Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een reactie op de beste pro-"Trans Women Are Women"-argumenten die we tot nu toe zagen

Gedegen argumenten moet je als zodanig behandelen

Okay het zit dus als volgt. Op de deze trailer van het recente gesprek met Michiel Lieuwma, dat vanaf 1:04:17 over transgenderisme gaat, verscheen op Instagram dit doorwrochte en uitgebreide commentaar (ook onderaan topic) van danseres "Xiomara Virdó (She/her)". Daar reageer ik onderstaand uitgebreid op. Maar daarvoor wil ik net als in het gesprek met Michiel eerst nog even benadrukken dat ik erg open minded ben als het gaat om gender, mensen die buiten de binaire rolverdeling vallen daarin vaak juist erg leuk en aantrekkelijk vind en dat eigenlijk geen pronouns me te gek zijn zolang ik het gevoel heb dat ik daarmee een soeverein individu tegemoet kom. 

Mijn moeite is erin gelegen dat het in veel gevallen steeds minder duidelijk is wanneer een soeverein individu namens zichzelf vraagt om een aanpassing van je taal, of dat er een ideologie door die persoon heen spreekt en het zodoende een ideologie is die een taalaanpassing van je verlangt. Daar bovenop loop ik gewoon tegen een aantal conceptuele onhoudbaarheden aan, bovenal dus de leus "Trans Women Are Women", waar de onderstaande discussie over gaat.

"Trans Women Are Women" (?)

Social

Mijn stelling:
De uitspraak en leus "Trans Women Are Women" is een ideologische geloofsgetuigenis die letterlijk bedoeld wordt. En het doel van die geloofsgetuigenis is dat je op momenten dat die specificatie ertoe doet niet meer mag benoemen dat biologische mannen die zich - al dan niet na medische transitie - als vrouw identificeren biologisch gezien nog altijd geen vrouwen zijn, maar transvrouwen.

Ze hebben immers geen baarmoeder, menstrueren niet, kunnen niet zwanger raken, hebben geen vrouwelijke maar een mannelijke bekkenstructuur en als ze een vagina hebben dan is deze kunstmatig aangebracht, net als alle overige vrouwelijke kenmerken. En dat is helemaal niet erg, maar op momenten dat specificatie ertoe doet moet je gewoon kunnen benoemen dat het geen biologische vrouwen, maar transvrouwen zijn.

De leus "Trans Women Are Women" heeft als direct doel het benoemen van dat onschuldige gegeven onmogelijk te maken.

Dat heeft als linguistisch gevolg dat het woord 'vrouwen' niet meer volstaat als je specifiek biologische vrouwen bedoelt. En daaruit volgt dus dat biologische vrouwen ineens geadresseerd worden als "mensen een baarmoederhals", "mensen met clitorissen", "mensen die menstrueren" en cis-vrouwen.

De taal waarmee 99,2% van de vrouwelijke bevolking aangesproken wordt, wordt dus aangepast om een minderheid van slechts 0,78%  - op het hoogtepunt van wat zeer zeker ook een modeverschijnsel is - aan te spreken op een manier die conceptueel onhoudbaar is.

Daarbij: binnen die minderheid van 0,78% is er dus ook nog eens een groep die de leus "Trans Women Are Women" juist nadrukkelijk niet onderschrijft. Denk aan transseksuele publieke figuren als Buck Angel, Blair White, Jeffree Star, Kelly Cadigan enz. die expliciet stellen dat ze trans-vrouwen- en trans-mannen zijn, en nadrukkelijk geen vrouwen en mannen.

Xiomara Virdó:
"De conclusie dat uit de uitspraak “trans vrouwen zijn vrouwen” automatisch volgt dat er geen verschillen tussen trans vrouwen en cis vrouwen zijn, is niet alleen overhaast maar ook onjuist. Het erkent dat gender een construct is, dat niet netjes volgens de lijnen van biologie verloopt, waarin er ruimte is voor zowel cis vrouwen als trans vrouwen. Daarmee wordt niet beweerd dat er geen verschillen onderling zijn, net als dat er met de leus “cis vrouwen zijn vrouwen” niet beweerd zou worden dat het een totaal homogene groep betreft."

Reactie op Xiomara Virdó:
Ja, daar ben ik het mee eens. 

Gender is een construct. Zoals Genootschap Onze Taal het beschrijft: "Gender verwijst (...) naar sociale, culturele en psychologische kenmerken die met een geslacht in verband worden gebracht. Onder gender kan vallen wat traditioneel als ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gezien wordt, maar ook alles ertussenin. Gender is ook de ‘rol’ waarmee iemand zichzelf het meest identificeert: iemands gender hoeft dus niet gelijk te zijn aan iemands sekse of geslacht."

Maar de crux zit hem natuurlijk in die laatste zin. "Trans Women Are Women" gaat niet over het erkennen dat gender een construct is, dat staat namelijk amper ter discussie. Het gaat om het ontkennen dat biologisch geboortegeslacht een feitelijk gegeven was, is en blijft en dat dit als zodanig benoemd mag worden op momenten dat die specificatie ertoe doet. 

Wanneer doet het er dan toe? Voornamelijk in de sport en het gevangeniswezen, waarover later meer.

Xiomara Virdó:
"Wat biologie betreft; ook anatomisch gezien kan er niet gesproken worden van een duidelijk binaire sekseverdeling. Naast het bestaan van intersekse-personen, wordt sekse op meerdere vlakken bepaald (oa chromosomaal, hormonaal, gonadaal, interne geslachtskenmerken, externe geslachtskenmerken, secundaire geslachtskenmerken), en komen hierin zoveel variaties voor (ook bij mensen die wij als cisgender beschouwen) dat een strikt binaire sekseverdeling wetenschappelijk onhoudbaar is."

Reactie op Xiomara Virdó:
Nee, ik kan hier een heel eind in mee, maar ben het er uiteindelijk niet mee eens.

Ja, er bestaat een breed scala aan variates op chromosomaal en hormonaal niveau, geslachtsklier, geslacht, geslachtskenmerken en secundaire geslachtskenmerk, veelal samengevat onder de noemer DSD - Disorder/Differences in Sex Development.

Echter, dit komt voor bij een minderheid van slechts 1 op de 4500 geboortes, oftewel 0,02%.

En daaruit volgt dus juist het tegenovergestelde van jouw stelling dat "een strikt binaire sekseverdeling wetenschappelijk onhoudbaar is." Een strikt binaire sekseverdeling is namelijk wetenschappelijk juist zéér houdbaar, en er is een uitzondering van slechts 0,02% die de regel bevestigt.

Xiomara Virdó:
"Nu zorgt dit alles er wel voor dat we preciezer moeten zijn in onze taal. Vervelend dat jij het als ontmenselijkend ervaart als we bijv spreken van “mensen die menstrueren”, terwijl dat enkel meer accuraat is - niet alle vrouwen menstrueren, immers (denk aan mensen in de overgang of ander soort hormoon-verschillen), en niet iedereen die menstrueert is een vrouw (zie: sommige non-binaire mensen of sommige trans mannen).

Reactie op Xiomara Virdó:
Okay. Maar hoe is "spreken van "mensen die menstrueren"" dan "enkel meer accuraat" als je meteen daarna zelf zegt dat "niet alle vrouwen menstrueren, immers (denk aan mensen in de overgang of ander soort hormoon-verschillen) (...)."

Maar misschien is dat een flauwe vraag, en moet ik je hierin misschien eens tegemoet komen.

Mijn voorbeeld "Mensen die menstrueren" werd namelijk inderdaad gebruikt in een menstruatiezorg-context. "Mensen met een baarmoederhals" werd gebruikt in een baarmoederhalskanker-context en "mensen met een clitoris" werd gebruikt in een seksuele context. 

Geen van deze aanduidingen werden gebruikt om vrouwen in algemene zin aan te spreken. En in die zin heb je dus gelijk dat het contextueel inderdaad "enkel meer accuraat" is, omdat het ook gaat over biologische vrouwen die zich - al dan niet na transitie - als man identificeren.

Maar dan alsnog rijst opnieuw de vraag: waarom moet de taal waarmee 99,2% van de vrouwelijke bevolking aangesproken wordt zo vergaand aangepast worden voor een minderheid van slechts 0,78% op het hoogtepunt van wat ook een modeverschijnsel is?

En bovendien zie ik nog steeds geen enkele reden te veranderen van de mening dat "mannen die menstrueren" omdat ze als biologische vrouw geboren zijn - op momenten dat die specificatie ertoe doet - biologisch gezien nog steeds vrouwen, en dus geen mannen, maar trans-mannen zijn.

Zodoende ben ik het dus ook nog steeds volstrekt oneens met je stelling: "niet iedereen die menstrueert is een vrouw". Jawel, iedereen die menstrueert heeft het biologische geslacht van een vrouw, ongeacht hoe hun verdere genderbeleving.

En ik zie, net als transseksuele commentatoren als Buck Angel, Blair White, Jeffree Star, Kelly Cadigan enz. echt nog steeds niet in waarom het een probleem is dat te gewoon te benoemen.

Xiomara Virdó:
"Zoals je eerder zei, taal fluctueert. Ik vind het een nogal verregaande conclusie dat ons volledige sociale kompas ontwricht wordt wanneer we preciezer worden met onze taal. Ik ben het met je eens dat veel van ons wereldbeeld is ingericht op een binair begrip van gender, maar ik zou zelf iets hoopvoller willen zijn over onze denk-capaciteit."

Reactie op Xiomara Virdó:
De conclusie waar Xiomara naar verwijst is deze: 

'Als je conceptueel accepteert dat een biologische man die zich - al dan niet na transitie - identificeert als vrouw daarmee vervolgens van het vrouwelijke geslacht (niet te verwarren met gender) is, dan corrumpeer je daarmee het vermogen waarmee de taal de realiteit in klinkers en medeklinkers kan vatten.

Dat lijkt in deze context onschuldig, en misschien is het zelfs ook wel onschuldig

Maar de geëxtrapoleerde implicatie van die corruptie is wel degelijk dat je gehele sociale oriëntatievermogen ontregeld raakt.

Nogmaals, dit is een extrapolatie en daarom vergezocht. Maar daar gaat het even niet om. 

Immers, als geldt: "Man = Vrouw". Waarom zou "War Is Peace. Freedom Is Slavery. Ignorance Is Strength." dan ineens niet gelden? 

De conceptuele verdedigingslinie die beschermt tegen het accepteren van de stelling "War Is Peace. Freedom Is Slavery. Ignorance Is Strength.", is dezelfde conceptuele verdedigingslinie die sneuvelt als je de stelling "Man = Vrouw" accepteert.

Xiomara Virdó:
"Je paniek over trans-vrouwen in sport lijkt me ook enigszins misplaatst. Het klopt dat sekse en gender binnen sport ingewikkeld kan zijn. Hormoonlevels KUNNEN bijvoorbeeld invloed hebben op iemands prestaties. Ik zou ook aanraden je in te lezen over wat in medische transitie gaan voor trans vrouwen hun hormoonlevels (en spierontwikkeling etc) betekent, dat heeft ook perspectieven.

Reactie op Xiomara Virdó:
Ik heb geen paniek over "trans-vrouwen in sport" (- hey, het waren toch vrouwen?). Maar er ontstaan natuurlijk heus wel vreemde situaties wanneer trans-vrouwen mee doen aan sportcompetities voor vrouwen die als zodanig geboren zijn.

Echter, ik wil je eerst opnieuw tegemoet komen omdat ik door jouw comments iets dieper in het fenomeen ben gedoken, en nu inzie dat het inderdaad veel minder zwart-wit is dan ik voorheen dacht.

Ik dacht namelijk eerst dat bijna elke trans-vrouw die meedoet aan vrouwencompetities bijna als vanzelfsprekend wint. Maar de cijfers tonen aan dat dit niet het geval is

Ook dacht ik dat trans-atleten die het nieuws bereikten omdat ze wonnen, altijd winnen. Maar zelfs dat blijkt niet het geval. En inderdaad, vooral omdat de hormoonbehandelingen die deze trans-atleten ondergaan een aantoonbaar verzwakkende werking hebben.

Trans-vrouw zwemster Lia Thomas bijvoorbeeld verscheen veelvoudig in het nieuws nadat zij als eerste trans-atleet ooit een NCAA Division I national championship won, op de women's 500-yard freestyle

Echter, in januari 2022 werd ze nog zesde op de 100 meter freestyle en verloor ze van vier vrouwen en een trans-atleet die nog geen hormoonbehandeling had ondergaan. Verder: "In the preliminaries for the 200 freestyle, Thomas finished second. In the final for the 200 freestyle, Thomas placed fifth with a time of 1:43.50. In the preliminaries for the 100 freestyle, Thomas finished tenth. In the finals for the 100 freestyle, Thomas placed eighth out of eight competitors in 48.18 seconds, finishing last.

Een illustrerend voorbeeld: Lia Thomas' persoonlijk record op de 500 meter is nu 15 seconden (!) langzamer dan voor haar medische transitie inclusief hormoonbehandelingen.

Ik wil je eerlijk bekennen: ik dacht voorheen dat Lia Thomas record na record brak en haar gehele sport domineerde. Daar zat ik dus volledig naast en dat was een tribale, onzorgvuldige vooringenomenheid van mijn kant.

Ook zijn er genoeg andere trans-atleten die zelden of nooit winnen: gewichtheffer Laurel Hubbard en deze vier atleten bijvoorbeeld.

Echter, evenzo zijn er trans-atleten die hun sport wel degelijk domineren en er zijn wel degelijk vrouwen die zich daardoor enorm oneerlijk verdrukt voelen. 

Trans-vrouw en track cyclists Tiffany Thomas is 46, begon in 2018 pas met fietsen en is 12 jaar ouder dan haar oudste teamgenoot. Afgelopen maart behaalde zij haar zestiende (!) overwinning. Dat gebeurde daags nadat vrouwelijke oud-kampioen Hannah Arensman haar pensioen aankondigde met de tekst:

I have decided to end my cycling career. At my last race at the recent UCI Cyclocross National Championships in the elite women's category, I came in 4th place, flanked on either side by male riders awarded 3rd and 5th places. My sister and family sobbed as they watched a man finish in front of me, having witnessed several physical interactions with him throughout the race. Additionally, it is difficult for me to think about the very real possibility I was overlooked for an international selection on the US team at Cyclocross Worlds in February 2023 because of a male competitor."

Afgelopen week nog won trans-vrouw track cyclist Austin Killips de Tour of the Gila in New Mexico.

Hannah Arensman's grieven voelen terecht, en de lijst met vrouwen die in andere sporten inmiddels voor soortgelijke grieven uitkomen is lang. 67 vrouwelijke atleten stuurden het Amerikaanse Supreme Court zelfs al een brief om de kwestie te addresseren.

Hoe wegen die grieven op tegen trans-rechten in de vrouwensport?

Xiomara Virdó:
Er zijn cis-vrouwen met natuurlijk hogere testosteron-producties die daarom uit hun categorieën geband zijn. Naast dat er geen sluitend bewijs is voor dat dat de doorslaggevende factor is voor hun prestaties, zou dit betekenen dat we, om het eerlijk te houden, allerlei sporters op basis van eventuele fysieke voordelen zouden moeten uitsluiten. Wat moeten we dan met Michael Phelps’ uitzonderlijke bouw? 

Reactie op Xiomara Virdó:
De "cis-vrouwen met natuurlijk hogere testosteron-producties die daarom uit hun categorieën geband zijn" zijn de Namibische rensters Christine Mboma en Beatrice Masilingi en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya.

Dat zijn interessante casussen, want alledrie de atleten werden geband wegens "regulations on testosterone levels for athletes with XY DSD- Disorder/Differences in Sex Development". Oftewel, zij behoorden daadwerkelijk tot die minderheid van 0,02% waarbij de binaire tweedeling tussen man en vrouw inderdaad niet op gaat.

Nog even los van hoe naar zo'n situatie emotioneel moet zijn voor die atleten, is het natuurlijk wel maar zeer de vraag hoezeer de term "cis-vrouw" hier in de atletische context op gaat. Want is dit niet juist die daadwerkelijk, biologisch non-binaire minderheid?

Grappler en MMA-vechtster Gabi Garcia is trouwens nooit geband, al valt zij zeer waarschijnlijk ook onder de DSD-minderheid.

Xiomara Virdó:
Wat betreft gevangenissen, vind ik je vrezen ook opmerkelijk. In welke opzichten zouden trans vrouwen daar een groter gevaar vormen dan cis vrouwen onderling? Terwijl andersom het me vrij duidelijk lijkt; een trans vrouw in een gevangenis vol mannen loopt een verhoogd gevaar op (seksueel) geweld.
"

Reactie op Xiomara Virdó:
Casus: Schotse trans-vrouw Isla Bryson, voorheen bekend als Adam Graham, in januari 2023 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor - als man - twee verkrachtingen van vrouwen in 2016 en 2019.

Na haar arrestatie begon ze in 2020 met een 'gendertransitie' en ze werd vastgezet in Schotlands enige vrouwengevangenis Cornton Vale terwijl de tweevoudige verkrachter nog altijd een penis had. Pas na publieke ophef werd Isla naar een mannengevangenis verplaatst.

Een vergelijkbare casus in 2018: de destijds 52-jarige Britse trans-vrouw Karen White, "convicted paedophile and on remand for grievous bodily harm, burglary, multiple rapes and other sexual offences against women." Ook zij kwam - nog altijd met penis - in een vrouwengevangenis terecht en "during a three-month period at the female prison she sexually assaulted two other inmates."

Ja, zulke gevallen zijn erg zeldzaam, maar ze zijn wel een directe implicatie van het accepteren van de stelling "Trans Women Are Women".

Nog even los van de bovenstaande casussen ben ik het overigens met je eens dat trans-vrouwen in een mannengevangenis ook zeker een verhoogd risico op (seksueel) geweld tegen de trans-vrouw met zich mee brengt. Het is me niet helemaal duidelijk wat de beste manier is om met gevangenisstraffen voor trans-vrouwen om te gaan; wellicht een aparte vleugel?

Hoe dan ook, dit was absoluut een blinde vlek van me die ik voorheen niet overwoog. Dus ook daarvoor, veel dank.

Naschrift aan Xiomara Virdó:
Mocht je je geroepen voelen in een eigen artikel op het bovenstaande te reageren, dan zullen we je artikel natuurlijk integraal en in z'n volledigheid publiceren. We zijn te bereiken op: redactie@geenstijl.nl.

Ik wens je het allerbeste en bedankt dat je me zo aan het denken hebt gezet!

Tweevoudige verkrachter Isla Bryson zat met penis en al in vrouwengevangenis

Xiomara Virdó's intersectionele Linktree

Dansen kan ze!

De auteur van de comment

Haar commentaar

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
hoestmogelijk | 07-05-23 | 20:46

Wat zo opvallend is aan het "trans" activisme is de venijnige agressie waarmee het standpunt opgedrongen moet worden. Ik ben ongelooflijk voor allerlei vormen van leven en laten leven en heb enorm veel tolerantie voor vanalles. Ik was gek op het Amsterdam van de jaren negentig waarin allerlei pluimage vrijmoedig over straat ging met een enorme gun factor van het publiek. Maar ik ben ook een intellectueel en behoud me het recht voor om allerlei zaken kritisch te kunnen bevragen. Wanneer de voorvechters van de "trans" lobby mij de mond snoeren als ik open vragen stel en vervolgens mij in een beschuldigende positie manoeuvreren dan isoleren ze zich stapsgewijs en geven ze de intolerantie aan de andere kant van het spectrum genoeg munitie om zichzelf uiteindelijk te beschadigen. Deze manier van politiek bedrijven leidt tot het verlies van begrip en uiteindelijk is het een vorm van zelfverminking om jezelf politiek uit te schakelen

Overschilder | 07-05-23 | 19:35

Zolang die vrouwen spermaspuiters zijn, wil ik seksueel niets met ze te maken hebben.

GeenTheeDrinker | 07-05-23 | 19:01
-weggejorist en opgerot-
CantShakeMe | 07-05-23 | 18:32

Die argumenten van ja maar er zijn ook vrouwen die geen kinderen kunnen krijg
Hilarisch gewoon een vrouw die geen kind kan krijgen daar is iets mee aan de hand
Die heeft iets aan haar eierstokken of whatever
Daaraan kan je al zien hoe dat redenering vermogen van die wokies is
Ik zou ze 1 ding willen aanraden ga eens een les logica volgen in plaats van een fopstudie
Een man die zich laat verbouwen naar vrouw is gewoon een man die vanaf dat moment op een vrouw lijkt

van de kraats | 07-05-23 | 18:21

Het blijft altijd grappig om te wijzen op de oorsprong van de term "gender identiteit" en de bedenker ervan. John Money was een """wetenschapper""" die als seksuoloog de term gender identiteit bedacht. Ook heeft hij als """wetenschapper""" dubieuze experimenten uitgevoerd op twee kinderen (1 jongen en 1 jongen die hij eigenhandig transvrouw gemaakt heeft). Citaat van wikipedia:
Some of Money's "therapy" sessions involved Money forcing the two children to perform sexual activities with each other, which Money then photographed, "for research". David Reimer lived a troubled life, eventually committing suicide at 38; his brother died of an overdose at age 36
en.m.wikipedia.org/wiki/John_Money

Je gaat haast denken dat er iets grondig mis is met de hele stroom aan gender-wetenschap als de oorsprong zo vervuild is.

Barre_de_k | 07-05-23 | 17:55

Nou "transwomen are women" nou nee. Het zijn mannen. Ook al zie je er niet zo uit en heb je wat onderdelen geruild voor andere.

Maar, je kan diegene wel in zijn/haar/het waarde laten. Ongeacht wat je nou werkelijk vind.

Zalwelweer | 07-05-23 | 17:20 | 1

En ik bedoel dan niet zoals Naomi71 hierboven die de biologische onderdelen al had bij geboorte. Dat is toch echt een ander verhaal mijn inziens.

Zalwelweer | 07-05-23 | 17:28

Je bent een heerlijke vent Timon. Op je Trump adoratie na natuurlijk. Wel de enige reden waarom GS nog het bezoeken waard is. Dank voor deze fijne genuanceerde post.

Linkse Zakkenvuller | 07-05-23 | 17:07

Ik lees dit soort discussies met een gevoel van vervreemding. Ik ben een post-op vrouw met een transgender verleden en op vlakken waar het volgens Timon problematisch zou zijn, ben ik niet actief: ik sport niet in competitief verband en ben ook nog nooit in detentie geweest. Als ik in detentie bij andere vrouwen zou komen, zou ik bovendien weinig schade kunnen aanrichten, want ik heb een vagina. Daarnaast werd ik zelfs als "jongen" eigelijk altijd wel als laatste gekozen bij het samenstellen van teams, want sportief bekeken ben ik echt altijd waardeloos geweest. Ik werk als psychiatrisch verpleegkundige en behandelaar in een FACT team en mijn patiënten, de meeste van mijn collega's, buren en oppervlakkige kennissen hebben er geen idee van dat ik als jongen geboren werd (met als kleine complicatie dat ik Persistent Mullerian Duct Syndrome heb, dus geboren werd met baarmoeder en eierstokken).

Ik heb helemaal geen validatie van mijn vrouwelijke status nodig van de Timons van deze wereld, zelfs losse seksuele contacten hebben het niet door (passing privilege heet dat) Waarom zijn er mensen die denken dat ze er recht op hebben voor mij te bepalen wie ik ben? Ik heb me lang voor mezelf geëxcuseerd en ging mezelf maar "outen" omdat ik ervan uitging dat mensen het "door" zouden hebben, maar daar ben ik mee gestopt. Ik beschouw mezelf als vrouw, mijn omgeving beschouwt me als vrouw, mijn seksuele partners beschouwen me als vrouw, mijn zoon koos er zelf voor me "mamma" te noemen (ik liet hem vrij in die keuze), Anatomisch ben ik vrouw en zelfs door religieuze autoriteiten word ik als vrouw beschouwd. Ik ben zelfs in orthodoxe synagoges (ik ben jodin) welkom als vrouw, omdat de Tzitz Eliezer (belangrijkste orthodoxe autoriteit op het vlak van orthodox-joodse medische ethiek) al in 1971 stelde in één van zin responsa: "And therefore, in my opinion, even if we were to leave it as it is, it would have the status of a female, since “the external organs which can be seen by the naked eye are the determinant in Jewish law. " suelong.tripod.com/tzitz.html

Mag ik het alsjeblieft loslaten? Mijn transitie duurde zeven lange en pijnlijke jaren. Tenzij ik het zelf vermeld of mensen me nog van voor mijn transitie kennen, hebben mensen geen idee dat ik niet geboren werd als vrouw. en het maakt ook niet uit, want ik ben nu dus vrouw.

Naomi71 | 07-05-23 | 16:47 | 6

Om wat toe te voegen. Jij bent denk ik meer vrouw dan een vent die een rokje aan trekt en zich vrouw noemt. Daar gaat de discussie ook wel om. Niet om jou.

Leukerd | 07-05-23 | 17:22

U bent ook wel een uitzondering op de regel en respect voor uw eerlijke verhaal.

Zalwelweer | 07-05-23 | 17:23

3 alinea's om te zeggen dat je vrouw bent, dan voel je blijkbaar zelf al aan dat het iets ingewikkelder is dan dat.

Barre_de_k | 07-05-23 | 17:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Je zal maar p0rnosueel zijn, in het land van de free.
Utah waar ene Tod Wheeler een max creepshow runt.
Louisiana ook governmental phishing op gebruikers.
Pr0nsites zeggen foei pervy gov,
perving in de mensen hun broeken en internetgebruiken.
"Denk om de tjildrens" en alle data van de mensen grijpen.

Smeerpijpende schijnheil oogst woke-achtige reactie van voorheen onmilitante mensen. Nederlandje was hoger en beter ontwikkeld dan Murica.
en toen iets met volkshuisvesting en OETC op de lagere.
Waarop nu een jaarlijkse woke-achtige botenparade moreel noodzakelijk is.

Een film van Nate The Lawyer
Adult Websites block Utah in Protest of new age-verification law.

hallevvezool | 07-05-23 | 16:46

Na 400 reacties is de tussenstand:

75 x verbieden. weg ermee.
100 x eens een vent altijd een vent.
150 x ze doen maar, la me met rust
50 x als ze toegeven nep te zijn doe ik normaal
25 x nou, nou zijn lieve mensen hoor.

Goed artikel. Kan ik wat mee.

TanteJuut | 07-05-23 | 16:36

'Transwoman are woman are woman when they do all the stuff that they do', dat doen transwoman niet dus spreekt ze zichzelf tegen.. niet eens een discussie waardig..

Geilbaard | 07-05-23 | 15:29 | 1

Wat doén vrouwen dan? Klinkt behoorlijk seksistisch allemaal.

Papa Jones | 07-05-23 | 16:34

Het gaat blijkbaar zo goed met de mensheid dat kleine terroristische clubjes ruim baan krijgen. De meerderheid van de bevolking het het blijkbaar te goed om zich er druk om te maken. En dan krijg je dit.

hetmoetdanmaar | 07-05-23 | 15:04

Waar zijn eigenlijk alle trans-man kampioenen? Wat zegt u, ze hebben geen eerlijke kans tegen non-trans mannen? Wat 'n flauw excuus zeg.

puszuiger | 07-05-23 | 14:58

Schitterend.

Mokum Kosher | 07-05-23 | 15:09

Sex is a fact, gender is an opinion.
Taal evolueert, de medische wetenschap ook. Van bloedzuigers en lobotomie tot genitale verminking, het is allemaal aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Het is begrijpelijk dat mannen die een lange, pijnlijke, radicale en onomkeerbare transitie hebben doorgemaakt, niet willen horen dat ze dat maar beter niet hadden moeten doen omdat er inmiddels een pilletje is tegen genderdysforie. Maar hou op met die onzin dat iemand met een prostaat een vrouw is.

Zeddegeizot | 07-05-23 | 14:02 | 3

Gender is niet zomaar een opinion. Gender is wat een samenleving passend vindt als onderscheid, zich baserend op honderden, nee duizenden jaren van ervaringsfeiten. Dat daarin in de loop der tijden ook allerlei vooroordeel zich vastzet, bijvoorbeeld onder invloed van religie, filosofie, bijgeloof, folklore, machtsstrijd, doet daar weinig aan af.
Als je in staat zou zijn om al dat vooroordeel uit te filteren, zou je dan een 'tabula rasa' overhouden waarop je welke opinie dan ook op los kunt laten? Dat is wat trans activists beweren, dat het een volkomen vrije, onafhankelijke keuze zou zijn. Daar geloof ik niet in. Wat je overhoudt is een onderscheid dat waarschijnlijk door de wetenschappen a posteriori ook behoorlijk onderbouwd kan worden. Vergelijk je de culturen all over the world inzake het onderscheid tussen man en vrouw dan zie je overdonderend veel overeenkomsten, en die lopen redelijk parallel aan wat de wetenschappen vinden. Het kan geen toeval zijn dat al die culturen eenzelfde opinie hebben over wat een man en een vrouw is.

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 14:11

@Schoorsteenveger | 07-05-23 | 14:11:
We zijn dan ook zeker niet de enige sociale diersoort op aarde die er genderspecifieke rolpatronen op nahoudt.

ZonderNaam | 07-05-23 | 14:38

@ZonderNaam | 07-05-23 | 14:38:
Nee, en die soorten houden er niet bepaald opinies op na omtrent de vraag wie het mannetje en wie het vrouwtje is.

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 14:43

Hoe zit het eigenlijk met het cabinepersoneel van Transavia?

bitterpete | 07-05-23 | 13:52 | 3

Je bedoelt op die vluchten naar Transsylvanië?

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 13:58

Wij noemen het altijd Transvagina.

Papa Jones | 07-05-23 | 16:35

@Papa Jones | 07-05-23 | 16:35: Voor de kleine kutreisjes

intrigant | 07-05-23 | 19:39

En dan is er nog deze kwestie, die er direct aan gerelateerd is.
theconversation.com/no-you-cant-ident...
Waarom kan het ene wel, móet het ene zelfs, en is het andere zwaar taboe?

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 13:35 | 4

@ZonderNaam | 07-05-23 | 13:46:
Er is geen absolute pigment-kaart. Hetgeen aangeeft dat de vraag of je je een 'person of color' mag noemen niet simpelweg bepaald wordt door wat de gemeten pigmentwaarden zijn. Trek dat door en de vraag op wie 'white fragility' van toepassing is hangt ook in de lucht. Uiteindelijk komt het toch weer neer op het Marxistische schema van 'upstairs' en 'downstairs'.

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 13:56

Twee redenen:
- De zwarte emancipatiebeweging laat zich niet ringeloren, de feministen wel.
- De zwarte emancipatiebeweging heeft merendeels zwarte leden, de feministen zijn merendeels blank. Tegen de eerste mag je als blanke genderideoloog niet vervelend doen, tegen de tweede wel.

Blauwpetje | 07-05-23 | 14:23
-weggejorist-
BrabantiaNostra | 07-05-23 | 14:23
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb nog nooit een pro-"trans women are women" activist een non-circulaire definitie van "woman" horen geven. Dat wil zeggen een definitie van het woord vrouw waarin het woord vrouw NIET voorkomt.

SaintNick | 07-05-23 | 13:35 | 1

Wel interessant is dat dit grapje werkt in het Engels maar niet in het Nederlands; ook weer een voorbeeld van hoe de werking van taal verschilt tussen landen of culturen. A woman is a adult human female; een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht: in het Nederlands is het al veel meer een cirkelredenering. Filosofischer: is een vrouw dan meer vrouw in Angelsaksische landen? Of is het zijn van een vrouw dan toch meer dan een simpel woordspelletje? Ik denk eigenlijk het laatste

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 13:48

Wat mij opvalt is dat het altijd over de rechten van trans vrouwen gaat, hoe zit het met trans mannen? Of komen die automatisch veel lager op het slachtofferspectrum te staan op het moment dat ze zich als man identificeren?

ZonderNaam | 07-05-23 | 13:33 | 2

Er zijn minder transmannen dan transvrouwen. Zie het als een minderheid van een minderheid. Het is ook een kwestie wie het hardst schreeuwt.
Waarom er meer transvrouwen zijn dan transmannen ben ik wel benieuwd naar. Is daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan?

Xbitt | 07-05-23 | 13:50

Daarnaast schreeuw je nu eenmaal harder met XY-chromosomen en testosteron. Iets met aangeboren agressie? Al draag je lippenstift en nagellak, een aapmens blijft een aapmens. Ik vind transvrouwen best agressief voor een vrouw, zeg maar.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 14:08

Wellicht kan 99,2% van de bevolking besluiten deze groep collectief te negeren.
Bij een grote populatie heb je altijd wel wat afwijkingen. Of dat nou om chromosomen (down) of dna gaat. Die afwijkingen heb je bij zoogdieren, reptielen, vissen etc etc. Geen reden tot paniek, gewoon accepteren dat ze bestaan en doorgaan met normaal doen. En vooral de normering van normaal op geen enkele wijze aanpassen. Das echt te veel eer.

BoerKoekoek | 07-05-23 | 13:25 | 1

Bij andere dieren als mensen leeft een uitzondering nooit lang, in het beste geval wordt hij verstoten, maar meestal gedood. dan kan lopen van geestelijke afwijkingen tot en met lichamelijke (albino b.v.).

De huidige mens is zo humaan de afwijkende te verzorgen en op te laten groeien. De woke mens is van mening dat de afwijkende de norm moet worden. (Peter Pan met Down syndroom, imitatie vrouwen als atleet).

En zo is het cirkeltje weer rond, 50 jaar geleden waren er ernstige twijfels bij DDR of USSR kogelstootsters en gewichthefsters, sommigen werden uitgesloten. nu hebben ze de toekomst.

bergsbeklimmer | 07-05-23 | 14:52

Gender (één van de vele vergelijkbare definities): geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten.
Een biologische vrouw is overal ter wereld een vrouw en overal ter wereld zul je bij haar, bij onderzoek, alleen x chromosomen vinden. Een transvrouw is alleen een vrouw in hun eigen sociaal culturele bubbel. Een Amsterdamse transvrouw die zich vrouw noemt bedoelt eigenlijk, ik ben een Amsterdamse grachtengordel, middeninkomen, HBO niveau, alleenstaande vrouw b.v.. Maar zodra hun in Jipsingboertange komt is hun geen vrouw meer, want daar zijn geen Amsterdamse grachtengordels en de sociaal culturele gedragsaspecten liggen daar heel anders.
Ik ben nog op zoek naar een uitputtende beschrijving van het geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een man van middelbare leeftijd, academisch niveau, internationaal werkzaam, wonende op het platteland. Gewoon om op zeker te gaan. Dus als er hier een wetenschapper is die zo'n lijst heeft, dan hou ik me aanbevolen. Doe er dan ook eentje bij voor mijn gepensioneerde collega, weduwnaar uit de Randstad, halfjaarlijks woonachtig in Spanje, 2 geadopteerde volwassen kinderen.

Blauwpetje | 07-05-23 | 13:24

Wat Xiomaravirdo doet is typisch mansplaining.

Chessmonkey | 07-05-23 | 13:15

"Een strikt binaire sekseverdeling is namelijk wetenschappelijk juist zéér houdbaar, en er is een uitzondering van slechts 0,02% die de regel bevestigt."

Voor mij hoeft de taal niet te worden aangepast voor die minderheid van 0,02% hoor, maar wat is in bovenstaande zin nog de waarde van het woord strikt? Verder, over dat Transwomen are women, ik heb het onlangs al eens aangeprezen hier, maar lees "Death of a slogan" van Ian Leslie in the Ruffian. Dat is een bedachtzame analyse die niet meteen alles als onzin afwijst, maar wel duidelijk een aantal grenzen aangeeft. Gratis toegankelijk, ook nog eens.

Tashtego | 07-05-23 | 13:14 | 3

Zou het hiermee eens zijn, ware het niet dat Spartacus eigenlijk ook mis zit voor wat die 0.02 procent. Zoals ik hieronder uitleg is ook deze categorie binair.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 13:19

@The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 13:19: Misschien heb je gelijk, ik ben niet zo thuis in de materie. Het is de vraag of biologie er uiteindelijk toe doet. Even vanuit de losse pols gedacht, misschien moet je de vraag praktischer stellen: niet zozeer kun je een pleidooi houden dat transvrouwen mee mogen doen met vrouwensport, maar accepteer je dat pleidooi ook werkelijk? Wil je vrouwensport daadwerkelijk opofferen aan deze ideologie of niet? Wil je de veiligheid van vrouwelijke gedetineerden hieraan opofferen of niet? Sturgeon bleek daar uiteindelijk niet toe bereid, dat stemt op zich hoopvol.

Tashtego | 07-05-23 | 13:37

Ik denk dat de reden waarom ik niet meega in de ideologie is juist dat biologie ertoe doet.

(1) In 0.02 procent van de gevallen hebben mensen redenen te klagen. (2) Zelfs in die gevallen is de biologie duidelijk: man of vrouw. (3) in alle andere gevallen betreft het ideologie. (4) ik buig niet voor iemands ideologie.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 13:42

Die onzinnige toevoeging "cis" moet onmiddellijk verdwijnen.
Het is vrouw en transvrouw, punt.

Chessmonkey | 07-05-23 | 13:13 | 1

Zo eens laat ons even buiten dat alphabet

van de kraats | 07-05-23 | 14:29

Ik ben transmilionair, ik eis dat iedereen (en met name mijn bank) daar naar handeld.

Quasi_Quatsch | 07-05-23 | 13:04 | 1

Ik heb uw bericht doorgegeven aan de belastingdienst

ZonderNaam | 07-05-23 | 13:35

Uiteindelijk is het gewoon zo dat mannen in alles beter zijn dan vrouwen, zelfs in het vrouw-zijn.

Micdrop, vingers in oren en wegrennen doet.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 12:58 | 2

Nou, dat vinden mannen in ieder geval wel....

Knitty | 07-05-23 | 14:25

Ik denk dat Van Ginneken zijn klit beter vindt dan een originele klit. Minder kilometers ook gemaakt.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 15:19

Kan je je ook gewoon niét uitspreken hierover? Het wordt zo'n binair gedoe anders. En ik hou niet van hokjes.

Papa Jones | 07-05-23 | 12:43

De uitspraak "Trans Women Are Women" komt overeen met 'trans+x = x' wat per definitie niet waar kan zijn, tenzij trans 0/niks is... in welke geval het adjectief 'trans' dus niks toevoegd.

Logica en gender ideologie domweg gaan niet samen...
Telkens als je dat probeert wordt er gedefect, 'is het lastig', of wordt je beschuldigd van bad faith, want 'everything is a social construct' is gewoon dure taal voor'we definiëren niets zodat we ons eraltijd uit kunnen lullen'

ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:37 | 4

@Schoorsteenveger | 07-05-23 | 12:41: Prima dat ze dat vinden, maar diezelfde logica die hier gebruikt wordt, is ook de logica die transactivisten smartphones, internet, alle gemakken van het moderne leven, goedkoop voedsel, prularia om zich mee te stijlen, en de medische wetenschap die transitie überhaupt mogelijk maakt gebracht, heeft gegeven.

Dat ben je gewoon methoden aan het cherry-picken om je ideologie kloppen/passen te maken.

Wat dat betreft zitten ze in dezelfde ideologische dode hoek als feministen en CRT-BLM'ers: De blankemannenwereld verketteren, maar niet begrijpen dat zonder we at best nog in de Middeleeuwen zaten, maar waarschijnlijker allemaal als jagers verzamelaars leefden...

ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:48

@ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:48:
Natuurlijk is het cherry picking. Veel van hun argumenten zijn impliciet op logisch argument gebaseerd, maar dat hebben ze zelf niet door.

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 12:55

Gender ideologie is wiskundig gezien delen door 0 (nul dus). Als niemand dat door heeft heb je altijd gelijk.

bergsbeklimmer | 07-05-23 | 14:58
▼ 1 antwoord verborgen

Graag zou ik als eerste vraag de vraag beantwoord willen zien waarom trans activists er zo op hameren dat een trans vrouw een vrouw is. Waarom is dat zo immens belangrijk?
Als gender een 'social construct' is, en dus relatief en dus veranderbaar en dus fluïde, waarom dan die activistische strijd die erop gericht is om af te dwingen dat wij, argelozen, een trans vrouw écht als een vrouw zien? En waarom hebben activistisch ingestelde trans vrouwen in overgrote meerderheid de neiging om bij zichzelf dat vrouw zijn te accentueren door juist de cliché's die de traditionele samenlevingen hebben voortgebracht rond het vrouwelijke over te nemen en vaak nog op overdreven wijze aan te zetten? Als alles een rol is, en als alles morgen anders kan zijn, waarom klampen trans activists zich welhaast wanhopig vast aan juist het traditionele beeld van de vrouw, waarom willen ze per se borsten hebben, lichaamsdelen die toch typisch te vinden zijn bij 99% of meer van mensen die menstrueren? Waarom willen ze ook een gleuf, ook al moet de met kunst eb vliegwerk door snijgeile chirurgen in elkaar gevouwen worden?
Trans activists willen, zo neem ik waar, eigenlijk helemaal geen afscheid nemen van een burgerlijke samenleving die indeelt met behulp van cliché's, integendeel, ze willen die met geweld naar hun hand zetten. Een nieuwe wereld vormgeven, een waarin het er in morele zin helemaal niet meer toe doet wat je geslacht is en hoe je je identificeert, dat is aan hen niet besteed, dat boezemt hen enkel maar angst in.
Ze kunnen niet zonder de wereld van vandaag, hoezeer ze die ook haten. Ze hebben de wereld van vandaag, met al zijn beelden, nodig om hun eigen lege hoofden te vullen. "Ik ben een vrouw" roepen de verbouwde heren, iets originelers kunnen ze niet bedenken.

Schoorsteenveger | 07-05-23 | 12:32 | 7

Hoppa!

Sinterbikske | 07-05-23 | 15:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik vind het zo raar dat iets dat 0.01% van de mensen aan gaat zo verdelend kan werken. En dat het internationaal gebruikt wordt door mensen als putin om mensen achter hem te krijgen. Divide et empira.

littlelebowsky | 07-05-23 | 12:32 | 1

En visa versa, in het westen, vooral in de US is het ontwikkeld om een nieuwe klasse strijd te ontketenen en zo stemmers te binden aan een partij met een geheel geconstrueerde strijd. Het is een stok om mee te slaan. Net als BLM. Alleen bedoeld om schuld op te wekken en zo politieke macht te vergaren. Useful idiots van het grootkapitaal en de politieke kaste. Ironisch dat deze mensen hier nu slachtoffers van zijn.

P-unit | 07-05-23 | 13:32

Ik ben een hert, alle dieren die zeggen ik ben een muis hebben het fout en zijn racisten. Ik wil dat beledigende woorden zoals muizenissen en vliegend hert verboden worden want kwetsend. us.123rf.com/450wm/beckerphotos/becke...

jan huppeldepup | 07-05-23 | 12:29

Goed dit hoor Spartacus. Aanvulling (zonder dat ik weet of het hieronder al gememoreerd is): ook DSD-aandoeningen zijn sekse-specifiek. Klinefelder, een van de meest voorkomende- komt enkel voor bij mannen. Turner komt enkel voor bij vrouwen. Dus ook in de DSD-categorie van 0.02 is (vrijwel) alles netjes gecategoriseerd: het lichaam is (goed of slecht) ingericht op het produceren van zaadjes of eitjes, kleine of grote gameten. Tweeslachtigheid komt bij mensen dus niet voor, zoals bij sommige vissen of wormen; wij kunnen niet onszelf bevruchten (er lijken een tiental gedocumenteerde uitzonderingen te zijn geweest in de historie van de mens, waaronder een Russisch geval die ook daadwerkelijk voor nageslacht gezorgd schijnt te hebben (als vader, niet uit eigen baarmoeder). Maar dit kan als je het mij vraagt ook “folklore” zijn).

In de ontwikkeling van geslachtsdelen en reproductieorganen gaat er wel eens wat fout. Het “bijzondere” aan die organen is dat ze allemaal beginnen vanuit dezelfde start, en van daaruit ontwikkelen tot eikel of clit, ballen of schaamlippen etc. Dit werd zeker vroeger gezien als “tussen-sekse”. Nu weten we dat dit niet waar is: de afwijking is specifiek mannelijk, of specifiek vrouwelijk te noemen.

Belangrijker is denk ik het volgende. Hoewel 0.02 procent van de bevolking enige reden heeft om te twijfelen aan hun sekse in relatie tot gender (maar niet iedereen binnen die groep dat zal doen), gaat het huidige debat op geen enkele wijze meer over deze groep. Vrijwel niemand van de “transgender/ non-binaire groep heeft dit type aandoening! Er zijn maar zoveel Ravens van Dorst, en de rest is een ander type vreemde vogel, eerder een koekoeksjong dat de echte hermafrodiet uit het nest stoot. Ik denk dat dit me het meest tegen de borst stuit: de transgender discussie gaat niet meer over een biologische realiteit, maar over de geestelijke kolonisatie ervan door intersectionele profiteurs, mannen met een seksuele afwijking (AG), onzekere pubers en faux-progressief hersenloos tuig.

Ook hier, net als bij de anti-racisme beweging en de occupy beweging, heeft de -for lack of a better word- woke-kanker als een parasiet een oprechte en terechte emancipatiebeweging gekoloniseerd en vervormd.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 12:28 | 3

En op de vraag, in welk opzicht zijn trans-vrouwen gevaarlijker dan cis-vrouwen in de gevangenis is een heel simpel en duidelijk antwoord mogelijk: de pik. Er zit nog een lul aan. Daarbij zijn veel van de trans-vrouwen die naar de gevangenis gaan veroordeeld voor verkrachting, en werden ze opeens trans toen ze gearresteerd werden. Dat dus..

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 12:31

@The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 12:31: Belangrijker lijkt me een testosteron gedreven puberteit waardoor je gemiddeld zo'n 10-20% groter, sterker en sneller bent dan de gemiddelde vrouw.

Merendeel van die bouw blijft namelijk bestaan ook als je HRT of geslachts operatie ondergaat.

ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:53

Ik weet niet exact op welk deel van mijn betoog je reageert Rey, maar inderdaad, de bouw, grootte van het hart, zuurstofopname etc verdwijnt natuurlijk niet. Daarnaast is het behoorlijk generaliserend, zo niet ahum, seksistisch, om mannelijkheid alleen af te meten aan spieren. Conservatief much? De genderbeweging is allang geworden wat ze zegt te bestrijden..

Anyways: nog wat overwegingen voor Spartacus. Nee, niet elke trans-vrouw wint, of wint altijd. Hubart is 55 ofzo, Thomas is meer bezig met fetishfeestjes dan met trainen, en die mountainbiker onlangs kan pas sinds 3 jaar fietsen. Dat is ook niet het punt, mijns inziens. Het punt is dat voor elke imposter die meedoet, een vrouw niet mee kan doen, al is het voor plek 10. Voor de niet-winnaars draait het om meedoen, en voor elke Thomas doet er ergens een geboren vrouw niet mee in de sport waar ze van houdt.

Een andere overweging is het punt van marginal gains. Ik weet niet of je de Tour volgt, maar Team Sky introduceerde ooit de “marginal gains”. Ik de top zijn de verschillen dusdanig klein dat je je overal waar je een half procent beter kunt worden moet investeren om te kunnen winnen, van slaap tot voedsel tot materiaal tot massage tot vitaminen etc etc. Honderden datapunten. Zo werd ook onze dames hockey ploeg kampioen, en onze waterpolo ploeg, etc. Marginal gains, half procentje voor half procentje.

Een trans-vrouw heeft een natuurlijke biologische voorsprong van 20 procent. Die HOEFT niet voluit te trainen. Die hoeft niet voor de sport te leven. Die hoeft zich niet bovenmatig in te spannen. Die hoeft zich niet 100 procent te focussen. Ook niet met testosteronremmers, want spieren zijn maar een beperkt deel van het verhaal.

Het is competitievervalsing van de ergste soort. Een trans-vrouw die voluit traint zal ALLES winnen, met een overmacht van ongeveer 10 procent in duursporten en 20 procent in krachtsporten. Die trans vrouw hoeft dus niks te doen om toch te winnen. Het is een belediging voor wat sport is, en een miskenning voor de vrouwen die wel de marginal gains opzoeken om de beste te worden. Topsport is toewijding en afzien, offers en lijden. De trans-dimensie maakt dat er geen winnaars meer zijn aan het einde van deze tunnel, het is de dood van de beloning.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 13:14

Mensen met een manipulatieve inslag, al dan niet met persoonlijkheidsstoornis, doen graag aan taalspelletjes om de aandacht maar af te leiden.

nikolaos | 07-05-23 | 12:25

Het is een mooi stuk, waarin je de dialoog zoekt, Spartacus, en dat is sowieso prijzenswaardig.

Je hebt wel gelijk dat er verschil is tussen biologie en gender. Biologisch heb je man en vrouw, maar het is ook zo dat er door spelingen van erfelijk materiaal er zeldzame gevallen zijn waarin iemand duidelijk beide kenmerken van biologisch geslacht in het lichaam draagt. Ik heb in mijn werk maar enkele keren te maken gehad met transgender zaken. In die tijd was het normaal dat iemand met een vraag eerst een heel gedegen onderzoek, interview kreeg voor er tot behandeling over werd gegaan. Ook bleef er jarenlang een traject van nazorg. Dat vonden zowel de mensen waar het om ging als betrokken professionals in gezondheidszorg normaal, en dat is het ook. Het raakt aan zo veel facetten van het leven, daar moet je niet lichtvaardig dig mee omgaan.
De puberteit en adolescentie is een matig tot soms heftig verwarrende tijd, op meerdere levensgebieden. Je mag die jonge mensen daar enige bescherming in geven, zowel serieus nemen bij bv gender vragen, maar ook bescherming tegen een agressieve ideologie.

Dat taaldingetje is absoluut iet. Je kan je bv afvragen waarom mensen zo gekwetst zouden zijn wanneer bv een conducteur in de trein een mededeling start met “beste dames en heren”. Wat zou het? Pik je kant kant er uit en reis lekker verder. De totale gekwetste opwinding snap ik totaal niet en is voorheen ook nooit een issue geweest. Blijkbaar speelt er meer.
Ik kan wel begrijpen, en dat ook zo van een transman gehoord, at het prettig is als je eenmaal man bent, dat je dan ook zo bekend staat. Dit geval was net rond een wetswijziging waarin het veel makkelijker werd, en zonder idioot hoge kosten om in de basis gegevens van de overheid je man/vrouw aanduiding te wijzigen.

Tegenwoordig is er inderdaad een agressieve ideologie op gender gebied. Vaak trouwens overlapping met natuur, klimaat en woke activisten. Vaak anti-kapitalistisch en dan is dat het doel; de samenleving moet radiaal veranderen. Die subdoelen als racisme, gender enzovoorts zijn dan stokken om mee te slaan en dat verdienen die onderwerpen niet.
Gelukkig zijn er trans vrouwen -en mannen die ook veel rustiger hiermee omgaan. Je noemt er al een paar en het is al langer zo dat ook uit die hoek wel eens gematigdheid is richting bv kinderen zo dwingend willen benaderen. Dan volgt er vaak weer een erg agressieve reactie van de ideologisten.
Die ideologisten doen eigenlijk niet veel anders dan wat homo’s lang te verduren hadden, en vaak nog hebben. Het ontluikende gevoel moet geheim blijven. Niet voor niets heet het “uit de kast komen”. Het woord kast geeft al een verborgenheid aan. Het zit er echt, maar anderen mogen, en kunnen het niet zien. Reden is duidelijk: angst voor sociale uitsluiting. Die uitsluiting wordt nu door ideologisten op ongekend agressieve manier gebruikt.

Nuuk | 07-05-23 | 12:16 | 4

@Nuuk | 07-05-23 | 12:27: DAt experiment hadden ze toch ook gedaan met 't Nationale vrouwenvoetbal team van de USA? Die verloren ook van een groep puberende jongens nog op High School.

En dan wel dezelfde verdiensten eisen...

ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:57

@ReyNemaattori | 07-05-23 | 12:57: Iets van 10 jaar geleden speelde de B1 (16jr) van mijn cluppie (een regionale 2e klasser) een oefenwedstrijd tegen Oranje (V). Het werd 10-0 voor de B1.

Grachus | 07-05-23 | 13:08
▼ 1 antwoord verborgen

Met taal kun je een hoop beinvloeden en insinueren. Zo staat er nu op de Nos, over het overlijden van beroemde pianist Pressler, dat hij in 1938 vluchtte naar Palestina.
Oke.. daar zeg je een hoop mee. Zo ook met deze taalkwestie omtrent vrouwen. Er kunnen allerlei variaties bestaan die je van mij mag noemen wat je wil, maar de vrouw -met al haar variaties van onvruchtbaarheid tot menstruatiestoornis tot menopauze- noem je gewoon vrouw.
Mensen die hormonaal behandeld moeten worden om voor vrouw door te gaan, kun je daarna vrouw noemen. Maar de biologisch geboren vrouw heet gewoon vrouw, en niet 'vrouw met...'.

letopuwzaak | 07-05-23 | 12:09 | 3

U is een genderontkenster.

Piggelmee | 07-05-23 | 12:13

Dat stuk over taal is echt heel belangrijk, je ziet het op verschillende facetten van het leven. “Ontkenner”, “nepnieuws” zijn van die woorden. Ik denk dat activisten zich dat goed bewust zijn, ze zijn niet dom daarin. Wat Spartacus al zegt: het is een transvrouw-of man, maar niet dat je kan zeggen trans vrouw = vrouw.

Dat van Palestina is ook zo iets. Al klopt het formeel dat hij dan in 1938 naar Palestina gevlucht was want dat was toen de naam. Dat ze het nu zo gebruiken heeft natuurlijk een agenda. Zou feitelijk “het toenmalige Palestijnse protectoraat moeten zijn.

Nuuk | 07-05-23 | 12:21

'Vrouw met...'. schijnt toch iets anders te zijn dan 'Man zonder...'. Wat raar allemaal, erg verwarrend.

Nivelleermarionet | 07-05-23 | 12:30

Ik vind het prima dat deze gendertwijfelaars elkaar de tent uitvechten, zolang ik maar niet aan deze flauwekul hoef mee te doen.
En ja, en ik ken een echte transvrouw. Werkte als man bij mij op de afdeling, schreef iedereen een brief waarin hij aangaf zich vrouw te voelen en het traject in te gaan. Werkelijk iedereen had respect voor zijn openheid en beslissing, en hij is in transitie gegaan. Kwam tussendoor op therapeutische basis werken en in nu vrouw geworden.
Waar zij last van heeft zijn inderdaad vooroordelen waar zij tegenaan loopt (maar die kende ze voor en tijdens haar transitie al), maar vooral omdat door het ophitserige gedrag van haar obsessieve "soortgenoten" buitenstaanders die eerst neutraal of positief waren zich nu tegen deze genderflauwekul keren. En daar ervaart zij nu de grootste last van.

Kwakjeszalver | 07-05-23 | 11:59 | 1

Een beetje zoals mafketels die Köckcu op een schild hijsen. Dáár heeft die persoon last van.

Tja. Mafketels blijven mafketels.

Papa Jones | 07-05-23 | 12:18

Mensen die er tegen zijn die zijn vooral tegen de uitwassen. Verhalen over mannen naar de vrouwengevangenis, trans jongens die meisjes wc in mogen terwijl ze gewoon onbehandelde jongen zijn. Straf als je iemand misgenderdt. Ouders die uit gezag gezet worden omdat kind X een idee heeft om misschien transitioneren.

Ipv dat er een vent met vrouwenkleding is die je naar keuze links kunt laten liggen en er een biologische afkeer van mag hebben wordt het toch opgedrongen dat dit transgebeuren normaal zou zijn en bedenkingen transfoob.

Er is ook een hele de-transition beweging. Laat die ook horen.

sjef-van-iekel | 07-05-23 | 11:57 | 3

Wat die kinderen betreft heb ik het idee dat ze daarmee een grotere groep willen creëren die onder trans valt waardoor het meer gewicht krijgt.

Ja en ik denk dat je onder kinderen wel wat kunt scoren aangzien die identiteit nog volop moet ontwikkelen.

nikolaos | 07-05-23 | 12:32

@nikolaos | 07-05-23 | 12:32: Is vooral een logisch gevolg van de gay & lesbische argumenten 'born this way'.

Als we accepteren dat gays geboren zijn met een liefde voor het eigen geslacht, volgt daar logisch uit dat transmensen ook geboren zijn in het verkeerde lichaam. En dát impliceert dat genderdysforie dus óók bij kinderen bestaat, vanaf het moment dat ze geboren zijn en dus móet er getranst worden.

ReyNemaattori | 07-05-23 | 13:00

@ReyNemaattori | 07-05-23 | 13:00: Dat zou goed kunnen Rey. Het heeft me best veel moeite gekost om te begrijpen waarom ik mijn medestudenten (in alfa) maar slecht begreep. Dat weet ik voor mezelf nog steeds niet temeer omdat ik me ook.afvraag of ze ook oprecht zijn in wat ze verkondigen.

nikolaos | 07-05-23 | 13:13

Simpel gezegd zijn er 3 genders; mannen, vrouwen en aandachtshoeren...

Air van Boven Dorens | 07-05-23 | 11:56 | 2

Dat is een beetje kort door de bocht.
Er zijn mannen (XY geslachtschromosomen), vrouwen (met XX geslachtschromosomen) en pechvogels met afwijkende chromosomenparen (XXX, XYY enzo) of met metabole of hormonale stoornissen waar bijvoorbeeld echte- of pseudo hermafrodieten door ontstaan die inderdaad moeten kiezen of zij als man of vrouw door het leven willen gaan.
De rest is psychiatrie.

Kwakjeszalver | 07-05-23 | 12:04

Man man man

hotbrasil | 07-05-23 | 11:53 | 2

De enige juiste reactie.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 11:55

As a disabled vegan gender fluid black Japanese lesbian who identifies as a 18th century battle ship i find this offensive

Air van Boven Dorens | 07-05-23 | 11:58

Geloof, als in religie, ontstaat als je overtuiging van iets groter is als datgene dat van dat iets bewezen kan worden. Transgender activisme is voor 99,98% een geloof....

Bierum | 07-05-23 | 11:47

Tl;dr

Ik haak al af bij je focus op motivatie om taalaanpassing. Dat is helemaal geen issue. Taal is van degene die spreekt, dat jij je graag aanpast (hartstikke voorkomend van je) betekent dat niet dat we dat als norm gaan opleggen.

Dan maar zo! | 07-05-23 | 11:34

Hoe komt het toch dat nu zovelen deze kant op gaan? Anticonceptiegebruik voor decennialang? Zit er iets in het drinkwater? Chemtrails? Pure invloed van bepaalde lieden op bepaalde plekken in de media? Is het pure verveling in een maatschappij die alles heeft? Ik snap er geen joto/jota van.

Mokum Kosher | 07-05-23 | 11:33 | 4

Plastic en chemicaliën?

van de kraats | 07-05-23 | 15:56

@kapoerewiet | 07-05-23 | 11:47:
Jah, er is medisch heel veel mogelijk met minder risico dan vroeger. Toch zijn de aantallen nog altijd klein op de totale populatie.

* Il Principe * | 07-05-23 | 18:55
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Japiekingcorn | 07-05-23 | 11:14 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Tja. De Transvrouw. De groep die dit betreft en daadwerkelijk baad heeft bij een 'transitie' valt voor mij onder de travestiet van weleer. De Transseksueel daarentegen zit vrijwel nooit lekker in het vel. Percentueel is dit van oudsher een kleine groep. Deze groep dient beschermd te worden. De rest doet mee met de mode, zijn zoekende naar een identiteit of hebben andere geestelijke problemen waarbij Transgenderism als een kapstok en of paraplu fungeert.
De claim dat meer dan 30% non Binbair is, is dan ook een valse voorstelling van zaken. In de Jaren 90 was 30% vande jeugd in Nederland 'Gabber', een klein groepje was hardcore fan en zien er nu nog zo uit, het overgrote deel heeft na een aantal jaren het trainingspak uitgetrokken en afscheid genomen van de kale kop. En hier zit voor mij de crux: we zijn nu zwakke meelopers onomkeerbare operaties aan het aanpraten omdat het de ideologie onderstreept en er geturft kan worden. Ik huiver voor de toekomst van deze mensen.

Remus McMillan | 07-05-23 | 11:13 | 1

Dit is ook mijn gedachtengang. De fase met het blauwe of groene haar is daarvan het minst erg. Voor de mensen met hun lichaam vol gekalkt met inkt wordt het al wat precairder.
Voor degenen die spijt hebben van hun transitie ligt het ingewikkelder.
En die verhalen kun je al lezen.

Overigens ken ik zelf meerdere transseksuelen. Op 1 na hebben die behoorlijk wat psychische problemen. Een ervan die man was wilde na misbruik in zijn jeugd geen jongen meer zijn. Haar verhaal is een heel triest verhaal, maar tekenend voor de gelaagdheid in de problematiek die niet verdwijnt na transitie van geslacht.

Roos | 07-05-23 | 11:26

Transvrouwen hebben toch een cloaca, net als kippen en ganzen?

Conan de Rabarber | 07-05-23 | 11:12

Het is zoals Freek de Jonge al in de jaren 70 van de vorige eeuw, zo bloemrijk en gevoelig wist te omschrijven...."Kerel je hebt een kut, maar we lullen er verder niet over"

Karel Kruizenruiker | 07-05-23 | 11:12

Zal al wel gepost zijn: Ryan Webb, republikein, blank en getrouwd, identificeert zicht nu als transwoman of color, en ook lesbisch omdat hij van vrouwen houdt.
Als de woke mob hem komt cancellen antwoordt hij met dezelfde 'argumenten'.
youtu.be/CrQfMZMTpEA?t=363

funda | 07-05-23 | 11:11 | 3

Gejat van Piers Morgan.

_pacman_ | 07-05-23 | 11:26

Die riep het, Ryan Webb bracht het in de praktijk.

funda | 07-05-23 | 11:38

Ja, ze hebben er erg moeite mee om verslagen te worden in hun eigen spel.

Ik vraag me af of dat is omdat ze eindelijk realiseren hoe belachelijk het is, of omdat ze gewoon pissed off zijn een discussie te verliezen die ze normaal glansrijk wonnen door iedere conservatieve naar hun niveau te laten afdalen en verslaan met ervaring die ze hebben.

ReyNemaattori | 07-05-23 | 13:04

Dat hele transgender-gedoe is op z'n zachtst gezegd een vrouwvijandig gebeuren en moet dan ook als zodanig bestreden worden. Voor vrouwen vormen transgenders een fysieke bedreiging, in de taal worden vrouwen zelfs uitgewist. Waarom staan weldenkende mensen niet op tegen deze modieuze, decadente idiotie, die vrouwen weer jaren terug werpt in de emancipatie??!!

Rationa | 07-05-23 | 11:10 | 6

@Beste_Landgenoten | 07-05-23 | 11:17: Laten we het eerst eens over het begrip hebben: wat mij betreft is een transgender iemand die in transitie is of daar al doorheen is, niet iemand "die zich als vrouw identificeert". Bovendien: mannen die vrouwen lastig willen vallen doen dat toch wel, of ze nu de kleedkamer in mogen of niet, en of ze zich nu als vrouw mogen identificeren of niet. Welk deel van de "echte" trans-vrouwen valt andere vrouwen lastig? Voordat het begrip trans werd opgerekt kwam het vrijwel niet voor.

Waar ik me tegen afzet is dat een paar van die incidenten opgeblazen worden tot "transgenders zijn een fysieke bedreiging voor vrouwen". Dat, mijnheer (m/v), is wat we demoniseren noemen.

Muxje | 07-05-23 | 11:26

@Muxje | 07-05-23 | 11:26: "wat mij betreft is...".
Dat is het handige, dat iedereen iedere dag zijn eigen definities maakt.

funda | 07-05-23 | 11:40
▼ 3 antwoorden verborgen

De "my Kia is a Mercedes" fact is wel briljant
Het is net alsof de Covid lockdown allerlei mentale problemen heeft verergert.

patrick023 | 07-05-23 | 11:09 | 2

Zou dat woke gebeuren ook aangeslingerd zijn door lockdown corona? Genoeg mensen die toen raar gingen doen.

De_fluitlokker | 07-05-23 | 11:12

Ja precies en voor mentale problemen ga je geen lichamelijke ingrepen laten doen.

bqbq | 07-05-23 | 11:15

Transvrouwen zijn mannen die op een vrouw willen lijken. Meestal met heel veel make-up. Maar het zijn geen vrouwen. Ze kunnen er wel beter uitzien dan menig vrouw. Verder vind ik ze erg op sex gericht. Een beetje valse nichten. De activistische zijn ook nog eens behoorlijk agressief. Ik ben een vrouw en als ik me laat ombouwen naar man, ben ik nog steeds geen man. Mocht je gelukkiger worden van het veranderen van je uiterlijk, vooral doen. Maar je blijft een Transvrouw en geen vrouw.

helemaal leuk | 07-05-23 | 11:07 | 3

Hahaha, ik ken een "omgebouwde" die nu vrouw is maar in de kroeg vecht als een havenarbeider. Bijna 2 meter lang is ze.

De_fluitlokker | 07-05-23 | 11:10

Wat een vooroordelen toch weer allemaal.
Kindje toch!

Papa Jones | 07-05-23 | 11:10

Persoonlijke openbaring. Niet alleen de film "Boys Don't Cry" deed mij inzien dat er mensen zijn met genderdysforie en hoe verschrikkelijk zwaar dat moet zijn. Een jaar of wat geleden kwam een goede vriend van mij uit de spreekwoordelijke kast dat hij eigenlijk transgender was. De man was toen al dik richting de 50. Ik vond het maar niets, vooral dat ombouwen. Ik vind het nog steeds moeilijk. Dat ligt vooral aan mijzelf. Ik ben het stereotype man en vrij chauvinistisch zelfs. Maar ik accepteer het. Zoals ik ook homo's accepteer en mensen die religieus zijn.

Ik wil namelijk de mens zien. En daar gaat het bij de anti-transgenderlobby constant mis. Het is geen kritiek meer, het is een hetze, een kruistocht op een minuscuul klein groepje mensen waarvan er ongetwijfeld een nog veel kleiner percentage misschien niet spoort. Transgenders worden belaagd en soms zelfs letterlijk dood gepest door hordes extreemrechtse zogenaamd "christelijke" debielen. Op het internet zijn er anti-transgender websites en social media met slechts een enkel doel en dat is we nemen de paar grootste gekken op de wereld er selectief uit om de gehele bevolkingsgroep van transgenders dood te pesten.

En dat is een zeer kwalijke zaak.

Het is altijd kwalijk als mensen een mening hebben over zaken waar ze de ballen verstand van hebben en een hele groep over dezelfde kam scheren. Het is dom, onwetend en bekrompen.

DeEnigeWaarheid | 07-05-23 | 11:06 | 2

Zullen we de extreemrechtse gewoon linksextremisten noemen in wat ze zijn.
Het is net de gender discussie in waar rechtsextremisten zich links gaan noemen,.
Het is de wereld.op zn kop, kijk naar de zogenaamde linkse partijen die nog rechtser zijn dan ome Adolf 80 jaar geleden

patrick023 | 07-05-23 | 11:14

Omdat een transgender het constant moet benadrukken dat hij/zij een man/vrouw is. Daar krijg je toch een sik van, als dat de hele tijd een gespreksonderwerp moet zijn. Ik vind het prima om een partijtje pool of darts te spelen in de kroeg, met man, vrouw, paarshaartje, regenboog, hoofddoekje, pygmeeof wat er nog meer te verzinnen is aan uitzonderingen. Maar als iemand na iedere stoot dus over de transitie begint of op de top van zijn stem "Aaim a leedieejjjjj" loopt te gillen, nee, bedankt. Dat doe je maar in de schouwburg, ik wil gewoon poolen.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 11:34

Ik ben ervoor om "mensen met een trans" te behandelen als trans. Trans sportcompetities en trans gevangenissen. Dan is het gauw gedaan met de pret (en aandacht).

Zuurteregelaar | 07-05-23 | 11:04 | 1

Dan gaan we nog heel veel soorten competities en gevangenissen zien.

Duwbak_Linda | 07-05-23 | 11:06

Overigens, dit is het enige wat de naam Transvrouw waardig is:
i.pinimg.com/originals/8a/7e/2e/8a7e2...
De rest, waar dit topic over gaat is drag, trans, ladyboy, shemale, gendermeander, noem maar op maar als je niet geboren bent ( bij geboorte gezien bent heet dat tegenwoordig, weer zo'n slachtofferrol ) als vrouw ben jke gewoon geen vrouw. Je kunt op je kop gaan staan of de hele wokeriedel erop loslaten maar je bent geen vrouw en je zult het ook nooit worden. Je speelt een rol, prima, theater enzo maar dat ding wat tussen mijn benen hangt weet donders goed of een vrouw eraan zit te frunniken of iets anders. En dat is uiteindelijk de lakmoesproef.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 11:04

Amanda Lear, bijvoorbeeld, is waarschijnlijk een vrouw met een zware contralto stem. Niets mis mee. Waar wel wat mis mee is, is dat de hedendaagse genderactivist een ongelooflijk negatieve uitstraling heeft. Het lijkt wel uit de hand gelopen gothic of zo. De maatschappij is een bizar toneel geworden van schreeuwers met een vechtmentaliteit. Woorden moeten werkelijkheden scheppen die doorgedouwd worden omdat bepaalde mensen hun DENKbeelden nu eenmaal zo zijn. En dat geldt voor bijna al het activisme. Vandaag nog conservatieve christenman, morgen bekeerde wahabist. Kan allemaal. Vandaag een intervieuw dat je geen last hebt van discriminatie, morgen activistisch lid van Bij1. Heel gewoon. De hele transgenderdiscussie heeft zich in dit rijtje gevoegd. Gewone burgers worden plotsklaps activist. Maar wat heeft dat met je persoonlijke leven te maken? Sinds wanneer is jouw gendergevoel politiek? Wat heeft het met jouw universiteit te maken? Waarom wil je op tv? Er lopen tieners tussen die gisteren nog met Playmobil speelden maar vandaag zich van een arsenaal standaard retoriek bedienen dat je niet weet wat je hoort. Waarom zouden vreemde mensen je toejuichen wanneer je met je baritonstem boos brult dat je 100% ladylike bent? Wat willen die lui dan van jouw? Dat moeten jongeren zich misschien eens afvragen. Alle activisten eigenlijk, want ze worden toegejuicht door lui met soms straal andere ideeën over de wereld. Dat is niet intersectioneel, eerder alarmerend.

zeurmachine | 07-05-23 | 11:02

Waar hebben we toch in vredesnaam de afslag gemist? Wat was er mis met Jongens hebben een piemel en meisjes niet? Waarom moet ik me nu als hetero blanke man in allerlei bochten gaan wringen om die marginale afwijkingen tegemoet te komen. Geloof me jongens en meisjes, ik ben denk ik best wel open minded en gun ieder diertje zijn pleziertje. Ik respecteer ieders gevoelens daarin. Maar wees dan ook zo sportief om ook MIJN gevoelens te respecteren. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. En nu, op naar de golfbaan, de bitterballen roepen al.

de Jager59 | 07-05-23 | 11:01 | 1

Dit is het enige en juiste antwoord op dat hele gendergedoe. Prima verwoord. Het zal mij ook aan m'n reet roesten hoe iemand zichzelf noemt maar val mij er alsjeblieft niet mee lastig. Ik heb er totaal geen zin in om eerst iedereen die ik leer kennen eerst geheel fysiek en mentaal te moeten ontleden om te weten hoe ik hem/haar moet aanspreken.Gewoon simpel: heb je een piemel dan ben je een kerel, heb je een gleuf dan ben je een vrouw.Heb je je piemel weg laten halen dan blijf je voor mij een kerel en zal ik je altijd zo aanspreken. Geld andersom ook voor vrouwen. Zie b.v. die hype rondom Nicky de Jager. Het is en blijft een omgebouwde kerel. Moet er toch niet aan denken om 's morgens naast hem wakker te worden zeg. Maar goed ieder zijn meug. Wie er in mee wil gaan doet z'n best maar. Ik in ieder geval niet.

Sjakie | 07-05-23 | 13:18

In 1 minuut 13 vat Rickey Gervais dit samen:

Rickey Gervais - New Women
youtu.be/yI6qvQtrTU8

Roos | 07-05-23 | 10:58 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Als god dit zo had gewild waren we wel geboren als bouwpakket.

Mr_Natural | 07-05-23 | 10:58 | 1

Homo Ikea

horsteknots | 07-05-23 | 11:03

Alle vreemde dingen wel gezien in mijn leven maar bijna alles had toch wel met geilheid te maken.

uisge baugh | 07-05-23 | 10:57

there are 2 genders and 98 mental disorders.

verder. "cis" is een scheldwoord.

Ir. Wilhelmus | 07-05-23 | 10:57 | 4

"trans" is ondertussen ook al een scheldwoord, en "zwart" ook.
We zijn samen met elkaar ver gekomen met het bruggenbouwen.

funda | 07-05-23 | 11:30

@funda | 07-05-23 | 11:30: cis en trans zijn worden ook gebruikt in chemische structuurformules om de ruimtelijke oriëntatie ten opzichte van dubbele koolstofbindingen aan te duiden.

Kwakjeszalver | 07-05-23 | 11:40
▼ 1 antwoord verborgen

De obsessie van auteur met de transgemeenschap begint een beetje triest te worden. Ja er zijn bijzondere exponenten in die gemeenschap die bijzondere standpunten innemen. Dat kan je een keertje aanraken, maar dit lijkt meer op een kruistocht voor een gewillig publiek.

Ondertussen heb je veel transmensen die juist door de toegenomen tolerantie een prettiger en gezonder leven kunnen leiden. Hetzelfde voor de andere letters in de LHBT, etc. lettersoep.

Het zijn juist de eng conservatieve en religieuze elementen, waar ik Peterson ook onder schaar, die zich maar elke keer focussen op de uitwassen, vooral om hun ideologie verder vorm te kunnen geven in onze maatschappij.

Ik zie liever een dragqueenshow op een basisschool dan een religieuze idioot die predikt dat je als LHBT'er niet in de hemel beland. En dat laatste kan nog gewoon in deze maatschappij. Ik kan me nog herinneren hoe een klein kind bij mij thuis huilend thuiskwam nadat zijn religieuze stiefmoeder vertelde dat zijn moeder niet in de hemel terecht zou komen.

RandomAct | 07-05-23 | 10:57 | 8

@Roos | 07-05-23 | 11:15:
Eens. Kleine en grotere mensen hebben een biologisch en maatschappelijk startkader nodig, waaruit ze respectvol zouden mogen uitbreken. Niet beginnen zonder kaders, dat levert een hoop identiteitsstoornissen op als je het gevoel hebt dat je moet kiezen uit een hele winkel genders.
Dan ga je nadenken over wat bij de meeste mensen biologisch goed zit. Dat is als teveel nadenken/zorgen maken over ademen; dan ga je hyperventileren.

letopuwzaak | 07-05-23 | 11:25

Dat woord 'transgemeenschap' is me er eentje. Waarom zou je op basis van je seksuele identiteit meteen tot een gemeenschap moeten behoren? Daar gaat het m.i. al vaker mis - beroepsactivisten die zich opwerpen als voorvechters van iets dat voor zoveel betrokken individuen helemaal niet bevochten hoeft te worden. En dat straalt weer slecht af op die individuen. Maar ja, het zal wel weer enorm extreemrechts zijn (als ik enkele reacties hieronder lees) om überhaupt over het Individu te beginnen.

kapoerewiet | 07-05-23 | 12:00
▼ 5 antwoorden verborgen

Het gesprek op WNL over migratie is veel interessanter dan dit verhaal.

Capt. Iglo | 07-05-23 | 10:56

En dat allemaal op zondag voor 11:00 uur.
Wat een gelul.

Sleeptnet | 07-05-23 | 10:56

Zit hoog lijkt het… op zondagmorgen zo’n epistel over kletskoek.

Tuinkassenkoning | 07-05-23 | 10:55

"Ja, zulke gevallen zijn erg zeldzaam, maar ze zijn wel een directe implicatie van het accepteren van de stelling "Trans Women Are Women"."

Is dit niet een beetje die bottom line van deze hele polemiek? De zeldzaamheid van deze uitzonderingen, het feit dat waarschijnlijk niemand van de tegelzetters hier dit ooit zelf bij de poot heeft gehad maar dat het tot Twitteroorlog II heeft geleid, is dat niet al een indicatie dat het een vanzelf weer overwaaien boosmaak fenomeen is voor met name conservatief rechts?

Then again, je kunt ook de vraag stellen waarom sport voor mannen en vrouwen gescheiden criteria en competities kent. Als verschillen dan toch niet puur honderd procent biologisch vastliggen krijg je discussie over wie waar wordt toegelaten en dat is al zo oud als de DDR kogelstootsters met de baard in de keel en een verdachte bobbel in de spandex broekjes.

Beste_Landgenoten | 07-05-23 | 10:52 | 5

In dit geval meer dialoog dan polemiek, waar het nogal eens in ontaardt, en dan vooral ook hier.

Beste_Landgenoten | 07-05-23 | 11:08

Wat is dat toch, die fascinatie van X66 met de DDR, Landgenoot?

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 11:39

Mannen die voor vrouwen denken uit te maken wat een excess is en wat niet, bah.

The-loopy-cowboy | 07-05-23 | 12:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar even serieus, voor die sport is wel een oplossing te bedenken. Gewoon alle mannen, vrowuen en knutselpeoples bij elkaar.

Om dan toch een leuke pot(!) te spelen: Bij golf wordt al jaren gebruik gemaakt van een handicap, zodat een sterkere speler tóch een spannende pot tegen een mindere god kan spelen.
Dat kan toch met heel veel dingen?
- Zwemmen, een handicap van twee baantjes extra voor een trans kerel.
- Hardlopen, 10 seconde handicap op de 400m horden.
- Voetbal, elektronisch het doel verkleinen als er een ombouwmuts schiet.

Denken in oplossingen, toch?

marcoplarco | 07-05-23 | 10:51 | 4

Of nee, gewoon iedereen een mediale voor de inzet.

Beste_Landgenoten | 07-05-23 | 10:54

Sporten afschaffen, want het benadrukt alleen de verschillen tussen mensen.

funda | 07-05-23 | 11:32
▼ 1 antwoord verborgen

@Kapitein Sjaak Mus | 07-05-23 | 11:21: De bijbel heeft het inderdaad over valse goden, en dat het Christendom (waarheid) steeds minder populair zal worden. En ook:

"And thou shalt see an enemy in my habitation"

www.geenstijl.nl/5170429/de-politie-v...

keistad | 07-05-23 | 11:29

@keistad | 07-05-23 | 11:29:
Weet je, het lijkt me dat Jezus een prima vent is geweest. Zal best wel interessante dingen hebben gezegd.

Maar zolang zijn fanclubs het na 2000 jaar nog steeds niet eens kunnen worden over wat ze nou precies met die woorden aanmoeten, kan ik ze niet serieus nemen.

Kapitein Sjaak Mus | 07-05-23 | 11:44

@Kapitein Sjaak Mus | 07-05-23 | 11:44: Met 2.4 miljard mensen kun je nooit helemaal op één lijn liggen. Gelukkig zijn er een hoop onderwerpen gaande waarin we wel op één lijn liggen waardoor we ons nu steeds beter kunnen verenigen.

www.youtube.com/watch?v=MxiY_wHlFIc

keistad | 07-05-23 | 11:49
▼ 5 antwoorden verborgen

Tweets met louter hoofdletters zijn het virtuele equivalent van schreeuwen. En ik ken uit het verleden nóg iemand die altijd ging schreeuwen om zijn punt te maken.

Zenzeo | 07-05-23 | 10:47 | 3

Wat zou wel een humoristische tweet zijn:
"Trans-Formers. Mensen in vermoooommmiiing"

Nederlandop1 | 07-05-23 | 10:49

@Nederlandop1 | 07-05-23 | 10:49: Doet me denken aan Futurama, waar Fry een transformer tegen komt:
“Cool! Verander eens in een auto”
- “Nah, ik ben een pre-op transformer”.

Muxje | 07-05-23 | 10:54

Geen aandacht aan besteden. Dit allemaal eindig vanzelf in chaos. Marginale groepen gaan elkaar meer en meer van discriminatie beschuldigen en eisen voorrechten en aandacht boven andere groepen. Na de ontploffing wordt alles weer normaal.

JohannesT | 07-05-23 | 10:46 | 1

Op het moment is zo ongeveer alles chaos.

ChalinaRosa | 07-05-23 | 11:07

Een schaarsgeklede hoerig uitziende vrouw genaamd 'Anna Divine' heeft mij volgens FaceBook zojuist genoemd in een opmerking.

Wat denken jullie... zit een vent achter zeker?

Papa Jones | 07-05-23 | 10:45 | 3

Ah daar heb je het al... ze wil mijn vriend zijn, zegt ze.

Geenééns mijn vriendín...

Papa Jones | 07-05-23 | 10:47

Een vent in Nigeria, Maleisië of Ghana.
Met vriendjes.
Die geld ruiken.

Nederlandop1 | 07-05-23 | 10:52

Van vrouw naar man is lastiger dan andersom. Een vagina heeft een chirurg zo in elkaar gefrommeld maar een penis vereist heel wat meer vakmanschap.

Mr_Natural | 07-05-23 | 10:45 | 6

Ik heb zelf een keer een penis gemaakt, herinner me er niks meer van, dus echt moeilijk zal het niet geweest zijn.

John McClane | 07-05-23 | 10:55

@Mr_Natural | 07-05-23 | 10:51: Rudimentair is 'in beginsel aanwezig', of 'onvolledig ontwikkeld'. Dus de aanleg is hetzelfde, maar onder invloed van hormonen ontwikkelt het zich bij vrouwen anders dan bij mannen.

Zenzeo | 07-05-23 | 11:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Hier ben ik maar even voor gaan zitten. Een prima discussie, Timon laat opnieuw zien dat hij goed in de inhoud kan duiken, met geduld luistert, en respectvol weerwoord biedt. Doe weer eens een diepte-interview met een interessant persoon zoals destijds Jordan Peterson.

Als iemand met een aantal transgenders in de directe omgeving kan ik me grotendeels in dit verhaal vinden. Die transgenders kijken overigens heel wat minder genuanceerd naar deze kwesties; die delen de boel vooral in aan de hand van de al dan niet achteraf aangebrachte geslachtskenmerken, niet aan de hand van een proclamatie van pronouns. Talk the talk, and walk the walk. Wat sport betreft hebben ze er alle begrip voor dat trans-vrouwen niet met de vrouwen mee mogen doen: een half leven lang in een mannenlichaam staat gelijk aan doping. Dat trans-atleten niet altijd winnen komt vooral door het feit dat het doorgaans geen ervaren en geoefende topsporters zijn.

Wat de taal betreft: beetje teveel discussie, je noemde het zelf terecht een soort religieuze uiting, die er vooral op gericht lijkt te zijn om anderen voortdurend de maat te kunnen nemen. Wat wijze woorden van Ayn Rand: “Doe geen moeite een dwaasheid te onderzoeken; vraag je alleen af wat er mee bereikt wordt”. Dat het om taal-terreur gaat is wel duidelijk door het begrip “mis-gendering”; een halszaak voor docenten tegenwoordig. Goed advies van Jordan Peterson daarover: “Ik spreek mijn studenten aan met de pronouns waar zij zich prettig bij voelen, als ze dat vragen. Maar ik laat mij daar de les niet over lezen, en ik laat me al helemaal niet daartoe dwingen, bij wet of anderszins”.

Muxje | 07-05-23 | 10:43

Vrouwen zijn transvrouwen. En transvrouwen zijn allemaal hoeren.

Colin.Fart | 07-05-23 | 10:43 | 1

En links, links is het kwaad, las ik gisteren nog van je. Dus linkse hoeren.

Beste_Landgenoten | 07-05-23 | 10:56

Persoonlijk heb ik een click-penis.
Het werkt ongeveer als een doppenset: je zet er een ander voorzetstuk op, en je kan er een bougie mee uit een motorblok draaien. Daarna een ander opzetstuk, en je zet er met gemak een IKEA-kast mee in elkaar.

En als moeder de vrouw weer raar doet zetten we het EXTRA grote verlengstuk erop voor de moeilijk bereikbare plekjes.

Handig hoor!

King of the Oneliner | 07-05-23 | 10:41 | 2

De Bolly?

Lorejas | 07-05-23 | 10:42

Jij hebt mijn dag voor vandaag weer goed gemaakt. Heerlijk dit plempsel van jou. Mensen met humor. daar hebben we er te weinig van tegenwoordig.

Sjakie | 07-05-23 | 13:25

What happens in Pattaya, stays in Pattaya....

Niet echt meer he?

Lorejas | 07-05-23 | 10:41

De penisworm is tweeslachtig, wat je ook verzint, de natuur heeft wel iets gekkers verzonnen.

Mr_Natural | 07-05-23 | 10:41

Kraamvrouwen zijn vrouwen

Maar

Vrouwen zijn geen kraamvrouwen.


Dat transvrouwen vrouwen van hun identiteit beroven, staat niemand bij stil. Er is echt NIEMAND die een keer aan vrouwen heeft gevraagd wat ze daarvan vinden.

gaffelbaard | 07-05-23 | 10:40 | 2

Vrouwen, wat vinden jullie hiervan?

Zo. Opgelost.

goedverstaander | 07-05-23 | 10:42

Het zijn vooral vrouwen die dit steunen.

BrabantiaNostra | 07-05-23 | 10:56

Ik heb ooit eens de film "Boys Don't Cry" gezien wat een dramatisering is over het leven van Brandon Teena, een transman. Ik ga niet liegen. Ik heb vreselijk moeten huilen tijdens die film. Gewoon verschrikkelijk wat mensen elkaar aandoen omdat iemand "anders' is. Als je de film niet gezien hebt dan is het een absolute aanrader.

Sindsdien heb ik namelijk geen mening meer over alle transmannen of transvrouwen. Het is een dermate klein groepje mensen wat last heeft van genderdysforie dat het eigenlijk niet eens noemenswaardig is. Ik denk dat het relatief veilig is om te stellen dat niemand, maar dan ook niemand hier op GeenStijl iemand kent die transgender is.

En daar schuurt het. Extreemrechtse media voedt ons angst voor mensen waar ongetwijfeld een steekje of meer los bij zit die misschien ook, of juist helemaal niet genderdysforie hebben. Wellicht, het zou kunnen, zijn ze gewoon verknipt. Dat is niet niet eens het probleem. Er zullen altijd mensen zijn die verknipt zijn. Maar hoe zit het met de mensen die gewoon in het verkeerde lichaam zijn geboren? De overgrote meerderheid van de stille transgenders. Moeten wij die niet accepteren? Behandelen als mensen? Wat is daar mis mee?

De onderverdeling van mensen in groepen op grond van een verondersteld type of soort, waarbij je een of meer groepen als superieur en of andere als minderwaardig of kwaadaardig gaat beschouwen, in zoverre dat je er hetzes en kruistochten tegen gaat voeren is een zeer kwalijke zaak.

DeEnigeWaarheid | 07-05-23 | 10:39 | 9

@DeEnigeWaarheid | 07-05-23 | 11:19: Nee. Voor veel mensen gaat het er niet om dat ze niet willen accepteren dat een handjevol mensen anders is. De "verstikkende ideologie" gaat verder dan het moeten accepteren van anderen, het gaat om hoe ver die acceptatie verplicht wordt opgelegd. In taal, maar ook in de genoemde voorbeelden: ex-mannen met een overduidelijk oneerlijk fysiek voordeel toe moeten laten in de vrouwendisciplines. "Vrouwen" met penissen in een vrouwengevangenis. En in elke discussie weggezet worden als "transfoob" als je niet met de laatste editie van het propaganda-handboek meelult. Kijk maar eens hoeveel bakken stront Rowling niet over zich heen heeft gekregen.

Muxje | 07-05-23 | 11:31

@DeEnigeWaarheid | 07-05-23 | 11:19: Kijk die nick dan: de Pravda is aan het woord, mensen... En natuurlijk komen dan de nodige Godwins voorbij om mensen als nazi te brandmerken terwijl ze toch duidelijk aangeven geen enkele moeite te hebben met andersseksuelen. Haal die rode waas eens weg voor je EnigeWaarheidsbril en lees het artikel hierboven. Of is dat teveel moeite? Want dan had je begrepen dat het inderdaad niet gaat over het 'simpelweg accepteren van mensen die anders zijn geboren' maar over de ideologie die beoogt dat met die acceptatie ook meteen de taal, sport en de wetenschap op de schop moet. Niemand voelt zich in z'n broekje gevoeld omdat mensen zich anders voelen. Het gaat allang niet meer om 'voelen'. Beter lezen, Zwitsal.

kapoerewiet | 07-05-23 | 11:37

Er was op een gegeven moment sprake van dat je zou discrimineren op grond van geslacht als je niet met een trannie mee naar huis gaat als je er tijdens het gesprek achterkomt dat het toch geen vrouw is. I call knettergek, mag je mij rustig extreem rechts noemen, geen enkel probleem mee, dat woord is tegenwoordig toch geen hol meer waard. Zegt meer over diegene die die term op tafel smijt en is derhalve dus een prima filter om te kijken of je met die persoon een lekker kopje koffie gaat drinken of dat het beter is maar een tafeltje verder te gaan zitten.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 11:43
▼ 6 antwoorden verborgen

Dus een omgebouwde man is een vrouw en omgekeerd. En dat vind je ok, of je denkt daar anders over.
Wat heb je daar een lap tekst voor nodig.

donkieshot | 07-05-23 | 10:38 | 2

Heb je het wel echt gelezen Einstein?

Paulus de Bk | 07-05-23 | 10:44

Nee. Dat zegt hij juist niet. Lezen, best moeilijk.

ChupaChupa | 07-05-23 | 10:47

Genderwaanzin is een ding, je moet echt gaan oppassen als politieke partijen deze waanzin aan de mensen willen gaan opdringen.
Zoals de Groene Khmer dit al doet op het Amsterdamse gemeentehuis met voorlichtingscampagnes voor de ambtenaren zodat ze de juiste voornaamwoorden gebruiken. En dat de carrière van deze ambtenaren ervan afhangt of ze wel in deze waanzin meegaan.

Osdorpertje | 07-05-23 | 10:37 | 1

We zijn al ver voorbij "als" met de verinstitutionaliseerde mensenhandel.

..foutparkeerders dwingen één van de foute kleuren te kiezen, terwijl motie 32417 met nummertje 36 toch duidelijk was. ! het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is. ..Dan kan je dus ook niet verwachten dat heer Baardjurk een manifestje tekent.
Voorheen neutrale "Wetenschap" heeft zich decennia lang ook getoond als toenemend politicerend, op gebieden niet eens meer te verhullen puur om commercie te gaan.
De mensen weten dat er daadwerkelijk kikkers blij zijn gemaakt.
Post apocalyps is open data, en cloudfarming nog steeds een dingetje.

Ambtenaren bestaan niet, de werknemer die niet in het team past gaat wieberen. Iedereen onder schaal 14 is hoe dan ook sub-menselijk in de zin van invloed op de org, de koers en de mogelijke legaliteit van de koers van de org.
Niet iedereen is even gelukkig met het feit dat de onvolkomenheden van de zelfzuchtigen en de tirannie van kwaadaardige lieden mijn broeders en zusters vergiftigen en vernietigen. Geen digid, geen kvk, Geen kerk voor ungooglede mensen, die terecht vrees hebben voor de (digitale) veiligheid in relatie tot persoonsgegevens. NAW is bekend.
Die mensen worden bijvoorbeeld tot ziek gemaakt, zullen met een uiterlijk over straat moeten, waar de beton schaart en de metro noodremt.

Voorbeeldpoliticus heeft de stukken niet gelezen met slap en ongeldig excuus,
het volk klikt óók ongelezen akkoord op alle EULA's.

Taghout toont zich onbetrouwbaar, de all singing all dancing crap of the universe.

Dit shit all slavery.
Cares not for your bits.

hallevvezool | 07-05-23 | 15:26

Tot slot: sport is een private aangelegenheid (anders dan het gevangeniswezen). Een soort showbiz. Dus laten we de discussie in deze helder houden: als we in - pak 'm beet - tennis besluiten om alle leeftijdsklassen en geslachten en whatnot allemaal door elkaar te laten spelen, dan kun je protesteren door niet te kijken, maar daar houdt het dan wel op.

De gevangenis-discussie is gewoon een hele andere: hier ontneemt de overheid je je vrijheid en heeft de overheid vervolgens een zekere zorgplicht. Niet verkracht worden hoort daar bij.

konjodebonjo | 07-05-23 | 10:37

Alleen een Hermafrodiet heeft recht van spreken of zij een man of vrouw willen zijn, want die keuze hebben zij nu eenmaal. De rest is man of vrouw puur op basis van werkende reproductie organen en eigen hormonen.

I.P standing up | 07-05-23 | 10:36

De vrouw komt voort uit een rib van de man. Een man heeft dus recht op evenveel vrouwen als hij ribben heeft. Zo heb ik naast een areaal aan vaste vrouwen look nog twee paar zwevende vrouwen.

goedverstaander | 07-05-23 | 10:35 | 2

Ja ja en ze kosten óók stuk voor stuk een rib uit je lijf?

Papa Jones | 07-05-23 | 10:37

*goedverstaander kamerjas cadeau geeft*

MickeyGouda | 07-05-23 | 10:47

Beste Putin, druk aub op die knop.

Von Knarrenstein | 07-05-23 | 10:35 | 2

Putin draagt zelf hakjes dus denk het niet.

BobDobalina | 07-05-23 | 10:36

In het verlengde van Europese Patriotten twee topics geleden. Maar dan. We leven nog Von Knarrenstein. Dat zal een reden hebben.

Joyce | 07-05-23 | 10:57

Jezus Spartacus wat een lap tekst! Je lijkt wel een (trans)vrouw.

bots! | 07-05-23 | 10:34 | 1

Ik heb het nooit actief ontkend..

Spartacus | 07-05-23 | 18:49

Gezien de staat van de wereld, verdient dit onderwerp een stuk minder aandacht dan wij het geven.

DeWeerman | 07-05-23 | 10:33

Zijn er nu ook transmannen die mee willen doen bij de mannelijke kant van de sport? Dan zou ik namelijk wel erg knap vinden als ze een medaille veroveren. Blijkbaar is die keuze dus niet erg populair en het lijkt er dus erg op dat de transvrouwen agv een oneerlijk fysiek voordeel tov cis-vrouwen aandachtstrekkers zijn. Ik zou me als vrouw geboren athlete behoorlijk in mn kruis getast voelen met die oneerlijke concurrentie.

clockandhammergame | 07-05-23 | 10:32 | 1

Er is een vrouw omgebouwd naar man die het redelijk ver heeft geschopt in worstelen. Nee, niet die domme WWE maar echt worstelen.

_pacman_ | 07-05-23 | 10:34

Zouden ze in China ook zoveel academische capaciteit investeren in onderzoek naar wat al vele duizenden jaren bekend is?

Of zouden de universiteiten daar meer onderzoek doen naar technologie, kunstmatige intelligentie en wapentuig?

Misschien is het meer een kwestie van kùnnen; Als je niet slim genoeg bent voor een studie technische natuurkunde, wat voor 95% van ons geldt, maar je toch een masters degree wilt hebben, rest er eigenlijk weinig dan je te specialiseren in genders of rassen.

Chuck the plant | 07-05-23 | 10:31 | 2

Dit dus

clockandhammergame | 07-05-23 | 10:34

China stuurt een paar leergierige slimme gasten naar West-Europa en US om al die kennis en kunde te stelen en kopiëren. Ook slim maar of het intelligentie vereist?

_pacman_ | 07-05-23 | 10:36

Ik denk dat het tijd is voor een wereldwijde massa extinctie.

kleybeuker | 07-05-23 | 10:31

Ze verlangen van de ander dat die meegaand is, maar zijn zelf totaal niet meegaand de andere kant uit. Het is een soort misbruik maken van vriendelijkheid. Trouwens vooral vrouwen willen vriendelijk zijn. Zij zijn vermoedelijk ook de dragers van deze discussie.

M.egafoon | 07-05-23 | 10:29

Mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen biologisch / fysiologische kenmerken en je ‘gender identiteit’ kun je niet mee discussiëren.

_pacman_ | 07-05-23 | 10:29

Als een transvrouw gewoon een vrouw is, waarom brengen ze steeds dit onderscheid naar voren?

Kaas de Vies | 07-05-23 | 10:29

Don't stick your dick in crazy.

Don't argue with crazy.

Louter Leuter | 07-05-23 | 10:27

Dat we hier inderdaad, zoals Spartacus terecht opmerkt, met een maatschappelijk ontwrichtende (marxistische) kracht te maken hebben die verder gaat dan het in hun waarde laten van transseksuelen, blijkt niet alleen uit de voorspelbare links-activistische cocktail op de linktree van Xiomara, maar ook uit het feit dat die beul van een vent, de zwemmer Lia Thomas, een mede-transseksueel (eentje die zich van vrouw naar man opereerde en dus juist een stuk zwakker moet zijn) liet winnen om hele andere punten te scoren dan sportieve:
nypost.com/2022/01/08/lia-thomas-defe...

kapoerewiet | 07-05-23 | 10:26 | 2

Wat er marxistisch aan dat woke-gedoe ontgaat mij ten en male. Is er een hoofdstuk in Das Kapital gewijd aan transgenders? Ach,is het niet eerder zo, dat uw onderbuik het maar allemaal niks vindt en dus is het links, of zelfs marxistisch.

lamoureux | 07-05-23 | 10:31

@lamoureux | 07-05-23 | 10:31: Niks te onderbuik. Het is marxistisch in de zin dat de gehele samenleving as we know it, op de schop moet. Over de lijnen van klasse, over de lijnen van sekse, het maakt uiteindelijk weinig uit: de bestaande orde moet uit het lood worden getrokken want wat er nu is, voldoet niet meer, vinden die paar pseudo-intellectuelen. Dat het altijd uit de koker komt van links (namelijk, niet neerleggen bij de status quo) zie je ook aan de politieke voorkeuren van activistische transgenders zoals ook deze Xiomara, die bovenaan haar lijstje de Palestijnse zaak zet (obsessie van linkse activisten, die een blinde vlek hebben voor groter onrecht in die regio, zeker wat vrouwenrechten betreft, ik noem een Iran). Als u zich in uw Marx getast voelt, wil ik het ook wel Orwelliaans noemen, die ook geen boodschap had aan wie zich uit naam van het Heilige Das Kapital weer eens te buiten ging aan het omverwerpen van de maatschappelijke orde.

kapoerewiet | 07-05-23 | 11:07

Zullen we een ding afspreken. Gewoon deze onzin geen platform meer geven. We kunnen er van alles van vinden maar voeden het alleen maar. Zodat men gaat denken dat als dit opgelost is dat er geen mensen meer bestaan die zich, onzeker, ondergewaardeerd, boos, angstig, gediscrimineerd enz voelen. En dan verzinnen zij weer wat anders. Ik stop met deze onzin te lezen. Hoop dat hier ook mee gestopt word.

Pensinada | 07-05-23 | 10:26 | 1

Prima dat jij je kop in het zand steekt, maar GS bepaalt de onderwerpen hier.

Papa Jones | 07-05-23 | 10:35

Iedere vrijdag staat er vent naast mij met een kettingzaag te werken en in het weekend is hij af en toe Natasha, is dat dan meer een hobby? Begrijp er ook geen tering van.

uisge baugh | 07-05-23 | 10:25 | 1

Is geen hobby, meer een ode aan Monty Python's Lumberjack Song.

Reagiertank | 07-05-23 | 11:35

Als ze hoofdletters nodig heeft om haar punt te maken en dan ook nog eens 5 herhalingen, dan ontbreekt het aan echte argumenten. Eigenlijk weet ze dat diep in haar hart ook wel.

quigg | 07-05-23 | 10:23

Ook grappig hoe de hele taal prompt op z'n bek gaat als je het argument moet hanteren: 'er zijn ook vrouwen die niet menstrueren'. Want dat had natuurlijk moeten wezen: 'er zijn ook mensen die menstrueren die niet menstrueren'. Wat een logische paradox is. Dat is niet flauw - dat is de achilleshiel van deze argumentatie. Ain't no logic like true logic.

konjodebonjo | 07-05-23 | 10:22

Echte vrouwen hoeven niet te roepen dat ze vrouw zijn....

Feynman | 07-05-23 | 10:16 | 5

Ze spugen ook minder uit de bek op de grond

RickTheDick | 07-05-23 | 10:38

“And any man who must say 'I am king' is no true king at all.” ― George R.R. Martin, A Storm of Swords

Chuck the plant | 07-05-23 | 10:40

@Smoelensmid | 07-05-23 | 10:24: Ja hou het dan bij kreunen a.u.b, want tijdens de sex roépen dat je een vrouw bent werkt best libidoverlagend.

Papa Jones | 07-05-23 | 10:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Dus eigenlijk is een Pontiac Trans Am gewoon een Fongers met spoilers?

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 10:15 | 2

Trans Am are Am.
Trans Am are Am.
Who's with me.

grapo | 07-05-23 | 10:33

Vermomde Volkswagen

Zalwelweer | 07-05-23 | 17:15

Vroeger zat ik rond deze tijd in een soort kerk. Ben er lang geleden mee gestopt. Nu gewoon koffie. Zwart. Niet verkeerd.

Dubbelepunthoofd | 07-05-23 | 10:15 | 2

Proost, hier hetzelfde.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 10:16

Ik niet, krijg brandwonden van wijwater.

_pacman_ | 07-05-23 | 10:32

Ik doe wel eens een Napoleon-uniform aan en roep dan heel vaak trans Napoleon is Napoleon. En dan wordt het vanzelf waar.

Selassie | 07-05-23 | 10:15 | 1

Ah bonjour, Empereur!

VP732 | 07-05-23 | 10:25

Je hebt vrouwen en mannen.
Alles wat daar tussenin zit mag zichzelf noemen wat hij/zij wil. Prima wil ik best wel in meegaan.
Maar man blijft man en vrouw blijft vrouw.
Geen andere benamingen.

ChalinaRosa | 07-05-23 | 10:15 | 2

Ja, het wordt echt tijd dat we weer even terug gaan naar normaal en iedereen zich lekker identificeert met whatever hij/zij/het/etc denkt dat ie is. Val mij er niet lastig mee en verwacht ook niet dat ik aan een grootscheepse verandering van mijn taalgebruik ga meedoen om die minuscule hoeveelheid mensen te pleasen. Opzouten.

clockandhammergame | 07-05-23 | 10:44

Wat ik ook altijd wel ironisch vind aan dit soort discussies: de mensen die het hardst roepen dat taal verandert, en dat je een norm in taal niet kunt opleggen, omdat een taal een organisch iets is, zijn de mensen die het graagst een norm in taal willen opleggen.

Taal blijkt opeens toch niet zo organisch als het gaat om de door hun gewenste verandering.

konjodebonjo | 07-05-23 | 10:14 | 1

Klopt. Newspeak wordt ingevoerd met dictaten en daarbij komen altijd de lijsten van verboden woorden. Media en culturele wereld bedienen zich er al van. We moeten vooral op onze lip bijten

kapoerewiet | 07-05-23 | 10:38

Het is prima dat er mannen zijn die zichzelf identificeren als vrouw, maar de biologische verschillen zijn een feit. Daar zou iedereen het toch op zijn minst over eens moeten zijn. Hieruit vloeit logischerwijs dat het niet fair of verstandig is om trans- en geboren vrouwen bij fysieke sporten - en al helemaal niet bij - contactsporten - tegen elkaar uit te laten komen. Dat zijn en blijven aparte werelden.

MickeyGouda | 07-05-23 | 10:14

Vrouwen zijn vrouwen en Murica is mesjokke.
Sociaal verkeer is een ander domein dan fysieke competities.
Als er in een sport ook gemengde schaakwedstrijden bestaan is schaken een fysieke competitie.

Hoe en wat tussen de lakens gaat alleen de geliefden aan. Aandacht van buitenstaanders is een perversie. Tenzij de geliefden de strapatsen publiceren.

Westerse binariteit is arremoe, sommige culturen tellen 5 genders, hun poppentheaters niet eens meegeteld.
De voor "eigen" aan de mensen geswaffelde doctrine komt uit de woestijn,
houdt in EUropa nog immer deuren open en onderdrukt heel Murica.

Al het goed dat de romeinen ooit hebben gebracht is wederverkocht jatwerk.

Surpress volk, get woke reactie; stofzuigen met tieten en een snor, break free.
Get woke go broke, zei de man van het coffeebrand.
Valse vrienden zijn verbanden die niet bestaan.

De agenda ziet eruit als demografie,
een wijze van vee-beheer in de intensieve menshouderij.

Geen blokkers in onder 18 jarigen toestaan.
Niet snijden in velletjes onder de 18 jaar.

*popale bevoegdheid hefbomen doet*
Niet snijden in velletjes onder de 18 jaar
Alleen harammers doen die treiffe bedrijven.

420 en internet in kwantanamo okay Djo?
For all de frikkin' with de harts and minds of peepels.

hallevvezool | 07-05-23 | 10:13

Afgezien van deze hele genderdiscussie, die vooral de decadentie en neergang van de westerse beschaving illustreert, vind ik dat Spartacus en van Rossum steeds inhoudelijker worden.

gestampte pot | 07-05-23 | 10:13

Het is niet ingewikkeld. We hebben vrouwen en mannen, punt. Wat het geworden is, zie je gemakkelijk tijdens geboorte. Is het XX of XY. Meer smaken zijn er van nature niet en ik respecteer de natuur zoals die is. Alle vormen van wijzigingen in het geslacht, hoe goed het ook gelukt is, erken ik niet. Eens een vent, altijd een vent. Dat probleem zit namelijk tussen de oortjes en is niet lichamelijk. Ga naar een psychiater in plaats van een chirurg.

Kopieerapparaat | 07-05-23 | 10:12

Eigenlijk is de term 'trans women' al activistisch en onzinnig, je deelt deze personen immers dan al in bij 'women', met dan van het 'trans'-subsoort.

Objectief gezien moet je ze 'trans men' noemen: ze zijn mannelijk bij de geboorte, en ze claimen 'trans' te zijn. Of het iets te maken heeft met 'women', is nogal subjectief. Maar het allitereert lang niet zo lekker, dat 'Trans men are women".

Festen | 07-05-23 | 10:11 | 2

Eens en scherp.

VP732 | 07-05-23 | 10:15

Als "trans women" (tot vrouw omgebouwde mannen) vrouwen zijn, dan zijn "trans men" (tot man omgebouwde vrouwen) mannen die daarom in de mannen competities mogen meedoen. Op eigen risico vanzelfsprekend. Wie durft?

kindapaas | 07-05-23 | 10:46

Knap van je, dat je daar nog geduld voor hebt, Spartacus, en dat meen ik oprecht.
Je kunt het bij die mensen toch nooit goed doen.

Graaisnaaiert | 07-05-23 | 10:10

Maar wie houdt wie nu eigenlijk voor de gek?

Reebensteeltje | 07-05-23 | 10:09

Ik ben het helemaal met Spartacus eens, behalve waar hij X gelijk geeft of tegemoet komt.

VP732 | 07-05-23 | 10:09

Trans men are men. Trans men are men. But when they do athletics, them can't win.

Zuurteregelaar | 07-05-23 | 10:07

Dank voor deze verhelderende post. Bij het lezen duizelde het mij omdat ik de redeneertrant van xiomara niet altijd kon doorgronden. Bijvoorbeeld de stellingde taal fluctueert en dat betekent dat je allerlei onzin als passend in de verandering moet zien. De onzin wordt als een gegeven beschouwd. Discussie dat een ander het onzin vindt hoeft dan niet meer. Het is duidelijk dat Xio een ander bos ziet dan Spartacus. Als je discussieert over bossen en de een heeft een dennenbos in gedachten de ander een loofbos, dan kom je niet tot overeenstemming. Als je naar de werkwijze van oplichters kijkt dan bereiken ze hun doel door opzettelijk verwarring te scheppen en af te leiden van de hoofdzaak. Een zelfde soort mindset heeft Xiomara. Het is bijna onmogelijk in zijn benadering om het belang van ruwweg 99% meer weging te geven dan die 1%. Tenslotte, wie begrijpt dit nog? Ik eigenlijk niet. Als je naar het doel toe redeneert, verlies je vaak de logica, nodig om de redenering te begrijpen. Ik zou zeggen val me niet lastig met je in wezen slaapkamerproblemen.

M.egafoon | 07-05-23 | 10:07

tja zolang het gedram van een absolute minderheid een oeverloos lange column op op een voormalige shockblog krijgt blijven we er maar over aan de gang... jammer.. volgens mij is het simpel, als ik uw gebeente over 100 jaar opgraaf ben u man of vrouw..

hoffrevisited | 07-05-23 | 10:07 | 1

was u man of vrouw uiteraard..

hoffrevisited | 07-05-23 | 10:26

97% van de mensen is heteroseksueel en identificeert zich met wat ook zijn/haar geslacht is. Van de overige 3% is het overgrote deel homoseksueel/lesbisch en identificeert zich met het eigen geslacht. Bij de overigen speelt dat zij zich anders identificeren dan wat hun biologische opmaak is, of dat hun biologische opmaak diffuus is.
Een heel kleine groep dus.
Acceptatie en normalisatid lijken me van belang en tegengaan van discriminatie ook. Maar maak het niet groter dan het is. Het is namelijk een heeeel klein groepje.

zeeman73 | 07-05-23 | 10:06 | 5

@Eduardo- | 07-05-23 | 10:32: Wow. Wil deze interessante grafiek ook nog wel eens zien over tien jaar: of de rode balk dan geslonken is (wat zou bewijzen dat we te maken hebben met een modegril)

kapoerewiet | 07-05-23 | 10:48
▼ 2 antwoorden verborgen

Transvrouwen zijn wat ze altijd al zijn geweest: Verklede mannen.

omanders | 07-05-23 | 10:05

Tldr, hoe dan ook, een man blijft een man, een vrouw blijft een vrouw en een tranny blijft een tranny en en vent zonder piemel maar met nep tieten is nog steeds een vent. Deal with it.

zwellevertje | 07-05-23 | 10:04

Zitten er ook transmannen in mannengevangenissen?

Mr_Natural | 07-05-23 | 10:04

Als ik ergens een mening over wil vormen, kijk ik altijd eerst hoe de eerste de beste paaldanser er over denkt.

entredeuxverres | 07-05-23 | 10:03 | 1

Touche

Eduardo- | 07-05-23 | 10:21

Als trans normaal was (de norm) dan was het mensdom al duizenden jaren geleden uit gestorven geweest
Van poep maak je nu eenmaal geen kindertjes

bakenstuurboord | 07-05-23 | 10:01 | 8

@intrigant | 07-05-23 | 10:14:
Als in een verschijnsel dat van nature voorkomt. Een klein percentage mensen valt nu eenmaal op hetzelfde geslacht.
Een (of de) norm daarentegen is een door mensen bedachte regel of standaard, welke voortvloeit uit een set waarden die worden onderschreven door een grote groep.

Duwbak_Linda | 07-05-23 | 10:27

Ah, ken daar nog een leuk grapje over; komt'ie.
Op een dag loopt een postbode langs een jongetje, dat op de stoep zit te rommelen. De postbode vraagt wat ie doet. 'Ik klei van hondenpoep een postbode!'.
De postbode vindt dit uiteraard niet zo leuk en loopt direct naar een toevallig passerend agent. De agent hoort zijn verhaal aan en gaat polshoogte nemen.
As hij het jochie vraagt wat'ie doet, krijgt hij hetzelfde antwoord: 'ik klei van hondenpoep een postbode!'
De agent vindt het eigenlijk wel bijzonder vraagt door: 'waarom klei je dan van hondenpoep een postbode?'
'Omdat ik niet genoeg stront heb om een politieagent te maken.'

Nou ja, vond ik vroeger dus grappig.

EEnzame SchizofrEEN | 07-05-23 | 10:28

@uisge baugh | 07-05-23 | 10:19:
Het feit dat je er bent is een bewijs van aanpassingsvermogen. Maar ik dwaal af. Het ging me om dat kortzichtige poep verhaal.

Duwbak_Linda | 07-05-23 | 10:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Wat een zware kost voor de zondagochtend. Nu al hoofdpijn. Of komt dat nog van gisteravond? Anyway, ik ben een man, en ik val op vrouwen. Zo simpel kan het leven zijn.

MyCatIsDoingThis | 07-05-23 | 09:57

Psychiaters zouden goud geld kunnen verdienen, maar woke zegt dat er niks aan de hand is.

Blaffendehond | 07-05-23 | 09:57 | 1

De GGZ is overbelast, dus sommige gevallen worden gedelegeerd naar plastisch chirurgen, daar heb je er genoeg van in de reguliere en private sector in binnen- en (ver) buitenland.

kapoerewiet | 07-05-23 | 10:51

Beste uitleg wat ik hoorde is heel simpel:

Neem 2 onbewoonde eilanden. Op 1 eiland 10 mannen en 90 transvrouwen.
Op het andere eiland 10 mannen en 90 vrouwen.
Ga dan na 100 jaar nog is langs en kijk waar er leven is.

Rotterdammert1965 | 07-05-23 | 09:56 | 2

Die 90 vrouwen hebben sneller ruzie dus ik vermoed toch dat het andere eiland grotere overlevingskansen heeft.

Verbandmeester | 07-05-23 | 10:02

Gister voor het eerst in jaren weer in Amsterdam weze stappen. Ben in een groot, vol café geweest. Opvallend was dat iedereen gewoon normaal was, man of vrouw. Beetje zuipen, lachen, dansen, flirten. Net zoals bij mij op het platteland leeft die genderflauwekul totaal niet. Zodra we stoppen met gendergedram aandacht geven verdwijnt het.

rexmundi666 | 07-05-23 | 09:56

Ik denk erover om m'n penis te laten verwijderen en met het vel mijn bank te bekleden.

Mr_Natural | 07-05-23 | 09:56 | 4

Een driezitsbank zeker?

quigg | 07-05-23 | 10:28
▼ 1 antwoord verborgen

Bitches gettin' money all around the world
'Cause girls is players too

RickTheDick | 07-05-23 | 09:55 | 1

Leuk nummer.

Sinterbikske | 07-05-23 | 10:08

Iedere "beroepsgroep" vindt "taal" uit om zich te onderscheiden van mensen die niet tot de beroepsgroep behoren en omdat binnen de beroepsgroep hun eigen "taal" een functie heeft. Mensen die niet tot die "beroepsgroep" horen moet (vaak) uitgelegd worden wat een specifiek woord betekent. In eenvoudig taalgebruik dat door de meeste mensen begrepen wordt is man/vrouw een helder begrip. De "beroepsgroep" woke/alphabet mensen/etc. willen dat hun "beroepsgroep" taal gewoon taalgebruik wordt en dat maakt taal als communicatiemiddel te complex voor gewone mensen. Ze doen maar denk ik dan. Bij een man of een vrouw hoort een beeld net als bij een hermafrodiet. Geniet verder van de zondag. archive.org/details/filmcollectief-00...

Zemko | 07-05-23 | 09:54

Ik zie een leuk format, de freakolympics. Alles kan er aan meedoen, mensen die anabolen per liter inspuiten. Mensen die in allerlei kleding met veren en wat dan ook tegen elkaar een stevige strijd spelen om de eer.

famkebatsemaar | 07-05-23 | 09:54

De uitdrukking manwijf bestaat al heel lang.

ebonk | 07-05-23 | 09:51 | 1

Verwijfde man ook.

uisge baugh | 07-05-23 | 10:06

Ik onthoud me even van commentaar , houd het wel voor later. Haal nu de croissants uit de oven gooi een ananas in de blender maak een goede kop koffie en zet even een muziekje op . Een wipje in de morgen een dag zonder zorgen , daar houden we het maar even bij;) www.youtube.com/watch?v=-5-GD8YeObE

Smoelensmid | 07-05-23 | 09:51 | 2

Ik heb een full English met een pint, ben ook een barbaar.

uisge baugh | 07-05-23 | 09:59

Jongens hebben penis en meisjes een vagina. Zo heb ik het geleerd.

homieguerneville | 07-05-23 | 09:49 | 2

Je hebt xx en xy en soms heb je gewoon xxx.

VP732 | 07-05-23 | 10:13

@VP732 | 07-05-23 | 10:13:
xxy heb je ook (ca 1 op de 500 mannen), hoor je niemand over terwijl die groep zo zijn eigen problemen kent (o.a. onvruchtbaarheid). Ik bedoel maar.

2tribes | 07-05-23 | 10:36

Het is wachten op een cadeaubon voor gender transitie.

laurentius | 07-05-23 | 09:49

Krijgen we als kroegvilling vanavond allemaal hermafrodiete liedjes? Kinks, Lou Reed, Divine, Amanda Lear, Gordon etc?

Jos Tiebent | 07-05-23 | 09:48 | 1

Stop met die onzin.

Er zijn mensen die worden geboren met een penis, er zijn mensen die worden geboren met een baarmoeder. (en een heel, heel erg laag percentage interseksuelen).

Geef dit aan in het paspoort. De rest van het letterbakje is iets persoonlijks, en doet er dan niet toe. Problem solved.

Frau_Ferkel | 07-05-23 | 09:48 | 1

Waarom moet dat in een paspoort?

Papa Jones | 07-05-23 | 10:19

Vanaf nu de sport radicaal gelijkschakelen: gescheiden competities blijken een historische fout. Als gender van man naar vrouw een oplopende (of zo je wilt, een aflopende) schaal is, dan is het oneerlijk als een mens dat niet menstrueert en de 1.500 m in 1:45 schaatst geen prijs wint en een mens dat wel menstrueert en er 1:49 over doet een gouden medaille wint. Zeker als de gescheiden competities ook nog gelijk beloond worden.

Hoe-nu-verder | 07-05-23 | 09:44

Ben ik nou als niet meer ejaculeerdebde

Drkildare | 07-05-23 | 09:44 | 3

Oeps dat ging effe verkeerd. Moet zijn “ Ben ik nu als niet meer ejaculerende man ook nog iets letterbak achtig ?

Drkildare | 07-05-23 | 09:46

Kan een valse nicht ook een valse neef worden?

Mr_Natural | 07-05-23 | 09:43

Deze zware kost op de zondagochtend bewaar ik tot vanmiddag.
Want nu gaat het me een beetje duizelen.

laurentius | 07-05-23 | 09:42 | 1

Ja, hier ook. Hele probleem draait er uiteindelijk om of transvrouwen moeten toegelaten worden tot de vrouwensport. Complex hoor.

Papa Jones | 07-05-23 | 10:30

Ah. Een verse portie wekelijks geklaag over gendergedoe bij GS. Bij die Peterson lezing scheen dat ook het hoogtepunt geweest te zijn. Zeiken over verwijfdheid.
Girl please....

TanteJuut | 07-05-23 | 09:42

Nondiscussie die steeds complexer wordt omdat men maar aan het dogma wil vasthouden. Het genderalfabet is te vergelijken met de epicykelverzameling uit de middeleeuwse astronomie.

lekgoot | 07-05-23 | 09:39

Maak er bij de paralympics een categorie bij voor omgebouwde geslachten. Dan kunnen de transgenders het tegen transgenders opnemen.

Gebakschep | 07-05-23 | 09:39 | 1

Translympics, waarom niet?

Mr_Natural | 07-05-23 | 09:40

Qua zeiken en zeuren zijn die transwijwen wel echte vrouwen.

Justin_Case | 07-05-23 | 09:38 | 1

LOL!

omanders | 07-05-23 | 09:40

We passen onze taal aan op de uitzonderingen. Dat maakt het onnodig ingewikkeld en doet geen recht aan de werkelijkheid. Die werkelijkheid is inderdaad dat een overweldigende meerderheid van jongens en meisjes zich wél volgens de ‘biologische lijn’ ontwikkelen. Als je je onverhoopt(!), ik gun niemand zware mentale problematiek zoals genderdysforie, niet volgens die lijnen ontwikkelt ben je dus een uitzondering. Grosso modo komt de belangrijkste argumentatie erop neer dat ‘niet iedere vrouw menstrueert, zwanger kan worden…’ Dit zijn geen uitzonderingen die een regel bepalen maar nog altijd zeldzame uitzonderingen.

JJMS | 07-05-23 | 09:38

Kan iemand hier even een korte samenvatting van geven? Ik snap er geen hout van? Spartacus raakt in discussie met een trannie, die geeft wat tegenargumenten en nu is Spartacus ook overtuigd dat transvrouwen ECHTE vrouwen zijn ofzo?

Eduardo- | 07-05-23 | 09:38 | 1

Leer eens begrijpend lezen.

JJMS | 07-05-23 | 09:51

Ik heb het artikel een stukje getracht te volgen. laat maar, geen zin om om andermans/vrouws/hets psychologische screwups te moeten doorgronden.
de hedendaagse idioterie is hetzelfde als waar wij vroeger Furbies, Jojo's. en spinners voor hadden. een modegril.
In de angst om de mode te missen ontdoen we jeugd van genitalien en vervangen we ze door dure en biologische vormen van het Easytoys assortiment.
Voorlopig zijn ze keipopulair in hun eigen bubbeltje van geestesverdwaasden en uiteindelijk sterft dit vanzelf uit. Uitsterven is een basisuitkomst van het slopen van voortplantingsorganen. we moeten het er gewoon even een poosje mee doen. het is spijtig voor de niet genderverdwaasde Transpersoon, die gewoon wenst te participeren in het leven en nu weer geassocieerd wordt met complete aandachtshoerderij.

Maar het staat je vrij om er een andere (verkeerde) mening over te hebben.

dinges_123 | 07-05-23 | 09:37

In mijn pubertijd had een schoolvriend een tante die als man was geboren. Dat werd verteld waarmee vervolgens de kous af was. In mijn latere leeftijd werkte ik bij een bedrijf en een collega bij p&o was toen in transitie, wat door iedereen werd geaccepteerd. Ik kan mij wel herinneren dat ik zijn/haar representatie was armoedig vond. Zo had hij/zij een volle baard en een wat goedkope dameskleren die je tegenwoordig bij een winkel als de Primark verwacht. Wat an sich natuurlijk niets met de transitie te maken had maar met het ontbreken van goede smaak. Wat ik wil zeggen: wanneer iemand zich vrouw voelt en ook zo behandeld wil worden dan is het mij om het even. Maar kunnen die oeverloze discussies achterwege blijven?

Red shirt | 07-05-23 | 09:37 | 1

het vinden van passende vrouwen spullen is ook een probleem voor mannen.
begin maar bij de schoenen. Alles moet van de High en Mighty voor vrouwen komen

AntiZanicz | 07-05-23 | 11:24

Kun je geen PMS krijgen, ben je alsnog onuitstaanbaar.

Goedemorgen.

Hetkanverkeren | 07-05-23 | 09:36 | 2

U doet uw nick eer aan.

marcoplarco | 07-05-23 | 10:44

Van vrouwelijke hormonen kunnen knap chagrijnig worden.

voldemort | 07-05-23 | 13:00

Het blijkt maar weer. De mannen winnen het nog steeds van de vrouwen. Zelfs in het vrouw zijn van de vrouw. Honderd + jaar emancipatie van de vrouw, afgebroken in de laatste 10 jaar en ongoing. Sterkte dames. Denk om uw dochters.

forecastle | 07-05-23 | 09:36 | 3

De beste kans om als man een medaille in sport te winnen is door mee te doen met de vrouwen.

Osdorpertje | 07-05-23 | 09:41

@Osdorpertje | 07-05-23 | 09:41: Als het allemaal om het gevoel gaat, waar ben je dan mee bezig? Voel je jezelf winnaar als je als 30-jarige trans een medaille wint met rugby voor 18-jarige meisjes? (hmmm.. nu ik erover nadenk...)

Sneerpoets | 07-05-23 | 10:00

@Osdorpertje | 07-05-23 | 09:41: Ik vraag me dan ook serieus af of er trans-sporters zijn die bewust kiezen voor een geslachtsverandering om wel te kunnen winnen, omdat ze in de strijd met hun biologische seksegenoten geen kans maken. Daarnaast zet ik dan meteen een vraagteken bij het effect van hormoonaanpassingen. Dat trans-sporters alsnog niet winnen of na verloop van tijd niet meer winnen, kan ook gewoon een gebrek aan inzet (doel bereikt nadat ze eens gewonnen hebben) of ontbrekende sportieve capaciteiten (reden voor de overstap naar de (gemakkeljkere) vrouwelijk sporttak) zijn en niet een hormoonverandering.

FrankVeer | 07-05-23 | 10:22

Minder dan 1%(!?!11!) die afwijkt van wat de norm is, van wat ook statistisch 'normaal' is. Waar hebben we het dan in godsnaam over!?
Dat is dus precies wat het is: een afwijking.
Dit is allemaal een medische kwestie! Daar ga ik in ieder geval mijn taal niet voor aanpassen. Doen we toch ook niet met mensen die aangeboren taaislijmziekte hebben, of aangeboren leukemie, of een klompvoet, of downsyndroom?
Ik ben in ieder geval gewoon een 'man'.
(Al dit geouwehoer komt uit de koker van marxisten die 'slachtofferschap' totaal uitvergroten. Al begonnen met Gramsci.)

Aristotalloss | 07-05-23 | 09:35

Wordt deze 'discussie' ook gevoerd buiten Noord-Amerika en wat Europese landen? Ik weet het niet, maar 't zou me verbazen.
Mss dat een kenner hier in de panelen het wel weet?

Ichneumonidae | 07-05-23 | 09:34 | 9

@Ichneumonidae | 07-05-23 | 09:46: in de moslimwereld begint de gayscene langzamerhand uit zn schulp te kruipen. In Beiroet, Marrakesh en Istanbul zijn er al genoeg Gaybars te vinden, echter daarbuiten zie je de gays niet flaneren met een jurkje over de boulevards..

staples | 07-05-23 | 10:06

het zijn welvaartsproblemen voor mensen zonder zorgen.

AntiZanicz | 07-05-23 | 11:22
▼ 6 antwoorden verborgen

Respect dat je de tijd neemt om zo uitgebreid te reageren op deze totale non-discussie Spartacus.

SunKilMoon | 07-05-23 | 09:34

Het lijkt me prima om gelijk het man-vrouw onderscheid in sporten helemaal te laten vervallen. Geen sportvrouw van het jaar meer, maar sportpersoon. Komen vrouwen er gelijk achter waarom ze minder betaald krijgen. En laten we eerlijk zijn: wie kijkt er nu naar damesvoetbal, damestennis, dameswielrennen, etc? Laten we deze kans met beide armen aangrijpen.

BobDobalina | 07-05-23 | 09:34 | 3

Dames tennis is nog wel populair

jeweettochniet | 07-05-23 | 09:35

Ik kijk alleen naar modderworstelen en beachvolleybal.

JJMS | 07-05-23 | 09:45

Zwarte piet is toch ook niet zwart dus transvrouwen zijn ook geen vrouw.
Prima dat iemand zich wil verkleden of zelfs laten ombouwen maar dat maakt van een appel nog geen peer.

4HoogAantWater | 07-05-23 | 09:34

Er zijn mensen met piemel en mensen zonder piemel.
Zo simpel is het. Fijne zondag!

pibasso | 07-05-23 | 09:33 | 1

En dan hebben we nano-Jort, met een heel klein piemeltje maar het is wel een enorme lul.
Ik snap het allemaal ook niet meer.

marcoplarco | 07-05-23 | 09:54

Ik probeer het (tegenwoordig) zo eenvoudig mogelijk te houden.
Die gozer met onmogelijke naam probeert met een hele lange woordenbrij recht te lullen wat krom is, zit te kutten met termen.
Hij heeft geen eierstokken, geen baarmoeder, geen geboortekanaal. Klaar. Dan kan je alles laten weghalen, opspuiten, verbouwen, je blijft een mannelijke eikel.
Wat overigens niet wegneemt dat wat iemand zelf wil doen, moet'ie lekker zelf weten, van mij mag je altijd. Maar heb het lef niet je rare fratsen op mij of enig ander op te dringen.
Afijn, ik ga mijn favoriete stringetje uit de wasmachine halen, strijk mijn blauwe pruik en verheug me nu al op mijn nieuwe nagellakkie, die als het goed is perfect complement is aan de kleur van mijn BUL SAS Radical 5.7.

EEnzame SchizofrEEN | 07-05-23 | 09:33 | 3

“Hij heeft geen eierstokken, geen baarmoeder, geen geboortekanaal.” Het argument dat ook niet alle biologische vrouwen eierstokken of baarmoeder hebben en dit dus niet bepaalt of je vrouw of man bent is wel erg armoedig en doorzichtig

JJMS | 07-05-23 | 09:46

@JJMS | 07-05-23 | 09:46: Dat komt voor, maar zo sporadisch, dat je het gewoon moet noemen wat het is: een uitzondering. Een uitzondering die zich ook niet zal voortplanten. Wat altijd de test van de biologie is.

konjodebonjo | 07-05-23 | 10:30

Tja, als je er één of twee mist, dat kan. Een hattrick wordt zeldzaam. En over hoeveel miljoen mensen hebben we het dan? Of zijn het er duizenden? Of toch maar een handvol.
Kortom, inderdaad een treurig, invalide argument.

EEnzame SchizofrEEN | 07-05-23 | 10:35

"ook anatomisch gezien kan er niet gesproken worden van een duidelijk binaire sekseverdeling."

Jawel. Heel, heel, heel erg duidelijk. Er zijn maar twee gameten. Er bestaan geen mensen met waarin beide actief aan de voortplanting kunnen deelnemen.

Daar zit de fout. Leer nou eens dat betamensen dingen beter weten dat alfamensen en activisten.

omanders | 07-05-23 | 09:32 | 2

Verder zijn secundaire seksekenmerken als borsten en een geprononceerde kaaklijn geen definities van geslacht. Het zijn lichaamskenmerken die functioneren als SIGNALEN van iemands geslacht, bedoeld voor de balts (leuk woord om in menselijke context te gebruiken)

Wie anders beweert zegt in feite dat een vrouw met kleine borsten minder vrouw is. En impliceert dus dat de meerderheid van de vrouwen in Noord-Oost Azië genderfluïde is. Of zo iets..

omanders | 07-05-23 | 09:39

Er zijn twee gameten: een eicel en een zaadcel, maar die heb je wel allebei nodig voor een zygote.

SterF... | 07-05-23 | 10:46

Dit pareltje uit Life of Brian
youtu.be/Dgp9MPLEAqA
Stan wil een vrouw worden zodat ie kinderen kan krijgen.
Tegenwoordig zou zo'n sketch een hate-crime zijn.

Osdorpertje | 07-05-23 | 09:32 | 2

Waren de tijd ver vooruit

jeweettochniet | 07-05-23 | 09:34

Ik zie mijn vader nog pijprokend boven zijn Leeuwarder Courant uitfronsen, mompelend: "Weet je jongen, hoe het overtollige vet rond een kut heet? ... De vrouw. De vrouw..."

Roepschelp | 07-05-23 | 09:31 | 1

Vroeger, toen geluk nog heel gewoon was!

pibasso | 07-05-23 | 09:34

Ieder mens is geboren uit een moeder en dat is dus een vrouw. En wanneer u zich laat ombouwen of zich anders identificeert en u voelt zich daar beter bij, u doet maar, fine with me. Maar verplicht mij niet om mee te gaan in de postmodernistische taalspelletjes die tot doel hebben om bestaande natuurlijke structuren af te breken.

therealbraindump | 07-05-23 | 09:30

De foto is niet helemaal goed in te zoomen, maar het lijkt alsof het nog een vlasbaardje heeft. Het is nog niet af.

grapo | 07-05-23 | 09:38

Dit is tenminste wel een rustige discussie met argumenten, goed leesbaar.

letopuwzaak | 07-05-23 | 09:30

"WAAR hadden mensen het over in de eerste decennia van de 21e eeuw?!"

- een of andere lul in 2451.

konjodebonjo | 07-05-23 | 09:29

Free Palestine. Pffff, ga er eens rondlopen als transvrouw. Sterkte!

At_Dawn_They_Sleep | 07-05-23 | 09:29

Gender, sex, geslacht, sexe
Het zijn synoniemen, maar toen dacht iemand "Hmmm, als ik er nu eens één van de twee kaap en die anders ga inrichten, geeft me dat mogelijkheden".
En zo zullen er nog vele woorden volgen totdat feiten er helemaal niet meer toe doen.
De enige juiste bepaling van iemand's sekse is chromosaal, zelfs voor een hermafrodiet. Alle andere externe- en interne kenmerken zijn niet relevant en, te beïnvloeden. Michael Jackson was ook nog steeds van het negroïde ras.
En sport? Tsja, we hebben Olympische spelen voor invaliden, doe er dan maar één voor trans bij, uiteraard gesponsord door henzelf, alle 3.

Sneerpoets | 07-05-23 | 09:29

Blijft grappig dat links altijd heel stellig is in de wetenschap als het om van alles gaat maar bij het identificeren als een andere sekse wordt de wetenschap door links moeiteloos over boord gekieperd. Rare mensen die linksmensen.

yeps | 07-05-23 | 09:29
-weggejorist-
Eduardo- | 07-05-23 | 09:27 | 1

Iedereen die biologie op een wat uitvoeriger manier geleerd heeft weet dat mannen eigenlijk niet-vrouwen zijn. Alles begint als vrouw en ergens in de ontwikkeling verandert de foetus naar een man. Soms gaat dat niet goed en dat zijn dan de mensen met afwijkingen in hun chromosomensamenstelling. Alle andere uitwassen waar in dit artikel aan gerefereerd wordt zijn, zoals Spartacus zegt, een construct.

Verbandmeester | 07-05-23 | 09:27 | 2

Een beetje zoals een penis dus gewoon een doorontwikkelde clitoris is. Klaar.

Roepschelp | 07-05-23 | 09:28

Het gaat te goed met de mensheid.

Producent | 07-05-23 | 09:26 | 1

Precies

De_fluitlokker | 07-05-23 | 10:50

Zo'n lange lap tekst kunnen alleen vrouwen typen.

Als man zijnde lees ik die nooit.

Calastir | 07-05-23 | 09:25

Men are men.
Women are women.
Transwomen are (only) transwomen.
Dragqueens are dragqueens.
Et cetera.
Benoem de dingen gewoon duidelijk.
Verzin er geen andere woorden voor om het mooier te maken ofzo.
Dus een Transwoman is dat ... niet meer niet minder. Transwoman. Wordt nooit woman zonder trans.
En wat betreft sport. Lekker mee laten doen hoor. In de eigen categorie dat is.

grapo | 07-05-23 | 09:25 | 2

Kop-spijker-raak! Volgende onderwerp!

VonSchwaffelhausen | 07-05-23 | 11:12

En zo simpel zou het inderdaad moeten wezen

Barkruk2 | 07-05-23 | 11:52

Sorry dat het in het Engels moet.
"If you are born with a dick you are not a chick"

Osdorpertje | 07-05-23 | 09:24 | 6

@Usumani | 07-05-23 | 09:36: Wat ik bedoel is dat er in de ontwikkeling naar een volledig mens er heel soms wat misloopt. In zeer uitzonderlijke gevallen komt de ontwikkeling van de foetus te vroeg tot stilstand in de ontwikkeling naar man, omdat er net niet genoeg testosteron was bijvoorbeeld. Er zijn wel degelijk een paar mensen op aarde die in uiterlijk als man door het leven gingen, maar toch een baarmoeder bleken te hebben.
Het zijn bizarre uitzonderingen.

Verbandmeester | 07-05-23 | 09:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Gaat Spartacus nou ook al woke?

hotnot | 07-05-23 | 09:24

De ongestelde man, zoiets?

Polycynisch | 07-05-23 | 09:23

Wat een ongelofelijk hysterisch dramgezeik.

Tiscali-2 | 07-05-23 | 09:23

Tldr; Nee.
a. Je chromosomen bepalen wat je bent, man of vrouw. Uitgezonderd die 0.02%.
b. Je brein bepaalt hoe je je voelt. Moet je fijn zelf weten, zolang je er niemand anders mee belast.
Snijden in je lichaam of nemen van medicatie maakt van een man geen vrouw. Hooguit een beschadigd mens. En daarom hebben we mannen-, vrouwen- en gehandicapten-sport.

marcoplarco | 07-05-23 | 09:22 | 1

"Snijden in je lichaam of nemen van medicatie maakt van een man geen vrouw. Hooguit een beschadigd mens. "
Dat dus.

grapo | 07-05-23 | 09:29

Mannen die zich laten ombouwen tot vrouw zijn geen trans vrouwen, het blijven mannen. Hoe ze zich voelen is voor een buitenstaander nooit te weten en derhalve ondergeschikt in de bejegening.
Appels worden geen peren maar beide zijn wel fruit en daarmee houdt de vergelijking op. Schei uit met het kapotredeneren van onzin want het leidt alleen maar tot meer onzin. Een modeverschijnsel wordt opgeboend tot werkelijkheid maar dat zal het nooit worden. En mensen die écht zich vanbinnen anders voelen dan hun werkelijke geslacht, die doen daar niet zo spastisch over als de aandachtshoeren die zich actief met dit onderwerp bezighouden en woke snowflakes in de war brengen.
Mannen blijven mannen en er bestaat niet zoiets als "chicks with dicks". Er zijn alleen mannen met tieten, that's it.

Bakkeleures | 07-05-23 | 09:22 | 1

Sommige mannen blijven wel een beetje in beweging en ontwikkelen geen b-cup.

Verbandmeester | 07-05-23 | 09:30

Zelfs als ( alvast uitdrukkelijk: quod non) transgender vrouwen zouden zijn, dan zijn het daarmee nog geen vrouwen. ( al was het maar door het ontbreken van stevige fluctuaties in de hormoonspiegel, enzo) . Zullen wij nu eens ophouden met al die overdreven aandacht voor 0,00001 procent van de mensheid?
-

bisbisbis | 07-05-23 | 09:20 | 1

Die 0,000001% hoor je niet. Het gaat om die 10% ultraverwende drammers die zo nodig hun gelijk in je gezicht willen wrijven en er consequenties aan verbinden als je hun dramverhaal niet slikt.

marcoplarco | 07-05-23 | 09:25

Na de pubertijd omgebouwd van man naar vrouw is verbieden deelnemen aan wedstrijden voor vrouwen. Is het eerlijkst. Anders staan over tien jaar alleen maar transgenders op het podium.

Guusje Nadorst | 07-05-23 | 09:19

Mannen hebben ballen en vrouwen hebben een klit.

Plukkieplukkie | 07-05-23 | 09:17 | 1

“Maar uiteindelijk voel je dat niet als je er in zit.”
Of was het niet de start van de gedicht?

Verbandmeester | 07-05-23 | 09:32

Ehhhh….
Bitch!

Lijkt me een passend commentaar na het artikel niet gelezen te hebben.
En dit ook niet gaat doen.

J-van-de-Bontekoe | 07-05-23 | 09:13

Vrouwen zijn overbodig

RickTheDick | 07-05-23 | 09:12 | 2

Nou, Dr Julia Shaw ziet er wel veel beter uit dan gemiddeld. Is zij feitelijk Doctor? En waarom zit ze in deze bak met wormen te roeren? Waaromal dat fanatisme over zijn afwijking die 1 promille betreft, ook doet men alsof iedere 1 op 5 een trans is. Ga wat wat leuks doen.

AntiZanicz | 07-05-23 | 11:08

@AntiZanicz | 07-05-23 | 11:08: Altijd grappig dat knappe personen graag op hun merites beoordeeld willen worden maar ondertussen duidelijk de aandacht trekken met hun veel knappere uiterlijk.

AntiZanicz | 07-05-23 | 12:45

Ze doen maar

tis_wat | 07-05-23 | 09:12

De vrouw is gemaakt van een stukje man, einde discussie.

Mr_Natural | 07-05-23 | 09:11 | 4

Oh sh*t.. Weer een religieuze horde erbij die gelooft dat je van een man een vrouw kan maken.

marcoplarco | 07-05-23 | 09:27

Van een reserve rib zelfs. Een spare rib zogezegd.

aflaatverkoper | 07-05-23 | 09:55
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl