Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried. Ten Broeke ontkent Armeense Genocide

d258c3dc414a37428d2c1aa028914337.jpeg "Nog een keer die kut-genocide?" Ja, nóg een keer die kut-genocide. Omdat we er niet tegen kunnen als leugenaars zoals Han ten Broeke ons van leugens betichten. En omdat we er nog minder goed tegen kunnen als die laffe twijg van een Mark Rutte zich als Minister-President van heel het Nederlandse volk moedwillig onthoudt van de erkenning van een historisch feit, en daarmee dus namens het hele Nederlandse volk zijn bibberige middelvinger opsteekt naar de Armenen terwijl hij met zijn tong tot halverwege de endeldarm van Erdogan zit. Aangezien wij ook onderdeel uitmaken van dat Nederlandse volk, en die fluim van een Rutte dus ook namens ons een complete genocide meende te moeten wegwuiven uit angst voor een paar boze Turkmensen, blijven we met liefde hakken op de huichelachtige leugens van de VVD inzake de Armeense Genocide. En omdat VVD Kamerlid Han zich in partijblaadje Liber een wat te grote Broeke aan meende te moeten meten, en het waagt om mensen die een genocide wél noemen voor wat het is (namelijk: een genocide) te verwijten dat ze de boel 'op het spits drijven', gaan we hieronder zijn inbreng in het debat van 1 april 2015 met de Federatie Armeense Organisaties in Nederland eens even kloosrieden. Opdat iedereen nog een keer kan lezen hoe Ten Broeke zijn taak als Kamerlid om de regering te controleren verzuimt en liever Rutte II faciliteert in de ontkenning van het historische feit der Armeense Genocide, om zo democratie- en vrije pershater Erodgan maar niet voor het broze bolletje te stoten.

Spreektekst Han ten Broeke VSO Armeense genocide
Ten Broeke: De geschiedenis van de mensheid is helaas gevuld met massamoorden. Op ons eigen continent is de Holocaust, de moord op 6 miljoen joden, misschien wel het afschrikwekkendste voorbeeld.
GS De Holocaust. Een gratis open deur om speeches mee in te leiden sinds 1945.

Ten Broeke: Bij deze tragedie van onmenselijke proporties werden ook vanuit Nederland meer dan 107.000 joden naar de concentratie- en vernietigingskampen gestuurd. Dat was drie kwart van de toenmalige joodse bevolking. En daarvan is meer dan 95 procent vermoord. Vermoord vanwege hun etniciteit.
GS Weet je waarom er zo veel joden konden worden gedeporteerd naar de dodenkampen van Hitlernazië? Omdat Nederlanders heel goed waren in doen of er niks aan de hand was. Een stukje ontkenning, zeg maar.

Ten Broeke: Om die reden is het volstrekt logisch dat Nederland en ook de Nederlandse regeringen de genocide op óns continent erkennen en dat wij daar allen bij stilstaan. Ze maakt onderdeel uit van onze geschiedenis - en de lessen die we daar uit trekken zijn bepalend voor onze toekomst. De erkenning van deze genocide zijn we dus niet alleen aan de Joodse bevolking, maar ook aan onszelf verschuldigd.
GS Waarom die nadruk op 'óns continent'? Logisch dat we de Holocaust, die zich onder onze neuzen voltrok, wat nadrukkelijker herdenken dan bijvoorbeeld Rwanda. Maar is een genocide minder erg als-ie op een 'ánder continent' plaatsvindt? Tuurlijk, vanuit ons perspectief is dat zo. Laten we heel realistisch erkennen dat er een vuistregel is voor betrokkenheid: Het aantal doden gedeeld door de afstand van óns continent, wortel getrokken op hoeveel jaar geleden het is gebeurd, bepaalt wel degelijk hoe (on)belangrijk "wij" andermans genocide vinden. MAAR! Verandert die vuistregel iets aan het historische feit van zo'n genocide? Neen. Betrokkenheid is een emotie waar men zelf voor kan kiezen die al dan niet te koesteren, maar een feit blijft een feit. Behalve voor deze VVD-regering, kennelijk.
Ten Broeke: Voorzitter, volgens het NIOD bestaat er onder historici consensus over drie grote genocides: de Holocaust, die 6 miljoen Joden van het leven beroofde, de Rwandese genocide van 1994, met 800.000 doden, en de Armeense genocide van 1915, die tussen de 800.000 en anderhalf miljoen Armeniërs het leven kostte.
GS De eerste keer dat Han de Armeense Genocide noemt, en meteen stopt hij er een afzwakking in. De consensus ligt namelijk niet tussen 800.000 en 1,5 miljoen doden, maar tussen 1,2 en 1,5 miljoen. VVD Kamerlid Han probeert alvast 400.000 doden te downplayen in zijn spreekplannetje om de VVD-regering te steunen in hun weigering tot openlijke erkenning van een historisch feit.

Ten Broeke: Erkenning van genocide die er toe doet moet in allereerste instantie komen van diegenen die er aan hebben bijgedragen. Daarom is de motie-Rouvoet ook zo’n goede motie. Want in deze Kamer is er niet één partij, vermoed ik, die de Armeense genocide ontkent.
GS De motie-Rouvoet (pdf) waar Ten Broeke naar verwijst, stamt uit 2004 en roept de regering op om "nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen" in de "dialoog met Turkije". Deze motie werd ingebracht naar aanleiding van de start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije per 3 oktober 2005. Het is inderdaad een goede motie, die destijds werd ondertekend (& aangenomen) door Rouvoet (ChristenUnie), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP), Van der Laan (PvdA), Van Baalen (VVD), Herben (LPF), Duyvendak (GroenLinks) en Wilders (toen nog Groep Wilders). Maar is de motie ook uitgevoerd? Nee. Niet. Keihard citaat uit december vorig jaar van een Armeense politicoloog, Armen Hakverdian:

"De motie draagt de regering op om in de dialoog met Turkije de erkenning van de Armeense genocide voortdurend en nadrukkelijk aan de orde te stellen. Behalve de opdracht tot agendering, impliceert de motie erkenning van de Armeense genocide. In beide opzichten faalden opeenvolgende ministers de afgelopen tien jaar.

Wat betreft de actie die de motie vraagt, antwoordt de regering desgevraagd steevast met het verplaatsen van het onderwerp naar de context van de relatie tussen Armenië en Turkije. In de (niet-bestaande) dialoog tussen die landen dient blijkbaar alles te worden opgelost, ook de kwalificatie van het verleden. Dit is het Turkse standpunt, naar het Armeense wordt niet gevraagd.

Het is moeilijk voorstelbaar dat dit staaltje van de Turkse ontkenningspolitiek nog deel uitmaakt van het officiële Nederlandse standpunt over de Armeense genocide. En toch is dit nog maar één voorbeeld. [...] De Nederlandse regering wringt zich in de terminologie in allerlei bochten om de term ”Armeense genocide” te vermijden dan wel te verbloemen. Hoewel Kamerleden zich uiten in lijn met de motie-Rouvoet, ook Kamerleden van regeringspartijen, spreekt de regering formeel van"de kwestie van de Armeense genocide.”
(Bron: een zeer lezenswaardig artikel op RefDag.nl)

We kunnen dus inderdaad concluderen dat het een goede motie is. Maar Ten Broeke gebruikt hem als vals argument, aangezien de Kamermotie nooit is uitgevoerd door de regering. De motie dient hier, net als in de afgelopen tien jaar voor andere Kamerleden van regeringspartijen, als muurtje om achter te schuilen. Ondertussen hebben bijvoorbeeld Duitsland en Rusland bij 100 jaar genocideherdenking vorige maand wél openlijk gezegd "Armeense Genocide is genocide", en zelfs het nietige Luxemburg toonde grotere ballen dan de MinPres door hetzelfde te doen. Frankrijk heeft bovendien z'n eigen motie-Rouvoet, en hamert dientengevolge al jaren bij de Turkse regering op erkenning van de geschiedkundige feiten rond de Armeense Genocide. Het kán dus wel. Rutte dúrft alleen niet - en Ten Broeke met hem.

Ten Broeke: Natuurlijk, er zijn partijen die soms kandidaten op hun lijst hebben gehad die het bagatelliseren of zelfs ontkennen. Bij het CDA, bij de PvdA, bij D66 en zelfs bij de PVV heeft iemand hier wel eens een scheve schaats over gereden. En het heeft in vrijwel alle gevallen te maken gehad met een Turkse achtergrond. En daar zit hier het punt.
GS Nog leger dan zijn voorgaande motie-"argument", is deze jij-bak van Ten Broeke. Ook dit klopt feitelijk: er zijn genocide-ontkenners geweest bij andere partijen. Bij het Diyanet-duo van DENK zitten ze zelfs nog steeds. Maar een 'ja maar hullie' kan nog zo waar zijn, je kunt er de regering dus niet mee vrijpleiten van het niet uitvoeren van de motie-Rouvoet.

Ten Broeke: Wij allen erkennen de Armeense genocide, die dit jaar 100 jaar geleden plaatsvond. Maar wat voegt het toe om dat van onze regering te eisen?
GS Nou, bijvoorbeeld die tien jaar geleden aangenomen maar nooit uitgevoerde motie waar je zojuist zelf naar verwees, Han? Die spreekt over de expliciete erkenning van de Armeense Genocide, in z'n eis dat de Nederlandse regering daarop aandringt bij Turkije. Hallo, heb je je eigen spreektekst wel gelezen?

Ten Broeke: Zij is geen partij, draagt geen historische verantwoordelijkheid en heeft zelfs geen historische relatie tot de gebeurtenissen.
GS Pertinent Niet Waar. Zowel de motie Rouvoet als de nog altijd openstaande Turkse toetreding tot de EU maken Nederland onmiskenbaar partij in deze "kwestie". Zowel Den Haag als Brussel hebben daar zelf voor gezorgd in de beginjaren van deze eeuw.

Ten Broeke: Wat voegt het toe voor de Armeense gemeenschap in Nederland, die al generaties welkom is en hier haar bestaan heeft opgebouwd?
GS Erkenning als staatsburgers. Geborgenheid in de Nederlandse samenleving. En het gevoel om vanuit de Rijksoverheid niet langer behandeld te worden als een tweederangs volk dat kennelijk minder aanspraak kan maken op historische feiten dan de Turken in Nederland mogen maken op de ontkenning van diezelfde historische feiten. Djiez Han, voor een politicoloog ben je best dom. En ondertussen druipt de teleurstelling er van af bij de Nederlandse Armenen. Mede jouw schuld, Han.

Ten Broeke: Is dit de balsem op hun zielen - om een officieel standpunt van de Nederlandse regering te eisen? Of hebben zij het meest aan échte erkenning? En echte erkenning komt natuurlijk van degenen die hier wél een relatie toe hebben: de Turkse regering.
GS Verwijs je nou naar de Turkse regering die per openstaande motie door de Nederlandse VVD-regering opgeroepen dient te worden tot échte erkenning van de Armeense Genocide? Balsem voor de ziel hoeft niet rechtstreeks aangebracht te worden om toch verzachtend te kunnen werken, Hanniepannie. Bovendien, wie ben jij om namens de Armenen te bepalen of het officiële standpunt van jouw regering wel of geen balsem voor hun Armeense ziel is? Vanuit die kromme betoogopbouw kun je ook de claim verzinnen dat het uitblijven van die erkenning juist een enorme trap in de Armeense kloten is. Zo, nu we dat "bewezen" hebben volgens Ten Broeke Argumentatieleer 101, mogen we de balsem voor hun ziel even van je?

Ten Broeke: De vraag is of een expliciete uitspraak door de Nederlandse regering een bijdrage levert aan het proces van erkenning en acceptatie van Turkse zijde. Met de regering denk ik van niet.
GS En dáár is het kabinetsgeile buklaafje in Ten Broeke. Het VVD Kamerlid kiest er expliciet voor om Rutte II te helpen, daar waar zijn officiële taak als volksvertegenwoordiger eigenlijk ligt bij het controleren van de regering. Han hád hier eeuwige liberale roem kunnen scoren door als liberaal Kamerlid de regering op te roepen de liberale motie-Rouvoet eindelijk eens uit te voeren. Maar dat vertikt Han dus:

Ten Broeke: Ik kies voor echte erkenning, namelijk, dat erkenning van de Turkse regering moet komen. Dus kies ik voor de Kamerbreed gesteunde motie van voormalig ChristenUnie-voorman Rouvoet. En dat betekent dat op momenten waarop dat kan, Nederland erkenning van de Armeense genocide bilateraal bij Turkije aan de orde stelt. Zeker bij deze Turkse regering, die in toenemende mate reactionair en revisionistisch is, moet daar op worden aangesproken. Dát is de juiste weg, en niet het dichtgooien van de luiken. Dat biedt de Armeense gemeenschap in Nederland niets dat ze niet ook al van mij of van u kan krijgen: erkenning.
GS Boem. Daar gooit Han de deur der erkenning in het slot. Hiermee effent de VVD'er het pad voor zijn minister-president om op 24 april, drie weken na dit debat waarin Han deze woorden sprak, de al bijna elf jaar niet uitgevoerde motie-Rouvoet wederom opzichtig te negeren met de letterlijke woorden "Wij zijn vaag met een reden, we willen niet partij kiezen". Blijft er dus toch alleen de erkenning van Han zelf over. Wat galant van hem. Jammer dat helemaal niemand behalve het eigen egootje van Han daar wat voor koopt.

Ten Broeke: Want voorzitter, ík spreek van de Armeense genocide. De VVD spreekt van de Armeense genocide. En volgens mij spreekt praktisch de hele volksvertegenwoordiging van de Armeense genocide.
GS Who gives a fuck wat de Kamer vindt, of wat Kamerlid Han ten Broeke vindt, als de regering het - namens álle Nederlanders - keer op keer en in weerwol van een elf jaar oude motie verdomt om de Armeense Genocide te erkennen? Laf schuilen achter de motie-Rouvoet was zelden zo doorzichtig als je hem wel erkent in het debat, maar vervolgens verzuimt om je regering op te roepen hem na elf fucking jaar ook eens een keertje uit te voeren.

Ten Broeke: Voorzitter, genocide pleeg je op een volk. En als volksvertegenwoordiger zeg ik dan, aan de vooravond van die herdenking: dit was een genocide. En ik voeg daar aan toe: nooit meer.
GS Je kan lachen om zo veel eigenwaan in de slotzin van Han de GenocideStopper, maar vergeet niet dat Ten Broeke ooit in zijn eentje het Israël/Palestina-conflict opgelost heeft. Ohnee, wacht...

Conclusie:
De VVD - enkel nog liberaal in naam - stompt met de aanhoudende onwil tot erkenning van een historisch feit de Armenen op de neus, zoals deze regeringen en regeringen hiervoor al sinds 2004 jaar na jaar doen. En niet alleen de Armenen, ook mensenrechtenbewegingen in Turkije en daarbuiten, Turkse journalisten en bloggers, historici, en zelfs de geschiedschrijving als geheel. Naar de redenen daarvoor kan men slechts gissen, maar het smaakt hoe dan ook naar intense (morele) lafheid van de VVD van Mark Rutte, een voorheen liberale partij die haar principes ruilde voor het pluche en er sindsdien geen enkele moeite meer mee heeft om burgerrechten te schenden als daarmee de politieke macht geconsolideerd kan worden. Zie bijvoorbeeld de bewaarplicht, de controlestaat die ons wegennetwerk is geworden, of de directe lijntjes met en gegevensafdracht aan de NSA. Han ten Broeke steunt die principeloze partijlijn en toont zich daarmee slechts een laffe rat in het loopwiel die de VVD baantjesmolen aandrijft, ongedurig wachtend op het moment waarop hij eindelijk zijn eigen plekje in Vak K kan bemachtigen, en de slaafse positite in het loopwiel af kan staan aan de volgende onderknuppel op de lijst. Han toont zich daarmee een natte tosti die de titel "volksvertegenwoordiger" niet waard is. Een partijlaaf zonder principes, meer is het niet.

Brontekst van de debatinbreng: op de VVD-website.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
loekiekoch | 14-05-15 | 04:52

Nooit meer VVD stemmen mense.

IndoFortuyn | 13-05-15 | 18:28

Zelden zo veel incompetente nitwits bij elkaar gezien en ik was al heel wat gewend uit de tijd dat ik voor de rijksoverheid werkzaam was.

Je zou bijna zelf in de politiek willen gaan, mijn god wat een ruggengraatloze stakkers zeg

cybernijntje | 13-05-15 | 17:52

Politiek en feiten, meh, is maar lastig, dat heeft de politiek niet nodig ....

CynicalBastard | 13-05-15 | 12:08

"Om die reden is het volstrekt logisch dat Nederland en ook de Nederlandse regeringen de genocide op óns continent erkennen ..."
-
Jammer hoor, van die half miljoen Afghanen en Irakezen die door de NAVO afgeknald zijn, tijdens de tweede Golfoorlog. Die massamoord tellen we ook niet mee, voor alle zekerheid.
Human Rights Watch boodschap past ons deze keer even niet.

Raider Twix | 13-05-15 | 11:59

Het is weer een sterk staaltje naar je eigen gelijk toe redeneren van de immer bezeten Van Rossem.

Kudo's voor de moeite knul.

stuyterkuycken | 13-05-15 | 11:16

Elk Kamerlid dat in de zelfde partij zit als de regeerders in vak K zijn partijonderknuppels.
Meelopen en instemmen met beleid ook al is het tegenstrijdig beleid van een coalitiepartner.
En in dit geval over de rug van miljoenen Armeniërs en hun nageslacht.

deraderendraaien | 13-05-15 | 10:48

@miko | 13-05-15 | 08:14
Moet jij eens zien wat een eventuele snoodaard met de DNA databank zou kunnen waar iedereen zo voor is. Dan wordt jij opeens opgehaald, omdat jij ergens in jouw stamboom toch genetische overeenkomsten vertoont met de dan vervolgde 'jood' of 'armenier'. Of dan blijkt Quincy opeens 99% bloed van den vermaledijde slavenhandelaar te hebben ipv de slaaf.

MarcS | 13-05-15 | 09:24

'Ik heb geen gangbare 9 - 17:00 baan. Mensen als jij verwachten echter wel dat de winkels weer gevuld zijn op maandagochtend'.
necrosis | 13-05-15 | 08:53
===
Komkom, er stond een ;-) achter mijn reaguursel. Maar ook ik heb geen 9 tot 17 baan, ben zelfstandig.

malang | 13-05-15 | 09:19

In het radioprogramma "Echte Jannen" sprak Halbe Zijlstra (hoofd gast die avond) ook over genocide ja/nee. Er zou dan vooropgezet de bedoeling van uitroeiing van een volk moeten bestaan. Opmerkelijk was wat hij zei over de holocaust: "was het de bedoeling van de nazi's om de joden uit te roeien? Dàt weet ik niet" (letterlijk citaat uit zijn mond opgetekend). Rare jongens, die VVD'ers.

t.zeefje | 13-05-15 | 09:17

Goed stuk. Eng Hansje heeft politicologie gestudeerd. Nóóit vertrouwen die lui.

Cidiood | 13-05-15 | 09:13

Tot niet zo heel lang geleden waren de winkels op zondag altijd gesloten. Winkels open op zondag is geen 'seculiere waarde', het is buigen voor de Mammon ;-)
malang | 13-05-15 | 08:38
===
.
Voor mij hoeven de winkels ook niet open op zondag maar de meerderheid beslist. Wat ik het meest irritante daaraan vind is de leugen dat het meer omzet zou genereren. Grote onzin natuurlijk want als je op zaterdag b.v. een bankstel koopt ga je dat s zondags niet nogmaals doen, alleen maar omdat de winkels open zijn.
.
We leven in een jachtige wereld dus afgezien van het godsdienstige aspect was het prima om tenminste één dag in de week "rust" te hebben. Een "rust" die men zelf kon invullen.
.
Maar goed, zolang ik niet word gedwongen om op zondag naar de winkel te gaan, vind ik het best.

Lupuslupus | 13-05-15 | 09:01

@malang | 13-05-15 | 08:38
Ik heb geen gangbare 9 - 17:00 baan.
Mensen als jij verwachten echter wel dat de winkels weer gevuld zijn op maandagochtend.

necrosis | 13-05-15 | 08:53

"Als men het probleem eerder had onderkent, niet naar Colijn had geluisterd en de gemeentelijke administraties had vernietigd, hadden er heel wat levens gered kunnen worden.
Maar toen bestond ik nog niet.....
necrosis | 13-05-15 | 08:22"
===
.
Ik denk dat de holocaust niet te voorzien was, in ieder geval niet door "de man in de straat" of de ambtenaartjes ten stadhuize. En zelfs niet door onze - de-benen-nemende - regering/koningshuis. Immers, koningin Wilhelmina stuurde in 1939 nog een gelukstelegram aan Hitler om hem te feliciteren met het feit dat de aanslag op zijn leven mislukt was.
.
Ik bestond toen ook nog niet maar mijn ouders wel.
Bovenstaand is dan ook de reden dat mijn vader later zijn "lintje van de koningin" heeft geweigerd. En dat voor een zéér "overheidsgetrouwe" onderdaan ("Vrees God, eer de koning") die toen hij werd opgeroepen door de Duitsers voor de "Arbeitseinsatz" naar zijn dominee ging om te vragen of hij daaraan gehoor moest geven. Dat was niet het geval (verschil tussen een overheid die het volk dient en een bezetter) dus dook hij onder.
.


Lupuslupus | 13-05-15 | 08:51

necrosis | 13-05-15 | 08:30
===
Tot niet zo heel lang geleden waren de winkels op zondag altijd gesloten. Winkels open op zondag is geen 'seculiere waarde', het is buigen voor de Mammon ;-)

malang | 13-05-15 | 08:38

Kom eens wat vroeger jullie nest uit en regel een leuk topic rond 07.00, stelletje slaaphalzen.

Gewinflipt | 13-05-15 | 08:37

@malang | 13-05-15 | 08:23
Ik ben het niet eens met hun standpunt inzake winkeliers die op zondag de deuren willen openen voor hun klanten.
CU tornt aan de seculiere waarden van Nederland!

necrosis | 13-05-15 | 08:30

@miko | 13-05-15 | 08:15
Hou je rekening met het feit dat je tijdens het besturen van een boot niet meer dan 0,7 %% achter je knopen mag hebben zitten?
OM is een stuk minder vriendelijk dan ons aller G-unite....

necrosis | 13-05-15 | 08:26

Er wordt op Geenstijl vaak gescholden op de ChristenUnie, maar in deze kwestie staan ze gewoon aan de goede kant, zoals wel vaker trouwens; kraakverbod, onvoorwaardelijke steun aan Israël, steun aan Kopten, Yezidi's.

malang | 13-05-15 | 08:23

@Lupuslupus | 13-05-15 | 08:11
“Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn”.

Als men het probleem eerder had onderkent, niet naar Colijn had geluisterd en de gemeentelijke administraties had vernietigd, hadden er heel wat levens gered kunnen worden.
Maar toen bestond ik nog niet.....

necrosis | 13-05-15 | 08:22

*landvasten losmaakt*

miko | 13-05-15 | 08:15

@Lupuslupus | 13-05-15 | 08:11
In mijn diensttijd nog wel.
Dat moest handig zijn als je ergens lag te creperen en je nog wat zalvende woorden kreeg van de juiste bidlip.
Nu zou het een aanleiding zijn voor de vijand om je langzaam,meteen, of niet te vermoorden.

miko | 13-05-15 | 08:14

@necrosis | 13-05-15 | 07:44
En meer!
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/0...
Alhier zou je vaak denken dat het een onomkeerbaar proces is lijkt het me toch dat men wakker word.
Hartverwarmend de laatse tijd hoeveel van dit soort mafkezen het deksel op de neus krijgen.
Ik verwacht hier dan wel een topic over.
Maar ik zie het later wel. ik ga het ruime sop eens opzoeken.

miko | 13-05-15 | 08:12

Volgens mij is er nog een reden waarom er zoveel Nederlandse joden konden worden afgevoerd, te weten de gemeentelijke administratie waarin geloof/ levensovertuiging duidelijk stond vermeld.
necrosis | 13-05-15 | 06:20
=======
.
Goed dat u dit opmerkt. Ik denk zelfs dat dit de belangrijkste reden was. Immers, tot ver na de oorlog stond geloof vermeld en niet alleen in de gem. administratie maar ook b.v. op de herkenningsplaatjes van onze militairen. Of dat laatste nu nog zo is, weet ik niet maar het zou zomaar kunnen.

Lupuslupus | 13-05-15 | 08:11

Ach ja, onze regeringen erkennen al jaren de holocaust maar het duurde toch wel heel erg lang voordat ze de spulletjes aan Joodse nabestaanden terug gaf. Vraag maar aan de nazaten van Jacques Goudstikker.
Dus laat die lamlkul van de VVD toch brabbelen, het is de ene leugen na de andere.

Willem van Rood | 13-05-15 | 07:42

nog geen nieuw topic?

miko | 13-05-15 | 07:37

Is Han trouwens familie van Asha?
Mijn bullshit-detector slaat in beide gevallen namelijk dieprood uit.....

necrosis | 13-05-15 | 06:23

Volgens mij is er nog een reden waarom er zoveel Nederlandse joden konden worden afgevoerd, te weten de gemeentelijke administratie waarin geloof/ levensovertuiging duidelijk stond vermeld.

necrosis | 13-05-15 | 06:20

Wanneer iets uitermate teleurstellend is kan je er ook gewoon geen aandacht meer aan besteden. Wat een crap.

Jim Lovell | 13-05-15 | 04:29

@Stormageddon | 13-05-15 | 02:11
Je hebt geheel gelijk. *gaat de betekenis van het vreemde woord ironie opzoeken*

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 02:13

@Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 02:03
Joh! Een titel die ironisch is? Op de Geenstijl? Krijg nou tieten!! Teringjantje kut de tyfus!
Maar zoals in het topic uitgelegd en ik zojuist nog even dunnetjes overdeed is het netto-effect van de houding Ten Broeke wél een ontkenning by proxy. Want de fractie van de VVD fluit z'n eigen premier niet terug en spoort niet aan tot uitvoering van de motie die alleen met de mond beleden wordt. Zo ken ik er nog wel een paar.

Stormageddon | 13-05-15 | 02:11

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:59
Aha. Je bedoelt de titel. Die had ik niet gelezen. Het topic had ik wel gelezen. Die titel dekt de lading niet :-)

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 02:03

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:46
Het staat gewoon in het topic. Alles wat je erop beweert is onzin. Kul in het kwadraat. Ik kan het topic wel herhalen, maar je kan blijkbaar niet lezen, of je begrijpt niet wat Van Rossem schrijft.
Ten Broeke belijdt met met de mond wat hij niet in de praktijk durft te brengen en daarmee schaart Hanneke zich achter Rutte en diens laffe semi-ontkenning. That's it. Het staat er allemaal. Dat jij het niet snapt, of de tijdlijn van de gebeurtenissen en uitspraken niet helder in beeld hebt, daar kan ik niks aan doen. Het staat er allemaal. En jouw comment slaat dus nergens op.

Erkenning van een volksvertegenwoordiger is nietszeggend als daar richting kabinet geen gevolg aan wordt gegeven en steun aan een motie (die allang is aangenomen!) en waar verder door zijn eigen coalitiepartij geen gevolg aan wordt aan gegeven is nietszeggend. Dan belijd je met je bek het evangelie maar verraadt je ondertussen de profeet. Het is een Judasspeech van Han. Een middelvinger naar de Armenen en een vuist in de aars van de Turken. C'est ça.

Maar jij snapt daar geen kloten van. Dat kan. Je stond inderdaad niet vooraan toen de hersens werden uitgedeeld. En het stopgaren is ook al geen uitvinding op jouw naam. Tja. De laagte van jouw IQ kun je toch moeilijk mij verwijten. Of althans: Dat kan wel, maar dat zou die laagte alleen maar bevestigen.

Stormageddon | 13-05-15 | 02:01

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:55
Oh en.. wacht

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:59

Kloosried. Ten Broeke ontkent Armeense Genocide.

Dat is de titel van het topic.

Ben je debiel of doe je alleen zo?

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:58

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:52
Jup. Ik kan lezen. Nou jij nog. Ik vroeg je waar Van Rossem gezegd heeft dat Attilla de Hun ten Broeke de genocide niet erkent. Want dat heeft Van Rossem namelijk nergens geschreven. Als jij denkt van wel, wijs het aan, Mike.
*wacht*

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:55

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:43

Han ten Broeke: "Wij allen erkennen de Armeense genocide, die dit jaar 100 jaar geleden plaatsvond."
Han ten Broeke "Want voorzitter, ík spreek van de Armeense genocide. De VVD spreekt van de Armeense genocide. En volgens mij spreekt praktisch de hele volksvertegenwoordiging van de Armeense genocide.

Je kunt lezen?

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:52

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:44
Je moet natuurlijk de scribent niet geestesziek gaan noemen. Ik weet dat je het niet altijd eens met me bent, maar WTF, dat hoeft ook helemaal niet. Dat houdt de boel gaande zeg ik maar altijd.
Hoe dan ook, de Gravin ligt te soppen in haar sponde en wenkt mij. Denk dat ik er maar eens op kruip.
Ik lees morgen nog wel of je de nacht gehaald hebt. Zo niet, het ga je goed. Zo wel, tot ziens in een ander topic.
Uw toegenegen enz. bla bla bla

Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:51

@Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:40
Jij bent dan ook een Graaf. En niet iemand die pocht over zijn denkbeeldige grote piemol, zoals Mike.

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:47

Stormageddon | 13-05-15 | 01:43

Avé ja-knikker.
Weerleg wat ik zeg of fuck de fuck gewoon off.
Heb geenzin meer in hollerbackgirls.

Zoek die maar op..

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:46

Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:35

Nee ik ben weggejorist omdat ik van Rossum er op aansprak dat Ten Broeke de genocide van de Armeense bevolking expliciet en onomwonden niet ontkent. Misschien heb ik van R. even geestesziek genoemd en hier een daar een opmerking gemaakt over het feit dat er een stompzinnige dialectisch stijlfiguurtje nodig was om zijn betoog bij te zetten. Hoe dan ook, ik denk dat mijn laatste posts aanstaande is hier. Alvast gegroet, was het vaak met u oneens maar respecteer je mening.

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:44

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:34
Je bent een huilbaby die zit te neuzelen dat een volkomen stupide comment van je is weggejorist. Een weg-joris draag je als een vent en ga je niet over zeiken. Dat ten eerste. En verder ben ik het volkomen eens met het topic en de conclusie daarin dus heb ik verder geen commentaar op. Als ik dat wel zou hebben dan zeg ik dat heus wel en bij gelegenheid zeik ik ook Van Rossem af als het moet. Maar het hoeft vandaag op dit topic niet. Hij heeft gelijk. Ten Broeke is een hypocriet en doet z'n werk als volksvertegenwoordiger niet goed. Jij kan niet lezen (en die andere sukkel, --sql error-- ook niet). Of je bent te dom om het punt te snappen, dat kan ook nog. Lijkt me zelfs aannemelijker.

Stormageddon | 13-05-15 | 01:43

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:39
Waar beweert Van Rossem dat dan? Van Rossem laat Attilla de Hun ten Broeke aan het woord. Die zegt zoiets als: *De Nederlandse regering moet zich niet bemoeien met de interne genocides binnen Turkije*. Wat een ongelooflijke oen, die Hun ten Broeke.

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:43

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:37
Aha in dit topic dus... zal ie het wel verdiend hebben. Die twee keer dat ik ooit ben weggejorisd had ik het ook verdiend. Niet zo moeilijk om dat voor jezelf toe te geven. Storm..... glas water......

Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:40

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:36

Valt me nog mee, je hebt hem blijkbaar gelezen.

Dus back on topic: Waar ontkent Ten Broeke genocide wat van RRossum beweert maar nergens onderbouwt?

Succes en doe je best.

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:39

@Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:35
Hierboven. Zie 22:05.

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:37

@Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:32
Jouw *echte betoog* was een ontkenning van feiten. Terecht weggejorist. En het was met schelden. Of is iemand krankzinnig noemen geen schelden, kleinzielige kleinpielige?

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:36

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:32
In welk topic ben je dan weggejorist? Niet in die over het vrije internet.

Graaf van Egmont | 13-05-15 | 01:35

Stormageddon | 13-05-15 | 01:26

Erg on topic van je.

Maar waarschijnlijk zit ook jij safe. Eén tip: In de pas blijven marcheren.

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:34

-weggejorist-

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:32

*zwaait naar* @Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:18
Nou, vaarwel dan maar. En succes met je eigen blog die je helemaal censuurvrij kan vullen met alle kul die je wilt.

Stormageddon | 13-05-15 | 01:26

Stomzinnig onzinbetoog van lafbek Mike Oxlong, oeps en herstel, lafbek Han ten Broeke, bedoel ik.

Lewis Lewinsky | 13-05-15 | 01:25

-weggejorist-

Mike Oxlong | 13-05-15 | 01:18

Dit hele volstrekt schizofrene betoog is typerend voor het stuitende niveau van het klapvee dat zich 'volksvertegenwoordiging' durft te noemen.

très cool | 13-05-15 | 00:23

oh haha ja dat wisten ze wel.. ik geef hier weer het verhaal van een oude jood die onderhand al onder de zoden ligt maar het mij zo omschreef; het jodendom is als een ui.. de schillen offer je op voor de kern.
Dat het niet vergeten wordt.

Dibe | 13-05-15 | 00:07

mits *

Dibe | 13-05-15 | 00:04

Maar die 'ontkenning' was niet alleen des Nederlands, ook des joods en des duits mist je bij die gaskamer stond.
Men wist het niet en om nu te doen alsof iedereen t wel wist... als dat zo was, hadden de Asschers en de Cohennen echt geen belangrijke posities meer gehad.
En die hebben ze wel.

Dibe | 13-05-15 | 00:03

geeftnix | 12-05-15 | 23:55
Youtube --> meer weergeven. ;)

Olc32 | 12-05-15 | 23:58

Olc32 | 12-05-15 | 23:51

OK. Knap dat je het hebt verstaan.

geeftnix | 12-05-15 | 23:55

Maar weer eens erin gooien deze...
www.youtube.com/watch?v=WCQLqAZuZFc

all i can think about is revenge
the slaughhter inside my head never ends
and to all who deny this sin
baba eed janed cach-men
ethnic genocide
on million died
cries went unheard in 1915
no one remembers, no one believes
some turks deny, but they fucking lie
america knew, but as usual
they just stood by and listened to the cries
„why interfere? There`s no money here
who are the armenians... fucking cares if they`re alive
who cares if they sucking suvive."
forced in the desert and into sandy graves
children were murdered while their mothers were raped
babies were thrown in the air and impaled on swords
nothing but death from the turckish hordes
dispersal took place some armenians escaped
most met a cruel end
now we are few but we`ll always be true
to the armenians that we will defend
first they were bound, then split with an axe
they juggled their heads and the turks laughed
set on fire like human torch
many were nailed alive to the floor

Olc32 | 12-05-15 | 23:51

macmiep.nl | 12-05-15 | 23:11

Klopt inderdaad. Nederland kreeg in Decima (Japan) vaste voet aan de grond als eerste Westerse land met handelsbetrekkingen. Voorwaarde was wel, dat eerst het Christelijke symbool, het kruis, openbaar moest worden verbrand. Iets, wat bijvoorbeeld de Portugezen hadden geweigerd. Voor de Hollanders geen probleem. Werd gezien als een stuk hout. Handel stond voorop. In dat licht bezien heeft Rutte gelijk. En wat is het probleem? Een Tweede Kamerlid heeft de genocide erkend. De hele Tweede Kamer.
De Minister President houdt zich op de vlakte. Handel is handel. VOC mentaliteit. Voorts hebben de Hollanders zich rot gekeesd in Decima. Naar verluidt is "Geisha" een verbastering van de toen veel voorkomende Hollandse naam Kees.

geeftnix | 12-05-15 | 23:40

Je zou Han ten Broeke zo op zijn woord geloven ... als je zelf geen hersens zou hebben! Met omhaal van woorden probeert hij de toehoorders te misleiden en mee te nemen in het drijfzand van zijn eigen retoriek!

Hyppo Kriet | 12-05-15 | 23:39

@Karmasutrant | 12-05-15 | 23:34
Ik heb u om 21.39 u van repliek gediend. Zonder reactie van u.
Ik denk dat u degene bent met boter op het hoofd.

david keel | 12-05-15 | 23:39

Han ten Broeke VVD vriendje van Hans van Baalen die vorig jaar zijn grote mond open deed in de Oekraïne.en nu zich verschuild in Brussel. Kansloze politici zitten alleen voor zichzelf daar.

franck7020 | 12-05-15 | 23:39

--sql error-- | 12-05-15 | 23:28
Hear, Hear, Geenstijl heeft boter op de hoofd!

Karmasutrant | 12-05-15 | 23:34

alle kritische argumenten worden hier blijkbaar gecensureerd vandaag.
Wat zijn dit voor Turkse toestanden??

--sql error-- | 12-05-15 | 23:28

Dansen op de lijken van zo'n anderhalf miljoen Armeniërs.
Mark stinkt naar lijkvocht.

Aristotalloss | 12-05-15 | 23:26

"GS Weet je waarom er zo veel joden konden worden gedeporteerd naar de dodenkampen van Hitlernazië?"

Omdat de Opa van Lodewijk Asscher dacht dat als hij iedereen aan de leeuw offerde hij zelf werd gespaard.

Agent Milton | 12-05-15 | 23:26

Goeie snijtafel.
Ik wil ook blauwe letters kunnen trouwens.
Het ontkennen of nuanceren van geschiedkundige feiten: WTF?!?

Ik ga een koran verbranden en een nieuw wetboek schrijven om geestelijk gezond te blijven.

wakkere_nederlander | 12-05-15 | 23:20

@Botte Hork | 12-05-15 | 22:52
Ja, daar ben ik dus ook bang voor.
En ook voor de gevolgen. Oorlogen (ook burgeroorlogen) worden gaandeweg gemanipuleerd door nieuwe opportunisten die zich als leider(s) van het volk opwerpen, zie de geschiedenis. En wat zijn we dan opgeschoten, even los van de slachtoffers?
De geschiedenis leert ook dat oorlogen begonnen worden om grofweg 3 redenen:
1. Megalomaan gedrag van de heerser(s)
2. Honger geleden door het volk
3. Religie
Enorme spanningen hebben we al m.b.t. punt 1 en 3, als we nog effe doorgaan op de zelfde voet ook op punt 2. We hebben nog geen honger, da’s de reden dat de pleuris nog niet is uitgebroken.

david keel | 12-05-15 | 23:12

Aan de Armenen valt niks te verdienen en aan Turken wel.

Dit is vast die V.O.C. mentaliteit waar BakEllende het ooit over had.

Rest In Privacy | 12-05-15 | 23:11

Dus volgens nitwit Ten Broeke (studeerde Politicologie!) hoeven we ons niet erg te bekommeren om oorlogsmisdaden op andere continenten of werelddelen begaan. Bijvoorbeeld de Japanse in vml. Nederlands-Indië of die recentelijk in Burundi of Malawi. En dat is de woordvoerder Buitenlandse Zaken van de VVD. Maar meer handpopje van grote leider Rutte.

batvoca2 | 12-05-15 | 23:09

Waar blijft die GS partij?
Go van Rossem!

lidlbier | 12-05-15 | 23:03

"Maar wat voegt het toe om dat van onze regering te eisen?"
Helemaal niets! Althans, als je jezelf een waardeloze lul vindt, evenals je bestuurlijke kompanen.

PG4161 | 12-05-15 | 23:03

Dat gekoketteer met 107 duizend Joden ook altijd. Op een polulatie van destijds 7 miljoen. Vreselijk, laten we wel wezen.

Maar nu even over Polen. Daar zijn 2.500.000 Joden vermoord.

Van de 25.000.000 Da's tweemaal de Armeense bevolking zeg maar.

Willianus Wortelus | 12-05-15 | 23:02

Ik zie dat Joris zijn trigger finger weer aardig gespannen staat.
Ik ga er maar eens van tussen denk ik zo.

miko | 12-05-15 | 22:59

Truste @ nachtploeg. - Out -

Botte Hork | 12-05-15 | 22:55

@tipo | 12-05-15 | 22:48

Dat vermoed ik dus.
Dank voor de link.
Die hele functie is in het leven geroepen door de heer van Ojik.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:52

@david keel | 12-05-15 | 22:42
Zolang 'we' gebukt blijven gaan onder het juk van Brussel, blijft dit zo vrees ik. Het wachten is tot de vlam in de pan slaat. Dat dat gaat gebeuren is geen vraag van of, maar wanneer.

Botte Hork | 12-05-15 | 22:52

@roze_bril | 12-05-15 | 21:36
Nee dat interpreteer je helemaal fout.
Ik zeg dat GS nu spijkers op laag water zoekt in bepaalde gevallen en dat over de rug van de Armeniërs.
Dat is ook lijkenpikkerij.
+verder niks gewoon een bobbeltje dat gladgestreken dient te worden.
Wat betreft de Nederlandse regering,.. die hebben aan alles schuld.
Ook aan die wrat op je reedt die jonkies heeft gekregen.
Gatver!

miko | 12-05-15 | 22:49

@Desmoulins
www.volkskrant.nl/binnenland/ontwikkel...

Kan Bram van Ojik als ambassadeur van Benin van mei 2003 tot augustus 2006 gelinkt worden aan de nu bekend geworden fraude met Nederlandse ontwikkelingshulp aan Benin, volgens u?

tipo | 12-05-15 | 22:48

@Botte Hork | 12-05-15 | 22:02
@Botte Hork | 12-05-15 | 22:02
Nah, op die toer wil ik niet gaan. Het gaat mij, in dit geval, niet om de kansloze pogingen om twee totaal verschillende culturen met elkaar te laten strijden voor de winst. Het gaat er mij om dat de mensen die in onze dienst zijn, die van het NL volk, dat volk ook vertegenwoordigen. En dat doen ze niet. In het geval van volksverneuken noemen we dat landveraad, da's voor de wet minder erg dan hoogverraad. Hoogverraad pleeg je als je een andere macht als heerser duldt boven het eigen staatshoofd. Lubbers en Kok hebben in ieder geval hoogverraad gepleegd en de toenmalige tweede kamer had dat moeten voorkomen, dat laatste lijkt me landverraad. En dit soort zaken gebeurt nu nog zowat elke dag, in ieder geval elke dag dat de EU als hogere macht erkend en geaccepteerd wordt.
En zo krijg je de spagaat t.o.v. Turkije. Het is niet eens meer de vraag welke heer er gediend wordt door onze regering, zeker is dat ze noch het volk, noch ons staatshoofd dienen hiermee.

De hamvraag is: wanneer krijgen we weer een tweede kamer die de wensen van het volk uitvoert? En daar meteen achteraan: wanneer en hoe wordt er eens afgerekend met de ‘volksvertegenwoordigers’ die eigen of partijbelang boven dat van het volk stellen? Politiek als werk zien en politieke loopbaan als carrièreladder ís verwerpelijk. Zoiets doe je uit betrokkenheid of overtuiging. ‘Het volk dienen’ om zelf een cosy en dikbetaalde functie tot je pensioen over te houden is 100% tegenstrijdig aan het volk dienen en de wens van de meerderheid te respecteren.

Beroepspolitici. Daar zit de kern.

david keel | 12-05-15 | 22:42

@Bruine Beer | 12-05-15 | 22:39

Benin.
Dat is de werkelijke reden.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:42

@Botte Hork | 12-05-15 | 22:38

Elforkani (CMO) zegt dat er meer transparantie moet komen betreft financieringen van moskeeën. De realiteit is echter dat er helemaal geen sprake van transparantie is.
Nada, nikkes, nada.
Assendelft en Tarik Ibn Ali bijvoorbeeld is weer zo ontzettend illustratief.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:42

@Desmoulins | 12-05-15 | 22:24
Die redenen zijn simpel, en heeft hij ook gegeven. Van Oijk heeft zichzelf altijd als tussenpaus omschreven, hij is niet jong meer, GL staat er goed voor. Tijd om het stokje over te geven.

Wat je ook van GL en BvO vindt: hij snapt wel dat je moet weggaan op een hoogtepunt, niet in een dieptepunt.

Bruine Beer | 12-05-15 | 22:39

@Desmoulins | 12-05-15 | 22:35
*afstand bediening zoeken gaat *

Botte Hork | 12-05-15 | 22:38

@Desmoulins | 12-05-15 | 22:35

Nu dus.

www.npo.nl/live/npo-2

Leugenaar van Assendelft nu in beeld.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:37

@Botte Hork | 12-05-15 | 22:30

Zometeen een reportage over lokaal verzet tegen moskeeën.
Ik ben benieuwd naar een eventuele framing van dit groeiende verzet. Kijken dus medestrijder van de goede strijd.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:35

@Desmoulins | 12-05-15 | 22:24
Ik kijk niet eens meer naar Nieuwzuur. Geen greintje onafhankelijke journalistiek meer te bespeuren op de Staatszender. Het. Is. 1984.

Botte Hork | 12-05-15 | 22:30

@Lupuslupus | 12-05-15 | 22:12

Graag gedaan.
Welke Arabist gaat ons tegenwoordig onderwijzen over logische zaken als '2+2=4' en dat de islam wel degelijk met de islam te maken heeft? Ik zie het somber in. Daarom moeten wij dus ook allemaal zorgen dat we het gehele oeuvre van wijlen heer Jansen in huis halen.
Er gaat een hoop eruditie, humor en zachtaardigheid verloren.
Een werkelijk groot man.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:30

@Nappa | 12-05-15 | 21:45
"Waarom zou de Turkse staat genocide erkennen, terwijl de betreffende genocide is gepleegd onder Ottomaans bewind."

Fijn dan hoeven we de slavernij ook niet te erkennen want in de 16e eeuw hadden we nog geen parlementaire democratie en geen koningshuis. Bovendien was slavernij geen regeringsbeleid maar een commerciële aangelegenheid.

PrinsesStoepje | 12-05-15 | 22:29

In plaats van te vragen naar de beweegreden achter het vertrek van Bram van Ojik, gaat Nieuwsuur keuvelen over de hoogte -en dieptepunten van zijn tijd in de Kamer.
De teloorgang van een zichzelf serieus nemend journalistiek medium in een notendop.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:24

@Lupuslupus | 12-05-15 | 22:12
Zeer treffend geschreven. Rip Hans.

Botte Hork | 12-05-15 | 22:24

@BlowingBubbles | 12-05-15 | 21:58
Bij mij staat Rutte al jaren met stip op nr. 1
Al vanaf zijn aantreden was hij de hoogste nieuwe binnenkomer. En wat bleek?

Botte Hork | 12-05-15 | 22:18

Christus (in Wie Hans Jansen geloofde) heeft gezegd: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens". Daarin vind ik troost want Hans Jansen heeft de goede strijd tot het einde toe gestreden.

Lupuslupus | 12-05-15 | 22:15

@Nappa | 12-05-15 | 21:45
Ja, maar hullie zijn óók fout geweest?

Bruine Beer | 12-05-15 | 22:13

@Lewis | 12-05-15 | 22:01
Ze hebben hun eigen agenda, hun eigen egoïstische doelen, omhoog likken, naar beneden trappen. Eigenlijk gewoon ZZP-ers!

Maar dan wél met boven modaal inkomen. Uiteraard van ons geld en mét baangaranties, goede pension regelingen, auto van de zaak, chauffeur, ongelimiteerde subsidies, géén verantwoordelijkheid en ga maar door.
Kan er een long read over tegelen, maar ben moe.

Botte Hork | 12-05-15 | 22:13

Alles is vloeibaar in de handen van de VVD.
Wat feiten zijn worden kwesties, wat rechts is wordt links.
Het is als lopen water. Nederland is al tijden geen gidsland meer maar een laf, slaafs wingewest dat louter volgt.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:13

Adieu Hans

pvv.nl...
Desmoulins | 12-05-15 | 22:04
====
Zó ontroerend! Dank u wel Desmoulins voor de link, dank u wel, Martin Bosma voor deze prachtige hulde aan de geweldige, onvergetelijke Prof. Hans Jansen. En ja, ik kan het nog steeds niet geloven dat hij er niet meer is. Onvoorstelbaar.

Lupuslupus | 12-05-15 | 22:12

@Nappa 21:45
Goed punt. Ook de Nederlandse regering in ballingsschap schreef het doorgaan van de deportaties uit Westerbork voor aan betrokkenen die in het verzet zaten:
gerard45.bloggertje.nl/note/58212/depo...

Geconfronteerd met dat feit beantwoorde Rutte op 12 januari 2012 dat, "Het kabinet niet beschikt over een breed gedragen advies uit de kring van betrokkenen of geobjectiveerde informatie die noopt tot een kabinetsstandpunt."
bron: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-pub...

Rutte weigert dus de erkenning en de bijbehorende excuses te maken, voor het vaststaande feit dat de Nederlandse regering in ballingschap het deporteren van Joden uit Westerbork doelbewust doorgang heeft laten vinden.

Net zo als de Koningin nooit excuses heeft gemaakt dat ze zich enkel zorgen maakte over de plek van kamp Westerbork (die zou oorspronkelijk veel dichter bij haar paleis komen te liggen) en zich geen enkele zorgen maakte over het wezen en uiteindelijke doel van het kamp Westerbork.

tipo | 12-05-15 | 22:07

-weggejorist-

Mike Oxlong | 12-05-15 | 22:05

@Desmoulins | 12-05-15 | 22:04

-moet, multitasking is een bitch.

Desmoulins | 12-05-15 | 22:04

Zucht...

Reykjavik | 12-05-15 | 22:03

Hier zien we dus een voorbeeld van een ongekozen bukker voor de macht, die verder onbekend is in Nederland.

Met het bekritiseerde Britse kiessysteem had de bevolking dit soort meemarcheerders eruit kunnen filteren in verkiezingen.

Winston1 | 12-05-15 | 22:03

En voor land- of hoogverraad hoor je de kogel te krijgen.
Helaas is dat niet meer zo.
@david keel | 12-05-15 | 21:54

Over een jaar of 10, zodra Sheik Hollandi Al-Misdadi de eerste is geïnstalleerd komt dat weer terug. Allemaal dankzij het beste afbraak kabinet sinds WOII.

Botte Hork | 12-05-15 | 22:02

@Botte Hork | 12-05-15 | 21:44
Klinkt al een stuk beter. (Al zijn er gelukkig een paar uitzonderingen.)
Ik begrijp het sentiment wel hoor, uiteraard, en waar ik het het meest mee eens ben, is dat die lui eens korte metten moeten maken met het voeren van partijpolitiek. Ze zitten daar om het volk te vertegenwoordigen, om zuiver te zijn, niet om spelletjes te spelen, wat ze en masse doen.

Lewis | 12-05-15 | 22:01

- EDIT: Je kan nog steeds niet lezen. -

--sql error-- | 12-05-15 | 21:59

Het is gewoon een beschamende vertoning. Rutte begint serieus kans te maken Timmerfrans van de nummer 1 positie te verdringen als grootste na-oorlogse schandvlek op het blazoen van de Nederlandse politiek.

BlowingBubbles | 12-05-15 | 21:58

Geen idee of meneer nijman een mevrouw nijman heeft. En of er een junior nijmannetje rondloopt danwel in de planning zit. Ik hoop het wel. Dat ie het intellect, de scherpte, realiteitszin en politieke kleur van papa mag krijgen. En dat ie besluit om de lijn van papa door te zetten. In een publieke functie. Daar zou nederland een stuk van opknappen.

vaas klaak | 12-05-15 | 21:57

Statistisch kan dat zo zijn maar als het aantal overvallen is gedaald van 300 naar 250 per dag is het natuurlijk nog steeds gigantisch ONveilig.

Maar ja, probeer ze dat maar eens aan het verstand te peuteren.
ProAsfalt | 12-05-15 | 21:53
-------
Ze liegen (zoals met bijna alles). De vele, vele mensen die niet eens meer aangifte gaan doen omdat het geen zin meer heeft, worden natuurlijk niet meegerekend want die bestaan niet in de statistieken.

Lupuslupus | 12-05-15 | 21:56

@ProAsfalt | 12-05-15 | 21:53
Men is het doen van aangifte dan ook zat. #zinloos

Botte Hork | 12-05-15 | 21:55

@Lewis | 12-05-15 | 21:42
Ja okee. Mensen om zeep helpen is niet mijn stijl. Ik probeer slechts uiting te geven aan mijn ontzettende frustratie op twee fronten:
1. Jaknikker en meelopers in de tweede kamer
2. Het gros van het volk die geen ene flikker begrijpt van het democratische systeem in NL, althans hoe het zou moeten werken.
Mijn moreel kompas is de laatste tijd nogal op hol geslagen en zo af en toe mijn bloeddruk ook. Het kan niet zo zijn dat alle fuckups van politiek NL onder de noemer onwetendheid te scharen zijn, daar zit meer achter. En voor land- of hoogverraad hoor je de kogel te krijgen. Helaas is dat niet meer zo.

david keel | 12-05-15 | 21:54

Nederland ontkent wel meer.

Nu op TV, NL1, wordt gesteld dat de criminaliteit daalt.

Statistisch kan dat zo zijn maar als het aantal overvallen is gedaald van 300 naar 250 per dag is het natuurlijk nog steeds gigantisch ONveilig.

Maar ja, probeer ze dat maar eens aan het verstand te peuteren.

ProAsfalt | 12-05-15 | 21:53

Die Han zat nogal eens bij Leonie ter Brake en Roos Vicée. Waar is dat vreselijke ochtendprogramma eigenlijk gebleven?

fuckje | 12-05-15 | 21:47

@Nappa | 12-05-15 | 21:45

Hallo Turk. Hallo nazaat van genocide plegers.

roze_bril | 12-05-15 | 21:47

Als Rutte morgen verkondigt dat de economie aantrekt gelooft ook heel Nederland hem.
Oh wacht.. Dat heeft ie laatst geroepen.

Botte Hork | 12-05-15 | 21:47

-weggejorist-

Nappa | 12-05-15 | 21:45

@Lewis | 12-05-15 | 21:42
Alle 150 met onbetaald verlof. Dat wel minimaal toch?

Botte Hork | 12-05-15 | 21:44

en werderom stel ik:

Die Rutte staat op de loonlijst vanb de grijze wolven.
die gast hebben ze vol in zijn zak vastgeklampt dat zelf ze moedah hem niet meer helpen kan.

smerige draaikont dat t is.

voedselbankier | 12-05-15 | 21:43

@david keel | 12-05-15 | 21:39
Tot je laatste zin ben ik het roerend met je eens.

Lewis | 12-05-15 | 21:42

Wie trekt er zich nou wat aan van wat een Ten Broeke zegt.

mindless | 12-05-15 | 21:42

Het standpunt van de Nederlandse Regering maakt niet uit voor de Armenen (het is geen balsem voor hun ziel), maar het standpunt maakt wel uit voor de Turken (die erkenning van vastgestelde feiten als het dichtgooien van luiken zien).

Aldus Han en Mark, de onnavolgbare Denkers.

tipo | 12-05-15 | 21:42

Wijze uit het Oosten | 12-05-15 | 21:29
Goede vraag! Zou de genocide-ontkenning in één pakket zijn gekomen met Baybasin-levenslang-vast, als redelijke tegenprestatie voor Turks zwijgen over bepaalde acties van (jawel) een zekere voormalige Nederlandse SG van Justitie?

de drijfsijs | 12-05-15 | 21:41

Hij benoemt toch eigenlijk bunkerhard het nog altijd falen van de nl regering. Nog altijd geen erkenning door turkije terwijl dat het doel is van al het gewauwel.

Den Meester | 12-05-15 | 21:41

@Karmasutrant | 12-05-15 | 21:08
Dwaallicht.
Wat ons zou moeten schelen in dit verhaal is dat de gekozen volksvertegenwoordiging, de tweede kamer dus, al meer dan 10 jaar haar plicht verzuimt: namelijk het controleren en corrigeren van de regering.
Ook als die van je eigen partij zijn.
In NL kiezen we namelijk nog steeds personen en geen partijen. Als volksvertegenwoordiger heb je een persoonlijke verantwoordelijkheid naar je kiezer en kan je je niet verschuilen achter partijpolitiek. De huidige praktijk is echt een hele zieke, in de pas lopen van de partij voor persoonlijk gewin. Wat mij betreft mogen ze alle 150 tegen de muur, om even in de sfeer van het topic te blijven.

david keel | 12-05-15 | 21:39

Dus de Nederlandshe roverheid gaat nu de Armeense Genocide ontkennen, in ruil dat Turkije niet praat over Demmink?

Methylfenidaat | 12-05-15 | 21:38

Plaatsvervangende schaamte overvalt mij, schandelijke lafheid wordt er getoond.
Dit is zoóó, niet mijn volksvertegenwoordiging!
In een woord walgelijk, alles voor de baantjes en de poen.
Wat een degeneratie van integriteit.
#ik ben een Armeen!

Genex | 12-05-15 | 21:38

LOLOLOL alsof Mark er wat aan kan doen, je bent wel heeeel naïef om dat te denken en je geeft Mark R wel heel veel macht.. die hij helemaal niet heeft en ook nooit zou krijgen.
het zijn de DG's en de ambtenaren op de ministeries die het voor het zeggen hebben in dit land, niet de mark of jan peter of wim kok.. dat zijn maar namen en niks zeggende poppetjes.

voor de rest mag Ten Broeke weg oprotten enzo.

Rest In Privacy | 12-05-15 | 21:38

@neemjemoederindemali | 12-05-15 | 21:18

Volgens Miko en Kamasutrant waren het de Nederlanders en de Nederlandse regering. Zoiets, als ik hun bijdrage goed interpreteer. Maar ook een beetje de schuld van GS.

roze_bril | 12-05-15 | 21:36

@neemjemoederindemali | 12-05-15 | 21:18
Yep. Genocide door de -facistische-islam- Turken.

Botte Hork | 12-05-15 | 21:32

Wat ik mij nou maar blijf afvragen is : "Wat weet die Erdogan van Markie dat de VVD zo in een spagaat gaat" ?
Ze draaien harder om de hete genocide brei heen dan vliegen om een verse bolus..

Wijze uit het Oosten | 12-05-15 | 21:29

@Karmasutrant | 12-05-15 | 21:08
Dan zou hij beter wat aandacht besteden aan de slachters uit Nederland die elk bevel opvoerde. op een enkele held Poncke Princen na dan.
*paraplu te voor schijn haalt*

miko | 12-05-15 | 21:25

Uitstraling natte dwijl stinkt beslist meer dan een natte tosti. Verder nice.. ik hou van de longreads.

larie | 12-05-15 | 21:25

@paddy | 12-05-15 | 21:15
Daarom, ik citeerde.
Dat GS nu dingetjes gaat draaien om te scoren is ook parasiteren op de doden.

miko | 12-05-15 | 21:24

Ik snap er niks meer van, heeft Turkije nu wel of geen honderd duizenden Armeniërs vermoord?

neemjemoederindemali | 12-05-15 | 21:18

"Is dit de balsem op hun zielen - om een officieel standpunt van de Nederlandse regering te eisen?"

Ja Han, dat zou het geweest zijn. Kleine moeite, groot plezier.

#ishantenbroekealweg?

de drijfsijs | 12-05-15 | 21:18

En bij die 1.5 miljoen moeten we ook nog die circa 300.000 Armeniërs optellen die in 1895/1896 door de Turken zijn vermoord. Dat was een voorproefje (sorry voor term) voor 1915.

Bram8918 | 12-05-15 | 21:17

een heel vies VVD'ertje die Han ten Broeke .. schaamteloos

(c)ZWITSUL | 12-05-15 | 21:17

Alsof Turkije niet (deels) op "ons" continent ligt. Die Ten Broeke deugt niet, maar dat hebben we in het MH17 debat al gezien.

Bram8918 | 12-05-15 | 21:15

Deze uitspraak pik er even uit: 'Erkenning van genocide die er toe doet moet in allereerste instantie komen van diegenen die er aan hebben bijgedragen.'
Hoezo dan? Waar staat dat? En waarom zou het niet andersom kunnen werken - dat de buitenwacht zegt waar het op staat en waar 'diegenen die er aan hebben bijgedragen' dan niet meer onderuit kunnen?

Lewis | 12-05-15 | 21:14

Wie kijkt er nog op van leugens, landverraad, mismanagement, fraude, corruptie, wanbeleid, eigenvolklaatst!, leugens, wegkijken, nog meer leugens, genocideontkenners, gebroken verkiezingsbeloften, leugens en andere smeerpijperij van deze -NSB- VVD?

Ik niet.

Botte Hork | 12-05-15 | 21:11

- EDIT: Dan lees je 't toch lekker niet -

Karmasutrant | 12-05-15 | 21:08

Altijd al geweten dat die Asha Ten Broeke niet deugde. Oww wacht...

Godsammekraken | 12-05-15 | 21:07

"De eerste keer dat Han de Armeense Genocide noemt, en meteen stopt hij er een afzwakking in. De consensus ligt namelijk niet tussen 800.000 en 1,5 miljoen doden, maar tussen 1,2 en 1,5 miljoen. VVD Kamerlid Han probeert alvast 400.000 doden te downplayen in zijn spreekplannetje om de VVD-regering te steunen in hun weigering tot openlijke erkenning van een historisch feit"
hij maakt het alleen breder hij downplayt niks 400.000 doden.
Onder de gordel deze.

miko | 12-05-15 | 21:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen