achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Feynman en/of Feiten - Koninklijk Huis

De koning deelde gisterochtend een ontbijtje op een basisschool, dat is iets waar nogal wat kinderen elke dag van dromen. Het is nogal lastig om te leren op een lege maag, dus op die koninklijke wijze wordt armoede van generatie op generatie doorgegeven. Politici kunnen kletsen over integratie en innovatie, maar honger spreekt. Waar je geboren bent, bepaalt je kansen.

Toen onze Koning een toiletpot wierp, stond dat niet alleen symbool voor de miljarden mensen die op deze planeet door gebrek aan sanitaire voorzieningen infectieziektes verspreiden, het staat ook symbool voor de miljoen Nederlanders die geen eigen huisje met een eigen toiletpot hebben. Dat is misschien lastig voor te stellen als je moet kiezen in welk paleis je slaapt.

Mark Rutte vloog op eigen kosten naar een sultan die een paleis bouwde met 1001 kamers, midden in een beschermd natuurgebied. Onze premier mag alleen baas van de NAVO worden als hij buigt voor de kalief van het nieuwe kalifaat. Het Zweedse Koninkrijk tikte af en ging hem voor. Turkije en Hongarije accepteren alleen vazallen die ze aantoonbaar kunnen afpersen.

Onze politiek verliest langzaam de grip op de realiteit. Mensen die de regels niet helemaal volgen stellen ons voor voldongen feiten. Ondanks allerlei regels doen en komen ze gewoon. Ze nemen. Vervolgens voelen wij ons door internationale verdragen gedwongen om ze te voorzien van advocaten, bed, contant geld, een dak, educatie, formele mensenrechten en gezondheidszorg.

De politiek heeft geen zicht meer op wat er echt gebeurd, en is handelingsverlegen. De politie en het COA ontmoedigen aangiften, uit politieke correctheid registreren we geen gevoelige kenmerken van daders. We manipuleerden wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit van het WODC. We hebben geen visie op of tegen criminaliteit, migratie of militaire dictaturen.

De formerende partijen hebben een semantische discussie of er sprake is van een asielcrisis. Aan de ene kant lukt het niet meer de instroom te huisvesten, te beoordelen of te integreren. Aan de andere kant vinden vreemdelingenadvocaten de instroom niet onverwacht groot. Volgens hen is dit allemaal makkelijk op te lossen, er moet gewoon meer geld en meer plek komen.

Voor statushouders, arbeidsmigranten en andere mensen die wachten op een woning is er een wooncrisis. De complete Nederlandse bevolkingsgroei komt louter uit migratie. De vraag naar woningen stijgt scherp, terwijl het aanbod vanuit nieuwbouw halveert. Sowieso is er geen elektriciteit meer. De minister grijpt hard in met prijsmaximalisatie bij nieuwbouw en verhuur.

Wie bedrijfseconomie een beetje gevolgd heeft, weet dat bij dalende marktprijzen het aanbod daalt. Prijzen maximaliseren is goedkoop populisme voor kopers en huurders, die voelen zich direct geholpen, terwijl het alleen geldt voor nieuwe verkoop en verhuur. Woningzoekenden zien het aanbod opdrogen, onder de streep krijgt bijna niemand een geforceerd afgeprijsde woning.

Bij het verhuren van woningen aan de onderkant van de huurmarkt zit een stevig risico op overlast, wanbetaling, wietplantages of ander destructief gedrag. Het is nogal gemakkelijk om huisjesmelkers weg te zetten als geldwolven, als je de maatschappelijke rol kent die door rechters aan hen is opgelegd. Ze worden gechanteerd om onmogelijke problemen op te lossen.

Samen met de normale verplichtingen voor een goed verhuurder is het onder de streep niet meer winstgevend. Leeg laten verkrotten kan meer opleveren. Woningbouw kan je dan al helemaal vergeten, dat is alleen nog weggelegd voor projectontwikkelaars die decennialang willen procederen over milieueffectrapportages, stikstofrechten en energietransitie.

Het Verenigd Koninkrijk gaat asielzoekers en illegale migranten uitzetten naar Rwanda. Dat kost in eerste instantie meer dan opvang in Groot Brittannië. Helaas een kortzichtig rekensommetje. Wat levert de afschrikkende werking op? Wat levert het op dat mensen na een afwijzing niet jarenlang verdwijnen in de illegaliteit? Wat mag het behoud van sociale cohesie kosten?

Het is een schril contrast met de tunnelvisie dat ons Nederlandse beleid de enige optie is vanwege allerlei internationale verdragen. Een visie die aantoonbaar onjuist is, aangezien er grote verschillen zijn binnen de voorzieningen die lidstaten binnen de EU voor ongevraagde migratie hebben. België weigert bijvoorbeeld alle mannen. Onze naastenliefde wordt ons graf.

Een AZC in een paleis vormt het sluitstuk van deze koninklijke weg.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.