Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Wie vist met het sleepnet?

Als je kijkt naar de puinhopen bij de Nationale Politie, moet je de vraag stellen: zijn dit de mensen die straks in al uw persoonlijke date mogen rommelen?

De politie blijkt zo lek als een mandje, vooral richting criminelen. De lekkende agenten zijn in veertig procent van de gevallen van allochtone afkomst, terwijl maar zeven procent van de politie allochtoon is. Agenten die de noodklok luiden, worden de ziektewet in gerommeld

De screening van nieuwe en huidige agenten is een ondergeschoven kindje. Evenals de cursus schieten. Toen Theo van Gogh vermoord werd, was de politie Amsterdam Amstelland een jaar lang de helft van zijn recherchecapaciteit kwijt om uit te zoeken of Mohammed Bouyeri alleen handelde. 

De capaciteitsproblemen bij politie uiten zich in minder zaken door het OM en rechters. Lege gevangenissen en een tekort aan cipiers. De strafrechtketen stort in. Terwijl de platte pet het steeds moeilijker krijgt, is de top bevangen door een zelf gecreëerd probleem: een reorganisatie. Agenten noemen deze operatie een fiasco

De politietop is al jaren bezig om de 25 korpsen te fuseren tot een nationale politie en direct weer op te delen in 10 regionale eenheden, die weer onderverdeeld zijn in districten met onderaan dezelfde basisteams. Keuzes over de inzet van politie blijft bij burgemeesters en officieren van justitie. 

Dit rondje om de kerk heeft bijna een miljard gekost, inclusief overschrijdingen van honderden miljoenen en jaren vertraging. Dit had allemaal sneller gekund door niet een totale reorganisatie af te roepen, maar een nationaal servicecentrum op te zetten voor ICT, salarisadministratie en andere te centraliseren diensten. 

De minister wilde niet onderhandelen met alle ondernemingsraden van individuele korpsen en ondersteunende diensten, richtte daarom eerst een centrale ondernemingsraad in oprichting op (afgekort COR i.o.) en fêteerde deze en kreeg onvoorwaardelijke medewerking. De leden ontvingen ook twee jaar lang dubbele toelagen voor hun werk, bovenop hun vrijstelling van werkzaamheden.

Zijspoor
Hoe de minister en aankomend korpschef de wet op ondernemingsraden wilde ontlopen was kort, maar krachtig. Eerst op een grote vage “houtskool schets” een formeel advies aanvragen bij de COR en daarna in de uitwerkingsfase de plannen deelrealisaties noemen die niet meer advies plichtig zijn. 

Dit was het COR niet ontgaan, de meeste onderhandelingen gingen over lijfsbehoud van de raad, niet de inhoud van de plannen. De COR stemde met alles in, zonder haar leden te raadplegen. Kreeg regelmatig slechts vier weken om een advies uit te brengen binnen een gigantische reorganisatie. 

Quid pro quo
Toch vindt de onderzoekscommissie geen bewijs voor omkoping. Vooral omdat de COR i.o. direct besloot zich meewerkend op te stellen. Haar conceptreactie op nieuwe plannen was altijd “neen, tenzij…” en haar definitieve altijd “ja, mits…”. Stelde zich strijdbaar op, maar heeft informele lijntjes waarin nuanceringen en instemming vooraf beloofd werden. (PDF p37)

Omdat de wederdienst vooraf geleverd was, ziet de onderzoekscommissie geen causaal verband tussen de forse beloningen, gezellige commerciële vergaderlocaties, snoepreisjes, feestjes en hotelletjes. Alsof er bij omkoping of beïnvloeding altijd vooraf, tijdig en specifiek betaald wordt. 

De hoofdmoot van de kostenoverschrijdingen door het COR bestonden echter uit de inhuur van externe adviseurs, die correct hebben voorspeld dat de reorganisatie twee keer zo duur uitviel dan door het ministerie en korpschef ingeschat. Waar de COR met tonnen uit de bocht schoot, deed de minister en korpschef dat met honderden miljoenen.

Gekozene
De directeur HRM adviseerde toen het fout ging de COR i.o. ruimhartig te blijven faciliteiten, en zag geen andere kandidaat voorzitter binnen de COR i.o. Deze voorzitter moest behouden blijven. De COR bestond uit tientallen mensen, toch vond het nieuwe nationale korps dat er maar 1 iemand geschikt was. Geschikt voor wat precies? 

Korpschef Bouman heeft zo summier mogelijk meegewerkt aan dit onderzoek. Hij gaf, tegen advies van de Afdeling Internationale Samenwerking in, toestemming voor een snoepreisje naar de Antillen door o.a. Giltay. Hoewel de COR i.o. meerdere jaren over budget ging, gaf hij alleen waarschuwingen. Waarom greep hij nooit in?

Scheepsrecht
Bouman gaf Giltay een lening van vierduizend euro om loonbeslag af te wenden. Ten eerste geeft dat scheve verhoudingen, financiële onderlinge belangen. Daar kwam nog een forse salarisverhoging en voorwaardelijk sepot & formele waarschuwing voor een thuis gepleegd delict bovenop. 

Ten tweede toont de inlener aan niet fatsoenlijk met geld om te gaan. Je moet dan ernstig gaan twijfelen aan zijn financiële competenties. Als iemand zijn huishoudboekje niet kloppend krijgt, kan hij dat wel op zijn werk met veel abstractere zaken? Hier ziet Bouman dat Giltay zakelijk en persoonlijk geen boekhouder is en faciliteert dat. 

Katvanger
Het onderzoek naar de financiële uitspattingen bij de COR kwam pas nadat de minister, staatssecretaris, korpschef én directeur korpsstaf waren vervangen. Giltay is eerst gebruikt om alles te smeren en laten passeren, en nu geofferd als zondebok. Aangewezen door de onderzoekscommissie COR politie, terwijl dat buiten hun onderzoeksopdracht viel.

In een rechtsstaat was dit na de aangifte van korpschef Akerboom (de opvolger van Bouman) voorbehouden aan de rechter. Bouman had geen vertrouwen in de onderzoekscommissie. Hij is inmiddels overleden, zijn laatste wens was een parlementair onderzoek naar de reorganisatie van de politie. Zoals het er nu voorstaat, wordt dit strafontslag een deksel op de doofpot.

Als topmensen en uitvoerend personeel bij de politie zo chantabel, incapabel, beïnvloedbaar of laks zijn, wie zegt ons dat het bij een sleepnet plotseling een utopie van integriteit zal zijn? En dat in de eeuwigheid zal blijven? Zijn dit de ambtenaren die uw mobieltje mogen hacken om onderzoek te doen naar iemand in uw omgeving?

Teken, voor een referendum over de sleepwet.

FEYNMAN

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
mary2525 | 17-09-17 | 14:52

Mijn hemel, wat een drama aan taalfouten is dit stuk weer. Kan Geenstijl zich dan echt geen eindredacteur veroorloven?

Tapu | 17-09-17 | 13:30 | 3

Zou ik dan persoonlijk weer niet kiezen voor de formulering: "een drama aan taalfouten" maar ok. Ik ga hier danook niet de taalnazi uithangen.

D-Fens_1963 | 17-09-17 | 14:33

Mwoh, daar is hoogstens stilistisch wat op aan te merken. Feynman daarentegen beheerst elementaire grammatica nog niet eens.

Tapu | 17-09-17 | 15:11

D-Fens' stukje proza verdiend overigens ook geen schoonheidsprijs.

Fimmy-Jalon | 17-09-17 | 20:37

Het vroegere systeem van gemeente politie (met de latere bevoegdheid in heel Nederland te mogen werken) en rijkspolitie was veel beter. Zo werkt het in grote delen van Europa en daar lossen ze zeker 20% van de criminaliteit op, geen 2%.

Sterker nog, in Spanje heb je soms vier kantoortjes (!!111!!) politie in een stadje: Policia Municipal, Policia Local, Policia National en Guardia Civil.
Maar daar is de politie dan ook heer en meester in de stad.
Hier vult de politie het politiekantoor en papieren in. Meer niet.

Raider Twix | 17-09-17 | 12:04

Goede analyse van Feyman maar misschien goed om te weten dat de PVV ,ook in de 1e Kamer voor de wet stemde :

"De heer Van Hattem (PVV):
Voorzitter. Onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn onmisbaar in de strijd voor onze nationale veiligheid, voor de veiligheid van onze bevolking. Islamitische terreuraanslagen zijn aan de orde van de dag. Onder andere Londen, Manchester, Brussel, Parijs, Berlijn, Nice en Stockholm zijn in de afgelopen tijd het bloedige toneel geweest van jihadistisch geweld tegen onze westerse samenleving. En deze week bleek dat net over de grens, in het Duitse Düsseldorf, een groot jihadistisch bloedbad verijdeld is. Islamitische terroristen die via de Balkanroute als vluchtelingen Duitsland waren binnengekomen en daar door de regering-Merkel waren opgevangen, wilden middels het zogenaamde Mumbaiscenario zo veel mogelijk slachtoffers maken in de binnenstad, de Altstadt van Düsseldorf.

Net als bij de aanslagen op het hotel in Mumbai in 2008, waarbij 171 doden vielen, wilden zij eerst met zelfmoordaanslagen de mensenmassa paniek aanjagen, om de mensen vervolgens in de nauwe straatjes met machinegeweren massaal neer te schieten. 
Dat dergelijke jihadistische terreur ook in Nederland kan plaatsvinden, is zeker niet ondenkbaar. Integendeel. In de afgelopen maand verscheen de publicatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV. Hij stelt heel duidelijk dat een aanslag in Nederland, met name een jihadistische aanslag, reëel is en blijft. Met deze risico's is het van het grootste belang dat Nederland beschikt over een goed wettelijk kader voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat bij de tijd is. 
De aanleiding tot het voorliggende wetsvoorstel komt mede voort uit de motie van het lid Elissen van de PVV-Tweede Kamerfractie, waarin werd opgeroepen tot een evaluatie van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en goede toetsing van het toezicht bij deze wet. 

Ik kan het alleen maar volledig eens zijn met de heer Van Kappen. Al die dreigingen moeten zeker in de gaten worden gehouden. 
Voorzitter. Nadat de motie-Elissen in de Tweede Kamer was aangenomen, is de commissie-Dessens aan de slag gegaan. Die is tot de conclusies gekomen die uiteindelijk in dit wetsvoorstel zijn opgenomen. Dit wetsvoorstel behelst dat de AIVD en de MIVD de bevoegdheid krijgen om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken, dat taken en diensten en de inzet van bevoegdheden van de AIVD en de MIVD nauwkeurig wettelijk worden vastgelegd, en dat voor een inzet van bevoegdheden toestemming van de minister en van de TIB nodig zijn, dat onafhankelijke toetsing vooraf ook voor de inzet van bestaande bijzondere bevoegdheden geldt en dat de CTIVD een zelfstandige klachtinstantie met bindende uitspraken wordt. Na uitvoerige afweging en bespreking is de Tweede Kamer met dit pakket uiteindelijk akkoord gegaan. 

Vervolgens heeft de Eerste Kamer in haar voorbereiding een gesprek gehad met de CTIVD. Een van de punten die in dat gesprek naar voren kwam, is dat een aantal aspecten van deze wet voor de toepassing in de toetsing door de CTIVD nog verduidelijkt zouden kunnen worden. De vraag is daarom ook voorgelegd aan de minister om te zorgen dat dit zo veel mogelijk vanuit de bedoeling van de wetgever kan worden verduidelijkt, in plaats van dit in te vullen via rechtsvorming via de rechterlijke macht. De minister heeft op een aantal punten geantwoord. Alleen, op sommige onderdelen is er ook bewust gekozen om die invulling via de rechtsvorming te laten plaatsvinden. De vraag is hoe deze zal uitwerken. 
Ten aanzien van dit wetsvoorstel zijn door burgers zorgen geuit over privacy en mogelijke aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard is het van fundamenteel belang deze aspecten te waarborgen. Daarmee is deze zorg niet onterecht. Desalniettemin zijn de nieuwe bevoegdheden in dit wetsvoorstel noodzakelijk. 
Om de context van het onderzoeken van de kabelgebonden telecommunicatie te illustreren, het volgende voorbeeld.

Bij de islamitische terreuraanslagen op een wijnbar in het Duits Ansbach vorig jaar en in een trein in Würzburg bleek communicatie via internet een cruciale rol te spelen. Deze jihadisten kregen via chatberichten direct commando's van een IS-commandant vanuit het Midden-Oosten. Toen bijvoorbeeld de jihadist in Ansbach een foto doorstuurde van het plein waar die avond een muziekfeest zou plaatsvinden met de mededeling dat het plein dan vol met mensen zou staan, was het jihadbevel per chat duidelijk. Ik citeer de Duitse media: "Töte sie alle." Töte sie alle; met zulke nietsontziende islamitische moordlust tegen de westerse samenleving is inlichtingenwerk bittere noodzaak, waarbij de diensten over geschikte middelen en bevoegdheden moeten beschikken om zulk soort internetchats te kunnen onderscheppen. De bevoegdheden tot het onderzoeken van kabelgebonden telecommunicatie kan de privacy van internetgebruikers raken, maar is wel met wettelijke waarborgen omkleed, zodat dit zo beperkt mogelijk blijft. Het niet meer veilig kunnen bezoeken van een muziekfeest, een wijnbar, een trein of een kerstmarkt is daarentegen een veel ernstigere aantasting van de persoonlijke levenssfeer, die onze vrijheid nog veel harder raakt. 

Tegelijkertijd blijft cruciaal dat er ook voldoende focus is op de echte gevaren voor onze samenleving. Het is voor onze diensten nodig om bij het doen van onderzoek verbanden te kunnen signaleren die gevaren opleveren voor onze nationale veiligheid. Dan is het soms nodig om de context te kunnen verbreden. Doorgewinterde activisten en terroristen zijn immers getraind in het neutraliseren van statements, wetende dat ze getapt kunnen worden in hun communicatie. Ter illustratie hiervan een onderschept telefoongesprek tussen twee radicale dierenactivisten in januari 2002, waarbij de één zegt: "Fortuyn moet dood", waarop zijn gesprekspartner reageert met "Jongen, oppassen, monddood bedoel je." Juist om zulke gevaren goed in beeld te kunnen krijgen, moet rekening worden gehouden met zulke calculerende communicatie en zijn de nieuwe bevoegdheden van belang. 

Bovendien is deze informatie alleen effectief en van waarde als vervolgens ook de verantwoordelijke instanties adequaat met deze informatie aan de slag gaan, bijvoorbeeld door een potentieel doelwit van een aanslag tijdig beveiligingsmaatregelen te bieden en door de mogelijke aanslagplegers tijdig aan te pakken. Nu zien we helaas nog te vaak dat de diensten informatie leveren, maar een verdachte vervolgens snel weer op vrije voeten is, bijvoorbeeld door een gebrek aan bewijs, zoals onlangs de "geradicaliseerde Amsterdammer", die in Eindhoven vermoedelijk mogelijkheden voor een jihadistische aanslag aan het verkennen was. Ook zolang we de grenzen wagenwijd openlaten, zullen inspanningen van onze diensten een gevecht tegen de bierkaai zijn. "

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...

Zwizalletju | 17-09-17 | 12:03

Sleepnet: hoe groter de hooiberg word, des te moeilijker het word om een speld te vinden...

iew | 17-09-17 | 11:56
-weggejorist-
WWW.FBDATINGS.TK | 17-09-17 | 11:24

het samengaan van die korpsen is zo moeilijk omdat dan heel veel hoge functies komen te vervallen en dat kan niet.
daarom ,moeilijk doen,draineren en kosten maken.
eerst moet iedere topman financieel binnen zijn.
fuck de belastingbetaler en criminelen zijn niet belangrijk.

pejoar | 17-09-17 | 11:09 | 1

Ze hebben daar ook last van het syndroom van Rutte.

Theo-Pim-Riv | 17-09-17 | 11:21

Ach, referendum of niet, die sleepwet wordt er toch doorheen geperst. Andere naam en een ander voorblad, et voila. Zo ging het indertijd ook met de Europese grondwet die door de burger in een referendum werd weggestemd.
Mocht dat niet werken dan krijgen we die meneer met die Kukident glimlach die U met een vriendelijke stem verzekerd dat er een inlegvelletje wordt toegevoegd om daarna zijn reet met dat zelfde velletje af te vegen.

Dus, heb ik vertrouwen of een referendum dat -wanneer het antwoord op het sleepwet referendum nee is- ook maar iets uitmaakt; NEE.
Maar ik teken wel, zodat men in de toekomst terug kan kijken en kan zeggen; de reden dat de bevolking uiteindelijk in opstand kwam tegen de regenten was de vernederende minachting die de regenten naar de bevolking toe toonden; zij deden exact wat zij zelf wilden en veegden hun reet af met de mening van de bevolking.

Vandaar; TEKENEN!!

miff | 17-09-17 | 10:56 | 1

Precies, dit zou de derde keer worden. Er zijn er voor minder opgehangen.

Maurice63 | 17-09-17 | 17:17

Beste Feynman, ik heb natuurlijk al getekend voor een referendum hierover, maar om andere motiverende redenen.

Het idee achter de sleepwet is natuurlijk zo gek nog niet, om de anomalies mbt staatsveiligheid eruit te vissen. Maar tegenwoordig ben je dat ook al als je hetzelfde probleem onderkend, maar andere oplossing ziet.
Het heeft een hoog Southpark gehalte. Phase1: collect underpants, Phase2: ?, Phase3: profit.

De overheid kennende, hebben deze nog niet eens een idee wat dit aan storage capaciteit gaat kosten, zeker als je dit voor langere tijd wil bewaren, laat staan aan de onderliggende infrastructuur om hier op een redelijk performende wijze analyses op uit te voeren. Ze hebben al zeker niet de capaciteit om deze diverse logstromen te normaliseren, laat staan te correleren. En dan heb ik het nog niet eens over de wedstrijdjes verplassen tussen de diverse instanties onderling.

Mijn grote angst zit er in, dat het inderdaad bij derde partijen gaat komen, die data science/analytics als vak bedrijven, zeker met de opkomende cognitieve analyses.
Het zou aan de overheid moeten zijn om dan een keuze te maken welke data stromen naar deze partijen zou moeten gaan, maar dat wordt lastig als je al geen kennis hebt.

Deze derde partijen, kunnen naast het vinden van 'de boeven', veel meer met de rest data doen, en dan deze informatie terug verkopen aan onze overheid. Het is een businessmodel.
En hier wringt bij mij de rechter schoen.

Mijn linkerschoen wringt, omdat men het niet eens aandurft online verkiezingen te organiseren, want "russische hackers" enzo. Nu geloof ik niet dat er ineens geen "russische hackers" meer zullen zijn als de sleepwet er doorheen gevoerd wordt. Hoe gaan ze dit dan weer ten op zichte van de burger verantwoorden/beliegen.

Met de juiste algoritmes en een korte retentie tijd van overbodige data, zeg < 1 dag, kan ik me ergens nog wel vinden in de weg die ze willen inslaan. Maar dit moet dan wel eerst goed onderzocht en besproken worden.

Zolang Phase2: ? blijft, blijft het gevaarlijk.

kzpz | 17-09-17 | 10:23 | 2

kzpz: dat derden zich hierin gaan mengen (voor geldelijk of persoonlijk gewin), daar kan je donder op zeggen.

EEnzame SchizofrEEN | 17-09-17 | 10:28

EEnzame SchizofrEEN: ik reageer hier niet zo vaak, dus weet niet of dit een juiste reply is waarop het zou moeten.

Inderdaad, en dat vindt ik dus gevaarlijk. Ik mag zelf ook wel eens iets met data doen en dan wordt me gevraagd wat wil je hebben. Ik geef altijd het antwoord "alles", en dan moet je de gezichten zien en welke discussies er los barsten. Privacy is dan meer op 'afdelings' niveau, dan op persoonlijk niveau, maar ieder probeert zijn toko te beschermen.

Begrijpelijk, en helaas blijft het dan alleen maar bij wat visualiseren van al bekende data, maar echt nieuwe informatie eruit halen wat de 'instantie' of 'afdeling' overstijgt krijg je dan niet voor elkaar.

Deze derde partijen hebben dat dan wel.

Naast dat het alleen maar doem-scenario discussies oplevert, zou ik ook graag zien dat Phase2:?, ook gebruikt kan worden voor algemeen belang, die ons wel vooruit kunnen helpen.
Dat Transavia hun vliegtuig metrics mbt tot het weer verkopen om betere voorspellingen tot het weer te kunnen doen is een mooie analogie.

Wat mij betreft idd nog een paar jaar wachten voor de invoering en eerst Phase2:? eens goed onderbouwen.

kzpz | 17-09-17 | 10:45
-weggejorist-
Maria95 | 17-09-17 | 10:01

Kan iemand eens op een A-4 uitleggen wat er nou zo ingewikkeld is aan het organiseren van een Nationale Politie? De regiokorpsen werken in het algemeen met dezelfde systemen. Alleen is het nu zo dat informatie uit die systemen ''eigendom'' is van Korps A en dan niet zonder meer gebruikt kan worden door Korps B. Zit het probleem is de managers die overbodig worden en herplaatst dienen te worden? Of wil de 58-jarige hoofdagent uit Geleen niet aan het werk op het politiebureau in Sittard bijvoorbeeld? Om een voorbeeld te geven; Albert Heijn heeft toch ook een nationaal werkend salarisadministratiesysteem, en een nationaal werkend bevoorradingssysteem?

theo-is-dood | 17-09-17 | 10:00 | 1

Theo-is-dood, die hele ICT is (ook) bij de politie waarschijnlijk een hopeloos verouderde zooi. Denk aan windows XP (als je geluk hebt), maar ook nauwelijks ICT-ers met echt verstand van zaken aan boord, dus moeten er dure externen worden ingehuurd die lijvige rapporten schrijven met de conclusie: ICT slecht, zak met geld is leeg. En de politiek vind het allemaal prima, want daar zitten de toekomstige 'externe experts' om te vertellen hoe het dan wel had gemoeten.

EEnzame SchizofrEEN | 17-09-17 | 10:26
-weggejorist en opgerot-
Maria95 | 17-09-17 | 09:55
-weggejorist en opgerot-
Inna1993 | 17-09-17 | 09:46

een referendum tegen corruptie praktijken waar de hoogste bazen van dit land een grote rol in hebben.. in dit bananenland! Het vorig referendum nog voor ogen en het komend kabinet dat nog steeds in wording is (ook zo'n debiel iets)heeft allang met elkaar bekonkeld dat een referendum voor de burgers te moeilijk is om te begrijpen en te lastig voor hen om mee om te gaan in een democratie.

fikkieblijf! | 17-09-17 | 09:46

Van mij mag Bouman alsnog met terugwerkende kracht postuum oneervol ontslagen worden...

Air van Boven Dorens | 17-09-17 | 09:45

De doorsnee Nederlander wil dit nu eenmaal.
Gewoon vet op de vvd blijven stemmen.
Dan komt alles goed.

Kanarie_Geil | 17-09-17 | 09:40

Wil je überhaupt een politiek en bestuur dat de bestrijding van ongewenste kritiek op Islam prioriseert boven het voorkomen van Islamslachtingen voorzien van sleepnetmandaten?
.
#BurgerlijkeZelfmoord

Parel van het Zuiden | 17-09-17 | 09:26

Goede leerzame bijdrage. De politie is een organisatie in verwarring en dat komt door een laffe incompetente onbetrouwbare politiek correcte overheid.

frisenfruitig | 17-09-17 | 09:25


Het is een volkomen naïeve gedachte dat dit referendum door onze zelfgekozen machthebbers serieus genomen wordt. Frankrijk en Duitsland dicteren Brussel.
Rutte kruipt voor de macht.

rechtsdwalendeautist | 17-09-17 | 07:23 | 1

Zal best maar zo maar keer op keer over je heen laten lopen is ook niets. Het volk kan best macht hebben als het maar doorzet. In Frankrijk zijn politici als de dood want voor je het weet ligt de boel plat door stakingen.
Wij zijn te mak en het gevolg is dat wij de grootste betalers aan de EU zijn en het minste in te brengen hebben. Een referendum zal dat niet in één klap verbeteren maar het is een (klein) begin.

2voor12 | 17-09-17 | 09:33

Eerste alinea is voldoende.

Upendo | 17-09-17 | 04:46 | 1

Precies mijn gedachte. Mijn data beheerd door de Mocro-mafia? Nee dank je.

Wilders Spamaccount | 17-09-17 | 09:16
-weggejorist-
Ongeblustekalk | 17-09-17 | 02:08 | 1

Columnisten van het kaliber Feynman, daar moet je zuinig op zijn. Ongeacht welk onderwerp en dan elke week zoveel kennis van zaken. Klasse.

hoogstetijd | 17-09-17 | 02:02 | 1

Feynman pleegt gewoon (wekelijks) een stukje degelijke onderzoeksjournalistiek, dat zouden meer mensen kunnen doen.

D-Fens_1963 | 17-09-17 | 10:11

Het feit dat Bouman een parlementaire enquete wilde, zegt mij al genoeg. De hele politie reorganisatie is een machtsgreep door Justitie ten koste van BiZa. En het moest gebeuren zoals het ministerie het wilde hebben, met de bijbehorende karige financiering en een belachelijke tijdsdruk.
Geloof maar dat Bouman flink onder druk is gezet. En het zou me niet verbazen als dat hele COR i.o. verhaal opgezet is door het ministerie van Justitie. Niet teveel zeuren jongens, maar zorg dat de korpschef er de vaart in houdt. Kijken wij een paar jaartjes weg.
Maar zoals het meestal gaat in centraal geleide organisaties, uiteindelijk stuit men op de werkvloer. De mannen die het werk uiteindelijk moeten gaan doen, maar nu dwars voor de kar staan. Die moeten in het gareel, het liefst kwaadschiks. Vandaar al die rechtszaken.

Graaf van Egmont | 17-09-17 | 00:16 | 1
-weggejorist-
Ongeblustekalk | 17-09-17 | 00:23

Prima artikel Feynman. Ben het niet altijd met je eens (gelukkig anders hadden we geen discussies ;)), maar zoals jij hier al aangeeft is het een drama bij de politie. Het is dat types als Jan Timmer te oud zijn maar zou mooi zijn als hij eens de bezem door die tent zou halen. Kan me nog herinneren dat ik een jaar of 5 geleden hier al aangaf dat ik het belachelijk vond en vind dat de politie in Amsterdam 10+ perswoordvoerders heeft. WTF. Als je je tent goed onder controle hebt heb je max 2 mensen nodig die een pers bs verhaal verkopen. Losstaand van dat is het oplospercentage tov van bijvoorbeeld Duitsland (en daar is ook niet alles een feest) dramatisch. Trieste is. D'r is genoeg geld want daar liggen wij allemaal krom voor dmv belasting maar het probleem is hoe het besteed wordt. Is niet alleen politie maar ook bijv. de zorg. Miljarden worden inefficient weggepist. Heeft niks met neo-liberalisme of iedere andere mode term te maken. Het heeft te maken non kunde en stupiditeit. Te veel idioten op te hoge plekken. Aan de andere kant verbaast het mij helaas niet. Het is zoals mijn vader zaliger altijd zei. "Als je echt geen talent hebt wordt je ambtenaar of rechter." en daarmee wilde hij niet de politieagent op de vloer afplassen maar hij bedoelde de opportunisten. De ellenbogen jongens en meisjes.

Basil Fawlty | 17-09-17 | 00:01

Mooi werk Feynman! +10 van mij.

toetssteen | 16-09-17 | 23:58

Wtf heb SyRi opgezocht, overheid sleepnet helegaar niet nodig!:
Systeem Risico-Indicatie (SyRI):
arbeidsgegevens
boete- en sanctiegegevens
belastinggegevens
gegevens over bezittingen
gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt voor een uitkering
eventuele bedrijfsgegevens uit het handelsregister
woon- en verblijfsgegevens
identificerende gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken
gegevens over eventuele inburgering en inburgeringsverplichtingen
nalevingsgegevens (of je je aan de wet hebt gehouden)
onderwijsgegevens
pensioengegevens
gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden
gegevens over schulden
uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens
gegevens over vergunningen en ontheffingen
zorgverzekeringsgegevens

HetOorAakel | 16-09-17 | 23:56 | 7

Leuk hé die wet ... zonder enig debat door de eerste en tweede kamer aangenomen. Zijn maar weinigen die het weten dat er al zoveel verzameld word. Gooi daar nog die sleepnet wet overheen en men weet ook precies met wie men in contact is.... men kan dan precies een profiel maken over iedere persoon ... men krijgt een data waar veel aan verdiend kan worden als men het in handen krijgt .... maar mensen willen dat nu eenmaal.. gaan niet terug naar het geld uit de muur halen en shoppen in een winkelstraatje.... gaan niet terg naar een dumbphone.... gemak van online bestellen gaat voor de data verzameling.... bijna niemand ziet er iets vekeerd in dat de overheid zoveel verzameld .... facebook en google doet het ook ... tis goed hé.,,,, iedereen gebruikt het en niks mis mee.

kereltie_ut_drenthe | 17-09-17 | 01:39

kereltie_ut_drenthe | 17-09-17 | 01:39
Laat je eens goed doorpalen, dan voel je je niet zo beroerd.

Ongeblustekalk | 17-09-17 | 01:51

@HdJ | 17-09-17
Laat mode 1984 maar op on staan!
Als ik 3 letters in google intik heb ik vaak >80% de juiste zoekresultaat waar ik op dat moment aan dacht om op te zoeken.

steekmug | 17-09-17 | 09:07
▼ 4 antwoorden verborgen


Er wordt van alles doorgedrukt waar de gewone man alleen maar last van heeft en wat tot steeds hogere vaste lasten leidt, maar het Koningshuis krijgt er gewoon nog een paar miljoentjes bij, en is niet belastingplichtig, zodat zij alleen nog maar rijker kunnen worden.Ja en Max meer kleren kan kopen ,en Willem een steeds dikkere kop krijgt.

reynarddevosch | 16-09-17 | 23:47 | 2

Er zijn ook mensen die een steeds dikkere kop krijgen en niet tot het Koningshuis behoren.
Van de chocolade.

Ongeblustekalk | 17-09-17 | 00:00

Jaloers? Niet doen!

Jan Dribbel | 17-09-17 | 00:03

Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-09-17 | 23:31
Dank je wel schat!

Ongeblustekalk | 16-09-17 | 23:35

Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-09-17 | 23:44
Top wijf , die Ilse.
Hou eensop met kadootjes geven, ik word helemaal verlegen.
Kut.

Ongeblustekalk | 16-09-17 | 23:58
▼ 1 antwoord verborgen

Even offtopic. necrosis zat gisteren bij mijn schoonzusje in de auto op de achterbank.
No worries, alles gaat goed met hem.https://www.youtube.com/watch?v=EP6UVwi52yI

Ongeblustekalk | 16-09-17 | 23:26 | 1

Is Lizzy jouw schoonzus? WTF?

Lewis Lewinsky | 16-09-17 | 23:29

@Eefje. Het enige wat de Engelse media weten is dat het een vluchteling is, die in een pleeggezin zat en die twee weken geleden al opgepakt was maar weer vrijgelaten.
De Nederlandse media melden niets, want die zijn in slaap, comateus of hersendood.

Lewis Lewinsky | 16-09-17 | 23:43

Hoe durf je het het zeggen ... wij weten toch allemaal dat het een incident was en niks met moslims te maken heeft.. het is een geloof van de vrede..... en die zullen dat noooooittt doen. leef vredig verder en de overheid steekt hun kop tussen de benen en komen zoooo aahhh jaahhhh ... tot de conclusie geniet zolang U niets overkomt.... nadien geniet U niet meer van die vrijheid.

kereltie_ut_drenthe | 17-09-17 | 01:53

Interessant artikel: de opvangouders hadden met het laatste jochie 'moeite'. Jochie?! Het gaat om een 18-jarige vluchteling (en we weten hoe er met de leeftijden wordt gesjoemeld), terwijl er ook een 22 jarig 'meisje' in het huis verblijft. Hoezo, opvang 'moeder'? Dit zijn gewoon (jong) volwassenen die de kluit belazeren. Ongelofelijk dat men hier in trapt?!

EEnzame SchizofrEEN | 17-09-17 | 10:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Iemand die zich laat beperken door een ander, verdient niet beter.

Ongeblustekalk | 16-09-17 | 23:07

Eh... geen greintje bewijs. Met deze duidelijke inzichten kun je op je vingers natellen hoe het elders ook gesteld is.

Mark van Leeuwen | 16-09-17 | 22:56

Onder de umbrella van een rechtstaat sta je droog en droom je fijn in je slaap van een zacht tikkende ritmiek, vertrouwend op vlees en bloed en Staat. Ahum.

Dr. Frambozenjam | 16-09-17 | 22:56 | 2

Tjôh! Dat is een mooi vers!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 16-09-17 | 23:28

Dank, maar dat uit et olie/vetten van de hark of heet het hooivork?
Ik stel voor een regime changement van het ministerie van justitie door middel van brandende auto banden en molotovcocktails..
Go vrouwen elftal! !

Dr. Frambozenjam | 17-09-17 | 00:14

Ik heb de petitie naar de sleepwet gedeeld met iedereen die ik ken. en gevraagd of zij dat ook zouden doen.
Verder raad ik iedereen aan om achter een VPN te gaan zitten, betaalde want ook al heb je niets te verbergen, er is geen overheid die het recht heeft om in jouw privé leven te snuffelen. De geschiedenis heeft nu al zo vaak bewezen dat overheden niet te vertrouwen zijn dat het duidelijk is dat we ze nooit te veel macht mogen geven. Ach, ik praat tegen dovemans oren. Zolang de sukkel maar een nieuwe auto kan kopen en op vakantie kan en tv kan kijken zal het hem/haar worst wezen.

Zapata10 | 16-09-17 | 22:35 | 6

Graag zou ik wat meer willen lezen over VPN, want ik weet van niks. Ben ook een beetje bang om aan mijn eigen router (+ de rest van mijn systeem) te gaan zitten rommelen, want helaas niet voldoende onderlegd in het edele vak.
Iemand een linkje "VPN voor Dummies"?

EefjeWentelteefje | 17-09-17 | 09:56

In verschillende landen is VPN al verboten.
Binnenkort zal de EU hier ook wel voor gaan zorgen; complete macht over de kudtburger.

meneer Q | 17-09-17 | 09:56

Express vpn vind ik erg goed, en ze hebben een goede helpdesk die direct antwoord. Voor mail kan je protonmail nemen. Gratis en onleesbaar voor onze overheid. Oja, gebruik nergens je eigen naam en geef aan niemand je telefoonnummer.Dus geen facebook, gmail en meer van die dataminers. Voor mijn werk ben ik natuurlijk wel gedwongen mijn eigen naam te gebruiken op een computer maar daar heb ik dan een werk laptop voor. Die is alleen maar voor werk. Als de overheid die wil lezen, so be it.

Zapata10 | 17-09-17 | 10:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Het si jammer dqt men nog steeds genegen is zo op de excessen te duiken en daarmee de onderliggende toon te missen. Beatrice de Graaf pleite onlangs om berichten over terroristische aanslagen naar pagina 3 te verhuizen. Eigenlijk is dat best een puik plan. Want hoewel de maatschappelijke impact best groot is, is de frequentie, gelukkig, relatief laag. Pagina 5, 11 of 27 is ook best te rechtvaardigen, dan kunnen we alle pagina's ervoor gebruiken om aandacht te besteden aan de dagelijkse uitwassen van een zekere religie van vrede, die leiden tot steeds verder gaande maatschappelijke ontwrichting in Europa.

We moeten toch één unie worden ? Dan zijn de uitwassen in de ons omringende landen minstens net zo belangrijk. Neem bijvoorbeeld een land als Zweden waar men nog veel tolleranter is geweest en men met veel meer brokken zit en waar het politieke landschap steeds rechtser worden. Of onze oosterburen waar mensen in de aanloop van de verkiezingen het juk van het verleden naast zich neer begint te leggen en de positieve kanten van weleer openlijk begint te benadrukken.

Nu steeds meer journalisten hier een manifest ondertekenen, waarin ze kenbaar maken hun voormalige beroep naast zich neer te leggen en zich openlijk uiten als stenograaf worden we meer en meer verkeerd geïnformeerd en bewust verkeerd geïnformeerd. Waarom ontstaat er geen tegen-manifest waarin journalisten zich openlijk uiten, dat ze journalist blijven en zich inzetten voor een tegengeluid en bedreven journalistiek. Ideetje redactie ? Als dit soort mensen tegen ons aandrukken dan dienen we 2 x zo hard terug te drukken.

Mooi betoog van Mr. Hiddema over de vliegtuigtrap-methode maar had er in het betoog niet thuis gehoort dat door het actief niet bijhouden van welke feiten iemand gepleegd heeft, onder welke noemer ook, er een vervuiling van cijfers ontstaat die in de toekomst niet meer te bepalen valt ? Hetzelfde geldt voor het de groep die tegen wil en dank, tot juridische Nederlanders zijn verklaard. Denk bijvoorbeeld aan Turken, die in perfect Nederlands, tijdens een demonstratie in Rotterdam staan te vertellen dat Erdogan hun president is. Feiten die geleegd word en door die groep verdwijnen in de statkstieken als zijnde gepleegd door Nederlanders en ditmbeeld is onjuist.

Komen we uit bij politie waar er dus blijkt dat er relatef veel ambstmisdrijven gepleegd worden door allochtonen. Maar wat gebeurt er als moslim-agenten andere moslims staande houden. Wordt er dan ook vaker een oogje dichtgeknepen en is er dan dus ook sprake van etnische profilering ?

Er ligt kortom veel teveel oog op de excessen, waardoor de doorlopende ontwrichting onvoldoende aan bod komt en daar moest veel meer aandacht aan besteed worden.

netniet | 16-09-17 | 22:30
-weggejorist-
Bakito | 16-09-17 | 22:19 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Daarom, gewoon extra veel ruis creeëren zodat de overheid er meer moeite voor moet doen om nuttige info te herleiden. Nuttig linkje daarvoor is cs.nyu.edu/trackmenot/

yokiamy | 16-09-17 | 22:10 | 1

Dat lijkt me weinig zinvol omdat er andere mogelijkheden zijn om in je systeem te komen.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-17 | 22:19

Een parlementaire enquete naar de nut, noodzaak en effectiviteit van parlementaire enquetes is nodig. Bouwsubsidies, jaren later eentje over Bouwfraude die in principe over precies hetzelfde ging. Enquete Bijlmerramp, vliegen vanuit Nederland zou voortaan extreem veilig worden; in de route van MH
17 boven oorlogsgebied zien we dat terug. Fyra-enquete afgerond, gewoon doorlopen richting de JSF-afgrond. Niks geleerd maar wel politieke dikdoeners die extra graaiuren konden schrijven. Geen wonder dat die integere Bouman zo graag een enquete wilde.

Taggart | 16-09-17 | 22:10 | 1

Idd Probleem met die enquetes is. het is vooral een "eigenpijperij" voor politici.

Basil Fawlty | 17-09-17 | 09:46

Leider van de VVD (de 'law and order' partij *proest*), Mark Rutte de volksverrader, zag dat zijn puinhopen goed waren.

Fijnstoffer | 16-09-17 | 21:58

*De lekkende agenten zijn in veertig procent van de gevallen van allochtone afkomst, terwijl maar zeven procent van de politie allochtoon is*.
Fake news.
Het eufemisme "allochtoon" staat er om "mohammedaans" te verdoezelen.
Het probleem is niet de allochtonen, maar de mohammedanen.

Lewis Lewinsky | 16-09-17 | 21:55 | 5

Wie neemt er dan ook mohammedanen in dienst?

Oepsie1234 | 16-09-17 | 22:07

De geschiedenis van het woord allochtoon: Gastarbeider - Allochtoon - Etnische minderheid - Medelander - vreemdeling - bicultureel - Nieuwe Nederlander - Moslim

DommeNeger | 16-09-17 | 22:09

Hoe weet jij nou dat er geen corrupte Antillianen bij de politie werken? Wat dat betreft hebben ook de eilandbewoners geen beste reputatie.

Wasbakplasser | 17-09-17 | 09:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Leden van deze ondernemingsraad zijn ordinair omgekocht, hebben zich laten omkopen. Een SCHANDE!!! Geen greintje moraal. Het welzijn en het goede functioneren van het politieapparaat kan hen kennelijk geen ruk schelen. Ik zou al deze mensen graag zien vertrekken, zonder oprotpremie. Hun lot moet iedereen evenmin iets mogen schelen. De politie verdient integere mensen in de OR.

Rheia | 16-09-17 | 21:52 | 2

Mensen doen rare dingen als ze bij andermans geld kunnen....

Kruisruiker | 16-09-17 | 22:04

En de mensen die de macht hebben bij politie en justitie halen een modaal agentje van stal als voorzitter van de OR. Die hebben ze goed geselecteerd. De veurzitter genoot van de aandacht, de macht en het geld dat hij allemaal kreeg. De top wist dat hij daar gevoelig voor was en dat hij geen morele rem had. Hij was de trekpop om de reorganisatie er door te jassen. Totdat het naar buiten kwam. Toen hebben ze hem en de mensen om hem heen gejorrist. Afijn, volgende stap van de echte macht is om nu een nieuwe aanpak te verzinnen om de politiemacht te centraliseren. De kapiteins op de grote vissersschuit in Den Haag gaan er echt wel voor zorgen dat hun sleepnet heel groot is en de mazen heel klein. Dus kudtburger kom maar op met je referendum en je achterhoedegevecht. Zolang je de straat niet op durft lachen ze om je.

Graaier | 17-09-17 | 10:00

Date of data - het scheelt niks meer...

Kudtkip | 16-09-17 | 21:47 | 1

Ff eerst een nummertje trekken beste Kudtkip.

Dr. Frambozenjam | 16-09-17 | 22:21

De grondslag om de regionale politie om te vormen tot nationale politie is om moverende redenen noodzakelijk en wenselijk. Maar zoals we het poldermodel kennen is deze door slagregens niet te reguleren en te dichten om geen lekken / sabotage voorkomen.
Achteraf conclusies over zwaktes in dijken en daarmee analyseren daar danken we nieuws-vergaring aan. Cruyff zou zeggen: ieder nadeel heeft zijn?
Sleepwet = Watergate affaire?

Dr. Frambozenjam | 16-09-17 | 21:46

De allochtone agenten lekken negen (9) keer meer volgens de gegeven cijfers!

koudijs | 16-09-17 | 21:42

Het is allang tijd voor een parlementaire enquete naar de totale strafrechtsketen.

theo-is-dood | 16-09-17 | 21:41

Feynman heeft enter-spatie-enter dus ook ontdekt; de indeling in overzichtelijke alinea's, oftewel de Amerikaanse manier van schrijven.

Hoeveel mensen zijn er nog nodig voor de aanvraag van het referendum, en zitten we al een beetje in de goede richting?
Want als men alleen hier op GeenStijl naar zieltjes vist, is het op een gegeven moment op; de voorstanders hebben al getekend.

En ik wil nog zien dat Nederland massaal naar de stemhokjes gaat, ik heb mijn twijfels, aangezien het referendum in de wintermaanden gehouden zal worden, en ook dat de mensen het allemaal een beetje gehad hebben met de politiek.
Het maakt namelijk toch allemaal niet uit wat je stemt: hoewel dat natuurlijk anders zou moeten zijn.
Kijk eens naar de uitslag van de PVV: grootste stijger, tweede partij van Nederland en wordt compleet genegeerd.
Kijk eens naar het sentiment van de mensen ten aanzien van asielzoekers: wordt compleet genegeerd.
Kijk eens naar het verhogen van de huur, zorgpremie en bijvoorbeeld de ecotax op je energierekening; Er wordt van alles doorgedrukt waar de gewone man alleen maar last van heeft en wat tot steeds hogere vaste lasten leidt, maar het Koningshuis krijgt er gewoon nog een paar miljoentjes bij, en is niet belastingplichtig, zodat zij alleen nog maar rijker kunnen worden.

King of the Oneliner | 16-09-17 | 21:35 | 3

"zodat zij alleen nog maar rijker kunnen worden." Je bent gewoon jaloers, geef het maar toe.

Cobalt bomb | 16-09-17 | 21:37

Waarom wirdt hier het Koningshuis weer bij gehaald? De stroom van economische vluchtelingen kost tientallen maken meer. En die levert ons helemaal niets op, maar wordt jaarlijks alleen maar meer.

Leffe Blonde | 17-09-17 | 07:01

Ik zeg het nog maar eens, de PVV is een dependance van de VVD om 20 zetels uit handen van andere partijen te houden zodat Rutte zijn gang kan gaan, dit is waarom men nooit verantwoordelijkheid wil nemen, er geen partij van maakt en nooit echt zoekt naar voldoende capabele mensen, denk er maar eens heel goed over na...

iew | 17-09-17 | 11:52

Maar we hebben toch helemaal geen nationale politie meer nodig? of heb ik Junckert en Franzz dan verkeerd begepen??
Misschien is een naamsverandering wat de nationale politie nodig heeft, zoiets als Volks politie : politie van het volk, voor het volk. Dan vallen die streken van de allochtone politie ook niet meer op. win-win!!

Cobalt bomb | 16-09-17 | 21:34

Government corrupts.

rifraf | 16-09-17 | 21:32

Je kunt er gif op innemen dat er misbruik gemaakt gaat worden van verkregen data. Criminelen vang je hier niet mee, die gaan gewoon ouderwets postduiven.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-17 | 21:32

Ik denk niet dat we een politiestaat moeten willen.
Het gaat dan wel die kant op.

Kruisruiker | 16-09-17 | 21:32 | 1

Juist wel, ze doen geen reet en kunnen nog minder.

Dirty-Harry44 | 16-09-17 | 23:31

Die wet is gewoon de natte dr0om van Big Brother en daarmee van alle Nederlandse politici. Ultieme controle over het domme volk om te kunnen voor te schrijven hoe ze horen te denken en vooral om dat te kunnen bespioneren en te corrigeren. Het heeft niet met terrorisme te maken. Het gaat ze om de maakbare samenleving met ultieme controle over uw braafheid. Zoek maar op: alle terroristen die de laatste jaren aanslagen pleegden waren allang in beeld. De overheid heeft alleen zijn werk niet gedaan. En waarom? Juist om u die wet door de strot te duwen. Mensen bang maken zorgt ervoor dat ze op je stemmen.

Patatter | 16-09-17 | 21:27

Stop nou met die nonsens van dat referendum, ze willen niet liever dan dat U denkt dat als die wet zou worden weggestemd dat er dan niet wordt "gesleept".
Mooiste rookgordijn wat je kan bedenken, en bedacht door de tegenstanders van die wet.
AIVD en anderen lachen zich rot, speelt ze exact in de kaart dit.

Mather | 16-09-17 | 21:21 | 1

Maar dan kan dat slepen nooit tegen je gebruikt worden in een rechtszaak.... voor de rest ben ik volledig VPN, encrypted, gebruik geen Google of Facebook en heb de camera op mijn laptop onklaar gemaakt.

Oepsie1234 | 16-09-17 | 22:11

Trouwns ik lees dit net als kop.
'Abdeslam wordt gek in de gevangenis, regime iets versoepeld'
Hoeveel mensen zouden er nog gek zijn van de aanslagen die meneer mee helpte te plegen??
'Abdeslam wordt gek in de gevangenis, regime iets versoepeld'

miko | 16-09-17 | 21:17 | 2

Schandalig.
Ze zijn bang dat ie zelfmoord pleegt.
Laat hem lekker.

Kruisruiker | 16-09-17 | 21:19

Is hij niet al gek? En, bottom-line : who gives a shit for his feelings!

Montesquieue | 17-09-17 | 08:35

Het is wachten tot een afluistermanetje gegevens verkoopt aan personen elkaars concurrenten.
Maar we hebben niks te verbergen.
Kijk het geval Wesley Sneijder met Cabeau van Ketsbergen, dat haalde ook de pers. Veilig gevoel,die cameras.

miko | 16-09-17 | 21:16

Sorry... ik teken niet en mocht er een referendum komen ga ik voor het eerst voor stemmen. De wet is hoognodig nu de moslims steeds fanatieker worden. Helaas zeg ik er bij...

Degrelle | 16-09-17 | 21:14 | 6

ze hebben er nog geen 1 moslim mee gepakt..... en zullen ze daarna al helemaal nooit meer pakken.

Oepsie1234 | 16-09-17 | 22:14

Ah, dus we moeten alle nederlanders nu als criminelen gaan behandelen, omdat we eerst zo nodig ontelbare criminele buitenlanders moeten binnenlaten? Dat is fraai gedaan dan: eerst zorgen dat je een onhoudbare situatie creeert, en die dan als excuus gebruiken om zware oppressie in te voeren.

Ik heb een beter idee: schop die moslims er maar weer uit, zijn we ook van het probleem af.

Opslag Medium | 16-09-17 | 22:26

Omdat het u toch niets uitmaakt en kennelijk ook niets heeft te verbergen stel ik voor dat u hier ook maar even uw rekeningnummer en salaris deelt met de wereld. Compleet met naam en adres natuurlijk

dr.andus | 16-09-17 | 22:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Vind dit een erg negatief verhaal.
Het is hier nog redelijk geregeld in tegenstelling tot heel veel andere landen.

Kruisruiker | 16-09-17 | 21:10 | 4

Bij een grote organisatie die geleid wordt door idioten gebeuren dit soort zaken wijsneus

Kruisruiker | 16-09-17 | 21:22

Voor werkelijk elke misstand kun je wel een land vinden waar het daadwerkelijk nog slechter is. Betekent dat dat we dat gewoon maar moeten accepteren dan? Nee, natuurlijk niet!

Opslag Medium | 16-09-17 | 22:25

Nee natuurlijk niet, heb je gelijk in.
Alleen vrees ik dat je dit niet kunt oplossen. Dat bedoel ik ermee.

Kruisruiker | 16-09-17 | 22:33
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ga weer ronselen, oftewel: met een stapel papiertjes in m'n kontzak naar de kroeg. Skål

Tuborg øl | 16-09-17 | 21:08 | 1

Proost!
Vaders lul is moeders troost.

Kruisruiker | 16-09-17 | 21:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino