Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De CBS FILES Part 1. CBS stapelde fout op fout na melding van onjuist cijfer over woonoppervlakte

Uitgebreide reconstructie van FALEND statistiek bureau

Zo. Gaat u er maar eens even lekker voor zitten, want hier volgt een uitgebreide reconstructie, in twee delen, van hoe het toch kan dat bestuurlijke elite in Nederland jarenlang dacht en verkondigde dat de gemiddelde Nederlander veel groter woont (en dat het dus wel een tikkie kleiner kan) dan de gemiddelde Belg of Duitser.  Zoals u, trouwe lezer van GeenStijl, inmiddels weet, is de gemiddelde woonoppervlakte per Nederlander namelijk een stuk kleiner dan het CBS jarenlang heeft beweerd en is het getal van 65 vierkante meter per persoon compleet onjuist

Maar! Wij van GeenStijl zouden wij van GeenStijl niet zijn als we niet een beetje dieper zouden graven. En dankzij documenten die wij met beroep op de Wet Open Overheid hebben opgevraagd, blijkt dat een oplettende onderzoeker het CBS er al in augustus 2021 op wees dat het cijfer van 65 vierkante meter onmogelijk kon kloppen. Het statistiekbureau hield echter ondanks aandringen en keurige e-mails keer op keer vast aan de eigen, onjuiste, cijfers. Op de laatste mail van de onderzoeker, waarin uitgebreid werd voorgerekend dat het CBS ernaast zat, werd überhaupt niet gereageerd "doordat deze aan de aandacht van de ontvanger is ontsnapt"

Niet zomaar een foutje

Het cijfer van 65 vierkante meter per persoon dook de afgelopen jaren op allerlei plekken op in het debat over het woningtekort in Nederland. Zo schreef ambtenarenbijbel De Correspondent op 17 mei 2021: "Gemiddeld hebben we hier 65 vierkante meter huis per persoon (klopt niet, GS). Daarmee wonen we een stuk ruimer dan Duitsers, die zo’n 46 vierkante meter per persoon hebben. Een Brit moet het gemiddeld met 44 vierkante meter doen. Dit simpele feit (dat dus onjuist is, GS) veranderde mijn kijk op het woningdebat compleet. Daarin gaat het namelijk altijd over aantallen woningen. Zoals de miljoen huizen die er volgens het kabinet tot 2030 bij moeten komen." 

De gesubsidieerde denktankers van Platform31 schreven zelfs een 84 pagina's tellend rapport getiteld 'Beter benutten bestaande woningbouw' waarin het cijfer van 65 vierkante meter per persoon als uitgangspunt werd genomen. In het Staatsblad werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het onjuiste CBS-cijfer gerefereerd. Ook bij de NOS, de Volkskrant (hier, hier, hier, hier en hier), NRC (hier en hier) en Cobouw dook het onjuiste cijfer op in discussies over het woningtekort in Nederland. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hoogleraar Helga de Valk (lid van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen) het in Nieuwsuur als algemeen geaccepteerde kennis aanhaalde dat Nederlanders gemiddeld veel ruimer wonen dan inwoners van de ons omringende landen.

Geen onbelangrijk cijfertje dus. Toch zegt het CBS, dat het volgens de eigen website mogelijk maakt "dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie" dat de afhandeling van de fout "gegeven de beschikbare mensen en middelen en de zorgvuldigheid die in acht genomen moet worden", "het meest haalbare was". GeenStijl vroeg aan het CBS of het bekend was met bovenstaande publicaties, maar dat is volgens het statistiekbureau "niet relevant"

Wij zouden zeggen: dat is wel relevant, en het CBS heeft opzichtig gefaald als nationale data-scheidsrechter door dit onjuiste en misleidende cijfer veel langer dan noodzakelijk was rond te laten zweven in het publieke debat. Maar oordeelt u zelf! Deel 1 van de CBS FILES na de breek.

De CBS FILES, deel 1

Het overal opduikende getal van 65 vierkante meter valt ook op bij Léon Groenemeijer, senior onderzoeker/adviseur ruimte, wonen en economie bij ABF Research en toch een beetje de held van deze geschiedenis. Hij stuurt op 20 augustus 2021 een keurige mail aan het CBS ("Kortom, ik heb de indruk dat er iets niet klopt in uw berekeningen. Maar het kan natuurlijk ook aan mij liggen. Ik hoor graag van u") waarin hij aangeeft dat het cijfer van 65 niet kan kloppen. De beantwoording wordt enkele dagen later opgepakt door een CBS-medewerker, die er al meteen vanuit gaat dat Groenemeijer fout zit. Een CBS-medewerker van de "infoservice" geeft Groenemeijer een kort en foutief antwoord ("ABF telt waarschijnlijk meer mee"). 

Vervolgens twittert Groenemeijer, zoals eerder al door GeenStijl gemeld, dat hij er nog steeds van overtuigd is dat het gemiddelde niet kan kloppen. Hij tagt daarin CBS-medewerker en hoogleraar demografie Ruben van Gaalen. Van Gaalen belooft er bij Groenemeijer op terug te komen en lijkt dat nog op dezelfde dag, 31 augustus, te doen. Een CBS-medewerker (vermoedelijk Van Gaalen, het CBS weigert antwoord te geven op vragen van GeenStijl om duidelijkheid te verschaffen over wie wie is) citeert de tweet van Groenemeijer en stuurt deze door aan een collega. Op 2 september stuurt een CBS-medewerker een mail met een conceptreactie die, met de kennis van nu, behoorlijk onzinnig is. 

De CBS-medewerker (die er met een collega naar gekeken heeft) doet namelijk net of je het gemiddelde woonoppervlak per persoon niet kunt berekenen door het totale woonoppervlak door het aantal personen te delen. Dit is echter de definitie van het gemiddelde (zie ook: deze column over de fout in de Volkskrant). In het antwoord wordt vervolgens gesuggereerd dat de enorme discrepantie (65 vierkante meter of 55 vierkante meter is echt een groot verschil) verklaard wordt doordat sommige woningen en sommige inwoners niet worden meegerekend. Een andere CBS-medewerker reageert op deze larie met "prima mail" en doet nog enkele suggesties om de volslagen onjuiste verklaring van het verschil nog wat extra aan te dikken. In een latere mail over het onderwerp die dag suggereert een CBS-medewerker het onderzoek nog eens te herhalen met recentere data:

(Een deel van de tekst is zwartgemaakt omdat er volgens het CBS 'persoonlijke beleidsopvattingen' instaan) 

Uiteindelijk krijgt Groenemeijer op 2 september een onjuist antwoord van het CBS (vermoedelijk verzonden door Ruben van Gaalen zelf). Ook hierin wordt de vrij onzinnige suggestie gedaan dat de gemiddelde woonoppervlakte per persoon iets anders is dan, nou ja, het gemiddelde van de woonoppervlakte per persoon. Meteen die avond stuurt Groenemeijer een mail terug waarin hij stelt nog steeds niet overtuigd te zijn van het getal van 65 vierkante meter per persoon. Groenemeijer belooft nog eens met een specialist naar de cijfers te gaan kijken.

Dat laatste doet Groenemeijer ook: hij stuurt dan op 6 februari 2022 een nieuwe mail aan het CBS (vermoedelijk aan Van Gaalen). Hierin beschrijft hij dat hij een collega op basis van CBS-microdata de berekening heeft laten maken, en dat die collega uitkomt op een gemiddelde van 53 vierkante meter per persoon (onthoud dit getal). Met deze mail gebeurt vervolgens: helemaal niets. Het CBS laat aan GeenStijl weten: "Deze e-mail is niet beantwoord, doordat deze aan de aandacht van de ontvanger is ontsnapt." We vatten het even samen hoor: het CBS had een keurige mail met een keurige berekeningen van een keurige expert, waarin een vrij grote fout wordt hersteld die op allerlei plekken het woondebat vervuilt, en heeft daar niets mee gedaan. 

Tenminste, tot het CBS op 14 oktober een zeer nieuwswaardig erratum op zijn site plaatst, wat door niemand wordt opgemerkt. De gemiddelde woonoppervlakte per persoon in Nederland blijkt namelijk 53 vierkante meter per persoon (hebt u het goed onthouden?) te zijn. Hoogleraar demografie en lid van de Staatscommissie Helga de Valk is daar niet van op de hoogte en gebruikt het onjuiste cijfer bij Nieuwsuur, waarna het door een reaguurder van GeenStijl wordt opgemerkt

Ook vaksite stadsnieuws.nl komt het erratum tegen en plaatst daar op 8 november een bericht over. Groenemeijer stuurt nog een tweet, dat hij blij is dat er eindelijk gerectificeerd wordt. Ruben van Gaalen, die Groenemeijers mail maandenlang in zijn inbox heeft laten zitten, reageert op twitter: "Het zijn net mensen, die CBS-ers ;-)". Mensen die nette en deskundige mailers met een kluitje in het riet sturen, in plaats van netjes ingaan op hun correcte kritiekpunten. Dat wel. 

Hoe de rectificatie tot stand is gekomen, leest u in PART TWO van de CBS FILES.

Bedelverzoekje

GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wilt u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Woo-ers en Duikers in.

Reaguursels

Inloggen

Groter of kleiner wonen, zeker is dat Nederland 5 keer zoveel inwoners per vierkante kilometer telt dan gemiddeld in Europa. Dus ruim wonen is hier sowieso relatief.

Spiderman1 | 23-01-23 | 19:26

Mensen, ik snap dat jullie een item willen maken naar aanleiding van een WOO verzoek, maar jullie dikken het wel wat aan. Ja, er is een fout gemaakt. Een fout die je misschien niet direct verwacht bij statistici, maar wel een fout die veel mensen best makkelijk zouden kunnen maken (wegen met het aantal huishoudens in plaats van het aantal personen in die huishoudens).
Dus ja, zoals een CBS-ser al aangaf: het zijn net mensen! Fouten worden gemaakt en ze rectificeren gewoon, maar nee, hangen dat niet aan de grote klok.
Dat alles en iedereen de cijfers van het CBS gebruikt, is gewoon omdat er niet vaak zulke conceptuele fouten in staan. In het algemeen zijn hun cijfers goed betrouwbaar.
En, wat ook opvalt aan de mailtjes: er is geen hint van politieke beïnvloeding te herkennen bij het CBS. Nergens wordt gerefereerd aan een gewenste uitkomst of zo. Precies wat je zou wensen van het CBS.

Het was gewoon een foutje. Een beetje gênant? Ja, dat wel. Maar fouten worden nou eenmaal soms gemaakt.

(nee, ik werk niet bij het CBS en heb er ook nooit gewerkt. Wel heb ik in het verleden best vaak contact met ze gehad en ik heb altijd welwillende, intelligente, niet politiek gedreven medewerkers gezien.)

welatenheterbijzitte | 23-01-23 | 17:04 | 4

Het CBS valt onder het ministerie van economische zaken en??? f*****g KLIMAAT!!!
Wie betaalt, bepaalt. Wel eens van gehoord?
What can possibly go wrong?

D-Fens_1963 | 23-01-23 | 17:29

Zoals al door velen hier geschreven; het gaat niet om dat foutje. Het gaat om het feitje dat dat foutje ruim een jaar lang niet werd gecorrigeerd. Terwijl ze dus al in augustus 2021 op dat foutje gewezen waren bleven ze tot oktober 2022 uitgaan van 65 m2 pp.
En als je het hele draadje hieronder even doorleest zie je nog wat foutjes, ongerijmdheden en onduidelijkheden in de manier waarop zowel CBS als diverse politieke clubjes met dat cijfer aan de haal gingen.
Juist een CBS had ook moeten waarschuwen voor het verkeerd interpreteren van dit "gemiddelde". Zelfs als 65 m2 pp correct zou zijn geweest.

Dandruff | 23-01-23 | 18:16

Behalve dan dat deze fout al ruim op tijd werd aangegeven.

NiCeY | 23-01-23 | 19:26
▼ 1 antwoord verborgen

Wat ik mij even afvraag... De huizen die ik ken in Duitsland hebben allemaal een grote kelder (huizen zonder zijn niet echt populair). Vallen die m2 onder woonoppervlakte? Daar staat immers vaak dat in wat wij in de garage of schuurtje achter hebben... Kortom meteen we wel met dezelfde maten?

Louter Leuter | 23-01-23 | 16:01

Dus die 65 m2 was nepnieuws!? Maar dat kan toch helegaar niet. Zoiets doet de overheid toch niet? Zijn ze toch te netjes voor?

Louter Leuter | 23-01-23 | 15:56 | 1

Wat te denken van Nieuwsuur, altijd voorop in de strijd tegen nepnieuws met Rudy Bouma.

Bij mijn weten hebben ze het nooit rechtgezet.

Wattman | 23-01-23 | 16:12

Laat ik het heel simpel stellen. Het CBS hanteert hier een foutmarge van meer dan 20% en blijft daar 1,5 jaar(?) in volharden.
1: Vind de opdrachtgever, in casu de overheid / Vak K dat een acceptabel percentage.
2: Indien 1 = ja, vind de overheid een foutmarge van gelijke grote in, laat ik maar eens het gedeclareerde aantal kilometers noemen, mijn jaarinkomen, mijn woz-waarde etc. etc. dat dan ook een acceptabel percentage en zo nee, waarom niet?

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 14:22

Dus ze kennen alle objecten en weten hoeveel personen er wonen.
Dan bereken je toch per Object hoeveel vierkante meter deze mensen hebben.
Doet een count() per resultaat en leg daar dan een bell curve over.

Wat verdient nou zo iemand bij het CBS?

NatNiks | 23-01-23 | 14:06 | 1

Onderzoeker demografie bij het CBS betaalt € 2.957 tot 5.343 per maand. Maarja het CBS en getallen gaan niet zo goed samen, dus wellicht valt het salaris lager uit.

usb stok | 23-01-23 | 15:04

Het allerbelangrijkste voor door de overheid betaalde kennisinstituten zoals het CBS, RIVM en het PBL is objectiviteit en onafhankelijkheid. Wetende dat de Nederlandse regering steeds minder bereid is om zelf knopen door te hakken en steeds meer leunt op dergelijke instituten zijn 'misleidingen' zoals dit Wob verzoek aantoont uiteindelijk dodelijk voor de reputatie en het vertrouwen in cbs data. Het is ontzettend dom en kortzichtig van het cbs om gewoon niet openlijk toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt. Fouten maken hoort erbij, fouten ruiterlijk toegeven ook.

therealbraindump | 23-01-23 | 13:17

Iedere jongere die in de bouw werkt weet dat de huizen in Nederland gigantisch hoog zijn. Toen ik zelf ging werken werd ik meteen vanaf de eerste klus naar de zaak gestuurd om een plintleertje te halen. Zo hoog zijn de huizen in Nederland.

Nivelleermarionet | 23-01-23 | 13:16

Ik geloof die 53m niet eens.
Flatjes van 60-90 m2, met op zijn minst een kind.
Ik noem maar wat.

J.Cash | 23-01-23 | 13:07

Ambtenaren maken geen vaute

Janneus | 23-01-23 | 12:59 | 1

Bij welk ministerie werkt u?

Here's Freddy | 23-01-23 | 13:31

We lachen wel eens om andere landen waar mensen dom in staatspropaganda trappen, maar het lijkt er op dat hier hetzelfde gebeurt. Centraal Bureau van de Staat publiceert foutieve onderzoeken die daarna klakkeloos worden overgenomen door de media, en zo een verkeerd beeld geeft bij de bevolking.
En dan als ze betrapt worden, na veel gemoei een rectificatie publiceren die niemand leest.

usb stok | 23-01-23 | 12:56 | 2

Zal mij ook niet verbazen als er gerommeld is met cijfers in andere onderzoeken. De overheid is niet te vertrouwen, dat is al zovaak gebleken.

swagmachine | 23-01-23 | 13:43

@swagmachine | 23-01-23 | 13:43: iets met stikstof, mest, geluidshinder? De lijst is lang. Vliegen met de motoren uit richting Schiphol of Lelystad, leuker kunnen we het niet maken.

KlaagGraag | 23-01-23 | 20:33

Iedereen kan fouten maken, daarover zal niemand vallen. Maar als je een fout maakt en iemand wijst je daar op; hoe kan het dan dat je ruim een jaar wacht met *stilletjes* rectificeren? Die vraag is nogal prangend omdat de foute CBS-gegevens regelmatig in de media gebruikt werden om bepaalde politieke standpunten te verdedigen.
Extra pijnpuntje is dat die cijfers, zelfs als ze zouden kloppen, te kort door de bocht zijn voor politieke conclusies. Het aantal vierkante meters per persoon zegt namelijk vrij weinig. Een huis bestaat niet alleen uit een woonkamer en slaapkamers; er is ook altijd een hal, een wc, een keuken, een douche, een trap, etc. Een alleenstaande heeft al snel veel meer vierkante meters ter beschikking dan een gezin; maar hij kan niet zonder die voorzieningen.
Het CBS zou dit moeten weten, en had daar op moeten wijzen toen dit een politieke discussie werd.

Maar los van de discutabele rol van het CBS. Betekent het (foutieve) getal van 65 m2 per persoon dat we huizen kunnen gaan opsplitsen? Zoals gezegd bestaat een deel van elk huis uit voorzieningen die iedereen nodig heeft. Het splitsen van een huis betekent dat al die voorzieningen verdubbeld moeten worden en dan hou je weinig woonruimte over.
Daarbij komt dat een groot en chronisch gebrek aan bouwvakkers en technisch personeel niet alleen lastig is bij het bouwen van nieuwe huizen; maar ook bij het verbouwen van bestaande huizen. Zie ook de problemen bij de "energietranstie", waar nog even 80.000 vakmensen gezocht worden.
Zolang er geen vakmensen zijn is discussiëren over bouwen of verherbouwen zinloos. Je lost een voedseltekort ook niet op door kleinere hapjes te nemen.

De kern van het probleem is dat we elk jaar netto 100.000 mensen binnen laten. Waarvan velen hun familie hierheen halen om grote gezinnen te stichten. De vraag is of dat haalbaar is in een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Zeker in combinatie met steeds belachelijker milieuregels die (woning-) bouw, water- en energie- verbruik en voedselproductie willen verbieden.
Bedenk dat er voor iedere Nederlander niet alleen een huis moet zijn maar ook infrastructuur; wegen, winkels, gas- en water- leidingen, zorg, onderwijs, veiligheid, etc.

Er zijn enorme personeelstekorten in *ALLE* sectoren die dat allemaal moeten verwezenlijken. Zoals er ook personeelstekorten zijn bij IND, COA en de talloze gratis-geld-kassa's waar nieuwkomers (en zelfs touristen) zich mogen melden.
We hebben politici nodig die snappen dat er geen 20 liter water in een 10 liter emmer past. En ook van journalisten en CBS-mensen zou je dat mogen verwachten, ook al lijken veel van hen zelf te denken dat ze het kabinet dienen.

Dandruff | 23-01-23 | 12:53

Respect voor Reaguurder Wattman!

DitjaarkrijgikAOW | 23-01-23 | 12:36 | 1

Sterker nog, bij deze een oproep aan alle Tweede Kamer-leden: Wees een Wattman! Helemaal met jou eens, verder. En ben heel dankbaar dat GS dit opgepikt heeft. We kunnen allemaal fouten maken, de echte kunst is om deze toe te geven en ervan te leren *kijkt intens richting CBS*.

anja | 23-01-23 | 12:46

Wat ik mij afvraag is of het hierom is dat die "tiny houses" enkele jaren geleden zo in de belangstelling stonden. Tenminste in kranten als het AD, Volkskrant en Trouw. Als het inderdaad de bedoeling was die te promoten is dat volgens mij niet helemaal gelukt. Ik hoor er niet zo veel meer over. Of het is inmiddels zo gebruikelijk geworden dat het niet meer nodig is om er steeds over te schrijven, Dat kan ook natuurlijk...

Pardoes | 23-01-23 | 12:33 | 1

Het was leuk tot de corona kwam. en dan is 30m2 voor een hip Marqtstelletje ineens niet zo hip & trendy meer. Maar ze verzinnen wel weer wat nieuws, wees maar niet bang. En genoeg sukkels die gewoon weer in die achterlijke marketingtrefwoorden stinken.
#knus #duurzaam #gezellig #groen #klimaat #progressief #samen #klimaatneutraal #diversiteit #spierballenemoticon #D66 #inclusief #toekomstbestendig #regenboogemoticon #FreePalestine!
U weet ondertussen toch hoe de hazen lopen?

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 12:47

Nieuwbouwwoningen worden al jaren kleiner
Vanwege cijfers CBS?

Abu Bachouca | 23-01-23 | 12:32

Dat die mail van Groenewegen van 2 februari tot oktober onbeantwoird in de mailbox van cbs blijft liggen doet mijn geloof in het cbs ernstig dalen. Stelletje raamambtenaten daar.

DitjaarkrijgikAOW | 23-01-23 | 12:30

Ik denk dat er nog iets meespeelt: ons bevolkingsregister is gewoon zwaar kut. Ik durf de weddenschap wel aan dat onze grote steden ieder 100K meer inwoners hebben dan ze in hun eigen stadhuizen weten. Iets met seizoensarbeiders, gelukszoekers en een combinatie van huisjesmelkers die iets te veel in de gemeentepap te brokkelen hebben, en een weerwil bij het vaak linkse bestuur om hier iets aan te doen. Voor de vorm af en toe een invalletje, maar daar blijft het dan ook wel bij.

konjodebonjo | 23-01-23 | 12:17 | 1

Onderverhuur, 5 gastarbeiders in 1 woning, daar gaan je statistieken naar de gallemiezen.

KlaagGraag | 23-01-23 | 20:36

Had het al eens eerder gezegd hier maar ik heb sterk de indruk dat het CBS toeschrijft naar een vooraf gewenst resultaat waardoor aangekondigd beleid noodzakelijk / mogelijk wordt gemaakt "want de cijfers zeggen" om dan heel stilletjes een 2,5 maand daarna de gecorrigeerde cijfertjes ergens op pagina 10 verstopt te melden. Maar dan is het kwaad al geschied.
Of, en dat is nog erger, het is gewoon onkunde slash onvermogen en dat is eigenlijk nog een stuk erger. Hoe dan ook, koppel dat CBS los van de overheid en maak er een private organisatie van. Ook dan schrijven ze nog steeds naar het gewenste resultaat toe maar a: kun je ze dan wel voor de rechter slepen en b: is het heel makkelijk om als Kamer te eisen dat de cijfertjes een volgende keer door een concurrerend onderzoeksbureau worden aangeleverd.
Overigens heb ik mijn medewerking aan de CBS-onderzoeken een jaar of 15 terug al opgezegd, juist vanwege hun clientelisme. Niet met mijn data.

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 11:55 | 2

Oftewel, kort samengevat, de foutenmarge bij hun cijfertjes - die blijkt na correctie achteraf - vind ik te vaak onacceptabel. Te groot om beleid op te voeren.

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 11:59

Feiten verzamelen in statistieken is niet zo moeilijk.
Maar net doen alsof politieke correctheid en voorkeuren geen rol spelen is lastig als je met getallen om gaat

pejoar | 23-01-23 | 12:07

Het CBS is vooral goed in het opzetten van onderzoeken rondom gewenste uitkomsten.

Flibbage | 23-01-23 | 11:40

Die 53 m2 lijkt nog steeds erg ruim. Een gemiddelde woning is ongeveer 140 m2 waar dan 5 personen kunnen wonen. Maar nu weet ik niet meer wat ik nog kan geloven. Dankjewel CBS, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Frits de Vriez | 23-01-23 | 11:38 | 3

Ruimte was in het noorden en oosten erg goedkoop. Met de nadruk op "was". Dus dat telt zeker nog wel even door maar wacht maar tot de boerderijen zijn weggesaneerd voor nieuwbouw, dan kun je die 53m2 wel door de helft snijden.
Maare, het ergste, in welk land je ook komt, de huizen lijken altijd ruimer en de percelen groter dan hier. Altijd. Van buiten en van binnen. Dus dan weet je gevoelsmatig, die cijfers van dat CBS lijken me wat optimistisch ingesteld. Maar ja, dan gaat de beerput open en dan weet je, niet alleen een deel van de pers maar ook de cijferaars staan volledig in dienst van Vak K.
En dan wel een grote bek hebben over totalitaire en corrupte regimes elders, dat is helemaal een gotspe. Gevalletje splinter en balk.

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 12:04

Het is natuurlijk de elite die vele vierkante meters meer bewoond al dan niet met gezin. Die trekken het gemiddelde flink omhoog. En dan, hoeveel medelanders niet op kleine flatjes zitten, soms met meer dan 5 personen.

schijtzat | 23-01-23 | 12:06

Overigens, "ruim" is natuurlijk een betrekkelijk begrip. En zeer kwalijk dat het CBS dat paginagroot naar buiten brengt waardoor je meteen al weet: ah, daar zit wat achter, we moeten nu echt opgehokt worden, pardon, wat dichter op elkaar schuiven, anders gaan we echt die 25 mio niet aantikken in 2050.

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 12:06

Aha, een stukje onderzoeksjournalistiek op GeenStijl. Hierom steun ik dit stekelige webblog, deze Charlie Hebdo van de lage landen maar dan met woorden. Ben benieuwd naar de volgende delen. Sinds het cordon sanitaire al tientallen jaren de onfrisse linkse lakens uitdeelt, zijn de media noodgewongen belang gaan hechten aan andere (woke) onderwerpen want waarom zouden ze het eigen nest bevuilen? Bovendien zijn ze financieel afhankelijk van Den Haag waar Bosma steeds de vinger oplegt. Watergate journalistiek is vervangen door divi-bokaal geneuzel. In plaats van gedegen onderzoek te doen naar deze onder druk gezette ‘onafhankelijke’ instanties waar de overheid misbruik van maakt en de overheid zelf, zoals in deze CBS-files wordt duidelijk gemaakt, geven ze aandacht aan gendergelijkheid, anti-racisme en inclusie of helpen ze hun politieke idolen met hun verkiezingspropaganda op de staats- televisie en radio. Tot overmaat van belachelijkheid wordt deze scherpe en kritische houding, die hoog in het journalistieke vaandel staat, extreemrechts genoemd. De zoveelste gevaarlijke uiting van dictatoriaal gedrag. We moeten van een heleboel smerigheid af, zoveel is duidelijk.

Tiscali-2 | 23-01-23 | 11:34

Als je bestand bestaat uit een samenstelling van een "levenscyslusbus" en de BRP, weet ik al wel waar het fout is gegaan. Bij dat niet bestaande woord natuurlijk.

Met_baard | 23-01-23 | 11:28

Maar nu de bevolkingsdichtheid erbij gehaald. Het gemiddelde in Nederland is 523 mensen per km2. In Den Haag is de dichtheid 6712 per km2.
Zouden deze mensen ook allemaal 53 m2 woonruimte ter beschikking hebben?
En juist in de dichtstbevolkte gebieden wil men het grootste aantal asielzoekers plaatsen. De verdeling van asielzoekers gaat straks namelijk op basis van inwoneraantal per provincie.
www.vzinfo.nl/bevolking/regionaal#:~:....

www.trouw.nl/binnenland/is-het-rechtv...

grietmetgroenefiets | 23-01-23 | 11:27 | 3

Heel goed, flikker ze maar allemaal in de grote steden (waar ik niet woon).

Monkey Cabbage | 23-01-23 | 11:33

Sja, ik vind dat als ze in het westen dat klotebeleid bepalen dat ze de gevolgen dan ook daar maar primair aan den lijve moeten ondervinden.
#Handen af van het platteland.

Graaisnaaiert | 23-01-23 | 12:13

@Monkey Cabbage | 23-01-23 | 11:33: En vooral: Waar het volk woont dat enthousiast die asielzoekers binnen haalt, inclusief financiële bijdrages leveren aan de mensensmokkel schepen.

TheEgg | 23-01-23 | 12:14
-weggejorist-
Piet Karbiet | 23-01-23 | 11:26

Planbureau's. Adviesraden. Quango's.
-
In Nederland vrijwel zonder uitzondering door-en-door gepolitiseerd.
-
Wiens brood men eet.

bisbisbis | 23-01-23 | 11:24

Over een paar jaar kun je woonrechtencertificaten verhandelen vermoedelijk.

small_town_dude | 23-01-23 | 11:16

Het CBS is geen data scheidsrechter zoals @Ronaldo beweert maar meer een data hooligan.
Of de achterliggende gedachte zou moeten zijn dat een scheids het ook nooit goed kan doen.

D-Fens_1963 | 23-01-23 | 11:12

Zullen we die nul op de meter vinex ellende dan maar wel op minimaal 4 x 53 meter zetten qua woonoppervlakte. Voor een doorsnee gezin?

Lukt niet he?

Zomaarwat | 23-01-23 | 11:12

Het CBS en CPB zijn gewoon relieken uit een DDR verleden. Wat is het rantsoen voor chocolade deze week? En ook nog dat Planbureau voor de Leefomgeving. Hoe verzin je het. Een sociale werkplaats voor mislukte biologen en sociologen. Met te veel invloed.

Piet Karbiet | 23-01-23 | 11:12

Ik begrijp er sowieso niks van.

Vroeguh woonde ik thuis bij mijn ouders in een eensgezinswoning met vier mensen en dat was hooguit 80 vierkante meter. Is 20 p.p.

In mijn eigen huis voor ons gezin hebben we plm 200 vierkante meter ter beschikking maar zijn met zijn vijven. Is nog altijd maar plm 40 vierkante meter per persoon.

Hoe komen mensen gemiddels aan 53 meter per persoon? Wat doe ik verkeerd? Ik heb hier flink de pest over in. Werk me suf, betaal me suf en dan benedengemiddeld wonen.

Zomaarwat | 23-01-23 | 11:09 | 6

U maakt de fout voor kids te gaan. Ik woon met mevrouw verkopert in het centrum van Utreg op 120 vierkante meter. Meeste mensen die we kennen wonen alleen

Vleesverkopert | 23-01-23 | 11:16

Hier in de buurt wonen heel veel mensen met >100 m2 per persoon. Die halen het gemiddelde flink omhoog.

small_town_dude | 23-01-23 | 11:17

Niets. U doet niets verkeerd. We worden genaaid.

schijtzat | 23-01-23 | 12:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Net CBS meet en telt. En dat gaat best goed. Wat er gemeten moeten worden, en hoe, dat is een politieke beslissing. Tenslotte kun je niet alles meten, er moet een schifting gemaakt worden. En definities. Illegaal, Buitenlander, gastarbeider, allochtoon, 1e, 2e, 3e generatie, niet-westers.
Dingen aantonen of juist verstoppen, kan allemaal met woorden.

Alquest | 23-01-23 | 11:09

En wat tellen ze mee? Ik had vroeger een zolder van 40 m2, prima ruimte maar het telde niet als woonruimte omdat er geen raam in zat ofzo. Zelfde geldt dacht ik een garage, en die wordt ook vaak niet voor de auto gebruikt maar als veredelde woonruimte.

small_town_dude | 23-01-23 | 11:03 | 1

Het Bouw Besluit uit 2012. De NEN normen over woonruimte veranderen soms. Dan wordt bijv. de trapruimte of een balkon ook meegeteld.

Piet Karbiet | 23-01-23 | 11:16

De Woo Fighters.

Piet Karbiet | 23-01-23 | 11:03 | 2

Die is goed!!

Sinterbikske | 23-01-23 | 11:12

De Roze Woo Fighters!

Sjeintje | 23-01-23 | 11:24

Was dit een fout of bewust beleid? Het kwam de discussie wel erg goed uit.

Deflatiemonster | 23-01-23 | 11:02 | 1

Inderdaad, wie had er voordeel bij? Eerder een politiek gekozen getal dan berekening lijkt het.

Comfortably_Numb | 23-01-23 | 11:12

Dus als alle huizen in NL 15m2 kleiner waren gebouwd dan hadden we nu geen woningnood?

Volgens mij hebben we dan nog steeds dezelfde hoeveelheid woningen maar kleiner.

Toeja | 23-01-23 | 11:00 | 1

Ook goed punt!
Gewoon steeds kleiner bouwen, en het probleem is opgelost.

Nuchternederland | 23-01-23 | 11:39

Misschien eens wat meer sturen met boerenverstand ipv cijfers en ambtenaren...

2CVOcean | 23-01-23 | 11:00

Wij woonden met z'n tweeën tot 2021 in 202 meter maar nu hebben ze bij de gemeentebelastingen besloten dat het er maar 167 zijn, zelfde huis. Nog steeds meer dan 53 gelukkig.

uisge baugh | 23-01-23 | 10:59

Dat gelul over m2 was alleen bedoeld om af te leiden van de incompetentie van bouwend en besturend Nederland.

Blauwpetje | 23-01-23 | 10:59

Gewoon de mediaan nemen,of hebben ze daar bij het CBS nog nooit van gehoord.

De Profundus | 23-01-23 | 10:58 | 1

Variatiebreedte

2CVOcean | 23-01-23 | 11:01

Sowieso moet je in veel gevallen niet met gemiddelden rekenen. De woonoppervlak is geen normaalverdeling en enorm skewed naar 1 kant. Er woont bijna niemand op 10 vierkante meter, maar er wonen wel mensen op 250 vierkante meter. Beter kijken naar mediaan, en dan een aparte meetwaarde voor de stad, voor een dorp en voor de solitaire woningen.

small_town_dude | 23-01-23 | 10:57 | 1

In feite precies de reden dat we ook naar modale inkomens kijken, en niet naar gemiddelde.

TheEgg | 23-01-23 | 11:01

Vreemd... "alle combinaties weggegooid waarvan de personen een institutioneel huishoudenstype hebben." Waarom zou je die weggooien? In het voorbeeld heeft die het dan over b.v. gevangenissen en AZC en mensen in verzorgingstehuizen. Dus elke bejaarde in een tehuis wordt niet meegerekend in het totaal. En wat valt nog meer over institutioneel? Dat staat op de website: www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/method...

Dan kun je niet meer over woonoppervlakte spreken maar over iets anders, of tellen wezen, bejaarden en asielzoekers niet mee als inwonende in dit land?

zhirek | 23-01-23 | 10:55

Als je met andere landen wil vergelijken, is dat natuurlijk alleen een geldige vergelijking als in al die landen dezelfde meet- en rekenmethode wordt gebruikt, dat snappen de prutsers bij het CBS heus wel.

Oftewel, gooi alle ruwe data maar door dezelfde methode voor je hier iets over gaat roepen, en maak anders de aantekening dat je dit niet kunt vergelijken. Zelfs eerstejaars studenten snappen dit stukje correct rapporteren nog wel.

Zeurders | 23-01-23 | 10:55

Sinds het overlijden van mijn vader is de woonopervlakte van mijn moeder van 125 m2 naar 250 m2 gegaan. Zo snel kan het gaan.
Wellicht dat het beleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, er iets mee te maken heeft?

Nuchternederland | 23-01-23 | 10:53 | 2

Kan best zijn dat in andere landen mensen veel eerder "geïnstitutionaliseerd" gaan wonen dan in Nederland, en daardoor buiten de berekening vallen. CBS schrijft zelf al dat deze mensen niet meegerekend worden in die mailtrail met Léon Groenemeijer.

sioux_ | 23-01-23 | 11:25

750.000+ ouderen (75+) van de 1,3xx miljoen wonen alleen

Monkey Cabbage | 23-01-23 | 11:29

Statistics are like a bikini [or a pair of Speedos]. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital. -> ook hier weer. Statistiek gebruikt om burger te verwarren en misleiden. Dit was geen falen, dit is een wens geweest van opdrachtgevers om beleid goed te praten / onderbouwen.

Der_Duutser | 23-01-23 | 10:50 | 1

Ja daar lijkt het wel op, maar ik vermoed hier eerder een enorm slordige fout. De resulterende uitkomst was natuurlijk wel koren op de molen van links-progressief Nederland, waardoor het overal in het nieuws en door beleidsmakers steeds aangehaald werd.

sioux_ | 23-01-23 | 11:27

ABF-Research is opgezet door Jan Brouwer in de jaren zeventig die toen op het ministerie van Volkshuisvesting werkte en zich daar moest behelpen met een antieke dataverwerker en eigenhandig op zijn fietsje de onderzoeksresultaten moest gaan ophalen bij het datacentrum in Watergraafsmeer. Waarna hij besloot maar voor zich zelf te beginnen. Hij was toen al een van de meest integere ambtenaren van dat ministerie. Bij het CBS werken uitsluitend druiloren die zij laten hangen naar de wensen van de politiek. Nu zij bakzeil hebben gehaald zou het mij niet verbazen als ze de definitie van woonoppervlak gaan wijzigen zodat die dan wel op een hoger getal uitkomt.

Colin.Fart | 23-01-23 | 10:49

Ook die 53 m2 gaat, in een zekere context, nergens over. Dit getal wordt vervuild door zeker twee additionele fenomenen: 1) Nederlanders zijn kampioen alleenwonen, en 2) het verschil tussen stad en platteland is best groot (qua prijs per vierkante meter). Gevolg: een volledig gezin dat in de Amsterdam woont, heeft echt drie keer niks, qua ruimte per persoon. Een weduwnaar in Oost-Groningen weet niet wat 'ie met al z'n ruimte aan moet.

konjodebonjo | 23-01-23 | 10:49 | 3

Gemiddeld is gemiddeld. Of het aantal vierkante meters woonoppervlak of het aantal inwoners klopt daar zou je kritiek op kunnen geven.

Hadena | 23-01-23 | 10:54

Klopt. Daarom zou men onderscheidt moeten maken.
Bijvoorbeeld:
m2 per gezin van 6
m2 per gezin van 5
m2 per gezin van 4
en dan aftellend en ook nog eens verschil stad en platteland. Krijg je een veel reëler beeld maar zij hebben volgens mij gewoon een ongewogen gemiddelde genomen en probeerden zich eruit te draaien toen ze zagen dat het fout was, want fouten toegeven durft men niet.

Basil Fawlty | 23-01-23 | 10:56

@Hadena | 23-01-23 | 10:54: Dat klopt. Mijn punt is dat de 'hockeystick' van de mediaan in Nederland heel waarschijnlijk veel 'hockeystickeriger' is dan in de ons omringende landen.

konjodebonjo | 23-01-23 | 12:09

In gelul kun je niet wonen. dus bouwen Hugeau!

pibasso | 23-01-23 | 10:47

Overheid... #Watkunjewel.nl

Smoelensmid | 23-01-23 | 10:47

De CBS FILES, deel 1. Hoeveel delen zijn er eigenlijk?

De_fluitlokker | 23-01-23 | 10:47 | 1

2. Staat in openingszin onder sportprent.

Basil Fawlty | 23-01-23 | 10:51

Echte probleem is dat je geen tegenmachten hebt in Nederland. Alles valt onder de macht van het kabinet, de nieuwsvoorziening, het OM, instituten als het CBS, en noem maar op. De zogenaamde oppositie in de 2e Kamer is tandeloos en te versplinterd. Rutte lacht ze al jaren weg, niks van te vrezen.

In Amerika is dat anders. Daar heb je wel een pluriforme media met Fox aan de ene kant, en CNN aan de andere kant en nog van alles ertussen in. De Supreme court, huis van afgevaardigden en de senaat zijn gescheiden entiteiten, die een president kan helpen of dwarsbomen. Iemand als Rutte zou al lang daar zijn aangepakt door justitiemet dat wissen van archieven en plegen van meineed. Hier in Nederland doet Rutte wat ie wil, niemand doet 'm wat. Zometeen is ie doodleuk 15 jaar aan de macht, het kan allemaal.

martymcfly | 23-01-23 | 10:47 | 2

Fox en CNN zijn vooral bezig om de andere kant aan te vallen. Daarbij mikken ze op onderwerpen waarvan ze zelf denken dat de kiezer daar mee bezig is en dat doen ze ook nog op een manier die lekker inspeelt op de onderbuik. Het is extreem gepolariseerd. De burger die gewoon geinformeerd wil worden, onafhankelijk van politieke kleur, moet het tegenwoordig zoeken bij alternatieve media

JanFTE | 23-01-23 | 10:57

@JanFTE | 23-01-23 | 10:57:
-
Wat u te zien krijgt, zijn de rabiate uitersten. De opiniepanels en hun verlengden. Zowel FOX als CNN pretenderen hun opiniejournalistiek gescheiden te houden van hun nieuwsweergave, en soms lukt dat -zowaar- binnen beide netwerken ook heel aardig. In Nederland koesteren wij in het algemeen een vertekende en éénzijdige kijk op wat soms een opzettelijk vertekende en éénzijdige kijk is. Wij hebben geen idéé -niet het begin van een idee- van wat er écht leeft in de VS. (mede dankzij onze éénzijdige media)

bisbisbis | 23-01-23 | 11:56

Jeetje wat een geknoei.

Misterspok | 23-01-23 | 10:44

Dit gebeurt er als je naar een vooraf bepaalde uitkomst wil redeneren.

Het enige dat fout is gegaan, is dat het publiek bekend is geworden.

frickY | 23-01-23 | 10:42 | 1

Heel erg slordige fout, waarna het resultaat (fijn voor veel mensen) wel de gewenste hypothese bevestigde ("Nederlanders hebben gemiddeld een kankergroot kankerhuis")

sioux_ | 23-01-23 | 11:29

Als het tellen bij CBS niet lukt kunnen ze altijd nog klimaatmodellen gaan maken.

J.P.Drapeau | 23-01-23 | 10:38 | 2

Hoho, daar heeft het KNMI zijn verdienmodel al aan gehangen. Niet te vergeten met commerciële vertakkingen (Hiemstra etc) voor de betere persoonlijke verrijking.

TheEgg | 23-01-23 | 10:41

En die worden zelfs later aangepast, zo zijn er een heleboel hittegolven uit de vorige eeuw ineens verdwenen, aangepast naar nieuwe rekenmethodes.

Sinterbikske | 23-01-23 | 11:14

Van 15 miljoen inwoners naar 18 miljoen inwoners in dit land. Een eenvoudig rekensommetje geeft dan aan dat de oppervlaktes per inwoner duidelijk is afgenomen.

meneer Q | 23-01-23 | 10:38 | 1

En jeugd woont langer thuis. En nieuwe rijtjeshuizen zijn vaak teringsmal. Dus kan idd niet anders dan dat aantal m2/pp kleiner wordt.

sjef-van-iekel | 23-01-23 | 10:45

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die zwart gelakte opmerking in dat WOO document. "We kunnen dan waarschijnlijk aantonen dat..."
Aangezien het zwart gelakt is, is het dus uiteindelijk niet aangetoond. Dat betekent dus dat ze iets wilden aantonen dat niet waar bleek. Gezien de discussie lijkt het er dus op dat we zwartgelakt kunnen vervangen door <politiek wenselijk antwoord>

Het wordt tijd voor ontslag op staande voet voor ALLE medewerkers die zo denken bij dit soort instituten. RIVM, CBS, etc. Hoe kun je een land nu besturen als de cijferaars die je van objectieve data moeten voorzien die data aanpassen om een politiek wenselijk antwoord te geven. (in de hoop op een leuk baantje later?)

De politici zijn al onwillig. Als je ze dan ook nog met opzet van foute informatie voorziet zodat ze zichzelf niet eens kunnen corrigeren al zouden ze willen, dan richt je onherstelbare schade aan.

TheEgg | 23-01-23 | 10:33 | 1

Haha ontslaan. Er komt eerdernog een hele laag bij om de medewerkers te begeleiden.

Hadena | 23-01-23 | 10:56

Ah, de klassieke "double down": in plaats van de fout erkennen [want daarmee breng je je eigen werk in diskrediet] keihard vast blijven houden aan je gelijk en desnoods je methodieken en randvoorwaarden zo aanpassen tot je alsnog je gewenste antwoord hebt. Mooi om te zien dat landelijk beleid gebaseerd wordt op dit soort bierfiltjesberekeningen.

Do-na-zi | 23-01-23 | 10:30

Nu we kleiner blijken te wonen verandert de berichtgeving ook al.
Waar ze vorig jaar in de Trouw nog zeiden dat drukte een keuze was, staat er in het artikel van de NOS van vanmorgen over de branden dat: '... de consequenties van dit soort branden al snel groot zijn doordat Nederland erg dichtbevolkt is.'

grietmetgroenefiets | 23-01-23 | 10:27 | 3

En de meeste branden worden aangestoken. Meer mensen betekent meer aangestoken branden.
Wederom is de conclusie, Nederland is overvol. En wederom wil niemand die conclusie trekken.

TheEgg | 23-01-23 | 10:35

@TheEgg | 23-01-23 | 10:35: Als je denkt dat we nu overvol zijn, wacht dan maar over 10 jaar met alle nog te komen herenigingen en meervoudige kinderen die gebruikelijk zijn in sommige culturen.

frickY | 23-01-23 | 10:49

Zouden ze de geprognotiseerde nog te bouwen woningen van clown Hugo al meegenomen hebben in het oppervlak?

HD50 | 23-01-23 | 10:26

"Gemiddeld hebben we hier 65 vierkante meter huis per persoon (klopt niet, GS). Daarmee wonen we een stuk ruimer dan Duitsers, die zo’n 46 vierkante meter per persoon hebben. Een Brit moet het gemiddeld met 44 vierkante meter doen.''

Maar die (des)informatie werd destijds wel weer heel gretig gebruikt door voorstanders van het asielcircus om ervoor te pleiten dat oorspronkelijke, autochtone Nederlanders maar eens wat kleiner moesten gaan wonen, of woonruimte moesten gaan 'delen', zodat er dan weer (grote) woningen vrij kwamen voor statushouders met hun kinderrijke gezinnen.

Dat laatste werd er nooit expliciet bij gezegd, maar dat was bij die lieden natuurlijk wel de implicatie.

Dr_Johnson | 23-01-23 | 10:24 | 1

Alles draait om de asielinstroom, niks is heiliger in Nederland. Statistieken worden vervalst, tijdens de corona piek blijven asielzoekers binnenkomen uiteraard zonder test of vaccinatie (terwijl wij overal QR codes moeten laten zien), voorrang op woningen blijft een feit, etcetera. Die hele asielindustrie is een staat boven de staat.

martymcfly | 23-01-23 | 10:41

"De CBS-medewerker (die er met een collega naar gekeken heeft) doet namelijk net of je het gemiddelde woonoppervlak per persoon niet kunt berekenen door het totale woonoppervlak door het aantal personen te delen."

Het zou interessant zijn om te weten of deze CBS methode dan afwijkt van bijvoorbeeld de Duitse of de Engelse methode. Wijkt dat niet af, dan blijven de relatieve cijfers overeind, in vergelijking met het buitenland en valt ook een deel van de ophef hierover weg.

Mijn gok is dat daarnaar niet gekeken is. Ik heb het wel even gedaan en kom tot de ontdekking dat de "average floorspace per person" in engeland 90 m2 is.

"As of 2018 the average floorspace per dwelling was 90.4m2 across England as a whole and 80.7m2 in London."

s3-eu-west-1.amazonaws.com/airdrive-i...

Andere rapporten hebben het over 98 m2 voor Nederland. Engelse rapporten, waar het gaat over 87m2 in Engeland. Dus In NL veel meer dan Engeland, is de conclusie. Volgens mij valt hiermee de bodem weg van dit topic.

Beste_Landgenoten | 23-01-23 | 10:24 | 12

@Beste_Landgenoten | 23-01-23 | 11:06: Jouw eerste linkje. Links op sources klikken, dan tabje national sources. Even scrollen naar Netherlands. En daar staan 2 bronnen:
- IEE-Project RES-H Policy (Policy development for improving Renewable Energy Sources Heating & Cooling Penetration in European Member States)
- Statistic Netherlands (CBS)

TheEgg | 23-01-23 | 11:12

Zelfs als NL een groter gemiddeld woningoppervlak per bewoner heeft betekent dit nog niet dat er maar meer meer meer mensen bij moeten. Het betekent dat NL veel meer volgebouwd is dan Duitsland en Engeland en dat er daar veel meer (onbebouwde/onbewoonde) grond over is waar ook prima mensen zouden kunnen wonen.

sioux_ | 23-01-23 | 11:34
▼ 9 antwoorden verborgen

Goh, het lijkt wel of het CBS naar de pijpen van de overheid danst.
Dank meneer Léon Groenemeijer, misschien wilt u vaker de cijfers controleren, zodat het CBS minder tot geen ruimte krijgt om deze klungelige 'foutjes' ons burgers voor te schotelen.

Sjeintje | 23-01-23 | 10:23 | 4

Het is "het pijpen" en niet "de pijpen". Pijpen in de letterlijke betekenis van fluitspelen. Dus dan is het zoiets als "dansen op het fluitspel van" of "dansen op de muziek van".
Nog een grap rond pijpen in beide betekenissen:
Jongen tegen meisje:
"Hee, heb je een leren broek?"
Meisje:
"Ja, dat is echt leer".
Jongen:
"O, dus dan heb je ook leren pijpen!"

Schoorsteenveger | 23-01-23 | 13:06

@Schoorsteenveger | 23-01-23 | 13:06: Dank! Altijd fijn dat er iemand is die mijn kennis van de Nederlandse taal opkrikt.
Ps, ik wilde het woord opvijzelen gebruiken ipv opkrikken. Goed dat ik even de definitie heb opgezocht.

Sjeintje | 23-01-23 | 13:11
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe kan een beleidsopvatting nou persoonlijk zijn?

Bochel | 23-01-23 | 10:21 | 1

Dat is de grote truuk om alles maar zwart te kunnen lakken. In - ik dacht dat het zweden was- heeft men dit opgelost door de beleidsopvattingen slechts op de rechterpagina's af te drukken, en de persoonlijke opvattingen slechts op de linkerpagia af te drukken. Dan hoef je -als burgers stukken opvragen- niet zwart gelakte papieren op te sturen. Niet dat het hier veel zou uitmaken, men zou gewoon alles tot persoonlijke beleidsopvatting op de linkerpagia benoemen in een middelvinger naar de bevolking.

me163komet | 23-01-23 | 10:35

Dit zijn ook de 'jongens' die ons straks gaan vertellen dat de oversterfte slechts een statisch nummer is en niets zegt over de werkelijke aantallen...

4HoogAantWater | 23-01-23 | 10:21

Ik vind 53 m2 nog steeds aan de hoge kant. Wij wonen zelf in een bovengemiddelde woning, ja we hebben geluk gehad, van 240 m2 en hebben 3 kinderen. Dus met 5en komen we op 48 m2. De meeste mensen hebben veel minder dan wij, kijk maar naar de randstad met al die kuttige flatjes waar hele gezinnen in gepropt zitten. Ik geloof nooit dat de gemiddelde Nederlander méér ruimte heeft dan wij in onze riante vrijstaande woning.

Of rekenen ze bij woonoppervlak de tuin ook mee? Dan zitten we op ruim 130 m2 per persoon...

Qippie | 23-01-23 | 10:18 | 12

@Basil Fawlty | 23-01-23 | 10:31: Nee, dat gaat over de vrij grove rekenfout die het CBS gemaakt heeft. (Data als lineair behandelen die dat niet is. In feite legt de methode uit wat een gewogen gemiddelde is. Overigens ook volkomen onnodig als je gewoon het totale oppervlak berekent en door het totale aantal bewoners deelt, ipv met tussenresultaten gaat lopen klooien)
Het soort geblunder dat al niet eens meer op het VWO geaccepteerd wordt (of werd, je weet tegenwoordig maar nooit). En in ieder geval stupide genoeg om als statisticus per direct je diploma's kwijt te moeten raken en terug naar school gestuurd te worden.

Dus a: de maat deugt eigenlijk niet (mijn punt) en b bij het bereken van deze maat werd ook nog een enorme beginnersfout gemaakt (punt VK column)

TheEgg | 23-01-23 | 10:54

@TheEgg | 23-01-23 | 10:54:
Met je eens. Zie mijn antwoord op konjodebonjo | 23-01-23 | 10:49
Dit was gewoon prutswerk.

Basil Fawlty | 23-01-23 | 10:59
▼ 9 antwoorden verborgen

Centraal Bureau voor Stemmingmakerij

Harry.Langezwaal | 23-01-23 | 10:16 | 5

Centraal Bureau voor Semi-werkelijkheid

Guusje Nadorst | 23-01-23 | 10:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Die CBS-pipo die vorige week het oversterfte cijfer "verklaarde"...
Ik en mijn broer Joris zwijgen maar bij zoveel domheid/valsheid.
Dit land is bestuurlijk/politiek totaal doorgerot.

hagelkruis | 23-01-23 | 10:15 | 1

Het CBS is er alleen nog maar om het beleid van de overheid te ondersteunen met cijfers. Net als het RIVM zijn ze niet kritisch op hun eigen doen en laten en worden ze steeds ongeloofwaardiger tot ze waardeloos zijn geworden.
Jammer want het zijn mooie en noodzakelijke instituten. Mits ze functioneren.

Bakkeleures | 23-01-23 | 10:41

Die 53m2 lijkt mij ook nog wat aan de hoge kant.

Marcelinho | 23-01-23 | 10:13 | 4

Het is een gemiddelde he. Kasteeltjes zoals dat Timerfrans hebben een behoorlijke invloed naar boven.

TheEgg | 23-01-23 | 10:22

@BBRDWR | 23-01-23 | 10:21:
In Duitsland wordt alleen de echte woonoppervlakte geteld, niet de
Nutzfläche (gang, voorraadkast, kelder, badkamer, zolder, etc.) In Nederland wordt iedere m2 in een huis meegeteld.

Noodluik | 23-01-23 | 10:33
▼ 1 antwoord verborgen

A: Het CBS heeft altijd gelijk
B: Als het CBS geen gelijk heeft dan treedt punt A: in werking.

jan huppeldepup | 23-01-23 | 10:12

Uiteindelijk is het antwoord toch altijd 42

Hellsmurfje | 23-01-23 | 10:09 | 4

Klopt. Het enige juiste getal.

Sjeintje | 23-01-23 | 10:15

Lijkt me in ieder geval reëler, gezien we in NL toch een stuk dichter bevolkt zijn dan Duitsland en VK...

Qippie | 23-01-23 | 10:19
▼ 1 antwoord verborgen

Lang leven de Johan Vollebroeks van deze wereld!

Zenzeo | 23-01-23 | 10:08

Mooie juridische truc weer, als een medewerker (juist) van CBS zegt dat hij/zij iets kan aantonen, dan is dat toch geen persoonlijke beleidsopvatting? Dan is dat toch zo?!

stmo | 23-01-23 | 10:04 | 2

Zo denken wij, zo denken ambtenaren kennelijk niet.

oh no | 23-01-23 | 10:07

@oh no | 23-01-23 | 10:07: Toch jammer, dat als een ambtenaar naar huis gaat, deze zich pas weer "wij" voelt.

stmo | 23-01-23 | 11:04

Ik ben wel blij dat de redacteuren van GS hun feitjes altijd op orde hebben en nooit rekenfouten maken.

Après toi | 23-01-23 | 10:04 | 9

Kijk wie liep er gisteren ook al weer te brullen van wappie als iemand het CBS betichte van onjuiste modellen of berekeningen.

Zapata10 | 23-01-23 | 10:52

Het gaat hier niet om de vraag of het CBS altijd zijn cijfertjes op orde moet hebben. Overal worden fouten gemaakt. Het gaat erom dat als een specialist zich meldt en claimt dat die cijfers niet kloppen het CBS gewoon volhardt en niet de moeite neemt een en ander adequaat te checken.

Schoorsteenveger | 23-01-23 | 11:08
▼ 6 antwoorden verborgen

Iemand nog bananen?

eerstneukendanpraten | 23-01-23 | 10:02

Kunnen we voortaan niet beter vermelden welke informatie wel waar is van de machthebbers/instanties, want dan zijn we lekker snel klaar.

Man, man, wat een apenland is Nederland toch geworden. vindt je het gek dat de Nederlander geen vertrouwen meer heeft in de politiek.

Uranus1767 | 23-01-23 | 10:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland