achtergrond

Geenstijl

Hoogleraren: "Anti-Israël-protesten ambtenaren MinBuz in strijd met gedragscode, minister kan ingrijpen". Maar "code niet bekend bij MinBuz"

Ja, even over die activisten vermomd als weigerambtenaar

100 fte in flagrante schending van MinBuz' eigen gedragscodes die MinBuz zelf niet kent. Foto's na breek

Deze ministeriële anarchie begon eind december met de bovenstaande sit-in door zo'n 100 fte, en sindsdien zit er elke week op dezelfde locatie eenzelfde groepje ambtenaren op uw kosten te werkweigeren. En uiteraard was het ook datzelfde groepje dat die """anonieme""" brief alweer via dezelfde NRC-redacteur naar de rechtbank kaatste, als bijdrage aan dat kortgeding over de levering van Nederlandse F35-onderdelen aan Israël.

Maar wat blijkt nu (eindelijk) (pas)? Dit hele circus mag dus helemaal niet volgens de interne gedragscode van specifiek Buitenlandse Zaken, aldus twee hoogleraren tegen het AD:

"De gedragscode van Buitenlandse Zaken is strenger dan de ‘rijksbrede richtlijn’ voor ambtenaren, constateert hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal op vragen van deze site. ,,Demonstreren door BZ-ambtenaren lijkt me problematisch. Zij handelen in strijd met de eigen interne richtlijn.’’ Ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert denkt dat Bruins Slot met de gedragscode in de hand haar ambtenaren kan vragen te stoppen met de wekelijkse demonstraties. Volgens hem moet Bruins Slot ‘een duidelijke grens stellen en die handhaven’: een ambtenaar kan volgens hem niet én voor Buitenlandse Zaken werken én tegen het beleid van Buitenlandse Zaken demonstreren. Ambtenaren van andere ministeries hebben meer vrijheid om te protesteren."

Helder, zou je denken. Maar niet dus. Want welkom in Nederland waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf niet bekend is met de interne gedragscode (document hier) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

"De strengere gedragscode op Buitenlandse Zaken lijkt op het ministerie zelf ‘niet bekend’. Een woordvoerder verwijst enkel naar de rijksbrede gedragsregels en de ambtenarenwet. Als zij door deze site op de interne gedragsregels wordt gewezen, erkent zij dat ‘die ook van toepassing’ zijn. Toch is Bruins Slot niet van plan haar lijn te herzien, zegt de woordvoerder. ,,Buitenlandse Zaken ziet vrijheid van meningsuiting als een te respecteren gegeven.”"

En dat terwijl er echt geen woord Palestijns in die hele gedragscode staat hoor:

"Voor de buitenwereld ben je een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid en niet iemand die een privé-opvatting verkondigt. (...) Houd er dus rekening mee dat je met je uitlatingen schade kunt toebrengen aan het ministerie, De bewindslieden, collega’s, privépersonen en onze relaties met andere landen. Daarnaast behoor je je in het openbaar niet uit te laten over interne meningsverschillen, onderhandelingsposities of kritiek uit te oefenen op officiële standpunten van Nederland, als het onderwerpen betreft, waarmee je in je werk – in de ruimste zin van het woord – te maken kunt hebben. De gevoeligheid kan in het buitenland groter zijn dan in Nederland."

Maar goed, die gedragscode van Buitenlandse Zaken zelf is dus geen reden voor de minister van Buitenlandse Zaken 'haar lijn te herzien'. 

Dit is volstrekte willekeur.

Waarde ambtenaren, er was een cease fire: Op 6 oktober

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.