Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

DAAR GAAN DE CATALAANSE STEMMEN

Social

20:00 UUR! De stemlokalen sluiten. De stemmen in veiligheid brengen is nog een hels spelletje Capture the Flag. Deelnemers aan de democratische hordenloop moeten een heleboel demofobe obstakels vermijden. Het begon al binnen, met dubbele stemmen door Madrileense sabotage. Buiten is het parcours van de Europese Waardenwedlop nog veel gevaarlijker, want daar komen ze onder andere langs de levensgevaarlijke Livestromannen, die met aalgladde Poetinpoep staan te smijten. Ze moeten de Retoriek van Rutte ontwijken, die links en rechts mensen feliciteert met sportresultaten en heilige feestdagen, maar zodra je stopt om naar hem te luisteren ben je verloren en zal hij met zijn zoetgevooisde leugens de Catalaanse democratenvloot op de klippen laten lopen, gelijk een zeemeermin die koopvaarders laat vergaan. Als ze een geitenpaadje langs die verraderlijke woordenzee hebben gevonden, moet het Talige Talud van Timmerfrans worden bedwongen, een technocratische zeephelling waarop de passanten met keihard bureaucratisch boegeroep in alle talen van de EU worden besmeurd en belasterd. Ze moeten ook de verleidingen van Junckers Happy Hour weerstaan, een open bar waar geprobeerd wordt om de Catalanen met drank, gladde praatjes en ongewenste intimiteiten naar binnen te lokken - om vervolgens nooit meer te worden vrijgelaten. Als ze daar veilig langs geslopen zijn, moeten ze tenslotte de Molenwiek van Merkel van Merkel nog ontwijken, die zwaaiend met haar lange armen probeert om de drang naar zelfbeschikking van de Catalanen omver te kegelen, omdat er nou eenmaal maar één Europees Volk, één Europees Rijk en één Europese.... Bondskanselier kan zijn. Ren, Catalanen, ren!

Social

UPDATE: SPAANSE PREMIER RAJOY DANKT EU VOOR STEUN

Social

Rajoy noemt het referendum een 'aanval op de Spaanse democratie', zegt dat Spaanse politie deed wat het moest doen, hij dankt de EU en de internationale gemeenschap voor hun steun (raar, wij zagen alleen een paar boze politici tégen Rajoy twitteren terwijl de EU zijn muil hield - red.) en hij zal zelf niet opstappen. Groetjes en buenos noches.

Reaguursels

Inloggen

Hoop dat de gemiddelde Nederlander als Wol hier ergens boven, begrijpt dat met zijn/haar logica iedere minderheidsgroep je land in fucking reepjes kan hakken. De grondwet is een wereldwijd gerespecteerde drijfveer van een land. Of wil Wol ook de regels uit onze grondwet halen als er ergens een commune in Groningen vindt dat vrijheid van meningsuiting niet meer mag en op een of andere manier de vn hier een mogelijke interpretatie voorkeur lijkt te hebben? Nee dacht het al. Spanje is geen Libanon of Turkije. De acties genomen door de Spaanse staat zijn volgens de regels gegaan. Laat al dat ver van je bed gewauwel maar achterwege. Ik ben ook altijd voor de underdog, zolang die niet tegen ethische fundamenten in gaat. Maar je kunt het ook doordraaien. Wij Nederlanders zijn daar ontzettend goed in. Alles zeggen hoe het fout is, maar er iets aan doen ho maar.

Geinstijl | 02-10-17 | 14:10 | 1

Je had mijn (toegegeven vele en lange) andere reacties dan wat beter moeten lezen:
1. Ik ben er niet voor dat zomaar iedereen zich mag afscheiden. Theoretisch mag van mij ieder klein gemeenschapje zich afscheiden, al was het maar om de arrogantie van de centrale overheid in te dammen en te voorkomen dat die zomaar elke wet via een meerderheid (of zelfs dat niet) door je strot duwt. Maar je kunt wel ergens een grens trekken qua grootte. Het moet wel iets van een leefbare gemeenschap vormen zoals een gemeente. Er zullen weinig gemeentes zijn die zich zomaar willen afscheiden. Geef ze voldoende autonomie en dan hebben ze er ook geen reden toe. Zeker niet als het gewoon Nederlandstalige gemeentes zijn.
2. Bij voorkeur zie ik dat alleen groepen die etnisch of taalkundig of historisch zichzelf als een volk beschouwen en het liefst sinds geruime tijd daar al wonen en dat ook hun hoofdverblijf is in de wereld. Het moet niet zo zijn dat elk groepje Chinezen of Marokkanen (of actueler, "Rohingya"\Bengalen) dat ergens komt binnenwandelen en een meerderheid vormt de onafhankelijkheid kan uitroepen. Catalanen wonen al honderden jaren in Catalonië en hebben daarbuiten geen eigen staat.
3. Als een land zich afscheidt moet ze wel basale mensenrechten erkennen en ook de minderheden binnen haar nieuwe gebied beschermen. Ik gaf in een andere draad al aan dat ik de afscheiding van Pakistan en Bangladesh van India een historische fout vind, omdat dat puur op basis van religie (Islam versus Hindoeïsme) is gedaan en niet op basis van taal, historie of een gevoel van nationalisme. En het heeft een gigantische vluchtelingenstroom in beide richtingen veroorzaakt van Hindoes naar India en Islamieten naar Pakistan en Bangladesh. Ook Tjetjenië zie ik liever ook niet onafhankelijk worden zonder garantie in een Grondwet waarin ze moslimfundamentalisme als staatsvorm en schending van mensenrechten expliciet afwijst. Vrijheid van meningsuiting is zo'n basaal mensenrecht dat een afscheidende regio zal moeten accepteren. En in Catalonië is er geen sprake van een gebrek aan respect voor mensenrechten. Dat toont Spanje nu eerder.

Jij begint ook weer met die regelfrikkerij: het is "volgens de regels" gegaan. Mensen zijn "volgens de regels" in elkaar geramd voor het uit willen brengen van een stem. Niet voor het onafhankelijk verklaren, maar alleen al hun mening willen geven. Besef je je niet dat soms "de regels" gewoon fout zijn? Die regels worden gemaakt door mensen die zich ook nogal eens kunnen vergissen of onzuivere motieven hebben. Een regel die het bij voorbaat onmogelijk maakt dat een volk zichzelf onafhankelijk kan verklaren lijkt mij gewoon verkeerd. Al was het maar omdat je een legale uitlaatklep verwijdert waardoor die energie en woede zich op een niet vreedzame wijze gaat manifesteren.

Wol | 02-10-17 | 22:09

'hij dankt de EU voor de steun'; wie zwijgt stemt toe...
in ieder geval is dit geweld vanuit de EU!! top goedgekeurd, een oorverdovend alarmsignaal aan de burgers van de EU...

fikkieblijf! | 02-10-17 | 08:26

Raadplegende referenda over onafhankelijkheid van een provincie of deelstaat zijn m.i. prima, maar de beslissing hoort bij de landelijke overheid te liggen (in dit geval het Spaanse parlement). In NL kun je ook niet zomaar een referendum voor onafhankelijkheid van b.v. Friesland of Aruba organiseren en dan eisen dat de 2e Kamer spontaan akkoord gaat.

R van Perzie | 02-10-17 | 07:35 | 2

kan, maar het gaat met name over het buitenproportioneel geweld van de Spaanse overheid tegen de eigen onbewapende bevolking, kinderen en ouderen, mannen en vrouwen die geweldloos een stem wilde laten horen.. de overheid had kunnen kiezen voor doorgaan van het referendum en vervolgens weigeren omdat het onwettig was, de uitslag te ontvangen.

Ergens zijn ze bang, heel bang dat de uitslag negeren of niet ontvangen zou leiden tot een dialoog... met deze bevolking.
En dat moet je niet willen, in gesprek gaan met een deel van je volk..

fikkieblijf! | 02-10-17 | 08:29

En straks mag je de rest van de EU, inclusief de geld ontvangende landen gaan vragen of Nederland onafhankelijk mag worden. Veel succes, we weten het antwoord al...

Wol | 02-10-17 | 22:10

Oh man, it's coming. I don't know what it is, but it's sure coming...

Manneke Pislam | 01-10-17 | 23:53

wounded i.p.v. casualties ... geen gewonden, injured ... geen bloed.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 23:33

Volgens de Spaanse grondwet klopt het dat dit referendum ongeldig is. En de Spaanse regering en rechters hebben ook juist geoordeeld volgens hun wetten. Het stomme was voor dit allemaal begon, was dat de peilingen helemaal niet zo positief was voor een mogelijk vertrek. (ja ik weet het peilingen zeggen niet zoveel maar toch.) Dwz dat de Catalanen mogelijk een meerderheid hadden gekozen om bij Spanje te blijven. Maar doordat de Spaanse regering/politie zo hard optreedt, wrijf je juist weer tegen de haren in en zal dat dus averechts hebben gewerkt waardoor er toch mogelijk meer voor een exit hebben gestemd.

HipsterBrood | 01-10-17 | 23:25

Even over de drogredenering dat het alleen de Catalanen aangaat, en dat een referendum dat tegen de Grondwet ingaat daarom toch juist zou zijn. Stel je voor dat het simplisme dat een groep mensen die in principe niets meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze op dezelfde plaats aanwezig zijn, gelegitimeerd zou zijn tot het uitroepen van zelfstandigheid en het vervolgens op basis daarvan uitvaardigen van wetten, juist zou zijn. Dan kan ik daarmee rechtvaardigen dat een vrouw door 2 mannen in een fietserstunneltje wordt verkracht. Er was immers een 2/3 e meerderheid die zojuist de onafhankelijkheid van het fietserstunneltje had uitgeroepen, en vervolgens eveneens bij meerderheid had bepaald dat verkrachting legaal is. Zo beschouwd krijgt het legitimeren van alles wat maar een meerderheid heeft opeens een heel ranzig randje, nietwaar ? Het probleem is dat het simplistische argument dat alles wat door een meerderheid wordt beslist, daardoor juist is, gewoon niet waar is. Democratie is een veel subtieler idee. Democratie is het systeem waarbij een volk zich onvervreemdbare grondrechten toe-eigent, de instituties opricht die de garanties daartoe waarborgen, en vervolgens via verkiezingen bepaalt wie de personen zijn aan wie het dagelijks bestuur van die instanties wordt toevertrouwd. Zonder grondrechten geen democratie ! De tragische denkfout dat democratie zonder grondrechten zou kunnen bestaan is al eens gemaakt door oud-minister Donner, toen hij zei dat een 2/3e meerderheid de Sharia democratisch zou kunnen invoeren. Een schrikbarende onthulling over het denkniveau van zo'n minister, hij is er terecht om berispt. Terug naar de Spaanse Grondwet en de mogelijkheid dat de Catalanen éénzijdig afscheid nemen. In een Grondwet staan de procedures om diezelfde Grondwet weer te wijzigen natuurlijk ook genoemd. Een Grondwet kan gezien worden als een afspraak over grondrechten en hoe die te garanderen tussen heel veel mensen tegelijk. Wat de Catalaanse separatisten willen is, zich onttrekken aan de wijzigingsprocedures voor de Grondwet die ze zelf hebben onderschreven, omdat ze dat als 'groep' of 'volk' willen. Maar wat is of definieert een groep of volk eigenlijk ? Ben je een volk als je allemaal dezelfde taal spreekt ? Of ben je een volk als je allemaal in hetzelfde fiestertunneltje aanwezig bent ? Als Friesland binnen Nederland echt heeft op zelfbeschikking, dan heeft Franeker dat binnen Friesland, vervolgens heeft de Rozenstraat dat binnen de bloemenbuurt en, u raadt het al, mijnheer Jansen uit de Rozenstraat 34 heeft zojuist bij meerderheid zijn éénmansstaat uitgeroepen, en valt nu alleen nog maar onder de wetten die hijzelf uitroept. Conclusie : ad absurdum geredeneerd betekent zelfbeschikkingsrecht op grond van meerderheid : anarchie. De oplossing zit hem in de grondwet zelf. De Grondwet definieert immers...... wie de groep mensen is die die Grondwet aangaat, want anders is de Grondwet een dode letter. De bepaling dat Spanje één is, is,zoals bij elke grondwet, de conditio sine qua non VAN die Grondwet,,Een dus ook de bepaling van wie de groep mensen is die bevoegd zijn tot wijziging daarvan. Door akkoord te gaan met de Grondwet van 1978 hebben ook de Catalanen zich eraan gecomitteerd, tot de groep mensen te behoren (de spanjaarden van alle regio's) die slechts gezamenlijk die Grondwet kunnen wijzigen. Ik hoop dat met bovenstaande nu duidelijk is, waarom de redenering dat de Catalenen éénzijdig uit Spanje weg zouden kunnen, gewoon ongeldig is,

CeesCloosd | 01-10-17 | 23:17 | 4

Art.73 van het handvest van de VN (door Spanje aanvaard en voor getekend), alsmede resolutie 1514 die het zelfbeschikkingsrecht regelt (idem). Afscheiding is vrijwel altijd eenzijdig. De grondwet is, middels de aangegane internationale verplichtingen, zelf illegaal. Of ze moeten uit de VN stappen. Kan ook.

Stormageddon | 01-10-17 | 23:37

Laat nou juist hier de 2/3 meerderheid van Spanjaarden (of eigenlijk: de Spaanse overheid die niet eens door een echte meerderheid is verkozen) die ene Catalaanse vrouw verkrachten omdat het 2 tegen 3 is... En onafhankelijkheid van een minderheid mag nooit betekenen dat die minderheid een andere minderheid mag onderdrukken. Die ene vrouw mag dus ook zeggen: ik verklaar mij onafhankelijk van de boeven in dit fietstunneltje, en jullie hebben mij niet aan te raken.

Een Grondwet moet juist de minderheid beschermen tegen de meerderheid, anders heeft ze geen functie. Als de meerderheid alles mag, ongeacht wat een minderheid daarvan vindt, hebt je geen Grondwet nodig die dat "recht" op dictatuur van de meerderheid beperkt.

Ik hoop vurig dat de voorstanders van dit buitensporige overheidsgeweld in de regering en het parlement van Spanje bij de eerstvolgende verkiezingen door de meeste Spanjaarden de deur wordt gewezen. Anders hebben dezelfde Spanjaarden weinig te klagen wanneer de EU de volgende keer hun wetten komt dicteren, want de meerderheid van de EU heeft dan kennelijk ook gesproken en de rest van de Europeanen zijn met meer dan de Spanjaarden.

En nogmaals: de grondwet van Spanje is wat men kreeg voorgelegd als compromis of alternatief voor decennia van Franco-dictatuur. Nogal logisch dat men dat dan maar schoorvoetend accepteerde als beter dan voorheen...

Wol | 01-10-17 | 23:41

Wol | 01-10-17 | 23:41
".. omdat het 3 tegen 1 is..." bedoel ik natuurlijk. Tijd om te gaan slapen geloof ik. Hopelijk leef ik morgen in een vrije wereld.

Wol | 01-10-17 | 23:47
▼ 1 antwoord verborgen

Dit heeft toch wel iets Eurovisie Songfestival achtigs ... belt Jan Smits straks de punten namens Nederland door?

Watching the Wheels | 01-10-17 | 23:13 | 2

Smit (koffie)

Watching the Wheels | 01-10-17 | 23:13

Met brandy van mobiel torres.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 23:58

Opperseparatist Puigdemond neemt niet eens de moeite te wachten op het tellen van de stemmen. Hij heeft zojuist verklaard dat Cataluña haar onafhankelijkheid nu wel verdiend heeft en dat hij binnen de komende 48 uur een onafhankelijksheidverklaring naar het Catalaanse parlement zal brengen. Het spel is gespeeld. Met het referendum als schaamlap en over de bloedende ruggen van de arme Catalaanse goedbedoelenden. De centrale regering zal nu gedwongen worden artikel 155 van de Spaanse grondwet te activeren. Hiermee zal Cataluña zonodig met geweld onder curatele gesteld worden en breekt de pleuris pas echt uit.

Epiloog | 01-10-17 | 23:06 | 8

Tsjonge Bana Boy, in 1968 wisten ze in Praag ook wat de reactie van de Russen zou zijn. Maar volgens uw redenering eigen schuld dikke bult? Natuurlijk valt het te voorspellen wat een repressief regime gaat doen maar dat neemt niet weg dat het recht op zelfbeschikking en de daar aan verwante acties geheel gerechtvaardigd zijn. Wij wisten ook dat Alva wat van van die ketters zou uitmoorden. Hadden we dan niets moeten doen?

Zapata10 | 01-10-17 | 23:46

Is dat zo Epiloog? Had hij direct de onafhankelijkheid moeten uitroepen? En wat was de reactie van Madrid dan geweest denk je? Puigdemont heeft het spel wel slim gespeeld. Hij heeft laten zien wat voor repressieve staat Spanje is. Iets wat velen allang wisten maar de wereld moest even wakker worden. De volgende logische stap is om niet meer deel uit te maken van dat dictatoriale repressieve monster. Mijn zegen hebben ze. En ze gaan het winnen.

Zapata10 | 01-10-17 | 23:53

Meer dan alles heeft Puigdemont nu laten zien wat zijn ware intenties zijn. Het hele referendum en democratische principes interesseren hem geen kont. Onafhankelijkheid is zijn doel. Over de ruggen van de 52% die niet op zijn regering gestemd hebben tijdens de laatste verkiezingen.

Epiloog | 02-10-17 | 00:14
▼ 5 antwoorden verborgen

You aint seen nothing yet trouwens, nu al 850 gewonden. Daar kunnen de communisten nog een puntje aan zuigen zie Praag 1968. Morgen roept Catalonië de onafhankelijkheid uit en reken maar dat de tanks gaan rollen uit Madrid. En dan benieuwd wat onze zonnekoningen in Brussel gaan doen.

Zapata10 | 01-10-17 | 23:03 | 2

Ik hoop dat ze eerst maar weer om de tafel gaan met zijn allen. Grondwettelijk of niet, het blijkt dat er behoefte is om af te scheiden, niet leuk maar je kunt er toch volwassen over praten? Nu bekruipt mij het gevoel dat Madrid geen argumenten heeft waarom niet. Een beetje als de EU die afscheidnemers een forse rekening willen presenteren. Als de EU (Spanje) zo'n goed idee is, waarom moet er dan bedreigt met hel, verdoemenis en hoge boetes?

MarcS | 01-10-17 | 23:08

Inderdaad, wat maakt het uit als die Catalanen zo graag een eigen land willen. Geef ze dat. De handel gaat toch gewoon door en er zullen geen grenzen zijn. Maar ja, de oude katholieke luie adel in de rest van Spanje moet dan wat harder werken voor hun centjes . Jammer maar waar.

Zapata10 | 01-10-17 | 23:13

Franco returns smerige fascisten in madrid

zwaanshals | 01-10-17 | 22:53 | 1

Je bent in Catalunya al gauw een fascist.

Nogmaarwank | 01-10-17 | 23:01

Dit politieoptreden is echt de manier om de Catalanen weer van Spanje te laten houden. Waar blijven de beelden van juichende Catalanen die roepen: "Heil Rajoy! Heil Rajoy! Heil Rajoy!"?
En wat me opvalt is dat onze Brusselse dictatortjes Juncker en Timmermans overal een mening over hebben, behalve over Spanje. Polen kan geen wetje veranderen of onze dictatortjes hebben commentaar. Maar over Spanje zijn ze ineens muisstil. Wat vindt onze eigen Grote Leider Rutte trouwens van dit ferme optreden van Rajoy? Die heb ik ook nog niet gehoord...

MAD1950 | 01-10-17 | 22:46
-weggejorist-
L. Vis | 01-10-17 | 22:43 | 2

Na jarenlange catalaanse terreur hebben ze het voor elkaar. Een foto van een oud vrouwtje met nepbloed.
Toen de Nederlandse politie in Rotterdam optrad tegen de turken vond niemand het een te hard optreden.
Het is vreemd dat veel zogenaamde democraten zo makkelijk in Nazi propaganda praktijken trappen.
Iedereen die niet ´echt´ catalaans is wordt hier al jaren gediscrimineerd. Maar meer dan 50% van de bevolking negeren is blijkbaar democratisch volgens de referendum aanhangers in Nederland!

Nogmaarwank | 01-10-17 | 22:41 | 4

Appels, peren en dan nazi propaganda? U bent ziek, ga naar uw huisarts.

MarcS | 01-10-17 | 23:03

Ja ze zijn allemaal erg zielig. De groeten van Erdogan!

Nogmaarwank | 01-10-17 | 23:04

Nogmaarwankelopdepootjes was te lang voor u?

Rest In Privacy | 02-10-17 | 00:12
▼ 1 antwoord verborgen

Condor Legion ist zuruck...

Oepsie1234 | 01-10-17 | 22:39 | 1

Zeg niet van die domme dingen en laat Duitslan er buiten okay ?

Bigi Bana Boy | 01-10-17 | 23:34

Ik zie graag ook een een samenvatting van de feiten, de spelers, hun achtergronden, de (mogelijke) motieven, de geldstromen, en overige belangen. Een beetje uitwerken zoals Stephen Molyneux of Black Pigeon Speaks dat soms doen. Anders roepen de meesten maar wat en trekken allerlei uiteenlopende conclusies. Ik weet er te weinig van om conclusies te trekken, maar vind het wel vreemd dat een linkse partij hun regio wil afsplitsen van de rest van Spanje want links is normaal voor open grenzen, Kumbaya, geld graag weggeven aan onrendabelen, enzovoorts. Maar misschien houdt dat gelijk op wanneer het hun eigen geld betreft.

letters_of_cijfers | 01-10-17 | 22:39 | 1

De grote opruiers zijn de anti-systeem partij CUP. Die hebben niet zoveel met democratie.

Nogmaarwank | 01-10-17 | 22:58

Niet zo slim van een Spaanse minister om te stellen dat er geen referendum is geweest.
Terwijl de ordetroepen stemburo's bestormen en stemmers waaronder oude vrouwtjes in elkaar mept.
Niet zo slim.

Jan Dribbel | 01-10-17 | 22:37

Ik heb van Baalen en Verhofstad nog niet bij "Plaça de Catalunya" gezien!

Mastermattie | 01-10-17 | 22:22 | 4

Langshetrandje | 01-10-17 | 22:23
*gniffel*

Mastermattie | 01-10-17 | 22:26

Het gesprek met de schepper vond plaats tijdens een 321 gangen diner. Bleek een opschepper te zijn.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 22:56
▼ 1 antwoord verborgen

761 gewonden waarvan twee ernstig. De gemiddelde terrorist zou er zijn vingers bij aflikken maar omdat het staatsterreur is sluit men maar wat graag de ogen.
Game set match trouwens voor de separatisten.
De Spaanse regering heeft laten zien wat voor repressieve macht ze is.
Het referendum is gewoon door gegaan ondanks het staatsgeweld.
Het geweld heeft heel veel mensen uit Catalonië de ogen geopend. Ze leven in een dictatuur. Natuurlijk een zachte dictatuur die heel redelijk is zolang je precies doet wat ze wil, maar wee je gebeente als je afwijkt.
Het verschuilen achter se Spaanse grondwet is onzin. Als een regio wil afscheiden dan is nu juist die grondwet niet meer van toepassing. Immers die regio onderkent die grondwet niet meer. En of die regio in 1976 nu wel of niet voor die grondwet heeft gestemd doet niet meer ter zake.
De wereld verandert constant en oude wetten naar voren halen om het recht op zelfbeschikking te negeren getuigd van een wel heel vastgeroeste geest.
De Spanjaarden hebben nooit toegestemd met de onafhankelijkheid van de lage landen. Toch vind u dat zeer rechtvaardig. Onze geschiedenisboeken staan vol met lofzangen over de moedige rebellen die onder het Spaanse gezag uit wilden.
Wat overigens ook om de poen ging, men was het vooral niet eens met de belastingen. Net zoals de Amerikanen vanwege belastingen los wilden van Engeland. Ook dat wordt nog steeds luid toe gejuicht door onze zogenaamde democraten.

Zapata10 | 01-10-17 | 22:16 | 4

Je vergeet er even bij te zeggen dat meer dan 50% van de Catalanen tegen referendum hebben gestemd. Alleen met steun van anti-systeem partij is deze onzin er doorgedrukt.

Nogmaarwank | 01-10-17 | 22:46

Maar beste nogmaar, dan hadden ze het vandaag toch gewoon kunnen laten doorgaan zonder de staatsterreur? Dan hadden de tegenstanders toch glansrijk gewonnen. Of is uw reactie weer de zoveelste reactie van een corporatist die de almachtige staat aanbid?

Zapata10 | 01-10-17 | 22:53

Verhaal van de centrale overheid wordt een simpele: als de overheid niet had ingegrepen bij dit ongrondwettelijk referendum hadden de wilde zwijnen van het Catalaanse bestuur en hun duistere vrienden ervoor gezorgd dat onze spaanse vrienden niet hadden kunnen stemmen. Overigens denk ik dat het goed is goed te analyseren welke stemlocaties precies door de overheid zijn overvallen (zo mag je het wel zeggen denk ik) en welke kantoortjes ongemoeid zijn gelaten. Hiermee kan dan weer verder worden ingevuld hoe zorgvuldig de centrale autoriteiten deze verstoringsactie hebben voorbereid, terzwijl ze hun tijd beter hadden kunnen besteden aan het creeren van beleid dat de behoefte aan onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen had verminderd.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 23:03
▼ 1 antwoord verborgen

Het is Sirenen. Niet fokking zeemeerminnen.

LibertasSimplex | 01-10-17 | 22:16

Overigens op deze donkere zondagavond. Een mooi voetbal verhaal dat aantoont hoe verdeelt Spanje is en was (verhaal gehoord op de Engelse Talksport radio een tijdje geleden). De wereldberoemde oud voetballer van Real, Alfredo di Stefano werd in 1952 begeert door zowel Real als Barcelona en beiden boden hetzelfde bedrag, Di Stefano, uit Argentinie, was politiek niet geengageerd en wilde alleen maar voetballen dus die had zoiets. Maakt mij geen zak uit waar ik voetbal zolang ik maar kan spelen en verdien.. Nou wat gebeurde? Een gigantische rel tussen Real en Barcelona in want beiden wilden hem hebben. Op een gegeven moment liep het zo uit de hand dat Franco ingreep. Wat stelde hij nml voor? Di Stefano zou worden gekocht door zowel Real als Barcelona en dan 1 jaar voor Real spelen en dan een 1 jaar voor Barcelona en dan weer 1 jaar bij Real en weer 1 jaar bij Barcelona etc. etc. voor de duur van zijn contract. Barcelona vond dat toen te gortig worden en heeft bedankt. En zo is di Stefano bij Real terecht gekomen. ;-)

Basil Fawlty | 01-10-17 | 22:13 | 7

@Wheels.
Exact!

Basil Fawlty | 01-10-17 | 22:25

@Wheels
Over die voetbal clip. Hoe langzaam voetbal toen was in vergelijking met nu. Mooi om te zien!

Basil Fawlty | 01-10-17 | 22:26

@Basil Fawlty | 01-10-17 | 22:26
Inderdaad, andere tijd!

Watching the Wheels | 01-10-17 | 23:23
▼ 4 antwoorden verborgen

De Spaanse premier Mariano Rajoy stelt met het ingrijpen van de politie tijdens het Catalaanse referendum slechts de wet te hebben uitgevoerd. De volksraadpleging was volgens de rechter illegaal. Bijna achthonderd Spanajaarden raakten gewond.
Volgens de premier zijn de Catalaanse kiezers misleid, omdat er zondag niets te kiezen viel, stelt hij.
--
Als er dan niks te kiezen valt... waarom dan ingrijpen?
Je kan ook gewoon niks doen en dan zeggen: Toedeledokie, jammer de bammer, het was slechts voor de schijn, ik maak een inlegvel (a la Rutte) of wat dan ook?

Is dit nog nieuws? | 01-10-17 | 22:11 | 1

Je kunt ook gewoon zeggen± Leuk dat dat jullie een referendum houen, succes. En wat de uitkomst ook is, het is illegaal, dus we doen er niks mee. Nu gooi je lekker olie op het vuur (Madrid bepaalt wat er gebeurt). Slimme premier (not).

The_Black_Knight | 01-10-17 | 22:28

Straks komt de ETA weer terug of krijg je Catalaans terrorisme waarbij er geen snackbar wordt geroepen of shariapleidooien worden gehouden.

IndoFortuyn | 01-10-17 | 22:08

Op 3 april verloor Alva zijn bril. De Spaanse inquisitie is weer terug. De spekken. Daarom wordt Leidens ontzet op 3 oktober nog steeds gevierd, nu zonder Rubberen Robbie.

IndoFortuyn | 01-10-17 | 22:04

Over een jaartje of wat worden de nep-landelijke-verkiezingen afgeschaft en
zijn er enkel nog maar vierde rijks verkiezingen. te Brussel.
Sieg Juncker.

komtdatschot | 01-10-17 | 22:02

Ik zocht een vergelijking. Het is een Godwin geworden.
Rally heeft de Sturm Abteilung ingezet om Catalonië te laten zien wie de baas is.
Een aantal van die SA'rs deed zo te zien het werk met intens genoegen

Abu Bachouca | 01-10-17 | 21:56 | 1

Nog geeneens zo heel lang geleden (vanaf 1555 enzo) nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Nederla... marcheerden er spanjolen door onze straten. Die hebben we toen weggeschopt nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_O... . Daarna kwamen de Fransen (1795) en Moffen (1939) onder leiding van respectievelijk Napoleon en Hitler. En nu moeten we vrezen dat er alweer allerhande europees tuig gewapend door onze straten gaat struinen als we niet voldoende gaan meespelen met verraders zoals deze badryouyou.files.wordpress.com/2013/1... .

Jan-Joris-Jaap-Joop | 01-10-17 | 22:14

In een wel volgepakt stadion van Real Madrid werd kennelijk zojuist uit volle borst VIVA ESPANA gezongen. Franco is terug.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:54 | 11

Also dann TNT, Ist ja aus der US aber trotzdem. ;-)

Basil Fawlty | 01-10-17 | 23:04

Gut gemacht, mein Junge
Hals- und Beinbruch!

Tobi | 01-10-17 | 23:13

Danke! Und nachher zusammen Bier beim Oktoberfest?

Basil Fawlty | 01-10-17 | 23:20
▼ 8 antwoorden verborgen

Wat deed windvaan Rutte met '' ons referendum ? ''.
Democratie.... die is allang failliet.
Buiten de dreiging van extremisten in het binnenland en buitenland hebben we te vrezen van de Europese machthebbers.

puntjeopdei | 01-10-17 | 21:54

Gelukszoekers wandelen zo het strand van Spanje op of Spanje binnen bij de enclave zonder dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd. Als de eigen bevolking vreedzaam wil stemmen worden ze afgeranseld, al 761 gewonden. Ik krijg hier een heel wrange bijsmaak van in de mond en zag het liever andersom.

Roze_bril_drager | 01-10-17 | 21:53 | 1

Ook die hebben een nep parlement die de reet likt van Brussel en Mekka.

komtdatschot | 01-10-17 | 22:05
-weggejorist-
Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:51 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Vriendje van rutte ?
Laffe honden in madrid die zich gesteund voelen door de eu .

zwaanshals | 01-10-17 | 21:50 | 4

botbot | 01-10-17 | 21:53
Wie zwijgt stemt toe.
EUmtenaren werken niet op zondag, die gaan morgen eens spinnen wat ze er van gaan vinden.

Mastermattie | 01-10-17 | 21:54

Mastermattie | 01-10-17 | 21:54
Zoveel kunnen ze er niet van vinden ook zij dienen de Spaanse grondwet te respecteren.
Wel kan men zich afvragen of zoveel geweld nodig was maar dan moet men meer feiten kennis hebben.

botbot | 01-10-17 | 22:03

@botbot | 01-10-17 | 22:03
De EU heeft niks met de Spaanse grondwet te maken. Zij hebben hun eigen. Het “verdrag” (kuch) van Lissabon.

Stormageddon | 01-10-17 | 23:50
▼ 1 antwoord verborgen

Weggejorist omdat ik 4 keer Nexit zei!?? Geenstijl is toch niet overgenomen door Joop.nl of door de EU stasi?

benjeallanggek | 01-10-17 | 21:49 | 1

Nederland blijft in de EU. Als enige.

W_F | 01-10-17 | 22:43

Exact hetzelfde gaan we in noord-italie zien, geeft ze geen ongelijk als 85% van de rest van het land achterover ligt, aan je kar hangt en op de achterbank zit.

Onze man in Mockba | 01-10-17 | 21:46

Over een x aantal jaar is Nederland ook slechts een regio binnen de EU waar het referendum is verboden.

Wasbakplasser | 01-10-17 | 21:42
-weggejorist-
heinfritz11 | 01-10-17 | 21:41 | 2

Mocht Geert of een andere rechtse persona eerlijk de meerderheid in het parlement via verkiezingen verkrijgen, dan vermoed ik dat de NL regering precies zo zal reageren. Bruut politiegeweld uit naam van behoud van de eenheid van NL Volk&Staat.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:40 | 2

U vertelt verschillene sprookjes in een korte tegel. Knap.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:57

Geert rechts???

miko | 01-10-17 | 22:08

Betwijfel ten zeerste zijn oprechtheid in deze opmerking, hij wil tenslotte wel 1 Europa en Europees leger. En dan dat 60 procent tegen zou zijn? Was meer 52 tegen en 48 voor in peilingen? Die politiemacht had er niet eens mogen zijn. Hadden ze gewoon het referendum net als, heel fout, in NL kunnen negeren. Dus dat getwitter van die man is gewoon vals, hij had het excessief geweld moeten veroordelen...

Jan, Leiden | 01-10-17 | 21:53

En natuurlijk zoals een EU laaf betaamt, "He covers his ass" zoals in het artikel al snel duidelijk wordt: "Hij veroordeelt zowel het referendum als het politiegeweld."
Tsja, had niet anders verwacht. Vlees noch vis opmerkingen. Of eigenlijk hij haat het referendum en voor de buhne is hij ook tegen het politiegeweld maar diep in zijn hart.....

Basil Fawlty | 01-10-17 | 21:54

Sterke strofe van de lelijkerd is dat iedereen weet dat zestig procent tegen onafhankelijkheid is. Vraag is of dat percentage na vandaag hetzelfde is gebleven door de handelingen van zijn gesprekspartners van de regering van Spanje.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 22:07

Kunnen we morgen Kamervragen verwachten over deze kwestie? Zo ja, welke?

obominotie | 01-10-17 | 21:38

Ik denk niet dat dit de rest van Europa te wachten staat. Spanje is toch wel vrij uniek in West Europa

Sans Comique | 01-10-17 | 21:35 | 1

West?

Rest In Privacy | 01-10-17 | 22:12

Zullen we ons allemaal even bij de feiten houden ? Op 20 november 1975 overleed Franco. In Spanje is toen een beweging op gang gekomen die La Transición heette. Het eindigde met een referendum waarin op 6 december 1978 de Catalaanse bevolking met een meerderheid van meer dan 90% akkoord ging met de nieuwe Spaanse grondwet. In die Spaanse grondwet is de eenheid van Spanje vastgelegd. De Grondwet van Spanje regelt ook de autonomie van het deelbestuur van de regio's. De Referendumwet die het Catalaanse parlement onlangs heeft aangenomen en die de gebeurtenissen van vandaag heeft mogelijk gemaakt, is in strijd met de Spaanse grondwet. Dat roep ik niet zomaar, dat is vastgesteld door A) het Tribunal Constitutional (de hoogste bestuursrechter in Spanje B) Het Tribunal Constitutional van Catalonië zelf C) De Letrados del Parlamento de Catalunya ( een juridisch adviesorgaan van het Catalaanse Parlement zelf en D) een groep van 400 vooraanstaande Spaanse juristen, waaronder Catalanen, in een open brief aan een aantal nationale en regionale kranten. Verder heeft het kamerpresidium van het Catalaanse parlement vastgesteld dat de parlementaire procedures met voeten zijn getreden. Het Catalaanse parlement schuift dus de grondwet waaraan zij zelf hun gezag aan ontlenen, opzij ? Aan iedereen die de regering Rajoy veroordeelt voor de (inderdaad weinig verheffende!) gebeurtenissen van vandaag, wil ik in overweging geven wat het alternatief voor Rajoy zou zijn geweest : de grondwet te grabbel gooien, en daarmee de relatief prille en kwetsbare democratie van Spanje riskeren. Wat hier te lande minder bekend is : er is al zeer lang sprake van een fascistoïde manier van optreden door grote groepen fanatieke separatisten, zij hebben afgedwongen dat basisonderwijs alleen nog maar in het Catalaans mag (met alle indoctrinatie en geschiedvervalsing van dien!) , Spaantstalige (correctere term : Castiliaanstalige) winkeliers, ambtenaren, leraren, politiefunctionarissen worden getreiterd en geïntimideerd en noem maar op. De kliek rondom Arthur Más, de grote genius achter de beweging is zeer corrupt en heeft achter de schermen een enorm belangenimperium opgebouwd dat zeer veel baat zal hebben bij de afscheiding. Deze schimmige club heeft de gewapende ordediensten van de regio (de Mossos ) aangezet tot insubordinatie, een zeer gevaarlijke zet die de aanzet tot burgeroorlog kan zijn. Er is niets maar dan ook niets fatsoenlijk of democratisch aan dit referendum.

CeesCloosd | 01-10-17 | 21:30 | 8

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:37
Bejaard,bejaard, die Spaanse wijven zien er met hun dertig al gauw uit of ze zestig zijn.

miko | 01-10-17 | 22:03

Wetgeving: als u eenmaal binnen bent, komt u nooit meer buiten. Zo werkt het niet. Ook grondwetten zijn niet voor de eeuwigheid. De mensen die in 1978 hebben mogen stemmen komen uit lange periode van grote onderdrukking en zeer groot geweld. Natuurlijk stemmen die voor de eeuwige vrede. Trek hier maar even een parallelletje met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Die is ook nogal van graniet, tot nu toe, maar ook deze verklaring zal sneuvelen en werden vervangen/herschreven/herzien. Kan alle verantwoordelijkheidsdragers voor dergelijke wetten en regelgevingen alleen maar op het hart drukken niet te laten te beginnen met ombuigen, anders barst de boel op een oncontroleerbare wijze.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 22:19

Ik heb het juridisch Spaans jargon maar even overgeslagen maar jij zal het wel weten ceescloosd; stond daar ook niet ergens iets over mensen- en burgerrechten als in geweldmonopoly en plichten van de staat ? Maar dat artikel zal wel niet gelden op zondags zeker ?

Moresnetunited | 01-10-17 | 23:12
▼ 5 antwoorden verborgen

.. het gaat nog steeds goed binnen Europa, ondanks de EU. Zodra de kwalijke gevolgen van EUropees beleid op het gebied van de vanuit Brussel gesteunde islamitische invasie - en de vergaande bemoeienis met de bevolking door deze top-down organisatie, dan zal er nog flink op de bevolking ingebeukt moeten gaan worden door ordetroepen.

De geschiedenis herhaalt zich, alleen nooit op precies dezelfde manier. Wanneer de varkens van George Orwell te Brussel gewoon hadden geschreeuwd in een stadium; en de bijbehorende snor hadden laten groeien, dan hadden demense precies geweten in welke richting zij aan hun neus voortgesleept worden.

Nu denkt de meerderheid nog van "ach, laat ze maar doen. Het zal mijn tijd wel duren".

Jan Passant mk2 | 01-10-17 | 21:27 | 2

Het gaat alleen maar goed, omdat er elke maand door Draghi 60-80 miljard euro uit het niets beschikbaar gesteld wordt, waardoor de rente omlaag gedrukt wordt. Ze stelen van mensen die wat gespaard hebben, geven dat aan hun criminele bankenvriendjes en zorgen dat eerste levensbehoeften zoals woningen in prijs stijgen zodat de schulden verder toenemen. Het is een spel.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:33

Nivelleren is een feest. Euambtenaren hebben allemaal een hempje onder hun overhempje met de tekst: jesuisspekman.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 22:23

Raar overigens dat wij het wel toegestaan hebben bij de ABC eilanden... Is niemand toen voor in elkaar geslagen. Ook niet toen Curaçao in 1993 een referendum hield over de staatkundige toekomst van hun eiland.

Grappig dat Nederland, bij monde van Mark de lachende leugenaar, dit niet aanhaalt om de hoerenzonen van Madrid op hun plaats te zetten. Wij gaan altijd zo makkelijk vingerwapperend voorwaarts binnen de EUSSR, iets waar we graag een van de grootste nettobetalers aan zijn.

Over hoerenzonen gesproken, heeft Fransie Timmerfrans al wat van zich laten horen?

RenHoek | 01-10-17 | 21:27 | 2

Dus u wilt de EU dwingen om de Spaanse grondwet te negeren.

botbot | 01-10-17 | 21:40

botbot | 01-10-17 | 21:40
De EU negeert ook de Spaanse en Nederlandse grondwet door onze landen simpelweg bij een ander land genaamd de EU toe te voegen. Ondeelbaar misschien, maar samenvoegbaar kennelijk ook.

Wol | 01-10-17 | 23:30

Zullen we ons allemaal even bij de feiten houden ? Op 20 november 1975 overleed Franco. In Spanje is toen een beweging op gang gekomen die La Transición heette. Het eindigde met een referendum waarin op 6 december 1978 de Catalaanse bevolking met een meerderheid van meer dan 90% akkoord ging met de nieuwe Spaanse grondwet. In die Spaanse grondwet is de eenheid van Spanje vastgelegd. De Grondwet van Spanje regelt ook de autonomie van het deelbestuur van de regio's. De Referendumwet die het Catalaanse parlement onlangs heeft aangenomen en die de gebeurtenissen van vandaag heeft mogelijk gemaakt, is in strijd met de Spaanse grondwet. Dat roep ik niet zomaar, dat is vastgesteld door A) het Tribunal Constitutional (de hoogste bestuursrechter in Spanje B) Het Tribunal Constitutional van Catalonië zelf C) De Letrados del Parlamento de Catalunya ( een juridisch adviesorgaan van het Catalaanse Parlement zelf en D) een groep van 400 vooraanstaande Spaanse juristen, waaronder Catalanen, in een open brief aan een aantal nationale en regionale kranten. Verder heeft het kamerpresidium van het Catalaanse parlement vastgesteld dat de parlementaire procedures met voeten zijn getreden. Het Catalaanse parlement schuift dus de grondwet waaraan zij zelf hun gezag aan ontlenen, opzij ? Aan iedereen die de regering Rajoy veroordeelt voor de (inderdaad weinig verheffende!) gebeurtenissen van vandaag, wil ik in overweging geven wat het alternatief voor Rajoy zou zijn geweest : de grondwet te grabbel gooien, en daarmee de relatief prille en kwetsbare democratie van Spanje riskeren. Wat hier te lande minder bekend is : er is al zeer lang sprake van een fascistoïde manier van optreden door grote groepen fanatieke separatisten, zij hebben afgedwongen dat basisonderwijs alleen nog maar in het Catalaans mag (met alle indoctrinatie en geschiedvervalsing van dien!) , Spaantstalige (correctere term : Castiliaanstalige) winkeliers, ambtenaren, leraren, politiefunctionarissen worden getreiterd en geïntimideerd en noem maar op. De kliek rondom Arthur Más, de grote genius achter de beweging is zeer corrupt en heeft achter de schermen een enorm belangenimperium opgebouwd dat zeer veel baat zal hebben bij de afscheiding. Deze schimmige club heeft de gewapende ordediensten van de regio (de Mossos ) aangezet tot insubordinatie, een zeer gevaarlijke zet die de aanzet tot burgeroorlog kan zijn. Er is niets maar dan ook niets fatsoenlijk of democratisch aan dit referendum.

CeesCloosd | 01-10-17 | 21:27 | 9

En ja, als Castiliaan in Catalonië heb je je aan te passen. Een Fries die in de rest van Nederland gaat wonen hoeft ook niet te eisen dat hij alles in het Fries mag blijven doen.
Wol | 01-10-17 | 21:36

Gewoon uit nieuwsgierigheid, mag een Hollander in Friesland wel eisen (met een kleine éj) dat ze daar Nederlands doen tegen hem?

Sans Comique | 01-10-17 | 22:10

Wat ik al verwachtte en uit meerdere hoeken hoorde blijkt weer het geval te zijn. Nog steeds, dat geweld was bij grote vlagen buitensporig, nu is dat Spanjolen niet onbekend maar nog steeds kudt.
 
Er spelen zoals gewoonlijk weer andere belangen mee en er wordt aan beide kanten een vies spelletjes gespeelt (net als destijds in de burgeroorlog die als voorbode voor het volgende conflict gelde; sorry voor de Godwin maar het moest).

HaatAth3ist | 01-10-17 | 22:21

Sans Comique | 01-10-17 | 22:10
Goede vraag. Ik denk het niet eigenlijk. Ja, ik weet dat je als Nederlander het officiële, juridisch legale recht hebt in Friesland te gaan wonen zonder je aan te passen. Maar als wij eisen dat Marokkanen en Turken Nederlands leren en kunnen spreken als ze hier gaan wonen en het niet erg waarderen als ze daarnaast hun eigen taal blijven praten in eigen kring, mogen we dan van onszelf wanneer we in Friesland gaan wonen niet hetzelfde verwachten?

Wol | 01-10-17 | 23:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Dit, dames en heren, is neo-fascisme. Of je het nu eens bent seperatisten of niet, dit is echt onacceptabel. En gevaarlijk voor de toekomst van iedere bevolkinggsgroep binnen de EU.
Maar nu zie je die apekoppen van AFA iiteraard niet.

Billendoekje | 01-10-17 | 21:26

Wist niet precies wat ik er van moest vinden aanvankelijk... maar als er oude vrouwtjes (legaal, openbaar en schaamteloos) mishandeld worden omdat ze een briefje in een busje willen dien.... ja dan moet je toch eens gaan nadenken wat die EU nu eigenlijk écht betekent.

Hoe kán je als politicus van welk land of partij dan ook, hier GEEN afstand van nemen?
Precies, politici die dus eigenlijk geen politici zijn, die doen dat, ja.

Zeer link wat er nu gebeurt, en het gebeurt gewoon schaamteloos en openbaar.

Onze media zijn braaf en het is alleen maar jos,jos en nog eens jos

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:22 | 1

Sorry.. max max heet dat manneke..

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:23

Ik hoor iedereen over het geweld, wat inderdaad buitensporig is, en voor de rest veel afgeven over de EU. Als ik vervolgens kijk naar wat er door Catalaanse politici gedaan wordt en er weer een Soros geldstroom aan vast zit krijg ik mijn bedenkingen bij heel het verhaal zoals we het nu gepresenteerd krijgen. Zal wel aan het alu-hoedje liggen. Ja het geweld was onnodig & crimineel, nee flikker op met dat nep-referendum van de Catalanen.
 
Die achterlijke Spanjolen & Catalanen moeten om de tafel en het netjes uitwerken, nee tegen afscheiding en ja voor behoud van regionale cultuur/taal/geschiedenis (waar ze stiekem al op een propaganda achtige manier naar voren komt, zelf bij de mainstream nieuwsbronnen).

HaatAth3ist | 01-10-17 | 21:22 | 1

Nou veel succes. Dit is zoiets als tegen een mishandelde vrouw zeggen: nee, je mag niet naar een blijf-van-mijn-lijf huis. Ga eerst maar een praten met de man die je net in elkaar heeft geramd over een vreedzam scheidingsconvenant.

Wol | 01-10-17 | 21:27

Sorry, even helemaal offtopic maar door al dit nieuws hebben we even gemist dat Milo met een Donkere meneer is getrouwd, dit gaat een hele horde SJW's nog verder in de knoop brengen: twitter.com/LauraLoomer/status/914540...

Mastermattie | 01-10-17 | 21:16

Als ik premier was van NL, dan had ik vanavond nog de Spaanse ambassadeur het land uitgezet, alle vluchten van en naar Spanje gecancelled, Rajoy tot persona non grata verklaard, een handelsembargo tegen Spanje afgekondigd en betalingen aan de EU opgeschort.

Stijlicoon | 01-10-17 | 21:14 | 2

maar helaas heet je mark rutte en hebt een ruggegraat van gelei.

p17266141 | 01-10-17 | 21:17

U lijkt wel iets op Trump zonder enige kennis van zaken van leer trekken om een beetje populistisch te doen.
Spanje is een democratie en de rechter heeft dit referendum verboden omdat het ongrondwettelijk is.
Dus Rutte zou als een dictator de Spaanse grondwet terzijde moeten schuiven uit naam van de democratie.

botbot | 01-10-17 | 21:31

Overal in Europa worden referenda ingezet, Engeland, Nederland, Spanje, of zijn er verkiezingsuitslagen waarvan de dictators van de EU niet blij worden (Nederland, Duitsland). Heren en dames politici kruipen en wringen zich in bochten (NL-Turkije rel) om maar een ongewenste uitkomst te negeren of te verbieden (Wilders mag niet regeren van Brussel).

Het toont alleen het failliet van de EU aan. Compleet incapabel... Mensen willen alleen naar een regionaal bestuur, willen geen centraal geleide problematiek (vluchtelingen) en niet meer dedictaten van een EUSSR... De EU gaat vallen en hard ook. En als Spanje het niet is, dan wordt het Italië wel.

RenHoek | 01-10-17 | 21:12

De burgemeester van Barcelona heeft gewoon gelijk: de regering in Madrid moet opstappen. Die hebben gefaald. En ter lering voor de kiezers: zodra politici zich moeten verschuilen achter rechters moeten we ze gelijk afzetten. Zodra politici de hulp moeten inroepen van rechters hebben ze niks meer van democratie en volksvertegenwoordiging begrepen.

Tee Of Cup | 01-10-17 | 21:11

Ik ben oprecht verdrietig, als ik hoor hoe de democratische principes vandaag in Catalonië vertrapt worden. Vertrapt, uiteraard in figuurlijke zin maar ook haast in letterlijke zin.
Ook zonder vertrapte democratie ben ik een geëngageerd mens, maar vandaag doet het allemaal veel meer pijn dan anders.

Waarom is dat, vraag ik mijzelf af, dat het vandaag meer pijn doet dan al die andere keren. M’n hersenen pijnigend, denk ik daar uiteindelijk drie redenen voor aan te kunnen wijzen.

De eerste -en minst belangrijke- reden is het politieke klimaat in Nederland. We kennen hier, in dit kleine niet-ter-zake-doende fucklandje, namelijk ook een onderdrukking van de democratie. Die vindt plaats door een brei van meest ongeschreven regeltjes, veelal opgelegd door kranten, NOS/NPO, enzovoort, samen de ‘politieke correctheid’ te noemen. Al decennia lang weet zij ons op te leggen wat we wel maar vooral niet mogen zeggen, met als gevolg dat heel veel stemmers niet hun hart volgen, maar de door politieke correctheid opgelegde regeltjes.
Een ondermijning van de democratie, maar -toegegeven- in het licht van de gebeurtenissen van vandaag slechts een subtiele.

De tweede reden, en nog steeds bij lange na niet de belangrijkste, is de geschiedenis van Catalonië, waarin de (verdediging van) de democratische beginselen zo’n belangrijke rol spe(l)en(lt). De pers hoor je er natuurlijk niet over, maar Catalonië respectievelijk Barcelona hebben in de Spaanse geschiedenis dé hoofdrol gespeeld, waar het om de democratische strijd tegen Franco gaat.
Franco, dictator en vriendje van Hitler, wist alle politieke, democratische én culturele verworvenheden van de Catalanen af te pakken.
De immens treurige constatering van vandaag is dat het juist onze Catalaanse vrienden zijn, uit democratisch oogpunt gezien de grootste na-oorlogse Europese helden- die door de Spaanse en Europese politiek in de rug worden gestoken.

En dat brengt mij tot slot bij de derde en belangrijkste reden, waarom ik vandaag zo verdrietig (en kwaad) ben.
Het was Churchill die zei democratie “geen goede staatsvorm” te vinden, maar vervolgens zei geen betere te kennen. En zo is het. We moeten democratie koesteren, omdat elke andere staatsvorm zoveel erger is.
En in een democratie moet je mensen, en groepen mensen al helemaal, ALTIJD de gelegenheid kunnen hun stem te geven. Vandaag heeft de Spaanse regering dat geweigerd. En dat is een zwarte dag in de Europese geschiedenis.

L. Vis | 01-10-17 | 21:11 | 3

Sorry, die laatste alinea deugde niet helemaal en moet zijn:
En in een democratie moet je mensen, en groepen mensen al helemaal, ALTIJD de gelegenheid geven hun stem te kunnen geven. Vandaag heeft de Spaanse regering dat geweigerd. En dat is een zwarte dag in de Europese geschiedenis.

L. Vis | 01-10-17 | 21:19

Leuk opstel

Ongeblustekalk | 01-10-17 | 21:28

Mooi verwoord.

IronLady | 01-10-17 | 22:04
-weggejorist-
Manneke Pislam | 01-10-17 | 21:10

Zie hier het begin van het einde van de EU , 1 october 2017 , mensen onthoudt die datum !! Het is wat de Kristallnacht voor Duitsland was in 1933.

Olympus | 01-10-17 | 21:05 | 5

Ben wel met je eens dat dit weer het zoveelste signaal aan de EU is, waar ze wederom waarschijnlijk niets mee gaan doen.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:12

Nou, het zou kunnen zijn dat de EU zegt, na de Brexit en Oekraine referendum) dat gezien de ernstige rellen in Barcelona, een referendum maar eigenlijk niet meer moeten willen. In het kader van een gesundes Volksempfinden.

RenHoek | 01-10-17 | 21:15

@Olympus
Ik reageerde zo fel, omdat die bejaarde stemmers in andere comments ook al in het hoekje van terroristen en anarchisten werden geduwd. Je hebt waarschijnlijk wel gelijk dat de EU op z'n laatste benen loopt, doordat ze de belangen van de bevolking compleet uit het oog verloren zijn. Daarnaast zijn de schulden nog altijd te groot, er is een hoop stress. De mensen waarmee het goed gaat betalen erg veel belasting en zien hun land de verkeerde kant op ontwikkelen. Het kan wel een kantelpunt zijn, maar compleet geweldloos. Bij die Kristallnach werden even 7000 winkels van joodse mensen gesloopt door die t*moffen. Nou nog 1x Kees om het af te leren youtu.be/a6K5L-wjNsQ?t=21

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi zoveel gemeenschapszin, die is in onze randstad al lang gesloopt.

Panos88 | 01-10-17 | 21:05

Ik dacht dat ze het .cat domein niet meer mochten gebruiken?
+1 voor de burgemeesters. Eerst haar stad gemolesteerd door een paar soepjurken uit het rif-gebergte en nu door die andere door de EU gesteunde terroristen.

Pimp my Voortuin | 01-10-17 | 21:01

Dit was nu echt iets voor de Antifa jongens en meisjes. Nergens te bekennen. Worden die de volgende ronde ingezet? Moeten ze eerst worden ingevlogen? Zit Soros weer eens te pitten?

ZureJoop | 01-10-17 | 21:00

Klassereactie van deze mevrouw, geen woord teveel, geen woord verkeerd.
En het morele failliet van onze EU-baasjes is hiermee wel aangetoond. Wat je stelling in deze ook is, het politieoptreden ( de excessen op bepaalde filmpjes ) van vandaag was totaal misplaatst. Zo ga je niet met je burgers om. Zelfs niet als ze het gore lef hebben om hun stem te laten horen in een referendum wat je niet uitkomt. Of zien we hier de eerste blauwdrukken voor referenda die onze eigen hoge heren niet zo zien zitten? Pechtold? Wat vindt jij?

Graaisnaaiert | 01-10-17 | 20:59 | 2

Pechtold had vandaag tweeter-vrij.

Pimp my Voortuin | 01-10-17 | 21:05

Peggold zat verslag uit te brengen aan Juncker.... op zijn knieën en met zijn mond vol.

Daarom ging het twitteren lastig.

RenHoek | 01-10-17 | 21:16

Op youtube zag ik een videotje van catalaanse bejaarden die tot bloedens aan toe waren geslagen door die madrid politie. En als friesland zich af wil scheiden voorzie ik geen problemen in nederland.Ik denk dat men hier denkt ;hoe eerder des te beter.

p17266141 | 01-10-17 | 20:58 | 2

Dan ben ik de eerste die naar Friesland gaat emigreren. Als ze die ballen hebben dan zeg ik ook iets over boter brood en groene kaas.

Manneke Pislam | 01-10-17 | 21:14

Vast een oude Fight Club puta

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:47

Geen referendum, maar een links fascistische revolte; IRA/ETA/RAF demonen uit het verleden tonen hun lelijke tronie weer.

Sendis | 01-10-17 | 20:55 | 8

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:04
Stiglitz zegt dat ook,politieke stabiliteit is belangrijker dan goedkope of dure munt etc.

miko | 01-10-17 | 21:37

@miko | 01-10-17 | 21:37
Totdat mensen hun spaargeld massaal gaan inzetten om schulden af te lossen en 'low-profile' gaan leven, omdat ze dat hele systeem zo zat zijn. Ben benieuwd hoe die top-economen daarna e.e.a. beoordelen. Ze doen 2 dingen fout, ze zorgen voor deflatie door teveel geld in het systeem te pompen en ze zorgen voor gebrek aan perspectief. Heb jij enig idee waar we met z'n allen aan werken?

Watching the Wheels | 01-10-17 | 21:50

deflatie door meer concurrentie door goedkoop geld, dus dat was geen verschrijving. Ze zeggen inflatie te willen, maar bereiken het omgekeerde.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 23:36
▼ 5 antwoorden verborgen

Waar zijn onze Europese politici precies gebleven? Toen Oekraïne in tweeën splitste vlogen ze zelfs naar Kiev om speeches te geven en mee te protesteren tegen het kwaad van de bezetters. Maar nu het kwaad Spanje is, is het een ander verhaal en doen we het alsof er niks is gebeurd?

lsimon | 01-10-17 | 20:54 | 1

nu zie je geen eu parlementariërs dansen als het volk om ontvankelijkheid strijd. waarschijnlijk omdat het nu hun treft

satpiet | 01-10-17 | 21:59

De staat verdrukt, de wet is logen............

Abu Bachouca | 01-10-17 | 20:53

Ik zie hier in Nederland nog niet zo gauw oude vrouwtjes van 65 met gevaar voor eigen leven de stembus-kliko's verdedigen met referendum stembiljetten erin...

LOL

King of the Oneliner | 01-10-17 | 20:48 | 2

NOS journaal had er 1 van 102 gevonden, da's toch bijna het dubbele.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 20:51

Ik wel hoor !

Bergbloempje | 01-10-17 | 22:34

Catalonië. Wat een onzin en volledig nep referendum. Geen kieslijsten,geen kiescollege,geen stembiljetten,geen campagne van anders denkenden ( zijn zo wie zo " landverraders") enz enz.
Als Madrid en de EU buitenlandse zaken ministers dit laten passeren zijn de volgende spijtoptanten; Noord-Italië tot en met Rome, Vlaanderen,De Duitse deelstaat Beieren, het westelijk( Hongaarse) gedeelte van Roemenië en natuurlijk het Baskenland.
De provincie Groningen heeft ook de zakken vol van de Haagse politici en organiseert een " referendum". De Donbas scheidt zich van Oekraïne af met het zelfde recht waarmee Catalonië zich van Spanje wenst los te maken vanwege het aldaar gehouden referendum.Het zelfde geldt voor de Krim... enz enz enz.
Het Servische gedeelte van Kosovo houdt ook een referendum en maakt zich los van de Albanezen. ( Goede zaak!)
Dit is de deksel van de dood van Pandora. Dit lijdt tot burgeroorlogen,economische ontwrichting en het uiteenvallen van Europa. Wie heeft daar baat bij ?Wanneer de chais heerst wordt de roep naar een sterke man luider. De geschiedenis dreigt zich te herhalen.
2017 is het jaar waarin de Euro gigantische klappen gaat krijgen ( uw inkomen en pensioen dus) en dat alles dankzij de drang naar zelfbestuur van de één of andere provincie in Spanje. Leve deze zogenaamde democratie die naar de afgrond leidt. ( ironie uit)

Eendragtmaaktmagt | 01-10-17 | 20:45 | 3

Kullekoek.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 20:48

De EU heeft baat.

Kaas de Vies | 01-10-17 | 20:55

Maar wie is de sterke man(/vrouw/x)?
Simpele economische wet is aan het werk: eerst centraliseren, daarna weer decentraliseren, daarna weer centraliseren etc. Voorspellen hoe lang de slingertijd in iedere situatie is, is wat lastig evenals de mate van weerstand die er mee gepaard gaat. Hoeveel jaar wordt hier in de panelen inmiddels voorspeld dat het lopende jaar het definitieve einde is van de Euro en de EU?

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:36

Eens kijken of er nog zoveel begrip is voor deze anarchie als een zekere groep in 020 west de onafhankelijkheid uitroept. Bv in de vorm van een mini kalifaatje. Ik pak vast de popcorn.

ZureJoop | 01-10-17 | 20:44 | 6

Amsterdam? Heel graag zelfs! Met een big fat beautifull wall er helemaal omheen dan.

Stijlicoon | 01-10-17 | 21:18

Prima! Hek erom, strenge paspoortcontroles voor iedereen die eruit wil, geen van die lui meer een NL paspoort, en geen rechten in Nederland, geen uitkeringen meer, geen toeslagen, geen subsidies. Nou, daar krijg je een meerderheid in de rest van Nederland wel warm voor. Zelfgekozen apartheid. Ja, kan wel gaan lukken.

Stormageddon | 02-10-17 | 02:35

Ook ik ben voor.... moet je eens zien hoe snel ze die achterlijke parkeerbelasting afschaffen, niet dat ik er ooit nog een voet in die stad zal zetten.

watmagjenogwel | 02-10-17 | 05:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Dan vraag je je toch af wie van de EU hem heeft gebeld om 'm te complimenteren met het neerknuppelen van vreedzame burgers.

Muggenmepper | 01-10-17 | 20:44 | 1

Ik zie die Juncker wel in staat om binnen 30 seconde het telefoongesprek te kantelen en te beginnen over Spaanse wijnen.

Watching the Wheels | 01-10-17 | 20:49

Sinds wanneer worden hier linkse zwijnen als de burgermeester van Barcelona verdedigd? Is men het spoor bijster?

Rest In Privacy | 01-10-17 | 20:44 | 2

Links..... rechts. Kom uit die grotwoning. Jaren 70 zijn voorbij. EEn paar stokken van Guardia Civil in uw reedt zal u bevredigen. Want ze staan aan de goede kant, toch?

Eigen_Gereid | 01-10-17 | 20:49

Alsjeblieft zeg, het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië wordt door links en rechts gedragen. Overigens is deze mevrouw niet voor onafhankelijkheid maar wel tegen politie geweld. En terecht. Maar nee, u heeft liever corporatisme zoals de Franco tijd. Dat waren namelijk zulke fijne mensen.

Zapata10 | 01-10-17 | 21:01

Barcelona heeft geen harde kern. Alleen hipsters.

Ouwe Jood | 01-10-17 | 20:43

En zo gaat straks het Europese leger te keer tegen alle mensen die een andere denkwijze hanteren. Nog even en het wordt moorden of vermoord worden. Een utopie?, laat me niet lachen de toestand is al verder dan menig naieve Nederlander voor mogelijk houdt. Het grootste gedeelte van onze volksvertegenwoordigers bestaat uit eigenheimers, hersenloze nono's die u voor enkele zilverlingen verraden waarbij de oude NSB'ers nog kleuters waren. De grootste ellendelingen zitten bij de VVD,CU,CDA en D66, zij heulen met onze grootste vijand en wel de EU.

Zij beloofden ons Vrede en ongekende Welvaart.

En wat kregen we Oorlog, Armoede ,Voedselbanken, Massa immigratie, Onderdrukking en een kapotte sociale cohesie.

Al deze lieden dienen straks verantwoording af te leggen waarom ze ons verraden hebben.

En nu zo spoedig mogelijk uit de EU, anders bent u het volgende slachtoffer die vermoord wordt uit naam van de EU.

von Amsberg | 01-10-17 | 20:43 | 3

Ik denk de enige oplossing tegen een eu met kleine letter, leger, is een guerilla, dat is altijd lastig te elimineren.

watmagjenogwel | 02-10-17 | 05:53

En voor de rest heeft u 100% het gelijk aan uw kant, waarvoor hulde.
Als ik vooral denk aan de voedselbanken, aan de 2-verdieners die we nu moeten hebben om nog rond te kunnen komen, waarvan 1 van de 2 regelmatig nog een 2e baan erbij moeten hebben.
Werkelijk we zijn helemaal leeg gezogen, uitgeperst, en dan moet je zoen lachebekkie zijn, je gaat er van over je nek.

watmagjenogwel | 02-10-17 | 06:07

eratum: zo'n lachebekkie nog zien,

watmagjenogwel | 02-10-17 | 06:08

Het zijn Puigdemont en consorten die bewust dit risico willens en wetens genomen hebben. Die hun volk als middel gebruiken om hun separatistische gedram door te duwen. Een verantwoordelijke bestuurder had andere, legale, wegen gezocht om hun zin te krijgen. Niet je hand tegen een gloeiende kachel duwen en dan de kachel de schuld geven als je jouw hand brandt.

Bigi Bana Boy | 01-10-17 | 20:41 | 6

De Spaanse regering had het beter moeten aanpakken. Puigdemont en de andere agitatoren arresteren en vervolgen voor opruiing en het schenden van de grondwet en ze verder in Catalonië dat referendum moetne alten organiseren om het vervolgens simpelweg te negeren (geheel in de stijl van een Nederlands kabinet). Nu gooien ze zelf olie op het vuur. Madrid heeft 100% gelijk, maar handelt strategisch zeer onhandig.

Bigi Bana Boy | 01-10-17 | 21:02

Onhandig is een understatement. Een belachelijk en volkomen onnodig machtsvertoon, puur uit politiek oogpunt. De PP is in Cataluña een marginale partij, maar hun populariteit in de rest van Spanje is hierdoor weer omhoog gegaan.

spanarchist | 01-10-17 | 21:39

@Bigi Bana Boy | 01-10-17 | 20:41
Welke andere legale wegen? Je schrijft het met zo’n gemak op dat je er ook vast een pasklaar antwoord op hebt, juridisch waterdicht. Ik zit al een tijdje te denken welke andere legale mogelijkheden er zijn anders dan de eigen bevolking per referendum te bevragen, maar ik kan er gek genoeg geen één bedenken die dat doel kan bereiken.
Maar jij weet het vast.

Stormageddon | 01-10-17 | 21:50
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit is de EU.

Mesmer | 01-10-17 | 20:40 | 5

Claude Francois | 01-10-17 | 20:49
Ja, dat heeft het wel. Lees even artikel 2 en 7 van het verdrag van Lissabon (ja, dat verdrag dat wij in 2005 van tafel veegden).

Mastermattie | 01-10-17 | 21:19

Mastermattie | 01-10-17 | 21:19
Spaar je energie op Claude Francois. Die vindt de Barcelonese bestuurders linkse zwijnen en vindt de bestuurders van de EU kennelijk lieden van de juiste signatuur. Als het aan de EU top ligt wordt alle gelden gelijkmatig over alle Europese ingezetenen verdeeld, inclusief de nieuwste nieuwkomers. Wie zijn de linkse zwijnen?

Rest In Privacy | 01-10-17 | 21:44

Nietes. De EU is juist diegene die de talen zoals het Zeeuws, Limburgs en Nedersaksisch officieel wilt verklaren. De EU is juist voor verdeeldheid, want ze regeren volgens het principe van Caesar: Verdeel en heers.

Jostifiel | 02-10-17 | 13:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Grappig. Wij als westen gooien overal bommen om democratie te brengen. Maar haal het niet in je hoofd om democratie te willen, dan word je neergeknuppeld.

koolteer | 01-10-17 | 20:40 | 1

Spijker... kop... raak.

RenHoek | 01-10-17 | 21:18

Wat een leugenachtig NOS Staatsjournaal weer om de gewelddadige beelden- de realiteit in Barcelona-niet uit te zenden. Zum Kotzen

Baardvansinterklaas | 01-10-17 | 20:38 | 3

Nu je het zegt ... het was wel kritisch, maar inderdaad geen bloed en weinig geweld. Misschien nog te vroeg voor ons?

Watching the Wheels | 01-10-17 | 20:43

De Allahu akbar roepende moordenaar van twee vrouwen in Marseille was ook al derderangs nieuws bij de Nederlandse Pulp Omroep.

miss error | 01-10-17 | 20:44

@miss error
Dat gebeurt inmiddels wekelijks?

Muggenmepper | 01-10-17 | 20:51

Gelukkig is de geschiedenis geen hermetische herhaling.
Want de Spanjaarden hadden vlak vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog hun eigen burgeroorlog. En bleef Franco buitenspel toekijken hoe de ''geallieerden'' en ''centralen'' elkaar de koppen insloegen. En bleef Spanje buiten de zwart-wit-logica van de goede (overwinnaars) en de foute (verliezers).
En dat de U.S.S.R als eigenlijk foute dictatuur (met massamoorden door Stalin), tóch door hun coalitie met de geallieerden, terecht kwamen bij de te respecteren goede overwinnaars. Helaas, want het socialistische denkmodel van eerlijk=gelijk, en gelijk=eerlijk, heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is.
En nu vindt de nieuwe wedstrijd plaats tussen de 'nationalisten' en de 'internationalisten'. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ik ben pessimistisch; ik verwacht echt dat we aan de vooravond staan van een nieuwe wereldoorlog. Trump gaat vechten tegen Noord-Korea en China, en Rusland gaat ''n oorlog beginnen door de Baltische staten te willen 'bevrijden'. Dan zal de NATO tandeloos blijken te zijn, want Poetin weet; die NATO-jongens gaan geen atoombom gooien, en mijn tanks zijn veel sterker dan hun ''Europese gezwatel over bloemetjes-idealisme. Niemand houdt mij tegen, want zelfs Erdogan begrijpt, dat hij mij nodig heeft. Ik hoop dat ik ongelijk heb.
De geschiedenis is geen hermetische herhaling, hoop ik.

Der Paulie | 01-10-17 | 20:36 | 2

Paulie wees gerust. Zo gaat het niet gebeuren.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 20:47

ben bang dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben....

FW Ta-183 Huckebein | 01-10-17 | 21:29

Mevrouw heeft duidelijk nooit last gehad van glazen plafonds. Sloop die Rajoy, mevrouw, en met hem de EU, met krachtdadige worden, niet met knuppels en kogels.

Schoorsteenveger | 01-10-17 | 20:36

En wat nu als er morgen opeens een bom ontploft in Madrid ofzo?

Rest In Privacy | 01-10-17 | 20:34

Wel toepasselijk dat ze alvast de Spaanse minister van *buitenlandse* zaken voor de camera halen.

marcoplarco | 01-10-17 | 20:30 | 1

LoL!

W_F | 01-10-17 | 20:39

Zojuist hoorde ik ook nog een interessante theorie:
De Catalaanse regering is vrij Links, de Spaanse regering vrij rechts.
Wellicht dat de Spaanse regering nu wacht op ingrijpen van de EU onder het verdrag van Lissabon (Bij schenden van artikel 2, artikel 7 in werking laten treden, kortom Spanje uit de EU) en op die manier zonder boete de EU kan verlaten.
Klinkt bizar maar als je er over nadenkt zou dat best wel slim gespeeld zijn.

Mastermattie | 01-10-17 | 20:29 | 3

Ik wil ook wat van dat spul roken..

schoon-schip-maken | 01-10-17 | 20:31

Bijna elk land heeft meerdere EU afspraken langdurig geschonden, maar de EU heeft er nog nooit een uit gezet. Wachten op ingrijpen van de EU is vrij kansloos.

W_F | 01-10-17 | 20:43

Catalanen + veel. Willen een referendum en de centrale macht antwoord met geweld. Hoop dat ze snel zelfstandig zullen zijn.

Graaier | 01-10-17 | 20:28

Nog even en dan worden wij ook door een Europese politiemacht ,die Verhofstadt in gedachten heeft , in elkaar geramd omdat wij voor onze rechten willen opkomen.

xiuxiu | 01-10-17 | 20:27
-weggejorist-
benjeallanggek | 01-10-17 | 20:25

De Catalanen willen juist wel bij de EU blijven en de Euro houden.

Spanko | 01-10-17 | 20:25 | 1

Als ze van de EU één gedeelde zetel krijgen, één week per jaar, precies de week dat de EU helemaal nergens over stemt, maar wel Engeland mogen vervangen als netto betaler, dan bedenken ze zich nog wel.

W_F | 01-10-17 | 20:47

Dit was toch wel een mooie dag. Tegen de weerstand in won Max de F1, de homo's mogen eindelijk officieel van elkaar houden in Duitsland en de belofte van een souvereign Catalonië. Een fijne week toegewenst en hou elkaar heel.
En krijg verder maar de tering;)

Ongeblustekalk | 01-10-17 | 20:22

Een zwarte dag voor de (Spaanse) politie.

van stampij | 01-10-17 | 20:22

Mag deze burgemeester naar Amsterdam gehaald worden ipv die vlooienbaal van een Halsema?

marcoplarco | 01-10-17 | 20:22 | 1

Hear, hear.

Basil Fawlty | 01-10-17 | 21:05

Duurt niet lang meer of de ETA laat ook weer van zich gelden, die sluimeren ergens in de stilte. Als Catalonië dit kan, kan Baskenland dit ook, maar dan niet vreedzaam.

DommeNeger | 01-10-17 | 20:20 | 1

Ik miste toch ook wel wat tegengas van FC Barcelona's harde kern..

schoon-schip-maken | 01-10-17 | 20:23

1 oktober 2017. De dag dat de EU definitief moreel failliet ging.

brutus68 | 01-10-17 | 20:15

De provincie Zuid Holland gaat zich onafhankelijk verklaren van Nederland. Zuid Holland heeft 20% van de bevolking maar draagt 28% bij aan het bruto nationaal product . Daar willen de zuid Hollanders meer van terugzien in hun portemonnee. Ook is het Rotterdams en Haags als dialect duidelijk anders dan het Amsterdams. De mobiele eenheden uit de rest van het land proberen tevergeefs een referendum te stoppen

Fontanarossa | 01-10-17 | 20:14 | 4

Groningen, totaal anders qua cultuur en mentaliteit, laat staan de taal , had zich in 1963 moeten losmaken van Nederland, waren ze als Brunei net zo rijk geweest

Fontanarossa | 01-10-17 | 20:23

En c en a is een land.

Rest In Privacy | 01-10-17 | 20:28

Waarop regio Rijnmond zich weer afschijt van de de rest want ze hoeven die shit niet uit Den Haag. Kort daarop word het emiraat Ansaar hondi uitgeroepen (voormalig schilderskwartier) omdat men niet langer in Jahiliyyah wilde wonen.
Dolletjes,we gaan een mooie tijd tegemoet!

miko | 01-10-17 | 21:21
▼ 1 antwoord verborgen

Het gebrek aan democratie in grote delen van de EU is een tikkende tijdbom. En. ik. kan. niet. wachten. tot. hij. barst.

Brits Folkestein | 01-10-17 | 20:14 | 1

Zodra Pasen en Pinksteren op één dag vallen. U vergeet dat dit Catalonië is waar een heel klein deel wat activisme toont. Het overgrote meerendeel in dit continent zit op zijn reedt Netflix te kijken. En vroeger televisie. Decennialang. Want tot de dag van vandaag zit er in alle landen van de EU een EU minded regering (ok, Polen, Hongarije en UK uitgezonderd). We islamiseren rapper dan ooit. De EU kent geen nuance meer en rara waar stemmen we volgende keer weer op?

de Voorzittert | 01-10-17 | 20:53

Gelukkig heeft Barca van Las Palmas gewonnen. Anders was het leed helemaal niet te overzien geweest.

Viezepoes | 01-10-17 | 20:12

If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face - forever.
George Orwell.
the future has arrived.

Glasgow Argus | 01-10-17 | 20:11

Nog nooit is zò duidelijk de minachting gedemonstreerd die plofkop timmerfrans en drankorgel juncker hebben voor democratie, volk en hun broodheren (wij, de belastingbetalers).
Er is dus weer een stap gezet die ons dichterbij een eurobrede Volksopstand tegen de criminelen die ons menen te mogen besturen.
En de tijd dringt, want voor hun eigenbelang laten de landverraders ons gewoon opofferen. Of dat nu door meegelifte religieus gemankeerde killers is of door de onder hun commando opererende politie is.
Oude vrouwtjes neerknuppelen timmerfrans!!!! Moet je daar geen (krokodille-) traantjes om huilen???
Vieze corrupte vetkwab?

pennestront | 01-10-17 | 20:10 | 1

Toch vreemde gewaarwording..
Zwijgt die smerige eigenpijper een keer in alle talen willen we m graag horen..;-)

schoon-schip-maken | 01-10-17 | 20:20

Als exact hetzelfde door Rusland was gedaan dan had je ze moeten horen in Brussel. Wat maken die gasten zich totaal belachelijk !
En er is geen weg terug. Dit wordt niet vergeten en zal nog generaties voortduren in Catalunya.

Barbarous_Relic | 01-10-17 | 20:09

Ben er gewoon jaloers op; een volk dat nog zoveel trots en eer draagt. Dat wat er bij ons uit is GERAMD sinds Balkenende I.

Rollins | 01-10-17 | 20:08

Three words:
Kosovo, Kosovo, Kosovo...

wezen | 01-10-17 | 20:07

Wat je er verder ook van vin, dat geweld tegen je eigen bevolking die vreedzaam protesteerd gaat echt veel te ver.

Een burgemeester die op deze manier dr nek uitsteekt kunnen wij alleen maar van dromen.

schoon-schip-maken | 01-10-17 | 20:05 | 3

Gvd, niet zo snel posten na een etentje met wijn..

schoon-schip-maken | 01-10-17 | 20:07

Zet er maar op hennis d'r plek.

Tuborg øl | 01-10-17 | 20:08

"Vin" en wijn. Ik reken het goed.

Rollins | 01-10-17 | 20:10

Welkom in 3e wereld continent & bananenrepubliek EU.
De integratie is harder gegaan dan het volk kan bevatten.

Bon-sens | 01-10-17 | 20:03

Ik zat te wachten op de Stieren. Dacht dat het die tijd van het jaar weer was.

Mark_D_NL | 01-10-17 | 20:02 | 3

Moest daar ook aan denken - in t shirt , spijkerbroek en gympen door smalle Spaanse straatjes rennen met een kudde wilde bullen ( hoe toepasselijk ) achter je aan.
Maar dat doen ze meestal toch zonder stembus ? / in verwarring achterblijft /

enorme sukkelzak | 01-10-17 | 21:03

Dat is in Baskenland,dat komt nog.

miko | 01-10-17 | 21:14

Ik op Van Baalen. ..

Min. v. Communicatie | 02-10-17 | 01:23

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl