Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Professor Bestuurskunde: Intrekking referendum in strijd met Code Openbaar Bestuur

Social

Even voorstellen: prof. dr. Frank Hendriks. Wat je noemt, een pik die lekker gewerkt heeft. Voor het GEZAGHEBBENDE Montesquieu-Instituut zette hij eventjes sec onder elkaar wat er gewoon niet deugt aan de intrekking van het raadgevend referendum. Allemaal in moeilijke mannentaal natuurlijk, dus we vatten het onderstaand even olijk samen.

In conflict met Code Openbaar Bestuur
WE hebben de Nederlandse Code voor goed Openbaar Bestuur sinds 2009 en de intrekking schuurt met minstens vijf punten uit deze code. Deze code is niet juridisch bindend, maar toch: "De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt."

Op vragen van senatoren over dit conflicteren werd  volgens Hendriks "weinig overtuigend schriftelijk geantwoord" door Ollongren.

Gebrekkige rechtvaardiging
Ten eerste is het in conflict met norm 5: Legitimiteit, dat voorschrijft dat een maatregel “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen” moet zijn. Ollongren geeft vijf punten die de intrekking volgens haar rechtvaardigen. Hendriks denkt daar het zijne van en trekt alle onderstaande argumenten in twijfel.

1) Referenda hebben niet geholpen het vertrouwen in de politiek te herstellen.
2) Het bindend-correctief referendum is uit beeld verdwenen, en daar was het raadgevend referendum een opstap toe.
3) Het vermeende gebrek aan steun voor referenda onder bevolking.
4) De verwachtingen zijn niet waargemaakt.
5) Uit raadgevende referenda vloeit verwarring voort.

Kiezer heeft niets in te brengen Vervolgens schuurt de intrekking met norm 2, Participatie, dat het "het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid" voorschrijft. Hieromtrent kwoten we Hendriks even direct, want belangrijk:

"Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen."

Geen verantwoording aan samenleving Norm zeven, Verantwoording, vraagt dat "Het bestuur bereid is zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden." Ollongren schrijft dat zij zich ruimhartig heeft verantwoord aan het parlement, maar zoals het vorige punt aantoont, gaat het daar dus juist net niet om. Hendriks:

"Het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken."

Geen gelegenheid te leren van referenda Norm zes, Lerend en zelfreinigend vermogen (also also) schrijft voor dat openbaar bestuur zich organiseert rondom "het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen". Inzake het referendum is dit niet gedaan, omdat er maar met de Oekraïne-kwestie maar één leermoment is geweest voordat de stekker eruit ging. Hendriks:

"Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden."

WILDERS EN BAUDET IN DE KAART
Ja, deze nemen we ook maar gewoon even integraal over. Wel zo eerlijk.

"Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.

Het huidig ontwerp kan op veel punten nog worden verbeterd, maar in het mobiliseren en kanaliseren van tegenwicht van buitenaf doet de aanwezigheid van een corrigerende referendumoptie wel wat het Nederlandse systeem nodig heeft: bestuurders en beleidsmakers scherp houden op onderwerpen in hun dode hoek. Met het niet verbeteren maar rigoureus afschaffen van het raadgevend referendum zal de populistische uitdaging niet verdwijnen én niet worden benut. Legitieme zorgen van bevolkingsgroepen die de weg naar de diplomademocratie minder goed weten te vinden krijgen nog steeds geen fatsoenlijk ventiel voor gereguleerd stoom afblazen en tegengas geven. De gekozen burgemeester – waarvoor het referendum heet te zijn ingeruild – zal die functie niet kunnen vervullen."

Reaguursels

Inloggen

Maarr, er is geen kloof tussen de burger en de politiek hoor, heel Oceania, Eastasia en Eurasia liggen er nog tussenin.

hallevvezool | 07-06-18 | 13:18

Als je "referendum" vervangt door "Ollongren" in de vijf argumenten om intrekking te rechtvaardigen schept dat beeld waar ik het volledig mee eens ben.

Mahendra | 07-06-18 | 11:43

Echte inspraak van het volk?
Dat willen wij toch zeker niet .......

Dutch_Viscount | 07-06-18 | 10:17

In zijn boek ‘The People vs Democracy‘ beschrijft Yascha Mounk dat juist populisten de democratische energie losmaken die nodig is voor het bestendigen van onze wankele liberale democratie.
Lees meer:
www.burgercomitenl.nl/

61 | 07-06-18 | 08:14

D66 ruilde haar kroonjuweel Referendum in voor de Gekozen Burgemeester. Coalitiepartner CDA, die van de broedermoord, dumpte op haar 500leden congres van 2 juni jl. de burgemeester in de democratische afvalbaak. En D66, zij ploegde voort.
www.youtube.com/watch?v=Gg6Lgzu6YFg

61 | 07-06-18 | 08:09 | 2

Dat maakt Alexander Penthouse niets uit, hij zit in de politiek voor zichzelf, niet voor de partij.

O2Neutraal | 07-06-18 | 08:35

1 keer de bilderberg conferentie bijwonen is genoeg om je kroonjuwelen de prullenbak in te gooien. Heb geen illusie, in dit soort schimmige clubs wordt het wereld beleid bepaald.

Jeroen65 | 07-06-18 | 10:04

Ja, doe maar, schaf dat referendum maar lekker af! Straks is de onvrede zo groot onder de mensen die het gevoel hebben niet meer mee te mogen praten, dat ze dan massaal op PVV of FvD gaan stemmen. Dat zou ik zoooooo grappig vinden!

Accident_Prone | 07-06-18 | 06:28 | 2

Beter toch.

beau van rtl | 07-06-18 | 06:50

@Accident
Veel ouderen, als ze er goed over nadenken, hebben meer baat bij een federale EU met gelijkgeschakelde nationale bestuursvormen dan een voortzetting van de huidige Aantoonbaar Onbetrouwbare Overheid. De garanties zijn toch al aangegaan; geen Nexit gaat dat veranderen.
Gegeven de toenemende vergrijzing en deze observatie is het niet verwonderlijk dat er geen Pan-Eu partij bestaat. De kans is veel te groot dat die de meerderheid van de stemmen kan ophalen, dankzij een omgekeerd Brexit effect: de zich achtergesteld voelenden (ouderen en kleine vermogentjes bezitters) die de huidige politieke kaste verantwoordelijk stellen via de stembus.

Deze groep kan overigens eenvoudig aan boord worden gehouden door de pensioengerechtigde leeftijd terug te draaien naar 65 jaar. Als de EU met een voorstel zou moeten komen in het EP voor harmonisering van de pensioengerechtigde leeftijd over de gehele EU ruimte heen, dan wordt het met zekerheid niet de door onze nationale politici zo vurig gewenschte 67 jaar of ouder.
De politiek doet het zichzelf aan en je hebt gelijk, het zou grappig zijn als deze groepen, met geen enkel redelijk alternatief, massaal populist gaan stemmen!

kindapaas | 07-06-18 | 07:25

Het referendum heeft niet gebracht wat men verwacht had. Er was een drempel van 300.000 ingesteld omdat men verwacht had dat deze drempel nooit overschreden zou worden.

Toen met het Oekraine referendum bleek dat die drempel "eenvoudig" te halen was, dankzij Geenstijl en ondanks Jan Roos was de dus gebeurd wat men niet verwacht had. Het referendum over de Bigbrotherwet was natuurlijk de laatstre druppel. "Dit moeten we niet willen met z´n allen klonk het in VVDCDA-taal en D66 was maar wat blij dat ze hun laatste kroonjuweel voor drugs konden verkopen.

bergsbeklimmer | 07-06-18 | 06:28

Met het internet en de smart phones krijgen mensen steeds sneller informatie en ze passen ook sneller hun mening aan. Het kiessysteem waar je maar om de paar jaar moet kiezen heeft de politici lui gemaakt en die blijven in hun eigen wereldje leven. Zij hebben geen voeling meer met het volk en dat leidt tot ontevredenheid, en op zijn beurt tot de versplintering in het politieke landschap. Het referendum is daar een remedie voor, dat dwingt de politiek vaker de mening onder de bevolking te raadplegen en hun beleid bij te stellen. Overigens moet het referendum niet zo duur zijn, je kan het ook perfect electronisch en via het internet regelen. De politici weten zich geen raad meer met de afwijkende ideeën die onder de mensen leven. Vroeger werd het volk (en zijn meningen) in de hand gehouden door de nationale TV en de kranten, maar die tijd is voorgoed voorbij. Wat je ziet is dat de regering uit wanhoop over die disconnectie met het electoraat kiest voor een struisvogelpolitiek: als we het referendum begraven bestaat het probleem niet meer. Dat werkt natuurlijk niet zo; de ontevredenheid blijft en gaat alleen maar toenemen. Dat moet een keer fout gaan, totdat ze in Den Haag deze problemen onderkennen en er echt wat aan doen. De klok achteruit zetten heeft nooit geholpen, ze moeten meegaan met de tijd!

Short | 07-06-18 | 01:12

En nou klaar,gewoon een vies wijf.

Mvgrt

pegaje | 07-06-18 | 00:23 | 3

Oeps verkeerde topic.

grt

pegaje | 07-06-18 | 00:24

Maar oh zo waar. Dat dan weer wel.

reagluurder010 | 07-06-18 | 08:36

U bedoelt Ollongren!

rijk | 07-06-18 | 09:02

Tja, het is voor mensen minder moeite om aan te geven dat ze geen donor willen zijn. Dan het hele referendum debacle, om vervolgens weer genegeerd te worden.

Ik heb wel enorm veel respect voor de mensen die de moeite genomen hebben om zoveel tijd en moeite te steken in een democratisch middel wat helaas gesloopt is door de zittende macht..

Het ergste is, is dat het ze gelukt is. Wat eigenlijk nog erger is, volgende ronde stemmen ze op dezelfde feestneuzen als die nu aan het roer staan.

Diepstrotje | 06-06-18 | 23:08 | 1

Wat wilt u precies zeggen?

Rest In Privacy | 07-06-18 | 00:07

Het lijkt een gelopen race. De dramatische oproep om het referendum over de donorwet te steunen, laat zien dat de Nederlanders niet massaal geïnteresseerd zijn in het referendum. Bovendien gaat het onderwerp zelf niet over het afschaffen van de volksraadpleging, maar wordt het als kapstok gebruikt. De opkomst van 32% voor het Oekraine-referendum was natuurlijk ook niet echt hoog te noemen. Toch respect voor GS voor het volharden van de strijd.

Mannes | 06-06-18 | 22:51 | 2

Dit is natuurlijk kul: er waren drie srieuze pogingen tot referendum, 2 haalden het EN de opkomstdrempel, alleen na twee keer grotendeels Uitslag negeren haalde het donorreferendum makjelijk de 10k, alleen de 300k lijkt moeilijk te worden.

Hemmenaar7 | 06-06-18 | 23:29

Dit onderwerp, gaat over uw eigen lichaam en hoe we daarmee omgaan als u niet een keuze heeft geregistreerd. Er zijn weinig onderwerpen waar ik mijzelf de hoogste authoriteit van acht, maar mijn eigen vlees en bloed vallen daar zeker wel onder.

O2Neutraal | 07-06-18 | 08:37

Een handtekening is voor veel nederlanders al te veel gevraagd!
Zinloos of niet, ze hebben er gewoon geen zin aan!

vluchtelingallergie | 06-06-18 | 22:51

Als je echt wat wil veranderen kan je beter 3000 handen ipv 300000 handtekeningen verzamelen..

Referenda zijn als wc papier, men veegt er de reedt mee af.

schoon-schip-maken | 06-06-18 | 22:23 | 1

Dus het punt van aandacht is de waarde van het velletje pleerol? Goed sameng

Dr. Blechtrummel | 06-06-18 | 22:44

Hartelijk dank voor deze kraakheldere bijdrage, Professor Hendriks!

Boeser_Onkel | 06-06-18 | 22:20 | 1
-weggejorist-
O2Neutraal | 07-06-18 | 08:38

Als mensen zien dat het Oekraïne-referendum met een A4-tje (lees toiletpapier) door de plee wordt gespoeld en het geen enkele zin heeft, dan neemt de animo af. Dan krijgen Rutte en Pechtold hun zin, dus: teken massaal...

hoogstetijd | 06-06-18 | 22:19 | 2

Inderdaad. Als de uitslagen van referenda genegeerd worden, zijn ze totaal zinloos. Mensen zijn niet tegen referenda. Ze willen niet bedrogen worden.
Het probleem zit hem in het feit dat een referendum nu raadgevend is, oftewel vrijblijvend. Nu durven beweren dat aabgetoond is dat referenda niet werken is een permanente leugen en ronduit smerig. Het is zo'n beetje beweren dat een vleesmes een ongeschikt gereedschap is om vlees te snijden, terwijl je met de achterkant (de botte kant dus) van het mes blijft snijden. "Het werkt niet." Duh!

ChupaChupa | 07-06-18 | 08:31

@ChupaChupa
Dat het referendum niet bindend is, is inderdaad wel een dingetje. Of het helemaal afkappen van de mogelijkheid tot een referendum dan een oplossing is, is nog maar de vraag. "Mijn fietsband is lek. Ik ga 'm niet repareren en ik zal nooit meer op een fiets stappen. Daarvoor in de plaats ga ik de tuin even aanharken." Dat is de wijze van redeneren die D'66 bedrijft.

Heiner | 07-06-18 | 09:55

Referendum is het nieuwe Zwarte Piet.

DrumPiet | 06-06-18 | 22:16 | 2

Zwarte piet is de nieuwe zwarte piet.

Rest In Privacy | 06-06-18 | 22:16

Had je die ook van je ouweheer?

schoon-schip-maken | 06-06-18 | 22:24

Ach. Referenda waren/zijn een leuk zoethoudertje. Waar ik meer benieuwd naar ben is naar die verplichte energietransitie die linksom én rechtsom de burgers heel veel geld gaat kosten. Dat raakt de burger namelijk rechtstreeks in de portemonnee. Ik ben benieuwd hoe de burger daarop gaat reageren.

kweethetooknietbeter | 06-06-18 | 22:14 | 1

Ja dat onderwerp is wel een dingetje. Ben bang dat we te maken krijgen met de wet van de remmende voorsprong.

Rest In Privacy | 06-06-18 | 22:43

Ik lees dat Spanje zichzelf echt kapot wil maken met 11 van de 17 ministersposten toebedeeld aan vrouwen. En dat land was al stuk.

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:08 | 7

schoon-schip-maken | 06-06-18 | 22:30
Ik hoop dat we alimentatie mogen betalen, 50 miljard mag best.

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:36

Spanje is op politiek niveau ernstig corrupt. Ik vrees dat het installeren van vrouwen op deze posten onvoldoende zal zijn om het hele corrupte systeem van boven tot onder te veranderen. Ik laat me graag positief verrassen.

Winter_is_coming | 06-06-18 | 22:45

Winter_is_coming | 06-06-18 | 22:45
Lilianne Ploumen, ben jij het?

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:48
▼ 4 antwoorden verborgen

Sinds Rutte heeft laten zien dat liegen en bullshitten best wel goed werkt is het hek van de dam. Ollongren, Wiebes, Buma etc etc ze doen volop mee. Het is in tijden niet zo erg geweest als nu.

Sitting_targets | 06-06-18 | 22:05 | 3

Klopt. Aangemoedigd door de leider. All bets are off! Anything goes!

LiniaalRectaal | 06-06-18 | 22:09

Het zijn een soort super-reaguurders. ;)

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:18

Inderdaad, Mark Prutte zet de toon. Het is tijd voor Willem om hem daar eens op aan te spreken. Of anders moet Merkel, ach laat ook maar.

O2Neutraal | 07-06-18 | 09:01

Het Nederlandse volk bestaat volgens mijn grove schatting uit :
-15% allochtonen, waarvan zeker 10% moslim, dus die interesseren zich sowieso niet voor dit soort democratische gemeenschappelijke initiatieven van de witte man
-25% 50 plussers, waarvan zeker 50% digibeet is, dus dit allemaal niet kan volgen en via de NPO niet op de hoogte wordt gebracht
-15% tokkies of laagopgeleiden zoals uitkeringstrekkers , plantsoenmedewerkers, chauffeurs etc, die zich ook verre houden van politiek
-5% hoogopgeleiden/intelectuelen, die grotendeels links zijn en dus tegen dit initiatief van de populistische GeenStijl
-20% kinderen en jongeren, die zich bezig houden met instagram, bijbaantjes, en gamen cq rondhangen
-0.5 % GeenSijl lezers en reaguurders, die denken dat iedereen denkt zoals zijzelf
20% "gewone "mensen, die na een dag werken in deze hitte in de tuin zitten op postzegelformaat met de BBQ en een biertje en/of TV kijken naar sport etc, morgen weer vroeg op en weer een drukke dag. Den Haag is ver weg.

Dus. Daar heb je het.

King of the Oneliner | 06-06-18 | 22:05 | 5

Zoveel tokkies zijn er helemaal niet. Er is een familie met een woonboot en misschien nog wat neefjes. Laagopgeleid? Allemaal kunnen ze lezen, luisteren en praten. Het gaat uiteindelijk om intelligentie, niet om het bewijs dat je tot je 23ste of meer overdag stil hebt kunnen zitten in collegebanken en 's avonds in de gordijnen hebt geklomen voordat je de toilet onder hebt geklodderd met vrindjes.

O2Neutraal | 07-06-18 | 08:42

Het zal je verbazen hoeveel 50+-ers, of mensen die daar dicht bij in de buurt komen, hier rondhangen op GS.
Allemaal digibeten en halve garen volgens jou?

EefjeWentelteefje | 07-06-18 | 09:03

@Mannes
Dat is hoe D'66 de wereld ziet.

Heiner | 07-06-18 | 09:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Geen tijd om stuk nu te lezen maar ik wil even Alptekin Akdogan tot held uitroepen. Wat een volhouder is dat. Alleen al voor hem, en voor de democratie natuurlijk, probeer ik er nog een paar handtekeningen bij te krijgen. Zal niet helpen maar ik vind hem, en alle ander mensen die zich inzetten voor het referendum toppers! Ik ben voor donatie maar tegen deze draak van een wet.

osolemio | 06-06-18 | 22:03

En waarom is prof. dr. Frank Hendriks niet eerder van stal gehaald om deze boodschap te verkondigen?

VictimaDelAmor | 06-06-18 | 22:03

Hij mag dan wel professor zijn, maar hij heeft wel gelijk.

Rest In Privacy | 06-06-18 | 21:59 | 1

lol

Rest In Privacy | 06-06-18 | 22:22

Goed verhaal, doen we niets mee.
Dat zal wel zo'n beetje de reactie zijn op meneer's mening.

Berbaar | 06-06-18 | 21:58 | 4

Die was al benoemd.

Berbaar | 06-06-18 | 22:24

Ja die was al benoemd.

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:31

+1 voor deze reactie. Dit is de strategie van Mark Prutte en zijn kabinetten, grondige analyses, doen we niets mee. Maar dan uitgelegd in een enkele zin, klasse.

O2Neutraal | 07-06-18 | 08:45
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
kippevlees | 06-06-18 | 21:55 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

"In strijd met behoorlijk bestuur"... Als dat een argument had geweest had Rutte al eerder moeten aftreden...

mrXL | 06-06-18 | 21:54

"geen juridisch afdwingbare normen", kortom de senaat tekent gewoon bij het kruisje, na wat gepiep voor de vorm

Muxje | 06-06-18 | 21:51

Het is simpel zat: zolang de rechterlijke macht gelijkstaat aan D'66 kun je dit net zo goed vergeten. Want de enige manier om DenHaag te dwingen iets te doen is via de rechter en die stemmen mee met wat Pechtold goed voor ons vindt.

Joost Maghetweten | 06-06-18 | 21:47 | 2

Hoe zou het toch met Pechtold zijn?

Rest In Privacy | 06-06-18 | 21:50

Langshetrandje | 06-06-18 | 21:50
Misschien is hij op een opfris cursus politiek, de laatste paar jaar was hij namelijk alleen nog maar aan het haatzaaien en kunstmatig verdeeldheid aan het creeeren.

O2Neutraal | 07-06-18 | 08:46

Maar stel nu dat Joop.nl het eerste referenda had georganiseerd met hetzelfde onderwerp het associatieakkoord met Oekraïne. En de uitslag was hezelfde geweest. Hoe zouden ze dan reageren?

Rest In Privacy | 06-06-18 | 21:44 | 1

joop.nl is geen issue, het is een stukjesschrijvers fittie, maar niemand leest het. De vraag slaat dan ook nergens op want theoretische onzin. Doe jij echt mee met deze onzin?

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 21:53

Links heeft een monsterverbond gesloten met het grootkapitaal, ze dienen dezelfde belangen en meesters. Het kan verkeren maar uiteindelijk corrumpeert macht altijd!

stormtijd | 06-06-18 | 21:43

De gekozen burgemeester – waarvoor het referendum heet te zijn ingeruild? Heb ik iets gemist??? Wanneer gaan we die krijgen? Niet zolang het partijkartel regeert, schat ik.

R van Perzie | 06-06-18 | 21:42 | 6

Mark_D_NL | 06-06-18 | 22:38
Ghahah, okee.

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 22:45

Ruilen is gelijk oversteken. D66 geeft alvast. En dan maar hopen dat de VVD ook de gekozen burgemeester geeft. Naieeeeeeef

Winter_is_coming | 06-06-18 | 22:50

Ik zie het toch allemaal wat zonniger in, bij volgende 2e kamer verkiezingen zal de boel nog meer versplinteren als nu al het geval is, hebben ze aan 4 partijen niet genoeg voor een meerderheid.
Net als in 010 waar ze nu met 5 of 6 partijen (en dan nog slechts 1 stem meer) een coalitie gaan vormen.
Dit staat ook te gebeuren in den Haag, je hebt een lange adem nodig... maar eens komt het moment dat wij als kiezers lachen.

Keyboardspeler | 06-06-18 | 23:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Cultureel links is een oorlog begonnen tegen wat in hun ogen propaganda heet. Zie het punt 'war on information' op de laatste bilderberg conferentie. Wat ze eigenlijk bedoelen is een 'oorlog op links onwelgevallige informatie'. Referenda doen wat ze moeten doen, ze zorgen ervoor dat het openbaar bestuur bijgestuurd kan worden. Maar de zittende politieke kaste, onopvallend gefinancieerd en beïnvloed door een enorm lobbyapparaat, wil niet bijgestuurd worden. Verborgen onder de solidariteitsagenda hebben ze maar één doel grenzen open en het vergroten van de markt. Niets of niemand houdt ze tegen, de realiteit en de waarheid al zeker niet...

Rest In Privacy | 06-06-18 | 21:38

Ik heb er op werk iig weer een paar krabbels bij weten te scoren. Elke klauw telt nou.

NiCeY | 06-06-18 | 21:37

Weet je. Ik snap dat sommigen geen fan van referenda zijn. Maar waarom moet het dan weg? Ik ben ook geen fan van Jantje Smit. Toch heb ik niet zoiets van dat hij afgeschaft moet worden. Hij dient namelijk om tokkies lekker een feesie te laten genieten. Iedereen dus blij. Ben je tegen referenda? Geen probleem dus. Stem je toch gewoon lekker niet en houd je je afzijdig van het hele verhaal. Lijkt mij dat dan iedereen zijn zin krijgt.

Omebert | 06-06-18 | 21:35 | 3

U heeft iets gemist. Bij de uitslag moet ook rekening gehouden worden met de niet-stemmende zwijgende minderheid...

Bijtendehond | 06-06-18 | 21:52

U? fok off man

Omebert | 07-06-18 | 00:04

@Omebert: Goed tegenargument. Niet dus. Ga UW mond spoelen.

ChupaChupa | 07-06-18 | 08:38

Ja dus, en nu? Specialist nummer 107 die dit meld. En nog steeds maar 100.000 ondertekenaars...

Mark_D_NL | 06-06-18 | 21:33 | 7

@Omebert Snap je niet. Anders gezegd. Er kunnen 1000en specialisten en anderen aangeven dat het allemaal onwettig en niet kuis is. Maar dit heeft 0 invloed op de sheeple in Nederland.

Mark_D_NL | 06-06-18 | 21:41

@Omebert Het dus verbazingwekkend hoe wienig animo er is. En at mensen ook niet meer bewegen. Wat er ook gezegd wordt, door wie dan ook. Het zit compleet vast.

Mark_D_NL | 06-06-18 | 21:43

Mark_D_NL | 06-06-18 | 21:43
Oftewel de Rat Pinokkio heeft het weer voor elkaar.....(kots)

Muchnadt | 06-06-18 | 22:19
▼ 4 antwoorden verborgen

Hare majesteit Ollonkreng lacht op dit moment nog steeds, maar ik zou toch echt graag zien dat Orwelgron huilt..

Wijze uit het Oosten | 06-06-18 | 21:31 | 2

Van horen zeggen heb ik vernomen dat mevrouw in huilen uitbarst bij het zien van het mannelijk geslachtsdeel.

Croxifoxio | 06-06-18 | 22:04

ik zou haar toch doen. Waarom? tja blond

Omebert | 07-06-18 | 00:06

"De verwachtingen zijn niet waargemaakt." Wat waren die dan? Het antwoord blijft uit. Maar natuurlijk waren de verwachtingen niet dat het EU/D66/VVD/CDA-tuig zou worden gehinderd door onwelgevallige uitkomsten. Nog liever vermoorden deze huichelaars dan de democratische vernieuwing die een stem geeft aan het volk.

Fijnstoffer | 06-06-18 | 21:28 | 2

Van fysieke moorden ("ongelukje met een keukentrap") is dat clubje volgens mij ook niet vies

Bijtendehond | 06-06-18 | 21:51

@hond
Let ook eens op merkwaardige "zelfophangingen" en onverwacht neerstortende vliegtuigjes. Blijkt vrijwel altijd dezelfde achtergrond na wat googlen.

kindapaas | 07-06-18 | 02:16

Wat is dat toch met "linksch", zit je niet in hun stalinistische deugclub dan ben je automatisch tot populist bestempeld. Wat heb ik een hekel aan die linksche pedagogische bakfietsende gutmenschen!

Steen Geil | 06-06-18 | 21:27

Wat is dat toch met "linksch", zit je niet in hun stalinistische deugclub dan ben je automatisch tot populist bestempeld. Wat heb ik een hekel aan die linksche pedagogische bakfietsende gutmenschen!

Steen Geil | 06-06-18 | 21:27

De referenda waren niet verwarrend: de politici (balkenende en rutte) waren in de war.

Als ze gewoon de raad hadden opgevolgd dan hadden we een betere situatie gehad:

- zaten we niet met nog meer ondemocratische instituties door het verdrag van Lissabon;

- hadden we vermoedelijk niet de tragiek van het v.i.gt.ig gehad.

Politici hebben gewoon niet de demo gevolgd maar de ondemocratische bureaucratenmagneet Brussel opgevolgd.

Dit is exact wat ze nu weer doen met het referendum, Brexit Juncker heeft een hekel aan referenda en heeft den haag gewoon geadviseerd het af te schaffen.

Tee Of Cup | 06-06-18 | 21:20 | 1

@tee
Je hebt waarschijnlijk gelijk. De EU wil mogelijk voorkomen dat de vraagstelling "afschaffen van de huidge staatsvorm en overgang naar een gelijkgeschakelde uniforme federale lidstaat met gelijktijdige herverdeling van de overtollige miljarden van sommige elites" referendabel wordt.
De huidige EU-structuur zoals vastgelegd in het verdrag van Lissabon gaat uit van in stand houden van natie-staten; lidmaatschap van de UN heeft in grote lijnen dezelfde werking. De "NWO" en "one world government" gedachte lijkt daarmee gaandeweg stiekem aangepast: het vervangende model, "socialistisch imperialisme", kenmerkt zich door globalisme voor geleend rentedragend industriekapitaal en herverdeling van waarden voor "rijkere" landsbevolkingen, met uitzondering van miljardairs en andere "meer gelijke" geluksvogels.

Als je het aan de bevolkingen vraagt dan is de kans groot dat het lot van de miljardairs ze niet echt veel kan schelen, leg je het echter bloot middels een slim gekozen referendum onderwerp dan kan het alle kanten op gaan.

kindapaas | 07-06-18 | 02:41

Een Zweedse Dame doorpalen is meer juridisch bindend dan dit relaas. Kasja maakt er gehakt van.
Hendriks begrijpt niet dat deugen en juridisch gelijk hebben niets met elkaar te maken heeft.
Maar hoop doet leven, lieve mensen!

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 21:16 | 3

Deugers bediscussiëren zelfs de biologische verschillen tussen man en vrouw. En aangezien er te veel van dat soort volk aan de touwtjes trekt heb ik nog niet veel hoop.

BozePaarseMan | 06-06-18 | 21:22

Dan zou je juist wel hoop moeten hebben.

Ongeblustekalk | 06-06-18 | 21:28

Een Zweedse doorpalen is op zich niet zo heel moeilijk (Jag vill knulla dig hårt). Bij Eucalypta zal het wel een beetje tegenvallen en dat heeft niks met deugen of juridische zaken te maken.

Rest In Privacy | 06-06-18 | 21:36

1) D66 heeft niet geholpen het vertrouwen in de politiek te herstellen.
2) Vernieuwing bestuur is uit beeld verdwenen, en daar was de oprichting van D66 een opstap toe.
3) Het gebrek aan steun voor democratische vernieuwing onder D66-leden..
4) D66 heeft de verwachtingen niet waargemaakt.
5) Uit D66 beleid vloeit verwarring voort.

De Briemusketier | 06-06-18 | 21:11 | 9

LiniaalRectaal 06-06-18 21:32

Volgens mij bedoelde je deze.

Shell en Beatrix

Vandaag door griep aan bed gekluisterd heel wat nieuws voorbij zien komen, waarbij veel aandacht voor het staatsbezoek van koningin Beatrix aan sultanaat Brunei. Brunei? Dat is toch weer zo’n oliestaatje. Wat is toch die zucht naar het ontmoeten van al die despoten? Was ze in 2011 op bezoek in Qatar, volgde in 2012 de Verenigde Arabische Emiraten en Omar en is nu dus Brunei aan de beurt. Sorry, maar raar is het toch wel, vier van deze bezoeken aan alleenheersers door een staatshoofd uit een land, waar het woord democratie zowat met hoofdletters geschreven wordt. Een beetje googlen levert nog een heel ander opmerkelijk feitje op. Al deze staten leven voor het grootste deel van de opbrengst van hun aardolie. Ander feitje is dat de Koninklijke Shell een heel grote vinger in de pap heeft bij deze oliewinningen en in het geval van Oman en Brunei zelfs meer dan 50 procent.
En dan de connectie tussen de Koninklijke Shell en Beatrix. Begin vorig eeuw was Wilhelmina in bezit van 25% van de aandelen van Royal Dutch Shell. Deze RDS was tot stand gekomen in 1907 door een Fusie van diverse bedrijven, waaronder de Bataafse Petroleum Maatschappij, die eigendom was van de Oranjes. In deze tijd is er veel onduidelijkheid en wordt er zeer geheimzinnig gedaan over het kapitaal van de Oranjes. Volgens de huidige wetgeving moet bezit van aandelen van meer dan 5% openbaar worden gemaakt. Aangezien hier niemand van de Oranjes genoemd wordt, is algemeen aangenomen, (wat logisch is) dat de aandelen binnen verschillende mensen in de familie en via stichtingen is verdeeld, om beneden die 5% te blijven. Hoe groot nu precies het kapitaal is, blijft gissen, omdat ook niet bekend is of, en hoeveel aandelen verkocht zijn na Wilhelmina? Dat dit toch een som oplevert tussen de 1 en 5 miljard, afhankelijk van 5% tot 25%, wordt tot op de dag van vandaag ook niet tegengesproken.
Ben ik heel cynisch van geest, als ik ineens een aandeelhoudster op bezoek zie gaan bij haar bedrijven? En dan nog niet eens het gegeven, dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van dit reisje, dat zo’n 2 miljoen bedraagt. Morgen brengt ze trouwens een bezoek aan het hoofdkantoor van Shell in Brunei, iets wat de Sultan ook deed in Nederland bij zijn bezoek in 2011. Vond ik deze reisjes vanmorgen nog zeer dubieus, als wat ik me bedenk, nu waar zou zijn, is het me allemaal een stuk duidelijker. En als het niet mocht kloppen, is er met deze gegevens in ieder geval genoeg stof voor een nieuwe thriller van de hand van Tomas Ross.

von Amsberg | 06-06-18 | 21:59

@von Amsberg: Ok. Interessant. Maar heeft u verder vermoedens? Moeten/kunnen we conclusies trekken? Wat moeten we hier mee?

ChupaChupa | 07-06-18 | 08:46

Chupa. Je kan er niets mee, maar het is altijd goed om het even te melden. Je maakt altijd weer een paar mensen wakker.

beau van rtl | 07-06-18 | 08:54
▼ 6 antwoorden verborgen

Hebben we nog steeds niet door dat je om een referendum te kunnen organiseren, raadgevend of bindend, er sprake moet zijn van een fatsoenlijke democratie . In Nederland mag je stemmen en roepen wat je wil, maar de beslissingen worden genomen door een klein clubje feodale hufters. Doen we niets aan.

beau van rtl | 06-06-18 | 21:10 | 5

Noem het hoe je wilt, maar het is allebei niet democratisch. Een referendum heeft dan geen enkele zin.

beau van rtl | 06-06-18 | 21:26

beau van rtl | 06-06-18 | 21:26 |
Ehhhhhh...., juist wel dus.

J-van-de-Bontekoe | 06-06-18 | 22:13

De uitslag wordt genegeerd. Daarom.

beau van rtl | 06-06-18 | 22:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijft alleen niet goed gaan op de middellange termijn.

padbuffel | 06-06-18 | 21:08

Als dat daadwerkelijk zo is, is dat geweldig nieuws!

keestelpro | 06-06-18 | 21:05

Ònderdanigheid om bepaalde personen niet in de kaart te spelen. Klap maar in uw elitaire handjes.

padbuffel | 06-06-18 | 21:05

Goed stuk Spartacus. Dank!

LiniaalRectaal | 06-06-18 | 21:04 | 3

Ja, vind ik ook. We zijn allemaal blij hier, wat een gelijk hebben we toch.

bolletje kaas. | 06-06-18 | 22:09

LiniaalRectaal | 06-06-18 | 21:04
Ja, mag ook eens een keertje gezegd worden........

Muchnadt | 06-06-18 | 22:11

@bolletje kaas.
Ik heb de laatste tijd het een en ander te klagen, maar toch houd ik meestal mijn mond. Ik geloof meer in de wortel dan in de stok namelijk. Ook al zei ik in het vorige topic het omgekeerde. Maar dat ging over nepnieuws.

LiniaalRectaal | 06-06-18 | 22:17

Maar mafklappers, waar staat de teller nu op eigenlijk? *weetikwieiknogmoetgijzelen*

iverschuure | 06-06-18 | 21:02 | 2
-weggejorist-
beau van rtl | 06-06-18 | 21:15

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken