achtergrond

Geenstijl

@VWS

Draaideurministerie VWS blijft doorgaan met illegaal geheimhouden Woo-stukken

Geweldig zo'n vakminister

Vakministers, daar kun je er niet genoeg van hebben! Van die mensen die echt weten wat er speelt op de werkvloer omdat ze er dagelijks zijn ze er kort geleden gewerkt hebben ze al hun halve leven bestuursfuncties bekleden en ook in die rol een uiterst dubieus track record hebben. We hebben het natuurlijk over Taliban-maatje (benieuwd of ie ook aangifte gaat doen tegen de maker van die foto trouwens, red.) Ernst Kuipers, die vandaag weer in het nieuws is omdat zijn ministerie (dat wij inmiddels maar al te goed kennen) stelselmatig en bewust de wet blijft overtreden. "Het ministerie van Volksgezondheid houdt zich stelselmatig niet aan de wet door documenten bij voorbaat geheim te verklaren. Uit een werkinstructie blijkt dat interne conceptstukken ‘integraal geweigerd’ worden, terwijl dat volgens meerdere experts en een adviescollege over de overheid in strijd is met de Wet open overheid." Vroeger kregen mensen die de wet overtraden (bijvoorbeeld omdat ze een taartje aten) straf, maar het ministerie van VWS krijgt alleen maar een boos stukje in de krant. Gaat lekker zo met die rechtsstaat. 
UPDATE: Stukken daarrr

Corruptieception. Aanbesteding onderzoek van 10 miljoen naar mondkapjesdeal was illegaal

The big CON

De onderzoekers van Deloitte die voor 10 miljoen rapporten hebben geschreven over de mondkapjesdeals (wel gelachen) van VWS zijn inhalige schijtbakken die hun reedt afvegen met het publieke belang die als het puntje bij paaltje komt de kant kiezen van hun opdrachtgever en als je dit verhaal bij FTM leest verbaast je dat niets. Het blijkt namelijk dat het ministerie van VWS de aanbestedingsregels heeft overtreden bij het gunnen (geen eufemisme, red.) van de opdracht aan Deloitte. Dat heet: corruptie. Een onderzoek over corruptie is op een corrupte manier in handen een van de bedrijven die meedoet aan THE BIG CON gevallen, maar morgen gaan we Syldavië en Bordurië weer uitlachen omdat ze geen integer openbaar bestuur hebben hoor!

Mondkapjesboer (niet Sywert) kreeg van Hugo de Jonge een "geheime bonus" van 2 miljoen

Okee niet letterlijk van Hugo, maar onder Van Rijn, en vooral dankzij netwerk-nepotisme van anonieme ambtenaren

Het hele corona-onderzoek-enquete-ding duurt nog tot 2026 maar eigenlijk weten we toch alles al? De avondklok was absurd, de lockdowns te laat en te weinig enerzijds en te snel en te stevig anderzijds, de QR-code + vaccinpaspoort zijn een road map naar een EU Digital ID en de inkoop van hulpmiddelen werd een free for all voor opportunisten met een zakelijk neusje. Sywert is al jarenlang een (on)dankbare bliksemafleider, maar vandaag staat in een Kamerbrief dat er wel meer hele en halve valsspelers waren, zowel aan vraag- als aanbodzijde. Kwoot minister Helder uit een zojuist gedropte Kamerbrief:

"Uit de rapporten valt op te maken dat naast het directe contact via e-mail ook werd geprobeerd om via andere wegen aanbiedingen kenbaar te maken aan VWS en het [Landelijk Consortium Hulpmiddelen]. Zo kan uit de rapporten worden opgemaakt dat aanbiedingen uit het (persoonlijke) netwerk van LCH-functionarissen binnenkwamen. Doordat er binnen het LCH-functionarissen werkzaam waren die waren uitgeleend door een leverancier met een PBM-leveranciersnetwerk konden deze functionarissen ook aanbiedingen prioriteren uit het netwerk van hun eigen werkgever - Bunzl in dit geval -. Ook valt op dat er bij het aanbrengen van leverancier Lasaulec gebruik wordt gemaakt van het bestaande netwerk van het ministerie van Defensie. Het rapport tekent hierover op dat Defensie een toeleverancier informeert dat aanbiedingen aan het LCH via Lasaulec dienen plaats te vinden."

Vrij vertaald: er werden vriendendienstjes geleverd, broekzakken en vestzakken verbonden met de juiste loketjes en van de nood een deugd verdienmodel gemaakt in, met en rond ambtenaren van het LCH. Zie bijvoorbeeld onderstaand hoe bonussen (ter waarde van 2 miljoen euro) in de prijs werden verwerkt in plaats van te komen tot "een prijs richting de onderkant van de bandbreedte", door ambtenaren en aanbieders die hun belangen afstemden:

VWS blijft bijdragen aan nepnieuws op de NPO

VWS weigert openbaarheid over bestrijding over coronapandemie

Oh oh oh nepnieuws op de NPO wat is dat toch verschrikkelijk. Oh oh oh dat kan echt niet. Maar stel even hè. Stel. Stel je hebt als land twee jaar lang allerlei ingrijpende maatregelen genomen om een pandemie te bestrijden. En stel je zei toen als ministerie, als journalisten om informatie vroegen waar ze recht op hebben, ja sorry nu even niet we hebben het druk met het bestrijden van de pandemie (en heel druk met alle beeldvorming rond de pandemie, maar goed, red.). En stel die pandemie is nu al een tijdje voorbij. En stel je blijft als ministerie informatie weigeren over het bestrijden van die pandemie, over dubieuze deals en over interne communicatie. En stel je gooit wel af en toen contextloze bakken informatie over de schutting die voor een normaal mens niet om door te komen zijn, maar ideaal voer vormen voor allerhande complotdenkers die de informatie totaal verkeerd interpreteren om tot absurde conclusies conclusies als HUGO DE JONGE HEEFT BLOED VAN DUIZENDEN MENSEN AAN ZIJN HANDEN OMDAT HIJ NIET TOESTOND DAT ZE MET HYDROXYCHLOROQUINE WERDEN BEHANDELD. En stel die complotdenkers komen dan zonder kritische vragen aan het woord op de NPO. Stel je je dan voor dat je als ministerie gewoon op de ingeslagen weg verder blijft gaan en informatieverzoeken op oneigenlijke gronden blijft weigeren. Stel hè. Dan ben je als ministerie van VWS toch gewoon volkomen van de pot gerukt?

Nou nou nou dat is wel erg ver gezocht GeenStijl? Tja. Het is PRECIES wat er in de casus 'Hugo de Jonge bloed aan zijn handen' bij Ongehoord Nederland is gebeurd, en blijft gebeuren. Dankzij Ernst Kuipers (die geen fouten toe kan geven) en het ministerie van VWS.

Omdat VWS het zo graag wil: het Hugo de Jonge bloed aan zijn handen fragment

VWS blokkeert Wob-verzoek van GeenStijl naar door Hugo achtergehouden kritisch 2G-rapport

WOBSTRUCTIE

Vorige week ontdekte het laatste bastion van kritische parlementaire journalistiek, SBS Hart van Nederland, dat Hugo de Jonge een kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak wekenlang achter had gehouden voor de Kamer, en vlak voor kerst pas op de post deed. "Gewoon een foutje", zei Hugo tegen Sam Hagens maar dat was natuurlijk een leugen. Op 1 januari ontdekte Pieter Omtzigt nóg een goed verstopt rapport dat kritisch is op het schijnveilige schapensysteem 2G, maar toen was ons Wob-verzoek al de deur uit: GeenStijl heeft op 29 december een briefje naar VWS gestuurd om te vragen naar het hoe & waarom Hugo dit cruciale rapport met opzet twee coronadebatten lang achter zijn glimmende ijdelheid verstopt hield.

In ons verzoek vragen we naar "alle stukken over (de inhoud van) vorenbedoeld spoedadvies, de fase voorafgaande aan de ontvangst van het advies, de fase ten tijde van beschikking over het advies, de fase na ontvangst van het advies en alles dat dat daarmee samenhangt, alsook stukken met betrekking tot de wijze waarop de minister, naar derden, met het spoedadvies is omgegaan en de wijze waarop dat naar buiten zou worden gebracht."

Officieel moet VWS binnen vier weken antwoorden. Maar iedereen en z'n Nieuwsuurkijker raadt het al: Hugo heeft het ambtelijke lakleger ingezet om alle verzoeken te vertragen, traineren en/of onleesbaar te maken. We kregen binnen vier werkdagen een briefje terug waarin staat dat het helaas niet binnen vier weken zal lukken om onze simpele vragen te beantwoorden. Want VWS heeft het te druk met coronawobs. Maar het is niet dat we naar alle bonnetjes van die verdwenen 5 miljard vragen, we willen gewoon wat mails en whatsappjes die over (het achterhouden van) dat advies zijn uitgewisseld. Dat is is geen deep dive in jarenlange archieven van chaos & crisis, maar even Ctrl+F in de mailbox van Hugo plus z'n Whatsappchats exporteren uit die iPad waar hij in Vak K altijd zo verdiept in is terwijl Kamerleden tegen zijn rug praten.

Ja, dat mogen we dus niet weten van VWS. Maar wel van de wet, dus onze reactie op VWS is dat we niet akkoord gaan met deze werkwijze, en dat we VWS gewoon aan de wettelijke termijnen (vier weken plus eenmalig vier weken verdaging) zullen houden. Dit topic wordt derhalve ook per fax verzonden aan de betreffende weigerambtenaren.

Meelezen met VWS in het Stamcafé

Lol @ dikgedrukte quote. Bij VWS denken ze echt dat Twitter = Wai Zain Neduhland, Waizainneduhland!

"Hoewel het algemeen publiek op Twitter zich afvraagt waarom zij niet op de hoogte waren van de persconferentie, zijn de genomen besluiten direct groot nieuws en zijn de mensen alsnog snel op de hoogte van de veranderingen. "Met noodgrepen wil kabinet nieuwe golf na zomer voorkomen", aldus AD en andere media, die de besluiten zien als een poging om een scenario als vorig jaar te voorkomen. Media omschrijven de veranderende reisadviezen als tweeledig; een versoepeling en een verstrenging. Maar bij het algemeen publiek zorgen de nieuwe reisadviezen vooral voor ‘chaos’. Media willen alle details goed boven water krijgen zodat zij Nederlanders op de hoogte kunnen brengen van de laatste stand van zaken. Telegraaf meldt dat een test voor Nederlanders ‘flink in de papieren’ kan lopen. Alleen de Volkskrant gaat in op de eventuele gevolgen bij een positieve test. "Blijf daar in quarantaine", zo zou het kabinet stellen. Wat betreft de afschaffing van meerdaagse festivals blijft een gevoel van bedroefdheid hangen. "Organisatoren zijn verdrietig, maar ook blij met de duidelijkheid", zo omschrijft de Volkskrant. Kamerleden en het algemeen publiek zijn kritischer. Zij vinden de besluiten tegenstrijdig en snappen niet dat met de tent naar Frankrijk makkelijker wordt gemaakt, maar met de tent op een festival in Nederland niet mag. Organisatoren van eendaagse festivals of evenementen zijn niet blij, zij willen duidelijkheid en dwingen duidelijkheid voor 1 augustus af door middel van een kort geding."

Bron: WS MEDIA-UPDATE CORONACRISIS | 27 JULI 2021. Dit en meer maken ze namelijk dagelijks bij VWS. Want wat moet je anders met een overschot aan communicatiemiepjes, nietwaar?

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.