Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

#AmINext. Een Academische Sage over Hemel en Hel uit het Woud des Paters

Door de weledelgeleerde dokter professor ingenieur S. Bal-Oelek

Kennis is de Hemel
De universiteit. Het summum van verwondering, ideeën, kennis, debat, wetenschap, rede, feiten, en innovatie. De plek waar elke mogelijke stelling wordt uitgedaagd, onderzocht en onderbouwd. Wat een heerlijke plek waar schouders op schouders bouwen, kennis wordt gestapeld, waarheden door nieuwe inzichten van hun podium worden geworpen, en dat al in het belang van de mens. Wat waren wij een apen zonder deze verheffing van de mensheid. Welke uitvinding komt niet voort uit een universiteit? Dankzij kennis, innovatie en telkens de lat hoger leggen overwint de mens natuurrampen, ziekten, en zichzelf. In een platte wereld vol bijgeloof, vooroordelen, complottheorieën zoals die over een man in de hemel, is de universiteit het verlichte waarheidsbaken van de toekomst van de mensheid. Een utopie verheven boven aardse zaken. Jawel, onze stelling is dat de Hemel gewoon bestaat en met gedegen onderbouwing durven wij te stellen dat de universiteit de Hemel is, en kennis is God, althans tot deze stellingen verworpen zijn met feitelijk onderzoek en harde onderbouwingen!

Emotie is de Hel
Maar welk een dieprode stinkende substantie vloeit daar onderaan de machtige pilaren des logica? De kruipende drek riekt naar de rottende restanten van de heer Marx, deze keer verhuld in een groen gewaad van de Duivel van de egalitaire fatsoenlijkheid zelve. Een zeer dodelijke religie, deze keer verhuld als ecologische sociale rechtvaardigheid, activistisch op de barricades strijdend voor totale gelijkwaardigheid, en... dus ook volstrekt saaie middelmatigheid. Woke is een beweging die een academisch onwaardige afkeer kent van feiten, open debat, vrije gedachten en het onderbouwen van stellingen. Er is maar één doel, en dat is hun macht, hun stem. De waarheid, de rede en de vrijheid zijn het slachtoffer. Ja u leest het goed: woke is een aanval op waarheid, rede en vrijheid. Het past derhalve perfect in alle mislukte Marxistische communistische projecten, met ondanks alle ogenschijnlijk goede bedoelingen tientallen miljoenen gemartelden, onvrijen, kreperenden en doden tot gevolg. 

De waarheid is de echte macht
Mensen, er wordt momenteel geschiedenis geschreven. Er is een culturele oorlog gaande, waarbij zichzelf achtergesteld voelenden hun eigen emoties als waarheid verkondigen, hun frustratie en haat uitend naar een zogenaamd complot van witte hetero CISmannen, deze vanuit de geveinsde slachtofferrol valselijk positionerend als overheersende machtswellustelingen. De ultieme egalitaire utopie is niet werkelijk egalitair maar moet worden omgedraaid. Zij willen de macht! Maar wat zij niet begrijpen is dat echte macht niet uit honger naar macht of positie of geld voortkomt, maar uit waarheid, uit kennis, uit open en vrij debat, juist dat wat zij willen onderwerpen aan hun eigen wellust! Het ironische is dat men in hun queeste naar macht, diezelfde macht verliest, met onze moderne verlichting als slachtoffer. Het zijn zij die zoeken naar de ultieme waarheid de echte macht in pacht hebben, en in feite God zijn, en de Duivels die valse waarheden verkondigen zullen nooit uit hun zelf geschapen stinkende bloederige hel van vooroordelen, aannames, emoties, afgunst en frustratie ontstijgen. 

Een (waargebeurde) sage:

Hoofdstuk 1
Ooit, in vervlogen tijden was er een klein Rijk met grote welvaart. Het Rijk kende democratie en rechtspraak. Elitair ten opzichte van de rest van de wereld, egalitair onderling. Religie en emotie waren ondergeschikt aan waarheidsvinding. Aan de noordzijde van het Rijk, omringd door moeras, was een bloeiend kennisinstituut gelegen op een uitloper bij het Woud des Paters. 

Egalitair als het beleid was werd aangemoedigd dat eenieder, zelfs van eenvoudige komaf, kans kreeg om het bastion van waarheidsvinding te bestijgen, zelfs te ontstijgen. Vliegt naar grote hoogten! Echter, zoals het bij alle bloeiende rijken op de top van civilisatie vergaat, ontstond decadentie. Verworvenheden werden minder gewaardeerd. Rechten werden opgeëist, plichten verzuimd. 

In een ultieme poging tot egaliteit werd besloten om vrouwen meer rechten te geven dan mannen, die van oudsher meer posities bezaten in het bastion van rede en kennis. En daar ging het mis. Een vrouwe uit den vreemde kreeg het voorrecht tot promotie, niet vanwege haar capaciteiten, maar omdat ze vrouwe was. De vrouwe kreeg van de maatschappij zeventigduizend nieuwe florijnen per volledige rotatie om de zon voor twee dagen werk en twee dagen onderzoek. Een tweede promotie was al in het zicht. Echter werd verwacht dat ze op het niveau van haar collega’s ging publiceren. Er ontstond een geschil. De vrouw greep dit aan om haar collega’s van discriminatie te beschuldigen, notabene waarbij zij al bevoorrecht was geweest. Weg van de waarheidsvinding, weg van de rede, weg van de feiten, weg van de kernwaarden waar het instituut voor stond. De vrouwe beschadigde niet alleen haar relatie tot het instituut maar beschadigde ook de naam van het instituut. Na jaren pogingen tot bemiddeling, met vervanging van leidinggevende, werd uiteindelijk besloten dat de relatie zou worden stopgezet. Er moest een rechter aan te pas komen om uitspraak te doen. Nu zult u als intelligente lezer denken, dit verhaal is te klein voor een sage? Neen! Leest u verder.

Hoofdstuk 2
De kennisinstelling werd subiet beschuldigd van het zijn van een onveilige werkomgeving. Op pleinen kwamen protesten van studenten en medewerkers, die niet de moeite hadden genomen de feiten tot zich te nemen, inzicht te verkrijgen en een onafhankelijk beeld te vormen van de werkelijke situatie. Nee, ook deze academische leerlingen en notabene docenten reageerden vanuit emotie en beeldvorming, los van rede, feit en waarheid. Het voltallige bestuur moest opstappen, aan hen was nu de macht om te zorgen voor strikte sociale rechtvaardigheid! Ah, daar is de Marxistische onderstroom. De Duivel van groene egalitaire fatsoenlijkheid had zich als een slang onder het vrije fundament der kennis bewogen, had menigeen vergiftigd met haar dubbele tong van radicale empathie en biased ongelijkwaardigheid. Het trieste einde van hoofdstuk twee is dat radicalen verstoringen en bezettingen organiseerden, weigerden weg te gaan op verzoek van de autoriteiten, en uiteindelijk met zachte dwang zijn afgevoerd, daarin bewijs ziend dat er een complot is van machthebbers. Een zichzelf vervullende profetie. Debat, rede, verlichting, en de waarheid: geslachtofferd. Welkom in de Hel. 

Hoofdstuk 3
Jawel beste lezer! Hier bent u aangekomen bij een cliffhanger, een plottwist. Hoofdstuk drie is namelijk nog niet af. Het is aan u hoe het finale hoofdstuk van deze sage wordt geschreven. Wie wint? God of de Duivel? Zal het verlichte baken van kennis en waarheid overleven? Of is het verval ingezet en zal de gure winterwind uit het Noorden het vergif verder verspreiden? Welk een veldslagen zijn nog nodig voor de ultieme overwinning? Lukt het de decadentie te vernietigen? Vindt men een betere balans tussen elitair en egalitair? 

Blijft de Universiteit van Paterswolde de Hemel, of verwordt het tot de Hel? Het woord is aan u, beste lezer. 

Reaguursels

Inloggen

Mooi verhaal, echter er gaan geruchten dat in vroegtijdse tribale Noord en W-Europesche leefgemeenschappen vrouwen het mede voor het zeggen hadden en ook mee op jacht, op pad en de strijd aangingen (graf IJsland, vrouw krijgster). Dit ging goed totdat de magere mannetjes in opstand kwamen wegens te weinig aandacht en sex en hierna vijandelijkheden introduceerden, iets wat we nu nog steeds zien trouwens. Let wel: dit komt niet van mij, heb het ergens gelezen... Zodoende kun je geen absolute koppeling maken tussen vrouw en onhandig, of vrouw en dom of vrouw en einde beschaving.

Dit zul je beter moeten overdenken vind ik. Mee eens dat Marx een jaloerse frustraat was, vooral gefocust op het bezit van anderen.

Unsinkable-Sam | 13-06-23 | 04:47

De universiteit is al lang geen instituut van verwondering meer. Het is een bureaucratie waar je net iets minder vaak hetzelfde verhaaltje op papier zet.

Barre_de_k | 12-06-23 | 22:43

Nou, ik kan net zo goed een passage van Søren Kierkegaard gaan lezen en daarna concluderen wat beter is, Het ware of kerkelijke geloof. Een pot nat.

TRUMP | 12-06-23 | 22:15

Dit is waarlijk een uitstekende app.!

meneer Q | 12-06-23 | 22:05

Ach, het gaat over Susanne Täuber. Is goeie maatjes met Rosanne Hertzberger. Dan krijgt ze gelijk van me, ongezien.

hotnot | 12-06-23 | 21:42 | 1

Täuber brandde haar werkgever compleet af in een 'essay' en verwonderde zich vervolgens over haar voorspelbare ontslag. La Rosanne zie ik zo'n stommiteit niet begaan, al was adverteerders bellen enigszins onhandig.

tectonicos | 12-06-23 | 21:46

Welke uitvinding komt niet voort uit een universiteit?

Een paar voorbeelden. Een vliegtuig dat opsteeg door een paar fietsenmakers in North Carolina, daarna gevolgd door mannen als Blériot, Fokker, de Havilland, Roe enz. De diesel- en ottomotor door de heren Rudolf Diesel en Nicolaus Otto. De Stirlingmotir kwam van een dominee. Joule was een bierbrouwer. Darwin en Wallace waren niet verbonden aan een universiteit. Philips was niet zo groot geworden zonder het NatLab (en het realiseren dat kopiëren niet tot groei leidt, en patenten toch wel handig zijn). Ook Shell, IBM, Akzo en Bell hadden hun laboratoria. Inmiddels allemaal uitgekleed (op wellicht op die van IBM na).

Laten we de vraag stellen wat uit Delft komt (nee niet Antoni van Leeuwenhoek). ARAL, daarna GLARE... en dan? Of een paraplu? Wel erg magertjes voor al dat personeel. De TU Eindhoven dan? ... Sterker nog door het gepublish or geperish, worden universiteiten nog uitsluitend bevolkt door academici die nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien (en nee, CERN of ITER tellen niet).

Universiteiten zijn een school, ze leiden op. Dat is hun primaire taak.

Louter Leuter | 12-06-23 | 21:40

Ik heb een enorme tegenwerping:

UVA.

Wijze uit het Oosten | 12-06-23 | 21:26

Had de universiteit van Groningen internationaal aanzien? Deze Duitser is trouwens "Expert in gender equality, academic bullying and policy-practice gaps". Nu was Pim ook ooit docent Marxisme in Groningen, maar deze dame is nooit verder gekomen dan wat artikeltjes schrijven..?

Kartelmaster2000 | 12-06-23 | 21:25 | 1

Johann Bernoulli ging naar Groningen...

Louter Leuter | 12-06-23 | 21:42

De tegenstelling, "waarheid=hemel" contra "emotie=hel", is wel heel simplistisch. Dat de ratio zwaar onder druk staat en van alle kanten wordt aangevallen door Woke is niet te ontkennen, maar dat wij als mensheid rationele kennis, en énkel de rationele kennis, als leidend zouden moeten zien, aan die positie valt wel wat af te dingen. En dat de rationele kennis tot waarheid leidt, da's nogal een boude bewering.
De waarheid van Woke is niet te bestrijden met rationaliteit, want Woke ontkent de waarde ervan stelselmatig. De ratio is een groot goed, wellicht ons grootste goed, maar zal toch in dienst moeten staan van een Waarheid die het op wil nemen en op kan nemen tegen de Woke-waarheid. Dat betekent ook emotie contra emotie, een keiharde aanval op het diep gewortelde ressentimentsdenken.

Schoorsteenveger | 12-06-23 | 21:13 | 2

Goed om dat te benoemen. Ratio zonder gevoel kan net als gedachtenloze emotie leiden tot gevaarlijk maakbaarheidsdenken.

Muxje | 12-06-23 | 21:38

@Muxje | 12-06-23 | 21:38:
De wetenschappen kunnen niet leidend zijn, die zullen altijd in dienst van deze of gene waarheid eilandjes of eilanden van kennis genereren. Het gaat erom dat deze of gene waarheid niet al te gemakkelijk die kennis, die goed onderbouwde, rationeel onderbouwde kennis, van de tafel veegt. De problemen rond geworteldheid, identiteit, traditie, geloof, levensovertuiging kunnen de wetenschappen nooit oplossen.
Het wordt een keihard ideologisch gevecht. Tot nu toe was het enkel conservatief, traditionalistisch, nationalistisch rechts dat zich verzette door terug te grijpen op de goeie ouwe tijd, maar daar redden we het niet mee, simpelweg omdat Woke voortbouwt op wat Christendom, socialisme en communisme hebben voortgebracht, het ressentiment, de haat tegen alles wat zich sterk en gezond toont.

Schoorsteenveger | 12-06-23 | 22:08

Groningen is een leuke stad voor dagjesmensen en rond het meer van Paterswolde kun je leuk wandelen.

thanseeuwen | 12-06-23 | 21:06

Misschien is het daarom….
De duivel begint en eet links.
Leest vanaf links.
Er zijn religies en geschriften die je vanaf rechts leest.
Zit er in ons vanaflinkslezers een duiveltje?

Ruimedenker | 12-06-23 | 21:01 | 3

En de van boven naar benedenlezers? Of de links EN rechtslezers (Chinezen, kijk bijvoorbeeld naar de vliegtuigen van China Southern Airlines de naam is aan weerszijden anders, beginnend met de karakters voor midden (centrum) en land - China dus - zo belangrijk dat die bij de neus moeten)?

Louter Leuter | 12-06-23 | 21:55

@Louter Leuter | 12-06-23 | 21:55:
En de analfabeten dan!?

Nuuk | 12-06-23 | 22:07

@Nuuk | 12-06-23 | 22:07:
Of diegenen die in spiegelbeeld kunnen lezen... Helemaal eng.

Louter Leuter | 12-06-23 | 22:25

Hou jij ze arm, dan hou ik ze bang, zei de geestelijke tegen de koning.

Nivelleermarionet | 12-06-23 | 21:00

Azazel, Beëlzebub, Belial en Lucifer, de duvel, Droes, Drommel, doivelke en Joost.
Ik dacht dat biermerken waren.

Allerhoogste, Deus, Dominus, godheid, Heer, hogere macht, Jahweh, Onze Vader, Onze-Lieve-Heer, Opperwezen, Schepper.
Klinkt toch wat saai.
God mag wel een beetje aan de marketing gaan werken.

Ruimedenker | 12-06-23 | 20:59 | 1

Je hebt een Salvator nodig...

Louter Leuter | 12-06-23 | 21:55

Definitie van woke:
Het is een in New York tijdens de regering Trump ontstane maatschappij-kritische levenshouding die wordt gevoed met een kwaadaardig selectief historisch revisionisme waarin de geschiedenis wordt misbruikt om blanke heteroseksuele mannen verantwoordelijk te maken voor de (wan)daden uit het verleden met als schijnbaar nobel doel om op te komen voor de kwetsbaren in de wereld: de zwarten, de LHBTI-gemeenschap, de vluchtelingen en de moslims. Dat dit schijnbaar en niet werkelijk nobel is komt omdat deze pseudo-religie binnen de kringen van rijke, blanke, verwende, egoïstische stinkmillennials die hun eigen leegheid van bestaan weer inhoud willen geven door hun rijke ouders de schuld te geven van alle ellende in de wereld (what’s new?). In korte tijd is deze hippe manier van expressie geven aan je vegan milleniallife overgewaaid naar Europa waar het is geworteld in de hogescholen en universiteiten in de grote steden. Het blijkt dat deze nieuwe morele meetlat van politieke correctheid, die inmiddels Woke wordt genoemd angstzaait bij politici, CEO’s, wetenschappers, journalisten, cabaretiers en BN’ers vanwege de publieke opinie in de MSM en met name social media die geheel in handen is van de hogeropgeleide millennials. Wanneer woke de verkoopcijfers van bedrijven en de carrières van BN’ers kan beïnvloeden zit de angst om gecanceld te worden er goed in en is er hen alles aan gelegen om aan die nieuwe norm te kunnen voldoen.
Door diezelfde angst gedreven komen oude, blanke, (media)geile wetenschappers en journalisten zoals Leo Lucassen en Hans Laroes vanzelf boven drijven om vanuit een misplaatste superioriteitswaan als moderne Übermenschen de wereld te verbeteren en andersdenkenden de maat te nemen om zo in het gevlei te komen bij jonge, geile studentes. En zo heeft iedereen zijn eigen egoïstisch motief om te doen wat hij of zij niet laten kan.

Tiscali-2 | 12-06-23 | 20:57 | 1

Een goede tegel Tiscali.

Met die angst dacht ik hierdoor ook aan de kant van de wokies die het denk ik geweldig vinden om angst aan te jagen en macht te hebben.

Wanneer ik denk aan die mensen die concentratiekampen bewaakten, mensen martelen enzovoorts, dan vraag je je wel eens af wat die mensen bezielt. Ik denk dan dat het de pure macht is waar ze op geilen, en de angst zien bij hun slachtoffers.

Niet dat al de wokies dus kampbeul en zijn, maar ze zijn uit hetzelfde hout gesneden.

Nuuk | 12-06-23 | 21:05

Ook zo'n populaire dooddoener: "Een onveilige werkomgeving". Een toverformule waarmee je jezelf tot slachtoffer kan benoemen, en je tegenstander tot dader. Het wordt tijd dat de besturen van universiteiten eens wat ruggegraat tonen en dat soort ernstige beschuldigingen (want dat zijn het, ondanks dat het nogal vaag is) niet zonder meer pikken. Laat het slachtoffer maar uitleggen waarom ze zich onveilig voelen.

Bij een onveilige omgeving denk ik trouwens eerder aan een wijk waar je je niet meer kan vertonen dank zij de vele kansenjongeren. Of een universiteit waar een mening of zelfs een feit tot protesten en ontslag kan leiden.

Muxje | 12-06-23 | 20:53 | 1

Of je woont naast een TBS kliniek, waar de behandeling nog gestoorder is dan de patiënt zelf.

I.P standing up | 12-06-23 | 21:01

Meneer Oelek wrijft het er lekker in, hoe anders?
Ik ben meer van de brandal, zal daarom wel in de hel komen.
Niet getreurd, daar kom ik jullie allemaal weer tegen.

Ruimedenker | 12-06-23 | 20:52 | 1

Ik was ook van de brandal, maar ben de laatste tijd aan het minderen en overgestapt op badjak.

Met_baard | 12-06-23 | 21:13

Misschien moeten we wat meer sympathie voor de duivel hebben.

Mr_Natural | 12-06-23 | 20:52 | 2

Dat is waar, een vermogende vent met smaak. Niets mis mee.

Nuuk | 12-06-23 | 21:00

Laat hem eerst maar eens een reëler bod doen op m’n ziel.

president osama | 12-06-23 | 21:17

Ik dacht even dat het over Gloria Wekker ging.

SNAFU | 12-06-23 | 20:48 | 1

Wie niet …

Analia von Solmsch | 12-06-23 | 22:46

Ik weet wie dit prachtige epos heeft opgetekend..
Hulde, tevens hulde voor de ondertoon

Het is mijns inziens een pracht omschrijving van hoe kritiek het wint van rede

NuchtereHenkie | 12-06-23 | 20:45

S. Bal-Oelek. Ik moest even aan Daleks denken, maar ik denk nu dat de S. staat voor Sam. Sam Bal-Oelek.

Nivelleermarionet | 12-06-23 | 20:44 | 1

Misschien identificeert deze meneer zijn nickname met zijn roots, een pinda misschien?

Kleintjepils | 12-06-23 | 21:48

Misschien wordt de duivel te veel gedemoniseerd.

Mr_Natural | 12-06-23 | 20:44 | 2

De Duivel, dat is toch gewoon God als ie teveel gezopen heeft?

elfenstein | 12-06-23 | 20:49

Dat krijg je als je zo enorm deugt.

president osama | 12-06-23 | 20:52

Egalitarisme in combinatie met de drang tot wereldverbeteren leidt meestal tot een relatief kleine elitaire groep die alles wil bepalen voor alle anderen.
De wensen van woke en groen lijken inderdaad beangstigend veel op een heilstaatdroom, de klassieke voorbode van een boel ellende.

Harry.Langezwaal | 12-06-23 | 20:44

Als je zeker wil gaan dat je kind volslagen geschift, verknipt, geindoctrineerd en voorzien van blauw haar het echte leven ingaat moet je hem/haar/het naar de universiteit sturen. Succes gegarandeerd.

elfenstein | 12-06-23 | 20:36 | 2

En een alfa studie.

Tiscali-2 | 12-06-23 | 20:39

Niet helemaal..

Dochterlief op één van de meest linkse universiteiten van Nederland,

Maar wel in een kneitermoeilijke moleculaire studie.

Geen wokie te bekennen, is veel te moeilijk. Van de 90 starters studeren er vijf af..

Wijze uit het Oosten | 12-06-23 | 21:36

Als de hemel bestaat, bestaat de hel ook. Waar moet je anders heen als je dood bent?

Mr_Natural | 12-06-23 | 20:36 | 1

Volgens ZZ Top kan je ook nog naar Houston.

elfenstein | 12-06-23 | 20:52

Is God links of rechts?

president osama | 12-06-23 | 20:34 | 5

@Ruimedenker | 12-06-23 | 20:39: Ah oké, dan brengt je ziel dus geen harde Euro’s meer op, maar alleen nog deugpunten.

president osama | 12-06-23 | 21:10
▼ 2 antwoorden verborgen

De snelheid waarmee woke zich weet te verspreiden is best zorgelijk. Ik ben geneigd te verwachten dat de rede uiteindelijk zal overwinnen, maar dat er eerst een periode verval en religekte gaat losbarsten is niet ondenkbeeldig, misschien wel enkele eeuwen.

Politieke leiders en dus zelfs CEO’s zijn bang voor de toorn van woke en die krijgen de wind mee van beroemdheden die het wel hip en sexy vinden.
De media liften er vervolgens om diezelfde reden op mee, en er komt nog iets bij kijken wat betreft media. Daar zitten ze met de perverse prikkel van nieuws creëren. De concurrentie is groot en ophef (ook in geval van tegenstand) genereert aandacht. Aandacht harkt meer adverteerders en dus geld binnen. Daar zitten we dan met de gebakken peren.

Nuuk | 12-06-23 | 20:34 | 1

Het eindspel voltrekt zich niet lineair, maar exponentieel.

Afstandnemer | 12-06-23 | 20:41

Kennis is Rutte, emotie Wilders.
Beiden ongeschikt als leiders.
Visie gebruikt namelijk zowel K als E zonder dat ze leidend zijn.

Einde van de Domheid | 12-06-23 | 20:30

"Si la raison est un don du ciel, et que l'on en puisse dire autant de la foi, le ciel nous a fait deux présents incompatibles et contradictoires."
Diderot

SterF... | 12-06-23 | 20:23 | 1

Spijker.
Kop.
Raak.

Wijze uit het Oosten | 12-06-23 | 21:29

Die Professor Oelek lijkt mij een intelligente man.

UnderTheDevil | 12-06-23 | 20:20 | 4

Vorige week was hij/zij nog Sam Bal, nu al Prof. Ing. met achternaam. Geslaagd voor de Uni dan?

Met_baard | 12-06-23 | 20:30
▼ 1 antwoord verborgen

De grootste truc van de Duivel is ons doen geloven dat Hij God is.

Mr_Natural | 12-06-23 | 20:16 | 5

Zoals Umberto Eco in 'De naam van de roos' laat zeggen:

"Men heeft je voorgelogen. De duivel is niet de vorst van de materie, de duivel is de aanmatiging van de geest; het geloof zonder glimlach, de waarheid die nooit aan twijfel ondehevig is. De duivel is somer, omdat hij weet waar hij naar toe gaat".

CLoVis | 12-06-23 | 21:02
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland