Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — Asiel of natuur

Er komt jaarlijks een stad als Almere, Groningen of Eindhoven bij

Zoutkamp

De nieuwe asielwet is een holle, betekenisloze ansichtkaart richting gelukzoekers en provincies. Gemeenten krijgen € 2,500 voor elke plek, een beetje woningzoekende weet dat dit twee maanden huur of hypotheek is. Het is niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Bouwen kost ongeveer honderd keer zoveel en mag niet meer. Gemeenten worden gedwongen tot wonderen.

Het egoïsme van het kabinet is onbeperkt. Geld moet omhoog, stront omlaag. Het ene heet belasting, het andere decentralisatie. We hebben met de jeugd-, ouderen-, en gehandicaptenzorg gezien wat daarvan de bedoeling, bezuiniging en resultaat is. Wat al decennia een onmogelijke missie blijkt, wordt nu zonder reëel budget afgeschoven op gemeenten. Er is weer geen visie en geen geld.

188.500 migranten in driekwart jaar is een tempo van 242 duizend mensen per jaar. Asielzoekers van gisteren zijn de statushouders van vandaag en uw buren van morgen. Als je het continuproces overziet, ontbreekt de noodzaak nieuwkomers steeds te hernoemen. Drie dingen zijn zeker: ze blijven, er komen er nog meer en politici missen de intelligentie om tijdig woningen te bouwen.

Uitzetten is een droom, wie hier zich meldt, mag hier wonen. Er komt jaarlijks een stad als Almere, Groningen of Eindhoven bij. Lagere overheden moeten NU een oplossing leveren, terwijl het normaal tien jaar duurt om een woonwijk te ontwikkelen. Wanneer die tien jaar ingaat weet niemand, dat vereist oplossingen voor de stikstofcrisis en ook nog het personeelstekort in de bouw.

Biddinghuizen

Tentenkampen, aanmeldcentra, noodopvang, cruiseschepen, gymhallen, opvanglocaties en inburgeringsscholen zijn allemaal maar tussenstationnetjes. Voor immigranten is het niet hun bestemming. Nu gaan gemeenten nog bestaande panden zoeken, dat is een beperkte voorraad en dus tijdelijke oplossing. Wat doen we daarna?! Krijgen we zoals in de jaren vijftig weer verplichte inwoning? Onteigeningen?

De volksverhuizing is met de asielwet gelegaliseerd, de promotie van asielzoeker via statushouder tot herenigd gezin in een sociale huurwoning is een afdwingbaar automatisme. Totaal ongehinderd door de huidige woningnood of de bouwstop. Het ontkent de uitzichtloosheid van Bouwend Nederland, een half miljoen Nederlandse economisch daklozen en alle slachtoffers van de asielindustrie.

De politieke kaste heeft nog geen besef van de urgentie of de omvang. Als je dan niet extra grond en bouwvergunningen beschikbaar stelt, eindig je met een Kowloon Walled City. Mensen leven daar niet meer in huizen of kamers, maar in kooien. Welke bevolkingsdichtheid heeft ons kabinet tot doel? Wanneer is het genoeg? Wanneer is het druk? Wanneer is het vol? Krijgen wij ook pods?

Het plannetje om boeren uit te kopen om te mogen bouwen, loopt vast op een minuscule juridische formaliteit... Het Aerius-model berekent stikstofdepositie in een extreem detailniveau. De uitstoot van een boer is waarschijnlijk dichtbij meer dan iets verder weg. Als je een boer uitkoopt, mag je nog steeds niet op een andere plek gaan bouwen. Korte samenvatting van dit videofragment:

Op het stukje natuur tussen de boerderij en de bouwput gaat het nog goed. Daar werkt de compensatie in het computermodel. Op het stukje achter de voormalige boerderij gaat het te goed, daar gaat de natuur er op vooruit, dat mag. Op het stukje achter de nieuwe bouwput gaat de natuur er op achteruit, dat mag niet, en dus stierf de bouwvrijstelling en werd de vergunning niet verleend.

Daarnaast is bouwen altijd een verslechtering voor de natuur. Zelfs als vlak daarvoor een boer is gestopt. Je kan immers ook de boer uitkopen en niet bouwen. Als je maar lang genoeg daarover juridische procedures aanspant, wordt de situatie zonder de boerderij het nieuwe normaal en vervalt de mogelijkheid te bouwen. Nederland zit op slot voor de bouw, maar niet voor de nieuwkomers.

Eerst werden internationale verdragen getekend die van wonen een recht maakten (artikel 25), daarna verdragen die vluchtelingen beschermen en als toetje verdragen die de natuur beschermen. Waarom bedenkt niemand dat als je steeds meer mensen op een postzegel laat wonen, dat ooit de emmer overstroomt en daardoor de natuur verwaterd? Dat is toch elementaire logica?

Het wordt tijd dat als de Raad van State oordeelt op basis van de Europese habitatrichtlijn, de magistraten ook even het vluchtelingenverdrag en het basale mensenrecht op huisvrede te bestuderen. Botsende internationale regelgeving verdient zorgvuldig tegen elkaar te worden afgewogen. Politieke ambities voor natuurbehoud gaan niet boven primaire levensbehoeften.

Er wordt meer beloofd dan gebouwd.

Reaguursels

Inloggen

Er zijn enorme tekorten aan bouwvakkers, aan bouwmaterialen en vooral aan bouwlocaties. En een stad bestaat ook niet alleen uit huizen. Als je ieder jaar een nieuwe stad importeert dan vergt dat naast huizen ook infrastructuur; (spoor-) wegen, winkel- en distributie- centra; parkeerplaatsen; water; riolering; energie; onderwijs; zorg; politie; etc. De oplettende Nederlander weet dat niet alleen de techniek en de bouw vakmensen tekort komen; letterlijk *ALLE* noodzakelijke sectoren kampen met flinke personeelstekorten. De hele samenleving wordt ondermijnd door overbevolking, maar we blijven gewoon hele nieuwe steden importeren?

Zelfs IND en COA kampen met ruimtegebrek en met personeelstekorten op de werkvloer... Zien zij zelf niet in hoe dat komt? Hoe kunnen zij meer ruimte en meer geld *eisen* van een samenleving die door ongecontroleerde massaimmigratie richting afgrond glijdt?
Om over de agressie van relatief veel nieuwkomers nog maar te zwijgen; wat in de asielcentra al tot hoog ziekteverzuim leidt. Maar opnieuw legt het COA niet de link tussen de import van agressieve clanculturen en de daaropvolgende overlast in onze samenleving. Gewoon alleen arbeiderswijken daar mee opzadelen is het D66-devies.

Ondertussen streeft de overheid ook nog naar tekorten aan energie, water en voedsel; alsof de nieuwkomers zonder kunnen. Er zijn (burger-) oorlogen om minder begonnen, zelfs zonder NPO die voortdurend aanzet tot haat tegen autochtone belastingbetalers ("racisten"). De vraag is niet of dit tot bloedvergieten leidt, maar wanneer.
Is dit echt alleen maar extreme domheid, zoals de VVD beweert?
Is dit totale en totalitaire gebrek aan visie ons werkelijk "overkomen"?
Of had elke dooie eend dit aan kunnen zien komen?

Dandruff | 13-11-22 | 06:27

Wat hard nodig is: een draagvlak-peiling. Iedere Nederlander laten aangeven wat volgens hem/haar het max aantal immigranten kan zijn. Dan weet je het aantal waar half NL achter staat, en kun je de boel beperken. En later niet klagen want de helft stond er achter. Zou wel eens een lager getal kunnen worden dan waarop de linkse kerk hoopt.

Granity | 12-11-22 | 23:43 | 2

Zou wel eens een negatief getal kunnen worden.

jcvjcvjcvjcv | 13-11-22 | 03:00

Een peiling die zo ingericht wordt dat de uitkomst is dat iedereen welkom welkom is.

TheBigKirth | 13-11-22 | 03:48

Er zijn vast wel wat Quatarese bouwbedrijven die hier met een jaarlijkse aanwas van 200k+ werknemers hier een paar huisjes kunnen bouwen. Zijn we die 6500 ook zo weer vergeten.

error503 | 12-11-22 | 23:37

Zwartkijkers. Het probleem is veel kleiner dan het lijkt. A) De gemeenten staan dichter bij de burgers en kunnen daarom de kosten van de instroom gemakkelijker op de burger verhalen. B) Je hoeft geen huizen bij te bouwen. Je stuurt gewoon geld naar het zand van herkomst. Daarmee bouwen ze daar woningen, die ze aan de kandidaat-uitreizigers verhuren. De huur stroomt naar Nederland terug, met interest en winst. C) Je stuurt Bintjes en wortels, uien en varkensworsten. Daarmee koken ze echte Hollandse hutspot, wat ze energie geeft om nóg harder voor ons te werken. Het eindresultaat is dat we slapend rijk worden. Ik begrijp niet waarom de regering geen gebruik maakt van onze eeuwenlange VOC-ervaring.

Nivelleermarionet | 12-11-22 | 23:27 | 1

Zand van herkomst, ik vind het mooi!

error503 | 12-11-22 | 23:39

De "kan niet, wil niet" mentaliteit van onze bestuurderen is stuitend. Als je het niet kan of wil moet je opzouten, want voor die mededeling ben je niet aangenomen en word je ook niet betaald. Voor die zakken hooi een ander die het dan eens mag proberen.

bdn01 | 12-11-22 | 23:12

Dat is toch elementaire logica?
Zegt Feynman.
Dat is nu net de crux, een politicus mag elementaire logica niet toepassen. Doet die dat wel, wordt hij/zij meteen verwijderd.

EmilioEsteves | 12-11-22 | 23:10

Je kunt de poorten wagenwijd openzetten of niet.

Wij wonen sinds kort in Denemarken.

Denemarken heeft in het verdag van Maastricht opt-outs bedongen bij het toetreden tot de EU. Onder andere op het gebied van migratie. Ik weet dat Nederland dit niet heeft, maar dat wil niet zeggen dat je geen restrictief migratiebeleid kunt voeren.

Veel maatregelen die Denemarken hanteert zou Nederland ook kunnen hanteren.
Die wil is er echter niet. Nederland heeft ook een heel hoog asiel-toewijzingspercentage t.o.v. andere Europese landen.
Als je in Denemarken eenmaal een tijdelijke verblijfsvergunning hebt dan wordt je geacht zelfvoorzienend zijn. Dus geen handje ophouden bij de regering. Er zijn ook allerlei integratieprogramma’s.
De verblijfsvergunningen zijn niet permanent, maar worden iedere keer met 1 of 2 jaar verlengd. Als de situatie in het thuisland weer veilig is, kun je terug gestuurd worden. Je mag ook niet op vakantie naar je thuisland.

Regels voor gezinshereninging zijn streng.
Verder is er de ‘jewellery law’. Hierbij kunnen waardevolle bezittingen (meer dan € 1350) van migranten worden ingenomen. Een uizondering wordt gemaakt voor trouwringen, zaken met emotionele waarde e.d.

En als je na een jaar of 8 tot Deen genaturaliseerd wilt worden, dan zijn de regels ook heel streng.
Je moet o.a. de taal goed spreken, verklaren dat je loyaal aan Denemarken bent en aantonen dat je kennis hebt van de Deense normen en de maatschappij.

KlazienuutZalk | 12-11-22 | 23:04 | 1

Dus u zegt eigenlijk tegen ons: “Ga maar Deens leren, want binnenkort heb je het nodig”?

Verbandmeester | 13-11-22 | 05:23
-weggejorist-
Johan1377 | 12-11-22 | 22:17

Ik vind wèl dat natuurbehoud voor eerste levensbehoeften van migranten gaat.
En qua stikstofcrisis: prima als er her en der megastallen verdwijnen en er vervolgens niks voor wordt terug gebouwd. Het is al meer dan vol genoeg in Nederland. Ik woon nu nog in een vrij rustig gebied, maar niet alles hoeft verstedelijkt te worden. Ik wil niet in één grote agglomeratie wonen a Tristate City.

Timide_Aso | 12-11-22 | 22:09

Eén van de grootste politieke fouten sinds na WOII was internationale verdragen boven nationale wetgeving te stellen en dat op te nemen in de Grondwet.

Battery!!! | 12-11-22 | 21:57 | 2

Dus revolutie wat schavotjes nieuwe staatsindeling en daarbij een nieuwe grondwet probleem opgelost dacht ik zo of is dat te simpel gedacht

Toedels | 12-11-22 | 22:29

Maar je kunt ze toch wel gewoon opzeggen?

grietmetgroenefiets | 12-11-22 | 22:58

Onze politiek is als een klein kind: ze willen alles, en van alles het beste, maar ze hebben geen benul hoe.

Peter_K | 12-11-22 | 21:46

Persoonlijk heb ik niks tegen asielzoekers mits:
1. Ze meteen een scholing (taal en vak) volgen en aan het werk gaan.
2. Binnen 2 jaar niet zelfstandig > Dan opzouten.

Hier in het hoge noorden wil men ook een plekje maken voor 75 asielzoekers in een dorpje van iets meer dan 1000 inwoners... De lokale ondernemers kunnen daar baat bij hebben, tenminste dat was het idee.

Maar de COA heeft schijnbaar een behoorlijk eisenpakket voor haar leveranciers. Naast het verzorgen van maaltijden in verschillende vormen (Halal strikt gescheiden van ander eten, geen wegwerpbestek/borden e.d.) moet de leverancier dan ook nog alles opruimen en schoonmaken. Daar bedankten een paar ondernemers voor omdat die het ook te druk hadden met hun eigen werk.

Sorry hoor, maar dan breekt bij mij de klomp. Die "vluchtelingen" zitten de hele dag geen ruk te doen, worden van alle kanten in de watten gelegd. Deze werkwijze van de COA kost klauwen met geld. En achteraf ook nog stank voor dank.

Breng daar een zak bintjes en wortels zodat ze zelf kunnen koken, opruimen en de boel schoonhouden. Man, man, man...

Roege | 12-11-22 | 21:17 | 4

Ik dacht dat ze uit verveling juist de hele dag zitten te rukken.

gestoptmetroken | 12-11-22 | 21:30

Roege, de juiste ondernemers lopen juist binnen op het aanbieden van smakeloze maaltijden. Lokale kleine ondernemers proberen nog iets dat vaaglijk smaak heeft te leveren, daarom kan het niet uit, maar bij grotere centra dichter bij infrastructuur is het gewoon iedere dag doorgekookt voer voor een veel te hoge prijs (voir wat het is).

Sjors W. | 12-11-22 | 21:52

@Sjors W. | 12-11-22 | 21:52: bedoel hiermee ook dat asielzoekers die zelf wat doen wel het allerlaatste is dat de asielindustrie wil.

Sjors W. | 12-11-22 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

Als ik de grafieken bekijk dan verwacht ik dat, bij een rechtlijnige stijging, het maandaantal over precies een jaar op zo'n 16.000 nieuwkomers zit. Omgerekend op jaarbasis 182.000.
Maar de stijging is niet rechtlijning maar progressief. (Net als bij het begin van de corona uitbraak).
Dat betekent dat dit aantal van 182.000 behoorlijk hoger zal liggen. Wie het weet mag het zeggen.
Dit wordt een drama.

ZZP-er | 12-11-22 | 21:13 | 2

Maar Pinokkio heeft beloofd wat aan/tegen de instroom te gaan doen.....

bqbq | 12-11-22 | 22:08

@bqbq | 12-11-22 | 22:08: ja, ja maar hij kan volgens mij niet tot 10 tellen, laat staan dat hij dat hij zich kan voorstellen dat er getallen groter dan 10 bestaan. Dus een getal van 16.000 gaat hem echt boven de pet, jammer voor het land.

Henkie | 12-11-22 | 22:34

Lees ook de sterke column van Martin Sommer over het totaal falende Nederlandse asielbeleid in de Volkskrant vandaag. Een paar kleine kwoots:

"Ineens weten we dat Nederland, volgens asieladvocaten vrijwel even onmenselijk als Denemarken, 85 procent van de asielzoekers toelaat. Hoe moet dat straks met de boosheid aan de talkshowtafels? Terwijl de Fransen op 26 procent zitten en de Belgen op 43 procent. En de Duitsers met hun afhangende schouders vanwege de schuldgevoelens: 62 procent. Waarom is dat hier bijna een kwart hoger?''

En waarom is dat?

''Afgelopen zomer is Rhodia Maas benoemd als nieuwe directeur van de IND, de dienst die asielaanvragen moet beoordelen. Zij zei een interview met dagblad Trouw dat meer asielzoekers 'het voordeel van de twijfel' moeten krijgen. De IND moet sneller ja zeggen tegen een asielverzoek, omdat de dienst overbelast is.''

Je ziet het: de dagelijkse praktijk is gewoon alles en iedereen hier binnen te laten. En Rutte, die een beetje in slaap gesukkeld was mbt de enorme instroom, heeft aan zijn fractie toegezegd eens te gaan kijken of die giga instroom niet ingeperkt kan worden. Nou, je kunt nu al van kilometers aan zien komen dat straks gezegd gaat worden: ''Nee, dat is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. We zijn nu eenmaal gebonden aan internationale verdragen en Europese wetgeving. Wij zijn verplicht, ook moreel, om vluchtelingen hier 'bescherming' te bieden.''

Dat wordt het uiteindelijk, en dat is het al decennia. Terwijl er tig maatregelen zijn te nemen, als de wil en de 'sense of urgency' er maar zijn. Zeg dat Vluchtelingenverdrag op, als signaal aan de hele wereld dat wij als overbevolkt, klein kutlandje die tsunami's niet aankunnen; maak verblijf hier echt tijdelijk/voorlopig door geen permanente verblijfsvergunningen meer af te geven. Doe iets concreets tegen de mensensmokkel: confisqueer al die touringcars en kleinere busjes die vanuit het verre oosten al die klaplopers op de deurmat in Ter Apel droppen en arresteer de chauffeurs en vervolg ze wegens mensensmokkel.

Ik had gedacht dat we begin deze week de 17,8 miljoen inwoners zouden aantikken, maar het wordt denk ik as maandag:

Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?
1 7 7 9 9 4 5 3
Realtime prognosezaterdag 12 november 2022
21:10:48 GMT +01:00Bron: CBS

Je moet het eindelijk stoppen. Waarom hebben zoveel Haagse politici wat dit betreft een soort 'death wish'?

Dr_Johnson | 12-11-22 | 21:12 | 12

@therealbraindump | 12-11-22 | 22:02: Wat ook blijkbaar iedereen vergeten is, is dat de procedure voor nareizigers in april ook versoepeld is. In de nieuwe asielwet is deze procedure zogenaamd strenger geworden, zodat het zomaar zo zou kunnen zijn dat alles nu weer gewoon zo gaat als voor april 2022. Terwijl met name de CU moord en brand schreeuwt over hoe onrechtvaardig het allemaal is.
nos.nl/artikel/2425746-ind-versoepelt...

grietmetgroenefiets | 12-11-22 | 22:47

@Dr_Johnson | 12-11-22 | 22:13: maar de maatschappelijke kosten van een ongebreidelde asielinstroom zijn velen malen groter dan wat extra budget voor de IND, pennywise, pound foolish. Geen geld voor over dus..., een beleidskeuze dus.

therealbraindump | 12-11-22 | 23:09

@grietmetgroenefiets | 12-11-22 | 22:47: ook de gristenunie zal moeten aangeven hoe Nederland een ongebreidelde asielinstroom duurzaam kan verwerken. Lekker deugen en zogenaamd heel principieel zijn terwijl andere politieke partijen de hete kastanjes uit het vuur mogen halen. Daar heb ik dan weer weinig respect voor.

therealbraindump | 12-11-22 | 23:14
▼ 9 antwoorden verborgen

ach NL is niet vol we kunnen altijd nog de lucht in , kom bouwen met die zooi, NL moet kapot dat kan sneller , god wat ben ik blij dat ik geen kinderen heb.

Out_of_the_box | 12-11-22 | 20:54

Als je niks meer te verliezen hebt, altijd maar achteraan aan moet sluiten wordt zelfs de mildste van oorsprong Nederlandse inwoner gewelddadig.

Zemko | 12-11-22 | 20:46 | 2

Mensen die niets te verliezen hebben, of dat zo voelen, zijn altijd het gevaarlijkste.

Het brein erachter | 12-11-22 | 21:03

Helaas, die zitten allemaal op een cursus positief denken en zien alleen maar roze wolkjes. Ook een vorm van hersenspoeling

Vandeanderekant | 12-11-22 | 21:14

Ruimdenkend als ik ben, probeer ik mij te verplaatsen in Eric vd Bulk.
Wat denkt die man?
“Het loopt wel los, het valt wel mee, het zal zo’n vaart niet lopen?”
Heeft ie geen kinderen, woont veilig in een soort bunker, ver weg van de realiteit?
Wat in vredesnaam bezielt Eric vd enorme Aantallen dat hij denkt dat het allemaal nodig is om “onze” pensioenen veilig te stellen?
En hoe slap zijn die verzets-VVD-ers om tóch akkoord te gaan met de verwoestende plannen van Mark en Eric?
Werkelijk onbegrijpelijk.
Maar goed, ben dan wel een Ruimedenker, maar geen psycholoog.
Wel een waarzegger….
Dit komt niet goed.

Ruimedenker | 12-11-22 | 20:41 | 1

Het zijn alfa's. Alfa's kun je alles wijsmaken, aldus Plasterk.

grietmetgroenefiets | 12-11-22 | 22:56

Ik hecht niet meer zo'n waarde aan regelgeving op sommige vlakken. Het moet gedaan worden en als daar dingen voor kapot moeten dan zij het zo. De politieke klasse van de afgelopen decennia verdient alle blaam.

HerzlichWillkommen | 12-11-22 | 20:37

Doe mij maar Jorissen, eruit met die zooi

Portugalisch | 12-11-22 | 20:33

Werkelijk overal is personeelstekort en geen immigrant te bekennen die dat gat opvult. Foutje bedankt?

Acidstain | 12-11-22 | 20:30 | 1

Iets kunnen (vak, ervaring en taal) en willen staan er nog wat tussen. Nee, meestal niet het slachtoffer volkskrant-argument discriminatie.

TheseDays00 | 12-11-22 | 20:35

Er zijn vast nog wel een paar royale d66/pvda/cu/gl achtertuinen te vinden waar deze mensen allemaal een Tiny-house kunnen krijgen. Hopelijk staan er ook hoge hekken omheen.

Don Samuel | 12-11-22 | 20:28

Doe eens een dagje Amsterdam zou ik zeggen... dan weet u waar al die immigranten, veiligelanders en statushouders verblijven. Zij bevolken het stadscentrum en ver daarbuiten en zien vol dankbaarheid dat de weinig oorspronkelijke Amsterdammers elke ochtend naar hun werk gaan om het geld op te brengen om deze "oorlogsvluchtelingen" te kunnen onderhouden.

johnyl | 12-11-22 | 20:25 | 1

Jep dat speelt al jaren trouwens… een. maat van me zit in de wegenonderhoud in die regio’s. ‘S ochtendsvroeg ziet ie voornamelijk autochtonen heen en weer migreren naar hun werk op de fiets, met het OV of met de auto. Later in de ochtend komen migratie achtergronders van hun bed om een beetje heen en weer te lopen en op straat te hangen.

timmey | 12-11-22 | 21:00

nl.m.wikipedia.org/wiki/Het_legerkamp...

Het legerkamp der heiligen (Le camp des saints) is een apocalyptische roman uit 1973 van Jean Raspail. Het boek beschrijft hoe een massale emigratie uit de Derde Wereld naar Frankrijk leidt tot de ineenstorting van de Westerse beschaving.

Jean Raspail, De ontscheping (vert. Jef Elbers). Groningen: De Blauwe Tijger, 2016.

theo-is-dood | 12-11-22 | 20:24

"Er wordt meer beloofd dan gebouwd."
Er wordt meer beloofd dan mogelijk is, en het kost veel meer dan men toe wil geven.
Het is onmogelijk, en qua uitwerking onmenselijk.
Snap nog steeds niet waarom er geen Urgenda-proces ingezet is om de levenskwaliteit van de Nederlandse burger de beschermen.

Abject | 12-11-22 | 20:21

www.emigratiebeurs.nl/nl/

— Op de EmigratieBeurs vindt u diverse makelaars uit verschillende landen met hun buitenlandse aanbod huizen, woon/werk ruimten, huurwoningen, of woningen voor permanente vestiging geschikt voor emigranten, expats, werkzoekenden, studerenden, ondernemers en levensgenieters.—/

Vertrek! Doe het voor je kinderen

theo-is-dood | 12-11-22 | 20:16

Waarom is iedereen altijd zo negatief. De laatste tien jaar wordt hier alleen maar ellende voorspeld. Vooralsnog is het team optimisten aan het winnen.

Het enige echte grote probleem is het klimaat maar daar zitten de meesten - gek genoeg - totaal niet mee.

Ik heb daar een beetje een goedkope verklaring voor: aan de oplossing van het klimaatprobleem kan iedereen een steentje bijdragen. Het loont daar om de ernst te negeren opdat je niets hoeft te doen. Over de problemen waar je dan werkelijk weinig aan kan doen wordt dan volop gekankerd.

BobDobalina | 12-11-22 | 20:15 | 13

Als ik de media volg zie ik alleen maar ellende en nog meer voorspelde ellende. Klimaat, ongelijkheid, onvrede, slachtoffers. Hoezo team optimisten wint? Waar vind ik dat team dan? Voorlopig loopt alles gierend uit de klauwen. En de oorzaak kun je tot 1 ding terug brengen: overbevolking.

Vandeanderekant | 12-11-22 | 21:19

Re: Vooralsnog is het team optimisten aan het winnen.
Doe eens een voorbeeld wie er wint bij massa immigratie? En wie is dat team van winnaars? Ik daag je uit tot een helder en duidelijk antwoord.

donkieshot | 12-11-22 | 21:49

Je hebt gelijk dat het team optimisten Rutte, Van der Burg, de Jonge aan het winnen is. Maar of je daar zoveel mee opschiet? Beter dat er wat pessimistischer types het voor het zeggen krijgen. Realiteitszin, dat is wat we nodig hebben.

grietmetgroenefiets | 12-11-22 | 23:14
▼ 10 antwoorden verborgen

Het systeem is stuk.

En nu?

Wijze uit het Oosten | 12-11-22 | 20:12 | 1

Alle veroorzakers eruit. Nieuwe mensen erin en weer opbouwen met verstand.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 20:26

Onlangs gaf Freek de Jonge in een interview aan dat het de komende 100 jaar zeer bloederig gaat worden in Europa. Oorzaak volgens hem de massale toestroom van vluchtelingen vanwege klimaatveranderingen. Wellicht heeft hij op bepaalde punten een andere zienswijze dan mij maar dat het bloederig gaat worden ziet hij goed

Cornelis12 | 12-11-22 | 20:11 | 1

Vanaf vanwege kun je weglaten. Het maakt niet uit waarom ze komen. En in Afrika en het midden oosten is klimaatverndering niet echt een ding

Vandeanderekant | 12-11-22 | 21:20

10- Feynman. Inhoudelijk raak. Maar de taalnazi in me begint te roepen: stam plus t!
"de natuur verwatert"

Deksmaat | 12-11-22 | 20:11 | 1

Heeft iemand die schoolTV video bekeken? Ik wel, aan het eind legt een mevrouw uit dat dames een huis verdiende door op een rug te gaan liggen voor een ambtenaar. En dat zenden ze dan op scholen uit.
schooltv.nl/video/hoe-lossen-we-de-wo...
Zie 6:40 in de video.

BrulSpin | 12-11-22 | 20:07

Los van het feit dat de import van "asielzoekers" en enorm probleem is dat ons probleem niet hoeft te zijn. De bouw vlot trekken gaat in de jaren niet lukken. Offertes zijn door de stijgende prijzen al niet meer courant op het moment dat ze afgedrukt worden. Er worden al (woningbouw) projecten stopgezet omdat de aannemers/ ontwikkelaars geen enkele garantie kunnen geven over de uiteindelijke kosten. Wie wil nog een nieuwbouw als de uiteindelijke prijs 1 tot 1,5 ton kan afwijken?

Andersdenkend | 12-11-22 | 20:04 | 1

Dan is je huis toch meteen meer waard ;))

Smoelensmid | 12-11-22 | 20:13

Spijker op zijn kop, dit betoog. Maar ja, in Den Haag lezen Rutte cs liever de VK en de NRC…

Spiderman1 | 12-11-22 | 20:04

De vraag is: waar eindigt dit?
30 jaar geleden was ik 22, groeide op in Utrecht.
Gemoedelijk stadje, ons kende ons.
Hier en daar een Marokkaan en Turk, waarmee je een potje backgammon speelde in de coffeeshop.
Religie was nauwelijks een probleem.
Het waren kinderen van de eerste “gastarbeiders”.
Geen probleem.
Kinderen van Turken en Marokkanen die hier kwamen voor de kudtklusjes.
Toen konden we niet voorspellen dat er zoveel jaar later een migratie-industrie op gang zou komen.
Nederland was leuk, tolerant, leefbaar.
Jaren later een honderdduizenden nieuwkomers verder zie je hoe snel dit land is veranderd.
Complete stadsdelen lijken op wijken in een stad in het Midden-Oosten.
Een rondje Overvecht lijkt wel een rondje Rabat.
In een tijdsbestek van 30 jaar.
Dan kun je op je klompen aanvoelen hoe Nederland er over 30 jaar uitziet.
Wijken zijn onleefbaar, werkloosheid, drugshandel, geweld.
Homo’s, Joden kunnen niet al zichzelf over straat.
Verzin ik niet, zijn aantoonbare feiten.
In de dorpen om de stad is het leven totaal anders, dat gaat nu veranderen.
Met de verplicht “vrijwillige” spreidingswet gaan ook de dorpen blijvend, ingrijpend veranderen, met alle gevolgen van dien.
Daarmee gaat ook in de dorpen de leefbaarheid ten onder.
Daarom mijn vraag : “waar eindigt dit”.
Gaat het net zolang door totdat stad en dorp werkelijk onleefbaar wordt?
Gaan we elke postzegel volbouwen om nieuwkomers te huisvesten?
Is het het waard om zogenaamde economische groei te realiseren?
Meer welvaart ten koste van leefbaarheid.
Serieus?
Een land volproppen met religieuze fanaten voor een handvol Euro’s?
Kan mij niet voorstellen dat een weldenkend mens zo’n keuze kan maken.
Wanneer stopt dit?
Tot we een soort New Delhi zijn?
Een tweede Mexico-City?
Verstikkende steden door overbevolking.
Dat kan toch nooit een gezonde keuze zijn.

Ruimedenker | 12-11-22 | 20:04 | 9

U heeft gelijk maar onze parlementaire democratie heeft nu Brussel als baas. Dus die 150 2e kamerleden zijn niet meer geinteresseerd in de belangen van hun burgers. Met nepbeloften en hoop winnen ze uw stem, zie het als een spelletje met het volk, en daarna doen ze weer waar ze zin in hebben.

vlotterik | 12-11-22 | 20:51

@ChalinaRosa | 12-11-22 | 20:31: De eurofiel heeft getekend bij het kruisje, ze heeft haar soevereiniteit verkocht voor niet te verwezenlijken vergezichten.
De eurofiel zal haar fout niet graag toegeven, maar veranderd liever van onderwerp waardoor nog meer euro onzin nodig lijkt, ze verzuipt nog liever in vage theorieën die in praktijk niet werken.
Politici hebben alles te verliezen wanneer hun partij niet aan de goede kant van de waan staat.

donkieshot | 12-11-22 | 21:56
▼ 6 antwoorden verborgen

De Zorg staat onder zware druk, nu nog meer mensen toelaten betekent dat de gezondheid van de Nederlandse Bevolking op het spel komt te staan.
Ziektes zullen toenemen , en hygiëne afnemen, wat nu al gebeurd is bij de Tandzorg.

Torquemada | 12-11-22 | 20:01 | 4

Toch moeten er ook voordelen zijn, van VluchtelingenWerk tot het kabinet, allemaal willen ze meer ""vluchtelingen ".

Acidstain | 12-11-22 | 20:34

@Kont_trol | 12-11-22 | 20:04: Het gaat in de eerste plaats om onze gezondheid. En op deze manier gaat die verslechteren. Daar moet een kabinet op aangesproken worden.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 20:34
▼ 1 antwoord verborgen

De dwangwet is de nagel aan de doodskist genaamd Nederland. We zijn eigenlijk al verloren gezien de demografische ontwikkelingen in de grote steden, waar de meerderheid van de jongeren inmiddels bestaat uit niet-Westers allochtonen, nu nog sneller in heel Nederland als in rap tempo alle gemeenten worden gedwongen om die lui op te nemen. Er zit expliciet geen limiet op de aantallen in de nieuwe dwangwet, hoe ziek is dat? Dit zou onvoorstelbaar zijn als het gaat over ieder andere regeling bedoeld voor Nederlanders. Ik krijg zo steeds meer een hekel aan mensen die dit nog kunnen goedkeuren, of erger, zelfs voor zijn. Over 30 jaar zullen diezelfde mensen zeggen: "Ich habe es nicht gewusst." en zelfs dan niet hun ongelijk toegeven.

Kont_trol | 12-11-22 | 19:58

We kunnen gewoon een nieuw toelatings examen invoeren, iedereen die het Maxima kanaal kan overzwemmen is welkom. Ons land bestaat immers voor n groot gedeelte uit rivieren kanalen en meren.

Crankhead | 12-11-22 | 19:54 | 1

dan wel bij slecht weer want het is vaak slecht weer hier....

oblix | 12-11-22 | 20:12

We gaan ermee aan de slag

Slough | 12-11-22 | 19:54 | 1

Maar wel pittig ermee aan de slag, écht pittig.

TonAlias | 12-11-22 | 19:54

Kunnen we dit verhaal niet op internet zetten of zo? Dus dat iedereen opgevangen wordt, er eten genoeg is en dat er snel een huis gezocht wordt voor je en familie naderhand opgehaald wordt? Ik wil het wel eens zien hoe er gezweet wordt door betrokkenen als er ineens hondertduizend man tegelijk voor de poorten van ter Apel staan te trappelen om mee te doen met de economische welvaart

Mark van Leeuwen | 12-11-22 | 19:53

Kunnen we niet land aanleggen in de Noordzee, het Markermeer dempen, de Waddenzee voorzien van extra eilanden en veel meer torenflats bouwen in Drenthe, Limburg en Brabant?
Dan kunnen we (in dit tempo) zeker 15 jaar voort!

Jan Lange3373 | 12-11-22 | 19:51

Zouden Sygrid en Mark hier meelezen? Indien ja, welkom en lees en leer.

Crankhead | 12-11-22 | 19:50 | 2

Gaat bij Mark niet lukken, die heeft zich in slaap laten sukkelen met asiel.

TonAlias | 12-11-22 | 19:54

Siegfried en Marko interesseert het geen reet. Als het wel zo was dan acteerden ze wel anders.

donkieshot | 12-11-22 | 20:12

In dit tempo is Nederland over een paar jaar ontwricht. We denderen met sneltrein vaart af op een catastrofe met het beleid wat wordt gevoerd, wat een directe order is van het megalomane enge EU bolwerk. Het dedain van de regering en de linkse toon dat nog steeds de klok slaat snoert een ieder die kritiek heeft de mond. We zijn niet meer dan peasants in hun ogen.

Burgerzaken | 12-11-22 | 19:50 | 3

Nederland is al ontwricht, echter de last ligt nog niet bij de hier voor verantwoordelijken.

Veepert | 12-11-22 | 20:05

Exact een jaar geleden schreef Rob Savelberg over Europa's open achterdeur dat Brussel en Den Haag wederom falen bij het begrenzen van de migratie.
Ook zei socioloog en demograaf Jan Latten dat Nederland zonder migratiepolitiek over 50 jaar naar 22 tot 24 miljoen inwoners gaat. Daarbij zou de Randstad door de te verwachten zeespiegelstijging grotendeels weer een waterrijk worden waardoor het bebouwde oppervlak zal krimpen. Hij vroeg zich af of de politiek moet voorsorteren op een sterkere en veilige verstedelijking van Oost-Nederland.

drs.Nee | 12-11-22 | 20:09

@Veepert | 12-11-22 | 20:05: klopt, met kunst en vliegwerk worden steden in de lucht gehouden maar wat daar broedt is hetzelfde als in de banlieues van Parijs (e.a. grote steden in EU). Dat poets je uiteindelijk niet meer weg en de gevolgen daarvan zijn weer te lezen in o.a. het boek Soumission. Dit is in de geschiedenis steeds weer voorgekomen, dat welvaart afgebroken wordt etc..

oblix | 12-11-22 | 20:18

Ken je het verhaal van die kikker in een pot met water? Die op het vuur wordt gezet en dat de kikker pas doorheeft dat het te heet wordt als het al te laat is. Kikker = Nederland, kikkerlandje dus.

Nomen | 12-11-22 | 19:47 | 1

Ik hoop dat je weet dat het een fabeltje is, die kikker is niet achterlijk. Wat meer over ons zegt dan over de kikker.

4HoogAantWater | 12-11-22 | 21:14

Het probleem is dat de beslissingen die de politieke elites nemen en hun klap- en stemvolk keer op keer daar een mandaat voor geven, is dat de gevolgen uitgesteld zijn. Dat mandaat en gebrek aan visie is misdadig.

smdyasc | 12-11-22 | 19:43

"Meer beloofd dan gebouwd". Niemand dit het over hoeveel mensen in Nederland of op de wereld (vooral) durft te hebben? Niet om rampen of oorlogen aan te moedigen, maar gewoon om langer termijn doelen en strategieën te hebben in plaats van geen nee kunnen zeggen.
Is er al een leeg land waar wat opnieuw kan worden begonnen met een wat beter klimaat?

TheseDays00 | 12-11-22 | 19:41

Zo heb ik ooit het leven in Amsterdam beleefd , was toen al een 15 minuten stad. in het centrum is alles beloopbaar van de pc hooft tot de alberrt cuyp de supermarkt en de kroeg het is allemaal beloopbaar en wil je een auto heb je zo een car2go gevonden in een app.. ik vond dat zelfs zonder smartphone al mooi als stads bewoner.

Smoelensmid | 12-11-22 | 20:25

@Smoelensmid | 12-11-22 | 20:25: Heel leuk tot dat je op bezoek wil bij iemand een stuk verderop, of een bandje zien in een andere stad, of gewoon even ontsnappen aan de sleur.
Je ben gebonden aan een paar vierkante kilometers!

Abject | 12-11-22 | 21:15

In Nederland is er alleen geen natuur, op zijn best aangelegd parklandschap, dus hup volbouwen.

TheseDays00 | 12-11-22 | 19:37 | 7

Straks Vondelparken met wolven.

J.Cash | 12-11-22 | 20:24

@J.Cash | 12-11-22 | 20:24: Ieder wolf zin eigen vondelpark ze hebben best wel territorium nodig.. p.s. wat was dat nou laatst met usa.com?

Smoelensmid | 12-11-22 | 20:27

@Roos | 12-11-22 | 20:11: Dat is wel wat er gebeurd en steeds wordt het argument gebruikt dat wat er is (of het boeren, bestaande bouw, of groen is) slechter is dan het volbouwen met als argument dat het maar een procentje of 2 van is. Vooral bij landbouwgrond, maar ook bij natuur (stond er laatst echt dat de natuur maar 2 procent was afgenomen).

TheseDays00 | 12-11-22 | 20:31
▼ 4 antwoorden verborgen

Alle welkom welkom mensen moeten er eigenlijk zelf een paar in huis nemen.

Reebensteeltje | 12-11-22 | 19:37 | 1

Hoe ging dat nummer ook alweer? Welkom welkom in mijn land...

P47Thunderbolt | 12-11-22 | 20:24

Verplichte inwoning.....
Ik geef het twee dagen en een van de twee begraaft de ander in de achtertuin.

Abject | 12-11-22 | 19:31 | 2

En ik weet zeker dat die ene van die twee ik niet ben.

Sjakie | 12-11-22 | 21:41

Ik bedoel dus dat ik niet degene ben die begraven word. Mijn vader heeft vroeger al als zwarte kraai gewerkt, dus ik weet hoe het moet.

Sjakie | 12-11-22 | 21:46

En waren die 'buren van morgen' dan nog maar mensen die je graag naast je hebt wonen, maar het zijn ook nog vaak:
- Mensen met psychische problemen, tot oorlogstrauma's aan toe, die dus (zeer) intensieve begeleiding nodig hebben. Die er niet is.
- Mensen uit culturen die werkelijk geen idéé hebben wat het betekent in een westers en vrij land te leven. En die dat ook niet boeit, omdat ze hier gaan leven alsof ze nog in het land van herkomst zijn. Inclusief de daarbij horende taal.
- Mensen zonder noemenswaardige opleiding en/of arbeidsethos, die geen schijn van kans maken op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zenzeo | 12-11-22 | 19:30 | 1

En mensen die hun primitief geloof boven de wet van het gastland plaatsen maar zich wel beroepen op de grondwet als dit ze wat oplevert.

Veepert | 12-11-22 | 20:08

10 plus Feynman. Raak geschreven.

toetssteen | 12-11-22 | 19:28

Kan me nog goed herinneren dat, de wethouder van, Enschede een paar jaar geleden meer ging bouwe. D.w.z. luxere woningen, geen woningen voor het 'gepeupel'. Reden: Dan was de kans kleiner dat ze voor de bijstand bouwen. Immers, aan die kosten draagt de gemeente bij. Dar durven ze nu niet meer zo hard te roepen, cq. dat ze er aan herinnerd willen worden.

Atlantis-95 | 12-11-22 | 19:28

Die Markerwaard komt steeds dichterbij.

Jan de Vries | 12-11-22 | 19:27

Met gevaar voor eigen leven plaats ik een linkje uit de Azijnbode. www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-b...
Er is geen andere optie dan dat u eindelijk na 40 jaar iets ander gaat stemmen dan PvdA/VVD/CDA/D66/CU/GL/Volt. Anders is het over en uit. Dan zijn er geen woningen meer, de zorg is onbetaalbaar, de pensioenen worden geofferd, AOW is einde verhaal, openbaar vervoer kapot, politie kan het niet meer bijbenen. Het is uw keuze. Voor mij maakt het niet meer uit maar ik wil gaarne na veertig jaar waarschuwen nog wel een keertje waarschuwen. Stem niet meer op die troep en zo wel? Emigreer.

Zapata10 | 12-11-22 | 19:27 | 3

Eens!

VP732 | 12-11-22 | 19:30

Duidelijk!

ChalinaRosa | 12-11-22 | 19:40

Maar wel een linkje uit de Azijnbode naar de onvolprezen Martin Sommer. Op zich al verrassend dat de Volkskrant deze columnist nog steeds in de gelederen heeft, gezien zijn talent om ongemakkelijke feiten te benoemen en zijn afkeer van policor.
Ook hier slaat hij weer de spijker op zijn kop.

Spring Bruissteen | 12-11-22 | 20:11

Dus, in het kort; we are fucked.

Nomen | 12-11-22 | 19:26

Dit kabinet probeert krampachtig en tegen beter weten in de meest uiteenlopende doelen samen te voegen. Iedereen met gezond verstand begrijpt dat dit volledig uit de hand gaat lopen, maar de boven ons gestelden gaan er gewoon mee door, leggen de verantwoordelijkheid voor het wanbeleid grotendeels bij de gemeenten die dan weer de meervoudige lasten uiteindelijk afwentelen op de burger.
Hoe lang kan deze regering nog doorgaan met zijn misdaden tegen de bevolking?

Here's Freddy | 12-11-22 | 19:18 | 8

@Atlantis-95 | 12-11-22 | 19:32: Maar die opt out is ook gewoon naderhand mogelijk. Rutte en zijn henchmen lullen uit hun nek als ze zeggen dat verdragen de instroom van asielzoekers in de weg staan.

Zapata10 | 12-11-22 | 19:36

@jufrouw theelepeltje | 12-11-22 | 19:24: Klopt, alles is zo ongeveer vastgelopen.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 19:42
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik snap eerlijk gezegd niet dat er geen miljoen mensen binnenstroomt ieder jaar, zijn ze niet goed op de hoogte in de rest van de wereld vraag ik mij af.

whitechocolateface | 12-11-22 | 19:17

Mijn stem gaat naar natuur.

Roos | 12-11-22 | 19:15 | 1

Laat ons allen hard schreeuwen.

NiCeY | 12-11-22 | 19:22

De wereldbevolking stijgt explosief, maar NL zit zelfs boven die curve.

Theo Goldback vind dat geen probleem trouwens. Want kritiek daarop is extreem rechts. De Theo's van de wereld sturen migratieproblemen wel weer bij denken ze. En maar schikken jongens.

sjef-van-iekel | 12-11-22 | 19:14 | 4

@SDI | 12-11-22 | 19:20: er zijn vooral mensen in andere takken aktief. Dienstverlening bijvoorbeeld. Fietskoeriers, pakketbezorgers, boodschappenbezorgers, de groene transitie trekt ook heel veel mensen weg uit de gangbare sectoren waar ze anders zouden werken. Subsidie en natuurlijk ook vergrijzing zijn de boosdoeners.

Die nieuwe Nederlanders laten het een beetje afweten en krijgen baantjes waar vroeger een simpele of een wao-er kon gaan werken. Kijk naar verkeersregelaars bijv.

sjef-van-iekel | 12-11-22 | 19:35

@SDI | 12-11-22 | 19:20: Die modellen hadden in de jaren zestig en zeventig al gemaakt moeten worden. Misschien is dat ook wel gebeurd.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 19:43

Die kerel snapt wiskunde gewoon niet.
Die denken liever in wensen.
Is een links probleem, vandaar al die alfa-studies die ze domineren.

Abject | 12-11-22 | 19:49
▼ 1 antwoord verborgen

Bij de lagere overheden zitten net zulke verraderlijke politici, ambtenaren en bestuurders als op nationaal niveau.

Dit is gewoon een extra stok om de burger mee te mennen.

Zomaarwat | 12-11-22 | 19:11

Het immigratiebeleid van Nederland is net zo visieloos als de overbevolking van de planeet: Laat maar gaan, kunnen we niets aan doen, overkomt ons allemaal maar...

Expert Homo | 12-11-22 | 19:11 | 4

Behalve dan dat het in Nederland bewust wordt verergerd.

Kont_trol | 12-11-22 | 19:40

@CynicalBastard | 12-11-22 | 19:20: Zo ben ik Parijs ooit een metrohalte te ver gereisd met mijn blonde vriendin, leek wel of ik in Somalië was aangekomen. Heb me zelden zo ongemakkelijk gevoeld.

Kont_trol | 12-11-22 | 19:43
▼ 1 antwoord verborgen

Zolang we niet me hooivork in de hand eisen dat dit stopt gaat er niets gebeuren. Holle frasen en niemand die juridische procedures start tegen de overheid, niemand die op het malieveld staat, niemand die voor de 2de kamer staat. Het is doodstil. We lieten onnodige lockdowns over ons heen komen, we lieten een avondklok over ons heenkomen. We laten ons gijzelen door de stukstofmaffia, we worden kaapgeplukt door enorme inflatie (greendeal+neven effecten covid+oorlog) en ik zie niemand die zegt genoeg. We worden een situatie ingeregeld waar we straks miljarden aan 3de wereldlanden kunnen overmaken tbv klimaat. We dienen excuses te maken en straks 54 miljard over te schrijven aan nazaten van slaven. En niemand echt niemand staat met hooivork in Den Haag. Weltrusten Nederland, slaap zacht.

Briver | 12-11-22 | 19:10 | 4

En wat zal het brave Nederland ruw wakker worden geschud als opeens de pleuris in volle omvang toeslaat. En met kartelstemmers heb ik dan geen medelijden.

Here's Freddy | 12-11-22 | 19:23

Precies zoals het is.

Coolcalmcollected | 12-11-22 | 19:34

De overheid ziet er op een of andere vreemde manier de urgentie niet van in. Een onverklaarbaar, bijna spookachtig verschijnsel. Trouwens, laten ze daar eens een keertje wél de handjes wapperen, zoals een landelijk vaccinatieprogramma uitrollen, het bewaren van afstand propageren en ja, ook lockdowns en avondklok instellen tijdens een pandemie, is het ook niet goed. Dus vlak die burgers ook niet uit. Maar dit terzijde.

Wiebenick | 12-11-22 | 19:39
▼ 1 antwoord verborgen

Lagere overheden moeten er wél voor de burger zijn en uit alle macht dit tegenhouden. Koste wat kost.

VP732 | 12-11-22 | 19:09 | 2

Bij de lagere overheden zitten net zulke verraderlijke politici, ambtenaren en bestuurders als op nationaal niveau.

Dit is gewoon een extra stok om de burger mee te mennen.

Zomaarwat | 12-11-22 | 19:16

En toch staan in de lijstjes van de meest welvarendste en rijkste landen. Ik vind het knap.

aflaatverkoper | 12-11-22 | 19:06 | 8

Hoe lang nog? De staatsschuld stijgt alleen al door de energietoeslag met 30-40 miljard Euro!
Dat bedrag mogen onze kinderen gaan aflossen

theo-is-dood | 12-11-22 | 20:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Jaarlijks een stad als Almere, Groningen of Eindhoven erbij... Groningen of Eindhoven soit, maar een stad als Almere wil je er toch echt niet bij.

Spring Bruissteen | 12-11-22 | 19:06 | 2

grappig maar tegenwoordig willen beschaafde mensen vooral graag in Almere wonen.

AntiZanicz | 12-11-22 | 19:51

Heeft Maxima zich eigenlijk ooit gemeld in Ter Apel?

dathoujetoch | 12-11-22 | 19:05 | 1

nee hoor, die belandde in het gespreide bedje van WimLEx en haar naturalisering was in een paar weken geregeld, dankzij de hulp van de ambassade die normaal de eigen burgers lekker buiten laat staan. Dit maakte Beatrix nog per ongeluk bekend via een open microfoon.
Max hoefde ook niet heen en weer naar de geboortegrond om wat stempels te halen, wat vele burgers wel moeten doen, die zijn daar alleen al duizenden Euro's aan kwijt.

AntiZanicz | 12-11-22 | 19:50

Met die €2500 per instromiër is de asielzoeker dus gewoon een verkapte vorm van valuta. Handel in asielzoekers loont en zal het op den duur een belangrijke vorm van inkomsten kunnen worden voor gemeenten met alle gevolgen van dien.

Super Grover | 12-11-22 | 19:04 | 5

Dat heet mensenhandel. Ik vind het wanstaltig.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 19:48

Die 2500 is ook niet eenmalig dacht ik.

J.Cash | 12-11-22 | 20:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Is gewoon beleid,al jaren.

slim blontje | 12-11-22 | 19:04

Hoe wil je een verbod om woningen te bouwen combineren met de verplichting om asielzoekers op te nemen?

Osdorpertje | 12-11-22 | 19:03 | 4

@ExitTrajectum | 12-11-22 | 19:26: ja, met eigen familie meestal. Het heeft nog jaren geduurd. Bij de buren hadden ze inwoning, oma had inwoning en een kleuterschool vriendje woonde met drie gezinnen in het huis van hun opa en oma. Nooit iemand horen klagen. Maar wellicht vielen ze de kinderen er niet mee lastig. Tegenwoordig wordt het hele gezinsleven opgehangen aan de opinie van jonge kinderen.

AntiZanicz | 12-11-22 | 19:46

Dat is dus niet te combineren. Weten gemeenten ook.
Het zal op tentenkampen uitdraaien.

ChalinaRosa | 12-11-22 | 19:49

Over een tijdje zien onze huizen eruit als gevangenissen in derdewereldlanden: met z'n vijftigen op tien vierkante meter ofzo. Om de beurt slapen in gedeelde bedden die niet meer fatsoenlijk gelucht kunnen worden. Eten koken in pannen zo groot als een kleine graansilo. En alleen nog maar couscous...
En er worden alleen nog tiny houses gebouwd; ook voor massabewoning...
Bedankt Mark en vrinden!

Aristotalloss | 12-11-22 | 21:15
▼ 1 antwoord verborgen

We importeren heel veel stikstof.

puszuiger | 12-11-22 | 19:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl