achtergrond

Geenstijl

Bassiehof — Dit duo zal zich moeten verantwoorden over Richard de Mos

Hun OM kaapte de Hofstad, gijzelde kiezers en gekozenen

Wie vrijdagmiddag Omroep West luisterde, hoorde buiten de Rotterdamse rechtbank verschillende mannen huilend hun verhaal doen in de microfoon van de regionale omroep. Het waren medebeklaagden van Richard de Mos en Rachid Guernaoui en ze waren net zoals de twee oud-wethouders zojuist vrijgesproken. Zakelijk en privé waren ze slachtoffers van een proces dat jaren heeft geduurd en overduidelijk zijn tol heeft geëist.

Niets van de wit gebeften bleef plakken

Het is voor deze ondernemers te hopen dat zij hun schade ergens kunnen verhalen en daar bovenop ook nog een forse genoegdoening krijgen. Datzelfde geldt voor De Mos en Guernaoui voor wie de schade nog groter is omdat de geloofwaardigheid van de twee, hun politiek kapitaal, onterecht in twijfel is getrokken. Het ligt in de rede dat de uitspraak van de rechter personele consequenties gaat hebben bij politie en Openbaar Ministerie (OM).

Want het zijn met name de wit gebeften die het zover hebben laten komen. Er is niets mis met gedegen onderzoek en als dat ruim drie jaar moet duren; het zij zo. Maar werkelijk niets van de forse aantijgingen is blijven plakken.

Zouden de edelachtbare dames en heren van het OM daar werkelijk pas vrijdag achter zijn gekomen? Of wisten ze al langer dat ze een heilloze weg bewandelden, een rechtszaak voerden die werd geschraagd door lemen ‘bewijzen’? Had veel van het aangedane leed deze politici en ondernemers bespaard kunnen blijven?

Daarom wordt dat debat in de Haagse gemeenteraad op donderdag 11 mei zo belangrijk. De inbreng van lijdend voorwerp Groep De Mos/Hart voor Den Haag en De Mos en Guernaoui in het bijzonder is dan het minst interessant.

OM kaapte de politiek, gijzelde kiezers en gekozenen

Want het is vooral aan de andere partijen om zich uit te spreken over wat er de afgelopen 3,5 jaar is gebeurd. Hoe kan het dat het OM de politieke processen en verhoudingen in Den Haag (de samenstelling van het vorige college, de gemeenteraadsverkiezingen maar ook de landelijke en die voor de Provinciale Staten) zo ontzettend heeft kunnen verstoren met beschuldigingen die naar nu blijken op weinig tot niets gestoeld zijn?

Of het OM al dan niet in hoger beroep gaat, kan geen excuus zijn. De partijen die in dat argument meegaan laten zich dan nog steeds gijzelen door het OM. Of wekken op zijn minst dan de indruk andere belangen te hebben.

Met voortdurend toenemend wantrouwen in politiek, bestuurders en instituties ligt er op die tweede donderdag van mei in de Haagse raadszaal een geweldige kans voor om het vertrouwen te herstellen. Door als één man achter Richard de Mos cum suis te gaan staan en tegen het OM te zeggen: Ik ben zo boos als de hel en ik pik dit niet meer.

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen jaren de politiek in de Hofstad gekaapt, kiezers en gekozenen gegijzeld. Een kwestie die ook aan de orde zal moeten komen in de Nationale Vergaderzaal. Benieuwd wat minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgoz (VVD) van de gang van zaken vinden. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor zowel de gijzelnemers als de gijzelaars.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.