Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GroenLinksTurk: Erdogan op 1, Nederland is kut

52cedf9efbbf6d37f295f4490def40ea_400x400.jpeg Oh lieve goden van ironie en alles wat rationeel is, wat heeft u ons heden weer voor gulle giften in de schoot geworpen. Hassan Bahara, een Marokkaan van de Groene Amsterdammer die achter iedere kliko een witte supremacist vreest, interviewt voor de Volkskrant ene Ilhan Tekir (30), een Turk die voor GroenLinks in de gemeenteraad van Gorinchem zit en openlijk als Erdoganfanboy uit de kast komt, dat volkomen normaal & geïntegreerd vindt, en iedere Nederlander die het er niet mee eens is een stomme racist noemt. Ja, natuurlijk gaan we dat lezen, om te zien hoe zo iemand het onrijmbare met elkaar rijmt. Kloosried!

'Verzet tegen de coup is juist het toppunt van integratie'
Hassan: Tekir loopt door Gorinchem, zijn stad, zijn thuis. Hier is hij geboren en getogen, hier is hij bezig aan zijn tweede termijn in de gemeenteraad voor GroenLinks. Hij is geïntegreerd en daar verandert zijn stem op de AK-partij weinig aan.
GeenStijl: Jawel, daar verandert zijn stem alles aan. Een Nederlands raadslid dat bij verkiezingen stemt op een autoritaire, antidemocratische potentaat in een ander land, is niet geïntegreerd. Die staat nog met één been in een wereld die de onze slecht gezind is. En ja, daar zetten we vraagtekens bij.

Hassan: Het is de dag nadat tienduizenden Duitse Turken in Keulen hun steun hebben betuigd aan de Turkse president Erdogan. Eerder, op de avond van de mislukte coup in Turkije, gingen honderden Rotterdamse Turken de straat op om met Turkse vlaggen te zwaaien. Deze mensen zijn niet geïntegreerd, was de kritiek, ze hebben zich massaal geschaard achter een potentaat. Een kwetsend oordeel, vindt Tekir. Deze mensen moeten juist geprezen worden: ze stonden daar om een democratisch verkozen president te verdedigen tegen een gewelddadige couppoging. Geïntegreerder dan dat kan het niet. 'Snappen wij in Nederland wel wat er die avond in Turkije gebeurd is? Het parlement werd gebombardeerd!'
GeenStijl: Democratisch verkozen, en daarna op een pad vertrokken om zichzelf meer en meer macht toe te kennen, door machtscontrolerende factoren koud te stellen. De coup kwam hem vooral goed uit om zijn zuiveringen voort te zetten en tegenstanders te laten verdwijnen. Wat betreft Rotterdam: iedereen zag met eigen ogen dat die Turkse nationalisten niet stonden te juichen voor democratie. Ze juichten voor de Sterke Islamitische Leider Erdogan en voor het islamisme. Of is het democratisch om enerzijds de vrije media weg te jagen en anderzijds met moslimbroeders uit andere landen ter plekke de wereldwijde islamisering te bepleiten?

Hassan: Binnen de Gorinchemse fractie van GroenLinks kan hij met anderen soms stevig van mening verschillen over Erdogan. Maar daar geldt het sportieve agree to disagree.
GeenStijl: Yeah, sure Die zachte watjes van GroenLinks durven gewoon hun token Turk niet te hard tegen te spreken uit doodsangst om racist genoemd te worden. En ze hebben Erdogan nodig om de EU te helpen om nog meer zielige vluchtelingen op te nemen. Dus die moet je te vriend houden.

Hassan: Daarbuiten is Tekir wat voorzichtiger om voor zijn stem op Erdogan uit te komen. Dan wordt hij vast 'geframed' als een onaangepaste figuur. Dat steekt hem.
GeenStijl: Zoals uit dit interview blijkt, kan hij zichzelf heel goed framen. Zelfs bij een hem goed gezinde Marokkaan in de hem goed gezinde Azaanbode. Want vanaf hier wordt het per regel gekker.

Hassan: Ook bij andere Turkse Nederlanders bespeurt hij zulke aarzeling om uit te komen voor hun stem op Erdogan.
GeenStijl: Logisch. Ze weten heus wel dat de man niet deugt, vanuit westerse liberale seculiere democratische waarden bekeken.

Hassan: Maar verzwijgen wil Tekir het ook niet. Zijn stem op Erdogan impliceert niet direct een antidemocratische houding of een gebrekkige verbondenheid met Nederland - hij begrijpt niet waarom Nederland daar niet bij kan.
GeenStijl: Sja. GroenLinkser. Die begrijpen wel meer niet.

Hassan: Tekir zegt dat hij het betreurt dat onder Erdogan de rechtsstaat in Turkije onder druk is komen te staan. Maar heeft hij met zijn stem op Erdogan niet gekozen voor iemand die de rechtsstaat nog verder in verdrukking brengt? Tekir wil niet ingaan op dergelijke vragen. Evenmin wil hij antwoorden de vraag of zijn lidmaatschap van GroenLinks niet op gespannen voet staat met stem op Erdogan.
GeenStijl: Kijk, daar gaat ie al. Zodra er een concrete, lastige vraag gesteld wordt, houdt meneertje AK-partij zijn waffel. Zwijgend medeplichtig aan de afbraak van de Turkse rechtsstaat, geen woord van verantwoording. Bahara laat ‘m er makkelijk mee wegkomen. Uiteraard, zouden we bijna zeggen.

Hassan: Tekir vindt dat het Westen veel te hardvochtig oordeelt over Erdogan. Mag er alsjeblieft wat meer aandacht zijn voor de ontzagwekkende prestaties die Erdogan heeft geleverd? Vooral op het gebied van gezondheidszorg is volgens Tekir de meeste vooruitgang geboekt. Goede medische hulp is nu in Turkije voor iedereen toegankelijk, zegt hij.
GeenStijl: Ja kom nou toch, vriend. Wat een doorzichtige deflectie. We praten niet over gezondheidszorg in Turkije. We praten over internationale politieke verhoudingen, een migratiecrisis waarin Turkije een spil is, Turkse visumchantage en miljardenafpersing van de EU, de Lange Arm van Ankara achter de Turkse voordeuren in Europa, Diyanetmoskeeën, opruiing van Nederturken, Duitsturken en overige EU-Turken tégen Koerden, tégen Gülen, tégen hun gastlanden. Allemaal onder aanvoering van Erdogan. En jij begint over verbeterde toegang tot de Turkse tandarts? Lazer op man, prutspropagandist.

Hassan: We moeten Turkije langs een andere meetlat leggen, vindt Tekir. Misschien is Erdogan in westerse ogen geen ideale leider, maar er is geen goed politiek alternatief voor hem. De oppositie in Turkije is een ramp, en heeft nooit iets betekend voor simpele, religieuze plattelandsmensen zoals zijn Turkse familie. Erdogan is in het Turks politiek spectrum de minst slechte van alle kwaden. 'De grootste oppositiepartij is het socialistische CHP, maar die zijn alleen in naam socialisten.’
GeenStijl: Gelul. Er is altijd een goed politiek en democratisch alternatief voor een dictator.

Hassan: Tekirs 18-jarige zusje heeft besloten naar Turkije te emigreren, zegt hij. In Nederland voelt ze zich als hoofddoekdragend meisje niet meer op haar gemak. Vreselijk, vindt hij dat. En zijn zusje is maar een van de velen.
GeenStijl: Goed zo. Als het hier zo slecht is, en daar zo goed, dan moet je daarheen gaan. Döeï en veel geluk in de verlichte democratie van Erdogan.

Hassan: Volgens Tekir is discriminatie verantwoordelijk voor de verwijdering tussen Turkse Nederlanders en Nederland. De aantrekkingskracht van Turks nationalisme speelt misschien ook een rol, maar Tekir staat vooral stil bij discriminatie in de politiek en op de arbeidsmarkt. Hij zegt geregeld e-mails te ontvangen van Turks-Nederlandse jongeren die niet aan een stageplaats kunnen komen.
GeenStijl: Discriminatie. Politiek. Arbeidsmarkt. STA-GE-PLAATS-EN. Dingdingdingdingding JACKPOT! Wat moet het toch heerlijk zijn om zo achteloos de schuld bij een ander te leggen, de armen over elkaar te slaan, een ‘los jij het zelf maar op’-gezicht te trekken en wachten tot je problemen zijn opgelost.

Hassan: Commentaren in de media waarin deze jongeren slecht geïntegreerd worden genoemd omdat ze tegen een coup protesteren, maken de zaak er alleen erger op. Nederland duwt deze jongeren van zich af, zegt Tekir. 'Nederland is als een vader. Turkije is als een moeder. De vader is hard, te streng, hij knuffelt je nooit. De moeder is liefdevol, zij omhelst je wel. Nederlandse Turken voelen dat aan. Daarom schuiven ze steeds meer op richting Turkije.'
GeenStijl: En hoe zou Vader Nederland zich voelen, hmm? Sta je daar wel eens bij stil? Vader Nederland geeft je alle ruimte, kansen en steun voor persoonlijke ontwikkeling, vrije opvattingen, denkbeelden en religie. Vader Nederland opent de armen en zegt ‘hier staat een bed, daar is de bank en de koelkast ligt vol. Doe wat je wil, leef je helemaal uit, mijn huis is jouw huis. Maar draag wel je eigen verantwoordelijkheid’. En vervolgens ga je de muren behangen met posters en vlaggen van een ander land, predik je de ideeën en ideologieën die vijandig zijn aan de waarden van Vader Nederland en huilklaag je vervolgens ook nog dat het allemaal de schuld van een te strenge vader is als je overtuigingen worden uitgedaagd door critici. En dat allemaal om te verbergen dat je een te slappe zak bent om de gevraagde eigen verantwoordelijkheid te dragen. Als Nederland een strenge vader is, dan zijn Nederturken als domme pubers die met de door de kortzichtigheid van de onwetendheid gedreven bravoure achter de slechte ideeën van de verkeerde vrienden aan lopen. Grow the fuck up, dude.

Hassan: De laatste dagen volgt Tekir de ontwikkelingen in Turkije vooral via Nederlandse media. Dat gaat niet zonder ergernis. Grootste steen des aanstoots is een interview in Trouw met een 'coup-expert' die vertelde dat de coupplegers een grotere kans van slagen hadden als ze direct Erdogan hadden omgebracht. Welke boodschap zendt dat uit naar Turkse Nederlanders? Die hebben Erdogan democratisch tot president verkozen.
GeenStijl: Neem toch niet alles zo persoonlijk. Die ‘coup-expert’ bedoelde het ongetwijfeld gewoon technisch en strategisch: schakel de topman uit, en zijn organisatie valt uit elkaar. Zéker in een (opkomende) dictatuur, waar niemand een stap durft te zetten zonder orders van de grote leider.

Hassan: Ook de dubbelzinnige berichtgeving over de Gülen-beweging snapt Tekir niet. Vroeger werd de Gülenbeweging geregeld afgeschilderd als een enge, ondoorzichtige club. Daar is een einde aan gekomen sinds Erdogan de leider van de Gülen-beweging - Fethullah Gülen - verantwoordelijk houdt voor de couppoging. Nederlandse media reppen nu met geen woord meer over de schimmige achtergrond van de beweging. Nu komt de organisatie ze van pas. De Gülenbeweging kan voorgesteld worden als de vredige tegenhanger van de hordes agressieve en intolerante Turkse Nederlanders.
GeenStijl: Vaker GeenStijl lezen, Tek. Bassiehof duidde het meteen na de coup en ook A. Nanninga schreef jaren geleden al uitgebreid over de antiwesterse praktijken van de Gülenbeweging, de scientologykerk onder de islamisten.

Hassan: Begrijp hem goed, hij heeft niets tegen de Gülen-beweging en hij verafschuwt de aanvallen op Gülen-aanhangers. Maar de beweging is niet geheel onschuldig. Tekir haalt een beruchte video-opname uit 1999 aan waarin Fethullah Gülen zich tot zijn volgelingen richt. De uitspraken die hij daar doet gelden nog steeds als een van de sterkste bewijzen voor Gülens geheime agenda. 'Op die videoband legt Gülen aan zijn aanhangers uit hoe zij alle instituten moeten infiltreren en het juiste moment moeten afwachten om de macht te grijpen.’
GeenStijl: Gülen wil democratieën uithollen met een infiltratiemacht, maar Tekir heeft ‘niets tegen de Gülenbeweging’? Je pleidooi voor je eigen integratie wordt per zin zwakker, Tekkie.

Hassan: Natuurlijk reikt de lange arm van Turkije tot in Nederland, zegt Tekir. Maar waarom wordt daar toch telkens een probleem van gemaakt?
GeenStijl: OMDAT DIT NEDERLAND IS, LÜL.

Hassan: Er is ook een Israëlische lange arm, en een Amerikaanse lange arm - maar daar valt niemand over.
GeenStijl: Kom. Zeg het dan. Gebruik het woord. Je weet dat je het wilt. Is het soms eens… Zionistisch complot? En jawel, er vallen continu overal mensen over de rollen van Israël en Amerika in Nederland, Europa en de wereld. Die worden continu bevraagd, besproken en bekritiseerd. En dat moet ook. Maar waar Diyanet de moskeeën aanstuurt om Turken nationalistisch (en islamistisch) te houden of te maken, doen Israël en Amerika niet aan dat soort staatsgestuurde brainwashpraktijken op Nederlandse bodem. Zet je aluhoedje maar weer af.

Hassan: Nederland moet ophouden met Turkse-Nederlanders telkens door hoepels te laten springen. Hun Turkse identiteit moet niet langer geproblematiseerd worden. Ze hebben het recht een diepe betrokkenheid te voelen bij Turkije, en ze hebben het recht openlijk blijk te geven van hun steun voor de democratisch verkozen president Erdogan, daar is niks kwalijks aan.
GeenStijl: Turken in Nederland mogen vinden wat zij willen. Dat is wat een liberale democratie garandeert. Maar Nederlanders ‘moeten’ vervolgens helemaal niks. Nederlanders (en Nederturken die wél geïntegreerd zijn) mogen zo veel vraagtekens zetten bij de loyaliteit en de intenties van Turksnationalistische Turken in Nederland als ze willen. Zeker als die Turken met vlaggen, islamitische symbolen en intimiderend gedrag de straat op gaan en journalisten verjagen, Koerden aanvallen en Gülengebouwen vernielen. Want als nationalistische gevoelens voor een ander land en een andere leider de overhand krijgen, hebben Nederlandse Nederlanders een probleem in huis dat moet worden ingedamd en moet worden tegengesproken. Precies wat Bahara en de Volkskrant dus niet doen in het ballonnetje Erdoprop dat we bij dezen dan maar zelf doorgeprikt hebben. Want je mag in dit debat echt niet zo makkelijk wegkomen met aantoonbare onzin, kortzichtige overtuigingen en het ontwijken van moeilijke vragen.

Sorry Tekir. Voor een Turk die zegt geïntegreerd te zijn, bevat je Turksnationalistische Erdoganpleidooi toch iets te weinig begrip voor het Nederlandse standpunt ten aanzien van een agressieve islamistische dictator. En als je liever je zus achterna gaat om terug in de schoot van je lieve moedertje Turkije te kruipen, is er hier helemaal niemand die je tegenhoudt. Nou ja, misschien de gekkies van GroenLinks, waar je kennelijk met dit soort onzinstandpunten gewoon gemeenteraadslid kunt worden. Hoewel....: Bwhahaha. Sit back and enjoy the deugstruggle.

LANGE ARM ÜPDATE: Alpie is on to something. En inderdaad, Ilhan Terugkeer blijkt zoveelste Diyanetmol in Nederlands systeem. GRIJP IN, RUTGER GROOT WASSINK!

Reaguursels

Inloggen

Weinig boeiend allemaal.
Next!

plaszak | 12-08-16 | 12:33

Ik vraag mij wel eens af wat er met mij zou gebeuren als in in Turkije scheeuwend met een Nederlandse vlag zou zwaaien en luid toeterend door de straten van Istanbul zou rijden en zou roepen hoe geweldig Nederland is en dat het in Turkije allemaal maar waardeloos is. Iemand enig idee??

Spare Rib | 12-08-16 | 10:21

@kereltie_ut_drenthe | 12-08-16 | 00:38
compleet mee eens
@kereltie_ut_drenthe | 12-08-16 | 00:56
aan wie denkt je ? Als Geert en Trump volgens grunlinks en MSM zo gevaarlijk zijn kunnen ze dus toch nur goed zijn. Trump wil samenspraak met Poetin,China, ja zelfs Noord-Korea , Hillary wil confrontatie. En de MSM noemen Trump gavaarlijk en steunen Hillary.

nik777 | 12-08-16 | 01:28

kereltie_ut_drenthe | 12-08-16 | 00:56 Wij leven in de tijd van ‘Wat u ziet dat ziet u niet’. Enerzijds is er de islamgerelateerde terreur, de aanslagen, de criminaliteit, de overlast. En anderzijdse zijn er de hoofden op tv die zeggen: ‘Wat u ziet dat ziet u niet. U denkt islamgerelateerde terreur te zien maar wat u ziet dan zijn de wandaden van verwarde personen, en islam is een religie van de vrede.’ Vervolgens zijn er ook andere mensen, type Wilders, AFD, Le Pen, Trump, die zeggen: ‘Ja, wat u ziet dat lijkt inderdaad heel erg op islamgerelateerde terreur. En we moeten zorgen dat we daar van af komen. Dus we moeten op z’n minst verhinderen dat het meer wordt en groter wordt. En dit dus ten gunste van de veiligheid van u en uw kinderen en kindskinderen.’

notamused | 12-08-16 | 01:22

grunlinks is de ziekte, Geert is het geneesmiddel
nik777 | 12-08-16 | 00:32

Denk je ..... Geert roept een hoop, net als die trump ..... gevaarlijke mannen hoor voor deze wereld... net als erdo en poetin.... kijk effe verder en zoek iemand die iets meer nadenkt.

kereltie_ut_drenthe | 12-08-16 | 00:56

Heb zo ongelofelijk genoeg van de moslim ellende die elke dag weer over ons heen gestort wordt. Als je kijkt hoeveel goeds en hoeveel ellende moslims veroorzaken is er een grote disbalans.

i-Wonder | 12-08-16 | 00:43

-weggejorist-

Torquemada | 12-08-16 | 00:40

-weggejorist-

kereltie_ut_drenthe | 12-08-16 | 00:38

Turkse Erdogan mannen ouwehoeren als vrouwen.
Dus de mannen zijn bekrompen in hun denken,oordelen vaak uit onzekerheid.
Dit is wat ik meemaak op mijn werk,gelijk in de verdediging ,de arme stumpers.
Dit Erdogan volk heeft zo een diepgezworen aversie tegen ons denken ,en onze westerse maatschappij dat ze met recht Parasieten genoemd mogen worden.
Alles is niks,behalve hun eigen gesubsidieerde Turkse Buurthuis,omdat Allah het zo gewild heeft.
Welke Mongool geeft Paspoorten uit aan een Land ,waar je geen Uitleverings-Verdrag mee hebt......Demmink.....

Torquemada | 12-08-16 | 00:35

grunlinks is de ziekte, Geert is het geneesmiddel

nik777 | 12-08-16 | 00:32

Ik heb sowieso nooit begrepen waarom er meer dan 100 Turken in Nederland zijn.

Elessir | 12-08-16 | 00:19

Kan elke Turk alleen maar in koor spreken? Al dan niet met vlaggen? Behalve Ebru dan.
Schrijft die man op z'n blog.

" Ik merk wel dat veel Turkse Nederlanders, ook in Gorcum, zijn gekwetst door de dubbelzinnige afwijzing van de coup die honderden burgers het leven heeft gekost. Het effect hiervan is dat men zich gaat afzonderen van de maatschappij: de kloof wordt groter. Daarbij gaat men zich nog meer richten op Turkse media, die ook subjectief zijn."

Oh, de zieligheidskaart. Ik dacht al waar blijft die nou.
Kan je nou nog erger na een pro-Erdogan uitspraak peuteren dan met de usual policor pavlov approach.

Voor de rest:
Daag, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt om partij te kiezen in deze. Turks eten vind ik soms wel lekker. :)

MistaRazista | 11-08-16 | 23:52

.
.
"Ik ga in Turkije wonen. Als iemand daar dan iets akeligs zegt over Rutte, ga ik op straat met een Nederlandse vlag zwaaien. Ben ik Turk of Nederlander? Simpel toch.
John McClane | 11-08-16 | 12:03 "

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Opgepakt. Cel. Potje boksen, waarbij gevangene als boksbal fungeert. Hoe gek klinkt dit?

"De Turkse oppositie zit voornamelijk gedwongen in het buitenland, in het gevang of is monddood gemaakt in de door Erdogan overgenomen kranten. Deze bestuurskundige kent de pilaren van een democratische rechtsstaat niet eens. De president is tegen de regels van de Grondwet de regering gaan voorzitten. Moet Wim-Lex eens proberen en rechters van de Hoge Raad ontslaan. Idiocrazy.
Piet Karbiet | 11-08-16 | 12:19"

Heel juist, heel juist! Dank u!

Ben zeer benieuwd wat Rutger Groot Wassink daadwerkelijk gaat doen? Oh, wacht eventjes: Volgens een tweet heeft hij niks tegen dubbele nationaliteiten, dat is dan al vast weer heel driewerfjammer.
.
Citaat: "Nee-hee, rechtse types in mn TL. Ik heb niets tegen minderheden of dubbele nationaliteiten. Maar Erdogan-fanboys horen niet in GL."

Als ik naar Australië zou emigreren en daar werkelijk voorgoed zou willen blijven dan zou ik proberen om de Australische nationaliteit te krijgen. Natuurlijk ben en blijf ik een Nederlander en Nederland toegedaan, maar het is het een of het ander, geen twee-walletjes-werk. (Zal niet lukken, te oud en geen geld)
Komt dat schot! Evocatus
.
.

Evocatus | 11-08-16 | 23:38

laten we 10 miljoen europeanen selecteren die naar Turkije migreren. En daar ons gedragen zoals zij hier doen.

Zuidwest6 | 11-08-16 | 22:13

oostermoer | 11-08-16 | 21:43
De fractieleider anders niet,
.
Emile Roemer (in zijn allereerste persconferentie, 5 maart 2010):
“Wilders is iemand die de wind mee heeft omdat hij een aantal problemen die onder mensen leven goed weet te verwoorden. Daar moeten wij open voor staan. Daar moeten wij heel voorzichtig mee omgaan. Die zijn problemen die de SP ook al lang – en eigenlijk vér voor Geert Wilders – benoemd heeft.”

Jan Leul | 11-08-16 | 21:47

SP brochures en artikelen na 2000 spreken een heel andere taal.

oostermoer | 11-08-16 | 21:43

Citaat uit Gastarbeid en Kapitaal – SP brochure 1983,
.
“Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken.Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt, vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt. Zoals nu kan het niet”.
sptransparant.wordpress.com/gastarbei...

Jan Leul | 11-08-16 | 21:39

-weggejorist-

Sultan_Abdulhamit | 11-08-16 | 21:35

Turkije is een nationalistisch land en is niet vies van enige discriminatie en uitmoorden van andere volkeren.
De Ottomanen deden het, Ataturk heeft in 1922 in stad Izmir genocide gepleegd en Erdogan ruimt intussen nog wat concurrentie op om straks iets met Syrië te gaan doen nabij wat olievelden en Koerden.
Alles wat Erdogan doet vinden ze prachtig, maar als ze zelf geweigerd worden in een Discotheek dan schreeuwen ze moord en brand en moet de onderste steen boven komen.
Hypocrieten.

I.P standing up | 11-08-16 | 21:07

Hitler gebruikte de Rijksdagbrand in Berlijn, in de jaren 30 van de vorige eeuw als excuus om de Joden te vervolgen en te vermoorden. Erdogan is van het zelfde soort. Hij gebruikt de'coup'om De Koerden en aanhangers van Gulen te grazen te nemen. De Nederlanders die op de hand van Hitler waren noemden we NSB-ers. De Turken in Nederland op de hand van Erdogan noemen we.......? Zeg het maar.

gratias | 11-08-16 | 20:43

Groen Links en PvdA zitten vol AKP lovers, alles wat die partijen zeggen over mensenrechten in Turkije kun je met een korreltje zout nemen.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 18:45

@EricDonkaew
Hij heeft de democratie al heel lang geleden afgeschaft. Democratie is niet hetzelfde als door mooie praatjes en beloftes een stelletje zwakbegaafden een hokkie laten inkleuren.

Heiner | 11-08-16 | 18:44

Peter Emile | 11-08-16
Hopen dat Nederland nu eens eindelijk wakker gaat worden. Dat de regering het kaf van de koren gaat scheiden. Genoeg is genoeg.

jatheïst | 11-08-16 | 18:29

lof aan de redactie
graag vaker stukje krant becommentariëren

Ciara | 11-08-16 | 18:11

-weggejorist-

Uters | 11-08-16 | 17:47

@notamused | 11-08-16 | 16:41

Vlak de SP niet uit. Precies hetzelfde verhaal.
Gelukkig is er GeenStijl!

oostermoer | 11-08-16 | 17:39

Die man is ongeschikt voor welke functie dan ook in Nederland. Terugsturen p/o.

ruud-topper | 11-08-16 | 17:36

"Je kunt nooit GroenLinkser EN Erdogan-aanhanger zijn" ! Jawel dus !

krelus | 11-08-16 | 17:32

Toch valt het gewoon onder de vrijheid van meningsuiting dat Turkse Nederlanders voor Erdoğan kiezen. De man heeft de democratie niet afgeschaft, dus is hij geen dictator. Hij zou nooit mijn keuze zijn, maar we moeten ermee leven. Net als met Poetin. We kunnen alles wel met een Nederlandse bril willen bekijken, maar Turkije en Rusland zijn gewoon andere landen met een 'mores' die afwijkt van de onze.

EricDonkaew | 11-08-16 | 17:29

Dat zusje van hem heeft meer verstand dan hij. Wel jammer dat er een Turk met verstand vertrekt, maar dat zij dan maar zo.

zwarte_weduwe | 11-08-16 | 17:26

Goh. Een tijdje geleden was GroenTurks nog GroenMarokkaans.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 17:25

Eigenlijk was Hitler GroenLinks. Niet alleen was hij de eerste buitenlandse regeringsleider, het was ook al geen vleeseter en bovendien was hij druk met zijn Europese project.

Zo'n GroenLinkse stemmentrekker uit een met betrekking tot wederkerigheid van solidariteit bevraaglijke doelgroep (gezien de politieke voorkeur) bewijst het nog maar weer eens.

Takki Yah | 11-08-16 | 17:17

Lange arm van Jesse snotneus klaver grijp eens in. Deze meneer wil gewoon islamitische dictatuur. Wordt ik een keer tijd dat we een keer nee zeggen tegen dit soort vreselijke mensen. als Turkije zoveel beter is ais democratie ga je lekker weg.

franck7020 | 11-08-16 | 17:04

Jesse Klaver moet heel snel een sterk en krachtig signaal afgeven: Exit Erdo-lovers. Geen dubbele moraal, heulen met den vijand, dwepen met fascistische hitlerianen moet subiet bij de strot worden afgesneden. Optyphten.
web_krijter | 11-08-16 | 12:11
lekker democratisch wel.. Opgülenen met die erdos. Pot en ketel.

paulpils | 11-08-16 | 17:03

Als er één politieke partij is in Nederland die decennialang de totalitaire etnocidale diep gestoorde islam omhoog heeft gesubsidieerd en goedgepraat en geknuffeld, dan is het wel Groen Links, dit bolwerk van diepe marksisties-leninistiese haat jegens alles dat in de kern westerse cultuur uitmaakt. Persoonlijk heb ik jarenlang gediscussieerd met dit soort mensen, en er was altijd één onderwerp waarmee ik ze binnen drie seconden bovenop de kast kon krijgen, en dat was de islam. Hoe moet het toch zijn als mafklapper groenlinkser, om te weten dat je jarenlang een aartsvijand van de mens en de menselijkheid aan de borst gedrukt hebt?

notamused | 11-08-16 | 16:41

-weggejorist-

Jahallodaarzeg | 11-08-16 | 16:38

Erdogan op 1, Nederland is kut dat mag je idd vinden maar,
Tyf dan op naar je moslimturkenland

vinzDH | 11-08-16 | 16:09

Eigen volk eerst klinkt altijd zo negatief, maar als ieder land dit nou zou doen was integratie niet meer nodig. Dan zouden mensen gewoon maar wat graag lekker in hun eigen landje blijven omdat ze daar vooropgesteld worden. Maar goed, plaats ik dit ergens anders dan weet ik wel wat de reacties worden en ik ben gewoon te lui en interesseloos om hierover te discussiëren.

Artan83 | 11-08-16 | 16:06

Ik ga toch voor de zekerheid een emmer bij m'n computer zetten, want te vaak een ongelukje.
Als ik een Nederturk, hier geboren en opgegroeid, zichzelf verklarend tot zoon van de lieve 'Moeder Turkije', verblijvend in het strenge Vaderland Nederland, een zin hoor beginnen met
"Nederland moet.."
Wat denkt ie godbetert wel.
En dat zit dan gewoon in een democratisch gekozen gemeenteraad he? Zover is het al met de infiltratie. Flikker alstjeblieft op naar je "moederland".

Lefgozer | 11-08-16 | 15:33

mallekater | 11-08-16 | 13:41
Het moet toch wel duidelijk zijn: integriteit en eerlijkheid kunnen we niet verwachten. De 5e colonne gaat nooit vrijwillig weg. Er zit maar 1 ding: algemene erkenning van het loyaliteitsprobleem.
Dubbele paspoorten kunnen niet. Punt. Dus geen stemrecht (actief en passief) voor mensen met roots in landen waar het onmogelijk is de nationaliteit op te zeggen. Het is simple: op de huidige wijze is gewoon sprake van geleidelijke (islamitische) kolonisatie. 'Ze' zullen nooit en te nimmer het NL grondgebied vrijwillig op grote schaal verlaten. Laten we stoppen met daarover dromen. 'Ze' gaan ook nooit hun loyaliteit aan islam en het land van herkomst van hun voorouders loslaten. Nooit. Daarom kan er geen plaats zijn in overheidsfuncties en invloed op de NL politiek voor deze mensen. Niet als we een democratisch NL gebasseerd op de UNHR willen veiligstellen. Met als absolute randvoorwaarde: meer NL kinderen fokken.

BlowingBubbles | 11-08-16 | 15:28

-weggejorist-

miss error | 11-08-16 | 15:27

"Democratisch verkozen" geeft Erdogan nog niet het recht om massaal de mensenrechten te schenden en systematisch het land te zuiveren. Democratie, en het grof schenden van mensenrechten gaan niet samen, dan is er toch echt sprake van een dictator en een dictatuur. Deze Tekir is goed op zijn plaats bij GroensLinks, die de mensenrechten, maar ook vrouwenrechten, kinderrechten, homorechten en dierenrechten, al lang geleden overboord gegooid hebben en ondergeschikt gemaakt hebben aan het islam knuffelen.

miss error | 11-08-16 | 15:26

De allergrootste denkfout over wat democratie is lijk ik eigenlijk nooit in commentaren te lezen. Democratie, zoals alle potentaten het graag in de mond nemen, wordt eendimensioneel bezien als een systeem waarin men leiders kiest. Echter, vrijwel alle moderne dicaturen zijn op deze wijze ingestemd. Democratie kenmerkt zich niet door de wijze waarop men leiders instemt, maar het gemak waarmee zittend leiderschap vervangen kan worden. Erdogan, net zoals democratisch verkozen voorgangers, zoals Hitler, Stalin, en Mao Tse Tung zijn misschien wel democratisch gekozen, maar niet meer regenten van een democratisch systeem.

arbanafal | 11-08-16 | 15:18

Groenlinks "Schaft sich ab" als ze met deze 5e colonne niks doen. Los van het feit dat Turkjes bij alle linkse partijen binnenkort aanmelden bij DENK.

funkyd | 11-08-16 | 14:55

@ Peter Emile | 11-08-16 | 14:05
KLasse... grote klasse. Ik ben ook al hard bezig dit in de praktijk te brengen.

Von Mutzenbacher | 11-08-16 | 14:49

-weggejorist-

HypoPseudo | 11-08-16 | 14:40

-weggejorist-

HypoPseudo | 11-08-16 | 14:38

-weggejorist-

HypoPseudo | 11-08-16 | 14:38

-weggejorist-

HypoPseudo | 11-08-16 | 14:38

-weggejorist-

Alquest | 11-08-16 | 14:29

Prachtig. 15 jaar geleden was er het verhaal van turkse man die zijn twee dochters 14/15 jaar, meer islamitisch wilde opvoeden en dus terug naar Turkije ging.. Waar hoofddoek op school verboden was enzovoort.. Man binnen een jaar terug want islamitiche opvoeding ging beter in nederland.....

Alquest | 11-08-16 | 14:28

Waarom faciliteren wij hier dat achterlijke bergturken hier op de AK-partij mogen stemmen?
Maak het ze lekker makkelijk.
En ook nog eens hier op de PVDA/GL?
Mag je met een dubbel paspoort 2 landen naar de shit helpen?

Veritas Splendor | 11-08-16 | 14:16

"'De grootste oppositiepartij is het socialistische CHP, maar die zijn alleen in naam socialisten.'"
deze is sterk wel lef als je voor GL in een gemeenteraad zit, anderen de maat nemen of ze wel socialistisch genoeg zijn

voor de rest standaard, onwelvallige vragen worden weggewimpeld blijkbaar is het concept van journalistiek niet helemaal uitgelegd bij de opleiding want er wordt niet op doorgegaan

pantera | 11-08-16 | 14:14

@Peter Emile | 11-08-16 | 14:05
spot on, +1!

Mark_D_NL | 11-08-16 | 14:12

jong turrekie,
Mensen die hier wonen en hier geboren zijn H E B B E N geen Turkse identiteit... zij zijn Nederanders met eenNederlandse identiteit... wat hun ouders hebben dondert dan niet.

mallekater | 11-08-16 | 13:42
Ze hebben wel degelijk een dubbele nationaliteit. Het is pas sinds 2014 zo dat hun 2e nationaliteit niet meer wordt geregistreerd in het bevolkingsregister, desalniettemin hebben ze nog steeds een dubbele nationaliteit.

"Sinds 2003 neemt het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit vooral toe door geboorte. In 2007 waren er 21.000 kinderen die bij de geboorte automatisch een dubbele nationaliteit kregen, omdat één van de ouders naast de Nederlandse ook een niet-Nederlandse nationaliteit had"

XaleX_2 | 11-08-16 | 14:10

Probleem 1: NL politiek neemt geen besluiten. Dus als zusje en andere broeders naar Turkije gaan, mogen ze NL paspoort houden en dus recht op alle voorziening en terugkeergarantie. Dat kan en moet anders!

Probleem 2: omdat de politiek alleen met zichzelf en Brussel bezig is, zal iedereen die geduld verliest (emoties niet in bedwang heeft, blogt, vlogt, commentaar levert of goede cartoons tekend) door de rechterlijke macht worden veroordeeld omdat er altijd landverraders zijn. Blijf je beroepen op vrijheid van meningsuiting.

Probleem 3: landverraders. Daar heb je geen oorlog voor nodig, vriend. Lui die leven van subsidies, idealen en vooral niets doen. Zogenaamd uit hun bed komen en opkomen voor anderen maar vooral klagen. Bloedzuigers die geen belasting betalen en parasiteren op de gewone burger. Negeren en indien mogelijk ontmaskeren op social media.

Probleem 4: dit gaat al 30 jaar zo. Enige verschil is social media. We worden er nu iedere minuut mee lastig gevallen en iedereen heeft een mening. Niets op tegen. Je bepaalt je eigen tijd online. Echter degene waar we last van hebben, die vallen buiten schot als de fan hits the shit. Kortom, vechten tegen de bierkaai.... volhouden!

Probleem 5: scholing. Geen. Totaal gemis aan zelfreflectie en gewoon normaal doen. Behalve indoctrinatie dankzij eigen systeem wordt vervolg op het hoger onderwijs gedomineerd door gutmenschen. Waardeloos. Alsof dat het dagelijks leven verwoord. School je kids zelf bij, met familie, vrienden en op de club. Is niet nationaal of extreem-rechts. Is staan voor je eigen belangen.

Probleem 6: uitkering. Afschaffen behalve voor degene die echt niet kunnen. Totaal uitgewoond door fraude en bedrog. Opnieuw uitvinden. Kan want alles wordt opnieuw uitgevonden.

Probleem 7: Strafrecht. Zelfde rechten dus ook zelfde straffen. Niet dat gelul over gemiste kansen of hij-had-geen-stageplaats. Graag en bedankt. Daarnaast zwaarder straffen want een kind of opa doodrijden heeft niets te maken met je verleden of wat je geloof is.

Probleem 8: geloof. Helaas kan je het niet afschaffen maar je kan het wel benoemen. Net als katholieken zal ook islam onder de loep moeten. Gewoon omdat het moet. Je hebt goede en slechte mensen. Helaas niet in evenwicht.

Probleem 9: Politiek. Eerst NL verkiezingen. Wordt geen PVV. Is niet erg (oppositie is ook fijn) maar wat wel erg is dat mainstream akkoordjes doet. Geen ruggengraat, niemand faalt en alles gaat dan weer ten koste van de burger. Helaas duurt dit nog wel even. Daarom; referenda.

Probleem 10: Brussel en rest of the world. Afdwingen van referenda. Anderzijds politiek blijven bombarderen met kritiek en vragen. Druk opvoeren. Vooral richting maart want dan opeens komen de slogans weer te voorschijn. Zoek ze op en vraag om duidelijk. Social media heeft ook zijn voordelen!

fingers | 11-08-16 | 14:08

Citaatje:

"Tekirs 18-jarige zusje heeft besloten naar Turkije te emigreren, zegt hij. In Nederland voelt ze zich als hoofddoekdragend meisje niet meer op haar gemak."

Het klinkt wellicht raar, of zelfs misschien ongepast, maar dit klinkt mij als muziek in de oren.

Het is goed dat hoofddoekdragende meiden die zo graag en zo nodig willen uitdragen hoe islamitisch ze wel niet zijn, en hoe gewillig ze zich onderwerpen aan een voor-middeleeuwse onderdrukkende macho-cultuur, zich steeds minder op hun gemak voelen in een omgeving die die subversieve cultuur kennelijk in toenemende mate niet meer wenst te pikken.

Ik heb het al vaker geroepen hier: westerse landen die hun waarden, hun normen en hun levensstijl nog serieus wensen te nemen, moeten het leven voor belijdende moslims in hun midden, die niets liever willen dan deze waarden en deze levensstijl (op vaak ook nog agressieve wijze) ondergraven, zo onaantrekkelijk mogelijk maken.

Het is goed dat belijdende moslims zich niet meer op hun gemak voelen hier; dat betekent dat hun westerse omgeving - eindelijk - hun gedram, hun eisen-stellerij en hun vaak ronduit subversieve gedrag niet zomaar meer pikt. Waardoor ze uit eigener beweging hun koffers pakken en afreizen naar dié landen waar hun voor-middeleeuwse mentaliteit wél de norm is.

Hoe meer de westerse burgers voor hun cultuur en hun levensstijl opkomen, hoe meer tegendruk belijdende moslims zullen ondervinden. Als die tegendruk zó groot wordt dat het leven als belijdend moslim in een westerse omgeving niet meer als aangenaam, vanzelfsprekend en comfortabel wordt ervaren en dus het verlangen naar terugkeer naar een islamitische omgeving steeds groter wordt, dan is dat een prima ontwikkeling.

Het is de enige manier om op vreedzame wijze een einde te maken aan de toenemende islamisering in West-Europa. Die hoe dan ook gestopt moet worden.

Daarom: maak het voor de aanhangers van de vijandige en subversieve ideologie die 'islam' heet, zo lastig mogelijk om die ideologie nog in de praktijk te brengen; sluit alle moskeeën die bekend staan als radicaal, of die ooit als zodanig bekend hébben gestaan. Stel alle overige moskeeën onder curatele. Blokkeer de geldstromen vanuit het Midden-Oosten die die moskeeën - of zogenaamde 'culturele' organisaties - ondersteunen. Zet radicale imams het land uit. Zonder pardon. Het is sowieso krankzinnig dat die lui hier nog steeds vrijelijk hun gang kunnen gaan. Verbied alle gezichtsbedekkende kleding van moslimse onderdanigheidsvrouwtjes. Hef alle (islamitische) gebedsruimtes in openbare gebouwen, universiteiten en hogescholen op. En tenslotte: het recht op uitkeringen en toeslagen, met name voor nieuwkomers, moet veel minder vanzelfsprekend worden en aan veel strengere voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld: eerst bewijzen dat je hier minimaal 10 jaar - legaal - gewerkt & belasting betaald hebt voordat je recht hebt op welke uitkering dan ook.

Het moet maar eens afgelopen zijn met dat eindeloze gekanker op de westerse wereld van de hier wonende moslims. Ze zijn tenslotte uit eigener beweging hierheen komen rennen, omdat ze van hun eigen wereld een godvergeten puinzooi hebben gemaakt. En zoals gebruikelijk in de islamitische cultuur, is dat allemaal de schuld van iedereen, behalve hen zelf.

Als je onophoudelijk bijt in de hand die je voedt, moet je niet verbaasd zijn als vroeg of laat door de eigenaar van die hand wordt terug gebeten.

En dat laatste zou verdomme eens eindelijk tijd worden.

Peter Emile | 11-08-16 | 14:05

GL is eng. Erdo is eng. Dus dit soort figuren zijn dubbel eng.

Gervano | 11-08-16 | 14:00

Wel opvallend dat GL zich laat gebruiken (en blijft laten gebruiken) als gastheer voor dit soort mensen die de idealen van GL duidelijk niet hoog hebben zitten.

Vreetkonijn | 11-08-16 | 13:58

Joris, je mag 1 van de twee plempsels wegjorissen. Site blijft een beetje hangen.
Uw Psychiater | 11-08-16 | 13:37
En ook dat staat er twee keer....

TheseDays00 | 11-08-16 | 13:57

Zijn grote leider Erdogan houdt lijstjes bij. Wij zijn dat ook gaan doen en Ilhan Tekir staat nu ook op dat lijstje.

Rheia | 11-08-16 | 13:56

-weggejorist-

His Lordship | 11-08-16 | 13:56

John McClane | 11-08-16 | 12:03
Als iemand iets lelijks zegt over Rutte, trakteer ik op köfte dürüm.

His Lordship | 11-08-16 | 13:55

@ jezusisonzin | 11-08-16 | 13:48
Als je in sprookjes gelooft kan die profeet dat best zelf regelen. Verder heft erdogan een plein pikkie als ze daar op gestaan heeft.

TheseDays00 | 11-08-16 | 13:55

Je zou je bijna schamen als je uit Gorinchem komt...

Remzilla | 11-08-16 | 13:53

John McClane | 11-08-16 | 12:03
Als iemand iets lelijks zegt over Rutte, trakteer ik op köfte dürüm.

His Lordship | 11-08-16 | 13:53

Je zou je bijna schamen als je uit Gorinchem komt...

Remzilla | 11-08-16 | 13:53

Ebru heeft de profeet, attaturk en Erdogan beledigd. Dan heb je wel wat op je kerfstok.

jezusisonzin | 11-08-16 | 13:48

-weggejorist-

Notenkraker | 11-08-16 | 13:48

-weggejorist-

Notenkraker | 11-08-16 | 13:46

In het sprookjeskasteel zitten, guldstukken en snoepjes krijgen van de toverfee, en ze dan zeggen dat je liever de boze heks had met dat akelige korantoverboek.
Wat moet je met zo'n ondankbare kindertjes?

Notenkraker | 11-08-16 | 13:45

Groen links is niet voor schoon water, schone lucht en gezond voedsel. Groen links is (gezien het beleid en de visie) enkel voor destabilisering van het westen.

mysteryposter | 11-08-16 | 13:44

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 13:42

Xalex 2.. 12.52
jong turrekie,
Mensen die hier wonen en hier geboren zijn H E B B E N geen Turkse identiteit... zij zijn Nederanders met eenNederlandse identiteit... wat hun ouders hebben dondert dan niet.
überhaupt
Ze hebben ofwel eenNederlandse identiteit, ofwel een turkseu, in het laatste geval dienen ze zich te melden in Ankara om daar om te beginnen hun dienstplicht te vervullen en verder hun grote Fuhrer Erdgoan te dienen tot de dood er op volgt.
Wanneer ze zich in de eerste plaats turk voelen dienen ze hun Nederlandse
pas vrijwillig in te leveren.
Tenminste wanneer ze eerlijk en integer zijn.
Aan dat laatste twijfelen we nu.

mallekater | 11-08-16 | 13:41

Joris, je mag 1 van de twee plempsels wegjorissen. Site blijft een beetje hangen.

Uw Psychiater | 11-08-16 | 13:37

Jongens, houdt eens op met die dubbelposts. Als je na verzending een internal server error krijgt, gewoon naar d vorige pagina terugkeren, je reactie deleten en F5. Je zult zien dat je tegel er perfect tussen staat.
Graaf van Egmont | 11-08-16 | 13:23

MarcS | 11-08-16 | 13:37

Joris, je mag 1 van de twee plempsels wegjorissen. Site blijft een beetje hangen.

Uw Psychiater | 11-08-16 | 13:37

-weggejorist-

Uw Psychiater | 11-08-16 | 13:35

De GrühneKhmer, nog een stukje erger dan die Röde Sücialüsten van de PvdÄ en Dümöcrätühätürs66.

Uw Psychiater | 11-08-16 | 13:34

RoBD=Skullfucker | 11-08-16 | 13:22
Dus gewoon een parallelle samenleving. Ze werken tussen de Turken en hun sociale leven bestaat uit uitsluitend Turken. Zullen dus ook wel de staatspropaganda uit Turkije via de schotel ontvangen.
Het is voor Nederland dus een verloren bevolkingsgroep. Ik kan het niet mooier maken.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 13:34

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:30

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:30

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:30

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:29

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:29

-weggejorist-

Ruud5 | 11-08-16 | 13:28

@LieberLiber | 11-08-16 | 13:01
Doel v/d Gulun beweging is jongeren een goede opleiding te geven, doen ze al jaren, daarom hebben ( hadden ) een hoop Gulun aanhangers goeie banen in T.
Gaan nu vervangen worden door laag geschoolde Erdo aanhangers, tel uit je winst.

Uw Verzekeringsadvis | 11-08-16 | 13:27

Gaat nogal wat werkgelegenheid komen voor de autochtone Nederlanders (eindelijk!) na de DutchPurge.

zwarte_weduwe | 11-08-16 | 13:25

2xsorry

RoBD=Skullfucker | 11-08-16 | 13:24

Jongens, houdt eens op met die dubbelposts. Als je na verzending een internal server error krijgt, gewoon naar d vorige pagina terugkeren, je reactie deleten en F5. Je zult zien dat je tegel er perfect tussen staat.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 13:23

-weggejorist-

RoBD=Skullfucker | 11-08-16 | 13:22

-weggejorist-

RoBD=Skullfucker | 11-08-16 | 13:22

@Graaf van Egmont 13:11
Is nog steeds zo. In de Schilderswijk komen rondom 06:00 busjes mensen ophalen die in de bloemen werken. Bijna alleen maar Turken. En ze werken hard.
Maarrrrr
Rond 17:00 komen ze terug en gaan ze naar t theehuis. Waar alleen maar mannen mogen komen. Daarnaast de moskee, de Turkse kapper, het Turkse waterpijphuis en dan heb je het qua sociale contacten wel gehad. Moeder de vrouw thuis met de kinderen, in de zomer 6 weken naar Turkije.
Geen wonder dat de integratie niet heel goed gaat.

RoBD=Skullfucker | 11-08-16 | 13:21

-weggejorist-

Uw Verzekeringsadvis | 11-08-16 | 13:21

Goede gezondheidszorg is wel super, dan kan men zich na het martelen weer op laten knappen.

Uw Verzekeringsadvis | 11-08-16 | 13:20

Toch typisch dat iemand die in NL voor Groen Links in de gemeenteraad zit, van zijn Turkse stemrecht gebruik maakt om te kiezen voor een partij die fascistisch, nationalistisch en islamitisch is. Als GL enig verstand heeft, gooien ze hem per direct uit de partij.

mirvink3478 | 11-08-16 | 13:18

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 13:18

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 13:18

Wanneer nemen we nu eindelijk eens mensen die zich hier, al dan niet actief of passief met politiek wensen te bemoeien terwijl ze zich verdomme in eerste instantie een kutturk voelen dat Nederlanderschap af?Gewoon alleen een Turkenpas en een verblijfsvergunning voor dit land.
En wanneer hier geboren: GEEN Turkse pas of ook verlies van Nederlanderschap.
Zodra ze in kutturkije stemmen is het over en uit met stemmen in Nederland.
Is dat erg moeilijk te snappen of staat Nederland al zolang gebukt voor dat gajes dat we dat normaal zijn gaan vinden?
Necrosis, inderdaad, de server van GS is danig van slag.

mallekater | 11-08-16 | 13:17

Professor Superhirn | 11-08-16 | 13:13
Daar had Rutger nog niet over nagedacht en het is ook niet de bedoeling dat we hier kritische vragen over gaan stellen. De AFA is in zijn ogen natuurlijk niet fascistisch, hoe kom je er bij? Zullie zijn links.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 13:17

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 13:16

Wanneer nemen we nu eindelijk eens mensen die zich hier, al dan niet actief of passief met politiek wensen te bemoeien terwijl ze zich verdomme in eerste instantie een kutturk voelen dat Nederlanderschap af?Gewoon alleen een Turkenpas en een verblijfsvergunning voor dit land.
En wanneer hier geboren: GEEN Turkse pas of ook verlies van Nederlanderschap.
Zodra ze in kutturkije stemmen is het over en uit met stemmen in Nederland.
Is dat erg moeilijk te snappen of staat Nederland al zolang gebukt voor dat gajes dat we dat normaal zijn gaan vinden?

mallekater | 11-08-16 | 13:16

Turkish Diplomats Go Missing After Failed Coup. . . Ilha Tekir neemt dus ook, indirect, deel aan het vermoorden en laten verdwijnen van de tegenstanders van Erdogan in Turkije en Europa. Hij ondersteunt dit, hij heeft bloed aan zijn handen.

Mark_D_NL | 11-08-16 | 13:15

Ik heb het voor de zekerheid even nagezocht op google en het blijkt dat "moslimafval" een algemeen aanvaarde, danwel gebezigde term is wanneer men het heeft over dit soort westenhaters. Moslimafval dus! Daar wilde ik het maar bij laten.

kaplaarzenverkoper | 11-08-16 | 13:15

Ik hoef het stukje niet eens helemaal te lezen om te weten dat dit weer een pareltje van een voorbeeld is van een 5e colonnier die in een willekeurige NL politieke partij is geinfiltreerd. Mijn hemel, hoe naief zijn die partijen eigenlijk?? Je kunt geen belijdend moslim aanstellen in een seculiere en/of Christelijke partij. Net zo min als dat Aboetalib van Roterdam een oprecht Sociaal Democraat is, DAT KAN GEWOON NIET. Let maar op: D66 en GL gaan dezelfde problemen ondervinden met hun exoten als de PvdA.

BlowingBubbles | 11-08-16 | 13:14

Rutger Groot Wassink heeft een punt en het siert hem dat hij stelling neemt. En dan nu voor Rutger de wedervraag: kun je tegelijkertijd lid zijn van Groenlinks EN van de fascistische AFA? Kun je een strafblad hebben EN lid zijn van Groenlinks? Want volgens mij ligt er bij de kiescommissie in 020 wat dat betreft ook nog wel wat werk.

Professor Superhirn | 11-08-16 | 13:14

@BBmetR | 11-08-16 | 13:04
Stap te ver kerel, ik ken zat turkse migranten die nu op de Turkse vlag pissen en nog liever hun polsen doorsnijden dan zichzelf Turks te noemen.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 13:14

Ik heb het voor de zekerheid even nagezocht op google en het blijkt dat "moslimafval" een algemeen aanvaarde, danwel gebezigde term is wanneer men het heeft over dit soort westenhaters. Moslimafval dus! Daar wilde ik het maar bij laten.

kaplaarzenverkoper | 11-08-16 | 13:14

Rutger Groot Wassink heeft een punt en het siert hem dat hij stelling neemt. En dan nu voor Rutger de wedervraag: kun je tegelijkertijd lid zijn van Groenlinks EN van de fascistische AFA? Kun je een strafblad hebben EN lid zijn van Groenlinks? Want volgens mij ligt er bij de kiescommissie in 020 wat dat betreft ook nog wel wat werk.

Professor Superhirn | 11-08-16 | 13:13

@BBmetR | 11-08-16 | 13:07
Volgens mij zit die oppergeitenneuker te ddossen.

necrosis | 11-08-16 | 13:11

Zo'n zuivering ala Erdogan ..... Zou dat niet iets zijn voor onze linkse partijen?

Hobbykip | 11-08-16 | 13:11

Ik begrijp eigenlijk niet hoe het zover heeft kunnen komen. 35 jaar geleden had ik nog gezegd, dat de Turken er qua integratie beter voor stonden dan bv de Marokkanen. Van een Turk wist je altijd dat hij werk had, zij het in een fabriek, in de handel of in de heroïne. Kennelijk heeft Turkije in onze tijd kans gezien de Turken toch meer aan zich te binden. Een echt enge ontwikkeling, want per ongeluk is dat natuurlijk niet gegaan.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 13:11

Waar blijft de reactie vanuit de gemeenteraad in Gorinchem?
Daar is het overigens ook een duiventil met komende en gaande gelukszoekers.

priwax | 11-08-16 | 13:10

@BBmetR | 11-08-16 | 13:04
Kijk maar uit met zulke opmerkingen.
Zoiets zei iemand destijds ook tegen Cevdet Yilmaz (Ted de Turk).
Die zit nu levenslang voor zes-voudige moord in cafe het Koetsiertje.

necrosis | 11-08-16 | 13:09

Hij heeft dus wel begrip als de ene Turk de winkel van een andere Turk in de fik steekt maar een mutsje bij een moskeet is hemeltergend fascisme. Hmmkay.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 13:09

Wat hypocriet weer, bah. De cultuurverschillen zijn te groot. Dat er steeds meer conflictsituaties zijn moeten we niet raar van staan te kijken. Een logisch gevolg, toch?

jatheïst | 11-08-16 | 13:08

Van mensen die hier geboren zijn en dan toch nog als en gek met een Turkse vlag staan te zwaaien, trek ik toch ernstig de loyaliteit tegenover Nederland in twijfel. Marokkanen en ander volk, dat maar blijft roepen, dat het bij hun thuis allemaal beter is, idem dito. Ga dan ook alsjeblieft terug.
De Turkse hoofddoek troela’s die hier met en lange vieze mantel in de zomer over straat lopen, worden toch ook in “eigen” land keihard uitgelachen.

DeMof | 11-08-16 | 13:07

Leuke server met de herhaalde melding over een interne error.

BBmetR | 11-08-16 | 13:07

Volgens mij zijn de servers van slag met al die dubbelposts....

necrosis | 11-08-16 | 13:06

Er zijn geen Nederlandse Turken en er zijn geen Rotterdamse Turken.
Er zijn Turken die in Nederland wonen en er zijn Turken die in Rotterdam wonen.
Maar het zijn en blijven Turken tot in de zoveelste generatie.
Ze hebben gewoon niet het intellect om anders te zijn.

BBmetR | 11-08-16 | 13:04

@mallekater | 11-08-16 | 12:58
En nog steeds niet doorhebben dat alle Erdoganisten zich na de verkiezing zich bij DENK gaan voegen en hun zetel meenemen. Mijlenver zie je dat aankomen.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 13:04

De menselijke vorm van een sprinkhaan, vreten alles kaal en laten chaos achter als ze klaar zijn, dat aanpassen is om maximaal rendement voor hun sprinkhaan gedrag te bewerkstellen.

Umberto die trotzoni | 11-08-16 | 13:04

Er zijn geen Nederlandse Turken en er zijn geen Rotterdamse Turken.
Er zijn Turken die in Nederland wonen en er zijn Turken die in Rotterdam wonen.
Maar het zijn en blijven Turken tot in de zoveelste generatie.
Ze hebben gewoon niet het intellect om anders te zijn.

BBmetR | 11-08-16 | 13:03

@mallekater | 11-08-16 | 12:58
En nog steeds niet doorhebben dat alle Erdoganisten zich na de verkiezing zich bij DENK gaan voegen en hun zetel meenemen. Mijlenver zie je dat aankomen.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 13:03

Zal zo'n goed geintegreerde Erdo-Nederturk een stageplaats bij een goed geintegreerde Gülen-Nederturk accepteren?

LieberLiber | 11-08-16 | 13:01

Ik begrijp de wereld niet meer. Zwaaien met een vlag van een democratische seculiere staat is verwerpelijk nationalisme, dat veroordeeld en bestreden moet worden. Zwaaien met een vlag van een islamitisch land dat pijlsnel naar een theocratische dictatuur afglijdt, is "betrokkenheid" die moet worden aangemoedigd. Ben ik nu zo dom, of...

Vreetkonijn | 11-08-16 | 13:01

Er zijn geen Nederlandse Turken en er zijn geen Rotterdamse Turken.
Er zijn Turken die in Nederland wonen en er zijn Turken die in Rotterdam wonen.
Maar het zijn en blijven Turken tot in de zoveelste generatie.
Ze hebben gewoon niet het intellect om anders te zijn.

BBmetR | 11-08-16 | 13:01

Er is maar één probleem en dat is een Turks-islamitisch parallelle samenleving, politiek laat dit gaan en werkt er zelfs aan mee.
Nadenkende Nederlanders gaan dit aanpakken, niet meer stemmen op partijen die dit faciliteren.

Flatuleerder | 11-08-16 | 13:00

Zal zo'n goed geintegreerde Erdo-Nederturk een stageplaats bij een goed geintegreerde Gülen-Nederturk accepteren?

LieberLiber | 11-08-16 | 13:00

"Tekir wil niet ingaan op dergelijke vragen." Daar ben ik gestopt met lezen, want dat zou het enige interessante aan dit interview KUNNEN zijn.

Doper | 11-08-16 | 12:58

Die Groenlinkskutturk dient zich zo snel als zijn woestijnsluipers zich dragen kunnen naar Ankara te begeven.
Nederland is KUT, en wij vinden Erdogan en superGLkutturk beiden SUPERKUT.
Bovendien dient alle Turken die zich bezondigen aan het stemmen in Turkije per direct het passief en actief stemrecht in Nederland ontnomen te worden.
Verdikkeme, wanneer houdt het wegkijken nou eens op.

Erdogan is tuig en zijn aanhang ook.

Het is van tweeën een: OFWEL je bent Nederlands staatsburger en je stemt,- of laat je kiezen -, hier, ofwel je bent een kloteklapper van een rotturk en je stemt daar, en doe me een lol, ga daar dan ook wonen.

Maar ja, het is weer typisch Groen Links om dat tuig in de partij toe te laten omwille van het electoraat......

mallekater | 11-08-16 | 12:58

-weggejorist-

kadoendra | 11-08-16 | 12:58

"GeenStijl: Gelul. Er is altijd een goed politiek en democratisch alternatief voor een dictator."
Jammer GeenStijl. Hiermee doen jullie dus mee met het importeren van de islamitisch minder bedeelden. Het hele zootje in hun eigen sop gaar laten koken daar, DAT is het enige wat werkt, dan maar een dictator.

kadoendra | 11-08-16 | 12:57

"Hij is geïntegreerd" staat er. Er had moeten staan: hij vindt dat hij geïntegreerd is. Of dat werkelijk zo is moet hij aan de autochtone Nederlander overlaten. Ik vind dit geen Nederlander maar een Turk die hier zijn loyaliteit niet heeft liggen en onze maatschappij en Nederlands papiertje misbruikt om zijn fascistoïde Turkse ideologieën door te drukken. Zo iemand hoort hier niet en pleegt hoogverraad aan onze waarden en normen as vrijheid en gelijkheid. De domme linkse idioten begrijpen niet dat hun gepamperde moslim vrienden de door links zo gewaardeerde vrijheid van homo's als eerste zullen slachten. De vijand is in ons midden en we moeten hem verwijderen met kracht.

Rheia | 11-08-16 | 12:56

Er is maar één probleem en dat is een Turks-islamitisch parallelle samenleving, politiek laat dit gaan en werkt er zelfs aan mee.
Nadenkende Nederlanders gaan dit aanpakken, niet meer stemmen op partijen die dit faciliteren.

Flatuleerder | 11-08-16 | 12:56

@edelweiss | 11-08-16 | 12:39
Nu verhuisden veelal oudere Turken altijd al terug naar Turkije maar inderdaad zie je tegenwoordig ook veel jongere terugkeerders.
Vaak jongeren die een vak geleerd hebben, van automonteur, verpleegkundige tot bouwkundige.
Tsja als ze denken het daar beter te kunnen krijgen (en dat kunnen ze vaak) dan lekker laten gaan toch, iedereen blij.

Berbaar | 11-08-16 | 12:56

John McClane | 11-08-16 | 12:03
Jammer dat je dan wel een beetje voor L loopt in je uppie!
.
Maar wat zou onze nationale snotneus Klavertje nul van dit alles vinden wanneer hij weer terug is van een duurzame trip naar de Malladiven om het waterpeil te meten.

Carpe@diem | 11-08-16 | 12:55

Het zou verplicht moeten zijn om op school het vak geschiedenis te volgen, met name de periode 1918-1939. Zodat na het verlaten van de school elke Jan Lul het huidige tijdsgewricht zelf kan duiden. Veel van de problemen die we nu in Europa en het MO zien, zijn gecreëerd in die periode.
Zo kun je dus naadloos de parallellen zien tussen Hitler en Erdogan. De Koerden worden daar de nieuwe joden.
Tip: maak er maar een examenvak van.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 12:55

Zouden er al lijstjes worden gemaakt van Erdogan-aanhangers? Voor het post-Erdogan-tijdperk.

Butchijo | 11-08-16 | 12:53

Groenlinks "Schaft sich ab" als ze met deze 5e colonne niks doen. Los van het feit dat Turkjes bij alle linkse partijen binnenkort aanmelden bij DENK.

funkyd | 11-08-16 | 12:52

Nuchter van Rossem, nuchter. 'Gestage doet het'. Trap er niet in.

LetTheSunshine | 11-08-16 | 12:52

"Nederland moet ophouden met Turkse-Nederlanders telkens door hoepels te laten springen. Hun Turkse identiteit moet niet langer geproblematiseerd worden. Ze hebben het recht een diepe betrokkenheid te voelen bij Turkije, en ze hebben het recht openlijk blijk te geven van hun steun voor de democratisch verkozen president Erdogan, daar is niks kwalijks aan."

Het probleem zet hij zelf uiteen. Het probleem is juist dat mensen die in Nederland zijn geboren een tweede nationaliteit hebben en opgroeien met dubbele identiteit, loyaliteit en cultuur en mogen (moeten) stemmen voor een machthebber in een ander land waar ze helemaal niet geboren zijn. Dit gegeven alleen al is 'kwalijk'. Tot voor kort moesten de Nederlandse jongeren geboren met een Turkse achtergrond zelfs nog verplicht in militaire dienst in Turkije. Hoe belachelijk wil je het hebben dat je in een land wordt geboren en dat je vervolgens in een ander land verplicht in militaire dienst moet.... en als toppunt de Nederlandse politieke macht dit dit normaal en gewenst vindt en het plaats onder de noemer 'multiculti' en 'respect voor andere culturen'. Dat terwijl het een vorm van landverraad is als je in een militair tenue van een ander land gaat lopen met een wapen in je hand. Als die GL knuppel echt geïntegreerd zou zijn en een 'Nederlander' zou wezen dan had hij zijn Turkse nationaliteit opgezegd. Tot die tijd dus is het een halve Nederlander en een verkapte landverrader met een duidelijke loyaliteit naar een potentieel vijandige Staat.

XaleX_2 | 11-08-16 | 12:52

Zouden er al lijstjes worden gemaakt van Erdogan-aanhangers? Voor het post-Erdogan-tijdperk.

Butchijo | 11-08-16 | 12:51

Wel fijn om te lezen dat zijn zus dankzij afkeurende blikken haar heil in Turkije heeft gevonden. Zelfontplooiing is het hoogste goed. Ik denk dat ik mijn vuile blik nog wat ga oefenen om meer hoofddoeken hetzelfde te gunnen.

Vreetkonijn | 11-08-16 | 12:51

"Het Westen", "Duitse Turken", "Rotterdamse Turken", "Wij tegen Jullie".

Het is nooit: "Hier", "Duitsers", "Rotterdammers", "Nederlanders".

Tekir wil niet ingaan op dergelijke vragen. Tekir wil wel graag van ons belastinggeld ons vertegenwoordigen in een gemeente. (Hoe de neuk komt zo'n turkse nazi daar? Tegen zo'n salaris? Wie de neuk loopt met onze ballen en knikkers te spelen?)

LetTheSunshine | 11-08-16 | 12:50

Zouden er al lijstjes worden gemaakt van Erdogan-aanhangers? Voor het post-Erdogan-tijdperk.

Butchijo | 11-08-16 | 12:50

Mensen met 2 paspoorten moet het NL kiesrecht ontnomen worden. Ook mogen zij geen lid van een politieke partije en al helemaal niet er één oprichten! Je stemt in 1 land, basta. Het is onwenselijk dat 1 persoon in 2 landen politieke invloed kan/mag hebben

Strongbow | 11-08-16 | 12:50

Groenlinks "Schaft sich ab" als ze met deze 5e colonne niks doen. Los van het feit dat Turkjes bij alle linkse partijen binnenkort aanmelden bij DENK.

funkyd | 11-08-16 | 12:50

Als er gevraagd wordt waarmee ze zich verbonden voelen zeggen zelfs de "bornhere's" als eerst Turkije/Marokko/whatever.

Dus bekijk het maar, wanneer gaan er nu eindelijk eens Nederlandse paspoorten ingenomen worden?

Aap Noot Miesje | 11-08-16 | 12:49

Ik begrijp het niet helemaal, Groen links is een Pol Pot achtige communistische organisatie, daar past Erdomannetje toch uitstekend bij.

bergsbeklimmer | 11-08-16 | 12:48

Goede medische hulp is nu in Turkije voor iedereen toegankelijk. Deze service is ook op grote schaal ingezet voor gewonde IS kameraden.

Hiesjes | 11-08-16 | 12:48

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 12:47

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 12:46

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 12:45

Elke Turk die achter Erdogan aanhobbelt en ook stemt in Turkije dient het kiesrecht, zowel actief als passief ontnomen te worden.
het interesseert me geen drol tot welke kutpartij die kutturk zich aangetrokken voelt.

mallekater | 11-08-16 | 12:45

mij lijkt het een homo,misschien een vriendje van Topik.
iets anders ,ik zoek naar films waarin de moslim niet de goeie is.
weet iemand wat voorbeelden.
El Cid heb ik pas gezien trouwens.

pejoar | 11-08-16 | 12:44

Dit land dreigt onbestuurbaar te worden. Ik hoop , dat Trump president wordt. Laten we ons dan maar aansluiten bij de USA. Gelden hier ineens andere wetten.
Denk ;-) dat een aantal problemen dan snel opgelost zijn.
Het straatbeeld hier qua taal zal weinig veranderen.
De engelse taal is nu al overal dominant. Het valt de meeste mensen niet eens meer op.

oostermoer | 11-08-16 | 12:44

Een kloosried was niet nodig geweest bij deze malloot. Ben snel afgehaakt. Zo'n figuur boeit niet.

Ravissant | 11-08-16 | 12:44

mij lijkt het een homo,misschien een vriendje van Topik.
iets anders ,ik zoek naar films waarin de moslim niet de goeie is.
weet iemand wat voorbeelden.
El Cid heb ik pas gezien trouwens.

pejoar | 11-08-16 | 12:43

Veel mensen hebben dus een hekel aan turken, maar wel naar Turkey op vakantie gaan. O ja, het is er goedkoop, en dan herken je gelijk de Hollander weer.

FreeVogelaar | 11-08-16 | 12:43

mij lijkt het een homo,misschien een vriendje van Topik.
iets anders ,ik zoek naar films waarin de moslim niet de goeie is.
weet iemand wat voorbeelden.
El Cid heb ik pas gezien trouwens.

pejoar | 11-08-16 | 12:43

Ok, een Marokkaan die een Turk interviewt, die voor Groen Links in de gemeenteraad zit.
Klinkt best Nederlands, toch?
Nuchternederland | 11-08-16 | 11:58

Weer een bewijs van discriminatie! In Marokko was de interviewer al lang hoofdredacteur, en in Turkije was de kolonist al lang vice-president geweest! Nederland, always trying to keep a sandnigga down.

Vreetkonijn | 11-08-16 | 12:43

En bij de Nederlandse verkiezingen stemt hij PVV? Of gaat hij toch voor de SGP in de kamer?
Het lijkt wel heel erg een leeg plaatje, die voor alle richtingen wil werken.

frank87 | 11-08-16 | 12:42

Voorlopig kreeg Ebru wéér een aanklacht aan haar bevallige kont.
Dit keer zou ze de profeet beledigd hebben.
Als die Nederschurken maar niet denken dat we haar uitleveren!!!
*godverdomme*

necrosis | 11-08-16 | 12:42

mij lijkt het een homo,misschien een vriendje van Topik.
iets anders ,ik zoek naar films waarin de moslim niet de goeie is.
weet iemand wat voorbeelden.
El Cid heb ik pas gezien trouwens.

pejoar | 11-08-16 | 12:42

@doskabouter | 11-08-16 | 12:19
Zoals al gezegd in een ander topic: het enige waar de Nederlander goed in lijkt is z'n eigen nietszeggende carrière lanceren en z'n bekrompen wereldje financieel veilig stellen en voor de rest is het ieder voor zich en God tegen allen. Men weet over weinig mee te praten en zelfs zomers en winters bestaan niet.

Slogra | 11-08-16 | 12:41

Een ballonetje: een eenkind politiek voor dubbel paspoortïers dmv kinderbijslag. Is dat wat?

brughslurph | 11-08-16 | 12:41

Gewoon een goed stuk van Rossum!

sohee | 11-08-16 | 12:41

Ok, een Marokkaan die een Turk interviewt, die voor Groen Links in de gemeenteraad zit.
Klinkt best Nederlands, toch?
Nuchternederland | 11-08-16 | 11:58

Weer een bewijs van discriminatie! In Marokko was de interviewer al lang hoofdredacteur, en in Turkije was de kolonist al lang vice-president geweest! Nederland, always trying to keep a sandnigga down.

Vreetkonijn | 11-08-16 | 12:41

Een kloosried was echt niet nodig geweest bij deze malloot. Ben na de eerste Q&A al afgehaakt.

Ravissant | 11-08-16 | 12:41

foutmeldingen blijven ,ga maar ff wandelen .
later.

medelmo | 11-08-16 | 12:40

Knettergek en misselijkmakend figuur dat nog meer GL-aversie genereert.

Fijnstoffer | 11-08-16 | 12:40

En het is natuurlijk weer de schuld van discriminatie in Nederland, het ligt weer aan een gebrek aan stageplaatsen. Niet te geloven. Voordat die Turken zich als nationalistische idioten gingen gedragen waren er volgens mij helemaal niet zoveel problemen met Turken.
Met duizenden met de Turkse vlag zwaaien in Nederland terwijl je Islamitische leuzen staat te schreeuwen is niet echt een teken van integratie. Als je dat niet snapt hoor je hier echt niet thuis.
Net als al die achterlijke klikturken die Ebru Umar met de dood bedreigen. Rot lekker op.
En ook al die Nederlanders die vinden dat Ebru dit verdient omdat ze irritant is en aandacht vraagt. Het gaat er niet om of jullie haar aardig vinden, het gaat erom dat je hier kunt zeggen wat je wilt. Snap dat nou toch eens een keer!

catomar | 11-08-16 | 12:39

Er was ook goed nieuws: dat vele Turken naar Turkije willen verhuizen. Dat is heel om te lezen , ik zeg : doen !!

edelweiss | 11-08-16 | 12:39

geert zag het jaren geleden al !! een islamitische aap !!!! de wegkijkers van pvda -vvd-groenlinks<<van die snotneus!!-en natuurlijk de eurofiel pegold !!landveraders pursang !!!op de knieen voor de dictator !! angsthazen en schijthuizen zonder eigen mening (kijk uit wat ik zeg)misschien wordt de dictator boos!!!en dan nog pinokio mat de rubberen rug!!!wereldkampioen met de wind meewaaien !!slapzak!!

geeratz8217 | 11-08-16 | 12:39

En ook voor deze turk geld: tief op naar Ankara en neem je rotzooi mee. Gefaald net als 99% van die kudtsoortgenoten van je. En net als 99% van alle moslims trouwens.

ReligionSucks | 11-08-16 | 12:38

@WEG met al die politieke partijen die de 5e colonne
binnen hun partij hebben gehaald.
Lupuslupus | 11-08-16 | 12:27
Dus nooit meer stemmen op die linkse Partijen, dat is een goed begin.

FreeVogelaar | 11-08-16 | 12:38

geert zag het jaren geleden al !! een islamitische aap !!!! de wegkijkers van pvda -vvd-groenlinks<<van die snotneus!!-en natuurlijk de eurofiel pegold !!landveraders pursang !!!op de knieen voor de dictator !! angsthazen en schijthuizen zonder eigen mening (kijk uit wat ik zeg)misschien wordt de dictator boos!!!en dan nog pinokio mat de rubberen rug!!!wereldkampioen met de wind meewaaien !!slapzak!!

geeratz8217 | 11-08-16 | 12:38

Hmm lijkt me nogal een spagaat Erdo-fan en Groen Linkser.
Dat blijkt dan ook wel uit meneer's (slappe) antwoorden.
Mooi gefileerd van Rossem!

Berbaar | 11-08-16 | 12:38

En ook voor deze turk geld: tief op naar Ankara en neem je rotzooi mee. Gefaald net als 99% van die kudtsoortgenoten van je. En net als 99% van alle moslims trouwens.

ReligionSucks | 11-08-16 | 12:38

De overheid moet er voor zorgen, dat mensen met 2 paspoorten niet in NL mogen stemmen! Ook niet lid zijn van een politieke partij en al helemaal niet één zelf oprichten! Het kan niet zo zijn dat 1 persoon in 2 landen politieke invloed mag/kan hebben!

Strongbow | 11-08-16 | 12:38

sorry ,error kwam lang door.

medelmo | 11-08-16 | 12:37

geert zag het jaren geleden al !! een islamitische aap !!!! de wegkijkers van pvda -vvd-groenlinks<<van die snotneus!!-en natuurlijk de eurofiel pegold !!landveraders pursang !!!op de knieen voor de dictator !! angsthazen en schijthuizen zonder eigen mening (kijk uit wat ik zeg)misschien wordt de dictator boos!!!en dan nog pinokio mat de rubberen rug!!!wereldkampioen met de wind meewaaien !!slapzak!!

geeratz8217 | 11-08-16 | 12:37

En ook voor deze turk geld: tief op naar Ankara en neem je rotzooi mee. Gefaald net als 99% van die kudtsoortgenoten van je. En net als 99% van alle moslims trouwens.

ReligionSucks | 11-08-16 | 12:37

De meeste Turken in Nederland zijn niet geïntegreerd, doordat de Nederlandse samenleving hen de kans heeft gegeven samen te klitten. Zet een Turks gezin in een klein dorp in Friesland en binnen een jaar praten deze mensen Fries.

Integratie was niet nodig, aangezien deze mensen Turkse winkels hebben en papieren krijgen toegestuurd in het Turks. Waarom zou je dan integreren? Daarnaast zijn de 1e generatie Turken laag geletterd. Wat wel voor hun spreekt is, dat anders dan bij de marokanen, de meeste kinderen wel een goede opleiding gevolgd. Het verklaart echter niet, waarom de kennis van de Nederlandse taal bij 2e en 3e generatie Turken nog steeds slecht is. Zegt wat over het opleidingsniveau in Nederland.

Bij veel bedrijven mogen Turkse Nederlanders geen mail meer beantwoorden ivm de droevige staat van de taalkennis.

Als je mensen wil laten integreren, dan moeten ze gedwongen worden en gedwongen spreiding is dan de oplossing. Het huidige integratiebeleid is totaal failliet. Het spijtige is, dat wij hieraan allemaal schuldig zijn, als Nederlandse samenleving. De oplossing van Wilders is echter geen oplossing te noemen. Dat is alleen inspelen op onrustgevoelens.

jezusisonzin | 11-08-16 | 12:36

-weggejorist-

medelmo | 11-08-16 | 12:35

Ze hebben zelf niet eens door wat er aan de hand is. De man is geboren in dit land maar heeft er echt helemaal niks mee. Leeft in een schijnwereld. Fysiek hier , de rest daar . Al dit soort figuren zou je moeten stimuleren om te vertrekken naar het land waar hun hart van vol is en dat is Turkije. Daar verliest niemand wat bij.

Zwizalletju | 11-08-16 | 12:35

sörry voor de dubbele pöst. Kreeg steeds föutmelding.

Djengo123 | 11-08-16 | 12:34

-weggejorist-

medelmo | 11-08-16 | 12:34

Migrantenstemrecht in Nederland werd pas in 1986 ingevoerd met het stemrecht voor de gemeenteraad voor niet-EU-burgers buitenlanders, die langer dan 5 jaar legaal in het land verblijven. Dat hadden we maar beter niet kunnen doen.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 12:33

Elke kutturk die achter Erdogan aanhobbelt, het maakt me niet uit bij welke partij hij zich schaart, dient het stemrecht in Nederland ontnomen te worden.... stemmen voor Turkije =niet stemmen in Nederland.
En een groenlinks-zak die meent dat hij het allahvergeten rotrecht heeft in Nederland zijn weerzinwekkende dubbelhartigheid te ventileren dient als eerste de afmars naar Turkije aan te treden?

mallekater | 11-08-16 | 12:33

De overheid moet er voor zorgen, dat mensen met 2 paspoorten niet in NL mogen stemmen! Ook niet lid zijn van een politieke partij en al helemaal niet één zelf oprichten! Het kan niet zo zijn dat 1 persoon in 2 landen politieke invloed mag/kan hebben!

Strongbow | 11-08-16 | 12:33

@Guido | 11-08-16 | 12:17
Snorremans heeft nu al zijn eigen mini-kalifaat in Gorinchem. Dus tenzij de snorren van DENK hem een gespreid bedje met evenveel of meer macht kunnen bieden, blijft hij toch echt namens GL de lokale sultan spelen.

Maar het zou op zich wel hilarisch zijn; snorremans die zijn roomblanke groene broeders een mes in de rug prikt (The Erdogans send their regards!) en er met een ongezond stuk analfabeet electoraat er vandoor gaat...

dlseth_ | 11-08-16 | 12:32

-weggejorist-

medelmo | 11-08-16 | 12:32

mij lijkt het een homo,misschien een vriendje van Topik.
iets anders ,ik zoek naar films waarin de moslim niet de goeie is.
weet iemand wat voorbeelden.
El Cid heb ik pas gezien trouwens.

pejoar | 11-08-16 | 12:32

@Stormageddon | 11-08-16 | 12:24
Oh wat is dit heerlijk, deze artikelen dagelijks in de Volkskrant. Zelf de grootste links idealist kijkt nu vertwijfeld om zich heen.

Inferi0r | 11-08-16 | 12:32

If you dön't like it here, get the fück out.

Djengo123 | 11-08-16 | 12:32

Van mensen die hier geboren zijn en dan toch nog als en gek met een Turkse vlag staan te zwaaien, trek ik toch ernstig de loyaliteit tegenover Nederland in twijfel. Marokkanen en ander volk, dat maar blijft roepen, dat het bij hun thuis allemaal beter is, idem dito. Ga dan ook alsjeblieft terug.
De Turkse hoofddoek troela’s die hier met en lange vieze mantel in de zomer over straat lopen, worden toch ook in “eigen” land keihard uitgelachen.

DeMof | 11-08-16 | 12:31

If you dön't like it here, get the fück out.

Djengo123 | 11-08-16 | 12:31

-weggejorist-

mallekater | 11-08-16 | 12:31

Van mensen die hier geboren zijn en dan toch nog als en gek met een Turkse vlag staan te zwaaien, trek ik toch ernstig de loyaliteit tegenover Nederland in twijfel. Marokkanen en ander volk, dat maar blijft roepen, dat het bij hun thuis allemaal beter is, idem dito. Ga dan ook alsjeblieft terug.
De Turkse hoofddoek troela’s die hier met en lange vieze mantel in de zomer over straat lopen, worden toch ook in “eigen” land keihard uitgelachen.

DeMof | 11-08-16 | 12:31

Erdobips heeft teveel discokoekjes gegeten en dealt schijnbaar nog steeds. Te gek voor woorden dat Nederlanders dit absurde gedrag pikken. Het is tijd dat de Nederlandse cultuur ultra-dominant weer de hele zooi gaat overrulen. Gouden-eeuw verlangens zeg maar, policor doe je maar lekker in je eentje

rattenvanger XL | 11-08-16 | 12:31

Elke kutturk die achter Erdogan aanhobbelt, het maakt me niet uit bij welke partij hij zich schaart, dient het stemrecht in Nederland ontnomen te worden.... stemmen voor Turkije =niet stemmen in Nederland.
En een groenlinks-zak die meent dat hij het allahvergeten rotrecht heeft in Nederland zijn weerzinwekkende dubbelhartigheid te ventileren dient als eerste de afmars naar Turkije aan te treden.

mallekater | 11-08-16 | 12:31

-weggejorist-

medelmo | 11-08-16 | 12:30

De overheid moet er voor zorgen, dat mensen met 2 paspoorten niet in NL mogen stemmen! Ook niet lid zijn van een politieke partij en al helemaal niet één zelf oprichten! Het kan niet zo zijn dat 1 persoon in 2 landen politieke invloed mag/kan hebben!

Strongbow | 11-08-16 | 12:30

Als edele wilde mag je best tegen democratie zijn, vrouwen haten, homo's haten, journalisten dood schieten, vrijheid van meningsuiting afschaffen en Koerden vermoorden. Dat is gewoon een Groen Links standpunt. En als je daar tegen bent, dan beschouw je buitenlanders niet als wilsonbekwame huisdieren. En gek genoeg vinden ze het racistisch bij Groen Links, als je buitenlanders niet als huisdieren ziet.

tipo | 11-08-16 | 12:30

doskabouter | 11-08-16 | 12:19
Van nederland is een kutland gemaakt door policolor wegkijkende lafbekken,angstig om racist en islamofoob te worden genoemd.
Nationalisme kan hier ook beter groeien ,want het houdt niet op.... niet vanzelf.
Doet schoenen aan en pakt vlag om voor het tukse theehuis te gaan staan.en weekendtas mee voor het weekendje cel.dat dan weer wel.(sarc mode off)

medelmo | 11-08-16 | 12:29

Wat doet die vent hier nog?

Rest In Privacy | 11-08-16 | 12:29

@web_krijter | 11-08-16 | 12:11
Klaver + sterk + krachtige = een onmogelijke combinatie van woorden.

Mark_D_NL | 11-08-16 | 12:29

-weggejorist-

frank87 | 11-08-16 | 12:29

-weggejorist-

frank87 | 11-08-16 | 12:29

En bij de Nederlandse verkiezingen stemt hij PVV? Of gaat hij toch voor de SGP in de kamer?
Het lijkt wel heel erg een leeg plaatje, die voor alle richtingen wil werken.

frank87 | 11-08-16 | 12:29

Excuus voor de dubbelpost, ik kreeg een 500 error op de app.steylloos. Gebeurt wel vaak de laatste tijd.

Stormageddon | 11-08-16 | 12:28

@web_krijter | 11-08-16 | 12:11
Jesse Klaver gaat nooit van zn leven iets doen wat impact heeft. Heeft ie de kloten niet voor.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 12:28

Dit soort aanhangers -van de openlijke fascistische mensenrechten schender Erdogan onder wiens bewind mensen worden gemarteld, worden oppakt op basis van paranoïde verdenkingen en die een genocide onder zijn bevolking uitvoert onder Koerden- horen overduidelijk niet thuis in Nederland, laat staan in een politieke functie. We moeten er massaal tegen protesteren. Dat gaat echt helpen om aan dit soort wanpraktijken een eind te maken. Eerst uit de politiek zetten, dan Nederlandse nationaliteit afnemen en het land uitzetten.

Rheia | 11-08-16 | 12:28

doskabouter | 11-08-16 | 12:19
ga weg dan

Wutbürger_ | 11-08-16 | 12:27

Dus nu moet ik wel rekening houden met de stem van simpele, religieuze plattelandsmensen in Turkije maar bij een democratisch referendum in de UK tellen die voor GroenLinks niet? Want laagopgeleide, oude mensen op het platteland. Knettergek.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 12:27

History repeating... we hebben dit allemaal al eerder gezien. Van dichtbij.

Maar mensen vergeten snel. Met als sterkste voorbeeld de geschiedenis student die zich een gebombardeerd burgervliegtuig van twee jaar geleden niet kan herinneren.

metzonderzijwieltjes | 11-08-16 | 12:27

Weg met de 2 paspoorten. Wil je die van Turkije (of Marokko !) houden? Prima, dan krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning en kunt dus NIET meer in Nederland stemmen. Helemaal.niet.meer.
EN WEG met al die politieke partijen die de 5e colonne binnen hun partij hebben gehaald.
.
Nederland moet bestuurd worden door NEDERLANDERS en niet door buitenlanders met een Ned. paspoort. Weg ermee!

Lupuslupus | 11-08-16 | 12:27

fifi23 | 11-08-16 | 12:21
Zou je DENKEN, DENK het ook.

FreeVogelaar | 11-08-16 | 12:26

Jesse Klaver moet heel snel een sterk en krachtig signaal afgeven: Exit Erdo-lovers. Geen dubbele moraal, heulen met den vijand, dwepen met fascistische hitlerianen moet subiet bij de strot worden afgesneden. Optyphten.
web_krijter | 11-08-16 | 12:11

Hahahahahaha. Klaver en krachtig. Dikke vette lol.

Net als de opmerking van Van Rossum:
OMDAT DIT NEDERLAND IS, LÜL.

Geweldige close reed. Game set en match.

zwartzondersuiker | 11-08-16 | 12:25

Er is maar één probleem en dat is een Turks-islamitisch parallelle samenleving, politiek laat dit gaan en werkt er zelfs aan mee.
Nadenkende Nederlanders gaan dit aanpakken, niet meer stemmen op partijen die dit faciliteren.

Flatuleerder | 11-08-16 | 12:25

#BREAKING: Turkey's Foreign Minister: We may seek other options for cooperation in defence sector outside of @NATO
Begint het gedonder al.

OudeNederlander | 11-08-16 | 12:24

-weggejorist-

Stormageddon | 11-08-16 | 12:24

Als zelfs één van de meest idiote intersectioneel gehandicapte (want blank en man en Nederlander) multiculturele maffiamafklappers van Groenlinks in het provinciedorp Amsterdam op zijn nationalistische racistenklompen aanvoelt dat meneer Tekir niet deugt dan is er heel misschien nog een klein beetje hoop dat bij meerdere van zijn soortgenoten het muntje gaat vallen dat er wel degelijk grenzen zijn, zowel aan de tolerantie als aan het lands en dat de Tekirs in dit land over die laatste grenzen getrapt kunnen worden. Uit de partij is dan een goed begin.

Stormageddon | 11-08-16 | 12:23

Is dit een solicitatie gesprek in de krant voor een baantje bij DENK of zo?

fifi23 | 11-08-16 | 12:21

Voetenfetisjist Erdo is een clowneske lul die een sprookjesbundel gebruikt om een domme en gefrustreerde meute (omhooggevallen) geitenhoeders op te hitsen.
Als je dat tof vindt ben je met alle waarschijnlijkheid zelf een waste of space.

Slogra | 11-08-16 | 12:21

De Groene Khmer is een hele enge foute partij voortgekomen uit diverse groeperingen die bovengronds politiek actief waren, maar ondergronds aanslagen pleegden en waar vooral naïeve bakfietsmeisjes op stemmen. Wat dat betreft pas zo'n lange arm vijfde colonne klikturk uit de polder daar prima bij.

Osdorpertje | 11-08-16 | 12:21

Sevda betekent liefde in het Turks.
Als ik iemand niet associeer met liefde is het de mongool Erdoharteloos.

chicago river | 11-08-16 | 12:21

In 1 ding heeft hij gelijk: Nederland is een kutland.

doskabouter | 11-08-16 | 12:19

De Turkse oppositie zit voornamelijk gedwongen in het buitenland, in het gevang of is monddood gemaakt in de door Erdogan overgenomen kranten. Deze bestuurskundige kent de pilaren van een democratische rechtsstaat niet eens. De president is tegen de regels van de Grondwet de regering gaan voorzitten. Moet Wim-Lex eens proberen en rechters van de Hoge Raad ontslaan. Idiocrazy.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 12:19

Er is maar één probleem en dat is een Turks-islamitisch parallelle samenleving, politiek laat dit gaan en werkt er zelfs aan mee.
Nadenkende Nederlanders gaan dit aanpakken, niet meer stemmen op partijen die dit faciliteren.

Flatuleerder | 11-08-16 | 12:17

Als Ilhan zich nu snel op de kieslijst van dENK laat zetten, horen we nooit meer van hem na de verkiezingen.

Guido | 11-08-16 | 12:17

@Dutchbeaurouge | 11-08-16 | 12:12
Ze hebben ook de illusie dat ze de westerse welvaart kunnen bemachtigen EN islamitisch kunnen zijn. Terwijl het of het een of het ander is.
Religie is killing voor je productiviteit en je hebt 0 vooruitgang.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 12:17

Er is maar één probleem en dat is een Turks-islamitisch parallelle samenleving, politiek laat dit gaan en werkt er zelfs aan mee.
Nadenkende Nederlanders gaan dit aanpakken, niet meer stemmen op partijen die dit faciliteren.

Flatuleerder | 11-08-16 | 12:16

Ik waarschuwde voor dit soort toestanden 40 jaar geleden al. Werd toen uitgelachen en gehoond. En nu.. ach laat ook maar.

oostermoer | 11-08-16 | 12:14

Dus een lid van Groen Links is dol op een "gekozen" democratiehatende dictator en iemand verbaasd zich daarover?

Zijn jullie allemaal vergeten wat de oorsprong van GL is?
Zijn jullie vergeten waar bijvoorbeeld een Paul Rosenmöller een klein stijfje van kreeg?
Dat die lui staan te juichen bij vrijheid hatende dictators is van alle tijden, het is nooit anders geweest.
Van Stalin tot de Rode Khmer, stuk voor stuk broeders me dezelfde idealen.

In tegenstelling tot wat van Rossum dus schrijft is het 100% logisch dat hij openbaar uit komt voor zijn liefde voor een dictator.
Het maakt hem hoogstens tot het perfecte GL lid.

happen naar de baas | 11-08-16 | 12:13

-weggejorist-

afcaforlife | 11-08-16 | 12:13

Ik snap simpelgezegd niet waarom turken niet gewoon naar Turkije gaan. Het is immers toch het paradijs?

afcaforlife | 11-08-16 | 12:13

" voorzichtiger om voor zijn stem op Erdogan uit te komen"... In de Volkskrant, really??

TheseDays00 | 11-08-16 | 12:13

Erdogan doet zoveel geode dingen voor Turkije, gezondheidszorg, mooie snelwegen, een glanzend nieuw leger, hij zorgt ervoor dat álle Turken met hun vaandels zwaaien zodat Europa rood kleurt, Erdogan zorgt voor eenheid, voor een versterkt nationalisme, Erdogan zorgt voor werkgelegenheid en straks rijd iedere Turk in een auto, hij voed de jeugd op in speciale bewegingen, hij heft een SNOR en wil zijn laars over Europa zetten. Nou! Ik snap best dat je als lafhartige zwakke ruggegraatloze prutser achter zo iemand aan wilt lopen als een hersenloze zombie. En dat je niet eens nádenkt over gevolgen, geschiedenis of wat dan ook maar gewoon meeloopt en geen idee hebt van de geschiedenis van het land waar je bent geboren en verzorgt en nu ook door word betaald en zelfs mee mag beslissen over wel en wee. Waarom zou je. Allemaal vieze racisten in een koud kudtland. Toevallig wel lekker rijk dus we blijven nog even maar daarna! DAN komt de grote man en komt alles goed. Eng volk.

Dutchbeaurouge | 11-08-16 | 12:12

@Rommelende Onderbuik | 11-08-16 | 12:09
Die worden vastgehouden op het moment, er staan mensen te trappelen om Turkije te verlaten, dit keer juist WEL de artsen en ingeneurs. Maar helaas dictator Erdo houd ze gevangen in het land.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 12:12

Jesse Klaver moet heel snel een sterk en krachtig signaal afgeven: Exit Erdo-lovers. Geen dubbele moraal, heulen met den vijand, dwepen met fascistische hitlerianen moet subiet bij de strot worden afgesneden. Optyphten.

web_krijter | 11-08-16 | 12:11

Nederland in een notendop.

drs. P | 11-08-16 | 12:10

Mark_D_NL | 11-08-16 | 12:04
Bedankt voor de tip, ga ik volgende keer proberen!

Spittertje | 11-08-16 | 12:09

Turken en Marokkanen klagen dat ze bang zijn om behandeld te worden zoals Turkije en Marokko hun minderheden behandeld.

Sadomassochristus | 11-08-16 | 12:09

Kunnen we de van oorsprong Ottomaanse domoren alhier, die denken dat Erdogan een held is omruilen voor koerden of westerse turken uit Constantinopel die zich nu onderdrukt weten?

Rommelende Onderbuik | 11-08-16 | 12:09

LOL @
"Oh lieve goden van ironie en alles wat rationeel is, wat heeft u ons heden weer voor gulle giften in de schoot geworpen. "

Deze coup is een geschenk uit de hemel !! Ghehehe

Hobbykip | 11-08-16 | 12:09

Kim Jong Un is ook democratisch gekozen. Als dat de minimale maatstaf is waar we een land tegen afzetten is de hele wereld een oase van vrede en progressieve knuffel naties.

a1a2a3 | 11-08-16 | 12:08

Ik weet nooit of ik moet huilen of lachen als ik dit soort journalistiek zie in een "vakblad".
Goebbels zou er een hele dikke paal van hebben gekregen.

OudeNederlander | 11-08-16 | 12:07

Hij is dus bestuurskundige en was op zijn 24e al raadslid. Dit land heeft hem alles geboden maar hij schijt er liever op. Tieft op.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 12:06

Üp naar de nül zetüls!

Hobbykip | 11-08-16 | 12:06

Schreeuwen over onrecht en bij de eerste beste inhoudelijke vraag net doen alsof je in de rechtbank zit en je op je zwijgrecht beroept. Islamisten, kutvolk.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 12:06

Wordt misselijk over het gelul over Turkije het is gewoon een land dat wordt bestuurt
wordt door een dictator genaamd Erdogan en de Duitse bevolking juichte toen ook hard mee met Adolf en dat wordt herhaalt in Turkije.

gerrit5042 | 11-08-16 | 12:04

@Spittertje | 11-08-16 | 12:01
Openen via twitter dan ben je er gelijk in.

Mark_D_NL | 11-08-16 | 12:04

Zullen we de 5 mei herdenkingen nu maar eens gaan afschaffen?

oostermoer | 11-08-16 | 12:03

Hassan is Knettergek.

Mark_D_NL | 11-08-16 | 12:03

Ik ga in Turkije wonen. Als iemand daar dan iets akeligs zegt over Rutte, ga ik op straat met een Nederlandse vlag zwaaien. Ben ik Turk of Nederlander? Simpel toch.

John McClane | 11-08-16 | 12:03

Nog steeds irritant dat je pas minuten na het verschijnen van het artikel kunt klikken op "Lees Verder".

Spittertje | 11-08-16 | 12:01

Vraag voor de interviewer: "Als het paradijs aan de Bosporus ligt, wat doe je dan hier?"

Koning Willy | 11-08-16 | 12:01

Shit. nou dan stem ik maar op de PVV

gestopt | 11-08-16 | 11:59

Ok, een Marokkaan die een Turk interviewt, die voor Groen Links in de gemeenteraad zit.
Klinkt best Nederlands, toch?

Nuchternederland | 11-08-16 | 11:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen