Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Recap. De referendumwet is nog niet dood

Ollogren bleek te arrogant en verslikte zich in de oppositie, die een geitenpaadje vond. Jan Terlouw en Boris van der Ham zijn boos op de demofobie van hun partij D66. En komen er in 2018 referenda over het referendum en over de donorwet?

De verwachting was een sober debat met een paar grafredes voor het referendum, en dan een plak kleffe cake bij een kop slappe koffie. De coalitie heeft immers een politieke meerderheid voor het intrekken van de Wet raadgevend referendum. Bosma had dus voor de gelegenheid zijn begrafenispak aangetrokken en de PR-machine van de Rijksoverheid had haar laatste 'amen' al voorgeprogrammeerd. Maar jonkvrouw Ollongren verslikte zich gisteren in een strijdbare en brede oppositie van PVV, SP, FvD, PvdD, 50PLUS en zelfs DENK & SGP, en het werd - verhoudingsgewijs dan hè, het blijft een grauwe pakkenparade - een behoorlijk spectaculair debat in de plenaire zaal.

Dankzij Baudet en SP'er Van Raak werden geitenpaadjes gevonden (trololo) om nader juridisch advies te vragen aan de Raad van State. Ollongren vond het namelijk 'niet logisch' om een referendum over de intrekking van het referendum te houden, maar dat is bepaald geen steekhoudend argument natuurlijk. Het toonde de slechte voorbereiding van een coalitie die dit inspraakvarkentje wel ff dacht te wassen wurgen. Die Kamermeerderheid is er, maar is dat ook genoeg om hun ergste nachtmerrie - een referendum over de afschaffing van het referendum - te blokkeren? Vooralsnog niet.

Omdat de coalitiepartijen in al hun arrogante demofobie een stel onervaren onderknuppels naar het debat hadden gestuurd, wisten de ervaren strijders Van Raak en Bosma, geflankeerd door Thierry Baudet en Femke Merel Arissen (PvdD) en met ruggesteun door Krol, Kuiken (Pvda), Kuzu en Bisschop (SGP) de nieuwkomers Rob Jetten/D66 (een aartspedante partijkloon die is gekweekt uit de cum stains van de klamme lappen uit Pechtolds penthouse), Sven Koopmans/vvd, Harry van de Molen/CDA (soort politieke tweelingbroers die uit dezelfde ballenbak voor ja-knikkende backbenchers zijn opgedoken) en het meiske Stieneke van der Graaf/CU een lesje debattactiek te leren. 

Toen de coalitiemeerderheid geen schorsing voor het gevraagde nadere advies wilde toestaan, dreigde Baudet met hoofdelijke stemming. De coalitieknuppels hebben geen enkele moeite met de moord op het referendum, maar 150 collega's achter hun Netflix vandaan roepen - dat durfden ze niet op hun geweten te dragen. Dus dat uitstel kwam er, tot dinsdag aanstaande. En daarmee blijft de hoop op een #RefRef toch nog levend, in afwachting van de juridische toelichting van een Raad van State die ooit zelf ook vóór referenda was.

En niet alleen de RvS is dat, ook een meerderheid van de Nederlandse kiezers is vóór meer directe inspraak. Zelfs Nieuwsuur kon er niet omheen om twee professors aan het woord te laten over de absurde, ondemocratische, overhaaste en mogelijk zelfs illegale manier waarop D66 het referendum dood wil maken:

Social

Van Tom van der Meer moet u ook dit strakke tekstje even lezen, want zelden zagen wij het politieke cynisme over het partijkartel zo sterk verwoord. En professor Voermans legt hier kort en goed uit waarom het blokkeren van een #RefRef tegen de wet is. Verdere recap in de timeline van GeenPeil, maar ook het Nu.nl-verslag is erg leesbaar.

Ondertussen, op de publieke tribune...

De koene strijd tegen het partijkartel in de Kamer was uiterst vermakelijk, maar ook op de publieke tribune viel er genoeg te lachen. Scroll eens door de timeline van D66-coryfee Boris van der Ham (vzmh), die zijn eigen partij met kunde en rede fileert. En daar hield het niet bij op: Jan Terlouw heeft zijn touwtje uit de voordeur getrokken en om de nek van Pechtold gewikkeld, want hij gaf tijdens een bijeenkomst in Middelburg, met instemming van Boris, hard af op zijn eigen partij. Citaat:

"In de eerste beginselen van D66 stond een fundamentele democratisering van de samenleving; een van de middelen: een referendum, als je tenminste eenvoudige, begrijpelijke vragen kunt stellen. Nou ik weet er een: ‘Bent u voor of tegen het afschaffen van het referendum?’ Simpeler kan het toch niet. Maar nee hoor. Die vraag gaat niet gesteld worden. Vind ik ernstig. Mijn eigen partij doet het, onze minister. Vind ik ernstig. En zo zie ik overal de democratie verzwakken, in plaats van versterken.”

De opname staat hieronder. Wat dit fragment extra leuk maakt, is dat de audio klinkt alsof ie in de tijd van Van Mierlo is opgenomen.  In de tijd van Pechtold zijn er immers alleen nog privévliegtuigen, penthouses en adelijke parelkettingen bij D’66, maar geen principes meer. Oh, Roos Vonk wilde trouwens ook nog iets zeggen.

En hoe nu verder? Een scenario

Komt er een referendum over de intrekking? Weten we nog niet. En over de donorwet, daar wordt ons ook veel naar gevraagd. Of de donorwet referendabel wordt, is nog gans onduidelijk. Het kabinet moet de wet eerst nog ondertekenen, dan pas kunnen er inleidende verzoeken worden gedaan. 4 weken voor 10k verzoeken, dan 2 weken checktijd Kiesraad, daarna 6 weken voor 300k krabbels voor een referendum = 12 weken. In die periode kan de intrekkingswet voor de Wrr al ingediend & afgestemd zijn, en dan komt er dus geen donorreferendum. Zeker als het kabinet nog even wacht met het onderteken van de donorwet.

Dat gezegd hebbende: niet alles draait om het politieke steekspel. Na de breek een mogelijk scenario met niet één, maar twee nieuwe referenda in 2018 (bovenop het Sleepwetreferendum van 21 maart).

Als Van Raak en Baudet via de juridische route prijs hebben, en als blijkt dat er enerzijds door een ontbrekende publicatie over de intrekking Wrr geen gehoor is gegeven aan wetsvoorwaarden (zoals Baudet claimt), en anderzijds uit de toelichting op het RvS-advies blijkt dat een referendum over de intrekking van het referendum wel juridisch mogelijk moet zijn (zoals Van Raak probeert aan te tonen, in die opvatting gesteund door onder andere professoren Wim Voermans en Tom van der Meer, en natuurlijk de rechtszaakvoerders van Meer Democratie), dan kan de referendumwet niet op stel en sprong worden ingetrokken. Sterker nog: dan ligt het in lijn der verwachting dat daar dus een referendum over komt, hoe “onlogisch” D66 dat ook vindt.

In dat geval kon het wel eens een dubbelklapper worden, want na 12 weken handtekeningen jagen voor een #RefRef, volgt er daarna een periode van 3 tot 6 maanden voor het organiseren van dat referendum. Tot die tijd kan de Wrr niet worden afgeschaft. Als in die periode de donorwet wordt ondertekend, omdat die nou eenmaal bekrachtigd moet worden, kan dus ook dáárover een referendum worden aangevraagd.

Wat GeenStijl/GeenPeil betreft: we hebben de broncode, we kunnen beschikken over de technische infrastructuur & servercapaciteit, we hebben programmeurs die de ICT kunnen opzetten & beveiligen, en we hebben goed contact bij de Multicopy in 020 Noord om de digikrabbels op dode bomen te drukken voor analoog transport naar de Kiesraad.

Als de democratische vernauwers van D66 zeggen dat het referendum niet werkt omdat de kiezer er niet mee om kan gaan, dan gunnen we die kiezer van ganser harte wat extra praktijklessen directe democratie.

Wat ons betreft wordt het in dit scenario een dubbel groen licht, als de juridische kaarten tenminste gunstig vallen. En we vermoeden dat er in dat geval ook weer een Leger des Peils bereid is de wandelschoenen aan te trekken om op handtekeningenjacht te gaan. Gesteund door PVV, SP, PvdD, 50PLUS en natuurlijk onze ouwe strijdmakker van het FvD, zou het toch opnieuw een feest van de democratie moeten kunnen worden.

Het is voor nu dus eerst ff afwachten, maar dankzij de inzet van de oppositie van gisterenavonden de geitenpaadjes die zij vonden om de intrekking van de Wrr wellicht tóch referendabel te krijgen, is alle hoop nog niet verloren. 

p.s. GeenPeil gaat ook een neutrale opkomstcampagne voeren voor het Sleepwetreferendum, teneinde dit ‘tussenreferendum’ niet verloren te laten gaan, en om te helpen voorkomen dat D66 het voor hun luie ‘zie je wel, burger boeit het niet/snapt het niet’-voorlichtingskarretje kan spannen.

Social

Boris hep ook plannen

Social

Reaguursels

Inloggen

Misschien moet Kajsa Ollongren eens proberen om de oor haarzelf geciteerde aanhef van het plakkaat van verlathinge te begrijpen: “Ende dat d’ondersaten niet en zijn van Godt gheschapen tot behoef van den Prince om hem in alles, wat hy beveelt, weder het goddelic oft ongoddelick, recht oft onrecht is, onderdanich te wezen ende als slaven te dienen, maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder de welcke hy egheen Prince en is.”
Overigens ben ik er wel voorstander van om het huidige referendum af te schaffen en te vervangen door een correctief bindend referendum naar Zwitsers model.

Brulboei_61SB | 17-02-18 | 18:51

N.a.v. die referendumdiscussie en de opmerkingen van Baudet vroeg ik me af hoe democratisch het in het FVD zelf is en hoeveel inspraak de leden hebben. Want hij hamert zo erg op dat mensen het recht hebben om hun mening te geven en dat er daarom referenda moeten zijn. Maar bij de partij FVD heeft een lid niets te zeggen, ook niet als betalend lid, je bent gewoon een nobody met een nummer op een pasje. Hiermee maak je jezelf toch ongeloofwaardig!

Bij andere partijen hebben leden inspraak maar bij een rondje lezen kwam ik erachter dat het FVD geen partijcommissies, afdelingen en vergaderingen heeft waarbij leden kunnen meebeslissen, op bv. een congres. De top heeft de macht, de leden hebben geen stem(recht) en hebben totaal geen invloed op de koers van het Forum voor Democratie. Als je kritiek hebt op iets kan je alleen een mailtje sturen, verder niets.

Waar is dan die democratie binnen de partij als leden niets meer zijn dan klapvee in zaaltjes waar Baudet en Hiddema hun toespraken houden, en als lid betaal je en mag je trots zijn op je ledenpasje, maar zelf meebeslissen, de koers van de partij meebepalen, ho maar.

Ook al zou ik het 100% eens zijn met FVD, dan nog zou ik nooit lid worden, omdat ik eigenlijk niet meer ben dan een betalende supporter zonder mogelijkheden die een democratisch gevormde partij wel heeft, nl. inbreng van de leden.

Louise-in-de-pels | 17-02-18 | 15:46 | 4

Tuurlijk kan dat, maar ik ben het niet 100% eens met FVD. Maar als je lid wordt, heb je net als een niet lid, niks te vertellen. En dat is raar voor een partij die zegt zo democratisch te zijn.

Louise-in-de-pels | 17-02-18 | 18:13

Aannamen Louise, aannamen... Jij bent duidelijk nog nooit bij een partij bijeenkomst geweest van het Forum. Als je niet weet waar je over praat, is het verstandiger om gewoon je mond te houden.

Muskatnuss!!! | 17-02-18 | 19:29

Muskatnuss!!! | 17-02-18 | 19:29
En ik zie dat jij nog nooit de statuten gelezen hebt. Als jij "inspraak hebben" en "koers MEDE kunnen bepalen" schaart onder het bijwonen van een bijeenkomst, dan ben jij wel met heel weinig tevreden. Pluis de statuten van de partij uit en je komt erachter dat je niks inspraak hebt.

Louise-in-de-pels | 18-02-18 | 09:09
▼ 1 antwoord verborgen

Kom er maar door geenpeil! Hoog tijd om de macht van het partijkartel te beperken en onze organen terug te claimen.

ratelaar | 17-02-18 | 15:31

1581: Nederland besloot dat gekozen politici beter te vertrouwen waren dan dictator Filips II
2018: Het einde van de betrouwbaarheid van politici
Dankzij de vrije pers werd openbaar dat de fractievoorzitter van de grootste partij in 2016 de eigen partijleden moedwillig heeft voorgelogen in een zeventien minuten durende speech.
www.youtube.com/watch?v=qpjgfzucq6A op 1 minuut 2 seconden begint het leugenverhaal.
Applaus onderbrak steeds zijn gehamer op Nederlandse normen en waarden. Staande ovatie.
Reacties van politici:
- … (wekenlang stilte bij de minister-president, het stond nog niet in de krant)
- Ik snap zijn aftreden, maar zijn leugen is in deze situatie geen doodzonde (de minister-president)
- Liegen is natuurlijk onverstandig, maar Rusland …. dus hij hoeft niet weg (Buma en Pechtold)
- Jammer dat zijn carrière struikelt over een stomme fout
- Dit is slecht voor het aanzien van Nederland

Pas doordat alles openbaar werd, is zijn positie onhoudbaar geworden. Eerst had hij dit alleen verzonnen om zijn bron te beschermen. Toen kon hij nog aanblijven omdat ‘de inhoud klopt’. Liegen tot het uiterste. En dan wordt hij met tranen en lof uitgeleide gedaan.
Vrij naar Hannah Arendt: Demokratische landen zullen weer terugzinken in totalitarisme als de regeringen blijven liegen.

BommelMarwijkROOD | 17-02-18 | 14:55
-weggejorist-
BommelMarwijkROOD | 17-02-18 | 14:53

Onderscheid maken tussen hoog en laag / lager opgeleid is dus toegestaan als het je eigen agenda verder helpt en je de correcte politieke partij ondersteunt. Indien in een discussie over nature en nurture het IQ ter sprake komt wordt het moral high horse principe gebruikt en is het toegestaan om je opponent te framen en , oh ironie, zwart te maken. Wat een gotspe. Daarbij wat is een hoog opgeleide, iemand die een genderstudie bij de UVA volgt? Wat ik daarvan mee krijg is dat de meeste volledig los gezongen zijn van de maatschappij waarin ze leven. Wereldvreemd en zgnd. hoogopgeleid zijn geen uitzonderlijke combinatie net zo min als een laagopgeleide die tokkie gedrag vertoont. De hoofdmoot bestaat voor mijn gevoel nog steeds uit redelijk intelligente mensen die prima geaard zijn en verdomd goed in de gaten hebben wanneer en door wie ze genaaid worden. Ook waar is dat de meeste mensen helaas liever lui dan moe zijn en er gemakshalve van uit gaan dat een ander het wel oplost. In mijn ogen de enige reden dat er maatregelen / wetgeving ed doorgevoerd kunnen worden zonder dat de pleuris uitbreekt. Achteraf hoor je dan ook vaak , o ik dacht dat.... en nu is er toch niets meer aan te doen. Frustrerend, maar je kan moeilijk iedereen een schop onder de kont gaan geven.

bwanabanjo | 17-02-18 | 14:21

Luctor et Emergo!!1!

smurfige_smurf | 17-02-18 | 12:26 | 2

alea iacta est !!

Kim-Jung-Un | 17-02-18 | 13:15

luctor et ejaculator!!

roflastc | 17-02-18 | 13:50

"Jan Terlouw heeft zijn touwtje uit de voordeur getrokken en om de nek van Pechtold gewikkeld' Wat een geweldige beeldspraak! Mag ik 'm, aangepast aan de voorkomende omstandigheid, quoten (als de gelegenheid zich voordoet)?

McSplutter | 17-02-18 | 12:03

Zeer scherp opgemerkt van Baudet dat Ollongren heeft gehandeld in strijd met artikel 26 lid 1 en 2 van de Wet op de Raad van State. Op grond daarvan was Ollongren wettelijk verplicht om het advies van de RvS en de aan de RvS voorgelegde tekst openbaar te maken in de Staatscourant. Dat is simpelweg niet gebeurd, waardoor er feitelijk in strijd met de wet is gehandeld.

De reactie van de minister dat er op de gebruikelijke wijze is gehandeld is ook onjuist. Zie bijvoorbeeld hier - zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt... - een voorbeeld van een advies en voorgelegde tekst die wél conform de wettelijke plicht is gepubliceerd in de Staatscourant. Nota bene door Ollongren. Ze is dus bekend met de procedure en heeft in haar haast om de Wrr in te trekken onzorgvuldig en slordig gehandeld. Als de Tweede en Eerste Kamer hun taak als controleur en wetgever serieus nemen, laten ze de minister hier niet mee wegkomen.

Soturi | 17-02-18 | 11:56

"we vermoeden dat er in dat geval ook weer een Leger des Peils bereid is de wandelschoenen aan te trekken om op handtekeningenjacht te gaan."

Present!

D. G. Narrator | 17-02-18 | 11:49

Hoe heette die met dat matrozenpetje ook alweer die werkeloos werd vanwegen tegenvallende politieke stemmen? Die zal wel weer op de boot stappen zodat die niet tussen wal en schip valt.

Louise-in-de-pels | 17-02-18 | 11:31

Wat een arrogantie. Trouwens; nu heet het dat "hoger-opgeleiden" geen interesse hebben in een referendum. Blijkbaar is dat uitsluitend voor het onwetende plebs. De populisten. Mijn academische omgeving wil zich graag bij het plebs voegen. We staan te popelen om die DDR66 "besluiten" (Donor, Referendum) compleet onderuit te halen. Het feest kan beginnen, want wij gaan winnen.

Kamervraag | 17-02-18 | 11:30

Het is altijd erg interessant om de woorden te analyseren die men gebruikt bij dit soort kwalijke zaken. In het bijzonder valt mij op de keuze van woorden als het gaat over de groepen die het ergens al dan niet mee eens zijn.

Hoogopgeleid, men kiest maakt het onderscheid dus niet op intelligentie, maar op de genoten opleiding. In ieder geval heeft het volgens hun gekozen onderscheid dus niets te maken met intelligentie, wat de eigenlijke boodschap is die ze wel proberen te impliceren.

Misschien kiezen ze daarvoor omdat ze hopen dat meer mensen zich hoogopgeleid achten en daarom een bepaalde onbewuste drang voelen om erbij te willen horen (de club van hoogopgeleiden, die dus dan natuurlijk het regeringsbeleid steunen)? Wil ik daar wel bij horen? Misschien moet ik mijzelf dan maar gaan zien als laag opgeleid dan? Ik wil echt niet horen bij een club die tegen de burger is.

O2Neutraal | 17-02-18 | 10:37 | 6

Gewoon smeerlapperij en volksmennerij om te stellen dat juist laagopgeleiden referenda steunen, met de gedachte: verdeel het volk en heers. Zijn doctor Thierry en meester Hiddema dan laagopgeleid? Ik zou het niet denken. Ikzelf als universitair opgeleide en vele andere hogeropgeleiden met mij zijn ook voor referenda. Waar haalt die gestoorde volksmenner dan de gegevens vandaan dat pro-referenda mensen laagopgeleid zijn. Ik herhaal: pure volksmennerij; hopen dat deze maal het naieve kiesvee verder kijkt dan de volksmenners neus lang is

telelezer | 17-02-18 | 11:57

O2Neutraal | 17-02-18 | 10:37 |,
Precies, zoals ik al eerder hier zei, het is willens en wetens en volgens mij persoonlijk is de genoten opleiding niet bepalend voor het niveau qua intelligentie, vind intelligentie een ruimer begrip ( zoals logisch nadenken vanuit jezelf of inlevend vermogen ) dan dat het alleen af hangt van de genoten opleiding.

Bad - Casey | 17-02-18 | 17:31

Brou Is Back | 17-02-18 | 10:56,
Ben het helemaal met u eens, mooi verwoord trouwens.

Bad - Casey | 17-02-18 | 17:34
▼ 3 antwoorden verborgen

The man with the harmonica (1968).

Datgingniegoed | 17-02-18 | 09:30

een aartspedante partijkloon die is gekweekt uit de cum stains van de klamme lappen uit Pechtolds penthouse. ROFLOL

potverdrie | 17-02-18 | 09:22

Vroeger was ik een klein baasje in loondienst. Elke keer wanneer er een moeilijke beslissing genomen moest worden, die op veel weerstand zou stuiten, dan huurde ik een adviesbureautje in. Die liet ik dan precies zeggen wat ik graag wilde, immers ik betaalde, en dan was het zaakje meestal zo gepiept.
Ja, best gemeen..
De overheid doet niet anders! Zij betalen de salarissen van al die onpartijdige adviesclubjes, van de Raad van State en zelfs van rechters. Die laten ze adviseren wat ze graag willen en strijk ze beter maar niet tegen de haren in. Vroeg of laat beïnvloed het je carrière want het- ons kent ons- kartelclubje eist genoegdoening.
Daarom is het zo heerlijk wat hier gebeurd. Daarom geniet ik Schadefreude, nu die arrogante kliek het vuur eens na aan de schenen krijgt..

Rest In Privacy | 17-02-18 | 09:17
-weggejorist-
Datgingniegoed | 17-02-18 | 08:58

Nogal verbazingwekkend dat een dergelijk juridisch advies afkomstig van een overheidsorgaan binnen een week geleverd kan worden. Doorgaans hebben overheidsorganen 6 tot 8 weken nodig om de meest simpele vraag van de gemiddelde burger "juridisch dichtgetimmerd" te beantwoorden maar dat ter zijde.

Ergens denk ik dat het misschien goed is dat er aan de referendumwet getoornd wordt. Wellicht dat dit de druppel wordt die de emmer doet overlopen en burgers nu eindelijk eens massaal de straat op gaan om de opgekropte onvrede over hoe de overheid met onze privacy, zelfbeschikking en democratie omgaat te ventileren.

Anderzijds, heeft het aannemen van de donor wet tot op heden ook niet veel meer teweeg gebracht dan een horde boze keyboard activisten dus hetgeen hierboven zal ook niet veel meer dan een illusie mijnerzijds blijken.

Volgens mij vinden we het ondanks geroeptoeter op de interwebs en gediscussieer onder gelijkgezinden eigenlijk wel prima wat onze overheid uitvreet. Was dat niet het geval dan hadden we het torentje allang bestormd en dat democratie hatende zooitje wat zich politici noemt, gedrenkt in pek en veren het binnenhof af gejaagd.

Wat Junker zei over het uitbreiden van de macht van het EC "Als er geen verzet is gaan we steeds een stapje verder" Wordt hier in NL op landelijk niveau zonder het te verbergen al zeker 15 jaar gepraktiseerd. De burger komt toch niet massaal in verzet dus inperken, afnemen van burgerrechten is in Den Haag het devies.

normanius | 17-02-18 | 07:55 | 2

Nog opmerkelijker dat het advies van de RvS, haaks staat op een eerder advies van diezelfde raad. Maar goed ze moeten die draai nu beter motiveren, laten we hopen dat ze daar niet uitkomen. Dan is er ook nog het haakje van Baudet.

Foolonthehill | 17-02-18 | 08:11

@ Foolonthehill | 17-02-18 | 08:11 | RvS heeft volgend jaar nou eenmaal weer een bak belasting poet nodig om halfbakken adviezen te geven dus dat de RvS draait ten gunste van het eigen bestaan verbaast me helemaal niets.

normanius | 17-02-18 | 08:23
-weggejorist-
Datgingniegoed | 17-02-18 | 07:02 | 1

Goede toespraak, Baudet heeft gelijk.

Short | 17-02-18 | 06:47

Moraal van het hele verhaal. Een dubbel paspoorter probeert hier de democratie de nek om te draaien. Het tweede paspoort van Zweden, het 'verlichte' walhalla waar je moeder/wijf/dochter/schoondochter ongestraft kan worden verkracht en de goegemeente de andere kant opkijkt. Het Zweden waar blonde deernes hun haar zwart verven om maar niet de volgende testosteron bom rapugees over je heen te laten raggen. Dat Zweden stuurt een meiske, naar de Nederlandse laagvlakte om hier te vertellen wat wij niet goed doen. Dan hebben we aan de andere kant, mensen uit een apenland, die ons komen vertellen wat wij hier niet goed doen. Mensen die gevlucht zijn uit een shithole, die mede verantwoordelijk zijn voor diezelfde shithole, op het verkeerde paard hadden gewed, zodat ze moeten rennen voor hun leven, zeggen ze. En dus Nederland als tijdelijke basis zien als pinautomaat, maar onderwijl diezelfde shithole willen importeren naar het tot 40 jaar geleden goed gedijende Nederland. Hopend dat ze nu wel aan de goede kant staan van s'Lands geschiedenis, die geschreven wordt door de overwinnaar? Mag ik ff een teiltje? Of je gaat voor den Nederlanden zoals wij al eeuwen onze zaken behartigen, of je pleurt gewoon op. Deze Zweedse heks bewijst maar weer eens dat een dubbel paspoort niet moet worden toegestaan op overheidsfuncties. Zoals in het merendeel der landen van de wereld. Staan die landen al op een blacklist? Nee, daar is duidelijkheid, dan mag het. D'66 beschouw ik sinds dit hele gebeuren als een verlengde bezettingsmacht binnen onze gelederen. En wee degene die dadelijk met een flyer staat voor deze beweging voor gemeenteraadsverkiezingen. Pek en veren zijn je deel. En een lekke kano. De Noordzee op tot nooit meer weerziend. Ik ben het zat om overschreeuwd te worden door imbecielen uit een mislukt land die ff komen vertellen wat wij niet goed doen.

Smarties | 17-02-18 | 05:59 | 1

Prima verhaal. Ik heb jaren in Zweden (het oude echte Zweden) gewoond en gewerkt. Ik krijg dagelijks echt dagelijks klaagzangen van mijn vrienden en oud collega's daar. Ook daar is de "democratie"uit handen gegeven aan partijen die zichzelf democratisch noemen. Het gevolg is inderdaad zoals hier omschreven. Helaas weinig verschil met Nederland Alleen is het Verschil in Zweden tussen vroeger en nu nog groter.

Lichtstadfan | 17-02-18 | 12:03

Bad - Casey | 17-02-18 | 01:55
Het is de toon van de viool die het (mede) maakt..... toch?!

voor de rest, prima tegel

Rest In Privacy | 17-02-18 | 05:06 | 2

Mooi he die viool, maar hij speelt wel een jeel deprimeerende tune

Datgingniegoed | 17-02-18 | 07:21

TP 1984 | 17-02-18 | 05:06 |.
Hahaha, dank u en ook voor de toevoeging.

Bad - Casey | 17-02-18 | 17:22

Ik vraag me eigenlijk af wie die hoger opgeleide academici zijn, waaronder het enthousiasme voor het referendum zou zijn afgenomen (naar nog altijd 50%); nu ben ik geen academicus, maar wel hoger opgeleid, in het bezit van een IQ van minstens drie keer mijn (voor een Nederlandse man gemiddelde) schoemaat met een woordenschat van 100k+ woorden in vier Europese talen.
.
Wat weten deze academici dat ik niet weet, of kan bedenken? Of zijn deze academici het soort volk dat een studie politicologie, communicatiekunde, marketing, of sociologie heeft afgerond, studies waarvoor je alleen een beetje moet kunnen lezen en schrijven, wazig lullen en citaten knippen en plakken om een bul te verkrijgen? Kortom, het soort mensen dat later in nietsnutten-functies zoals beleidsmedewerker of anders-ledig-zijnde ambtenaar de staatsruif gaat uitvreten?
.
Dat zou veel verklaren; dit soort mensen heeft geen boodschap aan een mondig volk, maar wel aan een zich immer uitbreidende overheid met een ditto groeiend contingent sukkels dat daar van afhankelijk is! Wiens (dikbelegde) brood men eet, wiens woord men spreekt, zo gaat het gezegde al eeuwenlang.

Brou Is Back | 17-02-18 | 01:18 | 20

@dodo12321 | 17-02-18 | 06:44
De crux van mijn verhaal is dat er heel veel academische "studies" zijn die alleen wat "leervermogen" vergen, zogenaamde alfa-studies. Voor dat soort studies hoef je niet erg intelligent te zijn, en vooral in de politiek zitten veel types met dat soort studies. Vaak eten zij uit de staatsruif en dan is het niet zo vreemd dat ze tegen referenda zijn.
Echte intelligentie heb je alleen nodig bij beta-studies; dat zijn ook mensen waar je iets aan hebt in de maatschappij. Die bedenken manieren om een vliegtuig elektrisch te laten vliegen of je computer nog sneller en beter te laten werken.
Persoonlijk vind ik het een aanfluiting dat alfa-studies (politicologie, rechten, sociologie, etc.) überhaupt op academisch niveau worden geplaatst.

Brou Is Back | 17-02-18 | 10:36

Brou Is Back | 17-02-18 | 10:36
eens, zelfs een arts is niet bovengemiddeld intelligent. Een medisch specialist zei mij ooit. Als je dit uit je hoofd leert (wijzend op 1 dik boek) dan ben je arts.
Verder verbaast het me altijd dat alfa studies beter betalen. Een werktuigbouwkundige op wo niveau in loondienst mag na 10 jaar ervaring als het meezit 60k ruto meenemen. Een arts 200k. De drogrexen can verantwoordelijkheid voor levens trap ik niet in. Een spoorbrug die in stort kost vels levens of wat dacht je van een vrachtwagenchauffeur die de fout in gaat in een drukke straat.

Ben Hetzat | 17-02-18 | 12:06

Wat ik hierin grappig vind is dat Pia Dijkstra niet meer heeft dan een middelbaar school diploma.

Kim-Jung-Un | 17-02-18 | 15:46
▼ 17 antwoorden verborgen

Ik hoop dat het lukt! And while you're at it, waarom geen referendum over de positie van Ollongren de grote leider van het Ministerie van Waarheid. Kan ze daarna misschien parkeerbonnen gaan uitschrijven of controleren of demense wel alle balletjes terugbrengen na een potje midget golf. In ieder geval iets waarbij ze anderen kan controleren en ook 'maatregelen kan treffen', zonder dat ze al te grote brokken kan maken. Dat is dus nog niet eens zo eenvoudig. Iemand nog ideeën?

benjeallanggek | 17-02-18 | 01:13 | 2


benjeallanggek | 17-02-18 | 01:13
Zoals Professor Voermans al betoogde, dan kan je een rechtszaak ervan maken, want zij overtreed de wet, als zij dit op deze manier wilt doorzetten.

Bad - Casey | 17-02-18 | 01:20

Ik heb zo'n vermoeden dat er onder medewerkers van het huidig ministerie van BiZa wel mensen rondlopen met suggesties.
Hoe zou t daar gaan?

Lotus15 | 17-02-18 | 11:39

Ooit recht en wetskennis moeten leren, wat ik heb geleerd, mocht een verdachte opgepakt worden, b. v. voor moord, de wet geeft aan dat hier b. v. zeg maar 20 jaar voor staat. En tijdens de verdachte zijn proces en de aanloop daar naartoe, wordt de wet in deze verandert, b. v. 15 jaar voor hetzelfde misdrijf, krijgt deze verdachte daarna dader, 15 jaar van de rechter. Mocht het andersom zijn t. o. v. hetzelfde verdachte, zeg maar i. p. v. 20 jaar wordt het 25 jaar. Dan blijft 20 jaar gehandhaafd. Kortom de wet is nagenoeg in het voordeel van de verdachte en als ik het goed begrijp, zijn Ollengren en haar kliek dus verdachten, zo niet daders.
Met haar terugwerkende kracht.
Man, man, wat een engerds.
Het is lang geleden dat ik dit heb moeten leren, maar men mag mij herstellen als ik het verkeerd heb, altijd.

Bad - Casey | 17-02-18 | 00:57 | 3

" hetzelfde " Behoort " diezelfde " te zijn, sorry, ik was te laat met verbeteren, bij deze dus.

Bad - Casey | 17-02-18 | 01:03

Wat ik dus bedoel, Ollengren zegt dus in feite hetzelfde over de wet, wat het raadgevende wet moet afschaffen, dat zij dus met terugwerkende kracht gaan/ willen afschaffen en dat dat altijd in hun voordeel zal zijn.
Middels terugwerkende kracht, das hun voordeel dus.
Beetje ingewikkeld en misschien letterlijk door mijzelf niet goed uitgelegd, mijn excuus hiervoor.
Maar ik ga er ook een beetje vanuit dat de reaguurders de bovenstaande materie hebben gevolgd en dus mij misschien begrijpen in deze, hoop ik en anders word ik middels reacties weer bijgeleerd.

Bad - Casey | 17-02-18 | 01:10

Artikel 1, lid 2 Wetboek van Strafrecht staat uw oude lesstof.

F. Jacobse | 17-02-18 | 12:00

In Zwitserland wonen, volgens het kabinet, dus alleen laag opgeleide mensen. Eerst beledigen ze alle Russen, nog eens de Zwitsers.

Oepsie1234 | 17-02-18 | 00:12 | 6

@ echt_links | 17-02-18 | 00:52 |

Dat doen de Belgen toch slimmer, hoge staatsschuld maar de Belgen zijn gemiddeld stukken rijker dan wij en hebben op de wegen na alles beter geregeld. Die euro bonds komen er toch wel, is dat trouwens de reden dat we die 40 euro p/p moeten bijlappen omdat we zo'n lage staatsschuld hebben ? Als we niet in de EU zaten was er nog iets voor te zeggen voor een lage staatsschuld. Kleine toevoeging, ze hebben meer gigantische immigranten getto's dan wij dus dat is hier ook iets beter dan in België.

Roze_bril_drager | 17-02-18 | 01:11

Ik heb zo mijn vermoedens over die zogenaamd hoger opgeleide tegenstanders; zie mijn reaguursel om 01u18... Je bent in dit land al hoger opgeleid met een studie politicologie of marketing, studies waar iemand met een IQ van 105 slapend een bul kan halen.

Brou Is Back | 17-02-18 | 01:23

Brou Is Back | 17-02-18 | 01:23,
Ik had gereageerd op u, zoals u al waarschijnlijk zag.

Bad - Casey | 17-02-18 | 01:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch weer die frustratie dat de sociaal democratie dood is door de poppetjes die er zitten en de van Mierlo/van der Ham vergelijking die te sneu is voor woorden. Oud, uitgerangeerd en dood.
Net als het communisme heeft dit gefaald, kap ermee en jank niet naar een verleden dat toch al zielig was.
Geen alternatief wetende wanhoop, meer is het niet. Bevlogenheid moet niet sneu worden, maar pragmatisch.
Toch weer een sociaal democratisch/d66 dingetje.

Spoken najagen. Politiek kent weinig oplossingen.

Ongeblustekalk | 16-02-18 | 23:40

Na het referendum over het referendum een referendum over de nieuwe donorwet?

De Briemusketier | 16-02-18 | 23:33

@ Hoe komen ze ook bij het belachelijke suggestie dat het vooral lager opgeleiden zijn die het referendum willen behouden?!
Janneus | 16-02-18 | 22:14 | favorietblock

Dat, Janneus, is de uiterst doorzichtige dooddoener van het establishment/kartel. Als je het niet met ze eens bent, dan ben je "laagopgeleid", oftewel dom. In de voormalige Soviet Unie werd je in dat geval voor gek verklaard. Iets minder subtiel wellicht, maar het komt op hetzelfde neer...

echt_links | 16-02-18 | 23:25 | 6

Precies, de lui die dit beweren hebben zelf meestal een pretstudie gevolgd die iedere sukkel met een IQ van net honderd met af en toe wat stampwerk en verder uitslapen in de collegebanken makkelijk afrond. Onthoudt: intelligent en hoog-opgeleid zijn twee verschillende kwaliteiten die in veel gevallen niet samengaan.

Brou Is Back | 17-02-18 | 01:28

Een dolksteek in de rug voor de uitspraak "boerenverstand hebben".

steekmug | 17-02-18 | 07:27

Universiteit, de hogere rijke studenten kopen allemaal hun tentames, zei mijn zoon eens, ik geloof dat ik de enige ben, die zelf studeert.

gato | 17-02-18 | 08:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Het lijkt erop dat Rutte weer in de fout is gegaan bij het benoemen van een minister. Vreemde dame die bepaald niet de indruk maakt veel met de democratie op te hebben, zoals Baudet ook al aanhaalde bij eerdere kwesties met haar. Ze is natuurlijk voorgedragen door Demofobie 66, maar Rutte is er weer ingestonken lijkt me zo. Grappig ook dat Baudet zijn gram kon halen voor het debat in Amsterdam waar onder anderen de hondsbrutale Pechtold Penthouse zich misdroeg en Baudet zich teveel liet meeslepen.

Ruud5 | 16-02-18 | 22:52 | 3

Die 'dame' is in het verleden een medewerkster van Rutte geweest. Rutte heeft haar daar neegezet om het vuile werk voor de leugenaar op te ruimen. En de penthouse-profeet vond dat een goed plan.

Gemeen Mosje | 16-02-18 | 23:19

De meeste ambtelijke topdirecteuren praten over hun Minister als zijnde een passant en beschouwen zichzelf als de feitelijke baas en de minister als de loopjongen.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 23:49

@Langshetrandje | 16-02-18 | 23:49
Dat klopt, want die topambtenaren zitten daar jaren en jaren. En die moeten de minister van informatie voorzien. Dus in zekere zin zijn die topambtenaren ook de 'baas'. Want als die topambtenaren; zaken achterhouden, feiten verdraaien, dan kan de minister daardoor aardig in de problemen komen.

Gemeen Mosje | 17-02-18 | 00:04

Kwam net wat plakkers van groenlinks tegen, ze durven wel in het donker. Heb ze laten weten dat ik morgen overdag FvD posters over die van hun clubje zal plakken. Eikels!

Glas Koning | 16-02-18 | 22:40 | 7

Pff, kom ik even onder vuur hier. Ik zal morgen niet plakken over de GL posters. Wel is het maar een raar verschijnsel om een paar volwassen gasten schichtig met een keukentrappetje in de weer te zien in het donker.
.
Daarom reageerde ik als een eikel.

Glas Koning | 16-02-18 | 23:28


democratie zou er op gebaseerd moeten zijn om meningen te vormen
als jij een mening hebt moet je die gewoon kunnen aanpassen of inruilen voor een beter verhaal
Baudet wordt omver gekegeld in de Balie
dan kan ik ook wel zeggen gooi die gozer uit de fvd
maar daarna geeft hij een betoog van meesterlijke klasse in het parlement
in/uit is vrij subjectief
ik vond de reacties van blasfemie en 02neutraal keurig en zij hielpen duidelijk om glas koning de andere kant van de medaille te zien
feldwebel typjes als jan-joris-jaap-joop en berbaar lijken mij zo van de d66 legrol gekomen

Rest In Privacy | 16-02-18 | 23:44

@Glas Koning
Je mag best tegen die GroenLinks-lulletjes zeggen dat je over hun posters heen gaat plakken, hoor. Laat ze maar even zweten van angst.
Als je het maar niet echt gaat doen.

MAD1950 | 17-02-18 | 00:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat en wie denk die gast te zijn om te zeggen dat referendum voor laagopgeleiden is... IEDEREEN kan en mag meedoen met een referendum,

Rene046 | 16-02-18 | 22:38

Ergens onder twitter.com/traumabeertje/status/9644... begon zo'n bijna volledig onbekende VVD'er Bosman zich te bemoeien met de discussie. Nou heb ik geen Twitter en ik wil beleefd blijven, maar wat een ongelofelijk domme lul die man met 4 van die reacties die compleet niet ingaan op argumenten; hij had blijkbaar VVD-Twitter-reageer-corvee. Weet wel zeker dat er heel wat mensen met een al dan niet omgekeerd krat bier in de tuin (een stuk) slimmer zijn dan dit Kamerlid. Dat is altijd wel leuk aan die VVD'ers ... dat ze zichzelf vaak zo kundig achten om "in het algemeen belang" (proest) te oordelen.

Watching the Wheels | 16-02-18 | 22:34

1) Boris van der Ham dient binnen D66 een staatsgreep te plegen.
2) Theo Hiddema gelieve iets dergelijks te ondernemen bij het FvD.
3) Wil de echte liberale VVD-er opstaan om zulks ook te doen bij de VVD en Rutte c.s. de laan uitsturen?
4) Heeft iemand een idee over DENK dienaangaande?

Nelis SplitBloes | 16-02-18 | 22:29 | 2

DENK hoort op de lijst van terreur-organisaties. Lidmaatschap of het verlenen van steun leidt tot intrekking van het Nederlandse paspoort.

obominotie | 16-02-18 | 22:33

Gaan DENKen zou al veel schelen, vind dat ze het niet zo slecht doen de laatste tijd. Ze begrijpen dat Rutte en Ollongren liegen, ze steunen een motie van wantrouwen tegen Rutte door de PVV, DENK is niet verkeerd bezig, ze doen niet aan die kinderachtige spelletjes zoals PvdAssher. Wel lachen weer die Dominique en Twan van de week bij Nieuwzuur "er kwam geen meerderheid want de PvdA was tegen", humoristen met 9 zetels.

Watching the Wheels | 16-02-18 | 22:39

Zo, en ook Baudet is in het mes gelopen. Wat een hyperbolische meuk kwam er uit zijn muil weer. Exit fvd dus. Kansloze keuze voor een bestaan als margepartij in de oppositie dit. En dat is niet waar ik in maart op stemde, of dit jaar op zal stemmen. Jammer, maar ergens wisten we t wel he, dat ook baudet t niet ging zijn.

F#ckingAwesome | 16-02-18 | 22:18 | 14


Langshetrandje | 16-02-18 | 23:54
Baudet is inderdaad een "maverick" . Ik hoop dat dat Ome Theo hem wat wijsheid bij brengt. Bij elke interruptie denk ik "jongen, je snapt er geen reet van" Maar goed, beter een goedbedoelde sukkel dan een corrupte DDR 666.
Toch blijft het jammer, dat ik, als inwoner van Havana aan de Waal niet kan terugvallen op de VVD, die ik jaren heb gesteund. Nu walg ik van deze partij.

VSOPXO | 17-02-18 | 00:45

En een partij uit de grond stampen vanuit het niets en je ook nog met een 2 mans fractie inlezen in alle dossiers waar anderen voor elk dossier een poppetje hebben zitten. We kunnen pas over FVD oordelen als ze met 10 a 15 zetels daar zitten. Maar al een hele prestatie om vanuit het niets daar te komen. LPF, 50plus en PVDD zijn de laatsten die het gelukt zijn en daarvoor SP denk ik. Wilders splitste zich af net zoals DENK dus die hadden een voorsprong. LPF is hoe het niet moet dus op tijd de bezem door je partij en de rotte appels eruit.

Roze_bril_drager | 17-02-18 | 00:50

Baudet is vooralsnog te veel een man van uitgebreide discussies om goed over te komen. Hij wikt en weegt zijn woorden, verbetert zichzelf als hij een betere uitdrukking vindt etc. Dat komt wat wijfelend over. Daarin is Wilders hem ver de baas, met zijn 'Knettergek' uitspraken. Ze zouden Dijkhof moeten proberen los te weken bij de VVD. Dat zou echt schelen...

Dr_Prepper | 17-02-18 | 07:25
▼ 11 antwoorden verborgen

Bijdrage Thierry vond ik van hoog niveau. Intelligent, duidelijk en werkelijk snoeihard naar Ollongren. De oppositie is op stoom.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 22:15 | 2

Ik zie hier ook andere reacties voorbij komen maar als je een beetje intelligentie bezit in je bovenkamer dan weet je wat Thierry hier allemaal zegt en hij heeft zó gelijk, alles wat hij hier zegt snijdt hout! Ik snap de weglopers van de fvd niet of ze hebben een laag iq

dubbelicious | 17-02-18 | 00:12

Geef die man de tijd om ook een debatteer rat met debattrucjes te worden, inhoudelijk is het allemaal wel in orde en speeches zijn ook verfrissend om aan te horen. Het is gewoon een versterking van de rechterkant.

Roze_bril_drager | 17-02-18 | 00:38

Thierry moet een beetje meer on topic blijven. Middenin dat referendumdebat begon hij ineens tegen Ollie te klagen over smaad en laster. Voorzitster Arib wees hem terecht terecht. Niet handig dus. Hij is een romantische jongen maar iets minder pathos en cicero in zijn betoog kan ook geen kwaad.

isitsoornot | 16-02-18 | 22:14 | 4

Mee eens. Wat mij op viel.... de vier regeringspartijen werden vertegenwoordigd door vier, totaal onervaren volksvertegenwoordigers.
Mevrouw Arib gaf tot 2 x keer toe aan dat de 4 regeringspartijen de mogelijkheid hadden de oppositie tot 2 x keer toe weg te stemmen, doch deze onervaren ambtsdraaiers draaiden bij en gaven de oppositie voldoende ruimte om uitstel te krijgen.
De Marrokaanse hoogste spion van de Marrokkaaanse Koning,. mevr. Arib, gaf deze "jongens" advies, maar deze sukkels hadden het niet door.

VSOPXO | 16-02-18 | 22:38

Ben niet zijn grootste fan, maar ik vond het zéér terecht dat de heer Baudet refereerde aan de speech van Ollongren. Zij gooit de vis uit en Baudet heeft alle recht om op alle mogelijke manieren hier op in te hakken. Zij demoniseert, zij ontwijkt het debat. Baudet wordt wel eens arrogantie verweten, maar Ollongren heeft het uitgevonden.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 23:59

Mee eens, Wat heeft die heks gezegd over Baudet.
Trouwens hij was dit keer goed op dreef, niets om over te zeiken.

gato | 17-02-18 | 08:48
▼ 1 antwoord verborgen

..."en we hebben goed contact bij de Multicopy in 020 Noord om de digikrabbels op dode bomen te drukken voor analoog transport naar de Kiesraad."

Zal je net zien dat er op gemeentelijk niveau om Twee voor Twaalf een milieuzone van de allerergste soort rondom Herengracht 21 wordt geworpen, waar je alleen met schoenen met plantaardige zolen in mag komen.

Cue_The_Deer | 16-02-18 | 22:10

De debat-deelnemers stonden lachend in de zaal, de Kamervoorzitter maakte zelfs een voorstel van het gezelschap. Er is nu een (afgesproken?) truc bedacht: de minister stuurt nog een brief en misschien wordt dan het debat nog voortgezet, maar dit zal niet helpen. Ik heb niet alles tot in detail gevolgd, maar hebben GroenLinks en de PvdA zich in 2017 uiteindelijk ook niet tegen het correctief referendum uitgesproken? Dan heeft het kabinet toch een punt om ook het raadgevend referendum af te schaffen? Wat heeft het dan nog voor zin te gaan steggelen over juridische aspecten? Misschien is ons land wel te verdeeld om stellingen met een simpel ja en nee te beantwoorden. Er zal dus een andere vorm van volksraadpleging moeten komen.

Mannes | 16-02-18 | 22:05 | 6

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-02-18 | 22:41
Ach een jaarlijkse volksraadpleging over importante punten lijkt me helemaal niet verkeerd.
Niet gratuit voorgenomen wetten proberen af te schieten zoals nu met natuurlijk nul resultaat.
Laat de partijen maar komen met een paar kwesties waar het volk over mag beslissen, niks mis mee dunkt me.

Berbaar | 16-02-18 | 22:57

Ik weet het inmiddels wel zeker. berbaar = Kees Verhoeven.

MAD1950 | 17-02-18 | 00:48

"Misschien". Dat woord alleen al om je plempsel in zijn geheel niet te rechtvaardigen!

Mr_Pikibelly | 17-02-18 | 01:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarom mag je in dit land niet ongestraft wijzen op de, wetenschappelijk aangetoonde, verschillen in het GEMIDDELDE I.Q. op de diverse continenten, maar wel als minister het volk TE DOM noemen om een referendum te begrijpen? Waarom hangt die Ollongren niet ergens op een pleintje aan een schandpaal rotte tomaten te happen? Waarom moet ik ALLES zelf doen?

Rest In Privacy | 16-02-18 | 22:05 | 2

Hoe komen ze ook bij het belachelijke suggestie dat het vooral lager opgeleiden zijn die het referendum willen behouden?!

Janneus | 16-02-18 | 22:14

Ministers denken dat ze alles maar kunnen zeggen; zo hebben ze het ook vaak over de 'gewone man' maar waar is dan die 'gewone vrouw' ? En wat suggereert men met 'gewoon'? Alsof gewone mensen geen hersens hebben?? Dus als je als bobo een pak aanhebt dan bewijst dat blijkbaar dat je verheven bent t.o.v. de 'gewone man'? Gaat toch weg! In je blootje ben je allemaal hetzelfde, koning, keizer, admiraal.... poepen doen we allemaal.

dubbelicious | 17-02-18 | 00:19

Ach, dat hele referendum zal me mijn reet roesten. Als ca 40-jarige VVD stemmer ben ik in principe tegen het referendum geweest, net als de VVD zelf, trouwens.

Maar als dat referendum er dan op democratische wijze is gekomen, moet je het vind ik niet hals-over-de-kop weer willen afschaffen als blijkt dat bij zo'n volksraadpleging de mensen anders stemmen dan jij het graag had gezien. Van mijn partij, de VVD, kan ik dat begrijpen, die is er nooit voor geweest, maar zo'n elitaire kutpartij als D66, die het referendum altijd als een "kroonjuweel" heeft beschouwd, die lui zouden zich kapot moeten schamen: oeps, het volk stemt iets anders dan wij prettig achten, weg met dat referendum dan maar. Wat een hypocriet OSM clubje, zeg.

Dr_Johnson | 16-02-18 | 22:00 | 5

VVD is net zoals D66, CDA en nu CU de arrogantie van de macht op het lijf geschreven. Het plebs mag 1x in de 4 jaar stemmen en moet daarna vooral zijn waffel houden. Als het plebs dan via een referendum nee zegt hebben ze nog de onbeschaamdheid (o.a. D66) om tijdens het proces te zeggen dat ze de stem van de meerderheid zullen uitvoeren maar die uitkomst beviel niet dus wisten ze niet hoe snel ze moesten draaien. En Rutte met zn geitenpaadje dat 0,0 veranderde. Zó gruwelijk arrogant!! Het volk daarmee voorliegen.

Lupuslupus | 16-02-18 | 22:29

"En met die elitaire kutpartij als D66 werk de VVD wel samen,huichelaars."

Zeker, dat heb je in Nederland coalitieland. Er is geen partij die de absolute meerderheid van 76 zetels of meer haalt, sterker, de tijd dat één partij over de 50 zetels scoorde, zoals in het verleden CDA en PvdA, is voorbij. Dat betekent dat je met andere partijen zult moeten samenwerken, of voor altijd aan de kant zult blijven staan, zoals SP, GL. Als je dat allemaal huichelaars vindt, op welke partij stem jij dan? Een partij die nooit wil regeren? Regeren om althans zo veel mogelijk van het programma te realiseren? Dan kun je net zo goed niet stemmen.

Dr_Johnson | 16-02-18 | 22:33

Dr_Johnson | 16-02-18 | 22:33
Het zou fijn zijn om een zgn. zakenkabinet te formeren. De kamer kan dan echt het kabinet controleren, zonder naar de politieke 'kleur' te hoeven kijken. Zal vast de eerste keer niet meteen goed lukken, maar levert wel op als we het onder de knie hebben gekregen.

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een flut professor (in nieuwsuur) telkens met zijn hoog- en laagopgeleiden.
Echt een achterlijk figuur die waarschijnlijk zijn conclusies ook nog eens richting heeft gegeven door eigen beeldvorming. Een flapdrol eerste klas.
Waarschijnlijk nog te dom om zijn eigen auto te kunnen repareren bij wijze van spreken.
Persoonlijk geef ik meer om intelligente mensen dan hoogopgeleiden.
Mensen die misschien niet veel van iets weten, maar redelijk op de hoogte zijn van de meeste zaken.
Ook blijkt hij nog een van velen te zijn die het woord democratie en gelijkheid niet begrijpt.

ET007 | 16-02-18 | 21:57 | 7

Dat hele hoog- en laagopgeleiden gezeur begint mij ook de keel uit te hangen. Erg onverstandig ook om op zo'n manier je gelijk proberen te halen. Op een gegeven moment gaan mensen begrijpen dat je alleen hoogopgeleid bent als je het met hen eens bent. En dan worden ze cynisch. Dom, dom, dom.

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:12

Vervang dat "hoog- en laagopgeleiden" eens met Mannen en Vrouwen, Autochtonen en Allochtonen, Blanken en Zwarten en de wereld, nee het universum, is te klein.

Nosky | 16-02-18 | 23:28

ET007 | 16-02-18 | 21:57
"Een flapdrol eerste klas.
Waarschijnlijk nog te dom om zijn eigen auto te kunnen repareren bij wijze van spreken."

Haha Briljant. Helemaal waar, met zijn kippenhandjes..

Ben-Bataaf | 17-02-18 | 03:50
▼ 4 antwoorden verborgen

D'66 is alleen nog maar een leeg omhulsel voor de macht. De idealen zijn volledig geïmplodeerd.

Lafayette | 16-02-18 | 21:55 | 4

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:58
Heb nog goed in mijn geheugen dat Thom de Graaf (D66) benoemd(!) werd tot burgermeister van Nijmegen. Daar gaan dan je kroonjuwelen. Vorige post is niet gepost, raarrr. Zal wel door de Russen gehackt zijn.

chicago river | 16-02-18 | 22:10

Ja Chicago, dat weet ik ook nog en vond het prachtig. Dat ze zich niet rot schaamden verbaasde mij dan toch ook weer. Zoiets verzint een normaal mens toch niet?

Lupuslupus | 16-02-18 | 22:32

En vooral dat hij zich liet benoemen nadat hij aftrad omdat hij zijn grondwetswijziging voor de gekozen burgemeester niet door de Eerste kamer kreeg.
Echt, wat voor lul ben je dan? Je eigen voorstel voor gekozen burgemeester niet door het parlement krijgen en jezelf dan laten benoemen tot burgemeester. *facepalm*

Stormageddon | 16-02-18 | 22:45
▼ 1 antwoord verborgen

"Oh, Roos Vonk wilde trouwens ook nog iets zeggen." Ach ja Professor (ja ja) Roos Vonk, waar kennen we die ook alweer van?
www.trouw.nl/home/hoe-zou-het-toch-zi...

Ons frauderende alfa-studentje met haar modieuze pretstudie sociale psychologie. Voor ieder IQ is er tegenwoordig wel een passende studie.

Boer Kini | 16-02-18 | 21:52

Uit de memorie van toelichting van de Wet Raadgevend Referendum:
(sorry voor de lange post)

"De regeling in dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor de bekendmaking en inwerkingtreding van andere (latere) wetten en heeft daarmee het karakter van een algemene wet. Het gezag van deze referendumwet ten opzichte van latere wetten is van een algemene wet ten opzichte van een bijzondere wet." (...) "Naar aanleiding hiervan is in de Aanwijzingen voor de regelgeving een aanwijzing opgenomen voor de verhouding tussen algemene en bijzondere wetten (Ar 49). Deze houdt in dat in bijzondere wetten alleen van algemene wetten mag worden afgeweken als dat noodzakelijk is. De (noodzaak van) afwijking van de algemene wet moet in de memorie van toelichting bij de bijzondere wet worden gemotiveerd. Uit het gebruik van het woord «in» in deze aanwijzing kan reeds worden afgeleid dat de afwijking van de algemene wet in de bijzondere wet tot uitdrukking moet komen. Deze aanwijzing geldt zowel voor de aanpassing van bestaande wetgeving aan de algemene wet als voor harmonisatie van toekomstige wetgeving aan de algemene wet.

Het vorengaande geldt ook voor de verhouding tussen het voorstel voor een Wet raadgevend referendum en een latere bijzondere wet, hetgeen onder andere betekent dat indien een bijzondere wet zou afwijken van de Wet raadgevend referendum de bijzondere wet dat expliciet tot uitdrukking behoort te brengen. Indien in een latere wet uitdrukkelijk van de Wet raadgevend referendum zou worden afgeweken, gaat die latere wet voor. Dit heeft als uiterste juridische consequentie dat latere wetten van referendabiliteit zouden kunnen worden uitgesloten, mits dat uitdrukkelijk is bepaald."
zie: zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...

Probleem voor Ollongren is: Er is helemaal geen noodzaak om geen referendum over de intrekkingswet te houden. Er ontbreekt de wil en de wens bij de coalitie voor gedoe, maar dat is het dan. Dat is geen noodzaak!

Voldaan moet worden aan aanwijzing 49: "In bijzondere wetten wordt alleen afgeweken van algemene wetten, indien dit noodzakelijk is. Een afwijking wordt in de memorie van toelichting bij de bijzondere wet gemotiveerd."
zie: wetten.overheid.nl/BWBR0005730/2011-05...

Ollongren heeft verzuimd die verplichte noodzaak te benoemen, laat staan te motiveren in haar memorie van toelichting:
zie: www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksov...

Is de intrekkingswet daarmee juridisch onhoudbaar? Volgens aanwijzing 49 van de Algemene Wet Bestuursrecht wel. Maar wie handhaaft dat? In de Tweede Kamer helaas de coalitieknippels, die hun eigen regeeraccoord boven de de wet stelt en zonder noodzaak een bijzondere wet een eerder aangenomen algemene wet laat 'overrulen'. Je hoopt dan op een Eerste Kamer, maar die vinden het ook al geen probleem om de Grondwet te overtreden bij de donorwet, omdat ze te gepolitiseerd zijn om als reflectiekamer te dienen, wat eigenlijk hun taak is.

Daarom wil ik een Constitutioneel Hof, om te voorkomen dat een toevallige groep vrienden zichzelf boven de wet kunnen stellen door politiek ge-handjeklap.

tipo | 16-02-18 | 21:48 | 6

@OverdaanDerOnderheid Precies. Hij vroeg om een motivering van de noodzaak, want die ontbreekt in Ollongrens toelichting. En als dat op de coalitie in de Tweede Kamer geen indruk maakt, dan hoop je op een integer moment in de Eerste Kamer. Maar ik hou mijn adem niet in...

tipo | 16-02-18 | 22:14

@tipo: duidelijk (net als uw toelichting onder mijn schrijfsel). Maar dan inderdaad de vraag: wie toetst dit? Dat is o.a. de rol van de 1e Kamer, die helaas veel te politiek is geworden. Die hebben zich definitief buiten spel gezet als boven de partijen staande hoeder van de samenleving, nadat de voorzitter van de CDA-senaatsfractie opmerkte: "voor wat hoort wat", toen hem over steun voor een bepaald wetsvoorstel gevraagd werd.

Naast een constitutioneel hof zou ik ook graag zien dat (ex-)politici automatisch worden uitgesloten van het senatorschap.

Muxje | 16-02-18 | 22:30

Als de eerste kamer doet waarom ze bestaan dan sneuvelt de wet daar.

Roze_bril_drager | 17-02-18 | 00:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Wederom een goed initiatief van gs! Dit medium is een gezond, en broodnodige bron van verzet tegen de ondemocratische vijanden van het volk. Waar de regering zich gedraagt als een dictatuur, en allesbehalve vertegenwoordigers van het volk, krijgen het genadeloos, als een boomerang terug op die arrogante, en zich ontastbaar voelende ego's.. Karma is a bitch!!

RonBacardi | 16-02-18 | 21:36

Tijdens het debat werd een paar keer gevraagd wat d66-ers in de spiegel zagen. Ik kom maar niet los van het beeld van het jochie Jetten voor de spiegel wiens moeder zijn dasje nog even recht trekt en hem een kusje op de wang geeft voordat ze hem gloeiend van trots naar de Tweede Kamer ziet steppen. Haar grote jongen....
Binnenkort zal ze zijn jasje van de supermarkt nog even afborstelen voordat hij weer naar de Appie gaat. Vakkenvullen. Haar grote jongen.... onderop beginnen.

piloot47 | 16-02-18 | 21:33 | 2

Door de bril van een gemiddelde D’66erd is hij een groot talent en zal kereltje snel carrière maken.
Of we hem dus snel bij de appie zullen zien is nog de vraag.

Trumme | 16-02-18 | 21:45

Zij zien helemaal niets in de spiegel, stelletje vampiers die de democratie leegzuigen.

GroetenVanUrk | 16-02-18 | 21:58

Nou vooruit, ik zal een kruisje zetten maar marcheren doe ik niet meer aan mee.

Tuborg øl | 16-02-18 | 21:32

Gisteren werd in het debat gezegd: NL is geen DDR. (Enige land wat referendum afschafte). NL is wel DDR geworden: referendum wordt afgeschaft om EU te dienen en die Eu en Juncker zijn exact op dezelfde weg als de DDR:

DDR: "Vooral na het aantreden van de nieuwe partijleider Erich Honecker in 1971 probeerde de SED de bevolking met hogere staatsuitgaven voor zich te winnen. De DDR leefde alras op te grote voet en faalde uiteindelijk ook om economische redenen: ze kon haar sociaal-politieke beloften niet waarmaken en haar schulden niet nakomen. "

Exact Juncker en geloof het of niet: de jeugdwerkloosheid in Junckers tijdperk liep zelfs op tot 24% !! , in de DDR was het officieel 0% maar in het echt ca 15%!

Brussel wil meer geld en minder invloed van de kiezers: hoeveel DDR wil u hebben in NL ? Met recht: DDR 66 (voorheen D66).

Tee Of Cup | 16-02-18 | 21:29 | 4

In die tijd was NL dan ook nog een gaaf land.

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:50

Te jong ? Ha ha ha, mijn vrouw en kinderen zouden wel willen, u weet niet waar u over praat, ben zelfs kort na de val grondeigenaar geweest in de oost. Ik weet helaas precies waar ik over praat, ken ook de "systemen" in Dresden etc....

Hoe meer kennis iemand bezit van eu, vs , oost europa en rusland: hoe onlogischer het eu beleid is. Ik ben zelf overigens voor europese samenwerking, maar tegen Juncker e.c. en deze commissie en haar beleid.

Tee Of Cup | 16-02-18 | 22:04

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:41

U bedoelt wellicht een graadje of honderd minder *efficiënt*. Maar de mate van controle van de burger door de staat is inmiddels een stuk groter dan die ooit was in de DDR. De onderkaken van de voormalige Stasi-generaals vallen simpelweg op de grond van verbazing als zij NSA-klokkeluiders horen spreken over middelen waarvan zij destijds zelfs niet durfden dromen.

OverdaanDerOnderheid | 16-02-18 | 22:46
▼ 1 antwoord verborgen

Als de coalitie illegaal een stukje democratie vermoordt, dan stap ik uit het het donorregister. Ik hoop dan dat er duizenden Nederlanders volgen en de reden kenbaar maken. Al is het maar voor heel veel negatieve D66 PR. Top drie D66 opstappen, referendum repareren en dan krijgen jullie pas de donororganen terug. Zelden zulke vieze politieke spelletjes moeten doorstaan... Geen stem? Dan ook geen leven!

Dombo65 | 16-02-18 | 21:26 | 5

We zijn het er dus over eens dat organen een geldwaarde hebben. Waarom koopt de regering deze organen niet van de wettelijke erfgenamen? Niet die van mij natuurlijk, ik ben als niet-donor geregistreerd.

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:47

Bijvoorbeeld als bijdrage voor de begrafeniskosten.

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:48

Juist. Ze willen zelfs na je dood nog in stukken snijden. Laat ze dan ook de gehele begrafenis kosten dragen!

Mr_Pikibelly | 17-02-18 | 01:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Eu beleid....
Eu baantjes ...
Treurig zooitje....

ik2! | 16-02-18 | 21:23

Tja, wie weigert te luisteren naar de stem , kijkt vroeg of laat in de loop.
Altijd zo geweest, zal altijd zo blijven.

zieniekus | 16-02-18 | 21:23

Rutte zal de RVS wel bewerken... Want hij wil kost wat het kost het referendum kwijt.
Hij ziet aankomen dat de bevolking ander stemt dan wat hij wil. En iedere keer een kort vingertje opsteken brengt hem in de problemen bij zijn baasjes in Brussel.En die baasjes wil Rutte tot iedere prijs tevreden stellen. Dit ook voor zijn topbaan in Brussel in 2019.

Gemeen Mosje | 16-02-18 | 21:20 | 3

Rutte en Bea zetten Willem Alexander in, als voorzitter van de Raad van State. Vice-voorzitter Donner bibbert en wankelt het geitenpaadje op: met terugwerkende kracht wordt de wet alsnog afgedrukt in de Staatscourant, de oude oplage wordt vernietigd en de nieuwe, ge-antedateerde editie gaat op de persen. Inherent heel logisch-legaal en.... klaar.

piloot47 | 16-02-18 | 21:39

Dat is niet mogelijk Piloot. De staatscourant wordt namelijk ook en vooral naar abonnees verzonden. Dus terughalen kan niet meer.

Lupuslupus | 16-02-18 | 22:04

Denk eerder dat Maxima wordt ingezet.

gato | 17-02-18 | 03:34

Wat ik dus het meest choquerend vind is dat de zaal compleet leeg is. En dan Baudet de maat nemen dat hij "altijd afwezig" zou zijn.

GoCanucksGo | 16-02-18 | 21:17 | 6

Tee Of Cup | 16-02-18 | 21:36
Dat klopt toch: kamerleden doen hun werk toch zonder last of rugbaarheid?

piloot47 | 16-02-18 | 21:42

@Tea of cup; ik antwoordde op bovenstaand commentaar dat ging over het debat van gisteravond en NIET over een hoofdelijke stemming.!

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:47

GoCanucksGo | 16-02-18 | 21:37
.
Geeft helemaal niet dat u dat niet wist. Mij verging het 50 jaar geleden precies zo. Ik weet nog dat ik mijn vader vroeg waarom iemand in de vergaderzaal gewoon de krant zat te lezen terwijl iemand aan het spreken was..... Toen heeft hij mij uitgelegd hoe het daar reilt en zeilt. Dat er een ander debat (met een ander onderwerp) zou volgen en de meneer met de krant dáár alvast voor aanwezig was.

Elke fractie heeft woordvoerders voor bepaalde onderwerpen. Alleen de kleine fracties moeten bijna voor alle onderwerpen als woordvoerder optreden.

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Hoe zit het geitenpaadje van de oppositie in elkaar? Ik kon van het verhaal van Voermans geen kaas maken. Maar ik snap ook niet hoe de RvS in kan stemmen met het plan van de regering.

Artikel 8 Wrr Lid 1: Referabele wetten treden in werking 8 weken na publicatie in de staatscourant.

Artikel 8 Wrr Lid 2: Indien in de wet zelf staat dat deze in werking treedt binnen de in Lid 1 genoemde termijn, dan treedt ze alsnog pas na 8 weken in werking.

Artikel 7 Bekendmakingswet: wetten treden in werking een x aantal dagen na publicatie in de staatscourant, tenzij er in de wet zelf wat anders over staat.

Zo op het oog biedt de Wrr geen mogelijkheid om wetten onmiddellijk in te laten gaan. Het enige gaatje dat ik voor de staat zie is: in de wet tot afschaffing van het referendum opnemen dat deze onmiddellijk nadat de Kamer haar aanneemt in werking treedt, dus nog voor publicatie in de staatscourant. Als dat mag (weet ik niet) ... dan zou je kunnen redeneren dat inwerkingtreding dus plaatsvindt *buiten* de in Artikel 8 Wrr Lid 1 genoemde termijn (van publicatie tot 8 weken daarna), en dat Lid 2 dus niet van toepassing is, en de wet dus onmiddellijk ingaat. Waarbij ik wel op mag merken dat het beschouwen van een tijdstip vóór publicatie als zijnde buiten de termijn in Lid 1, een onvoorstelbaar grove schending is van wat overduidelijk de geest van dat wetsartikel is.

Muxje | 16-02-18 | 21:15 | 3

Interessant gevonden, maar dan zul je eerst de Grondwet moeten wijzigen. Zie art. 88 Grondwet: wetten moeten bekend worden gemaakt.

Lentehaas | 16-02-18 | 21:30

Rvs heeft in advies gezegd: dat de huidige intrekkingswet zo niet kan indien je hem niet referendabel wil hebben. Rvs heeft gezegd dat de regering dus een voorziening moet treffen in de wet om referendum te voorkomen. Het woord effectief is gebruikt.

Hier gaat de RvS buiten zijn boekje: ze hadden moeten adviseren, volgens de geldende wetgeving kan u de intrekkingswet niet uitsluiten voor een referendum. In de referendum wet is het ook niet bedoeld om deze wet in te kunnen trekken zonder de mogelijkheid tot een referendum hierover.

RvS had behoren te zeggen dat het tegen de wetgeving ingaat, maar vooral ook tegen de geest van het vigerende recht.

RvS maakt het nog bonter: ze accepteren het idee van de regering om de wet in te trekken met als reden dat het in het regeerakkoord staat. Ze verwijzen hiernaar. Dat hoort zowel voor de regering als voor RvS geen argument te zijn. Rvs adviseert op basis van kwaliteit van de wet: conclusie tussen de regels door: onvoldoende kwaliteit en onvoldoende gemotiveerd. En ten tweede beoordelen: wel of niet tegen grondwet: dat is niet 200% helder, wat het wel zou moeten zijn.

Deze regering stevent rechtstreeks af op een zeer snelle val: is D66 werkelijk bereid a la PvdA in Rutte twee zijn bestaansrecht op te heffen ?

Tee Of Cup | 16-02-18 | 21:50

Ollongren kiest voor een ander pad: Er komt een bijzondere wet (de intrekkingswet) die de algemene wet (De WRR) overruled. Dit mag, als voldaan wordt aan aanwijzing 49: wetten.overheid.nl/BWBR0005730/2011-05...

"In bijzondere wetten wordt alleen afgeweken van algemene wetten, indien dit noodzakelijk is. Een afwijking wordt in de memorie van toelichting bij de bijzondere wet gemotiveerd."

Dit staat ook in de memorie van toelichting van de Wet Raadgevend Referendum.

Die noodzaak is dan, volgens Ollongren, dat het in het regeeraccoord staat. Maar dat is geen noodzaak van landsbelang, maar enkel een wens vanuit coalitiebelang. Ollongren voldoet dus niet aan de eis van noodzakelijkheid, om in de intrekkingswet te regelen dat de WRR zonder mogelijkheid tot referendum kan worden ingetrokken.

tipo | 16-02-18 | 22:10

Boris van der Boterham.

Crusty | 16-02-18 | 21:15 | 2

Seth Gaaikema was toch overleden?

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:29

humor is een gave

piloot47 | 16-02-18 | 21:45

Zolang de ongeïnteresseerde massa het partijkartel keer op keer aan een meerderheid helpt kunnen we raadgevende referenda houden tot we een ons wegen maar gaat er niets veranderen. Triest maar waar.

witwas | 16-02-18 | 21:13 | 3

Kijk. Dat is nou een wijs woord! Waarvan maar de vraag is of ze ongeinteresseerd zijn of gewoon geen zin hebben in al die paniek om niks. Overigens hangt half Nederland tcoh liever voor de TV dan zich met politiek in te laten dus zo erg is het allemaal kennelijk niet.

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:43

Het lijkt misschien paniek om niks als je niet verder in de toekomst kijkt dan je neus lang is, maar ik zie wel degelijk ontwikkelingen die op een termijn van maximaal 10 jaar tot grote problemen gaan leiden. De vergrijzing is al een enorme uitdaging bij optimaal beleid, maar bij suboptimaal beleid wordt het onmogelijk de verzorgingsstaat op peil te houden. En jaarlijks 50k kanslozen toelaten en 50K kansrijke het land uitjagen is erg suboptimaal. De belastingen zo hoog opschroeven dat half Nederland over de grens tankt en alle succes wordt afgeknepen is ook suboptimaal. Nee, dit gaat niet goed aflopen.

witwas | 16-02-18 | 22:01

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:43 | favorietblock

Kijk, daar ben ik het dan weer met je eens.
Wil ik wel wat tegenover stellen: Een referendum, raadgevend of niet, kan in ieder geval iets van betrokkenheid creeeren en de mensen bij de TV weg te halen. Als je elke vorm van inspraak alleen maar aan banden legt weet je zeker dat ze niet meer van hun reet afkomen.

Nosky | 16-02-18 | 22:05

Ik heb mij mateloos geërgerd over die arrogante hautaine Rob Jetten met zijn smalende glimlachje. Het zou mij niet verwonderen als die gladjanus over een tijdje ook een penthouse scoort.

Zaniker | 16-02-18 | 21:12

Wat een overdreven verhaal van Baudet. Hyperbool na hyperbool moet eraan te pas komen om zijn punt te maken. Censuurpolitie, sjonge jonge, het gaat voorlopig alleen maar om een website waarop wordt bijgehouden, op ook nog amateristische wijze, wat er aan bagger en vuilspuiterij op het internet wordt gedumpt met als enige doel de beschadiging van onze democratie. Ja vanuit Rusland, maar ook vanuit andere hoek. Het dient geen enkel ander doel dan de boel naar de pleuris helpen en ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat er een internetdienst in het leven wordt geroepen die dat enigsizns bijhoudt en waar mogelijk van commenaar voorziet.

Wie heeft het over censuur? Alleen Baudet een zijn sympathisanten, verder helemaal niemand. HEt is niet aan de orde, het gaat niet gebeuren. Maar wederom worden we allemaal in de alarmstand gezet door de FvD als zou ons land in groot gevaar zijn. Gelul is het, niet onderbouwde stemmingmakerij.

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:12 | 13

@ Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:50

Kijk dan maar even naar onze Grote Broer ten oosten van dit landje, daar is censuur al een feit gesteund door de Netzwerkdurchsetzungsgesetz wet.

Roze_bril_drager | 16-02-18 | 23:04

Werken, betalen, je land over laten nemen door niet-werkenden met een griezelig klein denkraam en je bek houden, ons lot in een notendop.

Montesquieue | 16-02-18 | 23:04

Snap werkelijk niet hoe u soms uitermate goed kunt analyseren en dan weer een overduidelijke trend richting censuur totaal weet te missen. Zoals Roze_bril_drager hiervoor al schreef, ze zijn in het oosten al weer een stapje verder gegaan. Hoe ver mag het van u komen? Van mij mag er nu meteen al getstopt worden. De nepnieuws berichten van het NRC/NPO en meneer Poetin neem ik dan met liefde elke dag tot mij. Alles beter dan het mogelijk maken van een toekomstige dictatuur.

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:17
▼ 10 antwoorden verborgen

Dit gaat echt heel slecht uitpakken voor D'66 bij de volgende verkiezingen.
En wat een gluiperd die Rob Jetten.
En geweldig werk van Baudet en Bosma !

E.Junger | 16-02-18 | 21:09

Uitstekende en bevlogen bijdrage van Baudet. Goede revanche voor recent gestuntel!

Raak en Bosma ook fantastisch. Dat gaat nog wat worden.

Pechtold, Ollongren en Rutte hebben zich duidelijk verslikt en een sleeping giant wakker gemaakt. Te weten het Volk en haar ware vertegenwoordigers!

echt_links | 16-02-18 | 21:09 | 13

@beste landgenoten: misschien ministersposten skippen en topambtenaren als de aansprakelijken van de uitvoerende macht beschouwen? En de koning als staatshoofd.... Ongekozen carrière-bestuurders (in theorie onpartijdig) gecontroleerd door gekozen volksvertegenwoordigers. Die hun oorspronkelijke rol van wetgevende macht dan ook weer 's serieus gaan nemen. En 1e kamer vervangen door constitutioneel hof. Weet het ook niet hoor maar de beoogde dualiteit is nu ver te zoeken, precies zoals Storm aangeeft. Dat is overigens al heel lang een probleem in dit systeem. Tis niet helemaal hoe Montesquieu het ooit voor zich zag

Gen. Maximus | 16-02-18 | 22:10

En ook niet zoals Thorbecke de grondwet heeft bedoeld.

Stormageddon | 16-02-18 | 22:21

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:20
Er zijn talloze voorbeelden van problemen waar de meerderheid de minderheid onderdrukt. U bent vast bekend met de uitdrukking, de dictatuur van de meerderheid. Daarom moet het afbreken van een referendum (ongeacht effectiviteit) zeer hoog opgenomen worden. We gaan donkere tijden tegemoet als het zo doorgaat.

Over uw reactie Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:33:
We hebben een uiterst dure ambtenarij om het land te besturen. Het land gaat zelfs prima verder als al onze politici maanden doen over het vormeren van een coalitie. En het probleem dat mensen niet gaan stemmen, alle vorige referenda was de opkomst prima, graag zou ik dat probleem dat u voorziet zelf nog meemaken.

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:23
▼ 10 antwoorden verborgen

Geweldig te zien hoe het volk in opstand komt. Veel mensen die het vertrouwen kwijt waren, klampen zich weer ergens aan vast. Wat er ook moet gebeuren, ik doe mee. Ik teken bij het kruisje, knutsel een spandoek of weet ik veel wat.

Linkse allergie | 16-02-18 | 21:08 | 4

Het volk zal overwinnen. Overal waar mogelijk is het onze burgerplicht om het deze horrorcoalitie zo moeilijk mogelijk te maken. Niets cadeau geven aan deze charlatans die onder valse voorwendselen (verkiezingsprogramma) het regeermandaat hebben gestolen. Het schavot is nog te goed voor dit tuig.

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:30

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:30 |
Beste, die kans heb je gelukkig iedere vier jaar weer, kruis het hokje aan van je favoriet en probeer je vrienden erin mee te krijgen. Prima oplossing toch? Het gaat je vast lukken, maar wees niet verbaasd als het toch weer niet gaat lukken met die volksopstand omdat er net teveel mensen zijn die dat gewoon niet zo zien zitten als jij.

Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:36

Waar moet je je keuze op baseren dan? Oplichters als Pechtold en Rutte zetten dit niet in hun verkiezingsprogramma.

accijnstoerist | 16-02-18 | 21:43
▼ 1 antwoord verborgen

Het sleepwetreferendum is toch gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen? Is er dan wel een neutrale opkomstcampagne nodig? De opkomst is dan toch al hoog of werkt het niet zo?

osolemio | 16-02-18 | 21:04 | 5

@Lupuslupus
Oke, dank je wel. Ik ging er eigenlijk vanuit dat iedereen wel beide stembiljetten in zou vullen. Ik ben benieuwd of dat veel afwijkt.

osolemio | 16-02-18 | 21:17

Nee. Want je hoeft niet te stemmen voor het referendum bij de GR. Je kunt de stempas voor het referendum ook thuis laten en alleen op buurman Johan Haamschaar, lijsttrekker van Lokaal Schubbekutteveen stemmen.

Stormageddon | 16-02-18 | 21:23

Er is nu al een commissie bezig om te zien hoe het stembiljet voor het referendum nog verwarrender kan worden gemaakt dan het vorige.

piloot47 | 16-02-18 | 22:12
▼ 2 antwoorden verborgen

D66 wordt gekielhaald door D'66 (Van der Ham & Terlouw), VVD ezelt zich huilenbalkend de paardenl*l met een Zijlstra-afgang waarvan niemand zelfs had kunnen dromen (zichzelf Poetin's datsja binnenliegen en vervolgens als 007 je bron afschermen met een gezicht alsof je de belangrijkste Smiley aller tijden bent, waarmee niet te spotten valt), maar er zit ook nog een CDA Grappenhaus in het vat te gisten, die wellicht gerechtelijk veroordeeld gaat worden. Het wordt druk richting de uit/afgang van de politiek onkrasbaren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 16-02-18 | 21:04

Er is die d66 rs waarschijnlijk een heel appartementcomplex aangeboden dat ze hier tegen beter weten mee doorgaan.Met ballenbak voor de d66 meeloopjeugd.

van stampij | 16-02-18 | 21:04

Actie! Hopelijk gaat dit door, leverr meuje beelden op.

Brentjeee | 16-02-18 | 21:04

Politiek was saai, jaren geleden. Weinigen hadden er belangstelling voor. Gezapig. Zo dachten de meeste mensen erover. Een oppositie? Hard nodig was het niet. Er werd gestemd, daarna werd er geborreld. Allemaal samen.
Sinds kort, sinds enige jaren, is een oppostie hard nodig. De meerderheid neemt beslissingen om onze democratie af te schaffen. Geert Willders was lang de enige die het doorhad, die er tegen vocht. Steeds meer mensen worden wakker, steeds meer mensen beginnen iets te begrijpen. Men stemt niet zomaar meer in met een voorstel. De oppositie leert echt te debatteren, leert de puntjes op de i te zetten. Meerdere oppositiepartijen beginnen te begrijpen dat er iets aan de hand is. Dat er een staatsgreep is.
Broodnodig. Een wakkere oppositie, een felle oppositie, kan ons land misschien nog redden. Kan er misschien nog voor zorgen dat we niet in de afgrond tuimelen.

onnosel | 16-02-18 | 20:59 | 2

Hear hear. O en ik ben wéér bereid om de wandelschoenen aan te trekken en te gaan flyeren. D.V.

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:00

Fortuyn had dit ook al door. Hij heeft ons erop gewezen dat we met een kliek van regenten van doen hebben.

Lentehaas | 16-02-18 | 21:08

Toch mooi om te zien, een aantal zaken in dezen.
Coalitiepartijen/minister werden meermaals klemgeluld en de oppositie deed dat wat een oppositie hoort te doen.

Iets anders positiefs hieraan is - hopelijk - dat nu D66 zijn/haar ware aard heeft laten zien, hun electoraat dit ook ziet en de eerstvolgende verkiezingen dit onthoudt. Mocht het referendum (over het referendum) sneuvelen, zou dit als het enige lichtpuntje kunnen resulteren.

Ik ben er wel voostander van, de PvdA en D66 fractie die s' morgens gezamenlijk in een taxibusje (lees: 8 personen) naar het Binnenhof gaan.

Nosky | 16-02-18 | 20:59 | 3

Oh, en die Jetten... Waar hebben ze die simpele spreekpop vandaan gehaald?
Wat aan achterlijke, arrogante en simpelweg domme snotneus is dat zeg.

Dacht dat Jesse Klaver een inhoudsloze kneus was, zonder enige achtergrond (VMBO - Groenlinks kontlikcursus). Wordt nu gewoon overtroffen door een nog grotere snotneus. Laat die sukkeltjes eerst eens wat ervaring in het 'echie' opdoen ofzo. Beginnen als vakkenvuller in een supermarkt bijvoorbeeld, aansluitend bij hun huidige capaciteiten.

Nosky | 16-02-18 | 21:02

Ik ben er niet zeker van dat het D66 electoraat wakker wordt. Immers; dat snotjoch beweerde dat de intrekking goedgekeurd was door het D66-congres. Maar goed, dan zijn er natuurlijk heel veel stemmers die niet naar zo'n congres gaan. Geen idee eigenlijk wat de verhouding wel/niet is.

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:03

@Lupuslupus
Eensch. Het is ook ijdele hoop.
Maar gezien het democratie en een referendum toch wel aan de identiteit van D66 kleven (tegenwoordig ten onrechte), zou het in dit geval best eens kunnen dat men daarop wordt afgerekend.

Natuurlijk is 'het volk' vaak kort van memoire, dus wanneer er weer verkiezingingen zijn hoop ik dat de media zich eens niet focussen op de beloften, maar op de prestaties/het gedrag van de voorgaande periode.

Nosky | 16-02-18 | 21:14

Rob Jetten.... Zo iemand die je na twee woorden al kent. Want er zijn veel Rob Jettens. Ze wachten in hun hoekjes tot ze tevoorschijn mogen komen, hun baas mogen dienen. Het hondje dat op schoot kruipt en je ongevraagd maar kwispelend begint te pijpen. Rob Jetten. Een vervelend kind, met een volwassen naam. Rob Jetten, het gezicht dat de Demokraten 66 kennelijk zelf representabel vinden voor hun partij. Succes ermee.

Dr_Prepper | 16-02-18 | 20:55 | 1

Ik vraag me af, volgens mij zit de arm van Pechtold diep in z'n reet. Want hij praat niet alleen als de spreekpop van Kereltje P, maar beweegt zelfs als een buikspreekpop.

Te belachelijk voor woorden, dat zo iemand door een fractie in de Tweede Kamer wordt gestopt. Hoe oud is dat knulletje? 17?
- Edit - Ff Wikipedia gecheckt.. Ventje Jetten komt ui 87. WTF!! 30 en dan zo stupide overkomen. Een belediging voor leeftijdsgenoten!!!! Gelukkig ben ik net iets ouder.

Nosky | 16-02-18 | 21:06

Kijk, zo’n referendum is natuurlijk op deze manier een stompzinnig iets, en vooral bedoeld om de meute rustig te houden, maar het afschaffen zonder mogelijkheid juist daar een (raadgevend) referendum over te houden is dom, en schofterig.

Mather | 16-02-18 | 20:55
-weggejorist en opgerot-
tikkeltet | 16-02-18 | 20:52 | 3

De parlementariërs die onze belangen zouden moeten vertegenwoordigen, negeren het feit Dat 70% van de bevolking voor een raadgevend referendum is.
Men wil gewoon kost-wat-kost tegen de wil van het volk in handelen. Onder het motto dat we te dom zijn om te oordelen.
Parlementaire democratie is geen doel op zich. Het is een middel om het volk te laten regeren. Dus het argument "wij hebben een parlementaire democratie" is bullshit.
Ooit weigerde ons koningshuis macht af te staan aan het parlement. Nu gaat het om het afstaan van macht door het parlement aan het volk.
Doorzetten! Uiteindelijk zullen de regenten dit verliezen.

Lentehaas | 16-02-18 | 20:52

Campagne!

Sjonnie Sjembek | 16-02-18 | 20:51

Heerlijk overzichtsartikel, Van Rossum. Complimenten!
De kritiek van Terlouw gaat D66 slecht verteren. Vd Ham is geen partijcorifee, Terlouw wél.

Gajus | 16-02-18 | 20:51 | 2

Ja Van Rossem heeft ons weer een prachtig artikel bezorgd. Dank daarvoor!

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:14

Absoluut een helder stuk. In deze tijd raak je het overzicht wel een beetje kwijt als je niet uitkijkt.

Linkse allergie | 16-02-18 | 21:33

De juridische afdeling van de RVS is momenteel met man en macht bezig een geitenpaadje te zoeken. En ik ga er vanuit dat dat inderdaad gewoon gaat lukken. Ook in het debat was Ollongren eerder al niet onder de indruk van het punt van Baudet. Als wetsovertreding blijkbaar geen argument meer is om tot een nieuw inzicht te komen voor de coalitie, dan zou ik niet weten wat dan wel zou moeten werken.

Maar goed, hoewel ik een beetje referendum moe geworden ben (want toch geen zin), is dat natuurlijk wel waar ik mijn hoop op richt.

Foolonthehill | 16-02-18 | 20:50 | 1

Prima dat u voorover gebogen, met uw broek op de enkels wil gaan staan wachten tot u aan de beurt bent om genomen te worden.
Ik word liever niet anaal verkracht en ik grijp iedere strohalm aan om het te voorkomen.

Majoor Pikindewind | 17-02-18 | 12:13

Hoop dat de christenhippies van CU zich nog een beetje thuis voelen in deze duistere stasi coalitie.

atheïstisch stemvee | 16-02-18 | 20:50 | 1

Nep christenen.

Lupuslupus | 16-02-18 | 20:58

If it stays, KO is KO...

wezen | 16-02-18 | 20:49

Jettens' aandeel in de Voorbereiding Intrekking van de Wet raadgevend referendum. youtu.be/z56C9Q0opfU?t=1569

Hoen | 16-02-18 | 20:48

Referendum -liefst bindend- over de Armeense genocide door het Turqengebroed lijkt me ook wel wat

Tobi | 16-02-18 | 20:47 | 1

Ja, of over de val van Jericho, ook ancient history.

Mather | 16-02-18 | 20:56

Het referendum is een leuke valstrik geweest voor angstige linkse demofoben, voor de rest is het te nutteloos(want niet bindend) om ons nog verder over te bekommeren. D66 heeft zijn ware aard laten zien, nu is het tijd om ons ergens anders op te richten. Nog een referendum met hoogstens 30% opkomst zal het punt eerder doen verzwakken dan sterker maken.

Panos88 | 16-02-18 | 20:41 | 5

@Reagurend_Nijlpaard

Ja wat kan ik zeggen, vanuit zo'n penthouse bekijk je het leven toch wat zonniger...

Panos88 | 16-02-18 | 21:59

@Beste_Landgenoten | 16-02-18 | 21:25
Uw plaat blijft hangen.

TisNieZoMoeilijk | 16-02-18 | 22:47

Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet zo, wat mij betreft zijn referenda waar mensen niet voor komen juist een probleem dat we zouden moeten hebben. Zolang mensen maar weten waarvoor ze niet zijn komen opdagen natuurlijk dan. Waarom zou dat nu een probleem moeten zijn? Soms lijkt het wel alsof alles eerst perfect moet zijn, maar kijk eens naar allerlei andere zaken om u heen, bijna alles kan wel beter. Laten we het gewoon eens een tijdje doen en dan verder kijken. Wat mij betreft hoeft de retoriek van door het kabinet opgetrommelde vassalen (ik bedoel u niet Panos88) echt niet gevolgd te worden.

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen nooit het volk. U weet zelf.

Montgomery Burns | 16-02-18 | 20:41

het debat gaf uiterst helder inzicht in hoe de arrogantie van de macht daadwerkelijk optreedt. Een uiterst zelfvoldane, minachtend en vilein grijns-lachende minister, vier coalitie-lakeien die slechts mochten optreden om de minsiter te mogen behagen. Vreselijk hartverscheurend schouwspel van een zieltogende democratie!

krelus | 16-02-18 | 20:40

Kereltje Jetten is het product van studie sociale wetenschappen.
Het lulletje mag de koffie nog niet halen in een normaal bedrijf.

Trumme | 16-02-18 | 20:39

In mijn brein ontstond een kortsluiting toen die hoogleraar over het niet toestaan van een referendum over de afschaffing van de Wrr zei "Hier is de meerderheid van het parlement het dus niet eens met de meerderheid van de bevolking..."
Ik dacht toch dat ik in een parlementaire democratie leefde, met gekozen VOLKSvertegenwoordigers...

Wijze uit het Oosten | 16-02-18 | 20:36 | 2

Volgens DKS heb jij daar geen verstand van.
Die heeft nu zwijgplicht opgelegd gekregen van Joris. Dus zeg ik het maar even.
Zonder te schelden. Dat dan weer wel.

Bijtendehond | 16-02-18 | 21:28

+1

O2Neutraal | 16-02-18 | 23:29

Teflon Rutte liet alles van zich afglijden inzake Zijlstra. Dit krijgen ze er ook helaas doorheen. De begrafenispakken waren de eerste en juiste conclusie.

Ofzo2 | 16-02-18 | 20:31 | 3

Niet zo somber. Beetje vechtlust a.u.b.

Lupuslupus | 16-02-18 | 21:06

Over Zijlstra gesproken
Rutte op mission impossible:
''De opvolger van Halbe Zijlstra moet een VVD’er met een klein ego zijn, aldus Mark Rutte''
www.businessinsider.nl/halbe-zijlstra...

pga | 16-02-18 | 21:47

Een VVD-er met een klein ego? Hahaha.

Lupuslupus | 16-02-18 | 22:19

"Rob Jetten/D66 (een aartspedante partijkloon die is gekweekt uit de cum stains van de klamme lappen uit Pechtolds penthouse)"

Meaui. Moest lachen!

darmflora | 16-02-18 | 20:30 | 2

In een bezemkast met uitzicht op zee vindt je nou eenmaal vreemde levensvormen, praat me er niet van.

Ernst Oosters8389 | 16-02-18 | 20:41

geweldig raak, die arrogante brilsmurf

rechtsdwalendeautist | 16-02-18 | 20:54

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl