Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten - Jan van de Beek

Dr. Jan van de Beek: De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton. Asielmigratie helpt de verzorgingsstaat om zeep. Zo simpel is dat. 

Interview door Arthur van Amerongen

“Ik had mijn eerste computer toen ik zestien was. Computers waren in 1984 vrij zeldzaam. Het was een heel dik toetsenbord, daar zat alles in. Ik had een bandrecorder nodig als geheugen, en een televisie als monitor. Je kon er spelletjes op doen. Uiteindelijk ben ik wiskunde gaan studeren, daar zat informatica bij inbegrepen, en het vak programmeren. Daar heb ik nog steeds profijt van. Ik schrijf computerprogramma’s in Turbo Pascal, de taal die ik toen geleerd heb notabene, en ik geef nog steeds wiskundeles. 

Je vraagt of ik veel geld had kunnen verdienen? Ja wellicht, als ik bijvoorbeeld financiële wiskunde als richting had gekozen. Dat kwam toen net op. Dan was ik nu een quant geweest. Ik heb daar nog wel over nagedacht, om kunstmatige intelligentie te gaan studeren na mijn wiskundestudie, en dan gericht op de financiële markten, maar heb het toch niet gedaan.

In 1999 begon ik met de studie Antropologie. Ik volgde onder andere colleges bij Jojada Verrips en Alex Strating en ben me al snel gaan verdiepen in asielzoekers. Discoursanalyse, wat inhield dat ik ongeveer honderdvijftig krantenberichten naploos over asielzoekers. Dus die berichten duiden en analyseren. 

Wat komt er in voor? Er waren vier topics. 1 topic was getallen. Mag je aantallen benoemen, kan je aantallen beheersen, hoeveel asielzoekers komen er volgend jaar? 

Topic 2 was psychologie: wat betekent het om asielzoeker te zijn? Wat doet dat met je? Topic 3 was het juridisch aspect van asielzoekers en topic 4 betrof het economisch aspect van asielzoekers. In Nederland was toen amper iets te vinden over het economisch aspect. 

Social

Op dat laatste onderwerp ben ik op gaan promoveren in 2003, want ik vond het bizar dat je niets over het economisch aspect van asielzoekers kon vinden. Het Centraal Planbureau was er toen al wel mee bezig, met kosten en baten van de migratie, en die kwamen in de min uit, was mij ter ore gekomen.

In de jaren tachtig was er een onderzoekje geweest van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat eveneens in de min uitkwam. Pieter Lakeman had Binnen zonder Kloppen gepubliceerd, over de Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) had ook al iets geschreven in 2001, dat was ook wel wat kritisch. Later kwam ik er achter dat de econoom die bij de WRR verantwoordelijk was voor het economisch deel nog veel kritischer had willen zijn.

Tijdens het sollicitatiegesprek voor mijn promotieonderzoek heb ik verteld dat ik geen politieke opvatting had over migratie, maar dat ik wel wist dat migratie helemaal niet economisch voordelig is voor Nederland. Dat ik op dat punt niet politiek correct was. Dat zei ik ook tijdens het sollicitatiegesprek. Ik wist alleen nog niet hoe groot het taboe op het onderwerp was. 

Een van de argumenten van het verdoezelen van de feiten was: not blaming the victim. Slachtoffers niet de schuld geven van het feit dat ze zo gediscrimineerd worden en daarom minder kunnen bijdragen aan de samenleving. Het niet willen weten hoe het met migranten ging, en ook niet wat het voor ons te betekenen had. En je mag niet rekenen aan mensen, ook zo’n taboe. Totale onzin, want bij verkeersveiligheid reken je aan mensen, bij nieuwe medicijnen ook. Het CPB heeft zelfs redelijk recent uitgerekend wat studiemigranten kosten en wat ze opleveren.

Je had in de jaren tachtig de Adviescommissie onderzoek culturele minderheden (ACOM), die vond het heel problematisch als de etniciteit in de onderzoeken werd genoemd. Het simpele feit wat iemands achtergrond was, vond de ACOM niet interessant. Daarom was er bijna geen data. Economisch onderzoek in de jaren tachtig was vrijwel onmogelijk. Dat is zo gebleven tot 1993. Economen doen niet zo snel veldwerk, hebben sterk de neiging om bestaande data van bijvoorbeeld de overheid te bestuderen. Ze gingen dus niet zelf data verzamelen over migratie. Dat mocht niet eens, tot in 1993 het Besluit Gevoelige Gegevens is gekomen, en vanaf toen kon je etnische data verzamelen. 

De WRR had in 1989 een rapport geschreven waarin stond dat wanneer je niets weet van migranten je ook het migratiebeleid, dat toen nog minderhedenbeleid heette, niet kunt monitoren. Als je iets wilt betekenen voor die groepen, moet je dus weten hoe het met ze gaat en data verzamelen. Vanaf 1995 waren er ineens super gedetailleerde data over migratie. Als je in Nederland woont, zit je in de computer van het Centraal Bureau voor de Statistiek en weet men alles over je. Tot 1995 waren er weinig cijfers over Turken, Marokkanen en Surinamers, zelfs van basale dingen als werkloosheid en uitkeringen wist je weinig. Argument was: joden werden vervolgd omdat ze zo goed geregistreerd waren, en die fout moesten we nooit meer maken. En je moest extreemrechts natuurlijk niet in de kaart spelen. In de Verenigde Staten wordt bij onderzoeken letterlijk het woord race gebruikt. Caucasian, Asian, Black and Hispanic. Mag je zelf invullen: zelfidentificatie heb je daar. Ik vind dat als Nederlander soms best gek, dat ze daar hardop over ras praten. Vooral in het begin was dat wennen. 

Vanaf 1995 konden we gaan rekenen omdat het taboe op de etnische statistieken was opgeheven. Nederland heeft extreem goede registerdata. Je hebt verschillende levels en registerdata is het hoogste niveau. Maar toen wilde de overheid niet rekenen, en met name de WRR niet. De econoom Harry van Dalen had een heel hoofdstuk geschreven over migratie-economie en dat mocht uiteindelijk niet in het rapport komen van de WRR omdat de migranten dan de schuld zouden krijgen van het afbouwen van de verzorgingsstaat. Dat hoofdstuk is gewoon afgeschoten in een raadsvergadering. Not blaming the victim, niet extreemrechts in de kaart spelen.

De vraag rijst altijd of ‘pro-migratie zijn’ nou links of rechts is. Puur economisch gezien is een 'rechts' iemand om allerlei redenen voor immigratie en een 'links' iemand zou tegen moeten zijn. De SP heeft in 1983 een brochure gepubliceerd, Gastarbeid en Kapitaal. Daarin wordt uitgelegd dat het grootkapitaal bezig is te proberen om de arbeiders tegen elkaar uit te spelen, door gastarbeiders naar Nederland te halen. De immigrant is de ultieme stakingsbreker, die kan je inzetten om de lonen te drukken. Vanuit een links perspectief zou je dat niet moeten doen. Nog steeds het standpunt van de SP.” 

Een fragment uit de konklusies van de SP-brochure: 

De huidige stand van de techniese ontwikkeling, de grote bevolkingsdichtheid van ons land en het feit dat de tijd van mechanisatie (die veel arbeidskracht behoefde) welhaast definitief voorbij is, gekoppeld aan de uitzichtloze en onduidelijke situatie waarin vooral de Turkse en Marokkaanse arbeiders in ons land verkeren, maakt het nodig om eindelijk eens duidelijke stappen te ondernemen. Het wanbeleid van de zijde der opeenvolgende regeringen met betrekking tot het immigratiebeleid – of juist het niet voeren van dat beleid – maakt het nog dringender orde op zaken te stellen. Want het zijn de opeenvolgende regeringen geweest die het kapitaal geen strobreed in de weg hebben gelegd bij hun manipulaties met gastarbeiders. Zowel de huisvesting van buitenlanders, de omstandigheden waaronder zij moesten werken, als de vraag of een Nederlandse samenleving dat wel kan opvangen, is nooit stelselmatig aangepakt. Men heeft alles en iedereen maar wat laten aanrommelen en daar waar het mis dreigde te lopen, stuurden ze er wat betaalde zogenaamde hulpverleners op af, om hun wanbeleid toch nog een beetje bij te schaven. De regering, gemeentebesturen en professionele hulpverleners hadden uiteindelijk maar één boodschap aan de Nederlandse samenleving: begrip, aanpassing aan de nieuwkomers en bij enig verweer van de autochtone bevolking gebruikten of schermden zij al heel snel met “diskriminatie”. “Diskriminatie” is waarschijnlijk ook wel het enige Nederlandse woord dat bijna iedere buitenlander geleerd is. Of zij de betekenis ervan kennen, is voor ons onduidelijk gebleven. In ieder geval hebben zij dat woord zo dikwijls van alle mogelijke, misschien wel goedwillende, hulpverleners gehoord dat zij het te pas en te onpas zijn gaan gebruiken in alle voorkomende situaties.

Van de Beek: “De SP is daarin heel consistent. Voor rechts geldt: de gastarbeiders werden naar Nederland gehaald, niet omdat Nederland daar beter van zou worden, maar om de lobby der industriëlen van dienst te zijn. Maar wie is er uiteindelijk beter geworden, van de gastarbeid? Nederland is er in ieder geval als land financieel slechter van geworden. De Nederlandse belastingbetaler hoest nog jaarlijks een bedrag van 7 tot 8 miljard euro op voor de migratie qua netto kapitaaloverdracht richting de gastarbeiders en hun nazaten. Zo slecht heeft de gastarbeid voor de schatkist uitgepakt. Een enorme aderlating. 

En hoge kosten zijn ook qua integratie slecht. Mijn vuistregel is: als de immigratie van een bepaalde groep immigranten de schatkist netto veel geld kost, gaat het met die groep gewoon niet goed. Dat blijkt uit ons rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat: elke indicator van integratie van een migrantengroep hangt samen met de hoeveelheid geld die die groep de schatkist netto kost of oplevert. Onderwijs, zorg, werk, inkomen, jeugdproblematiek, criminaliteit, noem maar op. Dus kansloze immigratie is per definitie helemaal niet links en sociaal, ook niet voor de migranten zelf.

Toen ik net gepromoveerd was (hier het proefschrift Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005) was ik vaak op de radio. Soms kreeg ik een gewillig oor, maar er werden ook rattenstreken uitgehaald. Bijvoorbeeld door een programma op Radio5 over de multiculturele samenleving. De interviewer, met een Marokkaanse migratieachtergrond, zei vlak voordat het rode lampje aanging tegen mij: “Je bent een smerige klootzak, een racist.” Achteraf gezien had ik toen het rode lampje aanging letterlijk moeten herhalen wat hij had gezegd, om hem te exposen.

En bij het programma Hoe?Zo! - een wetenschappelijk programma - nam de presentator mij vlak voor het begin van de uitzending apart en zei: je bent wel gecharmeerd van deze meneer, nietwaar? En toen maakte hij met twee vingers onder zijn neus een Hitler-bloksnor en begon direct daarna de uitzending. Ik had meteen live in de uitzending moeten zeggen dat hij mij met Hitler vergeleek, en moeten vragen waarom. Zou ik nu doen. Maar ik was nog wat bleu toen, qua media. Een beetje overdonderd. Beide gevallen zag ik niet aankomen. 

In de media is zo’n beetje iedereen politiek aan het bedrijven, als het gaat om mijn onderwerp. Niemand is bezig met puur objectieve nieuwsgaring over bijvoorbeeld migratie en asielzoekers. Veel journalisten van linkse media wanen zichzelf moreel superieur en denken daarom dat ze alles kunnen maken. Waaronder dus rattenstreken uithalen.

Wel zat ik een keer bij Buitenhof, in 2017, waarin ik zei dat we moesten stoppen met asielopvang van mensen buiten Europa en dat asielzoekers in de regio moesten worden opgevangen. En ik zat een keer bij Nieuwsuur en twee keer bij EenVandaag. Toen droogde het op. Nu bellen ze Leo Lucassen. Het komt de beleidsmakers in Den Haag niet uit dat je migratie niet kunt sturen. En als je het niet kunt sturen, kun je beter officieel maar niet weten dat immigratie, en dan vooral asielmigratie, netto enorm veel geld kost en de verzorgingsstaat op termijn om zeep helpt. Zo simpel is dat, ik heb daar een stukje over geschreven voor Wynia's Week

Als je kijkt wat het COA kost, het IND en al die verwante diensten. Enorme bedragen, die zie je in de begrotingen. En die asielopvang zelf is eigenlijk peanuts, want pas nadat een asielzoeker een statushouder wordt, begint de kassa echt te rinkelen. De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton.

Rechts is dus traditioneel gezien voor migratie en links tegenwoordig ook. Immigratie is woke, inclusief en divers. De multiculturele hyperdiverse heilstaat. Ik geloof totaal niet in multiculturalisme. Een recept voor rampspoed. Mijn vrees is dat economische tegenstellingen – die deels samenvallen met etnische, culturele en religieuze breuklijnen – en nu nog afgekocht kunnen worden met sociale zekerheid, verscherpt aan het licht zullen komen als de verzorgingsstaat eenmaal vergaand is uitgehold. In de woorden van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie Milton Friedman: You can not simultaneously have free immigration and a welfare state

Voormalig CPB-directeur Coen Teulings omschrijft de verzorgingsstaat als een ‘hoge mate van interne solidariteit’ die ‘rigoureuze uitsluiting vereist van mensen buiten de groep’: “Zonder een dergelijke uitsluiting gaat het systeem te gronde aan omgekeerde selectie; alleen diegenen die netto profiteren van het herverdelingssysteem zullen toetreden tot de groep.” Wij halen heel veel laaggeschoolde mensen binnen. Dat is al dramatisch. Maar zelfs bij de tweede generatie, die in Nederland is geboren, getogen en opgeleid, zie je een integratieachterstand, die samenhangt met culturele afstand tot Nederland. De Afrikaans-islamitische cultuur staat het verst van ons af en voor die groep is de achterstand bij de tweede generatie het grootst, ook als je rekening houdt met verschillen in opleidingsniveau. Nu zullen sommigen zeggen: dat heeft vast te maken met discriminatie op huidskleur en hoofddoek. Dat bestaat natuurlijk, maar ook voor andere groepen met een forse culturele afstand zoals Orthodox Europa en Latijns-Amerika bestaat integratieachterstand en daar speelt huidskleur of islam hoegenaamd geen rol.

Er is ook vermijdbare achterstand. Het helpt bijvoorbeeld niet als je thuistaal de eerste vier jaar van je leven Turks is, dat is heel slecht voor je schoolcarrière. Veel Turken weigeren Nederlands te praten met hun kinderen, hebben altijd de Turkse televisie aan. De achterstand is enorm als die kinderen met een minieme Nederlandse woordenschat aan de basisschool beginnen. Het zou zo helpen als tenminste één ouder consequent Nederlands zou spreken met de kinderen en de andere dan de thuistaal. Dat is ook dé manier als je kinderen tweetalig wilt opvoeden.

En dan roept de elite: ja iedereen moet gelijk zijn. Als bij de autochtonen 1 op de duizend professor is, moet dat ook zo bij de allochtonen zijn. Het inclusieve wensdenken, dat altijd ontaardt in een clash met de werkelijkheid. Want met de huidige schoolprestaties is een dergelijke uitkomst in Nederland onmogelijk. Je moet dan extreme discriminatie tegen succesvolle groepen als Oost-Aziaten gaan voeren om gelijke uitkomsten te krijgen. Denk aan de recente uitspraken van het Amerikaanse Hooggerechtshof over affirmative action, dat ging ook om discriminatie van Aziaten ten faveure van zwarte Amerikanen.

Ik kom uit de zwartekousenkerk. Niks mocht en je ging sowieso naar de hel. Het patriottisme werd er in gestampt. Ik werd gebrainwashed met christelijk patriottisme. Hoe fantastisch Nederland niet was. Ik smulde als kind van de boekjes Vaderlandsche Geschiedenis (met ‘sch’) op de gereformeerde basisschool. Die hadden een oranje kaft. Dat was geen toeval. Mij werd verteld, ook in de kerk, over een onverbrekelijke band tussen God, Nederland en Oranje. Op een gegeven moment ging ik de Volkskrant en het NRC lezen en toen ontstonden er nieuwe gedachten. Ik was niet meer gelovig. Toen geloofde ik even dat de natiestaat heel gevaarlijk was: de massamoordenaar van de 20ste eeuw. Op mijn 23ste ben ik met mijn vriendinnetje in een 4×4-vrachtwagen een jaar door Afrika gaan reizen, tot aan Zuid-Afrika. Tijdens die reis van een jaar zag ik heel duidelijk dat de natiestaat niet werkt als mensen zich niet identificeren met de natiestaat. In Afrika zijn geen natiestaten, daar is louter tribalisme. Afrikanen identificeren zich meestal niet met de natiestaat omdat dat een artificiële constructie is van de kolonisator die vaak niks te maken heeft met de mensen die in die natiestaat wonen. Toen realiseerde ik me dat die natiestaat belangrijk is. Het idee van een verbeelde gemeenschap, met op hoofdlijnen een basis van gemeenschappelijke normen werkt goed. Later las ik daar Benedict Anderson over, zijn klassieker Imagined Communities. Reflections On The Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Een must read qua denken over de natiestaat.

Mede door Anderson ben ik heel anders gaan denken. De gemeenschap is heel belangrijk, fluïde, daar passen ook migranten in. Bij het evenement van de Nederlandse Leeuw heb ik een pleidooi gehouden voor inclusief patriottisme. Dat is voor mij een vorm van patriottisme dat het belang van identificatie met de natiestaat onderkent en ook de afgrenzing van die natiestaat, maar tegelijkertijd insluitend is naar nieuwkomers die onderdeel van dat grotere geheel willen uitmaken. Maar de verbeelde gemeenschap in Nederland is nogal zwak ontwikkeld, lijkt het soms. Zelfs de koningin heeft al verklaard dat de Nederlander of de Nederlandse cultuur niet bestaat. De natiestaat is decennialang verdacht gemaakt en ook de bredere westerse cultuur waarin die ingebed is. 

Het Nederlanderschap wordt ook weggegeven alsof het niks is. Alsof het om een supermarktaanbieding gaat: voor de helft van de prijs naar de Efteling. Ga maar na: ook een immigrant die de taal nauwelijks spreekt en die als grootste economische prestatie heeft dat ‘ie vijf jaar een bijstandsuitkering heeft ontvangen, krijgt het staatsburgerschap na die vijf jaar cadeau. Ook als die immigrant Nederland haat en de Nederlandse cultuur minacht. Kennelijk hebben we als land zo weinig zelfrespect, dat het staatsburgerschap voor ons weinig waarde heeft. Tsja, dan kun je het makkelijk weggeven natuurlijk. 

Ik was in Brussel om de Engelse vertaling van Grenzeloze Verzorgingsstaat te presenteren. De mensen die ik sprak zijn zeer bekend met de Brusselse politiek. Die zeiden letterlijk tegen mij: er is maar één land waarvan de afgevaardigden denken dat ze daar niet voor hun eigen land zitten, maar voor de EU. Dat is Nederland. 

Je vroeg me naar patriottisme. Toevallig ben ik daar nu veel mee bezig. Ik ben een boekje aan het schrijven over immigratie, in simpel Hollands voor een breed publiek. Dus wel met getallen en zo, maar ook een beetje luchtig. Daar zit ook een hoofdstuk in over patriottisme. Veel van de dingen die ik nu vertel lepel ik op uit dat hoofdstuk dat half af is. Als het uitkomt hoop ik maar dat we geen gedoe krijgen over plagiaat, dat ik jouw stukje heb overgeschreven. Door het schrijven van dat hoofdstuk vraag ik me de laatste tijd ook steeds af; waarom doe ik dit? Waarom lig ik nu al vijfduizend uur grotendeels onbezoldigd in de loopgraven van de culture war? De tweede druk van het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat en de Engelse vertaling Borderless Welfare State zijn net uit. Een enorme inspanning. Dus je gaat de balans opmaken. Ik heb ook maar één leven, en kan niet aldoor hier mee bezig zijn. Je kunt niet én fulltime werken voor je geld én ook nog eens fulltime voor niks buffelen voor zo’n uit de hand gelopen hobby.

Ik ben een stuk minder patriottistisch dan vroeger. Heel veel mensen lijkt het niet zo te interesseren. Mensen worden ook steeds individualistischer. Het heeft niet zoveel zin om je in je eentje te identificeren met die verbeelde gemeenschap. Het moet geen ingebeelde gemeenschap worden. Dan is er ook nog een grote groep mensen die zich zorgen maakt, maar zich niet uit durft te spreken. Mensen zijn veel te bang voor hun carrière en hypotheek. Ik ken mensen die het op veel punten met mij eens zijn, maar het niet durven te zeggen. Of pas als iedereen het zegt. Als je je nek niet uit durft te steken voor die verbeelde gemeenschap, dan is ‘ie je kennelijk ook niet zoveel waard. Dus ik vraag me de laatste tijd vaak af: moet ik me wel zo uitsloven, is al dat patriottistische betrokkenheid niet een beetje overdreven? Ik denk dat ik het antwoord op die vraag heb als mijn boekje uitkomt.

Twitter
BackMe

Reaguursels

Inloggen

Historicus?
"Rutte bleek een gedreven student, met een brede interesse. Zo verdiepte hij zich graag in de Sovjet-Unie, maar ook in Indonesisch nationalisme en de Amerikanistiek. Hij studeerde vaak in de botanische tuin in Leiden, de Hortus Botanicus, waar hij onder een boom zijn literatuur doornam."

Verklaart mss zijn wereldvreemdheid.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:22

Kan me eerlijk gezegd geen man (ook geen vrouw) voorstellen die op dat soort koppen valt.
Maar ja, wie weet deugt zij/hij/het wel. Dat helpt nogal in NL.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:25

www.dbnl.org/tekst/lint011tech06_01/l...

Eind 19e eeuw leefden een grote groep mensen op het platteland in hutten en waren eigenlijk dakloos.
De industrialisatie zorgde voor een woningtekort in de steden.
Mensen werden overal en nergens ingepropt.
Huizen hadden geen riool.
Heel luxe, maar als je een kraantje had in de keuken, was dat ook de plek waar de hele familie zich waste.
De salarissen voor fabrieksarbeiders waren zo laag ten opzichte van wat nodig was, dat de hele familie moest werken, 75 uur per week was normaal, ook op zondag. Ook je kinderen werkten, ook 's nachts, kregen soms ongelukken.

"Aan het eind van de negentiende eeuw worden geconcludeerd dat de kloof tussen het (hygiënisch en bouwkundig) wenselijke en het (economisch) mogelijke onoverbrugbaar was.

Zonder wettelijke bevoegdheden om grond te onteigenen en paal en perk te stellen aan grondspeculatiepraktijken, was verantwoorde woningbouw voor de laagste inkomens onmogelijk."

Toen werkte speculatiepraktijken en "The race to the bottom" averechts op wat de bevolking nodig had.
Ook nu hebben we woningtekorten.
En toch heeft onze eigen regering investeerders uit het buitenland aangetrokken en laten ze pandjessjacheraars hun gang gaan.
Die geen huizen bouwen maar alleen doorverkopen of voor maximale opbrengst verhuren.
Rutte is nota bene historicus.
Rara, hoe kan dit.

AdvocatusDiaboli | 09-07-23 | 09:14

Nogal wiedes dat humanitaire hulp de schatkist geld kost. Dan maar geen hulp...?

Neuth | 09-07-23 | 09:07 | 1

Met humaniteit heeft die import van gelukszoekers niets van doen. Je helpt er alleen maar je eigen samenleving mee naar de kloteritis.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:10

Nog meer moskeeën.
We hebben er nu 470 in Nederland.
Worden sommige mensen daar nerveus van?
Ja.

AdvocatusDiaboli | 09-07-23 | 09:24

Ben zelf op 26 jarige leeftijd naar Amerika geweest bij familie om te kijken of er daar een kans was daar een werkzame carrière op te bouwen als arbeider zonder specialisatie.

Zag geen enkel perspectief om daar te slagen hoor!
Ik zie dan ook niet in hoe een laaggeschoolde asielzoeker ooit in Nederland in economische of maatschappelijke zin een carrière opbouwen zal.
Wel heb ik inmiddels mijn huis verkocht aan een kind van een immigrant.De tweede generatie.
Zus is advocaat.
Andere zus accountant/assistent.
Hij is software engineer.
Volop gebruik gemaakt,opgegroeid in het Nederlandse schoolsysteem.Daardoor kunnen zij prima op hun eigen individualistische manier meedraaien in het Nederlands dagelijks leven.

Papualist | 09-07-23 | 08:53 | 3

Er is in Nederland meer dan genoeg werk ook voor laaggeschoolden.
Een asielzoeker die de taal leert en zich aanpast heeft alle kansen om wat van het leven te maken.
Ayaan Hirsi Ali schreef hier al over in het uitstekende boek Mijn Vrijheid.

Piggelmee | 09-07-23 | 08:58

Denk dat er niet zoveel mensen zijn die problemen hebben met mensen die de handen uit de mouwen steken.
Staat wel een beetje los van de ongebreidelde import van ongeletterden uit een ons vijandige cultuur met het arbeidsethos van een gehandicapte mestkever.
Jouw voorbeeld komt me voor als een N=1.
Goed, mss 2.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:01

@Piggelmee | 09-07-23 | 08:58: Vond 'Mijn Vrijheid' destijds, nu ook nog, een nogal ongelukkig gekozen titel voor een boek.
Overigens verder prima boek, ben ik wel met je eens.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:12

“Door het schrijven van dat hoofdstuk vraag ik me de laatste tijd ook steeds af; waarom doe ik dit? Waarom lig ik nu al vijfduizend uur grotendeels onbezoldigd in de loopgraven van de culture war?”

Om dezelfde redenen die veel van ons reaguurders ook hebben om te reaguren;

Omdat wij WEL om ons land, ons volk, onze cultuur en de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en verdere toekomstige nakomelingen geven.

Wij, Jan, staan aan de juiste kant van de geschiedenis.

Al dat andere volk bestaat uit naïeve zielen (tot aan idioten aan toe), opportunisten (uitvreters, die politiek bedrijven om de naïevelingen zo gek te krijgen op hen te stemmen. Probleemoplossen doen ze juist niet aan, want dan is het verdienmodel weg), psychopaten (mensen die aan extreemlinks tuig verbonden zijn omdat ze ingedekt door gesloten groepsverband een ‘legitieme’ reden hebben mensen fysiek aan te vallen, oftewel het MIDDEL (= geweld) en niet het DOEL is hun uiteindelijke motivatie) en extreem egoïstisch en narcistisch Deugend volk dat louter zichzelf op (sociale) media wil profileren als ‘goed’ om aan hun ‘merk’ (= zichzelf) te bouwen (prachtige paradox dus), hetgeen voor hen een prachtig verdienmodel is (levert werk op bij overheid, multinationals die marktaandeel willen veroveren bij de multiculturele samenleving en als ‘influencers’).

Wees dus blij dat jij niet tot die verachtelijke groep individuen behoort. En blijf vooral door strijden, want anders verloochen je jezelf en blijf je uiteindelijk verbitterd achter op je oude dag met zo’n ‘had-ik-toen-maar-wat-gezegd’ gevoel.

Nu kun je tenminste zeggen dat al die ellende niet aan jou heeft gelegen en dat je als individu het maximale hebt gedaan dat in JOUW kunnen lag.

Bedankt voor je inzet voor het Nederlandse volk namens mij en miljoenen andere Nederlanders, EN hun nakomelingen!

Kompromat | 09-07-23 | 08:52 | 1

Idd., veel waardering voor Jan van de Beek, alsmede voor tal van reaguurders hier. Nogal tragisch dat al die mensen nauwelijks een podium krijgen want 'racist', 'xenofoob' en meer van dat soort fraais.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 09:14

Hoewel het verhaal wel aardig bekend is, is het toch weer afschuwelijk om te lezen hoe het er hier aan toe gaat.
Niet alleen hier trouwens, grote delen van Europa worden geofferd op het altaar van de meer dan schijnheilige barmhartigheid (betaald door een ander natuurlijk).
Wat u zegt meneer, om te kotsen.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 08:45 | 4

@Mr_Natural | 09-07-23 | 08:47: In dit geval zie ik weinig verschil, behalve dan dat een slachtbank niet zo verdomde hypocriet is als een altaar.

Ichneumonidae | 09-07-23 | 08:54

@Mr_Natural | 09-07-23 | 08:47: Naar een slachtbank wordt men over het algemeen onder dwang naar toe gebracht ,terwijl het altaar vrijwillig al deugend, wordt beklommen.. Het resultaat is hetzelfde. Bij de tweede is er manipulatie aan vooraf gegaan.

Cunucu | 09-07-23 | 09:24
▼ 1 antwoord verborgen

“Tegenstanders van het evenement zeggen dat die vereniging nauw is verbonden met het dictatoriale regime in Eritrea.“

En u dacht natuurlijk dat die mensen in vrede en harmonie met elkaar samen zullen leven in het Beloofde Land, ook uit respect voor
het land waar zij zo barmhartig worden opgevangen. Nee hoor, ze nemen hun stammenstrijd gewoon mee deze kant op.

JJMS | 09-07-23 | 08:30 | 1

Dat doen ze ook met Nigerianen... Stop ze gewoon bij elkaar joh.

Louter Leuter | 09-07-23 | 08:35

Wat is eigenlijk een althaar?

JJMS | 09-07-23 | 08:26 | 1

Daar worden pruiken van gemaakt.

John McClane | 09-07-23 | 08:26

Goedemorgen. Nu al weer de wapperaar aan bij de koffie. Best wel klam vanochtend. Aanradertje, ben geen talkshowfreak maar nu na de val van het kabinet kijk ik er een paar. OP1 was gisteren ondanks de hijgerige presentatoren interessant.

Zapata10 | 09-07-23 | 08:15 | 1

Ja eens, tussen het geagiteerde geneuzel van presentatoren kon je soms even de betrokkenen horen, die merkbaar aangslagen waren door eea. Mooi inkijkje in gevoerde gesprekken.

2CVOcean | 09-07-23 | 08:50

Dr. Jan van de Beek: De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton.

Het CBS: In 2022 kwamen er in totaal 46 460 asielzoekers en nareizigers naar Nederland.

bitterpete | 09-07-23 | 07:52 | 5

Stel dat ze elke Nederlander maandelijks een rekening zouden sturen net als bij de Wegenbelasting, asielzoekersbelasting.

Dan was het zo afgelopen.

Wattman | 09-07-23 | 08:55

Dat zou bijna 4 miljard voor 2022 zijn. Daar schrik je toch van!
Mijn iPhone geeft 3,7168e10 aan. Ik hoop dat ik goed reken dan.?
-

Bernhard de II | 09-07-23 | 09:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Van mij mogen die presentatoren die jou even lekker snel voor racist uitmaakten, best met terugwerkende kracht hier met naam en toenaam genoemd worden hoor. In dat linkje van Hoe?Zo! staat de naam Bart Peeters. (@BART PEETERS, BART PEETERS, BART PEETERS. Hoe werken die Google algoritmes ook al weer? Hoe vaker iets op een site vernoemd staat, hoe hoger hij op de lijst komt toch?) En hoe heette die presentator van Radio5?

Timide_Aso | 09-07-23 | 07:46 | 2

Die radioman zou Murat geweest kunnen zijn. Die heeft ook al eens een nogal hatelijk sprekende imam etherruimte gegeven.

Verbandmeester | 09-07-23 | 07:55

Is dat BART PEETERS, de Vlaaming die ik ken van tv?

bitterpete | 09-07-23 | 07:56

Wat een baas, deze mijnheer van de Beek. Wat een wijsheid.
-

Bernhard de II | 09-07-23 | 07:39 | 1

Zeker!

VP732 | 09-07-23 | 07:59

Gewoon even de immigratie stop zetten. Per wet, dan kun je het met wapens afdwingen. En dan doen wat nodig is om duidelijk te maken dat we de komende tien jaar helaas niet de ruimte hebben om meer dan honderd noodgevallen (meer zijn het er nu waarschijnlijk ook niet) per jaar op te vangen.

Zoelense Hobbyboer | 09-07-23 | 07:33 | 2

Wat doet U met de tegenwerking vanuit de IND/COA/corrupte lokatieverhuurders/asiel-industrie??? Om over die 2500 "advocaten" die het asielproces 6x kunnen rekken en alle facturen aan de staat sturen. Rutte is opgestapt in een totaal verrot land.

hagelkruis | 09-07-23 | 07:47

@hagelkruis | 09-07-23 | 07:47: Net als Jezus, die vertrok ook, het religieuze lontje aangestoken, wetende dat Mo het nog eens dunnetjes zou overdoen. Ze staan nu aan de zijlijn te kijken hoe we elkaar te lijf gaan.

Sneerpoets | 09-07-23 | 08:22

De ( mooiste vrouw) van Nederland was eigenlijk een man, en ook nog eens niet mooi.
Je zal maar echt mooi zijn en dan ook nog eens een echt vrouw.

zoalsikhetzeg | 09-07-23 | 07:26 | 3

Proost! Neem er nog een!

Louter Leuter | 09-07-23 | 07:33

Hier moet ik even op kauwen.

JJMS | 09-07-23 | 08:21

Zelfs hier zijn mannen dus beter dan vrouwen... (nou ja, ik de dierenwereld zijn mannetjes ook vaak mooier kleurrijker; pauw, duif..)
Maar mag dit gedrocht straks de kleedkamers in bij de Miss World/Universe verkiezingen? Da's nog een overweging waard, hoewel, als mijn ding thuis in een augurkenpot op sterk water ligt wordt het wel weer lastig fappen...

Sneerpoets | 09-07-23 | 08:35

"Dr. Jan van de Beek for president !"
Eén van de zeer weinigen die durft uit te spreken wat de werkelijke kosten zijn van immigratie. Chapeau, heer Van de Beek. Wanneer wordt Nederland eindelijk eens wakker?

aamert | 09-07-23 | 07:24 | 1

Dat zijn we al tientallen jaren mijn beste. Alleen kon de politie ons nooit horen in de kelder waar wij met een prop in de mond vastgebonden werden toen ze aanbelde bij Huize D66 naar aanleiding van klachten uit de buurt.

Tiscali-2 | 09-07-23 | 07:35

Fijn dat er zo iemand als Van Beek is. Want wat iedere boerenlul al tientallen jaren ziet en weet moet natuurlijk wel wetenschappelijk onderbouwd zijn wanneer men dit roept en niet ‘uyt den onderbuyck’. Zo heeft links dit al die tijd weten tegen te houden. ‘Populisme! Niet wetenschappelijk onderzocht!’ Ja, omdat dat niet mocht van jullie.

Tiscali-2 | 09-07-23 | 07:23

Dr. Jan, U laat uw boek toch wel vlak voor de verkiezingen in november uitkomen, toch? Graag met veel publiciteit.

Jan de Vries | 09-07-23 | 07:20 | 1

Dat is inderdaad een hele goeie. Interviews bij De nieuwe wereld, Ongehoord, presentatie in een sjieke zaal die live wordt uitgezonden, met debat na. En kunnen we alvast intekenen?

grietmetgroenefiets | 09-07-23 | 08:20

Perfecte onderbouwing

NotWoke | 09-07-23 | 07:15

NYT:
Inferno on Earth. Global average temperatures hit a record high this week, as forecasters warn that the planet could be entering a multiyear period of exceptional heat. On Tuesday, the global average hit 62.6 degrees Fahrenheit, or 17 Celsius, making it the hottest day on Earth since records began in 1940.
Nederland:
Deze 8e van juli gaat voor Nederland de boeken in als de warmste 8 juli ooit. Het KNMI meldt zaterdagmiddag dat het 31,9 graden is in De Bilt. Elders bereikten de thermometers nog hogere waardes.
De oorlog:
In een jaar tijd is er bij de oorlog in Oekraïne zo'n 120 miljoen ton CO2 in de atmosfeer gekomen. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van heel België, laat een recent rapport van een internationale groep wetenschappers zien.
Slordig omgaan met de natuur:
Vogels van de leg door pesticiden in wijngaarden (en waarom je maar beter biologische wijn drinkt):
scientias.nl/vogels-van-de-leg-door-p...

cugel | 09-07-23 | 06:39 | 9

Toch lijkt een groot deel van de kiezers (VVD, CDA, BBB, SP, PVV, FvD, JA21 etc.) een minder ambitieus klimaatbeleid voor te staan en het is goed mogelijk dat dit tot uitngnkomt in de nieuwe coalitie. De kiezer heeft het laatste woord. En alcohol is coor zwakkelingen.

de IJsman | 09-07-23 | 09:01

@cugel | 09-07-23 | 08:08:
Dat klimaatverandering zeer waarschijnlijk in relatie staat tot extra CO2 uitstoot, ja. Maar wat de gevolgen er van kunnen/ zullen zijn, daar is men het niet over eens.
Sowieso vallen er minder slachtoffers door natuurverschijnselen en komen ‘extreem weer’ of natuurbranden niet vaker voor.

Het grappige is dat dit soort hysterische berichten paniek zaaien en vooral een activistische agenda dienen. Er moet is gebeuren, er komt een roep uit de samenleving! www.trouw.nl/binnenland/nog-vijf-demo... Nou, vervolgens komen de vattenvals, eneco’s en regeringen in beweging om ons te ‘redden’.
We gaan elektrificeren en we doen dat met ‘groene’ energie. We gaan windmolens, zonnepanelen en batterijen maken! We zetten de Noordzee vol, we leggen dakken en de ‘loze’ (groene…) bermen van snelwegen vol. We stellen CO2 budgetten in en gaan mensen de ‘echte’ prijs laten betalen voor energie en voedsel. Bovendien kunnen we de big-data, waarmee klimaatmodellen worden gebruikt en ons ‘de gereedschappen’ geven om deze crisis aan te pakken ook inzetten om gedrag van mensen te sturen. Want, klimaatverandering. Bovendien is een roep uit de samenleving!

Waar zal die roep om actie door veroorzaakt worden? Is dat inderdaad wat voor de meeste mensen speelt?

Vervolgens kopen we allemaal hondstrouw ‘duurzame’ en ‘groene’ producten en gooien we onze oude ‘vervuilende’ zooi weg. Die oude diesel die al 30 jaar rijdt? Weg ermee! Die vervuilende CV-ketels (waarvoor er een perfecte infrastructuur ligt) weg ermee! Prop alle kieren in je huis dicht, koop een balans ventilatie systeem, laat je spouwmuur volspuiten met xps of eps.

Tegelijk laat men in Nederland de bevolking, louter uit immigratie en vluchtelingen groeien -en daarmee dus ook de ‘voetafdruk’ van Nederland.

Maar geen zorgen! Als we het stikstof ‘probleem’ hebben opgelost, zie je al die kale lappen grond van die groot-grondbezitters, die miljonairs die onze natuur verzieken met stikstof? Als we die wegjagen kunnen we weer meer, meer, meer bouwen. Meer huizen, meer windmolens, meer zonnepanelen, meer consumenten. De toekomst is groen!

ratelaar | 09-07-23 | 09:05

@Sneerpoets | 09-07-23 | 08:18:
&@Jos Tiebent | 09-07-23 | 08:44:
Voor zover ik kan zien is dit bovenop de gewone uitstoot van Oekraïne. Er is een 107 pagina's rapport waarnaar ik niet kan linken, maar als je googelt op nu punt nl en "Klimaat- en milieuschade door oorlog in Oekraïne is 'blinde vlek'" dan krijg je de link.
@Piggelmee | 09-07-23 | 08:31:
Afgezien van de woordkeus is er toch reden tot zorg. Misschien toch goed dat rechts niet alle klimaat problemen ontkent. Neem een voorbeeld aan Smoelensmid: die noemt zich al groen rechts.
@Ride_On | 09-07-23 | 08:20:
Gewoon doorgaan met klimaatverandering en de migratiestromen naar Nederland gaan nog veel groter worden.
@de IJsman | 09-07-23 | 09:01:
Ja, daar ben ik bang voor. En ik drink geen alcohol, sinds 3 jaar.
@ratelaar | 09-07-23 | 09:0 :
Goede tegel. Kan ik niet in 5 min correctie beantwooeden.

cugel | 09-07-23 | 09:16
▼ 6 antwoorden verborgen

Goedemorgen allen,
Begin 1900 ging een Nederlandse apothekersleerling, meneer Jansen, stage lopen in Zwitserland. Hij werkte bij een Zwitserse apotheker. Die maakte een zalf die snel en goed werkte tegen onder andere zonnebrand. Meneer Jansen vroeg de apotheker om het recept van deze speciale balsem en hij begint in 1920 de “Zwitserse Balsem” te verkopen in Nederland. Al snel blijkt dat deze balsem vooral voor baby’s wordt gebruikt. Pas daarna besluit meneer Jansen zijn assortiment uit te breiden met babyproducten zoals olie, zeep en poeder.
Switsal wordt pas echt een babymerk in 1928, als meneer Jansen de naam “Zwitserse Balsem” verandert in “Switsal” Hij vernieuwt in 1929 ook het logo van Switsal. Zijn eigen 11 maanden oude dochtertje Mieke, met het nu beroemde kuifje, sierde vanaf dat jaar elke poederbus. Switsal was oorspronkelijk wit en kreeg pas in 1974 de kenmerkende gele kleur. In 1974 wordt het logo gemoderniseerd, maar het kuifje van Mieke wordt behouden. Het bedrijf van Jansen maakt een stormachtige groei door en Switsal wordt Nederlands grootste en bekendste internet brandmerk.

Flightless bird | 09-07-23 | 06:34 | 2

Een brandmerk voor baby’s? Dat klinkt toch wat onvriendelijk, vind ik.

Verbandmeester | 09-07-23 | 08:02

Leve de Zwitsals!

Piggelmee | 09-07-23 | 08:33

Goedemorgen. De nacht was iets te kort om dit interview met Jan van de Beek naar behoren te kunnen duiden, maar de quick scan is veelbelovend. Iets breder getrokken, was het niet Jan Schaeffer die zei: als je wilt dat iets mislukt, moet je er beleid van maken? Afijn, dit terloopse artikel nos.nl/artikel/2482003-eigen-onderzoe...

Alleen al bijzonder omdat er normailiter binnen de overheid geen haan kraait naar resultaten. Als iets niet lukt kun je uiteraard altijd nog meer belastinggeld tegen aan smijten. Zelfs als je de Haagse politiek gewend bent, maar zo veel brandhout als en nu langs 's heren wegen ligt opgestapeld heb ik nog nooit eerder gezien.

Vanmiddag een lullige code geel. Peanuts.

Hetkanverkeren | 09-07-23 | 06:26

Asielzoekers zijn calculerende mensen en Nederland is volgens hen de plek om te zijn. Slappe politici en dom electoraat.

Zemko | 09-07-23 | 05:51

Jammer dat hij niet beschikbaar is om het CDA het laatste zetje te geven.

JJMS | 09-07-23 | 08:30

Is er eindelijk iets wat ie wel kan, gaat ie het niet doen...

naglfar | 09-07-23 | 08:50

Gewoon fantastisch mooi.
Je kunt er ook je biefstuk mee snijden.
(Ik eet bijna altijd met mijn eigen Laguiole, als je het gewend bent wil je niet anders).

youtu.be/RnSgJoT6jfQ

J.Cash | 09-07-23 | 04:51 | 3

Ooit wel eens in de fabriek geweest daar kom men ogen tekort..

Smoelensmid | 09-07-23 | 09:16

Wanneer er 1000 man speciale riot police worden ingezet tegen hordes Eritrese woestelingen die hen tijdens ware veldslagen bekogelen met stenen, flessen en stokken, zijn er volgens de NOS 1000 politiemensen "op de been". Owww-kaaay.

Asteroid-B612 | 09-07-23 | 04:40 | 1

Een leuke journalistieke truc is dat. Volgens de letter klopt het wat er staat. Er zijn duizend mensen actief die bij de politie werken.

Verbandmeester | 09-07-23 | 08:09

Gave clip, matig nummer.

TheOne48 | 09-07-23 | 04:44

Was dat niet Leo "Lulkoek" Lucassen, de grootste FAKE NEWS verspreider van Nederland die zojuist weer uitgebreid zijn riedeltje mocht afdraaien op de NOS ? Volgens mij was het hem. Hoe is het toch mogelijk dat deze wereldvreemde wauwel-wappie ongestoord zijn abjekte onzin mbt migratie kan blijven spuien ? Wat kraamde hij nou weer uit allemaal ? O ja een pleidooi TEGEN sobere opvang. Want "het maakt asielzoekers helemaal niet uit waar ze terecht komen, als ze maar veilig zijn !" I call BULLSHIT ! Herinner me beelden van asielzoekers die in Lithuanie ofzoiets werden opgevangen. Daar hadden deze cultuurverrijkers niet op gerekend, en staken hun onvrede omtrent hun nieuwe veilige heenkomen niet onder stoelen of banken. Is professor Leo soms de beelden vergeten van eindeloze stromen mannen uit Afghanistan, Pakistan, Irak enz. die aan 1 stuk door "Germany ! Germany ! Germany !" scandeerden ? Waar zouden die nou heen willen ? Naar Lithuanie ? Volgens mij toch liever naar Duitsland. En ik herinner me een interview met een Syrische die via de Wit-Rusland konstruktie de Eu in wilde glippen. Raad eens waar mevrouw naar toe wilde ? Nederland ! Want "daar krijg je een gratis huis, daar spreken ze Engels dus hoef je de taal niet te leren, en kan je heel snel de rest van je familie laten overkomen." Dan waren er jaren geleden groepen Albaniers die zich hier meldden in de wetenschap dat ze weliswaar afgewezen zouden worden, maar wel allemaal 4000 euro oprotpremie kado zouden krijgen. Tsjing kassa. Dacht je soms dat dat zich niet rondsprak ? In een land waar het maandsalaris 200 euro bedraagt ? Ze willen allemaal naar de landen waar de meeste poet valt te halen. Hoe is het toch mogelijk dat onze politici en beleidsmakers dat maar niet begrijpen ? Waarom zijn ze ALLEMAAL zo ongelofelijk naief ? Lucassen zelf zit overigens in de betere inkomensgroep, te oordelen aan de lokatie waar hij geinterviewd werd en ongetwijfeld woont.

Asteroid-B612 | 09-07-23 | 04:25 | 4

Lokatie is zo te zien 020 Ruysdaelkade vlakbij de ouderwets deftige Apollolaan, en ietsje verderop de villawijk die wij als kind altijd "de Goudkust" noemden. De linksmens zorgt goed voor zichzelf ! Of ben ik nu soms aan het "doxen" ?
Ow shit Sorry man.

Asteroid-B612 | 09-07-23 | 06:58

@clockandhammergame | 09-07-23 | 06:30:
Daardoor houden alle politici de focus op het doel; aan de macht blijven en horen ze wél heel goed wat men wil horen om het eerste doel te behalen.

ratelaar | 09-07-23 | 07:44

Het is ook geen naïviteit (meer).

VP732 | 09-07-23 | 08:03
▼ 1 antwoord verborgen

Het stinkt buiten, ze zijn kippen aan het laden in het buitengebied. Vaak een probleem in de zomer met weinig oostenwind.

Brabant draagt haar steentje bij met de dierenfok. Limburg voorheen met de mijnen en nu Chemelot. Zeeland met de kerncentrale(s). Zuid Holland met de haven en het staal. Noord Holland met Schiphol. Utrecht mwa met de verkeersknooppunten. Gelderland met de fruitteelt en ook boerenbedrijven. Enzovoort. Jammer dat Groningen niet meer mee doet

wilderst | 09-07-23 | 03:20 | 6

@Pretzel Logic | 09-07-23 | 04:17:
Weet ik. Dit is het grappigste nummer. Leek me gepast.

TheOne48 | 09-07-23 | 04:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Snurk ze!

Louter Leuter | 09-07-23 | 02:53

@Louter Leuter | 09-07-23 | 02:53:
Mooie aan die laatste clip is. Grootvader van een van mijn beste vrienden had zo'n huis. Woonkamer was een jaren '50/60 tijdcapsule. Zijn vrouw jong gestorven en hij had het zo gelaten inclusief de pakjes sigaretten (vage merken en uitgedroogd) in een schaal (geen grap). Er werd schoongemaakt door de poetsvrouw maar er was altijd die jaren '60 sfeer. Meubels en vooral de weeïge geur. Zeer vreemd. Ik zag die 2e clip en dacht: ja die zwart/wit villa sfeer herken ik.

Basil Fawlty | 09-07-23 | 03:13

@Basil Fawlty | 09-07-23 | 03:13: "Poetsvrouw", echt zo'n Duits woord !

Asteroid-B612 | 09-07-23 | 04:27

@LD69 | 09-07-23 | 02:16: Yep, 25%, morgen laatste dag.

Ik had 'm nog, eet die in de zomer bijna nooit

wilderst | 09-07-23 | 02:49

@wilderst | 09-07-23 | 02:49:
Blijft lang goed. Ik vind de verhouding citroen best goed. Zeg maar okée.
Maar ooit, ooit ga ik eigen mayo maken, heb het recept en ook de gereedschappen. Ben alleen bang dat het een stash voor een maand wordt. En mijn buren lusten geen mayonaise... dus wie zal ik uitnodigen, tegen die tijd...

LD69 | 09-07-23 | 03:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Het is heerlijk crisp binnen met 25,5 op het liegebeest, maak daar maar 24,5 van.

Buiten is het 21, maar verrekte klam. 80÷ luchtvochtigheid, dus we kunnen morgen vuurwerk verwachten!

Ik houd de deur potdicht en die van de badkamer ook, want morgen nog meer vocht

wilderst | 09-07-23 | 01:47

Ik weet dat jullie me gemist hebben gisteren met mijn briljante muzieksmaak, maar ik was even bezig met andere dingen (iets met Duitsers in een Gronings park), maar ik ben er nog hoor! Dus, beter laat dan nooit: een episch Duits nummertje voordat ik mijn bed in duik.
Joachim Witt fear. Peter Heppner - Die Flut: youtu.be/vIOSucOj2_k

RM666 | 09-07-23 | 01:46 | 1

Voor de verandering is dit dus toch best cool. Joachim Witt kan ik wel waarderen.

BobDobalina | 09-07-23 | 01:51

Ik ben nooit zo’n fan geweest van maandverband reclames maar waarom moet dat met een nijlpaard in legging met kunstschaatsen. Ja ik weet het. Ik ben niet de doelgroep. Maar ik vond het gewoon onsmakelijk.

Bij WC papier reclames zie je toch ook geen hele dikke gozer die even gaat uitleggen met hoeveel plezier hij tegenwoordig gaat poepen?

BobDobalina | 09-07-23 | 01:42 | 5

Dat nijlpaard op schaatsen is erg, maar die vaginale schimmeldames mogen van mij ook wel wegblijven, zeker als ik net zit te eten.

pollens | 09-07-23 | 07:45

@BobDobalina | 09-07-23 | 01:59: In zo’n geval moet ik denken aan dat ene liedje van Doe Maar waarin ze zingen: “Hé, er zit een knop op je tv, druk ‘m in en ga maar mee”.

Verbandmeester | 09-07-23 | 08:17

Ik vraag me altijd af bij die reclames hoe ze aan die actrices komen. Hoe gaat dat bij een castingbureau? We zoeken een dikke die goed kan schaatsen of zo?

Mean Dean | 09-07-23 | 09:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat deze simpele feiten decennialang werden verborgen en de boodschappers ervan werden gedemoniseerd is een grof schandaal. Wanneer volgen de excuses en herstelbetalingen voor al diegenen die hier onder hebben geleden en nog lijden?

Kicksalot | 09-07-23 | 01:37

Arthur, veel dank voor deze uiteenzetting.
Dr. Jan van de Beek was voor mij tot die tijd een schim aan het firmament. Een man die vast iets te vertellen heeft maar ja, nooit aanwezig in een vertrouwenwekkende setting. En ik weet dat menigeen niet zozeer gecanceld wordt maar dat nodeloos velen de kans niet krijgen. Vanwege de vooringenomenheid bij onze o-zo-neutrale NPO.
Ik weet het en toch ben ik er gevoelig voor: Marshall McLuhan/The medium is the message.
en.wikipedia.org/wiki/The_medium_is_t...

LD69 | 09-07-23 | 01:35

Wanneer gaat het onweren dan? Ik wacht zonder resultaat.

Adriel | 09-07-23 | 01:35 | 1

Het kanaal waar ik deze week aan verslaafd ben geraakt is Aging Wheels.
En waarom? Nou, omdat de persoon erachter hele leuke video's maakt over onbekende auto's. Elektrische auto's uit de jaren 70, bijvoorbeeld (ik wist niet eens dat die er toen al waren).

Of hele kleine Japanse sportwagens. Waar deze video over gaat, en heb je meteen een idee van zijn humor: www.youtube.com/watch?v=mGT3iWqDnoY

Met_baard | 09-07-23 | 01:32 | 4

Zelf heb ik niet zoveel met 'the average automobile' maar dit is echt leuk en goed gebracht ! Die Jappo's kunnen dingen !!

LD69 | 09-07-23 | 01:44

@LD69 | 09-07-23 | 01:44: Ja, ik vind deze video's heel leuk. En hij is heel erg gegroeid, als je oudere video's van hem kijkt, is hij toch wat onzeker. Maar dan haalt hij de motor van zijn Trabant uit elkaar om hem een servicebeurt te geven. Brrrr, moet ik niet doen. Uit elkaar gaat wel, maar terug in elkaar?

Maar zijn humor sluit naadloos aan bij die van mij, lekker apart. En dat hij alles alleen doet, dus je ziet hem meermaals in hetzelfde beeld, alsof er een of meerdere kloons rondlopen. :)

Met_baard | 09-07-23 | 01:54

@Met_baard | 09-07-23 | 01:54:
Ik 'ken' hem dus nu voor 't eerst via jou maar zijn humor is zek aanstekelijk ! En het genre hele kleine Japanse sportwagens: Japanse AZ-1 is best interessant, ook voor mij want ik match die average Japanese-man sizes;) En ik hoef dus niet eens 'to duck' !

LD69 | 09-07-23 | 02:02
▼ 1 antwoord verborgen

Gezinshereniging volgens de CU als het over moslims gaat:
De eerste vrouw plus aanhang is welkom.
De tweede vrouw plus aanhang is welkom.
De derde ........
Gehandicapte familieleden zijn welkom.
Met andere woorden: de Nederlandse belastingbetaler moet dat allemaal opbrengen, gij zult betalen vertelt de CU.

Jan Dribbel | 09-07-23 | 01:32 | 1

Ik kan me niet voorstellen dat de CU al die tijd het kabinet heeft kunnen gijzelen en ze geen andere keus hadden dan de instroom ongelimiteerd door laten gaan. Nee er zat meer achter, pure onwil, Wilders pesten of druk vanuit de EU.

Sneerpoets | 09-07-23 | 05:22

@LD69 | 09-07-23 | 01:59: nee het is weer redelijk populair onder bepaalde jongeren. Komt wel goed denk ik.

BobDobalina | 09-07-23 | 02:57
▼ 3 antwoorden verborgen

De analyse van Jan van de Beek klopt helemaal. Maar, gelijk hebben is één, gelijk krijgen is een heel ander iets.

Heurtebise | 09-07-23 | 01:14 | 3

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen is de factor tijd.

naglfar | 09-07-23 | 01:18

@naglfar | 09-07-23 | 01:18:
"Ik heb altijd gelijk. Maar als je gelijk hebt, heb je niets." (Lodewijk Stegman)

J.P.Drapeau | 09-07-23 | 01:37

Dit is echt niet normaal, staat daar voor 100K peeps en voelt zich alsof ie thuis in de huiskamer zit : Heel sterk deze Frits op Live-Aid

Moet je dat loopje van hem zien en hoe ie eraan begint: www.youtube.com/watch?v=vbvyNnw8Qjg&a...

Bunk-T | 09-07-23 | 01:37

Ik hoopte zo dat het dit stukje was! Die opening met dat 'koortje' van honderdduizend man geeft me nog steeds kippevel.

Mooi gerucht: David Bowie moest na Queen spelen en riep tijdens de wissel: "How the Hell am I going to top that!"

Shit... bijna 40 jaar geleden al weer. Ik was tien en moest huilen toen het over was ik vond het helemaal prachtig want ik mocht de hele dag Muziek kijken op de tv. Ik dacht dat dit het laatste liedje was - mijn moeder was meer van de Stones -want die is veuls te stoer voor de Beatles lol- maar dit singeltje had ze dan weer wel. Was gelijk heel 1985 mijn lievelingsliedje. Volgens wikipedia kwam daarna nog "do they know it's Christmas" maar die heeft dan op mij duidelijk helegaar geen indruk gemaakt. Let it be: youtu.be/CSoYvI9t3ug

treintrien | 09-07-23 | 02:37

Gilberto Gil was geweldig vanavond hier (25 graden en bloedmooi weer). begon exact om 22:30 zoals aangekondigd en band met de blazers en jawel op "on the dot" openen met Palco:
Gilberto Gil - Palco
www.youtube.com/watch?v=5joBb-kewqs
Mooie was, Ik zat op terras bij de bühne en toen hij zijn eerste nummer speelde riep ik "Palco" en voor mij stond een zwarte Braziliaanse dame (30 (denk ik), good looking en samba swingen) en toen ze hoorde wat ik zei, omdraaien meteen in Braziliaans met mij praten. Lol! Nu spreek ik weinig Portugees maar ken wel via Amsterdam, vrienden en familie veel Brazilianen dus dan maar in Italiaans en zij vond het geweldig. Zij had ook een São Paulo FC vlag bij zich en zwaaien met die vlag en swingen! Ik moest lachen en kan het inschatten want blast of the past en dat is het en niks anders, maar Sybil minder gecharmeerd want toch nog jaloers. Hahahaha! Ik dacht, mooi dat ze jaloers is, ze houdt nog steeds van mij!
LOL!

Basil Fawlty | 09-07-23 | 00:58 | 12

@Basil Fawlty | 09-07-23 | 01:43:
Ik geniet van jullie conversatie. En natuurlijk van jouw opmerking over herkenbare jaloezie Roos.

Ooit was ik bang voor "Heav'n has no rage, like love to hatred turn'd,
Nor hell a fury, like a woman scorn'd." En terecht.
Maar veronachtzaamde vrouwen zijn alom aanwezig en geen van hen is de hel, in tegendeel.

Maar jonge vrouwen houden het idee wel levend, ik begin er wel eens over met m'n dochter. Of met een van haar vriendinnen.
Furieus is 20+...

LD69 | 09-07-23 | 01:57

@Roos | 09-07-23 | 01:02:
En met 'jullie' (Ik geniet van jullie conversatie.) bedoel ik ook zeker jou Roos, Ik was wat onhandig met re-a-dresseren.

LD69 | 09-07-23 | 02:08

@Basil Fawlty | 09-07-23 | 01:43:
Was sich liebt, das neckt sich.

BofferT. Houden zo.

Louter Leuter | 09-07-23 | 02:50
▼ 9 antwoorden verborgen

Misschien tijd voor een referendum, opvang in de regio of opvang in Nederland.

d e r e a l i s t | 09-07-23 | 00:58

... Die September Blue uit 1987 vind ik echt práchtig trouwens. Eén van de weinige nummers die ik ken, waar zelfs ik een traantje moet laten. Ietwat cliché / sentimenteel wellicht, maar hij heeft zo'n geweldige stem, die kan een nummer gewoon drágen. Het nummer gaat over zijn moeder, die een paar jaar eerder overleed. Hier de live versie.

youtube.com/watch?v=vxW7w8maLmg

Papa Jones | 09-07-23 | 01:38

Ik heb wat ontketend. ;)

Met_baard | 09-07-23 | 01:49
▼ 7 antwoorden verborgen

Uitstekend interview don Arturo, dank.

Friedrich Frayek | 09-07-23 | 00:43

D66- en GL-Amsterdam beginnen nu echt de entree van de tweede wereld te ervaren. Dat bleef vanaf de jaren '80 toch bij Stevensbeek, Budel en Ter Apel hangen. Ok, dan is nu grens eindelijk bereikt.

Hoe-nu-verder | 09-07-23 | 00:41 | 2

Aan varkenshok Stevensbeek ging sowieso al niets verloren.
Maar waarschijnlijk heeft vvd-stemmend bloemendaal Rutte gemeld dat de grens nu toch wel bereikt is.

Ambiorix | 09-07-23 | 00:50

Hoeveel zou Nederland kwijt zijn aan vliegtickets om deze groep terug naar de landen van herkomst te sturen ik vermoed een fractie van wat het ons nu kost
Mijn mening is als je hier niets bijdraagt aan de samenleving, opdonderen naar waar je vandaan komt

van Dam | 09-07-23 | 00:38 | 2

Dan moet eerst Schengen-Verdrag op de schop : NL uit de EU, mssh samen met DE en de Scandinavische hoek.

Wedden dat we het redden, als we het zouden doen?

Bunk-T | 09-07-23 | 00:49

Of je komt met een zak geld zodat we je niet hoeven te onderhouden, of je gaat werken voor je centen zodat we je niet hoeven te onderhouden. Moeilijker hoeft het niet te worden.

naglfar | 09-07-23 | 01:03

Die natiestaat analyse is een hele goede. Als je naar Nederland komt en je wilt Nederlander worden moet je jezelf aanpassen. Nederland is heel tolerant (te) en daarom past Nederland zich aan aan jou. Te krankzinnig voor woorden. Begin met het fatsoenlijk leren en lezen van de taal. Verbied het tweede paspoort. Alle overheidsinformatie nog maar in 3 talen. Nederlands, Fries en Engels. Als een man in het ziekenhuis niet geholpen wil worden door een vrouwelijke arts dan zet je hem uit het ziekenhuis en klaag je hem aan voor discriminatie. Maar goed hoe nu verder? Ik wacht wel de verkiezingen af.

HaaiBaai | 09-07-23 | 00:36

Voor de liefhebberT heb ik ijs gehaald...!

Roos | 09-07-23 | 00:28 | 15

@naglfar | 09-07-23 | 01:15: Jawel, dat weet ik. En ze brengen ijs uit in België, Nederland en Luxemburg onder het Ola merk. Behalve als ze dat niet doen, en er dozen Heartbrand in de vriezer staan.

Met_baard | 09-07-23 | 01:50

Ik was er aan toe, dank je lieverd/lievert..

LD69 | 09-07-23 | 03:15
▼ 12 antwoorden verborgen

Het vervelende is dat je inmiddels niet alleen de immigratie moet stoppen, maar ook gedeeltelijk moet omkeren.

minderweter | 09-07-23 | 00:25

Top hoor om te draaien in het cafe.

pegaje | 09-07-23 | 00:25

Die kende ik ook niet! Mooi. Bowie heeft zo best wat prachtige gastoptredens gedaan.

Nuuk | 09-07-23 | 01:55

Is het weer die mosterd van gisteren? Die was lekker..!

Roos | 09-07-23 | 00:28

@pegaje | 09-07-23 | 01:16:

Van die lekkere grove mosterd uit Groningen, de kaasboer hier verkoopt van een biologische maker; Abrahams Mosterd (tja) uit Eenrum. Die is lekker.

Nuuk | 09-07-23 | 01:52

Één asielzoeker kost veel en levert niets op, behalve een goed gevoel bij de CU.

Jan Dribbel | 09-07-23 | 00:19 | 2

Je moet er wel iets voor doen om in de hemel te komen.

J.P.Drapeau | 09-07-23 | 00:29

@J.P.Drapeau | 09-07-23 | 00:29:
Was het niet Jezus die het het verstandigst vond om mensen te leren vissen ipv hen iedere dag een visje toe te schuiven ?
Nou CU , pas dit eens toe dan!

Ambiorix | 09-07-23 | 00:35

Ik hoop dat dit al het Stamcafé is , indien niet jammer dan en tot een volgende keer.

VVD en CU vonden elkaar niet meer op asieldossier
Een ’pyromaan’, een ijzige stilte en hoofdknikjes: zo kwam Rutte IV ten val

Door INGE LENGTON EN WOUTER DE WINTHER

De VVD bewoog onder Mark Ruttes premierschap zo vaak mee, dat weinigen in de coalitie verwachtten dat de partij zou doorbijten. En nadat het deze week toch gebeurde, vermoedden velen dat het pure strategie was om de volgende verkiezingen weer te winnen. Het heeft veel kwaad bloed gezet in de coalitie. Inmiddels wordt Rutte door een hoofdrolspeler uit zijn kabinet ’een pyromaan’ genoemd, blijkt uit de reconstructie van de kabinetsval door De Telegraaf.

Bron : www.telegraaf.nl/nieuws/1170831045/ee...

en hele artikel op

postimg.cc/s1LpTSNs

Zwizalletju | 09-07-23 | 00:16

Ik trek mij gewoon nergens wat van aan. Rutte is demissionair en alles is controversieel dus hij kan mij niks maken!
Zo, trek een zak chips open (ribbeltjes), plankje kaas en dreuge worst er bij, wat kan mij het schelen.

Vooruit, ook de muziek aan *draait knopje best ver naar rechts*
@ Asteroid; heb jij nog met hem gespeeld?

Ed Kuepper - The Way I Made You Feel
www.youtube.com/watch?v=hzIwfa67oSY

Nuuk | 09-07-23 | 00:14

Wie zou nou het kleinst zijn? Sander Schimmelpenninck, wijlen Prince, of de gemiddelde trol hier.

bitterpete | 09-07-23 | 00:10 | 3

Ik mis in de letterbak de transtrollen nog.

Wie gaat dat gat vullen?

Milton_Styx | 09-07-23 | 00:15

Ik ben eens gestruikeld over Sander toen hij op de schouders zat van Prince, eerst dacht ik dat het de kat was, maar nee. Wie nu de kortste is weet ik niet.

Nuuk | 09-07-23 | 00:25

De realiteit uitstekend samengevat, nu er naar handelen ... en snel graag want we lopen al 25 jaar achter.

vlotterik | 09-07-23 | 00:03

Er is niets nieuw wat ik lees. Dit kon en kan ieder schoolkind verzinnen. Als het niet met alle woke onzin bedolven was en zelf mag nadenken en naar de cijfers kijkt. Is ook al honderden keren gezegd. Maar ja, we moesten van links de wilde buitenlander "normaal" maken en vooral in onze armen sluiten. Net als alle ontwikkelingsgelden en het geldzakje in de kerk voor het goede gevoel. Als superieurwezen geld weggeven voor applaus. Dit is de kern van ontwikkelingsgeld. Belastinggeld weggeven is wat politici doen voor eigen roem. Nog beter en nog meer roem is ons land weggeven om de schandvlek van blank en superieur uit te wissen. Alles wat hier in het Westen is gepresteerd heeft geen waarde als je het buitenland niet hiernaartoe haalt om onze heilstaat ook zelf te beleven moet het knettergekke plan zijn. Dat al die buitenlanders geen toegevoegde waarde hebben wordt onder het tapijt geveegd. Het ging mis met de gastarbeider die hier opeens mocht blijven incl. het gehele dorp waar die vandaan kwam. Het moeten tijdelijke arbeidskrachten zijn die na gedane arbeid weer terug gaan dombo's! En verder wie hier naartoe komt moet iets exceptioneel mee brengen zoals het in veel landen gaat. Probeer maar Japan eens binnen te komen om "wat langer" daar te verblijven. Niemand die erover valt. En in veel landen zit de deur potdicht ondanks dat er ruimte in overvloed is in vergelijking met dit land. Dit land was al vol met 10 miljoen inwoners. Bizar dat hier nog geen burgeroorlog is geweest. Maar dit volk is zo allemachtig gedwee als de pest als je Rutte alle kansen geeft om dit land nog meer kapot te maken dan het al was.

dijkbewaker | 08-07-23 | 23:59

grenzeloze verzorgingsstaat en Bismarcks solidariteit, als een honingpot of gouden regenpot aan het einde van de regenboog voor afrika en midden-oosten Pensioen bouw je tenminste op, AOW 'krijg' je bij bereiken AOW leeftijd berekent op basis van hoeveel jaar je in Nederland geregistreerd staat. Dus in de praktijk de Nederlander die vanaf school 45-50 jaar werkt en al die jaar sociale premies afdraagt en weinig arbeidsongeschikt is krijgt aan het eind een casinopensioen van eindloon naar middelloon naar marktbeleggingsrendement en waarschijnlijk een inkomensafhankelijke AOW. Ander andere kant van het spectrum binnengekomen via smokkelaars en bootjes , weinig tot geen arbeidsperspectief, bijstand en toeslagen van de overheid en daarna een AOW door anderen opgebracht en als kers op de appelmoes via gezinshereniging hele families naar binnen hengelen zonder verplichtingen en voorwaarden op visum

HetOorAakel | 08-07-23 | 23:57

Kosten van immigratie mogen kennelijk niet openbaar worden gemaakt.
Waarom wordt er geen WOB-verzoek ingediend eventueel via een rechter.

meneer Q | 08-07-23 | 23:56

Flikker toch eens op met die jankverhalen,

Al acht jaar woont Ahmed Radwan met zijn vrouw en drie kinderen in een sociale huurwoning in het centrum van Amsterdam. Die woning huurt hij onder van een ander, maar nu die naar het buitenland is verhuisd, moet Ahmed van woonstichting Lieven De Key ook weg.
www.at5.nl/artikelen/221394/aggie-na-...

Cornelis12 | 08-07-23 | 23:56 | 10

@Ruimedenker | 09-07-23 | 00:37: Achmed heeft simpelweg geen recht op die sociale huurwoning.

Hij moet terecht opzouten.

Dan kan de woning naar iemand die al heel lang op de wachtlijst staat.

Of een 'urgente', een statushouder of zo.

Anyway. Het moet gewoon volgens de regels gaan.

Papa Jones | 09-07-23 | 00:40

Inderdaad een jankverhaal. Zou anders een mooie loophole zijn. En Terstall mag hem gewoon een plekje in zijn souterrain geven. En wat nu als ‘aggie’ patrick had geheten. Was dit nog steeds petitiewaardig voor die rooie?

BobDobalina | 09-07-23 | 01:24

Mensen die in het centrum van Amsterdam wonen, waar doen ze het van? Rijken betalen het zelf, de rest woont er gesubsidieerd en sjoemelt er wat bij of is gewoon crimineel bezig. Dat laatste is ook een cultuurtje:"van de overheid mag je stelen, moeten ze maar beter opletten"

Sneerpoets | 09-07-23 | 05:05
▼ 7 antwoorden verborgen

Mij vandaag maar weer eens verbaasd tijdens mijn wandeling.

Terwijl de koperen ploert luchtig scheen, en het in het windje best lekker was, maar verderop de hoek om minstens 20C warmer was uit de wind, lopen er mensen rond met lange joggingbroek aan, trui, sjaaltje. Ik miste de winterjas. Hebben die mensen het nou koud, of wat?

Aan het eind van mijn wandeling kwam ik een luidruchtige ambulance tegen. Toeters. Bellen. Lichten. Het verkeer ervoor zag hem komen en weigerde uit de weg te gaan. Moesten slalommen over fietspad, stukje stoep, omdat een aantal personen blijkbaar geen idee had van de verkeersregels aangaande naderende ambulances met zwaailichten en sirene aan.

En het was niet eens druk, de auto's die er waren konden makkelijk links of rechts even stil gaan staan om die gele rakker erdoor te laten. Maar nee hoor, alsof het stukje asfalt waar ze op waren van hun alleen was.

Met_baard | 08-07-23 | 23:50 | 4

Ik fietste vanmorgen / middag ook met lange mouwen, hoedje en broek over de knie. Scheelt weer vwb de insmeerpasta.

Zwizalletju | 09-07-23 | 00:11

"Het verkeer ervoor zag hem komen en weigerde uit de weg te gaan. Moesten slalommen over fietspad, stukje stoep, omdat een aantal personen blijkbaar geen idee had van de verkeersregels aangaande naderende ambulances met zwaailichten en sirene aan." --->>> Nieuw Nederland , ze doen maar wat.

Zwizalletju | 09-07-23 | 00:28
▼ 1 antwoord verborgen

In het Parool klagen linkse politici over de val van het kabinet. De gemeente heeft Den Haag hard nodig. Er zijn namelijk veel problemen met onder andere... asielopvang. Hoe cynisch wil je het hebben?

bitterpete | 08-07-23 | 23:45 | 1

Het geeft maar aan hoe links dit kabinet was, in de zin dat de vvd schaamteloos links beleid heeft uitgevoerd. Dit alles ter meerdere eer en glorie en vooral mooie baantjes voor Rutte en zijn knipmessen de vazallen.

Nuuk | 09-07-23 | 00:00

Aangenomen dat het stamcafé open is:

Het zogenaamd christelijke dagblad Trouw heeft een gesprek met de zwarte schrijfster Roline Redmond.

www.dagelijksestandaard.nl/cultuur/on...

Interview in Trouw
"Het perverse systeem van onderdrukking en uitbuiting is in he DNA van de witte Nederlander gaan zitten"
"Hoelang nazaten van tot slaaf gemaakten hebben getolereerd de witte mensen de dienst uitmaakten zou een agressieve reactie niet verwonderlijk zijn."
"maakt ons, zwarten, tot een betere soort."

Er staat geen distantiërend commentaar bij van de redactie.

Zit je daar met je goeie gedrag en je schuldbewuste schaamte je eigen voorouders in de prullenbak te gooien.
Nee, is niet genoeg.
Niet genoeg om de frustratie en aangedane eigenwaarde te wreken.
Via generaties voor ons.
Zo werkt dat toch niet...

AdvocatusDiaboli | 08-07-23 | 23:42 | 31

@Roos | 09-07-23 | 01:27:
Geen wonder dat het socialisme opkwam. Als je toch niets hebt en je leven van je hele gezin alleen maar bestaat uit werk waar ook nog je kinderen gewond kunnen raken, waarom zou je dan accepteren dat een fabrikant honderden gezinnen loopt uit te buiten tot ver in de armoede. Dan denk je, dat moet anders, dit is waanzin.
Dan krijg je die verhalen over de macht van het kapitaal.
En die hebben we nu ook weer, met WEF en de Reset.

AdvocatusDiaboli | 09-07-23 | 01:34

@Buurman | 09-07-23 | 01:32:
Toen nog dus, kan je nagaan.
Er zijn wel wat foto's van uit die tijd hoe mensen toen woonden en leefden.
Maar het lijkt alsof mensen van nu zich niet realiseren hoe kort geleden het allemaal eigenlijk nog is. Het is nog maar een paar generaties terug.

Ook een van de talloze gezinnen die door de woningnood in kleine, zelf gebouwde hutten moesten wonen:
www.dbnl.org/tekst/lint011tech06_01/l...
Zouden ze eens wat meer over moeten laten zien op scholen,

AdvocatusDiaboli | 09-07-23 | 01:38

@AdvocatusDiaboli | 09-07-23 | 01:38: Dank voor de link, 'mooi' om te lezen. Ik had zijdelings al iets in andere bronnen over die tijd gelezen, maar dit stuk geeft meer diepgang.

Buurman | 09-07-23 | 01:52
▼ 28 antwoorden verborgen

Een hele hoop tekst, ga ik maandagochtend wel even opnieuw voor zitten gezien de alcohol in mn lijf. Persoonlijk zie ik het liever visueel uitgelegd.
youtu.be/l6tSqGCfoCI

General Dripple | 08-07-23 | 23:42

Ondertussen bij de Oosterburen,

In het Duitse Giessen is zaterdag een Eritrea-festival uitgelopen op confrontaties met de politie. Zeker zestig mensen werden opgepakt en meerdere agenten raakten gewond.
www.telegraaf.nl/nieuws/1494028348/du...

Cornelis12 | 08-07-23 | 23:34 | 1

Tja, en dat nadat een rechter een verbod van de gemeente van tafel had geveegd.

Kowalski11 | 08-07-23 | 23:52

1977, plaatselijk postkantoor. Ik sta mij als jongeling te verbazen bij foldermolen waarin postbus 51 achtige folders in verschillende talen staan. Als ik het goed heb Turks, Arabisch, Engels en Nederlands. Dacht toen heel naïef dat is toch niet goed voor integratie'. De rest is geschiedenis.

Cornelis12 | 08-07-23 | 23:27 | 4

Wij zijn op mijn werk (zorg revalidatie) inmiddels zover dat we met eigen tolken werken. Dit vanwege alle fraude gepleegd door deze culturen die sjoemelen met indicaties. Wij hebben onze eigen tolken, Berbers, Marokkaans of wat voor dialect, er zit een professioneel iemand aan tafel. En niet een nicht of neefje.

letopuwzaak | 08-07-23 | 23:43

@letopuwzaak | 08-07-23 | 23:43: ik las vandaag pas dat je die videos van Tallstrom had bekeken. Weergaloze gitarist. Speelt heel strak en met veel gevoel.

BobDobalina | 09-07-23 | 01:25
▼ 1 antwoord verborgen

Hoofdredactioneel commentaar uit de Volkskrant van gisteren:
'Daar heeft de VVD dan ook een gerechtvaardigd punt, dat vraagt om een fundamentele herijking van de Europese Dublin-regels (verplicht asiel aanvragen in het eerste Schengen-land waar je voet aan wal zet), om uniforme Europese afspraken over wat veilige en onveilige landen zijn, om sluitende afspraken met veilige landen van herkomst over terugkeer van afgewezen asielzoekers, en misschien wel om heronderhandeling over het verouderde VN-Vluchtelingenverdrag. Op de mede door Nederland aangejaagde deal tussen de EU en Tunesië is nog van alles aan te merken, maar Rutte heeft onlangs toch van nabij ervaren dat hij heus niet machteloos staat in Brussel. Al is het maar omdat alle West-Europese landen in hetzelfde schuitje zitten'.
Ja, dankzij Rutte staan dit soort baanbrekende teksten in de Volkskrant!
Herijking Dublin-regels en heronderhandeling VN-Vluchtelingenverdrag. Dat zijn brisante teksten die ondenkbaar waren voor de hoofdredactie van de VK. Er kantelt iets, dankzij Rutte. Nog even en de man heeft mijn stem.

Amsterdamsko | 08-07-23 | 23:24 | 3

Andere politici roepen dit al jaren, en nu krijgt Rutte hier de credits voor?

Muxje | 08-07-23 | 23:37

@Muxje | 08-07-23 | 23:37:
Ja. Want vanuit de VVD komt het uit "onverdachte" hoek en dan mag het. Laten we onze zegeningen tellen en niet gaan piepen dat Geert, Pim etc. de credits niet krijgen maar het gaat erom dat het eindelijk wordt gezegd zonder dat er meteen een extreem-rechts frame aan wordt gehangen. Nu kunnen we door.
Denk dat Rutte goed heeft begrepen dat om politiek te overleven hij af moet van de schouderklopjes* van GL en de PVDA maar echt naar rechts moet kijken, dus bij deze.
*schouderklopjes, als in, eens met je beleid maar het is nog niet genoeg en het moet sneller.

Graaisnaaiert | 08-07-23 | 23:51

Het klokje van Rutte gaf 11.69 uur aan. . .

V.Puffellen | 09-07-23 | 01:38

Er is geen land ter wereld waar de eigen identiteit en cultuur zo geminacht en belachelijk gemaakt wordt als hier in Nederland. Wat dat betreft hebben de valse heren/ dames hun werk de afgelopen decennia goed gedaan. En daar wil ik het bij laten voordat de meters van mijn interne reactor in de gevarenzone gaan lopen wegens te grote ergernis.

Sjefke7807 | 08-07-23 | 23:19 | 6

@J.Cash | 08-07-23 | 23:25|
Het zal waarschijnlijk een combinatie van dingen zijn. O.a. WWII heeft er zeker mee te maken. Nationalisme? Patriotisme? Hè, vies-bah! "We willen toch zeker niet dat de treinen weer gaan rijden?!?" En ook; "Willen we nu echt terug naar de spruitjeslucht van de jaren 50?!?" Toen kwam de flower-power periode. "De wereld is van iedereen. Blah blah." De EU gaf de genadeslag. Het resultaat van het EU Grondwet referendum werd hup, zó het groot rond archief in geschoven. Ik hoor het Bakellende nog zeggen; "De Nederlanders zijn een beetje dom. Ze weten niet wat goed voor hen is..." De rest zal u genoegzaam bekend zijn.

Sjefke7807 | 08-07-23 | 23:47

@J.Cash | 08-07-23 | 23:25:
Voor een deel.
Ben zelf katholiek opgevoed en had ooit een christelijk vriendinnetje. Mijn instelling was (en is) dat de soep niet/nooit zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend maar haar focus lag meer op het feit dat falen uiteindelijk onontkoombaar is.
Mijn idee: fouten maken is menselijk. Haar idee: we maken fouten en dat zouden we nooit moeten doen. Feilen maakt ons onwaardig en falen is het resultaat.
Binnen dat concept van het leven is het dan wel moeilijk om je eigen cultuur te vieren.

LD69 | 09-07-23 | 00:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch even over het klimaat.
Ik hoorde een druiventeler die precies omschreef wat er aan de hand is met de verandering van het weer.
De man zei precies wat er gaande is.
Het klimaat schuift op. En dat is logisch, aangezien we niet alleen met een tiefusgang om een baan om de zon zitten maar tegelijkertijd kantelt ons bolletje ook.
Eens in de zoveel tijd is de kanteling zo groot dat de boel doorslaat. Dan heb je dus een ompoling en begint alles weer opnieuw.
Zo en nu een wijntje en een pretsigaret. Ik breng een toost uit op 2525.
youtu.be/zKQfxi8V5FA

hero_of_heaven | 08-07-23 | 23:17 | 16

Men neme één vierkante kilometer bos, bijv waar ik nu woon, zonder postcd.
Smorgens lekker fris op de fiets naar de bebouwde kom, en dan is het jas uit en minder snel fietsen.
Men neme één vierkante kilometer dorp/stad en het is ra ra hoeveel graden warmer ?
Zwarte dakpannen en asfalt doet ⁰C

V.Puffellen | 09-07-23 | 01:30

@Smoelensmid | 08-07-23 | 23:34:
Wokkels was niet bepaald een licht. Dat hij ooit hoogleraar werd op de afdeling is mij een raadsel. Behalve dat men dacht het om de PR ging. Daarna kregen we de Friso-piek.

Louter Leuter | 09-07-23 | 02:33

@V.Puffellen | 09-07-23 | 01:30:
Dat staat bekend onder de term "heat island" (is mede een deel van de verklaring voor de gestegen temperatuur die bij het KNMI gemeten wordt - De Bilt ligt inmiddels tegen Utrecht aan).

Louter Leuter | 09-07-23 | 02:35
▼ 13 antwoorden verborgen

Als je dit als reactie zegt krijg je een ban.

Rattus | 08-07-23 | 23:05 | 1

Op de Joop ja, of Nu punt nl.
Niet op GS. Kan gewoon onderbouwd worden.

Papa Jones | 09-07-23 | 00:37

Het verhaal van "Kennelijk hebben we als land zo weinig zelfrespect" triggert een herinnering aan iemand van wie ik eens les kreeg, Hans Kaldenbach. Die heeft ook talloze boekjes geschreven.

In retrospectief ging die gastles voornamelijk over de achterlijkheid van de Nederlandse cultuur. De eeuwige koektrommel met de twee koekjes werd er bij gehaald, al kende ik geen enkele student met een koektrommel.
Daartegenover werd de gastvrijheid van de nieuwe culturen gesteld.

Hetzelfde gebeurde met het voorbeeld dat de Nederlander om zes uur gaat eten en het bezoek dan de deur uitwerkt, terwijl de andere culturen dat nooit zouden doen maar juist extra koken zodat een eventuele gast kan aanschuiven.

Geen woord werd er gerept over de indoctrinatie van het onderwijs waarin wordt gespuugd op de eigen cultuur en waarin je vooral leert je te schamen om Nederlander te zijn.

Roos | 08-07-23 | 23:04 | 16

@letopuwzaak | 09-07-23 | 00:05: eens hoor, dat het pittig is en dat het veel beter zou moeten worden betaald! Wonden uitspoelen en verzorgen , douchen van mensen... brrr.

Roos | 09-07-23 | 00:16

@letopuwzaak | 09-07-23 | 00:05:
Hoor je vaak als je in de zorg werkt. Ik zeg dan maar “roeping? Roeping?, maar wie riep er dan?”

Nuuk | 09-07-23 | 00:19

@Roos | 09-07-23 | 00:16:
Ja, ik weet hoe jij het bedoelt, hoor. En inderdaad, hun taken bestaan louter uit rennen van douche naar wond naar wc naar aankleden. Zwaar. Een belangrijke baan waarin je professioneel moet zijn. Dat moet niet afgedaan worden als 'roeping'. (Wat jij niet doet, maar dit is mij dus uitgelegd:).
Mijn baan is dat ook niet, ik ben welwillend om het te doen, maar het is wel een baan. Even Nuuk tot de orde roepen.

letopuwzaak | 09-07-23 | 00:31
▼ 13 antwoorden verborgen

de onderbuik meende dit 30 jaar geleden al want de onderbuik had nog wel rekenles gehad.

Pensionista | 08-07-23 | 22:55

Dank voor dit uitstekende artikel Arthur

Vwb "Het Nederlanderschap wordt ook weggegeven alsof het niks is. Alsof het om een supermarktaanbieding gaat: voor de helft van de prijs naar de Efteling. Ga maar na: ook een immigrant die de taal nauwelijks spreekt en die als grootste economische prestatie heeft dat ‘ie vijf jaar een bijstandsuitkering heeft ontvangen, krijgt het staatsburgerschap na die vijf jaar cadeau. Ook als die immigrant Nederland haat en de Nederlandse cultuur minacht. " :

twitter.com/wierdduk/status/167729662...

French muslim blames racism and colonialism for the recent riots, says "they colonized us for 132 years now it's our turn to colonize your country"

Zwizalletju | 08-07-23 | 22:53 | 8

Zo jammer als mensen in het verleden blijven hangen.

Europeanen worden door mensen van andere continenten, uit andere culturen vaak gezien als ongeduldige short-timers met een minimale horizon op het heden, het verleden en de toekomst.
Los van het feit dat de kritiek niet helemaal uit de lucht komt vallen, of onterecht is – zeer zeker heeft de Europeaan de toegebeten eigenschappen, die zijn herkenbaar en herleidbaar.

Tegelijkertijd is onze Europese visie sinds het einde van de middeleeuwen buitengewoon toekomstgericht: onze problemen nù schaffen we binnenkort af:
– dogmatische religie (RK kerk vs Renaissance)
– chemie (hongersnood vs kunstmest)
– techniek (adieu paardje, welkom automobiel).
– sociaal en moreel bewustzijn (tabée slavernij)
En zo nog duizenden voorbeelden.

Waar de Westerse culturen inzetten op onderwijs en vooruitgang zijn hele volksstammen een andere mening toegedaan.
Vroeger dachten wij: ach die gasten, ze zijn nog niet zover. Maar inmiddels is duidelijk dat een deel van de wereldbevolking helemaal niet mee wil komen. En een flink deel van deze vooruitgang-afwijzers zijn moslims, gestold in hun eigen gelijk, niet bereid om vooruit te kijken.

LD69 | 09-07-23 | 00:30

@LD69 | 09-07-23 | 00:30:
"Vooruitgang-Afwijzers"
Een klein jaartje er middenin gewerkt en het is niet te filmen wat er in die azc locaties gebeurt! Het is tich keer erruger dan men zich kan voorstellen.
Ik zou wel eens een onderzoek van Follow da € willen zien, o wacht, in deze moet geld rollen

V.Puffellen | 09-07-23 | 01:15

@V.Puffellen | 09-07-23 | 01:15:
Ik kan me zomaar voorstellen, nu het kabinet iV gevallen is dat een flink deel van onze media gaat bewegen. Zowel producers als journalisten.
Wat AvA hier wekelijks brengt, en nu vandaag met Dr. Jan van de Beek, dat gaat toch enkelen en hopelijk menigeen aan het denken zetten.
Het is niet zo dat er foute dingen worden gezegd, er worden hooguit 'foute' vragen gesteld.
Ben overigens wel benieuwd naar je (specifieke) ervaringen.

LD69 | 09-07-23 | 03:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Laat er maar een hoekig rechts kabinet aantreden. Na anderhalf jaar D66-beleid is het hoog tijd dat er weer verantwoordelijk met belastinggeld wordt omgesprongen.

de IJsman | 08-07-23 | 22:50 | 11

@letopuwzaak | 09-07-23 | 00:13:
Proost louz ! Al heb ik geen achtertuin, m'n balkonnetje op het oosten is met dit weer een prima alternatief. Op de zomer !

LD69 | 09-07-23 | 00:34
▼ 8 antwoorden verborgen

Migrantensmokkelaars zijn weer actief: gisteren kwamen 13 boten aan in het VK met 686 mensen aan boord.

drs.Nee | 08-07-23 | 22:47

Steun die man. Ik heb het al gedaan.

De Treinende Rechter | 08-07-23 | 22:47 | 1

Ik heb het nog niet allemaal gelezen maar het zag er aan het begin zeer interessant uit, en goed onderbouwd ook. Groot compliment, GS (met de disclaimer dus dat ik nog niet alles goed heb gelezen). Ben zeer blij met jullie.

anja | 08-07-23 | 22:50

Die laatste alinea zegt eigenlijk alles. Je hebt gelijk. Het lijkt mensen in dit land niet te interesseren. Kook dan maar gaar in de sop. Veel plezier met het volgende nepkabinet.

UnderTheDevil | 08-07-23 | 22:45

Je kunt eindeloze studies op de massale immigratie loslaten maar met het kostenplaatje wordt niets gedaan, sterker nog, het wordt verborgen gehouden.

meneer Q | 08-07-23 | 22:44 | 1

Zestien niet-westerse landen kunnen voor de periode 2021-2027 rekenen op €80 miljard uit het 'Europese Nabuurschapsbeleid'.

drs.Nee | 08-07-23 | 22:53

Dr. Van de Beek: u werkt hard en veelal onbezoldigd, maar een zuiver geweten én gelijk hebben zijn ook wat waard.

tectonicos | 08-07-23 | 22:43 | 1

De geschiedenis zal hem eren als een van degenen die het op tijd heeft aangekaart. Helaas wordt hij in de huidige tijden niet op waarde geschat. Eeuwig zonde.

Het brein erachter | 08-07-23 | 23:02
-weggejorist-
Cobarde | 08-07-23 | 22:37 | 14
▼ 14 antwoorden verborgen

Zoals ik al decennia roep: Geef al die gelukzoekers direct 50k om op te rotten. Geef werkloze Turken of Marokkanen 100k op te remigreren. Iedereen spekkoper.
Uiteraard werkt dit alleen als we baas zijn over eigen grenzen, dus moeten we ook nog even uit Schengen stappen, en dus uit de EU. Ik zie het probleem niet,

Zeddegeizot | 08-07-23 | 22:30 | 1

Die 50k wil ik ook wel. Ik gok dat er dan juist meer komen.

Deflatiemonster | 08-07-23 | 22:51

Merkwaardig dat je wanneer je wat serieuzer de dubbelgrote NL vlag uit hangt dat mensen dat raar vinden.

Met je eigen GVT vlaggetjes pak jasje lopen is schijnbaar helemaal niet de bedoeling.

AntiZanicz | 08-07-23 | 22:26

Goed stuk Arthur. Dank ook aan Dr. Jan van de Beek (hoog Thomas Sowell-gehalte). Dit mag vastgezet of opgenomen worden in de GS Top zoveel topics.

Slechts één opmerking. Zelf ben ik meertalig opgegroeid met thuis Nederlands en daarbuiten voornamelijk Engels, Maleis en wat Hakka. Gevolgd door een paar jaar thuis Nederlands en daarbuiten uitsluitend Spaans. Na de middelbare school en studie in Nederland, naar Duitsland vertrokken en daar was alles uitsluitend in het Duits (en Beiers). Mijn kleinkind (2j nu) groeit op met thuis Nederlands, daarbuiten Spaans. Ze verstaat Nederlands maar antwoordt in het Spaans, maar ze hoort ook Frans tijdens het videobellen met de ouders van mijn schoonzoon in Australië, Engels/Spaans met videobellen met mij en mijn partner (en als we bij hun zijn), en Duits tijdens het videobellen met Uroma en Uropa. Kortom kinderen zijn zeer flexibel wat dat betreft. Thuis Turks of Marokkaans spreken is niet het probleem, uitsluitend wel gecombineerd met afzonderen. Is er een mix, en de wil om mee te doen in het land waar je bent, dan is twee-of meertalig opgroeien geen probleem.

Ik ben, en blijf, een (republikeinse) Nederlander in hart en nieren, en fier op onze driekleur. Dat geldt dus niet voor de huidige politiek en staat.

Louter Leuter | 08-07-23 | 22:23 | 2

Leuter, je hoort dit verhaal ook veel in Shell en andere expat-kringen. Het is niet zozeer de taal of talen, het is de manier waarop. Ik sta er een beetje dubbel in. Als zaken ingewikkeld worden, persoonlijk als je wil, dan is er een taal waarin je jezelf het best duidelijk kan maken. Een beetje lenen uit andere talen is geen bezwaar maar de syntaxis en de woordenschat komen uit de moedertaal. Meest afschrikwekkende voorbeeld is Timmerfrans, in zeven talen dezelfde oppervlakkige shit. Zo erg is het uiteraard niet overal, maar als basis eentje, die van je moeder.
En als dat Turks is, een mooie gelegenheid om daar dan ook maar te gaan wonen.

GregorVanPallandt | 08-07-23 | 23:16

"en de wil om mee te doen in het land waar je bent".
Daar ga je dus want een flink deel van de import (2e, 3e, 4e generatie) heeft niet zoveel met het land waar ze nu wonen. Niet allemaal trouwens, er zijn er ook die de keuze wel maken en meedoen. Zoals mijn buurvrouw.

LD69 | 08-07-23 | 23:38

Maakt me nu op dit punt helemaal niet meer uit hoeveel immigratie kost. Ik wil weten wie van de beleidsmakers de afgelopen 30 jaar, strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het naar de tering helpen van de sociale constructie in Nederland. Daarna kunnen we praten over geld.

Het doet mij pijn dat de onderklasse altijd aangegeven heeft dat het niet goed gaat met integratie. Ellende van de sociale huur en in volksbuurten. Dat dit nooit serieus genomen is. Hebben we het niet eens over moslims of de islam….

Dude heb je eten | 08-07-23 | 22:19 | 1

Ja, helemaal mee eens. En nog steeds niet. Het gaat nog steeds heel weinig over de gevolgen op lange termijn. Hele buurten die langzaam aan Turks of Marokkaans worden, straks ook Syrisch. Dit zijn niet de buurten waar de beleidsmakers wonen, ook Lientje en Pieter Omtzigt lijken dit niet goed te begrijpen.

Zgan | 09-07-23 | 02:51

"Kennelijk hebben we als land zo weinig zelfrespect, dat het staatsburgerschap voor ons weinig waarde heeft."

Waarom zien we deze expert niet vaker aan tafel, maar mag Sander Schimmelpenninckje weer komen brallen?

Roos | 08-07-23 | 22:19 | 1

Omdat deze expert het "verkeerde" verhaal verteld.

naglfar | 08-07-23 | 22:47

Mijn joodse voorouders komen uit België, Portugal, Rusland en Polen. Dat begon 300 jaar geleden en in 1795 mochten joden zich vrij in Amsterdam vestigen en dat is toen gebeurd vanuit Friesland.
In de tweede wereldoorlog bleek dat de Nederlandse regering een voor de Nazi's fantastische administratie over hun burgers hadden.
Net voor de oorlog werden joden geweerd door Nederland. Intussen was een jood makkelijk in de administratie te vinden en zij werden dus ook gevonden en vermoord.
Ik vind het lastig om migratieproblemen te duiden terwijl ze er duidelijk wel zijn. Joden kwamen niet voor de welvaart maar vanwege de onderdrukking elders.

Wat er nu gebeurt lijkt op een georganiseerde actie. Ik snap nog steeds niet hoe de instroom naar Ter Apel komt. Waar stappen ze op de bus? Daar is geen informatie over. Er wordt wel veel geld verdiend door de asielindustrie aan beide kanten.
De smokkelaars en de advocaten zijn twee handen op 1 buik.
De buik is wel heel vol met ongewenst spul.

Nogmaals, het is een onoplosbaar probleem waar ik zo langzamerhand niets meer van snap.
Het huis in de Tolstraat in Amsterdam heeft mijn joodse familie nooit terug gekregen.

Polycynisch | 08-07-23 | 22:14 | 12

@Graaisnaaiert | 09-07-23 | 00:10: Palestijnen zijn altijd palestijnen geweest. Lees het oude testament en het is niets dan heibel met de oorspronkelijke bewoners. En ook met elkaar. Het maakt toch nieuwsgierig waarom jahweh dit volk 'uitverkoren' heeft. Ook de voortdurende ondank zal jahweh veel pijn gedaan hebben.

AntiZanicz | 09-07-23 | 08:54

@V.Puffellen | 09-07-23 | 00:58: en u vooral de grote vent uithangen met geld uit Nederland. Straks wanneer er mankementen ontstaan moeten wij er voor opdraaien en zit u plots weer hier.

AntiZanicz | 09-07-23 | 08:56
▼ 9 antwoorden verborgen

Als de centjes op zijn krijgen we gewoon Frankrijk 2.0.
Bewonderenswaardig dat Dr. van de Beek zijn onderzoek tegen de wind in doortzet en bizar hoeveel mensen het niet willen weten.

Blauwpetje | 08-07-23 | 22:09 | 1

Hij is een illusie vernietiger. Velen hebben hun sprookjesboekjes niet verlaten. Leef, maar wel in de realiteit waar grenzen aan zitten, ook al wil je goed doen. Goed doen is geen sprookje.

nobodiesunmighty | 08-07-23 | 22:21

We zouden misschien als laatste redmiddel de overheid kunnen dreigen dat we dit land niet gaan verlaten?

Botte Hork | 08-07-23 | 22:02

Ik was laatst bij een inburgeringsceremonie. Dan moet de nieuwe Nederlander een gelofte afleggen. Waren mensen bij die dat van een papiertje moesten voorlezen. Zo slecht was hun Nederlands.

Après toi | 08-07-23 | 22:00 | 12

@drs.Nee | 08-07-23 | 23:15:
Je ziet het verkeerd. Ze hadden geen tijd voor feestjes, ze konden niet wachten met participeren in de maatschappij om hun onuitputtelijke dankbaarheid tegen ons te tonen. Hands-on mentaliteit en dat soort dingen...

Graaisnaaiert | 09-07-23 | 00:14

@drs.Nee | 08-07-23 | 23:15:
Een sprekende tegel, dit is inderdaad hoe ze zijn. En de brave Nederlander maar de halal hapjes op tafel zetten. Intriest.

letopuwzaak | 09-07-23 | 00:22
▼ 9 antwoorden verborgen

Dank weer, mijn favoriete wetenschapper op het gebied van immigratie en ik ben het 100% met de heer van de Beek eens.

Zapata10 | 08-07-23 | 21:56 | 3

De man is een realist en wordt daarom gepasseerd ten faveure van luchtfietser Leo Lucassen.

thanseeuwen | 08-07-23 | 22:03

@thanseeuwen | 08-07-23 | 22:03: Confronteer onze zogenaamde progressieve luitjes (zogenaamd omdat ik het moedwillig vernielen van een land niet progressief kan noemen) met dat rapport en de conclusies en het blijft stil.

Zapata10 | 08-07-23 | 22:07

Alleen Wilders/PVV kan dit grotendeels terugdraaien. Er moet rigoureus gehandeld worden, willen we als maatschappij/land niet volledig verzuipen in ellende.

Normpje | 08-07-23 | 21:55

jan van Beek is een man met ballen. Die durft dingen die anderen niet durven. Zoals een permanentje in 2023. Lefgozer.

BobDobalina | 08-07-23 | 21:53 | 16
-weggejorist-
BobDobalina | 08-07-23 | 23:25
-weggejorist-
Louter Leuter | 09-07-23 | 02:17

@Après toi | 08-07-23 | 22:11:
Van de Beek: 'Wel zat ik een keer bij Buitenhof, in 2017, waarin ik zei dat we moesten stoppen met asielopvang van mensen buiten Europa en dat asielzoekers in de regio moesten worden opgevangen. En ik zat een keer bij Nieuwsuur en twee keer bij EenVandaag. Toen droogde het op. Nu bellen ze Leo Lucassen.'
Zodra Leo bij de npo verschijnt massaal wegzappen, dat zal ze leren.

drs.Nee | 09-07-23 | 02:22
▼ 13 antwoorden verborgen

Van de Beek is zo'n beetje gecanceld, vanwege zijn feitelijke beweringen. Raar....

Après toi | 08-07-23 | 21:53

Kan de overheid Nederlanders geen oprotpremie van 8 ton geven?
In sommige leuke landen kom je daar wel best een eind mee. Idee?

Botte Hork | 08-07-23 | 21:51 | 4

Dat zit ik me ook geregeld af te vragen...

naglfar | 08-07-23 | 22:51

Ik zou zeggen oprotten met een factuur van 8 ton in hun ongewassen reet, how about that for a change?

J.Cash | 08-07-23 | 23:22
▼ 1 antwoord verborgen

Duidelijk verhaal.

nancystjago | 08-07-23 | 21:51

Ik stel in discussies altijd dat iedere asielzoeker ons een miljoen kost. Zelden gelooft iemand dit en naar nu blijkt is dat terecht. Het is maar 8 ton.
Hierbij maak ik officieel excuus aan al die architecten en apothekers uit de rubberboot: Sorry dat ik jullie twee ton door de neus geboord heb.

DieKatze | 08-07-23 | 21:51 | 1

Is de kwantumkorting goed doorberekend?

J.Cash | 08-07-23 | 23:23

We betalen belasting ons hele leven voor een heleboel. Mensen schuiven nu laat in die er niet voor hebben betaald maar wel gaan onttrekken. Uiteindelijk is dat onhoudbaar.

MeneerGuggenheimer | 08-07-23 | 21:48 | 1

Beste wat je kan doen en hoop ik met velen onder ons is een part-time baantje zoeken en zo min mogelijk belasting betalen, verder ook de hand ophouden als het ergens kan, zorgtoeslagen uitmelken en er nog wat in het zwart bijklussen. Dat is de enige manier om ze in Den Haag te pakken. Trek de ruif asap leeg en we krijgen een andere politieke mindset : Want ze kunnen dan niet anders. Het is als een jonge kat een keer door de eigen zeik trekken... pas dan krijg je aandacht.

Als voorbeeldje : Gasbaten zijn er niet meer voor leuke dingen mee te doen zoals het 50 jaar wel kon, het moet nu echt "verdiend" worden.

Sterk stuk trouwens over de ontwikkeling/prijskaartje migratie en asielinstroom

Bunk-T | 09-07-23 | 00:29

"De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton."
Laat dat even tot je doordringen. Zeg ik niet tegen mijn medereaguurders, maar tegen de kartelpolitici. Maar die houden zich "systemisch" doof.

J.P.Drapeau | 08-07-23 | 21:48 | 4

Is niet helemaal waar want ze lossen wel de vergrijzinsproblematiek op. Dus het levert toch wat op.

echtpaul | 08-07-23 | 22:55

Die kijken niet op een baardje meer of minder.

J.Cash | 08-07-23 | 23:23
▼ 1 antwoord verborgen

Men wordt langzaam wakker in droomland?

prins_flip_da_luxe | 08-07-23 | 21:47

Blij een heel klein steentje te hebben kunnen bijdragen aan het uitdragen van zijn onderzoekswerk. Bizar dat een onderwerp dat zo speelt in de maatschappij niet meer onderzocht wordt.

Ananas Skaiwokker | 08-07-23 | 21:47

Conclusie, grenzen dicht, nieuwe coalitie, bescherm onze gedachten / normen / waarden.

Portugalisch | 08-07-23 | 21:45 | 1

Te laat, veel te laat!

At_Dawn_They_Sleep | 09-07-23 | 08:36

Tja, dat wist ik lang geleden ook al.

Plukkieplukkie | 08-07-23 | 21:43

Nu nieuwsuur. De VVD is volledig verantwoordelijk voor de asielinstroom. Tuurlijk de linkse partijen hebben geen enkele maatregel die kan leiden tot een lagere instroom tegen gehouden.

befkelulsema | 08-07-23 | 21:42

Turbo Pascal?!? Zijn daar nog compilers voor dan?

Louter Leuter | 08-07-23 | 21:42 | 5

@Wattman | 08-07-23 | 21:44:
Strongly typed? Is nergens voor nodig.

God is real, unless declared integer.

Louter Leuter | 08-07-23 | 21:57

ja TP7 heb ik nog. Draait niet meer op het huidige OS, dus moet met een emulator.

WillemWordtWakker | 08-07-23 | 22:02

Ik ben nooit verder gekomen dan Fortran 77. In een vorig leven that was.

LD69 | 08-07-23 | 22:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Inderdaad, het Nederlanderschap wordt weggegeven aan nutteloze en onze cultuur minachtende migranten. Je hebt er niks aan, en erger; ze hebben een negatieve invloed op een hoop gebieden.

letopuwzaak | 08-07-23 | 21:41 | 4

Helaas denken veel linksmenschen daar heel anders over...

MaximumAwesomenimity | 08-07-23 | 21:43

@MaximumAwesomenimity | 08-07-23 | 21:43: Linksmenschen zijn geen slechte mensen, ze bedoelen het denk ik allemaal wel goed, maar ze zitten zo vast in hun geloof dat elk argument standaard als racistisch wordt bestempeld, net als bij elk ander geloof. Ben je het niet met me eens? Dan ben jij fout. Maar de gemiddelde lager verdienende linksmens zal het zelf als eerste merken als hun buurt wordt overgenomen, criminaliteit etc. Degene met 5+ ton netto zien die mensen niet.

Blaffendehond | 08-07-23 | 23:43

Mooi stukje, van een meneer die groot gelijk heeft. Dit kunnen degenen die voor migratie zijn, zoals D666 en de CU, toch niet afdoen als domrechts gewauwel. Nee, Van de Beek heeft er voor doorgeleerd.
Het ergste is dat NL het point of no return allang gepasseerd is, dit valt niet meer terug te draaien. Sterker nog, iedere week komen er weer 900 bij. NL is de Titanic die recht op een catastrofe af koerst en de kapitein heeft niks in de gaten. Je zou denken dat er ooit een dag komt waarop de deugmensen zich af gaan vragen hoe het zover heeft kunnen komen en wie ze daarvan de schuld kunnen geven. Als ze dan nog niet beseffen dat ze het zelf waren, tja, wie is er dan dom?

quigg | 09-07-23 | 08:22
▼ 1 antwoord verborgen

Ik wil de eerste zijn. En misschien vat dat alles dat samen. De eerste in lijn. Porno en winkelen. Nu ga ik het artikel lezen.

horsteknots | 08-07-23 | 21:40 | 1

En gelijk heb je, horsteknots. Ik ga nu pas lezen.

MickeyGouda | 09-07-23 | 02:23

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland