Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ebru Umar - Zaak Anne Faber staat niet op zich

Zou Rinus Otte eigenlijk een dochter hebben?

Oebroe

Zelden heeft iemand het lef om de schuldige achter een moord aan te wijzen, als dat niet degene blijkt te zijn die zijn handen heeft vuilgemaakt. De daad voltrekken is één ding. Maar is de mogelijkheid tot het geven van die daad niet de ware misdaad? 

De vader van Anne Faber concludeert dat de rechters die de moordenaar van zijn dochter strafvermindering hebben gegeven voor een misdaad die hij eerder gepleegd heeft, hebben gefaald. Michael P. had twee minderjarige meisjes verkracht en kreeg daar zestien jaar voor. In hoger beroep ging daar vijf jaar vanaf omdat ‘de straf van de rechtbank niet in verhouding staat tot de ernst van de feiten’. Juist. Iemand met een pistool verkrachten is business as usual. Voorzitter van het hof dat Michaels straf verminderde was Rinus Otte, inmiddels baas bij het OM. Carriere is a bitch.

Voordat Otte zijn carriere maakte, had hij al laten weten geen voorstander te zijn van TBS en een afkeer heeft van behandelen. Ook had hij geen moeite met kritisch zijn over zijn beroepsgroep of beroep, publiceerde hij boeken en columns en gaf hij interviews. Nu er met een vinger naar hem gewezen wordt door de vader van een slachtoffer – een prachtige dochter en een welbespraakte vader – geeft hij niet thuis.

Rechters en carrierehonden weten: als je geschoren wordt, moet je stil zitten. 

Anne Fabers zaak staat niet op zich. Als je het vrij rond laten lopen van criminelen geen rechter  kunt aanrekenen, wie dan wel? De wetgeving? Door wie wordt die gemaakt? Door wie wordt die gerepareerd? Mede dankzij rechters kunnen criminelen als Volkert van der Graaf en Michael Panhuis, de moordenaar van Anne, vrij man zijn. Kunnen criminelen als Volkert en Michael opnieuw toeslaan. Mede dankzij rechters kunnen criminelen opnieuw slachtoffers maken. Mede dankzij rechters blijven slachtoffers eeuwig slachtoffer – ondanks dat van slachtoffers geëist wordt dat ze door gaan met hun leven alsof er niets gebeurd is. Dat er niet nog meer slachtoffers vallen, is niet te danken aan de criminelen die vrij rondlopen en ook niet aan rechters die ze daar, met een zuinig en hooghartige verwijzing naar onze wetgeving, de kans toe geven. Wij burgers zijn überbeschaafd en nemen nou eenmaal niet het heft in eigen handen. Eerwraak is toch een oosters DNA-dingetje; een andere verklaring waarom wij niet in een burgeroorlog leven is er niet.   

Ieder ander wordt gedwongen om zijn verantwoordelijkheid te nemen maar als je baas het OM bent, gelden andere wetten. Het waren immers niet de handen van Rinus Otte die een einde maakten aan Anne’s leven. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Zou Rinus Otte eigenlijk een dochter hebben?

Reaguursels

Inloggen

Heel verhaal maar resumerend: een typische wereldvreemde. ongeschikte. incapabele autistische d66-rechter zoals je er helaas zo veel hebt, die, naast de tolerantie voor gestoorde criminelen, waarschijnlijk ook nog voorstander is van de islamisering van Nederland en de rest van Europa...

Yoshidepossi | 03-06-18 | 18:55

Als je Rinus Otte googled kom je dit tegen: Rinus Otte vs. Cees Fasseur (6.12.10)

Dat de kritiek van Rinus Otte bij zijn collega’s niet in goede aarde viel, was te verwachten. Eén van de reacties kwam van de hand van zijn collega Cees Fasseur, die in de periode 2001-2007 als raadsheer verbonden was aan het Amsterdamse hof. Otte coördineerde toen de strafrechtssector die uit een dertiental strafkamers bestond.

Fasseur heeft hem “leren waarderen als een hardwerkend manager” (NRC, 4 december 2010). Die opmerking maakt ruim baan voor een opsomming van Ottes tekortkoming. Zijn “grote tekortkoming was dat hij niet in staat bleek een goed contact met 'de werkvloer', met kamervoorzitters en raadsheren, te onderhouden. Hij zat altijd achter zijn bureau of in vergadering, voor zover hij niet als alleensprekend rechter zittingen (in eenvoudige zaken) deed. Hij kende zijn collega-raadsheren niet of nauwelijks, zocht ze niet op en leek ook niet in hen geïnteresseerd.”

Otte bakte er niet veel van, schrijft Fasseur. “Maatregelen ter bevordering van doelmatigheid wekten weerstand omdat ze soms averechts uitpakten. Zo werd de begintijd van strafzittingen van half tien naar negen uur vervroegd. Het gevolg was dat zo'n eerste ochtendzaak veelal moest worden aangehouden of met vertraging begon, omdat de gedetineerde niet tijdig was aangevoerd dan wel de advocaat niet op tijd was vanwege fileproblemen, dit tot ergernis van de (vaak ook van buiten Amsterdam gekomen) raadsheren. Een andere maatregel was de afschaffing van het abonnement op de goed functionerende bodedienst voor leden van het hof met domicilie buiten de hoofdstad. Dat spaarde enkele tienduizenden euro's per jaar uit. Het siert Otte dat hij in zijn boek volmondig toegeeft dat dit besluit een misslag was. Maar het kwaad was geschied. De tassen met dossiers dienden voortaan op het te hof worden ingezien. Ook de bestudering van de dossiers in het weekeinde werd daarmee onmogelijk (de werkweek van de rechter bestaat uit zeven dagen). Zo was mr. Otte, bij al zijn goede bedoelingen en ijver, een ramp voor zijn omgeving, hetgeen uiteindelijk tot zijn val bij het Amsterdamse hof heeft geleid.”

Analyse. Twee zaken vallen op. Het eerste is de retoriek. Eerst begint Fasseur met een compliment, die in de context van deze brief bij nadere beschouwing geen compliment is. Otte, zo stelt Fasseur, is een hardwerkende en ijverige manager. De boodschap is dan helder: van de kant van Fasseur is geen sprake van kinnesinne. Maar, zo blijkt uit het verdere betoog, Otte is een amateur die er niet veel van bakt: hij was niet in staat bleek een goed contact met ‘de werkvloer’ te onderhouden; hij zat altijd achter zijn bureau of hij was in vergadering; hij kende zijn collega-raadsheren niet of nauwelijks; en leek ook niet in hen geïnteresseerd.

Ook de vileine opmerking dat Otte alleen “eenvoudige zaken” deed, moet de lezer vooral duidelijk maken dat Otte zichzelf weliswaar rechter mag noemen, maar desalniettemin toch geen ‘echte’ rechter is. Retorisch gezien is dat een belangrijk punt, omdat men kritiek ‘van buiten’ altijd kan wegwuiven met een ‘x-weet-niet-waar-hij-over-praat’-argument. In het geval van Otte is dat natuurlijk wat lastiger en daarom is het punt van ‘eenvoudige zaken’ en ‘geen contact met de werkvloer’ van belang.

Dan het tweede punt: de argumentatie. Het betoog van Fasseur is behoorlijk onder de gordel. Want zelfs als Fasseurs weergave over Ottes (on)kundigheden klopt, dan nog zegt dat niets over Ottes inhoudelijke betoog. Dan nog kan hij gewoon gelijk hebben.

De vraag is overigens wat Fasseur onder ‘onkunde’ verstaat. Hij gaf het volgende voorbeeld: Otte liet zittingen niet om half tien, maar om negen uur beginnen. Heel erg vervelend voor advocaten en raadsheren die van buiten Amsterdam komen, meent Fasseur. Ook gedetineerden worden niet op tijd aangevoerd. Kortom, slechte zaak.

Maar wat wordt hier eigenlijk bewezen? Ottes onkunde? Of dat beroepsgroepen hun privileges niet wensen op te geven? (Terzijde: ook in het onderwijs kan men aanvoeren dat fileproblemen en te laat komende leerlingen niet wenselijk zijn en dat daarom de lessen niet om half negen, maar om half tien moeten begonnen.

Yoshidepossi | 03-06-18 | 18:48

fikkieblijf! | 02-06-18 | 15:27
Sorry maar dat is klinkklare onzin. rechters kunnen in bepaalde gevallen wel degelijk TBS opleggen, ook als de verdachte weigert mee te werken en dit is in het verleden ook regelmatig gebeurd. Bijvoorbeeld als er oude rapporten zijn, er al eens eerder TBS is opgelegd of aan de hand van observatie vastgesteld kan worden dat iemand gestoord is. Aangezien dit eerder een medische beoordeling is en niet zozeer een strafrechterlijke (je beoordeelt nl of een verdachte een psychische stoornis heeft), ontkom je niet aan een psychologisch en psychiatrisch onderzoek. en op grond van het nemo teneturbeginsel (wat we hier gelukkig nog hebben) is iemand niet verplicht om mee te werken aan zijn eigen veroordeling of mee te werken aan het vergaren van bewijslast tegen hem.
Zelfs al zou een rechter dat wel doen zonder reden, dan is de kans groot dat hij in hoger beroep wordt teruggefloten oferger nog, dat het Europees hof korte metten maakt met het vonnis. Want artikel 6 EVRM is wat betreft niet hoeven meewerken aan je eigen veroordeling nog een stapje strenger dan de Nederlandse wet.
Fouten worden gemaakt en zullen altijd worden gemaakt. Zowel bij de rechters als ook bij "normale" burgers op het werk en zelfs in ziekenhuizen.
En hoe vreselijk het ook voor de vader is, hij zal toch een keer het rouwproces moeten doorlopen en afsluiten zodat hij verder kan met zijn leven, hoe moeilijk ook.
Want wat hij ook doet, zijn dochter komt er niet meer mee terug en door de zaak niet af te kunnen sluiten is eigenlijk niet alleen het leven van zijn dochter verwoest, maar ook dat van hem zelf en in mindere mate van zijn omgeving. Kijk maar naar vergelijkbare gevallen waar ouders zo vast kwamen te zitten in haat en andere gevoelens dat ze zelfs na jaren niet meer normaal kunnen fuctioneren. Hoe hard het ook klinkt, maar dat plezier moet je de dader niet willen gunnen.

Flatulent | 03-06-18 | 12:43

Hier kies de bevolking van een stad gewoon zijn rechter elke 4 jaar. Doet ie het goed in de ogen van het volk, kan ie misschien 4 jaar blijven. Is het een idioot als Rinus O. dan rot ie fijn op na 4 jaar. Doodstraf? Morgen invoeren! Als het achteraf mis gaat, is dat de harde en (on)rechtvaardige prijs die je betaald voor een veilige(r) samenleving... En hier geen draaideur Marocs, na three strikes and you are fucking OUT!

LasVegasTheGuy | 03-06-18 | 06:25

Rechter Rinus Otte zal hier geen nacht van wakker liggen, dat is nu wel duidelijk: mannetje kijkt publiekelijk neer op tbs, er zijn rechters voor minder gewraakt, en zegt geen tbs te kunnen opleggen zonder psychiatrisch vooronderzoek, dat kan dus wel.
Misschien dat Otte zelf psychopatische trekken heeft, als je de alarmbellen niet hebt horen gaan bij de rechtsgang van meermalige brute verkrachting, en de dader toont daarbij geen spijt.

Analia von Solmsch | 03-06-18 | 01:00

We kunnen helaas niet stemmen voor de politieke macht, maar ook niet voor de rechterlijke macht. Deze regering hebben we niet gekozen en deze rechters ook niet. We leven in een schijndemocratie.

scorpio777 | 02-06-18 | 23:47

De gemiddelde Bananenmonarchie heeft nu eenmaal niet de scherpste messen in de juridische lade liggen, anders viel er minder dan niets te ritselen.
We moeten ook niet verbaast zijn als blijkt dat de strafvermindering van michael panhuis een weddenschap om een kratje bier blijkt te zijn tussen rinus otte en de advocaat van die pshychopaat, met als inzet wanneer deze gemankeerde idioot weer in de fout zou gaan.

De Briemusketier | 02-06-18 | 22:53 | 2

De slotzin is natuurlijk behoorlijk confronterend voor mensen zonder empathie richting slachtoffers en hun familieleden, als u dat soms bedoelt. Enige pisnijd kan u niet ontzegd worden, ‘n broodschrijver soms..?

Veluwse-Eikel | 03-06-18 | 02:12

Bovenstaande reactie voor Donkersloot | 02-06-18 | 21:28

Veluwse-Eikel | 03-06-18 | 02:14

Zou Ebru Umar eigenlijk een hart hebben?

Deze komt vast niet door de FC Joris heen, maar ze presteert het toch elke keer om in de allerlaatste zin van een niet onaardig betoog een eigen doelpunt te maken. Een soort Nederland-Duitsland 1974. Heb ik toch weer iets zitten lezen van iemand die het verstand zou kunnen hebben maar uiteindelijk gedreven blijkt door rancune.

Donkersloot | 02-06-18 | 21:28 | 2

Rancune? Nee hoor, Ebru Umar beschikt gewoon over gezond verstand. Met het uitdelen van al die fopstraffen en het vervroegd vrijlaten van gevaarlijke criminelen raakt de rechterlijke macht het contact met de NL samenleving helemaal kwijt. Het gebrek aan inlevingsvermogen voor de slachtoffers is schrijnend. En nog niet te spreken over het totaal verkeerd inschatten van de risico's voor de veiligheid van onze samenleving. Terecht komt de vraag boven of ze zelf geen kinderen hebben die ze willen beschermen tegen al het gespuis dat ze vrijlaten.

Matrixrood | 02-06-18 | 21:59

Ja, met u zouden we vast gewonnen hebben en als Rob Rensenbrink de paal niet geraakt zou hebben of Arjan Robben wél die opgelegde kans tegen Casiras had gemaakt? Donkersloot sombermans, altijd wat te zeiken.

ristretto | 03-06-18 | 08:31

Rechterlijke macht in NL is ziek. Door en door slecht. Van de 'opgeloste' levensdelicten is in minimaal 50% van de gevallen een onschuldige veroordeeld.
Prestige daar draait het om en verder niks. Het volk wil een dader, dan produceert Justitie een dader. Zo simpel is het.

Je zult er maar de dupe van worden. Bah ziek land.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 21:17 | 1

Hoe kom jij aan deze getallen, bewijs dit eens met bronnen gaarne...

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 22:36

We zijn in Nederland mordicus tegen de doodstraf, want er bestaat altijd de mogelijkheid dat de verkeerde wordt geëxecuteerd, zoals ooit een aantal malen in GB is gebeurd. Voor dat standpunt valt veel te zeggen, want we willen die kans niet lopen. Waarom speelt onze regering dan in principe Russische roulette, met op verlof gestuurde TBS'ers en andere gestraften, waarbij de kans op herhaling groot is? Er gaan er per jaar zeker een stuk of vijf in de fout, met dodelijke gevolgen. Ga er van uit dat sommige mensen gewoon slecht zijn en handel daarnaar.

oliebolletje123 | 02-06-18 | 21:11 | 2

Er is overduidelijk iets grondig mis, tegenwoordig als ze ergens gaan bouwen pakken ze uit voorzorg zelfs bomen in, tevens zijn er duizenden regels en voorwaarden waar bedrijven aan dienen te voldoen i.v.m. de veiligheid incluis torenhoge boetes. Je moet tegenwoordig al een veiligheidshelm op als je ’n schroefje in de muur draait.

Echter als het om ernstig mishandelingen of zelfs afslachten van argeloze burgers door geestelijk gestoorde figuren gaat, dan wast iedereen zijn handen in onschuld, is er geen oorzaak en gevolg meer, zijn er geen commissies welke dit grondig onderzoeken en verbeteringen EISEN.

Stel nu dat de Overheid moedwillig psycho-patiëntjes de samenleving inpompt, stel nu dat er een paar onaantastbare uber-nacisten aan de knoppen zitten, hoe gaan we dit probleem voor eens en altijd oplossen..?

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 23:08

@Mijnheer/mevrouw Veluwse Eikel: mijn oplossing zou zijn: net zolang opsluiten tot betrokkenen zich nog enkel met een rollator of scootmobiel kunnen voortbewegen en fysiek geen enkel gevaar meer opleveren. Maar nu komen we aan "des Pudels Kern", want iemand opsluiten kost ca. 1500 euri/dag en hier draait het om. In plaats daarvan laat men ze na verloop van tijd vrij, terwijl nog bij lange na niet vast staat, dat betrokkenen inmiddels ongevaarlijk zijn. Deze Russische roulette is in gang gezet voor geld. Het ziet er verder naar uit dat men in de strafrechtsketen met de familie Faber meer last krijgt, dan verwacht. De familie is kennelijk niet onbemiddeld en weet om te gaan met publiciteit. Misschien een waarschuwing voor de rest van het apparaat; pas op je tellen.! Jammer genoeg ook weer zoiets en misschine zullen sommigen dit misplaatst vinden: wanneer het de dochter van Jan Lul was geweest, was er geen herrie van gekomen.

oliebolletje123 | 03-06-18 | 11:37

Mensen blijken slechts menselijk te blijven, als ze door andere mensen kunnen worden gecorrigeerd.
Zodra je iemand, of 'n beroepsgroepje 'opzadelt' met onaantastbaarheid, krijg je excessen. Daar kun je op wachten. Omdat de ervaring van mensen met doorgeslagen eigen god spelen slecht is voor hun karakter.
In ieder mens zit dus 'n monster, dat wel of niet de kans wordt geboden zich tot monster te ontpoppen.
Dat is 'bijna' gelijk gevend aan de enge reli-griezels met hun predestinatie-leer en hun masochistische zin uit de Bijbel: 'alles is ijdelheid en de mens is tot geen goed in staat'.
Wie niet naïef wil blijven, en wie niet cynisch wil worden, 'moet' dus 'n filosofie over de diepe menselijke krochten willen maken, waarin ook 'onze' vuile onderkant van onze psyché 'n keurig plaatsje krijgt.
Zoals je in de biologie, als je daarmee kijkt bij ieder mens, je niet alleen in de voedselketen moet zien, 'hoe keurig beleefd onze tafelmanieren zijn', maar ook, 'of wij onze kont wel goed afvegen en daarna onze handen wassen'.
Ik bedoel, als wij 't gaan hebben over onze slechte eigenschappen, dan moeten wij vuile handen willen maken, en das daarna onze handen weer wassen.
Dit is de tekst.
Rechters zijn ook maar gewone mensen, gevoelig voor macht en soms misbruiken ze die macht. (zie de analogie: rechter hebben ook lichamen die zweten en ook rechters moeten hun kont afvegen na 't poepen en hun handen wassen)
En omdat niemand 'vrij is van zonden', moeten we niet hypocriet van 'rechters' gaan eisen, volkomen zonder zonden te zijn; lees; onder de rechters lopen ook misbruik makende flikkertjes rond met hele nare karaktertrekjes.
Need I say more.
Rechtspleging is mensenwerk; kortom; er gaat 't nodige fout bij uitspraken.
Door verkeerde mensenvonnissen en lakse mensenarresten worden onschuldige mensen slachtoffer. En ook de overlevende vader van Anne Faber is slachtoffer van mensenrechtspraak.
Nog meer tegengas bij alle beroepsjankerds.
Er bestaat geen foutloos mensenrechten-systeem.
Er zullen in de toekomst dus altijd rampen blijven plaatsvinden, vergelijkbaar met verkeer bij het reizen; er zullen altijd doden en gewonden vallen, terwijl die mensen zelf 'niks verkeerd deden'.
Nog meer realisme.
Het leven van mensen, zoals alle andere vormen van leven ook meemaken, is niet bedoeld, 'om rechtvaardig zonder fouten, jou je ritje door het leven te bieden'.
Hoi, doe nou maar niet alsof jij, Anne Faber, of vader van Anne Faber, op aarde zijn gekomen als lelieblanke engeltjes zonder schuld, helaas vastgeklonken in 'n aards lichaam, en daarna gegeseld door de slechte krachten om je heen'.
Shit happens.
En in Brabant zegt men als variant op de wet van Murphy: 'de duivel schijt op één hoop'. Ofwel, bij sommigen vindt onevenredig veel onrecht plaats.
Moraal zonder moraal is; de wereld zal nooit voldoen aan wat wij, de mensen, rechtvaardig vinden. De wereld is geen ideeën-afspiegeling. Plato's grot klopt niet, dat de waargenomen wereld slechts weerspiegeling is van onze eigen moraal. Het is (ook) de gewone en lomp materiële wereld, waarin de natuurwetten hun gang gaan; ook als 'n gestoorde gek zich vergrijpt aan je dochter; ook als de rechter niet helderziend is, en de gok heeft genomen, te hopen, dat die gek niet opnieuw gaat moorden.
De causale oorzaak►gevolg-reden is weer de opvolgende oorzaak►gevolg-reden, waarmee iedereen tot ver in het verleden terug kan beredeneren, dat 'als-dit, en daarna als-dat, dat 'dan' een bepaald akelige ellende 'niet zou zijn gebeurd'. Want dan was met 'n ander verloop van de geschiedenis, er wel 'n andere, nog veel ergere realiteit ontstaan, waarbij iedereen 'ook-weer' kan gaan terug-redeneren, om te bedenken, dat ook die nieuwe variant van wat gebeurt, 'ook al' geen meer acceptabele levensinvullingen oplevert.
Hoi. Je hebt 't te doen met wat er toevallig gebeurt. That's it.
Als Hitler niet had geleefd, was het ongetwijfeld anders gegaan in de geschiedenis, maar ik weet niet, of dan niet een andere griezel de wereld nog veel méér zou hebben verstierd.
Toch maar weer 'n klein beetje op dat spoor van die onuitstaanbare reli-griezels zitten; en die predestinatie gebruiken om 'n beetje nederigheid te leren. ('n beetje nederigheid; niet teveel graag)
Beste vader van Anne, en beste Anne zelf, het leven is klote. En er zitten soms mooie dingen bij. Soms leef je kort met weinig klote gebeurtenissen. Soms leef je lang met heel veel klote momenten.
Wie zou er met je willen ruilen?
Zolang je nog steeds niet met iemand ander zou willen ruilen, die kort leeft, of die lang leeft, prijs jezelf dan gelukkig.
Always look at the bright side of life.
Schop iemand, die vreselijk is, in gedachten maar helemaal dood, maar...
Kom in gedachten over honderd jaar terug en er is niemand meer waar je je zo druk over maakt.

Der Paulie | 02-06-18 | 20:28 | 3

Sorry voor de lange tekst.
Ik zal me voortaan inhouden.

Der Paulie | 02-06-18 | 20:36

Leuk verhaal voor een policor heks die negers afbeeld als een smurf.
Zeg dan niets, dan heeft het nog inhoud.

Ongeblustekalk | 02-06-18 | 23:34

De wijze uit Braboland: nee, houdt je vooral niet in, je plemps zijn diepe doordenkers en absoluut lezenswaardig… wat wij verplicht zijn is obstakels op te ruimen, obstakels welke daar in oneindige kortzichtigheid zijn neergelegd door de mensheid zelf. Een lang of een kort leven zegt helemaal niets, want het leven is oneindig. Dat Anne Faber geofferd is op het deug-altaar dient een doel voor ons allen: het opruimen van obstakels zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Vat ge ‘m..?

Veluwse-Eikel | 03-06-18 | 00:12

Mooi gesteld Ebru. Zo is het, als iemand besluit tot vervroegde vrijlating of één of andere softe straf mag daar ook de verantwoordelijkheid bij liggen. Weg met Otte!

BozePaarseMan | 02-06-18 | 20:13

De rechter is -in de ogen van Umar- persoonlijk aansprakelijk voor eventuele recidive. Stel, we voeren dit principe in. Wat gaat een rechter dan doen? Hij heeft geen glazen bol en weet niet zeker wie wel, en wie niet opnieuw in de fout gaat. Dus hij neemt bij elke willekeurige verdachte en elke procesbeslissing geen enkel risico. Elke beslissing velt hij ten nadele van de verdachte, omdat de rechter er een persoonlijk belang (zijn carriere) bij gekregen heeft.

Nou en, hoor ik U denken? Nou, de verdachte kan onschuldig zijn. Sterker nog: hij wordt geacht dit te zijn, tenzij wettig en overtuigend het tegendeel wordt bewezen.

Op deze manier individuele leden van de rechterlijke macht persoonlijk onder druk zetten is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. Een eerlijk proces door een onpartijdige onafhankelijke rechter is een grondrecht.

Melchett | 02-06-18 | 20:04 | 4

@EnNouJijWeer. Ten eerste ga je ervan uit dat langere straf betekent minder recidive. Was het maar zo simpel. Ik denk dat hoe langer je iemand opsluit, des te moeilijker de terugkeer gaat, des te hoger de recidive. Maar dat was niet mijn hoofdpunt.

Je geeft me volgens mij gelijk: als softe de Vries een carriere wil, moet ze dus bij elke procesbeslissing (is de getuige betrouwbaar, klopt het forensisch bewijs etc.) in haar achterhoofd daarmee rekening houden. Er wordt dus druk uitgeoefend (zij moet "een probleem" hebben, zoals jij noemt) om hoe dan ook tot een veroordeling te komen. Voor de verdachte komt dit over als geen eerlijk proces.
Nu ga ik aan het bier.

Melchett | 02-06-18 | 21:30

Eén van de weinige tegels over dit onderwerp alhier die getuigt van enig dóórdenken, dank.

Hoe triest ook voor vader Faber: destijds kon de rechter niet anders oordelen dan dat hij deed, omdat er geen strafwettelijke basis was voor het opleggen van (meer) TBS. Dat is triest, dat is kut, maar zo was het nou eenmaal.
Waarschijnlijk baalt de rechter daar net zo hard van als wij allemaal.

Jammer, weer een zinloos ongenuanceerd stuk van Umar.

EefjeWentelteefje | 03-06-18 | 10:33

Het betrof hier bij de strafvermindering geen "verdachte" , doch een "veroordeelde" . Een belangrijk verschil dat grote delen van uw betoog hier onderuit haalt. Herhaling: Michael Panhuis was al veroordeeld en dus juridisch schuldig, toen Otte hem strafvermindering gaf. Die schuld bleef Panhuis dus behouden, in juridische zin. En daarom is hier sprake van een nalatige of op z'n minst verwijtbare dwaling.

CynicalBastard | 03-06-18 | 17:02
▼ 1 antwoord verborgen

Een duel tussen Michael Panhuis en Volkert van der Graaf, live op alle zenders, dat is wat het volk ook hedentendage wil.

MickDjekker | 02-06-18 | 19:52

Wat zijn de best beveiligde gebouwen? Die van de ministeries. Die scheten in hun broek na de moord op Pim Fortuyn. De slachtoffers van, door mallotige rechters, (tijdelijk) op vrije voeten gestelde TBS-ers hebben, tot nu toe, geen dochters,zonen of bekenden van rechters, officieren van justitie of politici vermoord. Du moment dat dit zou gebeuren, kijk dan eens wat er gaat veranderen. De elite grijpt alleen in als haar eigen hachie in gevaar komt. Politiebewaking, minder snel verlof etc.

knerf | 02-06-18 | 18:11

Umar schrijft: "Maar is de mogelijkheid tot het geven van die daad niet de ware misdaad?" en daarmee bedoelt ze "Maar is de mogelijkheid geven tot het plegen van die daad niet de ware misdaad?".
Het antwoord op die vraag is nee. Anders wordt het strafbaar om vader of moeder van een misdadiger te zijn, of om taxichauffeur te zijn die de dader naar de plaats delict vervoert. Er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen de mogelijkheid bieden.

JvanDeventer | 02-06-18 | 17:30

Rechters gewoon aanstellen voor max 10 jaar. Met een clausule dat ze worden afgerekend op grove foute beoordelingen. Voor iedere foute beoordeling een jaar de bak in oid. Dat zal die linkse flikkers leren. Rinus Otte een typisch voorbeeld van ons verotte rechtssysteem.

Rdock | 02-06-18 | 17:27 | 9

RenHoek | 02-06-18 | 18:46

Gelooft nog dat de Rechterlijke Macht in Nederland onpartijdig is.. schattig.

Datmagniethe | 02-06-18 | 19:34

Datmagniethe | 02-06-18 | 19:34

Als je mijn bijdragen over de rechterlijke macht (geen hoofdletters) had gelezen had je misschien beter geweten. En ja, de rechtspraak in Nederland is onafhankelijk. Als jij bewijzen hebt dat het anders is, dan graag hier uploaden. Graag geen geraaskal of gebazel of andere onderbuikgereutel.

Maar dan moet je gaan nadenken en dat lijkt mij voor jou best wel een opgave.

RenHoek | 02-06-18 | 20:32

En wie bepaalt wat "fout" is? Het Gesundes Volksempfinden ?
Of zullen we maar gewoon op ieder misdrijf levenslang zetten en op iedere verkeersovertreding een levenslang verbod op deelname aan het verkeer?

Flatulent | 03-06-18 | 12:17
▼ 6 antwoorden verborgen

Bel mij maar over Tiburg (2011), Chusovoy (2005), Moskou (2004) of alle andere dodelijke ongevallen op 06 24215755.

Jan_Heselmans | 02-06-18 | 16:35

Aangifte doen en een puinhoop bij Justitie? Dan hebben we het nog niet gehad over het Reeshof ongeval d.d. 1 november 2011. Of Moskou (2004) waar daaraan gekoppelde Nederlandse organisaties/bedrijven (de zwembadbranche) zwaar betrokken zijn. En wat heeft Geenstijl gedaan in al die jaren? Helemaal niets.

Jan_Heselmans | 02-06-18 | 16:33

De duivelse rechter Rinus Otte sprak ook zijn corrupte collega's Kalbfleisch en Westenberg vrij waar de bewijzen wegens meineed op en onder tafel lagen.

www.advocatie.nl/hoger-beroep-westenbe...

Het geeft aan hoe gelijk Ebru heeft. Het is 1 groot smerig corrupt netwerk bij justitie!

Genoegelijk | 02-06-18 | 16:21

Bij Panhuis stonden alle signalen op rood. Deze rechter maakte er gewoon groen van. Net zoals hij Lucia onterecht levenslang de gevangenis instuurde. Het zou mij dan ook niks verbazen als er een lange lijst van missers van deze man is. Zit nu bij het old boys netwerk van het OM tussen andere klungels snelweg blokkeerders achterna. Maar met onze rechtspraak is natuurlijk niks mis.

drs. P | 02-06-18 | 16:19

In dit land is het gewoonte geworden om als je het niet eens bent met iemand aangifte te doen. En waarom? Omdat het gratis is. Maar waar die aangevers nog niet achter zijn is dat dit tegen hun zal keren? En dan heb ik het niet over de terechte aangiftes. Het gaat over de meer dan zielige onterechte, kansloze, aangiftes van personen die uiteindelijk zelf het slachtoffer zullen worden van hun aangifte.

Jan_Heselmans | 02-06-18 | 16:02

Het argument van de vader zou hout snijden als TBS'ers met proefverlof nooit in de fout gaan. Helaas is dat niet zo. Het zou heel goed kunnen dat Michael P in de fout zou zijn gegaan tijdens eventuele TBS. Het is geen wondermiddel..

Nappa | 02-06-18 | 15:41 | 4

Dit is omdat er geen enkele consequentie is voor de proefverlof-gever. "Ohw? Klaassie hep z'n begleidster/meisje dat toevallig langsfietste verkracht? Sja... Dag toch eg dat 'ie dah nie meer sauw doen. Nouw uhh.. dan doen we modules 12.2 tot en met 12.6 nog een keer met um, en dan proberen we het noggus".

EnNouJijWeer | 02-06-18 | 16:17

Kijk je maakt al de fout van het proefverlof.
We moeten eens af van de maatschappij als sociaal experiment.
Bij sommige personen moet je gewoon accepteren dat ze niet thuishoren in de maatschappij en dus ook niet op proefverlof moeten.

gas-man | 02-06-18 | 17:53

Als je trots bent op het verkrachten van twee minderjarige meisjes is er heel wat loos met je. Daarbij schuwde de man geweld ook niet. In de fout gaan tijdens TBS kan niet als hij vast zit. Daarna bij eventueel proefverlof zou dat kunnen. Maar van rechter Otte, die na zijn vonnis in de zaak Kalbfleisch, die van corruptie aan elkaar hing, had er allang uitgeflikkerd moeten worden. Voor iedereen met een beetje verstand had die Panhuis TBS moeten krijgen. Dat is het verhaal.

Ruud5 | 02-06-18 | 18:52
▼ 1 antwoord verborgen

Ondanks het empathische stuk van Ebru en mijn boosheid over de moord op Anne Faber zit ik met een dilemma. Daarom zou de Telegraaf Ebru's Stelling van de Dag dienen te plaatsen: "Indien een verdachte van een misdaad hiervoor ter verantwoording wordt geroepen en veroordeeld, zijn de rechters dan verantwoordelijk voor de opgelegde strafmaat bij een recidive? Ja/Nee/Weet niet, geen mening.

Een vrije paling | 02-06-18 | 15:34 | 3

Dat kan je niet zo zwart-wit zeggen; WEL moet er natuurlijk een onderzoek komen en e.e.a. worden vastgelegd, dan kan het CBS mooie rapportjes draaien en hopelijk pik je de rotte appels er zo uit.

Wel alles in perspectief zien; was de verdachte een draaideur-crimineel of een huisvadertje dat voor de eerste keer in zijn leven met bevende knietjes in de rechtbank stond? De eerste is "job security" (en "Hey Sjonnie, ben je hier nu alweer? Hihi!") en de laatste een mooie gelegenheid om eens gewichtig en "FOEI!" te doen. Het aantal redives weegt zwaar, maar het aantal dat DEZELFDE verdachte voor DEZELFDE rechter staat mogelijk nog zwaarder.
Rechters niet meer voor het leven maar voor een periode van 5 jaar te benoemen kan al reuze helpen, en "wegpromoveren" naar het OM uiteraard nooit-van-z'n-leven.

Dan heb je ook nog de "deskundigen" die altijd met die leuke rapportjes komen, maar die ook nooit ter verantwoording worden geroepen. Jaaaa, geen probleem hoor, om serie-verkrachter Sjakie op begeleid verlof te sturen met Hannie. En ja hoor, binnen een paar uur wordt Hannie door Sjakie verkracht in de bosjes. En het commissie'tje? Op staande voet ontslagen? Neuuhhhhh. Je krijgt niet eens te horen wie het waren.

EnNouJijWeer | 02-06-18 | 15:55

Misschien begrijp ik uw vraag niet maar volgens mij zijn de rechters verantwoordelijk voor de straf die ze opleggen. De straf die ze op kunnen leggen valt binnen een bepaalde bandbreedte (minimum en maximum straf) en daarvoor is niet de rechter, maar de wetgever verantwoordelijk. Naast de straf kan er TBS opgelegd worden. Dat dat in dit geval niet gebeurd is is te wijten aan de bescheidenheid van deze rechters die zich verschuilen achter het feit dat Panhuis weigerde mee te werken aan onderzoeken. Ook zonder medewerking van een verdachte kan een rechter TBS opleggen. In hoger beroep heeft Panhuis bovendien een aanzienlijk lagere straf gekregen en was ook de strafeis vanuit justitie veel lager dan bij de eerste rechtzaak.
Ja dus. De rechtbank onder leiding van Rinus Otte is van a tot z verantwoordelijk voor het vonnis dat ze heeft gewezen en ook voor het vonnis dat ze niet heeft gewezen, namelijk het opleggen van TBS.
We gaan toch niet naar een samenleving waarin aan de toerekeningsvatbaarheid van de rechters en officieren van justitie wordt getwijfeld?

BenZen | 02-06-18 | 17:22

Beste EnNouJijWeer | 02-06-18 | 15:55 en fikkieblijf! | 02-06-18 | 15:25 | Bedankt voor uw reacties. Persoonlijk vind ik dat Michael P. die avond en alle dagen daarvoor daar nooit vrij rond had mogen lopen en trek ik net als Ebru en vele andere reaguurders zich de haren uit hun hoofd dat deze mogelijkheid toch gecreëerd is. Zien psychiaters, zorgverleners, rechters en al die daaromheen hangende doe denk en praatgroepen niet (meer) dat die vent gewoon knettergek en slecht is? Kennelijk niet, of het ontbreekt ze door allerlei regeltjes en rapportjes deze man voorgoed uit de roulatie te nemen. Wie heeft dit zover laten komen heeft6 het tot nu toe getolereerd? Wij? Dan zullen wij daar verandering in moeten brengen. Vandaar mijn dilemma een rechter te slachtofferen voor iets wat dit land zelf in het leven heeft geroepen. Het zal dus anders moeten. Met mijn 70 jaar lijk ik niet meer de juiste persoon voor op de barricaden, alhoewel de geest jong blijft en tot veel in staat is. Zij aan zij met Ebru lijkt mij wel wat. U ook? Met de hoop dat het gezonde verstand mag zegevieren. Cheers!

Een vrije paling | 02-06-18 | 17:49

het zou mooi zijn als er eens een lijstje kwam van TBSers die na een x aantal jaren in cel (met TBS vaak minder) daarna wat in TBS hebben gezeten en hup binnen notime weer de straat op zijn gestuurd om meteen daarop weer toe te slaan.
het zou ook mooi zijn om eens een lijstje te maken van psychopaten die nooit geen TBS na een daad kregen omdat ze niet meewerkte aan een onderzoek naar hun gestoordheid.

En tot slot, hoe zit het nu eigenlijk met die Minister Borst annex zijn zus killer.. dat was weer een TBSer die maar niet vast werd gezet ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit zijn omgeving dat het mis ging met hem.. verwarde man was de retoriek.

Zou ook mooi zijn om eens een lijstje te hebben met gewelds en zedendelicten en wat daar nu zoal voor straf voor kan worden gevangen..

ik denk dat we met zijn allen ons kapot schrikken.

fikkieblijf! | 02-06-18 | 15:25 | 1

Dat was ook al een fout van die onschendbare rechterlijke macht. Er moet wat veranderen.

Ruud5 | 02-06-18 | 18:54

Ebru begint Erdogan-achtige trekjes te vertonen; als mensen dingen doen of zeggen die je niet aanstaan moeten ze maar weg of de bak in.

MagIkAlWeer | 02-06-18 | 15:22 | 2

Hahaha,
In uw wereld is iedereen vrij en onschuldig.
Schu8f eens op, ik wil er bij.

MarcS | 02-06-18 | 16:14

Jij kan je wel vinden in het vermoorden en verkrachten van meisjes?

Rest In Privacy | 02-06-18 | 18:37

Die vraag Ebru, stel ik ook elke keer. wat als het hun dochter, zus of vrouw was geweest? Doodziek wordt ik ervan. Het lijkt wel of er meer empathie voor de daders is, ( verwarde man) als dat er is of getoond wordt aan het slachtoffer en nabestaanden. De daders krijgen een tweede kans op terugkeer in de samenleving. Om het nog een keertje te proberen? En de nabestaanden wordt verteld door te gaan met je leven? HOE DAN? Waarom heb ik het gevoel dat als men door blijft gaan met deze rechtspraken men uiteindelijk het recht in eigen hand gaat nemen? Men zegt, Nederland heeft de strengste wetgeving maar die wordt naar mijn mening niet uitgevoerd.

MoonBeebe | 02-06-18 | 15:11

Onze elite is verrot en kapot. Maar ze gaan niet uit zichzelf weg mensen. Het is bukken of vechten

Rest In Privacy | 02-06-18 | 15:08 | 2

Wat dacht u eens van een drone? Makkelijk, en op te "laden" met allerlei stuf dat spontaan uit elkaar springt.
We hebben er al een op 11 september gezien met een vliegtuig tegenwoordig zijn er drones.

Op naar de Islamitsche revolutie (met uit elkaar vliegende drones op onze rechters, tweede kamerleden, politie, enz) waarin alles is geoorloofd naar ongelovigen toe.... in Belgie worden al regelmatig gezagdragers neergeschoten.

Er zal een bloedige clash gaan plaatsvinden tussen het bestuur en de Islam (Sharia). Mark my words.

ja-ja-nee-nee | 02-06-18 | 15:29

ja-ja-nee-nee | 02-06-18 | 15:29

Heeft op zich niet veel te maken met de rechtsspraak in Nederland maar ja. Programmeer de drone met GPS en lading naar een festival op een bepaalde tijd en je hoeft niet eens in de buurt te zijn. Griezelig en toch gaat dit gebeuren in de toekomst.

De_Denker | 02-06-18 | 15:42

Ziet nou niemand dat deze kernzin voor geen meter klopt?

"Maar is de mogelijkheid tot het geven van die daad niet de ware misdaad?"

Dat zou toch "Maar is het geven van de mogelijkheid tot die daad niet de ware misdaad?" moeten zijn?

Ay_Caramba | 02-06-18 | 15:08 | 1

Uiteraard zien wij dat allemaal. Wij zijn echter meer van de inhoud, jij van de nonsens. Geeft niet, je hebt een nietszeggend reaguursel weten te produceren ........ ben je nu trots?

MarcS | 02-06-18 | 15:15

Je werkt voor een baas en krijgt een functioneringsgesprek, als je echt slecht functioneert vlieg je er uit. Hoezo zou de benoeming voor het leven een rechter onafhankelijker maken, integendeel, hij kan nooit ontslagen worden ook niet bij slecht functioneren. Gewoon om de 4 jaar kiezen voor rechters, de maatschappij kiest dan wel de rechter waarvan men verwacht dat hij rechtvaardig en in lijn met wij als maatschappij willen straft, voldoet hij niet dan wordt hij niet herkozen en vervangen door een ander Wij betalen deze rechter dus wij willen graag bepalen.

Slechter dan deze volkomen willekeurige casino-rechtspraak wordt het in ieder geval nooit. Een rechter is gewoon een mens, meer niet.

De_Denker | 02-06-18 | 15:00 | 5

PS ze worden zelfs door de regering benoemd. Maar het zou niet voor levenslang moeten zijn. Een regering zou gewoon voor 4 jaar moeten benoemen. Net zolang als een regering zit normaliter. Kies de rechter voor 4 jaar of wellicht zelfs via de regering maar niet langer. Waarom zitten we opgezadeld met rechters uit het geitenwollensokken tijdperk, levenslang ?

De_Denker | 02-06-18 | 16:18

pps Rechters ontslaan voor de 4 jaar om is, dat niet ook al valt de regering na een jaar. Een piepklein beetje onafhankelijkheid is wel gewenst.

De_Denker | 02-06-18 | 16:26

De_denker
Simperl, omdat de regering anders druk kan uitoefenen op rechters door te dreigen met ontslag? Een rechter moet compleet onafhankelijk, zonder druk van buitenaf, tot zijn oordeel kunnen komen. Zo niet, dan is er geen sprake van onafhankelijke rechtspraak.

Nappa | 02-06-18 | 20:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Respect voor die vader dat hij zich nog netjes en beschaafd weet te uiten! Miljoenen flitsboetes leveren genoeg geld op om deze behandelklinieken te betalen. Dus laat ze voortaan de daders maar langer en intensiever behandelen. En als de behandeling niet werkt, wat meestal het geval is, dan langer behandelen. En die slappe behandelaars een andere functie geven en vervangen door van die keiharde gasten uit Polen en Roemenië, kansrijke psychiaters uit Syrië en Oekraïne en zo.

Ikreaguuralzesjaar | 02-06-18 | 14:59

Rechters spreken recht volgens de regels die de wetgever, deTweede en Eerste Kamer, hen aanreikt. Als de politiek dus vindt dat de straffen omhoog moeten, dan hebben rechters daarmee de mogelijkheid om dat te gaan opleggen. Een rechter kan niet zomaar veel zwaarder straffen dan dat de wetgever hem toestaat. Iets te kort door de bocht dus, maar uiteraard sta ik ook wel eens met open mond te lezen, bv dat Volkert nu al weer vrij rond loopt, schandalig. Die mag echt wel levenslang weggestopt worden.

ches | 02-06-18 | 14:56 | 5

ches | 02-06-18 | 14:56,

NL kent best hoge maximumstraffen, die hoeven echt niet verhoogt te worden. Probleem is dat rechters die straffen nooit opleggen. Neem het beruchte gevalletje van die vrouw die zelf haar bijna-moordenaar op moest sporen omdat justitie geen asieleisers op wil pakken.
De dader was schuldig aan een gewelddadige beroving, verkrachting en poging tot moord; 3 delicten waarop respectievelijk 9, 12 en 20 jaar staat.
Maar hij kreeg uiteindelijk 1,5 jaar, waarvan hij maar een jaar hoeft uit te zitten. www.geenstijl.nl/5141773/verkrachter-...

Daar gaan de rechters de fout in, niet de wetgevers.

Waar wetgevers wel iets aan kunnen doen is het automatische een derde straf verminderen "wegens goed gedrag", ook als de dader zich elke dag grof misdraagt in de gevangenis. Maar een rechter met een minimaal verantwoordelijksgevoel weet dat, en kan best een straf opleggen die hoog genoeg is om die strafvermindering voor zover mogelijk te compenseren.

Dandruff | 02-06-18 | 15:25

volgendjaarkrijgjijaow... ja, maar TBS krijg je niet opgelegd als je niet mee werkt aan onderzoek naar je gestoordheid.. da's dus de grote misser in dit land. De meest gestoorde psychopaten werken niet mee aan onderzoek. Dan zouden het nl geen psychopaten zijn maar zou uit onderzoek dat wel weer komen..

fikkieblijf! | 02-06-18 | 15:27

Ches: alle excessen welke we hier zien m.b.t. Rechtspraak en Overheid zijn nog naweeën van 30jr. pVDa beleid met haar maakbare samenleving: iedereen doet mee. Tevens ben ik het oneens met de stelling dat Rechtspraak pas na de Politiek komt, want er bestaat nog zoiets als jurisprudentie: een vrijbrief om abstracte wetsregels op te rekken. Laat dit laatste nu eerder standaard dan uitzondering zijn geworden. Het was bedoeld om ‘bij uitzondering’ af te wijken v.d. wet naar inzicht v.d. Rechter. Hierbij kunnen we meteen ontwaren dat de Rechterlijke macht zichzelf teveel ruimte heeft toegeëigend, hun bazen in de Politiek grijpen niet in omdat de Wetten feitelijk wel goed in elkaar steken. Daar zit het stinkende en knellende probleem: losgezongen Rechtspraak en veel te hoge waardering voor psychologische rapportjes van lieden welke eerder zelf in een dwangbuis horen. Thats the point.

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 16:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Binnen de rechterlijke macht is de groepsdruk om vooral niet te zwaar te straffen blijkbaar enorm. Dat blijkt uit het NRC-artikel (link in stuk Ebru). Ebru Umar legt de vinger wel degelijk op de verrotte plek, de rechterlijke macht. Het is een enge inteeltclub geworden met weinig tot geen voeling met normale mensen. Ook in de landen om ons heen is dat duidelijk te zien. Rechters dienen in de eerste plaats verantwoording af te leggen aan de slachtoffers / nabestaanden, en hen, zeker bij recidivisten zoals bij Michael Panhuis, uit te leggen hoe het heeft kunnen gebeuren dat de dader in herhaling is gevallen. Ook richting de maatschappij is een dergelijke uitleg op z'n plaats. Nu dhr Otten niets van dit alles gedaan heeft of van plan is te doen rest er maar één conclusie: Otten moet per direct uit zijn functie worden ontheven. Anne komt niet meer terug. Nooit meer.

peterdepeter | 02-06-18 | 14:54

Een perfecte rechtssysteem bestaat niet. Iedereen die dat gelooft leeft in een illusie.

Beter is te accepteren - hoe moeilijk ook - dat je beter een systeem kunt hebben dat het minst slechtst is in plaats van een of ander volksgericht waar de schreeuwers de overhand hebben en elke nuance (“omstandigheden van het geval”) verdwenen is. Eens kijken hoeveel “gerechtelijke dwalingen” we dan voor onze kiezen gaan krijgen. Krijgen we straks Peter R. weer terug op tv, levenslang. Zitten we daar op te wachten?

Zojuist een documentaire gezien over Mao Zedong en z’n Culturele Revolutie. Wat daar allemaal gebeurd is, hoe de bevolking (eerst) door Mao tegen intellectuelen werd opgezet en daarna zelf helemaal kapot werd gemaakt. Krijg je koude rillingen van.

Heeft meneer Otte gefaald? Ik weet het niet, ik ken de feiten niet (en vermoedelijk niemand hier op GS). Ik ga de man dus niet meteen met pek en veren besmeuren omdat hij als rechter de wet heeft toegepast, een wet die hij niet zelf heeft gemaakt en bedacht.

Voor de duidelijkheid: Er is een moordenaar, en dat is Michael Panhuis.

Ebru, ik vind je een leuke vrouw en hoop dat je lekker doorgaat met het schrijven van leuke stukjes. Maar een cursusje over de Trias Politica en de rechterlijke macht zou je absoluut geen kwaad doen.

Kompromat | 02-06-18 | 14:51 | 19

Kompromat gebruikt zijn nek als spraakorgaan.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 18:39

Kompromat: zit je goed? Komt ‘ie:
Quote: ‘eikels mogen dus hoger vliegen? Ik voel me gediscrimineerd’.
Ze hebben mij geleerd sterk te openen en sterk af te sluiten, tevens is het mijn bedoeling om ’n spiegel voor te houden zodat mensen ZELF gaan nadenken en niet de hapklare brokken van een ander slikken, anderen hun waarheden 1:1 overnemen, TV kijken zonder enige interpretatie bijvoorbeeld.

“Mildheid voor beestachtigheid”? Waar leidt u dit aan af?
Quote: ‘Beter is te accepteren - hoe moeilijk ook - dat je beter een systeem kunt hebben dat het minst slechtst is in plaats van een of ander volksgericht’. Uit deze zin blijkt onomstotelijk dat u de excessen welke voortvloeien uit de huidige Rechtspraak laat prevaleren boven ‘Recht aan het volk’ doen. Ik ga niet mee in ‘volksgerichten’, want dat zijn verschrikkelijk wrede chaotische executies, vandaar dat mijn hoop (nochtans) gevestigd is op onze Rechtspraak. Maar er deugd structureel iets niet, anders had het argeloze slachtoffer mevr. A. Faber zeker nog geleefd. De aanhaling ‘minst slecht’ is het beulswerk van een gestoorde patiënt accepteren door hem vrij in de samenleving te laten rondstappen zodat hij at random zijn volgende prooi te grazen kan nemen. In deze stelling zit ’n koppeling, een gelaten acceptatie en dat trekt mijn rechtvaardigheidsgevoel heel erg slecht.

Quote: ‘Dit soort beesten mogen van mij de doodstraf krijgen’.
Onzin, hij had eerst de max. toepasbare straf dienen te krijgen en daarna pas een behandeltraject om eventueel, zeer eventueel richting burgermaatschappij terug te keren. Er hadden tevens borgen en garantiestellingen ingebouwd dienen te worden, nu heeft de advocaat de Rechter verleid om de dader uit de Gevangenis te halen en min of meer richting een open kliniek te dirigeren >>> strafbaar handelen van meerdere partijen lijkt mij. Als wij met z’n allen de doodstraf hebben afgeschaft als aller zwaarste middel, laten we dit soort idioten vrij rondlopen na een paar jaartjes brommen..? ’n totaal fail van jewelste. Geen doodstraf >>> levenslang, simpel, anders voeren we de doodstraf weer in als levenslang slechts 12jr. betreft. (een leven lang is 65jr.).

Quote: ‘wij lijken langs elkaar heen te praten: de rechter moet de wet toepassen. Hij kan niet zomaar ervan afwijken’. Wel potverd… dat heeft de Rechter WEL gedaan, jurisprudentie, psychologisch ontwapenend rapport en listige drammerige advocatuur maakten dat er lacunes in de Wet werden gezocht, gevonden en toegepast, dit deugd van geen kant. Ok, we begrijpen elkaar onvoldoende.

Quote: ‘De bal ligt bij de volksvertegenwoordigers die de wetten maken’. Onder andere, ja. Maar ook bij de machine operators welke de boel expres de soep in hebben laten lopen. Waar is de eigen verantwoording, waar is het gezonde verstand en waar is de compassie voor de samenleving, de aankomende martelgang van potentiele slachtoffer welke gegarandeerd gaan vallen indien je verzuimd je taak zorgvuldig te volbrengen, en achteraf je handen in onschuld wassen.

Walgelijk incompetent, aldus.

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 18:55

@Veluwse-Eikel
Ik zit prima, dank. Ik kan helaas slechts beknopt mijn verhaal kwijt (de Groene Balk)
Google hier even op: rechtszekerheidsbeginsel.
Wat niet deugt is de mens. Zelfs indien je alles zou hebben gedaan wat jij schreef, dan NOG is iets nooit 100% te voorkomen (menselijk falen). Zelfs bij levenslange opsluiting (weet je nog hoe Marc Dutroux ontsnapte?). Anne had dan nog geleefd, maar Fleur, Sanne of Samira zouden een paar jaar later het slachtoffer geweest kunnen zijn.
De rechter pas de wet toe. Daarbij hanteert hij (o.a.) jurisprudentie (= uitleg van de wet) van hogere instanties (meestal de HR). Wanneer een advocaat de lacune van de wet weet te vinden, dan is het toch de WETGEVER die een lacune heeft laten zitten? De advocaat (hoe zuur dat ook mag klinken) doet gewoon zijn werk; behartigen van zijn CLIENTS belangen. En de rechter wijkt dan NIET van de wet af, dit IS dan namelijk de wet! Dus ook hij doet dan zijn werk. Zo zit het hele systeem in elkaar. Een systeem gecreëerd door de wetgever.
Ik vind het ook verschrikkelijk wat er met dat meisje is gebeurd. Zeker indien je op tv ziet wat het met de nabestaanden doet. Alleen ik deel je eindconclusie vooralsnog niet (wel een prachtig betoog trouwens, hulde!). De wetgever blijft bij mij hoofdschuldige.

Kompromat | 02-06-18 | 20:00
▼ 16 antwoorden verborgen

Zoals al meerdere malen door mevr. Kribo gezegd;
A- Dit soort criminelen beetpakken en castreren, er is geen andere oplossing!
B- Voor wat betreft wetten; hiervoor is het parlement verantwoordelijk.
Wilders,Thierry en Mr. Hiddema hebben de aanval al ingezet!
C- Grote schoonmaak van justitie dringend erforderlich.op dit moment een
complete chaos met onder de kaasstolp zittende lamlendige topambtenaren!
Verder, prettig weekend lieve boys met een kusje van....

mevr.Kribo | 02-06-18 | 14:46 | 2

Eens met castratie. Dat neemt tevens een deel van de aandrang tot verkrachten weg. Hij kan het niet meer en wil het ook niet meer. Voor de “ja maar sielug” roepers: castreren kan ook chemisch, zonder dat het zielige jochie au voelt.

Nivelleermarionet | 02-06-18 | 14:53

@Nivelleermarionet | 02-06-18 | 14:53

Na bewezen verkrachting is dat beetje au, meer dan geoorloofd.

MarcS | 02-06-18 | 15:10

Rinus Otte en Geert Corstens hebben het niet begrepen. Geert zegt: "Rechters ontslaan of druk uitoefenen om ontslag te nemen omdat hun beslissingen ons niet bevallen, zou een grote aanslag betekenen op de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid."
De hooghartigheid die hier vanaf druipt is stuitend net als hun stoïcijnse weigering tot zelfreflectie. Het tragische is dat de heren zelf niet door hebben dat zij het probleem vormen en dit ook niet wensen te horen en te weten.
Het wordt tijd dat de rechterlijke macht de veiligheid van de samenleving en (potentiële) slachtoffers eens voorop gaat stellen en niet de eeuwig zielige dader die altijd zoveel mogelijk gepamperd en ontzien moet worden. Neem uw verantwoordelijkheid!

Rheia | 02-06-18 | 14:46

Anne Faber was slachtoffer van "het systeem".
In Nederland betekent dat volledige exoneratie zonder enig voorbehoud van iedere betrokkene die van overheidswege hier op enige wijze bij betrokken is.

Als we er eens mee zouden beginnen om dat te veranderen...

jemagookniksmeer | 02-06-18 | 14:45

Zou het misschien beter zijn als rechters gekozen worden.
En dat ze max. 4 jaar bij dezelfde rechtbank blijven.
Natuurlijk moeten de machten gescheiden zijn ,maar hier lijkt het alsof er maar 1 soort rechters zijn.
Daarbij hoeven ze hun bijbaantjes niet op te geven ,wat wel raar is.

pejoar | 02-06-18 | 14:45

Dit soort discussies hebben maar een doel: verwarring zaaien waardoor tijdrekken, waardoor kans op escape toeneemt, vertel mij wat. Kenmerk voor de rechtspraak en politiek de afgelopen drie decennia is het focussen op bijzaken, en de hoofdzaak ondergeschikt maken. Hierdoor worden excessen op de samenleving afgewenteld, dit legaal en met de wet in de rug. Hier schermt dhr. Otten mee en hier verschuilen hij en zijn collega’s zich achter.

Als je ingewikkelde kwesties wenst op te lossen dan dien je alle bijzaken op te heffen en je te focussen op de hoofdzaak, vereenvoudigen aldus: er is geen enkel gevolg voor Rechters en Politici indien door hun keuzes en hun beleid er onschuldige burgers geofferd worden op het deug-altaar, ‘we don’t care’ is hun credo. Welnu, de koppeling tussen oorzaak en gevolg ontbreekt. Deze kunnen we terugbrengen door een ‘borg’ te eisen, een borg van de Rechters, een Borg v.d. kliniek, en een Borg van de dader. Immers, het is enkel in het belang v.d. dader dat hij weer vrij rondjes wenst te lopen.

Stel nu dat we – laten we eens wat zeggen – in deze kwestie een ‘borg’ van 10 miljoen hadden opgelegd (ik weet niet exact wat de kosten waren voor het politieonderzoek, plus schadevergoeding aan de fam. van het slachtoffer), dan had de Rechtbank 3,3 mln. borg moeten wegzetten, immers het was compleet vellig volgens hun redenatie. De kliniek had eveneens 3,3 mln. borg moeten storten, immers ze lieten hem lekker rondjes banjeren buiten de kliniek, en tot slot had de dader ook 3,3 mln. mogen neerleggen, hun listige Advocaten mogen trouwens ook inleggen, dit is mij om het even. Deze pot met reserve kan direct door politie en slachtoffer(s) worden aangesproken indien het dan toch fout gaat. Dit gaat natuurlijk NOOIT gebeuren, want de dader(s) vallen nooit terug, aldus de Rechtbank, Politiek en Klinieken, en dit volgens hun rapporten en verdediging momenteel. Het eisen van een borg is dus min of meer fictief, en wordt na bewijsbaar goed gedrag en geen terugval retour gestort.

Aan de fam. Faber: laat jullie niet piepelen door onder voorwaarden ‘zwijggeld’ van de overheid aan te nemen, in deze zaak blijven doorpakken – onderste steen boven – het kan toekomstige slachtoffers van dit verrotte Overheidsbeleid voorkomen, sterkte! Tevens wie compenseert het onderzoeks budget, werkt de Rechtbank hiermee feitelijk de Politie tegen en zo ja waarom horen we hier nooit iets van?

Resumé: wie risico neemt dekt dit af >>> borg of anders lekker blijven zitten.

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 14:45

De kliniek in den Dolder deugt ook niet. Wat daar fout is gegaan. Mensen die daar werken noemen zich professionels

franck7020 | 02-06-18 | 14:43 | 3

Professionele sadisten, want indirecte terror na fake-behandeling.

Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 14:48

@ Veluwse-Eikel | 02-06-18 | 14:48
Hohohoooo Eikel, sadisten??
De sexuele dienstverlening was goed genoeg begreep ik

J-van-de-Bontekoe | 02-06-18 | 21:03

Dat had ik begrepen, ja… wel vreemd dat klinieken seksuele diensten onder geconditioneerde omstandigheden faciliteren, dit zonder dat hier ooit ruchtbaarheid aan is gegeven (onder wiens supervisie gebeurd dit?). Had ooit wel eens een drieregel berichtje gelezen dat zo’n hoerke helemaal tot moes was geslagen door een patiënt, ik bedoel cliënt… Ik zou zeggen, geef ze een rubber pop en observeer dat dan... vandaar dat ik bij m'n bovenstaande stelling blijf.

Veluwse-Eikel | 03-06-18 | 00:53

De reden dat we de opsporing, vervolging, berechting en bestraffing van misdadigers ooit hebben overgedragen aan de staat, was om eigenrichting voor te zijn, genoegdoening te verschaffen aan slachtoffers, verdere misdaden van de veroordeelde te voorkomen en anderen af te schrikken. De andere kant van de medaille was dat wettelijke voorschriften, de instelling van een onafhankelijke rechterlijke macht alsmede rechtsbescherming van de verdachten al te grote willekeur werd voorkomen.

Ik concludeer echter dat alle geledingen van de staat die betrokken zijn bij deze taak volkomen falen. Zowel qua missie, qua beleid als qua uitvoering. En dat dit falen door diezelfde overheid wordt toegedekt en afgedekt.

Het wordt tijd voor een grondige heroriëntatie op de rol van de staat in onze maatschappij.

De oproep van de heer Faber kan een aanleiding hiervoor zijn. Het is triest dat daarvoor het lijden en de dood van zijn dochter nodig waren.

balustrade | 02-06-18 | 14:42

Straffen of opsluiten heeft totaal geen zin. Het is beter om te investeren in goed onderwijs, begeleiding en zingeving, zodat potentiële criminelen een doel hebben in het leven. Voorkomen versus genezen.

Bakito | 02-06-18 | 14:38 | 6

Voorkomen is beter dan genezen, dus. Geldt ook voor het binnenlaten van parasitaire volksstammen. Versus het uithollen van onze welvaart.

jacobh-59 | 02-06-18 | 16:05

"Het is beter om te investeren in goed onderwijs, begeleiding en zingeving, zodat potentiële criminelen een doel hebben in het leven. Voorkomen versus genezen."

Zeker, maar dit is me toch wel een iets te rosse "I'm OK, you're OK" geneuzel. Er zullen altijd omstandigheden zijn, waar "potentiële criminelen" verworden tot daadwerkelijke criminelen, en dan zul je daar toch iets mee moeten.

Dr_Johnson | 02-06-18 | 16:50

Dit slaat werkelijk nergens op. Wel eens gehoord van psychische stoornissen, de antisociale bijvoorbeeld, in de volksmond ook wel psychopaat genoemd? Dat heeft met onderwijs, begeleiding en zingeving niets te maken. Dat zijn de mensen die als kind al dieren mishandelden.

knutsel_ | 02-06-18 | 20:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Ja sorry hoor maar vind het een tendentieus stuk dat inspeelt op ieders onderbuikgevoel. Weer wordt alleen de rechtelijke macht aangesproken in plaats van de politiek verantwoordelijken en weer wordt er niet echt een oplossing aangedragen. Langere straffen? Nooit meer vrijlaten? Vierendelen? Ja ook bij mij komen die gevoelens op maar om nu terug te keren naar de middeleeuwen vind ik ook weer zo wat. Kortom, het blijft een lastig dilemma hier mee om te gaan. Goed dat er aandacht wordt gevraagd voor voor alle slachtoffers van dit soort misdadigers c.q. psychopaten maar die laatste groep behoort niet tot een formele groep die als verminderd toerekeningsvatbaar wordt gezien. Wellicht ook voer voor gedragsdeskundigen die de rechter moeten adviseren?

Hoofdbreker | 02-06-18 | 14:32

Gisteren nog een reportage over de rechtsspraak in Groot-Brittannië. Zaken die bijna exacte duplicaten zijn van Anne Faber. Een engnek die tot vier keer toe werd veroordeeld wegens moord, zware mishandeling etc. en de belofte van Justitie dat hij nooit meer vrij zou komen. Keer op keer kreeg hij strafvermindering en vermoordde gewoon elke keer weer een vrouw. Karsverrotte rechtsspraak is niet alleen een Nederlands probleem, maar onderdeel van een trend. Fuck de burger. Blijf maar binnen, dan hoeft de staat geen geld te verspillen aan het zinloze oppakken van gestoorde criminelen.

Nivelleermarionet | 02-06-18 | 14:30

Goed geschreven, Ebru!

En er mag best gebakkeleid worden waar het nou precies allemaal fout gaat, in welk gedeelte van de wet, maar er komt sowieso geen discussie als wij niet allemaal woest worden over deze gang van zaken!

Het is niet aan ons precies om te weten waar de aanpassing moet komen.
Wij kennen de wet niet van a tot z.

Het is een grove schande dat rechters deze straffen kunnen opleggen met deze uitkomsten.

De mensen die een bepaalde vrijheid hebben in de rechterlijke uitspraak en vervolgens dit soort types los laat rondlopen mogen van mij aan de hoogste galg opgehangen worden.
Ze zetten zich niet eens in om de wet aan te passen, mocht er al sprake zijn dat zij zogenaamd met handen gebonden zijn. Onzin allemaal stelletje, slappelingen.

Ze hebben bloed aan hun handen

letopuwzaak | 02-06-18 | 14:29

Rechtspraak is er in nederland niet om recht te spreken, maar om het volk in bedwang te houden en om sommigen uit de wind te houden. Afhankelijk van de temperatuur in het land worden bepaalde zaken wel of niet behandeld. Er is in Nederland geen recht. Waneer dat er in Nl zou zijn, zouden we af en toe toch wel een politicus zien die voor het gerecht moet verschijnen? Buiten Wilders, zijn onze bestuurders schijnbaar allemaal heel netjes.. hahahah.
--
In Brazile veroordelen ze de ex president. Hier komt bijna iedere politicus of nep bestuurder weg met graaien en stelen. Tsja... Vrouwe Justitia heeft in nederland een direct lijntje naar prins pils en die eu slaaf rutte.

Mark_D_NL | 02-06-18 | 14:28 | 4

@Best-landgenoten, Aha, jij bent die man die weet hoe de "werkelijkheid" er echt uitziet. Lutser.

Mark_D_NL | 02-06-18 | 14:44

Mark, de spijker op z'n kop !
Take care.

PopeyeKamper | 02-06-18 | 14:47

@Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:40

Gunst, als je moet verwijzen naar slechter om situaties goed te praten ben je af.
Volgens uw redenering mogen vrouwen besneden worden, onder verdoving, want in blablabla doen ze het met een roestig mes.

MarcS | 02-06-18 | 15:04
▼ 1 antwoord verborgen

Rechters leven in een ivoren toren... totaal wars van de echte samenleving die wil dat dergelijke beesten nooit meer op straat verschijnen.

robdeventer | 02-06-18 | 14:26

Had Rinus Otte niet ook vingers in de pap in de Demmink zaak?!.. Wanneer zal het volk hem berechten? Met zoveel doorgerotte zelfverrijkende levensvernielers word dat wel eens tijd.
Dit mannetje, Otte, is een staatsgevaarlijke ondermijner van de rechtstaat en rechtvaardigheid in het algemeen. Valse clown.

WikiAnnopoulus | 02-06-18 | 14:19

Fantastisch artikel, de spijker keihard op zijn kop geslagen!

xpto | 02-06-18 | 14:19

Korte introductie van kwaliteitsleer (zinloos om daar op te googelen) www.youtube.com/watch?v=WonlIvRTtig Vergelijkt u dat alstublieft met het idee dat de rechtspositie van onze rechters bepalend is voor de kwaliteit van onze rechtsspraak.

Daar wringt de schoen toch behoorlijk en probeer die maar eens passend aan te trekken. If it doesn't fit you must acquit. Met andere woorden: wat is een goede rechter? Ik zou het niet weten.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 14:18

Hoe verschrikkelijk ik de moord op Anne Faber en Pim Fortuyn ook vind, en ik wil best geloven dat er bepaalde justitiële missers zijn begaan, dat ik weet niet, daarvoor weet ik te weinig van beide zaken af, maar ik denk dat Ebru Umar wel heel kort door de bocht gaat:

"Mede dankzij rechters kunnen criminelen als Volkert van der Graaf en Michael Panhuis, de moordenaar van Anne, vrij man zijn. Kunnen criminelen als Volkert en Michael opnieuw toeslaan. Mede dankzij rechters kunnen criminelen opnieuw slachtoffers maken."

Tsja, wil je werkelijk 100% voorkomen dat criminelen opnieuw slachtoffers kunnen maken, dan moet je ze dus allemaal tot levenslang veroordelen en de sleutel weggooien. Dat willen we niet, want we zien ook wel in dat er gradaties in "slechtheid" bestaan, en dat betekent dat je niet iedereen tot levenslang veroordeelt, en dat mensen op zeker moment weer vrij komen. Soms zal blijken dat dat, achteraf gezien, verkeerd was. Nu ben ik er helemaal vóór die miskleunen zoveel mogelijk te beperken - een goede suggestie m.i. wordt hierboven gedaan door RenHoek | 02-06-18 | 13:15, die de levenslange benoeming van rechters ter discussie stelt - maar het zal altijd mensenwerk blijven, en fouten zullen gemaakt blijven worden. Streef er alleen naar die fouten te beperken tot een minimum.

Dr_Johnson | 02-06-18 | 14:17 | 10

@osolemio | 02-06-18 | 15:00
U mag zeggen wat U wilt maar als het gel*l van een dronken aardbei is dan krijgt U dat gewoon te horen.
Komt er nog antwoord op de vraag knul?

Berbaar | 02-06-18 | 15:24

@ berber: gelul van een dronken aardbei, daar weet jij alles van. Komt niets anders van jouw shit for brains.

WayneGretzky*99* | 02-06-18 | 15:44

Berbaar | 02-06-18 | 15:24 | Mag u allemaal vinden, boeit mij niks. Trouwens u noemt mij knul? Als u mij zou kunnen zien dan zou u er ook om moeten lachen.

osolemio | 02-06-18 | 16:45
▼ 7 antwoorden verborgen

Rinus Otte veroordeelde de onschuldige Lucia de Berk toch tot levenslang met tbs? Sowieso een rare combinatie, maar allez.

Met de vrijspraak in haar zaak's herziening stond hij er natuurlijk niet zo mooi op.
Waarschijnlijk is hij door deze blunder een beetje de andere kant uit geslagen.

Ben-Bataaf | 02-06-18 | 14:12

Als ik mijn camera op de hoedenplank laat liggen, dit netjes opgeef na de diefstal, zegt de verzekeraar dat ik aansprakelijk ben, wegens niet goed huisvader bla bla.

Als ik de dader op presenteerblaadje aanbiedt bij politie, doen ze er niets mee.

Als vrouw, in Hoorn, aangifte wil doen van verkrachting ... U kent het verhaal.

Als politici of OM of rechters er een schijnvertoning van maken door: cultuur, afkomst, religie of opvoeding etc. Mee te laten wegen in de strafmaat, is er opeens geen schuldige.

Ze razen op een vader af, die wel actie neemt.
Arme vader .......

MarcS | 02-06-18 | 14:00

Rechters zijn voor het leven benoemd en treden vrijwel nooit terug. Hoeven ze ook niet in Nederland, als ze maar meegaan in de "kadaverdiscipline" van justitie, zijn ze voor de rest van hun leven voorzien van een vorstelijk inkomen. Niemand zal hen verantwoordelijk kunnen houden voor wat dan ook. En dat wil de beroepsgroep graag zo houden.
Hoelang accepteren wij nog dat deze lieden voor niets verantwoordelijk gehouden kunnen worden? Tijd voor een schervengericht voor politici en rechters.

Pierrepoint | 02-06-18 | 13:57

De rechtspraak volhard zich nog valse waardigheid, slapend met ratten onder het matras. Want ja, die warmen tenslotte ook.

horsteknots | 02-06-18 | 13:55

Mijn ergernis is niet zozeer de forse vermindering of het niet opleggen van de TBS maar het volslagen gebrek aan motivering daarvan. Dat ernstige verzuim reken ik Rinus en zijn maten aan.

hmariavanempel | 02-06-18 | 13:55

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 13:43 Terug in de tijd? Het wordt juist tijd dat de rechtspraak wordt aangepast aan de tijd waarin wij NU leven en de maatschappij waarin wij NU leven. Het is de rechtspraak die niet alleen achter de feiten (en de maatschappij) aanloopt, maar die ook nog eens gemotiveerd lijkt te zijn door de kostenaspecten van het opsluiten van misdadigers. Het is namelijk goedkoper om iemand een taakstraf of een vermindering in straf te geven, dan op te sluiten a raison van een hoog dagtarief.

kunnenzedanniks | 02-06-18 | 13:54 | 2

Dat dagtarief kan zeer eenvoudig teruggebracht worden naar 10% van huidige bedrag: versobering... zeker voor recidive

Docta | 02-06-18 | 14:07

Wat is dan "aanpassen aan deze tijd" van de rechtspraak? Aanpassen aan de immer groeiende groep boze mensen die het met alles oneens zijn en van de overheid 100% garantie maar 0% bemoeienis eisen? Aanpassen aan een groep nooit tevreden te stellen klagers die altijd alles afkeuren maar zelf zelden iets doen om mee te helpen aan een verandering? De stuurlui aan wal, de achteraf alles beter weten types? Bedoel je die groep, zeg maar de PVV stemmers?

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:21

RenHoek | 02-06-18 | 13:18
Bij een _nieuw_ feit hoort _nieuwe_ onschuldpresumptie. Ik had het niet over een nieuwe verdenking.

Als iemand nog in zijn originele celstraf zit van een oud feit, waar meerdere rechters over geoordeeld hebben... waarom komt de rechtbank op het idee om aan te nemen dat er geen recidive risico is?!? Ongeveer 70% pleegt een nieuw feit. Dus die aanname, klopt a priori van geen kanten.

Als je kijkt na de Volkert van der Graaf zaak, moet het OM aantonen dat er nog risico is. Dat vind ik principieel onjuist. Volkert heeft een politieke moord gepleegd en is daarvoor veroordeeld. Het is aan hem om aan te tonen dat het weer veilig is. Hij eist vervroegde vrijlating, laat hem maar bewijzen dat het veilig is. Kan die niet omdat die niet in gesprek gaat met professionals.

Nu belonen we zwijgen en weigeren van behandelingen. Accepteren daarmee onnodig risico en accepteren dat er weinig wetenschappelijke kennis over dit type daders wordt opgebouwd, wat ook weer onnodig risico geeft.

Feynman | 02-06-18 | 13:53 | 3

Maar dit heeft niks met onschuldpresumptie te maken. Jij stelt nu, en daar ben ik het wel met je eens, van wat heeft een verdachte gedaan om zijn leven te beteren en dus zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling te verdienen. Ergo, wat ga jij doen om jezelf tot een beter mens te maken en een baan te hebben. Enige dat recidive efficiënt schijnt te beperken is een relatie, een huis en werk. Even alle onderbuikgevoelens hier ten spijt, maar je moet die lui in de bajes een vak leren wil je niet dat zij continu terugkeren naar de gevangenis (en dus veel geld kosten en veel leed veroorzaken).

Maar dat is iets wat we allemaal wel vinden.

Je sloot je tegel af met de vraag waarom iemand recht heeft op een onschuldpresumptie na de veroordeling. Daarmee wekte je de indruk te vinden dat iemand dat grondrecht zou moeten verliezen na een eerdere veroordeling.

RenHoek | 02-06-18 | 14:12

"Nu belonen we zwijgen en weigeren van behandelingen."

Die discussie wordt gevoerd en neigt ernaar om dit principe los te laten. Wat een goede zaak is want sommige delicten vereisen nu eenmaal een TBS. Ook zonder uitgebreide psycholische onderzoeken kan je - alleen al op grond van het gepleegde delcit - oordelen dat de verdachte knettergek is. Dat de rechter daarbij heel even op de stoel gaat zitten van de psychiater is een hellend vlak dat een goede argumentatie behoft, maar desondanks ben ik met je eens dat je TBS ontlopen door weigering bij het Pieter Baan te lopen onrechtvaardig is.

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:25

Voor wat dat betreft ben ik het ook met feynman eens, al zijn er rechters die als tegenwicht bij niet meewerken op basis van het dossier besluiten de TBS maatregel op te leggen. Mijns inziens is dat een passende consequentie al verhoudt zich dat slecht met het systeem. En daarbij de rechter is geen psycholoog.

Maar... pas de wet dan ook aan en verhelp dit probleem. Een goede docu over het PBC doet een psycholoog zeggen tegen een verdachte...'Je mag je problematiek houden, maar je moet zorgen dat je geen gevaar meer bent voor de maatschappij'. En dat zou inderdaad het uitgangspunt moeten zijn.

RenHoek | 02-06-18 | 14:32

Als je alles gaat lezen wat Michael Panhuis heeft gezegd over de trots en de droom die uitkwam bij de verkrachting van die twee minderjarige meisjes, word je meer dan lichtjes misselijk.
Dit beest had nooit zonder lange straf en TBS meer buiten mogen komen.

Wijze uit het Oosten | 02-06-18 | 13:48 | 3

Inderdaad Wijze spijker op de kop.
En dan heb je hier ene Beste Landgenoten reaguurder die dit schrijft:
"Maar misschien geldt dit alleen voor "politieke" moorden of moorden op zielige knappe blanke studentes die mediageniek zijn en niet voor gewone huis-tuin-en-keuken moorden."
Nou daar wordt ik ook lichtjes misselijk van, maar Joris kennelijk niet.

Hallalieheliaal | 02-06-18 | 13:52

Als leek herken je gelijk dat die man niet spoort, maar als rechter niet ? Dit gaat niet over met emotie een straf opleggen, hier is gewoon wat ieder normaal weldenkend mens ziet gigantisch gefaald door de rechter en het wordt tijd dat we rechters kunnen afrekenen op hun falen. Kies de rechters voor 4 jaar en ze zullen doen wat beloofd hebben.

De_Denker | 02-06-18 | 13:59

Michael Panhuis mag van mij morgen al vrijkomen. Maar dan wel zonder pik en met zijn ballen achter in zijn keel. Panhuis is wel een schoolvoorbeeld van een totaal verknipte psychopaat.

Nivelleermarionet | 02-06-18 | 14:38

Als we de monarchie niet afschaffen zal er niets veranderen. Kunnen we iedere keer weer opnieuw gaan zitten zeuren over incapabele rechters, corrupt OM enz. , maar deze mensen zitten niet op die belangrijke posities om wat ze kunnen, maar om wie ze kennen. Vrindjes van vrindjes, ongeschikt//chantabel. Zo verloedert Nederland meer en meer.

beau van rtl | 02-06-18 | 13:47 | 1

De grote schoonmaak moet van bovenaf beginnen, Daar is het begonnen en als je dan de juiste mensen voor je kiest, blijft het zo.
Bijna iedereen is chantabel, dus zo gaat Nederland naar de klote.
Ik zie het niet gebeuren of een paar moeten eens gaan praten, maar kijk niet op als ze ineens een hartaanval krijgen.
Stekte Nederland, want vlaggertjesdragers nog steeds genoeg, maar ga je eens inlezen en doe je ogen eens open en kijk waar en wanneer het allemaal begonnen is.

gato | 02-06-18 | 15:05

Slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven hebben levenslang, het wordt tijd dat daders dat ook krijgen.

osolemio | 02-06-18 | 13:35 | 11


Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 13:43,

Na al je "gewoon" domme stropoppen, kom je nu met racistische stropoppen.
Je vindt het wel heel erg belangrijk om ongelijk te krijgen, is het niet?

Dandruff | 02-06-18 | 14:15

Dandruff | 02-06-18 | 14:15 |
Wat simpel Dandruff om te triggeren op de woorden zwart en lesbienne en dat "racisme" te noemen. Een nogal luie kwalificatie. Je leest niet wat er staat dus.

Ik bedoel dat deze zaak een sexy zaak is omdat Anne een mooie knappe blanke studente was, het type ideale schoondochter waar iedereen sympathie voor heeft. En ja de meeste mensen zijn knetter-racistisch want jij weet net zo goed als ik dat als Anne niet die knappe studente was, deze zaak nooit zo in het nieuws was gekomen. Dat is geen racisme maar de CONSTATERING van racisme.

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:30

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:30,

Je constateert niks.
Je *vindt* dat anderen racistisch zijn, en probeert dat aan te tonen door er op te wijzen dat je niet weet wat anderen denken en dat ze dan "dus" wel racistisch zullen zijn.

Maar als ik jou vraag of jij jouw irrelevante en onjuiste stelling over racisme hard kunt maken, lukt je dat niet.
Jij hebt het keer op keer over zwart en wit, maar een concreet vergelijkbaar voorbeeld heb je niet.
Dat mensen de dood van jonge mensen zoals Anne Faber erger vinden dan de dood van ouderen zoals in jouw 38-jarige voorbeeld klopt wel, maar dat is geen racisme. Integendeel, de hele goede-doelenindustrie is gebaseerd op foto's en filmpjes van hongerende Afrikaanse kinderen, en verdronken Turkse kleuters. Iedereen vindt dat erg.

Jij bent hier de enige die slachtoffers indeelt op huidskleur.

Dandruff | 02-06-18 | 15:39
▼ 8 antwoorden verborgen

@Beste Landgenoten doet aan de detail tactiek. Details groter maken om mensen af te leiden van het echte onderwerp. veel gebruikte tactiek in het door en door verrotte politieke nederlandse landschap. Tsja een slachtoffer van policor, een domme groepsdenker.. eng hoor wanneer je zo achter het groepje aan loopt waar je bij wilt horen.

Mark_D_NL | 02-06-18 | 14:48

Rechters gebruiken hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid als rookgordijn om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen voor onverantwoorde beslissingen. Dat kan zo niet langer, want dat kost onnodig veel mensenlevens en aanverwant menselijk leed. Zo begrijpt Geert Corstens niet, dat TBS ook in het belang van Michael P was, omdat hij dan nu nog geen moordenaar was geweest. Dus is het niet opleggen van TBS geenszins een keuze voor een veroordeelde, maar juist een keuze tegen een veroordeelde. Niet alleen de samenleving bescherm je met TBS, maar ook de veroordeelde (tegen zich) zelf.

Als dit de rechters zijn, dan vraag je je af welk belang zij denken te dienen? Belastinggeld uitsparen ten kostte van onze dochters? Ze zijn er werkelijk waar toe in staat en ik denk dat het verkorten van de straf van Michael P ook een simpele geldkwestie is geweest. Geen TBS scheelt een hoop Belastinggeld, al kan het wel uw dochter kosten. Zo cynisch, maar helaas denken rechters in NL zo.

Heel fijn ook dat de gevangenissen leeg staan en deels als asielopvang kan gelden. Die doelstelling is gehaald. En dat is geen toeval. Dat is beleid van rechters. Want zo onafhankelijk zijn ze dan ook weer niet. Zuinig zijn ze wel, maar dus niet op uw dochter.

tipo | 02-06-18 | 13:33 | 5

"Maar zolang Rechters onaantastbaar zijn, zal er van die fouten niets geleerd worden."

Dat zijn rechters om goede redenen. Anders gaan zij hun oordeel laten bepalen door de luim van de dag, de media en de angst voor repercussies. Waarom dat zo is kan je opzoeken allemaal, er zijn ooit zeer goede argumenten voor gebruikt, vooral om de vrijheid, onafhankelijkheid en onbevooroordeeldheid van de rechtspraak te garanderen. Allemaal uiteindelijk in je eigen voordeel.

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:34

@Beste_Landgenoten 14:34
In het vonnis van Otte staat niet waarom er geen TBS is opgelegd en staat niet waarom de samenleving niet zo lang mogelijk beschermd moest worden tegen Michael P. De rechtbank die 16 jaar oplegde verantwoorde haar beslissing wel. Otte heeft zich in het vonnis niet verantwoord en verschuilt zich nu. Dat ben je gewoon ongeschikt als rechter en al helemaal als baas van het OM. Heb jij een dochter trouwens? Want dat verklaart heel veel. Sowieso moet iedereen met macht een dochter hebben imho. Dat maakt van mensen verantwoordelijke mensen. Kijk naar Rutte of Merkel, hoe onverantwoord kinderloze mensen vaak zijn.

tipo | 02-06-18 | 15:07

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:34,

"Scheiding der machten" is iets anders dan "rechters boven de wet stellen".
Een rechter moet zijn werk goed kunnen doen, zonder inmenging van de wetgevende of uitvoerende macht. Maar als hij daarbij in de fout gaat moet hij daarop kunnen worden aangesproken. Net als een politicus of rechercheur, en net als een vrachtwagenchauffeur of een chirurg.

Nogmaals; iedereen moet zijn verantwoordelijkheden dragen.

Dandruff | 02-06-18 | 15:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Tijd voor gekozen rechters.

De_Denker | 02-06-18 | 13:32 | 3

En niet voor het leven benoemen, na 10 jaar eruit.

gato | 02-06-18 | 13:45

Gato, krijg jij meteen een contract voor 10 jaar ? 4 jaar max en dan een nieuwe verkiezing. Klinkt als populistische rechtspraak maar slechter dan nu wordt het niet, onmogelijk.

De_Denker | 02-06-18 | 14:31

Weet je Denker, we hebben een proces , eigenlijk over een klein zaakje, een klant wil niet betalen.
Duurt nu al bijna 10 jaar.

gato | 02-06-18 | 17:56

Uit het NRC artikel waar Ebru naar linkt:

" Rechters ontslaan of druk uitoefenen om ontslag te nemen omdat hun beslissingen ons niet bevallen, zou een grote aanslag betekenen op de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dan moet je er als rechter rekening mee houden dat je oordeel, als dat de goegemeente niet bevalt, tot verlies van je positie kan leiden. Daar zouden rechters op kunnen anticiperen en dan andere oordelen vellen dan men zou dienen te nemen. Dat is ondermijning van de rechterlijke positie."

Nee, dat is als rechter WEL begrijpen dat je voor de samenleving werkt, dat de bescherming van de samenleving jouw taak is en dat de samenleving jouw salaris betaalt. Ook deze rechter toont weer aan maar niet uit die ivoren toren te willen komen.

Tapu | 02-06-18 | 13:31 | 1

Correct. Maar verbaast me niet de het NRC haar lezers dit gedachtegoed poogt te dicteren.

Montesquieue | 02-06-18 | 13:38

Umar begrijpt geen reet van ons rechtssysteem en blijkt voorstander te zijn van een primitiever systeem van oog om oog. Dit is het citaat waardoor ik twijfel aan haar begrip van de (overal normale) rechtspraak.

"Mede dankzij rechters kunnen criminelen als Volkert van der Graaf en Michael Panhuis, de moordenaar van Anne, vrij man zijn. Kunnen criminelen als Volkert en Michael opnieuw toeslaan."

Eens een crimineel, altijd een crimineel dus? Ofwel: Moordenaars verdienen eigenlijk niks anders dan levenslang. Volgens Umar dan. Want anders blijven ze slachtoffers maken. Geen reclassering, geen betering van het leven mogelijk. Na een moord is het gedaan. Waarom zegt ze dat dan niet?

Maar misschien geldt dit alleen voor "politieke" moorden of moorden op zielige knappe blanke studentes die mediageniek zijn en niet voor gewone huis-tuin-en-keuken moorden.

Overigens precies de manier waarop de rechtspraak in Turkije gaat, maar misschien heeft ze toch meer met dat soort manieren dan de Nederlandse. Mag ze dan best gewoon even zeggen!

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 13:31 | 18

Niet iedereen zou een tweede kans moeten krijgen.
Rinus heeft vijf jaar van de straf afgehaald van dit beest. Zonder Rinus had Anne nog geleefd. Rinus is dus iig indirect schuldig aan de doid van haar.

Randall3.0 | 02-06-18 | 16:05

Randall3.0 | 02-06-18 | 16:05,

Eigenlijk is het nog veel erger.
Want Rinus Otte is geen schoonmaker met een mening, maar een bevoegd rechter; iemand dus die weet hoe het rechtssysteem ongeveer werkt.

Rinus wist dus ook dat iedere crimineel recht heeft op een derde vervroegde vrijlating wegens "goed gedrag", zelfs als de gevangene elke dag extreem gewelddadig is. Ook wordt een voorarrest altijd van de uiteindelijke straf afgetrokken. Daarnaast mogen gevangenen al enkele jaren vóór hun vrijlating op proefverlof; eerst begeleid, daarna onbegeleid.

Rinus' beslissing draaide dus niet om de vraag of de levensgevaarlijke Michael P 16 jaar of 11 jaar vast moest zitten, maar 11 jaar of 7 jaar.
En Rinus koos voor 7 jaar.
Wetend dat P al een paar jaar na die uitspraak op verlof zou mogen.

Dandruff | 02-06-18 | 16:45

Een opgelegde straf moet gehandhaafd worden en recht doen aan de ernst van het delict en de impact er van. Dat in mijn ogen slappe gedoe van resocialisatie en voorbereiden op terugkeer in de maatschappij moet bij bepaalde delicten onmogelijk zijn.
V.w.b. strafvermindering wacht ik ook nog op een credit van het CJIB, want na mijn laatste vergrijp (56 km/h waar 50 km/h was toegestaan, heb ik mijn keurig gedragen.

NeedIsaymore? | 02-06-18 | 19:58
▼ 15 antwoorden verborgen

Pilatus heeft de trend gezet.

drs. P | 02-06-18 | 13:30

Geheel volgens de huidige kromspraak is,
Rinus het werkelijke slachtoffer.
Nachtenlang ligt hij wakker, althans volgens de staatszender...

Kanarie_Geil | 02-06-18 | 13:30 | 2
-weggejorist-
De Profundus | 02-06-18 | 14:07
-weggejorist-
Man.man.man | 02-06-18 | 23:24

Dank Ebru voor Uw vlammend en zeer ingehouden betoog.
Dit overstijgt inderdaad het niveau van onze reaguursels .
Zij die geschoren worden, moeten inderdaad stil zitten, zo ging het ook nadat die huurmoordenaar Volkert van het Graf zijn job had gedaan, de linksche elite zat heel stil en inderdaad zou die Otdinges misschien wel anders gereageerd hebben als hij zelf dochters had gehad.

Hallalieheliaal | 02-06-18 | 13:30 | 8

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:08,

Jij zegt dat racisme heel belangrijk voor je is, en dat zal best.
Maar deze discussie gaat niet over racisme.

Bovendien, als jij het dan zo belangrijk vindt om racistisch te zijn, waarom kom je dan niet met een concreet voorbeeld van een "lelijke drugsverslaafde zwarte lesbienne" die vermoord is?
Kan het zijn dat je even geen concreet voorbeeld hebt?
Precies.
Ook je racisme is gewoon een drogredenering, net als al je andere drogredeneringen.

Dandruff | 02-06-18 | 14:21

Dandruff, daar heb je je voorbeeld al. Precies een zaak die jij en het NL volk allang vergeten is. En zo lang geleden was dit niet.
www.ad.nl/binnenland/ex-tbs-er-slaat-...

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:37

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 14:37,

Ebru kwam met 2 berichtjes die de afgelopen 2 weken herhaaldelijk het nieuws haalden, jij vond dat te "sexy".
Zelf kom je met een berichtje uit 2015...
Zogenaamd om te bewijzen dat we racistisch zouden zijn. Maar in je voorbeeld is er helemaal geen sprake van "dikke lelijke drugsverslaafde zwarte lesbiennes" (jouw woorden), maar van een Bulgaarse en iemand zonder verdere beschrijving.

Verder bewijst je voorbeeld vooral ook het gelijk van Ebru;
- gevaarlijke gek met TBS verleden;
- politie meermaals gewaarschuwd;
- mag toch vrij rondlopen, en zijn slag slaan.
Ik heb ondertussen al zo verschrikkelijk veel van dit soort voorbeelden voorbijzien komen, dat het niet meer vol te houden is dat dat alleen maar "vergissingen" zijn. Er is iets goed mis met justitie, zie die meneer Otte die het los laten lopen van gewelddadige criminelen bejubelde.
Dat zal niet zomaar veranderen.
Alleen als rechters net als ieder ander op hun vingers getikt kunnen worden als ze nalatig zijn, zal het in die sector bonton worden om de samenleving te beschermen.

Dandruff | 02-06-18 | 14:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Wat voegt de column toe aan de discussie die al een week lang gevoerd wordt, ook in de MSM? Met het verschil dat het daar wat beter onderlegd wordt. 'Mede dankzij rechters' Wat is het voorstel dan? Een volksgericht, via internet stemmen we voor de straf van elke misdadiger? En als het dan misgaat zijn we allemaal schuldig, en stemmen we over de straf voor onszelf. Leve het paradijs waar niemand meer schuldig, en dus iedereen.

Dr_Prepper | 02-06-18 | 13:29 | 3

Dr_Prepper | 02-06-18 | 13:29,

Niemand heeft het over een volksgericht.
Als een stropop je beste "argument" in een discussie is moet je je afvragen of je wel gelijk hebt.

Dandruff | 02-06-18 | 13:33

Dr_Prepper | 02-06-18 | 13:29
Het punt is dat de wet zelden eenduidig is en dat deze door verschillende juristen verschillend kan worden geduid. Dat maakt onze rechtsstaat niet alleen verschrikkelijk duur, maar leidt ook tot gevoelens van onrecht en willekeur.

McSplutter | 02-06-18 | 13:46

Heeft Ebru wel vaker last van dit soort a day late and a dollar short stukkies.

Berbaar | 02-06-18 | 14:24

Inderdaad een zeer ingetogen en to-the-point reactie van Annes vader; ik heb respect voor deze man.
Ik ben het ongelooflijk zat dat wij, als burgers die proberen volgens de wet te leven, onszelf kennelijk dienen te zien als prooidieren, die door iedereen met een hersenkronkel - hetzij religieus of fysiologisch veroorzaakt - moeten laten kwetsen.

McSplutter | 02-06-18 | 13:27 | 2

Is niet elke moordenaar/psychopaat/moslimterrorist een roofdier gelijk en zijn die patsers niet allen de Rede voorbij.
Bijna zou je zeggen ze zijn allen verward met een te laag bloedsuikerdinges of lid van dezelfde haatreligie.
Wij die volgens de Wet en netjes leven & werken worden weg geglimlacht of we moeten onze bek houden en mogen zeker niet meepraten/denken.

Hallalieheliaal | 02-06-18 | 13:35

Hallalieheliaal | 02-06-18 | 13:35
Percies!

McSplutter | 02-06-18 | 13:43

Ze heeft gelijk. Ik blijf het zeggen, ebru for president. Vrouw met afkomst, zo weten te integreren en de vinger op de zere plek weten te leggen is baas.

Schepvogel | 02-06-18 | 13:27

"Eerwraak is toch een oosters DNA-dingetje"

Naaaaa. behalve de halfslachtige knipogende implicatie van een genetische oorzaak van wat klinkt als een cultuurverschil, zit er een groot probleem in die opmerking. De reden dat eerwraak of "mob rule" hier normaliter niet werkt of loont is toch te danken aan de fundamenten van hetzelfde rechtssysteem. Een systeem wat de auteur nauwelijks begrijpt maar wel graag bekritiseert omdat het lekker bekt en GeenStijl het wel plaatst vanwege de heersende intellectuele bloedarmoede ook daar op de redactie (dwz een hang naar een soort mob rule van onderdrukte realisten, slachtofferpopulisme etc).

Het is toch relatief eenvoudig: in een land waar geen onafhankelijke, seculiere rechtspraak bestaat of een centrale overheid gehoorzaamheid afdwingt en order bewaakt gaan mensen het zelf regelen met of zonder religieus doekje voor het bloeden. Dit is universeel trouwens op deze aardbol. Niet exclusief voor en gebied of religie. Wij zijn veel te gewend aan een forse rol van overheid en rechtstaat, wat dan "universeel" wordt in ons denken of het verwarren met iets unieks in het DNA van het christendom of Europa. Wat echt zich nergens bewijst, elke dag opnieuw.

GeenAccount | 02-06-18 | 13:27 | 1

Exact. Dit is dus precies "mob rule".

Beste_Landgenoten | 02-06-18 | 13:39

Overigens haalt Corstens wel een belangrijk fenomeen aan dat in Europa niet meer bestaat. Het geheim van de Raadkamer. Het zou voor de inzichtelijkheid en begrijpelijkheid hoe rechters tot een vonnis komen, beter zijn als de lijn van het Europese Hof wordt gevolgd... publiceren van de stemming en de toelichting van rechters.

Het idee dat de rechterlijke macht met één mond spreekt en daardoor bij tijd en wijle tot onbegrijpelijke vonnissen komt die tot maatschappelijke ophef leiden, kun je daarmee voorkomen.

De slotzin van Ebru slaat overigens nergens op en ik ben blij dat de rechterlijke macht zich niet laat leiden tot emotionele uitspraken. Dat is pas eng.

RenHoek | 02-06-18 | 13:25

3Als die mongool zijn 18 jaar had uitgezeten was niet Anne Faber maar een ander meiske het slachtoffer geworden. En misschien wel meer, als hij niet gepakt was. Zijn frustratie en fetish had alleen maar grotere vormen aangenomen in die zieke hersenpit van hem. Deze gast mag nooit meer vrij komen en wat mij betreft is een spuitje ook prima. Niemand zal hem missen. Hij zinspeelt nu al op de volgende verkrachting met moord plus een manier om niet gepakt te worden, neem dat maar van mij aan. Ik kan denken als een psychopaat zonder het zelf te zijn.

De waard zijn gast | 02-06-18 | 13:25

Doodstraf herinvoeren ? En wanneer wel of niet toepassen ?

De_Denker | 02-06-18 | 13:23

Onlangs werd een vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor dood door schuld. www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/v...
Dat was niet voor het eerst; er worden regelmatig mensen veroordeeld voor nalatigheid, vanwege (soms dodelijke) ongelukken die ze helemaal niet hebben gewild. Sterker nog, ook als iemand géén ongeluk veroorzaakt, kan hij bestraft worden voor risicovol gedrag zoals rijden onder invloed.

Het is raar dat voor rechters niet hetzelfde geldt.
Een rechter die gewelddadige criminelen opzettelijk los laat lopen neemt onaanvaardbare risico's; meer dan een zwaar beschonken automobilist die met 100 km/u door een woonwijk rijdt. In het geval van Michael P bijvoorbeeld waren alle deskundigen het erover eens dat herhaling niet te voorkomen was. En toch hoefde hij nog geen tiende van de minimale maximumstraf uit te zetten.

Het wordt tijd dat we deze vorm van klassenjustitie achter ons laten, en ook rechters op hun verantwoordelijkheden gaan aanspreken.

Dandruff | 02-06-18 | 13:19 | 1

Bravo!

De Profundus | 02-06-18 | 14:06

"door de vader van een slachtoffer – een prachtige dochter en een welbespraakte vader – ... "

Ebru moet echt afleren dit soort qualificaties te doen, wat maakt het in godsnaam uit of de dochter prachtig is/was en de vader welbespraakt.

Anne is dood, en de vader, al was het een tokkie, is zijn dochter kwijt, en die eikel van een rechter heeft bloed aan zijn handen.

thephysicist | 02-06-18 | 13:16 | 2

Ik lees in de kwalificatie over de vader dat het uitzonderlijk is dat de vader de rechter feitelijk verstandelijk en verbaal de baas is. Maar de rechter overruled hem met hetzelfde dedain als waarmee Jan met de pet terzijde wordt geschoven. Conclusie: er is geen hoop op rechtvaardigheid.

Montesquieue | 02-06-18 | 13:35

OK, maar laat dan ook de kwalificatie "eikel" van de rechter weg.

Ernst Oosters8389 | 02-06-18 | 13:36

Bijzonder epistel dat een schrijnend gebrek aan kennis van het recht herbergt. Voor wat betreft de eerste alinea... daarvoor bestaat medeplegen of medeplichtig zijn, dus zo bijzonder is het niet dat iemand voor een daad waaraan hij bij het feitelijk handelen niet betrokken was, toch schuldig kan zijn.

Het veroordelen van rechters gaat te ver. Het merendeel past enkel de wet toe. Willen wij dat er strenger en langer gestraft wordt, zal de wet moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de automatische voorwaardelijke invrijheidstelling op twee derde van de straf.

Waar in dit land eens naar gekeken zou moeten worden is de levenslange benoeming van rechters. Niet alleen leidt dit tot achterstanden in kennis, ook zouden sommige gekleurde rechters (check de docu 'kijken in de ziel van') na vijf of tien jaar te horen moeten krijgen dat door gebrekkig functioneren hun aanstelling niet verlengd wordt. Het blijft raar dat er rechters zijn die nog steeds niets van ICT begrijpen of zelfs willen begrijpen.

RenHoek | 02-06-18 | 13:15 | 6

Ik denk dat we in dit land meer hebben aan een onafhankelijke rechterlijke macht waarbij de rechters wel afhankelijk zijn op grond van hun wetstoepassing. Dit om situaties a la Roland Freisler te voorkomen.

Ik begin steeds meer een tegenstander te worden van de benoeming voor het leven als grond voor onafhankelijkheid aangezien het in de huidige tijd leidt tot pluche kleven, beperkte doorstroom en een veroudering van het bestand rechters. Een verplicht bijscholing zoals advocaten, notarissen en medici kennen gecombineerd met echte sancties zou beter passen.

RenHoek | 02-06-18 | 13:37

Hier is niet de wet toegepast, met de doelstelling om Michael P tegen zich zelf en de samenleving tegen Michael P te beschermen. Hier is de wet toegepast om de detentie en behandelingskosten op kortzichtige wijze zo laag mogelijk te houden. Wat een mensenleven heeft gekost. En de detentie- en behandelkosten van Michael P enkel hoger maakt. Een bedrijfsfout dus, waar de voorzitter van die rechtbank de conclusies voor zichzelf uit moet trekken: Dat hij ongeschikt voor zijn functie is. Dat is een heel redelijke eis van de vader die breed gedragen wordt in de samenleving die beschermt wil worden tegen prooidieren met een storing in hun hoofd.

tipo | 02-06-18 | 14:14

Ik vind dat te makkelijk om te zeggen. Dit vanwege het geheim van de raadkamer dat kennelijk nog steeds maar moet bestaan in dit land. Ergo, wat aren de exacte beweegredenen van Otte en had hij wel de meerderheid in zijn opinie.

Los daarvan zou je inderdaad kunnen afvragen wat de meerwaarde van TBS is, daar ben ik het wel met Otte mee eens. Het is ook dubbel. Aan de ene kant vinden wij u ziek en moet u onmiddellijk behandeld worden, alleen dient u eerst een fors deel van de opgelegde straf uit te zitten. Daarnaast is het geen straf maar een maatregel die verkapt levenslang kan worden.

Het systeem deugt niet vanwege een kostenaspect, maar het deugt niet omdat de uitvoering ervan krom is.

RenHoek | 02-06-18 | 14:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vrees dat, de relatief jonge, Michael Panhuis NIET levenslang gevangen gezet word en nog een leven in vrijheid in het verschiet heeft. Iedereen kan zich de advocatentaal weer voorstellen waar uit moet blijken dat het niet zijn bedoeling was haar om het leven te brengen(lees doodslag ipv moord), hij verminderd toerekeningsvatbaar is(strafkorting). Je bent als vader, broer of whatever geen slecht mens als je gezien deze omstandigheden zelf gerechtigheid zou halen.

prov1nciaal | 02-06-18 | 13:13 | 7

Zo als gewoonlijk hebben de moslims hier een soort vrijbrief,
ze nemen wraak onder het mom van 'eerwraak'.
Dan zegt justitie ineens.... oooh dat is een kultuurdingetje...

Kanarie_Geil | 02-06-18 | 13:44

Meh dat wordt een gevalletje TBS, zou gezien zijn leeftijd best wel eens de langstzittende TBS-klant kunnen worden.

Berbaar | 02-06-18 | 14:14

@Berbaar: sja, kan ik niet mee zitten eigenlijk. De meest wenselijke en tegelijkertijd beschaafde oplossing, zowel voor de nabestaanden, die halve zool helf en ook de samenleving. Laat deze meneer maar de rest van zijn leven in een gesloten kliniek de madeliefjes in de binnentuin gaan tellen, hier is niks meer aan te halen.

Graaisnaaiert | 02-06-18 | 14:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Tja, iedereen wil garantie op producten of diensten. Voor de boven ons gestelden gelden echter geen eisen aan kwaliteit laat staan een aansprakelijkheid of garantie op hun geleverde producten of diensten. Een beetje melige "ons kent ons" geschillencommissie waarbij de slager zijn eigen vlees keurt en dat is het dan wel. Dat hebben ze wel slim geregeld.

Pedronegro | 02-06-18 | 13:11 | 1

alleen garantie op stofzuigers.... volgens de overheid.

watmagjenogwel | 02-06-18 | 15:25

Vroeger was vervroegde vrijlating iets bij goed gedrag. Later werd het bij normaal gedrag. Nu zelfs voor mensen die op geen enkele manier meewerken aan risico-beperking. Beetje procederen en alle voorwaarden blijken een wassen neus.

Ik voel wel iets voor het Amerikaanse parole board systeem. Waarbij de crimineel moet aantonen veranderd te zijn. Welke studies zijn gevolgd? Welke behandelingen afgerond? Wat is het plan na vrijlating? Wat is het nieuwe sociale vangnet? En als er iets mist, blijft die persoon binnen.

Eerst hebben rechters besloten dat iemand crimineel is en naar de cel moest. Laat ook maar drie rechters bepalen dat iemand inmiddels veranderd is. Waarom heeft iemand NA veroordeling opnieuw recht op onschuldpresumptie?!?

Feynman | 02-06-18 | 13:10 | 4

Wat u zegt, Feynman. Vervroegde vrijlating moet een beloning zijn, geen automatisme.

Graaisnaaiert | 02-06-18 | 14:25

Ik krijg steeds meer de indruk dat vervroegde vrijlating enkel en alleen als kostenbesparing wordt gezien.

watmagjenogwel | 02-06-18 | 15:23

Ik blijf erbij dat iemand die, de handtekening zet voor vervroegde vrijlating/ ontslag uit TBS, altijd mede verantwoordelijk voor de daden van degene die op vrije voeten word gesteld.
Bij verantwoordelijkheid (en bijbehorend salaris) behoort ook rekenschap.

Andersdenkend | 02-06-18 | 20:41
▼ 1 antwoord verborgen

Rechters zouden mensen moeten zijn met een diepgevoeld verantwoordelijkheidsgevoel en een drang deze ook te willen afleggen naar de samenleving. De huidige ivorentorenlafaards die zwelgen in hun eigengelijkbubbels voldoen niet aan dit criterium en zijn allemaal rijp voor vervanging.
.
Justitie ga ik niet eens behandelen. Deze geinstitionaliseerde versie van stichting Martijn is inmiddels geworden wat zij zou moeten bestrijden. De ultieme morele corruptie.

Parel van het Zuiden | 02-06-18 | 13:09 | 2

Hoe mooi zoals u het weer geplemd heeft,.... een pareltje.

watmagjenogwel | 02-06-18 | 15:22

Prima stuk tekst!
De missende lettergreep is u vergeven.

J-van-de-Bontekoe | 02-06-18 | 20:38

Hulde ebru

Niamh | 02-06-18 | 13:07
-weggejorist en opgerot-
GSWatchdog | 02-06-18 | 13:05 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Een waar woord!

Alex Delarge | 02-06-18 | 13:04 | 1

Rinus otte de man met bloed aan zijn smerige handen!
Eindelijk eens een gezicht achter deze moordenaar!

latuque | 02-06-18 | 17:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com