Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — Twaalf jaar stilstand

Het stikstofdebat was pure tijdsverspilling

vroem vroem

Probeer een woonwijk te bouwen, en echt elk politiek stokpaardje verschijnt ten tonele. Een welstandscommissie, de juiste mix tussen koop en sociale huur, nul-op-de-meter, gasloos bouwen, beschermde diersoorten, de mening van waterschappen, stikstof, activistische beroepsprocedures van politieke stromingen die nooit een kiesdrempel halen en zo verder. Alleen perfectie mag voort.

Gemiddeld wordt zeven jaar vergaderd om een bouwvergunning. Al die praktische problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon als de doelgroep niet bestaat uit arbeiders, maar uit statushouders. Dan plaatsen we noodwoningen die nergens aan voldoen, middenin een beschermd natuurgebied. Continue passiviteit veroorzaakt een totaal voorspelbare, kostbare noodsituatie.

Datzelfde wangedrag zagen we afgelopen woensdag in het parlement. Regeren is vooruitzien, hier gunnen politici het licht in elkaars ogen niet, proberen elkaar af te troeven en zelfs het begin van een oplossing ontbreekt. Er werd vooral gepraat wanneer we opnieuw gaan onderhandelen in welk tempo we een incompleet en onhaalbaar plan gaan uitvoeren. Ondertussen wacht u op een woning.

Provincies weten niet of ze aan de wet (2035) of aan het regeerakkoord (2030) moeten voldoen, maar moeten wel voor de zomer met een plan komen. Onze premier doet negen maanden over een formatie, maar verwacht dat provincies in een maand formeren en daarna in een maand een stikstofdossier oplossen, zonder een lijst met piekbelasters of een concrete doelstelling.

Het Ministerie van Financiën publiceerde in februari dat het plan van de Minister van Natuur en Stikstof niet werkt (PDF). Het kost minimaal 25 miljard, maar 96% van Nederland blijft op slot, zelfs als we niet 60 miljoen beesten slachten, maar gewoon onze totale veestapel opruimen. Die vernietigende analyse vergat nog dat Duitsland sneller stallen bouwt, dan wij stallen kunnen sluiten.

Een Europese of integrale aanpak om de natuur te beschermen ontbreekt. Terwijl de politieke kaste al vastloopt op stikstof, blijven dossiers zoals droogte, temperatuur en waterkwaliteit achter. Of het nu 2025, 2030 of 2035 is, waarin we in 50%, 74% of 100% van natuurgebieden de KDW halen, de Raad van State zal straks kijken, de situatie afkeuren en nog steeds geen vergunningen gedogen.

Op deze manier gaat deze impasse nog rustig twaalf jaar duren. We missen straks twee miljoen woningen en hebben straks geen boeren, bouwvakkers of installateurs meer. Die boeren hebben we over de kling gejaagd, de bouw zullen we na een decennia stilstand nooit meer kunnen opstarten. Het parlement sloeg een doodlopende weg in, een nekschot voor land-, woning- en wegenbouw.

Milieugroeperingen willen graag nieuwe woningen in stadscentra, om het milieu minimaal te belasten. De Minister voor Volkshuisvesting moest toegeven dat de verbouwing van het Binnenhof jaren langer gaat duren, want er is nog geen stikstofvergunning voor de dieselbusjes van aannemers. Ons kabinet kan in het midden van het centrum van Den Haag haar eigen huis niet verbouwen.

Het stikstofmodel denkt in losse vierkante kilometers, van een natuurgebied moet echt elk individueel hexagoon haar KDW halen, niet te warm zijn, niet te droog zijn, niet een verkeerde grondwaterstand hebben, voordat we 25 kilometer verderop een woning mogen bouwen. Klimaatverandering is zeker dankzij nieuwe kolencentrales, dit is zonder stikstof al onmogelijk.

Het model stelt een grens bij 0,07 gram stikstof per hectare. Dat is de massa van een paar korrels rijst op twee voetbalvelden. Dat is zo verwaarloosbaar dat de makers van het stikstofmodel besloten daaronder niet meer op te tellen. Een nieuwe activiteit die minder dan een procent van een promille extra stikstof oplevert, heeft geen natuureffect. Die mogen in de hele EU, behalve in Nederland.

Toch misbruikt ons Kabinet en Raad van State die grens. Duitsland staat 4200 keer zoveel toe voor nieuwe activiteiten, Denemarken 10.000 keer zoveel. We kunnen de natuur redden, zonder eerst Nederland te gijzelen met een bouwstop, in de ijdele hoop dat burgers zich keren tegen boeren. Deze chantage met een primaire levensbehoefte zoals wonen, is polariserend en demoniserend.

De Raad van State eiste bij emissiearme stalvloeren een periode keuring om te borgen dat ze ook worden onderhouden en aantoonbaar werken. Een simpele opdracht aan het Kabinet waarvoor veel te beperkt invulling is gegeven, waardoor investeringen van welwillende boeren nu wel milieuwinst, maar geen vergunning opleveren. De bank vertrouwt de politiek niet meer, en financiert niet meer.

Met een simpele destillatie, zoals duizenden jaren geleden ontwikkeld, kunnen we met een beetje verwarmen methaan en ammoniak uit mest halen, net zoals we benzine en diesel uit aardolie halen, of we jenever, whisky of cognac maken. Een stikstofkraker kan 80% van de ammoniak vangen, en verkopen als vloeibare kunstmest. Stikstof is geen probleem, maar een goudmijn.

Terwijl de WEF, Wereldbank, VN en WTO waarschuwen voor een tekort aan stront en dus een tekort aan voedsel, doen wij alsof er een mestoverschot op deze planeet is. Het tijdperk dat we kunstmest kunnen maken door een kwart van ons aardgas te verbruiken is eindig. Circulaire landbouw begint met mest. Zonder fossiele brandstoffen of intensieve veehouderij zal je nooit genoeg voedsel krijgen.

Een kortere cyclus, waar we menselijke uitwerpselen gebruiken als stikstofbron voor bijvoorbeeld graan, groente en fruit is een direct recept voor regelmatige uitbraken van oude en nieuwe ernstige ziekten. Die route geeft onder andere diarree, cholera, tyfus, hepatitis A net zoals een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen dat nu al bij twee miljard mensen doet.

De coalitie kiest voor een kansloze confrontatie in een juridisch moeras. Ze staan met lege handen in de rechtszaal, want het stikstofmodel doet alleen globale, landelijke uitspraken. Het is nooit bedoeld of gemaakt als bewijs in individuele gevallen. Onze premier beloofde een kenniseconomie, maar de milieuvriendelijkste boeren ter wereld mogen niet verder innoveren.

Terwijl de vechtscheiding doorkwakkelt, staat Nederland stil.

Reaguursels

Inloggen

Je vraagt je af hoe het land in paniek schiet als er echt iets aan de hand is in plaats van een theoretische discussie over CO2 en stikstof.

Zoelense Hobbyboer | 09-04-23 | 06:37 | 1
-weggejorist-
hagelkruis | 09-04-23 | 08:21

De mensheid roeit zichzelf uit en daarna begint een nieuwe cyclus tot de aarde verzwolgen wordt door de zon.

Zemko | 09-04-23 | 06:05

Ik merk als ik teruglees dat ik weinig bijval meer krijg dus ik kies het hazes pad.

keestelpro | 09-04-23 | 05:54 | 1

Proost.

donkieshot | 09-04-23 | 07:27

Hongersnood bestaat niet.
Het is heel simpel: of je hebt iets te eten of je bestaat niet.
Hongersnood bestaat niet.
(exotisch aczendt: znap juh?)

keestelpro | 09-04-23 | 05:50

Toen funky motherfuckers nog funky motherfuckers waren en stupid bitch*s hun cool niet wisten te verbergen...
www.youtube.com/watch?v=HOEy_fjmKU8

keestelpro | 09-04-23 | 05:50

Op het platform Wynia’s Week verwijt Arnout Jaspers ecologen dat ze verzwijgen dat er, vanwege CO2, wereldwijd een tekort aan stikstof is. Dat is een misvatting. Ecologen vertellen ons dat stikstof in de wereld problematisch verdeeld is. Stikstof werkt namelijk anders dan CO2. CO2 is ongeacht waar je het uitstoot een probleem, stikstof slaat lokaal en regionaal neer en kan ter plekke schade veroorzaken. Op sommige plaatsen is er meer dan de natuur aankan, op andere minder.

Wij importeren bijvoorbeeld sojaveevoer uit Zuid-Amerika. Het stikstof in dit voer blijft via de ontlasting van onze veestapel deels in ons land achter. Intussen verarmt de bodem in Zuid-Amerika, omdat wij er voedingsstoffen onttrekken. Jaspers schrijft dat de natuur geen overschot, maar juist een tekort aan stikstof heeft. Maar dat verschilt dus per regio en per natuurgebied.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 05:35

"Terwijl de WEF, Wereldbank, VN en WTO waarschuwen voor een tekort aan stront en dus een tekort aan voedsel, doen wij alsof er een mestoverschot op deze planeet is. "

Maar dat is toch niet zo? Het is een puur lokaal probleem. We zijn niet tegen mest. Er is een probleem met te veel mest vlakbij natuur. Waarom worden de zaken zo uit verband getrokken? Als ze in Bangladesh te veel water hebben en ze zetten daar pompen in, zegt toch niemand dat er een probleem in de Sahara is met water? Hier is te veel, daar is te weinig. Of omgekeerd.

Het probleem is oplosbaar als we alle natuur afschaffen of daar geen normen meer voor stellen, dus geen limieten aan mest productie. Volgens vele deskundigen zou dat een slechte situatie opleveren en niet alleen omdat er bepaalde geitenwollen types zijn die alleen oog hebben voor spinnetjes of een zeldzame tor.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 04:58 | 1
-weggejorist-
donkieshot | 09-04-23 | 07:30

Naar het lijkt zijn een aantal zaken welke als communicerende vaten met elkaar in verbinding staan: Aan de ene zijde Boeren en aan de andere zijde Huizenbouw. Het verband tussen deze twee betreft de Natura2000 gebieden en de door de Overheid zelf opgelegde eis van 0,07 gr. N2/Hectare. Kortweg de KDW genoemd (kritische deposito waarde).

De Overheid wil de boeren weg = < N2
Het volk heeft huizen nodig = > N2. Kortom boeren weg = huizen er bij = gelijkblijvend N2 volgens de Overheid.

De stikstofwet kraakt aan alle kanten en de zaak zit kennelijk muurvast, de Overheid geeft geen mm toe in het door henzelf opgeworpen probleem. Hierdoor komt er geen vergunning en dus huis meer bij op het moment, dit terwijl er huizen nodig zijn gezien de bevolkings aanwas.

Dit fenomeen noemt men ook wel chantage als ik zo vrij mag zijn.

Unsinkable-Sam | 09-04-23 | 04:52 | 2

Dat is Europees bepaald, niet door onze overheid. Daarbij heeft de Overheid er net zoveel last van; zie plannen Hugo de Jonge.

Harris Pilton | 09-04-23 | 07:34

@Harris Pilton | 09-04-23 | 07:34: Nuance, alstublieft.
Europees is besloten dat er Natura 2000 gebieden moesten komen. Die krijgen subsidie. Daar horen uiteraard ook randvoorwaarden bij.
Wat onze (!) overheid heeft gedaan is in eerste instantie een hoop kleine postzegeltjes als N2000 gebied bestempelen want makkelijk geld. Vervolgens kreeg Nederland op de kloten want de regeltjes.
Vervolgens heeft onze overheid besloten daar totaal onhaalbare normen bij te verzinnen (Europa vraagt om limieten, Rutte cs. kwamen met een extreem laag getal. Deugen?) waar we vervolgens niet aan kunnen voldoen.
Bewijs? Kijk naar de normen in de buurlanden. Kijk naar de kaart met N2000 gebiedjes...

EEnzame SchizofrEEN | 09-04-23 | 08:14

Als het huidige kabinet weg is moeten er maar wetten opgetuigd worden waarin politieke collaboratie met vijandige mogendheden/instituten strafbaar wordt gesteld. In dat kader moeten ook onderdelen van de EU, het WEF en clubjes als Soros- en Bill en Melinda-foundation tegen het licht worden gehouden. In eigen huis wordt het tijd om ook de Postcode loterij eens flink door te lichten. Allemaal organisaties die een bovenproportioneel en niet controleerbare directe/indirecte invloed op ons sociaal-economisch en juridisch systeem hebben. En nee, ik heb helemaal niets met Baudet, dat is veel te makkelijk. Het wordt tijd dat we weer baas worden over ons eigen land. Nederland is geen wingewest. Wij gaan alleen samenwerken met landen en organisaties waar we gezamenlijk een meerwaarde uit halen. Deugen, geloven en sprookjesvertellen doe je maar binnenskamers. Dat moet voor 2026 te doen zijn. Vrij Nederland.

Phantomas | 09-04-23 | 01:32 | 2

Oh ja Bill Gates. Vijandige mogendheden. Zucht. Take back control? Brussel maakt onze regels niet, die maken wij zelf. De habitat richtlijn is een compromis van een compromis, door de lidstaten zelf bekrachtigd. De exacte invulling is aan ons. Dat natuur, behalve dan brandnetels even overdreven gezegd, te lijden heeft is duidelijk. Dat vindt iedereen behalve Arnout Jaspers en Syp Wynia. En Caroline. En een hoop boze stemmers die iets tegen de regering hebben. Plus uiteraard veefokkers. Die het goed voorhebben met de dieren, 45.000 varkens per dag zien bij ons hun einde in de slachterij. Dat vind ik veel. Dat mag best wat minder. En daarmee heeft Bill Gates niets te maken dacht ik.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 05:07

Vraagje: waaruit blijkt dat de natuur te lijden heeft? Alles groeit en bloeit als van ouds. De otters, vossen en wolven stromen ons land binnen. Waar het miscast, komt het door het ingrijpen van de mens in de natuur, met de gedachten dat de natuur het zelf niet kan oplossen.

Leffe Blonde | 09-04-23 | 07:38

Achterhoede gevecht. Daar gaat die ene meneer met zijn stikstoffuikboekje weinig aan veranderen. Verminder de veestapel of accepteer blijvende stagnatie. Hoe een klein clubje boeren het hele land platlegt. Maar stem vooral bbb. Kunnen we nog jaren lullen over dit onderwerp. En houd eens op met dat gelul over doe grens van 0,07. Zelfs die meneer van dat boekje heeft al lang uitgelegd waarom die er is en ook het TNO-rapport waarnaar je vorige week verwees geeft de context.

BobDobalina | 09-04-23 | 01:29 | 1

Zie mijn tegel hierboven. Daarna graag je onderbouwde reactie.

Unsinkable-Sam | 09-04-23 | 04:55

Ik heb sterk het idee dat Rutte en D66 eigenlijk Nederland als natie willen opheffen en Nederland als land willen opbreken en reduceren tot EU provincies bestuurd door Brussel.

SaintNick | 09-04-23 | 00:30 | 2

Dat meeeen je niet! Wat een inzicht... wanneer viel het kwartje?

wilderst | 09-04-23 | 00:36

op zich is dat idee niet verkeerd, denk dat het bijna niet slechter kan dan de huidige prutsers die er zitten....

klaverboerdenham | 09-04-23 | 00:38

Ik heb het erg te doen met vluchtelingen, verdreven van hun thuisland, die hier in den vreemde moeten aankloppen in de hoop op begrip en nieuwe kansen om iets op te bouwen.... En dan te moeten realiseren dat ze 'de ruif' moeten delen met talloze 'asiel-eisers', gelukzoekers, kansridders, die EN onze samenleving uitdagen en verharden EN ook het leven in een AZC tot een hel maken. Je zal er maar tussen zitten met je gezin en je goede bedoelingen. Ik vind het een keiharde plicht om veel harder op te treden tegen het misbruik van onze asiel-capaciteiten. Talloze NGO's die samenwerken met asieleiser smokkelaars voor de afrikaanse kust, een godspe. Ze denken hun ziel te redden met hun 'reddingswerk' maar ondertussen maken ze het de 'echte vluchteling' het onmogelijk door de pijp vol te zuigen met kansparels

klaverboerdenham | 09-04-23 | 00:23

De overheid heeft zich aan laten praten dat ons land eigenlijk een afgesloten bol is waarin je alle omstandigheden kunt regelen. Zelf weten ze niets maar ze luisteren naar mensen die het wel weten. Dus kort gezegd 3 factoren waar alles in besloten ligt hoe wij verder moeten in dit leven. Gezond verstand bestaat echter niet, alleen maar meningen die allemaal een eigen soort gelijk hebben te vertellen.
Veeg het hele zooitje van tafel!
En gebruik gewoon je gezonde verstand. Omdat we tegenwoordig alles tot op een miljoenste atoom kunnen meten betekent niet dat het in de praktijk tot een betere wereld leidt. Het brengt ons ook niet verder maar maakt alles kapot wat we hebben bereikt in deze wereld als land en individu. Helaas hebben onze huidige bestuurders niet de kennis in huis om te doen wat er moet gebeuren. Met hun rigide regeltjes hebben ze zichzelf vastgezet. Stelletje idioten.
Verander de regeltjes en zet dit land niet vast. Tijd voor nieuw beleid zonder al die knettergekke regeltjes. Tijd voor nieuwe beleidsbepalers.

dijkbewaker | 09-04-23 | 00:05

Stikstof.
Als ik JdW was zou ik over dit onderwerp willen zeggen: gebruik te hersens, gvd.

Schadenfreude | 08-04-23 | 23:09 | 1

"De verbouwing van de Tweede Kamer kost volgens de coalitie geen stikstof."

Oh wacht.

Exact door dit soort hypocrisie, wordt men weggestemd.

Nederlandop1 | 09-04-23 | 04:22
-weggejorist-
MagnificentRon | 08-04-23 | 22:59 | 2

Als een man die niet kan rekenen, liegt alsof het gedrukt staat en lobbiet voor zijn ex-werkgever, de enige politicus is die zowel met de PVV/FvD/JA21 enerzijds, als met PvdA/D66/CDA/GL/CU anderzijds samen kan werken, dan verdienen we niet beter. In plaats van het eindeloos demoniseren moeten we gewoon concreet de problemen oplossen waar Nederland mee kampt. Dat is niet zo heel moeilijk, als we de ideologie even achterwege laten.

O.M.Denker | 08-04-23 | 22:37

Het is nog erger: ammoniak kan je in een verbrandingsmotor verbranden (dat levert water en stikstofgas op). Met die motor kan je een generator aandrijven die elektriciteit maakt en met de afval warmte kan je huizen verwarmen. In het kort met ammoniak kan je de CO2 uitstoot verlagen. Aan dit soort omdenk acties is de laatste politiek nog niet toe geloof ik

JeanDragage | 08-04-23 | 22:36 | 2

Ze willen geen oplossing. Ze willen beprijzen, verbieden, onteigenen en zelf de ruimte voor hun eigen onzalige plannetjes en verdienmodellen invullen. Vandaar ook dat ze met modellen werken in plaats van het aloude meten = weten.

Graaisnaaiert | 08-04-23 | 22:42

Ik stel voor om in dit land van aangespoeld slib , verregend mos en aangewaaid strandzand eens even flink bij te kalken.
Tegelijkertijd handhaven die bouwstop.

Ambiorix | 08-04-23 | 22:34 | 1

Dat is inderdaad de simpelste en effectiefste oplossing. Als een paar rijstkorrels stikstof per hectare al een onoverkomelijk probleem is, los je dat met een theelepel calciumcarbonaat al op.

O.M.Denker | 08-04-23 | 23:41

Ik dacht toch echt serieus dat woensdag het kabinet zou vallen. Wat zat ik er naast... Helaas. Enfin... Het afvalputje van Europa is weer de gekke Henkie met idiote doelstellingen. Honderd jaar geleden leerde ik SMART. Specifiek Meetbaar Actueel Realistisch Toetsbaar.... Werkt nog steeds... Tip voor Haagsche plucheplakkers.

de Jager59 | 08-04-23 | 22:21 | 1

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
Stop de tijd.

DePsych | 08-04-23 | 23:02

Even over die circulaire landbouw. Kijk, ik snap dat het niet op grote schaal kan maar compost maakt prima bemesting voor de grond. Het eerste jaar zorg je voor een goede bodem ( desnoods een paar zakken potgrond gemixt tussen de tuinaarde ) en de jaren daarna gebruik je wat je hebt gecomposteerd. Ik krijg het nou al amper weggeschept en dan mik ik bladeren, takken en snijafval nog in de groene kliko ( en dat levert me nog geen drol op ook, stelletje boeven ).
En dit zou toch ook op hobbyboerenschaal mogelijk moeten zijn? Beter milieu begint namelijk bij jezelf en dat klimaat, ach, als je homo sapiens binnen 150 jaar van 2 naar 8 miljard laat groeien en tegelijkertijd de industriele, fossiele, elektrische en digitale revoluties doorstaat en dan heb ik het niet eens over de ge mechaniseerde conflicten wereldwijd, sja. Dan heb je wel een klein probleempje ja, en dat los je niet op met Stekkereuh en Beprijzeuh!!!

Graaisnaaiert | 08-04-23 | 22:02 | 4

Hoi. We gebruiken compost in de landbouw al met duizenden tonnen. Probleem is wel dat het niet schoon is. Er zitten (relatief) veel plastic en zware metalen in, omdat het een afvalproduct is voor vele stromen die er tevens in verwerkt worden. Zoals het bermgras wat langs de wegen gemaaid en afgevoerd word met alle fastfoodverpakkingen erin. Dierlijke mest is veel beter voor de productie van groenten en fruit, het is schoner maar vanwege die hierboven beschreveb regels maar zeer beperkt aan te voeren voor ons. En dat noemt men dan weer mestoverschot...

prutsclown | 08-04-23 | 22:17

Edit: miljoenen tonnen

prutsclown | 08-04-23 | 22:21

@prutsclown | 08-04-23 | 22:17:
Dat is de reden dat ik het ook niet koop. En ook als je weet wat er in de groene kliko verdwijnt en mag, dat wil ik niet in mijn grond hebben. Is wel een probleem inderdaad, wat wel en wat niet. Een oplossing zou kunnen zijn om goede groene stromen te belonen in plaats van stort te beprijzen maar ja, dan krijg je weer ecoterreur, mensen die bossen en velden gaan leegroven voor een paar centen. Lastig, lastig.
@Sinterbikske: klopt, weet niet of het hier zo is maar ik wil gewoon mijn eigen compost. Weet je precies wat er wel en niet ingaat. En de slakken zijn er gek op.

Graaisnaaiert | 08-04-23 | 22:46
▼ 1 antwoord verborgen

Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 21:43
" 0.07 gram per hectare is de laagste waarde nog meetbaar."

Deze hoeveelheden zijn helemaal niet meetbaar, de veel grotere hoeveelheden ook niet. Daarom zit er in het model een meetcorrectie van !!! 23,8% !!! www.tweedekamer.nl/downloads/document...

Deze grens is een verzinsel uit een computermodel. Lees bijvoorbeeld de stikstoffuik. Ik probeer dit al uit te leggen sinds 2019. Zie www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA en www.geenstijl.nl/5149888/feynman-en-o... Het model is mede gebaseerd op metingen recht boven een rioolput, waarvoor het RIVM daarna nog heeft geprobeerd te corrigeren. Dan is de ruis een veelvoud van je signaal en ben je gewoon extreem dom bezig.

“slechts een procent van het areaal komt alleen vanwege binnenlandse bronnen boven de KDW uit” Al doen we NIETS meer in Nederland, (veeteelt, vliegen, autorijden) dan mogen we nog niet bouwen. Dat is niet mijn mening, maar de rapportage van het Ministerie van Financiën. We gaan dus 25 miljard weggooien, zonder ooit weer een bouwvergunning te krijgen.

Ik vraag me af of je aan het trollen bent, of het echt niet snapt.

Feynman | 08-04-23 | 22:01 | 13

@Après toi | 09-04-23 | 00:23: Hoeveel van die wetenschappers zijn socioloog?

Ter Correctie | 09-04-23 | 01:59

@Après toi | 09-04-23 | 00:23: stikstof is een gemaakt probleem, als je dat nog niet snapt, moet je jezelf eens verdiepen.

Waarom spelen dit soort problemen niet in andere landen met dezelfde waarden?

Precies een gemaakt probleem.

swagmachine | 09-04-23 | 03:26

Net als Jaspers fysicus. Gepromoveerd op medisch fysisch onderzoek. Al behoorlijk lang werkzaam in de harde techniek. Beta in elke denkbare vorm. Jaspers vind ik een activist. Hij doet alsof er geen probleem is, door de meetmethode te ondergraven op een manier die er uitsluitend op gericht lijkt om een bepaald politiek punt te maken. Uiteraard is er wel een probleem, al vijftig jaar. In de jaren zeventig en tachtig heette het mestoverschot. Nu is het stikstof. Jaspers suggereert dat alle biologen het verkeerd zien en overdreven kritisch zijn op de natuur. Ik erger me dood aan die houding, het leverde hem geheel voorspelbaar een podium op rechts op. Inmiddels is het sfeertje er eentje van alles is een verzonnen probleem.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 05:24
▼ 10 antwoorden verborgen

Het irritante is het vasthouden aan die KDW van 0,07 per hectare. Hoe kun je aan iets wat onhaalbaar is blijven vasthouden?
Kaag en haar adepten zitten alleen maar achter de grond van de boeren aan.
Zoveel onkunde en onwil is crimineel.

Schipperke | 08-04-23 | 21:53

Vrijwel alle crises in Nederland zijn het gevolg van overbevolking. En zolang men dat in Den Haag niet onder ogen durft te zien blijft het hopeloos aanmodderen.

Zenzeo | 08-04-23 | 21:50

Dus alles is de schuld van de regeltjes? Nee alles komt omdat onze natuurgebieden niet gezond zijn. Stikstof is daarvoor in ons land als maat van de schade gekozen, het had evengoed wat anders kunnen zijn. De schuld ligt bij de kleinheid van ons land, daar de grootste agrarische productie kent per vierkante kilometer, maar ook natuurgebied heeft. Plus nog een hoop mensen op een kluitje. Dat gaat allemaal niet samen zonder keuzes. Ofwel minder uitstoot, ofwel minder natuur, ofwel minder mensen. Maar volgens BBB ligt alles aan regeltjes. Er is immers geen probleem als je de regels wegdoet? Niemand rijdt te hard als je overal 200 mag rijden. Probleem opgelost.

Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 21:50 | 10
-weggejorist-
dijkbewaker | 08-04-23 | 23:28

Ja dijkbewaker, meer dan je denkt. Je houdt me voor een of andere kantoorlul. Claim niet het alleenrecht op een mening omdat jij wel eens een wandelingetje maakt in het groen. Vraag het anders aan pak hem beet, een boswachter. Een echte deskundige. Die hebben daar een gefundeerde mening over.

Beste_Landgenoten | 09-04-23 | 05:28
▼ 7 antwoorden verborgen

Mark Rutte is de tassendrager van links activistisch Nederland.
Heel snel weg met de allerslechtste minister president, met het allergrootste ego, die dit land ooit gezien heeft.
Morgen verkiezingen graag!!!

Aristotalloss | 08-04-23 | 21:48

De kat van de buren heeft zojuist in mijn tuin gescheten.

Daarmee is de KDW voor het naastgelegen natuurgebied al met een factor 700 overschreden.

Waanzin?

Nee, beleid.

Wijze uit het Oosten | 08-04-23 | 21:46 | 1

Daarom laat ik onze hond ook verderop uit, kan ik tenminste een paasvuur aansteken.

Nuchternederland | 08-04-23 | 21:50

"Het model stelt een grens bij 0,07 gram stikstof per hectare. Dat is de massa van een paar korrels rijst op twee voetbalvelden."

Hardnekkig misverstand. Het stelt de grens op nul. Ofwel voor dat bepaalde gebied geldt dat er helemaal geen depositie meer bij kan. Totdat de stikstofbelasting ervan weer omlaag is gegaan. 0.07 gram per hectare is de laagste waarde nog meetbaar. Maar feitelijk gaat het om nul.

Een dan ook nog, deze waarde geldt op sommige plaatsen, want de meeste natuurgebieden hebben last van stikstof maar minder dan de genoemde, welke hoofdzakelijk rond de Veluwe zitten waar grote kippenfarms grenzen aan de natuur.

Dan nog even een feit. Per dag(!) slachten wij anderhalf miljoen kippen. Per dag, 45.000 varkens. Dus een hele stad zo groot als Assen, naar het slachthuis en gedood. Elke dag weer. Dat gebeurt allemaal buiten ons blikveld, door veehouders die het goed voor hebben met de dieren, dat is althans het verhaal. De sprookjes wereld van boer zoekt vrouw versus de realiteit.

Zoveel vlees hebben wij niet nodig, noch het buitenland. Het kost ook nog eens grote hoeveelheden plantaardig voedsel, dat beter kan worden aangewend voor ons eigen voedsel.

Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 21:43 | 25

De kippenfarms zitten in Noord Limburg juist op de plekken waar niets anders verbouwd kan worden want arme gronden.. en voedsel voor vee zoals hakselmais en kuilgras is niet eetbaar voor de mens

Smoelensmid | 08-04-23 | 23:16

@Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 21:55:
"Ik las gister een uitstekende Twitter feed die al dat gezwam uit de stikstoffuik haarfijn fileerde. Ik zal hem opzoeken."

U bent degene die hier vele tegels vol zwamt als een oud wijf maar dat terzijde.

Waar blijft die twitterfeed nou?

Joris Beltsin | 08-04-23 | 23:34

@Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 21:59: je vergeet dat wij ook veel voedsel importeren groente fruit en tarwemeel voor brood of eet BL alleen aardappelen appelmoes en bruine bonen appels en peren?

Toedels | 09-04-23 | 00:17
▼ 22 antwoorden verborgen

Ons stelsel heeft zichzelf verzopen in de regeltsunami..

Gasten als Timmermans, Schimmelpenninck, Samson, de Groot etc. blijven maar etter spuien, geef ze gewoon de zak, ontslag wegens staatsgevaarlijk onbekwaam handelen of zo..

En helaas er komt nog meer, net zoals er nog veel meer onderweg zijn.

AldNuut | 08-04-23 | 21:37

Und leise sage ich scheisse.

rein9576 | 08-04-23 | 21:36 | 1

Wir setzen uns mit Tränen nieder

Peerkeoud | 08-04-23 | 23:56

Zolang de toon van de discussies niet verbetert ga ik me er niet mee bemoeien en dat is de schuld van Greta en haar vriendjes. Zo!

Pinkel_Paulino | 08-04-23 | 21:36

Als je naar die belachelijke grenswaarde voor de stikstofdepositie kijkt, vraag ik me af wat voor idioten dit bedacht hebben. Vooruitkijken is ook niet hun sterkste kant. Alles moet elektrisch, er zijn niet genoeg laadpalen op termijn, er is een tekort aan lithium, de auto's zijn veel te duur voor de modale Nederlander en in de kobaltmijnen in West-Afrika werken 50.000 kinderen met gevaar voor eigen leven. Daar hoor je Klaver, Jetten en die andere totaalidioten niet over. En dat de VVD meedoet aan dit mallotencircus is helemaal een schande, ze zijn van de ratten besnuffeld.

Ruud5 | 08-04-23 | 21:29 | 11

Ik geloof er niks van. Krokodillen tranen. Je rijdt toch gewoon auto, hebt een mobiel of twee, enzovoort? Maar de kindertjes die sterven voor de zonnepanelen, die zijn extra zielig nietwaar?

Beste_Landgenoten | 08-04-23 | 22:23
-weggejorist-
donkieshot | 08-04-23 | 23:10

@Ruud5 | 08-04-23 | 21:39: Die kinderen zijn niet alleen daar , nog veel erger in mozambique en madagaskar daar word gemijnd voor robijnen en nog veel erger voor Mica wart gebruikt wordt in alle cosmetica en de ons geliefde metalic autolakken daar hoor je niemand over .. allen maar omda door de fossile broeders Koch dat kongo verghaal is aangeslingerd gaat het daar over..

Smoelensmid | 08-04-23 | 23:21
▼ 8 antwoorden verborgen

Q-koorts: tientallen doden en veel mensen die jarenlang klachten houden. Ook zo'n 'zegening' die door Nederlandse boeren is veroorzaakt.

Après toi | 08-04-23 | 21:26 | 19

@Après toi | 08-04-23 | 21:51: Mazzelaar.

Sinterbikske | 08-04-23 | 23:11

@Après toi | 08-04-23 | 21:43: Jij eet zeker alleen fabrieksvoedsel. Lekker gezond is dat zeg.

Peerkeoud | 08-04-23 | 23:58

@Après toi | 08-04-23 | 21:43:
Ik ook niet, maar dat heeft met de kwaliteit / gezondheid te maken, niet ideologisch. Kip hier en koe + af en toe wat wild ( en ja, zwijn dan weer wel, heerlijk ).

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 00:55
▼ 16 antwoorden verborgen

Ik heb een bouwkavel gekocht van de gemeente en zelf m'n huis gebouwd. Ik zit lekker nu. Alleen door die crisis ligt de bouw stil in mijn provincie. Ja Brabant hoor! Langzaam zie ik de gratis wegwerppallets opdrogen, daar verwarm ik gratis mijn huis mee. Er worden 10x meer pallets gevraagd voor geld dan gratis aangeboden op Marktplaats. Twee jaar geleden was dat nog andersom.

Maar nu vond ik weer een adres die heel veel gratis wegwerppallets heeft van buitenstandaard formaat. Deze zijn van tropisch hardhout, dan heb ik maar 2/3e nodig vergeleken die pallets van zonnepanelen. Dat is echt waaibomen hout uit China. Je sjouwt je een bult voor niks. Deze winter zijn in mijn straat al vier houtkachelstokers bijgekomen.

DitjaarkrijgikAOW | 08-04-23 | 21:24 | 4

@Normpje | 08-04-23 | 21:36:
Elke ochtend spijkers graaien in de houtkachel, na een jaar zijn dat vier kistjes van samen ruim 100 kilo spijkers. De oudijzerboer geeft daar wel €20 voor.

DitjaarkrijgikAOW | 09-04-23 | 06:03
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat niet om stikstof het is cultureel. Boeren zijn niet te verstaan, gaan 1 of 2 keer per week in de tobbe en zijn vaak gristenen. D66 wil daar een eindoplossing voor zodat we van Delfzijl tot Vlissingen allemaal latte drinkende consultants met knotjes hebben.

skoftig | 08-04-23 | 21:18 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

Idem windmolens zonnepanelen, niets mag maar die mogen overal. Eeuwen oud cultuurlandschap verandert in een industrieel d66 verdienmodel. Gruwelijk.

zokanhetookja | 08-04-23 | 21:16 | 4

@zokanhetookja | 08-04-23 | 21:16 |
Hier in de polder waar ik dagelijks fiets, recht naast een beschermd natuurgebied, zijn er in nog geen 6 maanden tijd zeker 12 van die foeilelijke waaipalen neergezet. Wiekhoogte 275(!) meter. Werkelijk niet om áán te gluren, zo verschrikkelijk dat het uitzicht bedorven is. Om over alle vogels die daar straks sneuvelen nog maar te zwijgen. Maar "we" doen het allemaal voor het klimaat hoor, ècht waar!

Een stukje verderop staat hier de kolen/ biomassa gestookte Amercentrale. Als ze daar twee knappe kernreactors zetten i,p.v. de huidige zeer vervuilende installaties, dan hoeven al die waaipalen en zonnepanelen niet. Want die reactors doen het ook als de zon niet schijnt of de wind niet blaast. En maken ze er een PWR/ CANDU combinatie van, dan kan de ene reactor het 'afval' van de andere als brandstof gebruiken en heb je de nucleaire brandstof kringloop ook nog zo'n beetje gesloten. De oplossingen zijn er dus al, maar weten de prutserTs in Den Haag veel.

Sjefke7807 | 08-04-23 | 23:03

@Sjefke7807: eens voor wat betreft de reactoren maar qua koelwater capaciteit staan die toch het beste naast de enige kerncentrale voor elektriciteitsproductie die we nu hebben.

Zaadstaaf | 08-04-23 | 23:11

@Zaadstaaf | 08-04-23 | 23:11|
Borssele is zeker een heel goede plek, maar de Amercentrale zou twee kleinere reactors kunnen herbergen qua koeling. Dat zou echt geen probleem moeten zijn.

Sjefke7807 | 09-04-23 | 00:05
▼ 1 antwoord verborgen

Maakt niet uit, binnenkort valt dit kabinet…

stikstofhelp | 08-04-23 | 21:13 | 3

En dan van de regen in de drup.

Arnold Layne | 08-04-23 | 21:24

@Arnold Layne | 08-04-23 | 21:24: Denk je dat het nog onevenwichtiger en vreemder kan worden?

ChalinaRosa | 08-04-23 | 21:31

@ChalinaRosa | 08-04-23 | 21:31: Er zijn genoeg fanboys die niemand anders een kans willen geven, hoe waardeloos de acteur ook is.

donkieshot | 08-04-23 | 21:38

Nee joh, laten we gewoon doorgaan met de vliegerij, vervuilerij door de industrie en natuurlijk bioindustrie. Is het niet voor de stikstof dan is het wel voor de zoveelste zoönose, stalbrand, stront en pisoverlast en slachthuisschandaal. Want ja, de pecuna zijn natuurlijk belangrijker dan het welzijn van mens en dier.

Weerduivel | 08-04-23 | 21:12 | 6

Wellicht is het slim om eens een boek te lezen, bijvoorbeeld. Dan kunt u zich een eigen mening gaan vormen.

SirCharlesPoploch | 08-04-23 | 23:44

In china pakken ze het tenminste goed aan gewoon varkens in een flat

Toedels | 09-04-23 | 00:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Alle coronadeskundigen zijn inmiddels omgeschoolt naar stikstofspecialisten.

Red shirt | 08-04-23 | 21:09 | 13

Een minister van BZ die minister van financiën word is dan ineens geen probleem.
Of de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport die naadloos overstapt naar het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Hoe schat je hun expertise in op de ministeries waar ze werkzaam zijn en waren?

Andersdenkend | 08-04-23 | 22:08

Handig toch, dat levenlang leren

anja | 08-04-23 | 23:26

@me163komet: ik ken ze die mensen met die baantjes. Ze zijn hoog opgeleid, woke, klimaatdrammer en ze deugen enorm.

Boeddha18 | 09-04-23 | 05:05
▼ 10 antwoorden verborgen

Ben intussen ook wel een beetje klaar met zuurstof.

Ichneumonidae | 08-04-23 | 21:05 | 3

Erg brandgevaarlijk ook.

Veepert | 08-04-23 | 21:05

Op naar dat andere goedje, mescal ofzol

bij gelegenheid | 08-04-23 | 21:06

Dan mag je iets voor jezelf gaan doen.

Mr_Natural | 08-04-23 | 21:08

Quote: Een nieuwe activiteit die minder dan een procent van een promille extra stikstof oplevert, heeft geen natuureffect.

Je moest eens weten, hele boeken zijn al volgeschreven waarin stikstof als grote boosdoener wordt aangemerkt van het verdwijnen van vogelsoorten en insecten. Dat natuurmonumenten en SBB de habitat van die beestjes met groot geweld kapot maakt dat noemen ze dan natuurbeheer.

Stonecity | 08-04-23 | 21:04 | 2

De import van agressieve exoten die inheemse soorten verdringen speelt ook een rol. De USA is nog steeds heel streng wat betreft organisch materiaal dat toevallig mee verscheept word naar de USA.
Die strengheid zouden wij ook moeten betrachten. En ja, ik snap dat we via land verbonden zijn aan Azië & Afrika, maar de verspreiding over land gaat gewoon minder snel danvia een schip of vliegtuig.

Andersdenkend | 08-04-23 | 22:01

Verdwijnen van insecten is een leugen. De vleermuis stand is in de laatste decennia vervijfvoudigd. Dat lukt niet als er minder, minder, minder voedsel voor ze is.

Peerkeoud | 09-04-23 | 00:05

Waarom hoor ik deze wetenschappelijke, zeer concrete, onderbouwde uitleg nooit in de 2e kamer? Je zou toch zeggen als iedereen in de 2e kamer dit schrijven tot zich neemt het hele stikstof gelul de prullenbak in kan.

enkelereisretour | 08-04-23 | 21:03 | 2

Omdat stikstof een politiek stuk gereedschap is in handen van politici om hun zin door te dringen, een onderhandelingsitem dat uitgewisseld kan worden tegen politieke gunsten. Net als CO2. Als ze die speeltjes niet meer in handen hebben moeten ze echt aan het werk, en dat wil niemand in de tweede kamer.

me163komet | 08-04-23 | 21:11

Omdat dit artikel geen wetenschappelijk, concreet en onderbouwd betoog is wellicht?

Weerduivel | 08-04-23 | 21:20

Ik heb gewoon schijt aan stikstof.

grapjasz | 08-04-23 | 20:58

Je kan alles wel mooi onderbouwen met feiten, maar leg het maar eens uit aan Rob Jetten en Jesse Klaver. Die gaan het niet snappen.

Osdorpertje | 08-04-23 | 20:58 | 2

Maar stikstof is toch een stofje dat de natuur verstikt?

UnderTheDevil | 08-04-23 | 21:05

Ja maar brandnetels en doornstruiken!

zuurtjeregen | 08-04-23 | 21:25

Je vraagt je wel eens af of dit stikstof gedoe vanuit Europa aan ons wordt opgedrongen om ons te knechten. Ik ben hoe dan ook helemaal klaar met die Unie, het levert te veel.rottigheid op.

Jan van Haerlem | 08-04-23 | 20:55 | 3

Ik ook zo langzamerhand.

ChalinaRosa | 08-04-23 | 21:08

@ChalinaRosa | 08-04-23 | 21:08:
Hier nog een, ik denk dat we ook -achter ons rug om- hard worden uitgelachen in Brussel, zo van "kijk die imbecielen in Nederland eens"

me163komet | 08-04-23 | 21:15

Het is net als de koran daar staat in dat de vrouw haar schaamte moet bedekken dat kun je uitleggen als een vijgeblaadje of een boerka en de EU eist bescherming natuur nou de uitleg daarvan.

Toedels | 09-04-23 | 00:40

Hoe zou ons landje, voorheen top 3 sterkste economieën, er voor staan als we ons niet hadden aangesloten bij het Europese experiment.....

DrJaap | 08-04-23 | 20:50 | 6

@Après toi | 08-04-23 | 21:59: we hadden ook de weg van bv Noorwegen en Denemarken kunnen bewandelen.

Andersdenkend | 08-04-23 | 22:44

@Après toi | 08-04-23 | 21:59:
Waar Duitsland gaat, volgen wij. Het is een illusie om er Zo jammer dat de Britten die EU uitzijn, kost ons aan beide kanten wel wat ( hun veel meer btw ). Het is een illusie om te denken dat eruit stappen en dan individueel uni- en multilaterale verdragen beter voor ons zouden zijn. We zijn een handels- en transportland, hoe minder economische binnengrenzen, hoe beter, ook al ben ik niet blind voor de nadelen daarvan. Wat betreft verdragen als Ceta etc, sja, dat is een ander verhaal. Daar zou elke lidstaat afzonderlijk een voetnoot bij mogen plaatsen, wat mij betreft. Wij zijn de grootste economische binnenmarkt ter wereld, dan mogen wij best wel wat harder op tafel slaan ( vind ik dan ).

Graaisnaaiert | 09-04-23 | 01:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Vreemd dat blauw oranje kaartje . de meeste stikstof/fijnstof rond de snelwegen en steden en daar waar de massas koeien grazen in Friesland is het helemaal blauw, worden de boeren nou gewoon ordinair verneukt ??

Smoelensmid | 08-04-23 | 20:45 | 13

@ZZP-er | 08-04-23 | 21:08:
Indien u mij toestaat; wij, dixit Mark R., we gaan de wereld laten weten dat wij, jawel, in staat zijn om middels belastingafdrachten de burger te willen dwingen opdat deze aarde een impuls, zeg ik nu, een impuls van jewelste meekrijgt waar een ieder alhier binnen mijn zijn, zijnde de alleenheerser-jazekers ende wel, zich naar te conformeren ongeacht hunner zienswijze.
Op naar een betere wereld!

Ofzol

bij gelegenheid | 08-04-23 | 21:21
▼ 10 antwoorden verborgen

Al is de helft waar dan nog is het hele bedachte theoretische probleem opgelost. Probeer toch een fijne pasen te hebben.

DrJaap | 08-04-23 | 20:44 | 2

Ook een prettige kruisiging toegewenst.

BrutusBosch | 08-04-23 | 20:57

@BrutusBosch | 08-04-23 | 20:57:
De man is waarschijnlijk al bezig met het wegrollen van de steen zodat hij daarna lekker van een eitje kan genieten.

gestoptmetroken | 08-04-23 | 21:08

Er gaat toch ook wel iets wel goed? Mogen we het ook gerust een keer over hebben.

jdb1979 | 08-04-23 | 20:43 | 2

Als men de gang van zaken niet vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Nederlandse burger bekijkt gaat het inderdaad erg goed allemaal. Dat mag gezegd worden.

Veepert | 08-04-23 | 21:11

De incasso van het CJIB, tot in je graf en verder. Rupsje Nooitgenoeg heeft continu honger.

Piet Karbiet | 08-04-23 | 21:45

Had 30 jaar geleden alles maar stil gestaan.

Mr_Natural | 08-04-23 | 20:42 | 4

Och, het naleven Verdrag van Maastricht 1992 ging toch fantastisch. Waarom naderhand nog klagen?

bij gelegenheid | 08-04-23 | 20:59

@Here's Freddy | 08-04-23 | 20:50: In Rome spartelen ze anders niet zo hevig hoor. Dat zie je alleen hier in dit door idioten geregeerd landje.

Peerkeoud | 09-04-23 | 00:09
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is op europese schaal ook wel zo en dus niet een typisch Nederlands probleem. Finland n voorbeeld, wil inzetten op waterstof en biobrandstof maken. Kost uiteraard stroom, opgewekt met windenergie. Maar nu wil de EU dat Finland minder stroom gaat verbruiken in totaal, en dat terwijl ze ook willen overgaan op electrische autos en warmtepompen. Raar.

Hadena | 08-04-23 | 20:40 | 1

Al die tegenstrijdigheid. Het is alsof ze het er om doen. Totale chaos creëren, mooi doel ook.

Peerkeoud | 09-04-23 | 00:10

Welnee. Ik heb al een paar woningen. Andere mensen wachten op een woning. Er was een tijd dat die heel betaalbaar waren. Dus zero fucks given. You snooze you loose.

BoerKoekoek | 08-04-23 | 20:38 | 3

Een koekoek met meerdere eigen nesten, apart. Vast niet zelf gebouwd.

Mr_Natural | 08-04-23 | 20:44

Leuk om met Engelse uitdrukkingen te strooien, maar dan moet je ze wel goed schrijven.
Btw... starters die nu willen kopen hebben nooit gesnoozed maar ze losen wel.

Spring Bruissteen | 08-04-23 | 20:45


Klassenboekdrager knaapje Jetten ... doet enorm z'n best

Ervaringsdeskundige | 08-04-23 | 20:38 | 1

Hij mag een stickertje plakken voor aanwezigheid.

Zaadstaaf | 08-04-23 | 21:54

Is gewoon waar.. wordt er depressief van..

Onder het mom van “de wereld redden voor onze kinderen” vullen onze politici hun zakken omdat ze zelf niet in de doembeelden geloven die ze misbruiken om het stemvee te herden…

GertDus | 08-04-23 | 20:35 | 2

Daarbij brengen ze ook nog schade aan het milieu.

ChalinaRosa | 08-04-23 | 21:03

En waarom is stil stand überhaupt erg? Eeuwige economische groei kan en zou niet mogen.
Wees tevreden

pane | 08-04-23 | 20:34 | 4

Er komen wekelijks minstens 1000 te voeden monden bij, dus ja.

John McClane | 08-04-23 | 20:52
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl