00:06 | 2

Ze zitten echt óveral he :-) Links rechts noord zuid, joop gs npo, en bij u op de afdeling.

Shareholder II | 03-08-19 | 01:29

@Shareholder II | 03-08-19 | 01:29: Het trollen in islamitische omgevingen schijnt wel wat minder vrijblijvend te zijn. Misschien dat je oren hebt om eens achter te krabben.

Mazzelstof | 03-08-19 | 08:01

Bij babbelclub Jinek worden Johan Derksen en Jan Dijkraaf door weer een ander clubje identitair verongelijkten onder de bus gegooid.

isitsoornot | 03-08-19 | 00:06

Zo'n boerkabuddy is natuurlijk totale onzin. Die vrouwen mogen niet eens zonder begeleiding het huis uit. En die begeleiding moet een mannelijk familielid zijn. Het liefst de echtgenoot, maar als zij ongetrouwd is een broer of de vader.
Dat weten die boerkabuddy's ook wel. Het is alleen om om FaceBook te laten zien dat jij meer deugd dan de rest. Hetzelfde gebral dat als de overheid geen vluchtelingen opvangt zij ze wel in huis nemen. Een belofte voor de bühne waarvan je weet dat je hem nooit hoeft na te komen.

Osdorpertje | 03-08-19 | 00:02

Wie de islam overigens niet als gevaar beschouwd. Die ontkent de geschiedenis. De islam, als overheersende ideologie, is twee keer Europa uitgezet.

azijnseikerT | 02-08-19 | 23:54 | 4

En ook de derde keer beschouw ik het niet als een gevaar, wegens haar inferioriteit op vlakken als technologie, organisatiekwaliteiten etc. Het verschrikkelijke is dat hoe langer het duurt des te bloediger het gaat zijn.

skoftig | 03-08-19 | 00:30

Ze zijn geen 2x uit Europa verdreven maar slechts 1x. De reconquista, heeft 800 jaar geduurd maar toen waren ze ook echt weg. De 2e keer hebben ze altijd nog enclaves op de Balkan in handen weten te houden, namelijk Kosovo en Albanie en Oost-Thracie ( Constantinopel en omstreken ). Ze hebben alleen een 2e front geopend, het Noordafrikaanse. En de boven ons gestelden zijn ziende blind en horende doof. Ik bedoel, het is geen invasie met kromzwaarden en karabijnen etc. maar het is wel een religieuze en culturele invasie. En dat gaat hoe dan ook botsen, vroeger of later. En dat gaat ook steeds grootschaliger worden. De komende decennia gaat het er hier in het westen niet leuker op worden...

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 01:20
▼ 1 antwoord verborgen

Die dames daar moeten vroeger toch geilmakend uit hebben gezien dat ze zich moesten bedekken om mannen niet hengstig te maken. Of ...................

nomo | 02-08-19 | 23:47 | 1

Nee hoor,. ze zaten vol onder zandvlooienpuisten en zweren. Kerels uit de islam maakten geen verschil tussen een geit en die ''meisjes.'' Die vodden trokken ze wel even omhoog om verder hun weg te vervolgen.

gratias | 03-08-19 | 00:06

Beste mensen, stop toch alsjeblieft met de Postcode, Vrienden en andere loterijen. Je sponsort er dit soort activisme mee en daarmee je eigen ondergang. Als je iets wil winnen zijn er loterijen die beter betalen.

du Roi Soleil | 02-08-19 | 23:43 | 3

Niet in Nederland, want alle loterijen zijn verplicht donaties aan goede doelen te doen. Ironisch genoeg is dit juist in de VS verboden. Daar mogen loterijen geen donaties doen aan 501C instanties (dit zijn niet alleen goede doelen, maar ook kerken en anderen non-profit organisaties)..

TuurlijkNiet | 03-08-19 | 00:14

Hoeveel heb ik eigenlijk al gespaard door 20 jaar niet mee te doen aan postcode loterij of welke loterij dan ook?

SaintNick | 03-08-19 | 00:31

@SaintNick | 03-08-19 | 00:31: Nou, niks natuurlijk. Maar je hebt er geen geld op verloren. Wat nog al es wil voorkomt bij loterijen.
Qua "goede doelen" is de Staatsloterij top. Daar is de staat dat - en pas jij vaak vrijwillig belastinggeld bij. Leuker konden ze het dus wél maken :)

Shareholder II | 03-08-19 | 01:05

Is het toeval dat de Internationale Socialisten en Islamitische Staat dezelfde afkorting hebben of is het gewoon dezelfde club?

medusa324 | 02-08-19 | 23:38 | 2

Haha

LouisQuatorze | 02-08-19 | 23:41
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:53

Haha! Zelfbeschikkingsrecht. Ok, alle vrouwen die een nikaab dragen, doe hem eens een maandje af. Want het is immers een eigen keuze, zelfbeschikking. Wel proberen de zuuraanvallen te vermijden! Ow ja en je wordt uitgesloten uit de familie.

tragic1911 | 02-08-19 | 23:37 | 1

Uitgesloten? Geëlimineerd, bedoel je.

schijtzat | 03-08-19 | 02:10

Mijn vrouw zapt net langs Jinek en ik zag dat blendle mannetje even zitten. Zo. Die is goed naar de kloten aan het gaan.. /terzijde

Shareholder II | 02-08-19 | 23:34

Je zou haast bij zo'n pleidooi voor boerka's denken, dat de voorstanders van een boerka zich helemaal niet kunnen inleven in mensen die er anders over denken.
Je zou haast bij zo'n pleidooi voor Boerka's denken, dat de redacteuren van NRC zich helemaal niet kunnen inleven in mensen die er anders over denken.
Dát vind ik nou het meest beklemmende.
Dat een oorspronkelijk liberale krant zich verlaagt tot propaganda.
De één-richting-op-redenatie onthult wat ze probeert te verbergen; plat zijn.
Zulke 'platte' redenaties tref je alleen aan bij dictators.
Hoe denken deze islamitische boerka-verdedigers (?): plat.
Hoe redeneert men bij NRC over 't boerka-verbod (?): plat.
In een echte open samenleving bouwt met ruimte in voor tegenovergestelden.
Bij een echte kwaliteitskrant bouwt men ruimte in voor hoor en wederhoor.
Dankzij 't boerka-verbod weet ik nu, waar de echt platte propagandisten zitten.

Der Paulie | 02-08-19 | 23:27 | 3

vergeten erbij te zetten:
Het is bij middeleeuwse dwang nodig, om die met dwang te verbieden.
Echt waar.
Moderne dwang (boerka-verbod) is nodig om vrij te zijn van godsdienstig gelegitimeerde dwang.

Der Paulie | 02-08-19 | 23:30

U bent een helder denker, mijnheer Paulie. Was me overigens al eerder opgevallen. Helaas staat dit ook al onder druk. In ieder geval mijn dank.

xavier | 02-08-19 | 23:47

Saoedi Arabië heeft een paar aardige duiten beschikbaar gesteld om de islam te promoten. Misschien is een aantal inmiddels richting NRC gestroomd, je weet het niet.

Maris v.d Hof5393 | 02-08-19 | 23:48

Wat ik vooral weerzinwekkend vind aan deze wet is de naam. Alsof er godverdomme wekelijks mensen met bivakmutsen en integraalhelmen door s’lands openbare gebouwen dwalen. O.K, geen boerka’s ook, maar noem het gewoon officieel een boerkaverbod, heb gewoon eens schijt aan al die ziekmakende politiek correcte jankerds.
(Verder zal het me een grote rotzorg zijn wat iemand wil of niet wil dragen. Als je je laat onderdrukken in dit land verdien je niet beter,draag je vrijwillig zo’n tent ben je gek, maar moet kunnen)

captainobvious | 02-08-19 | 23:22 | 7

@schijtzat | 03-08-19 | 02:16:
Je hebt dan wel een tool om mosketen te sluiten, Imams te weren en uit te zetten en het ze gewoon te ontmoedigen om hier de moslimgeestjes klaar te stomen voor de sharia. We moeten ergens beginnen en dat verbod op salafisme lijkt me al een flinke stap in de juiste richting ( als er tenminste wordt gehandhaafd ).

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 02:42

Wedervraag: legt u mij maar eens uit hoe u in de praktijk denkt dat dat gaat gebeuren. Denk aan capaciteit, denk aan omstanders, denk aan overlast voor anderen. Ik geef u een voorzetje, u bent trambestuurder in Amsterdam, u rijdt richting Bijlmer ( of een andere tuigwijk ) en er staat bij de halte tussende de wachtenden een burqa die mee wil. Vult u maar aan, en geen detail overslaan.

Graaisnaaiert | 03-08-19 | 11:53
▼ 4 antwoorden verborgen

De slachtoffers in dit verhaal zijn niet de mensen die zich storen aan Zwarte Piet. Het zijn de circa 10 miljoen mensen aan wie het zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen.
Zo kan het ook.

de honden blaffen... | 02-08-19 | 23:17

Boerkabuddies is wel een kekke naam voor een gospelkoor.

Pedronegro | 02-08-19 | 23:07 | 3

of een SM-club.

GWBA | 02-08-19 | 23:37

♫ Oh wappie days.. ♬

Shareholder II | 02-08-19 | 23:40

Ooit hadden we aidsbuddies. Die deden wel goed werk.

MickeyGouda | 02-08-19 | 23:41

De filosoof Karl Popper zei het al.
“Onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie."
www.diggitmagazine.com/column/de-echt...

demaup | 02-08-19 | 23:06 | 1

juist!

LouisQuatorze | 02-08-19 | 23:43

Er geldt een wettelijk verbod op gezicht-bedekkende kleding, waaronder de integraalhelm. Boerkadragers voelen zich aangetast in hun religieuze vrijheid, en worden gesteund door zich progressief noemende media, een aantal zogenaamde feministen, en de organisatie Amnesty International. Enfin, het moge nu langzamerhand wel duidelijk zijn dat de NLse samenleving op cultureel vlak weinig ruggengraat bezit en sociaal-psychologisch gezien rijp en bereid genoeg is om ten faveure van een handvol provocateurs de scheiding tussen kerk en staat een stuk diffuser te maken. De angst zit er goed in! Is het carcinoom reeds gemetastaseerd? Ik ben benieuwd.

isitsoornot | 02-08-19 | 23:03 | 2

Amsterdamse praktijk als je een bivakmuts op je hoofd hebt:
youtu.be/zjIK_VXg6aY

theo-is-dood | 02-08-19 | 23:09

Laten we de boel eens lekker stangen.
Men neme 6 crienden met een niet al te fors postuur.
We gaan eerst 6 riemen maken. We kopen een paar koperen buizen van 35mm. Deze korten we in tot pijpjws van ongeveer 15cm lang.
Deze maken we vertikaal aan de riemen vast.

Koop vervilgens 6 lichtblauwe burka's.

Koop ook een zak trekbommetjes.

Doe de riemen om en de boerka's aan.

Op naar Amsterdam. Neem een zevende vriend met seen verborgen camera mee.

Lekker in het Vondelpark op een bankje zitten.
Je Ult bekijks hebben. Wanneer de plisie komt laat je een paar trekbommetjes knalken en je hebt lol.

Daarna naar de 9 straatjes en flaneren door de Grachtengordel en Blank Zuid.
Onvergetelijk.....

Haberdoebas | 02-08-19 | 22:59 | 4
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:31
▼ 1 antwoord verborgen

Links Nederland laat zich in hetzelfde pak naaien als de Iraanse tijdens de revolutie, daarmee hun nek vrijwillig in de strop aan de hijskraan gestoken. Meeheulen me de Vijfde Colonne, en je dan nog vrijheidsstrijder wanen ook. Ziek ziek ziek. Landverraad.

Abject | 02-08-19 | 22:57 | 2

Wat is er inmiddels toch veel geïnstitutionaliseerde gestoordheid in het huidige tijdsgewricht. De politiek-correcte doctrine heeft het land en het Westen in een ijzeren greep. Het is een enge tijd...

Rest In Privacy | 02-08-19 | 23:58

Of is het allemaal ingegeven door "schuldig door associatie", d.w.z. omdat de door hun gehate Wilders/PVV het als eerste voorstelde, menen dit soort linkse vrouwen daarom het tegenovergestelde standpunt aan te moeten hangen. Maar ze zijn niet consequent: ze verketteren vegetariërs niet hoewel de germaanse A.H. indertijd ook vegetariër was.

CiTy3 | 02-08-19 | 22:55

Dat GS nog de moeite neemt om er inhoudelijk op in te gaan. Siert GS. Ik ben er als Amsterdammers al mee gekapt. Dialoog is niet mogelijk. Daarom leef ik nu in de provincie. Valt niet mee te discussiëren en het loopt ook weg. Tenzij een kort pittig kapsel met een borreltje teveel haar hart lucht.
Enfin, als we naar Mars gaan kunnen we de booslims hier laten? Mag niet van Allah en haram. Mooi zo.

Vageling | 02-08-19 | 22:55

"(vanwege de paywall wel ff je browser een boerka aantrekken en door de gescheiden ingang naar binnen, als u begrijpt wat wij bedoelen.)"
Leuk verwoorde manier van aangeven dat je al die deugkranten (en premiums) gratis lezen kan in een in-private/privé-venster al dan niet met VPN. Betalen voor het soort bagger in de Trouw/NRC/VK? Dat nooit!

Abject | 02-08-19 | 22:54 | 3

Thanks, captain Obvious!

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 22:57

@captainobvious
Rule 35. Natuurlijk is er een reaguurder met die naam.

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 23:23

Behalve dat de door is gevangen genomen vrouwen werden verkracht, geslagen, gemarteld en door verkocht, werden ze eerst en vooral in een boerka gehesen. Nuff said…..

koetje4040 | 02-08-19 | 22:42 | 1

Waar heb je dat nou weer gehoord?

rooiesaus | 02-08-19 | 22:48

*Lisanne Dros constateert dat meerdere vrouwen nu in Nederland niet zichzelf kunnen zijn vanwege tirannieke mannen*

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-08-19 | 22:45

De hondse brutaliteit om de feministische successen uit de jaren 60/70 te misbruiken om een patriarchale eis te promoten en te zeiken over 'baas in eigen buik' is te schandalig voor woorden. Vrouwen zijn bij uitstek geen seksueel object en worden niet gedefinieerd door hun sekse, daarover is consensus in de Nederlandse samenleving. Dat de ondertekenaars dat vergeten zijn zegt genoeg. Moslims van de zwaardere variant willen vrouwen bedekken omdat zij een seksueel gevaar vormt voor mannelijke seksuele drift. En aangezien ze eigendom is van haar man moet er een tent overheen.
Bureau Clara Wichmann straat ook bij de ondertekenaars. Oprichters van het CW Instituut, Pessers (vriendin van Bea) en Verijn Stuart waren in het verleden PvdA en niet zo religie minded. Sterker nog, bij Jacobine Geel aan tafel sprak de laatste van 'religie en andere waanzin' maar nu staan ze in het rijtje van subversieve clubjes om religiewaanzin te promoten. Hoe je vrouwen alsnog een trap na kan geven tot 30, 40 jaar verder.

Anyway. Mooie kloosried, @van Rossem. En een prachtige column van @Ebru.

eastender | 02-08-19 | 22:34 | 5
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:30
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Waarom al die meelevende reacties opeens, met de zogenaamd onderdrukte moslimvrouw? Ik geloof er geen zak van. Niemand hier geeft ook maar iets om die dames of hun zelfbeschikkingsrecht.

Het is puur te doen om moslims dwars te zitten. Want niet moslims gaan echt geen burka aantrekken. Noch is er ooit een aanslag gepleegd hier, van onder zo'n tent, noch heb ik ooit eerder zoveel medelijden gezien jegens de moslima. Het is dus weer allemaal nep-emotie puur bedoeld als stok om de hond mee te slaan. Dat hypocriete gespeeld onthutste toontje. Het gaat echt niet om die vrouwen. Het gaat uiteraard weer eens om onze identiteit die zogenaamd weer in gevaar is door een paar zandvrouwtjes.

Nietwaar?

Beste_Landgenoten | 02-08-19 | 22:34 | 20

@dijkbewaker | 03-08-19 | 02:38: ik geloof helemaal niets van je medeleven met de gesluierde dames. Houd er maar over op en nee ik ben niet bang voor de islam. Dat jij bij iedere IS kleuter gaat jammeren op het toilet heeft wel aan hoezeer je gelooft in de kracht van onze vrijheid.

Beste_Landgenoten | 03-08-19 | 08:46

@Beste_Landgenoten | 02-08-19 | 23:42: Ons onderwijs en wetenschap is redelijk stabiel ja. Onze manier van leven, vrijheid en welvaart lijkt me toch wel iets teruggelopen in de loop der jaren. En dat zie ik er niet beter op worden.

Ik kijk de toekomst niet zorgeloos tegemoet. En dat heeft niet zozeer te maken met integratie van islam-gelovigen opzich, maar wel met hoe Nederland/EU bestuurd wordt.

Kijk eens hoe snel onze zwarte piet, roetveeg- of regenboogpiet is geworden.
Hoe de 'blokkeer friezen' buiten proportioneel gestraft zijn, omdat zij tegengas hebben gegeven.
Hoe snel Nederland weggezet is, als het grootste racistenland van Europa.

Onze cultuur, die al niet zo heel geweldig is, wordt in rap tempo afgebroken. Nederland is in verval geraakt. De glijdende schaal is real. De islam is een tool.
En wij staan er bij en kijken er naar, omdat we niet geloven dat het zo is.

Kletse | 03-08-19 | 11:47

BL:nee ik ben niet bang voor de islam.
Grapjas, Nee, ik ben niet bang voor de islam is een dubbele ontkenning en betekent: Ja, ik ben erg bang voor de islam. Wat logisch is omdat ieder beetje normaal persoon de wrede bloederige islam excessen onderhand wel kent.
In binnen en buitenland.

dijkbewaker | 03-08-19 | 11:51
▼ 17 antwoorden verborgen

Waar kan je eigenlijk als belastingbetalende burger bezwaar maken tegen de absurde verspilling van gemeenschapsgeld aan dit soort spliterpartijen, terwijl met dat geld ook een prachtig hek rond Den Dolder gebouwd kon worden, met al dat kudtvolk er in?

marcoplarco | 02-08-19 | 22:31 | 2

Niet. De liegende landverrader (alias Mark) is een vertegenwoordiger van Brussel..... Het enige wat u kunt doen, is juist stemmen. Ik beveelt u de PVV aan.....

kotelet | 02-08-19 | 22:37

Peter R. de Vries vindt het ook een vreselijke heksenjacht dus als deze op alle gebieden ultieme c.q. extreme deskundige dat vindt wie zijn wij dan wel om nog een eigen mening te hebben, die hier te plempen, en daarmee zijne excellentie Peter R. tegen te spreken?

Nelis SplitBloes | 02-08-19 | 22:31

Politie treedt niet. Tot zover het nut en invloed van Iftar. En nog zeggen dat kerk/islam los staat van overheid.

Rotterdammert1965 | 02-08-19 | 22:24

@Joris. Kan je niet gewoon filteren op GUID o.i.d.?

knutsel_ | 02-08-19 | 22:18 | 28
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:57
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 23:59
▼ 25 antwoorden verborgen

Al dat geleuter over 'witte mannen' is gewoon keihard racisme, en daarmee hypocriete, geestelijke armoede.

TeeJee | 02-08-19 | 22:18

Well done, Van Rossem. Well done!

Amsterdamsko | 02-08-19 | 22:17

Wat zou NRC van vrouwenbesnijdenis vinden, ook een recht dat vrouwen niet afgenomen mag worden?

flashforward | 02-08-19 | 22:16 | 1

Ze weten er vast één te vinden die kan vertellen dat ze er helemaal zelf voor heeft gekozen en dat ze het iedereen aan kan raden

witwas | 02-08-19 | 22:35

Als je een moslima een reden geeft om te zeiken, dan gaat ze zeiken.
Waarom zou je je mond en meus ook nog bedekken?
Omdat mannen daar GEIL van worden?
Hebben jullie echt niks te doen ofzo?
Wandelend tentenkamp..
Ok., vrouwen in niqaab lezen geen GeenStijl, dus laat maar zitten

rooiesaus | 02-08-19 | 22:13 | 2

neus!

rooiesaus | 02-08-19 | 22:15

@rooiesaus | 02-08-19 | 22:15:
"meus" is veel beter. Het is net zo iets als 'lurven'. Heel toepasselijk dus.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 22:21

Erg grappig altijd, die moslimfanaten die zich beroepen op de westerse vrijheden. Iedereen, behalve NRC en de Corrie, begrijpt dat op de dag dat zij het voor het zeggen krijgen, het gedaan is met vrijheid en democratie. Ze schijten erop.

Vod Kanockers | 02-08-19 | 22:10 | 1

Ain't that the gospel truth.

Dr_Johnson | 02-08-19 | 22:24

Ik stel voor dat er een islamitisch / christenlijk vredesmacht komt die boerkadragende slachtoffers beschermd tegen wilde exemplaren van de inheemse bevolking.

Kaan78 | 02-08-19 | 22:10 | 4

Islamitisch/christelijk haha.

Ray69 | 02-08-19 | 22:50

Jan-joris whatsover wat een beschamende reactie. Namens mezelf: Kaan, sorry

austinhealey | 02-08-19 | 23:26

LOL

dagpauwoog | 03-08-19 | 00:03
▼ 1 antwoord verborgen

Ergens halverwege gestopt met lezen. Wanneer komen de argumenten?

Kaan78 | 02-08-19 | 22:05 | 4

Bij Izmir linksaf.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-08-19 | 22:15

We kunnen het wel zeggen. Maar jij hebt er toch niks aan. Beetje zinloze vraag dus.

azijnseikerT | 02-08-19 | 22:21
▼ 1 antwoord verborgen

Laat ze toch lekker onderdrukt zijn. Hun keuze om zich volledig van de maatschappij af te keren. Maar verwacht dan ook geen medelijden van mij als je geen werk kan vinden.

Dirk III | 02-08-19 | 21:59 | 3

"werk vinden" is ook niet bepaald aantrekkelijk als je zo dicht bij de profeet staat. Dan moet je in dienst bij kafirs. Geen aantrekkelijk idee als je ook gewoon een uitkering kan trekken en daarmee kan blijven zwelgen in je moslim-zijn.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 22:18

Die werken allemaal bij de sociale dienst.

Nietgek | 02-08-19 | 23:23

@McMarx | 02-08-19 | 22:18: En de rechter gaat daarmee akkoord. Onder het mom van godsdienstvrijheid hoef je niet te solliciteren als je een nikaab of boerka aantrekt. Zoek maar op rechtspraak.nl

theo-is-dood | 03-08-19 | 08:31

@MickeyGouda | 02-08-19 | 21:46
Een extreem rechtse blanke man probeerde GeenStijl te kapen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-08-19 | 21:58 | 1

Dit gaat mij allemaal boven de pet, vrees ik.

MickeyGouda | 02-08-19 | 23:16

vroeger werden die types als de ondertekenaars gedwongen opgenomen in klinieken. Tegenwoordig is dat allemaal veel moeilijker en lopen ze gewoon vrij rond in de maatschappij. Het wordt eens tijd om het regime rond gedwongen opnames te gaan verscherpen.

yeps | 02-08-19 | 21:58

"Dijklander Ziekenhuis in Hoorn gaat soepel om met boerkaverbod"

“We respecteren de wet, maar zorg is de hoofdtaak van ons ziekenhuis. Alleen als het de zorgverlening belemmert, zullen we patiënten vragen om gezichtsbedekking te verwijderen.”
www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20...

AntonJensen | 02-08-19 | 21:58 | 2

In Hoorn wonen vooral blanke boeren plus sommige andere mensen/drugsdealers met bruine ogen. In West-Friesland doet men niet aan burka's en het lokale ziekenhuis is geen opsporingsinstantie.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-08-19 | 22:13

Tja, en gelijk hebben ze.... Moet een verpleegkundige dan de wet gaan handhaven, alle discussies aangaan, zich door de (opgetrommeld) familie op zijn neus laten slaan.... Daar waar de liegende landverrader de Politie heeft geïnstrueerd om het "geen prioriteit" te geven?

kotelet | 02-08-19 | 22:14

@van Rossum: Moet ik mij zorgen maken dat de havenwerker de site heeft gehacked?

Rdock | 02-08-19 | 21:57 | 11
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 22:18
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 22:19
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 22:34
▼ 8 antwoorden verborgen

Een linkse denktank die burkabuddie en soortgelijke bewegingen in een flits opricht? Want ik lees alleen maar framewerk en manipulatie van beeldvorming naar het leespubliek. Alles ten koste van rechts, maar lees gerust realistisch en wakker denkenden. Ziende blind zijn ze.

NiCeY | 02-08-19 | 21:56

Ik vind niqabis steeds spannender worden. Ik paal er graag es eentje.

Shareholder II | 02-08-19 | 21:55 | 3

Laat je ons weten hoe het was in de grot?

Rest In Privacy | 02-08-19 | 22:09

Ik heb eens een filmpje gezien en die had een doggy-style string onder dr jurk.

NiCeY | 02-08-19 | 23:27

Kan ook een vent zijn dan paalt die jou

Jan70 | 03-08-19 | 12:39

Simpel: Neonazi's mogen ook niet met een Swastika armband rondlopen, dus ook weg met die IS promo's.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:55 | 1

Een MAGA petje, mag dat wel?

theo-is-dood | 02-08-19 | 23:14

Ik ben fel gekant tegen het burkaverbod. Zo ontneem je mensen de vrijheid. Dit is een glijdende schaal. Want wat is het volgende? Dat ze hun dochters niet meer in alle vrijheid genitaal mogen verminken.

azijnseikerT | 02-08-19 | 21:55 | 2

En hun kinderen niet meer mogen indoctrineren? Daar moeten we inderdaad iets mee. Morgen flyeren in de Schilderswijk?

Rest In Privacy | 02-08-19 | 22:12
-weggejorist-
frank4444 | 02-08-19 | 21:54 | 2

Excuses Joris dat ik er even off topic iets bij zet.
De baantjes zijn verdeeld door de EU, en Nederland als braafste jongetje uit de klas krijgt..... tromgeroffel... helemaal niets.
Geweldig onze arrogante sociaal democraten zijn weer even in de hoek gezet. Dijsselbloem is af.

Zapata10 | 02-08-19 | 21:53 | 1

Die Dijsselbloem wordt burgemeester van Emmen, of voorzitter van de AFM. Maakt u zich vooral geen zorgen.

theo-is-dood | 03-08-19 | 08:33

Boerkabuddies, vermoedelijk net zo actief als al die mensen die vluchtelingen in huis zouden opnemen.
Vandaag moest ik lachen om David Suurland's 'tot boerka gemaaken', maar als ik er nog eens over nadenk is dat een perfecte term.

Poesmobiel | 02-08-19 | 21:51 | 2

Boerkabuddies en een Poesmobiel! Sorry maar ik moest lachen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-08-19 | 21:54

Onvoorstelbaar dat een weldenkend mens zo'n boerka tent nog kan verdedigen. Los van het feit dat het vette onderdrukking is en de macht van de man onderschrijft is t gewoon niet veilig. Al jaar en dag staat in menig gemeentelijke APV dat je niet verkleed of met integraal helm over straat mag. Nu blaast iedereen die deze vreemde niet westerse ideologie hoog van de toren ( euh minaret)

Ron101 | 02-08-19 | 21:47 | 1

U slaat de spijker op de kop, het zijn geen weldenkende mensen.

Stil_Haben | 03-08-19 | 00:04

De betekenis van boze witte man (soort boze mopperaar) verschuift hier naar 'boos' in de betekenis van 'agressief'.
Lelijke ontwikkeling. Dat onverbloemde linkse racisme is te zot voor woorden en heeft met de werkelijkheid niks te maken.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:46

Wat mij betreft een achterhoedegevecht; als een vrouw echt een boerka wil dragen, dan terug naar de zandbak, doei en veel geluk!

metagod | 02-08-19 | 21:44 | 1

De vibrator om vrouwen te bevredigen is uitgevonden om vrouwen van hun hystorie af te helpen. In de film: Der Blechtrommel wordt daar een interessante scene aan gewijd.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 22:08

Laat vrouwen "zelf" weten of ze een boerka of niqaab willen dragen. Kans is net zo groot dat ze helemaal niet gedwongen worden (in NL althans) maar gewoon werkelijk geestelijk verknipter en mismaakter zijn dan een besneden Moslimpoes. Bovendien wil ik graag kunnen zien hoe gestoord mensen zijn, en hoeveel het er zijn. En niet dat het als een onzichtbare veenbrand voortwoekert ondergronds. En ja, ook uit het principe dat een vrouw zelf mag weten hoe dom of gek ze wil doen. En evenzeer mag ik er persoonlijk van vinden wat ik wil.

Maar dat betoog van die wauwelende subsidieclubs klinkt werkelijk als de verkrachtingsfantasie van een undercover heterovrouw die zich reeds jaren voordoet als lesbo of zich in een klooster heeft teruggetrokken. Sinds wanneer hebben alle blanke mannen een fantasie over de kleding van het lijf rukken van een vrouw met de uitstraling en sex-appeal van een wandelende lijkzak? Je weet nooit wat er onder zoiets kan zitten, misschien zelfs wel helemaal geen vrouw... Kinky hoor.

En sinds wanneer is de overheid een "hij"? Grammaticaal misschien, maar het komt kunstmatig over in een poging ook de staat als een soort blanke verkrachtende heteroman neer te zetten.

Het blijft natuurlijk dieptriest dat de olifant in de kamer compleet genegeerd wordt. Men krijst en roept wolf over "extreem" rechts, terwijl men een hele roedel wolven in bescherming neemt tegen boze en ongeruste burgers die hun (toekomstige) schaapjes erdoor bedreigd zien. Nee hoor, want dit zijn slechts moederwolven, die nestjes zielige kleine puppy's op de wereld werpen. Maar die puppy's worden ook een keer groot. En dat ze worden opgevoed door vrouwen die letterlijk en figuurlijk geen menselijk gezicht tonen en een botweg anti-menselijk, anti-seculier geloof indoctrineren, belooft weinig goeds.

Nogmaals, laat ze het zelf weten, God\Allahzijdank zijn het er maar weinig. We hebben meer te vrezen van de zwijgende meerderheid van Moslims die niet zo extreem overkomen maar waarschijnlijk ook niet hun mond durven opendoen of het wel best vinden als de minder rekkelijke broeders en zusters de boel proberen over te nemen of wandaden plegen tegen niet-Moslims of "te slappe" Moslims.

Doe liever iets structureels aan het probleem van segregatie en extremisme. Vervolg dreigers met geweld en oproepers tot ongelijke rechten, ook als die dat uit naam van religie of de Koran doen (of Bijbel) zonder die te kwalificeren met dat dat in NL niet mag. Sluit ze op tot ze hun oproep tot of dreiging intrekken, of hun paspoort inleveren en vertrekken. Controleer ook op scholen en in Moskeeën of er zulke dingen gezegd worden. Sluit de grenzen voor extremisten die gelijke rechten en vrijheden voor iedereen niet onderschrijven (of daarover liegen om binnen te komen). Stop met kinderbijslag en andere foksubsidies van de armzaligen van geest en beloon mensen alleen met belastingaftrek als ze uit eigen productiviteit of investering hun kinderen kunnen bedruipen. Geef een emigratiesubsidie of een goedkope lening die zichzelf terugbetaald aan mensen met een gemiddeld of lager inkomen die bereid zijn NL te verlaten en paspoort af te geven. Spreidt problematische minderheden actief over het land zodat ze geen getto's vormen waar hun normen en wetten gelden als broedplaats van extremisme.

En leer je echte vijanden kennen en waarderen op risico. Hoeveel gevaar loop je werkelijk als rechts hier aan de macht komt en de grenzen sluit? Hoe groot acht je de kans dat er echte concentratiekampen zullen komen, laat staan gaskamers? Of zelfs maar gedwongen deportatie? Vergelijk dat eens met wat er zal gebeuren als een meerderheid van fanatieke Moslimmannen de macht grijpen, al dan niet geholpen of gedoogd door hun zwijgende vrouwen en minder boze broeders? Je kunt in Moslimlanden als Indonesië of Pakistan al zien wat een minderheid (!) fanatieke gelovigen voor elkaar krijgt, politiek gezien. Ben je dan trots hoe je opkwam voor het "recht" van een vrouw om moedwillig een minderwaardige positie in te nemen en dat ook actief politiek na te streven voor andere vrouwen en mannen die daar niet op zaten te wachten?

Wol | 02-08-19 | 21:42 | 7

"Men krijst en roept ... belooft weinig goeds." Die gaat op het prikbord.

schijtzat | 03-08-19 | 02:36

@theo-is-dood | 02-08-19 | 23:53:
Dat is kennelijk alleen voor wie hier niet geboren is. Ironisch genoeg is de eerste generatie juist niet zo militant, hooguit onaangepast. Pak het grootser aan, maak er reclame voor: "Wilt u ook weg hier? Is Nederland te vrijzinnig voor u? Wij kopen een huis in uw land van voorkeur en verhuren het aan u tegen een zacht prijsje tot uw dood of verhuizing. Alleen uw paspoort moet u inleveren." Kunnen we wellicht nog winst maken ook met een beetje VOC-mentaliteit, want dat soort landen zijn qua onroerend goed op langere termijn een groeimarkt...

Wol | 03-08-19 | 10:15

@Shareholder II | 03-08-19 | 00:58:
Wie ben ik nu weer?

Wol | 03-08-19 | 10:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Des: nl.wikipedia.org/wiki/Di-ethylstilbes...
criminatie >> www.encyclo.nl/begrip/CRIMINEREN
Descriminatie is iemand valselijk beschuldigen van DES >> Di-ethylstilbestrol.

Deze hele vrouwencollectiefophef over de boerka toont de des-interesse van NRC aan om nog een journalistiek niveau te handhaven. Kennelijk interesseert het NRC geen zier hoe het krantje gevuld wordt met vulsel dat een volledig ge-des-oriënteerde lezeressenkring vreet als gefundenes Fressen. Wordt het geen tijd dat Tom Staal een reportage maakt op 't naakststrand op zoek naar de ware antipode van de boerka? Zouden ze bestaan, onverbeterlijke FKK-ers, die hardstikke met klok en klepel tegen de boerka zijn?

Eeuwig..Op..Vakantie | 02-08-19 | 21:38

Wie leest dat NRC eigenlijk nog, behalve GeenStijl?

Tempolier | 02-08-19 | 21:36 | 2

Ik

Beste_Landgenoten | 02-08-19 | 22:40

Sorry, ik kan dit shermoen niet uitlezen. Te pijnlijk!
Had ik als eens gezegd hier dat wat mij betreft die komeet vandaag nog mag komen?

Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:36 | 3

Damn, ik moet toch die leesbril eens schoonmaken. Nu las ik "profeet" i.p.v. "komeet".

knutsel_ | 02-08-19 | 21:45

@knutsel_ | 02-08-19 | 21:45: '
Da's helemaal zo gek nog niet. Die Mohammed wannabee profeet zou je ook als een vernietigende komeet in slow motion kunnen zien.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:52

Psies. Vandaar dat mijn kersenpit het woord al had gevormd.

knutsel_ | 02-08-19 | 21:54

"Het onderschrijft het gevoel van het Europese superioriteitsdenken en is het resultaat van de verrechtsing van de politiek."
Klopt, en dat superioriteitsgevoel en die verrechtsing is met dit stuk tekst in de NRC weer een stuk verder gebracht.

skoftig | 02-08-19 | 21:34

Elke feminist en sjw die tegen een boerkaverbod is, heeft een dubbele tik van de molen gehad.

Schepvogel | 02-08-19 | 21:31 | 1

Is ook heel vreemd dat de huidige 'feminist' het niet heeft over de besnijdenissen, onderdanigheid en lang achterhaalde ideeën.

Oprisp | 02-08-19 | 21:45
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:30
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:28 | 2

Het begint steeds duidelijker te worden: Links vind moslims zielige en minderwaardige mensen.

skoftig | 02-08-19 | 21:26 | 2

WO2 dreunt nog elke dag na. Links ziet moslims als de nieuwe joden. En die moet je verdedigen ook al weet je dat er iets niet helemaal goed zit.

Rochegrosse | 02-08-19 | 21:37

@Rochegrosse | 02-08-19 | 21:37: nieuwe joden die dan weer helemaal niets van de 'oude' joden moeten hebben. Heb ik gehoord.

schijtzat | 03-08-19 | 02:40
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:26

Een mengeling van ongeloof en woede zo zou je mijn geestelijke gesteldheid kunnen omschrijven na het lezen van dit artikel. Is de waar of is dit "De Speld'? Zijn er echt mensen die zo losgezongen zijn van de werkelijkheid ? Het is wel duidelijk dat klagers heel duidelijk weten wie hier verantwoordelijk voor is.Ik , de witte ,goed opgeleide man van middelbare leeftijd die elke maand meer dan 60 % van zijn inkomen mag weg geven aan de lijst parasitaire entiteiten die hier keurig netjes worden benoemd.

hoeman | 02-08-19 | 21:23

Werkelijk ongelooflijk hoe de NRC, ooit een gerespecteerde liberale krant die ik 30 jaar lang iedere dag met instemming heb gelezen, is afgezakt tot het niveau 'Sufferdje voor de lange-tenen-gemeenschap'.
Dank voor deze uitstekende kloosried GS!

* maakt weer eens wat geld over naar Shireen Musa en haar Femmes for Freedom, die zich gelukkig NIET inlaat met de idiote ondertekenaars! *

EefjeWentelteefje | 02-08-19 | 21:23
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:21

Ik begrijp niet helemaal, waarom Van Rossem het over witte mensen heeft, als hij blanke mensen bedoelt. Is dat het SS effect?

Pierre Lebon | 02-08-19 | 21:17 | 4

Doet hij niet. Hij citeert de onnozelaars en zet wit zelf keurig tussen haakjes. Slechts bij Hollandse Liefde spreekt hij van 'witte opmerking'.

eastender | 02-08-19 | 23:06
▼ 1 antwoord verborgen

Beste Boerkabuddies, ga eens naar een streng islamitisch land en ga daar een dag met een keppeltje of met een witte bord met een rozenkrans rondlopen. Mocht je het overleven zien we graag een rectificatie tegemoet!

Sinclair | 02-08-19 | 21:16 | 3

We zijn hier niet in een streng islamitisch land, mongool.

Shareholder II | 02-08-19 | 22:01

@Shareholder II | 02-08-19 | 22:01:
Maar daar wel hard naar op weg.

MAD1950 | 03-08-19 | 00:01

@MAD1950: Ik maak dit nergens uit op.

Moslims schrikken zich hier soms de tering van die maffe nederlanders. Gedragen zich keuriger dan ooit, volgens mij. Bang als ze mogelijk zijn geworden? Nog nooit een probleem gehad met die mensen. Buiten het normale getier van de jeugd, waar zij ook onderdeel in zijn. De jeugd is kudt sowieso. Ik ben zeer gecharmeerd van moslimas in het algemeen. Maar goed, zoals mijn vader dan altijd zei: dat heb niks met voetballe te maken. En dat was vaak ook zo. Goed. Een kopje thee dan maar.

Shareholder II | 03-08-19 | 00:34

Als de geloofsgenoten van die boerka-draagsters niet uit naam van dat zelfde geloof dagelijks aanslagen zouden plegen, dan was de afkeer van de tegenstanders van de boerka wellicht minder geweest.
En verder gelden natuurlijk alle argumenten die reeds zijn genoemd.
Bovendien is n.m.m. die boerka niet het enige signaal dat men zich buiten onze samenleving plaatst; deze mensen spreken bovendien vaak geen Nederlands, wensen speciale halal voeding etc. etc. En dat is fundamenteel anders dan opstandige pubers met een hanenkam, druggebruikers enz. die zich slechts op een beperkt aspect buiten het gangbare plaatsen.

CiTy3 | 02-08-19 | 21:16 | 2

Maakt allemaal niets uit, je uitkering wordt toch niet stop gezet.

theo-is-dood | 02-08-19 | 23:16

Ik ken hoogopgeleide nikab en chador draagster met goede banen (tandarts, huisarts, advocaat) en het duizelt me iedere keer weer hoe ik tot maar één conclusie kan komen: gevaarlijk dat in Nederland opgeleide vrouwen zo dogmatisch vast blijven houden aan een in mijn ogen mensenrechten-schendende ideologie.
Het zijn dus echt niet alleen slecht Nederlands sprekende 'vrouwtjes' achter de schermen.

schijtzat | 03-08-19 | 02:49
-weggejorist-
TonyMontana010 | 02-08-19 | 21:15 | 1

Goed stuk Van Rossem. The lunatics are running the asylum daar op de redactie.

HenkvdMast | 02-08-19 | 21:13

Feminisme: zo vastgeroest zitten in je eigen gelijk dat je niet ziet dat je het systeem helpt waar je jarenlang tegen hebt gevochten, maar dan overgoten met een cultuursausje.

MickeyGouda | 02-08-19 | 21:10 | 2

Ik snap wat je zegt maar vind toch niet dat je feminisme te grabbel mag gooien.

eastender | 02-08-19 | 23:08

@eastender | 02-08-19 | 23:08:
De doelen van het feminisme zijn al lang bereikt.
Het probleem is dat linkse verveelde huppelkutjes denken dat ze nu het wiel opnieuw moeten uitvinden.

de honden blaffen... | 02-08-19 | 23:31

Deze boerkadragende moslims kunnen dus nooit naar Iran, want ze vinden dat het dragen van een boerka een vrije keus moet zijn.
En dat is daar ondenkbaar.

kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 21:07 | 4

Het is ook hun vrije keus om altijd in een boerka te lopen, of het nou mag of niet.
Religie is zo sterk, de plek van je wiegje bepaalt welk sprookje je krijgt voorgeschoteld.

snapal | 02-08-19 | 21:15

@snapal | 02-08-19 | 21:15: Je bent ook echt wel een snuggere. Nooit iets meegekregen over Iran? Over humor?

eastender | 02-08-19 | 23:10
▼ 1 antwoord verborgen

Willen jullie.... meer of minder islam in Nederland?

Dr_Johnson | 02-08-19 | 21:07 | 2

Is geen Islam ook een optie? Daar dagdroom ik namelijk best vaak over.

MickeyGouda | 02-08-19 | 21:30

Het wordt uitsluitend islam of helemaal geen islam.
Een tussenweg is er niet.

Ray69 | 02-08-19 | 23:00

Droevig ook dat de islam nog steeds een godsdienst wordt genoemd. De islam is een totalitaire ideologie, waarin religie een onderdeel is. Evenals recht, rituelen, politiek, levenshouding, socialecontrole, kledingwijze en nog een hele rats aan onderdelen en/of verplichtingen.
Opmerkelijk is, dat in de koran, soena en de hadith het woord ongelovige vaker voorkomt, dan het woord moslim. Het gaat dus meer over de ander, dan over jezelf... Lekker "geloof"!!

Mogwai | 02-08-19 | 21:06 | 1

Inderdaad. Dat zou echt een keer moeten doordringen, zeker in Den Haag en Brussel.

Rochegrosse | 02-08-19 | 21:33

Kan een abonnement op de NRC niet strafbaar gesteld worden?

smdyasc | 02-08-19 | 21:03 | 1

Lol

rigelstraat | 02-08-19 | 21:25

Oké, havenwerker geeft het op, ik kan nog eindeloos reageren onder een ander zijn naam, GS is mij te lief, hoe het mogelijk is ja voor jouw een vraag en voor mij een weet van Rossem, even nakijken .

Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:03 | 3

Lieve schat, laat het los. Geniet van je avond, ik drink mijn biertje fictief met jou.
Omdat je trucje wel tof was om te zien. Proost!

Toos Doos | 02-08-19 | 21:08
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:12

Ik weet wel hoe jij dit doet, jij boefje.
Groetjes en kom eens buiten!
Lift 2## :)

Ongeblustekalk | 02-08-19 | 21:17

Dit is hypothetisch:
Stel, ik geloof in het verschil tussen rassen, stel ik geloof ook dat ik daarin ondersteund word door de bijbel. Ik ben een fervent aanhanger van de eugenetica zoals Virginia Wolf en Winston Churchill
Dat is mijn geloof. Dat geloof wil ik uiten door het dragen van een witte mantel en een witte puntmuts die mijn gelaat bedekt.
Verwerpelijk zeker, maar dan nog, dat is mijn geloof.
Toch denk ik dat vele zogenaamde linkschmenschen mij het liefste zouden willen laten oppakken omdat zoiets echt niet kan. Terecht overigens, maar dat valt dan niet te rijmen met hun weerzin tegen het Boerka verbod.

Zapata10 | 02-08-19 | 21:00 | 2

Nee hoor, die worden Puntmutsbuddy. Dit is een vrij land tenslotte. Je moet je kunnen kleden zoals jij wil. Amnesty zal je ongetwijfeld steunen.

Arjan | 02-08-19 | 21:37

Sterker nog, als u zich voorzien van een KKK-muts op straat begeeft wordt u onmiddellijk opgepakt.
KLik: www.youtube.com/watch?v=zjIK_VXg6aY&a...

+Studio PowNed Afl.16, 27 mei 2015: Jan Roos ging het boerkaverbod testen, want je mag gewoon met een boerka, bivak of integraalhelm over straat van minister Plasterk. Maar de politie denkt daar anders over. Met: Jan Roos, politie.+

theo-is-dood | 02-08-19 | 23:56

Misschien moet politiehond Bumper even langsgaan om te snuffelen op de NRC redactie. Ze zitten daar zwaar aan de crack, denk ik.

threeheadedmonkey | 02-08-19 | 20:57 | 1

Er is niets wat beter werkt tegen schuldgevoel dan crack.

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 21:45

Waarom nemen deze clubjes het niet op voor de dragers van bivakmutsen en motorhelmen? Tellen die soms niet mee of zo? Je voelt je als bivakmutsdrager toch behoorlijk in de kou staan zo.

Selassie | 02-08-19 | 20:57 | 1

Vraag een buddymuts als mutsbuddy. Of een bivakbitch. #jebenthetwaard.

eastender | 02-08-19 | 23:16

Dat argument van 'Het zijn er maar een paar 100' slaat eigenlijk ook nergens op.
Het maakt niet uit of er 1 Volkert zijn of 10 Volkerts.
Wat Volkert doet wordt niet op prijs gesteld door mensen vanwege een reden.
Of laten de vraag anders stellen:
Bij hoeveel boerkadragers wordt het dan wel ongewenst? 1000? 10.000?

kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 20:55 | 5

@Rico Tampeloerus | 02-08-19 | 21:15:
Scherp

kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 21:17

"Bij hoeveel boerkadragers wordt het dan wel ongewenst? 1000? 10.000?"

Vraag ik ook al jaren aan de voorstanders. Krijg je nooit antwoord op.

Dr_Johnson | 02-08-19 | 22:15

Vreemd dat men altijd wel vol tegen het "rechts-extremisme" in gaat, terwijl er hooguit enkele tientallen échte rechts-extremisten rondlopen in NL. Waarom hier wel zo'n overtrokken reactie bij zulke kleine aantallen, maar het vreemd vinden dat er nu 200 boerka's "aangevallen" worden. Terwijl de wet puur gaat over gezichtsbedekking in publieke gebouwen. Of je nou een helm, bivakmuts, boerka of een ander soort vuilniszak over je hoofd hebt, deze wet maakt daar totaal GEEN onderscheid in. Mooi toch??!?!

Binkoo | 02-08-19 | 22:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Prima stuk weer.

ArieR68 | 02-08-19 | 20:54

Als het aan die SJW mutsen ligt moet de Nederlandse man, uit solidariteit, over 10 jaar zich ook in traditionele moslim kledij verhullen.
Dwz: jongens zullen de traditionele nep Armani shirt, net Gucci petje en bijbehorende voederzak, eeeeh, nektasje dragen. Slechts na the right of passage (plofkraak, roofoverval) heeft de man het recht verworven om een manjurk en wollen mutsje te dragen im combinatie met een Chriet Titulaar op de kin

Olleke | 02-08-19 | 20:53 | 1

nu doe je Chriet Titulaar te kort, hij keek vooruit.

linkgrafzooi | 02-08-19 | 21:16

Zit zo n dozentent op tv te zeggen, dat het boerkaverbod meer geweld zou kunnen aanwakkeren tegen hun.
Echt waar joh? Zijn dan in ieder geval geen sissers, de kaaskop moet dus de agressor zijn..

snapal | 02-08-19 | 20:53 | 1

Laten we het dan maar eens over de agressie van booslims op straat tegen vrouwen zoals ik, geboren en getogen in dit land. Tegen de agressie van moslim mannen tegen vrouwen van hun eigen cultuur -maar zonder hoofddoek.- Trouwens evengoed agressie tegen mannen, als je kafir bent in de grote stad, ben je eens in de zoveel tijd de pisang. Maar daar gaat het nooit over in de media. Heel vreemd.

zijvanhiernaast | 02-08-19 | 21:32

Van Rossem, voor de zoveelste keer -weggejorist en opgerot-, waarom geef eens een antwoord, ik reageer volgens GS regels.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:52

Boerkaverbod is streep in het zand, respecteren of anders maar oprotten.

oakmont | 02-08-19 | 20:50

Berbaar | 02-08-19 | 19:56 | 5 | reageer "Lagaan, weekend"..... En dat het over 20 jaar wellicht gemeengoed is in hele wijken (zie Brussel, zie Parijs) ach.... daar kan onze Berbaar/fan van de liegende landverrader zich niet druk om maken. Laat die Saudi,s maar investeren in meer Wahabisme. Het is weekend!

kotelet | 02-08-19 | 20:47

Mooie foto's en een super closeread. Er is maar een woord toepasbaar op deze clubs en NRC: "walgelijk" ("Sherrydame").

Rochegrosse | 02-08-19 | 20:46

Nederland is een Nederlands land met Nederlandse normen en waarden.

Van Urk | 02-08-19 | 20:45 | 3

We hebben bijna een miljoen moslims in Nederland. Nou u weer.

kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 20:57

@kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 20:57: 17.8 miloen mensen. Waarvan (bijna, laten we het ruim nemen) 1 mijloen Moslims. Al heeft de PvdA nog zo haar best gedaan, dat is 5, nogwattus procent Moslims. Teveel, maar relatief gezien niks

kotelet | 02-08-19 | 21:19

Uit de wereldliteratuur; Marguerite Yourcenar over de staffage bij Piranesi:
"Insecten zijn dieren met ogen, maar zonder gezicht. Het is onmogelijk om hen aan te kijken en enigszins te begrijpen. Ze zijn allemaal identiek, ze lijken in serie gemaakt. Het zijn kleine automaten zonder binnenkant. Ze krioelen door elkaar, we begrijpen niet wat ze doen of waar ze heen willen. Ze bewegen wild en hoekig, en verstarren onverwacht. Ze dragen schutkleuren, wanneer ze niet bewegen zijn ze onzichtbaar. Ze komen plots te voorschijn uit spleten en gaten, en verdwijnen onvoorspelbaar in de muur of de vloer. Het lijkt of ze niet leven en voelen. Ze beseffen niet waar ze zijn en reageren niet zinvol op onze aanwezigheid, ze delen ons leven niet. Het effect daarvan is dat insecten doen schrikken. Ze introduceren een verontrustend, wild element in de wereld. Ze zijn panisch, en paniek is besmettelijk: paniek veroorzaakt paniek. Ik meen dat de ‘mensachtigen’ van Piranesi in zijn beelden werken zoals insecten in een huis. Insecten zijn unheimlich, ze maken het huis onbewoonbaar. Daarom jagen we ze weg en houden we ze buiten." www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/...

CiTy3 | 02-08-19 | 20:45 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Als ze die wet nou hadden doorgetrokken naar de openbare weg, geen gezichtsbedekking op de openbare weg, dan konden ze dat antifa- en kraaktuig wat effectiever oppakken bij hun "demonstraties"

meneerjan | 02-08-19 | 20:44 | 3

Antifa en ander extreemlinks tuig komt heel vaak weg met wetsovertredingen.

Crusher | 02-08-19 | 20:47

klopt, maar ook voor een groot deel omdat ze hun gezicht bedekken tijdens rellen. Van mij mag daar best een verbod op, of dat je daar gewoon op mag schieten.

meneerjan | 02-08-19 | 20:51

De islam en het tuig van antifa (lees: groen links) gaan hand in hand om de westerse samenleving kapot te maken. Zie ook "de 4e wereldoorlog: het pad van marx naar Allah" van Peter Siebelt. Hierbij geholpen door het kartel en media. En ze doen het goed.

Maar wat als het straks zover is? Wat dan?

Ride_On | 02-08-19 | 20:59

Ooit een tijd een abbo op het NRC gehad, want ik kreeg er een iPaddo bij. Sta niet in het niet bellen register, dus om de zoveel tijd wordt ik gebeld of ik een abbootje wil. Ik kan haast niet wachten op het volgende telefoontje.

Kanarie_Geil | 02-08-19 | 20:44 | 4

Ipaddo's, een soort van digitale psychedelica? Waar kan ik dat spul downloaden?

Alfred E. Neuman | 02-08-19 | 20:57
▼ 1 antwoord verborgen

LOL @ CTID logo.
Toch iets te onzorgvuldig geweest met het opzetten van het zoveelste fop collectiefje met als hoofddoel het welbehagen van enkel en alleen de oprichter/ster.

Harry Turtle | 02-08-19 | 20:43

Waarom worden die boerka vrouwen niet verder ondervraagd over hun anderen ideeën? Hoe denken zij over LHBT..? Laat ze gewoon uit spreken dat ze vinden dat die van drie hoog van een flat gebouw gegooid moeten worden (met het hoofd naar beneden) Waarom gaan zij met het openbaar vervoer als ze niet met vreemde mannen in een andere ruimte mogen zijn? Of dragen ze alleen een boerka en zijn ze verder een schoolvoorbeeld van liberalisme? Welke variant van de Islam hangen zij dan aan? Ik wil vervolgens wel eens checken hoe consequent ze zijn.

Het klopt gewoon niet. In een boerka lopen en verder net doen of dat je er liberale ideeën er op na houdt. Daar horen andere extremistische opvattingen bij. Die willen we ook graag weten.

JanP999 | 02-08-19 | 20:43 | 3

Dat verbaast mij ook steeds weer, vrijheid eisen voor een religie die geen vrijheid kent en geen ruimte laat voor verlichting. Bovendien, als je de geschiedenis van de boerka gaat uitzoeken, leer je dat het helemaal niets met geloof te maken heeft maar met cultuur. Het heeft zijn oorsprong in Saoedi-Arabië. Dan weet je het wel.

RickRD | 02-08-19 | 20:50

Precies. Kijken of de liefde wederzijds is en of ze niet een theatervoorstelling houden ("iedereen moet doen wat hij of zij leuk vindt" is nu hun credo maar geloof je het zelf).

Rochegrosse | 02-08-19 | 20:56

@Rochegrosse | 02-08-19 | 20:56: Het gaat ze helemaal niet om vrijheid, het gaat om onderwerping aan de regels van de islam. Juist die volledig gesluierden zijn de gevaarlijkste, die mis-gebruiken d=onze democratische wetten om deze van binnenuit te ondermijnen. Wolf/Schaapskleren

RickRD | 02-08-19 | 21:02

Hoe het het ook bekijkt, het heeft niets met die kledingkeuzevrijheid te maken.
Ze blijven maar doorzemelen of vrijheid van kleding.
Maar dat is het hele punt niet.
Als die nikab een niet-religieuze uiting was, was er niet veel aan de hand.
De contra-boerka's zijn dan ook niet perse een vijand van de islam, maar vinden het wel een stap in de verkeerde richting, je in een religie verliezen op die manier. En dat vinden mensen eng.
En dan nog wat:
Er zijn islamitische landen waarin kledingvoorschrift bestaat op basis van religieuze regels, die de vrijheid van het individu overrulen, het tegenovergestelde dus van vrijheid van kledingkeuze.
Als de boerkadragers het eens zijn met die regeringen, dan vinden ze dat dus een goed idee en slaat het argument van vrije keus nergens op.
Zijn ze het niet eens met die regeringen, dan zijn die boerkadragers minder goede moslims, bekeken van het oogpunt van die islamitische regeringen.

kloopindeslootjijook | 02-08-19 | 20:42

Boerkabuddies

Klinkt enorm Americans.. zeker Trump liefhebbers.

Rene046 | 02-08-19 | 20:42

Maar ik blijf wel netjes, dit is verdorrie Geen Stijl hé

Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:40 | 3

Ja, geef even een inhoudelijke reactie, zoals je eerste post.
Zo dramatisch was die post namelijk niet.

Toos Doos | 02-08-19 | 20:40
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:43

@Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:43: Van Rossem of Joris?

schijtzat | 03-08-19 | 03:03

Niet te geleoven, dat een wet die wellicht p.m. 300 vrouwen in Nederland betreft als we de media mogen geloven, zo veel reuring kan veroorzaken. Daar moet een groter plan achter zitten...

RickRD | 02-08-19 | 20:39 | 1

Het is zomer. Komkommertijd.

theo-is-dood | 03-08-19 | 08:40

Als zij de vrijheid krijgen die rommel te dragen, wil ik de vrijheid om ze te weigeren in mijn zaak.

Mogwai | 02-08-19 | 20:38
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:38 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Goede reclame om premium te gaan. Onjorisbaarheid van Havenwerker is groot.

RickTheDick | 02-08-19 | 20:35


NRC = Capitulatie aan het provocerende woestijnvolk gedachtengoed.

Ervaringsdeskundige | 02-08-19 | 20:34

Wat heb je toch een hekel aan Havenwerker hé, en je krijg hem niet weg. -weggejorist en opgerot-

Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:34 | 9

@Alfred E. Neuman | 02-08-19 | 20:39:
Voorlopig is het niet mogelijk om mij te verwijderen, maar GS blijf hoog in het vaandel staan.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:42
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 21:17
▼ 6 antwoorden verborgen

Behoorlijke mispeer van NRC ja.
Ik durf zelfs te stellen dat zelfs Vice dit stuk nog zou weigeren wegens gebrek aan kwaliteit.

Harry Turtle | 02-08-19 | 20:33

Weet je van Rossem, ik ben net zo als een boerka, je ziet me wel en niet.

Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:31 | 3

BOEH

sprietatoom | 02-08-19 | 20:33

WTF Havenwerker

Toos Doos | 02-08-19 | 20:36

Zucht.

Ruimedenker | 02-08-19 | 20:46
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:29

Overigens zijn de Boerka's ook verboden te dragen voor mannen in de paar geldende plaatsen net als de rest van de gezichtsbedekkende kleding. Waarom ze dit nu alleen op vrouwen betrekken. En voor de rest, ze mogen er nog steeds mee over straat, een gemiste kans. Maar meer zit er dit super soft land niet in helaas.

sprietatoom | 02-08-19 | 20:28

Niet handhaven gaat het erger maken. Acceptatie leidt tot verdere uitwassen. Er is net een heilstaat weggevaagd waar die zelfde idealisten niet eens meer naar buiten mochten en op middeleeuwse wijze werden doorverkocht. Die goedpraterij komt uit de zelfde hoek als al die LHTGenweetiknogwatmeer propaganda. Die straks oogluikend volgens sharia recht van de daken afgepleurd mogen worden.

Help deze vrouwen hun snor te tonen en af die parasols!

walking frits | 02-08-19 | 20:26

Die 28 ondertekenaars geven trouwens een mooi overzicht van het Evil Empire van Soros.

MAD1950 | 02-08-19 | 20:26

Mijn grootste probleem met het burka/niqab verbod is dat je een wet aanneemt voor 200 mensen die absoluut niet mee willen doen met Nederland. Dan ga je de uitvoering over de schutting flikkeren bij instanties die daar helemaal niet op toegerust zijn, zelfs al waren ze volledig bemant.
Zoals met die terroristen die in gaten gehouden werden... je weet wie het zijn. Pak ze op, zet ze op het vliegtuig naar Saudi Arabië of welk rotland dan ook en be done with it. Dit zijn rotte appels die de hele fruitmand kapot maken. Wegwezen.

dyslexieman | 02-08-19 | 20:25
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:25

'De vraag is of vrouwen die hem dragen de vrijheid hebben om hem weer úit te trekken.'
.
Da's een mooie inderdaad. Oproep je doen, mooie demonstratie organiseren, kom allemaal in je Burka en laat zien dat je die vrijheid hebt.
Denk dat er max 20 komen, waarvan 3 geflipte blanke bekeerlingen en 16 gelegenheidsdragende groen linksers.
Die laatste lees je over een maand over in een eerwraak artikel.

Harry Turtle | 02-08-19 | 20:25
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:24

Eigenlijk heb ik bij de tegenstanders van de wet alleen maar stropoppen voorbij zien komen en geen enkel deugdelijk argument.
De wet is geen wraak van de "witte man ivm 'me-too'"'.
De wet ontneemt vrouwen niet het recht om zelf te bepalen wat ze dragen.
De wet is niet "gelijk aan de Jodenvervolging".
De wet degradeert boerkadraagsters niet tot tweederangsburgers.

De wet zegt enkel dat je om voor de hand liggende redenen in sommige openbare ruimtes geen boerka mag dragen. Zodra je weer buiten bent mag dat ding weer op. Er wordt je dus geen recht afgenomen, hoogstens wordt die tijdelijk opgeschort. Dat gebeurt aan de lopende band in ons rechtssysteem, in allerlei situaties. Met Neurenberger Wetten oid heeft dat dus niks te maken.
Ook imaakt die tijdelijke opschorting van mensen geen tweederangsburgers. Wat echter wel van autonome individuen tweederangsburgers maakt zijn idiote patriarchale kledingvoorschriften waardoor het maatschappelijke verschil tussen man en vrouw wordt benadrukt en symbool is van onderwerping aan het goddelijke gezag van de eerste. En wat je helemaal definitief tot tweederangsburger degradeert is de gretige en gedweeë acceptatie van de lulsmoes dat het allemaal gods wil is.
En dat het iets met "witte mannen" te maken heeft is zeer sneue racistische poep van mensen die zelf de hele dag lullen over allerlei vermeend racisme maar het opeens niet meer herkennen als het uit hun eigen bek kwam.

Wolfje_Tungsten | 02-08-19 | 20:24 | 2

"waardoor het maatschappelijke verschil.."
moet zijn:
"waardoor een kunstmatig maatschappelijke verschil.."

Wolfje_Tungsten | 02-08-19 | 20:26

Dit is dus de uitzondering op het verheven multiculturalisme met alle nuances van dien. Niemand is in dit land een tweederangsburger volgens de wetten.. Wat een gelul.
Moet je op een pamflet zetten.
Oh wacht...

Ongeblustekalk | 02-08-19 | 20:36

"Een witte fantasie".....? Wat? Ik ben eind jaren 70 geboren, en heb (sinds een jaar of 20) nog nooit van deze kermis gehoord. Was dat een "witte fantasie", die jaren 70, 80 en 90? Was het een "witte fantasie", die oorlogsjaren die invasies, dat uit de klei trekken van een land, het heropbouwen. Leven in armoei, en knokken voor je brood? Bloed, zweet en tranen, dat is de NL geschiedenis! Flikker toch op met je "witte fantasie". Linkse landverraders!

kotelet | 02-08-19 | 20:23 | 7

Hear hear

letopuwzaak | 02-08-19 | 20:53

Wat een bevoorrechte mensen, hè. Die dit zo durven te noemen. In hun hoogopgeleide, door kunst en cultuur, klimaatvriendelijk eten, drinken en fietsjes, doorspekte, veilige leventje. Waarin ze contacten hebben met alle juiste mensen. Nooit hard hebben hoeven werken en neer kijken op een heleboel mensen. Links smerig tuig, bah! Vieze smaak in mijn mond van. Witte fantasie, my ass.

schijtzat | 02-08-19 | 21:18

@Alfred E. Neuman | 02-08-19 | 20:31:
Wow, dit is zo conform wat ik zelf ken van mijn familie!
Man en ik moest hard aan de bak en idem mijn vrouw. Mijn schoonouders die ook beiden werkten waren parels en met elkaar hebben we het gered.
Ik denk nog immer met weemoed aan hen terug en idem mijn ma die zich na het overlijden van pa (jongste was drie maanden), staande wist te houden
Het leven is vechten en niet op je luie kont zitten!

toetssteen | 02-08-19 | 23:31
▼ 4 antwoorden verborgen

Trouwens, van mij mogen ook alle 'ANBI'-stichtingen (Algemeen Nutcase Beogende Instelling) eens doorgelicht worden op financieel, maatschappelijk en resultaatgerichtheid.
Of ik richt gewoon zelf een ANBI op. Ik noem het 'Functioneel Bewust Zijn'. Moet de statuten nog even schrijven en allicht wat sponsoring van een Nederlands bedrijf, maar de strekking zal zijn "Het verhogen van bewustzijn van het Nederlandse volk op het gebied van demografie, media-invloed, demonisering en segregatie door misbruik van de Nederlandse grondwet en overmatige politisering van gebeurtenissen". In Jip-en-Janneke-taal: stop de waanzin.
Wie zou zich aanmelden?

Toos Doos | 02-08-19 | 20:22 | 8

@Berbaar | 02-08-19 | 21:51: die accountantsverklaring en andere richtlijnen zijn het probleem niet. Ondanks dat je het allicht niet zou denken (want die gekke Toos): ik ben een kei in lastige regeltjes, certificering en bestuur. Doch, ik ga inderdaad geen eigen investering doen van 20-30k om een publiek van minderheden te bereiken. Geld zelf schrikt mij niet af, hoogstens de apathie van het Nederlandse volk dooft dit vuurtje. Denken is gratis, dus ga ik zeker doen. Doch, juist omdat jij het (verkapt) afraadt zie ik mogelijkheden. Centjes zijn maar centjes Berbaar. Bewustzijn is onbetaalbaar. ;)

Toos Doos | 02-08-19 | 22:09

Die stichtingen worden al aangepakt door de Belastingdienst. Zelfs een stichting van het Katholiek Nieuwsblad werd de ANBI-status ontnomen. Google maar.

theo-is-dood | 02-08-19 | 23:19
▼ 5 antwoorden verborgen

Mag ik nog wel met mijn witte jurk met witte puntmuts op over straat?

LostSandWich | 02-08-19 | 20:19 | 4

#marlborobuddy

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 21:37
▼ 1 antwoord verborgen

Ben benieuwd hoe de islamitische man over deze kwestie denkt.

RickTheDick | 02-08-19 | 20:19 | 1

Die hoeft niet te denken, voor zover hij dat al zou willen. De kritiek komt gewoon van de nuttige """"progressieve"""" idioten die het wel eens even voor de islamitische """"slachtoffers""" zullen opnemen.

Ride_On | 02-08-19 | 20:51

Het NRC heb ik al langer geleden opgezegd na 36 jaar abonnee te zijn geweest.
Geen enkele journalist wil met het NRC geassocieerd worden.
Wat ooit een redactie was, zijn nu vmbo-ers, de columnisten zijn ongeschoolden van niet-westerse achtergrond of nog erger, mensen die een nep-studie hebben gedaan.
Je moet toch wel volledig kritiekloos zijn om deze krant te willen lezen.

Bolhoed | 02-08-19 | 20:19

Hoe bagger ook weer leerzaam kan zijn. Onvoorstelbaar zijn het aantal zïch "belangenorganisaties" noemende entiteiten die hun eigen deels verborgen agenda hier trachten aan de man te brengen.
NSB Handelsblad is ze graag van dienst, heeft niets met onderbouwde journalistiek te maken en als opinie faalt het jammerlijk.
Enige positieve is dat ze nu weer even bovengronds zijn en te volgen of te onderzoeken, ben zeer benieuwd naar het aantal "leden" en hun overige gedragingen en uitlatingen en of ze aan "tafels" mogen meepraten.
Tafels waar u en ik van het bestaan niet op de hoogte zijn of van geweerd worden.

bwanabanjo | 02-08-19 | 20:18

Het NRC doet me hoe langer hoe meer denken aan "Vrij Nederland" in de duistere tijden dat ze Piet Grijs de mogelijkheid gaven om tekeer te gaan tegen Buikhuizen: iedere keer een stapje verder, iedere keer een beetje gekker. Wat voor een land zijn we, waar we onze pers voor het grootste deel laten runnen door een Belgische familie.
Ik heb de krant 30 jaar gelezen, tot deze Belgische charlatans de macht overnamen. Tegenwoordig gebruik ik de krant enkel nog maar als het toiletpapier op is, om dan mijn aars af te vegen. Het schuurt en daar is alles mee gezegd.

oliebolletje123 | 02-08-19 | 20:18 | 3

Fris doekje erna.

schijtzat | 02-08-19 | 21:21

@schijtzat
Nick checks out.

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 21:35

Ik ken ook "witte" vrouwen die verplicht een Burka zouden moeten dragen.

HenkyPanky | 02-08-19 | 20:15

De hele discussie komt neer op de vraag of die vrouwen zelf kiezen een niqaab te dragen. Het antwoord ligt in de vraag of die vrouwen van hun man en familie ook mogen kiezen geen niqaab te dragen.
Perversiteit is het om dit verlies vam keuzevrijheid te noemen.

zeeman73 | 02-08-19 | 20:15
-weggejorist-
Rest In Privacy | 02-08-19 | 20:14

Goed stuk Van Rossum, +1

Rdock | 02-08-19 | 20:13

Wie is die Jason Walters? En zulke uitspraken worden niet weggezuiverd?

Rdock | 02-08-19 | 20:11 | 2

Even googlen, voormalig lid hofstadgroep die zich aan de ideologie des doos euh ik bedoel natuurlijk van de vrede ontworsteld heeft en als kenner waarschuwt, heeft vanuit eigen ervaring en vroegere overtuiging een goede en realistische kijk op deze als religie vermomde ideologie.

bwanabanjo | 02-08-19 | 20:22

Jason Walters is een voormalig lid van de hofstadgroep. Heeft vastgezeten, is filosofie gaan studeren en heeft inmiddels het licht gezien en zegt hele zinnige dingen.

Alfred E. Neuman | 02-08-19 | 20:22

Ik heb bewondering voor van Rossem dat hij iedere keer weer de juiste woorden en de energie weet te vinden om deze waanzin en de leugens te bestrijden. Het lijkt een onbegonnen zaak maar het blijkt en blijft nodig. Meer dan ooit !
Dank daarvoor!
Deze kloosried zou verplicht leesvoer moeten zijn op scholen !!

laurentius | 02-08-19 | 20:11 | 1

@Laurentius
Ik sluit aan! Plus veel voor van Rossem!

toetssteen | 02-08-19 | 23:25

Gezichtsbedekkende kleding is óók verboden in Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, en, jawel, Marokko. Waarom hier zo'n heisa? De enige reden die ik kan bedenken: de Nederlandse regering is nog nooit tegen de islam ingegaan en nu dat een keer (halfbakken) wel gebeurt, valt dat natuurlijk een beetje tegen. Ik zeg tegen al die huilstruiken: wen er maar aan. Hopelijk gooien PVV en FvD hoge ogen tijdens de volgende TK verkiezingen. Dan kunnen jullie nog véél harder gaan jammeren. Succes ermee.

Goofje | 02-08-19 | 20:10

Betaald door de: Postcodeloterijdeelnemers!

Wtf als dat zo is dan allemaal gelijk het abo opzeggen, smeerlapperij is het.

Rdock | 02-08-19 | 20:10 | 1

Wat had je anders verwacht van een chantageloterij?

LiniaalRectaal | 02-08-19 | 21:33

Iemand het jeugdjournaal gezien met het onderwerp dat vrouwen in een land in het midden nu bij wet geen toestemming meer hoeven te vragen aan man lief om te reizen???

franky37265 | 02-08-19 | 20:06 | 5

Zou in Nederland ook best een oplossing zijn. Om het in te voeren.

padbuffel | 02-08-19 | 20:10

franky37265 | 02-08-19 | 20:06 |

Dat wordt een leegloop.

Rammstein | 02-08-19 | 21:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Stichting Meld Islamofobie
Opgericht door vrouwen na Charlie Hebdo, toen ze besloten dat moslims daar het slachtoffer van waren.

waar haal je het gore lef vandaan.

Trans_Fimmermans | 02-08-19 | 20:05

Op het moment dat deze ideologie voet aan de grond kreeg in Europa ging het mis. Islam is een inktzwarte totalitaire doctrine, aldus mijn Iranezische zwager die in 1980 met zijn familie zijn thuisland heeft moeten verlaten vanwege het vredelievende en tolerante karakter van deze ideologie. Overigens heb ik een jaar of 10 geleden eens een bekeerling gesproken (was Marokkaans en islamitisch) die het geloof had afgezworen. Deze jongen deed zich inmiddels voor als zijnde Portugees, dit uit angst voor represailles vanuit de islamitische gemeenschap. Ik ben eerder geneigd om de verhalen van ervaringsdeskundigen te geloven dan de lulkoek van de grote deugfanfare en de islamitische leugenaars.

Alfred E. Neuman | 02-08-19 | 20:04

Oh Cortés, wat ben je toch fantastisch !

boccelullus | 02-08-19 | 20:03

Jammer dat ik geen NRC-abonnee ben. Dan kon ik nu de krant demonstratief opzeggen. Er zijn trouwens mensen die met droge ogen beweren dat het een kwaliteitskrant is...

MAD1950 | 02-08-19 | 20:01 | 2

Favoriete krant van mijn kanariepiet. Niets schijt zo lekker onder.

Rico Tampeloerus | 02-08-19 | 20:10

@Rico Tampeloerus | 02-08-19 | 20:10: en schijten doen ze, die gekleurde pietjes.

schijtzat | 03-08-19 | 03:10

Ik zag ook een tweet voorbij komen van een mannelijke bourkadbuddy uit Zwolle en U raadt het al, hij was gemeenteraadslid voor Groen Links.
Is toch om je dood te schamen om zo je land te verkrachten.

oakmont | 02-08-19 | 20:00 | 3

Lijkt me ook niet realistisch om als mannelijke kafir een moslima te begeleiden die vindt dat ze niet gezien mag worden. Klinkt net zo zorgelijk als kinderen die zich aanmelden als pedobuddy.

tipo | 02-08-19 | 20:15

Mooi toch? Nederland ten voeten uit. Twee behaarde gay beren die wandel service aanbieden aan alleenstaande boerkas met versleten Miele. Lekker symbolisch. Noem nog es een land dat zo rolt :o)

Shareholder II | 03-08-19 | 00:08

@Shareholder II | 03-08-19 | 00:08: versleten Miele? Met nadruk op versleten.

schijtzat | 03-08-19 | 03:11

Hoe hysterisch kan het zijn he? De ultieme vorm van misogynie, vrijheidsberoving en afkeer van westerse waarden proberen te verdedigen met juist die westerse waarden...

Lood om oud ijzer | 02-08-19 | 20:00

Hoe zit het eigenlijk met al die Nederlanders die vrijwillig in een Nazi uniform willen rondlopen?
Heeft Stefan Wijkamp al een buddy? Ik wil hem best een middagje door Osdorp rondleiden. Lekker döner eten in de shopperhal. En daarna inkopen doen. Turkse kleine hapjes, baclava, mercez worstje. Dingetje die hij in zijn woonplaats niet kan krijgen. En met zijn uiterlijk kan hij ook niet zonder buddy een Turkse winkel inlopen.

Osdorpertje | 02-08-19 | 20:00 | 5

Kavgam is het bestverkochte boek in Turkije, maar verder is dit een scherpe vergelijking. Reken maar dat de Linkse Kerk Stefan Wijkamps kledingkeuze niet gaat verdedigen.

Bamberger Reiter | 02-08-19 | 21:11

@Bamberger Reiter | 02-08-19 | 21:11:
Ja, ik denk dat als je in een Nazi uniform door Osdorp gaat lopen dat je van de Turkse middenstand weinig te vrezen hebt, maar dat Anitfa je zonder moeite voor de tram gooit.

Osdorpertje | 02-08-19 | 21:51

Oh my, ik kende m nog niet, Stefan. Als ik zijn foto had gezien, zonder wiki-achtergrond-info, zou ik gegokt hebben: 1. Erfgenaam Britse monarchie op feestje, of 2. Acteur in klucht. De werkelijkheid kan altijd gekker.

schijtzat | 03-08-19 | 03:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Moslims komen massaal naar Europa en met name Noord-West Europa vanwege de riante uitkeringen/levenspeil. Ze willen helemaal niet integreren (anders zouden ze zeer gemotiveerd de taal leren en werk zoeken en zich aanpassen aan de geldende normen/waarden). Hun geloof en de uitwassen daarvan misbruiken ze en ze kruipen voortdurend in de slachtofferrol: moslims zijn niet vrij in Europa. Ze mogen er geen niqab/burqa dragen. (Is ook in veel moslimlanden verboden!) West Europa wordt a.h.w. aan het lijntje gehouden. Linkse partijen adopteren de zielige moslims en vertroetelen ze. Bij aanslagen en andere misstanden kijken ze weg want ze willen 'rechts' niet in de kaart spelen. Zo modderen we aan en worden steeds meer wijken en steden ge-islamiseerd. In Parijs/Brussel/Berlijn zijn hele wijken no-go-gebieden voor autochtonen/politie/hulpdiensten. Zo houden ze de 'pottenkijkers' weg en kunnen ze uitspoken wat ze willen. In Keulen zijn met een verborgen camera in een moskee trainende jihadi's gefilmd met kalashnikovs. Ooit begint er een burgeroorlog. Bat Ye'or schreef dat je dan een moslimpopulatie van tegen de 35% nodig hebt (Libanon).
Als je kijkt naar hoeveel het percentage is dat je nodig hebt voor een machtsovername blijkt dat het steeds een minderheid is om de vreedzame meerderheid te overmeesteren. Adolf, Lenin, Mao, Pol Pot en Mussolini hadden slechts de steun van een minderheid. Ze waren extreem gewelddadig en stichtten hun dictatuur.

Angélica de Sancé | 02-08-19 | 20:00 | 4

@Angélica de Sancé | 02-08-19 | 20:05: En nu is het weekeinde begonnen... Tijd voor een Karmeliet en ff geen moslimtopics lezen... GeenStijlers: Fijn weekeinde allemaal...

Angélica de Sancé | 02-08-19 | 20:08

@Angélica de Sancé | 02-08-19 | 20:08:
Proost meissie!
Even overleg gehad met mevr.Ruimedenker. Zij denkt er net zo over.
Gelukkig zijn er nog sterke, rechts geëmancipeerde feministen, die er niet zo over denken.
Ik kan gewoon niet begrijpen waar de liefde tussen links progressief en de islam vandaan komt.
Ze hebben geen enkel raakvlak.
Fijn weekend mop.

Ruimedenker | 02-08-19 | 20:27
▼ 1 antwoord verborgen

Hele brede grijns om "spokencollectief"

Rest In Privacy | 02-08-19 | 19:58

Nog steeds geen moslima zonder gevangenistenue de hoofdingang van een haatverspreidpaleis zien nemen en vooraan i.p.v. achteraan met de bibs omhoog zien liggen.

van stampij | 02-08-19 | 19:57

Na een kloosried van het, best wel lange, stukkie van van Rossem ben ik het grotendeels eens.
In sommige situaties is gezichtsbedekking nu eenmaal niet wenselijk.
Boerkabuddies begrijp ik dan weer wel want er zijn overal wappies die denken dat ze mevrouwen met zo'n ding overal tegen de grond mogen werken of het van de kop mogen trekken.
Maar ach uiteindelijk gaat het nergens over.
Een paar honderd gekkies die in zo'n ding lopen en een paar honderd gekkies die zich over die dingen druk maken.
Lagaan....... weekend

Berbaar | 02-08-19 | 19:56 | 6

'In sommige situaties is gezichtsbedekking nu eenmaal niet wenselijk.' Klopt berbaar, in heel West-Europa. Alleen hebben ze water bij de wijn moeten doen en daarom is er geen totaalverbod voor deze middeleeuwse achterlijkheid ingevoerd. Jammer, als het aan mij ligt gaan er nog wat meer verboden komen gericht op westen-hatend, intolerant importvolk.

Crusher | 02-08-19 | 20:24

@Toos Doos | 02-08-19 | 19:59:
Proost Toos, fijn weekend.
@Hollende_Kleurling | 02-08-19 | 20:01
Met inmiddels 14 zeilen ben ik wel voorzien, tenzij ze een 170m2 carbon/aramide boerka/gennaker maken dan is er interesse ;)
@Andrew
Dat van die beperkingen weet U, weet ik maar klaarblijkelijk een heleboel dombo's niet.
Vandaar dat ik die boerkabuddies prima begrijp maar ach die zullen niet nodig zijn.
Er zal weinig/niks veranderen met deze symbool-wetgeving.

Berbaar | 02-08-19 | 20:26

@Andrew Deen | 02-08-19 | 20:02: Studio PowNed Afl.16, 27 mei 2015: Jan Roos ging het boerkaverbod testen, want je mag gewoon met een boerka, bivak of integraalhelm over straat van minister Plasterk. Maar de politie denkt daar anders over. Met: Jan Roos, politie.

Met uw welnemen, kijk ff op YouTube en laat maar weten wat u er van denkt

theo-is-dood | 03-08-19 | 00:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Zo islam ook klaar... Totaal uitbannen die ideologie..

Scorpyo | 02-08-19 | 19:56

Lol "zelfbeschikkingsrecht" van die wandelende tenten...
En dan die "feministen". In de jaren 70 was het BH verbranden, nu moet de boerka beschermd worden...
Stop blackface? Oftewel: je mag kwetsen, maar alleen als je gelovig bent.

Nee, het meest zinnige commentaar komt toch vooral van de dames die uit landen als Turkije, Marokko, Iran of Syrië komen, en ervoor gekozen hebben om al die achterlijkheid achter zich te laten. Die zijn soms zelfs juist vanwege die dwingelandij gevlucht, en worden vervolgens hier met dezelfde uitwassen geconfronteerd. Lekker dan...

Muxje | 02-08-19 | 19:56

5 sterren voor dit soort stukjes op Geenstijl

Trans_Fimmermans | 02-08-19 | 19:54 | 2

5 sterren van mij erbij. Dank voor dit geweldige artikel, hr. Van Rossem.

Goofje | 02-08-19 | 20:02

Een perfect filet van de snijtafel van van Rossem! +1

keestelpro | 02-08-19 | 20:55

Het zou met oprecht verbazen als achter die 28 clubjes meer dan 28 personen zouden zitten. Die allemaal in verschillende van die clubjes acteren.

henkvaningrid | 02-08-19 | 19:54 | 1

Prachtig dit.
stichting BOEH: 'Baas over eigen hoofd'.
Nou meisjes, reken jezelf maar niet te rijk.

Han-Xi | 02-08-19 | 21:15

Het hele jaar carnaval, dan is dit probleem ook weer opgelost.

ja,diedus! | 02-08-19 | 19:54 | 1

Gij komt gin kroeg nie in maat, geleuft t nou.

Shareholder II | 03-08-19 | 00:11

Overal in deze wereld waar de islam geïntroduceerd wordt en grotere vormen aanneemt in een vrije maatschappij, krijg je segregatie, haat en ellende en dit houd niet op totdat er een partij zich naar de islamitische indringer conformeert en aangezien geen enkel vrij mens dit wil, is de islam een ideologie die op oorlog uitdraait, het Midden-Oosten is een grote haatbende van moslims die elkaar willen vermoorden omwille van de beste moslim te zijn en deze ellende krijg je hier in Europa ook en ik ben helaas niet oud genoeg om te zeggen dat het mijn tijd wel zal duren, ik zal dadelijk té oud zijn om er actief iets aan te kunnen doen.

Halul gebakken | 02-08-19 | 19:53 | 1

Als u zich later in een kerktoren verschanst met een .50 maakt een paar jaartjes extra ook niet veel meer uit hoor!

Binkoo | 02-08-19 | 21:31

Dit is niet goed voor mijn bloeddruk.

Hoe staat het met uw bloeddruk, meneer Van Rossum?
Ik heb echt bewondering voor u en de uwen. Ik laat het nieuws weer even links liggen en concentreer me weer op de dingen in het leven die mij houvast bieden: Lingo, een haakwerkje en slurpen van een kopje thee. Of twee.
En vier sherry. Om weer tot rust te komen.

Gewone_mevrouw | 02-08-19 | 19:51 | 5

Alleen linkse gekken overleven deze waanzin. De rest dondert vroegtijdig dood neer als Hans Jansen, Necrosis, Christopher Hitchens, George Carlin en die meneer van GeenPeil.

Slogra | 02-08-19 | 19:59

Als u die fiets voortaan maar laat staan he.

Shareholder II | 03-08-19 | 00:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Bij het NRC kun je dus zo naar binnenlopen met een bivakmuts op? Dat is deugen. NRC zal het wel weten, toch?

padbuffel | 02-08-19 | 19:51

Ik ben veel banger voor een jihadi met een bomgordel of een neonazi met een (zelfgemaakt) pistool dan voor een boerka.

Ik vind deze discussie zo nutteloos. Er zitten in Nederland zo'n 200-300 domme wijven die een boerka (willen) dragen. Nou zielig voor ze. Ik heb er geen medelijden mee want het hoeft niet in Nederland. Het is echt hun eigen keuze. Niemand die ze kan forceren. Als iemand dat wel wil doen dan kunnen ze zeer gemakkelijk naar de juiste instanties gaan waar ze bed, bad, brood en een Miele krijgen. Dus tief op met die onzin. Er zijn gewoon religieuze gekken in Nederland. Sommige zijn moslim, andere joods (die zijn ook niet lief hoor vraag een orthodoxe jood waar zijn vrouw moet wonen als ze ongesteld is). Etc.

Anyhoo.

Nou. Dus ze mogen niet met de bus of tram. Gemeentekantoor.

Tof, welke winst is er?

Niets dus.

Zoals we de zwarte kousjes in de biblebelt niet hebben kunnen overtuigen dat er een vrijere manier van leven is zullen we ook deze paar honderd idioten niet kunnen overtuigen.

Maar ze zullen blij zijn. Blij met alle aandacht.

Ik stel voor dat we die salafisten DOOD zwijgen. Net zoals we alle religieuze idioten moeten doodzwijgen.

Laat ze maar. Uiteindelijk sterven deze ultra-rechtse conservatieve fundamentalisten wel uit.

Want zeg nu eerlijk. Alles is voorwaarts. Toch?

Andrew Deen | 02-08-19 | 19:50 | 12

@HA, BIER!1! | 02-08-19 | 21:53: *zwarte kousen

HA BIER!1! | 02-08-19 | 21:53

Alles best, maar trek dan ook hun uitkeringen in. Dan regelen ze maar een aalmoes van koning Salman

theo-is-dood | 03-08-19 | 00:04

@Graaisnaaiert | 02-08-19 | 20:30:
Inderdaad. Helemaal met uw betoog eens. Ze vernietigen andermans cultuur en erfgoed en dan moeten wij hun onderdrukkende en segregerende cultuuruitingen faciliteren (?!).

suscrofa | 03-08-19 | 08:53
▼ 9 antwoorden verborgen

Jason slaat de spijker op z'n kop.

IkWilOokWatZeggen | 02-08-19 | 19:50 | 1

Ja. Misschien wil die wel een keer een stukje typen op GS. Of misschien kan die gewoon oppleuren naar 'Merica.

sjef-van-iekel | 02-08-19 | 20:11

1719.
Het jaar van de boze, spierwitte witmans.
Toen nog met poederpruik, muiltjes en kanten kraag.
Want de witmans heeft het weer gedaan.
Altijd en immer.

Slogra | 02-08-19 | 19:49

Hier in het hoge noorden noemen wij een boer die bukt een "boerdiebukka". Maar van een boerkabuddie, naj daar he'k nog nooit van heurt..

suscrofa | 02-08-19 | 19:46

De burka-draagsters zijn meestal zelf wit. Dus de burka is vooral een witte fantasie.

tipo | 02-08-19 | 19:45 | 1

Net zoals het condoom.

suscrofa | 02-08-19 | 19:50

De boerka is het gezicht van de duivel. En wie dat niet instinctief ziet heeft een defecte ziel en is net zo gevaarlijk als degene die de boerka draagt.

keestelpro | 02-08-19 | 19:43 | 1

Defecte ziel is wellicht wat sterk uitgedrukt. Maar minstens een handvol (woestijn)zand in de ogen gestrooid.

schijtzat | 03-08-19 | 03:23

NSB Handelsblatt. Geld voor onrendabelen. Propaganda plus voor überdeugers.
Maar hulde voor het geduld om het schuim der propaganda te weerleggen.

Toos Doos | 02-08-19 | 19:41

Afgelopen week een Deense documentaire gekeken, waarin de voorzitter van de Moslim Brotherhood in Egypte het nog eens haarfijn uitleg. Wij zullen Europa veroveren zonder oorlog, zonder bloedvergieten. Gewoon omdat wij over 20/30/40 jaar met meer zijn. De ongelovige blanke Europeaan krijgt 1 of 2 kinderen, wij krijgen er 5, 6, 7. en die worden allemaal moslim. Verder zullen wij hun bestrijden met hun eigen democratische wetten. We zullen via hun politiek stelsel aan de macht komen. En dan schaffen we de democratie af en voeren de sharia wet in.
Lekker vooruitzicht Europa.

RickRD | 02-08-19 | 19:41 | 6

RickRD | 02-08-19 | 19:41 |

En dan gaan ze in vrede leven ?

Rammstein | 02-08-19 | 20:45

Soortgelijke docu's zijn er uit Denemarken, Noorwegen, Engeland en Duitsland en vast nog wel meer landen. Alle politici en de MSM blijven doof en blind voor wat zich hier voltrekt.

eastender | 02-08-19 | 23:52

En wie geeft ze dan te eten ?

Baron Clappique | 03-08-19 | 00:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Volgens “democratisch” besluit, zeggen we Nee tegen de burka.
Maar ja, democratie is als een trein..... aldus de geëmancipeerde feminist Erdogan en de Iraanse modepolitie.

Ruimedenker | 02-08-19 | 19:40 | 1
-weggejorist-
Havenwerker | 02-08-19 | 22:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com