achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten — Twee maten...

Funshoppen in het Europese juridische Oerwoud.

Terwijl politieke sponsoring, gelobby en vriendjespolitiek van het Haagse zakenleven in een strafproces tegen Richard de Mos wordt verheven tot ambtelijke omkoping, vliegt het halve kabinet naar Davos om te praten met het internationale zakenleven. Als je kijkt waar afgezwaaide politici terechtkomen, is dat ook een sollicitatietraject. Dit is geen belangenverstrengeling, dit is een orgie.

Hoogleraar Wim Voermans vond de communicatie tussen Richard de Mos en wat pandjesbazen te innig. Ik ben benieuwd wat hij bijvoorbeeld vindt van de sms’jes van Hugo de Jonge in de mondkapjesaffaire. (PDF). Ik snap dat hij niets kan vinden van de sms’jes van Mark Rutte of de rest van het ministerie van Algemene Zaken, want niemand kan die documenten vinden.

Dat burgemeester Krikke geen nachtvergunningen wilde afgeven wegens een gebrek aan politiecapaciteit, laat zien dat we niet meer 's nachts bijvoorbeeld een huwelijk mogen vieren, omdat op straat criminelen regeren. Uiteindelijk boog Krikke toen haar eigen positie wankelde vanwege vreugdevuren. Chantage en omkoping is geen incident, maar gangbare achterkamertjespolitiek.

Ik zou graag willen weten hoeveel Nederlandse bewindspersonen zonder zonden zijn. Welke bewindspersoon zou je jarenlang kunnen tappen, observeren en een dossier van 15.000 pagina's kunnen opbouwen, zonder vergelijkbare modder te vinden? Als we alleen foutloze, capabele personen gaan zoeken, zullen we niemand vinden om de eerste steen te werpen.

De Kamer kan het kabinet niet controleren, want na maanden voorkoken in ministeries, krijgen Kamerleden hun stukken pas 24 uur voor het debat, een dag na de media. Dat is elke keer weer een belediging voor de democratie. Duizenden ambtenaren nemen alle tijd, een Kamerlid zal er alleen nog doorheen kunnen bladeren. Er is geen nieuwswaarde meer, dus wordt hun niks meer gevraagd.

Het is zeer prettig dat het strafdossier van de rijksrecherche naar Nieuwsuur is gelekt, dan krijgt de kiezer deze trial-by-media ruim voor de indirecte verkiezing van de senaat. Of mag ik m ook? Het blijft toch verwonderlijk dat Geert Wilders zich tweemaal mocht melden in het schavot voor een paar uitspraken, en de gehele kinderopvangtoeslagaffaire niet leidt tot een enkele tenlastelegging.

Dat dossier kent tienduizenden slachtoffers, maar geen daders. Kabinet, Raad van State, de liegende landsadvocaat, kinderrechters en de belastingdienst hebben allemaal hun excuses aangeboden voor stompzinnige naïviteit, ontelbare delicten, kinderroof en de onnodige financiële vernietiging van gezinnen. Het is net madame Ghislaine Maxwell, honderden uitgebuite meisjes, zonder klanten...

Doe als Amerikaans journaliste te kritisch verslag van Davos, en je bagage wordt doorzocht, je wordt bepoteld en langdurig ondervraagd. Het ministerie van Home Land Security had een kruisje achter haar naam gezet. Zonder dagvaarding, vervolging of gerechtelijke uitspraak. Precies dezelfde methode waarmee ouders in Nederland monddood, kinderloos, dakloos en blut werden gemaakt.

Het belang van goede internationale betrekkingen werd onderstreept toen onze landbouwminister Piet Adema bot ving bij de Europese Commissie. Onze boeren zijn nog niet genoeg gehinderd, per 1 maart 2023 worden de teugels nog verder aangetrokken. Onze soevereiniteit is verdwenen, de Europese bureaucraten eisen directe en volledige naleving van sommige verdragen.

Het Dublin-criterium wordt niet gehandhaafd, waardoor ons asielsysteem bezwijkt en ons woningtekort verder oploopt. Een hotel in Tubbergen werd door het rijk gevorderd, maar is nog steeds niet in gebruik genomen als noodopvang. Er moet eerst een stikstofcalculatie komen, bij de gemeente is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Blijkbaar is er geen noodsituatie.

De EU heeft ruim anderhalf keer de maximale begrotingstekorten en staatsschulden (PDF & PDF). Terwijl de EU probeert de energievoorziening overeind te houden en het klimaat te redden, sluit Duitsland kerncentrales en sloopt dorpen voor bruinkool. Duitsland ruilt vrolijk de schoonste energie in voor de meest vervuilende, maar voor onze huizen, boeren en asielzoekers is geen stikstofruimte?

Kan iemand mij uitleggen waarom Brussel onze boeren nog achtervolgt tot in het graf? Waarom is de ene regel heilig en de andere een dode letter? Waarom is Nederland een strak aangelijnde puppy, terwijl voor netto-ontvangers de Europese geldkraan wagenwijd openstaat? De beeldvorming bepaalt het politieke momentum, en dat momentum bepaalt welke Europese regels nog gelden.

De 100 grootste melkveebedrijven hebben gemiddeld bijna 500 melkkoeien. Vanaf 250 koeien noemen we dat al een megastal. Dat is een smeuïg stukje framing. Er staat in Qatar een echte boerderij met 25.000 Friese koeien. Dat is pas een megastal. Stikstof is een Nederlands probleem. Koeien worden vertroeteld, want anders komt er te weinig melk uit. God straft onmiddellijk. 

We moeten niet bang zijn voor wat ons kabinet regelt in Davos voor het bedrijfsleven, we moeten bang zijn voor wat ze regelen voor zichzelf. Het liefst sluiten politici internationale verdragen om maximaal te deugen. Jaren later blijkt pas in wat voor strop ze ons gemanoeuvreerd hebben. Boeren bestaan al langer dan ons koninkrijk, maar mogen als eerste het veld ruimen. U als tweede.

Of we gaan elke Europese wet handhaven, of geen.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.