Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vvd: 'Nederlands asielbeleid faalt helemaal niet'

Hoeveel doses vvd-integriteit moet je toegediend krijgen voordat je zoiets met droge ogen durft te beweren?

Ankie Broekpak Knol is amper van de Senaat naar Vak K getransplanteerd als nieuwe staatssecretaris Mieles & Buslijnen, of ze moet al een kleine vijftig vragen van FvD verstouwen. Bedankt, Thierry, want nu weten we meteen waar we staan met de nieuwe chef asielproblematiek van de vvd. 

Vraag FvD: Erkent u dat sprake is van een falend asielbeleid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vvd:
Nee, dat er sprake is van een falend asielbeleid erken ik niet. Nederland heeft een solide asielstelsel. 

Eigenlijk weet je dan al meteen genoeg, van een bewindsbejaarde in een land dat illegalen niet uitgezet krijgt, voorrangsbeleid voor vreemdelingen hanteert in een verzuipende woningmarkt, moord- en doodslag onder "overig" wegpoetst in politierapporten en aparte buslijnen aanlegt voor agressieve Afrikanen in regio's waar de lokale bejaarden zelf maar een keer in de week een belbus kunnen bestellen om op de bingo te geraken. Toch doen we d'r nog een paar, om het bestaande en concrete beeld van de asielcrisis te bevestigen aan de hand van halve antwoorden, ontwijkende antwoorden, en ontkenningen. Zoals bijvoorbeeld:

Vraag FvD: Hoeveel asielzoekers kan Nederland naar uw mening nog maximaal per jaar opvangen?
Antwoord vvd: De vraag naar het aantal asielzoekers dat Nederland maximaal per jaar kan opvangen, is niet concreet te beantwoorden.

Vraag FvD: Hoe lang duurt het op dit moment gemiddeld tot een asielaanvraag in behandeling wordt genomen en hoe lang gemiddeld tot een aanvraag is afgehandeld?
Antwoord vvd: 

Maar daarna wel meteen een sociale huurwoning

Vraag FvD: Hoeveel euro heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds 2015 in totaal al uitgekeerd aan dwangsommen, wegens te trage afhandeling van asielaanvragen?
Antwoord vvd:

Best duur, als je weet dat het weggegooid geld is

Vraag FvD: Hoeveel kosten de talloze en eindeloze juridische procedures die door asielzoekers gevoerd worden de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?
Antwoord vvd: De gevraagde gegevens, uitgesplitst naar juridische procedures die door of namens asielzoekers worden gevoerd, zijn niet beschikbaar.
Noot van GS: Bel ff met Wil Eikelboom, Thierry.

Vraag FvD: Kunt u een schatting geven van de aantallen vreemdelingen die momenteel in Nederland verblijven, terwijl zij daar geen recht hebben (hierna: illegalen)? Hoeveel van hen verblijven momenteel in vreemdelingendetentie?
Antwoord vvd: De migratieketen heeft niet rechtstreeks zicht op de populatie illegaal in Nederland verblijvende personen. Deze proberen zich immers juist aan het zicht van de migratie-autoriteiten te onttrekken. Om die reden heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) “illegalenschattingen” uitgevoerd. De meest recente schatting met betrekking tot niet (meer) rechtmatig (illegaal) verblijvende personen, uitgevoerd door het WODC, dateert uit 2015. 

De gebruikte methode schat de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 op 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179. In 2018 is er een vooronderzoek afgerond voor een nieuwe versie van de illegalenschatting. De verwachting is dat de nieuwe illegalenschatting rond de jaarwisseling wordt afgerond. In 2018 hebben er 3.720 ‘unieke’ personen in vreemdelingenbewaring gezeten (afgerond op tientallen).
Noot van GS: In 2013 al 36k illegalen, en toen moest Wir Schaffen Das nog beginnen...

Vraag FvD: Kunt u garanderen dat u zich, koste wat kost, ertegen zult verzetten dat er onder uw bewind opnieuw een pardonregeling tot stand wordt gebracht?
Antwoord vvd: Het kabinet is niet voornemens een nieuwe pardonregeling in te stellen.
Noot van GS: Bewaarcitaatje, dit.

Vraag FvD: Hoeveel vreemdelingen treden naar schatting jaarlijks onrechtmatig Nederland binnen?Antwoord vvd: Dit is niet bekend.
Noot van GS: Nee, gek hè, als al je landsgrenzen wijd open staan.

Alle antwoorden hierrr in .docx.


Reaguursels

Inloggen

De VVD haat autochtonen, betalen zullen ze !

Bolder | 17-07-19 | 15:43

Niet zo vreemd dus dat Wybren van Haga na het lezen van de vragen en antwoorden een borrel nam.

bwanabanjo | 17-07-19 | 11:16

Ik dacht dat die gasten op zomer reces waren en wij ons even een week of 8? niét hoefden te ergeren?

Muuke | 17-07-19 | 09:44

Die hele 'hoeveel kunnen we opvangen per jaar' vraag is een fraai stukje beschaving. Omdat het antwoord redelijk laag is. Na een jaar is de integratie blijkbaar klaar en van 'opvang' geen sprake meer. Terwijl dat niet zo is. Wij vangen minstens honderdduizenden op, iedere dag. Maar dat klinkt eng.

Alquest | 17-07-19 | 08:58 | 3

Honderdduizenden?

Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 09:04

Als ze na opvang een huis, inboedel en outkiering krijgen dan staan ze op eigen been en is er weer plek voor nieuwe.

boerk | 17-07-19 | 10:14

"Die hele 'hoeveel kunnen we opvangen per jaar' vraag is een fraai stukje beschaving."

Natuurlijk wordt daar nooit een antwoord op gegeven. Want óf je moet een getal noemen dat onrealistisch hoog is, zeg 200.000 per jaar, óf een realistisch getal, zeg X, maar dan is uiteraard meteen de vervolgvraag: En als aantal X nu al gehaald wordt eind augustus, wat gaat u dan doen met de aanmeldingen de rest van het jaar? Die moeten dan allemaal automatisch afgewezen worden? Gaat natuurlijk nooit gebeuren, want stel dat daar échte asielzoekers tussen zitten. Dat moet toch allemaal beoordeeld worden, en dus zal er in de praktijk niks veranderen. Men is gewoon passief afhankelijk van hoeveel klaplopers Nederland weten te bereiken, hun hand opsteken en "Asiel!" roepen, en indien het er, om wat voor reden dan ook, opeens heel veel meer zijn - zoals in 2015 - dan zal Broekers-Knol, net als in dat jaar Klaas Dijkhoff, stad en land afreizen om meer opvangcapaciteit en AZC's bij elkaar te regelen/bedelen, want nooit en te nimmer geldt: Nederland = Vol. Dat vond in de vorige eeuw alleen Hans Janmaat, maar hij mocht dat niet zeggen van de rechter.

Dr_Johnson | 17-07-19 | 10:19

Tsja.
Als je tegen defensie bent vind je ook elke euro die daarnaar toe gaat teveel. Dan vind je oefenterreinen verspilling van grond, kazernes overbodig en de overlast van militairen overal irritant. En dan haat je bewindslieden die niet exact kunnen zeggen hoeveel defensie ons gaat kosten.

We hebben nu eenmaal het asielrecht. Je mag geheel legaal je aanmelden als vluchteling. Dat zijn internationale rechten. Daar moeten we dus iets mee. Dat kost geld. Ook wordt daar misbruik van gemaakt, inderdaad en daarom heb je de asielcentra. De IND zoekt dat uit.

Dat gaat niet foutloos. Sommige klaplopers glippen er tussendoor. Het is de prijs die je als open, vrije samenleving betaalt. Dat kost het.

Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 08:57 | 5

@Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 09:48: Als aanhanger van de partij, mede verantwoordelijk voor het florerende asielbedrijf, zult u met het gebruik van de term "sommige(n)" de problematiek uiteraard trachten te bagatelliseren. Ik ga natuurlijk, als fervent tegenstander van de partij die binnen de afgelopen regeerperiode(s) het desintegriteren en ermee wegkomen tot kunst heeft verheven, niet beweren dat we beter kunnen spreken over "meeste(n)" maar laat de waarheid nu eens in het midden liggen. Dan hebben we het nog steeds over een substantiële hoeveelheid "klaplopers". De prijs die men daarvoor betaalt ( lees die men daarvoor bereid is te betalen) wordt niet door u bepaald noch staat die open ter onderhandeling. Die moet wat mij betreft altijd 0 zijn.

D-Fens_1963 | 17-07-19 | 11:00

@D-Fens_1963 | 17-07-19 | 11:00:

"De prijs die men daarvoor betaalt ( lees die men daarvoor bereid is te betalen) wordt niet door u bepaald noch staat die open ter onderhandeling. Die moet wat mij betreft altijd 0 zijn."

ja joh. Maar om die naar 0 te brengen kan je heel duur beleid gaan voeren of 0 vluchtelingen toelaten. Misbruik naar 0 brengen is - gegeven dat je toch vluchtelingen wil opvangen - onmogelijk. Het is een kosten - baten verhaal: Hoeveel IND medwerekers wil je er extra op zetten om die klaplopers erui te vissen en wat kost het als ze erdoor glippen?

Je kunt nooit 100% correct uitgeveoerd beleid krijgen. Inherent aan vluchtfelingen KAN zijn dat ze inderdaad alles hebben moeten achterlaten, verhalen niet 100% verifieerbaar zijn (chaos van oorlog, verre landen etc etc) en eis je deondanks 100% verif9ieerbaarheid, dan loop je juist de kans dat echte vluchtelingen daarvan de dupe zijn. En ja, er zullen altijd "gelukszoekers" tussen zitten. UIteraard. Maar wat ik zeg: De keuze asielzoekers toe te laten betekent dat je moet accepteren dat een bepaald deel de boel oplicht. Dat is de prijs. Net zoals de prijs van autoverkeer 700 doden per jaar kost. Daar kiezen we ook voor ook al wil je dat er slechts 0 doden vallen. Dat is niet realistisch.

Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 11:10

@Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 11:10: Ik ben oprecht geïnteresseerd in de psychologie achter dit soort feitenloos geleuter. U lijkt me een intelligent persoon dus waarom zinnen als "er zullen altijd "gelukszoekers" bij zitten" als u zelf ook heel goed weet dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers doorgereisd is vanuit veilige buurlanden en dus per definitie gelukszoeker is. U reaguurd net als iedereen hier anoniem dus niemand zal weten hoe een prachtig en mooi mens u bent met uw verheven en beschaafde denkbeelden.

Waarom dan deze feitenloze kletskoek? Omdat het u een goed gevoel geeft? Omdat u geloofd dat rechtse mensen dom zijn, u graag van uzelf wil denken dat u slim bent en dat u het fijn vind zich verheven te voelen boven het plebs? Stiekem kriebeltjes in de buik omdat u met uw schrijfsel wellicht iemand tot inkeer heeft gebracht (al zou u ook maar 1 iemand geholpen hebben, hoe mooi zou dat zijn? Een (half) strakke plasser als u uw prachtig geformuleerde zinnen terugleest?

Het is zeer zeker niet mijn bedoeling suggestieve vragen te stellen. Laten we het erop houden dat ik niet om kan gaan met dat ik de motivatie van u en de uwen niet begrijpvwanneer u dit soort kletskoek ventileert en al helemaal niet wanneer dit anoniem gebeurd. Ik hoop daarom oprecht dat u mij helderheid zou willen verschaffen.

Centicuub | 17-07-19 | 15:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat stukje ‘De VVD is niet voornemens om....(..)’

Kortom nog eindeloos veel pardonregelingen in het vooruitzicht.

‘Niet voornemens om’. Ja ja. En dan komt er een of andere onvoorziene omstandigheid waardoor ze het TOCH, tja helaas, we kunnen er ook niks aan doen enz, weer gaan doen. Hier heb je geen bal aan. Ook niet qua bewaarcitaatje.

Braboblanke | 17-07-19 | 08:48 | 1

precies... ik ben niet voornemens om vanmiddag een uur te niksen bij de baas... vanavond kan ik mezelf met een gerust hart verantwoorden.. Ja, soms neem jeje iets voor wat later dan blijkt dat dit niet zo handig was want een ict storing die 3 uur duurde.. enniewee.. het was geen uur.

fikkieblijf! | 17-07-19 | 09:34

Olleke Bolleke Broekers Knol doet een taalspelletje zonder ook maar één zinnig antwoord te geven. De islamisering gaat gewoon verder ondanks de stoere praatjes die sommige VVD'ers plegen rond te strooien. De politieke maffia regeert.

Nelis SplitBloes | 17-07-19 | 08:27

De Nederlandse dijken waren in 1953 ook op hun taak berekend. Het is maar wat voor taak je bedoelt. Zo speelt mevrouw Broekers-Knol ook een woordenspel. Wat het moeilijker maakt is dat VVD, FvD en Groen Links inderdaad allemaal een eigen idee hebben bij het woord "asielbeleid ".
GL denkt dat het doel van asielbeleid is om iedereen die dat wil van een huis, een uitkering en een Miele te voorzien. De VVD wil dat liever niet maar weet eigenlijk niet wat ze dan wèl willen, verschuilt zich achter "Europa" en vindt het dus wel best dat het gaat zoals GL wil.
Het FvD wil de massa-immigratie stoppen en zijn asielbeleid is dus gericht op tegenhouden, uitzetten en terugkeren.
Je kunt zeggen dat het asielbeleid van GL wel geslaagd is en dat van de VVD niet (want die hebben helemaal geen beleid). Verder is het totaal mislukt om beleid te voeren zoals FvD dat voor ogen heeft. Wie heeft er dan eigenlijk gefaald?
Het Nederlandse volk heeft gefaald als ze pogingen hebben gedaan om zichzelf te beschermen. Maar ik vind dat ze daartoe nauwelijks pogingen hebben gedaan.

JvanDeventer | 17-07-19 | 08:03

Kan me niets meer schelen! Kreeg zojuist een mail van een zekere advocaat Mr. Moemboto die aangeeft dat zijn stervende cliënt Mr. Boembala 4000.000 USD naar mij wil overmaken. Mijn zorgen zijn voorbij!

Misterspok | 17-07-19 | 07:05 | 2

Kan niet, gisteren 600 dollar overgemaakt via MoneyGram in de local Wallmart. Anders kwam het geld niet vrij. Geld wordt al naar mij overgemaakt. (was trouwens 5000.000 USD)

Nalek | 17-07-19 | 08:14

35.000 illigalen. waarvan dus zo'n 10% in detentie zat jaarlijks (waar je in de regel pas geraakt als je in aanraking met justitie komt, zegt weer wat over de mentaliteit van de gemiddelde illigaal). Andere schattingen komen trouwens op 400.000 illigalen, dus ik ben benieuwd waarop ze de 95% betrouwbaarheid baseren.

Joostmochtnietsweten | 17-07-19 | 06:49 | 1

Ik denk dat die 35 alleen de bijlmer is.

Schepvogel | 17-07-19 | 07:16

als ervaringsdeskundige kan ik de reaguurders mededelen, (voor zover men het niet weet) het asielbeleid slaat nergens meer op. duizenden veilige landers die vervolgens de staat gijzelen zonder documenten hier te komen, duizenden kansloze Afrikanen natuurlijk zonder documenten en duizenden van alles en nog wat die asielhoppen in Europa. Ik kom een enkele asielzoeker tegen die geloofwaardig is dmv documenten.
asielbeleid zou drastisch moeten worden hervormd, al gaat dat in deze linkse sjw niet gebeuren.

Schepvogel | 17-07-19 | 05:16 | 1

IND-ervaring vermoed ik?
Same here. Vluchtverhalen lijken allemaal op elkaar en niet te controleren. Sowieso is het Nederlandse asielbeleid sinds Asia Bibi totaal niet meer serieus te nemen. Duizenden en nog eens duizenden met een wazig verhaal:blijf maar hier jongens. Het is ook zo zielig als je in Eritrea het leger in moet. En die oom die je betastte in Somalië waardoor je geen andere uitweg zag dan de halve aardkloot over te vluchten naar Nederland.

Uitgerekend die ene asielzoeker met een aantoonbaar geloofwaardig vluchtmotief, Asia Bibi, krijgt geen asiel hier. Dat was dus duidelijk een politieke beslissing. Daarmee is het hele asielbeleid, en ook de hele Nederlandse regering, totaal ongeloofwaardig geworden.

Braboblanke | 17-07-19 | 08:58

Vraag van FvD:
"Hoeveel kosten de talloze en eindeloze juridische procedures die door asielzoekers gevoerd worden de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?"
Antwoord VVD:
"De gevraagde gegevens, uitgesplitst naar juridische procedures die door of namens asielzoekers worden gevoerd, zijn niet beschikbaar".
.
Wat!? Mensen, dit kan toch ècht niet? De oppositie kan toch niet eventjes op deze manier simpelweg afgewimpeld worden? Dit zijn, mag ik hopen, toch gegevens waarover er in de openbaarheid transparantie bestaat, of leven we soms in een wereld waarin dit soort kritische vragen gewoon genegeerd mogen worden? De burger betaalt hiervoor, dus u en ik hebben het recht om te weten te komen waar dit soort overheidsuitgaven terecht komen.

JackStick | 17-07-19 | 02:51

Volgens de VVD gaat het allemaal prima . GL /D66 / PvDA zien ook geen problemen.
Langzaam aan wordt Nederland omgevolkt tot dat de “Nederlander “ te gast in eigen land is. Dit is precies waar de EU op doelt. De ruggengraad of verbondenheid van de Nederlanders te breken en een bij elkaar geraapt zooitje volk te creeeren die ze dan lekker autoritair kumnen manipuleren. En... ehh.. ja , Dat gaat helemaal volgens plan.
( To. Enhance migration)

Datgingniegoed | 17-07-19 | 02:41 | 1

Bizarre onzin. Neem een pilletje. "De" EU (wie dan precies?) Zou bewust ons willen vervangen. Wat een totaalnonsens.

Beste_Landgenoten | 17-07-19 | 09:06

De VVD is de partij van 'ondernemers' en die willen zaken doen, dus veel asielzoekers is goed voor de zaken, De hele asielindustrie vreet een zeer riante boterham uit de belastingpot, dit gaan dus nooit tegen een verminderde instroom stemmen want dan moeten deze 'ondernemers' met een nieuw verdienmodel komen. Dat hun gebrek aan 'ondernemerschap' het hele land naar de afgrond brengt en bijdraagt aan de ondergang van de westerse beschaving zal deze 'ondernemers' een rotzorg zijn.

Solar666 | 17-07-19 | 01:28 | 1

Correct. Ondertussen is dat hele asielbeleid gewoon een integraal onderdeel van de economie geworden. Duizenden ambtenaren die zich hier mee bezighouden, en vele duizenden meer in de vorm van advocaten, beveiligers, cateraars, bouwvakkers, inburgeraars etc. die hier hun boterham mee verdienen.

SmilingBhudda | 17-07-19 | 11:14

Het Nederlandse asielbeleid is een groot succes.
Voor de statushouders welteverstaan.
Een gratis sociale huurwoning, zonder 10 jaar of langer op de wachtlijst te staan.
Een gegarandeerd inkomen met toeslagen tot aan de dood.
Gratis onderwijs.
Gratis gezondheidszorg.
Recht op familiehereniging.
En dat voor 25.000 tot 30.000 personen per jaar, wat valt er nog meer te wensen?

de honden blaffen... | 17-07-19 | 00:57 | 1

het zijn er vermoedelijk veel meer

Joostmochtnietsweten | 17-07-19 | 06:50

Als ze de antwoorden nog eens terug leest, zou ze dan trots zijn??

Muuke | 16-07-19 | 23:51 | 1

Het zal u verbazen maar het antwoord is ja.

nedpol | 17-07-19 | 00:33

Thierry, lees anders dit eens:
www.nrc.nl/nieuws/2016/08/15/vroeger-...
Paar citaten:
“Een vluchteling heeft volgens het verdrag geen recht te bepalen waar hij terecht komt. Hij heeft alleen recht op protectie. Waar, dat staat er niet bij”.
En,
(Over de verdragstekst): “je zult zien, het begint met een plicht. De plicht van een vluchteling om de wetten van het land waar hij zich bevindt, na te leven. De volgende plicht die hij heeft is het land niet tot last te zijn..”.

Gossie, daar zul je deugend links niet vaak over horen zeg. Gek he. Genoeg voer dus voor vragen dacht ik zo.

Ook maar gelijk even een paar citaatjes erbij uit een CNN-artikel uit 2016: ”though Japan is the fourth-largest donor of the UN Refugee Agency (UNHCR), in 2016, it accepted just 28 (!) refugees from a total of 10,901 applicants”.
En:
“Many people in Japan believe that the country’s peace and harmony is based on it being an homogenous country where there are few foreigners”.
edition-m.cnn.com/2017/08/01/asia/jap...
Die Japanners toch. Vast allemaal stuk voor stuk enorme racisten. Of is het misschien dan toch iets anders?

Zou het dan misschien kunnen zijn dat wij (d.w.z. de deugmens) degene zijn die gehersenspoeld zijn (of wellicht volledig achterlijk)? Het zou toch niet? Al die “hoogopgeleide” (hahahahaha!) GroenLinksD66 bakfietsdeugmensen, verknocht aan hun grachtengordelpanden..

Dus Thierry, wordt het dus niet eens tijd om je uilenvleugels flink te spreiden en je klaar te maken voor een werkbezoekje in Chicago en Japan?

Kompromat | 16-07-19 | 23:00 | 2

Maar zal het verdrag van Maarakech niet tegenstrijdige artikelen hebben t.o.v. verdrag over vluchtelingen? En wat houden ze dan aan?

Jan, Leiden | 16-07-19 | 23:15

@Jan, Leiden | 16-07-19 | 23:15:
Simpel: het Pact van Marrakech is juridisch niet-bindend: “artikel 7. Dit Global Compact presenteert een juridisch niet-bindend kader voor samenwerking dat voortbouwt op de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in de New York Verklaring over Vluchtelingen en Migranten”:
www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/de-acht-...
De kritiek erop is overigens gebaseerd op het vermoeden dat bepaalde zaken uit dit Pact desalniettemin toch nog kunnen worden gebruikt. Knoops heeft het bijvoorbeeld over een “juridische spanningsveld” dat volgt uit artikel 20e.
Als het over dit soort zaken gaat ben ik altijd wantrouwend. Het grootste probleem ligt namelijk bij de politiek. Eerst afspraken maken over wie weg moeten, dan weer “om humanitaire redenen” na enorm gedram en via emotionele chantage op tv het domme publiek weten te bespelen ( wat zieluuuuug!), zodat men op afspraken kan terug komen en gelukszoekers toch weer (voor de zoveelste keer) mogen blijven.
Tja.

Trouwens, de CNN-link lijkt even niet te werken. De titel van dit artikel luidt;
“Can Japan survive without immigrants”, uit 2017 en ge-update op 15 juni 2018. Ik meen me te herinneren dat destijds in de tv-uitzending werd gesproken over het feit dat deze asielzoekers elke 3 maanden hun verblijfsvergunning moeten verlengen. Daar las ik helaas niets over. Of dit er nooit heeft gestaan, of dat dit in de latere versie is weggelaten weet ik niet. Maar elke drie maanden een verlenging moeten aanvragen lijkt mij werkelijk een fantastisch idee. Stel je eens voor dat zo’n asielzoeker radicaliseert. Dan verleng je gewoon zijn verblijf niet wanneer hij na drie maanden om een verlenging komt smeken. Je hebt dus altijd de vinger op de rode knop.

Baas in eigen land. Die Japanners zijn zo gek nog niet.

Jammer dus dat wij hier van dat ruggengraatloze, visieloze volk aan de knoppen van de macht hebben zitten. Ons rest slechts lijdzaam toezien hoe dit land naar de knoppen gaat, met als enige mogelijkheid ons vierjaarlijkse uitje naar het stemhokje.

Kompromat | 17-07-19 | 08:14

Dat tabelletje met de kosten van dwangsommen, dat zit me niet lekker. Alles mooie bedragen afgerond op een ton? Daar geloof ik helemaal niks van. Thierry, doe eens bonnetjes opvragen, jongen?

marcoplarco | 16-07-19 | 22:55 | 1

ja daarmee kan wel eens het volgende VVD schandaal zich aandienen...

Joostmochtnietsweten | 17-07-19 | 06:52

De hele asielkolom is een enorme bedrijfstak geworden waar sommigen ongemeen rijk van zijn geworden (Libema) en de rest een fijn belegde boterham verdient. Minder minder minder schopt het verdienmodel danig in de war en daar mag best een moord voor worden gepleegd.

pibasso | 16-07-19 | 22:48 | 1

Precies, eind jaren 90 werkte het COA zelfs nog met 'quota asielzoekers' men ging ze zelf ophalen uit Afrika met het vliegtuig om onze kosten. Het COA is een organisatie die betaald wordt door de Nederlandse overheid maar over de volledige linie elk beland van Nederland ondermijnt.

Solar666 | 17-07-19 | 01:30

Wanneer wordt NLD wakker? De toekomst van je kinderen worden verkwanseld door een paar z.g Gutmenschen. Je kinderen zullen de wrange vruchten van dit linkse zooitje plukken, ook de kinderen van de linkse troep. Bedankt hoor

kwartjes | 16-07-19 | 22:24 | 4

Kinderen? Als je het zo'n kutwereld vindt, waarom zou je dan kinderen nemen?

Erikjan79 | 16-07-19 | 22:59

@kwartjes en Erik-Jan
Als je omvolking een probleem vindt, moet je juist meer kinderen nemen.

Braboblanke | 17-07-19 | 09:02
▼ 1 antwoord verborgen

Er is wat mij betreft maar 1 persoon die kan beoordelen hoe of het asielbeleid functioneert en dat is Jan ahw Modaal een korte achternaam. Deze Jan ervaart nl. al jaren de frustratie van de afgenomen leefbaarheid op straat, tolerantie in het openbare leefgebied en niet in de laatste plaats het gevoel van ongenoegen om als autochtone Nederlander wegezet te worden als 2e rangs burger in de slikken of stikken cultuur van de heersende politieke elite. Een politieke elite die regeert vanuit een EU bubbel welke mede als doel heeft de in hun ogen weerbarstige EU bevolking om te vormen tot een hersenloos consumerende zombienation.

D-Fens_1963 | 16-07-19 | 22:22 | 4

Heel scherp.

Muuke | 16-07-19 | 22:54

Dat dus.

am*dam | 16-07-19 | 23:20

@D-Fens_1963 | 16-07-19 | 22:22 Je hebt zo'n gelijk, maar krijg de bevolking maar eens om anders te stemmen. De beloften van links waar ze zich niet aan houden niet meer geloven zou een goede stap in de juiste richting zijn

kwartjes | 17-07-19 | 08:10
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
ongure_reaguurder | 16-07-19 | 22:20

Natuurlijk faalt het asielbeleid niet in de ogen van de VVD. Want de VVD is verslaafd aan goedkope arbeidskrachten waartoe de asielzoekers zich prima voor lenen.
De wedstrijd naar beneden. En het volk vindt het goed.

ProAsfalt | 16-07-19 | 22:17 | 3

VVD ook samen met de PvdAlochtonen samen met de christelijke judaspartijen voor een islamitische school in het westland, dit verklaard toch alles.

likdoorn | 16-07-19 | 22:25

Arbeidskrachten??? Kijk eens naar het percentage asielzoekers dat daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelneemt. En dan bedoel ik niet de criminaliteitstak en de drugsscene.

Leffe Blonde | 16-07-19 | 22:38

@Leffe Blonde | 16-07-19 | 22:38: u snapt het.

nedpol | 17-07-19 | 00:36

Ze hebben dus geen flauw idee hoeveel illegalen rondlopen. Als je met 95% 'betrouwbaarheid' schat dat er 20 tot 50 k illegalen zijn, dan kun je letterlijk de statistische inschatting overboord gooien. Dat is wild gokken.

van heinde en verre | 16-07-19 | 22:13 | 3

Doe eens een suggestie hoe ze dan te tellen?

Erikjan79 | 16-07-19 | 22:19

@Erikjan79 | 16-07-19 | 22:19:
Razzia's houden, R-a-.z-.z-i-a 's.. En wel regelmatig gedurende een jaar, en wel zowel op plaatsen waar je geen illegalen verwacht als op plaatsen waar je ze wel verwacht.
Tellen, middelen en vervolgens extrapoleren voor heel Nederland.

JvanDeventer | 16-07-19 | 22:47

Jarenlang schatte CBS de drugshandel op een paar honderd miljoen tot iemand zich er op stortte en op 20 miljard uitkwam. Ook overheidsdata zijn politieke gegevens geworden. Kwestie van de goede definitie kiezen en bij voorkeur vaak veranderen om het slecht vergelijkbaar te houden.

Nichtsneues | 16-07-19 | 22:53

Asiel beleid is puur een feel good mensenhandel, die westerse samenlevingen onder druk zet.
Deze man legt het haarfijn uit.
Geen speld tussen te krijgen.
youtu.be/LPjzfGChGlE

Het leven is zwaar | 16-07-19 | 22:11 | 1

@Het leven is zwaar | 16-07-19 | 22:11 youtu.be/LPjzfGChGlE zouden de mensen meer moeten bekijken

kwartjes | 17-07-19 | 08:13

De integratie van immigranten is volgens de VVD niet mislukt.
Waarom zijn er dan vele tienduizenden illegalen die we maar niet uitgezet krijgen?
Waarom kunnen Nederlandse Nederlanders dan niet meer naar het zwembad?
Waarom zijn er elke week wel schietpartijen in de grote steden?
Waarom is NL dan een van de grootste drugs exporterende landen ter wereld en is die handel vooral in handen van allochtonen?
Waarom zijn immigranten ongeveer 100x crimineler dan Nederlandse Nederlanders?
Als het zo’n succes is, waarom heeft het dan vele honderden miljarden gekost in plaats van winst opgeleverd? De VVD is toch een partij die graag winst maakt? (Cijfers van Syp Wynia: 200 miljard in 2015) Inmiddels wellicht het dubbele?
Waarom kunnen vrouwen niet meer veilig over straat gaan zonder te worden nagesist, uitgescholden etc.?
Waarom voelen joden en homo’s zich niet meer veilig?
Waarom kijkt de VVD weg in plaats van dat ze de feiten benoemt en er iets aan gaat doen? Wegkijken betekent: niets doen?
Waarom is deze partij eigenlijk zo groot?
De problemen met Erdogan Turken in Rotterdam al weer vergeten?

Angélica de Sancé | 16-07-19 | 22:10 | 11

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-07-19 | 23:06: Ik weet niet waarom ik u zo boos heb gemaakt maar ik ben wie ik ben: Angélica. Geen barbaar en geen berbaar. Erewoord!
Ik hoopte dat ik met het laatste zinnetje Latijn uw humeur een beetje kon opvrolijken. De spaties staan verkeerd en eigenlijk staat er: tis ne pispot en tis ne grote
Maar kunt u me uitleggen wat er nu eigenlijk aan de hand was? Ik reageerde niet anders dan anders (soms met een limerick maar die worden de laatste dagen allemaal verwijderd)

Angélica de Sancé | 16-07-19 | 23:12

@Angélica de Sancé | 16-07-19 | 23:12: Misschien heb ik u een keer beledigd...? Als dat zo is, bied ik meteen mijn verontschuldigingen aan.
Er zijn hier maar enkele mensen waarmee ik absoluut niet door één deur kan. Iets met landgenoten en iets met kalk. Verder val ik wel mee toch?

Angélica de Sancé | 16-07-19 | 23:16

@ Angélica de Sancé | 16-07-19 | 22:10 u bent vergeten uitgescholden worden voor racist zelfs als je alleen vriendelijk de weg vraagt. Dan komt er een BOA op je af en gaat je dan vertellen dat je geen racistiche opmerking mag maken. De weg vragen is al racistisch?

kwartjes | 17-07-19 | 08:19
▼ 8 antwoorden verborgen

Gelukkig, ik was al bang dat het anders was.

AlexanderVissers | 16-07-19 | 22:03

Ik geloof niet dat je kunt spreken van een Nederlands asielbeleid. Daarvoor is een stelsel van wetten en regels nodig. Die wetten en regels moeten van Nederlandse origine zijn en de Nederlandse regering moet die wetten en regels zo goed mogelijk handhaven.
Wij hebben wel een stelsel van wetten en regels, maar die zijn voor een deel gebaseerd op "mensenrechten" en kunnen bovendien het onderspit delven bij uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het pas getekende Marrakesh-pact. Met de uitvoering wordt regelmatig een loopje genomen en illegaliteit is iets wat niet in het systeem past.
De regering doet maar wat, net als al haar voorgangers en de praktijk is dat zo goed als iedereen die Nederland in wil, hier ook binnenkomt en hier ook blijft. Zo goed als niemand wordt uitgezet. Daarmee is het complete stelsel van wetten, regels en verdragen, inclusief rechtspraak en asieladvocaten, inclusief IND volkomen nutteloos en compleet overbodig.
Als er helemaal geen beleid is kun je inderdaad niet spreken van falend beleid.

JvanDeventer | 16-07-19 | 22:01

Godsamme zeg, wat een eurofiele ondemocratische kutpartij is de VVD

frisenfruitig | 16-07-19 | 21:58 | 4

@botbot | 16-07-19 | 22:02:
De wet verbiedt illegaliteit, maar internationale verdragen sommeren westerse landen illegalen op te nemen.

Wat deze schizofrene beleid betekent kan een ieder zien aan het gedrag van de overheid. Het grappige is dat VVD zich nog altijd profileert met rechtse thema's als immigratie en law&order. Terwijl ze in de praktijk menig (s)linkse partij links hebben ingehaald. Kennelijk is in dit land veel vraag naar rechtse praatjes in de media vlak voor verkiezingen, waarvan degenen die dat bezigen vervolgens extreem (s)links beleid uit te voeren. ALDE is ongekend populair (tot de volgende verkiezing).

Graaf_van_Hogendorp | 16-07-19 | 22:06

Je mag het ook gewoon een kutpartij noemen hoor.... alles aan de VVD is namelijk gewoon kut.

Solar666 | 17-07-19 | 01:31
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een bedroevend niveau van formulering van de vragen. Ik vind het daarnaast een vreselijke faal van Thierry dat hij vraagt naar de doelstellingen van het asielbeleid (regeerakkoord, lul!).

Eerst goed vaststellen wat de doelstellingen zijn, vervolgens kritisch kijken of deze de lading dekken. Dan de gegevens analyseren om te bepalen in hoeverre doelen gehaald worden en/of cijfers ook een andere betekenis hebben.

Als je je huiswerk gemaakt hebt, dan pas met gestrekt been er in vliegen.
Dit slaat helemaal nergens op en degradeert een enorm belangrijk onderwerp naar een futiliteit.

J.Luns | 16-07-19 | 21:55 | 3

Alsof domrechts dat nodig heeft. Die horen asielzoekers en illegalen en schieten dan al gelijk in de vlekken.

Erikjan79 | 16-07-19 | 22:22

Nou, J. Luns, zelf formuleert u al minstens zo klunzig als uw naamgenoot destijds. Was maar liever niet begonnen over "bedroevend niveau van formulering".
Thierry stelt een vraag waarvan u vindt dat die onzinnig is. Maar met "falen" heeft dat niets te maken. Een domme vraag stellen is geen falen. Ik denk overigens dat die vraag helemaal niet dom is.

JvanDeventer | 16-07-19 | 22:27

@JvanDeventer | 16-07-19 | 22:27:
Ik moet ook nog een hoop leren, daar heeft u gelijk in.
Ik vind het overigens geen domme vraag, maar ik had gewoon meer verwacht van hem als het over dit onderwerp gaat.
Het is een gevoelig onderwerp blijkt keer op keer en behoeft m.i. een goede onderbouwing met feiten.
De vragen (en ook de beantwoording) komen op mij halfbakken over waardoor het door tegenstanders gelijk (ten onrechte) in de hoek populisme of opportunisme gegooid kan worden.

J.Luns | 16-07-19 | 22:39

Afgezaagd? Ja. Egoïstisch? Ja. Wellicht enige narcisme door het over mijn familie en over mezelf te hebben? Ik vind van niet. Gevoel van gelukzaligheid? Ja. Enorme teleurstelling hoe ons land er momenteel voor staat? Volmondig ja. Kan nog wel even door gaan, maar waar het op het neer komt, ik ben verdomd blij ergens in nederland te leven waar mijn kinderen nog alleen op de fiets naar opa en oma kunnen, naar school, andere ouders mijn kinderen graag over de vloer hebben, en andersom. Ik lees soms reaguursels die me doen wensen dat ik diegene eens een dag van mijn leven kon laten meemaken. Maar ja. Mijn excuses voor dit bijzonder onsamenhangend en nergens opslaand reaguursel.

GKJP | 16-07-19 | 21:49 | 1

Waarde GKJP,
Prijs uzelf gelukkig. Ik hoop dat u nog lang in de door u geschetste omstandigheden kunt verblijven.

J.Luns | 16-07-19 | 22:03

Er is geen sprake van een falend asielbeleid, het is de uitvoering van het beleid dat faalt.

Donderbui | 16-07-19 | 21:47 | 1

Geen falend asielbeleid moet toch ook betekenen dat ze wel weten hoeveel illegalen er zoal rondlopen. Alle antwoorden volgend op de eerste bewijzen het foute eerste antwoord.

Muuke | 16-07-19 | 22:59

Stevig wietje....
Helemaal wereldvreemd.

NeetNormaal | 16-07-19 | 21:48

Ook gij Frankrijk ? De zelfmoord van Europa kan niet snel genoeg gaan volgens onze en Franse gestoorde rechters.

sprietatoom | 16-07-19 | 22:04

Tja... dit krijg je dus als men denkt dat mensen onder invloed geen verantwoording meer kunnen dragen. Mensen onder invloed van de islam zijn zeker allemaal ontoerekeningsvatbaar? De meeste van die haatapen weten dondersgoed waar zij mee bezig zijn, hun plekje in het paradijs reserveren!

Solar666 | 17-07-19 | 01:34

Wanneer gaan we deze toekomst slopende leugenaars eens echt aanpakken!?
Morgen? Vijf jaar? Tien jaar?

Ray69 | 16-07-19 | 21:43

Eigenlijk zou het een goed idee zijn om iedere inwoner van Nederland een specificatie te sturen aan het eind van het jaar. Een soort van ''rekening''. Iets in de trant van '' U heeft dit jaar 2000 euro betaald voor de opvang, het onderhoud en de instandhouding van de massa import van gelukzoekers''. Nu zien ze niet hoeveel die potentaten de samenleving kosten, doen er een beetje lacherig over..hahaha die Mo met z'n nieuwe Miele en zijn 10.000 startgeld. Hahaha kijk ze lekker meubeltjes uitzoeken bij Ikea hahaha.

etterletter | 16-07-19 | 21:37 | 6

@botbot | 16-07-19 | 21:45: iets in de trant van...als ook betekenend ''bij voorbeeld'' het zou ook zo maar 5000 kunnen zijn..

etterletter | 16-07-19 | 23:19

Ik denk dat het een goed idee zal zijn om gewoon iedereen die niet tegen het asielbeleid is 100 pleuro extra per maand te laten aftikken om dit te bekostigen.
Kijken wie er dan nog voor zijn

ditotje | 17-07-19 | 00:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Rofl lol Thierry had nog effe moeten vragen wat verstaat u onder falen..... of even moeten uitleggen wat falen was... Jezus wat leven we toch in een bananenland..

David000000007 | 16-07-19 | 21:31

Wacht effe: antwoord vraag tien, tabel: 13 miljoen Euro voor 'Kinderpardon' in 2019?
-
Er van uitgaande dat dit niet alleen om Howick en Lily en mogelijk verdere uitwassen van de discretionaire bevoegdheden van draaikont Harbers gaat - naar wat of wie gaat dat dan wél??

bisbisbis | 16-07-19 | 21:27 | 1

De asielindustrie. Ambtenaren, ondernemers, advocaten, rechters etc. Best lopende tak van het land na de pillenhandel natuurlijk.

drs. P | 17-07-19 | 13:00

Nooit mogen stemmen voor of tegen massa-immigratie. Nooit mogen stemmen voor overgave aan de EU. Volgens de politiek ben ik kennelijk hartstikke voor. Maar dat is helemaal niet waar.

padbuffel | 16-07-19 | 21:26

Mevr. Broekjes-Knol is een seniel vrouwke, zo blijkt....

Accident_Prone | 16-07-19 | 21:22

Misschien een leuke vraag voor de VVD:
Hoeveel invloed van de islam kan Nederland ondergaan, voordat de opvattingen van het liberalisme merkbaar gaan veranderen?
En wat zegt dat over de liberale tolerantie van het intolerante.
En wat gaat de VVD doen om hun opvattingen te beschermen.

kloopindeslootjijook | 16-07-19 | 21:20 | 1

Antwoord : -15 jaar

R.F.Pickering | 16-07-19 | 21:32

Er is geen greintje bewijs dat het asielbeleid faalt. Is hysterie.

Rest In Privacy | 16-07-19 | 21:20 | 1

Klopt, mankeert ook niks aan. "working as intended"

Kletse | 17-07-19 | 04:10

Zo,as zondag staat de vvd weer ruim boven aan in de peilingen.
Zo werkt het nou eenmaal in holland.

komtdatschot | 16-07-19 | 21:18

Als het om dijken en waterbeheer gaat weten wij Nederlanders het wel. Het zilte nat moet je buitenhouden als je met behulp van zoet water vruchtbare grond wilt cultiveren met gewassen die monden voeden of anderszins tot nut zijn.

Als het gaat om immigratiebeleid is die kennis en nuchterheid ineens verdampt. Dan moet je ineens toejuichen dat brak water door de polder sijpelt. Het kan geen kwaad, de inheemse flora kan daar best tegen, tot een bepaald punt. Dan mag je niet discrimineren tegen elk glas water dat binnen komt wandelen. Nee het zoutgehalte van een paar glaasjes doet er niet toe, daar mag je niet naar kijken. Die glazen en hun inhoud zijn toch allemaal transparant en allemaal gelijkwaardig?

Nee, inderdaad, een zee daar kun je heel wat mee verdunnen, laat staan een oceaan. Gek genoeg schiet men bij een molecuul vervuiling of fijnstof per kubieke meter wel in een stuip alsof het een aanslag betreft. Fukushima zou ook zogenaamd ondanks biljoenen kubieke meters zeewater ter verdunning een ramp zijn voor de hele planeet. Maar nee, die druppelsgewijze invasie van nietsnutten en ronduit gevaarlijk migranten, dat is een bijzaak, totdat de concentratie een kritiek punt bereikt.

Wol | 16-07-19 | 21:13

Heb het, godbetert, al 666x verkondigd.
In de jaren 70-80 gingen mohammedaansef (Turkse) dokwerkers in Rozenburg, Schiedam en de Botlek, gewoon afpilsen in de lokle kroeg, met een kaart in de hand.
Hartenjagen. Klaverjassen.
En in Heerlen, Meezenbroek, Sittaard, Kerkrade,, deden de *geimporteerde* Limburgerts, onder de radar neet anders, jong, want later, zo werd wel duidelijk,ging het islamistisch bemoeivolk zich bemoeien met *hun* gelovige *onderdanen*.
.
Het is de dwingende dwang van dat onuitstaanbaar volk, dat wie bepaalt hoe jij je leven gaat inrichten.
Communisme en fascisme in een mohammedaans vingerhoedje.
Vingerhoedje even lang als hun mohammedaanse lul.

chicago river | 16-07-19 | 21:11

In Nederland wordt alles doorgerekend en kunnen we alles berekenen wat gewenst is. Met de nadruk op het woord 'gewenst'.

padbuffel | 16-07-19 | 21:06 | 1

Lies damned lies and statistics, laat dat maar aan het CBS en CPB over!

Solar666 | 17-07-19 | 01:35

Het is natuurlijk pure struisvogelpolitiek als je een afgewezen asielzoeker niet onmiddellijk uitzet. Relevant voorbeeld is dat reeds uitgezette asielzoekers van We Are Here huizen gingen kraken in Amsterdam en als kers op de taart ook nog een verblijfsvergunning kregen na eindeloos procederen.
Deze werkwijze zorgt ervoor dat we bij benadering nog niet eens weten hoeveel afgewezen asielzoekers en anderen er in ons land verblijven.
Wijselijk stipt die Broekers-Knol dit probleem niet aan in haar beantwoording.

Beroep = Boerenlul | 16-07-19 | 21:06

Op papier en in de bureacratische hoofden van wat regenten misschien niet. Waarom zouden ze ook kritisch zijn op hun eigen beleid. Gevalletje WC-eend.

BozePaarseMan | 16-07-19 | 21:05

Volgende keer weer lekker met z'n allen op de VVD stemmen ! Bitterballen erbij, gezellig dixieland orkestje, oranje stropdassen en sjaaltjes. En lachen met die Mark, wat heeft die man toch altijd een jolijt, met die chronisch verkrampte grijns. Zou hij soms ook altijd lachen als hij op de wc zit, of onder de douche staat ?

Motleycrew | 16-07-19 | 21:02

Zo zie je maar weer, het kalf moet eerst verdrinken.

wiener mit pommes | 16-07-19 | 21:01

Die kudt leeft nog in 1950. Toen was asiel nog te behappen inderdaad.

Graaisnaaiert | 16-07-19 | 21:01 | 3

Rekenen is ook een vak.

deja_view | 16-07-19 | 21:19

Toen wilden ze hier nog niet naartoe omdat er werk aan de winkel was, Europa lag in puin. De "blanken" zetten de schouders eronder en binnen 20 jaar weer boven Jan. (uiteraard zonder de blok-aan-het-been mensen van kleur / slachtofferschreeuwers). Vervolgens gingen de kinderen van de opbouwers er hobby's op na houden en zetten - onder het mom van liefde - de deuren wagenwijd open. En ja, toen wilden ze wel komen. Mensen die daar niet willen werken / opbouwen willen dat zeker hier niet! De doorzetters komen immers niet hier naartoe.

R.F.Pickering | 16-07-19 | 21:42

@R.F.Pickering | 16-07-19 | 21:42:
Zodra Afrika en de rest van de 3e wereld lucht kregen van de Europese welvaart wilden ze komen. De clou was, dat ze tot voor 35 jaar geen mogelijkheid en geen geldmiddelen hadden om te reizen. Nu wel. Misschien is dat wel de belangrijkste of zelfs de enige verworvenheid van de ontwikkelingshulp: dat ze genoeg geld hebben om op onze stoep te komen bedelen.

JvanDeventer | 16-07-19 | 22:35

"Nee, dat er sprake is van een falend asielbeleid erken ik niet. Nederland heeft een solide asielstelsel."

That's a laugh. Kijk, ik snap dat je als kabinetslid niet volmondig gaat beamen: ja, we falen op dit gebied aan alle kanten. Maar zeg dan zoiets als: "Er zijn bepaalde knelpunten die onze aandacht behoeven." Of: "Op bepaalde terreinen is de situatie helaas nog niet zoals wij ons die wensen". Dan uit je in ieder geval niet zulke navrante leugens, terwijl je toch niet compleet hoeft toe te geven aan Baudet.

"Het kabinet is niet voornemens een nieuwe pardonregeling in te stellen."

Nee, dat waren ze een jaar geleden om deze tijd ook niet. Toch is er na die Howick en Lili klucht wéér een nieuw pardon gekomen. Eea hangt er gewoon vanaf of er weer een soort van cohort procedurestapelaars uitgeprocedeerd raakt, waarvan dan weer een paar "schrijnende" gevallen - gezinnen met aaibare kinderen die allemaal later arts of advocaat willen worden - in de publiciteit komt, en dan gaat zo'n CU of CDA wel weer lopen zeiken dat onder druk alles vloeibaar wordt, of dat soort gelul.

En voor de rest weet mevr. Broekers-Knol opvallend weinig: geen idee over hoeveel er jaarlijks max nog bij kunnen; geen idee wat dat procedurestapelen allemaal kost; geen idee hoeveel illegalen er hier ronddwalen.

Maar van falend asielbeleid is geen sprake, hoor, wij hebben een "solide" asielstelsel. Wie denkt Broekers-Knol nou toch voor de gek te houden?

Dr_Johnson | 16-07-19 | 20:59 | 5

@5611 | 16-07-19 | 21:13:
Dus iemand moest 240 uur schoffelen zonder wettig en overtuigend bewijs? dat kan ik geen rechtspraak vinden.

botbot | 16-07-19 | 21:28

Mr.Crowley | 16-07-19 | 21:03
5611 | 16-07-19 | 21:13

Nou ja, is enigszins OT; daar hebben we vandaag al dat artikel over gehad mbt kalifaat-welpjes die in zo'n kamp de zwarte IS vlag hijsen, maar dat IS terughaal-gedoe en dit falende asielbeleid heeft m.i. in zoverre met elkaar te maken, dat Nederland en de Nederlandse wetgeving volslagen archaïsch is om dit soort "moderne" problemen te tackelen.

Dat hele - falende - asielbeleid gaat rechtstreeks terug op een oud, haast obscuur Vluchtelingenverdrag uit 1951, destijds opgesteld in een totaal andere wereld met totaal andere omstandigheden in gedachten. Dat hele verdrag had allang rigoureus aangepast moeten zijn, en bij gebrek daaraan, moeten wij serieus overwegen dat hele verdrag op te zeggen, althans, overwegen, wat mij betreft is opzeggen al zeker 20 jaar "overdue".

Dan die ISers. Je merkt elke keer weer wanneer zo'n teruggekeerde rat voor de rechter verschijnt, dat de Nederlandse wetgeving niet op deze lieden berekend is. Ze worden telkens wegens gebrek aan bewijs óf vrijgesproken óf worden veroordeeld tot een Mickey Mouse strafje op basis van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat deze lieden gevaarlijke, door-geradicaliseerde vertegenwoordigers zijn van een kutgeloof dat in 45 jaar heeft bewezen toch al totaal incompatibel met onze westerse manier van leven, onze westerse normen en waarden te zijn, dat ze Nederland verlaten hebben, tot hun kruintjes afgevuld met haat tegen ons, om in het kalifaat lid te worden van een afschuwelijke koppensnellersclub, en nu weer terug willen naar ons land vanwege alle freebies, daar kan het Nederlandse recht he-le-maal niks mee. De ''gut reaction'' van iedere normale Nederlander is: nooit meer binnenlaten, die ratten. Maar er is een gigantische lobby gaande van vader Husseins, Sinan Cans, Margrite Kalverboers, bewindslieden (Grapperhaus), MSM journalisten (Sheila Sitalsing, Peter Giesen, etc) om ons toch in de richting te masseren van: tsja, we moeten ze wel terugnemen, want de Koerden willen ze niet, Trump vindt dat we ze moeten terugnemen, de arme kalifaat-welpjes hebben er toch ook niet voor gekozen in het kalifaat te wonen, als we ze niet ophalen komen ze straks "onder de radar" terug, etc.

Eindconclusie van al dit "beleid": wij - de echte Nederlanders - hebben eigenlijk geen fuck meer te zeggen over ons eigen land; iedereen die het in zijn bolle hoofd haalt om hierheen te komen, kan in principe altijd blijven, ook al "mag" hij/zij niet blijven. Vroeger of later wordt er altijd wel een "regeling" getroffen dat iemand toch kan blijven. O jawel, er worden ook af en toe uitgeprocedeerden/illegalen uitgezet, maar dit zijn er echt maar een paar meer dan het symbolische handjevol, de "token few".

Dus ja, we zijn op weg naar de ondergang. Geen optimistische eindnoot, maar ik heb niets anders. Het is wat het is. Ik schenk nog maar een lekker glaasje koude sauvignon blanc in. Proost!

Dr_Johnson | 16-07-19 | 21:45

@Dr_Johnson | 16-07-19 | 21:45:
De wal keert het schip. Als er nog genoeg ruimte in de rivier is om bakzijl te halen.

Ondertussen verschuilen we ons achter Salvini en vinden hem tegelijkertijd een bokkelul --> www.nrc.nl/nieuws/2019/07/16/eu-versc...

Zo. Ik ga me lekker voorbereiden op mijn vakantie en me verder hier niet mee bezig houden.

De Eierbal | 16-07-19 | 22:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Mw. Broekers-Knol (72) is de oudste staatssecretaris ooit. www.trouw.nl/nieuws/met-pensioen-laat... Zij laat weten dat ze nog over zoveel energie beschikt, dat ze wel MinPres zou willen zijn. Dat zou me wat wezen. In Amerika gerontocratiseert de regering zich ook in de kreukels, das waarom Nederland niet? Mw. Ankie heeft pit en laat de zweep knallen. Falen komt niet in haar woordenboek voor. Vergeleken met Harbers zal deze dame zich niet laten bedotten en indutten door haar ambtenaren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-07-19 | 20:57 | 2

Wat hebt u geslikt? Dat wil ik ook!

MAD1950 | 16-07-19 | 21:35

@MAD1950 | 16-07-19 | 21:35: Deze dame wil geen fouten maken en kiest de aanval als de beste verdediging. Vergeleken met Harbers, haar voorganger, is zij geen slapjanus of politiek weekdier. Deze politiek scherpe zelf-profilering betekent dat zij over meer karakter beschikt dan vele vele andere VVD-D66-ers.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-07-19 | 22:14

Ankie Broekers-Knol blijkt dus ook niet meer dan een sokpop van het kabinet. Jammer. Ik had niet anders verwacht, maar wel gehoopt. Ze leek me wel iemand die van wanten weet.

harbi | 16-07-19 | 20:56

Het maakt allemaal niets meer uit. We zijn op weg naar de hel. niets kan dat meer voorkomen.
De autochtone populatie krimpt en de allochtone populatie groeit met een beleid dat geen flauw benul heeft.

Mr.Crowley | 16-07-19 | 20:55

Antwoord 5 en 6
"Zoals ook door mijn ambtsvoorganger op 3 december 2018 aan u is geantwoord, kan voor personen, maar ook voor landen, migratie een bron van voorspoed, innovatie en duurzame ontwikkeling zijn."

Ben benieuwd wanneer dit eindelijk gaat beginnen want tot nu toe is het één bron van ellende.

sprietatoom | 16-07-19 | 20:55 | 1

Hoe krijg je het uit je strot bij het huidige asielbeleid? Iemand die hier komt werken wordt het leven zuur gemaakt, klaplopers (95% van de asieleisers) worden in de watten gelegd. Gaat helemaal goed komen.

5611 | 16-07-19 | 21:15

Gewoon zo'n vijfvoudige usb-lader aanschaffen van 22 piek.
Zo, weer een probleem opgelost!
Zie jewel hoe eenvoudig het is?

Rest In Privacy | 16-07-19 | 20:54

Wat een niveau weer van Der Thierry. Een beetje als: er gaan mensen dood in ziekenhuizen, dus het is slecht gesteld met de Nederlandse gezondheidszorg.

Rest In Privacy | 16-07-19 | 20:54 | 8

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-07-19 | 21:36: Het gaat over moord-en doodslag en de cijfers -overig- van Harbers. Dat bleek er uiteindelijk maar eentje te zijn. En die was zelf begonnen met vechten.

Rest In Privacy | 16-07-19 | 21:38

@Kuifje-in-de-EU | 16-07-19 | 21:33: Dat hangt ervan af hoe je het weer uitsplitst. Er zijn ook moorden gepleegd door illegalen, maar dat zijn weer geen asieliërs in procedure en dus niet meegenomen in de aantallen, en zo gaat het verder. Er zijn ook nog "mogelijke asielzoekers" verantwoordelijk voor de moord in Velserbroek en die in Rotterdam. Als je maar genoeg categorieën maakt, vallen de cijfers altijd mee.

Kopieerapparaat | 16-07-19 | 21:41
▼ 5 antwoorden verborgen

Het vestigingsklimaat voor asieleisers wordt steeds beter. Familie is al aanwezig, uitkeringsgarantie, prima gratis huisvesting en altijd een moskee onder handbereik.

donkeyman | 16-07-19 | 20:53 | 1

Exact. Met onze hartelijke dank aan de landverraders van de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, ChristenUnie en CDA. En natuurlijk onze linkse 'gordelroosgrachtiërs' in Amsterdam. Asieliërs zijn er nu al zo talrijk, het is niet meer terug te draaien. Je krijgt ze niet meer weg. De inwoners van Den Haag bijvoorbeeld zijn al voor 57% allochtoon. Lekker. Gaat prima zo.

hoogstetijd | 16-07-19 | 22:00

"Het kabinet is niet voornemens" is ambtelijke Lingo voor "Het kan vriezen, het kan dooien". Zo ben ik nooit voornemens mijn teen te stoten. Maar ja.

Rest In Privacy | 16-07-19 | 20:53 | 4

Precies, over een jaar kan het zo maar weer zo ver zijn.

5611 | 16-07-19 | 21:18
▼ 1 antwoord verborgen

Blablablabla werkelijk wat een onzin antwoorden. Nou ja, laatste keer dat iemand in de politiek ook echt antwoord heeft gegeven op een vraag kan ik me niet herinneren.

azijnseikerT | 16-07-19 | 20:52

Wat is een "betrouwbaarheidsinterval" nou weer. Mag dat zomaar van de Dikke van Dale, dat extreem verhullende taalmisbruik? En wat betekent het als zo'n interval 95% is? Wat is er dan 5%? Hoeveel ongedocumenteerde sprinkhanen zijn 5%? Thierry laat je niet gekmaken door functionarissen die je bedelven onder een gokkun van verbloemende non-feitelijke mistgetallen. Het enig bewijsbare feit is dat ze zo hard liegen dat de cijferdiarree tegen de ramen zit.

Nivelleermarionet | 16-07-19 | 20:51 | 3

Ach dat is zoiets als de normale verdeling. Ik ben het met je eens in hoeverre dat mbt deze cijfers ook daadwerkelijk ´betrouwbaar´ is.

Sprinkhaan | 16-07-19 | 20:59

@Sprinkhaan | 16-07-19 | 20:59: Dank voor uw uitleg en mijn excuses dat ik uw ongedocumenteerde soortgenoten heb geschoffeerd.

Nivelleermarionet | 16-07-19 | 21:01

Omdat het aantal illegalen (per definitie) niet bekend is, moet de totale populatie geschat worden op basis van een steekproef hieruit. Hiermee wordt geen zekerheid verkregen maar met statistiek kan dan wel berekend worden dat de illegalenpopulatie met 95% kans tussen de 22k en 68k ligt. Er bestaat dan nog altijd 5% kans dat het werkelijke aantal buiten dat interval ligt.

Joris Beltsin | 16-07-19 | 22:12

Spijkers en laag water. Nederland heeft gewoon een goed werkend systeem. Binnen de kaders van de wet. De wet is nu eenmaal de wet. Dan moet je jezelf daar ook aan houden. Wil je dat veranderen? Dat kan. Dan moet je de wet veranderen. Verdragen opzeggen. Etc.

Het kan allemaal maar het maakt vrij weinig verschil. Wil je praten over kosten? Dat kan. Maar asielzoekers zijn een druppel op de gloeiende plaat.

Wil je praten over culturele verschillen? Klopt. Sommigen zullen nooit een thuis hebben in Nederland. Maar dat kan je naar de westerse waarden ook zeggen over de mensen die SGP stemmen. Want die zijn voor de doodstraf, anti-homo, nogal vrouwonvriendelijk etc. Beetje zoals orthodoxe moslims of joden.

Die ook maar wegbonjouren?

Het is niet makkelijk maar wat is het alternatief?

Andrew Deen | 16-07-19 | 20:44 | 41

@Andrew Deen | 16-07-19 | 23:18: Zo simpel is het. Nu is het onwil.

H. Caulfield | 16-07-19 | 23:27

@H. Caulfield | 16-07-19 | 23:27:

Natuurlijk.

"When I grow up, there will be a day, when everyone has to do what I say... When I grow up, there will be a day when everyone has to do it my WAY".

Helaas is dat een kinderliedje.

Het is niet simpel, het is niet makkelijk.

Get used to it.

Andrew Deen | 16-07-19 | 23:36

@Andrew Deen | 16-07-19 | 21:03: Er is geen AOW potje.
Het is een soort belasting. Vroeger werd het apart vermeld maar via een wet is het nu onbekend en gewoon een onderdeel van de belasting.

BBmetR | 17-07-19 | 08:53
▼ 38 antwoorden verborgen

Vraag even aan de winkeliers in Ter Apel of ons asielbeleid geslaagd is, zou ik zeggen.

VanBukkem | 16-07-19 | 20:43 | 2

Of in iedere andere plaats met een azc..... Waar ik woon kan de middenstand er ook over meepraten (maar dat lees je niet in de MSM!).

L.E. Raar | 16-07-19 | 20:51

Juist. De beheerders en personeelsleden van de Jumbo, Aldi en Coop in Ter Apel weten er alles van. Zij weten dat talrijke 'buitenlanders', die hun winkel verlaten, iets gestolen hebben. Als ze er tegen optreden, worden ze aangeklaagd. De inwoners van Ter Apel kunnen er over meepraten hoe waardevol de 'tandartsiërs' en 'specialistiërs' voor hun dorp zijn. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn woordkeuze, anders word ik weer weggejorist.

hoogstetijd | 16-07-19 | 21:41

Het braafste jongetje van de klas heet gekke Henkie, en hij geeft in de pauze al zijn zakgeld aan de zwarte arme jongetjes.
's Avonds durft hij niet meer op straat, en hij moet helaas tot zijn 35e bij zijn moeder wonen, want hij kan nergens een woning vinden, maar dat vindt hij niet erg, zijn verloofde gekke Ingrid kunnen altijd nog een gezin gaan stichten op hun 40e.
Gekke Ingrid heeft voor de zekerheid haar eitjes al ingevroren in het vriesvak van de Indeshit, stevig verpakt in alu-folie en bakjes van de Chinees.

King of the Oneliner | 16-07-19 | 20:43 | 1

Hahahahaha!

Accident_Prone | 16-07-19 | 21:18

Een asielprocedure is ook niet belangrijk. Het gaat erom zo snel mogelijk een Nederlandse partner te vinden (In de meeste gevallen dus een vrouw).
Dan ben je binnen.
Het AOC is alleen leuk voor de eerste dagen, wegens het zakcentje en het onderdak.

druipsmurf | 16-07-19 | 20:42 | 2

Bij het AOC leer je werken, daar vind je in een omtrek van een kilometer echt geen asieliërs. Stel je voor.

Kopieerapparaat | 16-07-19 | 20:45

@Kopieerapparaat | 16-07-19 | 20:45:
COA inderdaad.
Kijk, dat bedoel ik nu. Je gaat op een gegeven moment zelf op zn Arabisch schrijven, dus van rechts naar links.
Tijd om de influx te stoppen.

druipsmurf | 16-07-19 | 20:53

"Productsoort". Meer hoef je niet te begrijpen. Als productsoort "Ontspoor 1".

Toos Doos | 16-07-19 | 20:42

En zo boemelen we vrolijk door.
Voor de verkiezingen weer een vers pakket leugens en media-expossure, en je kunt weer 4 jaar verder sukkelen.

kotelet | 16-07-19 | 20:39

Op papier ziet het asielbeleid er goed uit, in de praktijk blijkt het een stuk weerbarstiger. Vergelijk het met de huisregels van GS en de implementatie daarvan door een zekere Joris. Ik zie nogal wat overeenkomsten.

Rest In Privacy | 16-07-19 | 20:39 | 6

@Andrew Deen | 16-07-19 | 20:50: Maar daar moet je misschien wel vanaf, Andrew. Stel: burgeroorlog in Pakistan. 200 miljoen Pakistanen die dan allemaal recht hebben op asiel in Europa. Dat lijkt me capaciteitsproblemen op te leveren. Toch?

Rest In Privacy | 16-07-19 | 20:56

@Andrew Deen | 16-07-19 | 20:50: Je MOET helemaal niet alles accepteren. Alleen als je niet verder kunt denken dan onze huidige wetgeving en verdragen maar die kunnen nee moeten gewijzigd cq opgezegd worden.

5611 | 16-07-19 | 21:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Antwoord vvd: Het kabinet is niet voornemens een nieuwe pardonregeling in te stellen.

'Niet van voornemens'

Háháhá.....

Thoth | 16-07-19 | 20:36 | 2

Hoewel Rutte het tegengestelde beweerde, was hij ook nooit voornemens om de werkende Nederlander duizend piek over te maken. Een daadkrachtig man dus.

Kopieerapparaat | 16-07-19 | 20:43

Dus die gaat er gewoon komen..

Wijze uit het Oosten | 16-07-19 | 21:19

Dat hele asiel verdienmodel zit echt goed in elkaar. Ben best jaloers.

Hendrik_de_Brave | 16-07-19 | 20:35

Drs. Hans Janmaat (vrede zij met hem) had gelijk...

Dr_antonickx | 16-07-19 | 20:34 | 8

@Glasgow Argus | 16-07-19 | 20:52: kortom: de partij die als eerste (en volgens mij enige) een terugkeerregeling voor gastarbeiders wilde.

Hetze Haatstra | 16-07-19 | 22:17
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
ongure_reaguurder | 16-07-19 | 20:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen