Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nog even over D66's LHBTI-Emancipatienota hè

Van Engelshovens licht nota toe

Welkom in Nederland 2018, alwaar de centrum-kosmopolieten van '66 dusdanig doorgedraaid zijn dat het aan de SGP is een niet-onredelijk tegengeluid over de gendergekte te voeren. Dus, nog even over Minister Van Engelshovens (OCW) Emancipatienota 2018 - 2021. De nota spreekt van lhbti-personen, wat in een voetnoot beschreven wordt als "Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, transgender- en intersekse personen." Dat laatste moesten we oprecht even googelen omdat we het allemaal ook niet meer weten, maar dat zijn dus mensen die voelen dat ze in een lichaam van het verkeerde geslacht leven, maar geen transgender zijn. In ieder geval. "Het kabinet heeft stevige emancipatie-ambities, zowel op het terrein van gendergelijkheid als op het terrein van lhbti-emancipatie." Ook leren we dat het woord genderneutraal voorts genderdiversiteit heet, omdat de eerste term "de suggestie wekken dat mensen zich geen man of vrouw meer zouden mogen voelen, of zich zo zouden mogen gedragen. Het kabinet gebruikt daarom de term genderdiversiteit: het doel is niet eenvormigheid, maar juist ruimte voor meer keuzes."

Enfin, speciaal voor de genderdiversen zijn zogeheten "Regenboogafspraken" opgenomen in het regeerakkoord. Maar waar komen die op neer? Eerst even die verdorven gendernormen, want oh oh.

"De huidige maatschappij heeft verwachtingen van mensen op basis van gendernormen; ideeën over hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen. Deze normen kunnen nadelige effecten hebben. (...) Door stereotypering tegen te gaan wil het kabinet de vrijheid vergroten van iedereen: mannen en vrouwen, meiden en jongens, en mensen die zich niet in een hokje laten vatten. Hiermee stimuleren we ook gelijke behandeling en verkleinen we maatschappelijke problemen zoals pesten, ongelijke verdeling van arbeid en zorg, lhbti-fobie en geweld in afhankelijkheidsrelaties."

Mh, nja, okay. En zulks moet dus tegengegaan worden door meer van hunnie in de media:

"Zowel traditionele als nieuwe media tonen ons een beperkt beeld van onze samenleving. Zo zijn vrouwen en etnische minderheden niet evenwichtig vertegenwoordigd en worden zij, net als lhbti-personen, vaak stereotiep gerepresenteerd. Het aandeel vrouwen dat bij de publieke omroep in beeld komt, is tussen 2010 en 2015 zelfs gedaald. Mediamakers zijn zich vaak niet bewust van de cijfers. Zo denkt meer dan de helft van de mediamakers dat van de experts in beeld 20 tot 40 procent vrouw is, terwijl dit in werkelijkheid 12 procent is. Onevenwichtige representatie en stereotiepe beeldvorming houden specifieke ideeën over gender, etniciteit, klasse en seksuele oriëntatie in stand. Dit beïnvloedt ons gedrag en onze kansen in de maatschappij."

Ja, hoor je dat Joris Luyendijk? Laat Simone Weimans eens in haar waarde en met rust. We weten het allemaal niet hoor. Natuurlijk gunnen we iedereen een zo vervullend mogelijk leven in het lichaam dat iemand schikt, maar een overheid die zich zo agressief verzet tegen iets dat toch, ja, gewoon een beetje de norm is. Is dat nu wel wenselijk? Ook de gender pay gap moet het ontgelden natuurlijk. Dat na de breek, want saai.

Onder arbeidsparticipatie wordt eerst een halve pagina besteed aan dat vrouwen vaak deeltijd werken en dat dit vaak een eigen keus is, maar voert de minister aan: "Deeltijdwerk is zeker niet voor iedereen een vrije keus. Eind 2017 waren er 420.000 deeltijders die meer uren zouden willen werken en daarvoor ook beschikbaar waren. Bijna twee derde van hen was vrouw." Om dit euvel voorts tegen te gaan zegt Van Engelshoven: "Het is mijn ambitie om de vanzelfsprekendheid van het huidige patroon te doorbreken zowel bij vrouwen als bij mannen, zeker bij de jongere generatie. Op dit moment verken ik daarom welke aanknopingspunten dit onderzoek biedt voor emancipatiebeleid. Er is hier zeker nog veel winst te boeken om te komen tot een gelijkere verdeling in werk en zorg tussen mannen en vrouwen."

Hoe mild de intenties ook lijken, een '66 met de ambitie bij een jongere generatie vanzelfsprekende patronen te doorbreken, het blijft een beetje eng. En dan ook dit weer over vrouwen naar de top. Tuurlijk, als ze dat willen moet die ruimte er zijn, maar moet dit met zulke expliciete SWJ-taal door een overheid aangestuurd worden? "Doorstroom van vrouwen naar de top is belangrijk vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid, en omdat de capaciteiten van - steeds hoger opgeleide - vrouwen beter tot hun recht moeten komen. (...) Het kabinet hecht aan diversiteit in brede zin en zet in op het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen bedrijven en organisaties."

Reaguursels

Inloggen

ben aow’er en hoor de politieke bullshit-intensiveringen al lang.
60% besluitvorming in Brussel = hier 60% teveel politici!
Oplossing: creeer een “probleem” dat subsidiediefstal in politieke “correctheid” kan rechtvardigen, verkoop het aan de belastingbetalers koppen dicht en dokken, richt ministeries op voor zelfgecreerde nep-“problemen”, creeer leuke baantjes douceurtjes en bonussen, en voilà: de publieke banencarousel draait weer op volle toeren! Hou ook het overbodige luxe bejaardencentrum voor uitgerangeerde politici overeind, de eerste kamer en prov. staten, en het gaat GOED met Nederland.... dan kan men zelfs van vrouwen, zwarte Piet en gender een groot “probleem” MAKEN

Katoentje | 07-04-18 | 06:44 | 1

Het zou een oplossing kunnen zijn, maar het monster wil altijd meer, als ze zelf genoeg hebben en hun familie hebben geholpen, dan willen ze hun vrindjes helpen. We moeten gewoon ons staatsbestel verder versterken met meer controle mogelijkheden voor burgers en een echte grondwet.

O2Neutraal | 07-04-18 | 09:18

"Deeltijdwerk is zeker niet voor iedereen een vrije keus. Eind 2017 waren er 420.000 deeltijders die meer uren zouden willen werken en daarvoor ook beschikbaar waren. Bijna twee derde van hen was vrouw."
Ja, dat kan tweederde van de vrouwen wel zeggen, maar dat is het sociaal wenselijke antwoord. Net zoals twee derde van alle vrouwen zal zeggen op lieve, verantwoordelijke jongens te vallen en niet veel op uiterlijk of lengte van de penis te letten. Een mens is wat hij doet, niet wat hij zegt.

Bovendien is het foute statistiek: als vrouwen 7 keer zo vaak in deeltijd werken, dan zouden vrouwen dus minstens 7/8e van de groep die meer wil werken moeten vertegenwoordigen, maar ze halen slechts 2/3e. Oftewel, een man die in deeltijd werkt wil vaker meer uren maken dan een vrouw die in deeltijd werkt.
Als van alle Amerikanen en Nederlanders bij elkaar 20 miljoen mensen van voetbal houden, en 2/3e van die 20 miljoen is Amerikaans, betekent dat ook niet dat Amerikanen meer van voetbal houden dan Nederlanders...

Overigens is er wel een ander argument te maken dat Nederlandse vrouwen meer in hun mars zouden moeten hebben dan er nu uitkomt: in andere Europese landen werkt minder dan 30% van de werkende vrouwen in deeltijd, tegenover meer dan 50% hier, dus het kan wel.

stampertje85 | 06-04-18 | 23:57 | 1

Foutje in m'n eerste alinea, uiteraard wil niet 2/3e van de deeltijdvrouwen meer werken, maar slechts 1 op de 7 ofzo. Dat is een statistiek die D666 en GroenLinks dan toevallig weer niet noemen!

stampertje85 | 07-04-18 | 00:01

Kan ik me laten ombouwen tot chimpansee?

annevance | 06-04-18 | 22:47 | 1

Dat hoeft niet. Je mag je ook gewoon identificeren als chimpansee. Dat mag allemaal en wordt aangemoedigd!

Timide_Aso | 07-04-18 | 09:54

Kunnen we, los van dit topic, besluiten dat D666 gewoon zo snel mogelijk moet verdwijnen uit het politieke bestel, zowel lokaal als landelijk. Die club is echt gevaarlijk met die 180 graden draaien die ze zo uit de losse pols al jaren maken. Dat is echt beyond normaal draaikontgedrag!

Disaronno | 06-04-18 | 19:52

Ik ben nu 71, hoe lang moet ik deze shit nog aanhoren?

annevance | 06-04-18 | 19:23 | 1

Nog minstens 50 jaar, vrees ik.

Rest In Privacy | 06-04-18 | 20:19

@Gingersrule | 06-04-18 | 17:55
Daarom is juist zo interessant te onderzoeken wat de functie is van homoseksualiteit in de evolutie van de mens. Ik zie het als een soort van smeermiddel om de verhouding tussen mannen en vrouwen soepel te laten verlopen. Zo mocht ik vanmiddag een met een vrouw getrouwde man ontvangen in mijn slaapkamer. Ik bied hem dat wat zijn vrouw hem niet kan of wil bieden. Uiteindelijk gaat deze beste kerel vanavond weer naar moeder de vrouw, zonder frustratie over het beperkte seksuele genot wat zij hem geeft, klaar om weer de goede echtgenoot voor haar te zijn. Mogelijk is zijn vrouw deze zelfde middag bediend door een aardige lesbienne, en zo is iedereen dan weer tevree... Nou ja, iedereen, behalve dwangmatige genderneurosedrammers zoals hare Excellentie mevrouw de minister...

Rhenium | 06-04-18 | 19:08

Ben zo langzamerhand schijtziek van dat drammerige gender gezeik.

Zwizalletju | 06-04-18 | 17:49 | 1

Nou, ga eerst even schijten. Dan kom ik in uw anus penetreren... Klinkt geweldig toch? Pfff... Breek me de bek niet open. Rutte staat op zijn knieën het schoon te likken nadat zijn baas even gescheten heeft. Ik bedank daar voor.

Standvastig | 06-04-18 | 18:31

"zijn niet evenwichtig vertegenwoordigd".. Zullen we dat voor de grap eens narekenen? Wat de verhouding transseksuelen op straat is en wat in de media? En als we toch bezig zijn, zullen we die verhouding ook eens bekijken voor negers, homo's en interwhatever volk? Ze mogen blij zijn als ze een minuut per dag hebben.

Mesmer | 06-04-18 | 17:14 | 2

over het algemeen maken homoseksuelen zo'n 10% uit van de menselijke soort en andere zoogdieren. Transseksuelen mwah. Is een psychologisch iets, dus soft science en kan je geen betrouwbaar getal aanhangen. Dat het een zeer kleine minderheid van de wereldbevolking is mag wel duidelijk zijn. De natuurlijke selectie via evolutie laat weinig ruimte voor de overlevingskans van zoogdieren wiens instinct tot voortplanting niet in overeenstemming is met hun 'zelfinzicht' anders was een veel groter aandeel homosexueel/genderfluide. Bonobo's en andere aan ons gelijksoortige primaten doen niet echt aan die ongein. En uiteindelijk is overleving als soort toch het enige bestaansrecht van de soort.

Gingersrule | 06-04-18 | 17:55

@gingersrule,
Eh, nee dus, die "10% van de mensen blijft blijkbaar erg hardnekkig" dat getal komt uit een Amerikaans rapport van tientallen jaren geleden.
In werkelijkheid is het tussen de 4 en 7% ongeveer, www.movisie.nl/sites/default/files/al...

En het aantal transseksuelen, transgenders etc ?
Dat is volgens mij een zeer kleine minderheid, in de media lijkt het net alsof er heel veel zijn omdat ze altijd denken dat Amsterdam het middelpunt van de wereld is. In A`dam zal het percentage homo`s ook ongetwijfeld hoger zijn.

Overigens denk ik dat van de transgenders/transseksuelen etc het merendeel gewoon niet helemaal fris is in de bovenkamer, het is ook een welvaartsziekte.
150 jaar geleden had je wel wat anders aan je kop, overleven of eten op je bord krijgen bijvoorbeeld.
De hele kleine groep die echt biologisch iets mankeert (hermafrodiet ofzo) uitgezonderd natuurlijk.

gas-man | 06-04-18 | 19:47

is er nou echt niemand inziet dat diversiteit de antithese van sociale cohesie is? Waarom denkt men nou dat in tribale landen ze elkaar al eeuwen lang de tent uitvechten? Nee, laten we de sociale eenheid lekker opdelen in tientallen langs elkaar pratende grotendeels fictieve stromingen want het midden-oosten en afrika zijn zulke goede voorbeelden van diversiteit.

Gingersrule | 06-04-18 | 17:01

Ik heb er de kracht niet meer voor...

Eucalyppta | 06-04-18 | 16:50 | 1

Geef niet op burger, uw geld mag en moet beter besteed worden.

O2Neutraal | 06-04-18 | 18:48

We hebben ons hier niet onder het juk van de kerk uitgeworsteld om ons vervolgens van overheidswege alnog een volslagen verknipte, op feitelijke leugens gestoelde ideologie gedwongen door de strot te laten stouwen. Dacht het niet.

VanEndehoven | 06-04-18 | 16:48 | 1

Daar is het fout gegaan, er is nooit een fatsoenlijk alternatief gekomen.

Hollaender | 06-04-18 | 19:40

We hebben ons hier niet onder het juk van de kerk uitgeworsteld om ons vervolgens van overheidswege alnog een volslagen verknipte, op feitelijke leugens gestoelde ideologie gedwongen door de strot te laten stouwen. Dacht het niet.

VanEndehoven | 06-04-18 | 16:47

Applausje voor Zuid-Korea, dat probeert het glazen plafond te doorbreken voor wegens corruptie tot langdurige celstraf veroordeelde ex-presidenten van het vrouwelijke geslacht. Suck on that, Hillary!

OverdaanDerOnderheid | 06-04-18 | 16:05

Deze waanzin zou ook pesten voorkomen? Hoe dan? En wat daar voor de klas zit is een verkleed monster, bezopen dat kinderen hiermee geconfronteerd worden.

lanexx | 06-04-18 | 15:58

Ik stel voor dat we onszelf allemaal "vredeselfjes" noemen, want die pesten niet en dan is ook oorlog meteen opgelost.

Mocht men van mening zijn dat oorlog en ander leed veroorzaakt wordt door armoede en honger, dan stel ik voor dat we ons allen voortaan "doorvoede materieel begunstigde vredeselfjes" noemen. Dan weten we zeker dat het goed komt.

Of zou "CO2-neutrale doorvoede materieel begunstigde vredeselfjes" beter zijn?

Toon Emmils | 06-04-18 | 15:56

Ik ben echt niet zo'n ouder die zich constant met het lesprogramma bemoeit. Maar als ze zo'n dragqueen als voorleesmoeder inzetten dan ga ik mijn kind wel zelf op die dag thuisonderwijs geven over onze Vaderlandse geschiedenis.

Supreme Dutch | 06-04-18 | 15:39

Het begint echt zieke vormen aan te nemen de politiek die in de schoenen loopt van de social justice warriors, ook de EU doet daar actief aan mee. En zeker met transgenders blijf ik het een apart verhaal vinden. Dat zijn mensen die hun eigen lichaam en sex niet accepteren en dan op kosten van de verzekeraar/Staat zichzelf laat ombouwen... en dat moeten wij dan accepteren. Dat terwijl het probleem toch echt in de eerste plaats ligt bij de persoon die zichzelf niet accepteert. Die persoon moet zich niet laten ombouwen en de Staat moet dat ook niet faciliteren. Die persoon moet een jaartje in een boeddhistisch klooster vertoeven en leren wat 'acceptatie' is.

XaleX_2 | 06-04-18 | 14:45 | 1

Ze bestaan echt en eigenlijk hebben die mensen het inderdaad al onnodig moeilijk. Waarom de overheid dat dan weer moet aangrijpen om mensen mee te laten zien dat ze goed bezig zijn, dat vind ik een kwalijke (en vooral dure) zaak. Ik neem deze pogingen van de overheid tot communicatie ten faveure van deze groep daarom ook pas serieus als men quota gaat opstellen voor het aantal transgenders in de top van het bedrijfsleven, NGO's en vooral het europarlement. Ik zat te denken aan een ratio van 100% voor het europarlement en andere baantjes voor ex-politici en hun vrindjes, waarschijnlijk stopt dat gedram dan direct.

O2Neutraal | 06-04-18 | 15:42

Quote Geenstijl : " intersekse personen." Dat laatste moesten we oprecht even googelen omdat we het allemaal ook niet meer weten, maar dat zijn dus mensen die voelen dat ze in een lichaam van het verkeerde geslacht leven, maar geen transgender zijn."

Jongens, als jullie googlen, moeten jullie wel GOED lezen wat er staat...... :
"De term intersekse wordt gebruikt voor mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw"...... dus LICHAAM dat niet "voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw", niet hun "mindset".....

Intersex personen zijn mensen met FYSIEKE kenmerken van beide sexen, ten gevolge van chromosonale storingen voor de geboorte - zij lijden meestal NIET aan genderdysforie (...).
Vaak zijn die kenmerken ook niet extern zichtbaar, bvb. mannen met eierstokken of vrouwen met interne teelballen.....
Intersex mensen identificeren zich doorgaans gewoon als hun "dominante" fysieke uiterlijk, dus gewoon M of V en zijn dus niet "transgender".

"Transgender" : is een "parapluterm" (!) waaronder men tegenwoordig iedereen rangschikt die zich niet volledig identificeert met de klassieke gender-indeling - bizar genoeg plaatst men daar ook "travestie" onder (een sexuele fetish....).

Oorspronkelijk werd het begrip gebruikt om mensen aan te duiden die zich NIET transsexueel voelen (en die dus NIET van sexe willen wisselen, operatief, maar zichzelf toch niet als klassiek M of V zien) EN deze individuen duidelijk te onderscheiden van transexuelen (die niet "transgender" zijn, maar gewoon M of V willen worden via volledige transitie).

Het officiele onderscheid tussen deze 2 begrippen, ging tot mijn grote verbazing plots in rook op, een paar jaar geleden.... plots werden transsexuelen OOK als "transgender" omschreven (!).....

En daarna begon men met "microlabeling" en de eindeloze productie van zelfverzonnen "genders"...... en de crazy "1001" gender-pronouns.....

De simpele waarheid achter dit alles, is natuurlijk het feit dat de hele LGTBQ scene EN de officiele organisaties die werken rond "gender" volkomen gehijackt (!!) werden door regressieve linkse/marxistische activisten - het huidig gedoe rond genders is een typische exponent van marxistish postmodernistisch deconstructivisme (...) en men misbruikt de hele LGTBQ/Gender agenda om een ANDERE (!!) zeer specifiek politieke (!!!) links-regressieve agenda door ieders strot te rammen.

Makke "liberale", "socialistische", "groene" politici, samen met regressieve linkse clubjes ondersteunen dat proces volop (!), de M/V Burger is daar nu de dupe van (!) - de MAINSTREAM LGTBQ populatie echter ook (!) ....

Maar goed, ik dwaal af...
In conclusie en ter rectificatie van de Geenstijl omschrijving : "interseks" mensen zijn dus geen "transgenders" omdat hun "afwijking" een chromosonale mutatie betreft en daar doorgaans geen mentale impact aan vastzit, velen weten het niet eens, totdat ze om de 1 of andere medische reden es intern gescand worden.....

Het woord "transgender" werd ooit bedacht (...) om een categorie te hebben voor alle variabelen die zich niet compleet M of V voelen psychologisch (for whatever reason), maar niet willen fysiek transitioneren van hun geboorte-sexe naar de andere.
Het begrip werd daarna compleet gehijacked, transsexueel werd plots ook "transgender" en de marxistjes & andere deconstructionistjes verneukten het begrip helemaal (het trok al op niks van in het begin natuurlijk....) om hun 1001 gender agenda op het publiek los te laten en de 2 klassieke gender begrippen M & V helemaal onderuit te halen (!) als hoeksteen van de sociale samenleving en te devalueren tot gewoon maar "2 variantjes" - variantjes die dan nog moeten worden "bestreden" ook (....), want natuurlijk "verantwoordelijk" voor de "repressie" tegenover de nieuwe transgender "upperclass" en "veel te bepalend voor de sociale organisatie & normen" (niet "divers" genoeg, zeggen de marxistjes....).

Ikzelf ben een (geboren) androgyne/interseks - ik heb NIKS met die "transgender" onzin, en de "1001 genders" & "gender pronouns" van het "nieuwe" (marxistische) LGTBQ.
Mainstream LGTBQ moeten DRINGEND HUN Civil Rights movement terugpakken van die regressieve club, want die marxistische klootzakjes zijn bezig met de HELE mainstream bevolking tegen LGTBQ te keren (!!!) met hun gender-onzin (EN hun globalistische hoererij met mass-immigration & islam....).

Veel van de huidige rethoriek is VALS (!) - dat gaat ook op voor de gebruikte terminologie, die vaak helemaal NIET wordt ondersteund door de mensen waar ze zogezegd op slaat....(...) maar enkel door marxistische "transposers" (....) & hun regressieve & opportunistische (...) bondgenoten allerhande.

Mau777 | 06-04-18 | 14:43 | 3

@Mau777 | 06-04-18 | 14:43
Applaus voor je reactie, je weet het het zit.

Ik erger me ook dood aan gender queers en andere cultureel-marxisten die transseksuelen en interseksuelen zeggen te vertegenwoordigen en voor ons zogenaamd de wereld genderneutraal willen maken. Zeker transseksuelen motten hier niets van weten Ik drop graag de link naar een artikel van Maxim Februari hierover: www.nrc.nl/nieuws/2017/07/28/hutseklu...

mirvink3478 | 06-04-18 | 15:16

TL;DR, en ik geef hierom een enkele fuck? Wat het allemaal uitkraamt. Ik heb het, helaas, al mogen aanschouwen. Met die licht bruine oogies van me. Alsof die niet genoeg gezien hebben. Fuck hun! Knettergek! Alle contact mee afgebroken ook. Althans hun met mij, tolerantie is ver te zoeken in Gekkie Land. Compleet gestoord. En dat je dat nog nog probeert aan te horen? Wat was ik denkende? Paradox van intolerantie maar even tentoongesteld. Fuck hun! Stamboom? Ja, en nu? Oprotten! Was er als eerste bij. Krijg steeds meer belletjes (Ja, ben niet van die appies). DUH! Zei ik toch! Knettergek!

Standvastig | 06-04-18 | 18:01

@mirvink3478 | 06-04-18 | 15:16
Ik probeerde het nog. Luisteren... Herinner mij nog dat er eentje door een fin beroofd was. Maar bij oompie agent werdt zij kwaad dat ik het een fin noemde. Waarom bel je dan? Tegen mij wel praten maar die gast in zijn gele strepen niet? Rot op ermee. Probeer er ook maar mee om te gaan. Krijg geen ruimte. Jah... Dan ben ik er snel klaar mee.

Standvastig | 06-04-18 | 18:17

Begrijp ik nou goed dat alles tot op de komma exacte weerspiegeling van de werkelijkheid moet zijn? Dus dat als er in de media extra aandacht is voor vrouwen, zoals de laatste dagen, dan mag dat dus niet omdat procentueel dan 70% vrouwen op tv waren in het journaal en er zijn maar 50% vrouwen?

Moet het nieuws zich ook zodanig aanpassen dat er exact uitgerekend is hoeveel beeldtijd welke groep mensen elke dag mag krijgen, ongeacht wat het nieuws daadwerkelijk is? En als er teveel een minderheidsgroep ergens getoond wordt mag dat niet als het hun minderheidspercentage overschrijdt?

een_mike | 06-04-18 | 14:27

Foto onderschift: "Kinderen luisteren liever naar Bride of Beelzebub dan uitje naar Moskee".

EnNouJijWeer | 06-04-18 | 14:26

Dat stuk over loonkloof is gewoon onzin. Als je corrigeert voor relevante confounders blijft er niets van over. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/47/krijg...
Jonge vrouwen zijn al hoger opgeleid en verdienen al meer dan jonge mannen. Dat mannen vaker in topfuncties zitten komt omdat mannen vaker eigenschappen hebben waardoor ze in een topfunctie komen en dat het 30 jaar duurt voor je in een topfunctie zit. Daarnaast is de groep waaruit mensen van topfuncties komen niet bepaald 50:50% man:vrouw.

Vula | 06-04-18 | 14:25 | 1

Zeg er dan ook even bij dat bij vrouwen na hun dertigste de biologische klok wel heel hard begint te tikken.
Het is maar weinig vrouwen gegeven die het klaarspelen om 80 uur in de week te werken, een solide relatie te onderhouden en ook nog kinderen op te voeden.
De meeste vrouwen beginnen na hun dertigste af te bouwen want de eitjes beginnen op te raken. Een "het is nu of nooit" gevoel bekruipt ze. Een man kan makkelijk 80 uur in de week werken en op zijn zestigste alsnog kinderen verwekken. Als een vrouw een kinderwens heeft dan zal ze die voor haar veertigste moeten realizeren anders zit ze de resterende 40 of 50 jaar van haar leven met een glanzende carriere, een luxe apartement maar zonder partner, zonder kinderen, zonder kleinkinderen in haar dooie eentje.

copywriter | 06-04-18 | 16:06

Ja, wat is het nou. OF we zijn niet meer in genderhokjes aan het stoppen, en is er dus ook geen meetbare gender paygap meer, OF we doen nog wel aan "da's een mannetje, da's een vrouwtje" en is er dus een miniem minderheidje die dat dan niet is, maar net als andere minieme minderheidjes hoef je je daar -als er niet toe behorende- maar weinig van aan te trekken. Het is net als met mensen die bang zijn om te vliegen omdat er wel eens een vliegramp gebeurd, dat is zo'n minderheid van gevallen dat je je er niets van aan hoeft te trekken.

EnNouJijWeer | 06-04-18 | 14:17

Uiteindelijk wordt hier alleen die Oostenrijkse songfestivalramp met baard beter van. Much ado about nothing. Next

p.s. voor de religieus geïnfecteerde medemens moet dit wel horror zijn. Maar of dat erg is (en of er weer rekening mee moet worden gehouden), hangt dan weer af van de soorten toverfeeën en mannelijke jurkdragers die deze fanaat aanhangt.

Ooit komen we weer terug bij hoe het ooit was man of vrouw en de rest wijst zich vanzelf

Kladderadatsch | 06-04-18 | 14:13

Ja, om het hokjesdenken tegen te gaan verzinnen we er nog 70+ hokjes bij.
Volkomen logisch.

LuckyGirl | 06-04-18 | 14:13

De situatie: 30% werkt niet en vindt dit prima; 24% werkt deeltijd en vindt dit prima; 25% werkt fulltime en wil meer uren werken; en 20% werkt fulltime en vindt dit prima.
De conclusie: 75% van de dames is tevreden met de huidige situatie, dus de overheid moet ingrijpen...

Net niet... | 06-04-18 | 14:07 | 1

*25% werkt deeltijd en wil meer uren werken*

Net niet... | 06-04-18 | 14:09

en de "province pay gap" dan?
mensen in Limburg krijgen beduidend minder betaald en de vrouwen hier krijgen nog minder dus.
als de vrouwen evenveel gaan verdienen als de mannen is dat dan in heel nederland gelijk. en krijgen de mannen in limburg dan ook meer?????????

isotope 465 | 06-04-18 | 14:05

Van die deeltijdmensen die meer zouden willen werken...
Hoeveel meer? En is dat een wens of in de zin van "als nodig is dan wil ik best invallen"?

nikolaos | 06-04-18 | 13:55

Laten we beginnen niet alles op één grote hoop te gooien. Als ruigpoot heb ik niets van doen met een parttime werkende moeder, laat staan met een jongen die zich om laat bouwen tot vrouw om als lesbisch door het leven te gaan. Het is als groente verkopen in de slijterij, lekker divers!

Analia von Solmsch | 06-04-18 | 13:53 | 1

Nee, nee. Jullie moeten één collectief vormen tegen de blanke cis-man. (;

nikolaos | 06-04-18 | 13:56

Als we toch Trudeau's ontmande Canada willen kopiëren, maak lhbti aanspreekvormen dan ook maar meteen wettelijk verplicht. Scary shit. Ik ga goed opletten hoe dit in het lesmateriaal van mijn kinderen terecht komt! En zorgen voor pre-emptive hetero-normatieve indoctrinatie. Bij het thema "Lentekriebels" vorige week werd "genderneutraliteit" er ook al ineens met de haren bijgesleept. Godsammekraken.

Gen. Maximus | 06-04-18 | 13:49

ik ben absoluut geen reli fan, maar hoe stond nog in de bijbel (Lupus weet dat vast wel); er gaat nog eens een tijd komen dat het normale abnormaal gevonden wordt en het abnormale normaal ? Die tijd schijnt nu dus te zijn gekomen man man man...

EA 827 | 06-04-18 | 13:38

Mensen met een vagina maar zonder tieten, zijn dat ook transgenders?

Hank Nozemans | 06-04-18 | 13:36 | 1

Mijn buurman met 140 Kg heeft ook tieten maar ook een leuter, telt dat ook?

jan huppeldepup | 06-04-18 | 13:54

Overhoorde laatst op de markt een man en vrouw van ongeveer 30 jaar : vrouw, "ja ik ben minder gaan werken, van 4 dagen naar 3 dagen. Ja, waarom niet."

Het is gewoon een keuze, en dat vind ik prima. Maar hou op met drammen.

Eierbal-is-fijn | 06-04-18 | 13:35 | 1

Ja, waarom niet? Kan je lekker in een gesubsidieerde sociale huurwoning gaan zitten, en met een beetje geluk kan je je hand ook voor andere dingen ophouden. Laat die cis-blanke mannen maar lekker 37.5+ uur werken en de economie draaiende houden hoor, gaan wij lekker naar strand, of lekker terrasje doen, in het bos wandelen, etc. etc.

EnNouJijWeer | 06-04-18 | 14:22

ik ben zo ruimdenkend als de pest, maar word zo langzamerhand doodmoe van al die zielige kneusjes die vinden dat zij ook voor vol aangezien moeten worden. Homo, Lesbo, prima, nul moeite mee. Maar al die zelfverzonnen geslachten en aandoeningen mogen van mij

Mather | 06-04-18 | 13:34

"Het kabinet heeft stevige emancipatie-ambities, zowel op het terrein van gendergelijkheid als op het terrein van lhbti-emancipatie."

Toe maar, nog meer mafketels op tv.

Wat een gelul trouwens, in lifestyleprogramma's en spelletjesprogramma's en GTST barst het van de homo's.

Zaad_donor | 06-04-18 | 13:33

In een paar jaar krijgen we er ook nog genderneutrale robots bij. De enige hoop die ik heb is, omdat ze in pakweg 30 jaar veeel intelligenter zijn als mensen dat de toestand weer normaal wordt. Als de maschine de macht overnemen kan het ook niet erger worden als nu met deze regering. Robots nemen geen smeergeldhuizen in scheveningen aan.

jan huppeldepup | 06-04-18 | 13:32 | 2

Waarom zouden we een robot uberhaupt een gender toebedelen?

Sjors W. | 06-04-18 | 13:40

Omdat er ook sex robots bestaan mischien?

jan huppeldepup | 06-04-18 | 13:55

Hoe werk je in vredensnaam aan een inclusieve maatschappij door jezelf exclusief te verklaren?
Door steeds meer groepjes te erkennen zal het vormen van consensus steeds moeilijker worden.
Homoseksueel? Nee Surinaams homoseksueel van boscreolse afkomst!
Hoe ga je vredesnaam tot een overeenstemming komen als je alleen al met tientallen zo niet honderden verschillend identificerende homoseksuele mannen om een tafel zit?
Net als met verkiezingen komt er vervolgens een eenhied uit met de smaak en appeal van een natte krant.
.
En ik verdenk de overheid er alleen maar van dat ze dit soort discussies alleen maar aanwakkeren (zo niet starten) om te verdelen en heersen.

Johanvb | 06-04-18 | 13:31 | 1

Nee geen verdeel en heers maar slechts om hun inhoudsloosheid te verbergen wordt een '66 huppelkut opgeofferd om deze muts later, tezamen met een rookgordijn, in de vergetelheid geduwd te worden.

Het is wel typisch dat vooral de '66 ministers en staatssecretarissen om hun LHBT zijn gekozen zijn en niet op basis van geschiktheid.

Rutte sorteert nu al voor om, bij een voortijdig einde van Rutte 3, alle politieke vuilnis, lachend en terecht, op het '66 bord te kunnen schuiven.

TriestGeval | 06-04-18 | 14:45

Ollongren met een bad hairday, attenooije wat een griezel.
En zoals ik gister ook reeds schreef Van Engelshoven daar ga je niet over, onbegrijpelijk dat dit soort zgnd. vooruitstrevende types alles wensen te reguleren, verbieden, voor te schrijven, te bepalen en ga zo maar door.
Lees het artikeltje in Elsevier maar (vrij op het net), op jonge leeftijd ingebed in het Haagse d66 milieu, consultant en het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid niet kennen. Op basis van haar CV en niet haar politiek voorkeur / geslacht en of sexuele voorkeur is het mij niet duidelijk waarom ze geschikt zou zijn als minister voor OCW. Ik zie de raakvlakken en expertise niet.
Klaarblijkelijk heeft hier het geslacht de doorslag gegeven.
Moeten we in de rest van de maatschappij ook zo aanpakken, dan kan je pas echt lachen.

bwanabanjo | 06-04-18 | 13:30

Bah!

Billy24 | 06-04-18 | 13:28

In de zieligheidsverheerlijking wacht ik nog op 't moment dat er een nieuwe variant binnen onze knusse regenboogbeleving wordt gepresenteerd.
Dat gaan de ouders van zielige kindjes doen; in dit geval de ouders van kinderen (en jong volwassenen) die heen-en-weer-transgender zijn met down.
En omdat ze zichzelf zo moeilijk kunnen verklaren zullen hun ouders wel bij Pauw op visite komen, om ons te verblijden met deze nieuwe pareltjes aan de ketting van A t/m Z mensen.
Mensen met down zijn opzich wel bekend.
Transgenders zijn opzich ook wel bekend.
Maar heen-en-weer transgenders zijn relatief nieuw, snapt u?
Die laten zich eerst tot de andere sekse verbouwen, om er daarna achter te komen, dat ze met hun nieuwe sekse zich ook al niet helemaal kunnen identificeren, en dat die 'daarom' weer terug willen verbouwd naar hun oorspronkelijke sekse, 'om met vernieuwde inzet weer helemaal zichzelf te zijn.
Althans zichzelf te zoeken, snapt u?
Daar gaat u veel begrip voor opbrengen, en mededogen.
En iedereen die zich er niet helemaal senang bij voelt met opgeheven vingertje 'de mantel uitvegen'.
En ja, alles kost geld, dus uw ziektegeldpremie moet omhoog, om via de ziekte verzekering al die operaties heen-en-weer te kunnen betalen.
En ja, dat moet u er maar gewoon voor over hebben, want u bent al zo bevoorrecht, gewoon hetero te zijn, of gewoon homo, of gewoon lesbisch.
Nou dan, niet zeuren, en hopen dat niemand met de camera op jou gericht gaat vragen wat je ervan vindt. Want voor je 't weet sta je op youtube, en zullen je kinderen en kleinkinderen zich gaan schamen voor jouw progressief meevoelende empathie, waarbij toch haarfijn in beeld komt, dat je er geen snars van meent. Ai, ai, ai.
Laten wij hopen, dat u en ik ons in de anonimiteit van onze privacy kunnen blijven verstoppen, door niks te hoeven zeggen van heen-en-weer-transgenders met down. Want die ouders van die lieve griezeltjes, die kijken heel streng mee, of u wel de goede antwoorden geeft.

Der Paulie | 06-04-18 | 13:20 | 2

Ik hoop dat je hier grappen zit te maken.

Wiezewalakristalix | 06-04-18 | 13:27

Nee hoor Wiezewalakristalix (goeie nick lol)

Er is een prof die precies dit wilde onderzoeken, het heet detransitioning, of gender reassignement reversal.

Dit onderzoek zou de transgender gemeenschap in een kwaad daglicht stellen dus werd afgeketst, maar ondertussen zijn er volgens die prof veel vrouwen die spijt hebben van hun geslachtsverandering. (red. géén idee of het dan om nieuwe of oude vrouwen gaat, dus of ze origineel man of vrouw waren)

Linkje? LInkje: www.theguardian.com/education/2017/se...

treintrien | 06-04-18 | 14:53

Doodmoe zo langzamerhand .......
En maar pappen en nathouden .....
We zijn af ..... voorgoed.

Pjotterdjotter | 06-04-18 | 13:17

In mijn jeugd nooit kunnen denken dat ik ooit fan zou worden... maar toch: hup SGP!

einStina | 06-04-18 | 13:16 | 3

mijn idee

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 13:23

Amen.

Lupuslupus | 06-04-18 | 13:36

Als 't aan mij ligt vanaf 2021 elke dag rokjesdag!

JJdeB | 06-04-18 | 21:46

Al heel lang heb ik dit compleet gestoord land opgegeven.
Denk je, dat het nog gekker kan?
Elke dag weer nieuwe verrassingen.
Wanneer wordt de blanke/witte man afgeschaft en vervangen door een broedmachine die alleen maar gender neutrale kleuters uit poept.?

meneer Q | 06-04-18 | 13:16

Maar nooit weer een woord over de achterstelling van vrouwen in het edele vuilophalers-ambt. Ik zie veel te weinig lesbische vrouwen van kleur achter de vuilniswagen. Doe daar eens wat aan..?

Beste_Landgenoten | 06-04-18 | 13:06 | 2

ha exact en dan ook meer als stratenmaker, wegenbouwer etc...

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 13:24

Meer mannen moeten nagelstylist worden, totaal onder vertegenwoordigd. Een schande! Nagelstylist-quota en snel een beetje...

Joostmochtnietsweten | 06-04-18 | 14:40

Gaat dat rapport niet doorlezen. Ik moet voor mijn profit-organisatie resultaten boeken om de ebit hoog te houden zodat we na alle belastingen nog wat geld verdienen. Maar goed. Staan er nog CIJFERS in dat rapport? Want alles is nu kut, geen goede verhoudingen etc, maar zijn er nog streefgetallen afgegeven? zo veel procent vrouwen in de media zou goed zijn? Hoe veel op de vuilniswagen? Hoeveel vrouwen dwingen we op technische studies? etc. Want ik heb nu de afgelopen 6 jaar 4 vacatures voor technische posities in mijn bedrijf gezet, en GEEN ENKELE VROUW HEEFT GESOLLICITEERD! Commerciële functies, ondersteunende functies, buitenfuncties etc. GEEN VROUW TE VINDEN. Dussuhhh zou het niet ook bij de vrouwen kunnen liggen MINISTERTJE?

mental K | 06-04-18 | 13:04

"Verdachten betonschaar-incident niet vervolgd voor homohaat" als daar nou iets aan gedaan wordt bijvoorbeeld. O nee want dan zou die religie die pleit voor het liefdevol homo's van flatgebouwen flikkeren in een kwaad daglicht komen te staan en dat moeten we niet willen met zijn allen? Het lijkt me dat je als homo of LBTHIQQ etc liever veilig over straat wil lopen.

bijna_raak | 06-04-18 | 13:04

Waarom denken veel mensen dat het alleen links is die de pest brengt? het is de hele progressive politiek zowel links als rechts inclusief dus VVD en min of meer CDA

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 12:59 | 2

Omdat er geen rechts is in Nederland, je hebt links, extreem links en alles ertussen.

MogeWijEveOvergeve | 06-04-18 | 13:02

dan begrijp ik het :)

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 13:25

Hoe harder de overheid, politieke partijen en belangengroepen gaan propageren dat lhbti normal is, hoe harder wij ons hiertegen moeten verzetten.
Lach de minister uit in haar gezicht als ze deze onzin staat te verkondigen. Roep een schoolbestuur op het matje als ze dragqueens uitnodigen.
Verzet je tegen de normalisering van zaken die niet normaal zijn.
Verzet je tegen de steeds verdergaande debilisering van de maatschappij.
Iedereen doet maar waar hij/zij/het zin in heeft, maar ga die afwijkingen niet normaliseren en zeker niet stimuleren.
Heeft iemand wel eens een SJW'er gezien die gelukkig is, een sportief lichaam heeft en goed in zijn/haar/het vel zit?
Zijn er werkelijk mensen die denken dat vreers stabiel zijn en een functie kunnen vervullen in de maatschappij?
Nee. Er word hun aangepraat dat ze liberaal en progressief zijn, maar in werkelijkheid zijn het vrijwel altijd psychische wrakken.
Dus ouders, wil je een gezond kind, dat kiest voor een traditioneel huwelijk met kinderen, of wil je nazaten die psychisch in de knoop zitten omdat ze niet weten wie ze zijn en wat hun taak is in de maatschappij, die vaak depressief zijn of zelfmoord plegen en op hun 40e nog niet volwassen zijn?

arbeid_loutert | 06-04-18 | 12:58 | 3

Pff, alleen maar een traditioneel huwelijk met kinderen, niks mis mee, maar gewoon homo zijn mag dus ook niet meer volgens u. Dacht dat we die wel geaccepteerd hadden.

menage | 06-04-18 | 13:02

Uit nieuwsgierigheid: hoe is dat nou om als ingevroren KVP'er na vijftig jaar weer in de maatschappij terecht te komen?

Sjors W. | 06-04-18 | 13:05

Lhbt is redelijk normaal en er is geen enkel bewijs dat dit tot "beschadigde" kinderen zou leiden. Het venijn zit hem in de vele andere klassificeringen die er door SJWs bij worden getrokken die gewoon passen binnen de klassificeringen van de psychische afwijkingen. Ik heb er geen enkel probleem mee dat sommige mensen zich soms eens als een hond of pony willen gedragen, dat moeten ze vooral lekker doen als ze er gelukkig van worden, maar laten we vooral niet doen alsof dat normaal is en we kinderen daaraan bloot moeten stellen.

Gregovic | 06-04-18 | 13:09

Waar komt die foto vandaan, welke mongoloïde persoonin dost zich zo uit om kleuters een verhaal te vertellen?
Ben benieuwd, Evocatus

Evocatus | 06-04-18 | 12:58 | 3

Vroeg ik me ook af: hele kleuterklas een trauma.

einStina | 06-04-18 | 13:16

Geen probleem, degene die flauwvalt valt op een rubberen tegel.

DrumPiet | 06-04-18 | 13:19

@DrumPiet | 06-04-18 | 13:19
Dat was u dus? Man, man, man, Ook weer een mysterie opgelost!

Standvastig | 06-04-18 | 18:39

Het hele onderwerp is saai.

HetPhantom | 06-04-18 | 12:57

Dit is gewoon de neger-omdat-het-moet verhaal maar nu met nieuwe terminologie.

JanVergoor | 06-04-18 | 12:56

Wanneer een lesbische vrouw het met een homoseksuele man doet zijn ze dan stiekem toch heel normaal maar moeten ze nog uit de kast komen, interseksuëel, of knettergek.

Premier Trutte | 06-04-18 | 12:55

Ik pleit voor meer witte misdaad, want op de tv bij "Opsporing Verzocht" is het aandeel van de anders-dan-wit-gepigmenteerden te overheersend, dit geeft scheve verhoudingen. Politieagenten willen ook wel eens selectief een witte potentiële doodrijder of mogelijke cokedealer aanhouden.

Verder dienen witte mannen, zeker als ze wat ouder zijn en constant boos kijken een subsidie verstrekt te krijgen t.b.v. de aankoop van een scooter. Plus gratis cursus: "Hoe een Klootzak te zijn in het Verkeer".

D'r heerst nog zo veel diskriminazi en stereotypeing in dit land. Dat moet aangepakt.
Sow. Evocatus

Evocatus | 06-04-18 | 12:54

Het is de ontkenning van het bestaan van gehandicapten.
A t/m Z mensen zijn gehandicapt.
Dat is geen moreel waarde-oordeel, want daar kan men als persoon, en als maatschappij z'n eigen opinie over hebben.
Maar dat homofilie, in al haar verschijningsvormen, een handicap is, dat is gewoon functioneel biologisch te constateren. En als handicap niet te ontkennen.
Wat is een handicap (?), nou, dat is simpel vast te stellen; als het orgaan niet doet waarvoor het sowieso biologisch voorkomt.
Wie met 'n oog niet kan zien, is daaraan gehandicapt;
Wie met 'n oor niet kan horen is daaraan gehandicapt.
Wie met 'n been niet kan lopen is daaraan gehandicapt.
Wie met 'n gebit niet kan afbijten en kauwen is daaraan gehandicapt.
Wie met geslachtsorganen geen nageslacht wil verwekken, omdat de sturende gerichtheid op dezelfde sekse is (= homofilie/lesbisch, enz), is daaraan gehandicapt.
Dat is wat mensen met effectief bedoelen, als ze 't hebben over biologisch functionerend, waarvoor het is ingericht.
En over homofilie mag men natuurlijk wel het morele waardeoordeel hebben, dat het normaal is, 'omdat het in de natuur overal voorkomt', maar daarbij blijft het functioneel biologisch toch gehandicapt, zoals handicaps ook in de natuur overal voorkomen.
En functioneel blijft de constatering, 'dat een anus niet is ingericht om nageslacht mee te verwekken'.
In de biologische notie kan men dus spreken van homofiele handicap.
In de morele cultuur kan men dus 'hoera' en 'helemaal goed' blijven roepen, ookal zullen heel veem mensen niet blij zijn met een handicap.
Aan kinderen kan men dus gelukkig vertellen, dat het 'helemaal goed' is, als iemand gezond is zonder handicap. Maar dat iemand mét een handicap natuurlijk ook heel aardig kan zijn, en goed behandeld moet worden. Zoals iedereen met een handicap.

Der Paulie | 06-04-18 | 12:53 | 5

Der Paulie | 06-04-18 | 12:53 Top tegel, valt verder niets aan toe te voegen !!!

EA 827 | 06-04-18 | 13:43

Dutch_Holland | 06-04-18 | 13:40 Wat een bull shit, feitelijk spreekt hij daar gewoon de waarheid, daar is niks homofoob aan, want ook als hetero's aan anale seks doen wil dit nog lang niet zeggen dat dit biologisch gezien normaal is, want dat zal nooit en te never voor nageslacht zorgen.

EA 827 | 06-04-18 | 13:46

Dutch_Holland | 06-04-18 | 13:40
Als het over onderwerpen als seksuele geaardheid gaat, en geslachtelijke voortplanting, is het wel zo verstandig om geslachtelijke voortplanting niet te verwarren met het plezier kunnen beleven aan seks.
Dit is het functioneel biologische onderscheid.
Voor voortplanting heb je de twee seksen nodig.
Voor seks heb je veel meer varianten, maar die leiden niet altijd tot voortplanting.
Bij hetero's valt zowel de seksuele gerichtheid als de voortplanting samen.
Bij homo's leidt de seksuele geaardheid tussen twee mannen niet tot voortplanting. Dat is biologisch een handicap.
Bij lesbisch leidt de seksuele geaardheid tussen twee vrouwen niet tot voortplanting. Dat is biologisch een handicap.
Zou men de 'normaliteit' van de seksuele geaardheid in alle gevallen aan elkaar gelijk stellen, dan komt men niet alleen tot normaal-verklaring van homo's (op grond van hun sekse-geaardheid); dan komt men niet alleen tot normaal-verklaring van lesbisch (op grond van hun sekse-geaardheid); maar dan zou men ook 'moeten' komen tot normaal-verklaring van pedofielen (op grond van hun sekse-geaardheid).
Kijk, dat is de consequentie van gelijkschakeling van alle sekse-geaardheden; dat de pedofielen 'net-zo-goed' hun seks mogen moeten kunnen uitleven. Want dan zouden pedofielen ook 'normaal' zijn.
De cultuur slaagt er niet in, de ene sekse-geaardheid (hetero / homo / lesbisch) goed te keuren, en dan toch de pedofiele sekse-geaardheid af te keuren, zonder inconsequent te zijn.
Conclusie: de natuur kan beter functioneel-biologisch worden ingedeeld naar hetero = niet-gehandicapt (= gezond); en homo = gehandicapt / lesbisch = gehandicapt / pedofiel = gehandicapt.
En vervolgens kan men dan in de ene of andere cultuur het waardeoordeel koesteren, dat de ene groep gehandicapten (homo / lesbisch) méér acceptatie toekomt, en de andere groep gehandicapten (pedofielen) minder acceptatie.
Omdat de ne groep gehandicapten nu eenmaal meer corrigerende begeleiding nodig heeft dan de andere (daarom is de belangenvereniging van pedofielen ook terecht verboden; en mag de belangenvereniging van de homo's en lesbische vrouwen wel bestaan)
Maar ik blijf bij mijn stelling, dat je meer blij mag zijn zonder handicap, dan met een handicap. Daar is niets van fobie bij; ik word niet blij van homo's; ik word niet blij van lesbische vrouwen; ik word niet blij van pedofielen. Ik heb liever dat mijn kinderen gewoon hetero zijn. En ik voel geen enkele verwijtbaarheid bij de overweging, dat ik liever functioneel biologisch ben en niet gehandicapt.
Kusje* voor alle homo's en alle lesbische vrouwen, want ze hebben 't zwaarder in 't leven met hun handicap.

Der Paulie | 06-04-18 | 14:56
▼ 2 antwoorden verborgen

De foto boven dit artikel, hij/zij/het met soort van bokkepruik: is die fake of is dit werkelijk gebeurd?
In het laatste geval: #savethechildren

Amsterdamsko | 06-04-18 | 12:53

Bizar: enerzijds hebben die malloten er een probleem mee als men in man/vrouw termen denkt, want genderdivers en vervolgens gaan ze janken over vrouwenrechten.
Ik zag: naar Paviljoen-C met dat achterlijke wijf.

McPhart | 06-04-18 | 12:52

Is dat Mark Rutte op de foto? Legt hij het nieuwe gewichtige overheidsbeleid uit daar?

WodieBlumensind | 06-04-18 | 12:52

Ik denk dat een investering in extra rechercheurs en politieagenten de LHBT-gemeenschap beter helpt tegen homofobie dan dit soort nota's.

SamKoeman | 06-04-18 | 12:52

Wanneer is het ook alweer de dag van Hetero?

Dutch_Holland | 06-04-18 | 12:51 | 1

is afgeschaft de laatste was op 14/10/1966

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 12:56

Ze moeten meer naar reclame kijken, daar is tegenwoordig een groep vrienden een witte, een zwarte, een moslim, een mexicaan, een iniut, een lgbti^5*&...., een koe en een kabouter.

Want zo zien vriendengroepen er ook echt uit.

Niks tegen divers, maar niet omdat het moet.

menage | 06-04-18 | 12:51

Er is zoveel 'correctheid' in de media de laastste jaren dat ik me afvraag of een witte man en een witte vrouw samen in een huwelijk nog geaccepteerd word in +31.

Docta | 06-04-18 | 12:50 | 1

Blanke man en vrouw.

gato | 06-04-18 | 13:21

Het word straks nog een hele uitdaging om te gaan kiezen waar je nou in de bus moet gaan zitten "vooraan" "achterin" of misschien toch maar in het midden. Al die keuzes het word er allemaal niet makkelijker op.

Beeld fapper | 06-04-18 | 12:49

Laten we beginnen met onze marokkanen: elke dag drie afleveringen van opsporing verzocht, dat trekt ze erbij.....

Mazoeza | 06-04-18 | 12:49

Hoeveel vrouwen zitten er in de GS-redactie? En hoeveel vrouwen in de redactieraad? En is er een genderneutraal toilet aanwezig op de burelen?

Rest In Privacy | 06-04-18 | 12:47 | 1

Het zijn allemaal wijven (m/v/x). En ze plassen zittend. (Aan het bureau, in de Tena Lady.)

Stormageddon | 06-04-18 | 14:23

Hahaha dit land is kaput eigen schuld dikke bult

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 12:47

De regenboogbordjes zijn niet aan te slepen tbv van gemeentes die zich extra willen benadrukken dat de gemeente lhbti-personen vriendelijk is.

steekmug | 06-04-18 | 12:47 | 1

In Den Bosch mag je er met je vieze banden overheen rijden. Erg aardig van de gemeente.

marjen | 06-04-18 | 12:49

Offline, eerste training Bahrein om 1 uur.
Luyendijk er was toch ook een coureur die zo heette.

gato | 06-04-18 | 12:46 | 2

Arie. Won Indianopolis 500 in de VS. Z'n zoon is bekend van een datingshow.

Rest In Privacy | 06-04-18 | 12:49

Hij won 'm 2x keer zelfs ;-)

Basil Fawlty | 06-04-18 | 13:00

Deze mevrouw is volstrekt ongeschikt als minister. Buiten het feit dat ze nog niet eens in staat is om een degelijke volzin te fabriceren, komt er uiteindelijk louter stompzinnig gezwets uit. Als minister van Wetenschap zou zij zich bezig moeten houden met feiten en niet met het uiten, verpreiden en instandhouden van sociaal constructivistische apekool.

El_Embajador | 06-04-18 | 12:45

De VVD richt meer schade aan dan een kudde Marokkaanse boefjes in een rusthuis voor blanke oudjes. Laten we daar maar eens aandacht aan besteden. Terwijl links zich druk maakt om genderinclusive diversiteitstoiletten, naait de VVD heel Nederland een oor aan, daarbij geholpen door D66, oftewel arrogant rechts.

BrabantsVerzet | 06-04-18 | 12:45 | 1

Precies!!

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 12:48

En daarom krijgt links elke keer op zijn lazer bij verkiezingen, enorm veel herrie maken over die paar mensen die zich in hun eigen lichaam niet lekker voelen maar de zorgen van 90% van de bevolking negeren. Die paar lhbti-ers hebben het in Nederland totaal niet slecht, er zijn grotere problemen om op te lossen. Leuk dat de NS je niet meer als meneer aanspreekt maar je staat nog steeds midden in de nacht op een perron in Schubbekuttenveen omdat de laatste trein weer eens niet kwam opdagen.

supah | 06-04-18 | 12:44 | 3

Had Links maar op zijn lazer gekregen bij de laatste verkiezingen. In Amsterdam is het communistische schoftentuig gewoon de baas hoor.

dysdiadochokinese | 06-04-18 | 12:48

Ik zal het nog een keer zeggen.. het is niet alleen links het is het gehele progressieve tuig zowel links als rechts.. zij maken het land kaput en dat is dus mede de schuld van hun kiezers (zo'n 70% van de bevolking die heeft gestemd op 1 van de ze partijen)

ja-nee-misschien | 06-04-18 | 12:51

Amsterdam is niet hetzelfde als Nederland he? Over de rest genomen leveren ze alleen maar in. Waarom denk je dat er zoveel op lokale partijen word gestemd? De landelijke partijen jengelen alleen maar over dit soort onzin die er voor lokaal bestuur niet toe doen.

supah | 06-04-18 | 13:05

Dus medio 2021 moet ik mijn geslacht na 64 jaren trouwe dient inleveren bij die mevrouw van EngeGeloven.
Gekukkig is 'nonzen sjors al wel gewend aan onderduiken.

Tjemig | 06-04-18 | 12:44 | 1

geLukkig dat is..

Tjemig | 06-04-18 | 12:44

Er staat nix over het islamfeminisme in,
achterhaald dus.

Kanarie_Geil | 06-04-18 | 12:42

Dit is niet om te lachen hoor. Dit is een buitengewoon passief-aggressieve minister die tezamen met haar team verongelijkte SJW'ers de norm van de meerderheid kapot wil slopen ten gunste van een minderheid. Als je maar lang genoeg een boodschap blijft herhalen, dan breekt de bevolking vanzelf en neemt de boodschap over als norm en dus als Waarheid. Hier is een prachtig woord voor en dat is 'indoctrinatie'.

Boerkablaffer | 06-04-18 | 12:42 | 1

Als je die theorie dootrekt, dan is de huidige norm ook de consequentie van indoctrinatie, maar dan van degenen die baat hadden bij dit systeem.

Sjors W. | 06-04-18 | 12:59

Hilarisch! NOS autocue voorleesmadamme Simone Weimans, die heel slaafs haar werkgever volgt en het over wit (ipv blank) heeft, die Luyendijk terecht wijst over een column waar Luyendijk het over wit (ipv blank) navelstaren heeft. Luyendijk zelf de grootste navelstaarder die er is maar dat terzijde. Helaas echt lokaal politieke inhoud en de kiezer doen er volgens deze mensen niet meer toe maar dat kleurtje en de benaming dat is pas belangrijk! Zucht. Aan de andere kant ach: dog eat dog daar. Cynische ghehehe.

Basil Fawlty | 06-04-18 | 12:38

Typisch politici, met name D66. Al weer kilometers voor de troepen uit aan het flaneren. Eerst er voor zorgen dat homo's geen betonschaar tegen de bek krijgen omdat ze homo zijn, dan mag je luchtfietsen over een interseksuele genderneutrale pestloze wereld.

Nu maak je 15-jarigen die het al moelijk genoeg hebben lekker met een toekomstbeeld dat over een jaartje of zes per betonschaar aan diggelen wordt geslagen.

Sjors W. | 06-04-18 | 12:38

Waarom is het idee zo hardnekkig dat beroepsgroepen een perfecte afspiegeling van de maatschappij moeten zijn? En waarom altijd zo opzichtig eenduidig. Ik hoor nooit iemand zeggen dat homo's zwaar oververtegenwoordigd zijn in het medialandschap. (3% vd bevolking ik schat 20%+ in de media) Of er weinig vuilnisvrouwen zijn. Moeten er niet meer expats bij de omroep dan? En hoe zit het met Polen? Chinezen, Indo's... Inmiddels is het redelijk normaal geworden dat kinderen op de leeftijd van 12/13 uit de kast komen betreffende hun geaaardheid. Hoe is dat mogelijk als je een nog onvolgroeid, hormonaal onvolwassen lichaam hebt en ook elke ervaring ontbeert. En dan opnieuw: vooral de vraag, waarom omarmen we dit zo, waarom faciliteren we het zo enorm? Waarom wordt het als dapper gezien, als bijzonder. (En dat in een tijd dat toch al ieder kind om aandacht schreeuwt en zijn vlogs de wereld instuurt, in een hopeloze zoektocht naar erkenning en roem)

Dr_Prepper | 06-04-18 | 12:37 | 4

Is ook je reinste nonsens. Een arbitraire kreet die ergens uit de lucht geplukt is. Als je mensen wilt die goed functioneren in hun job, heb je niks aan die holle linkse kreet.

marjen | 06-04-18 | 12:47

Nou... ik weet niet hoe het bij jou zat, maar op mijn 13e wist ik echt al wel heel duidelijk dat ik op meisjes viel en niet op jongens. Onvolwassen of niet.

Kees Maf | 06-04-18 | 12:48

Denk dat je de beperking van een binair systeem wel mooi weergeeft. Een 12, 13-jarige weet heel goed wat hij/zij op dat moment aantrekkelijk vindt, en ik denk dat er een hele grote waarschijnlijkheid is dat de preferentie zo blijft. En als dat niet zo is, dan verandert dat. Ook prima.

Ik denk dat homo's (m/v, ik vind lesbo echt een onnodige term) heel lang in hun eentje hebben moeten worstelen met hun vragen en twijfels, en vind het gezond dat ze uit de kast komen zodra ze daar klaar voor zijn - wanneer dat ook is. Is voor iedereen betrokken beter. Ik denk dat je de druk die er nog op staat onderschat wanneer je stelt dat het redelijk normaal is geworden.

Bij mij op het werk gaat het veel over diversiteit, Pride, de hele meute. Het interesseert me weinig en ik heb nog steeds moeite dat diversiteitsgeneuzel serieus te nemen... maar ik heb ook de moeite genomen om eens met een collega van de homosensuele persuasie te gaan zitten om het er 1-op-1 goed over te hebben. Waarom is seksuele geaardheid relevant in de werksituatie? Antwoord voor hem (ouder): omdat het zo lang in het verdomhoekje heeft gezeten dat het een soort gespleten persoonlijkheid is; de eerste 20 jaar van zijn carriere is hij niet geweest wie hij buiten werk wel is, en er voor uit kunnen komen is voor hem ontzettend librerend geweest. Nu spelen we allemaal een rol op het werk - ik ga op kantoor niet met de deur open zitten schijten en thuis doe ik dat met plezier - maar ik geloof best dat ik als superwitte heteroseksueel met een soepele carriere niet begrijp hoe diep dat kan zitten. Ik accepteer dat het voor anderen heel cruciaal is. Meer is niet nodig.

Soit, probably tl;dr. Fijne vrijdag.

Sjors W. | 06-04-18 | 12:55
▼ 1 antwoord verborgen

De huidige politici moeten allemaal ......... worden. Allemaal !!

poiuytrewq | 06-04-18 | 12:36

Het hele gedram is satanisch.

Lupuslupus | 06-04-18 | 13:07

Ik voel mij als hetero-man, echtgenoot, pappa en opa, inmiddels behoorlijk gediscrimineerd. Waar kan ik aangifte doen????

Leffe Blonde | 06-04-18 | 12:31

Tsja, zo hebben mohammedanen veel meer terug te draaien in de nabije toekomst....

Mazoeza | 06-04-18 | 12:31 | 2

Hahaha!
Ik lach me rot hier.

marjen | 06-04-18 | 12:33

Als je het zo bekijkt:D

menage | 06-04-18 | 12:57

Ik hoorde minister van Engelshoven bij Pauw zeggen dat vrouwen vooral in het onderwijs en in de zorg niet verder komen dan deeltijd en wel meer zouden willen werken. Is het niet juist zo dat het lerarentekort wegsmelt als alle deeltijd juffen een dagje extra gaan werken? Je hoort ook wel eens verhalen over te weinig personeel in de zorg.
Deze vrouwen geef ik groot gelijk, want er is meer in het leven dan full-time werken tot je 71ste.

Duifmans | 06-04-18 | 12:31 | 2

Wellicht heb je gelijk met betrekking tot deze vrouwen, maar wat als die mede-kostwinner ineens de benen neemt (in zo'n 40% van alle relaties gebeurt dat vroeg of laat)? Hoe ga je dan als "er is meer dan full-time werken"-vrouw je broek ophouden, of vind jij het dan normaal dat de ex vervolgens tig jaar alimentatie mag afdragen? Of de kosten afwentelen op de belastingbetaler in de vorm van decennialange bijstand?

EefjeWentelteefje | 06-04-18 | 13:06

EefjeWentelteefje | 06-04-18 | 13:06
Ik had vooral vrouwen in gedachten die na hbo/universiteit de keuze maken om deeltijd te werken. Alleenstaande vrouwen die ervoor kiezen om met wat minder geld rond te komen in ruil voor meer vrije tijd. Economische zelfstandigheid is natuurlijk hartstikke belangrijk, zeker na een relatie.
Daarom ben ik bijvoorbeeld ook niet zo'n voorstander van hypotheken op twee inkomens. De samenleving wordt erop ingericht om met twee inkomens de boel draaiende te houden. Maar wat schieten we hier nou eigenlijk mee op?

Duifmans | 07-04-18 | 15:35

En dat al IQ-loze gedoe schoof weer om gezien te worden aan bij de Mattheus Passion.....

Mazoeza | 06-04-18 | 12:30

Al ligt dat hele lhbgitenz. gedoe natuurlijk gewoon aan de hedendaagse opvoeding. Kinderen moeten veel meer worden ingeperkt.

DrumPiet | 06-04-18 | 12:29 | 1

Zag laatst een stuk op het jeugjournaal ntb, over operaties van transgender kinderen. Nu ben ik niet de meest close minded persoon, maar toen ik 12 was wist ik mijn pik net te vinden, laat staan dat ik dan weet hoe ik er over 6 jaar mee wil omgaan. Ging mij een brug of 20 te ver. En net doen of het allemaal maar normaal is dat kids dat ff beslissen.

menage | 06-04-18 | 12:56

Dan moeten Eva Jinek en Dionne Stax ook weg bij de NPO. Een beetje stereotype blonde wijvôn in beeld brengen.... Heel kwetsend.

Koning Willy | 06-04-18 | 12:29

Ik vind deze teksten eerlijk gezegd wel meevallen. Het is ook gewoon goed dat er aandacht is voor de verbetering van positie van vrouwen en lhbti'ers, zolang het maar niet doorslaat in de idiotie die een Bij1 voorstaat.

Voxxx | 06-04-18 | 12:29 | 1

Gaan we ook eens werken aan de extreem hoge zelfdodingscijfers, sterfte op de werkplek, de veel lagere levensverwachting... van mannen? Of kijken we niet meer om naar ze?

VeelTeSteil | 06-04-18 | 12:34

Dit opent wel mogelijkheden voor de vrouwen-quota in leidinggevende functies. Gewoon een paar mannelijke managers laten zeggen dat ze zichzelf als vrouw identificeren en hoppa, opgelost. Het gaat immers niet om wat je bent, maar om wat je beweert te zijn, nietwaar '66?

raskol | 06-04-18 | 12:28

Waar is de nuchtere Hollandse mentaliteit gebleven, die van "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg..".
Wat mij betreft voel jij je een blik doperwten, en kleed jij je daarom in het groen. Zal mij boeien, als jij je maar normaal tegenover een ander gedraagt...

Wijze uit het Oosten | 06-04-18 | 12:28 | 1

Die mentaliteit wordt dan wel Hollands genoemd, maar is in de rest van het land sterker aanwezig.

E-Burke | 06-04-18 | 12:31

Het wordt hoog tijd dat we weer 's normaal gaan doen in Nederland.
De huidige machthebbers van moeten eindelijk eens gaan beseffen dat vele van hun onderdanen het inmiddels kots, en kotsbeu zijn. En vele onderdanen moeten beseffen dat zij aan deze belachelijke vertoning zelf hebben bijgedragen door die machthebbers in het zadel te helpen.

krelus | 06-04-18 | 12:27 | 1

Helaas Krelus, ik zie het aan mijn collega's.
Ze zijn vol van goede wil, ze zien ook dat er op dit merkwaardige en onacceptabele dingen aan het gebeuren zijn, maar blijven ondanks alles op de SP, '66, GL en PvdA stemmen "omdat het zo'n vaart wel niet zal lopen". Ze zijn ziende blind en horende doof, en zetten mij als doemdenker, rechtse rakker (hoewel ze niet eens weten wat ik stem) aan de kant.
Het is echt hopeloos, en het enige wat we kunnen doen is lijdzaam afwachten tot de wal het schip zal keren, maar ik ben bang dat dat niet zal gebeuren.
Voor mijn waarschuwingen over de toekomst sluiten ze zich volkomen af.

Alco-de-Holist | 06-04-18 | 12:42

Wat hebben ze het toch lekker druk met onzin. Het leidt ook zo lekker af van de echte problemen zoals overbevolking, immigranten, terrorisme.

Pislinq | 06-04-18 | 12:25

Ik ben heel erg voor genderdiverse kleedkamers *fapfapfap*

Antigoog | 06-04-18 | 12:25 | 1

Ik voor masculiene genderdictatuur. 1 kleedkamer voor me eiguhh alleen met allemaal vrouwen. Handgeselecteerd. Toxische masculiniteit en trotsch.

VeelTeSteil | 06-04-18 | 12:26

De Linkse Partijen draaien steeds verder door. Als je er objectief naar kijkt dan zouden deze mensen, in tijde dat het allemaal nog normaal was, opgenomen worden in psychiatrische tehuizen. Norm, van abnormaal, is normaal geworden. De weldenkende, zijn abnormaal geworden en krijgen direct het stempel, racist, fascist opgeplakt. Zo gaat dat heden ten dage. De samenleving is verrot door deze lieden. Vroeger ja, vroeger was het inderdaad op veel vlakken, veel beter.

De Evangelist | 06-04-18 | 12:24 | 1

Logisch, al hun achterbannen zijn weg. Arbeiders zijn of weg of behoren tot de hogere middenklasse en de allochtonen zijn voor zichzelf begonnen. Dan blijft alleen de stompzinnigheid en de waaznzin over.

Elessir | 06-04-18 | 13:42

Als we nou 'ns genderneutrale, zelfbevruchtende hij-zij-etc. personen kweken: probleem opgelost.
*Alhoewel....... blijft nog een klein islam dingetje...* denkt.

vliegende knorrepot | 06-04-18 | 12:23

mag ik een nieuwe wereld, deze is helemaal stuk...

razwanzel | 06-04-18 | 12:23 | 1

Kim jong un wil m best wel even rebooten.

Lt-Kol Kilgore | 06-04-18 | 12:24

Toch moet een en ander nog voet aan de grond krijgen.
Toen ik (blank, hetero, gerijpt, mannelijke uiterlijke kenmerken) vorige week zondagmiddag samen met de hockey-dames van het eerste team onder de douche wilde omdat ik mij toen een jonge mooie vrouw van rond de twintig voelde, werd ik er zonder pardon uitgesmeten. Naar mijn genderfluïde argumenten van dat moment werd niet geluisterd.
Kan ik hier ergens aangifte van doen?

Alco-de-Holist | 06-04-18 | 12:23 | 2

Politie is even druk bezig een paar kra-kra-krakers hardhandig het vliegtuig in te duwen richting Afrikanië... Oh wacht, haahahahahahhah wie hou ik nou weer voor de gek.

VeelTeSteil | 06-04-18 | 12:25

Hahaha! Sterk.
Seksisme en genderflexibiliteit, dat levert problemen waar "de maatschappij" nog niet helemaal uit is.

marjen | 06-04-18 | 12:32

Vraag aan Pechtold: " denkt u dat dit gendergezeik de komende jaren nog door zal blijven etteren?" Pechtold: "niet als u het er niet steeds over heeft".

Europees_Aanbesteed | 06-04-18 | 12:22 | 2

Vragen stellen aan Alexander Penthouse... Wanneer krijgt deze man zijn baantje nu eens?

O2Neutraal | 06-04-18 | 12:30

@Europees_Aanbesteed
Een dubbele ontkenning levert een 'ja' op.
Dat was vast niet jouw bedoeling.

Amsterdamsko | 06-04-18 | 12:33

Communisten heb je in allerlei vormen en maten, en met uiteenlopende excuses voor hun gedrag, maar allemaal met hetzelfde doel: geld en macht te stelen van anderen.

letters_of_cijfers | 06-04-18 | 12:21

SGP-ers zijn dogmatici die nog enigszins worden afgeremd door de gedachte dat zij zelf ook zware zondaars zijn voor de Almachtige.

Links deugvolk heeft dezelfde nare en enge dogmatische trekjes, maar dan zonder dat remmende aspect: zij vinden zichzelf uitermate goed, & superieur aan andersdenkenden. Het is de opmaat naar onderdrukking en onvrijheid.

raskol | 06-04-18 | 12:21

Waar valt een oversekste persoon onder?

El Rico Grande | 06-04-18 | 12:19 | 1

Voor sommigen onder levensgenieters, voor anderen onder 'toxic masculinity'

E-Burke | 06-04-18 | 12:21

Allemaal leuk en aardig maar hoe denken ze dat te verenigen met de door hun ook zo graa gewenste islamisering van Nederland?

2voor12 | 06-04-18 | 12:19 | 3

Segratie.

Mark_D_NL | 06-04-18 | 12:22

Deze LHBTIdioterie zal ons alleen maar verzwakken. We zijn dan alleen maar bezig met het pleasen van mensen met een vreemd gevoel en ondertussen worden we steeds sneller veroverd door de islam. Handig tooltje van de overheid dus.

VeelTeSteil | 06-04-18 | 12:22

@Mark_D_NL | 06-04-18 | 12:22
De islam gaat niet voor segregatie maar totale dominantie omdat ze niets anders in haar omgeving duld. Als dat niet goedschiks gaat dan kwaadschiks.

2voor12 | 06-04-18 | 12:30

Het is maar goed dat dit niet op de school van mijn zoon is. Zo inclusief wens ik hem niet op te voeden, wat een "vorte Jeannet" zeg! Dit soort shit moet allemaal maar kunnen in Amsterdam. Je zou er godverdomme nachtmerries van krijgen als kind die net lekker kan lezen. Iedere gekwetste, met of zonder piemol, wens ik voor 2018 en volgend ongezien de tiefus!

pibasso | 06-04-18 | 12:19

De mensen die deze lhbti-epistels schrijven... Krijgen die geld?

Justin-Kees | 06-04-18 | 12:18 | 2

Belastinggeld. Veel.

El Rico Grande | 06-04-18 | 12:20

Ja, er zijn fondsen die geld geven daarvoor. Ik heb mij door een collega laten vertellen dat het voornamelijk NGO's zijn die dit feestje betalen.

O2Neutraal | 06-04-18 | 12:32

Mannen , vrouwen en de rest zijn freaks... next

pontius | 06-04-18 | 12:16 | 1

Intersekseconditie bestaat echt, en is biologisch. De rest van LHBTIWTF is geaardheid of psychologie.

Kees Maf | 06-04-18 | 12:44

De eeuwige absolute gelijkheid die links nastreeft bestaat gewoon niet, er is nou eenmaal werk waar mannen meer geschikt voor zijn en werk waar vrouwen weer meer geschikt voor zijn, over het algemeen genomen. Vrouwen hebben ook een baarmoeder, mannen niet, mannen worden vaak ook langer dan vrouwen. Wat gaan we daar aan doen?;-)

Wolkbreuk | 06-04-18 | 12:16 | 1

Harrison Bergeron lezen. Lekker dystopian net als NL over tig jaar.

perdelul | 06-04-18 | 12:24

Leuk al dat gender-hype gedoe uit de VS. En laat dat gender gedoe nu juist een probleem zijn waar de islamitische inwoners van Nederland helemaal niets voor voelen. Benieuwd hoe men protesterend geluid van de islamitische gemeenschap gaat duiden. Overigens kiezen vooral jongeren en vrouwen steeds vaker voor deeltijd banen of flexbanen. Want zo'n cultureel reisje van een paar maanden naar een exotisch oord hoort er helemaal bij anno nu. En gedwongen diversiteit op de werkvloer gaat simpelweg niet helpen. In veel bedrijven vallen de meeste tussen wal en schip omdat men simpelweg niet bestand is tegen de druk en stress van presteren bij grote multinationals en financiele instellingen. Vrouwen en allochtonen die echt willen die komen er wel daar is helemaal geen kabinets beleid voor nodig. Zo werkt het nu eenmaal in het bedrijfsleven.

Indoneesje | 06-04-18 | 12:16

Een minister die SJW taal bezigd. En ik had nog wel de hoop dat we deze Amerikaanse toestanden hier niet zouden krijgen. Oh boy. Dit is koren op de molen van een partij als Bij1 dat zich hierdoor gesterkt zal voelen.

VeelTeSteil | 06-04-18 | 12:15 | 1

Het is zo als Ricky Gervais zei. We leefde in de beste tijd van de beschaving. Zo van 1965 tot aan 2010.daarna werd het snel minder,veel minder en minder.

miko | 06-04-18 | 12:54

Genderdiversiteit is het schoolvoorbeeld van een verzonnen probleem, prima voer voor subsidiesponsen natuurlijk.

Bakkeleures | 06-04-18 | 12:15

gender gay pap ?

Dirrek | 06-04-18 | 12:15 | 1

Bwaah ik las precies hetzelfde!
Mag ik bedanken overigens?

Kees Maf | 06-04-18 | 12:43

Als zo'n creep voor de klas van mijn zoon zou staan zou ik hem persoonlijk uit het lokaal halen. We moeten niet doen of dat allemaal normaal is, want dat is het niet. Ik heb er niets op tegen zo lang ik er maar geen last van heb. Als zo'n figuur voor de klas van mijn zoon staat heb ik er dus wel zijdelings last van. Daarnaast, waarom moet alles een weerspiegeling van de maatschappij zijn? Misschien zitten mensen, net als ik, daar helemaal niet op te wachten.

Vout | 06-04-18 | 12:15 | 1

Mwa , misschien met Halloween, maar anders liever niet idd :)

Mallepietje1001 | 07-04-18 | 00:43

Als hullie van de islam dit allemaal maar goed vinden. Al die emancipatie van die rare snuiters m/v/x...

Aristotalloss | 06-04-18 | 12:15

Goed googlen kan je niet; intersekse personen zijn mensen met fysieke kenmerken van beide geslachten; denk aan hermafrodieten. Ook mensen met bijvoorbeeld XXY chromosomen worden hiertoe gerekend.

robotpie | 06-04-18 | 12:13

Nutteloos. Maar ok, daar komen deze mensen aan het einde van hun carrière wel achter. Gaat wel weer veel humor opleveren en lachen is leuk.

Mark_D_NL | 06-04-18 | 12:13

Die kleuters, dat zijn wij.
En die lieve juf is de lieve overheid die ons gaat vertellen hoe het moet.

marjen | 06-04-18 | 12:13

Wat een onzin toch.
De minister wil dat minderheden ,op een ondemocratische manier, meer in de melk te brokkelen hebben.
Dus minderheden moeten eigenlijk evenveel macht hebben als meerderheden.
Dus een stem van een minderheid telt vele malen meer dan van een meerderheid.
Iemand die zulke onzin promoot moet een spuitje krijgen want die is echt verward.

pejoar | 06-04-18 | 12:12 | 1

Dit gezeur begon 50 jaar geleden al. Als barbapapaland nog steeds niet is bereikt, zal het wel aan de aard van het beestje liggen. Niet de schuld van "de maatschappij" die gedrag zou afdwingen.
De natuur heeft beslist dat er mannetjes en vrouwtjes zijn, vooral die. En daar moet u het mee doen.

marjen | 06-04-18 | 12:18

Mooi die foto. Maar mag dat wel? Die koters worden zorgvuldig rubbertegel getraineerd door juf Sterre of Maan en dan opeens dit "monster". Dat is minimaal een trauma en een burn out op hun 21e.

Basil Fawlty | 06-04-18 | 12:11

Wat was het bedrag ook alweer? Boven de 30k per jaar verdienen betekent netto minder overhouden. Pas vanaf 40k wordt het weer interessant meer te werken of een salarisverhoging te krijgen. Dat is natuurlijk ook voor de genderbekenners, mag dat nog?

Frau Merkel | 06-04-18 | 12:10

Nou, die meneer vliegt er dus als eerste uit in een islamitische staat. Of beter: af.

Rest In Privacy | 06-04-18 | 12:09 | 1

Ho ho, Nederland bouwland,
ter plaatse in elke middelgroot of zelfs klein dorp is er wel een bouwkraan te vinden
waar men onder lokaal islamitische sharia genot de achterlijkheid kan botvieren.

Plorkface | 06-04-18 | 12:32

Matig gegoogled. Intersekse personen zijn beter bekend als hermafrodieten.

E-Burke | 06-04-18 | 12:08 | 4

Inderdaad, maar in ieder geval een biologische afwijking en niet een 'gevoel'

E-Burke | 06-04-18 | 12:19

Hermafrodrieten? Altijd gedacht dat het een kreeftensoort was.

Pedronegro | 06-04-18 | 13:02

@pedronegro, men verwart dit woord gemakkelijk met heremietkreeft. Dat is een kreeftensoort die leeft in andermans afgedankte hutje. Een soort kraker dus.

Gajus | 06-04-18 | 13:28
▼ 1 antwoord verborgen

Ollongren ziet er al weer een stuk beter uit.

DrumPiet | 06-04-18 | 12:06 | 1

Medicijnen helpen dus. Gelukkig.

Mark_D_NL | 06-04-18 | 12:08

Is het heel erg als ik even afhaak. Wordt er een beetje erg veel moe van.

kwark001 | 06-04-18 | 12:05 | 1

Ja en voortaan ook in elke overheidsinstelling een aparte ingang voor al deze type mensen, je kunt niet zomaar een lesbienne of hermafrodiet door de mannen ingang naar binnen laten natuurlijk hé, zooooo discriminerend! Lol

Mallepietje1001 | 07-04-18 | 00:37

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken